Anda di halaman 1dari 4

Asas Kawad Kaki KRS Dengan sini semua sekalian, apabila dapat hukuman tiga barisan di depan saya

gerak. Skuad hendaklah sedia, berlari dan berbaris dalam tiga barisan di hadapan saya di tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham tu skuad. (Faham) Jadi tiga barisan cepat gerak.

Arahan Jadikan tiga barisan Paras

Nombor

Sedia Senang diri Rehatkan diri Membetulkan barisan Buka dan tutup barisan Berpusing

Hukuman Skuad masuk baris Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan.........paras/ Yang tinggi ke kiri, rendah ke kanan, dalam satu barisan.........paras Skuad! Dari kanan ......Nombor! Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah ke belakang......gerak Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke kiri. Barisan kanan dan kiri......Pusing Jadikan tiga barisan......Cepat jalan. Ke kanan lurus. Skuad,skuad......sedia Senang ......diri Rehatkan ...... diri Ke kanan...... lurus....Pandang......depan Buka barisan......gerak......Tutup barisan......gerak Bergerak ke kanan, kanan......pusing ; bergerak ke kiri, kiri ......pusing; menghadap ke belakang, belakang .......pusing; menghadap ke hadapan, belakang ......pusing ; bergerak ke kiri, belakang ......pusing; bergerak ke kanan, belakang......pusing; menghadap ke belakng, kanan/kiri......pusing ; menghadap ke hadapan, kanan/kiri......pusing Ber......surai Keluar......baris Jarak langkah( ukuran dari tumit ke tumit ) Perlahan dan cepat jalan- setiap satu langkah 30 inci Panjangkan langkah- setiap satu langkah

Bersurai dan keluar baris Berjalan

33 inci Pendekkan langkah- setiap satu langkah 21 inci Berlari- setiap satu langkah 40 inci Masa berjalan Perlahan jalan- 65 langkah dalma satu minit Cepat jalan- 120 langkah dalam seminit Cepat jalan 140 langkah dalam satu minit bagi semua pelatih Berlari- 180 langkah dalam satu minit Cepat jalan Skuad, dari kanan/ kiri .......cepat jalan Ingatan: Langgang tangan itu ialah daripada pangkal bahu hinggga ke hujung tangan, tingginya separas bahu. Langkah itu ialah dari pangkal paha hingga ke kaki. Skuad, skuad...... henti Bergerak ke kanan/kiri, ke belakang......pusing Tukar langkah semasa berjalan. Tukar langkah(ikut keperluan) Ke kanan hormat Hormat, hormat ke kanan ...... hormat hadapan hormat Hormat, hormat ke hadapan......hormat

Berhenti Pusing ke belakang Tukar langkah Hormat semasa berjalan

Asas Kawad Statik Arahan Sedia Senang diri Rehatkan diri Berpusing ke kanan* Berpusing ke kiri** Berpusing ke belakang*** Langkah sebelah Hentak kaki Hukuman BARIS..BARIIIIS SEDIA ! SENAAANG DIRI! REHATKAAAN DIRI! BERGERAK KE KANAAAN, KE KANAAAN..PUSING! BERGERAK KE KIRIII, KE KIRIII..PUSING! BARIS AKAN MENGHADAP KE BELAKAANG, KE BELAKAAANG ..PUSING! SATU/DUA/TIGA LANGKAAAH.. KE KANAAAAN/KIRIII..GERAK! 'HENTAK KAKIII..CEPAT!" untuk menghentikan platun dari hentak kaki, bahasa hukumannya : "BARIIIS..HENTI!" BUKA/TUTUP BARISAAAN..GERAK! KE KANAAAAN..LURUS!" apabila semua anggota dalam platun telah siap melakukan pergerakan meluruskan barisan, berikan pula bahasa hukuman kawad "PANDAAAANG..DEPAN!" HORMAT, HORMAT KE HADAPAAAN..HORMAT!

Buka/tutup barisan Luruskan barisan

Hormat ke hadapan

*sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Untuk menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya: "BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN, KE KIRIIII..PUSING!"

**sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Untuk menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN, KE KANAAAAN..PUSING!"

***sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Untuk menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN, KE BELAKAAANG..PUSING!"

[Ingatan: Apabila berpusing ke belakang, hendaklah berpusing melalui sebelah kanan badan, walau ke arah mana pun platun anda sedang menghadap]

Anda mungkin juga menyukai