5/16/2012

SISTEM KENAIKAN PANGKAT (ePangkat)

LATAR BELAKANG
SEBAB Maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak kemas kini, tidak teratur dan tidak sistematik

Bermula pada 21.08.2008

AKIBAT Kelewatan memproses urusan / memperoleh kenaikan pangkat / pertindihan urusan

MENJEJASKAN IMEJ KPM

1

5/16/2012

FASA PEMBINAAN
Fasa 1 : Pemangkuan Fasa 2 : Kenaikan Pangkat Fasa 3 : Statistik dan Laporan

OBJEKTIF
Mengautomasikan semua proses dan operasi urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan dan pertukaran jawatan kenaikan pangkat Membolehkan perancangan urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan, pertukaran jawatan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada waktunya

2

5/16/2012

OBJEKTIF
Membudayakan sistem kerja semua urusan naik pangkat yang cekap dan sistematik melalui aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Memupuk rasa tanggungjawab untuk mengemas kini dan melengkapkan datadata-data naik pangkat dari setiap peringkat Menyediakan satu sistem maklumat kenaikan pangkat yang fleksibel dan terkemas kini bagi memenuhi keperluan warga KPM dan

stakeholders

CIRI-CIRI
Dipacu Oleh Proses Keselamatan Data Syarat Tersedia Kemudahan Layan Diri Berasaskan Web

Locked -Date Berintegrasi

3

5/16/2012

SENARAI DATA DI DALAM ePANGKAT
Maklumat Peribadi Maklumat Pengisytiharan Harta*** Maklumat PTK Maklumat Peminjam Tegar Maklumat Perkhidmatan*** - AKS - CUTI - PPPLD/ PPPS Penilaian Bagi Laluan Cemerlang Maklumat Akademik*** Maklumat Pengalaman Kerja***

Maklumat Prestasi***
Maklumat Prestasi Khas*** Maklumat Keutuhan SPRM Maklumat Tindakan*** - Tempoh Cubaan Berdenda - Tatatertib

Hanya yang bertanda *** sahaja perlu dikemaskini oleh Ketua Jabatan

PENGGUNA
Bil. Bil. 1. 2. Kategori Pengguna Calon Ketua Jabatan Keterangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Siswazah dan Bukan Siswazah) dan Anggota Khidmat Sokongan Pengetua dan Guru Besar di sekolah, Pengarah / Ketua sama ada di JPN / PPD / Bahagianbahagian di KPM, IPGM/IAB dan KM

3.

Urus setia Unit Naik Pangkat di JPN / Bahagian-bahagian di Kenaikan Pangkat KPM, IPGM/IAB dan KM

4

5/16/2012

PENGGUNA
Bil. Bil. 4. Kategori Pengguna Keterangan

Urus setia • Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) (mengeluarkan Urus setia Guru Cemerlang iklan, memproses • Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) dan - Urus setia Pengetua Cemerlang, Guru Besar memperakukan Cemerlang dan Pengelola Cemerlang calon) • Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM) – Urus setia Pegawai Cemerlang • Cawangan Naik Pangkat, BPSM - Urus setia Hakiki / Time-Based

MODUL DAN FUNGSI
Bil. Bil. 1. Modul PENTADBIR Daftar Pengguna Senarai Pengguna Audit Trail IKLAN Daftar Iklan Senarai Iklan Fungsi Membolehkan pentadbir sistem di BPSM meluluskan pengguna baru ePANGKAT (login), melihat paparan senarai pengguna ePANGKAT, reset kata laluan pengguna dan melaksanakan audit trail. Membolehkan pengguna mendaftarkan iklan sesuatu urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat sama ada urusan pemangkuan / kenaikan pangkat secara Hakiki, Cemerlang, Time-Based atau Khas.

2.

5

5/16/2012

MODUL DAN FUNGSI
Bil. Bil. 3. Modul PERMOHONAN Maklumat Peribadi Senarai Iklan Semakan Status Permohonan Semakan Syarat Umum GURU BESAR/PENGETUA/ KETUA BAHAGIAN Senarai Iklan TimeSenarai Iklan Laporan Fungsi Membolehkan calon memohon urusan pemangkuan / kenaikan pangkat berdasarkan kepada iklan yang dipaparkan, menyemak status permohonan yang lalu, syarat umum dan maklumat diri di dalam ePANGKAT yang terkini. Membolehkan Ketua Jabatan memantau perakuan calon berasaskan kelayakan iklan Time-based semasa dan mengesahkan semua maklumat permohonan / perakuan calon adalah tepat dan teratur.

4.

Based

MODUL DAN FUNGSI
Bil. Bil. Modul KETUA JABATAN Penyedia – Senarai Iklan Penyemak Senarai Iklan Pengesah – Senarai Iklan Laporan BPSM Semak Perakuan Perakuan SPRM Perakuan JPA Fungsi Membolehkan Urus setia Kenaikan Pangkat di JPN memproses dan mengemaskini maklumat perakuan bagi sesuatu urusan pemangkuan / kenaikan pangkat.

5.

6.

Membolehkan Urus setia Kenaikan Pangkat di BPSM memproses dan mengemas kini maklumat perakuan bagi sesuatu urusan pemangkuan / kenaikan pangkat.

6

5/16/2012

MODUL DAN FUNGSI
Bil. Bil. Modul Fungsi

7.

SEMAKAN Semakan Calon Melalui Kad Pengenalan Semakan Calon Melalui Nama Tambah maklumat guru baru

Membolehkan pengguna memasukkan, menyemak dan mengemas kini maklumat calon.

Pihak yang bertanggungjawab ke atas pengemaskinian data PPP dan AKS adalah seperti berikut :
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Data PPP dan AKS di sekolah Pengetua dan Guru Besar PPP dan AKS di PPD Pegawai PPD PPP dan AKS di JPN/ Bahagian Pengarah JPN/ Bahagian Pihak Yang Bertanggungjawab Pengetua dan Guru Besar Pegawai PPD/ Pegawai di Bahagian (bagi sekolah di bawah Bahagian) Pegawai PPD Pegawai JPN Pegawai JPN/ Bahagian yang dipertanggungjawabkan Pegawai JPN/ Bahagian yang dipertanggungjawabkan.

7

5/16/2012

Laman Sesawang: www.moe.gov.my/epangkat Emel: epangkat@moe.gov.my

MEJA BANTUAN
UNIT NPS 1 NO TALIAN 0303-88847959 0303-88721417 0303-88847965 0303-88847965 0303-88847939 0303-88847883 0303-88847905 0303-8884 7849 0303-8872 1422 0303-8884 7893 NAMA PEGAWAI Nir Miza binti Adnan Norazhar bin Anas Noor Hazleen binti Samsudin Rozianna Wati binti Romli Siti Syazia binti Jamlus Ryia Aishah binti Mohd Yunos Nordiyana binti Shahir Siti Kathijah binti Johnidi Aedy Norali bin Samad Rohani binti Marian

NPS 2

NPBS

NPBG

8

5/16/2012

SEKIAN TERIMA KASIH

9