Anda di halaman 1dari 7

Nilai-nilai baik 1. Adil 2.

Amanah

3. Baik hati
4. Bantu-membantu 5. Belas kasihan 6. Berani bertanggungjawab 7. Berani kerana benar 8. Berani mempertahankan pendirian 9. Berani tidak membuta tuli

10. Beratur / berbaris


11. Berbincang terlebih dahulu 12. Bercakap benar 13. Berdikari 14. Berfikiran terbuka 15. Berhati-hati

16. Beringat-ingat
17. bermaaf-maafan 18. Bermuafakat 19. Bersabar

20. Bertanggungjawab
21. Bertanya jika tidak tahu 22. Berterima kasih 23. Bertimbang rasa 24. Bertindak pantas 25. Berusaha 26. Cekal

27. Cinta kepada keamanan


28. Cinta kepada negara 29. Dedikasi 30. empati

31. Gigih

32. gotong-royong
33. Berhemah tinggi 34. Hormat kepada adat resam 35. Hormat kepada agama 36. Hormat kepada guru 37. Hormat kepada ibu bapa 38. Hormat kepada jiran

39. Hormat kepada kepercayaan


40. Hormat kepada ketua 41. Hormat kepada orang tua 42. Hormat kepada pemimpin 43. Hormat kepada rakan 44. hormat-menghormati 45. Ikhlas

46. Jaya diri

47. Jimat

48. Kasih sayang


49. Keadilan 50. Kebebasan 51. Keberanian 52. Kebersihan fizikal 53. Kebersihan mental 54. Kebersihan persekitaran

55. Kejujuran
56. Kerajinan 57. Kerjasama 58. Kesederhanaan 59. Kesopanan 60. Kesyukuran 61. kunjung-mengunjung

62. Memberi salam

63. Membuat persiapan awal 64. Membuat pertimbangan 65. Membuat rujukan 66. Mementingkan masa 67. Mempunyai cita-cita

68. Mendoakan kesejahteraan


69. Menepati masa 70. Mengakui kesalahan diri 71. Mengambil tahu 72. Mengenang budi 73. Mengeratkan hubungan kekeluargaan 74 menghargai 75. Menghargai masa 76. Menghargai jasa 77. Mengharumkan nama negara 78. Menikut peraturan

79. Mengucapkan tahniah

80. Mengutamakan keselamatan diri dan orang lain


81. Menjawab salam 82. Menumpukan perhatian 83. Menuntut ilmu 84. Menyiasat terlebih dahulu 85. Merendah diri 86. Murah hati

87. Patuh kepada undang-undang


88. Peka terhadap sesuatu isu 89. Perpaduan 90. Persaudaraan 91. Rajin 92. Ramah mesra 93. Rasional 94. saksama

95. Saling memahami

111. Tolong-menolong

96. Sayang
97 sedar akan kekurangan diri 98. Sedar akan kelebihan diri 99. Sedia memaafkan 100. Semangat bermasyarakat 101. Semangat kejiranan 102. Semangat kesukanan

112. Yakin pada diri sendiri


113. ziarah-menziarahi

103. Semangat patriotik


104. Simpati 105. Sopan 106. Taat kepada ibu bapa 107. Tabah 108. Tekun 109. Teliti 110. tolerasi