1.

0

CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 1.1 Pengenalan

Carta organisasi menerangkan struktur organisasi sesebuah agensi atau pada skala yang lebih kecil dalam agensi tersebut seperti Jabatan/Bahagian/Unit yang distrukturkan mengikut hierarki jawatan, nama pegawai dan pecahan program/fungsi. Carta organisasi menunjukkan lima aspek penting :      1.2 Pembahagian kerja Hubungan antara ketua dengan pekerja Jenis tugas yang dijalankan Pengumpulan kerja Tahap pengurusan Contoh Carta Organisasi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.