SMK SERI BERANG 21700 KUALA BERANG VOLUME KERJA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU – TING.

1 /2013

TAJUK MINGGU 1&2 KaranganGambaran/keperihalan/Bahan Rangsangan Sistem Bahasa-Kata Nama Novel-Aspek dan Istilah sastera Jumlah soalan Karangan- Pendapat/ surat kiriman tidak rasmi Ringkasan dan Pemahaman Sistem Bahasa-Kata Ganti nama Komsas novel-Sinopsis - Tema dan persoalan - Watak dan perwatakan Jumlah soalan Karangan- Surat Rasmi/Bahan Rangsangan Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel- Plot - Teknik plot - Latar - Gaya bahasa Sistem Bahasa-Kata kerja Jumlah soalan Karangan-Bahan Rangsangan/ceramah Ringkasan dan Pemahaman Novel – nilai dan pengajaran Sistem Bahasa-Kata Adjektif Jumlah soalan Karangan-Bahan Rangsangan/laporan Pemahaman Antologi-Puisi Tradisional Pantun Dua Kerat Cerpen Kasut Kelopak Jantung Ringkasan dan Pemahaman Sistem Bahasa-Kata Hubung Jumlah soalan

SOALAN 2-essei

CATATAN PBS- B1L1E1

JUML. BESAR

3&4

18-struktur 2-essei 23 2- Essei 3- Struktur 18 4-Essei

1 PBS- B1DBIEI PBS- B1DT1E1

24

27 2- Essei 3- Struktur 3-Essei

6 PBS- B2L1E1 PBS- B2B1E1

33

5&6

18 26 2- Essei 3- Struktur 2-Essei 18 25 2- Essei

6 PBS- B2DTIE1 PBS- B3DLIE1

32

7&8

10 PBS- B3DB1EI PBS- B3DB1E2

35

9&10

10-Objektif

3- Struktur 18 33

10

43

1

Struktur 2-Essei 18 43 5 48 2 PBS.B4DLIE1 PBS. Jumlah soalan Karangan-Bahan Rangsangan Pemahaman Antologi-Drama-Arah ke mana Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel-u. Penegas. Nafi dan Bidalan Jumlah soalan 2.Essei 18-Objektif PBS. Kata Perintah Jumlah soalan Karangan-Bahan Rangsangan Pemahaman Antologi-CerpenTukang Lama. kaji Plot Sistem Bahasa-Kata Penguat.Essei 18-Objektif 2 PBS. Penguat.Drama-surat Untuk Ina dan Sajak-Lebah dan Madu Ringkasan dan Pemahaman Sistem Bahasa-Kata seru.B4DT1E2 43 3.B4DB1E1 44 13&14 3.Struktur Sistem Bahasa-Kata Seru. Kata Tanya. k. pemeri. kaji watak perwatakan Sistem Bahasa-Kata Penegas.Struktur 18 17&18 41 2.11&12 Karangan. Jumlah soalan 41 3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22/3-30/3/2013 Karangan-Bahan Rangsangan Pemahaman Antologi-Prosa Tradisional.Taju’l Muluk dan Sajak.fakta Pemahaman Antologi.Kian Kita Lupa Ringkasan dan Pemahaman Sistem Bahasa-Pengimbuhan Jumlah soalan Karangan. Ayat Tanya.Pendapat/Bahan 2.B4DT1E1 47 15&16 3.Struktur 18 41 2.Tanya. k.B3DT1E1 rangsangan PBS.B3DT1E2 Pemahaman Antologi-cerpen 18-Objektif Tempang dan Pantun Empat Kerat Ringkasan dan Pemahaman 3. 18 K.Essei PBS.Struktur 2-Essei 18 43 2.Respon Terbuka.Puisi TradisionalSyair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel-U.B5DLIE1 45 19-20 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24/5-8/6/2013 2 .Essei 18-Objektif 6 PBS.Essei 18-Objektif 3.

Kesalahan Ayat Jumlah soalan Karangan.B6DL1E1 46 29 3.Struktur 2-Essei 18 43 2.Essei 10-Objektif 10 PBS-B6DL1E2 45 27&28 3 PBS.kaji Tema dan persoalan Sistem Bahasa-Imbuhan dan awalan.U.Essei 10 PBS-B5DTIE1 45 7 PBS-B5DB1E1 PBS-B5DB1E2 50 23&24 25&26 18-Objektif 3.Essei 10-Objektif 3. simpulan bahasa.Bahan Rangsangan/Respon TerbukaPerbahasan Pemahaman Antologi-Cerpen-Yuran Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel.Respon Terbuka-Rencana Pemahaman Antologi-Puisi Tradisional – Syair Kemangkatan dan Hikayat Marakarma Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel-U. BESAR 3.Kaji Sudut Pandangan Sistem Bahasa-Kata Pascakata Jumlah soalan Karangan-Respon Terbuka-Surat Rasmi/ Bahan Rangsangan Pemahaman Antologi-Hari Akhir Persekolahan Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel-U. sisipan.Struktur 2-Essei 18 35 2. Kata Ganda.U.U.Essei 18-Objektif CATATAN PBS-B5DLIE2 JUML. ayat tunggal Jumlah soalan Karangan-Respon terbuka-cerita Pemahaman Antologi-DramaMendung Hitam Beralih Jua Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel.Essei 10-Objektif 3.Struktur 2-Essei 18 35 2.Kaji gaya Bahasa Sistem Bahasa-Kata Arah. kaji Nilai & Pengajaran Sistem Bahasa-Kata Bantu.akhiran dan imbuhan pinjaman SOALAN 2.Struktur 2-Essei 18 43 2. Bidalan. Kata Bilangan.Struktur 2-Essei 18 3 .Budi Seorang Bapa Angkat Ringkasan dan Pemahaman Komsas novel.TAJUK MINGG 21&22 Karangan.kaji Latar Sistem Bahasa-Kata sendi nama. Kata Majmuk Jumlah soalan Karangan-Bahan Rangsangan/ Respon Terbuka-keperihalan Pemahaman Antologi-Prosa Tradisional.

Essei Kemaskini PBS Komsas-Ulangkaji Aspek Istilah dan 18-Objektif 45 45 40 48 41 41 4 .Ayat Tanya.Essei PBS-B6DT1E1 Pemahaman Antologi-Cerpen10-Objektif Sepucuk Surat Daripada Kawan Ringkasan dan Pemahaman 3.Kaji gaya Bahasa 2-Essei Sistem Bahasa-Penjodoh bilangan. Asap Ringkasan dan Pemahaman 3.Essei Kemaskini PBS Pemahaman Antologi18-Objektif Latihan/Ulangkaji Ringkasan dan Pemahaman 3. 18 Kata Tanya.Essei PBS-B6DB1E2 Pemahaman Antologi-Cerpen-Trauma 10-Objektif Embah Ringkasan dan Pemahaman 3.U. 2. binaan 18 frasa. ayat tunggal Jumlah soalan 35 10 Karangan-Bahan Rangsangan.U. 2. peribahasa.Struktur Sistem Bahasa-Kata seru.Struktur Komsas novel-U. 2.U.Kaji Nilai 2-Essei Sistem Bahasa-Penjodoh bilangan.Struktur Sistem Bahasa-Kata hubung. ayat songsang Jumlah Soalan 41 Karangan-Bahan Rangsangan 2.Ayat Tanya Jumlah soalan 35 10 Karangan-Bahan Rangsangan.Essei PBS-B6DT1E2 Pemahaman Antologi-Sajak-Diari 18-Objektif Lama. 18 Kata Tanya. ayat majmuk Jumlah Soalan 41 Karangan-Respon Terbuka 2.Kaji Pengajaran 2-Essei Sistem Bahasa-Ayat Aktif. Ayat Pasif 18 Jumlah Soalan 43 5 Karangan-Respon Terbuka. Kaji Gaya Bahasa 2-Essei Sistem Bahasa-Pola ayat.ayat Tunggal Jumlah Soalan 35 5 Karangan-Bahan Rangsangan.Respon Terbuka.Fakta 2.Jumlah soalan 45 10 55 30-31 32&33 34&35 36&37 38&39 40&41 42 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 6/8-17/8/2013 Karangan.Struktur Komsas novel. 2. kata 18 hikmat. 18 ayat seruan.Essei PBS-B6DB1E1 Pemahaman Antologi-Sajak-Jangan 10-Objektif Ringkasan dan Pemahaman 3.Struktur Komsas novel.Essei Kemaskini PBS Pemahaman Antologi18-Objektif Latihan/Ulangkaji Ringkasan dan Pemahaman 3.Struktur Komsas novel.

Latihan Ringkasan dan Pemahaman 3.Struktur Sistem Bahasa-Latihan 20 Jumlah Soalan 43 JUMLAH BESAR *PBS JANGKA PANJANG/ JANGKA PENDEK MENGIKUT JADUAL YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN 43 938 5 .