Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh 2J / 2I Hari Masa Perempuan : 13 Februari 2006 : Isnin : 8.20 9.

.40 pagi Bil. Pelajaran Minggu : 7 : 3 Tingkatan : Bil. Murid : 25 Jantina

Tunjang Pembelajaran : Kemahiran Tajuk Pembelajaran : Permainan Bola Baling Fokus Pembelajaran : Mengelecek, mengacah dan mengadang Strategi P & P : Stail A Pengetahuan Awal Murid : Pelajar telah didedahkan dengan teknik-telnik menghantar dan menerima dalam permainan bola baling. Objektif Pembelajaran : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar akan dapat : Psikomotor : 1. Melakukan teknik yang betul dalam mengelecek, mengacah dan mengadang dalam permainan bola baling. Kognitif : 1. Menyatakan ansur maju dalam mengelecek, mengacah dan mengadang. 2. Menyatakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran yang dipelajari. Afektif yang dijalankan. mengendalikan kumpulan. : 1. Dapat memperlihatkan kerjasama samasa melakukan aktiviti 2. Sikap kepimpinan dapat ditujukkan oleh ketua semasa

FASA/MASA

AKTIVIT I

MAKLUMAT P & P

ORGANISASI

CATATA N

PERMULAAN ( Pengenalan ) ( 3 minit )

Peneranga n mengenai aktiviti yang akan dijalankan.

- Guru menunjukkan gambar dan meminta pelajar menyatakan aksi yang dilakukan pemain dalam gambar tersebut serta menyatakan otot-otot yang terlibat.

G PP PP PP PP P P P PP

Gambar

Carta

( 20 minit )

- Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan. - Guru menerangkan mengenai aktiviti dan kemahiran yang akan dipelajari iaitu:

PP PP PP PP P P

PP PP P

PP PP P

bergambar , jenisjenis teknik mengelece k, mengacah dan menghada ng. - carta P Pelajar

1. Mengelecek dengan bola 2. Mengacah 3. Mengadang Memanaskan Badan (10 minit ) Aktiviti pemanasan badan P P 1. Pelajar akan berlari mengelilingi gelanggang sebanyak 3 pusingan. P P P

G - Guru

P Petun juk :

P - Arah larian

- Lari sambil melantun bola.

P P P P P P

P - Pelajar G - Guru

2. Pelajar dibahagikan

skettel

kepada 4 kumpulan serta belari sambil melantun bola kea rah sketel dan berpatah balik..

- arah larian P - Pelajar G- Guru

Regangan ( 7 minit )

Regangan pada bahagianbahagian otot tertentu P 1. Guru melantik seorang ketua untuk mengetuai aktiviti regangan sendi meliputi bahagian otot utama:a. Posterior neck berdiri dan menekan kepala ke hadapan. b. Lateral Shoulder menekan siku ke hadapan. c. Bhind the knees berdiri dengan kaki lurus, bengkokkan badan sehingga tangan menyentuh hujung kaki. d. Pelantar Arch berdiri, sebelah kaki ke hadapan, berat badan ke G P P P

P - Pelajar G - Guru

P P P P P P P P P P P P

hadapan dan tekan kaki dengan tangan.

G P P P P P P P P P

P P P P P Pelajar G - Guru

PERKEMBAN GAN ( 10 minit )

Aktiviti variasi ansur maju mengelece k.

- Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. - secara berkumpulan, pelajar akan melakukan teknik-teknik mengelecek sambil belari. mengelilingi skettle. - Pelajar melakukan 2 hingga 3 kali ulangan. - Guru bertindak sebagai pembimbing.

P P P P P P

P P P

P P P

Skettle P P P P - arah larian

( 10 minit )

Aktiviti variasi teknik

- Dalam kumpulan yang sama,

P-

mengacah pelajar akan melakukan dan teknik mengadang mengacah dan tanpa bola mengadang dan berdasarkan ansur maju mengguna tanpa kan bola. bola dan dengan bola. - Pelajar melakukan 2 hingga 3 kali ulangan. - Guru bertindak sebagai pembimbing. Kemuncak (10 minit)

Pelajar G - Guru

- Arah larian

P P

Permainan Kecil Pertanding an antara kumpulan permainan ( Mini Bola Baling )

1. Pasukan adalah sama dengan kumpulan yang telah dibuat sebelum ini. 2. Guru yang menentukan pasukan mana akan bertemu dalam permainan ini. 3. Setiap pelajar perlu mengaplikasikan kemahiran yang telah diajar iaitu mengelecek, mengacah dan mengadang. 4. Guru menjadi pengadil dan juga penilai.

- Gol P P P P P Pelajar G - Guru P P P P

P P

PENUTUP

Menyejukkan badan. ( 7 minit )

P P P G P P P P P P P P P P P P PPelajar G - Guru P

PENGULUNGA N Aktiviti ( 3 minit ) penyejukan badan. menurunka n kadar nadi latihan. PPelajar G - Guru

- Guru meminta seorang pelajar untuk membuat penyejukan badan. Bermula dari bahagian kaki hingga kepala. - Guru menerangkan kebaikan melakukan cooling down.

- Penilaian guru

G .P - Guru memberikan soalan pengukuhan dan penggulungan pembelajaran. 1. Guru memberikan lembaran kerja kepada pelajar berdasarkan apa yang telah P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P

dipelajari. 2. Guru membincangkan jawapan serta bersoal jawab dengan pelajar berdasarkan kemahiran yang diajar.

G P P PP P PP P P P P P P P P

Beri Nilai