KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 1
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin
dalam reka bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….

1

............................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A.. 2................. 2.B1D2E3 Menyatakan pernyataan masalah yang hendak diselesaikan... 1.................. ..... 3. 2 ..... Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.... ……………………………………………......... . B1D4E1 Menyatakan dua sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip. 1....... ……………………………………………......................... Masalah yang saya hadapi ialah ……………………………...... B. 2............................... B...... 1........... 3............. ……………………………………………. 2......... ……………………………………………................. …………………………………………….............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan............ ……………………………………………...... ……………………………………………........ 3........... B1D5E1  Menyatakan tiga jenis mesin jahit.. …………………………………………………………… B1D3E1 Menyatakan tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. ......................... ....................... Nyatakan tiga jenis mesin jahit... Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan tiga jenis paip.... ............ ……………………………………………. 1.......... Nyatakan tiga sumber elektrik. 2............. 1................. …………………………………………….. 3.....  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A. Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah............

..............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan dua jenis keratan batang........... 1....................................... ..................................  Kertas jawapan  Ujian bertulis Ujian secara lisan Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai........ 2..................... ....B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang..........................................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.................................................... B1D7E2 Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai....  P Q R S Jawapan : P : Skala Q : Skru pelaras sifar R : Pelaras sifar ohm S : Tombol pemilih julat 3 ................ B1D7E1 Menyatakan rumus rintangan dalam litar selari.... ... .........

...... 4 .....................B1D7E3 Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik..... Komponen Nama P Q R S B1D8E1 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal........... P S Q R Rajah 1 Labelkan komponen tersebut............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.... .

................ ....................................... 1... 5 ................................................... Rajah gear Nama Gear taji Gear belitan Gear heliks Gear serong B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini.. ..... 2...... 4.......... .....B1D8E2 Menyatakan tiga jenis gear............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Padankan gambar dan nama gear berikut.. .............................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Senaraikan empat alat pembayaran masa kini........... 3..............

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 B2D1E1 Menerangkan amalan 4M. Alatan tangan Penerangan 6 .. …………………………………………… 2. 4. 1. ………………………………………….  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi alat tangan berikut..  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek. …………………………………………… 3. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH Terangkan amalan 4M. Amalan 4M Membersih Penerangan Menyusun atur Menilai Mendisiplin B2D2E1 Menerangkan proses kemasan menggunakan syelek. …………………………………………… B2D3E1 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian.

 B2D5E1 Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi 7 .B2D4E1 Menerangkan fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air  B2D4E2 Menerangkan fungsi enam jenis penyambung paip.  Kertas jawapan Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi paip berikut: Jenis paip   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan enam jenis penyambung paip. Penyambung paip Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Fungsi Penerangan Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.

B2D7E1 Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian.  B2D8E1 Menerangkan fungsi dua jenis gear. Komponen Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Litar selari Fungsi Terangkan fungsi dua jenis gear.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan nisbah campuran medium semaian. Gear Fungsi 8 . B2D7E2 Menerangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.  Litar siri Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.

 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan perniagaan berikut: 1....................................................... .... borong dan antarabangsa........................................................ 2................................................B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit....................................... Antarabangsa ............................... Borong ..................... 3......... .............. ....... Menerangkan – secara lisan atau bertulis 9 ....................................... Runcit ...........................................................................

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 3 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 10 . berpenjuru dan melengkung.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.

B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri. B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. Jawapan : 11 . 20Ω 10Ω 20Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Catatan bacaan voltmeter Mentol M1 M2 M3  Ujian bertulis Voltmeter V1 V2 V3 VJ Bacaan Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.

20Ω 20Ω 10Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu. Bacaan nilai perintang: 20 x 10 ohm = 200 ohm Rajah 1 12 .B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik. Jawapan : Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω = 50 Ω B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji.

MIKI DVD Player 240V/ 50Hz / 2 Ampere Rajah 1 Hitung kuasa peralatan itu.B3D6E6 Mengira kuasa elektrik. 13 .    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.

  Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 14 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 4 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

   Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 5 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan *daya usaha.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 15 .

CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali ITEM CONTOH Rujuk Lampiran A 16 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 6 B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah.

LAMPIRAN .

.... ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.. ................................. ... .... ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah........... Disahkan oleh..................... ( ) ............................................. ( ) ...... LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh...........LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh.. Disahkan oleh...............................

.............. ..……….......... ( ) . BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE 3 B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. 4 B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan....LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………...... Tingkatan : ………………..... Disahkan oleh............. Dilaksanakan oleh..... B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti................ 6 TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid..... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir........ ............. 5 B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha.....

........ 4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.. PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.. Disahkan oleh.... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.. Dilaksanakan oleh...……….... Tingkatan : ………………............................................ . ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti...........LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………............ .... ( ) ... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.......

.... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.............. Tingkatan : ……………….......... Disahkan oleh..LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………...... 4 B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti... ................ PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid............... ....... ( ) ................... Dilaksanakan oleh........………. BAND KOD EVIDENCE 3 B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.

B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari..... B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai...LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1 / B3D6E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….………............ B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.......... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.. TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid... BAND 3 KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.... Tingkatan : ……………….... berpenjuru dan melengkung... ( ) ... B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.. B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri......... Disahkan oleh..... B3D6E6 Mengira kuasa elektrik............ .... B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.................... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti . Dilaksanakan oleh..........

( ) ........LAMPIRAN E KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………...………......... ..... Dilaksanakan oleh........... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.... .... Tingkatan : ………………........ No.. B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha........ BAND KOD EVIDENCE 3 B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri............................... B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul...............……..... Disahkan oleh.. 4 5 PENERANGAN EVIDENCE ** CATATAN TARIKH ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid... Kad Pengenalan : ……….. Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir......

............................................................................................................................................................................................................................................. Disediakan oleh Disahkan oleh ................................................................................................................................................................................................. ................ .................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................... .................................. ............................ ........ LANGKAH KERJA ..... .......................................... ............................................................................................ ( ) .................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................ .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................... ........................................................................................... ....................................................................................................................................... ............. ........................................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ( ) ............................................... .... .............................................................................................. .....................................LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE Alatan : Bahan : ..............................................................................................................................................

my . Blok E11. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. Kompleks Kerajaan Parcel E.my/lp e-mel weblpm@moe. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1.gov.moe. 5 – 15.gov.Lembaga Peperiksaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful