KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 1
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin
dalam reka bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….

1

.. . ........... 1................... 1............ ……………………………………………... ..... ……………………………………………....................... ..B1D2E3 Menyatakan pernyataan masalah yang hendak diselesaikan....... ……………………………………………. 3... 2 .......... Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan tiga jenis paip........... ……………………………………………. 2.. B..  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan......... ……………………………………………... 3... 2.. Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.... Masalah yang saya hadapi ialah ……………………………....... B................ 2............. ……………………………………………. 2............................................ Nyatakan tiga sumber elektrik.............. ……………………………………………...........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A...... Nyatakan tiga jenis mesin jahit..... Nyatakan tiga jenis wayar elektrik....... ……………………………………………. 1........... …………………………………………….....................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A. B1D5E1  Menyatakan tiga jenis mesin jahit.... 2........ 3.............. B1D4E1 Menyatakan dua sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip................. 1......................... 1....... …………………………………………………………… B1D3E1 Menyatakan tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar.......... 3..................... ....

.................................................. ....... B1D7E2 Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai.............. ........ . .........B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang......  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan dua jenis keratan batang..................... 2.......... B1D7E1 Menyatakan rumus rintangan dalam litar selari.....  Kertas jawapan  Ujian bertulis Ujian secara lisan Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai.................. 1..........  P Q R S Jawapan : P : Skala Q : Skru pelaras sifar R : Pelaras sifar ohm S : Tombol pemilih julat 3 ......  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari................................................................................................

... Komponen Nama P Q R S B1D8E1 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal..... P S Q R Rajah 1 Labelkan komponen tersebut.......................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik...B1D7E3 Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik........... ...........................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.... 4 .

..............................B1D8E2 Menyatakan tiga jenis gear.......... Rajah gear Nama Gear taji Gear belitan Gear heliks Gear serong B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini...... 4.... ....................................................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Padankan gambar dan nama gear berikut... 3........ ... 5 .......... ................... ......... 2...................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Senaraikan empat alat pembayaran masa kini...................... 1..........

…………………………………………… 3. Alatan tangan Penerangan 6 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 B2D1E1 Menerangkan amalan 4M. …………………………………………… 2.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.. Amalan 4M Membersih Penerangan Menyusun atur Menilai Mendisiplin B2D2E1 Menerangkan proses kemasan menggunakan syelek. 1. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH Terangkan amalan 4M. …………………………………………. 4. …………………………………………… B2D3E1 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian..  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi alat tangan berikut.

 B2D5E1 Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.B2D4E1 Menerangkan fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air  B2D4E2 Menerangkan fungsi enam jenis penyambung paip. Penyambung paip Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Fungsi Penerangan Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi 7 .  Kertas jawapan Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi paip berikut: Jenis paip   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan enam jenis penyambung paip.

Gear Fungsi 8 .  B2D8E1 Menerangkan fungsi dua jenis gear.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan nisbah campuran medium semaian.  Litar siri Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. Komponen Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Litar selari Fungsi Terangkan fungsi dua jenis gear. B2D7E2 Menerangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian. B2D7E1 Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.

...........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan perniagaan berikut: 1.... 2..................... borong dan antarabangsa.............. Menerangkan – secara lisan atau bertulis 9 ................. .................................... Antarabangsa ......B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit........................ .... 3. ............................................................................................................................................................................................. Runcit ...................................................................... Borong .

  Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 10 .   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 3 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. berpenjuru dan melengkung.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.

20Ω 10Ω 20Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri. B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. Jawapan : 11 .    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Catatan bacaan voltmeter Mentol M1 M2 M3  Ujian bertulis Voltmeter V1 V2 V3 VJ Bacaan Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.

Jawapan : Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω = 50 Ω B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji. Bacaan nilai perintang: 20 x 10 ohm = 200 ohm Rajah 1 12 .    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik. 20Ω 20Ω 10Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.

   Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.B3D6E6 Mengira kuasa elektrik. 13 . MIKI DVD Player 240V/ 50Hz / 2 Ampere Rajah 1 Hitung kuasa peralatan itu.

   Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 14 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 4 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

  Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 15 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 5 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan *daya usaha.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 6 B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali ITEM CONTOH Rujuk Lampiran A 16 .

LAMPIRAN .

.............. ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah........... Disahkan oleh........................... LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh....... ( ) . .....................................LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh........ ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah...... ................................... .... Disahkan oleh.. ( ) .....................

6 TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. 4 B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.............. Disahkan oleh...……….......... ( ) .LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………............. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE 3 B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah........... Dilaksanakan oleh............ Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir............... . Tingkatan : ……………….. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti............... 5 B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha......... B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. .

.. 4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur................ ( ) . ...... ............ Dilaksanakan oleh........ BAND KOD EVIDENCE 3 B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A....... Disahkan oleh.. Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir....... Tingkatan : ………………........ PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid....LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti............………....................

BAND KOD EVIDENCE 3 B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.............. .. PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.............. Dilaksanakan oleh.................. ( ) ...... 4 B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan....... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti........ .. Disahkan oleh..........LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….....………....... Tingkatan : ………………..........

.. B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari........... .. Disahkan oleh..... B3D6E6 Mengira kuasa elektrik....... TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.. Dilaksanakan oleh...... BAND 3 KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus........... B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai........... ( ) ...... B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri.......... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti ..... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir..... berpenjuru dan melengkung...... Tingkatan : ………………...... B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian..........………..LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1 / B3D6E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………....

............. 4 5 PENERANGAN EVIDENCE ** CATATAN TARIKH ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. ( ) ..... Dilaksanakan oleh..... Kad Pengenalan : ………. .....………. B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.…….. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti......... Tingkatan : ……………….......LAMPIRAN E KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………............ Disahkan oleh...... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.................. No...... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir....................... ......... B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul..

......... ............................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... ( ) . Disediakan oleh Disahkan oleh ................ ............................. .............................................................................................................. ................................................................................................... ..................................................................................................... ( ) ........ ....................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... .......... ........... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. LANGKAH KERJA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ...........................................................LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE Alatan : Bahan : ....................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... ............................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. ..................................................................... ....................................... ........................................

my/lp e-mel weblpm@moe. Blok E11.moe. Kompleks Kerajaan Parcel E.my . 2.gov. Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1. 5 – 15.gov. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.Lembaga Peperiksaan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful