KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 1
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin
dalam reka bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….

1

............ ……………………………………………..... 1............... ……………………………………………............... 2... ........................ ……………………………………………...............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A....... Nyatakan tiga sumber elektrik....  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A.... 2 ........... 2.. Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan tiga jenis paip...... 3.......... 1. B............ ……………………………………………....................... .B1D2E3 Menyatakan pernyataan masalah yang hendak diselesaikan................................ 1...... 3....... 3.. 1................ ... Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.................................... ……………………………………………...... Masalah yang saya hadapi ialah …………………………….......... 2................. ……………………………………………..... 2...... .  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan..... 2..... …………………………………………….. B. B1D5E1  Menyatakan tiga jenis mesin jahit.. ……………………………………………..... ............... 3.. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik........ B1D4E1 Menyatakan dua sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.. ……………………………………………...... Nyatakan tiga jenis mesin jahit.................... 1............ …………………………………………………………… B1D3E1 Menyatakan tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar..

.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan dua jenis keratan batang...... ...................... 1.....  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari....................... . ............................. .................  Kertas jawapan  Ujian bertulis Ujian secara lisan Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai.................................. B1D7E2 Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai. B1D7E1 Menyatakan rumus rintangan dalam litar selari............................................ 2....................................................  P Q R S Jawapan : P : Skala Q : Skru pelaras sifar R : Pelaras sifar ohm S : Tombol pemilih julat 3 ..................B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang........

...  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik..................... P S Q R Rajah 1 Labelkan komponen tersebut.....................B1D7E3 Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik......... Komponen Nama P Q R S B1D8E1 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.... 4 . .....

.............. .............. 3............. 4............. .................................... Rajah gear Nama Gear taji Gear belitan Gear heliks Gear serong B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini............... 5 ... .....  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Senaraikan empat alat pembayaran masa kini...................B1D8E2 Menyatakan tiga jenis gear.................... 2............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Padankan gambar dan nama gear berikut............. ..... 1.......................

…………………………………………… B2D3E1 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian. …………………………………………… 3.. …………………………………………… 2.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi alat tangan berikut. …………………………………………. Amalan 4M Membersih Penerangan Menyusun atur Menilai Mendisiplin B2D2E1 Menerangkan proses kemasan menggunakan syelek. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH Terangkan amalan 4M. 1. Alatan tangan Penerangan 6 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 B2D1E1 Menerangkan amalan 4M.. 4.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.

B2D4E1 Menerangkan fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air  B2D4E2 Menerangkan fungsi enam jenis penyambung paip.  B2D5E1 Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi 7 . Penyambung paip Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Fungsi Penerangan Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.  Kertas jawapan Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi paip berikut: Jenis paip   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan enam jenis penyambung paip.

 Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari. Komponen Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Litar selari Fungsi Terangkan fungsi dua jenis gear.  B2D8E1 Menerangkan fungsi dua jenis gear.B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian. Gear Fungsi 8 . B2D7E2 Menerangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik.  Litar siri Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. B2D7E1 Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan nisbah campuran medium semaian.

.......B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit..... Borong .......................................................................... Menerangkan – secara lisan atau bertulis 9 ............. ..... borong dan antarabangsa............ Antarabangsa ..... ............  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan perniagaan berikut: 1....... 2..................................................................... Runcit ....................... 3........................................................................ ..............................................................................................

berpenjuru dan melengkung.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 3 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 10 .

Jawapan : 11 . B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Catatan bacaan voltmeter Mentol M1 M2 M3  Ujian bertulis Voltmeter V1 V2 V3 VJ Bacaan Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri. 20Ω 10Ω 20Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.

Bacaan nilai perintang: 20 x 10 ohm = 200 ohm Rajah 1 12 . Jawapan : Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω = 50 Ω B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai. 20Ω 20Ω 10Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.

   Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.B3D6E6 Mengira kuasa elektrik. 13 . MIKI DVD Player 240V/ 50Hz / 2 Ampere Rajah 1 Hitung kuasa peralatan itu.

   Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 4 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 14 .

  Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 15 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 5 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan *daya usaha.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 6 B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali ITEM CONTOH Rujuk Lampiran A 16 .

LAMPIRAN .

....LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh...... Disahkan oleh. LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh.... ( ) ................ ( ) .... ....... ................... ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah........................................................... ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah................. Disahkan oleh.. ..................................

. 5 B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha................ 6 TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid................LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….... 4 B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.......... BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE 3 B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah...... ( ) ..... B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah.................... Disahkan oleh... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti...... Tingkatan : ………………..……….... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. Dilaksanakan oleh..... .. ........

. Tingkatan : ………………..... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. ( ) ............. 4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur... ...... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.....................………...... Dilaksanakan oleh.................... Disahkan oleh...LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………..... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.. PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid........... ..........

………................ Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir................... Disahkan oleh... ..... PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………............ 4 B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan................ ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti............. ( ) ........ Tingkatan : ……………….... .... Dilaksanakan oleh.. BAND KOD EVIDENCE 3 B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P....

B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri............ Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. Tingkatan : ………………..........………... TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. berpenjuru dan melengkung......... ( ) .................LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1 / B3D6E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………....... Disahkan oleh............ B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai. B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari.... B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.. B3D6E6 Mengira kuasa elektrik... Dilaksanakan oleh......... B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri............ BAND 3 KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus... ... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti ... B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri.

.. 4 5 PENERANGAN EVIDENCE ** CATATAN TARIKH ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid............. ( ) ........... Disahkan oleh.……….... B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul................ No.... . BAND KOD EVIDENCE 3 B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.. B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha. Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.... Tingkatan : ………………....... .. Kad Pengenalan : ……….......... Dilaksanakan oleh..........…….................LAMPIRAN E KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti............

................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ( ) ........................................................................................................................................ ............................................................. ........................................................................................... ............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE Alatan : Bahan : ................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ LANGKAH KERJA ...... ............................................................................................ ..... ..................................... ............................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ( ) .............................................................................................................................................................. ................................................................... ..................................... Disediakan oleh Disahkan oleh .... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................. .................................................................................. .. ......... ............ .

Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1.moe.gov. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www. Kompleks Kerajaan Parcel E.my/lp e-mel weblpm@moe. 5 – 15. Blok E11. 2.gov.Lembaga Peperiksaan.my .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful