KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 1
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin
dalam reka bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….

1

......... B....... ................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.... 1... 3....... 3...... ............... ……………………………………………......... Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.......................... 3........B1D2E3 Menyatakan pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.... Masalah yang saya hadapi ialah …………………………….... Nyatakan tiga jenis mesin jahit..... ...................................... . 2............... 2... 1...... 2............. 2.......  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A.... ..... Nyatakan tiga sumber elektrik.......... ……………………………………………............... …………………………………………….... …………………………………………………………… B1D3E1 Menyatakan tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar... B..........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan A...... Nyatakan tiga jenis wayar elektrik. 1...... ……………………………………………... …………………………………………….... ……………………………………………............................... ……………………………………………. 2.... 2 .. 1................ B1D4E1 Menyatakan dua sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip.............................. …………………………………………….... 3..... ……………………………………………. B1D5E1  Menyatakan tiga jenis mesin jahit. 1.... Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan tiga jenis paip............................

................... ...................................................................................................... 2.......... .......  Kertas jawapan  Ujian bertulis Ujian secara lisan Labelkan empat bahagian utama pada meter pelbagai..........................  P Q R S Jawapan : P : Skala Q : Skru pelaras sifar R : Pelaras sifar ohm S : Tombol pemilih julat 3 .............. ...........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.............. . B1D7E1 Menyatakan rumus rintangan dalam litar selari........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan dua jenis keratan batang. B1D7E2 Menyatakan nama empat bahagian utama meter pelbagai....................B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang.......................... 1..

.......................  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal..........B1D7E3 Menyatakan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik....... .... P S Q R Rajah 1 Labelkan komponen tersebut.........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik........ Komponen Nama P Q R S B1D8E1 Menyatakan satu jenis pergerakan mekanikal..... 4 ...........

.......... 4...................................... ........... ................ 2......................... 3............. ...........  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Senaraikan empat alat pembayaran masa kini..B1D8E2 Menyatakan tiga jenis gear............... ..  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Padankan gambar dan nama gear berikut.......... Rajah gear Nama Gear taji Gear belitan Gear heliks Gear serong B1D9E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini.... 5 ......................................... 1.......

1. 4. …………………………………………… B2D3E1 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian. Alatan tangan Penerangan 6 .. …………………………………………… 3.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek. Amalan 4M Membersih Penerangan Menyusun atur Menilai Mendisiplin B2D2E1 Menerangkan proses kemasan menggunakan syelek. ………………………………………….. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH Terangkan amalan 4M.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 B2D1E1 Menerangkan amalan 4M.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi alat tangan berikut. …………………………………………… 2.

 Kertas jawapan Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi paip berikut: Jenis paip   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan enam jenis penyambung paip. Penyambung paip Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Fungsi Penerangan Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian mesin jahit Fungsi 7 .  B2D5E1 Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.B2D4E1 Menerangkan fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air  B2D4E2 Menerangkan fungsi enam jenis penyambung paip.

Gear Fungsi 8 .  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.  Litar siri Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. B2D7E1 Menerangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan nisbah campuran medium semaian.  B2D8E1 Menerangkan fungsi dua jenis gear.B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian. B2D7E2 Menerangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. Komponen Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Litar selari Fungsi Terangkan fungsi dua jenis gear.

.  Kertas jawapan   Ujian bertulis Ujian secara lisan Terangkan perniagaan berikut: 1...... borong dan antarabangsa..................................................... ...................................................... Antarabangsa ......... Menerangkan – secara lisan atau bertulis 9 ....................... ................................... Runcit ....................... ............... 3................................................................ 2...............................B2D9E1 Menerangkan perniagaan runcit............................................................................... Borong .....

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 3 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri. berpenjuru dan melengkung.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran D B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 10 .

B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. Jawapan : 11 .    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Catatan bacaan voltmeter Mentol M1 M2 M3  Ujian bertulis Voltmeter V1 V2 V3 VJ Bacaan Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik. 20Ω 10Ω 20Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri.

Jawapan : Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω = 50 Ω B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai. 20Ω 20Ω 10Ω Rajah 1 Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang diuji.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik. Bacaan nilai perintang: 20 x 10 ohm = 200 ohm Rajah 1 12 .

B3D6E6 Mengira kuasa elektrik.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian bertulis Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik. MIKI DVD Player 240V/ 50Hz / 2 Ampere Rajah 1 Hitung kuasa peralatan itu. 13 .

  Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran B B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 4 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 14 .   Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran C B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

  Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran E 15 .DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 5 CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID) ITEM CONTOH B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan *daya usaha.    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali Rujuk Lampiran A B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha.

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 6 B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. CONTOH INSTRUMEN EVIDENCE (BAHAN) EVIDENCE (MURID)    Kertas jawapan Senarai semak Laporan aktiviti  Ujian amali ITEM CONTOH Rujuk Lampiran A 16 .

LAMPIRAN .

......... ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah..... Disahkan oleh............ Disahkan oleh................... .................. ( ) .......................................... LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh................... .... ( ) ........... ( ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah..LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh..................... ...........

6 TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid................ ....... Disahkan oleh.......... Tingkatan : ………………......... 4 B4D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan...........LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….. Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.. B6D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan idea baharu dengan nilai tambah. ( ) ....... Dilaksanakan oleh..... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti........... BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE 3 B3D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. 5 B5D1E1 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha... ......………..................

PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid............ Disahkan oleh... Tingkatan : ………………...... .......………............................... 4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur... Dilaksanakan oleh.. Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.....LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………............ .... ( ) . BAND KOD EVIDENCE 3 B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A...................

.. Dilaksanakan oleh.LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: B3D3E1 / B4D3E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………....... BAND KOD EVIDENCE 3 B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P......... Tingkatan : ……………….. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti..... PENERANGAN EVIDENCE TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid...................... ( ) ......... ............... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir..... 4 B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan... ...............………...... Disahkan oleh......

( ) . Disahkan oleh. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti .....………....... B3D6E4 Mengira jumlah rintangan dalam litar siri.............. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian............ B3D6E2 Mengukur voltan dalam litar siri....... berpenjuru dan melengkung.... Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir........ Tingkatan : ……………….. Dilaksanakan oleh............ B3D6E5 Membaca skala meter ohm pada meter pelbagai.LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: B3D4E1 / B3D5E1 / B3D6E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......... ..... TARIKH ** CATATAN ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid......... BAND 3 KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.......... B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.... B3D6E6 Mengira kuasa elektrik. B3D6E3 Mengira jumlah rintangan dalam litar selari.

....LAMPIRAN E KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : …………………….... Kad Pengenalan : ………....... No............... ( ) ........ Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir... Disahkan oleh. B4D4E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *betul......……….................... ... Dilaksanakan oleh. BAND KOD EVIDENCE 3 B3D6E1 Membuat pemasangan litar siri.. ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti......... 4 5 PENERANGAN EVIDENCE ** CATATAN TARIKH ** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. B5D2E1 Membuat pemasangan litar siri dengan *daya usaha..…….................... Tingkatan : ………………..... ...............

. ........................ ................................................................................................................... ...................... .......................................................................................................................................................................................... ............................. ...................................................................................................................................................................................................................LAPORAN AKTIVITI TARIKH KOD EVIDENCE Alatan : Bahan : ............................................................................................................................................................... ............... ............................ .................... ........................................................................................................... ( ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................ ................................................................. ................................... ........................... ( ) ........................... ...................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................. Disediakan oleh Disahkan oleh ............................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. LANGKAH KERJA ................................. ........................................ ................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................. .........................................

5 – 15.moe.gov. Blok E11.my/lp e-mel weblpm@moe. Kompleks Kerajaan Parcel E.my . : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel.gov. Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1.Lembaga Peperiksaan. 2.