BELAJAR MENGENAL Lagu TPA untuk Anak

/

http://nandaanima.blogspot.com/

TEPUK ANAK SHOLEH
{Tepuk 3X}... Aku {Tepuk 3X}... Anak Sholeh {Tepuk 3X}... rajin Sholat {Tepuk 3X}... rajin Ngaji {Tepuk 3X}... Orang tua {Tepuk 3X}... dihormati {Tepuk 3X}... Cinta Islam {Tepuk 3X}... sampai mati Laillahailallah Muhammaddarusulullah Islam... Islam... Yess...

TEPUK ISTIQOMAH
{Tepuk 3X} Aku... {Tepuk 3X} Anak Islam {Tepuk 3X} S’lalu bangga... {Tepuk 3X} dengan Islam {Tepuk 3X} Jadi mentri... {Tepuk 3X} tetap Islam {Tepuk 3X} Jadi mantri... {Tepuk 3X} tetap Islam {Tepuk 3X} Pak polisi... {Tepuk 3X} tetap Islam {Tepuk 3X} Sampai mati... {Tepuk 3X} tetap Islam {Tepuk 3X} Islam... Islam... Yess...

TEPUK RUKUN ISLAM
{Tepuk 3X} pertama... {Tepuk 3X} Syahadat {Tepuk 3X} kedua... {Tepuk 3X} Shalat {Tepuk 3X} ketiga... {Tepuk 3X} Puasa {Tepuk 3X} keempat... {Tepuk 3X} Zakat {Tepuk 3X} kelima... {Tepuk 3X} Haji

TEPUK RUKUN IMAN
{Tepuk 3X} pertama... {Tepuk 3X} pada Allah {Tepuk 3X} kedua... {Tepuk 3X} Malaikat {Tepuk 3X} ketiga... {Tepuk 3X} Kitab-Nya {Tepuk 3X} keempat... {Tepuk 3X} Nabi-Nya {Tepuk 3X} kelima... {Tepuk 3X} Hari Kiamat {Tepuk 3X} keenam... {Tepuk 3X} Taqdir
http://nandaanima.blogspot.com/

Lagu TPA untuk Anak

1

TEPUK AL QUR’AN
{Tepuk 3X} pertama... {Tepuk 3X} Al Fatihah {Tepuk 3X} kedua... {Tepuk 3X} Al Baqarah {Tepuk 3X} ketiga... {Tepuk 3X} Ali Imran {Tepuk 3X} keempat... {Tepuk 3X} An Nisa’ {Tepuk 3X} kelima... {Tepuk 3X} Al Maidah {Tepuk 3X} keenam... {Tepuk 3X} Al An’am {Tepuk 3X} ketujuh... {Tepuk 3X} Al A’raf {Tepuk 3X} kedelapan... {Tepuk 3X} Al Anfal {Tepuk 3X} kesembilan... {Tepuk 3X} At Taubah {Tepuk 3X} kesepuluh... {Tepuk 3X} Yunus

TEPUK SHOLAT
{Tepuk 3X} Lima waktu... {Tepuk 3X} ‘kulakukan {Tepuk 3X} Hati riang... {Tepuk 3X} jiwa lapang {Tepuk 3X} Shubuh... {Tepuk 3X} Dhuhur {Tepuk 3X} Ashar... {Tepuk 3X} Maghrib {Tepuk 3X} Isya’... {Tepuk 3X} tak pernah {Tepuk 3X} ‘kutinggalkan

10 MALAIKAT ALLAH
10 Malaikat Allah
Jibril yang membawa wahyu Tuhan..., wahyu Tuhan Mikail pembagi rizqi dan hujan Isrofil sangka kala yang dibawa Izroil tukang cabut nyawa Munkar dan Nakir tukang nanyain..., tukang nanyain pada manusia yang sudah mati Raqib menulisi amal yang bagus, amal yang baik, serta yang halus Atid menulisi amal yang jahat Malik menjaga di Neraka laknat Ridwan bagian menjaga Syurga dan menjaga Taman di Syurga

http://nandaanima.blogspot.com/

Lagu TPA untuk Anak

2

RUKUN ISLAM
(Lagu: Balonku ada lima) Rukun Islam yang lima Syahadat, sholat, puasa Zakat untuk si papa haji bagi yang kuasa Siapa yang tak sholat (nar…) Siapa yang belum zakat ‘Kan rugi di akhirat Allah pasti melaknat

RUKUN IMAN
(Lagu: Satu-satu) Rukun Iman enam perkara Yang pertama iman kepada Allah Yang kedua Malaikat-Nya Yang ketiga Rasul-rasul-Nya Yang keempat Kitab-kitab-Nya Yang kelima hari Qiamat Yang keenam Qodho dan Qodhar Semua datang dari Allah 2X

KITAB AL QUR’AN
(Lagu: Layang-layang) Ku ambil kita Al Qur’an Ku baca dan kuartikan Ku simak dan ku renungkan dengan tenang Ku jadikan pedoman Berlatih berlatih Berlatih membaca Al Qur’an Berlatih dan ku ajak kawan-kawan Hati gembira dan senang

http://nandaanima.blogspot.com/

Lagu TPA untuk Anak

3

SANTRI KECIL
(Lagu: Bintang Kecil) Santri kecil di masjid yang indah Bawa Qur’an dan bawa sajadah Rajin ngaji dan rajin ngibadah Pakai peci dan busana muslimah Santri kecil TPA MTA Bawa Qiro’aty dan AL Qur’an Rajin sholat dan rajin mengaji Sayang kawan tak suka bermusuhan

MUHAMMAD RASULULLAH
(Lagu: Apuse) Muhammad Rasulullah Penutup Nabi dan Rasul Sebagai rahmad bagi alam raya Muhammad Rasulullah Pemimpin di akhir zaman Sholawat serta salam kami untukmu Ya Muhammad, Rasulullah Ya Muhammad, hamba Allah Muhammad Rasulullah Teladan bagi ummatnya Al Qur’an firman Allah pedomannya Muhammad Rasulullah Jasamu amatlah besar Mari kita teruskan ajarannya

MARI SHOLAT
(Lagu: Gelang sipatu gelang) Sholat, marilah sholat Mari sholat bersama-sama Barang siapa yang tidak sholat Yang tidak sholat mendapat siksa
Lagu TPA untuk Anak

http://nandaanima.blogspot.com/

4

MARI-MARILAH SHOLAT
(Lagu: Naik-naik ke puncak) Sayang-sayang adikku sayang Mari-marilah sholat Satu hari lima kali sujud pada Illahi Satu hari lima kali sujud pada Illahi Mari-mari, marilah sholat Lima kali sehari Subuh Dhuhur Asar Maghrib Isya’ kembali ke Shubuh lagi Subuh Dhuhur Asar Maghrib Isya’ kembali ke Shubuh lagi

CARA WUDHU
(Lagu: Naik-naik ke puncak) Mari kawan kita belajar Cara wudhu yang benar Yang pertama baca basmalah Dua basuh telapak tangan Yang ketiga berkumur-kumur Sambil membasuh lubang hidung Yang keempat membasuh muka Lalu membasuh tangan Dahulukan tangan yang kanan Baru tangan yang kiri Usap kepala langsung telinga Cukup sekali saja

http://nandaanima.blogspot.com/

Lagu TPA untuk Anak

5

Yang kelima membasuh kaki Hingga ke mata kaki Dahulukan kaki yang kanan Baru kaki yang kiri Jangan lupakan baca syahadat Agar wudhu sempurna

http://nandaanima.blogspot.com/

Lagu TPA untuk Anak

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.