NAMA KURSUS

: AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU (Early Childhood Literacy)

KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: KAB3023 : 3 : 120 : Tiada : Pertama/kedua : 1. Memahami teori-teori, model-model bacaan dan

pendekatan-pendekatan literasi awal kanak-kanak. (C2)

2.

Mengaplikasi pelbagai teknik bagi mengajar, mendengar dan bertutur serta membaca dan menulis di peringkat awal. (C5)

3.

Menganalisis masalah pembacaan di dalam bilik darjah dan cara mengatasinya. (C3, A2)

4.

Menguruskan program literasi dan sistem penilaian yang sesuai dengan kanak-kanak. (A5)

5.

Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (CS2, CT2)

SINOPSIS

: Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang beberapa teori, model, pendekatan dan teknik mengajar; mendengar dan bertutur, membaca dan menulis Bahasa Melayu. Pelajar juga akan didedahkan dengan organisasi dan juga penilaian pembacaan. Pelajar

pembacaan

memperolehi kemahiran mengajar membaca dan menulis

approaches and teaching techniques. 6 . Teori dan Model Literasi 3 Pendedahan terhadap teori pemerolehan bahasa dan juga perkembangan literasi. models. 6 3. Students will also acquire the skills of teaching reading and writing Bahasa Melayu by using gabung bunyi kata method). 6 4. 2. Jam KANDUNGAN : 1. Pendekatan Objek dan Fonik Melakukan pengajaran menggunakan pendekatan objek dan juga fonik. (This course exposes students to various theories. listening and communicating. reading and writing Bahasa Melayu. Kaedah Salur Pendekatan Pembelajaran berasaskan bercerita “Marie Clay” Pendekatan gunakan gambar “Calhoun”. Students will learn on how to organize reading programs and reading assessment for young children. Pendekatan Gabung Bunyi Kata Melakukan pengajaran menggunakan pendekatan kaedah gabung bunyi kata.Bahasa Melayu melalui kaedah gabung bunyi kata.

Perancangan bacaan 3 Merancang bacaan di dalam bilik darjah. Perbendaharan Kata 3 Membimbing pembinaan dan memperkayakan perbendaharaan kata.6. 8. 9. Jumlah PENILAIAN : Kerja Kursus Peperiksaan 60% 40% 42 . Kelancaran 3 Melatih kelancaran pembacaan kanak-kanak. Kemahiran Menulis 3 Cara-cara membimbing penulisan kanak-kanak. 11. Kemahiran Mendengar dan Bertutur 3 Cara-cara memperkembangkan kemahiran mendengar dan bertutur di dalam bilik darjah. Menjalankan Ujian Membaca Diagnostik 6 Melakukan ujian diagnostik kepada kanak-kanak. 10. 7.

Dalam Safiah Osman (ed) Membaca: Satu Pengenalan. (2002). Shah Alam. (2002). . Isahak Haron. Huraian Prasekolah. (1990). Siri Genius Fajar Bakti. Sumber guru (Mengajar Membaca dan Munulis Bahasa Malaysia Prasekolah). (2003). Mengajar Membaca Peringkat Awal. Pusat Perkembangan Kurikulum. Berita Publishing. Kuala Lumpur. Isahak Haron. Garis Panduan Prasekolah.RUJUKAN : Pusat Perkembangan Kurikulum.