Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 Mata pelajaran Kelas Bidang Aktiviti STANDARD PEMBELAJARAN : Dunia

Seni Visual : 3 Cerdik : Mengenal Kraf Tradisional : Alat Pertahanan Diri 4.1 PERSEPSI ESTETIK 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Objektif Pembelajaran 4.2 APLIKASI SENI 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Teknik 4.3 EKSPRESI KREATIF 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 APRESIASI SENI 4.4.1 4.4.2 Masa : 60 minit Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Parang

Aktiviti P&P

Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model alat pertahanan diri. 2. Murid menghasilkan alat pertahanan diri yang menarik menggunakan kertas tebal. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang alat pertahanan diri .(EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan alat pertahanan diri. (EK4) 3. Murid menghasilkan alat pertahanan diri. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5) Kreativiti dan inovasi, TMK, Keusahawanan (EK1-EK 4) dan Nilai murni 1. Contoh : model parang dan kad gambar senjata 2. Media : Alat - gunting, berus Bahan - kertas tebal, warna poster atau oil pastel, gam UHU dan hiasan yang sesuai Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alat pertahanan diri iaitu parang berdasarkan 2 Standard Kandungan. Pada akhir pembelajaran: 20 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

EMK Bahan Bantu Belajar

Penilaian P&P Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 (MINGGU PERTAMA) Mata pelajaran Kelas Bidang Aktiviti STANDARD PEMBELAJARAN : Dunia Seni Visual : 3 Cerdik : Menggambar : Montaj 4.1 PERSEPSI ESTETIK
1.1.1 UNSUR SENI

Masa : 60 minit Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Jenis-jenis Bunga

4.2 APLIKASI SENI

4.3 EKSPRESI KREATIF

4.4 APRESIASI SENI

Objektif Pembelajaran

Aktiviti P&P

1.2.1 MEDIA 1.1.1.1 1.2.1.1 1.1.2.1 1.2.1.2 1.1.2 PRINSIPREKAAN 1.2.2 TEKNIK 1.1.2.1 1.2.2.1 1.1.2.2 -MONTAJ Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam menghasilkan gambar dengan teknik montaj. 2. Murid menghasilkan gambar teknik montaj bertema taman bunga yang menarik menggunakan potongan gambar dari majalah. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab menggambar dengan teknik montaj. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar dengan teknik montaj (EK4) Kreativiti dan inovasi, TMK, Keusahawanan (EK1-EK 4) dan Nilai murni 1. Contoh : contoh gambar teknik montaj 2. Media : Alat - gunting dan berus Bahan - kertas lukisan, majalah, surat khabar, warna poster dan gam Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar dengan teknik montaj berdasarkan 2 Standard Kandungan. Pada akhir pembelajaran: 20 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

EMK Bahan Bantu Belajar

Penilaian P&P Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 (MINGGU KEDUA) Mata pelajaran Kelas Bidang Aktiviti STANDARD PEMBELAJARAN : Dunia Seni Visual : 3 Cerdik : Menggambar : Montaj 4.1 PERSEPSI ESTETIK 4.2 APLIKASI SENI 4.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Objektif Pembelajaran 4.4 APRESIASI SENI 1.4.1 1.4.2 Masa : 60 minit Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Jenis-jenis Bunga

Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar dengan teknik montaj 2. Menghasilkan gambar teknik montaj bertemakan taman bunga yang menarik menggunakan potongan gambar dari majalah. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.
1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas.

Aktiviti P&P

EMK Bahan Bantu Belajar

2. Murid memulakan aktiviti menghasilkan gambar dengan teknik montaj. (EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5) Kreativiti dan inovasi, TMK, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5) dan Nilai murni 1. Contoh : contoh gambar teknik montaj 2. Media : Alat - gunting dan berus Bahan - kertas lukisan, majalah, surat khabar, warna poster dan gam Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar dengan teknik montaj berdasarkan 2 Standard Kandungan.
Pada akhir pembelajaran:

Penilaian P&P Refleksi

23 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Anda mungkin juga menyukai