No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Daerah
KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat

No Kartu Anggota 10710-08000001 10710-07000292 10710-08000003 10710-08000004 10710-08000005 10710-08000006 10710-08000007 10710-08000008 10710 - 080000 10710 - 080000 10702-07000002 10702-07000003 10702-07000015 10702-07000005 10702-07000016 10702-08000005 10702-08000006 10702-08000007 10702-08000008 10707-08000001 10707-08000002 10707-08000003 10707-08000004 10707-08000006 10707-08000007 10707-08000008 10707-08000009 10707-08000010 10707-08000011 10707-08000012 10707-08000013 10707-08000016 10707-07000001 10707-07000002 10707-07000003 10707-07000004 10707-07000005 10707-07000006 10707-07000007 10707-07000008 10707-07000009 10707-07000010 10707-07000011 10707-07000012 10707-07000013 10707-07000014

Kualifikasi
k1 k1 m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 k1 m k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2

Nama Perusahaan
CV BHAKTI WIRAUTAMA CV DELLA PT HASDI GROUP PT KARYA DUA PUTERA CV LAYA PRATAMA CV PULAU NEGARA CV WISATA INDAH CV BHU JAYA PUTAS MANDIRI, CV DAYA GUNA, CV ALAM PERMAI INDAH MANDIRI, PT PURNAMA ASRI LESTARI, PT MUSIM SAWIT, CV BAYUASIN TIGA SARANA, CV SUKSES ARTA MULIA PUTRI BERLIAN, CV HARUMI RATTA, CV BUNGA TANJUNG JAYA, CV BUDI, CV

SRIWIJAYA MAKMUR, CV
VONICA, CV DHEATRI, CV REZA DAN RIZKI, CV RENI JAYA, CV BHAKTI, CV KARTALIKA, CV MANDIRI, CV SUMBER TANI MANDIRI, CV SUKA RAMAI, CV SAMA SENANG, CV SURYA AGUNG, CV ALBERT, CV SINAR ANEKA, CV SUTRA MAS, CV SINAR LOGAM, CV SETIA DHARMA, CV WIRA JAYA, CV SURYA KENCANA, CV ANUGERAH PENCIPTA, CV SRI REJEKI, CV SUMBER TEHNIK, CV GUMARANG, CV SUMBER MAKMUR, CV MANUNGGAL, CV MANGGUL, CV KUNIA, CV

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10707-08000015 10706-000040 10706-000034 10706-07000018 10706-000031 10706-000029 10706-000030 10706-07000021 10706-000001 10706-000002 10706-000003 10706-07000069 10706-000005 10706-000006 10706-000007 10706-07000019 10706-07000031 10706-000038 10706-000037 10706-07000067 10706-000026 10706-000027 10706-07000071 10706-000010 10706-07000029 10706-000012 10706-000013 10706-000014 10706-000015 10706-07000008 10706-000017

k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2

TITILAS JAYA, CV CV. JAKA PRATAMA KONSTRUKSI CV. TARIDA KOP. SERBA USAHA DUTA MANDIRI KOP. KELUARGA DAMAI LESTARI CV. ANUGRAH CV. DUA BIAS CV. SUMBER SEJAHTERA CV. UTAMA MANDIRI KOP. SERBA USAHA CV. RIZKY PRATAMA CV. PENTIUM CV. BUMI NUSANTARA CV. PUALAM EMAS CV. RICON ABADI PT. MUSI RAWAS CV. MITRA KARYA KONSTRUKSI KOP. SURYA CIPTA SARANA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA KOP. KARYAWAN PTBA CV. SANG GORO CV. GRAMA KARTIKA CV. ADIE KARYA CV. BUDI DHARMA CV. SINAR MAS KOP. WAHANA KARYA KOP. PEMUDA CV. EURU KOP. PRIMKOPAD 141 KOP. DUTA MITRA CV. KARUNIA TECH

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-000018 10706-000019 10706-000020 10706-000021 10706-000022 10706-000023 10706-07000141 10706-000042 10706-000044 10706-000045 10706-000046 10706-000047 10706-000053 10706-000054 10706-000055 10706-08000001 10706-08000003 10706-08000009 10706-08000010 10706-08000018 10706-08000019 10706-08000020 10706-08000021 10706-08000022 10706-08000024 10706-08000027 10706-08000028 10706-08000030 10706-08000031 10706-08000033

k2 k1 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1

KOP. MATAHARI CV. LABAS KOP. RANTAU PENANTIAN CV. MITRA PRATAMA GEMILANG CV. MUARA TEKNIK CV. ENIM RAYA CV. REMENS CV. FLAMBOYAN CV. TRIMULYA PT. TRIMULYA ABADI CV. PUTRI MANDIRI CV. PERMATA ENIM LESTARI CV. JERI PUTERA CV. DWI KARYA CV. CHARISMA UTAMA

UTAMA KARYA TECHINDO, PT DUTA KARYA ENIM, CV KARYA BAROKAH, CV PANANG JAYA, CV MULIA JANUARI, CV NATAFARI, CV CIPTA PURNAMA, CV JERI PUTERA BROTHERS,PT DUA PUTRI, CV BERKAH TUJUH SATU, CV BERINGIN PUTRA, CV MERCU BUANA, CV LAGAN JAYA, CV PUTRA UTAMA KARYA, CV CAHAYA PUSPITA BERSAUDARA

107

Kabupaten Muara Enim

m

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-08000034 10706-08000035 10706-08000037 10706-08000039 10706-08000041 10706-08000051 10706-08000057 10706-08000058 10706-08000052 10706-08000060 10706-08000061 10706-08000063 10706-08000064 10706-08000065 10706-08000066 10706-08000067 10706-08000068 10706-08000069 10706-08000070 10706-08000071 10706-08000072 10706-08000073 10706-08000053 10706-08000054 10706-07000157 10706-08000056 10706-08000059 10706-07000002 10706-07000007 10706-07000009 10706-07000017

m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k2 m m k1 k1 k1 k2 k2 b k2 k2 k2

FLAMBOYAN, CV KOP. PEMUDA KOP. WIJAYA KUSUMA ELANG SAMUDRA, CV KITA LESTARI, CV
KOP SERBA USAHA CV BAROKAH `ELANG PUTRA, CV CV MULYA JAYA PRATAMA CV ATIKA SERASAN CV RESKY ABDI GUTAMA CV BAKRI KHOMAINI CV RIAN PUTRA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA CV EXCEL CV SYAKIRA KARYA MANDIRI CV ANUGRAH INDIKA MULYA CV MITRA PRATAMA GEMILANG CV MAURA TEKNIK CV BUDI JAYA CV DELLINDO PRATAMA PT PERMATA ENIM LESTARI CV NIKAN RAJA JAYA CV NIRAJA BERSAUDARA CV EMPAT BERSAUDARA KOP ANUGERAH CV BAYU REKA MAKMUR JAYA PRATAMA, PT KOPERASI BERSAMA MANDIRI SINAR JATI INDAH, PT ADAM JAYA, CV

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10706-07000026 10706-07000033 10706-07000040 10706-07000041 10706-07000064 10706-07000072 10706-07000081 10706-07000082 10706-07000089 10706-07000090 10706-07000131 10706-07000138 10706-07000151 10706-07000152 10706-07000161 10706-08000076 10706-08000077 10706-08000078 10706-08000079 10706-08000080 10706-09000004 10706-09000003 10706-09000006 10702-08000001 10702-08000002 10702-08000003 10703-000001 10703-000002 10703-000006 10703-07000001 10703-000033

k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 k1 m m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k1 m K1 K1 K2 K2 K2

PANDAN MANDIRI, CV SERBA USAHA PERMATA E.L., KOP ANANDA, CV NABILLAH UTAMA, CV KARTIKA MANDIRI, CV FAJAR ENIM UTAMA, CV CAHAYA GEMILANG, CV BERKAH SERASAN, CV BENNY PRATAMA, CV GAYATRI PRATAMA, CV SRI ALUN, CV TIGA PUTRA, CV MERPATI, CV TIGA PUTRA, CV DONNY LW, CV TIGA SAUDARA,CV KSU MANDIRI LESTARI, CV KOP. MASA DEPAN CERIA LULU BROTHERS SARANA, PT CV TRI MULYA PT TRI MULYA ABADI CV DUTA PRATAMA KONSTRUKSI CV. PRIMA CIPTA CV. DWIKI INDAH POHON SAKTI, PT CV. KARYA PUTRATAMA CV. SARANA PANGAN UTAMA CV. PRIMA CV. BAKTI UTAMA CV. Z. KEMUNING JAYA

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-000034 10703-000035 10703-000036 10703-07000057 10703-000039 10703-000041 10703-000043 10703-000045 10703-07000246 10703-000052 10703-000012 10703-000017 10703-07000002 10703-000055 10703-07000010 10703-000003 10703-000004 10703-000015 10703-000025 10703-000040 10703-000050 10703-000058 10703-000059 10703-07000014 10703-08000001 10703-08000002 10703-08000003 10703-08000004 10703-08000005 10703-08000006 10703-08000007

K2 K1 K2 k1 K2 M K2 K1 k1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K1 K2 M K2 K1 K1 K2 K2 K2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2

CV. BENTARA ABADI CV. PANJI UTAMA CV. CAKRA SAKTI KONSTRUKSI UD. CEMERLANG CV. TIMBUL JAYA CV. RAFFLESIA AGUNG MURNI CV. CAKRA & CO CV. PHILIPS JAYA CV. KARYA MANDIRI PT. TAKABAYA MEGAH TEKNINDO CV. ARENA TEHNIK CV. OGAN JAYA CV. ULAS CV. AZA TRI PUTRA CV. BINA CITRA CV. DASA KARYA CV. FAJAR TAILOR CV. SELANGIT JAYA CV. MEKAR SARI CV. LINDA BERSAUDARA CV. KRYA KENCANA CV. WAHANA KARYA LESTARI CV. KARYA SAKTI UTAMA CV. MITRA SARANA CV. NANDA CV. DICKY HOETAMA ADITARA CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI CV. ADHEAN KARYA MOYAR JAYA & CO CV. CITRA CAHAYA ABADI

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-08000008 10703-08000009 10703-08000010 10703-08000011 10703-08000012 10703-08000013 10703-08000014 10703-08000015 10703-08000016 10703-08000017 10703-08000018 10703-08000019 10703-08000020 10703-08000021 10703-08000022 10703-08000023 10703-08000024 10703-08000025 10703-08000026 10703-08000027 10703-08000029 10703-08000030 10703-08000031 10703-08000032 10703-08000033 10703-08000034 10703-08000035 10703-08000036 10703-08000037

k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2

CV. AGUNG JAYA PUTERA CV. DUA PUTRI CV. MULIA KONSTRUKSI CV. DUA PUTRA CV. TELAGA INDAH PRATAMA CV.MAESTRO CV. MUSI RAYA CV. KRISNA PUTRA CV. KELINGI RAYA CV. ARDI KRISNA CV. PADAS RAYA CV. AJITAMA KARYA CV. KERTAWIJAYA CV. MARISTA MANDIRI CV. CAHAYA MANDIRI CV LINTAS PERDANA CV IPOH BERSAUDARA

CV, WAHANA KARYA LESTARI CV, LINDA BERSAUDARA CV, DENI PRATAMA CV, NADIA AGRO KENCANA CV, TIARA MAS CV, MATAHARI CV, SARANA KONTRUKSINDO CV, LINTOZ RARA UTAMA CV, INTI MAKMUR PERKASA CV, PHILIPS JAYA CV, DAYA PRIMA KOMUNIKA CV, LISAN

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir

10703-08000038 10703-0800039 10703-0800040 10703-08000041 10703-08000042 10703-09000001 10703-09000002 10704-000021 10704-000020 10704-000018 10704-07000010 10704-000016 10704-000017 10704-000013 10704-000015 10704-000012 10704-000001 10704-00002 10704-000003 10704-000004 10704-07000007 10704-000006 10704-000007 10704-000008 10704-000009 10704-000010 10704-000011 10704-000022 10704-000023 10704-000024 10704-000025

k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2

CV, GUSTI BAGUS UTAMA,CV KARYA DEMPO, CV
CV. TIGA SAUDARA EMKA 85, CV CV PUTRI MALIN DEMAN PT DWI KARYA BERSAMA CV. PELANGIE AGUNG CV. REBONG EMAS CV. DIAN PRABU CV. CHANDRA KESUMA CV.PRIMA SARANG

k2 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 k1 m k2

CV. MENANG JAYA CV. PALUKA CV. HARAPAN JAYA CV. PANDAN WANGI CV. SELAMAT CV. PUTRA SEGONANG KARA BERSAMA CV. BIMA PERKASA CV. KAYU MAS CV. CITRA AGUNG CV. ADNI JAYA UTAMA CV. CIPTA KENCANA CV. SANDES CV. BUDI MULIA CV. SURYA PAH

b k2 k2

PT. FERAKAS PINOKI,SH CV. ARDITA CV. RIA JAYA CV. KURNIA

k2

CV. DANA CIPTA

PT PERUSDA BENDE SEGUGUK CV. SURYA FORTUNA PT. KEMARUNG BATRA CV. BUANA ELTRA CV. MANUNGGAL JAYA CV.709. PERMATO BUNDO CV.261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu 10704-08000001 10704-08000002 10704-08000003 10704-08000004 10704-08000005 10704-08000006 10704-08000007 10704-08000008 10704-08000009 10704-08000010 10704-08000011 10704-08000012 10704-08000013 10704-08000014 10704-08000015 10704-08000016 10704-08000017 10704-09000001 10709-000004 10709-000002 10709-000001 10709-08000001 10709-08000002 10709-08000003 10. CV SAHABAT. MITRA USAHA CV. CV KREASIBARU LESTARI. CV ALAM TUNGGAL.MITRA ANDALAN SEJAHTERA . UJUNG TANJUNG CV MITRA USAHA CV UJUNG TANJUNG CV GERAK ALAM JAYA CV. SINAR MAKMUR CV. AGUNG JAYA CV.003 10705-000009 10705-000008 10705-000001 10705-07000028 10705-000003 10705-000004 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k2 k1 m k2 k2 CV AA GROUP CV GENITA JAYA CV SURYA PATI CV JAYA ABDI SEJAHTERA CV ISKA PRATAMA CV HASTRA JAYA CV CIPTA BANGUN TIMUR RAYA SENTOSA CV REBUNG MAS CV RIA JAYA CV BRAHMA PUTRA CV CANDRA KSUMA CV ECHA AGUNG JAYA CEMERLANG.000.

ARGO MANDIRI CV. AFIF JAYA CV. HERISA MUFAKAT BERSAMA CV. SUMBER TANI LESTARI CV. ANUGRAH CIPTA PT FAJAR HARAPAN PRATAMA CV. CIPTA SARANA ADHI MANDIRI CV. KARYA PEMUDA CV. PASUMAS PT.PUTRA SRIWIJAYA CV. CAKRA CV. ELBA CV. CV CV. RENAL PT.292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih 10705-000005 10705-000006 10705-000007 10705-000013 10705-000012 10705-000011 10705-000010 10705-000014 10705-08000001 10705-08000002 10705-08000003 10705-08000004 10705-08000005 10705-08000006 10705-08000007 10705-08000008 10705-08000010 10705-08000011 10705-07000042 10705-08000013 10713-00000211 10713-000001 10713-08000001 10713-08000002 10713-08000003 10713-08000004 10713-08000005 10713-08000006 10713-08000007 10713-08000008 10713-08000009 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 CV. CV SRI MULYA. PRABUJAYA . NUSA SEMESTA CV. HUKO CV ANUGERAH ABADI CV GIMBAR KARANG CV PERMATA INDAH CV TANUNG DURIAN CV BANGUN DESA UTAMA CV KARYA BERSAMA CV PRIMA NUSANTARA CV RAJA RAYA CV SALAM SEJAHTERA CV BERKAT TABAH SATU SUTAMA CIPTA MANDIRI. ARIYO BERSAUDARA CV. DAMAR WULAN CV.MARWAH CV.

ARUNG SAMUDRA TEKNIK CV. PT BINA KRIDA UTAMA. FABIOLA PUTRI CV. HARCO CV. PALAGUNA CV. DELA CV. CV HARMONIS CIPTA SARANA. SASANA MITRA CV.00015 10701-00158 10701-000157 10701-000156 10701-000155 10701-00054 10701-07000057 10701-000152 10701-000151 10701-000150 k1 m m m b b k1 k1 m k1 k2 k2 k1 m b k1 m m k2 k2 m m k1 k2 k1 b k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 CV. SANDEMA KARYA CV. CV OGAN LEMATANG. ADIYA GEMILANG CV. RUTAN CV. PT SENTRALINDO PRABU MULIA. ALISEN DIESEL CV. CV CHRISTINE.SURYA DIRGANTARA CV. BINTANG TIMUR EKA PUTRA PRATAMA. GUNUNG MURIA CV. DANAU TOBA CV. KARYA CIPTA PERKASA CV. JUSTINKOMPUTER CENTER CV. ARTI MERCUSUAR CV. GANDA KARYA UTAMA PT. DIMAS ANUGRAH PT. PT BINA KARYA MUDA. ARTA MITRA PERDANA CV. PT PD. HARENCO PERDANA CV. FAJAR SRIWIJAYA CV. PT TRANS SUMATERA TEKNIK LAND. AMAN GRAFIKA CV. PUTRA TUNGGAL NAGIN BENGKEL KARYA JAYA TEKNIK CV. PT MENARA GADING.323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000010 10713-08000011 10713-08000012 10713-08000013 10713-07000003 10713-07000016 10713-07000017 10713-07000020 10713-07000021 10713-08000014 10701-07000152 10701-07000762 10701-000204 10701-000205 10701-000206 10701-000169 10701-000171 10701-000172 10701-000173 10701-000174 10701-07000133 10701-07000131 10701-07000132 10701-000167 1001-000168 10701-000166 10701-000165 10701-000164 10701-000163 10701-000162 10701-07000088 10701-000160 10701. RAMA MULYA .MITRA UTAMA CV. AYATI CV.BAYU CV. SEJAHTERA INTERCOM CV. AMALIAH PT. UTAMA CV. KENCANA CV.

BERLIAN MAJU MOTOR PT. SWESTIKA INDAH PD. ASTRA INTERNASIONAL tbk PT. SUDJACA TANKER CV. STEFIKA TEKNIK PT. IMESCON PT. KRISCO TEKNIK PT. BASIN RESOURCES PT. TRI BERSAUDARA CV. SARI BUANA CV. USAHA BARU PT. ADESA ADECO CV. CAKRA INDO PRATAMA CV.KARYA INDAH CV. FAJAR SELATAN CV. SUDJACA PALEMBANG PT. PT PT. GARUDA TEKNIK UTAMA CV. NOVINDO INTI PERKASA CV. DINAMKAPEMUDA CIPTA UTAMA CV. KODJA TERAMARIN CV. SABITA TEKNIK CV. MURNI SEJATI PD INTAN MOTOR CV. HANDITA . HAURACO JAYA CV. BUMI PERSADA MANDIRI CV. NATURA CV. HARAPAN BARU CV. SUMBER DIRI SEMBILAN PT. LASAHIL KIMIA MAKMUR CV. MULTI ARTA PT. CAKRA NUSANTARA CV. FAJAR CIPTA SARANA CV. SURYA MANDIRI PT. DIGITAL KREASI CV. BAROKAH RAMADHONA CV.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000149 10701-000072 10701-07000361 10701-07000094 10701-000075 10701-07000305 10701-07000108 10701-000078 10701-000079 10701-000080 10701-000081 10701-000082 10701-000083 10701-000084 10701-000085 10701-000086 10701-000087 10701-07000065 10701-07000303 10701-07000067 10701-07000213 10701-000092 10701-000093 10701-07000067 10701-07000118 10701-000096 10701-000097 10701-000098 10701-000099 10701-000100 10701-000101 10701-000102 10701-07000557 10701-07000301 10701-000106 10701-07000010 10701-000108 10701-000109 10701-000200 10701-07000316 10701-000148 10701-000147 10701-000146 10701-000145 10701-000144 10701-07000227 b k2 k2 k2 b b k1 k2 k2 k2 k1 m b b k2 k2 k2 m b b k1 m m k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2 M m k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 PT. SINAR ENERGI INTI PT. CAHAYA BERLIAN PT. DIAN FITROYA CV. MAJU MOBILINDO CV. KOPA MOTOR CV. ANUGRAH MEGA LESTARI PT. CAHAYA KASIH ABADI LEMATANG SENTANA. ANGELA PT. INTAN SRIWIJAYA ELEKTRINDO PT.

DIRGANTARA CV. SANDIAN MANDIRI LESTARI CV.LESTARI DELAPAN SAUDARA CV. GALERI D& Z PT.INTI PRATAMA CV. YOGA JAYA LEMATANG THINUS. AGUNG PERKASA CV. CV ALTAN TEGUH SEJATI. KARYA AGUNG CV. RASINDO UTAMA CV. TATA SARANA MANDIRI CV. RUKUN CV. SINAR KARYA CV. PRATAMA TUNGGAL MANDIRI CV. AMAN MAKMUR PT. TUMBUH HIJAU BERKEMBANG PD. SANDIKA UTAMA CV. MARTINA PUTRA RODA MANDIRI CV. ATMO CV. POLOMA CV. CV SUMBER EKA SARI. PASCO CV. ARJUNA CV. CENDANA PUTRA PT. PT CV. CENDANA MANDIRI MOTOR CV. PINANG BAJA . WIDYA DAPA CV. YOVITA JAYA CV. EKA PRATAMA CV. BUKIT MUNGGU CV.BUMI SAKTI CV. BAKTI UTAMA PT. TEDMOND FIBRE GLASS CV. PUTRA SAKTI UTAMA CV. GATRA MEGA GRIYA PT. MITRA PRATAMA MULTI SUKSES CV. SETIA PT. TUNAS KARYA UTAMA CV.SUN TAILOR CV. KENCANA ACEH WIJAYA CV.411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000228 10701-07000087 1070-07000198 10701-000139 10701-000138 10701-000137 10701-000136 10701-07000284 10701-07000340 10701-000133 10701-07000339 10701-000131 10701-000130 10701-000129 10701-000128 10701-000127 10701-000126 10701-07000519 10701-07000450 10701-07000523 10701-07000452 10701-07000332 10701-000120 10701-07000448 10701-07000449 10701-000117 10701-07000456 10701-07000453 10701-07000151 10701-000113 10701-07000454 10701-07000455 10701-000071 10701-000070 10701-000069 10701-07000074 10701-07000075 10701-07000107 10701-07000695 10701-000064 10701-000063 10701-07000326 10701-000061 10701-07000325 10701-000059 10701-07000097 k1 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k1 k1 K2 K2 K2 K2 M K1 K2 K2 K1 K2 K1 M K2 CV. MERBAU CV. KKARYA CIPTA SARANA CV.PUJA KUSUMA CV. BUDI JAYA CV.

BAHANA EKA CIPTA PT. MERRIESCA CV. ADIAN CV. LOKA KHARISMA DIKARA PT. TIMUR JAYA ABADI . CAHAYA PRIMA ULIMA NITRA. INTAN LESTARI CV. PROSAFE CV. KIMAS PUTRA JAYA CV. PUTRA PERDANA CV. PT PRISMA CIPTA ABADI.LIMA PUTRA LHT CV. PT CV. tbk PT. SARANA PUTRA PERSADA SARANA PUTRA PERSADA. PT CV. PT CV.YUVISAL CV. MANDIRI CV. MITA KARYA UTAMA CV. ASTRA GRAPHIA. SEI ROTAN PT. SUGIH RAHAYU BAHAGIA CV.KIMAS INDAH CV. PANDAWA PUTRA UTAMA CV. SARANA INDAH LESTARI PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI PT. EBEN ZAEZER PT. BUMA PRIMA SUKSES PT. SETIA BERSAMA PT. ATLAS PRIMA JAYA CV. PRIMA JAYA CV. CV CV. PT PT. KAROMAH TRI PANDA CV RIEMA PUTRA CV. TIGA SAUDARA ABADI CV. PT PT.457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000058 10701-000056 10701-07000504 10701-07000011 10701-000015 10701-07000010 10701-07000009 10701-000018 10701-07000018 10701-000020 10701-000021 10701-000022 10701-000023 10701-000024 10701-000025 10701-07000209 10701-07000211 10701-07000212 10701-07000210 10701-07000122 10701-000031 10701-07000015 10701-07000041 10701-07000259 10701-000035 10701-07000258 10701-000037 10701-000038 10701-07000035 10701-000040 10701-000041 10701-000042 10701-07000020 10701-07000365 10701-000045 10701-000046 10701-000047 10701-000048 10701-000049 10701-000050 10701-07000729 10701-000052 10701-000053 10701-07000115 10701-000055 10701-09000002 10701-07000215 K2 K2 K2 K2 M M M K2 B K2 K2 K1 K1 K1 K1 M b M m M K1 K1 k1 K1 K1 M K2 M M K2 K2 K2 B K1 B K2 K2 K1 K2 M B B B K2 M k1 m CV.SRIJASA BRIKA PERKASA SRIJASA BRIKA PERKASA. REVIKA PERDANA CV. BUMA KUMAWA PT. BEGARIA PRIMA MARIANA BAHAGIA. KAMAJAYA CV. BULAN PURMAN ABADI PT. MITRA KARYA PERKASA KOPERASI CAHAYA PUTRA ASIA. JIMMULYA PT. TUNAS KARYA LEMATANG SENTANA.

TREND CAHAYA ANUGRAH KOKARPRIN 13 KERTAPATI PT. USAHA LESTARI CV. DWI TUNGGAL PT. MULIA BINTANG CV. MUS INDAH PT.MEGA BIRU CV. SEJAHTERA ABADI CV ADIAN CV ZULFAKAR PD. CITRA AGUNG PERKASA CV. SINAR MUSI JAYA CV. KHASMARAN CIPTA CV. ARTHA BUANA MAKMUR CV. TUNAS INDAH CV. THAMRIN BROTHERS CV. AGUNG JAYA CV. INTAN PELITA PT. PUTRA PRIMAJAYA CV. LAMTOROGUNG CV. OBOR BARU PT. MUTIARA SAMUDRA PT. KARYA INDAH JAYA CV. INDO CIPTA PERKASA CV. HEXA POWER CV. SCORPION ABADI CV. PENJAHIT SWISS CV. CHAN'S TAILOR . ZENDIKA KARYA MULIA CV. TRI DAYA SAKTI CV. RIAL SAPUTRA CV. DIRA SONITA PT. SINAR CIPT ACEMERLANG CV.CIPTA SEJAHTERA CV. BINA UTAMA SEJAHTERA THAMRIN BROTHERS. DRATAMA MULIA CV. PT PT.SINAR CIPTA CHEMINDO LEMBAYUNG INDAH UTAMA.504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000216 10701-07000287 10701-000213 10701-00214 10701-07000573 10701-000211 10701-000209 10701-000210 10701-000208 10701-000207 10701-07000203 0701-000199 10701-000197 10701-000194 10701-000195 10701-000193 10701-07000064 10701-07000169 10701-07000457 10701-000189 10701-000188 10701-000187 10701-07000045 10701-07000330 10701-07000329 10701-07000532 10701-07000533 10701-000180 10701-000012 10701-000011 10701-000010 10701-000009 10701-000008 10701-000007 10701-000006 10701-07000025 10701-000004 10701-07000007 10701-000002 10701-07000200 10701-09000006 10701-09000005 10701-000218 10701-07000218 10701-07000217 10701-000221 k1 k2 b k1 k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 m k2 k1 k1 m k2 k2 k2 k2 k2 B k2 k1 m k1 b K2 K2 M K2 K2 K1 M M K1 K1 K2 k1 m m k1 m m m CV. PT CV. MULTI DATA PALEMBANG CV. AMOS PT. WINSA CV. JAYA PROMA KURNIA CV. ALIMTEX CV. SERA MEDICA CV. INDO CITRA PERKASA CV.

PUTRI KEMBAR CV.550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000219 10701-07000216 10701-000224 10701-000225 10701-000226 10701-07000597 10701-07000607 10701-07000606 10701-07000182 10701-07000179 10701-07000178 10701-07000177 10701-07000180 10701-07000181 10701-000236 10701-07000415 10701-000238 10701-000239 10701-000240 10701-000241 10701-000242 10701-000243 10701-000244 10701-000245 10701-07000466 10701-000247 10701-000248 10701-000249 10701-07000654 10701-000251 10701-000252 10701-07000086 10701-000254 10701-0002 10701-07000333 10701-07000298 10701-07000521 10701-000259 10701-07000397 10701-000261 10701-07000346 10701-000263 10701-000264 10701-000265 10701-000266 10701-000267 m m k2 k1 m m k2 k2 k2 m m M b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k1 m b b k1 k2 m k1 k2 k1 k2 b m m m k1 k1 k2 k1 k1 k2 CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA CV. MEGA PRATAMA CV. DHARMA MULIA BUANA ABADI CV. KIMIA FARMA TD CV. ASEAN CV. SINAR TIARA PT. UNGGUL MANDIRI CV. RADIT PRATAMA CV. UNIAR PRATAMA PT. USEKINDO KARYA UTAMA CV. USAHA JAYA CV. KAYKO JAYADA CV. PUSPA SARI CV. PELANGIE INDAH PT.UNGGUL PERKASA PT. DUNIA KIMIA UTAMA CV. PT PT. MAWAR MAS PT. ELGATAMA PT. RAJAWALI MUSINDO CV. ARLIA CV.MEGA UTAMA MEDICA CV. SRIWIJAYA PANTRI UTAMA CV. MUSS CV. RAMBUTAN SAKTI PERKASA PT. USANTRA PRIMA CV. PUTRA UTAMA CV. WIDYAN AMITRA CV. PERISAI JAYA MAHESA PT. RESTA PERDANA CV. CHAN CV. BELIBIS MUDA PERKASA TRIDAYA SAKTI MEDIMA. GANESHA CV. ASIA LAB CV. PELITA JAYA CV. SUMBER BAHAGIA . SAKTI MEGAH PERKASA CV. USAHA SEHATI BAHAGIA CV. PURI BALITO PT. KAMA JAYA PT. ZALYA DIXY CV.SATRIA KARYA KHARISMA CV. NAMIRAH CV. FILIA ARNES CV. SARANA AIR CV.

ANUGRAH SERIBU DINAR CV. BINTANG ANUGRAH JAYA CV. HANEDA CV. MUSI ASLI CV. GENTING CHANGE PT. PRIMA GANESHA CV. MANDIRI SEJATI FAJAR MAS MURNI. CAHAYA SAKTI KENCANA PT. KARYATAMA SAVIERA CV.596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000268 1001-000269 10701-07000052 10701-000272 10701-000273 10701-000274 10701-000275 1001-000276 10701-000277 10701-000278 1001-000279 10701-000280 10701-07000601 10701-000282 10701-07000602 10701-07000600 1001-000285 10701-000286 10701-000288 10701-000289 10701-000290 1001-000291 10701-000292 10701-000293 10701-07000078 10701-07000105 10701-07000191 10701-000297 10701-000298 10701-000299 10701-000300 10701-000301 10701-07000039 10701-07000691 10701-000304 10701-07000263 10701-000306 10701-07000265 10701-000308 10701-000309 10701-07000289 10701-07000288 10701-07000146 10701-07000089 10701-000314 10701-000315 10701-000316 k2 k2 k2 k1 b b b k1 m k2 m m k2 m k1 m k1 m k2 k2 m m m m B b k1 m m k2 b k2 m k2 CV. BUMI SUBUR SURYA ADIGUNA ABADI. SUKSES CITRA INDOTAMA CV. ARAHAM MANDIRI BERSAMA CV. TOBONG CV. PRIMA HARLESA SENTOSA PT.JAYA SEMESTA CV. KONI JAYA PERUSAHAAN EROPA MEUBEL CV. PERDANA ABADI PERKASA CV. BUANA UTAMA MOTOR CV. LINTAS WAHANA MILLENIUM CV. SUMBER SUKSES SEJATI INDAH CV. SARANA LALU LINTAS CV. SEPAKAT UTAMA PT. PUTRA SAKI PT. EPPOSAL . FITROH TIJAROH m k1 m k2 k1 k2 k2 M M k1 m m PT. YATRA PERSADA CV. BINA KARYA CV. PT PT. MUSI ASLI CV. BERKAT UTAMA SEJAHTERA PT. KOSINDO SUPRATAMA PT. MELLZA PUTRINDO CV. SARIBUMI SRIGUNA PUTRA CV. MUTIARA PT. LIMA SAUDARI CV. SANLIN JAYA CV. SENTOSA CV. SEGALA JAYA CV. SELARAS PT. PT SUMBER AWAL SINAR. PT PT. ANUGERAH PRATAMA PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA PT. DWI SYAPUTRA CV. LAMBUNG KARANG SAKTI CV.

PERMATA SUBUR KONTRINDO PT. ALGA CV. PURNAMA SARI MANDIRI PT. SURYA PUTRA MANDIRI CV. ANNEX PUTRI TUNGGAL. CIPTA SUKSES UTAMA PT. RESTU PRIMA LESTARI CV. CHANDRATEX CV. CITRA PRIMA LESTARI CV. MANDIRI PRIMA KARSA PT. PUTRA PRATAMA MANDIRI CV.643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000317 10701-000318 10701-07000220 10701-000320 10701-07000199 10701-000322 10701-000323 10701-000324 10701-000325 10701-07000290 10701-000327 10701-000328 10701-07000469 10701-07000468 10701-07000470 10701-07000206 10701-000333 10701-000334 10701-07000062 10701-000336 10701-000337 10701-07000496 10701-000339 10701-07000208 10701-000341 10701-000342 10701-07000622 10701-07000623 10701-07000621 10701-07000620 10701-07000401 10701-000348 10701-07000583 10701-000350 10701-07000400 10701-07000128 10701-000353 10701-000354 10701-000355 10701-000356 10701-000357 10701-000358 10701-000359 10701-000360 10701-000361 10701-000363 m m k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k1 k2 m m k2 k1 K2 m k1 k1 k1 k1 k1 k1 m m m b k2 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m m m k1 k1 k2 k2 CV. GARUDA PERSADA CV. SURYA KENCANA SAKTI PT. SEPAKAT JAYA CV. MAPALA CV. SETIA BERSAMA ANUGRAH CV. GUMARI JAYA CV. PUTRA PEMBANGUNAN CV. SARANA PIPA BAJA CV. CIPTA MAKMUR PT. SEKAWAN KONTRINDO CV. CV KOPERASI PEGAWAI TELKOM CV. DUTA MATA AIR CV. ALUMUGADA JAYA MANDIRI CV. PUTRA DARMAWAN CV. BAHAGIA PT. SATRIA JAYA PRIMA PT. DUTA SARANA TRADING PT. MEDIA TEKNIK CV. CHERYN MINAH PT. SEJAHTERA JAYA ABADI PT. HASIL KARYA CV. PUTRA TUNGGAL PRATAMA CV. ADHEL JAYA . PUTRA PERDANA CV. MATRA PT. PUTRI HANDAYANI CV. MENTARI MEDIKA FARMA CV. PRATAMA CV. DIAN HANDAYANI CV. DARMANTO BUANA CV. SANDES PRIMA JAYA CV. DISELINDO PT. RESTU ABADI CV. BINTANG WIJAYA CV.

PUTRA DARMA CEMERLANG CV. NAMIRA ALISYAH CV. HAGABAYA SEJATI CV.689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000365 10701-000366 10701-000367 10701-000368 10701-000369 10701-000370 10701-000371 10701-07000502 10701-000373 10701-000374 10701-07000127 10701-000376 10701-000377 10701-000378 10701-000379 10701-000380 10701-000381 10701-000382 10701-07000845 10701-07000842 10701-000385 10701-07000047 10701-07000049 10701-000388 10701-07000345 10701-000390 10701-07000685 10701-07000154 10701-000393 10701-07000520 10701-000395 10701-000396 10701-000397 10701-000398 10701-07000694 10701-000400 10701-000401 10701-000402 10701-000403 10701-000404 10701-000405 10701-000406 10701-000407 10701-000408 10701-07000166 k1 m k2 k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 m m m k1 k1 m k1 k2 m m k2 k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 b m m m k2 b k2 CV. CIPTA MANDIRI CV. DARMA PUTRI PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CV. MELABINDO ANDARTAMA . KELUARGA LUBAI RAMBANG CV. BAHAGIA JAYA BERSAMA PT. MERAPI JAYA PT. GRAHA KLM (KELUARGA LEADER MANDIRI) CV. TUNAS ELECTRINDO Fa. CHAMPION TECHNICAL UTAMA CV. MEKANIKA JAYA CV. SETIA DARMA WIJAYA PT. TRIO SISTER'S CV. SINAR TERANG CV. PADMA CV. DIANA & CO CV. PRIMA WAHYU UTAMA CV. PURI PERKASA PT. SERIBU SATU NIAN CV. NOVAM CENDANA PT. CHAMPION MOTOR CV. BINTANG MUDA SRIWIJAYA CV. LIMASTA CORP CV. BAGUS TIMUR CV. WIRA KARYA CV. KARYA TEKNIK PT. EFASINDO PRIMANTARA PT. CAHAYA DIESEL CV. EKA KARYA THAMA CV. KIRAYA CV. SINAR ANCAH ABADI CV. BINA BUANA INDAH CV. RICKY PT. BAYAS TRADING COMPANY CV. MEGA KARYA ABADI CV. MITRA PRATAMA PT. TRIA MANDIRI CV. MUSI PRIMA KARSA CV. PENTA SUMATERA GROUP CV. PUTRA BANGSA CV. TIARA INDAH CV. DAFFA UTAMA CV.

CAHAYA ABADI PD. MULIA MEDIKA CV. PT PT. TRI TUNGGAL CV. BILLY CV. SINAR SELABUNG CV. USAHA ANDIKA CV.734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000410 10701-000411 10701-07000538 10701-07000380 10701-000414 10701-000415 10701-000416 10701-07000699 10701-07000698 10701-000419 10701-07000700 10701-07000705 10701-000422 10701-07000701 10701-07000702 10701-07000707 10701-07000145 10701-000427 10701-000428 10701-000429 10701-07000878 10701-000431 10701-000432 10701-000433 10701-07000614 10701-000435 10701-000436 10701-07000116 10701-07000224 10701-07000368 10701-000440 10701-000441 10701-000442 10701-07000352 10701-000444 10701-000445 10701-000446 10701-07000098 10701-000448 10701-000449 10701-07000408 10701-000451 10701-07000875 10701-000453 10701-07000479 10701-000455 10701-000456 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k1 m m B m k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 m m k2 m k2 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 CV. ASRI MANDIRI CV. NUANSA PUSPITA SEJAHTERA CV. KAMBOJA CV. JUNG JAYA CV. SETIA BUDI PT. MAJU INDAH PERKASA CV. BINTANG ADI TEKNIK . FRANTIN COM PT. KARYA YAYU ABADI CV. PRIMA JAYA CV. KANARI CV. ALVIN CV. SANDI SINGA NAGA CV. DUTA MARLIH CV. JEMBAR CV. METRO JAYA CV. ORLANDO CIPTA PERDANA CV. WAHYU LESTARI CV. AMAL BHAKTI CV. SUCCES GRAF DEWA PATRIA. TANJUNG JAYA PD. LITA GITA SARI CV. DON KING CV. TIGA PUTRA CV. KHARISMA PERSADA CV. SELABUNG GRAFIKA CV. PALKEM CV. HOLAU CV. SELALAU CV. WIKATAMA JAYA CV. KARYA SEMPURNA CV. VITAMA MAKMUR CV. LUSSIA CV. RATU AMAL CV. KARSA-5 CV. CLIF PUTRA JAYA CV. DAYA PURNAMA CV. CAHAYA SELABUNG CV. DASCA CV. DINAMIKA CV.

GAMLANG CV. ARKAN JAYA CV. ELECTRONIC CAHAYA MAJU CV. MAJU JAYA CV. CV PT. ARITA HUSADA KARYA CV. KARANG TUMARITIS CV. AMD PALEMBANG KARANG PANJANG JAYA.781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000833 10701-000458 10701-000459 10701-000460 10701-07000104 10701-000462 10701-07000103 10701-000464 10701-07000061 10701-000466 10701-000467 10701-07000703 10701-07000912 10701-000470 10701-000471 10701-07000546 10701-07000545 10701-07000096 10701-07000175 10701-000476 10701-000477 10701-000478 10701-07000442 10701-07000515 10701-000481 10701-000482 10701-000483 10701-000484 10701-000485 10701-000486 10701-000487 10701-000488 10701-07000688 10701-000490 10701-000491 10701-000492 10701-000493 10701-000494 10701-07000003 10701-00496 10701-000497 10701-000498 10701-000499 10701-000500 10701-000501 10701-000502 m k1 k1 k2 k1 k2 K1 b B k1 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 m k2 k1 k2 k1 k2 CV. LEDIVAL CV. RIVIRA PRIMA CV. FAKSY KASIH SETIA. CV CV. LEON TEL CV. DUTA BUANA PT. ETIKA MULIA CV. TANDEM DELTA CV. MEDIA SUMSEL MEMBANGUN KOPETRANS PALEMBANG CV. ATLAS MANDIRI ABADI CV. KERTA MULIA CV. MUSAN PUTRA BINTANG KOPKAR. MITRA JAYA CV. ANDALAH KOPERASI KARYAWAN PUSRI CV. SUCI ABADI PT. TRIANA PT. MEDIAKOM CV. MULTIKOM CV. SINAR ABADI CV. MEGA LARAS ENGINEERING CV. YUSUF COMPANY CV. JASA KAWAN CV. REZCO . MEDIA ANTAR NUSA CV. AGUNG RAHMAT CV. SATRIA UTAMA CV. BINTANG MAKMUR PT. CEMPAKA CV. NAGA SARI CV. DAYA CIPTA SARANA CV. CV CV. UNITED TRACTORS CITRA ABADI INDAH CEMERLANG. SUMBER JASA CV. ANEKA KARYA CV. AKSARA INDAH CV. KAMDATU CV.

RIPAL PUTRA CV. LENTERA JAYA MAKMUR CV. ARGO WILLYS CV. CITRA INDAH UTAMA CV. TIDAR RAYA MEDIKA PT. HAJJAH SONNY CV. MULTI SARANA PD. JUPITERINDO PRIMA CV. NALOM CARANA . ARYA BIMA PUTRA CV. SEMBILAN SAUDARA PT. ASHFRI PUTRALORA CV. ANUGRAH MITRA SEJATI PT. HARTIKA GEMILANG CV. GUMAY JAYA CV. TBK CV. INDOMAN CV. WINDU JAYA KPRI "SEHAT" PT. NIRWANA CV. BUANA ARTHA MANDIRI CV. LAKSANA FAJAR PT. BODRONOYO PT. CITA UTAMA CV. BERKATINDO JAYA LESTARI CV. KUNNCI SARI CV. BINA KARYA HUTAMA CV. FERANSYAH CV. ASTRA INTERNATIONAL. DELTA MANDIRI CV. FIJRATULLAH ASLIYAH CV. MULTISERA INDOSA CV.827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000503 10701-000504 10701-07000331 10701-000506 10701-000507 10701-000508 10701-000509 10701-07000570 10701-000511 10701-07000110 10701-000513 10701-000514 10701-000515 10701-000516 10701-000517 10701-07000505 10701-000519 10701-000520 10701-000521 10701-07000892 10701-000523 10701-000524 10701-000525 10701-000526 10701-000527 10701-000528 10701-07000589 10701-000530 10701-000531 10701-000532 10701-07000105 10701-07000102 10701-000535 10701-07000150 10701-000537 10701-000538 10701-000539 10701-000541 10701-000542 10701-000543 10701-000544 10701-000545 10701-000546 10701-000547 10701-000548 k2 k2 m k2 k2 k2 m k2 m b k2 k2 k2 k1 m b k1 k1 k1 k2 m b k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k2 CV. DAHLIA CV. ASTINA CV. ZSASKIA CV. PERKASA JAYA ABADI CV. AGUNG DEPATI PT. MEDIA NUSA SEMESTA CV. ANUGRAH PRATAMA CV. INDO JAYA CV. KARYA BHAKTI SUBUR PT. ALAM BINA SEJAHTERA CV. DWI PUTRA MANDIRI CV. BUMI SRIWIJAYA CV. REZEKI MULIA CV. KARYA AGUNG PRATAMA PT.

DWI PERKASA MANDIRI CV. MEGATECH PT. AFANINDO TEKNIK CV. CAHAYA SAMUDRA PT. RIZKY PUTRA CV. MITRA USAHA CV. RAISYA CV. PURNAWIRA MUSTIKA CV. NABILA . CITRA MARG NUSANTARA ADOVELIN RAHARJA. GELORA SURJALAYA CV. EKO CITRA SRIWIJAYA CV PUTRI CV. RAPINDO CITRA CV. DIAN PRIMA ABADI CV. REYVEN ANDERSON BERSAMA CV. MERIDIA FASHA CV. BUMI SRIWIJAYA CV. SUKSES SENTRAL SARANA CV. SINERGI CV. LITRA DALA CV. SURYA KENCANA JAYA PRATAMA CV. MITRA WIRA ABADI PT. WANGEN JAYA CV. BUDI LUHUR PT. SARI GUNDA CV. PT CV. GELORA PAJAJARAN CV. ARGA PUTRA PERKASA CV. KUNANG JAYA CV. ELHA PRATAMA CV. ASTHARINI BHAKTI MANDIRI CV. ANDALAN MANDIRI PRIMA CV.872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000315 10701-000550 10701-000551 10701-000552 10701-000553 10701-000554 10701-000555 10701-07000847 10701-000557 10701-000558 10701-000559 10701-07000551 10701-07000552 10701-07000648 10701-07000645 10701-07000650 10701-07000647 10701-07000651 10701-000567 10701-07000646 10701-07000652 10701-000570 10701-07000939 10701-000573 10701-000574 10701-000575 10701-000576 10701-000577 10701-000578 10701-000579 10701-07000072 10701-000581 10701-000582 10701-000584 10701-000585 10701-000586 10701-09000007 10701-000588 10701-000590 10701-000591 10701-000592 10701-07000594 10701-000594 10701-000595 10701-07000083 10701-000597 m b k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m m m k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 m k2 k1 k2 m k2 m k1 k2 m k1 m k2 k2 B k2 CV. DAVID ADVERTISING GRAHA CV. WIJAYA GROUP CV. MUSI TIRTA PERSADA CV. ROSARUM CINDO CV. TIMUR BARU CV. CAYE BADAS LAMBIR CV. SENDOK ILMU CV. WAHYU CV. ARGA WICAKSONO PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA CV. SUKSES MANDIRI CV. CENTRAL CV. LINGGA CV.

YUDISTIRA KPRI IAIN RADEN PATAH . KAR MONITOR CV. DACAYO CV. WIRA BHAKTI SRIWIJAYA CV.918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10710-000598 10701-000599 10701-000600 10701-07000344 10701-000602 10701-000603 10701-000604 10701-000605 10701-07000717 10701-000607 10701-000608 10701-07000573 10701-000610 10701-000611 10701-07000526 10701-000613 10701-000614 10701-000615 10701-000616 10701-000617 10701-000618 10701-000619 10701-000620 10701-000621 10701-000622 10701-000623 10701-000624 10701-000625 10701-000626 10701-000627 10701-000628 10701-07000735 10701-000630 10701-07000432 10701-000632 10701-000633 10701-000634 10701-07000439 10701-000636 10701-07000757 10701-000638 10701-000639 10701-07000004 10701-08000001 10701-08000002 10701-08000003 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m m m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 m m k1 m k2 k2 k1 k1 m k2 K2 b m k2 CV. SINAR ASIA KOP. MULYA AVIANI CV. HOTAMA MEDIPHAR CV. JALA BUMI PERKASA CV. TRI ANUGRAH CV DWI INDO PERTIWI CV.PUTRA JAYA CV. DIRA KITO UTAMA PT. ANUGRAH PERTIWI CV. RAVIEM PERMATA NIAGA PT. CV PT. DEBORA JAYA PRIMA CV. WIRA USAHAPRIMA BHAKTI CV. PURNA CAHAYA ANGKASA CV. SAMBU JAYA CV. ULICO DHARMA PT. OGRA MULIA ABADI KOP. SARANA SUKSES BRSAMA PT. MULIA INDEPENDEN PT. EMKL AMANAH JAYA PT. ONTIMA CV. KAR RS. TATA BUMI BERSAMA PT. SRI PUTA CV. SARI MULIA CV. BATUBARA MANDIRI INDONESIA CV. INTI INFORMATIKA PD. NUR FAJAR CV. MUSI UTAMA TRAD COY PT. EXCON CON RACO ELVASINDO PRASADA. ANUGRAH JAYA CITRA NUSA CV. GRIYA MI LLENIUM CV. KALIMAS PT.PUTRA SUNGAI RAYA CV. SERASAN SEKUNDANG CV.KARYA HARAPAN MANDIRI CV. LAPAS CV. MITRA GANNA RIFA PT. BERKAH KURNIA AGUNG CV. DINAMIKA MANDIRI CV. PUSRI PT.MULTI DATA PALEMANG PT.

GRAHA KIRANA TAXI CV. TANIA MANDIRI SENTOSA CV. ETERNITY NUSANTARA CV. BINA MITRA UTAMA CV AMANAH SRIWIJAYA LESTARI PT SERUYA JAYA CV CITRA GEMILANG CV TRITAN LESTARI PT EMKL AMANAH JAYA CV D'VIONA ANUGERAH ABADI CV MULTI MANUNGGAL ABADI PT CAMPANG 3 KONTRAKTOR UTAMA CV GEN TRACO CV PANJI SEJATI CV MITRA BISNIS SOLUSINDO PT ANGKUTAN UTAMA PERKAS PT RADEN GEMPITA WISATA CV TRI PERMATA CV KARYA UTAMA CV MITRA GUNA MANDIRI CV BAHASA EKA CITRA CV VICTRA PRATAMA CV TITI INDO WANGSA JAYA CV BANTEN INDAH CV KARYA INDAH CV ROULI JAYA CV TASYA JAYA PT PETEKA KARYA SAMUDRA CV EKA CIPTA SRIWIJAYA CV WIJAYA SETIAWAN CV. PARAMITRA CINTA PERSADA PT. SEULAWAH PUTRA PT. AGUNG SAMPURNA PT. DETA MEDICA CV. SUN EDELLWIESS CV. AMANDA JAYA CV. TAMIANG PT. AGUNG PUTRA HAGANA PT. CIPTA KARYA PERSADA CV. MADIRI DWI PRATAMA CV. HASABAH PERKASA PT.964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000004 10701-08000005 10701-08000006 10701-08000007 10701-08000008 10701-08000009 10701-08000010 10701-08000011 10701-08000012 10701-08000013 10701-08000014 10701-08000015 10701-08000016 10701-08000017 10701-08000018 10701-08000019 10701-08000020 10701-08000021 10701-08000022 10701-08000023 10701-08000024 10701-08000025 10701-08000026 10701-08000027 10701-08000028 10701-08000029 10701-08000030 10701-08000031 10701-08000032 10701-08000033 10701-08000034 10701-08000035 10701-08000036 10701-08000037 10701-08000038 10701-08000039 10701-08000040 10701-08000041 10701-08000042 10701-08000043 10701-08000044 10701-08000045 10701-08000046 10701-08000047 10701-08000048 10701-08000049 k2 k2 m k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 m m k2 k1 b b b m k2 k2 k1 CV. MANDIRI DWI AMANDA CV. PERFOMNCE JAYA CV. INTIPAL MANDIRI PRATAMA . AMANAH CV.

SEHATI CV.1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000050 10701-08000051 10701-08000052 10701-08000053 10701-08000054 10701-08000055 10701-08000056 10701-08000057 10701-08000058 10701-08000059 10701-08000060 10701-08000061 10701-08000062 10701-08000063 10701-08000064 10701-08000065 10701-08000066 10701-08000067 10701-08000068 10701-08000069 10701-08000070 10701-08000071 10701-08000072 10701-08000073 10701-08000074 10701-08000075 10701-08000076 10701-08000077 10701-08000078 10701-08000079 10701-08000080 10701-08000081 10701-08000082 10701-08000083 10701-08000084 10701-08000085 10701-08000086 10701-08000087 10701-08000088 10701-08000089 10701-08000090 10701-08000091 10701-08000092 10701-08000093 10701-08000094 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 b m k2 k1 b k1 k2 k2 CV. PERISAI BINTANG SAKTI PT. TENANG MOTOR CV. LIDODESI CV. VICTORY CV. HANITO KARYA CV. TRI SAMPURNA CV. MEDIA DAYA CIPTA CV. DYKA JAYA MULIA CV. DWI PRATAMA AMANDA CV. SRIWIJAYA ABADI CV. SUMBER ALAM LESTARI PT. YAARAFI CV. LAKSMI MOTOR CV. DUTA TENIK CV. SUMBER MOTOR PT. ANDAL PRATAMA ABADI CV. SERUMPUN JAYA KOPERASI KARYAWAN KITLUR PALEMBANG CV. GEMA KARYA MANDIRI CV. ADE PUTRA .SINAR MULYA CV. BANGUN PUTRA REMAJA CV. PRATAMA MANDIRI SUKSES CV. NUGRAHA SARANA SAKTI PT. MUSI UTAMA BERCAYAHA PT. EKA LESTARI CV. LOVINA MULYA PRATAMA KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI PT. DUA UTAMA CV. TIARA SALSABILA CV.TEGAR JAYA CV. SETIA ABADI GRAFIKA CV. SAHABAT SEJATI PT. SANJAYA CV. SUMBER BUANA MUSI CV.OTISTA CV. GRAHA MENARA MAKMUR CV. SRIJAYA ALAM PUSAKA CV. ANUGRAH KARYA INSANI CV. NANTA CV. CIPTA NUGRAHA CV. SRIJAYA SAKTI PT. SINAR INTI SEJAHTERA CV. CONSUMA INDONESIA CV.

RIGUS MANDIRI CV. DWI MAKMUR MANDIRI CV. CARNATHA MULIA CV. CAHAYA RANTI PRATAMA CV. MUSTIKA PERMATA ALAM CV. TEPE GRUP CV. BINA MITRA CV. TOBONG CV. TRI WITASA KARYA PT.1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000095 10701-08000096 10701-08000097 10701-08000098 10701-08000099 10701-08000100 10701-08000101 10701-08000102 10701-08000103 10701-08000104 10701-08000105 10701-08000106 10701-08000107 10701-08000108 10701-08000109 10701-08000110 10701-08000111 10701-08000112 10701-08000113 10701-08000114 10701-08000115 10701-08000116 10701-08000117 10701-08000118 10701-08000119 10701-08000120 10701-08000121 10701-08000122 10701-08000123 10701-08000124 10701-08000125 10701-08000126 10701-08000127 10701-08000128 10701-08000129 10701-08000130 10701-08000131 10701-08000132 10701-08000133 10701-08000134 10701-08000135 10701-08000136 10701-08000137 10701-08000138 10701-08000139 10701-08000140 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 m m k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 m k1 b k1 k2 k1 k1 k2 m m k2 k2 k1 CV. SCORPION ABADI CV. INDOARIHA PERDANA MANDIRI CV. NENTRI BERSAUDARA CV. SAGITA TEKNIK CV. ARTA SURYA ABADI CV. GADING PERMAI GROBOK CV. EKA MULIA CIPTA PRIMA CV. MULIA KARYA LESTARI CV SEGITIGA BERMUDA SURYA WIYA ADINATA CV MUARA CV BINTANG CV KARYA PRATAMA MANDIRI PT SURYA SRIWIJAYA PT APOLLO TEKNIK CV ANUGRAH PERDANA CV HERO CV SAWUNG GALING CV MEDIA ABADI PT PELANGI MAS HCO CV LIMAS JAYA CV TRIO ADE PT VICTOR JAYA PT WAHANA PERKASA MUDA CV NUSANTARA-IT PT ASIA PERKASA KONTRINDO CV VICTOR TAILOR CV LAM JAYA CV PUTRA SRIWIJAYA PT SUPRA EKSPLORER NUSANTARA CV KARYA SUKSES MANDIRI CV KENCANA INDAH MANDIRI CV MUSTRACOM CV IMAM BONJOL CV DUTA CAMTIKO CV BAKTI PUTRA .

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000141 10701-08000142 10701-08000143 10701-08000144 10701-08000145 10701-08000146 10701-08000147 10701-08000148 10701-08000149 10701-08000150 10701-08000151 10701-08000152 10701-08000153 10701-08000154 10701-08000155 10701-08000156 10701-08000157 10701-08000158 10701-08000159 10701-08000160 10701-08000161 10701-08000162 10701-08000163 10701-08000164 10701-08000165 10701-08000166 10701-08000167 10701-08000168 10701-08000169 10701-08000170 10701-08000171 10701-08000173 10701-08000174 10701-08000175 10701-08000176 10701-08000177 10701-08000178 10701-08000179 10701-08000180 10701-08000181 10701-08000182 10701-08000183 10701-08000184 10701-08000185 10701-08000186 10701-08000187 k1 k2 m b k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 b m m k2 k2 k2 k2 m m m k1 m k1 k1 k1 k1 k2 m m m k1 k2 k2 k2 m k1 b k2 k1 m k1 k2 k2 m m CV PUTING RATU CV CAHAYA PERSADA PT SUMBAN CIPTA MANDIRI PT DMD BERSAUDARA CV FIKRAM PRATAMA PT HARFINDO JASA LESTARI CV TIGA F CAHAYA MUSTIKA CV TRI KARTIKA CV KALYCA PUTRI UTAMA PT BAHAGIA UTAMA SENTOSA CV INDRA WIJAYA TAHAR GROUP PT ELEKTRINDO DATA NUSANTARA PT DATRACO SAKTI ENGINEERING CONTRACTORS PT PAN SELATAN CV AL-FARIZI TOKO SURABAYA CV KURNIA CV SEPTADA PUTRA CV PUTRA SERUMPUN CV ATMO CV SURYA PERSADA PT BINA CAKRA BIRAWAN CV CERENITA CV JATI RAYA MANDIRI CV CUTAMA CV GERVASINDO SURYA PERKASA CV INFORMATIKA PERKASA CV PUTRA HARAPAN JAYA PT TIGA PUTRA WIJAYA PT TUAH JAYA BERSAMA CV ARTHA PERKASA CV ELGA TAMA CV CIPTA GLORIA CV CAHAYA CV MUHRIMAR JAYA CV INTI SUMATERA INDONESIA CV ARTHA MITRA PERDANA CV PROINDO CV BINTANG ADI TEKNIK CV GRASIA CV ARGHA INDAH PRATAMA PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA BERKAH MANDIRI PT MERAKSARAYA CV SEKINTANG JAYA SAKTI .

PT THAMRIN BERSAUDARA. CV NALA UTAMA.TASYA KIRA INDAH CV. PT CV SANDRINA CV TASYAKIRA INDAH CV. SANDRINA PT. CV AMD. CV INTI PRIBUMI. CV SATYA PUTRA PERSADA. PT HERCO TECHNICAL. CV NUSA SARANA CITRA BAKTI. PT TRI LESTARI UTAMA. PT SRI BRIKA PRIMA. CV BERKAT. CV HAVRACO JAYA. PT ARIAL NIAGA NUSANTARA.1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000188 10701-08000189 10701-08000190 10701-08000192 10701-08000193 10701-08000194 10701-08000195 10701-08000197 10701-08000198 10701-08000199 10701-08000200 10701-08000201 10701-08000202 10701-08000203 10701-08000204 10701-08000205 10703-08000028 10706-08000062 10701-08-00020 10701-08-00020 10701-08000206 10701-08000207 10701-08000208 10701-08000209 10701-08000210 10701-08000211 10701-07000014 10701-07000019 10701-07000024 10701-000027 10701-07000028 10701-07000034 10701-07000032 10701-07000031 10701-07000043 10701-07000044 10701-07000063 10701-07000079 10701-07000080 10701-07000082 10701-1-070000 10701-07000101 10701-07000109 10701-07000114 10701-07000117 10701-07000126 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 b k2 k2 k1 m k1 k1 k2 k2 M B M k2 m K1 K2 K2 B B k2 m k2 k2 k2 K2 k2 k1 k1 m CV MEGA JAYA MANDIRI PT WAHYU TEMURUN CV MITRA MANDIRI PT EMPAT INTAN MUTIARA CV DILLA UTAMA PT HAR 777 PT PATRA PERSADA NUSANTARA CV LIMARIAJAYA CV DUTA MANDIRI CV CAHAYA BUANA MAS PT CAHAYA KASIH ABADI CV AMITA CEMERLANG KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA KURNIA MULIA GEMA ABADI. PT MAYANG SARI. CV DOK&PERK KODJA BAHARI (PERSERO) CAB. PT KASMARAN CIPTA. CV LAMTAMA DO. CV USAHA JAYA MAKMUR. CV CATRA MEGA GRIYA. RIDHO SANTOSA PERSADA MALTA SATYA UTAMA. CV SEI ROTAN. GURUH AGUNG CV HUSTA TEKNIK PUTRATAMA CV. CV A SYIFA. CV DUTA MUSI SARANA. PT LAMTAMA. PT . PT PANGERAN. CV MAKMUR.

CV SEKOJO MOTOR. CV KOP. CV ESA MITRA USAHA. CV SRIWIJAYA. CV PRIMA KARYA GAMA. PT KOP. PT MARADA PHARMA MEDICA. CV MUSI TERANG. CV AGUNG BURAI INDAH. CV MAKMUR SAKTI AGRA MANDIRI PERTAMINA TONGKANG. PT ANDALAN JAYA. CV RAJAWALI MAS. CV LEVARIN SAKTI. CV DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA. CV SUMATERA SYNERGY INDONESIA. CV HARAPAN. KARYAWAN PDAM TIRTA MUSI DIRGANTARA MEDICAL. CV MITRA. CV PUTRA PERDANA. CV CITRA. PT MUSI BESTARI. PT DEWA SAWIT MANDIRI. CV GITA PRATAMA. CV CIPTA MARGA NUSANTARA. Fa PESONA. CV RIDHOMU. PD MITRA USAHA MANDIRI. CV BATARA MANDIRI INDONESIA. CV LUX TAILOR.1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000144 10701-07000155 10701-07000158 10701-07000159 10701-07000174 10701-07000176 10701-07000190 10701-07000195 10701-07000214 10701-07000223 10701-07000247 10701-07000248 10701-07000251 10701-07000260 10701-07000261 10701-07000264 10701-07000266 10701-07000268 10701-07000272 10701-07000279 10701-07000282 10701-07000283 10701-07000285 10701-07000291 10701-07000302 10701-07000328 10701-07000306 10701-07000350 10701-07000355 10701-07000357 10701-07000403 10701-07000406 10701-07000419 10701-07000420 10701-07000443 10701-07000510 10701-07000525 10701-07000563 10701-07000592 10701-07000631 10701-07000662 10701-07000730 10701-07000744 10701-07000755 10701-07000759 m K2 k1 K2 m m k2 m k2 k2 k1 m m k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 b k2 m m k1 k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k1 k2 k1 TIARA TUNAS MANDIRI. CV CITRA BUANA PRATAMA. PT SINAR AGUNG. KARYAWAN ENERGY ANDALAN. CV DHARMA UTAMA. CV MITRA LESTARI.CV DUA SEKAWAN. CV AROMA. PT MAITRI SATYA BAHTERA. CV . PT AKSENINDO CIPTA INDAH. PD KENCANA. CV CIPTA BUSANA. KOP AGUNG TRI MANDIRI. PT ANIZZA CITRA UTAMA. CV BAHTERA JAYA.

PT DARIA INFRA STRUKTURE. CV MAHESA KURNIA SEJAHTERA. CV SINAR KENCANA STUPA. CV CITRA SRIWIJAYA. PT DEWA SUKSES MANDIRI. PT KARYA BAKTI. PT HARAPAN TRI GUNA. PT KURNIA SENTOSA. CV DUTA UTAMA. CV MAURAH. PT MARVIN. CV JERUJU MANDIRI. PT CIPTA INSAN MANDIRI. CV DAVIZ. CV DWI BUANA MEDIKA. CV SRIJAYA MAKMUR. CV CHAKRA SRIWIJAYA. CV LIMA BERLIAN. CV GOLDEN SURYA ENTERPRISE. CV SETIA PERKASA NUSA RAYA. CV GOTI. PT REKI MAI JAYA. CV KINANTI ARTHA MULIA. PT MAHESA KURNIA SARANA. CV RADEN MULYA. CV ANUGRAH BARLIAN. CV LUBUK SAKTI. PT KESUMA MANDIRI SEJAHTERAS. CV JANUR KUNING. CV METRO MANDIRI MULIA. PT . CV TETRA AGUNG SENTOSA. PT GRAHA MENARA MAKMUR. PT HEXADECIMAL INDONESIA. PT DWI GADING PERKASA. CV KALI MAS RAYA. CV KARYA CIPTA SEJAHTERA. CV ALFANIA BUANA PELITA.1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000770 10701-07000772 10701-07000814 10701-07000826 10701-07000882 10701-07000899 10701-07000911 10701-07000914 10701-07000919 10701-07000923 10701-07000942 10701-07000943 10701-0700045 10701-07000951 10701-07000961 10701-07000962 10701-07000963 10701-07000952 10702-07000004 10701-08000213 10701-08000214 10701-08000215 10702-08000004 10701-08000216 10713-08000217 10713-08000218 10713-08000219 10713-08000220 10713-08000221 10713-08000222 10701-08000223 10713-08000224 10713-08000225 10713-08000226 10713-08000227 10713-08000228 10713-08000243 10713-08000230 10713-08000231 10713-08000232 10713-08000233 10713-08000234 10713-08000235 10713-08000236 10713-08000237 10713-08000238 10713-08000239 k1 k2 m b m m k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k1 m m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 b m k1 m m k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m k2 k1 k2 k1 k2 DUTA HASTA INDAH. CV ASIA JAYA. PT ENAM PUTRA. CV ALDAVIN. CV ALYA. PT ANDALAS PERSADA TEKNIK. CV ENVIROFISH BIRU SEMESTA. PT HUSADA GITA PARAKSA. CV MENARA MAS BERSAUDARA. PT CAHAYA SAMUDRA ABADI.

CV SARIBUMI SRIGUNA PUTRA. PT DWINATA. UD HARAKI. PT . PT MUARA DUA PERMAI. CV INTI MEDIA. PT INDRI PERSADA. CV GEMILANG PLATINA KREASINDO. PT MANDIRI. PT KOMERINO. CV MITRA JAYA. PT HERNICO. CV SAMAJAYA SUKSES ABADI. CV AMELIA MANDIRI LESTARI. CV SINAR ABADI. CV LAHAN ARTHA BUANA. CV DIGITAL INTERNASIONAL RAYA. CV PT SUMEX INTERMEDIA CV BAYA NIHAN CV TRI TUNGGAL CV EKA NUSA HARAPAN PT ESBECON UTAMA MERRIESKCA. PT TUNAS KARYA JAYA. CV HIDAYAT. CV RIZKY UTAMA. CV DUNIA KIMIA UTAMA. CV LEMATANG. CV NANDHITO. PT BUANA CITRA PERKASA. PT GUNUNG MAS PENDAWA. PT DYRA MULIA ABADI. CV INTAN LESTARI. CV TUJUH PERMATA HATI. PT SHARIFF PRATAMA. PT SALAM BAHAGIA. PT ALFI PERDANA MANDIRI. CV KINANTHI. CV ASTINA.1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000240 10713-08000241 10713-08000242 10713-08000244 10713-08000245 10713-08000246 10713-08000247 10713-08000248 10713-08000249 10713-08000250 10713-08000251 10713-08000252 10713-08000253 10713-08000254 10713-08000255 10713-08000256 10713-08000257 10713-08000258 10713-08000259 10713-08000260 10713-08000261 10713-08000262 10713-08000263 10713-08000264 10701-08000265 10701-08000266 10701-08000267 10701-08000268 10701-08000269 10701-08000271 10701-09000001 10701-09000003 10701-09000004 10701-09000008 10701-09000009 10701-09000011 10701-09000012 10701-07000001 10701-07000012 10701-07000017 10701-07000026 10701-07000038 10701-07000076 10701-07000086 (REV) m m k2 k2 k2 m b k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 b b k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 m b k2 k2 k1 m k1 k2 M K1 B K2 M K2 M SYAMBA NOTO SAMUDERA. PT TANDA PASAI. PT ANUGRAH DUTA ABADI. CV PUSKOPAD A DAM II/SRIWIJAYA WIRAPURNA. PT KENCANA GLOBAL.

CV YUNIKA FASADA. PT CV JAYA SAPUTERA PD ATMO CV HARAPAN BARU CV PUTRA JAYA CV ANUGRAH FAJAR PT FIRANDO TEHNIK UTAMA CV LAYAR TERKEMBANG CV PUTRI MAZAYA CV TIGA RATU ABADI CV RIDHO SENTOSA CV FASTNET JAYA BERSAMA PT HASAN KARSONO DIKARA PT SURJA TEMUKTI CV AWAL BARU CV BANYUASIN INDAH CV POLI JAYA CV TAMTAMA CV PUTRA SUNGAI RAYA CV IMEDIA GRAFIKA CV INDAH PERMAI CV CIPTA KONSULTAN PT PUTRA SUNGAI MUSI CV SINAR MUSI PT SINAR MUSI JAYA CV MYTHOSA ABADI PT MUSI OLINDA SUWARNA CV CEMPAKA CV EKA CIPTA UTAMA CV TRIKARSA TEHNIKA PT GARUDA PRIMA GEMILANG CV MANDIRI PRIMA KARSA . CV K1 K2 K1 K1 KOPERASI KARYAWAN PUSRI ELECTRIKAL MANDIRI.1329 Kota Palembang 1330 1331 1332 1333 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1334 1335 1336 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000088 (REV) 10701-07000096 (REV) 10701-07000099 10701-07000100 10701-07000104 (REV) 10701-07000105 (REV) 10701-07000106 10701-07000110 (REV) 10701-07000118 (REV) 10701-07000167 10701-09000013 10701-09000014 10701-09000015 10701-09000016 10701-09000017 10701-09000018 10701-09000019 10701-09000021 10701-09000022 10701-09000023 10701-09000024 10701-09000025 10701-09000026 10701-09000027 10701-09000028 10701-09000029 10701-09000030 10701-09000031 10701-09000032 10701-09000034 10701-09000035 10701-09000036 10701-09000037 10701-09000038 10701-09000039 10701-09000041 10701-09000042 10701-09000043 10701-09000044 10701-09000045 10701-09000046 M HARENCO PERDANA. PT ASTRA INTERNATIONAL. CV KENCANA MAS PERKASA MAJU JAYA. CV K1 B B JUPITERINDO PRIMA. PT KOSINDO SUPRATAMA. PT K2 K2 m k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k1 m k1 m k2 m k1 k1 k1 m m m k1 b k2 b k1 k1 k2 m k2 TRI BERSAUDARA.

PALEMBANG) CV JADOSA PT TIRTA AGRO MAKMUR CV SAMUDRA MAKMUR PT LEGOWO MULIA ABADI PT SURYA PRIMA SEJAHTERA PT SUDJACA PALEMBANG .1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-09000047 10706-09000005 10701-09000020 10701-09000033 10701-09000040 10701-09000048 10701-09000049 10701-09000050 10701-09000051 10701-09000052 10701-09000053 10701-09000054 k2 k1 k1 k1 k1 b k2 k1 k1 m m b CV PUTRI HANDAYANI PT PM JAYA CV CAHAYA PUTRI SARAH CV KILAU MUSI CV KARYA REMAJA PT DRAYA NUSANTARA AUTO (CAB.

M. BAHRI FIRDAUS KIFRAWI MUSTOFA RUDI OSWANDI IR. KARTINI - HERKULES APDAN. SE SYAHRIL ARI PANSURI H. SP EDWIN LANDONGAN PERIYANTO JUPY LONDONGAN CHANDRA ALIANTO WITARTI AJ. SH SURATMAN NINA PRABAWATI RAHAYUNI ABDUL RAUF NOTO SOBALI - RUSNAH UMAR M. RAHADIYAN MASRUN SUMAN . TOHA.Jenis Usaha Penanggung Jawab GUNTARTO EKO WIBOWO HENDERA H. FRANS CHRISWANTO SRIWIJAYA BUDIMAN ONG RINI SULTINI AVIS ROBBIUL AKBAR DARWIN PARENGKUAN EDIWARMAN HJ. ST ENDIY JANTO ABDUL RAHMAN SYAMSUL BAHRI NOER M. IMAN SAYUDI ALIMIN ROBERT LEONARDI HARRY RAWAN MULYADI. JAKFAR SIDIK ANWAR MAKMUN KODVIR H. RIDUAN H. AMIN AMIN YAN A. SUHARTONO HARDIAN.

TEKNIK MEKANIKAL BENI MURDANI. TEKNIK SC. TEKNIK SC. ZUKMARADEN INSI MARGO DERAJAT JOHNNY A. GOZALI INDAH KARTIKA SARI SLAMET BUDIONO . TEKNIK SC. DJUMALI FENDI SUDIANTO DARMAWAN JASA BOGA SUDIYO PENGADAAN BARANG/ JASA SUHARTI ANGKUTAN DARAT KANTOR.LEO WAHAB PERTANIAN. TEKNIK YUNUS SEPTINUS. TEKNIK SC. TEKNIK/TELKOM PBJ SC. SE SUHENDRO NASUTION Drs. SE GINDO SUNARSO. AMf SYAIFUL ANWAR. SC. FURNITUR PENJAHIT DAN KONVEKSI JASA BOGA. TULIS SC. ST H. AMd ERLIAN. KESEHATAN MEKANIKAL SC.

IRSYADI MUCHTAR PARSONUDIN DEVI FITRIANI NITA NURBAITI NOVAT NIASIH JERMANIKA. AR DRS.PENGADAAN BARANG/ JASA SC. AR - AGUNG PURWANTO ERLIAN. ST JARMANIKA. SAMI MUSLIKAH MUSLIKAH MUSLIKAH SUWONDO CATUR YANTO. ICHWAN HANDARUN YENTI HERLINDA ZAENUDDIN - . TEKNIK/ TELKOM SC. ARLEN GUNAWAN ROBBY JANUAR FRANS NOVIAN YUSRAN M. TEKNIK / TELKOM BAHAN PANGAN JASA BOGA MEKANIKAL BOGA MEKANIKAL MEKANIKAL PEMBERSIH ELLY ELLY ELLY SUHARTO NY. ST M.

ZULVIAN.- SAMI ISWANDI. ST PRIANDHY RONIE ALDI MEIPUSA TOMI AMIRULLAH ABDUL GANI ADE THEODORA HARYANTO LISTA DIANA H. SE SITI NUR AMINAH ISNAENI FACHRIAL. MAT CIK SISKA BUDI MAN . SE HENI LIDIAH RIKO AGUS SUBIARTO NUR SYAHIDAH FERI HADI SANTOSO DENNY PRAMULYA TAUFIK HIDAYAT BAKRI KHOMAINI DJONIHAR NAZARUDDIN YAYAN SUHENDRI MIRANI SAFITRI EDY MULYA ELLY ELLY BUDIONO M. ST CATUR YANTO.

FAUZIAH A. SAMROZI RUSPANDRI RINA ZULKIFLI HOESNY WINDA DEWI TAUFIK HIDAYAT SISCA YUMITA ANDY KARTIKA PUTRA ROHANI FERRY HERMANTO IR. SE SULAIMAN. SUHAIR AMIN SYAIFUL IQBAL ASYOFA. SUPARMANTO .M. AK PBJ PBJ PBJ MUSLIKAH MUSLIKAH YUSTIKA DELIANTI PAURIZAL CIK ANI AIDA MISWA FIRDAUS FIRDAUS CIK ANI SEMBAKO SEMBAKO LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN BARANG CETAKAN SRI KARTINY MARIANI AMIR SYARIFUDIN NY. TJIK MELIAN. ANDRI IRAWAN DENI ANGGARA H. SH DEDI MARUBENI MUNAWARSYAM UJANG ISMAIL SUGENG PRAYOGO H.

KONSTRUKSI MEUBELAIR SC. ST ANDI SURACHMAN RAHMAT NAULI. SP ABUBAKAR ASYIK ABDUL NASER LEXI YUNICO RIZALI ADHEAN KARYA SYAI BATUL LAS LAMIYA SHOFIAN A. RABANI . SE ASPUDA FERDIANSE.ATK PENGANGKUTAN SEMBAKO TEKSTIL SEMBAKO SC. TEKNIK MEUBELAIR BAHAN BANGUNAN PERABOT RUMAH TANGGA PERTANIAN BANGUNAN ATK FURNITURE ATK PENGADAAN BARANG / JASA JASA KONSTRUKSI ATK PENGADAAN BARANG / JASA MEKANIKAL KONSTRUKSI PERABOT RT PESTISIDA HERMAN USMAN EFFENDI HALIM UMAR KARLUSI BUYUNG HALIM SYAFRUDDIN MULIANTO PONISAH HENDRO HADI SUMARTO ROBIATUL ADAWIYAH SYAHRIL UJANG SOHAR ERWIN SAPUTRA H. A. DAHLAN ROZAK SOFIAN SITI NAZIRO ANTO BUDIMAN. SE AHMAD FERI SUSANTO WELIYAN AGUSTINI.

SOPHIAN ANSHORI LISMAWATI . HAPSORINI ZULKARNAIN ISMAIL MUSTOPA DRS. SITI FATIMAH HIDAYAT M.SOS DESI LESMAYANTI HASYIM SUM ZAWAWI JAMI KURIS EDI SUHERMAN HARMIYATI ANDI SETIOKO HJ.SP. S SOS - ROMANSYAH.D ROSIENKO MULYANTO M. EROS IBRAHIM SRI LUCIA. KHADAFI ARE ADRIANSYAH NOVI PUDJI PUTRIWI.HJ.S. SE MISWANTO DEDI SYAHRAMANDA JAMIAT RIYAGUS EDWINDRA ARIESTYA WULANDARI RIKO KADAFI HERI PURWANTO.

Ag PBJ PBJ PERTANIAN PERTANIAN ARFAN AFENDI IRFAN ISHAK TAUIFIQ ANWAR MAKMUN TATANG TAJUDIN PERTANIAN PENGADAAN BARANG/ JASA ISMAIL TASIR SOLAHUDIN. RACHMAN . S.IP SRI YAMSIH ARIEF YERIANSA.- AGUS RIZAL.EDDY HUSNI A. REDLO BAI DAWI. SH PERTANIAN PERTANIAN H. ST IDHAM KHOLID AUSIN M. S.

SE AZHARI HASAN DESTIYAWAN AZHARI HASAN DESTIAMAN SRIPURWATI PERTANIAN JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ALAT RUMAH TANGGA ALAT TULIS KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ZAMHARI NAAWI ABDUL KADIR SRI LENNY S. JAMIL YULIATI. SE FADULLAH.SUHATRIL DJ M. RAHMAN ISHAK IBRAHIM MIKAEL CANDRA EFFI ROPIKO OKTARISA ABDULLAH ABDUL RASYID ISMAIL MH H. SE . IBRAHIM RAHMAN PBJ PERKEBUNAN PERTANIAN PERKEBUNAN DRS. SP H. AMAN SYAFEI. HM. MARTONO HATTA UJANG ZEN M. HARIS GANEKO HUSIN NUH CV AGUNG JAYA PERKASA ZAINAL. MM AMIRUL S. AHMAD SYARBINI SUHARTO ANWAR MAKMUN A.

JASA KONSTRUKSI KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI PUPUK FURNITURE BAHAN KONSTRUKSI SUPRIANTO M.A. HAIDAR IMRON . AMD MULYADI IVANA KUSNADI HENDRA MARIA RATNA NINGSIH HERRY AMIRUDDIN. HS MEDI NASUTION TIMBANGAN KHUSUS PEMBORAN SUWARNI M. BE JUDHI. SKOMP EFRAN APRIANSYAH mugiono IRWAN WENDY RATMI OMAN SAPUTRA APRIDA YANTI BAMBANG SACHRODI . ERWADI.SKORKOMI A. YULIADI HERMAN ABDUL BADI KUSUMA MASRUL SALIM EFFENDI AMIRIZON MARSUDI JAYADI.SH SURATMAN AMIN IR. H. ZULKIFLI IR.

SRI NUNUNG WATI EKA RATNA DEWI HABSON HAMID LAMOHI HUSEIN. Amd HERI APRIADI USMAN NANDAR HARYANTO RAYMOND CHAIRUDDIN RAYMOND CHAIRUDDIN YULIANTO IRENE FENNY IRENE FENNY YULIANTO FITOR ALAMSYAH SUBADI ARIFIN SYAMUL ERWANI BUDIMAN SALIM LAMBOK NABABAN TEDDY HALIM MARTINA TARIGAN KOKO SUDJATMIKO SUSANNA SYAHMARDAN . TULIS PENGADAAN BARANG/ JASA PNGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENNGADAAN BARANG DANJASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA A/P/SC. ELLIZA SUSAN AGUSTINA CRISTIAN DENDANG CRISTIAN DENDANG PRAGOTA SALAM. ALI ABDULLAH M. S. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA UCOK HERMANSYAH ELISTEN SITORUS SAUDIN KARTONO SUBARI ENDANG KESUMA WENI EDWIN ARISTIANO PRATA PEBRIANSYAH TRITA YANUARTI . KOMP BAHAN BANGUNAN SC. ALI ABDULLAH FRANS LIO HERRI IWAN HERMANTO.MS GAWAN SUSANTO M. ST Ir. SE.

BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. SAMSUL MERY LENA NUR FITRIANINGSIH SURYANTO JOYO HUSIN Ir. RACHMAN IBRAHIM H. SUHIRWANTO FARIDA LAIMAN DAHLAN LUKMAN Mgs> GAMAL GAFUR MAMAT ERYANTO TRIMURTI MS PUTRA TRIMURTI MULASAKTI YUSUF CHANDRA FAUZIE NIRWAN FAUZIANIRWAN A.PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENADAAN BARANG & JASA ALAT-ALAT KESEHATAN KEND. TEKNIK SC. TEKNIK ALAT ELEKTRONIK ALAT ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG & JASA PNGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TEKNIK SC. NAZUAR NURWASTU RONI SUDJAKA RONI SUDJAKA SUHERNI HANDOKO LUKITO HENDRIYAN HENDRIYAN ADI ENNY KARTIKA SARI HINDRA PUTRA HERLINA Ir. TEKNIIK ORDI KURNIADY WIET SOEGITO YANTO. HELLEN FRICILLA SUHANDI RITA FEELYCIA . TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC.S.R.MURIS MUID HANDRI ANGKASARI SUKARTONO RITA ASWENI M. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA SC.Kom NYANYU MERIYANTI SUDIANTO ROBBY HARTONO SUGIONO H. ROCHHENDI HASYIM TASLIM KOESNADI WANGSO PUJI H. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.

TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA BAHAN BANGUNAN PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA KENDARAAN BERMOTOR CATERING ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. TEKNIK KEND. TEKNIK JEFFRI SUHANDI. ALAT TULIS/ ATK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. IMELDA NOVIANSARI DANIEL SITORUS MELIANA TASLIM HAMID TASLIM MELAWATI SAKIM. SE VERONIKIA S Ir. RODA EMPAT BAHAN BANGUNAN ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA AP/SC ATK/ CETAKAN SC. SH ENNIE HANDONO ALEX KOBA MARIO MARTINO FIFI SUMANTY HASSANUDIN RONI SULAIMAN ABU HASAN INTANIA ZENDI DAVID GAZALI EDDY HALIM CONELYA LINDA NAY MERY NOVI NOOR RONI SULAIMAN PAULUS KUSUMA R.SE LILY YACOB Ir. DIAN APRIYANTO Ir. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN AJSA SC. HASSAN HALIM VIVI E. MANDAGLE MUNGCIK ASNAWI iR.SC.H.MARIANA RONI SUKIMAN DANNI TONNAS MARGANI MEGA NOVIANDRI TONI EFENDI HERLIN TONI EFFENDI KOSIM SURIYANTO ANTONIUS SATRIA SURYADI WIJAYA CHANDRA HUSEIN INDRA FENI MALIANA AISYAH INJO MUHAMMAD IDRUS DHANI OKTAVIAN . TEKNIK SC. TEKNIK SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN J ASA ALAT TULIS KANTOR SC.

TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SUPRAPWOTO IR. RACHMAT CHANDRA BUDIMAN HANAFIAH JOHNSON WILIANG S SURYANTO MAYA SOFA RUDI HARYANTO. IWAN SEODJONO AMRAN DIHAM WIYONO GLEN BABARJA GUNAWAN SHINTA LINDA UNANDAR NURHAWA BAMBANG PRAYITNO MARWAN EFFENDI LIDIA . TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC. ISKANDAR HIDAYAT IR. KEND BERMOTOR SC.ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SUPRAPTO MARIA LEI MEIWAH ELLEN ANSORI MASHURI ULUNG WIJAYA YOHANA PANHAR. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.SH M. NURHADI EFFENDY JIMMY GO SRI MULYANA WIRAWAN MARLINA TJAUHARI JIMMY GO AGUNG ANDRIYANTO YULIZAR RASYIDI YULIZAR RASYIDI ERDA SYAMSUDIN RONI HASAN FAISAL RONI FAISAL RONI SYAHRUL ABUN IR. TEKNIK PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ ( MEUBEL) PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ ( TEKNIK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SE ENDANG PUJIATIW.A. SE RUDI HARYANTO. RACHMAT CHANDRA AMIR CHANDRA YUSUF CHANDRA IR. SE SITI NURJANAH. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG/ JASA RAMLI MACHMUD BURHAN KELANA R.

UJANG SARI RITA ZAHARA CIPTONO. SE ESTHER JAYA HALIM SUSANTO M. PANDY KADIR Drs. MAHMUD NAZARI HARDI KUSNI SAMIYONO. ZEN MIDUN. BAYUNI USMAN H.HERMAN T. SITI FAZIAH HENDRI JAYA LUKMAN HARDI GUNAWAN VILLIA CHANDRA .SE KOKO GUNAWAN THAMRIN FAUZI H. TEKNIK PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BRANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SH LUKAS K. TEKNIK ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA SC.PENGADAAN BARANG /JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG / JASA SC. BA HANAFIAH AGUS CHANDRA HENDRIK FUTURA ESTY UTAMI MERRYWATI TANSIR SUKATI HUDIYONO IPONG PRIADI BAMBANG SUPRIADI. BAYUNI USMAN SUMIATI SISMI AKHIIRN ISMAN ERNY ARIANTI SITI NURJANAH. SH HJ.KOMPUTER PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN/FARMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ LENI ERNITA HANIDAR BUDI UTAMA HERAWATI ALEXANDER KURNIAWAN Mr. DJAMHARI RUDYANTO TONO LILY RUDYANTO TONO RUDYANTO TONO H. SE Ir. SOKI. TEKNIK SC.

A FATONY IR. SE RUSLAN EFFENDI NURJANAH MAZLIAH.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HENDRI WIJAYA VILLIA CHANDRA ROMLAH AHMAD RADITYA NANA PUTRA MUSCAT IWAN SAPUTRA M. H. SP A. SSI SUNIATA WARSEHAT ROMLI BASRI TERRY RIZKY HUSIN GOZALI.H. EUFRAN BASTARY HARSHA DW EDWARD JAYA. HASAN BASRI HALIM SUSANTO. . APT IR. AZWAR FARID. SE DRS.MAHMUDI. EUFRAN BASTARY A. HASAN ALAMSYAH . H. MM MUJI SUTRISNO DESI ROSANTI YUNAINY DARSONO DARSONO YUNANTORO ANTHON WAHYUDI YUNI JAFRINA. SH YUNIMELYATI. ASNUR SUSANTO GUNAWAN ANEKE LIDYA KARTIKA DRS.R. SE WIYONO DRS. SH IR. ISHAK HERMANSYAH NURBAYANI ROY ISKANDAR MOHAMMAD SOFIAN LIZA FERASINTANI SYAHLIM MOHAMMAD SOFIAN NURBAYA AGUS SALIM IR. USMAN ARIFAH JURMIAH. JOHN HERY KMS.

MBA ABDUL GANI MATCIK DJONNY TJANDRA HENKY LASTONO YULIZA IR. SM.A MUN'IM . KASMAH IMAM. ANDRI AKSAN. SE.A HM. ST AMANCIK ALEX LIM ERWAN MAHMILUDDIN BAMBANG YUDO PURWONO KOSIM KOTON IR.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HADYANTO MULIAWAN MEISY MULIAUWAN IDRUS SUHARTONO TAN NURHADI FIRDAUS. SASTRA HELLY ABDUL SUYONO HELLY TJIANG DARMAN SOETANTO DARMAN SOETANTO MA. AK . H.F RIDHO. ST. BARDERJOHAN PANGIHUTAN PURBA SANDI SWARDI. SYARIF ABOEBAKAR DEDE ANDRIANSYAH NUR ANITA HAMID NUR RATISARI YULIANTI HARIYANTO USMAN EFFENDI MEIRITA RAHAYU M.MT HM. SE NY. GANI MAHASIN SALMAN. SUWANDI HAPAS MUHAMMAD FAIZAL RUSNAM EFFENDI IR. SH H. NASIR THOLIB NASER KARIM. PARDIN AGUS TRIDASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IMRON NANUNG DRS. ME AGUS NAWAN H.

KHOUS M. SE AISYAH. SE ABDULLAH WAHAB CHANDRA HASAN SUHANDY DRS.SC. SH RUSTAM IMRON. SAIFUDIN DAHLYANI GUNAWAN THOLIB ZAINAL ABIDIN. THAMRIN RUSDY . SH AGUS WIJAYANTO VIDA ERLANITA. SE HENDRI HENDARMIN RUDI IR. ABDUL ARIF. ASMARA YUDA. SE KOMARUDDIN IDRUS NAWAWI ACHMAD EFFENDI. SE SAIMAN JONI OLAS. BSC BELLY RUDI OKTAVIANSYAH BASTARI VILLIA HARDI YUDI TANZIL YUDI TANZIL YUDI TANZIL M. NZ ZAINAL HASAN DJOHAN NY. TEKNIK PBJ ATK PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ AFRIANSYAH KARMANTO. ST EDY HERAWATY ERNIJANTI. ZALMA EVI MONITA NGADIO HERY NURTJAHYO DIAN MUHAMMAD FARUK. AMD SURYADI. BSE M. YAHYA IBRAHIM DEWI MURNI M.

SE EVI MARDIANA. MM DIAN WAHYUDI IR. SH IVO RUSIANA. SE AGUNG BUDI SANYOTO SUSAN ANDI SATRIA . S.KOM IR. SE M. SH ZAINUNAH IR.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ M. H. RUBAMA IR. TRHAMRIN RUSDY. RPA ERMA PAULINA MASNUR BADIUS KATHARINA SUSANTI EFFENDY SOETANTO A. SYAFARUDDIN SAKIM. CA BILLY PUTRA MS. K. MIKOYANTO EDWAR MARBUN. THAMRIN RUSDY. NASRUDDIN UMAR FUTOLY SUYITNO MURLY. SE WAHYUDI. SYARIFUDDIN AMIR HAMZAH. DARWIN AZHAR. AMIRUDDIN MURNIATI FACHRY. CHONI HENGKY PASARIBU EFFENDY SOETANTO AMIRI ARIFIN AGUS SETYADI LIMARAN DEDE YUSA CHAIRUNAS TINA MAHDALENA. HJ. KAMALUDDIN. SE DRS. SE CHAIFRI ORIL ASLI TARIGAN DRS. SE LILIANA. SE AHMAD FAUZI IRWANTO SUDIRMAN DRA. MM MURNIATY FACHRY. THAMRIN RUSDY M.

R H. SE M. S. ZAINUNA AMIR SYARIFUDIN M.M. AHMAD ZAHRI.O IR. YUNUS. AMIR HAMZAH JOHNY FRANSISKUS XAVERIUS ONG BHAKTI KURNIA DEAN AL FONSO SATRIA. SE M. ALVIN AGUNG PRIBADI SUSAN DAYANG. KOSASIH AISYAH LUKMAN NULHAKIM AHMAD SALEH H. H. YUNUS. HJ. YUNUS.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ LILIS KOMARUDDIN ACHYARUDIN MAYMUNAH S. BUDI PRIHATINI H. SE SUGIONO MINGGUS TAHITU HUSNI IR. SH NY.SOS MARIANA KRISTI HUI HERLINA NINGSIH HUSNI ANITA SIDUAINI M. YAMIN ROHIM ATAS LUBIS JIN UDIEN FARONTO MURSIAH IRWAN NAWAWI REZI RINALDO FX. SH AKHMAD FERDINAND WIDANINGSIH MIHARJA. SE YULIZAR. SURYADI . S SOHQIN ZUPAKAR SEMPURNA IR. TEGUH MADANI HERMINDO LUSSIA YACOB HALIM H. HENDI UTAMA.

SH BURHAN H. NUR'AINI HM. MUSLIM SANUSI H. PRABU SETIAWAN NYIMAS NASIHATHUL. SE TAUFIK AMIRUDDIN. Z SUDIRMAN NUR ATIKA USMAN M. AGUS ROMANSYAH WIBISANA KURNIADY EKA BUDI KARTIKA. SINOTO.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. SE BURHAN TOPO HESTY WIDIA ZEN HM. S SETIAWAN HANY FITASARI. A INSTING R. NOER ENDANG SUGIARTATI ESTEN SOFYAN ROSNAWATI AFRIANTY NAPITUPULU DUGUH PRAMONO SYAMSUL BASRI NINA. H. ARIFIN H. FATWA ARSAD SUFIANTO LIANTURI SOFIANTO LIANTURI SUFIANTO LIANTURI SUHARTO GUNAWATI KOKO THAMRIN ANWAR WUI KANNY. ST ABDUL AZIZ KEMIS IR. ST FAUZIE.F. LAMANCIK JOHNYSALIM M. SE EFFENDI Z. HUSNI ZEN HJ. SE SRI DEWI TANTO HENDRA LUKITO H. TARMIZI ACHMAD FATMIR TARMIZI ACHMAD DEDENG.R. HUSNI ZEN . MUSLIM SANUSI AR. NUKMAN UZIER.

SH HERFENDY LOUIS WILSON NOPIANTO OBRIGITA HELENA MOESALIM SETIAWAN RANO DANO EVI SUSANTI IR. EMMAWATI NOVIANTO DRS.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ ANDI RUDI PRIATNA ETSY FATMAWATI. MS NURHAYATI SAID ALI RIZAL AZIS WULAN MANDA SARI YUDI HERMAN ZUHRIANTY MUTIA. H. ST AZWAR AGUS SABARIAH SATYAWATI AMIN DJAUHARI SUFIANTO LIANTURI M. ST DRS. SUARDI RACHMAN . TASLIM VERONIKA FANNIE TJONG HENRIKUS SOEDIYONO. BBA NY. A MUSODIK AWAN HERI WIBOWO. MUSTAFA SYAWAL ENDANG SUGIARTI HJ. SE IRWAN ILYAS HERLINA ASTINA IR. SANDRA ROSA. ZEN AMIDIN HA. RACHMAN BADRI. KESYAR. SE SUDIGYO GUSMIYANTI HERNI GUSMIYANTI HERNI RUDI HARTONO ARAFIK. GINDA ETY DESTALENY ANDI AHMAD IRFAN DATU IR.

RUDY SOEDARSONO BURHAN YAHYA SUJAIDI ANTHONY MARIA. IWAN HARTAWAN IR.MALIK EDDY A. ACHMAD FAUZI FARIDA SITI FARIDAH IR. HUSNUL ATIKA SIANTAR RIANTO. SE DRS.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ YUFIAN LASHAJI GUNAWAN LULUK MUAIYADAH RITA SORAYA MERY SRIHARYANI. ST ADI SALAM RAHMA IR. MUTASIR ARDI WELLY SUPRIYANTO. ST MUSA MALIK BUSTANUL AZMI IRWAN SOETANDAR LINGGAWATI WINATA DRS. SURYA DHARMA ELYAS SHOPA SHOLIHIN DODY K.RACHMAN RH. ANDRY RUDY WAHYU RIJANTO DAVID FAMLEE MARTALIUS A. ASYOFIE ABUBAKAR SIDDIQ NOVIARNI ASTHARINI AGUSDIN HS. ALEX EFFENDI SOEMARNO DEDI HARTAWAN . HIMAWAN DRA. SE M. SH CHANDRA WIJAYA EDDIE SUTRISNO POLIMA PAHLAINI.S BUDIHARTO LUKMAN HERYADIE ANTHONY SOEDARSONO KGS. RUDY SOEDARSONO DRS. FEBRY ALFIAN DRS.

SP H. HERIADI Ir. M. FERIZAL PUTRA BHAKTI KINARDI ASMARAJAYA DRS. TULIS BAHAN KIMIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA CV.SC. SE SUHANDI TJOA MASAYU YUNIMAH DAVID CHANDRA TJIA M. Amd IRWAN CHANDRA NY. ASYAD AGUNG KRESNA WIJAYA YURTI VALENTINA SYAHMARDAN. Komp H.M. CICILIA TANZIL K. RAUF DENTAS ASNAWI ALI ELTY MIATY KISWADI WIDARTI RATNA JUWITA A. CICIN WIJAYA. ZULFIKRI KADIR A. ALUWIE HAMRY. ACYAR HASAN ISKANDAR EDI SURYADI Hj. GRIYA MI LLENIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ - DESYANSAH YENNI MARIA. SE MIE-MIE PARADE H. ST WIWIANTO FRANS RIDWAN LUBIS LIAN DODY. ZAINONA M. YANIS TANJUNG Ir. ISMAN GORING.AS OKI WIDIASTUTI. REZA Ir. RASYID. ST IR.RUSTINA HELEN WIDYA WULAN D. SE ALEXANDER KURNIAWAN SAIDA PAKPAHAN Hj.. SE JULIUS ROBINSON NEHEMIA INDRAJAYA TEDDY ADRIAN. SIANTURI. SH .M.

SE HAIKAL HENDRIK ZULKARNAIN HJ. SE FARIDA. ST.ARLIS WIWIEK HANDAYANI JOHAN ANDI SUDARWI.MT.SE RAHLI MEUTIA AHMAD DAMHURI. AIWAN HJ. SUBHAN.SE . ST FETTERLI H. ST. SE PARDUSI AMRI. MH. MBA MEINITARIA ANDI NURDIN GUNAWAN BAKTIAR GUNAWAN TAN IR. SAG OKTARIANA AGERAINI YUL HAIDIR M.MT. SH.DZ CV. SITIKOAMRIH HILDAYANTI MUH ALIVIRGO LAIMAN HOTMAJAYA NABABAN. SSIT YULIANA JAYA NURISWANTO. DUTA PERDANA CONSULTANT YUDIANSYAH. FARIDA MULYA PUTRIANA WIDYA PRAMANTO BAHRAN AHMAD DAMHURI.SE RATIH SETIA SUSANTI. FAUZIAH SYAMSUDDIN YUDIANSYAH. FAUZIAH HANSEN AGUS SYARIEF ELY MIATY DIAN AFRIWARDANI MUKSIN KONI LUKMAN KOESTANTO WIDODO MARIATI KI AGUS M ISMAIL. EDDIE ANDRIANSYAH.

WIWIN FARIDA. YENI YUSTATI FLORENSIA EVELIN GUNANDY ONY S.SE.AK. SE ANITA SILVIANI NY. LEVIANA ADE FIRDAUS A. AGUS TJIK M. INDRA SETIAWAN EDDY ABDUL KADIR ABDUL KADIR LUKMAN M. RIDWAN H. ADI BAHTIAR . M.M.KA R. NAWAWI KRISMERY TASLIM ASWATI SYAFRIL. SE. ARTAMAN AKHMAD FARHAN M.H. POLIN SETIATSO SITOHANG MARKENI ADAN DRS. ASNUR MAYNI ABDULLAH NOVEMBERIONO PURNOMO YUWONO JUILANTON HARIANTO HENDY ROFUIDA WILLIAM SUCIPTO HJ.S.ANWAR SASMITA ERNAWATI KUSWARUN MARYANTO JOHANES HALIM ENDANG SUGIARTATI USMAN JUNED TJOA DRS. SUAIRI HENDA HARU SISWANTO NEINALI PRAPARDIAN PUTR.DANDY PRATAMA DRS. BAYU RAHMAD FAISAL ABDULLAH. ANWAR TITIR PANJAITAN M. ZULFIKAR HASAR IR.

SE. MUKHSIN RISAISPRIYANTI RYANDI SURYA GAUTAMA NY. HENDRI DUNAN MEIRIA ANDINI PERMATA SARI. ROMZI ABDULLAH AGUNG ARIS WIBOWO. ARSAN FAUZI AWI KAMAL DRS. SH DRS.STEFANUS HENDRIAN MULAWADI AMIN YAHYA RODIAH SUGIONO TELLI REZA FILDAFI ENDANG SETIAWATI IRWANTO KASIM NYIMAS NRMALA DEWI HENDRA LIANIO VICTOR LIANIO MUHARTI E. RM ZULKIFLI JOIN EFFENDI P ERNA YUANDA M. SH MANSJOER SUWARDI HAKIM HUTRIANTO. SKOM MGS M ALI SOFIAN VICTOR LIANTO MODESTUS MMD SIBORO ERDAT ALAMSYACH IR. SE BENNY ADMIRAL GUNAWAN BIN ABDULLAH LINDAWATI H. A. YOHANA HALIM MERRY ISMAN SURYADI. DAHLAN KADIR. SUWANDI HAPAS HENDRY FUTURA A. YUDHA JOHANES HARRY P . SHOBIRIN ARWIDI M. SETIA BUDIMANSYACH ELISTEN SITORUS HERNI AFRIANA HM.

ADRIAN PANDI DRIA MAYASARI CAROLINE TAHER DIAN TIRANA SARI. SH SAMEDI . LIBERTUS G TAMPUBOLON IR. ASLAM MAHROM HENDRI IKBAL MUKMIN ALI YUNI JAFRINA SADAR J NAPITUPULU NURHAYATI BASTIAN TAUFIK VIKTOR ALEXSOH. SPD GORO KARSONO ERI JOHAN ADI TINO PRASETYO NIEKE ADHIST I JULFIANTI RUDI WAHYU RIJANTO FENI NOVRITA M. DARWAN IR. FATAHULAH ZAMZAMI. BAHDAR JOHAN M. ST CV KARYA PRATAMA HASIMAWATI TAUFIK HIDAYAT DEVANANO ROHANA SUHARTO. SH ASRUL INDRAWAN M. YAZID GUSTOMI. ALIMIN ANDI DINIALDIE UMAR YULI HENDRA THAMSIL WAHYUDI SAPUTRA.LANI KARTONO ROSDIANA BAH RONI. SKOMP IR. SAHARUDDIN M. SE YULIANTO MINNARNI ALI RIDHO HABIBI LEFI LIMARGA MF ZAMZAMI. SSOS ARIEF YUDIANTO SHERLY MAHARANI IR. SH H.

SE PBJ SUFIANTO LIANTURI P. TOBING H.PAIMAN PARAPAT KEMAS UMAR ABDULLAH BUDI WIKAMTO KIAGUS M SOLEH BUDI MISWANTO M. SAPARUDDIN HARAHAP. SE NELLY AMIEN SAKIM. SE SALADIN ABRIANTA. TAUFIK MUNTASHAR LIA MARLINA IR. ZULIA ARYATI ANTON LAWARDI LAMBANA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA LINA SUHANDY. SE IRWAN MARWAN IR. M JOHAN THIOVILUS EFMILAILI EDDY SUNSINO PARNO PBJ PBJ PBJ YULIZAR RASYIDI JOHNSON WILIANG S BANI IDHAM FITRIYANTO LIMBONG LIMBONG PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. SE PAUZIE NIRWAN SYAHRULLAH SYAHRUL ABUN AHMAD ADMAJA. SE - FARIDA ARIYANTI HARTONO SALADIN ABRIANTA. DENNY HERDIAN. SH .SE WENNI YUNITA. SE WENDI YUNITA. H. ABDUL ROJAK IR. SOEWITO KOMARIJAH ROMAH AHMAD SUSANTO KOKO GUNAWAN THAMRIN HALIM SUSANTO.

AK SAMSUDIN M. MM H. IQBAL H. ROZALI TEDY . SE. RIDHWAN.. FIRIAL VANDA NOPIANTI OKTOPIAN PRASETIO SETIAWAN PETER SUCIPTO AREDHO HADINATA UMAR BIN BETA PETER SUCIPTO A. SITINDAON BURHAN M. RONI HANAN ALFONY INDRADJAYA. SUHIRWANTO IRWAN CHANDRA PBJ J. JOKO SUHARYANTO IR. ALI NANGUNING BERTY CHANDRA HANAFI HAUW IRWAN SOLIHIN RAYMOND CHAIRUDDIN RUDY HERMAN SUMARTI BUDI SUTRIYOSO EDI ARCO HJ. SH HERYANTO IMRON NANUNG M. SALEH DEPATI IR. BUDI SUSILO. LANI M. FAISAL RONI. PERLENIA NAJIB ANDY FRIZAL CHANDRA HUSEIN YOPHY SUSANTI NEHEMIA INDRAJATA.TOMMY WIJAYA LIONG PBJ IR. SE M.A. TAMPUBOLON KMS M. SE M. ILHAM MUKMIN DEDDY M.S. ST BUDI RUDIANTO TOMISEN. ALI AKBAR M.A.

IR. EVA SRI DARMAYANTI NOVALIANSYAH SRI MULYANTO GOTI HERAWATI.. SH. SUNARTO ADRIAN PANDI H. SE OKTOPIAN PRASETYO SETIAWAN HENDRI CHANDRA DARMAWAN ERLAN SUPRAYOGI. MM ERMAN ARWAN MURDI JAPEN AWIE LAW. SE. DJAENUDDIN HADIYANA JUHAINI ALIE. H. MM AMAS NOPTA ROMANSYAH KIBOUT M. SE SEPTINA AMELIA CHANDRA ZAKI MAULANA. M. MM M. SURYANTO ISMAIL. IWAN KURNIAWAN RADEN. SH MAULANA TARIF FAN DEDDY MUFRAIDY FIRIAL DEDDY MUFRAIDY FIRIAL YULI ERMAWATI SETIAWAN TANZIL ERNA MARIANI FANANI ROHAYATI HAIDAH. ANWAR AMBARNO BAMBANG RAHMAT CHANDRA ASRIANTO SULASTRI TINA MAHDALENA. SE IR. EMIR ISMAIL M. SE SUHAIMI BIN ISMAIL . SE FATHUL JUMAIRI. SYUHADA TAHIR SABANI AZWARRI SIDARLI SILINIE LUSIE HENDRA TEDI GUNAWAN IR. SE HENDRA LIANTO HERRY SUTANTO EDDY MUZAKKIR. SE.

SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA HERRY HANDOKO H. FARDAN AZHARI R. DJAKA PAMUNGKAS, SE IR. SAIFUL ICHSAN ARTA ASWADI FENNY PUSPASARI WONGSO IR. MACHMUD ASINAR MUJI PURNOMO ARI PURWADI NAWAWI TRI WIYANA IR. GINDA IRMA JAMALUDDIN HAKIM ZULKARNAIN SYARIEF UMAR ALRASYID SHARIFF SUDIRMAN ACHMAD DEDENG ZARKASIH EDY PURNOMO REBO SOEWARNO EDSAN DIPO SIMPATI ALAM YULINA DEWI HADI HARYOKO ROBERT YUDHA TITALEY M. SHOLANUDIN M. WIRATAMAYUDHA YENNY MARIA, SE YENI ALFIANA M. HASAN EFFENDI IR. IMRON TASLIM PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

M. ALWI HAMU
YUDHI DARMA, SH M. TEGUH MADANI INAYAH Ir. BAMBANG PRI, CH RUDI HERYANTO, SE ENDANG PUJIANTO, W H. PARDIN AMIR CHANDRA YONHLEE WILIANG S IWAN SOEDJONO ELLY HERDANI, BSC TONI EFFENDI SUNIATA WARSEHAT

PBJ

IRENE FENNY

PBJ PBJ PBJ PBJ

DRS. ADE FIRDAUS TAUFIK SUMARI KESUMA HENDY KUSUMA SUFIANTO LIANTURI

PBJ PBJ PBJ

AMIN DJAUHARI KOSIM KOTAN SUDIANTO

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

NUR FITRIANINGSIH YUNIKA HERAWATY SOEGINO HAMID KING TASLIM KUSNADI WONGSO HARLELA TULADIA CHAIRUN NIZAR SUKAMTO DRS. HA. SYUKUR BAHAUDIN ACHMAD JOHAN LENNI TASLIM KASAN BIN SURADIKRAMA DINA APRILLIANA ZAINAL, SE HUSIN KOTAN HENDRA HERFENDY ALI SISWANTO EZRA JONATHAN IR. HENDRIADI DARMONO ADE, ST LUTFI LUPI EKAPUTRA S, SE EFFENDY FILZA SAPUTRA, SP DRS. UJANG SAI MAIMUNAH OKKY BUDI WARDANA KMS. M. JAKFAR SIDDIQ HERMANSYAH, BAC MUGITO NICO ALEXAXNDER NDOLU RUDI OKTAVIANSYAH

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

BELLY MUSLIKAH MUHAMMAD SABARI HENDRI MULYONO ZAINAL ARIFIN ABDUL GANI ANDRIANSYAH MUDDASIR YUNUS RUDI HARTONO HANDOKO M. SOFIAN RONY SUDJAKA

Alamat
JL. KOPRAL JUNI NO. 25 RT/RW. 2/1 RSS BHAKTI GUNA RT. 2 BLOK. BU NO. 22 JL. RAYA SP TIMBANGAN KM. 32 NO. 47.01 JL. RAYA SP. TIMBANGAN KM. 32 N0. 48 JL RAYA LINTAS TIMUR NO. 187 DUSUN IV JL. LINTAS TIMUR KM. 38 DS. INDERALAYA JL. RAYA LINTAS TIMUR KM. 38 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR KM. 38 NO. 16 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR DS. III TG. SEJARO JL. LETNAN ARAHMAN NO. 25 TJ. BARAT JL. MUNDIR NO. 9 SUKAJADI I TALANG KELAPA BAYUASIN JL. PALEMBANG SEKAYU KM. 70 DUSUN. 3 KEC. BETUNG BAYUASIN JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 18 LK. I RT/RW. 8/2 JL. SIMPANG PASAR LAMA NO. 53 PANGKALAN BALAI JL. RAYA PALEMBANG-BETUNG KM. 13 RT. 1 SUKA JADI JL. CAHAYA INTAN RT/RW. 22/9 KEC. P. BALAI JL. PASAR BARU LK. VI KEL. P. BALAI BANYUASIN III JL. PLG-BETUNG DESA LANGKAN JL. PLG-BETUNG KM. 32 DS. 1 NO. 167 JL. KOL. H. BARLIAN BLOK D NO. 42 KEL. BD. AGUNG JL. PERTIWI I NO. 100 A KEL. RD. PJKA LAHAR JL. GUNUNG GAJAH NO. 74 LAHAT PONDOK LEMBAYUNG BLOK B4 NO. 20 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 58 LAHAT JL. MAYOR RUSLAN III / 108 JL. BANDAR JAYA NO. 8 JL. LET. AMIR HAMZAH II NO. 133 KEL. PASAR BARU JL. LINTAS SUMATERA KM. 3 TEBING TINGGI JL. MAY RUSLAN II NO. 75 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 29 JL. CEMARA NO. 21 JL. LINTAS SUMATERA TLG. KABU LAHAT JL. LASKAR TRIO KOMAR NO. 58A KEL. PASAR BARU JL. MAYOR RUSLAN III NO. 126 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 27 JL. CEMARA NO. 174 JL. GANG BANGSAL NO. 60 TALANG JAWA JL. MAYOR RUSLAN III NO. 234 JL. MAYOR RUSLAN I KEL LAHAT TENGAH JL. INSPEKTUR YASID RT. 5/3 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 18 JL. INSPEKTUR YAZID NO. 11 LAHAT JL. GANG RUKUN NO. 147 GUNUNG GAJAH LAHAT JL. PASAR LAMA III LK. VII NO. 127 LAHAT JL. GANG SENTOSA NO. 103 PASAR LAMA LAHAT JL. KOMBOJA NO. 46 TALANG KAPUK

JL. SRIKATON NO. 313 PAGAR AGUNG JL. PRAMUKA III KEL. PS. II NO. 104 TELP. 0734 - 421 323 BTN AIR PAKU BLOK F 6 TANJUNG ENIM TELP. 0734 - 451 483 DSN. TANJUNG WILAYAH TIMUR TJ. ENIM LAWANG KIDUL TELP. 0734 - 451 756 JL. SUYITNO NO. 497 TEGAL REJO TELP. 0734 - 452 021 JL. BATURAJA NO. 344 KEL. PS. II TANJUNG ENIM TELP. 0734-454 067 JL. SEROJA BLOK Y 35 BTN AIR PAKU TELP. 0734- 451 669 JL. BANTINGAN NO. 575 SARINGAN SELATAN TELP. 0734 - 452 085

JL. RAYA BTN AIR PAKU NO. 8 B

JL. RAYA SUDIRMAN SIMPANG LAMA TALANG UBI TIMUR

JL.M. RAMLI NO. 461 SARINGAN UTARA JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG UTARA TELP. 0734 - 421 323 JL. BULURAN ATAS NO. 163 RT 01 RW 01 TELP. 081367495905 JL. GEREJA TENGAH NO. 923 TALANG JAWA TELP. 0734 - 454 726 JL. PERIGI NO. 8 TANJUNG ENIM TELP. 0734- 452171 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 KEL. PS. III

JL.LASKAR UJUNG HAMID N0. 85 KEL PS.II TELP.0734- 421162 JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS II TELP. 0734- 421162 JL.LASKAR UJANG HAMID KEL PS II TELP.0734-421162 JL. PRAMUKA III GG. DAMAI KEL. PS II TELP. 0734 - 422 588 JL. MERAPI NO. 04 TALANG JAWA KEL. PSR TANJUNG ENIM TELP. 0734 452 285 JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 451 558 JL. RAMBUTAN NO. 23 KEL. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TELP. 0734 - 421 258

JL. RAYA LINGGA DESA TANJUNG ENIM JL. DS TANJUNG ENIM RT. 04 WIL. TIMUR TANJUNG ENIM BTN KARANG ASAM TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL DUSUN I DESA LINGGA TANJUNG ENIM JL. HTI 64 DESA TANJUNG JATI RT. 01 JL. PETROSIA RT. 2 RW. 3 KEL. PS I KOMP. PJKA NO. 1058 RT. 02 KEL. PS TANJUNG ENIM JL. ADE IRMA SURYANI GG.AMAL NO. 42 DESA INDRAMAYU KEC. TJ AGUNG JL. JEND SUDIRMAN NO. 75 RT/RW. 02/02 MUARA ENIM JL. SINGOSARI NO. 77 RUKUN DAMAI JL. INSPEKTUR SELAMET RT. 03 NO. 63 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 6 KEL. PS I MUARA ENIM JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG KEC. TANAH ABANG

JL. MELATI NO. 83 KP. I DESA TEBAT AGUNG

JL. MERAPI NO. 4 TL. JAWA TJ. ENIM JL. SENTRAL BARU TJ. ENIM KEC. LAWANG KIDUL JL. ABADI SIDO MULYO I TL. JAWA JL. HS. NASUTION GG. PENURAL NO. 5 JL. DURIAN NO. 437 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 101 TL. JAWA RT. 03 JL. KOL. H. BURLIAN NO. 106 JL. LINGKUNGAN IV BAYANGKARA RT 4 RW 4

JL. RAMBANG NO. 106 KEL. TUNGKAL JL. DR. A.K. GANI NO. 97 KEL TUNGGAL MUARA ENIM JL. JEND. SUDIRMAN TLG JAWA GG. BELIMBING KEL. PS III JL. GEREJA LAMA/TENGAH NO. 93 TLG JAWA JL. KEMAYORAN NO 44 KEL. DS. I JL. SERSAN HASAN HUSIN KEL. PS II MUARA ENIM JL. LK. V TALANG UBI SELATAN PENDOPO JL. LASKAR UJANG HAMID NO. 89 KEL. PS. II JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS. II JL. LINGGAR RAYA KM. 12 TJ. ENIM JL. AKIP NO. 56 SARINGAN UTARA JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA JL. INS. SLAMET NO. 11 B (TANGSI) JL. MULTATULI NO. 8 KEL. TUNGKAL JL. PROKLAMASI NO. 143 GG. AMAL KEL. PS II JL. BATURAJA NO. 355 JL. SM. BADARUDDIN II KEL. PS II MUARA ENIM JL. BETU BARA NO.258 PASAR TJ. ENIM BTN MANDALA NO. E6 TJ. ENIM JL. TUNGKAL NO. 154 JL. LINTAS SUMATERA KM. I RT/RW. 2/1 KEL. PASAR

JL. DUDUN 3 DESA LINGA NO. 461 TJ. ENIM JL. MAYOR HADI NO. 463 SARINGAN UTARA JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGA KEC. LAWANG JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGGA KEC. LAWANG JL. BATU RAJA NO. 823 TJ. ENIM JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. KEMAYORAN NO. 61 JL, JEND. A. YANI NO. 29 KEL. PS I JL. SMB II NO. 6 JL. SMB II NO. 16 JL. DESA KEBAN AGUNG KEC. LAWANG KIDUL JL. SALEH KIDAM NO. 23 KEL PASAR II JL. MANDIRI NO. 29 SMB II KEL. AIR I JL. H. ABDUL MALIK ASHARI KEL TUNGGAL ME JL. PASAR PAGI NO. 417 KEL. PS. TJ. ENIM JL. KEBUN SAYUR NO. 137 PENDOPO JL. S.M.B. NO. 312 B KEL. PS II JL. ALAMANDA III C-21 AIR PAKU JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA MUARA ENIM JL. KOPRAL SAFEI NO. 69 KEL. PASAR II JL. PRAMUKA III NO. 104 KEL. PASAR II MUARA ENIM JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LENGKUNGAN II RT/RW. 7/3 KEL. SOAK BARU JL. YOS SUDARSO NO. 34 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 24 C. LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO. 51 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. 400 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 222 LUBUK LINGGAU

MANGGA NO. III LUBUK LINGGAU JL. MAJAPAHIT JL. K. GARUDA NO. 20 LUBUK LINGGAU JL. 459 LUBUK LINGGAU DESA F. JEND. MUARA BELITI JL. 15 RT. BUKIT BARISAN NO. DEPATI SAID NO.89 KEC.79 RT. BUKIT BARISAN NO. JEND. DURIAN NO. 63 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO.H. SUDIRMAN NO. TABA JEMEKEH JL. JEND. 413 LUBUK LINGGAU JL. 70 LUBUK LINGGAU JL. TRIKOYO NO. 863 LUBUK LINGGAU JL. BENGAWAN SOLO NO.2 JL. 302 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. BUKIT BARISAN NO. SUDIRMAN NO. 51 LUBUK LINGGAU JL. BIHUN NO. GARUDA NO. 876 LUBUK LINGGAU JL.YOS SUDARSO NO. YOS SUDARSO NO. DUSUN II DESA PEDANG KEC. GENTAYU NO. 7 KEL.75 WATERVUNK LUBUK LINGGAU . 11 JL. 24 LUBUK LINGGAU JL. 70 LUBUK LINGGAU JL. 3 LUBUK LINGGAU JL. 119 LUBUK LINGGAU JL. 413 LUBUK LINGGAU TANAH PERIUK RT.MUARA BELITI DESA KETUAN NO. YOS SUDARSO NO. JUNAIDI NO.62 RT.1 KEL. DEPATI SAID NO.1 JL. 673 LUBUK LINGGAU JL.VI TABA JEMEKEH JL. 401 LUBUK LINGGAU JL. 41 JL. NENAS NO. BUKIT BARISAN NO. GARUDA NO.34 rt. 117 LUBUK LINGGAU JL. SULAP NO.JL.75 RT. 413 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 62 LUBUK LINGGAU JL. EMBACANG NO. 480 KEC. TUGU MULYO JL. GARUDA NO.

A. 1 JL.95 RT. JEND SUDIRMAN NO.1 LUBUK LINGGAU JL. ASOKA III NO. 01 KEL. 05 RT. YANI NO.20 LUBUK LINGGAU JL. LINTAS TUGUMULYO NO. JAWA KANAN JL. 3 JL. 24 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDASO NO. 02 JL. ASOKA NO. DEMPO RAYA NO. SIMPANG PERIUK . 94 JL. MANGGA BESAR NO.78 LUBUK LINGGAU JL.60 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO.128 LUBUK LINGGAU JL. 48 JL. KENANGA II NO. DEPATI SAID NO. YOS SUDARSO NO. PAHLAWAN AMIR DESA F.73 LUBUK LINGGAU JL. WATERVUNK NO. 01 RT. MAJAPAHIT NO.45 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 50 RT. YOS SUDARSO NO. TRIKOYO JL. YOS SUDARSO NO.JL. GARUDA NO. YOS SUDARSO NO. 250 RT. BUKIT BARISAN NO.7 LUBUK LINGGAU JL. 02 RT. JEND. SUDIRMAN NO. 14 KEL. PATIMURA NO. 01 KEL.32 LUBUK LINGGAU JL. MARGA MULYA JL. 01 JL. RIAU NO. GARUDA NO. MEGANG JL. RAMBUTAN NO. JAWA KANAN JL. 03 RT. GARUDA NO.4 LUBUK LINGGAU JL. 02 JL. 01 RT.04 KEL. TELADAN NO. YOS SUDARSO NO. 61 KEL.27 LUBUK LINGGAU JL. 03 JL.31 LLUBUK LINGGAU JL.78 LUBUK LINGGAU JL.5 LUBUK LINGGAU JL.

YOS SUDARSO NO.LETNAN DARNA JAMBI LK. 34 LK. YOS SUDARSO GG. PAHLAWAN LK.06 J. VI JL.40 RT. 039 JL. MARGA MULIA JL. 07 KEL. 181 JL. PUNCAK KEMUNING JL. YOS SUDARSO NO. AMULA RAHAYU NO. 97 KEL SUKADANA JL. 167 RT. GARUDA NO. 06 KEL. 2 LUBUK LINGGAU JL. JAWA KANAN JL.PAHLAWAN NO.I NO. YANI KEL. BERINGIN I LR. 27 RT. A. 70 JL. LEETTU MALIKI MUHAMMAD RT..IV NO. INO. MUTIARA NO. 61 RT 07 KEL. ULAK LEBAR JL.3 JL. JEND. BERINGIN LK. 65 RT.20 KEL. DEPATI SAID NO. RAMBUTAN NO.JL. 01 JL. VI NO. JUA-JUA . VETERAN LK.

03 KEL.39 KEL. KOMISARIS UMAR NO. ABDULRAHMAN TAUHID NO. III KEL. KOTARAJA JL. 3 KEL. PAKU OKI JL. POL. BANDING AGUNG DUSUN II DESA KOTA BATU DUSUN II DESA KOTA BATU JL. LK. KEBU MALIKI MUHAMMAD RT. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. II NO 39 KEL. II NO. 001 CINTARAJA JL. JUAJUA JL. 224 JL. II NO. 055 E JL. PAHLAWAN LK. 48 RT. LK. LK. PERIKANAN NO. 8 BATURAJA JL. 25 JL. 11 . ABDULRAHMAN TAUHID KEL. YOS SUDARSO NO. 3 JL. LK. LETJEN YUSUF SINGEDEKANE NO.KOL H. 21 BANDAR JL. H. SUKADANA JL. 3 KEL. 30 LK.PAHLAWAN KEMARUNGNO. 25 RT/RW NO. 2/1 KEL. III RT. II NO. 0155 BATURAJA KAMPUNG KEPAYANG NO. SUKADANA JL. I NO. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. CINTARAJA JL. 1 JL. TULUNG SELAPAN OKI JL. II NO. LETKOL. MERDEKA NO. PERIGI JL. DR. 76 RT.AGUS SALIM NO. 436 JL. 3 LK. KOTARAJA JL. 7 KEL. H. SUKADANA JL. DEMANG HAMID LK.JL. BERINGIN NO. 01 MUARA BARU SIMPANG SENDER KEC. 1 RT. 27 DS TANJUNG AGUNG JL. NAWAWI LK. DUSUN BATURAJA NO. BURLIAN NO. 1 JL. 197 JL. YUSUF SINGEDEKANE LK. 5 SIDOKERSA KAYUAGUNG JL. H. 195 KAYUAGUNG JL. ANGGREK NO. NUH MATJAN NO.

02 JL. 13 RT/RW.DIAN RELAY NO. HATTA NO.006 JL. SUDIRMAN NO. DANI EFFENDI NO.01/01 KEL. YANI NO. 04/03 PASAR LAMA JL. SYAHRIAL NO. JEND SUDIRMAN NO. 271 B BATURAJA JL. 46RT. MUARA DUA JL. YANI NO. SAUNG NOGA KP. HATTA BATURAJA JL. Dr. M. 1 PRABUMULIH JL. 27 JL. DR. 480 JL.31 . 095 JL.SENULING NO 51 RT. 11/45 JL.47 KEL. KOL. IX KEC. YOS SUDARSO RT/RW.IMAU TIMUR NO. 480 BTA JL. DR.01 JL. JEND. BUAY PEMANCA JL.10 KEL. KAPT.JEND SUDIRMAN KOMP. SOKSI NO. 304 KEMALARAJA BATURAJA JL. M. JEND. SUTAN SYAHRIR PASAR BARU JL. SUDIRMAN RT/RW. DESA REJODADI BK. PERWIRA RT/RW.02 RW. 03/04 KEL. DUSUN BATURAJA GG.DEKATE NO. SUDIRMAN NO. A. SUDIRMAN NO.HASYIM AZHARI NO. JEN.PANCUR JAYA NO. 403 JL. A. BUAY MADANG BELITANG JL.JL. 944 BATURAJA JL. AKMAL NO. MASJID BATURAJA JL. DESA KARET JAYA KEC. DS BATURAJA NO.1 PRABUMULIH TIMUR JL. AHMAD YANI NO. 144 JL. HATTA NO. JEND.447 JL. PRABUMULIH JL. 3/1 SUKARAJA JL. PRABUMULIH JL. 056 PASAR BARU JL. 152 JL.478 JL.1 NO. KERTAPATI NO. ARJUNA 2 RT. M. WONOSARI JL. JEND.

326 PRABUMULIH TIMUR JL.92 PRABUMULIH TIMUR JL. 1034 F JL. 1710 JL. 75 RT. JEND SUDIRMAN NO 530 JL. 04 KEL SRIMULYO JL.I. PRIMA INDAH BLOK 13-2 JL. ANGKATAN 45 NO. 1 LT. 102 JL.ISWAHYUDI NO 75 SEKOJO UJUNG JL. JEND. 1312 JL. VETERAN NO 7093 C/A JL. 1 JL.326A PRABUMULIH TIMUR JL. KI MEROGAN NO 31 JL. JEND. MERAWAN NO. JEND SUDIRMAN NO.LETJEN. PHDM XII NO. LIMAU TIMUR NO. RADEN NANGLING NO. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/I NO. 381/B PRABUMULIH JL. JEND SUDIRMAN NO. MAY SABARA NO. KARANG RAJA I JL. 59 RT 11 RW 03 JL. 1147 RT 16 RW. HARAPAN NO. SUDIRMAN NO. 205 PRABUMULIH JL. 50 JL.JL.11 RW. JED.03 KOMP. 3219 JL. SAPTA MARGAKOMP CITRA DAMAI II/HH-14 . ANGKATAN 45 Lr. VETERAN NO. D. 07 KOMP. 59 RT. PATIH GALUNG JL. PERTHANAN JL. A. JEND SUDIRMAN NO. 03/ 3 KEL. ANGKATAN 45 NO. 1 KEL. DWIKORA I NO. 28 RT. SUDIRMAN NO. MAYOR ZEN GANG NAGOYO NO. PATIH GALUNG JL. 1541 RT. BURLIAN NO. SUDIRMAN NO. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/INO. SUDIRMAN NO. PEGAYUT II NO. SAYANGAN NO. BAKUNG VI/136 SAKO JL. 693/162 JL. 777 16 ILIR JL. SUDIRMAN NO.04 JL. 02 JL. II KEL. 135 KALIDONI JL. JEND SUDIRMAN JL. 54. KOL H. PANJAITAN Lr. KOPRAL UMAR SAID NO. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. PASAR PRABUMULIH JL.73 KEL. 34 JL. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL.KEL SUKARAMI KOMP. SOEKANRNO HATTA Lr BERSAMA NO 02/2415 RT 36 JL. ISWAHYUDI NO. 13 SAKO KOMP.JEND. JEND SUDIRMAN NO 3219 JLL. BAMBANG UTOYO NO120 JL.RONI NO. LIMAU TIMUR NO. JEND.

TENGAH RT. BASUKI RAHMAT JL.MAYOR RUSLAN NO. KENARI II NO. ALAMSYAH PRABU PRAWIRA NEGARA JL. 512/1159 BRT 18 LR. LINGKARAN I DEMPO DALAM NO. 1492/21-A JL. 42 E JL. 113 JL.MAYOR RUSLAN JL. 023 NO.KELAPA GADING NO 2321 JL. 18 PALEMBANG JL. LETNAN JAIMAS NO 644/138 JL. TAMAN SISWANO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 6857 JL. PASAR 16 ILIR NO. JEND SUDIRMAN NO. JEND SUDIRMAN NO.JL. ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA BLOK H NO 8 JL.MAYOR RUSLAN N0.6 JL. 4301 AB JL.H. K. RESIDEN A. VETERAN NO. 365/44 A JL. BURLIAN NO. ROJAK NO. DEMPO DALAM N0. JEND SUDIRMAN NO. 026 JL. KOL. 1053 JALAN. PHDM III NO 37 KOMP PHDM INDAH JL. MAYOR ZEN KAPLING 3/66 JL. 161 C JL. 209/III JL. BARLIAN NO. PASAR 16 ILIR NO.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 535 . DEMPO LUAR NO.PERINTIS KEMERDEKAAN Lr. 365/44A JL. VETERAN NO 318 KELURAHAN KUTO JL. R. RATU SIANUM 162 E JL. 649 BDN JL. DI PANJAITAN PLAJU JL. 718 A RT 10 16 ILIR PERUM ATLET JAKABARING NO. FAGIH JALAUDIN NO.43 JALAN VETERAN NO. SUKATANI NO 02 JL. 425 B JL. 508 KEPANDEAN BARU JL. ANGKATAN 66 Lr. VETERAN 279 E JL. 369 Lr. PRODEXIM NO. 71 A JL. HARAPAN NO.LOMBA JAYA III NO. 399 A JL.66 JL. PUNAI II NO 1B NO. NANGLING I NO 01 RT 10 JL. KOL H. 26/118 RT 12 RW 01 JL. VETERAN 292/86 JL. 47 24 ILIR JL. 1301 AB Lt III JL.6 JL. PATAL PUSRI NO 118 JL. GAJAH NO.H WAHID HASYIM NO. 338 JL. 675 KOMPLEK BOUGENVILLE BLOK AE N0. JEND SUDIRMAN NO.

16 RW 06 JL. KOL ATMON0.06 J. 339 JL. KOL ATMO NO 597 JL. KOL BURLIAN NO. ISMAIL MARZUKI N0 215 JL. 3433E JL.YAYASAN II NO. 3433E 20 ILIR PALEMBANG JL. ALI GATHMIR NO 189 RT 002 KOMP SUKARAMI INDAH BLOK P-10 J. 32 A JL. GRESIK NO 157 B JL.MERBAU NO 6 JL. JEND SUDIRMAN NO. PASAR 16 ILIR Lr. RADIAL NO. 2 ILIR JL. JEND SUDIRMAN NO. 1010 JL. JEND SUDIRMAN NO.SERMA ALI HANAFIAHNO. 66 JL. JEND SUDIRMAN NO. 622 A/2 RT 17 JL. KADIR TKR NO.JL. RIVAI KOMP RUKO TAMAN MANDIRI BI 9 JL. JEND SUDIRMAN NO. INSPEKTUR MARZUKI Lr. MANGUN JAYA NO. TAMAN ISMAIL MARZUKINO 215 JL. VETERAN NO. 1 RT 030 36 ILIR JL. KAPT. RONI NO 622 A/3 JL.H. ROZAK 14 RT. PEMBAYUN NO. KOL ATMOO NO 022 A/2 JL. 432 C JL.LETKOL ISKANDAR 646 JL. JEND SUDIRMAN NO 135 D RT 32 JL. JAYA 27 RT 13. KEMAS RINDO Lr. MANGKU NEGARA NO. 3 JL. 32C JL. RESIDEN A. JEND SUDIRMAN NO 3006 C JL. BUAH NO 105 JL. ROJAK N0 . 19 BKIT SEJAHTERA BLOK AE 10 . KOL ATMONO 597 JL. A.A. VETERAN NO. BERINGIN JANGGUT II/339 JL. 965 D JL. 2881 PALEMBANG JL. 56 RT 03 RW 01 JL. NGABEHI NO. 63 JL. KOL ATMO NO 67 JL. RESIDEN A. KOL ATMO NO. INSPEKTUR MARZUKI NO. 135 D JL.945/1674 JL. 65 JL. RATNA NO 08 29 ILIR JL.135 D JL. URIP SUMOHARJO LR. BERINGIN JANGGUT II N0. JEND SUDIRMAN NO. 26 A JL. LETKOL ISKANDAR 451 D JL. 32 JL. VETERAN NO. BAKTI NO 67 JL. JEND SUDIRMAN Lr.

63 RT. DEMAG LEBAR DAUN 176 JL. INSPEKTUR MARZUKI LR.MENUMBING 188 RT/RW 03 JL. R SUKAMTO 29-C KOMPLEK PTC BLOK G 19 KOMPLEK PTC BLOK G 20 JL.1 JL. KEBANGKAN N0. MAYOR ZEN GED. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. DEMPO LUAR NO. KELAPA I BLOK E 3 RT. VETERAN 8002 JL. MAYOR SALIM BATUBARA 2698 B JL. 95 . 52/I JL. 10/4-5 JL. 08 JL. SAMBU III 22 KOMP IBP BLOK D2 NO.07 JL. ROZAK N0. DEMPO DALAM 532 JL. MENUMBING GANG KABA 27 JL. 4 RT. MUSI RAYA DARAT 499 TR/RW 014/005 JL. RUSTAM EFENDI NO. SUKAMTO 29-B JL. 425 B JL. DEMPO LUAR 730 B JL. 25/07 TL KELAPA JL. BATUHITAM NO. 571/I JL. RESIDEN A. LETKOL ISKANDAR 14 RT 11-A JL. VETERAN 283-C 20 ILIR JL. DARMA 1915 JL. RATU SIANUM 04 RT. TERUSAN NO. LAYANG-LAYANG II NO. VETERAN 124 RT. SEKIP BENDUNG 120 JL. BATU DUA 808 RT 20 RW.19 JL. A RIVAILR. 2 JL. R. MERDEKA NO. SEGARAN LR. 28 RW12 SAKO JL. 07 13 ULU JL. LEBAK REJO 863 JL. BDN NO. 730 JL. LEMATANG NO. 19 JL. BANK SUMSEL B NO. 393 C JL.BKIT SEJAHTERA BLOK AE 14 JL/ RASYID SIDDIG 32 JL. SILA BERANTI UJUNG 29 JL. BASUKI RAHMAT NO. 022 KOMPLEK TAMAN INDAH BLOK B NO. 21/ 1616 JL. RESIDEN ABDUL ROZAK 2 JL. MERDEKA 152 B JL. ENIM 5B DEMANG LEBAR DAUN JL. PUTRI KEMBANG DADAR KOMP. 206/28 JL. PASAR 16 ILIR LR. RATU SIANUM LR. LINGKARAN I NO. 101 RT 32 RW 10 JL. DEMPO LUAR NO. 2 JL. KAPT. DAPENSRI LT II JL. MERDEKA 15 C 22 ILIR JL.

R. RUPIT NO. LETKOL. JEND. 5 JL. 45 JL. PURBAN 763 JL URIP SUMOHARJONO. ISKANDAR NO 461/IV JL. 6651 Lr SANDI JL. RUSTAM EFENDI/MEGAHRIA BLOK K NO. NANGLING NO. 04 RT 11 24 ILIR JL.49 C JL. KASNARIANSYAH NO. KH AMHAD DAHLAN 05 RT 40 JL.MAYOT RUSLAN NO.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. 53 JL. 07111 . II TELP. A.310953 . 517 RT 16 RW 05 DIKA PETAK BB 12 LT. 234-235 TELP. JEND. LINGKARAN NO.MASJID LAMA NO. RAYA PATAL PUSRI JL. 146 JL. 61 JL. SOEKAMTO NO. RIVAI LR. LETJEND BABANG UTOYO NO. SUDIRMAN NO. 32 SAKO JL. INSPEKSI 13 KERTAPATI JL. 331 B KEL BUKIT SANGKAL JL. RESIDEN A. 0711-365706 KOMP. TP. 254 TELP. 117 JL. FLAMBOYAN III NNO. ILIR BARAT PERMAI BLOK D III NO. VETERAN Lr. VETERAN NO. 54 JL. 301 JL. KAPT. KASWARI VI NO. JEND SUDIRMAN NO.KOMP. JEND. MUSI RAYA BARAT NO. 276 C JL. 53 JL. ROJAK 7J JL. JEND SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO. RESIDEN A.05 2 ILIR JL.M. 1626 JL. SAMBU III NO. JEND SUDIRMAN NO. SOSIAL NO.148 D JL. 17 JL.II NO. ROJAKNO. 76 B JL. BURLIAN NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.MUSI RAA 8//520 RT 07KEL SIALANG KEC SAKO JL. 300-301 JL. AKBP UMAR NO.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. 22 JL. 25 JL. 40 RT17 RW. 7093 C LANTAI 3 JL. KOL H. RACHMAD NO 270 D JL. SEI HITAM 1233 RT02 RW 05 JL. ILIR BARATPERMAI BLOK D II NO. 0711-317424 PULAU MAS PLAZA LT. LETKOL ISKANDAR 90 B 24ILIR JL. SWADAYA LR AMAN 171 RT 07 JL. III RT. RAYA PATAL PUSRI KOMP PHDM XII/59 JL. 4/ 893 JL. SUDIMAN 49 C JL. CANDI WELAN NO. 347 RT 07 JL.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL.

KEMANG NO. 745 C TELP.3621 JL. 188 C JL. PUTRI RAMBUT SELAKO RT. RAMBUTAN NO.KENTEN HILL BLOK G NO. SEGARAN NO.11 KOMP. JEND.11 TELP. SAKO JL. H. 188 C JL. 31 KOMPLEK LIR BARAT PERMAI TELP.11 TELP.II NO. 0711-412060 JL.15 TELP. 1088 A RT. RATU SIANUM NO. 499 B TELP. DEMPO DALAM 267 JL. JEND. 1506 TELP.0711-713203 JL. 16 0711-363643 JL. 16 TELP. 347 KOMP. KOL. 20 ILIR JL. KANCIL PUTIH RAYA 37 TELP. DOSEN UNSRI B-20 BUKIT LAMA TELP. SRIJAYA NO.5 NO.0711-311772 JL. 27 TELP. 39 TELP.12 TELP. KOPRAL UMAR SAID KM. KARTIKA I BLOK AI RT. KENTEN PERMAI BLOK J-I RT.0711-819206 JL. H. 33 RT. 18 A TELP. RESIDEN HA ROZAK . 02 TE. SRIJAYA NO.365706 PULAU MAS PLAZA LT. MANUMBRING NO. 15 ILIR JL.024/007 KEL. 1072/76 TELP. 2 TELP. 754 B TEP. A-5 JL. BERINGIN JANGGUT II NO. 499 KEL. RE MARTADINATA NO. DEMANG LEBAR DAUN TELP.BUKIT SANGKAL JL. 0711-310953 JL. 3212 KEL. 0711-440460 JL. SUDIRMAN NO. RAMBUTAN NO. 0711-322032 JL. SEKIP BENDUNG INDAH I NO. MUSI RAYA BARAT NO.21 JL. 0711 . 0711-445984 JL.0711-414162 JL. SIALANG KEC. BURLIAN NO. BUKIT SANGKAL KALI DONI JL. 0711-321704 JL. 3. RUSUN BLOK 53 RT. 0711-819206 KOMP. 0711-365941 JL. 006 RW. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 KEL.0711-350445 JL. 0711-414648 JL. KOL. 0711-372210 KOMP. 0711-361243 JL. 0711-707784 JL. 0711-321704 JL. KARYA BARU JL.0711-414162 JL. 12 TELP. TALANG KERANGGA NO.15 ILIR JL. 64 TELP. KENTEN HILL BLOK G NO. H. 142/389 A . SEMANGKA IV NO. 18 KEL. LUNJUK JAYA 71 BUKIT BESAR ELP. 0711-7321439 JL. BURLIAN NO. 65 LEMABANG JL. TENGKURUK PERMAI B/54 KOMP.9 KEL. DEMPO LUAR NO. BANGAU NO. 0711-377753 KOMP. 329 RT.RAMBUTAN NO.JL. 0711-357623 JL. 0711-711400 JL. TANAH MERAH NO. VETERAN/MENUMBING NO.33 RW. RE MARTADINATA N0.47/14 JL. 1079 RT.234-235 TELP. MAKRAYU NO.KENTEN PERMAI BLOK A NO. 292 A TELP. 0711-363643 JL.TAMAN UBUD NO. DIKA BLOK K2 TELP. SUNGAI SAHANG LR. PASAR 16 ILIR NO. 73 RT.01/02 26 ILIR JL. RADIAL BLOK DI NO. KOL. 1506 TELP.20 KEL.P. SUDIRMAN NO. 1088 A RT. BURLIAN NO. JAYA INDAH /RUKUN 2 NO.0711-713203 JL.

1213 RT. SUDIRMAN NO. 0711-365311 JL. 3261 JL. RESIDEN A. JEND. MANUNGGAL IV NO. KARET NO. 612 JL. A.6 NO. 1 JL. 38 RT. KAPTEN A.M. 9 JL. 0711-7012349 JL. 32 JL. 812 TELP. 2681 JL. 24 ILIR TELP.LRG. SUDIRMAN 45 H TELP. SUKA BANGUN II KM. 0711-717000 JL. M. JEND.02/05 JL. 1410 RT. JEND. 1866 JL.025 RW. 514 D JL. 40/349 JL. 0711-410560 JL. ROZAK NO. 0711-7012349 JL.1 JL.33 RW. 135 TELP. 630 A TELP. 0711-378336 JL. CHOTIB NO. MUSI RAYA/BAUNG I NO. 45 LT. SERSAN KKO USMAN ALI NO. 525 JL.13 JL. SUDIRMAN NO. RADIAL NO. 1188 B JL. PUDING NO. 9ILIR JL. ISA LRG. KOL. 3261 RT. ANDALAS NO. 45 PALEMBANG JL. 2886 RT. 0711-370002 JL.KEBUN SIRIH NO. RESIDEN H. YANI NO. 24 JL. YANI NO. 66 JL. BUKIT SANGKAL JL. 8 KENTEN JL. JEND. POLTEK LRG. B RT. 001 RT. RIVAI NO. 82 KEL. BASUKI RAHMAT NO. BENDUNGAN LRG. KEBON SIRIH JL. ROZAK NO. 0711-361380 JL. 20 ILIR D III JL. JEND. LETKOL ISKANDAR NO.A. 10 24 ILIR JL. MAYOR SALIM BATUBARA NO. II TELP. 36 TELP. 1678 RT. DASAR PLG JL. DR. 380 TELP. 001 RT. H. JEND. MAYORRUSLAN NO.006 JL. SUDIRMAN NO. LETKOL ISKANDAR NO. 247/171 RT. 9 A LT. ISA NO.CINTA DAMAI NO. 81 . JEND. 01 TELP.22 JL. TEMENGGUNG NO. SUDIRMAN NO. LETKOL ISKANDAR NO. TAPIR KOMP. ACETYLINE NO. 115 KEL. 0711-410560 JL. RIAU NO. 0711-314100 JL. 58 JL. JEND.275 17 ILIR TELP. KEDAMAIAN PERMAI BLOK Q-23 JL. A. JEND. SUDIRMAN NO.19 KEL.45 TELP. 08 KOMP. DR. 3318 KEL. BURLIAN NO. 81 PALEMBANG JL. 18 H JL. 14 RT. A. MP. ROZAK NO. MAYOR SANTOSO LR. 0711-360169 JL. BASUKI RAHMAT NO. LETKOL ISKANDAR NO. 0711-360169 JL. PIPIT II NO. MANGKU NEGARA NO.0711-311250 JL. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO. LETKOLISKANDAR NO. LAYANG-LAYANG NO. ROZAK/GAJAH BLOK JJ NO. 205 TELP. FOTOGRAFI NO. 0711-718777 JL. SABUKINGKING NO. 19/2133 RT. 630 A TELP.03 TELP. RESIDEN A. JEND. 5 JL.

123 TELP. SUDIRMAN NO. JEND.18 TELP.0711-317849 JL. RA.8 JL. BAMBANG UTOYO NO. LINGKARAN I NO. ANGGREK RAYA NO. KENANGA NO. A. JEND.1 JL. 1070 RT.106 PLAJU JL.84 KOMP. RAYA KM. 107 TELP. 0711-358695 JL. DI. LETJEN. LANGGAR NO. JEND. 4889 TELP. OGAN NO. SUDIRMAN NO.52 JL. INSPEKTUR MARZUKI KOMP. RE. JEND. KAPTEN ABDULLAH NO.0711-717849 JL. SUKABANGUN I LRG.4 RW.383 C 16 ULU JL. SLAMET RIADY NO.0711-716118 KOMP.01 JL. SUDIRMAN 3261 JL. JEND. ABUSAMAH VILLA SUKAJAYA INDAH BLOK. 4 MULTIWAHANA SAKO JL.55/70 JL. A.135 D JL. ADIL NO. BETET NO.313 RT. 366 RT. JEND.559 A TELP. YKPI 48 JL.564 TELP. JEND.05 PLAJU ULU TELP. SULAIMAN AMIN KOM.11 3463 ALANG-ALANG LEBAR JL. A. PATRA II BLOK I NO. H. LETDA. H NO.0711-369215 JL. KAPTEN ABDULLAH NO. 32 TELP. 84 TELP.PANJAITAN NO. PANGERAN ANTASARI NO. RATU SIANUM LRG. YANI NO. A. PANJAITAN LRG.51/16 JL. YANI NO. ASAHAN RAYA NO. YAKTAPENA NO.08 RW.01 . 0711-515927 JL. YANI NO. YANI NO. MURNI NO. RATU SIANUM LRG.12 D TELP. PHDM INDAH 21 PHDM II NO. PRODUKSIM NO.52 KM.20 / 1859 JL. TALANG BANTEN NO. 0711-515928 JL. A. DI.12 KOMPLEK SUKARAMI INDAH BLOK. 5497 JL. PHDM 21 PHDM II NO. SIRNA LRG.2 JL.84 TELP. SELATAN SUNGAI REBO NO. MASJID II NO. 4890 TELP.1 A KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK D.4 JL. YANI NO. TANJUNG RT. 0711-510751 JL. 0711-412869 KOMP. 0711-362456 JL.0711-716118 JL. GRIYA PRAJA F-3 JL. 0711-510760 JL. 1224/5-A TELP.177 JL.6 TELP. 0711-510765 JL.JL. ROZAK NO. MARTADINATA NO. 0711-825453 JL. DI. ALI GATMIR NO. 803 RT. 08127819257 JL.0711-510765 PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA CE 17 JL. 0711-510751 JL. SUDIRMAN NO. 15 TELP. SUDIRMAN NO. 0711-366999 JL. KOL. PHDM 21 PHDM II NO.II TELP. PANJAITAN LRG.12 ABC TELP.80 JL. 663 18 ILIR JL.28 TELP.16 TELP.37 RW.04 JL.0711-320272 JL. HASAN HAKIM NO. A. J NO.

0711-361857 JL. MESJID LAMA NO.6 TELP.07 JL. LET KASNARIANSYAH NO.0711-350650 JL. 68 RT. SLAMET RIADY NO.42 F TELP.AA3 JL. SUDIRMAN NO. 18 BUKIT SEJAHTERA BLOK U NO. SUDIRMAN 500/36B KEL. ROZAK NO. SLAMET RIADY NO. 20 ILIR JL. A. 45 G JL. JEND. ACHMAD DAHLAN NO. DEMANG HILL BLOK C 12 JL. ASYIK NO. SUDIRMAN NO.0711-378737 JL. H. HM. 106 JL.11 RT. SEI LAIS NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK.017 RW. SUDIRMAN NO.09 JL. PUTAK 8 NO. JEND. SUDIRMAN NO.103 LT.0711-7030150 KOMP.261 RT.45 TELP. BURLIAN NO. DI.0711815011 JL.14B JL. YANI YAKTAPENA I NO.03 LOROK PAKJO JL. RESIDEN A. ATMO NO. ARBEI KOMPLEKS SUKARAMI INDAH BLOK A-5 NO. DEMANG VI KOMP.8 TELP.004 TELP. KMS.598-C RT. 47B JL. 20 ILIR JL. SUDIRMAN NO. LETDA.22 RT. SUDIRMAN NO.246 JL.44 C KEL. JEND. DUKU JL.453 KEL.3292 PAKJO JL. KH. PANJAITAN LRG. 13 ILIR JL.32 RW. TIMOR NO. JEND.25 JL. SLAMET RIADY NO.774 KEL 20 ILIR JL.106 JL.01 RT.9 VILLA ANGKASA PERMAI BLOK. KOMP. BERINGIN JANGGUT II DIKA LT. SUDIRMAN NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.418 B-6 JL. JEND.135 D TELP. GAYA BARU NO. SUKARAMI INDAH BLOK L-12 JL.287 / 526 JL.II NO.0711-711212 JL.120 JL. KOL. A1 NO. JEND.1659 KEL. KOL.25 RW. PERIKANAN V-B NO. PUNAI II NO.II JL.7/881 JL. TULANG BAWANG BLOK. SUKARNO HATTA NO. JEND.81 TELP. U-5 JL.37 C KEL 20 ILIR JL. JEND.0711-515000 JL. SUDIRMAN NO. TALANG SEMUT JL. 106 JL. JEND.3-4 ULU JL.5 JL.20-06 / 93 KEL.0711-350650 JL. ALI GATHMIR NO.3 TELP.45 G JL. JEND.17 KEL. SUDIRMAN NO.JL. SUDIRMAN NO.0711-7072472 JL.09 JL. SLAMET RIADY NO. MANGKUBUMI NO. SULTAN AGUNG NO. A.35 TELP. SWADAYA LRG.1966 RT. SLAMET RIADY NO. PROKLAMASI BLOK J NO. KEBUN BUNGA KM.07/24 JL.E-3 . JEND.05 KEL TALANG KELAPA JL.ROZAK NO.

TALANG KARET NO.152B JL.533 TELP. KAMBOJA NO.4 TELP. KOL.08 JL.1171 TELP.17 JL.0711-240241 JL.0711-358488 JL. SINGKIL NO.3 RT. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.572 JL.RIVAI NO.24 JL. SUPER SEMAR LRG.0711-367883 JL.1214 TELP. KEPALA KAMPUNG NO. SUDIRMAN NO.21 JL. JEND.04 JL. SUDIRMAN NO.0711-358488 JL. H.97A JL. LETNAN SAYUTI NO.55 RT.24 RW.16820 TELP.1902 TELP. GERSIK LRG.16 TELP.P NO.0711-310497 JL.540 TELP. LETNAN SAYUTI NO.0711-317207 JL. KARIM KADIR NO.66 KEL. RAYA PALEMBANG-BETUNG NO. SUDIRMAN NO. DEMPO RAYA NO. ANGKATAN 66 LRG. SEPAKAT JAYA NO.0711-321937 JL. LETKOL ISKANDAR NO. JEND.0711-367883 JL. PANGERAN ANTASARI NO. KIDUNG NO. VETERAN NO. SUKOREJO NO.30 ILIR JL.1790 KEL.30 ILIR TELP.65 TELP.498 RT.0711-364802 JL.8 . 1128 B JL.0711-317207 JL. RONI BELUT NO. MANDI API BLOK. DEMPO DALAM NO. LRG. ALI GATMIR NO. JEND.1027 TELP.05 KENTEN JL.65 JL. 61 JL.0711-312194 JL. SIALANG SAKO JL.0711-367883 JL.17/06 KEL.0711-7539635 KOMPLEK SUKARAME PATRA PERMAI 2 BLOK. KAPTEN A.09 JL.635 TELP.276 RT.931/4 KEL1 ILIR JL. LETTU.51 RT.JL. MANUNGGAL VI NO.17 ILIR JL.106 B JL.0711-810526 JL.19 SRIJAYA JL. YOS SUDARSO NO. SUDIRMAN NO. LETTU A. BRIGJEN DHANI EFFENDI NO.16 JL. BASUKI RAHMAT NO. DWIKORA II NO. PANCA SARI NO. TAKEDA NO. JEND.122 KEL.55-B RT. DWIKORA II NO.18 KEL.02 RT. DWIKORA II N0. DI.1989 RT. DWIKORA II NO.K 103 JL.1551 KM.1423 JL.18 ILIR JL.165 TELP. MERAK NO.0711-358488 JL. MANUNGGAL VI NO.02 JL. SEI PANGERAN JL. SUKARJO HARJO WARDOYO NO. BURLIAN NO.59 TELP.67 A TELP. 375 JL. PANJAITAN NO.07 JL.66 KEL.2814 TELP.764 RT.3525/1123 RT.10 JL. MANUNGGAL VI NO. MANUNGGAL VI NO. DWIKORA II NO.0711-310497 JL. PEMBAYUN NO. TEMBESU NO. DEMPO LUAR NO.107 JL.6-C JL.

H.0711-814626 JL. RADIAL LRG.512 JL.0711-713042 JL. KOL. JEND. TAMAN KENTEN NO. ROZAK NO. RADIAL LRG.19 NO.0711-511539 JL.58 JL. LETNAN SAYUTI NO.0711-322665 JL.0711-442425 JL.4448 JL. SUDIRMAN NO.0711-811884 JL.33 RW. SUNGAI SELAYUR LRG. TAMAN KENTEN NO. JEND. ANGKATAN 66 NO.20 ILIR JL. MACAN KUMBANG II N0.585 E KEL.032 KALIDONI JL.322 JL.3 . 20 ILIR JL. PUSRI SEI SELAYUR TELP. MP. JEND. TAMAN INDAH BLOK. MELATI II RT.JL. DWIKORA I NO.30 ILIR JL.0711-359639 JL.16 KEL BUKIT SANGKAL TELP.1551 KM.37 JL. SAID TOYIB NO.399 JL. KOL. ARIODILLAH NO.724 JL.2233 RT. MAYOR SANTOSO NO.0711-711028 JL.24 JL. VETERAN / BUKIT BATU NO.16 KEL.6 JL. ONGLEN NO.49 TELP. 16 KEL. 14 ULU TELP.17 KEBON SIRIH KENTEN JL.18 JL. A.5486 F TELP.B NO. PHDM VII NO.41 JL. SEGARAN NO.8 JL. MELATI II RT. MANGKU NEGARA NO.284 KEL.7A TELP. DEMPO LUAR NO.7 RW.8 JL.4209 RT. ROZAK NO.06 JL. 17 ILIR JL.73 RT. 444 RT. KOL. RESIDEN A. SEGARAN NO.I.10 0711-351862 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.2 TELP.28 RT. ATMO NO. YANI NO. 27 B PALEMBANG JL. SUDIRMAN NO.32 TELP. K.52-57 KEL.0711-442251 JL.60 JL. TAKEDA NO.63 JL. PS.9A KOMP. H. SUKARJO HARJO WARDOYO GG.19 NO. JEND. PULAU NO. ATMO NO.0711-714504 JL.11 JL.1357 JL.67-A / 2237 KEL. 313A RT. SAID TOYIB NO. SABOKINGKING NO.375 JL.49/47 JL.3 KOMPLEK PT.1222 JL.ANWAR MANGKU LRG. SAID TOYIB NO.0711-362312 JL. VETERAN NO. RESIDEN A. TEMBESU NO.20 ILIR JL.189/150 D TELP. KENARI I NO. SUDIRMAN NO. LAUTAN LRG. LINGKARAN I NO. KOL.0711-712222 JL.1031 TELP. MARTADINATA NO. DEMPO LUAR NO. VETERAN NO.42 TELP.35 JL.1127 RT. KEDUKAN BUKIT NO. SRIRAYA 4 NO. RE. WAHANA ASRI NO. BURLIAN NO. BURLIAN KM.11 TELP.

AKIB NO.22 ILIR TELP. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. PAM NO. SERSAN ZAINI NO.20 RT. 45 RT.22 JL.902 A KEL.61 RT. LET.14 RT.3 RT. BUKIT SANGKAL JL.0711-313823 JL. PIPA NO.97 TELP.0711-365738 JL. M. AKIP NO.20/07 KEL. LETKOL ISKANDAR NO. MAYOR SALIM BATUBARA NO.8 BLOK. DR.5 JL. KEBUN BUNGA KOMPLEK GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. KARYA BARU JL. DWIKORA II NO.5502 TELP.3245 TELP.1 KEL.12 JL.78 KEL. KH. LETNAN SIMANJUNTAK NO.0711-711805 JL.A-7 KOMPLEK PU TELP.5 KOMPLEK BOUGENVILIE MAS BLOK.689 KM.0711-512000 JL.65 TELP.22 JL.73 KEL.SEGARAN LRG.03 RW.46 KEL. SUDIRMAN NO. 20 ILIR DIKA SHOPPING CENTRE LT.379 JL. TALANG KELAPA JL.621 JL. LAUT WIRATNO NO. DATUK M.0711-417762 JL.0711-710832 JL.3208-E KEL. RIVAI NO.006 RW.14 KEL.JL.0711-350655 JL. A.14 RW.0711-360506 JL. VETERAN NO. SUDIRMAN NO. AMALIA NO. KEBUN SIRIH NO. ISA 4B TELP.0711-717812 JL. SERSAN ZAINI NO. M. MUROD NO.24 JL.336 SAKO JL. DR. PHDM IV NO. SERSAN WAHAB NO. RE. RIVAI NO. 20 ILIR KOMPLEK CITRA KENCANA I NO.9 KOMPLEK PAKJO TELP.003 JL.80 RW.1212 RT. DR.D-I NO. R.0711-311039 JL.20 TELP.50 . 15 ILIR TELP.1133 / 16120 TELP.4. HAKIM NO. JEND. JEND. 248 RT. SUKAMTO LR.W KEDAMAIAN PERMAI TELP.1074 KEMUNING JL.45 RT.2049 / 7053 KEL.952 RT. PETALING NO.16 TELP.0711-311039 JL.04 KEL. MAYOR RUSLAN LRG. KAPTEN A. KIKIM I BLOK S NO. HAKIM NO.11 KM.0711-369880 JL.5 JL. BUKIT LAMA JL.4. RESIDEN A.16120-B RT.A-20 KEL. SIKATAN NO.1909 JL. SWADAYA NO. MARTADINATA NO.007 JL. JEND. YANI NO.2793 RT.0711-321569 JL.24 TELP. SEI BUAH JL. SUDIRMAN NO. TUNGGAL NO.0711-355938 JL.0711-825367 LRG. JEND.II B-3 TELP. KAPTEN A.27 B TELP. ANGGREK BLOK B-4 NO. ROZAK LRG. PERUMAHAN RAKYAT NO. MACAN II NO.24 ILIR JL. SELINCAH I/II NO.68 KM.020 RW. 20 ILIR JL.0711-378708 JL. MAYOR SANTOSO NO.1146 RT.2 RT.28 KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. A3 JL.D-4 NO. PINANG ID 108 RT. 20 ILIR II JL.51 KEL.67/25 KEL. VETERAN NO.8 TAMAN SASANA PATRA JL.

0711-410265 JL. P. TANJUNG BURUNG NO.1358 H SEI PANGERAN JL.1265 JL. LETKOL ISKANDAR NO.211 RT.53 ILIR BARAT I JL.8 KEL. 26 RT 37 JL. RE.47-A JL.101 JL. SUDIRMAN NO.10 JL. RE. MARTADINATA NO. BUKIT LAMA JL. KELAPA GADING KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK. BANGKA NO. SWADAYA PERIKANAN TELP.924 TELP.A-3 KEL.05 KEL.47-A JL.222 JL. KRAKATAU NO. YAYASAN I LRG.39 RW.12 / 1 12 ULU JL.A-2 KM.0711-310113 JL. LETKOL ISKANDAR NO. RAJAWALI NO.1443 KEL.6 JL. TALANG SEMUT JL. MANUNGGAL NO.56 KEC. JEND.08 RT.ILIR TIMUR JL. SUDIRMAN JL. HM.YUPITER NO.0711-443515 JL. JEND.08 JL. VETERAN NO. TALANG SEMUT JL.07 SAKO JL. 3 ILIR JL.0711-354403 . BOUGENVILLE MAS BLOK.G-16 JL. SAKTI WIRATAMA NO. 9 ILIR JL. KALIDONI TELP. JJL. SERASAN NO. JL.19 JL.B-8 JL. SUDIRMAN NO. KRAKATAU NO.0711-362963 JL.3552 RT. TP.45 JL. BAY PASS RT. A.584-B JL.103 TELP.8 ULU JL.22 TELP.37A TELP.439 JL. RUSTAM EFFENDI BLOK.05 KEL. KARTINI NO.04/573 JL. 1C 2 ILIR PALEMBANG JL.20 RT.07 JL. BERSAMA NO. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO. PASAR 16 KEBUMEN LAUT NO.8 ULU SEBERANG ULU I JL.3139 RT.584-B JL. JEND. TALANG JAWA NO. BAMBANG UTOYO NO. SUDIRMAN LRG.06 JL. DWIKORA I NO. JEND. MAS KEREBET BLOK A-1 NO. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO. JEND.06 KEL. SUDIRMAN NO. LETNAN MUROD NO.7 KEL.0711-814896 JL.19 JL.5 JL. TALANG SEMUT TELP. SUDIRMAN NO. BANGKA NO.47-A JL. JEND. KERANGGA WIRO SENTIKO NO.7 JL. RYACUDU NO. ISWAYUDI NO.YANI NO. 30 ILIR JL. JOKO NO. JEND.JL. KANCIL PUTIH II NO. JOKO NO.77 KEC.27 RW.282 TELP.0711-360606 JL. NASKAH LRG. ISWAHYUDI LRG.0711-7091980 JL. MARTADINATA NO. BAY SALIM NO. SIDO ING KENAYAN NO. MAYOR SENTOSA NO. JEND. AZHARI NO.38 KEL.64 KEL.102 JL. BERINGIN JANGGUT I NO. KH.

594828 JL. 09 JL.ALANG LEBAR JL. 45 BLOK H NO. MADANG NO.833E JL. CITRA DAMAI I BLOK J-6 KJL. PUSRUI telp. ISA NO. 304 telp. RUSTAM EFFENDY NO. 32 JL. UMAR NO. SAPTA MARGA J-4 telp. J.M. KI MEROGAN NO. 8/ 35 KOMP. RUSTAM EFFENDI NO. 114 B telp. 41 JL.319734 JL. 819494 JL. 290 JL. 44 KEL. 99 A RT. 67 JL. 715059 KOMP. 01/52 RT. 8 JL. 1281 RT. 68 JL. PUNAI 5 NO. BANGAU NO. 124 JL. 313626 KOMP. MP MANGKUNEGARA KOMP. SUDIRMAN KM. LINGKARAN I 310 D telp. MUTIARA SIGUNTANG NO. KENTEN PERMAI PG/ 016 JL. SAPTA MARGA KOMP. JEND. 31 B RT. PAPERA NO. 36 JL. 1105 RT.B II telp. 8 ULU telp. SULTAN MANSYUR KOMP. ANGKATAN NO. 519 KEL. ABIKUSNO COKROSOYOSO NO. CE NO. ROZAK NO. INS MARZUKI NO. 11 JL. TEMBESU NO. 26 KEL. VETERAN LR. 38 SEI PANGERAN JL. ICHSAN NO. SMB II NO. 2301 E RT.5 RT. 67 17 ILR JL.79 RT. DI . A.421096 JL.31 JL. VETERAN NO. 352345 JL. MESJID LAMANO. 02 telp. RUSTAM EFFENDINO. PHDM XII NO. ILIR TIMUR II JL. TMBEU NO. 310735 JL.PANJAITAN NO. 11 KEL. 20 ILIR telp. AKBP H. 17 ILIR ILIR TIMUR I JL. 01 RW01 KEL. 356817 JL. MANGKUBMI NO. VILLA ANGKASA BLOK C NO.6 ALANG. PAHLAWAN . 77 telp. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. 8 ILIR JL. 32. CITRA DAMAI A-14 JL. VILLA ANGKASA BLOK C NO. S. 16 RW. BATU ITEM NO. 42 KEL.28 telp. 1KEL DUKU KEC. 13 JL. DR. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. PT.JL. TEMBESU NO. JAMBU NO. 1128 JL. 1 KOMP. 510009 JL TP. TP. LAWANG KIDUL telp. 366659 JL. 2 JL.DEMPO LUAR NO.310745 JL. OGAN BAU KERTAPATI JL. 9 ILIR JL. 24 KERTAPATI JL. 712658 JL. M. FLAMBOYAN NO. 69 C JL. TP. LINGKARAN NO 1 NO. 571 telp. 3. LETDA RONI BELUT NO. 1127 JL. RE MARTADINATA KOMP. RAWA BANDUNG Lr. SIDO ING KENAYAN NO. BUNGARAN INO. DEMANG LEBAR DAUN N. 559 telp. 13 KEL.

10/2 IT II JL. 29/06 KALIDONI JL. 17 ILIR JL.SUDIRMAN NO. JEND. 01/01 JL. 2 BUKIT SANGKAL KALIDONI JL.95B KEL.58C RT/RW. D8 NO. 06 KALIDONI KENTEN UJUNG JL. 551 RT 12 JL. ANGKATAN 45 RT/RW. SUNGAI BUAH JL. 4 RT. 28/7 IB I JL. BERINGIN NO 71 KOMP. 24 ILIR JL. 58 C RT/RW. 50 B 18 ILIR JL.58C RT/RW. II NO. ISA NO. LINGKARAN 1 NO. 02/01 JL. 64 RT 15 RW 06 IT 2 JL.BUAH KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. DEMPO NO.58C RT/RW. JEND. PRAJURIT NAZARUDIN NO. 34/5 JL. BUKIT SANGKAL JL. LAPANGAN PASIR NO. 6 RT/RW. SUDIRMAN NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. KKO PERUMAHAN RAKYAT NO. KULI NO 1239 RT/RW/ 21/07 JL. RAYA PALEMBANG INDERALAYA RUKO SRIWIJAYA MAS B-27 JL. SUDIRMAN KOMP. 783 RT 15 KEL. 4 BLOK. PLAJU JL. 121 IB I JL.1036A JL. PASUNDAN NO.12/13 RT/RW.51 KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK BR 6 RT/RW 14/04 JL. 3/9 IB I . PERIKANAN V-B NO. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II RT 36/12 JL.JL. 15 ILIR JL.. LRG. NANDING 1 NO. DEMANG LEBAR DAUN NO. 136 D RT20 RW 05 IT II JL. MANGKUBUMI LRG. 261 RT/RW/ 03/01 KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA BLOK L2 NO. SAKO JL. MAY JEN KAV. 19 RT/RW. 2478 RT/RW. 13 ULU JL. ROZAK NO. ANGKATAN 45 BLOK F 29 IB I JL.51 JL. 1-2 KEL.65 HL. 19/04 JL. SEMERU NO. RESIDEN A ROZAK NO. BAMBANG UTOYO NO. 95 RT 05 KEL. DEMANG LEBAR DAUN NO. DOKTER M. 28/7 IB I JL. 1512 RT/RW. JEND. ANWAR SASTRO LRG. 01 KEL.25 RT/RW 06/01 KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. 075/22 JL. TP RUSTAM EFENDI NO. 0101 RT/RW. IAIN NO. PRIBUMI NO.13 RT. 16 RT/RW. LAWANG KIDUL JL. 20/07 JL. MAYOR ZEN LORONGA WANA ASRI NO. SIRING AGUNG JL. 2664 A RT/RW 10/4 IT I JL. SUDIRMAN NO. TALANG BANTEN RT 28 A KEL. JEND. DEMANG LEBAR DAUN NO. 21/6 JL. 331 A KEL. R. ROZAK NO. PATRA II NO. INSPEKTUR MARZUKI NO. KOMP. RESIDEN H. ISPEKTUR MARZUKI LRG. PELTU TULUS YAHYA NO. SWADAYA LRG. RESIDEN A. 21/116 RT/RW.10 RT. 30 RT 27 3 ILIR JL. 04/09 KEL. ANGKATAN 45 F29 IB I JL. 22 RT/RW. SERSAN KAO BADARUDDIN NO. 1 RT 10 A KEL. 18 RT/RW 01/01 KEPANDEAN BARU JL. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. 42 KEL.10 RT. KENTEN PERMAI NO. SEI. KAPTEN MARZUKI NO. 28/02 JALAN DEMANG LEBAR DAUN NO. A.

1 NO. YANI NO.1607/42 RT/RW.21 D KEL.48/47 RT/RW. H. 31 JL. DUKU JL. DWIKORA II BLOK H 21 LRG.664B RT/RW. PRIBADI NO. INSPEKTUR MARZUKI LR.20 ILIR JL.2404 RT.216/217 RT/RW.37 RT. IRIGASI LR. VETERAN NO.739 JL.31/520 KEL. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. MUHAJIRIN 2 NO.3 KEDAMAIAN PERMAI JL. LRG.29 RT/RW. SUDIRMAN NO 56 I-J 17 ILIR JL. JEND. LOR. 21/06 JL. SAPTA MARGA KOMP. KARYAWAN I NO. CITRA GARDEN BLOK D/10 RT/RW. 01/01 JL.40 JL.1017 RT/RW. SUDIRMAN NO. DEMPO DALAM NO.18/7 KOMPLEK RSS GRIYA HARAPAN BLOK G NO. DI PANJAITAN NO.44 JL. MAGA NO. 50/19 JL.18 KEL. MAYOR RUSLAN NO. PAKJO JL.111 KEL. BURLIAN NO. 15/6 JL. PLAJU JL. MELATI NO.37/13 JL.12 KEL 26 ILIR JL. ISA NO.11 KOMP. SELAYUR JL.2721 RT.48 JL.198 KEL. 22/8 JL. BAKTI JAYA RT/RW. LETDA A. 31/10 JL.532 KEL. 29/7 KEL.1052 RT/RW. DI PANJAITAN LRG 1/2 RT/RW. 15/5 IT I JL. ALANG . CIVO NO. SUKABANGUN KOMP.52 JL. SIALANG .1004 RT/RW.1 JL. DI PANJAITAN LRG. 18 ILIR JL. GAJAH 7 BLOK BB NO. PENGADILAN NO. 33/12 JL. JEND SUDIRMAN NO.212 KEL. 38/8 JL. BAYUNG LINCIR III NO. SEI.KAMBOJA NO. JEND SUDIRMAN NO.1543 RT/RW. MAY ZEN RT.375 LRG. SIARAN KOMP. SUKAJAYA LRG. TAMAN ANGGREK NO. TEGAL BINANGUN NO.KEBUN SIRIH NO. LETDA A.1628 RT/RW. DR.ALANG LEBAR JL.5 8 ULU JL. SRIJAYA JL. IDAMAN NO.11 RT/RW. SLAMET RIADY NO. TANJUNG NO. M. 5/3 JL. JEND. KACA PIRING NO.5 NO. IT I JL. TRIKORA LOR.385 C 17ILIR IT I JL. AZIZ KM4.21 D RT/RW. SULTAN SYAHRIR LRG.17 ILIR IT I JL. 37/02 JL.27 JL. SENTOSA LR. ROZAK LRG.BANGSAL KULIT NO. DI PANJAITAN LOR. KOL.KOMPLEK RUSUN BLOK 90 LT. DI PANJAITAN LRG. A. 23/8 JL.3248 KEL. SAID TOYIB LRG. PUSRI JL.37 KEL.20 RT/RW. 18/05 JL. 15 ILIR KEC. MAY SALIM BATUBARA NO.6 KEL. SEKOLAH G NO.JL.56/I KEL.ROZAK LOR.BAYSALIM NO. DEMANG LEBAR DAUN NO. OGAN NO.2810/1125 RT/RW.VILLA GARDENA III BLOK C 22 RT. PAKJO JL. 20/3 SUKA JAYA JL. PAKJO IB IB I KOMPLEK VILLA ANGKASA PERMAI BLOK E1 JL.

117 RT. HASAN KASIM RT. 6768 RT/RW 22. HANGTUA NO. DI. 1674/1 RT/RW. 1270 RT/RW. BUKIT KENTEN LRG. SAKO JL. NIBUNG NO. 9 ILIR JL. 1092 A KEL.5 NO. VETERAN NO. LETNAN MUKMIN NO. SILABERANTI JL.1301 SEI. TIRTA MULYO RT. SILABERANTI NO. 26/09 JL.7 RT/RW. DUKU JL.07 JL. SERSAN SANI NO.JL.51 KEL. 122 RT 07 23 ILIR JL. 06 SUKABANGUN JL. 1186 RT/RW. KALI DONI PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK AM NO. PANGERAN IT I JL.102 RT/RW. BRIG. BLPT NO. 39 RW. 46 RT/RW. SYECH ABDUL SOMAD NO. MAYOR RUSLAN RT/RW 13/06 JL. ARIODILLAH NO. LRG. 2484 RT 046 RW 10 SU I JL. 24/09 TALANG SEMUT JL. KI GEDE ING SURO NO. TUNAS YAJA I NO. JEND. PANJAITAN NO.4 RT/RW.1216 RT/RW.13 KEL.9 JL. KANCIL PUTIH JAYA NO. DR. DR. 23/08 JL. KARYA NO. 20/07 20 ILIR . 25/8 KEC. TUGU MULYO NO. GOTONG ROYONG NO. 45 RUKO TAMAN MANDIRI D1-1 RT 22 JL. 8 ILIR JL. 23/06 JL. 17 SAKO JL. SEBATOK NO. DEMPO DALAM NO. ANGKATAN 45 LRG. 47 RT/RW.72 RT/RW. BANGAU NO. 29/09 JL. 08/02 JL. 16120 RT/RW. 18/7 KEL. 2060 RT/RW. 114 RT/RW 01/01 JL. KASNARIANSAH NO. AZHARI LRG. 13/03 KEL. DWIKORA LRG. ISA NO. 184/178 RT/RW. 3344 RT. VIONER NO. 22/08 KEL. MAYOR RUSLAN LRG. 13 ILIR JL.A. 32/11 JL. M. 225 JL. SALIM BATUBARA NO. AUR NO.110 RT/RW.11 RT/RW. SUDIRMAN NO.525 JL. H AZIZ KM. 551 RT 20 KEL. LUMPUR I NO. 4296 KEL. 15/05 KEL 20 ILIR JL. LUBUK KAWAH LRG. KEPANDEAN JL. 3 ILIR JL. 114 RT 37 JL. JEND SUDIRMAN NO. 5543 RT/RW. KACA PIRING NO. 16 RT 35 JL. 17/5 JL. MAY. KHA. 15/05 JL. SEI.47 JL. SEDUDUK PUTIH NO. KADIR NO.28 RT/RW. YANI LRG. 4. YAYASAN 1 NO. 28 F KEL. 2040 RT 26 RW 7 KEC. YANI LRG. 06/02 JL. 07 RT 10 KEL. A. A. VETERAN LRG. 574 JL. SERSAN SANI KOMP. 15 ILIR IT 1 JL. SUKABANGUN 2 RT/RW 35/7 JL. 521 RT. 9/2 KEL. ANG. 1312 RT/RW. 56 RW. 01/01 JL. KH A DAHLAN NO.09/06 JL. KEMUNING JL. 20 ILIR JL.23 JL. MUSI RAYA BARAT/BAUNG 1 NO. 40 KEBUN BUNGA JL. SEGARAN VII NO. FAQIH USMAN NO. TUNAS JAYA III NO. HAKIM NO. BAMBANG UTOYO NO. DEMANG LEBAR DAUN JL. ANGKATAN 45 RUKO MANDIRI BLOK B2 NO. 147 RT/RW.

1 RT/RW 19/07 KEL. SUKADARMA 3 NO. 20 ILIR JL. ANG.A RONI NO. ALAMSYACH RATU PERWIRA NEGARA NO. 01/01 KEL. 3 RT. SUDIRMAN 37 C KEC. DEMANG V/31 RT/RW 45/13 KEL. H. PETANANG NO. 42/12 JL. ARYO KEMUNING JL. 7/3 2 ILIR JL. PENDAWA NO. SAYANGAN NO. 1858 JL. 86 JL. ANGKATAN 45 LRG. 3912 RT 53 JL. BURLIAN NO. MANGGA BLOK. 07 RT/RW. DI PANJAITAN LRG. 27 JL. DWIKORA I LRG. 45 LRG. 20 ILIR IT I JL. VETERAN NO. 121 RT/RW. SERSAN SANI LRG. 27 JL. KOLONEL ATMO LRG. HAKIM NO. LOROK. A. 1/1097 RT/RW 16/06 JL. ARIO DILLAH IV NO. 30 A RT 20 A KEL. ARIO DILLAH IV NO. SIMARAGA LRG. 2321 RT/RW 2/1 KEL. 9 ILIR JL. 06/02 .JL. 17 JL. MANGKUNEGARA LRG. 10/3 JL. JEND. 2501 RT/RW. JEND SUDIRMAN NO. 8 JL. 20 ILIR JL. MITRA PERMAI BLOK. PAKJO JL. SEDUDUK PUTIH I KOMP. MESJID II NO. MP. GRIYA PRUMNAS TALANG KELAPA BLOK. SINTRAMAN JAYA NO. 22 LANTAI 3 NO. 32/11 KEL. DR. 1551/28 JL. KALIDONI INDAH PERMAI BLOK. Q 16 JL. 31 RT 32 JL. WAHANA INDAH NO. 17 JL. J-27-G KEL. PIPA REJA LRG. YANI NO. ALANG ALANG LEBAR JL. 14 RT/RW 9/6 JL. DWIKORA 1 NO. 47-E RT/RW. SAMPURNA 1 NO. LETNAN JAIMAS LRG. 4 JL. 26 RT 45 JL. 20 ILIR JL. GRESIK NO. B NO. RADIAL ATAU RUSUN BLOK. 08 JL. JEND SUDIRMAN NO. 564 RT. KASNARIANSYAH NO. 3 KEL. H. A NO. KOL. TAIPENG NO. BURLIAN NO. SEPAKAT NO. JEND. TANJUNG KARANG NO. LETTU KARIM KADIR KOMP. SUDIRMAN NO. 312 JL. RUDUS KOMP. IT 1 JL. PDAM KOMP. AIPTU WAHAB NO. 3433 C KEL. H. 24 JL. INDAH JAYA NO. RAWAJAYA NO. 745 KEL. SUKARAME PATRA PERMAI JL. B JL. SAMPURNA RT/RW 42/12 LOROK PAKJO JL. 2321 RT/RW 62/1 KEL. 66 LRG. LINGKARAN 1 NO. JEND. KOL. 16116 RT/RW/ 20/7 20 ILIR JL. 494F RT. PEMIRI NO. SRIWIJAYA BLOK. KARYA 3 JL. 33 RT 031 RW 07 BUKIT SANGKAL JL. 1358 RT 26 SEI PANGERAN JL. 5 RT/RW. 1652 JL. 8 ULU JL. KOMP. ANG. SUKARAME JL. 18 RT/RW 47/18 SAKO JL. 3 JL. A 7 NO. 25/10 JL. 265 RT 6 RW. TIGA PUTRI BLOK. 2 B JL. 10 RT/RW. 20 ILIR JL. BENTENG BLOK H NO. 304 A RT/RW. TUNAS HARAPAN II JL. MERAKSA NO. KI RANGGA WIRO SINTIKO NO.

MAYOR RUSLAN NO. 50 JL. 04 JL. 05/02 JL. AHMAD YANI LR. MASJID NO. 2907 JL. SUDIRMAN NO.62 KEL. 44/564 JL. BASUKI RAHMAT NO. YANI LRG. 20 JL. 395 D RW. 510 JL. 1119 KEC. 15 RT.1 NO. SUKARAME INDAH BLOK. 2 JL.1122 KEL. AHMAD YANI LR. 24 JL. SUKAMTO LRG. ILIR BARAT I JL. 92 JL. 1010 . RATU SIANUM LR. 2937 RT/RW.15 RT. AKOL. IT. PANGERAN SIDO ING LAUTAN NO. GOTONG ROYONG NO. SUDIRMAN NO. JEND. 3138 KEL. LETKOL. SARINGAN UTAMA NO. PERTAMINA JL. A. 3 NO. 11 JL. 26/118 RT/RW. ROZAK NO. JEND. 26/118 BUKIT SANGKAL JL. SUDIRMAN KM. 542 JL. 20 A KOMP. 02/03 JL. 1 ULU SU I JL. RESIDEN H. 24 ILIR JL.44/564 JL. 1124 ILIR JL. 4 RT. KOMP. B4/1 RT. H. GERSIK NO. GOTONG ROYONG NO. 29 JL. 03 JL. 118 RT 2 BUKIT SANGKAL JL. PANGERAN SUBAKTI NO. SERUMPUN BUNGA SERAI LRG. 20 ILIR III JL. 4 RT.29 KEL. 11 KEC. I JL. TAPAK LEBAR NO. MAYOR RUSLAN NO.2 RT. JEND SUDIRMAN NO. 37 8 ILIR JL. JEND. ALI GATMIR NO. VETERAN/MENUMBING NO. SILABERANTI UJUNG RT. SEDUDUK PUTIH NO. BDN NO. FAQI USMAN NO. RESIDEN A. 365/44 A JL. 1636 JL. 19 JL. ENIM JL. R. JEND. 300-301 JL. MAYOR SANTOSO NO.20 JL. ANGKATAN 45 RT. 15/6 JL. TEMBUS PATAL PUSRI NO. BERLIAN NO. 09 JL. VETERAN NO. 10 JL. A. 515 RT. JEND. KARYA BERSAMA NO. 6 JL. KAMPUS BLOK F NO. SMB II NO. ROZAK NO. 27 RT. ISKANDAR D. SUDIRMAN NO. PASAR 16 ILIR LR. GOTONG ROYONG NO. 20 ILIR JL. PEGANTINGAN NO. GOTONG ROYONG NO.147 RT/RW. 3 KALIDONI JL.JL. CANDI WELAN NO. 07 RW. 16 JL. 2907 JL.49 C JL. PHDM VI PERUM PHDM INDAH NO. JEND. 5486 F PALEMBANG JL. 7/13 ILIR JL. 12 JL. YANI LRG. MAYOR. BUKIT BATU NO. H. 1/70 DESA LINGGAU TJ. SMB II NO. LUNJUK JAYA NO 71 RT. JEN. A. RUSLAN NO. SEROJA 3 NO. LEMATANG NO. 571/ IA-9 JL. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT.

DEMPO LUAR NO. 30 JL. 70 KOMPERTA PLAJU JL. MASJID II RT. 12 RT. A. KOL. LET. 1858 JL. 4 KALIDONI JL. 3 JL. ROZAK NO. 6 JL. 426 C KEL. 20 ILIR JL. SUKAMTO LRG. RUSTAM EFFENDI NO. 29 JL. 318 RT. ISWAHYUDI NO. 5 KE. BASUKI RAHMAT NO. 8 JL. 2223 JL. HANGTUAH NO. LETKOL ISKANDAR IBP BLOK. 12 RT. VETERAN NO. BERINGIN NO. ABIKUSNO COKROSUYOSO NO. MERDEKA NO. KOMP. DUKU KEC. SUKARELA LRG. RESIDEN A. 15 ILIR JL. 12 KEL. 9 16 ULU JL. PERDA BLOK. 173 JL. KOL. KOL. JEND. LOROK PAKJO JL. D1 NO. KAP. ILIR TIMUR JL. 12 JL. BUKIT SANGKAL JL. TP. 10-6 RT. KOL. ATMO NO. MUKMIN NO. 26 ILIR JL. 4 JL. ANGKATAN 45 NO. PATRIA II NO. 3837/195 KEL. 83/28 KEL. KOMP. MULTI WAHANA JL. 16 RW. MASJID II NO. 6 KEL. ATMO NO. TALANGSEMUT JL. TIRTA GARDEN NO. 09 JL. R. 17 E/132 RT.5 KEL 20 ILIR . 52/318 JL. 43 RW. KOMP. ROZAK NO. BANGAU NO. 858 C KEL. 1 PLG JL. RT/RW. MALAKA III NO. 77 RT. 1004 C JL. 430 KEL. SIRNA RAGA LR. BAY SALIM NO. 12 JL. C-16 RT/RW. 1765 JL. KOL. TP. 11 RT. 20 ILIR JL. TAMAN SISWA NO. 24/9 JL. CUT NYAK DIEN NO. 30 RT. 430 RT.JL. ABDULLAH NO. SEDUDUK PUTIH NO. 15 RT. 2069 H. KARYAJASA II NO. 12/5 18 ILIR JL. ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. RAMBUTAN NO. SERSAN WAHAB NO. 25 RW. 433 B/1185 IT I JL. VETERAN NO. 40 KOMP. 7 A KEL. 8 JL. 16 KEL. ATMO NO. RUSTAM EFFENDI NO. CEMPAKA GANG RAKYAT NO. 8 ILIR JL. 9 ILIR JL. RAJAWALI NO. 27 JL. VETERAN NO. MASJID NO. 53 JL. BERINGIN JANGGUT NO. 29 KEL 8 ILIR JL. 5/6 RT/RW. D1/59 JL. 2195 JL. 17 ILIR JL. 152 B JL. TIRTA MUSI 30 ILIR JL. 9 A LT. 4 JL. 17 ILIR JL. 17 RW. 50 KERTAPATI JL. KARYA JASA II NO. 42/10 KEL. BAY SALIM NO.ATMO NO. HANGTUAH NO. 7/1765RT. ATMO NO.

21/8 KEL. JAYA NO. DR. YANI NO. BU NO. 44 KEL. 41/16 JL. 37 JL. 11 JL. DEMANG IV DEMANG LEBAR DAUN BLOK. 40 RT/RW. PELTU. BUKIT BUNGA INDAH KOP. I JL. 7 JL. MUSI RAYA NO. ISA LR. 38 RT/RW. 9/2 JL. 16 JL. 72 SAKO JL. KOMP. 1855RT. 28 JL. M. VII RT/RW. SEI. DWIKORA II YKP NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 15 RT. ATMO NO. BURLIAN KM. LR. 16/6 JL. KOMP. 14 KEC. RACHMAN THALIB NO. LETKOL ISKANDAR KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. PANGERAN ANSARI LRG. 28 JL. SUKAMTO LR. TAMAN ANGGREK NO. SIDOMUKTI NO. SUNGAI PANGERAN JL. KEBUN BUNGA KOMP. 22/9 KEC. C NO. 77 PALEMBANG JL. 8 ILIR JL. 21/9 JL. SEHATI I NO. 149 JL. 14/1 KEL. 7/3 JL. MAY SALIM BATUBARA NO. KOL. MASJID NO. BALAYUDHA NO. YOS SUDARSO LRG. 1 JL. GARUDA PUTRA II C-46 KEL. LANGGAR NO. 117 KEL 11 ILIR JL. 8 NO. 1683 KEL. 9 ILIR JL. 14 JL. 06 JL. PATIN 6 BLOK. KARYA II NO. 383/I KEL. VETERAN NO. SWADAYA NO. ISWAHYUDI NO. 3 KEL. SUPOMO NO. MANGKUNEGARA NO. TULUS YAYA NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK. SUKARAMI JL. WAHID HASYIM NO. KOL. PROF.H. 49 JL.RW. 593 RT/RW. SUMUR TINGGI II NO. 11 RT/RW. ENIM RAYA NO. BU NO. SEDUDUK PUTIH KOMP. 52 RT/RW. 9 KEL. RABANI KADIR LRG. 26 KEL. RSS GRIYA HARAPAN BLOK. RUKUN NO.A. 4 NO.799 JL BUKIT KENTEN NO. K. 12 KEL. DESA BUKIT NO. SLAMET RIADI NO. PAKIS NO. 880 JL. JEND. PER. P. BILAL NO. 51/ JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. TUNGGAL II RT. 16 ULU JL. 7 PLG JL. JEND. GERSIK NO. GERSIK LRG. 20 ILIR SMB II NO. BALAI JL. CC NO.KOPM. 5 JL. VILLA ANGKASA PERMAI NO. SUDIRMAN NO. 57 RT/RW. MANGUN JAYA NO.JL. VETERAN LRG. 06 JL. 16 GANDUS JL. GERONG GANG. 2 ILIR JL. A. 426 RT/RW. BAMBANG UTOYO LRG. 16 RT. H. BETUNG JL. PAHLAWAN JL. . 1139 RT. 2295 C JL. 20 ILIR IT. 8 KEL TALANG AMAN JL. CAHAYA INTAN RT/RW. 10 JL. 3433 C KEL. 16 ULU PLG JL. DR. 50/19 JL. SIARAN KOMP. 155 RT. I JL. PERUM PONDOK BOUGENVILLE D-17 MP. ALANG-ALANG LEBAR JL. KAP. KARTOWINANGUN LR. 12 RT. 23 JL. 3106-B RT/RW.365 RT. R.

5-6 LT II KEL. 02 JL. BDN NO. D-4 NO. CEK SYECH NO. 11 JL. MEROGAN NO. YANI BUMI PUTRA SRIWIJAYA G-22 JL. PENDAWA NO. A. BENDUNG NO. 730 B JL. 5 RW. A-4/200 RT. KOL. AMILIN NO. 09 JL. PANJAITAN NO. 38 JL. MAY. WAHANA NO. PANJAITAN LR. SUNGAI SELAYUR LR. 773 PALEMBANG JL. 1677 JL. DEMPO LUAR NO. AKBP H. 6 KEL. 447 KEL. JEND. 2 JL. YANI NO. 48 KEL. 78 RT. 833 KEL. PASAR 16 ILIR LR. MUSI RAYA BARAT NO. 200 RT. 499 RT. LETKOL ISKANDAR NO. SEI SELINCAH JL. 51 JL. MESJID LAMA NO. MARTADINATA NO. YANI NO. VETERAN NO. BURLIAN NO. 451 D PALEMBANG JL. MERDEKA LRG. 1298 RT. DEMANG LEBAR DAUN NO. BASUKI RAHMAT NO. 418 B/2 JL. 41 JL. 1. ATMO NO. SEGARAN NO. A. JEND. 7 ULU JL. JEND. 3 RW. 34 JL.120 JL. 176 JL. LANGGAR NO. 121 JL. RANI NO. 1 JL. 34 RW. 4357 JL. 11 JL. GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. 26 RW.JL. 2 JL. SOSIAL LR. YANI LR. MUSI RAYA BARAT NO. 3 RT.A. BINA WARGA NO. 24 ILIR JL. 4 RW. 9 ILIR JL. 571 JL. 83 JL. IBP PALEMBANG . SIALANG SAKO KENTEN JL. 270/498 JL. RUSTINI NO. LAUT WIRANTO NO. H. SEI SERUJU NO. KOMP. KOMP. 23 RT. 28 RT. PUTRA NO. 529 JL. 543 JL. KI. MASKAREBET BLOK A I/20 JL. MP. RE. ANGGREK BLOK Z JL. JEND. 2 JL. KOMP. KALI PASAR NO. KENTEN PERMAI I N_11 RT. A. KOL. A. 7 ULU JL. 22 JL. SUDIRMAN LR. 739 JL. 351 JL. 1222 JL. SEI GERONG NO. 14 JL. H-4 RT.UMAR NO. KAP. PUNAI NO. YANI LRG. 40 RT. 165 RT. 1753 A JL. 496 RT. VETERAN LR. 17 JL.A. GRIYA HERO ABADI JL. DI. RADIAL BLOK D1 NO. 31 KOMP. DUA BERSAUDARA NO. PADANG SELASA NO. DI. H. TAQWA NO. 8002 JL. KELUARGA I NO. MANGKUNEGARA NO.

VETERAN NO. TEMBESU NO. 90 RT 53 JL. SUDIRMAN NO. ISKANDAR NO. INSPEKTUR MARZUKI LR. BAMABNG UTOYO NO. KOL. 597 / 213 JL. 017 JL. VETERAN NO. 20 ILIR DI JL. 40/349 PALEMBANG JL VETERAN NO. RATU SIANUM LR. KOMBINASI NO. SARI II NO. IT I JL. 622 A/2 LR. BREBES NO. LETKOL ISKANDAR NO. 6857 PALEMBANG JL. 29 KEL. JEND. TERPEDO NO. 16 ILIR JL. 03 JL. ONGLEN NO. H. BUKIT SANGKAL JL. LANGGAR NO. BATU DUA NO.09 RW. TEMBESU NO. 277 RT 07 RW 01 JL. MAY.JL. 25 RT/RW 38/13 JL. 07 JL. 60 JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK BQ-05 RT 14 JL. 385 D JL. KOMP. 27 B PALEMBANG JL JEND. 48 RT. 12A RT 26 JL. BRIGJEN HASAN KASIM NO. RESIDEN A. BURLIAN KM 6 NO. TGH NO. KI MEROGAN NO. SEDUDUK PUTIH NO. ROZAK NO. ATMO NO. H. KOL. AMAN JL. VETERAN NO. MANUNGGAL IV NO. 681 KEL. 20 ILIR JL. 31E JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO. 1128 KEL. 1127 RT 16 RW 04 KEL. 3 ILIR JL. 296-III JL. TUNAS JAYA NO. 04 RT 01 JL. 23 TL. KOL. AKBP CEK AGUS NO. 2314 JL. KOL. LETJEND. 1052 RT 15 RW 05 JL.11 JL. SALIM BATUBARA NO. 10(1210) PALEMBANG JL. KHA. 26 PALEMBANG JL. ATMO NO. TL. 1698 KOMP. 30 .12 PALEMABNG JL. LINGKARAN I / DEMPO NO. DAHLAN NO. SUDIRMAN NO.TJ. BENDUNG INDAH II NO. 1866 JL. 369 KEL. SEMUT JL. VETERAN NO. TAQWA LR. 31 B JL. 40 RT 17 RW 05 2 ILIR JL. 27 RT. PT PUSRI SEI SELAYUR PALEMBANG JL. 241/1072 SUKABANGUN JL. 20-C RW. 1290 RT 017 RW 05 KEL. URIP SUMOHARJO NO. 20 ILIR DI KEC. 1013 JL. 07 RT 10 KEL. DEMPO LUAR NO. BURLIAN NO. VETERAN NO. 40 JL.

SERSAN SANI BLOK B NO. RADEN AKIB/MASKAREBET NO. 9 JL. 20 ILIR JL. 346 JL. 20 ILIR KOMP.JL. TRITON NO. JEND. 7 JL. 2468 JL. 2147/401 KEL. SUDIRMAN NO. 05 KEL. 553 KEL. KOPRAL DAUD NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK A NO. 1866 PALEMBANG JL. SALIM BATUBARA NO. 28 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1619 RT/RW 29/08 JL. BRIGJEND ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. KEBUN BUNGA LR. MUHAJIRIN NO. LUBUK KAWAH RT / RW 57/13 JL. PRODUKSIM NO. 6 B1 . MAY. BUKIT LAMA JL.

SINAR Total PT. Citra Abadi Total CV. DAMASCOS Total cv. djoewan indah Total cv. PAKU ALAM Total PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total CV. LANGGENG BERSAMA Total CV. Alpin Karya Total PT.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total PT. TRIDA SARANA Total PT. MERAKSA RAYA Total PT. Chandra Buana Total CV. DIAN PRIMA ABADI Total CV. BENI JAYA Total PT. Mega Utama Medica Total PT. AA BERSAUDARA Total PT.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total CV.Pemenang PT. fahmitra rahayu Total PT. CAHAYA BARU Total PT. KUSUMA ARTA ABADI Total CV. BUDI BAKTI PRIMA Total PT. PROPITA OSAKA EPRA Total CV. MARANTAMA Total CV. NUSA ABDI UTAMA Total CV. GERBANG KENCANA Total CV. Total Musi Lestari Total CV. DWI URIP Total CV. ANDI MUSI Total PT.DAYA GUNA SEMESTA Total . Perdana Abadi Perkasa Total CV. FRACHMADYA Total CV.tunas harapan Total CV. HARAPAN SENTOSA Total cv. INSAN ANUGRAH Total PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total PT. ASWAN Total CV.ChandraKirana Total cv. komba putra perkasa Total CV. EGA CITRA LESTARI Total PT.JERUJU MANDIRI Total PT. EMPAT PUTRI Total PT. KARYA BERSAMA Total PT. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total CV.sinar terang Total CV. Bangun Tanah Air Total pt. PUTRA REMAJA Total CV.

Aditya Jaya Total CV. CAHAYA Total cv. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total cv multi usaha utama Total CV.TAUFIQ Total PT. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total PT. PHARMA KASIH SENTOSA Total CV. BANIAH RAHMAT UTAMA Total RAKSA Total CV DHARMA KARYA DHIKA Total PT. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total Cv. BANGKULAH JAYA Total CV. DINAMIKA Total CV. Matra Perkasa Utama Total PT. DUA PUTRA Total CV. DELIMA INDAH Total GUMAY JAYA Total cv young brothers Total PT. KURNIA Total cv marvel. AGATHA JAYA MANDIRI Total PT. KELINGI RAYA Total PT. MANUNGGAL JAYA Total PT. Dua Saudara Total CV.asepputra Total CV. PANDAWA MAJU JAYA Total CV. CITRA SAHABAT Total CV.AGUNG PUTRAWAN Total CV. BERKAT SURYA PERMATA Total CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total CV. Tri Bhakti Prima Total CV. CONNECTRA UTAMA Total .MITRA BISNIS Total PT. BINA BARAGA PALEMBANG Total PT. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Cv. FLAMBOYANT Total RIZKI KURNIA Total EXCON CONTRACO Total PT.HASTOMULYO ADIPRIMA Total CV.MUSI PEK Total PT. NABILA Total PT. METRO JAYA INDAH Total CV.s abadi Total CV.CV. BERKAT Total CV. SHELON Total CV. Rizky Utama Total CV TUNAS KARYA Total CV. SINDY GROUP Total CV.

KARYA BAKTI Total AGSIWA ILLAHI Total PT.MAINMORA GUMENTA Total cv. SUMBER SARANA Total PT.KARYA DWI PUTRA Total PT. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total CV.usaha mulya Total CV TELAGA DINAR Total Indah Karya Nugraha Total PT.Vilar indah Perkasa Total PT. SRIWIJAYA KARYA Total Cv. YUSMELI JAYA Total CV.MARSINAR Total CV TARMAN SARANA Total CV. AGTHA KENCANA Total CV. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total CV. Fatira Total CV. PUTRA CIREMAY Total CV. Dua Putra Aditya Total CV. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total CV.BUANA ABADI Total PT. Iqbal Perkasa Total CV. PRATAMA YUDHA Total CV. GAJAH MADA SARANA Total ALDO PERMAI Total PT.Tiga Wijaya Total NANDA & CO Total rawai sakti Total keefa bangun persada.JESSICA PERMATA Total CV.DIMER ALDAS Total CV. TIGA PUTRI KENCANA Total CAHAYA ZIA Total PT. TANJUNG LAPAN Total CV. BAYU PRATAMA PUTRA Total PT. hegar pratama Total CV. Indotrans Data Total CV AMONGSELLA Total CV. UJAN MAS ABADI Total CV.cv Total PT. MUTIARA ALAM Total PT.IRVAN PERKASA Total PT. REGINA LINTAS PERSADA Total CV SABDA MOTOR Total CV. WAHANA TANAH AIR Total CV. Utama Jaya Total CV MUDA KARYA Total CV. GANESHA Total .

ARGANA KENCANA Total CV.TAMBUN JAYA Total CV.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total CV. LIMA PUTRA Total CV.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total pt.BASUKI RAYA Total PT. GARMUSAN Total CV.ianputra Total CV.CV.INGIN JAYA Total CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total CV.PASIR HITAM Total CV SERUMPUN Total CV. KARYA MAJU Total KARYA SEJATI Total CV. KAMBOJA Total CV. AKBAR WIRAJAYA Total CV. CEMERLANG ABADI NUSA Total PT. SKY CORBIA Total cv. MELATI Total South Jaya Mulia Total CV. MARINI Total TERETES Total CV. SARANA PALOGADA Total CV. SPA REKOM MANDIRI Total CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total CV. PRIMA INDAH Total CV BENING WIJAYA Total CV. KAPITA JAYA Total CV. YOGA PUTRA Total CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total CV. PRIMA MULTI DIMENSI Total CV.ALFA AMIN UTAMA Total TRI BHAKTI JAYA. Sukses Bersama Total bintang raksa karsyatanzia Total CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total CV. TEPIAN BENDUNG Total CV.tosa Total Cv Sinar Mulia Sejahtera Total PT. LYZAWA KRIDYA Total CV. TRIO'N MANUNGGAL Total . CV Total CV. NUR Total CV.FAMILIA & CO Total PT. LANGGENG BERSAMA Total CV. BAGUAY JAYA Total CV. ADE ABADI Total CV. INSAN SEJAHTERA Total CV.

WIJAYA MUDA Total PT Telekomunikasi Indonesia. Tbk. LEBAT Brothers Total CV. AREM JAYA Total CV. SEMBAWA Total PT. BERINGIN RAYA Total CV. RASNA Total CV. FAJAR SELATAN Total CV. Azta Kirana Total CV. VICI GROUP Total PT. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total CV. PUKAT KONSTRUKSI Total CV. AHBA MULIA Total PT. Prisma Rekayasa Total cv jala sutra Total CV JASA KAWAN Total cv.CV.jaya indah lestari Total CV. sandy dewa Total PT. JAYA PRIMA Total CV. PUTRA GEMILANG NIKOM Total CV.telaga punggur Total ghani abadi Total cv.BAMULIH JAYA Total PT. Cahaya Makmur Total .AB YUNIOR Total PT. CV Total CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total TRI ARTHA JAYA. PRIJAYA Total CV. TRIKARSA TEHNIKA Total CV. USAHA MANDIRI Total Cv.ADEVATI MITRATAMA Total CV. MAS PRIMA SEMESTA Total CV. TIGA SAUDARA MANDIRI Total RIA Total CV. BENNI PERMAI Total MARDHON PUTRA Total PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total pulau utama Total Yudha Sarana Utama Total CV. DINITAMA KENCANA Total CV. Total CV. SERA MEDICA Total CV. MODULASI UTAMA Total Cv. POORD Total CV. Iskandar Total cv. AN-NAHL Total CV.ADI MULIA Total PT. ANDIFA SRIJAYA Total CV.

BANGKA CAKRA KARYA Total PT. JAYA ING LAGA Total CV. SINAR JAYA Total PT. AGUNG MULIA Total CV.TANIA MANDIRI SENTOSA Total CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total PT. ABDI SEJAHTERA Total CV. Athifa Total CV.CV.CO Total PT. WAHYU PRATAMA Total CV.KURNIA & FAJRI.BUDIUSAHA Total PT. SERIBU SATU NIAN Total CV. PUTRA MUSI PERKASA Total anugrah indo lestari selaras Total CV PANORAMA INDAH Total CV PETUALANG SAKTI Total CV SELATAN JAYA Total cv wijaya motor Total CV. TITIAN Total CV. SETIA USAHA Total CV.ATMA KARYA Total CV. KORINDO KARYA Total CV. AIDIL PUTRA Total . REHAB BANGUN KARSA Total LAWETA Total CV. ABEL WIJAYA Total CV. Mitra Prima Utama Total CV. SINAR TENANG Total CV. PALKEM Total CV. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total CV. AGUNG SEJATI Total CV. Graha Citra Rekayasa Total CV. LINGGAU PUTRA Total PT. BAHANA CIPTA Total CV. AMELIA JASA PRIMA Total CV. MEDIA MUBA Total CV. JUNG JAYA Total CV. Bunga Asa Total PT.KURNIA AGUNG Total CV. FIRMANSYAH Total CV. WAHYU MANDIRI 2002 Total CV. SARI KARYA Total CV. MASAGI Total CV. Putra Perdana Total PT.Putra Mandiri Total CV. Rizky Keluarga Total CV. TRI REKA BANGUN Total CV.

FADEL PUTRA Total CV. SARANA PERKASA Total PT. KUROGO SAKUMU Total cv.PATRA PERSADA NUSANTARA Total CV.PUTRI GUNUNG Total CV. PBSA Total CV.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Linas Konstruksi Total CV. KAYLAH UTAMA Total cv.LAMGUBA Total cv. MENARA GADING Total cv.Pantja Gunung Total CV. KUNCI SARI Total CV. CENDANA INDAH PERKASA Total Profil Studio Arch Total CV. BINA INSAN MANDIRI Total CV. diana concern Total CV. Sari Brothers Total BUMI KITA Total CV. MILENIUM Total CV. DAMAI SEJAHTERA Total CV.HIKMAH BERDIKARI Total cipta mandiri consultant Total CV. TIGA PUTRI Total CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total cv.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total CV. nadema Total OSA DENANDA Total CV. REZA PUTRA Total CV. Budi Utomo Total PT. SATYA KARYA MITRA Total . Jaya Buana Total CV. Family Total Cv.CV.artha agung mandiri Total CV.ranggamafthofadhil Total RAJAWALI Total CV. PUTRI KEMBAR Total DWI ANGURAH ILAHI Total CV. PUTRA SULUNG Total cv. NETA JAYA PERDANA Total CV. Talenta Indonesia Prima Total CV.artha muthia Total CV. ANDY PUTRA Total tricipta Total adel putra Total CV. ALGA Total CV.

cv gunung kencana konsultan Total ADI GUNA PUTRA Total CV. TAMBAR SARI MANDIRI Total . Tedmond Fibre Glass Total CV.

00 9.596.00 8.760.580.264.665.000.015.000.000.000.000.000.500.600.014.00 7.481.000.250.00 7.600.00 6.000.440.940.00 5.00 5.000.Pagu Anggaran 23.000.000.000.255.594.000.000.000.000.249.00 5.000.000.244.000.000.00 8.000.000.400.865.00 10.00 6.000.290.00 7.000.000.00 15.00 4.356.857.00 6.00 6.00 12.000.245.195.000.00 8.00 6.000.900.00 9.000.995.000.000.000.00 11.852.620.700.00 5.000.554.000.000.000.00 5.00 18.000.00 5.000.00 6.321.00 7.00 .000.00 7.000.200.500.355.00 9.600.280.000.000.941.000.000.00 10.902.994.000.00 5.797.000.536.290.404.000.470.000.000.632.790.943.000.000.00 5.800.880.600.311.000.00 9.764.554.600.00 5.880.000.00 5.939.250.088.000.00 4.579.206.600.000.600.00 7.000.000.00 8.000.00 7.600.000.940.00 14.925.016.925.000.450.600.00 6.00 14.202.000.486.820.00 11.100.000.366.000.00 5.00 7.

00 4.000.000.616.500.000.000.000.000.000.505.300.440.00 3.000.000.000.000.000.00 3.00 4.000.000.000.000.328.472.000.500.750.940.750.000.761.00 4.000.000.000.00 4.00 3.750.950.00 3.000.00 3.00 2.00 3.940.940.180.000.00 3.00 2.000.900.356.940.653.00 3.00 3.00 2.00 2.000.000.000.955.000.000.00 2.000.00 4.789.529.000.700.550.000.00 4.000.00 4.000.360.000.000.000.00 2.750.200.822.000.000.200.00 3.000.000.044.000.000.000.00 2.200.000.500.00 3.502.000.000.000.00 3.400.940.000.000.00 4.000.00 3.820.015.000.000.600.381.499.000.440.000.000.00 3.360.660.380.355.00 3.4.00 3.00 .000.00 4.000.000.000.000.000.00 3.000.00 3.00 2.00 3.600.749.000.620.522.050.517.00 4.818.679.000.000.000.715.00 2.00 3.940.000.600.000.00 3.00 4.00 4.00 3.815.00 3.995.000.000.665.00 2.000.000.00 3.000.955.617.000.130.600.860.

000.000.000.000.00 1.00 2.000.900.00 1.000.385.00 1.600.000.000.500.000.000.000.000.00 1.940.010.505.974.000.000.000.600.500.000.590.00 2.574.715.00 2.00 1.355.000.00 1.00 1.440.00 2.400.000.940.000.000.200.000.000.000.668.600.000.100.000.000.040.846.000.096.000.000.000.00 1.650.600.740.000.00 2.00 2.340.384.000.000.000.00 .318.000.200.355.2.000.000.000.00 2.00 2.000.00 2.030.000.940.000.587.000.110.000.00 1.00 2.000.000.000.000.00 1.400.00 1.000.000.00 1.00 2.000.000.00 1.175.00 2.282.00 1.000.000.000.955.740.00 2.00 1.719.00 2.00 1.629.00 2.000.000.380.00 1.000.300.000.952.00 2.00 1.000.00 1.000.988.00 1.831.00 2.00 1.600.000.000.600.000.000.00 2.388.000.947.000.00 1.725.000.000.000.049.000.000.000.420.00 1.661.000.000.000.00 1.640.00 2.659.000.855.000.740.000.00 1.000.000.00 2.00 1.920.

229.00 1.329.000.000.000.000.000.600.00 1.100.000.546.000.350.00 1.600.000.000.416.00 1.000.192.140.000.150.00 1.000.000.000.509.200.000.00 1.000.329.600.00 1.206.00 1.000.00 1.500.440.00 1.540.000.00 1.457.000.108.00 1.000.179.000.000.020.000.004.000.219.000.000.000.000.334.925.000.00 1.800.00 1.140.00 1.00 1.00 1.329.100.480.00 971.00 1.000.500.000.800.000.040.00 1.600.000.600.000.140.848.00 1.00 1.600.000.460.00 1.039.00 1.00 1.00 1.600.00 1.00 1.000.394.000.064.099.00 1.000.1.000.800.014.00 1.00 1.00 1.000.00 1.246.00 1.00 1.00 1.000.00 1.329.00 1.000.000.00 1.000.505.520.331.000.600.460.600.000.250.00 969.00 1.069.000.000.600.000.000.00 1.000.360.000.349.205.000.000.000.058.000.776.00 .095.00 969.465.000.000.000.000.000.500.000.000.00 1.098.000.000.600.00 1.000.00 1.000.000.300.

000.00 652.000.600.00 726.000.00 860.000.000.000.000.000.00 760.000.000.000.000.000.00 860.000.00 880.000.830.600.00 680.00 900.00 810.000.000.000.00 739.00 860.000.00 896.000.00 800.00 900.556.000.000.00 770.00 860.000.00 .00 960.000.00 692.000.00 900.107.000.000.000.000.000.000.000.600.000.00 680.000.000.000.000.00 860.000.000.000.00 680.000.000.000.224.000.000.000.000.000.000.000.000.00 795.965.000.600.00 710.000.193.100.000.00 745.000.000.200.200.000.00 960.600.000.000.000.00 919.00 748.500.000.134.00 727.000.000.000.000.00 965.000.000.00 694.00 660.600.000.000.000.00 760.000.000.000.00 860.00 844.00 660.00 924.00 877.00 960.00 960.00 828.000.000.00 739.600.00 960.500.00 964.00 960.010.00 690.

000.00 573.000.00 507.00 369.00 596.00 475.000.00 448.750.050.000.000.000.000.00 475.600.000.00 596.000.00 369.440.000.00 596.000.725.000.000.00 600.00 560.00 405.000.000.00 594.000.000.000.600.000.00 475.000.000.000.000.000.000.00 445.000.00 475.000.000.000.00 376.600.000.00 .00 596.00 475.000.000.278.00 536.00 535.500.000.600.00 375.00 376.00 375.000.649.00 480.000.000.00 475.000.000.000.000.00 610.00 369.750.00 528.600.000.000.000.000.000.000.00 449.000.000.127.00 580.732.00 596.00 375.000.00 376.600.000.00 600.000.00 479.000.600.00 596.000.000.000.000.000.000.00 500.000.000.000.000.000.000.00 460.000.500.000.00 369.000.000.00 369.400.00 369.750.00 596.000.600.000.000.000.00 596.000.000.00 596.

000.000.00 325.600.600.000.000.120.000.00 317.000.000.400.00 301.329.00 369.000.000.00 200.600.000.000.00 269.000.00 369.000.00 320.00 228.000.000.000.000.00 262.000.000.000.000.000.000.00 225.00 190.600.00 332.000.600.000.00 365.000.00 365.00 237.00 369.00 187.600.000.000.00 270.369.000.000.000.00 297.000.00 200.00 325.000.00 350.000.000.500.000.000.00 193.000.00 244.000.00 188.00 330.00 369.000.000.000.000.00 369.600.00 369.00 246.00 198.00 246.000.00 270.000.00 219.600.000.900.000.000.800.000.000.00 188.850.000.00 346.500.00 .00 350.000.000.000.00 209.000.000.000.000.000.00 369.000.000.000.000.000.00 275.000.600.000.00 369.00 340.600.000.600.00 225.600.00 369.000.000.515.000.00 275.000.500.592.

200.00 138.000.150.00 90.000.000.000.00 135.00 .000.000.000.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 11 SEKRETARIAT DAERAH 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 266 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 277 DINAS KESEHATAN 278 DINAS KESEHATAN 279 DINAS KESEHATAN 280 DINAS KESEHATAN 281 DINAS KESEHATAN 282 DINAS KESEHATAN 283 DINAS KESEHATAN 284 DINAS KESEHATAN 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH .268 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 270 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 269 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 271 DINAS PENDAPATAN.

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 292 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 294 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 295 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 293 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 311 DINAS PERIKANAN 312 DINAS PERIKANAN 313 DINAS PERIKANAN 314 DINAS PERIKANAN 315 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN . MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN.301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 302 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

317 DINAS PERIKANAN 318 DINAS PERIKANAN 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 321 DINAS PERHUBUNGAN 322 DINAS PERHUBUNGAN 323 DINAS PERHUBUNGAN 324 DINAS PERHUBUNGAN 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 327 BADAN KESATUAN BANGSA. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 488 DINAS KOPERASI.474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN . UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 486 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 487 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .

MUSI BANYUASIN 533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN . MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

556 DINAS PERKEBUNAN 557 DINAS PERKEBUNAN 558 DINAS PERKEBUNAN 559 DINAS PERKEBUNAN 560 561 562 563 564 565 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN 566 DINAS PERKEBUNAN 567 DINAS PERKEBUNAN 568 DINAS PERKEBUNAN 569 DINAS PERKEBUNAN 570 DINAS PERKEBUNAN 571 DINAS PERKEBUNAN 572 DINAS PERKEBUNAN 573 DINAS PERKEBUNAN 574 DINAS PERKEBUNAN 575 DINAS PERKEBUNAN 576 DINAS PERKEBUNAN 577 DINAS PERKEBUNAN 578 579 580 581 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Perikanan Dan Kehutanan 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN . Perikanan Dan Kehutanan 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA . MUSI BANYUASIN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

MUBA .608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 617 DINAS KEHUTANAN KAB.

Kecamatan Sekayu Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur.Nama Paket pembuatan majalah permata MUBA PENGADAAN PABX Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Printer Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PENGADAAN PERALATAN LPSE Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.Sridamai. Kecamatan Lawang Wetan Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kurun . Kecamatan Sanga Desa Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti). Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). Kecamatan Babat Supat Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) .Purwosari. Kelcamatan Lais . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Sungai Guci .Medak Desa Sukajaya dengan Beton. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo .

Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix.5) Menuju Sumber Harum (A.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang .Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .1) Dengan Aspal Hotmix.Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) .Selabu .Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya .Sp. Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir .Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan TSM . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix.Trans C2 . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Dawas .Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih .

B. Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.B.Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B. Kecamatan Tungkal Jaya .4 Dengan Aspal Hotmix. Ahmad Dahlan.Bonot .3) ke Trans dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix.3 .1 .Pinggap dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Sp.1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B. Jalan Negara . Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan K. Kecamatan Lais. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng .Sp. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix.Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran . Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.Trans B.1) .2 . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.Gardu (KUD TriJaya) . Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan . JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu.H.B. Supat dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati.Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara .

Kecamatan Keluang Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru .Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. Jalan Negara .Rimba Ukur (C5) .Sp. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton.Nusa Serasan (B6) dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir .Saut .Ulak Paceh. Kecamatan Bayung Lencir Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) .Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton.Talang Nyamuk dengan Beton. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton.Sp. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . 12 RW. Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Poros Purwodadi . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Simpang Sari .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan ruas RT. Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya .Keramat Jaya dengan Beton.Cinta Karya (C3).Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais .Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Batanghari Leko.SD Model Sekayu. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton.Peningkatan Ruas Sukarami .Bumi Ayu . Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading .Tanah Abang . Selabu. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton. Selabu dengan Aspal Hotmix.Wonorejo .

Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Sekayu.1) . Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton.Peningkatan Jalan Jurusan Lais . Kecamatan Plakat Tinggi.Pengadang. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu . Kecamatan Sekayu Penimbunan Rencana Halaman eks. dan Dusun III ) dengan Beton. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton.Petaling. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) .3) .Warga Mulya (B4) dengan Beton. Kecamatan Lais Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7. 05 Rw. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton.Sialang Agung ( C2 ). Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Lais Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton.04 Rw.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I.4 dengan Batu Pecah 5/7.02 Rw. Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi. Dusun II.SP5/SP. Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu.

Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7.3 ). Kecamatan Babat Supat Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4).5 ) dengan Beton.Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton. Kecamatan Lais Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais.5).MTS Desa Bumi Ayu. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7.SP. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Kecamatan Babat Supat Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk.4 Macang Sakti – Ulak Embacang. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak . Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Jurusan Sp.2 Dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. Kecamatan Sanga Desa . Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp.

Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. 11 s. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton.d.Bandar Jaya. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari.20) dengan Beton.18 .P19 Dengan Beton. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. RT. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Pada Ruas P. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7.Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya . 16 Dengan Beton. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton.

Talang Siarak . Kecamatan Sekayu Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga .Talang Sungai Labi Bailangu. Sako Suban . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg.Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Sp. Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang .Desa Bukit Selabu. Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton.Talang Lamban Tampui . Pangkalan Bulian . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp.Dusun III Sukadamai.Talang Pengaturan . 1 Desa Babat Banyuasin.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Bukit Indah (B3) dengan Beton.Kertajaya dengan Beton.Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .Talang Care . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh . Kecamatan Sekayu .Pinggap). Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Ulak Kembang. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos).Bandar Jaya.2 ) dengan Beton.Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido .Desa Simpang Tungkal . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .

Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. 4 (empat) Unit Box Culvert. Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Jurusan Babat .IV Desa Tanjung Agung Timur.Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7.Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Kecamatan Sungai Lilin . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Padat Karya . Kecamatan Babat Toman Peingkatan Jalan Dusun I . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit.Keluang. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7.Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. Kecamatan Keluang Penimbunan Jalan Dusun III . Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik.III Desa Sungai Angit dengan Beton.

Kecamatan Bayung Lencir PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN. Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA . Km. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7. Menara RT. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton.11 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Lr. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II PENGADAAN GENTONG PLASTIK PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras PEMBANGUNAN SALURAN BATAS PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. 07 . Pembuatan Jalan dan Jembatan.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Lilin Pelebaran Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Batang Hari Leko Peningkatan Jalan Sp.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Pembangunan RTJK.Sungai Medak (C7). Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton.RT.

BABAT SUPAT PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 . BABAT SUPAT PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU NORMALISASI PRIMER SP.3 AIR TENGGULANG KEC.PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC. PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP.SP. PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC. BABAT SUPAT. SUNGAI LILIN.3) KEC.2 .

SP. MUBA TAHAP I Normalisasi Primer SP. SEKAYU PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB. SEKAYU Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab.4 . Muba PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN .5 Air Tenggulang Kec.LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL .ASHRI SEKAYU PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL. PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX. KAYUARA KEC. SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. Babat Supat PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC.

40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC. KELUANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU PENGADAAN PERALATAN KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR . BABAT SUPAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP.

MUSI BANYUASIN JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Peralatan Kesehatan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. dan UHH Kab. Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Insektisida dan Larvasida Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit PENGADAAN OBAT . KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN Jasa Survei AKI.OBATAN RUMAH SAKIT PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II .REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB. Muba. AKB. MUSI BANYUASIN PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB.

PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. MUBA .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.

MUBA SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR Pembangunan Kolam Induk UPR Pembuatan Kolam Tanah Rehab Kolam Pokdakan PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU .PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.

BABAT SUPAT Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. BABAT SUPAT . IPA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC.REHAB BERAT LAB.Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC.

PLAKAT TINGGI . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC.PEMBANGUNAN LAB.PEMBANGUNAN LAB. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN .PEMBANGUNAN LAB. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN . BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. BAHASA (8x15) PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN .5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC.PEMBANGUNAN LAB. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC.

LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC.REHAB BERAT LAB. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. SUNGAI KERUH REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. BABAT TOMAN . IPA DAN BAHASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC.

SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC. IPA REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU . ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) .REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC.REHAB BERAT LAB. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC. IPA REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH . BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. IPA Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat PENGADAAN ALAT PERAGA IPS.REHAB BERAT LAB.REHAB BERAT LAB.

Plakat Tinggi Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sungai Lilin Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Lawang Wetan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec.Sungai Keruh Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sekayu Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Sungai Lilin . Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec.Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec.

TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. Keluang Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. BAYUNG LENCIR . BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. Keluang PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC.

Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. KELUANG Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. Bayung Lencir . Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC.

UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec. Lalan Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sanga Desa Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. Muba . Muba Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. BAYUNG LENCIR Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. BABAT TOMAN REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. MANGUN JAYA KEC. Musi Banyuasin Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec.

Muba Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama Pemasangan Paving Block dan Parit Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec. Lais Kab. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang .Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec.

Babat Supat Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec. Lais Kab.

Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang .

Penyulang Kaja Babat Toman Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Sungai Lilin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .

Mekar Jaya dan Rukun Rahayu Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN POWER THRESHER PENGADAAN TERPAL JEMUR Pengadaan Ternak Sapi Pembangunan Pematang Sawah Paket II Pembangunan Pematang Sawah Paket III Pembangunan Pematang Sawah Paket IV Pembangunan Pematang Sawah Paket V Pembangunan Pematang Sawah Paket VI . Pengadaan Lapun Babi Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Pompa air Pengadaan APPO.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang.

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Mebeleur .

Pengadaan Perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan. Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER . Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir.

Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi Pengadaan Material Lampu Jalan Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai .

Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) Pengadaan Bibit Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman . Atap.Rehabilitasi Gedung.

Sekayu Kecamatan Sekayu SEKAYU Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lalan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais APBD APBD .MUBA sekayu sekayu Kecamatan Sekayu Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.Lokasi kab. Musi Banyuasin Kec. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lais Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu kecamatan Keluang Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Tungkal Jaya Babat Supat Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lawang Wetan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD .

Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. AIR BALUI 2 KEC. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. SANGA DESA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBN UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA APBN UPT AIR BALUI II APBN UPT.Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa APBN DIY YOGYAKARTA APBD . Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT.

MUSI BANYUASIN APBD KEC. SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD . Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN TUNGKAL JAYA APBD KECAMATAN LAWANG WETAN KAB.KECAMATAN SUNGAI LILIN APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN LAIS APBD Kec.

Sekayu APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD .KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Sekayu APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SANGA DESA APBD KEC.

Sekayu APBD SUNGAI LILIN APBD DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.Kec. KELUANG APBD KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD APBD DPPKAD APBD . BAYUNG LINCIR APBD DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. BABAT SUPAT APBD DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. BAYUNG LINCIR APBD DESA SRI DAMAI KEC. Sekayu APBD Kota Sekayu APBD Kec.

Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . MUBA APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kab. SANGA DESA APBD KECAMATAN SEKAYU APBD UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU APBD UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB. AIR BALUI 2 KEC. MUBA KAB. MUSI BANYUASIN APBD Kecamatan Sekayu APBD UPT.KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD KAB. Muba DINKES KAB. MUSI BANYUASIN RSUD SEKAYU Kab. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia RSUD SEKAYU Kec.

Sekayu APBD APBD APBD APBD . Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu Kec.Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD Kec.

LAIS DAN SANGA DESA 3 Kecamatan (Lais. Kecamatan Babat Toman. Sungai Lilin. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan. Sekayu Kec.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU. Sekayu APBD APBD APBD APBD perairan umum daratan Sungai Musi. Kecamatan Sungai lilin DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) KECAMATAN LALAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Lalan) Desa Karang Rejo (Primer 8) Kecamatan Lalan Kecamatan Sekayu. BAYUNG LENCIR.Kec.

Lais dan Sungai Lilin SEKAYU APBD APBD APBD SEKAYU APBD KECAMATAN LALAN KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD Kec. LAIS KEC. kecamatan sanga desa 3 kecamatan: Sekayu. SANGA DESA KEC. SEKAYU KEC.Kecamatan Sungai lilin. Sekayu APBD KEC. BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Kecamatan tungkal jaya. BABAT SUPAT Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KEC. LALAN KEC.

LALAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SUNGAI KERUH KEC.KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LAWANG WETAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. SUNGAI LILIN KEC. SANGA DESA KEC. PLAKAT TINGGI APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BATANG HARI LEKO KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC.

SUNGAI KERUH KEC. BABAT TOMAN KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. PLAKAT TINGGI KEC. BABAT TOMAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. PLAKAT TINGGI KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC.KEC. BABAT TOMAN KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC.

LAIS KEC. LAIS KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. SANGA DESA KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU KEC. LAIS KEC. LAIS KEC.KEC. SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BABAT SUPAT KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC.Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC.

SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC.KEC. KELUANG KEC. KELUANG KEC. BABAT SUPAT KEC. BAYUNG LENCIR KEC. KELUANG KEC. BABAT SUPAT KEC. KELUANG Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . SUNGAI LILIN KEC.

Sekayu APBD .Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Sanga Desa KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Lalan APBD Kec. Sekayu APBD Kec.

Desa Phillips 10 Kec. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lais Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD . Muba APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.

Muba APBD Dusun 3 simpang tiga desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Batang Hari Leko APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin APBD Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin APBD . Lais Kab.Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Lais APBD Desa Dusun IV Kec.

Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Lais APBD .

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Lalan APBD .

Balai Agung Kec.Kecamatan Lalan APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi. MUSI BANYUASIN KAB. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kel. MUSI BANYUASIN 9 (sembilan) Kecamatan Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KAB.

Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD .KECAMATAN BABAT SUPAT KECAMATAN BATANG HARI LEKO KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAWANG WETAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN PLAKAT TINGGI KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN LAIS KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Keluang kecamatan lais Kantor Sekretariat DPRD Kab.

APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD APBD APBD APBD SEKAYU APBD . APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Lawang Wetan. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Lilin. APBD Kecamatan Bayung Lencir.

Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD .

Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD .Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD Kab.

000. KELINGI RAYA Cv.00 1.00 760.500. GARMUSAN 2.00 209.000.00 399.000.00 710.000. Fatira PT.00 311.500.000.00 430. MEDIA MUBA ghani abadi PT.000. Iskandar MARDHON PUTRA cv young brothers pulau utama CV.000.940.00 442.000.000. SINAR CV.000.000.000.000.500.000.060.940.000.000.00 3.000. Utama Jaya Cv.000.000.00 CV. Talenta Indonesia Prima PT.000.000.00 .Pemenang CV.00 475.000.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA PT.440.000. KARYA BAKTI CV.00 2.540.000. SKY CORBIA PT. Athifa CV.000.00 142. SINAR OSA DENANDA CV.000. Total Musi Lestari PT.00 3.000.000.000.00 960.00 2.00 267.00 3. Dua Saudara Pagu Anggaran 600.307.00 727.00 5.000.000.125. Rizky Utama CV.940.000.127.00 960.000.00 860.000.000. PHARMA KASIH SENTOSA CV. Total Musi Lestari CV.185.000.000.010.839.107.ADEVATI MITRATAMA CV. KARYA BAKTI cv jala sutra CV.00 425.00 960.550.700.000.000.000.000.00 188.

FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.140.00 680.000. BUDI BAKTI PRIMA CV.000.00 4.000.00 475.000.000.00 1.000. SINAR CV. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA CV.000. BINA BARAGA PALEMBANG PT. DWI URIP PT.440.940. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.00 660.000.000.000.940.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.000.940.000.000.440.000. TRIDA SARANA PT.940.000. BANGKA CAKRA KARYA CV. CAHAYA BARU PT.000.000. TEPIAN BENDUNG CV.000.000.00 4.00 PT.000.00 2.000.000.00 680.000.000.000.00 2. PUTRA REMAJA PT.000.CV.00 2.000.00 1.00 225.940.000.000.000.000.000. SUMBER SARANA CV. BENI JAYA 7.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.000.000.000.00 680.ALFA AMIN UTAMA PT.740.000.00 860.000.00 3.000.925.925.00 1.FECO KONSTRUKSI UTAMA 660.00 7.PATRA PERSADA NUSANTARA Indah Karya Nugraha CV. SEMBAWA PT.000.940.000.000.000.00 375.00 1.00 2.00 .000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.000.00 960.000.440.

ALFA AMIN UTAMA PT.000.000. GAJAH MADA SARANA PT. BANIAH RAHMAT UTAMA 660. GAJAH MADA SARANA PT.000.000.440.000. CEMERLANG ABADI NUSA PT.000.000.000.140.940. YUSMELI JAYA CV.00 960.00 560.940.000.000.000.000.00 1.000.000. BINA BARAGA PALEMBANG CV.140.340.000.000.00 2.000.000.000.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.000.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.000.00 4.00 4.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.000.00 .000.190.000.000.00 960.ALFA AMIN UTAMA PT.00 3. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.000.000.000.000.000. PRATAMA YUDHA PT.000.000.540.00 495. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.940. AGATHA JAYA MANDIRI ALDO PERMAI PT.00 225.940.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR CV.000.00 1.000.000.000.000. DWI URIP PT.000.00 760.00 2.PT.000. BUDI BAKTI PRIMA PT. BUDI BAKTI PRIMA PT.00 760.000. SARANA PERKASA PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.00 1.00 325.00 680.000.00 275.000.000.340.00 1.00 1.000.00 2. UJAN MAS ABADI PT.00 760.

000. ANDI MUSI CV.000.000.000.000.00 4.000.000.MUSI PEK TERETES PT.940.000. AGATHA JAYA MANDIRI CV.425.940. SERIBU SATU NIAN 405.440.940.440.00 1.020. Tri Bhakti Prima CV.00 3.000.00 2.000.000.00 7.940.000.00 6.00 475.000.000.000.000.00 2.000.00 2.000.00 325.00 375.00 860.000. BENI JAYA CV.000.000.000.940. ANUGRAH ARTHA KENCANA cv multi usaha utama CV.000. BENI JAYA CV. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.000.00 2.000.ChandraKirana CV.000. DINAMIKA CV.00 300. LEBAT Brothers CV.000. DINAMIKA CV.00 860.000.00 960.000.000.00 .940.000.00 2.000.00 1.000.000.000.00 1.002.KARYA DWI PUTRA CV.000.00 2. ANDIFA SRIJAYA bintang raksa karsyatanzia CV.925.000.00 960.000.00 475.000. SHELON PT.000.000.PT.000. Chandra Buana PT.440.000.000.000.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV TUNAS KARYA CV. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.

00 2. EMPAT PUTRI CV.040. LANGGENG BERSAMA CV.000.440. FLAMBOYANT CV.000.00 7.000.00 860.940.tunas harapan rawai sakti PT.000.000.000.000.00 6.000.00 1.000. BERKAT CV.00 .000.00 3. LANGGENG BERSAMA CV.000.00 560.000.940.000.000.000.000. FRACHMADYA CV.000.000.000.PT.00 960.540. DELIMA INDAH CV.000.00 4. GANESHA CV.00 2.00 325.000.000.000.00 810.000. SINDY GROUP CV.00 2.00 3. WAHANA TANAH AIR CV.000.00 1.940.000.00 3. TIGA PUTRI PT.000.00 2.000. GERBANG KENCANA CV.440.000.540. Sukses Bersama 4.000.00 2.925. LIMA PUTRA cv.000.204.000. EMPAT PUTRI CV.00 680.000.000.440.225. VICI GROUP CV DHARMA KARYA DHIKA CV.00 2.000. Rizky Utama CV.00 425.000.000. KARYA BERSAMA CV.509.000.000.500.890.000.940.000.000.940.DIMER ALDAS PT.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI CV.00 1.000.000.

000.00 760. PRIMA INDAH CV.000. INSAN SEJAHTERA cv marvel.00 .255.00 860.00 960.000.000.000.000.290.000.00 188.000. HARAPAN SENTOSA CV.CV.00 475.740.000.00 1.000.000. Citra Abadi CV BENING WIJAYA CV.00 1.000.00 960.000. TITIAN cv.00 960.00 1.000.00 5.BASUKI RAYA 960.000.000.000.00 860.00 375.000.JESSICA PERMATA CV.00 760.590.000.000. WIDYA PRATAMA PERKASA cv jala sutra CV SABDA MOTOR Cv. Azta Kirana CV.00 1. LANGGENG BERSAMA CV. BAYU PRATAMA PUTRA cv.000.000.INGIN JAYA CV.000.00 960.000.jaya indah lestari CV.BAMULIH JAYA CV.000. SETIA USAHA CV.000.00 4.00 475.000.000.000.000.000.000. Rizky Keluarga CV. LINGGAU PUTRA CV.000. ENDRAMAS ANGGRAINI PT.000.000.925.000.000.s abadi CV.000.00 5.000.00 6. fahmitra rahayu CV.440.000.000.000.00 960.000.440.000.000.925.00 475.000.

000.000.00 2.000. MUTIARA ALAM CV. CAHAYA Cv.000.000.00 275.JERUJU MANDIRI CV. ASWAN CV.000.690.940.BUDIUSAHA CV.000.000.000.000.000.000. BANGKULAH JAYA CV.000.00 225. SARANA PALOGADA CV.00 1.040.000.00 225.500.00 1.000. SARI KARYA ADI GUNA PUTRA CV.asepputra CV.00 2.340.000. MANUNGGAL JAYA PT.000.000.00 475.00 660. AHBA MULIA CV.000.00 2.940.000.000. Aditya Jaya CV.000.00 960.000.940.00 .000.000. BERKAT SURYA PERMATA CV.MUSI PEK 4.00 3.000.440. EGA CITRA LESTARI CV.000.000. MANUNGGAL JAYA cv.000.00 138.501.000. BENI JAYA CV.000.00 1.000.000.00 2.000.000.000.000.00 4.000.CV.000.740.940.00 2.00 188.440.00 3.440.ChandraKirana PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA CV.00 960. KURNIA CV.00 1.940.000.000.00 860.000.000.000.000.JERUJU MANDIRI adel putra CV.

000. TANJUNG LAPAN PT. MARANTAMA CV.ADI MULIA CV.440.540.cv CV.00 7.000.020.000. DAMASCOS 1.000.00 960.00 7. Dua Putra Aditya CV. Dua Putra Aditya PT. LANGGENG BERSAMA PT.000.925.000.000.440.00 860. YUSMELI JAYA CV TELAGA DINAR CV.000.00 375.00 560.000.000.00 2.00 2.000. SRIWIJAYA KARYA CV. WIJAYA MUDA keefa bangun persada.Vilar indah Perkasa cv.625.000.000. PUTRA MUSI PERKASA PT.000.000.00 1.00 1.000.000.000.00 5.000.000.000.000.000.000.00 1. PANDAWA MAJU JAYA PT.000.000.00 325.000. INSAN ANUGRAH PT.00 1.740.000.000.00 375.000.000.000.00 .00 7.925.000.00 2.00 1. CITRA SAHABAT CV.925.000.000.00 960.000.TAMBUN JAYA PT.000.740. SRIWIJAYA KARYA CV. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA CAHAYA ZIA CV.010.00 2.000.000.00 325.000.000.000.940.00 660.000.cv multi usaha utama Cv.000.000. djoewan indah CV.940.000.940.

AA BERSAUDARA PT.00 1.940.00 475.940. BANGAU PERSADA NUSANTARA CV.00 610.000.440. CV CV.00 860.00 2.000.000.000.000.000. Utama Jaya CV.MAINMORA GUMENTA Yudha Sarana Utama CV.000.000. PUTRA SULUNG PT. AGTHA KENCANA pt. RASNA CV DHARMA KARYA DHIKA 4.000.00 1.000.940.740.000.400.00 770.000. ANDI MUSI CV.JERUJU MANDIRI PT.00 960.00 cv.00 860.000. EGA CITRA LESTARI CV.00 4.00 1.00 680.000.000.000. PROPITA OSAKA EPRA 1.000.000.000.440.000.00 4.000.000.000.000. POORD CV.000.000.340.00 1.000.00 . MODULASI UTAMA CV MUDA KARYA CV.000.cv.000.400.000.000.000.000.tosa CV.DIMER ALDAS CV.asepputra CV.140.000.000.000.000.00 1.sinar terang TRI ARTHA JAYA.00 138.500.00 960.00 860.000.640.000. ASWAN PT.000.TAUFIQ CV.725.00 7.000.00 275.000.00 1.000.000.000.

Prisma Rekayasa 370.00 2.000.940.000.000.204.940.000.000.CV.000.00 225.000. INSAN ANUGRAH CV. KUNCI SARI 228.000.000.000. Tedmond Fibre Glass 135.974.000.000.000.099. SARANA PALOGADA Tiga Wijaya CV.440.000. PAKU ALAM 2.00 .000.000.000.940.940. CIPTA USAHA SENTOSA CV.00 3. TAMBAR SARI MANDIRI 1.00 CV.000.00 3.640. komba putra perkasa CV.00 CV.200. KURNIA CV.000. WIDYA PRATAMA PERKASA pt.00 90.000.000. AKBAR WIRAJAYA PT.000.00 PT.000.00 1.800.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 244. DUA PUTRA CV.000.00 PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 10.000.00 PT.329.00 CV AMONGSELLA 1.100.00 1.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 1.000.00 CV.00 CV.000.000.00 1.311.00 860.193.000.440.500.

CV. Alpin Karya 10.00 CV.260.00 EXCON CONTRACO 2.00 CV.00 PT.000.000.00 cv.000.00 PT.00 .355.440.060.000.000.000.950.000.000.000.000. komba putra perkasa 4.BUANA ABADI 2.000.000. Iqbal Perkasa 2.522. Bangun Tanah Air 4. SPA REKOM MANDIRI 1.555.cv 1.000.000.355. ASWAN 1.355. NABILA 1. Bangun Tanah Air 2.000.000.925.000.000.000.000.00 CV.00 ALDO PERMAI 1.000.00 RIZKI KURNIA 2.00 PT.00 pt.000.000.000.00 keefa bangun persada.460.460.110. DWI URIP 3. hegar pratama 1.000.000.455.940.000.160.000.000.00 CV.00 PT.

BERKAT 196.750.000.000.000.940.00 cv.000.000.PT.260. BENNI PERMAI 960.00 NANDA & CO 1. PUTRA REMAJA 1.000.000. YOGA PUTRA 1.000.00 CV.DAYA GUNA SEMESTA 4.00 CV.00 CV.000.000.460.00 CV.000.000.00 .00 PT.955.950.000.000.MUSI PEK 2.000. ASWAN 1.000. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 3.000.950.000.000.000.955.000.00 PT.00 CV.000.00 cipta mandiri consultant 275.00 CV.955.00 PT.000.000. PROPITA OSAKA EPRA 3. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 3. djoewan indah 1.455.000.000.

715.00 PT. Alpin Karya 4.015. PAKU ALAM 5.440.00 PT.00 PT.00 .404.000.00 Profil Studio Arch 200.600.486. AGUNG SEJATI 449.015. PANDAWA MAJU JAYA 4.00 PT.241.00 PT.000.091.000.278.000. PROPITA OSAKA EPRA 5.00 EXCON CONTRACO 590.195.00 PT.797.000.290.00 CV.889. NUR 505.000.Putra Mandiri 528.CV.00 CV.500.000.000. MERAKSA RAYA 5.000.000.000.000.290. Perdana Abadi Perkasa 7.

000. nadema 550.00 CV.732.000.850. REGINA LINTAS PERSADA cv. Mega Utama Medica DWI ANGURAH ILAHI CV.00 3.000.000.00 CV.000.385.000. Putra Perdana PT.000.750.00 CV.000.00 317.000.000.00 573.750.000. PUTRI KEMBAR 269. ASWAN 307.00 8.00 1.000.000.264.00 CV.250.TAUFIQ 188.000. WAHYU PRATAMA 138.000.900.790.600.000.MITRA BISNIS CV. USAHA MANDIRI 964.000.955.750. Fatira South Jaya Mulia CV.00 .500.000.556. METRO JAYA INDAH CV.000.00 1.000.00 CV.661.000.00 PT.955.MARSINAR PT.206.00 CV.400.000.00 CV.00 3.00 198.00 262.000.440. SEMBAWA 353.000.usaha mulya 250.000. Mitra Prima Utama 445.000.000.00 1. ERSELIA CITRA PERSADA CV.CV. BERKAT 150.00 CV.

00 CV.000.000.00 CV.00 CV. MARINI 507. NABILA 316.000. TRI REKA BANGUN 188.00 CV.000.00 CV.000.000.00 Tiga Wijaya 129.000.000.424.CV.600.000.000.00 Linas Konstruksi 237.00 153.000. FRACHMADYA CV.750.000. CIPTA USAHA SENTOSA 405. Athifa 268.000. Bunga Asa 507.00 CV.00 202. MUTIARA ALAM CV.000. KARYA BERSAMA 405.000.000.000. Graha Citra Rekayasa 994. Indotrans Data CV.000.000.00 188.000.00 .950.000.000.00 PT.

TRI REKA BANGUN 188.00 299.600.000. JAYA PRIMA cv. FRACHMADYA CV.000.Pantja Gunung CV.000.00 cv gunung kencana konsultan CV.600.000.000.000.00 346.00 188.00 .000.CV.00 CV.000.200. BAGUAY JAYA 150.00 924.00 765. CV CV.000.000.00 202.950.000.000. KARYA BERSAMA 405.000.000.000.000.000.000. MARINI 507.000. Graha Citra Rekayasa 994.000.00 CV.00 CV.00 153. Indotrans Data CV. BAGUAY JAYA TRI BHAKTI JAYA.000.000. CIPTA USAHA SENTOSA 405.000.00 220.000. NABILA 316.424.00 CV.500.00 PT.000.000. MUTIARA ALAM CV.00 Tiga Wijaya 129.

NETA JAYA PERDANA cv.000.000.000.000.000.000.00 390.224.000.356.00 282.00 860.600.00 369.000.000.600.600.000.000.000.000.000.000. SINDY GROUP 459.000.000. GANESHA 369.BASUKI RAYA CV.400.00 PT.000.000.00 PT. INSAN ANUGRAH CV. SERA MEDICA 216.000.MUSI PEK CV.000. KAYLAH UTAMA CV. NABILA CV.600.789.815.000.000.00 350. Prisma Rekayasa 924.000.00 CV.00 270.000.000.000.CV.00 CV.00 .00 369.00 188.00 190.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.telaga punggur CV SERUMPUN CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV.000.PUTRI GUNUNG CV.00 OSA DENANDA 158.00 350.00 369. MELATI CV. FLAMBOYANT CV.000.00 198.00 250. Matra Perkasa Utama 4.

600.000.000.000.00 369.000. EMPAT PUTRI CV SABDA MOTOR 369.00 369.000.600.000.000. CAHAYA CV.000.600.000.000.00 330. ANDI MUSI CV.600. SINAR CV.000.600.00 369.00 330.00 330. MELATI CV PETUALANG SAKTI CV. INSAN ANUGRAH CV.00 369.000. MILENIUM CV PANORAMA INDAH CV.000.000.600.00 369.00 369.000.000.000.000.400.00 220.000.00 369.00 369.00 369.00 300.000.000.000. NUR CV.00 200.000.000.CV.00 369.600. CV CV.00 330.600. SINAR JAYA CV.00 369. MUTIARA ALAM cv wijaya motor CV.600.00 246.00 369.000.000.600. SARI KARYA CV. Sari Brothers KARYA SEJATI TRI BHAKTI JAYA. CENDANA INDAH PERKASA CV. CAHAYA cv.00 369.00 .600. djoewan indah CV.600.000.000.600.00 369.600.600. TEPIAN BENDUNG CV.KARYA DWI PUTRA CV.000.000.

00 380.000.000.000.000.600.000.00 246.400.00 369.00 369.000.600. LANGGENG BERSAMA CV.00 369.000. DUA PUTRA CV.000.600.000.00 219.600.000.000.00 369.BAROKAH KURNIA MANDIRI cv.000.00 369.600. EMPAT PUTRI CV. KARYA BAKTI CV.00 369.600.00 246.000.00 369.600.INGIN JAYA CV.600.600.00 369.000.600.000.000.600.000.artha muthia CV. ANDI MUSI CV BENING WIJAYA CV.00 369.00 369. sandy dewa CV.600.000.00 369.CV.usaha mulya cv young brothers CV.600. POORD CV.00 369.000. WIJAYA MUDA cv multi usaha utama CV. SELANANG ANUGRAH JAYA RAJAWALI CV. BERINGIN RAYA CV.600.600.000.600. GERBANG KENCANA KARYA SEJATI cv.000. KURNIA CV.00 369.000.600.00 369.600.00 369.600.00 369.00 369. PBSA 369. Budi Utomo CV.000.600.400.000.00 .00 369.

TAUFIQ cv. Rizky Utama CV.00 593.000.000. diana concern CV.600.00 369.600. DINITAMA KENCANA CV.00 369.00 369. DAMASCOS CV.600.LAMGUBA CV.000.000.000. SATYA KARYA MITRA 369.00 369.600.000. AIDIL PUTRA CV JASA KAWAN cv.00 190.00 187.000.000.668. AREM JAYA CV.00 369.000.000.000.00 369.000.000.000.00 297.000.000.000.000.HIKMAH BERDIKARI AGSIWA ILLAHI CV.000.000.00 244.600.00 110.tunas harapan cv.600.000.000.600.000. YUSMELI JAYA CV.000. EMPAT PUTRI CV.000. sandy dewa Cv.600.600.00 369.00 369.00 369.000.600. fahmitra rahayu CV.00 369.600.CAHAYA ZIA cv.000.000.00 270.000.00 369.000.00 190.00 1.000.600.00 369. SHELON cv young brothers cv.000. Jaya Buana CV.600.00 369.telaga punggur cv.00 . sandy dewa CV.600.

SINAR TENANG CV.CO CV.000.000.000.000.000.00 596.00 596.000.000.00 596. AGUNG MULIA CV TARMAN SARANA CV SERUMPUN CV.000.00 596.00 596.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.000.000.00 690.000.000. DINITAMA KENCANA CV.000.CV BENING WIJAYA CV.00 596.00 475. PUKAT KONSTRUKSI CV.000.000.000. AGTHA KENCANA CV.00 191.00 596.000.000.000. DAMASCOS CV.000.00 596.000. REZA PUTRA CV.000.000.000. ADE ABADI CV.000.000.000.166. FRACHMADYA 187.00 . EMPAT PUTRI CV.00 690.000.120. KARYA MAJU CV.00 365.00 690.00 690. BERKAT CV.00 596.000.PASIR HITAM CV.usaha mulya CV.000.00 596.000.KURNIA & FAJRI.00 596.00 596. MAS PRIMA SEMESTA CV.ATMA KARYA CV.000.000.00 596.000.000.000. ANDI MUSI CV.00 596.000.000. ADE ABADI CV.000.000.000.000.000.00 596.

00 690.00 690. Rizky Utama CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI CV.600. Family CV.600.000.00 596.sinar terang CV.000.cv.00 369.00 369.000.600.600.00 369.000.000.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA CV.000.000.ranggamafthofadhil CAHAYA ZIA CV SELATAN JAYA CV JASA KAWAN CV.600. DAMAI SEJAHTERA anugrah indo lestari selaras CV.000.000.00 369.000. SKY CORBIA Tiga Wijaya CV.000.00 369.000.000.00 369.000.000.000.000.000.600.00 .000.000. PUKAT KONSTRUKSI 596.600.000.600.000.00 369.00 462.00 369.000.000.00 690.00 369.00 369. MARANTAMA Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.600.600.00 369.00 369.000. SHELON cv.usaha mulya CV.00 369.PASIR HITAM RAKSA CV. BENI JAYA CV.000.600.000.000. KARYA MAJU CV.600.000.00 390.00 369.00 390. BAHANA CIPTA CV.000.00 596.600.600.

ABEL WIJAYA RAKSA PT.600.600.000. ENDRAMAS ANGGRAINI CV.000.000.600.00 369.00 369.00 596.000.000.000.00 596.000.000. TRIO'N MANUNGGAL CV.00 369.00 596.600.000.000.00 369.tunas harapan CV.000.000.00 369.00 596.600.00 369.000.00 369.00 369.00 369.600.000.KARYA SEJATI CV.600.000.00 369.600. PUTRA REMAJA cv.00 369.000. LIMA PUTRA CV. KORINDO KARYA 369.000.00 369.00 369.000.000.usaha mulya CV.00 369.000.600.000.000. KARYA BERSAMA cv.000.ChandraKirana Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera CV. INSAN SEJAHTERA CV.600.000. MASAGI CV.000. KARYA BERSAMA CV.000. BERKAT CV.600. KAPITA JAYA CV.00 596.600. NUR CV.600.600.00 369.600. hegar pratama CV.600.00 369.600.000. EMPAT PUTRI cv jala sutra CV.000.00 369.600.00 .

00 596.00 308. WAHYU MANDIRI 2002 PT.00 PT. AKBAR WIRAJAYA CV.00 .000.000.sinar terang CV.000.000.000.00 596.000.00 596.000.000.000.000.000.00 PT.555.000.000.000.00 130.775.000.505.00 CV.00 720.00 BUMI KITA 325.00 CV. PRIMA MULTI DIMENSI 1.852.KARYA DWI PUTRA 720. JAYA ING LAGA CV. SINDY GROUP cv.000.00 CV.00 CV.00 130.000.000. KARYA MAJU CV.000. fahmitra rahayu 596. DAMASCOS TERETES CV.000.CV.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.000.000. DELIMA INDAH 1. AA BERSAUDARA 5.00 462.000.760.00 596.000. GARMUSAN 569.000.000.000.000.000. DUA PUTRA cv.000.621.000. WAHYU PRATAMA CV.00 207.000.

ABDI SEJAHTERA 460.00 PT.00 PT.00 PT.00 CV.000.725. FAJAR SELATAN 650.00 cv. MENARA GADING 180.000.00 .000. ALGA 365.00 CV.000. FAJAR SELATAN 145.668.000.592.000.000.000.00 CV. MENARA GADING 160.ianputra 449.00 CV.000.000.cv.artha agung mandiri 332.000.000. PALKEM 580.00 CV.000. HARAPAN SENTOSA 281.900. ENERGINDO SUMBER SEJATI 965.000.000.000.00 CV.000.000.

000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 380.00 PT.000.00 cv.000. CONNECTRA UTAMA 325. CONNECTRA UTAMA 250.000.000. NABILA 380.000.668.000.00 CV.000.000.668.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.00 PT. KUSUMA ARTA ABADI 4.PT.00 .000.00 PT.000.00 PT.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.00 PT.ianputra 449.ianputra 449.000.000.00 PT.00 cv.850.000.000.000.000. CONNECTRA UTAMA 1.372.331.000.AGUNG PUTRAWAN 2.000.00 CV.

000.750. NUSA ABDI UTAMA 3.400.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.00 PT.000.000.000.00 PT.000.900. KUSUMA ARTA ABADI 5.00 PT.00 PT.500.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000.000.000.224. DIAN PRIMA ABADI 1.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 6. KUSUMA ARTA ABADI 3.00 .000.00 PT.000.653.285.161.00 CV.195. DIAN PRIMA ABADI 2.000.787.000.000. DIAN PRIMA ABADI 2. TIGA PUTRI KENCANA 500.000. NUSA ABDI UTAMA 3.000.PT.00 PT.000.171.00 PT.00 PT.00 PT.

000.00 PT.500.250.00 CV.000.000.00 CV.00 PT. CONNECTRA UTAMA 706.000.000.00 CV.000. TRIKARSA TEHNIKA 900.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.00 .00 CV.050.550.000.000.000.PT.500. PUTRA CIREMAY 2.00 PT.000. REHAB BANGUN KARSA 500. DIAN PRIMA ABADI 756. TIGA PUTRI KENCANA 890.00 PT.000.000.000.200. TIGA PUTRI KENCANA 998.00 PT.000.00 PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.AGUNG PUTRAWAN 1.000.000.000.

AN-NAHL CV. AN-NAHL CV.000.000.000.00 312.asepputra TRI BHAKTI JAYA.00 312.000. Cahaya Makmur EXCON CONTRACO CV.00 234. CV CV.000.000.760. Fatira CV.PT.00 525.00 1. DIAN PRIMA ABADI 705.560.000.925.000.400.000. DIAN PRIMA ABADI 175.600.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.500.000.000.MUSI PEK 652. Utama Jaya CAHAYA ZIA CV.00 666. ARGANA KENCANA CV.000. AREM JAYA CV.000.00 507.00 312.500.000.00 280.000. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV.000.000. SINAR RAKSA cv.00 .000.00 PT.00 625.00 985.00 1.00 625.000.000.000.700.00 CV.00 361.000.500. BANGKULAH JAYA CV.00 PT.000.200.000.000.959.00 384.000.500.00 720.000.000.098.000. SINAR JAYA CV.

000.000.00 440. Sukses Bersama CV. LYZAWA KRIDYA CV. AMELIA JASA PRIMA CV TARMAN SARANA 650.000.00 600.000.000.000.000. Rizky Utama Tiga Wijaya CV.00 700.000.00 . KAPITA JAYA CV.000. SARANA PALOGADA NANDA & CO cv. FLAMBOYANT CV.500. ANDI MUSI CV.000.500. MUTIARA ALAM CV.00 400.000.000.FAMILIA & CO CV.000.000.000.000.000.00 430.000.CV.00 320. PRATAMA YUDHA cv. KARYA BERSAMA CV.00 350.00 280.000.000.000.000.000.00 440.00 479.000.000.000.00 480.00 441. KUROGO SAKUMU CV.000.000. YUSMELI JAYA CV.000.000.000.000.00 EXCON CONTRACO 354.AB YUNIOR TRI BHAKTI JAYA.000.300.000.00 1.000.000.00 683.000. KAMBOJA CV.000. Utama Jaya LAWETA CV.000.00 1.500.tunas harapan CV.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.00 610.00 1.000. SRIWIJAYA KARYA CV.00 640.00 500. CV CV.943.00 550.000.000.000.000.00 300.000.000.00 550.00 300.asepputra CV.000.000.000.500.00 800.00 479.

ARGANA KENCANA 706.000.00 1.500. PRIJAYA CV.00 CV. KARYA BERSAMA 550.KURNIA AGUNG 405.000.00 CV.00 CV.000.00 CV.CV TARMAN SARANA 885.00 CV.00 CV.000.00 RAKSA 509.00 Cv.000.000.000.00 900.000.000.000.650.00 CV.600. ANDY PUTRA 193.750.000.00 . JUNG JAYA 376. Aditya Jaya 190.000. BERINGIN RAYA 550.000.000.000.000. FIRMANSYAH CV DHARMA KARYA DHIKA CV.000.000.000.00 250.00 CV. MELATI 550.000.000.000.500. NABILA 440.500.000.

692.830.00 CV.CV.000.00 CV.00 Tiga Wijaya 778.00 .000.050.000.000.00 tricipta 190.000. GRAHA KARYA PEMUDA 350. SARANA PALOGADA 566.MUSI PEK 175.00 CV.000.000.000.134.519.776.000. Tbk.00 CV. FADEL PUTRA 188.000.00 PT Telekomunikasi Indonesia. Prisma Rekayasa 190. KAMBOJA 546.500. TRIO'N MANUNGGAL 599.000.00 CV.00 CV.000.520.881.000.000.00 CV.KURNIA AGUNG 286.

000.00 350.800.000.346.000.346.000.955.00 GUMAY JAYA 813.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI 670.00 RIZKI KURNIA 1. BINA INSAN MANDIRI CV.260.IRVAN PERKASA 1.00 CV.CV.000.000.000.000.00 CV.000.000.000.000.100.00 GUMAY JAYA 1.00 . CAHAYA 246.260. NABILA 670.460.00 GUMAY JAYA 1.500.000.00 RIA 880.00 CV.000.

No

Satuan Kerja

144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 311 DINAS PERIKANAN

20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 581 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

580 DINAS PERKEBUNAN

85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 571 DINAS PERKEBUNAN

587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 558 DINAS PERKEBUNAN

385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9 SEKRETARIAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 314 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN

429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 268 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA

375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 617 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 294 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN

125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 281 DINAS KESEHATAN 318 DINAS PERIKANAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 4 SEKRETARIAT DAERAH 277 DINAS KESEHATAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 322 DINAS PERHUBUNGAN 563 DINAS PERKEBUNAN 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .484 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 321 DINAS PERHUBUNGAN 336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN .

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN.15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 312 DINAS PERIKANAN 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 567 DINAS PERKEBUNAN 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 556 DINAS PERKEBUNAN 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 293 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN .

459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 566 DINAS PERKEBUNAN 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 565 DINAS PERKEBUNAN 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

Perikanan Dan Kehutanan .106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 568 DINAS PERKEBUNAN 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 SEKRETARIAT DAERAH 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 280 DINAS KESEHATAN 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 557 DINAS PERKEBUNAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 572 DINAS PERKEBUNAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN . MUSI BANYUASIN 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 266 DINAS PENDAPATAN.

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 282 DINAS KESEHATAN 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 486 DINAS KOPERASI.

406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 577 DINAS PERKEBUNAN 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 574 DINAS PERKEBUNAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 10 SEKRETARIAT DAERAH 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

MUSI BANYUASIN .21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 560 DINAS PERKEBUNAN 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 579 DINAS PERKEBUNAN 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA . MUSI BANYUASIN 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 292 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 302 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

271 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 569 DINAS PERKEBUNAN 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 559 DINAS PERKEBUNAN .

MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 573 DINAS PERKEBUNAN 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .561 DINAS PERKEBUNAN 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 324 DINAS PERHUBUNGAN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 564 DINAS PERKEBUNAN 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 485 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 313 DINAS PERIKANAN 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 323 DINAS PERHUBUNGAN 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .279 DINAS KESEHATAN 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 317 DINAS PERIKANAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 576 DINAS PERKEBUNAN 269 DINAS PENDAPATAN.

166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 284 DINAS KESEHATAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2 SEKRETARIAT DAERAH 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 570 DINAS PERKEBUNAN 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 575 DINAS PERKEBUNAN 11 SEKRETARIAT DAERAH 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 488 DINAS KOPERASI.

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 5 SEKRETARIAT DAERAH 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .

MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 283 DINAS KESEHATAN .307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 327 BADAN KESATUAN BANGSA.

MUSI BANYUASIN 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 3 SEKRETARIAT DAERAH 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 270 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 6 SEKRETARIAT DAERAH .245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 7 SEKRETARIAT DAERAH 8 SEKRETARIAT DAERAH 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .

64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 278 DINAS KESEHATAN 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

295 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 578 DINAS PERKEBUNAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 315 DINAS PERIKANAN 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 562 DINAS PERKEBUNAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR Pembangunan Pematang Sawah Paket V 0 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 . Kecamatan Lalan 0 PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec.Nama Paket Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Kecamatan Sekayu. Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC.20) dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton. ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) 0 Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati. Lalan 0 Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi.

Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi.PEMBANGUNAN SALURAN BATAS 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. Kecamatan Sekayu Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC.Desa Simpang Tungkal .3 ).Rimba Ukur (C5) . BAYUNG LENCIR 0 Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp. SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC.Dusun III Sukadamai. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M 0 SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I. SUNGAI KERUH Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. SUNGAI KERUH .Cinta Karya (C3). Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. Kecamatan Babat Toman 0 Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) .

Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. KELUANG 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading . REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. Lawang Wetan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan kantor 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya . BATANG HARI LEKO 0 Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. BATANG HARI LEKO 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. PLAKAT TINGGI 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. Plakat Tinggi 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. SANGA DESA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC.

SD Model Sekayu. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . LAIS 0 .H. Sungai Lilin 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. Babat Toman 0 Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. Babat Toman 0 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Ahmad Dahlan. Kecamatan Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Kecamatan Lalan Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir. SEKAYU 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin 0 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. 0 Pelebaran Jalan K.Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7.

SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 0 Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. 0 Pengadaan APPO. Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. Kecamatan Bayung Lencir PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Padat Karya . Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Plakat Tinggi PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA 0 Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. BABAT TOMAN PENGADAAN POWER THRESHER 0 . SUNGAI KERUH Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7.

0 Pembuatan Kolam Tanah PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. SEKAYU PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA 0 PENGADAAN PERALATAN LPSE PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Kecamatan Tungkal Jaya Pengadaan Lapun Babi 0 Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. KAYUARA KEC. Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7.5). Kecamatan Sanga Desa . Kecamatan Babat Toman PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL.Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo .Bandar Jaya. Kecamatan Plakat Tinggi.

12 RW. Batang Hari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya . Keluang 0 Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih .Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Muba REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB. Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan ruas RT. 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton. Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. Babat Supat 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC.Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Pengadaan Bibit . SEKAYU 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. MUSI BANYUASIN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec.Keramat Jaya dengan Beton. LAWANG WETAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton.

Talang Lamban Tampui . RT.Talang Pengaturan .Desa Bukit Selabu.d. Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Sp. Kecamatan Batanghari Leko . LAWANG WETAN 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV 0 Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC. Kecamatan Lais 0 Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang . 11 s. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM 0 Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. LALAN Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman 0 Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC. 16 Dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 0 Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7.

Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec.5 Air Tenggulang Kec. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC.Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. LAWANG WETAN . Menara RT.SP. Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I.RT. Lais 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya. Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. 07 . Kecamatan Lawang Wetan Normalisasi Primer SP. LAIS Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. LAIS Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA 0 Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara . Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. Kecamatan Plakat Tinggi.4 . Dusun II. SANGA DESA 0 Peningkatan Lr. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. dan Dusun III ) dengan Beton.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS 0 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan 0 Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir . BAYUNG LENCIR 0 REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN .Talang Sungai Labi Bailangu. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC.

02 Rw. Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin 0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. Kecamatan Babat Toman 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. SEKAYU Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec.Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo .Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Plakat Tinggi REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. dan UHH Kab. BABAT TOMAN . Muba. BABAT SUPAT 0 Jasa Survei AKI.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp. BABAT SUPAT 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara .01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC. Kecamatan Lais Pembangunan Jalan Rt. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. AKB. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton.MTS Desa Bumi Ayu.5 ) dengan Beton.

PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I 0 Pembangunan Jalan Rt.1) . 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. 05 Rw. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC. Kelcamatan Lais Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Kecamatan Sekayu . BAYUNG LENCIR 0 Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Hand Traktor 0 Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp.04 Rw.PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan .Purwosari. Muba 0 Pembangunan Jalan Rt. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Sekayu.Pengadang. Kecamatan Plakat Tinggi.

SP.2 ) dengan Beton. SUNGAI LILIN 0 Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA 0 . SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). Kecamatan Tungkal Jaya PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. SUNGAI KERUH 0 DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC. MUBA 0 PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk.2 .3 AIR TENGGULANG KEC. Kecamatan Babat Supat Pemasangan Paving Block dan Parit 0 NORMALISASI PRIMER SP.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. MUBA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.

Kecamatan Tungkal Jaya 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. Tungkal Jaya 0 PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. Sungai Lilin PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton. IPA DAN BAHASA 0 Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI .Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3).REHAB BERAT LAB. Kecamatan Sekayu Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah . SEKAYU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec.

Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu 0 PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI 0 Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC. Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. Kecamatan Sanga Desa REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. LAWANG WETAN 0 Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. BAYUNG LENCIR Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu 0 Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan 0 Peningkatan Jalan Sungai Guci . PLAKAT TINGGI 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 .

TUNGKAL JAYA 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas P. Babat Supat 0 pembuatan majalah permata MUBA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC. Lais 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec.18 . 0 . Kecamatan Sanga Desa 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. LALAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan.P19 Dengan Beton. Kecamatan Lalan 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. KELUANG 0 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC.Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan.

Kecamatan Tungkal Jaya Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.3) KEC.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. IPA . SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai. KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC. BABAT SUPAT PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi 0 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN.REHAB BERAT LAB. BATANG HARI LEKO PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.

LAIS 0 PENGADAAN PERALATAN KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN . Kecamatan Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC.PEMBANGUNAN LAB. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. SUNGAI KERUH 0 Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg .Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Musi Banyuasin Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. BABAT SUPAT 0 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. IPA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC.

Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. Pembangunan RTJK. BABAT TOMAN 0 Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. MANGUN JAYA KEC. Kecamatan Sekayu 0 PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. BAYUNG LENCIR 0 Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. SUNGAI LILIN 0 Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Pembuatan Jalan dan Jembatan. Kecamatan Sungai Lilin 0 .0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Supat 0 PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL.

Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton. Kecamatan Bayung Lenci PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ 0 Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN .4 Macang Sakti – Ulak Embacang. BAYUNG LENCIR PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7.REHAB BERAT LAB. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Jurusan Sp. IPA (8x15) 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. IPA 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap.PEMBANGUNAN LAB. LALAN 0 .Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec.

PEMBANGUNAN LAB.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN . Kecamatan Sanga Desa 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. SANGA DESA Pengadaan Pompa air 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Sanga Desa 0 .Medak Desa Sukajaya dengan Beton. TUNGKAL JAYA 0 Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. IPA (8x15) PENGADAAN TERPAL JEMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. Kurun . PLAKAT TINGGI 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM 0 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium 0 Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan TSM .Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC.

Kecamatan Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .5) 0 PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 0 Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang .Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat 0 PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN.Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati.Pinggap). Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatn Sekayu PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA 0 Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Kecamatan Babat Supat PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. SANGA DESA 0 Penimbunan Rencana Halaman eks. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II 0 PENGADAAN GENTONG PLASTIK 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC.

Babat Supat Rehabilitasi Gedung. KELUANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. MUBA DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Sekayu 0 Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton.Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Atap. Kecamatan Sekayu 0 DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Kecamatan Bayung Lenci Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu . MUBA 0 Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton.

Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari.1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.3) . Sungai Keruh 0 PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. Sekayu 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos). IPA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 0 .REHAB BERAT LAB. SUNGAI KERUH 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU . Talang Siarak . Kecamatan Babat Toman Pembangunan Pematang Sawah Paket IV PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO 0 Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP.SP5/SP.0 Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur.4 dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi.

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Batanghari Leko 0 SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya 0 Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Pembangunan Pematang Sawah Paket II PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. BABAT TOMAN .PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK 0 Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1).

Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec. Kecamatan Keluang . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG 0 Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat 0 Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Kecamatan Sanga Desa PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. Lais Kab. Lais Kab. KELUANG 0 Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. SUNGAI LILIN.0 Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton.

Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. Sungai Keruh 0 PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. SUNGAI KERUH 0 Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. BABAT TOMAN 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 0 . SANGA DESA PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Kecamatan Sungai Keruh REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7.

Sp. Kecamatan Tungkal Jaya LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC. Kecamatan Keluang Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. Kecamatan Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. Selabu.PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Babat Supat . Keluang 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR 0 Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. SEKAYU Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Pembangunan Pematang Sawah Paket VI Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan Kolam Induk UPR 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec.

SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec.Talang Care . Sanga Desa 0 PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). LAWANG WETAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. SEKAYU 0 Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu.REHAB BERAT LAB. Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. MUSI BANYUASIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. BABAT SUPAT 0 .REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. IPA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. Kecamatan Babat Toman RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA .Bandar Jaya. Kecamatan Sekayu REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC.

Kecamatan Sekayu .PEMBANGUNAN LAB.Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg. Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Insektisida dan Larvasida 0 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. 1 Desa Babat Banyuasin. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . BAHASA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC. Pengadaan Mebeleur 0 PENGADAAN PABX 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.

Kecamatan Tungkal Jaya 0 PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB.Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. MUBA TAHAP I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu 0 PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK 0 Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Lalan 0 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN .

Talang Nyamuk dengan Beton.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya .Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi 0 PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) . Kecamatan Lawang Wetan 0 REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B.Wonorejo . Kecamatan Tungkal Jaya . BAYUNG LINCIR 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya .Sp. Kecamatan Sungai Lilin 0 Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 .Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Keluang Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Muba 0 Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton.Keluang. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan .1) .Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix. Supat dengan Aspal Hotmix. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu.

Pangkalan Bulian . Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .1) Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir .Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.Simpang Sari .Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A.Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng . Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix.Sp.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Batanghari Leko.5) Menuju Sumber Harum (A. Selabu dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur . Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Printer Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tanah Abang .Saut .Peningkatan Ruas Sukarami .Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.3) ke Trans dengan Aspal Hotmix.

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .Penyulang Kaja Babat Toman . Mekar Jaya dan Rukun Rahayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec.

Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais .Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL . Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec. Kecamatn Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga .Pinggap dengan Aspal Hotmix.ASHRI SEKAYU 0 Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin .Bonot .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh .

Kecamatan Batanghari Leko 0 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay 0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang .Petaling. Kecamatan Batang Hari Leko PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Bayung Lencir 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Lais .Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Sako Suban . Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.

40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC. Kecamatan Lawang Wetan . Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton.Ulak Kembang. BAYUNG LINCIR 0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP.0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU 0 JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti 0 PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN 0 Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . 4 (empat) Unit Box Culvert. KELUANG 0 Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati 0 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Batanghari Leko PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.

Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV. BABAT SUPAT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari 0 Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. 0 PENGADAAN OBAT . Kecamatan Sungai Keruh 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton.Kertajaya dengan Beton. Batang Hari Leko 0 Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 0 .OBATAN RUMAH SAKIT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Poros Purwodadi . Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec.PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.

Trans C2 . PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I 0 Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras . Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro . Km.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais 0 PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX.Sialang Agung ( C2 ). 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp. 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp. Jalan Negara .Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix. Jalan Negara . Pelebaran Jalan pada Ruas Sp.Sp. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) .Sungai Medak (C7). Kecamatan Sungai Keruh 0 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi.Selabu .Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .Dawas .Nusa Serasan (B6) dengan Beton.2 Dengan Beton.11 . Kecamatan Lais.Bukit Indah (B3) dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Ruas Sp.SP.Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak .Sridamai.Gardu (KUD TriJaya) .

Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix.Trans B.0 Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Penimbunan Jalan Dusun III .1 .B. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang .3 .Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang .2 .B. Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix.III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat 0 Peingkatan Jalan Dusun I .4 Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix.B. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading 0 Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix.IV Desa Tanjung Agung Timur. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .

Ulak Paceh. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti). Kecamatan Plakat Tinggi 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC.Warga Mulya (B4) dengan Beton. Bayung Lencir Pengadaan Ternak Sapi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Kecamatan Keluang . Kecamatan Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec. Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu 0 Pengadaan Peralatan Kesehatan 0 Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru . Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Kecamatan Lalan 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC.Bumi Ayu .Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix. PLAKAT TINGGI 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BABAT SUPAT.

5) Pembangunan Pematang Sawah Paket III PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH 0 Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Babat . Kecamatan Babat Toman 0 0 . Kecamatan Sungai Lilin 0 Rehab Kolam Pokdakan PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11. Kelurahan Sungai Lilin Jaya.Sungai Angit dengan Beton.Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pengadaan Material Lampu Jalan 0 Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang.

000.00 Kecamatan Lalan adel putra Total APBD ADI GUNA PUTRA ADI GUNA PUTRA Total APBD AGSIWA ILLAHI SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu KECAMATAN LAIS AGSIWA ILLAHI Total APBD ALDO PERMAI APBD ALDO PERMAI 1.668.668.000.000.000.000.Lokasi Kecamatan Lawang Wetan Sumb er Dana APBD adel putra Pemenang Pagu Anggaran 188.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lalan Kecamatan Batanghari Leko KEC.000.00 1.000.000.020.000.000.00 1. BABAT TOMAN KEC.000.00 cipta mandiri consultant Total 275.000.00 1.522.600.00 760.110.00 188.200.000.000.00 138.000.384.00 369.000.110.000.282.000.000.00 .000.00 1.000.000.00 369.000.000.000.000.020. BAYUNG LENCIR BUMI KITA Total APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA 325.000.000.00 275.00 KEC.000.00 369.600.000.600.00 369.000.000.00 Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan APBD CAHAYA ZIA Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin CAHAYA ZIA Total KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD cipta mandiri consultant 2.020.000.000.600.00 325.00 138.000.000. TUNGKAL JAYA ALDO PERMAI Total APBD anugrah indo lestari selaras anugrah indo lestari selaras Total APBD bintang raksa karsyatanzia bintang raksa karsyatanzia Total APBD BUMI KITA 2.000.00 625.00 1.

000.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Sekayu CV AMONGSELLA Total APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA CV BENING WIJAYA Total APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA 1.600.00 4.940.000.00 KEC. SUNGAI KERUH . BAYUNG LENCIR Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya KEC.328.200.600.000.000.000.416.600.s abadi cv marvel.440.000.00 369.00 150.s abadi Total APBD CV MUDA KARYA CV MUDA KARYA Total APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.600.000.000.000.440.000.000.00 188.940.000.00 1.440.00 739. SEKAYU KEC.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba cv gunung kencana konsultan Total APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra cv jala sutra Total APBD CV JASA KAWAN APBD CV JASA KAWAN CV JASA KAWAN Total APBD cv marvel.000.000.00 369.600.000.000.00 1.000.000.00 138.00 1.UPT.00 369.000.000.00 188.650.00 369.000.000.000.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN CV AMONGSELLA 1.00 4.000.000. SUNGAI LILIN 150.00 187.000.00 Kecamatan Lais KEC.000.00 369.974.00 1.00 1.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu CV DHARMA KARYA DHIKA Total perairan umum daratan Sungai APBD cv gunung kencana konsultan Musi.00 3.600.000.540.000.974.000.000.000.000.000.00 745.000.000.000.600.00 860.940.00 1.000.000.00 1.000.000.

000. SANGA DESA cv multi usaha utama Total APBD CV PANORAMA INDAH CV PANORAMA INDAH Total APBD CV PETUALANG SAKTI CV PETUALANG SAKTI Total APBD CV SABDA MOTOR APBD CV SABDA MOTOR CV SABDA MOTOR Total APBD CV SELATAN JAYA CV SELATAN JAYA Total APBD CV SERUMPUN APBD CV SERUMPUN CV SERUMPUN Total APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera Total APBD CV TARMAN SARANA APBD CV TARMAN SARANA 3.600.600.000.00 369.749.000. BATANG HARI LEKO Kecamatan Tungkal Jaya .000.000.00 369.940.740.00 1.000.00 1. Musi Banyuasin APBD CV TARMAN SARANA 885.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.000.600.000.00 280.600.000.740.855.00 1.940.00 2.00 1. TUNGKAL JAYA KEC.00 369.800. Musi Banyuasin Kantor Sekretariat DPRD Kab.00 369.600.000.00 690.000.00 369.000.000.000.290.00 369.600.000.600.00 369.000.00 369.00 1.00 KEC.000.600.000.000.000.00 369.00 369.000.000. KELUANG Kecamatan Lawang Wetan Kantor Sekretariat DPRD Kab.659.108.000.000.00 Kecamatan Batanghari Leko CV TARMAN SARANA Total APBD CV TELAGA DINAR CV TELAGA DINAR Total APBD CV TUNAS KARYA CV TUNAS KARYA Total APBD cv wijaya motor cv wijaya motor Total APBD cv young brothers 1.000.600.000.000.000.000.000.600.00 369.600.00 690.000.040.000.000.000.00 369.000. PLAKAT TINGGI KEC. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi KEC.00 2.540.600.00 2.000.600.00 350.000.000.600. KELUANG KEC.000.KEC.000.00 1. BATANG HARI LEKO Kecamatan Plakat Tinggi KEC.

000.000.600. Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Cv.000.00 596.000.000.00 2. ADE ABADI APBD CV.000.600. ABDI SEJAHTERA 369.00 593.278.00 369.096.00 369.00 596.000.000. ABDI SEJAHTERA Total APBD CV.00 596.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sungai Lilin CV.00 190.000.000.00 . AGUNG SEJATI 3. SEKAYU APBD cv young brothers APBD cv young brothers cv young brothers Total APBD CV. AGTHA KENCANA APBD CV.00 596.000.000.440.000.278.00 475.000.000.00 475. ABEL WIJAYA Total APBD CV. LAWANG WETAN KEC. AIDIL PUTRA CV. Aditya Jaya Total APBD CV. ADE ABADI Total APBD Cv.000.00 449. AGATHA JAYA MANDIRI Total APBD CV. ABEL WIJAYA CV.000.KEC.380.000. AGUNG MULIA CV.000.000.00 4. AGUNG SEJATI Total APBD CV.000.000.500. AGTHA KENCANA CV.000. AGATHA JAYA MANDIRI CV. AIDIL PUTRA Total 449.400.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lalan Kecamatan Bayung Lencir.000.000.00 1.00 3.940.000.000.600.000.00 460.130.00 1. Aditya Jaya 460. AGUNG MULIA Total APBD CV.000.00 596.000. AGTHA KENCANA Total APBD CV.000.000.400.502.192. AGATHA JAYA MANDIRI APBD CV. Aditya Jaya APBD Cv. LAIS CV.600.940.000. ADE ABADI CV.000.00 2.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin DPPKAD KEC.000.000.00 2.000.000.000.00 1.000.000.

000. AN-NAHL Total APBD CV. ANDI MUSI APBD CV.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC.000. ANDY PUTRA 365.500.500.592.000. AN-NAHL CV. BABAT TOMAN KAB.600.000.00 369. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.000.000.000.204.400.00 369.632.000. ANDI MUSI APBD CV.000. ANDY PUTRA Total APBD CV.000. AREM JAYA CV.500.00 369.00 479.600.425. SANGA DESA KEC. Musi Banyuasin kecamatan lais CV. AMELIA JASA PRIMA Total APBD CV.000.00 440.00 130. AMELIA JASA PRIMA CV.000.200.000. AKBAR WIRAJAYA APBD CV. ANDI MUSI APBD CV.00 4.334.00 Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN SUNGAI LILIN KEC. MUSI BANYUASIN APBD CV.366.000.000.00 300.000.500.500. ANDI MUSI Total APBD CV.00 6. ANDI MUSI CV.100.00 900.Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU APBD CV.00 365.00 193.943.00 666. AKBAR WIRAJAYA Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. ANUGRAH ARTHA KENCANA APBD CV.00 1.600.000.943.000.000.000.000.592.00 234.865.000.000.000. ANDI MUSI APBD CV.500.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Lilin.400.600.00 479.000.00 191. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin CV.000. AREM JAYA APBD CV.000.00 507.00 7. ALGA Total APBD CV.00 877. ANDI MUSI APBD CV.000.00 6. AN-NAHL APBD CV.00 CV. AKBAR WIRAJAYA 1.000.500. AREM JAYA Total . ANUGRAH ARTHA KENCANA Total 193.00 2.002.166. ALGA Energi Kab.

00 960.00 596.00 268. BAHANA CIPTA CV.00 4.000.200. ASWAN 1.000.331.000.440.000. ASWAN APBD CV.00 Kec.000. ASWAN APBD CV.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa . BANGKULAH JAYA Total APBD CV.00 3.600.000. BANGKULAH JAYA APBD CV.800.000.000.600. BAGUAY JAYA Kecamatan Lalan DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) APBD CV.000.940. BAGUAY JAYA Total APBD CV. ASWAN SEKAYU CV. ASWAN Total APBD CV.000.000.000.940.000.000. Athifa Total APBD Cv.000.940.000.064.00 1.00 2. BAGUAY JAYA KECAMATAN LALAN CV. ARGANA KENCANA 706.000. ARGANA KENCANA Total APBD CV.000. BANGKULAH JAYA CV. BAYU PRATAMA PUTRA Kecamatan Babat Supat 1.000. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD CV.Kel.00 APBD CV.000. Azta Kirana Total Desa Karang Rejo (Primer 8) APBD CV.127.000.000. ARGANA KENCANA 625.000.127.00 4.00 299.00 765.00 Cv.000.000. Athifa APBD CV.00 960.00 267.000.955.00 960.060. ASWAN 1.000.000.00 596. Athifa 307. Azta Kirana 535.00 Kecamatan Plakat Tinggi CV. Sekayu 11. Serasan Jaya Kec.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU CV.000.00 APBD CV.000.600.000.00 720.000. Sekayu Kec.440.000.202. BAHANA CIPTA Total APBD CV.00 UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA APBD CV.000.660.000.

000. BERKAT SURYA PERMATA Total APBD CV.000.440.000.000. BERKAT APBD CV. Sekayu CV. BERKAT SURYA PERMATA CV.000.00 KECAMATAN SEKAYU KEC.000.00 960.00 596.000. BERINGIN RAYA 960.000.00 550. BAYU PRATAMA PUTRA CV. BERKAT 919.00 196. BERKAT CV.940.00 246.000. BERINGIN RAYA APBD CV.501.000. BINA INSAN MANDIRI 596. Musi Banyuasin .00 369.000.500.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kec.000.00 3. BERKAT Total APBD CV.600.000.000.00 Kecamatan Batang Hari Leko KEC.925.000.000.00 1.000.000.00 369. BENNI PERMAI 4. BENI JAYA 690.000. BERKAT 150. BENI JAYA Total APBD CV.650.820.000.00 3.509. BENI JAYA APBD CV. BERKAT APBD CV. BENI JAYA APBD CV.000.440.00 18.000. LAWANG WETAN Kecamatan Babat Supat CV.000.000.600.000.00 KECAMATAN SEKAYU APBD CV.00 4.000.940.800.00 4.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat APBD CV.902.000.600.600.00 7. BABAT SUPAT APBD CV. BENI JAYA CV.000.000.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA Total APBD CV.Kecamatan Keluang APBD CV.500. BERINGIN RAYA Total APBD CV. BENI JAYA APBD CV.000.000.000.000.000.00 4.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kab. BENNI PERMAI Total APBD CV.00 1.

KEC. LAWANG WETAN

CV. BINA INSAN MANDIRI Total APBD CV. Budi Utomo CV. Budi Utomo Total APBD CV. Bunga Asa

246,800,000.00 219,600,000.00 219,600,000.00 507,750,000.00

Kec. Sekayu

Kecamatan Lalan KEC. LALAN KEC. LALAN Kabupaten Musi Banyuasin

CV. Bunga Asa Total APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA CV. CAHAYA Total APBD CV. CAHAYA BARU CV. CAHAYA BARU Total APBD CV. Cahaya Makmur CV. Cahaya Makmur Total APBD CV. CENDANA INDAH PERKASA CV. CENDANA INDAH PERKASA Total APBD CV. Chandra Buana CV. Chandra Buana Total APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

507,750,000.00 3,440,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 350,000,000.00 4,529,200,000.00 4,940,000,000.00 4,940,000,000.00 652,000,000.00 652,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 7,925,000,000.00 7,925,000,000.00 3,940,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin

KEC. SANGA DESA

Kecamatan Batanghari Leko

Kecamatan Bayung Lencir Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

405,000,000.00

Kecamatan Lais

CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total APBD CV. Citra Abadi CV. Citra Abadi Total APBD CV. CITRA SAHABAT

4,750,000,000.00 5,255,000,000.00 5,255,000,000.00 2,940,000,000.00

Kecamatan Batanghari Leko

KEC. TUNGKAL JAYA

CV. CITRA SAHABAT Total APBD CV. DAMAI SEJAHTERA CV. DAMAI SEJAHTERA Total APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS CV. DAMASCOS Total APBD CV. DELIMA INDAH APBD CV. DELIMA INDAH

2,940,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 7,925,000,000.00 369,600,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 9,580,600,000.00 1,890,000,000.00 1,775,000,000.00

Kecamatan Sekayu KEC. LAIS Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BAYUNG LENCIR

KEC. BABAT TOMAN

CV. DELIMA INDAH Total APBD cv. diana concern cv. diana concern Total APBD CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total APBD CV. DINAMIKA APBD CV. DINAMIKA CV. DINAMIKA Total APBD CV. DINITAMA KENCANA APBD CV. DINITAMA KENCANA CV. DINITAMA KENCANA Total APBD cv. djoewan indah APBD cv. djoewan indah

3,665,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 1,098,925,000.00 1,098,925,000.00 960,000,000.00 1,940,000,000.00 2,900,000,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 965,600,000.00 7,925,000,000.00 1,260,000,000.00

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

KEC. LAIS Kecamatan Lais

Kecamatan Lawang Wetan Kec. Babat Supat

KEC. SANGA DESA

APBD cv. djoewan indah cv. djoewan indah Total APBD CV. DUA PUTRA APBD CV. DUA PUTRA

369,600,000.00 9,554,600,000.00 3,940,000,000.00 369,600,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. LAWANG WETAN

KECAMATAN SANGA DESA

APBD CV. DUA PUTRA CV. DUA PUTRA Total APBD Cv. Dua Saudara

207,760,000.00 4,517,360,000.00 3,940,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman

Cv. Dua Saudara Total APBD CV. EGA CITRA LESTARI APBD CV. EGA CITRA LESTARI CV. EGA CITRA LESTARI Total APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI CV. EMPAT PUTRI Total APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total APBD CV. FADEL PUTRA

3,940,000,000.00 4,940,000,000.00 7,725,000,000.00 12,665,000,000.00 3,940,000,000.00 2,540,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 8,554,400,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 198,000,000.00 250,000,000.00 448,000,000.00 188,000,000.00

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU Kecamatan Plakat Tinggi KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lawang Wetan KEC. BABAT SUPAT

Kabupaten Musi Banyuasin 3 kecamatan: Sekayu, Lais dan Sungai Lilin Sekayu

Kecamatan Babat Supat KEC. BABAT TOMAN

CV. FADEL PUTRA Total APBD cv. fahmitra rahayu APBD cv. fahmitra rahayu

188,000,000.00 5,925,000,000.00 369,600,000.00

KECAMATAN BABAT SUPAT

APBD cv. fahmitra rahayu

720,000,000.00

KEC. BAYUNG LENCIR

cv. fahmitra rahayu Total APBD CV. Family CV. Family Total APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira CV. Fatira Total APBD CV. FIRMANSYAH CV. FIRMANSYAH Total APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT CV. FLAMBOYANT Total APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA CV. FRACHMADYA Total APBD CV. GANESHA APBD CV. GANESHA CV. GANESHA Total APBD CV. GARMUSAN APBD CV. GARMUSAN

7,014,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 311,125,000.00 550,000,000.00 985,600,000.00 1,846,725,000.00 405,500,000.00 405,500,000.00 2,940,000,000.00 282,000,000.00 600,000,000.00 3,822,000,000.00 4,940,000,000.00 202,950,000.00 202,950,000.00 596,000,000.00 5,941,900,000.00 1,204,500,000.00 369,600,000.00 1,574,100,000.00 399,839,000.00 569,555,000.00

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Plakat Tinggi KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA

Kecamatan Sekayu Kec. Sekayu Kec. Sekayu Kecamatan Sungai Lilin

Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lais Kec. Sekayu

Kecamatan Sekayu

CV. GARMUSAN Total APBD CV. GERBANG KENCANA

969,394,000.00 6,225,000,000.00

KEC. SUNGAI KERUH

APBD CV. GERBANG KENCANA CV. GERBANG KENCANA Total APBD CV. Graha Citra Rekayasa

369,600,000.00 6,594,600,000.00 188,000,000.00

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. Graha Citra Rekayasa

188,000,000.00

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CV. Graha Citra Rekayasa Total APBD CV. GRAHA KARYA PEMUDA

376,000,000.00 350,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total APBD CV. HARAPAN SENTOSA

350,000,000.00 6,925,000,000.00 281,000,000.00

Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. HARAPAN SENTOSA Energi Kab. Musi Banyuasin

KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. HARAPAN SENTOSA Total APBD cv. hegar pratama

7,206,000,000.00 1,260,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN

APBD cv. hegar pratama cv. hegar pratama Total APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH CV. INSAN ANUGRAH Total APBD CV. INSAN SEJAHTERA APBD CV. INSAN SEJAHTERA CV. INSAN SEJAHTERA Total APBD CV. Iqbal Perkasa

369,600,000.00 1,629,600,000.00 7,925,000,000.00 1,940,000,000.00 216,000,000.00 369,600,000.00 10,450,600,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 2,355,000,000.00

Kecamatan Babat Supat Kecamatan Tungkal Jaya KECAMATAN LALAN KEC. SUNGAI LILIN

Kecamatan Babat Supat KEC. SUNGAI LILIN

KECAMATAN TUNGKAL JAYA

CV. Iqbal Perkasa Total

2,355,000,000.00

Kecamatan Tungkal Jaya

APBD Cv. Iskandar Cv. Iskandar Total APBD Cv. Jaya Buana Cv. Jaya Buana Total APBD CV. JAYA ING LAGA CV. JAYA ING LAGA Total APBD CV. JAYA PRIMA

760,000,000.00 760,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 924,000,000.00

KEC. SEKAYU

Kecamatan Tungkal Jaya

TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU, BAYUNG LENCIR, LAIS DAN SANGA DESA Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin

CV. JAYA PRIMA Total APBD CV. JUNG JAYA

924,000,000.00 376,750,000.00

KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Sekayu

CV. JUNG JAYA Total APBD CV. KAMBOJA APBD CV. KAMBOJA

376,750,000.00 1,000,000,000.00 546,520,000.00

Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. KAMBOJA Total APBD CV. KAPITA JAYA APBD CV. KAPITA JAYA CV. KAPITA JAYA Total APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI CV. KARYA BAKTI Total APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

1,546,520,000.00 596,000,000.00 650,000,000.00 1,246,000,000.00 860,000,000.00 475,000,000.00 380,000,000.00 1,715,000,000.00 3,440,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Sekayu Kecamatan Lawang Wetan KEC. PLAKAT TINGGI

Kecamatan Sekayu titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

APBD CV. KARYA BERSAMA

405,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Tungkal Jaya

APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

369,600,000.00 369,600,000.00 400,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. BAYUNG LENCIR KECAMATAN SEKAYU

CV. KARYA BERSAMA Total APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU CV. KARYA MAJU Total APBD CV. KAYLAH UTAMA CV. KAYLAH UTAMA Total APBD CV. KELINGI RAYA CV. KELINGI RAYA Total APBN CV. KUNCI SARI

5,939,200,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 130,000,000.00 1,095,600,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00 228,000,000.00

Kecamatan Sekayu

Kecamatan Sekayu

UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya KEC. PLAKAT TINGGI

CV. KUNCI SARI Total APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA CV. KURNIA Total APBD CV. KUROGO SAKUMU CV. KUROGO SAKUMU Total APBD CV. LANGGENG BERSAMA APBD CV. LANGGENG BERSAMA CV. LANGGENG BERSAMA Total APBD CV. LEBAT Brothers CV. LEBAT Brothers Total

228,000,000.00 1,690,000,000.00 2,440,000,000.00 369,600,000.00 4,499,600,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 860,000,000.00 860,000,000.00

KECAMATAN BABAT TOMAN

Kecamatan Sanga Desa KEC. LAWANG WETAN

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sekayu KEC. KELUANG

APBD CV. LIMA PUTRA APBD CV. LIMA PUTRA CV. LIMA PUTRA Total APBD CV. LINGGAU PUTRA CV. LINGGAU PUTRA Total APBD CV. LYZAWA KRIDYA CV. LYZAWA KRIDYA Total APBD CV. MANUNGGAL JAYA APBD CV. MANUNGGAL JAYA CV. MANUNGGAL JAYA Total APBD CV. MARANTAMA APBD CV. MARANTAMA CV. MARANTAMA Total APBD CV. MARINI

810,000,000.00 369,600,000.00 1,179,600,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 2,040,000,000.00 660,000,000.00 2,700,000,000.00 5,625,000,000.00 369,600,000.00 5,994,600,000.00 507,424,000.00

Kecamatan Sanga Desa

KECAMATAN SUNGAI LILIN

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan

Kecamatan Batanghari Leko KEC. TUNGKAL JAYA

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. MARINI

507,424,000.00

Kecamatan Lais

CV. MARINI Total APBD CV. MAS PRIMA SEMESTA CV. MAS PRIMA SEMESTA Total APBD CV. MASAGI CV. MASAGI Total APBD CV. MEDIA MUBA CV. MEDIA MUBA Total APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI

1,014,848,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 369,600,000.00 300,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

kab.MUBA

KEC. LALAN KEC. LALAN Kecamatan Lawang Wetan.

CV. MELATI Total

1,219,600,000.00

00 246.000.000.600. NABILA 316.750.000. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV. BATANG HARI LEKO KECAMATAN BATANG HARI LEKO Kec.00 .955.00 683.00 153. MODULASI UTAMA Total APBD CV.00 2. Sekayu Kec. MILENIUM Total APBD CV.00 Sekayu CV.000. MUTIARA ALAM APBD CV. MUTIARA ALAM APBD CV.000. SANGA DESA Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya Kec.00 770. NABILA 340.000.000.160.000.000.000.00 153.000.955.00 770.000.000.00 3.Kecamatan Tungkal Jaya APBD CV.000.400. MUTIARA ALAM APBD CV.00 190.000.318. MUTIARA ALAM CV.000.00 369.00 KEC.000.000. MILENIUM CV.000. MENARA GADING 160.000. MUTIARA ALAM APBD CV.600. Sekayu KEC.000. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu KEC.000.000.00 246.400. MUTIARA ALAM Total APBD CV. MENARA GADING Total APBD CV.000.000. METRO JAYA INDAH Total APBD CV.00 1.000.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV.750.00 3.000. METRO JAYA INDAH CV.00 960.000. Babat Supat Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.000. SEKAYU APBD CV.000.00 316.000. MODULASI UTAMA CV. MENARA GADING 180.

000.00 DPPKAD KEC.000.000.00 580.000. NABILA 380. LALAN KEC. PRIJAYA 580. Musi Banyuasin KEC.000.00 475.100.000. NUR 317.00 APBD CV. NUR Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.000.600.00 Kecamatan Babat Toman KEC.600.00 505.000.000.000.600.000. NETA JAYA PERDANA Total APBD CV.600.00 640.500.00 Kec. PRATAMA YUDHA Total APBD CV. NUR APBD CV.000.600.00 317. Sekayu CV.Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.000.000.00 Kantor Sekretariat DPRD Kab.00 900.00 960.000.00 369.000.600. POORD Total APBD CV.00 369.600. NETA JAYA PERDANA CV. NUR 330. nadema 3. PRATAMA YUDHA CV.00 CV. SUNGAI KERUH Kecamatan Babat Toman KECAMATAN TUNGKAL JAYA Kabupaten Musi Banyuasin .000.000.00 1. PALKEM Energi Kab.000.472.000. NABILA Total APBD cv.600.725. Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu APBD CV.000.000.000. PALKEM Total APBD CV. BABAT SUPAT APBD CV.600. POORD APBD CV.000.00 1.00 KEC.000.00 369.000.000. PBSA Total APBD CV.00 369. NABILA 440. POORD CV. PRATAMA YUDHA APBD CV.725.000.000.000.600.205.000. nadema Total APBD CV.000.00 844. NABILA 670. LAIS cv. BABAT TOMAN CV.000.00 369.00 369. PBSA CV.

000.00 Kecamatan Babat Toman KEC.000.00 KECAMATAN BABAT TOMAN UPT.000.000. Prisma Rekayasa 1.764.000. PRIMA INDAH Total APBD CV.00 1.000.000.000.00 3.00 Kab.440.00 Kecamatan Sekayu UPT.000.000. Muba Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU KEC. PRIJAYA Total APBD CV. RASNA Total 269.000.000. PUTRA REMAJA APBD CV.000.000.000.00 .00 596.600.00 860.00 1.000.440.00 269. PUKAT KONSTRUKSI CV.000.600.955. Putra Perdana CV.00 5.440.00 573.600.00 1.00 965.505. BAYUNG LENCIR CV.000. AIR BALUI 2 KEC.750.850.000. PUTRI KEMBAR 369. PUTRA REMAJA 748.193.000.000. SUNGAI LILIN APBD CV.000.000.000. Putra Perdana Total APBD CV.00 275. Prisma Rekayasa 190.000. RASNA CV.00 APBD CV. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa SEKAYU CV.00 275.000.Kecamatan Babat Supat CV.00 370. PRIMA MULTI DIMENSI 900. SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin CV.000. PUTRI KEMBAR Total APBD CV.000. PRIMA INDAH CV.000.000.000. PUTRA SULUNG Total APBD CV. PUTRA REMAJA Total APBD CV.600. Prisma Rekayasa 188.750.000. PUTRA REMAJA CV.00 860. PUKAT KONSTRUKSI Total APBD CV.00 Sekayu APBD CV. PRIMA MULTI DIMENSI Total APBN CV.00 1.000. PUKAT KONSTRUKSI APBD CV.193.000. PUTRA SULUNG CV.850.505.000.000.000.00 369.00 573.000. Prisma Rekayasa Total APBD CV.

000.000. Rizky Utama Total APBD cv.600.776.000.00 365. sandy dewa APBD cv.00 369. Sari Brothers Total APBD CV. Rizky Keluarga CV. SARANA PALOGADA 365.000. SARANA PALOGADA APBD CV. LALAN Kecamatan Lalan KEC.Kecamatan Sanga Desa APBD CV.00 425.044.000.00 225.000.000.120.00 330. Rizky Utama APBD CV.00 475. Rizky Utama CV.400.000.000.000.000.00 475.000.00 1. SARANA PALOGADA APBD CV.000.000.000.000.000.000.000.000.00 KEC.00 225.000. REZA PUTRA Total APBD CV.00 566.000.00 369.00 369.00 330.00 3.000.457. SUNGAI KERUH Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN LAIS Sekayu Kecamatan Lawang Wetan CV.000.00 440.000.000.00 225.00 441. SARANA PALOGADA APBD CV. Rizky Keluarga Total APBD CV.000. REZA PUTRA CV. SARI KARYA CV.000. SARI KARYA APBD CV. Rizky Utama APBD CV. sandy dewa cv. SARANA PERKASA Total APBD CV.600. BAYUNG LENCIR KECAMATAN TUNGKAL JAYA KEC.000.440.000.000.00 110.00 246.120. LAIS KEC.000.00 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais KEC.00 594.000.000. LAWANG WETAN KEC. Rizky Utama APBD CV. SARANA PALOGADA Total APBD CV.00 225.00 225.000. SEKAYU KEC.000.600.000.000. SARANA PERKASA CV.600.200.776. sandy dewa APBD cv. Rizky Utama APBD CV.00 726.000. sandy dewa Total APBD CV.600.00 369.000.000. SARI KARYA Total 1. Sari Brothers CV. LALAN .

SINAR JAYA CV. PLAKAT TINGGI Kecamatan Sungai Lilin UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD CV.000.440.000. SETIA USAHA Total APBD CV. SEMBAWA Kecamatan Sekayu CV.00 442.00 596.00 596.000.000. SINAR JAYA Total APBD CV.000.224. SINAR CV. SHELON Total APBD CV.000. SATYA KARYA MITRA CV.000.00 2. SINAR TENANG CV.00 KEC.600.00 369.000. SINAR TENANG Total 860.000.000.000.000. SERA MEDICA Total APBD CV. SINAR JAYA APBD CV.00 369.600.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC. SETIA USAHA CV. SELANANG ANUGRAH JAYA CV.224.940.000.000. MUSI BANYUASIN KEC.600.000.000.000.000.000.000.000.000. SHELON APBD CV. SEKAYU KEC.00 369.000.00 369.000.00 369. SEMBAWA Total APBD CV.000.000.000.000. SINAR Total APBD CV.000.000.000.200.00 475.00 187. SATYA KARYA MITRA Total APBD CV.600.00 2.000. SINAR APBD CV.000. SEMBAWA APBD CV. SINAR APBD CV.00 649.000. SANGA DESA Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .Kecamatan Sekayu APBD CV. SHELON APBD CV. SHELON CV.00 2.00 475. SINAR APBD CV.556.600. SERA MEDICA 828.00 Kecamatan Sanga Desa CV.000.000.000. SINAR APBD CV.679. SELANANG ANUGRAH JAYA Total 187.00 475. LALAN KAB.000.556.00 353.000.600.00 384.00 280.536. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC.000.00 3.00 330.000.00 6.940.00 860.

000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Babat Supat UPT.000.000.600.000.000.460. AIR BALUI 2 KEC.000.00 1.000.000. TIGA PUTRI CV.000.000.000. Sukses Bersama CV. TEPIAN BENDUNG APBD CV.000.00 1. SKY CORBIA CV.200.000. SANGA DESA CV.000.500. Tedmond Fibre Glass 90. Sukses Bersama Total APBD CV.000.460.000. SANGA DESA UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA CV.000.00 560.600. BABAT SUPAT APBD CV.000.000.000.000.000.00 860.000.140.000. TEPIAN BENDUNG Total APBD CV.350.000.000.00 1.000.030.000.000.00 2. Sukses Bersama APBD CV. SPA REKOM MANDIRI Total APBD CV.000. SUMBER SARANA CV.000. SRIWIJAYA KARYA CV.00 369.200.00 479.00 1. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.00 1.000. SKY CORBIA APBD CV. SRIWIJAYA KARYA Total APBD CV.00 1.00 325.00 90.940.00 1. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais .000.000.000.039.00 135.00 325.940. SPA REKOM MANDIRI 960. Tedmond Fibre Glass Total APBD CV.000.00 390. TAMBAR SARI MANDIRI 1.00 KECAMATAN SEKAYU Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu KECAMATAN BAYUNG LENCIR CV.000.500. SKY CORBIA Total APBD CV.000. SUMBER SARANA Total APBN CV. TEPIAN BENDUNG CV.000.Kecamatan Babat Supat KEC.509. TIGA PUTRI KENCANA 135.000. TAMBAR SARI MANDIRI Total APBN CV.00 610.00 500. TIGA PUTRI Total APBD CV.00 Kecamatan Sungai Lilin KEC.000.000.00 560.

00 300.000.000.000.000.000.00 Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sekayu CV.000.000. TIGA PUTRI KENCANA 890.00 . TIGA SAUDARA MANDIRI CV.00 599.000.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI APBD CV.000.00 369. TUNGGAL ATIA MANDIRI 969.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV. Sekayu CV.000.100. TITIAN CV.000. KELUANG Kec. TIGA SAUDARA MANDIRI Total APBD CV.000. TRIO'N MANUNGGAL APBD CV.000. TRIDA SARANA CV.000.000.000.000. TRIO'N MANUNGGAL 900. TIGA PUTRI KENCANA 998.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD CV.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu CV. TRI REKA BANGUN 188.000.Kecamatan Babat Supat APBD CV.000.00 475.00 Kecamatan Babat Toman KEC.00 7.00 690.00 Kecamatan Lais CV.000. TIGA PUTRI KENCANA Total APBD CV.00 896.000.00 188. TRI REKA BANGUN Total APBD CV.00 900. TRIKARSA TEHNIKA 376.000.925.000.500.000. TRIKARSA TEHNIKA Total APBD CV.000.000. TRIO'N MANUNGGAL Total APBD CV.000. TIGA SAUDARA MANDIRI APBD CV.00 596. TRIDA SARANA Total APBD CV.00 670.00 7.388.000.000.000. TITIAN Total APBD CV.000.000.000. TRI REKA BANGUN 2.000.000.925.600.00 475.000.

USAHA MANDIRI 1.00 680.00 325.460.000. Utama Jaya 964.000.000. YUSMELI JAYA APBD CV. VICI GROUP CV.00 190.732.00 325.000. SEKAYU KECAMATAN LAWANG WETAN CV. Utama Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD CV.000.000.00 694. WAHYU PRATAMA 350.00 1.000.000.00 596.400.Kecamatan Sekayu CV.000. WAHYU MANDIRI 2002 CV.000.00 138.000. WAHYU PRATAMA Total APBD CV.00 2.600.000.000. YOGA PUTRA 462.600.000. YUSMELI JAYA APBD CV.500.00 312.00 960. WIJAYA MUDA APBD CV. WIJAYA MUDA CV.000.000.00 700.000.000.000.00 1.00 680.000. YUSMELI JAYA CV. MUBA Kecamatan Sekayu APBD CV.00 425. WIJAYA MUDA Total APBD CV.500.00 600.000.000. VICI GROUP Total APBD CV.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.000. Utama Jaya CV.000. Utama Jaya Total APBD CV. YOGA PUTRA Total APBD CV.000.00 .000.732.000.00 860.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman CV.00 369.000.000.000.360.000.000.00 596. WAHYU MANDIRI 2002 Total APBD CV.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total APBD CV. Utama Jaya APBD CV.000.000. SUNGAI KERUH KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Batanghari Leko KEC. YUSMELI JAYA Total 1.175. YUSMELI JAYA APBD CV.460.000.000.000.000.00 Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD CV.947.00 964.000.00 Kecamatan Sekayu KEC. USAHA MANDIRI Total APBD CV.000.000.400. WAHYU PRATAMA CV.

asepputra Total APBD CV.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total APBD CV.340.00 596.000.BAMULIH JAYA Total APBD CV.ADI MULIA CV.000.500.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD cv.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.00 332.000.00 312.000.600.00 2.asepputra Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD cv.00 198.000.000.000.asepputra cv.asepputra 332.050.ATMA KARYA CV. BABAT TOMAN cv.00 2.000.00 860.000.000.440. BABAT TOMAN .00 1.000.000.000.AB YUNIOR CV.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI APBD CV.ADI MULIA Total APBD CV.000.00 CV.000.00 860.artha muthia cv.900.000.000.AGUNG PUTRAWAN 1.BAMULIH JAYA CV.000.000.000.000.00 4.000.AB YUNIOR Total APBD CV.000.00 660.000.000.000.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI 430.asepputra APBD cv.000.000.artha muthia Total APBD cv.00 198.00 596.KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD CV.00 Kecamatan Batanghari Leko KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.artha agung mandiri Energi Kab.900.00 860.AGUNG PUTRAWAN Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD cv.artha agung mandiri Total APBD cv.000.00 KEC.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.000.000.000.00 369.00 369. Musi Banyuasin 3.000.500.00 660.00 800.000.000.000.00 369.522.ATMA KARYA Total APBD CV.000.600.000.000.AGUNG PUTRAWAN 800.600.050.000.

000.00 475.00 1.00 390.000.CV.000.000.000.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Tungkal Jaya CV.000.00 .BUDIUSAHA CV. Lais Kab.000.000.000.00 475.229.000.249.355.BASUKI RAYA CV.000.000.00 1.ChandraKirana APBD CV.00 2.000.600.000.ianputra 449.00 1. SANGA DESA APBD CV.00 Kecamatan Keluang 1.BUDIUSAHA Total APBD CV.00 960.000.00 760.FAMILIA & CO CV.000.000.000.00 1.ianputra Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin cv.ianputra 2.600.440.150.00 369.BASUKI RAYA APBD CV.000.000.440.BASUKI RAYA Total APBD CV.ChandraKirana Total APBD CV.000.000.DIMER ALDAS Total APBD CV.000.000.00 297.00 960.00 960.000.920.BUANA ABADI Total APBD CV.ianputra Total APBD CV.00 2.668.355.000.BUANA ABADI 1.000.00 297.00 Dusun 3 simpang tiga desa Nusa APBD cv.000.500.000.INGIN JAYA 449.004.HIKMAH BERDIKARI Total APBD cv.000.00 2. KELUANG Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT Desa Phillips 10 Kec.000. Muba APBD cv.500.ChandraKirana APBD CV.000.000.00 449.000.DIMER ALDAS CV.00 5.000.000.000. Muba Desa Dusun IV Kec.349.000.FAMILIA & CO Total APBD CV.668.000.000. Lais Kab.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total Kecamatan Sanga Desa KEC.600.ChandraKirana CV.000.DIMER ALDAS APBD CV.HIKMAH BERDIKARI CV.668.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lawang Wetan KEC.

000. SUNGAI KERUH APBD CV.900.KARYA DWI PUTRA Total APBD CV.000.CO CV.00 1.00 1.INGIN JAYA CV.00 369.600.600.00 1.JESSICA PERMATA CV.000.00 596.000.jaya indah lestari Total APBD CV.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh KEC.00 1.KEC.000.JESSICA PERMATA Total APBD CV.940.049.00 1.jaya indah lestari cv.00 .000.000.00 369.600.00 369.KURNIA AGUNG Total APBD CV.900.IRVAN PERKASA 369.000.KURNIA AGUNG 2.000.00 1.JERUJU MANDIRI APBD CV.000.000. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia CV.000.000.590.955.000.000.600. SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Keruh CV.JERUJU MANDIRI Total APBD CV.KARYA DWI PUTRA 1.LAMGUBA CV.KARYA DWI PUTRA APBD CV.000.JERUJU MANDIRI APBD CV.MARSINAR Total 1.KURNIA & FAJRI.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa CV.000.000.IRVAN PERKASA Total APBD cv.000.329.KURNIA AGUNG 286.MARSINAR 536.000.000.955.000.00 760.000.000.00 KEC.000.000.00 1.590.000.KURNIA & FAJRI.600.000.050.000.050.00 RSUD SEKAYU Kab.000.000.000.00 1.000.00 250.000.00 760.000.600.00 596.JERUJU MANDIRI CV. BABAT TOMAN CV.00 960.000.000.INGIN JAYA Total APBD CV.000.00 5.KARYA DWI PUTRA APBD CV.620.000.000.CO Total APBD CV.000.000.00 720.LAMGUBA Total APBD CV.940.740.00 SEKAYU Sekayu APBD CV.

ranggamafthofadhil Total APBD cv.00 596.MITRA BISNIS Total APBD CV.000.000.MITRA BISNIS CV.SEKAYU APBD CV.381.000.000.00 Kec.00 369. Lalan) Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Keluang CV.ranggamafthofadhil cv.Putra Mandiri Total APBD CV.000.058.00 3 Kecamatan (Lais.00 462.455.Pantja Gunung cv.00 369.PASIR HITAM Total APBD CV.000.sinar terang 528.00 4.000.PASIR HITAM CV.500.00 KEC.340.PUTRI GUNUNG Total APBD cv.MUSI PEK 924.500.000.750.000.000.00 528.000.PUTRI GUNUNG CV.00 346.MUSI PEK APBD CV.000.MUSI PEK 3.00 596.000. Kecamatan tungkal jaya.000.00 2.MUSI PEK 312.000.00 270.MUSI PEK Total APBD cv.MUSI PEK APBD CV.000.000.000.500.00 275.000. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat .PASIR HITAM APBD CV.955.000.MUSI PEK 175.00 APBD CV.00 270.600.000.Putra Mandiri 4. SEKAYU Kecamatan Sungai lilin. Sekayu KECAMATAN LAIS CV.000.000.00 1.750.00 475.00 3.000.955.sinar terang APBD cv.440.00 kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya KEC.000.000.000.00 APBD CV.000.000. Sungai Lilin.617. kecamatan sanga desa Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD CV.Pantja Gunung Total APBD CV.881.00 346.600.000.000.440.000.000.

540. SUNGAI KERUH KEC.440. BABAT SUPAT APBD CV.000.TAMBUN JAYA CV.925.600.00 .Kecamatan Sanga Desa APBD cv.540.usaha mulya APBD CV.088.000.00 2.000.000.000.329.000.sinar terang cv.200.00 1.600.000.sinar terang Total APBN CV.usaha mulya APBD CV.00 244.usaha mulya 190.000.000.00 5.00 9.tunas harapan APBD cv.000. SEKAYU Kecamatan Sekayu KEC.600.000.00 550.00 596.00 369.000.telaga punggur APBD cv.831. LAWANG WETAN Kecamatan Sekayu KEC.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Kecamatan Sekayu APBD CV.000.000.818.00 188.600.000.400.telaga punggur Total APBD cv.000.000.TAUFIQ CV.000.000.000.600.000.tunas harapan cv.000.00 369.tunas harapan Total APBD CV. SUNGAI LILIN KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KEC.TAUFIQ APBD CV.tunas harapan APBD cv.TAMBUN JAYA Total APBD CV.000. BABAT SUPAT KEC.00 1.329.TAUFIQ Total APBD cv.00 7.000.tunas harapan APBD cv.000.00 244.600.000. SANGA DESA APBD CV.00 UPT AIR BALUI II CV.00 739.telaga punggur cv.00 369.000.600.usaha mulya CV.00 369.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 308.TAUFIQ 244.00 2.000.000.00 369.00 1. TUNGKAL JAYA KEC.000.usaha mulya APBD CV.000.000.000.000.244.00 250.000.000.usaha mulya Total 246.00 Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KEC.000.00 KEC.

069.000.00 727.000.000.455.000.860.00 KEC.740.600. LAWANG WETAN KEC.761.505.000.00 727.000.600.620.600.00 262.000.Vilar indah Perkasa Total APBD DWI ANGURAH ILAHI DWI ANGURAH ILAHI Total APBD EXCON CONTRACO 2.346.500.000.00 KAB.000.00 1.760.500.000.00 SEKAYU APBD GUMAY JAYA 1.500.000.010.Vilar indah Perkasa Cv.00 369.000.000.500.cv 3.500. MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU Kec.00 Kecamatan Plakat Tinggi.00 2.000.00 1. LAWANG WETAN KEC.740.000.00 SEKAYU SEKAYU APBD GUMAY JAYA 813.00 369.260.00 330.000.000.000.010.Babat Supat APBD Cv.000.260.107.00 sekayu EXCON CONTRACO Total APBD ghani abadi ghani abadi Total APBD GUMAY JAYA 3.00 262.000.00 960.00 2.100.000.000.00 Kecamatan Babat Toman GUMAY JAYA Total APBD Indah Karya Nugraha Indah Karya Nugraha Total APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI KARYA SEJATI Total APBD keefa bangun persada.000.00 354.000. Sekayu APBD EXCON CONTRACO 590.200.000.00 1. Musi Banyuasin APBD EXCON CONTRACO APBD EXCON CONTRACO 361. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu . Kantor Sekretariat DPRD Kab.107.00 1.000.000.346.

00 10.00 Kecamatan Lalan PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total APBD PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total 10.505.000.000.420.000. Tbk.000.000.00 480.00 158.000.000.000.515.000.000.00 UPT.000.000.000.000.00 237.000.955.311.cv Total APBD LAWETA LAWETA Total APBD Linas Konstruksi 2.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN keefa bangun persada.00 692.00 960.00 200.00 480.000.00 SEKAYU SEKAYU Kota Sekayu OSA DENANDA Total APBD Profil Studio Arch 301.000.000.000.100.000.00 2.000.00 142.311.000.815.000.00 KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD NANDA & CO NANDA & CO Total APBD OSA DENANDA APBD OSA DENANDA 550.00 960.460.000.000.700.000.830.00 1. .000.00 960.134.100. Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Linas Konstruksi Total APBD MARDHON PUTRA MARDHON PUTRA Total APBD NANDA & CO 237.KEC.000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD PT Telekomunikasi Indonesia.cv 1.000. SEKAYU APBD keefa bangun persada.000.000.000.000.00 960.000.000.00 Kec. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa Profil Studio Arch Total APBN PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 200.

000.000.000.00 610. Total Kecamatan Keluang KECAMATAN SEKAYU APBD PT.000.000.00 680. ANDIFA SRIJAYA PT.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya PT.481. BANIAH RAHMAT UTAMA 6. AA BERSAUDARA Total APBD PT.000.000.000. AA BERSAUDARA 692. Alpin Karya 6.852.000.00 680.000.000.00 860.00 860.000.830. AA BERSAUDARA APBD PT.134.000. ANDIFA SRIJAYA Total APBD PT.00 375.00 860.000. BAYUNG LINCIR APBD PT. MUSI BANYUASIN APBD PT.925.000. Tbk.000.000. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total 15. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.015.000.00 .00 760.091.000.000.000.621.00 610.00 4.PT Telekomunikasi Indonesia.015. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total APBD PT.000.000. AHBA MULIA PT.00 1. Bangun Tanah Air Total APBD PT.000.000.000.000.00 860.440.016.190. BANGKA CAKRA KARYA PT.00 375. Alpin Karya 4.00 KECAMATAN SEKAYU DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.995.000.000. AHBA MULIA Total APBD PT.000. BANGAU PERSADA NUSANTARA PT.00 10.00 5.00 680.000.852. Bangun Tanah Air 2.00 Kecamatan Bayung Lencir PT.000. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN SEKAYU APBD PT.555. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.000.000.00 860.000. Alpin Karya Total APBD PT. BANGKA CAKRA KARYA Total APBD PT.000.00 Kecamatan Lawang Wetan PT.000.000. Bangun Tanah Air KECAMATAN LAWANG WETAN KAB.000.

BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.000.00 325.940.00 3.940.000.000. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.940.300.000.000.00 1.000.000.000.00 430.010.140.000.00 14.000.00 250.00 3.000.000. BINA BARAGA PALEMBANG APBD PT.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.340.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA APBD PT.940.00 2.940. CONNECTRA UTAMA 1.00 960.000. CEMERLANG ABADI NUSA PT.940.000. CONNECTRA UTAMA 325.000. BINA BARAGA PALEMBANG PT.000.00 Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lais Kecamatan Lais APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.000. BANIAH RAHMAT UTAMA Total APBD PT.000.000. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA PT. CEMERLANG ABADI NUSA Total APBD PT.00 2. BINA BARAGA PALEMBANG Total 405. Sekayu APBD PT.000.00 2.010.000.00 3.000.372.000.000.000.00 2.00 4. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA Total APBD PT. Musi Banyuasin Kec.00 Kecamatan Lais APBD PT.000.00 .000.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir PT.760. CONNECTRA UTAMA 810.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan APBD PT.000.000.000.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.00 1.140.360.00 2.000. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total APBD PT.000.

250. CONNECTRA UTAMA 706.000.500.00 Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin PT.653.000.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.00 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.400.550.000.000.000. DIAN PRIMA ABADI 2.00 380. DIAN PRIMA ABADI 705.000.000. DIAN PRIMA ABADI 175.285.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.00 .00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.000.00 Kecamatan Lalan APBD PT. DIAN PRIMA ABADI 2.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.00 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.000.00 Kecamatan Babat Toman APBD PT. CONNECTRA UTAMA Total APBD PT.000.00 Kecamatan Sekayu APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1. DIAN PRIMA ABADI 2. DIAN PRIMA ABADI 756. DIAN PRIMA ABADI Total APBD PT.550.00 1.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 7.000.000.00 Kecamatan Babat Supat PT.000.000.000.000.250.321. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.

000. DWI URIP 2.000. Dua Putra Aditya APBD PT.540.00 760. Dua Putra Aditya Total APBD PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.000.000.000. Indotrans Data 3.000.300.000.000.00 1.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000.000.00 2.000.000.000.000.00 994.440.000.000.00 960.000.750.000.000. FAJAR SELATAN Total APBD PT.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU PT.00 860.500.000.500. FAJAR SELATAN 650.00 3.00 PT. Dua Putra Aditya PT.400. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 795.000.000.000.000. DWI URIP APBD PT.380.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.000.000.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Bayung Lencir PT.000.00 3.750. FAJAR SELATAN 1.000.00 2.000.00 660.000. DWI URIP APBD PT.000.000.00 .Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu PT.00 145. DWI URIP Total APBD PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI 5. GAJAH MADA SARANA APBD PT. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total APBD PT.952.950.470. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.000.00 965.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT. GAJAH MADA SARANA PT. GAJAH MADA SARANA Total APBD PT.00 1.

440.356.00 4.00 Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. LANGGENG BERSAMA APBD PT.880.00 .00 Kec.00 596.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. Indotrans Data PT.250.00 Kecamatan Batanghari Leko KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Bayung Lencir pt.000.500.940. Matra Perkasa Utama 23.331.000.000. MUBA PT. KUSUMA ARTA ABADI 5.750.790.00 4.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 6.000. Indotrans Data Total APBD pt.00 4.653.000.00 8.400. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000.00 1.Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.988.000. LANGGENG BERSAMA Total APBD PT.000.940.00 4.000.356. komba putra perkasa Total APBD PT.000.171.00 2.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 596. LANGGENG BERSAMA PT.000. komba putra perkasa APBD pt.000. KORINDO KARYA Total APBD PT.000.000.224.000.000.280.000. Sekayu DINKES KAB.264.00 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. Matra Perkasa Utama Total APBD PT.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 6.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Batanghari Leko PT.000.000.900.00 9. komba putra perkasa 994.940.000. LANGGENG BERSAMA APBD PT.000.440. KUSUMA ARTA ABADI Total APBD PT.000.000.000. KORINDO KARYA PT.00 2.820.000. Mega Utama Medica 4.400.000.000.00 1.

00 2.356. PROPITA OSAKA EPRA 7.KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU PT.00 5.000.000.195. Perdana Abadi Perkasa 4.000.000.000.000.000.00 3.290. MUSI BANYUASIN APBD PT. Mitra Prima Utama Total APBD PT.000.000.00 DIY YOGYAKARTA PT. PANDAWA MAJU JAYA 8.00 1.000.000.500.015.000. MERAKSA RAYA 8. PANDAWA MAJU JAYA Total DESA SRI DAMAI KEC.000.264.00 7.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin PT.000.000. Perdana Abadi Perkasa Total APBD PT. NUSA ABDI UTAMA 445.797.000.000. PAKU ALAM Total APBD PT. PANDAWA MAJU JAYA APBD PT. BAYUNG LINCIR PT.290.500. PHARMA KASIH SENTOSA PT.195.000.00 SUNGAI LILIN APBD PT. Mitra Prima Utama 5.000. KELUANG APBD PT.000.00 Kecamatan Lawang Wetan .290.015.00 sekayu PT.000. PHARMA KASIH SENTOSA Total APBD PT. MERAKSA RAYA Total DPPKAD KAB.486.797. NUSA ABDI UTAMA Total APBD PT.000.000.290.00 3.00 PT.640.000.355. NUSA ABDI UTAMA 3.486.00 4.161.000.00 375.00 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. Mega Utama Medica Total APBD PT.000. PAKU ALAM 5.195.00 445.000.790.000.000.616.740.241.00 3.00 PT. PAKU ALAM 6.00 Kecamatan Batanghari Leko DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.715.

000.995.385.000.000. Talenta Indonesia Prima PT.00 375. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 2. PUTRA MUSI PERKASA PT.000. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.000.000.KECAMATAN SEKAYU APBD PT.000.950.000.000.000.789.000.950.000. PUTRA CIREMAY 11. PUTRA GEMILANG NIKOM Total APBD PT.000.000.00 660.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu RSUD SEKAYU PT.000.000.00 1.000.000.000.000.00 Kecamatan Sungai Keruh PT.000.579.940. PUTRA MUSI PERKASA Total APBD PT.00 Kecamatan Lalan PT.000.00 2.00 475. PUTRA CIREMAY Total APBD PT.950.00 660. SINDY GROUP Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total APBD PT.00 500. SINDY GROUP Total APBD PT.000. SINDY GROUP PT.000.00 209. REHAB BANGUN KARSA 3.00 DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. REHAB BANGUN KARSA Total APBD PT.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.404.000.404. Talenta Indonesia Prima Total 596.000.000.000.889.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin .000. REGINA LINTAS PERSADA PT.00 459. SERIBU SATU NIAN PT. PROPITA OSAKA EPRA 3.00 3.00 3.00 Kecamatan Sekayu KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD PT.000.00 2.000.789. PROPITA OSAKA EPRA 5. BABAT SUPAT APBD PT.00 375.00 1.000.385. SINDY GROUP 500.200.661.000. PROPITA OSAKA EPRA Total APBD PT.00 475. REGINA LINTAS PERSADA Total APBD PT.000.000.000.000. SERIBU SATU NIAN Total APBD PT.000.00 209.000.200.661.

00 325.940.550.060. UJAN MAS ABADI PT.000.000.ALFA AMIN UTAMA PT.099.000. Total Musi Lestari 1.000.000. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Kecamatan Keluang APBD PT.000.ALFA AMIN UTAMA Total APBD PT.000.245.000. Tri Bhakti Prima Total APBD PT.000.00 1.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD PT.00 2.340. WIDYA PRATAMA PERKASA PT.00 495.940.00 1.00 Kecamatan Sungai Lilin PT.000.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 4.000.00 1.740.00 1.00 2.440.00 5.857.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.500.DAYA GUNA SEMESTA Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lais KECAMATAN SEKAYU UPT.000.000.000. Tri Bhakti Prima PT.000.00 1.ADEVATI MITRATAMA PT.000.00 2. TANJUNG LAPAN PT.000. UJAN MAS ABADI Total APBD PT.000.340. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA PT.500.000.00 710.ADEVATI MITRATAMA Total APBD PT.000.000.000.000.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa PT.00 4.000.740. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total 8.000.00 1.000.000.000.940.185.000.00 2. TANJUNG LAPAN Total APBD PT.000.000.000. Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.940.Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.000.040. WAHANA TANAH AIR Total APBD PT.000.307.740. Musi Banyuasin APBD PT.00 710. Total Musi Lestari 3.00 1.180.480.000. WAHANA TANAH AIR PT.00 2.00 .940.000.DAYA GUNA SEMESTA Total APBN PT.000.800.940.00 3.000.000. WIDYA PRATAMA PERKASA APBD PT.00 2.00 660. Total Musi Lestari Total APBD PT.000.000.040.00 Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.

00 225.00 1.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.00 4.000.000.00 225.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.000.715.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.140.000.00 1.596.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.000.787.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.959.00 1.000.000.000.000.00 1.00 560.000.000.940.000.000.140.000.00 680.000.700.00 560.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 1.00 2.PT.00 5.140.640.TANIA MANDIRI SENTOSA Total APBD pt.000.MAINMORA GUMENTA PT.000.000.tosa pt.440.00 275.000.800.000.000.00 2.WAHYU MATRA KONTRAKTOR 14.000.850.000.HASTOMULYO ADIPRIMA APBD PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD PT.00 3.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.000.00 PT.tosa Total APBD PT.00 680.MAINMORA GUMENTA Total APBD PT.000.440.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.800.000.700.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total APBD PT.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.00 2.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Keluang .00 1.HASTOMULYO ADIPRIMA Total APBD PT.000.PATRA PERSADA NUSANTARA Total Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.000.PATRA PERSADA NUSANTARA PT.099.00 1.000.000.000.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.000.000.140.000.000.000.640.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.000.

00 Kecamatan Sekayu APBD RIZKI KURNIA 1.000.206.00 375.500.355.00 880.00 596.00 2.00 369.000.500.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.500.000.00 1. PLAKAT TINGGI Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir 9 (sembilan) Kecamatan Kantor Sekretariat DPRD Kab.355.000.00 2.000.000.000.000.500.000.940.00 1.000.00 690.00 Kecamatan Lalan APBD pulau utama pulau utama Total APBD RAJAWALI RAJAWALI Total APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA KEC.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total 4.000.000.00 SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT RIA Total APBD RIZKI KURNIA 880.000.000.250.000.000.00 960.00 Kabupaten Musi Banyuasin RIZKI KURNIA Total APBD South Jaya Mulia South Jaya Mulia Total APBD TERETES APBD TERETES TERETES Total APBD Tiga Wijaya 3.00 960. Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi RAKSA Total APBD rawai sakti rawai sakti Total APBD RIA 3.000.000.00 596.000.600.000.815.000.00 7.000.206.00 509.000.460.880.440.000.00 971.440.000.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.600.00 369.000.000.560.000.000.000.000.000.000.00 860.000.00 1.000.000.00 2.250.000.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Keluang .000.

000.000.000.00 190.000.587.000.000.00 778.000.00 960.00 220.00 960.000.000.000.000.000.00 680.000.000.00 300.00 500. CV Kel. TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Sekayu APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya 390.000.000. SUNGAI KERUH APBD TRI BHAKTI JAYA.00 1.465. CV APBD TRI BHAKTI JAYA.00 KEC.00 Kecamatan Sungai Lilin Tiga Wijaya Total APBD TRI ARTHA JAYA.000. Kecamatan Sungai lilin KEC.000.600.00 Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.Sekayu APBD Tiga Wijaya 129. CV Total APBD TRI BHAKTI JAYA.000.000.000. CV 220.600. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN PLAKAT TINGGI APBD TRI BHAKTI JAYA.000. CV TRI ARTHA JAYA.00 Sekayu TRI BHAKTI JAYA.000. Kecamatan Babat Toman.000. Balai Agung Kec.00 525.519.00 680.00 Kecamatan Sekayu.000.000.000. CV 2.000. CV Total APBD tricipta Kecamatan Babat Toman tricipta Total APBD Yudha Sarana Utama Yudha Sarana Utama Total Grand Total 190.000.719.00 ################ .000.

ALDILUX CV. ARSA SACS CV. ASIMA ELECTRICAL CONTRACTOR CV. BENTAUS SAKTI CV. JASTRIK JAYA CV. BELITI JAYA CV. AYOEB BROTHERS CV. B. ANDREAN JAYA ELEKTRIK CV. AHA MANDIRI CV. AKRISAH CIPTA CV. AL .GARARA CV. ANUGRAH BERSAMA CV. BALAMMIKA CV. AKA PUTRA CV. BERKAH TIYO CV. ADHI PRIMA USAHA CV. ABRAR PUTRA UTAMA CV.I. ALBAAQII CV. 4A CV. AKBAR BROTHERS CV. AGUNG JAYA CV.Nama Anggota CV. BERKAT CEMERLANG JAYA . ANUGERAH ABADI CV.

CITA UTAMA CV. BIRO TEKNIK CAHAYA CV. BIRO TEHNIK MELATI CV. BINA PUTRA SARANA CV. BONTA BERSAUDARA CV. CHINTHYA BERLIAN MARTHARICA CV. ALIS CV. CEMPAKA INDAH LESTARI CV. BI. CAHAYA BUNDA CV. BIRO TEHNIK NIAGARA CV. BHAKTI CV. CEMPAKA INDAH CV. BINTANG RAWAS CV. CANDY DJAYA CV. DANAU BERINGIN CV. BUANA SARI CV. BIRO BINA TEKNIK CV. DAMAR AGUNG LESTARI CV. DANG LUPA .CV. CASSIOVORA ELECTRO CV.

DEKHA CV. DHARMA INDRA CV. DAYA KARYA CV.CV. DIAN CV. DELIMAH CV. DUTA SEPADAN CV. DWI PANCA GEMILANG . DUA CAHAYA CV. DELTA PERKASA CV.

EMPAT SATU CV. EKA JAYA CV. DWI PUTRI CV. EKALAYA CV. ELANG PERKASA CV. EMPAT INTAN MUTIARA CV. ERIS MANDIRI ABADI CV. GILANG PERSADA . ELECTRO CV. GALIS (GAYA LISTRIK) CV.CV.

GURUH AGUNG CV.CV. GUNA PATRA CV. HALAL SEJATI CV. HUTAMA KARYA . HAYRUNNISA CV. GITA PRATAMA CV. HIDAYAT CV. HENDRYAN PUTRA ABADI CV. HANG TUAH CV.

CV. JAYA BERSAMA . JASA . INRIDHE CV. JAPA TEKNIK CV. JASA PASTI CV. INTI PEMBANGUNAN CV. INDO PRIMA CITRA INTI CV. JASA WAHYU CV. JAYA ABADI CV.JASA CV. JASA BHAKTI CV.

KENCANA UTAMA KARYA CV. KHARISMA CV. KUSKUS . KEDATON OGAN MANDIRI CV. JAYA MANDIRI CV. JEMBATAN MULYA CV. KARYA MANDIRI CV.CV. KUALA KENCANA CV. KARYA MANDIRI CV.

MANDALA ELECTRIC . LECCY CV. LIMA SAUDARA CV. LINSHING CV. LANGKAH BARU CV. LINGGAU PUTERA CV.CV. MAHAMERU CV. LIZUARDY CV. MADIAS KUDUS PUTRA CV.

MENARA GADING CV. MITRA ABADI CV.CV. MOOL CV. MARLIN SAHARA CV. MATJAN JAYA CV. MARO ELEKTRO CV. MIRZAH CV. MATAHARI CV. MUARA ELEKTRIK . MEKAR JAYA CV.

MUSTIKA SAKTI CV. NALOM CARANA CV. MUSI ASLI CV. PANCA PUTRA CV. MUARA KARYA CV.CV. NANNUFATH CV. MUMASIS BROTHERS & CO CV. PANDU . NIGAPUR CV.

PHILIPS JAYA CV. PENUKAL MUDA TEHNIK CV.CV. PIJAR CV. POWER PIKTA CV. PASEDO CV. PIJAR JAYA LESTARI CV. PANORUS DEWA CV. PUTRA LENGKITI . PELANGI INDAH CV. PRATAMA JAYA TEHNIK CV.

RESTU BUNDA CV. RAMBANG JAYA CV.CV. RIDHO AL HAFIS MANDIRI CV. RENI JAYA CV. SABAR JAYA . RASLA MADANG SAI CV. RAHATI PUTRA MANDIRI CV. RISMA JAYA CV. RIZKY JAYA CV.

SAMA JAYA CV.CV. SANDEMA KARYA CV. SAMAN JAYA CV. SALSA MANDIRI CV. SALING MENGHORMATI CV. SETIA CV. SENNI ANUGRAH CV. SERAI INDAH CV. SETIA .

SINAR JAYA CV.CV. SIMPATI CV. SINAR AL . SINAR PELANGI CV. SETYA MITRA SEKANTI CV.HAFIS CV. SRIVIJAYA CV. SRIWIJAYA ENERGI CV. SINAR SAHABAT CV. SUKSES MANDIRI CV. SURYA ABADI PERKASA .

THEODORA & CO CV. THYO UMAR PRABU CV.CV. TEMON SERVICE CV. TENGGULI CV. SUWAI SAMPOERNA CV. THEMBHELING BROTHERS CV. TIDAR MULYA ABADI . SUWAI PUTORO ANOM CV. TEHNIKON CV.

WIRA KARYA KOPURLIN . TRI MITRA UTAMA CV. TIGE DULUR CV. TYAS BERSAUDARA CV.CV. VISI TEKNIK CV. USPEN KARLIS CV. TRIKARSA TEHNIKA CV. WIGUNA CV.

PT. CEMPAKA INDAH ABADI PT. BUMI PUTRI SILAMPARI PT. BUANA ADI PUTRA PT. CENTRAL MAKMUR ABADITAMA PT. ADHI JAYA BERDIKARI PT. BATUMOROR ABADI PT. CONNECTRA UTAMA . ARJUNA MAS ABADI PT. ASTA SARANA RAYA PT. ARIS AL BAROKAH PT.

DEMPO ABADI PT. DILIA UTAMA PT. ELECTRO SRIWIJAYA PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI . EMPAT INTAN MUTIARA PT. DELTA PUTRA TEHNIKA PT. COSMO INDO AGUNG PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA PT. DIAN PRIMA ABADI PT.PT.

INTAN PERMATA JAYA PT. JAYA PRIMA KURNIA PT. GARUDA PUTRA MULIA PT. HAMKA MAURI PERKASA PT. HALUAN BERSAMA PT. HANDOKO JAYA ABADI PT. HENDRYAN PUTRA ABADI PT.PT. HERUTAMA INDRANUSA PT. GLOBAL MANDIRI ABADI PT. KABASU ABE LIBE .

LOUISKA JAYA PT. LIMA BERLIAN BERSAMA INCO PT. MARTIMBANG UTAMA . KARYA MITRA SEJATI INCO PT. KUSUMA ARTA ABADI PT. KARYA CIPTA SEJAHTERA PT. KARYA MANDIRI ENERGINDO PT. KARYATAMA SAVIERA PT.PT. KARIM TEKNIK PT.

MUSI ASLI PT. PANCA ARTHA SARI PT. MUSI ASLI ADI PERKASA PT. MASMUR ABADI PT. SAHABAT TEHNIK PT. PANCA PERSADA WIBAWA PT. RISMAIDA EKA PT. SARWA KARYA WIGUNA PT. RAMA INDAH PT. WAY SEPUTIH BUMI NUSANTARA . SATRIA DWI PUTRA PT. SUNGAI LEMATANG LTD PT. ULTRAKINDO DHARMA BUANA PT. TAMBORA MANDIRI PT. RAMDAV PT. SRI METRIKO UTAMAWIDJAJA PT. SERBANEKA PT. PUTRA PRIMA MEGA POWER PT. PUTRA CIREMAY PT. RAVIDA MANDIRI PT.PT. PUTRI KEMBAR SAKTI PT. VAREL GEMA UTAMA PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA PT.

ZULA UNGGUL .PT. YUNGHAN SEJAHTERA PT.

Harapan Komp. Baru. Jend.0813-67128279 Jl. Yos Sudarso Gg. Pasar Muara Beliti Lk. Lematang No. 004 Telp:0711-720081 Jl. 085267916880 Jl. Kenari No. 32 RT. 405 Rt. Gentayu No. 11 No. BS Rt. Manggar I No. 01/06 Dusun VI Desa Air Paoh Telp:085268735558 Jl. 47 Pasar III Muara Enim Telp:0734-421965 Jl. 647 Palembang Telp:0711-413178 Jl. MARTADINATA NO. Keputraan. Mojopahit Rt. Kenanga Rt.E. Kemalaraja Telp:0735-327025 Jl. I Rt. 08153862677 Jl. 02 No. Hp. 081367135937. Muara Enim Telp:0734-423088.Alamat Jl. Ganesha Rt. 081368086078 / 0711-368749 . Azhari No. 11/03 Telp:0711-5466766. 081373309219 Jl. Sosial Komp.V Kel. Slamet Ryadi Lrg. Raya Tugumulyo No. 524 I Ulu Darat. Cut Nyak Dien No. Muara Beliti Telp:081368815555 / 081271316900 Jl. Deksangke No. 14 Telp:0713-323544. 26 Lubuk Linggau Telp:0733-451366 Jl. Bukit Sangkal Telp:0711-823115 / 0711-823115 Jl. 08127392299 Jl. TJ. HTI Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-423952. 71 Rt. 081367308193 Jl. Palembang Telp:0711-510747 Jl. 09/03 Kp. 15 Palembang Telp:0711-366075. 05 Rw. Bangka No. 79/407 29 Ilir Palembang Telp:0711-363320 Jl. 08192867815 JL. OKU Timur Telp:0735-452121. K. R. Puri Nusa Indah B 6 Kel. I Kel.51 Rt. Desa Srikaton Dsn. Pasar Atom No. 4 / 13 Ulu Palembang Telp:0711-515864. Lubuk Linggau Ilir Telp:08287774502. 034 Pagar Agung Telp:0731-324579 Jl. Rakyat No. 4 Buay Madang Timur. 08127314761 Jl. Yani Gg. 17 No. 11 Kec. 67 Rt. Bambang Utoyo Lr. Lubuklinggau Brt II Telp:0733-322779 Jl. Pangeran Subakti Gg. A. Sumatera Komplek Prabu Indah Blok B 4 No. 05 Kota Lubuklinggau Telp: Jl. 1123 Rt. 03 Rt. Sianjur II No. 591 Rt. Proklamasi Gg. 038 Prabumulih Telp:0713-325270. 11 PALEMBANG 30116 Telp:0711-710064 Jl. H. Peternakan II No. 04/01 Kec.

324047 / 0733-324047 Jl. 426 Kel. Pasar 16 Ilir No. Bangau Gang Sawo No. Baturaja No. 081367620861 Jl. Sutomo No. 04/06 Karang Raja Kec. 02/03 Kec. 13 Palembang Telp:0711-314248. 113 Palembang Telp:0711-8336675. DR. 081367958000 Jl. 0199 Rt. 02/02 Karang Raja Telp:0713-325308 Hp. 08127850975 Jl. Tanah Periuk Telp:0733-451650 Komplek Alam Sako Baru Blok E-12 Kenten. Let. Suka Bangun II Komplek PLN Blok G No. Sekip Lr. Prabumulih Timur Telp:0734-423326.354719 / 0711-354719 Jl. 213 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320229 Jl. Marzuki No. VIII Suka Makmur Kota Pagar Alam Telp:0730-623210 Jl. 222 Rt. Anak Petai rT. Palembang Telp:0711-813316. Pertiwi Lingkungan II No. 03/01 Telp:0711-413078. Pasar 16 Ilir No. 0813-67042928 Jl. Arimbi Rt. 08154192992 Jl. Dr. 01 Palembang Telp:0711-354719 / 0711-354719 Jl. Kenanga II No. 20 Lahat Telp:0731-324805. 26 / 04 No. 6.Jl.148 Palembang. Jati Wangi Rt. 081367282314 Jl. Hp. Baturaja Lama Telp:0735-320229. 18 A Rt. 08127142992. Yos Sudarso Gg. Nigata Kel. Telp:0711-353690 . 05 Kel. Mandi Aur No. 08287336285. 61 Rt. 08153812645 Jl. Sutomo No. Sukaraja. Martapura Telp:081368979900 . 04 Rw. 081377712341 Jl. 9 Rt. 68 Rt. Mayor Ruslan Perum Bumi Serasan Damai Muara Enim Telp: Jl. 8306188. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. VII Marga Mulya Telp:0733-452322. Banten No. Mayor Laut Wiratno No.5 Rt. 008 / 026 Kel. Prabumulih Timur Telp:0713-321444 / 0713-323789 Desa Tanjung Kemala Rt. 0816383432 Jl. Sukamaju Km. 1510 Palembang Telp:0711-414636 Jl. 18 Prabumulih Telp:0711-320907 Jl. 081392291005. 65 Rt.

085669394847 Jl. Jaksa Agung R. Tungkal. Kartini Kel. 3/418/1099 Palembang 30126 Telp:0711-357244 / 0711-357244 Jl. Suprapto Gg. DR. A. Sawi Rt. Keluarga II No. 05 / 03 Karang Raja III Telp:0811378089011 Jl. 911/37 Telp:0711-378017.K. Syekh Abdul Samad No. Muara Enim Telp:0713-320152 Komp. Kemang No. Sukajadi. 26 Telp:0733-451061 Jl.A.Jl. 816419 Jl. Petanang No. 27 Palembang Telp:0711-366793. Graha Silampari Simpang Periuk Blok B. 100 Kel. Prabumulih Telp:0713-321402 / 0713-321402 Jl. Muara Enim Telp:0734-421132 Jl. R. Bangau Gg. Batu Belang Jaya Telp:085267694948 . Gani No. 152 A Prabumulih. A. Yani Lingkungan IV Tebing Gading.

OKU Selatan Telp:085273602335 Jl. 0813 14020660. 1724 Palembang 30129 Telp:0711-7077237 . 793 Palembang 30126 Telp: Jl. Dwikora II Lr. Sanusi Lrg. 210 Jawa Kanan SS Lubuklinggau Telp:Hp. May. Raya Ranau Desa Ruos Kec.0819 7895332 Jl. Kopral Slamet No. 2785 Rt. Sekundang No. Deksangke Gg. Pepaya Telp:0734-423326 Jl. Yos Sudarso No. 10 Kel. Lubung Kupang Telp:0733-7035656. Mayor Ruslan No. 081532983585 Jl. 73 Pasar Lama Kab. 109 Blok G Kel. 11 No. Salim Batubara No. Dwikora II Lrg. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. Perum Citra Ragency Blok BV Rt. Lahat Telp:0731-322105 Jl. Ramin III Rt.Jl. Proklamasi Komp. Buay Rawan Kab. Sekundang No. 29/05 Telp:08153838596 Jl. H. Tanjung Aman Telp:085267694147 Jl.

Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. Yani Rt. 10 Kel. Dr. 23 Demang Lebar Daun Palembang 30137 Telp:0711-410615 Jl. Moh. Hp. 1772 Palembang Telp:0711-315919. 08153827405 / 0713-322071 . 01 / 03 Baturaja Timur. Lintas Sumatera No. MP. 367 Rt. 45 .06 Rw. Syakyakirti No. Slamet Riady No. Kenten sukamaju No. A.11 Ilir Palembang Telp:0711-352326 Jl. Jend. 2 Lubuklinggau. 313221 / 0711-313221 Jl. 05/02. 282 Rt. Hatta No. Jl. Gunung Ibul Telp:0713-7000434. Musi Rawas Telp:0733-324047 Jl. Mangkunegara Ruko Kenten Hill H4 Kenten Telp:0711-810440 / 0711-821226 Perumnas Prabu Indah Blok F4 No. 085267804076 Jl. Kikim I No.03 Palembang 30163 Telp:0711-7364606 Jl. OKU Telp:0735-324599.Jl.

821 Kel. Jend. 01/09 Telp:0711-413937 Jl. 915 Ds. Letnan Murod Km. HTI Desa Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-421155 Jl. Bumi Agung Telp:081280030001 Jl. 08127803151 Jl. Akmal No. OKU 32182 Telp:0735-450650. Nusa Indah No. Lubuk Aman Telp:Hp. Wedana Fangkoe Kampung Serdang Kel. Damai IV No. Gumawang Belitang. Damai Lembayung Rt. 0813-67282000 Jl. 2276 Rt. Veteran No. Pasar Baru Kec. 07/03 Kel. 5 No. 42 Rt. 081510473966 / 0735-450342 Jl. Inspektur Marzuki Lrg. 3433 B Palembang Telp:0711-352725 Jl. 2957 C-D Palembang 30129 Telp:0711-354824 / 0711-354344 Jl. 878 / 39 Palembang 30128 Telp:0711-410352 Jl. Garuda No. Lahat . 2 Kel. 451342. Bandar Agung Kab. Sudirman No.Jl. Baturaja Timur Telp:0735-325964.

III Desa Purun No. Raya Lintas Belimbing Sekayu Kp. Sumatera IV Blok BT 06 Jakabaring Telp:0711-7538128 / 0711-7538128 Jl. 322755 . Lematang No. III Buay Madang Timur Telp:081279185508 Jl. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Sei Pangeran Telp:0711-718600. 64 A Rt. 08/03 Lembayung. Batu Urip Taba Telp:0733-325624. 13 Lubuk Empelas Muara Enim Telp: Jl. Jl. Letnan Jaimas No.Telp:081368406298 Jl. 198 Rt. 7088751 Perum PNS. Beringin No. Pasar Rawa Bening BK. Letkol Adrianz No. 93 Telp:081367971065 Jl. 04/02 Kel. 9 A Komplek Polantas Sukabangun II Telp:0711-413706 Jl. 9 Kel. 22 Rt. Bandar Agung Telp:0731-326029 Jl. Garuda Hitam No. Guru-Guru No.

30 Palembang Telp:0711-710893 Jl. 3C-24 Ilir Palembang. 325716 Jl. Let. Lbklinggau Timur I Telp:0733-325624 Jl. 081977734657 Jl. Merdeka No. 64 Kabupaten Muara Enim Telp: Jl. Jend. 1 Watervang. Depati Said No. IV Kel. 06 Senalang Telp:Hp. Kenanga II Gg. Radial No. Seroja III No. Reformasi No. 746 Kel. Linggau Ulu Telp:0733-321572. 023 Rt. Rambang No. Telp:0711-311750 / 0711-311250 Jl. Beringin No. 02 Rt. Bambang Utoyo . 54 Rt. Garuda Hitam No. 05/02 Perumnas III Bandar Jaya Telp:081392291005 Jl.Jl. Martapura Telp:0735-482664 / 0735-482664 .Sianjur II No. Pakusengkunyit Kec. 10 Rt. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl.

Muara Enim Telp: Jl. Semangka V No. F. 416714 / 0711-414688 Jl. 2212 Rt. Jendral Sudirman No. 77 Kel. Sukorejo No. Nuri No. 1330 Kemang Agung Telp:0711-511561 / 0711-511561 BTS I Dusun IV Desa Air Satan Kec. 52 A Kel. Burlian No. 085267123096 Jl. 59 Rt. Kolonel H. 081278907333 Jl. Trikoyo Kec.Alang Lebar Telp: Jl. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700. XI/105 Perumnas Lubuk Tanjung Telp:085267268068. Pasar III Kec. Muara Beliti Telp:- . Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. 028/009 Alang . Nigata Kel. Ramin III Blok G Rt. Bengawan Solo No. 97 KM. 284 Rt. 03/02 Kec. 11 Ds. Ulak Surung Telp:0733-320210 Jl. Abikusno Cokrosuyoso No. 33/30 Ilir Palembang Telp:0711-363142 Jl. Prabumulih Utara Telp:08287336285.Jl. Anak Petai Rt.

Palembang Telp:0711-810948 Jl. Letnan Murod No. Ulak Surung Telp:0733-451204 Jl. 161 Rt. Hok Tong No. Depati Said No. Bengawan Solo No. Sekip Bendung Lomba Jaya II No. Jend. IV Linggau Ulu. 415 A Plaju. 26 Telp:0711-371013 Jl. Lbklinggau Timur I Telp:0733-320297 . Beringin No. 013/05 Kel.369048 Jl. 02 Rt. 660 A Rt.5 Palembang 30129 Telp:0711. 30 Kel. 50 Kel. 24 Ilir Telp:0711-711904 Jl. Lubuklinggau Telp:0733-321572. Sudirman No. 30 Rt. II Lubuk Linggau 31616 Telp:0733-322267 Komplek Ilir Barat Permai Blok D 1 No. 878/19 Rt. 3261 KM. 3. 325716 Jl. 08127155173 Jl.Jl. 20 Ilir IV Telp:0711-410352. 1 Watervang. Depati Said No.

04 Kel. Jend. 39 Rt. 24 Lubuk Linggau 31611 Telp:0733-322051 / 0733-325051 Jl. 86 Palembang Telp:0711-710500 / 0711-710500 Jl. 003/003 Kel. Bambang Utoyo No. Iswahyudi No. Gani Rt. Palembang Telp:0711-811442. 524 Rt. 082887336448 Jl. Tungkal Kab. Gajah B-11 Komplek Kedamaian Permai. 11 Perumnas Rahma Telp:0733-452673 Jl. Sudirman No. Prof. 18 Rw. Lintas Sekayu No. 710500. Dr. Lingkar No. 617 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320742 Jl. Mohamad Yamin No. 073 Prabumulih 31113 . Ak. 109 Desa Gunung Raja Telp:081373797181. PHDM II No. 45 Prabumulih Telp:0713-325995 Jl. Rahma No. 08127120760 Komplek PHDM. Muara Enim Telp: Jl. Kalidoni Telp: Kel.Jl. Jl.

38 Rt. Pandan Telp:0719-22158 Jl. 60 Rt. 44 Kel. Mayor Ruslan II No. 58 A Kel. Baturaja Permai Telp:085669454792 Dusun Baturaja No.Telp:081367926968 Jl. 06/02 Baturaja Lama Telp:- . Negara Pelita Jaya Gunung Megang. 085273085825 Jl. 125 Lingk. Musi Rawas Telp:0733-322267 Jl. RSS. 085384762436 Jl. Merdeka No. 081273256898 Jl. Muara Enim Telp:085268955411. 325434 Jl. Raya Desa Rasuan Simpang Empat Dusun V Rt. Rumah Sakit No. Parit.02 Lubuk Linggau. Depati Said No. 05 / 03 Ds. Raya Blok Pasar Rt. Helindo Blok T No. 122 Kel. Pasar Baru Lahat Telp:0731-321387. I Talang Ubi Timur Pendopo Telp:0713-390289 Jl. 02 / 05 Telp:081377719095. Tj. Marga Bhakti Telp:081928840867. 121 Rt.

JEND. Shinta No. Srikaton Kec. Dr. Bandar Jaya Blok E No.5 NO. SUDIRMAN KM 3. 320675. 321672 Jl.Jl.3219 PALEMBANG 30129 Telp:0711-354253 / 0711-373968 Jl. 66 Lubuklinggau Telp:0733-325781 Jl. Isa No. 32 Rt. Surya No. Wonosari Prabumulih Utara 31100 Telp:0713-321718. M. 35 Komp. 32 Rt. 403 Kel. 002/001 Lahat Telp:0731-322034 JL. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. Cut Nyak Dien No. Serai Indah Blok J No. 081373737430 Jl. Kartini No. 9 Telp:0711-580337 Jl. Lintas Timur Km. Lingkaran I No. 306 B Palembang Telp:0711-361575/ 0711-361575 . 244 Palembang Telp:0711-540018 Jl. B. 02 Baturaja OKU Telp:0735-322818. 16/07 Kel. Garuda Hitam Gg.

Puncak Kemuning Telp:085267146280. 27 Kel. Sukamaju KM. Dian Relly TVRI No. Cendana Baturaja Permai Blok S No. 08287771280 Jl. 15 Rt. Hasan Basri Gg. Himalaya No. 01 No. 26/04 Palembang Telp:0711-414636 Jl. Bukit Lama Telp:0711-7903895 Jl. Imam Bonjol-Perum RSS Sriwijaya Blok AA No. A 2 Prabujaya. Palembang Telp:0711-361575 / 0711-361575 Jl. 561 16 Ilir. OKU Telp:0735-325379 Jl. Waringin Rt.5 No. 09/03 Telp:082176087567. 4 No.5 Palembang Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. 081373273812 . 085273251587 Jl. Sukabangun II Komp. 31 Rt.Jl.6. Let. 200 Baturaja. 31/16 Kel. Putri Kembang Dadar II No. 57 Lubuklinggau Telp:Hp. Angkasa Rt. 16 Rt. Sukaraya Telp:085669354149 Jl. 6. Nangka No. Polantas No. Yos Sudarso Gg. 081210412360. 1510 Rt. 20 KM. 01/01 Kel. Prabumulih 31111 Telp:081367728077 Jl.

Prabumulih Telp:0713-321028 . Lahat 31426 Telp:0731-323521. Rasuan Kec. Damai Komplek Perumka No. 081367620861 Jl. 08287336285. 167 LK. Syakyakirti No.IV Karang Jaya. 321454 Jl. Nigata Kel. OKU 32181 Telp:0735-481007 Jl. OKU Timur 32161 Telp:081278907333 Jl. 01 Rw. 106 Martapura. Jend. Letkol Harun Sohar No. 10 Prabumulih Telp:0713-320825. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. 105 D Lahat Telp:0735-321046. 273 Rt. RD PJKA. Anak Petai Rt. 48 Rt.Ds. Madang Suku I Kab. Garuda Hitam No. Jenderal Sudirman No. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. 324579 / 0731-321885 Jl. 01 Palembang Telp:0711-7036929 Jl. 213 Kel. 325666 Jl. Sudirman No. Arjuna II No.

76 Rt. 06 Telp:0711-511447 Jl. 48 RT. Let. 320681. KMS. 02 No. 37 Palembang Telp:0711-710389 . Majapahit Rt. 321358. 07 Rt. Gentayu No. Jaya 7 Lr. RW. 1005 B Rt. 918 Prumnas Sako Kenten Telp:0711-811600. Lematang No. 16 Ulu Telp:0711-350527 / 0711-350527 Jl. HM. Rivai No. Jend. Ramayana No. 711702 / 0711-824500 Jl. 16. 10/03 Palembang Telp:0711-8320372. Lubuklinggau Barat II Telp:0733-322621 Jl. Letnan Alamsyah No. 7738261 Jl. 73 Kel. 081377614024 Jl. Patahilang I No. 45 Lahat Tengah Lahat Telp:0731-321388. 323446 Jl. Asyik 3-4 Ulu No. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Telp: Jl. Majapahit Telp:0733-7329115. Taba Pingin Kec.4 Kel.Jl. 03 Keputraan. Kapten A. 1659 RT. 018/06 Kel. Bambang Utoyo No.

Ruko Taman Mandiri Blok B1. Suka Maju Sako Kenten Telp:0711-4120357. 15 Ilir. 1593 Lt. Lingkaran I No. Bagelan Rt. 50 Palembang Telp:0711-312946. H. 1768 Rt. 6. Garuda Hitam No. 427 Rt. 027 / 04 Telp:0711-421684. 822855 . 1 Rt. 15 / 04 Palembang Telp:0711-718600. Rustini Raya Blok E 1 No. 507/07 Palembang 30137 Telp:0711-373884 / 321821 Jl. Kol. Palembang Telp:0711-825665. Demang Lebar Daun No. 184 Kel. 081271032688 / 0711-820521 Jl. Bintan No. 14/04 Lorok Pakjo Ilir Barat I Telp:0711-372459 / 0711-372459 Jl. 7303797 / 0711-4120357. 306 B.6 B1. 07 Rw.7. Palembang Telp:0711-361575 Jl.Jl. 7088751 / 0711-718600 Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No. 7081650.5 No. 04 Sukamaju. Jl. 7901759 / 0711-717652 Jl. 08127318669 / 0711-413125 Komp. Angkatan 45 Telp:0711-377866 / 0711-377890 Jl. Barlian KM. Ramakasih VI No. 413125. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl.

446966 Jl. Yani Tl. 4385000 Jl. 16 Kel. 2 Ilir Palembang Telp:0711-714642. Dwikora II Lr. 21 Palembang 30135 Telp:0711-366400 Jl. Pangeran Subekti Gg. Alamsyah Ratu Prawiranegara No. RE. 13/05 Km. 53 Bukit Lama. Burlian No. 11 Rt. 813487 / 0711-813487 Jl. Martadinata No. A. 28 Palembang Telp:0711-512114 / 0711-512114 Kel. Palembang Telp:0711 . Sekundang III No. 10 Rt. Karya Bersama No. Pagar Alam Selatan Pagar Alam Telp: Jl.Perum Rakyat Talang Ratu No. 08 Kel. 5 Telp:0711-410352. 97 Km. Jend. 819685 / 0711-819605 Jl. 971 Rt. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700 / 0711-414688 . Rakyat No. Banten No. 05 Rt. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. Nendagung Kec. 4384000. Kolonel H. Sri Mulya Telp:0711-7916667.

Rustam Effendy No. 15 / 04 Kel. H. 283/339 KM. 081367527888 / 0711-373833 Jl. Jl. 26 Ilir Telp:0711-7010844. 411118 / 0711-411264 Jl. Barlian No. Muara Dua Telp:0711-3323480. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. 310616. 88 Rt. Palembang Telp:0711-350480. Siring Agung Palembang Telp:0711-412342 Jl. 20 Ilir. Pembangunan No. Srijaya No. 03 Komp. Blanco No. Jend. 124 Palembang. Kol.706 1369 Komplek Grand Garden. 21 / 6 Kel. Telp:0711-514654. Sudirman No. 364005 / 0711-355734 Jl. 56 Kalidoni Telp:- Jl. 02/09 Kel.5 Palembang Telp:0711-414183. 5. 11 Rt. Yani Rt. Jl. Onglen No. Patra Permai Telp:0711-7422031 / 0711-74225 Jl. Perindustrian 1 Blok C No. Jend. 276 C Km. 081367457272. 9 Rt.Jl. A. 02 Gg. Pangeran Subakti No. 5. Tp. 18 Kel. 05 Rw.5 Palembang .

46 / 13 Telp:0711-441755. Yani No. Ramah Kasih III No. 11 Rt. Prabumulih Telp:0713-321717 / 0713-323207 Jl. Demang Lebar Daun / Sei Sahang No.71 Rt. 117 Palembang 30112 Telp:0711-355538 / 0711-317838 Jl. 325972 / 0713-322071 Jl. Kemuning Telp:0711-362139 / 0711-365702 Jl. 1678 Rt. Pelita 1461 Rt. 02 Rt. Duku Palembang Telp:0711-713506 / 0711-710719 . 04 LK. 322466 Jl. IV Prabumulih Timur Telp:0713-321981. 2 (Kampus POM IX) Rt. A. Arimbi No. 20 Ilir Kec. Kemuning Sekip Telp:0711-372038. 22 Kel. 7 Kel. 31/09 Lorok Pakjo Telp:0711-368749 Jl. Prabu Jaya. 59 Palembang 30137 Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. Golf Blok G No. Demang Lebar Daun No. Basuki Rahmat No. Slamet Ryadi No.Telp:0711-412318 Jl. 25/06 Pahlawan. 91 Kel. 7016877 / 0711-373833 Jl.

Mayor Zen Palembang 30118 Telp:0711-712182 / 0711-712182 JL. Residen A. 376779 / 0711-373002 Jl. 812854 / 0711-418011 Jl. Palembang 30134 Telp:0711-373002. Semeru No. 010 Kel. 25 Palembang Telp: 0711-358865 Jl. 2 Palembang 30124 Telp:0711-352725 / 0711-366666. Palembang Telp:0711-356061 Jl. 363428 / 0711-320488 Komplek PTC Mall Blok G No. Ramah Kasih III No. 1144 B Palembang Telp: Jl. 121 Lantai II Palembang Telp: Jl. 027/010 Kel. 210 C Palembang 30112 Telp:0711-360024 / 0711-317838 Jl. 01/01 Bukit Sangkal.A Demang Lebar Daun Pakjo Telp:0711-7373624. 230 Kel. 012 A Rt. Supomo No. Residen A. 360902 Komplek PT. Puding No. Rozak No. 8356074 Jl. 208 Telp: Jl. 1410 Palembang 30129 Telp:Jl. 0724 / 60 BATURAJA. Seduduk Putih Garuda Putra II D79 Palembang Telp:0711-819447. Tembesu No. 10 Kel. 5360. 25 Palembang Telp:0711-352229 / 0711-352229 Jl. OKU Telp:0735-320054 Jl. Bambang Utoyo Lr. 7826034 / 0711-719964 Jl.Jl. 2233 B Palembang 30137 Telp:0711-441623. Palembang 30124 Telp:0711-361575. Tembesu No. Slamet Ryadi No. 17 Ilir. Semeru No. 382323 / 0711-382096 Jl. Prof. Ilir Timur II . 376779 / 0711-373002 Jl. DR. 17 Ilir. Asta Murca Rt 04 Rw 001 No. 12 A Rt. Lingkaran I No. 306 B 15 Ilir. Radial Seduduk Putih Rt. 121 Rt. Kalidoni Telp:0711-819653 Jl. Raden Nangling No. Demang Lebar Daun No. Rozak (Patal-Pusri) No. 48-49 Palembang 30114 Telp:0711-382071. PUSRI.Sungai Sahang No. Pasar Lama Lahat Telp:0731-325434. Cemara No. 322387 Jl. 441624 Jl. 9 Sako. 99 Palembang Telp:0711-719964. Jl. Kec. Ariodillah IV Blok A/2 Palembang 30129 Telp:0711-322672 / 0711-322672 Komplek Sangkuriang Blok F No. Ilir Timur 1 Telp:0711-373002. SAMRATULANGI NO.

Rudus II No.Telp:0711-814235 Jl. Sukamto Komp. Telp:0711-355139 / 0711-314764 . Patal Ionia No. 4 Sekip Ujung Palembang. A6 Palembang 30114 Telp:0711-366840. 7956886 / 0711-366840 Jl. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful