No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Daerah
KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat

No Kartu Anggota 10710-08000001 10710-07000292 10710-08000003 10710-08000004 10710-08000005 10710-08000006 10710-08000007 10710-08000008 10710 - 080000 10710 - 080000 10702-07000002 10702-07000003 10702-07000015 10702-07000005 10702-07000016 10702-08000005 10702-08000006 10702-08000007 10702-08000008 10707-08000001 10707-08000002 10707-08000003 10707-08000004 10707-08000006 10707-08000007 10707-08000008 10707-08000009 10707-08000010 10707-08000011 10707-08000012 10707-08000013 10707-08000016 10707-07000001 10707-07000002 10707-07000003 10707-07000004 10707-07000005 10707-07000006 10707-07000007 10707-07000008 10707-07000009 10707-07000010 10707-07000011 10707-07000012 10707-07000013 10707-07000014

Kualifikasi
k1 k1 m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 k1 m k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2

Nama Perusahaan
CV BHAKTI WIRAUTAMA CV DELLA PT HASDI GROUP PT KARYA DUA PUTERA CV LAYA PRATAMA CV PULAU NEGARA CV WISATA INDAH CV BHU JAYA PUTAS MANDIRI, CV DAYA GUNA, CV ALAM PERMAI INDAH MANDIRI, PT PURNAMA ASRI LESTARI, PT MUSIM SAWIT, CV BAYUASIN TIGA SARANA, CV SUKSES ARTA MULIA PUTRI BERLIAN, CV HARUMI RATTA, CV BUNGA TANJUNG JAYA, CV BUDI, CV

SRIWIJAYA MAKMUR, CV
VONICA, CV DHEATRI, CV REZA DAN RIZKI, CV RENI JAYA, CV BHAKTI, CV KARTALIKA, CV MANDIRI, CV SUMBER TANI MANDIRI, CV SUKA RAMAI, CV SAMA SENANG, CV SURYA AGUNG, CV ALBERT, CV SINAR ANEKA, CV SUTRA MAS, CV SINAR LOGAM, CV SETIA DHARMA, CV WIRA JAYA, CV SURYA KENCANA, CV ANUGERAH PENCIPTA, CV SRI REJEKI, CV SUMBER TEHNIK, CV GUMARANG, CV SUMBER MAKMUR, CV MANUNGGAL, CV MANGGUL, CV KUNIA, CV

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10707-08000015 10706-000040 10706-000034 10706-07000018 10706-000031 10706-000029 10706-000030 10706-07000021 10706-000001 10706-000002 10706-000003 10706-07000069 10706-000005 10706-000006 10706-000007 10706-07000019 10706-07000031 10706-000038 10706-000037 10706-07000067 10706-000026 10706-000027 10706-07000071 10706-000010 10706-07000029 10706-000012 10706-000013 10706-000014 10706-000015 10706-07000008 10706-000017

k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2

TITILAS JAYA, CV CV. JAKA PRATAMA KONSTRUKSI CV. TARIDA KOP. SERBA USAHA DUTA MANDIRI KOP. KELUARGA DAMAI LESTARI CV. ANUGRAH CV. DUA BIAS CV. SUMBER SEJAHTERA CV. UTAMA MANDIRI KOP. SERBA USAHA CV. RIZKY PRATAMA CV. PENTIUM CV. BUMI NUSANTARA CV. PUALAM EMAS CV. RICON ABADI PT. MUSI RAWAS CV. MITRA KARYA KONSTRUKSI KOP. SURYA CIPTA SARANA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA KOP. KARYAWAN PTBA CV. SANG GORO CV. GRAMA KARTIKA CV. ADIE KARYA CV. BUDI DHARMA CV. SINAR MAS KOP. WAHANA KARYA KOP. PEMUDA CV. EURU KOP. PRIMKOPAD 141 KOP. DUTA MITRA CV. KARUNIA TECH

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-000018 10706-000019 10706-000020 10706-000021 10706-000022 10706-000023 10706-07000141 10706-000042 10706-000044 10706-000045 10706-000046 10706-000047 10706-000053 10706-000054 10706-000055 10706-08000001 10706-08000003 10706-08000009 10706-08000010 10706-08000018 10706-08000019 10706-08000020 10706-08000021 10706-08000022 10706-08000024 10706-08000027 10706-08000028 10706-08000030 10706-08000031 10706-08000033

k2 k1 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1

KOP. MATAHARI CV. LABAS KOP. RANTAU PENANTIAN CV. MITRA PRATAMA GEMILANG CV. MUARA TEKNIK CV. ENIM RAYA CV. REMENS CV. FLAMBOYAN CV. TRIMULYA PT. TRIMULYA ABADI CV. PUTRI MANDIRI CV. PERMATA ENIM LESTARI CV. JERI PUTERA CV. DWI KARYA CV. CHARISMA UTAMA

UTAMA KARYA TECHINDO, PT DUTA KARYA ENIM, CV KARYA BAROKAH, CV PANANG JAYA, CV MULIA JANUARI, CV NATAFARI, CV CIPTA PURNAMA, CV JERI PUTERA BROTHERS,PT DUA PUTRI, CV BERKAH TUJUH SATU, CV BERINGIN PUTRA, CV MERCU BUANA, CV LAGAN JAYA, CV PUTRA UTAMA KARYA, CV CAHAYA PUSPITA BERSAUDARA

107

Kabupaten Muara Enim

m

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-08000034 10706-08000035 10706-08000037 10706-08000039 10706-08000041 10706-08000051 10706-08000057 10706-08000058 10706-08000052 10706-08000060 10706-08000061 10706-08000063 10706-08000064 10706-08000065 10706-08000066 10706-08000067 10706-08000068 10706-08000069 10706-08000070 10706-08000071 10706-08000072 10706-08000073 10706-08000053 10706-08000054 10706-07000157 10706-08000056 10706-08000059 10706-07000002 10706-07000007 10706-07000009 10706-07000017

m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k2 m m k1 k1 k1 k2 k2 b k2 k2 k2

FLAMBOYAN, CV KOP. PEMUDA KOP. WIJAYA KUSUMA ELANG SAMUDRA, CV KITA LESTARI, CV
KOP SERBA USAHA CV BAROKAH `ELANG PUTRA, CV CV MULYA JAYA PRATAMA CV ATIKA SERASAN CV RESKY ABDI GUTAMA CV BAKRI KHOMAINI CV RIAN PUTRA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA CV EXCEL CV SYAKIRA KARYA MANDIRI CV ANUGRAH INDIKA MULYA CV MITRA PRATAMA GEMILANG CV MAURA TEKNIK CV BUDI JAYA CV DELLINDO PRATAMA PT PERMATA ENIM LESTARI CV NIKAN RAJA JAYA CV NIRAJA BERSAUDARA CV EMPAT BERSAUDARA KOP ANUGERAH CV BAYU REKA MAKMUR JAYA PRATAMA, PT KOPERASI BERSAMA MANDIRI SINAR JATI INDAH, PT ADAM JAYA, CV

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10706-07000026 10706-07000033 10706-07000040 10706-07000041 10706-07000064 10706-07000072 10706-07000081 10706-07000082 10706-07000089 10706-07000090 10706-07000131 10706-07000138 10706-07000151 10706-07000152 10706-07000161 10706-08000076 10706-08000077 10706-08000078 10706-08000079 10706-08000080 10706-09000004 10706-09000003 10706-09000006 10702-08000001 10702-08000002 10702-08000003 10703-000001 10703-000002 10703-000006 10703-07000001 10703-000033

k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 k1 m m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k1 m K1 K1 K2 K2 K2

PANDAN MANDIRI, CV SERBA USAHA PERMATA E.L., KOP ANANDA, CV NABILLAH UTAMA, CV KARTIKA MANDIRI, CV FAJAR ENIM UTAMA, CV CAHAYA GEMILANG, CV BERKAH SERASAN, CV BENNY PRATAMA, CV GAYATRI PRATAMA, CV SRI ALUN, CV TIGA PUTRA, CV MERPATI, CV TIGA PUTRA, CV DONNY LW, CV TIGA SAUDARA,CV KSU MANDIRI LESTARI, CV KOP. MASA DEPAN CERIA LULU BROTHERS SARANA, PT CV TRI MULYA PT TRI MULYA ABADI CV DUTA PRATAMA KONSTRUKSI CV. PRIMA CIPTA CV. DWIKI INDAH POHON SAKTI, PT CV. KARYA PUTRATAMA CV. SARANA PANGAN UTAMA CV. PRIMA CV. BAKTI UTAMA CV. Z. KEMUNING JAYA

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-000034 10703-000035 10703-000036 10703-07000057 10703-000039 10703-000041 10703-000043 10703-000045 10703-07000246 10703-000052 10703-000012 10703-000017 10703-07000002 10703-000055 10703-07000010 10703-000003 10703-000004 10703-000015 10703-000025 10703-000040 10703-000050 10703-000058 10703-000059 10703-07000014 10703-08000001 10703-08000002 10703-08000003 10703-08000004 10703-08000005 10703-08000006 10703-08000007

K2 K1 K2 k1 K2 M K2 K1 k1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K1 K2 M K2 K1 K1 K2 K2 K2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2

CV. BENTARA ABADI CV. PANJI UTAMA CV. CAKRA SAKTI KONSTRUKSI UD. CEMERLANG CV. TIMBUL JAYA CV. RAFFLESIA AGUNG MURNI CV. CAKRA & CO CV. PHILIPS JAYA CV. KARYA MANDIRI PT. TAKABAYA MEGAH TEKNINDO CV. ARENA TEHNIK CV. OGAN JAYA CV. ULAS CV. AZA TRI PUTRA CV. BINA CITRA CV. DASA KARYA CV. FAJAR TAILOR CV. SELANGIT JAYA CV. MEKAR SARI CV. LINDA BERSAUDARA CV. KRYA KENCANA CV. WAHANA KARYA LESTARI CV. KARYA SAKTI UTAMA CV. MITRA SARANA CV. NANDA CV. DICKY HOETAMA ADITARA CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI CV. ADHEAN KARYA MOYAR JAYA & CO CV. CITRA CAHAYA ABADI

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-08000008 10703-08000009 10703-08000010 10703-08000011 10703-08000012 10703-08000013 10703-08000014 10703-08000015 10703-08000016 10703-08000017 10703-08000018 10703-08000019 10703-08000020 10703-08000021 10703-08000022 10703-08000023 10703-08000024 10703-08000025 10703-08000026 10703-08000027 10703-08000029 10703-08000030 10703-08000031 10703-08000032 10703-08000033 10703-08000034 10703-08000035 10703-08000036 10703-08000037

k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2

CV. AGUNG JAYA PUTERA CV. DUA PUTRI CV. MULIA KONSTRUKSI CV. DUA PUTRA CV. TELAGA INDAH PRATAMA CV.MAESTRO CV. MUSI RAYA CV. KRISNA PUTRA CV. KELINGI RAYA CV. ARDI KRISNA CV. PADAS RAYA CV. AJITAMA KARYA CV. KERTAWIJAYA CV. MARISTA MANDIRI CV. CAHAYA MANDIRI CV LINTAS PERDANA CV IPOH BERSAUDARA

CV, WAHANA KARYA LESTARI CV, LINDA BERSAUDARA CV, DENI PRATAMA CV, NADIA AGRO KENCANA CV, TIARA MAS CV, MATAHARI CV, SARANA KONTRUKSINDO CV, LINTOZ RARA UTAMA CV, INTI MAKMUR PERKASA CV, PHILIPS JAYA CV, DAYA PRIMA KOMUNIKA CV, LISAN

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir

10703-08000038 10703-0800039 10703-0800040 10703-08000041 10703-08000042 10703-09000001 10703-09000002 10704-000021 10704-000020 10704-000018 10704-07000010 10704-000016 10704-000017 10704-000013 10704-000015 10704-000012 10704-000001 10704-00002 10704-000003 10704-000004 10704-07000007 10704-000006 10704-000007 10704-000008 10704-000009 10704-000010 10704-000011 10704-000022 10704-000023 10704-000024 10704-000025

k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2

CV, GUSTI BAGUS UTAMA,CV KARYA DEMPO, CV
CV. TIGA SAUDARA EMKA 85, CV CV PUTRI MALIN DEMAN PT DWI KARYA BERSAMA CV. PELANGIE AGUNG CV. REBONG EMAS CV. DIAN PRABU CV. CHANDRA KESUMA CV.PRIMA SARANG

k2 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 k1 m k2

CV. MENANG JAYA CV. PALUKA CV. HARAPAN JAYA CV. PANDAN WANGI CV. SELAMAT CV. PUTRA SEGONANG KARA BERSAMA CV. BIMA PERKASA CV. KAYU MAS CV. CITRA AGUNG CV. ADNI JAYA UTAMA CV. CIPTA KENCANA CV. SANDES CV. BUDI MULIA CV. SURYA PAH

b k2 k2

PT. FERAKAS PINOKI,SH CV. ARDITA CV. RIA JAYA CV. KURNIA

k2

CV. DANA CIPTA

CV SAHABAT. MANUNGGAL JAYA CV. BUANA ELTRA CV.MITRA ANDALAN SEJAHTERA . SURYA FORTUNA PT. PT PERUSDA BENDE SEGUGUK CV. MITRA USAHA CV. KEMARUNG BATRA CV.000. CV ALAM TUNGGAL. CV KREASIBARU LESTARI. PERMATO BUNDO CV.003 10705-000009 10705-000008 10705-000001 10705-07000028 10705-000003 10705-000004 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k2 k1 m k2 k2 CV AA GROUP CV GENITA JAYA CV SURYA PATI CV JAYA ABDI SEJAHTERA CV ISKA PRATAMA CV HASTRA JAYA CV CIPTA BANGUN TIMUR RAYA SENTOSA CV REBUNG MAS CV RIA JAYA CV BRAHMA PUTRA CV CANDRA KSUMA CV ECHA AGUNG JAYA CEMERLANG. UJUNG TANJUNG CV MITRA USAHA CV UJUNG TANJUNG CV GERAK ALAM JAYA CV. SINAR MAKMUR CV.709. AGUNG JAYA CV.261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu 10704-08000001 10704-08000002 10704-08000003 10704-08000004 10704-08000005 10704-08000006 10704-08000007 10704-08000008 10704-08000009 10704-08000010 10704-08000011 10704-08000012 10704-08000013 10704-08000014 10704-08000015 10704-08000016 10704-08000017 10704-09000001 10709-000004 10709-000002 10709-000001 10709-08000001 10709-08000002 10709-08000003 10.

CV SRI MULYA. SUMBER TANI LESTARI CV. ARIYO BERSAUDARA CV. PRABUJAYA .PUTRA SRIWIJAYA CV. CIPTA SARANA ADHI MANDIRI CV. HUKO CV ANUGERAH ABADI CV GIMBAR KARANG CV PERMATA INDAH CV TANUNG DURIAN CV BANGUN DESA UTAMA CV KARYA BERSAMA CV PRIMA NUSANTARA CV RAJA RAYA CV SALAM SEJAHTERA CV BERKAT TABAH SATU SUTAMA CIPTA MANDIRI. CAKRA CV. RENAL PT. KARYA PEMUDA CV.292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih 10705-000005 10705-000006 10705-000007 10705-000013 10705-000012 10705-000011 10705-000010 10705-000014 10705-08000001 10705-08000002 10705-08000003 10705-08000004 10705-08000005 10705-08000006 10705-08000007 10705-08000008 10705-08000010 10705-08000011 10705-07000042 10705-08000013 10713-00000211 10713-000001 10713-08000001 10713-08000002 10713-08000003 10713-08000004 10713-08000005 10713-08000006 10713-08000007 10713-08000008 10713-08000009 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 CV. PASUMAS PT. ARGO MANDIRI CV. HERISA MUFAKAT BERSAMA CV. DAMAR WULAN CV. ANUGRAH CIPTA PT FAJAR HARAPAN PRATAMA CV. NUSA SEMESTA CV. AFIF JAYA CV. CV CV.MARWAH CV. ELBA CV.

PALAGUNA CV. UTAMA CV. HARENCO PERDANA CV. SASANA MITRA CV. ARTA MITRA PERDANA CV. ARUNG SAMUDRA TEKNIK CV. RAMA MULYA . PT SENTRALINDO PRABU MULIA. SEJAHTERA INTERCOM CV. HARCO CV. CV CHRISTINE. PT MENARA GADING. GANDA KARYA UTAMA PT. KARYA CIPTA PERKASA CV. AYATI CV. ADIYA GEMILANG CV. SANDEMA KARYA CV. FABIOLA PUTRI CV. DANAU TOBA CV. PT BINA KRIDA UTAMA. ALISEN DIESEL CV. BINTANG TIMUR EKA PUTRA PRATAMA. DIMAS ANUGRAH PT. GUNUNG MURIA CV. PT BINA KARYA MUDA. DELA CV.BAYU CV. RUTAN CV. PT TRANS SUMATERA TEKNIK LAND. KENCANA CV.00015 10701-00158 10701-000157 10701-000156 10701-000155 10701-00054 10701-07000057 10701-000152 10701-000151 10701-000150 k1 m m m b b k1 k1 m k1 k2 k2 k1 m b k1 m m k2 k2 m m k1 k2 k1 b k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 CV. ARTI MERCUSUAR CV. AMALIAH PT. PT PD. CV HARMONIS CIPTA SARANA.323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000010 10713-08000011 10713-08000012 10713-08000013 10713-07000003 10713-07000016 10713-07000017 10713-07000020 10713-07000021 10713-08000014 10701-07000152 10701-07000762 10701-000204 10701-000205 10701-000206 10701-000169 10701-000171 10701-000172 10701-000173 10701-000174 10701-07000133 10701-07000131 10701-07000132 10701-000167 1001-000168 10701-000166 10701-000165 10701-000164 10701-000163 10701-000162 10701-07000088 10701-000160 10701. PUTRA TUNGGAL NAGIN BENGKEL KARYA JAYA TEKNIK CV. FAJAR SRIWIJAYA CV. JUSTINKOMPUTER CENTER CV. CV OGAN LEMATANG. AMAN GRAFIKA CV.MITRA UTAMA CV.SURYA DIRGANTARA CV.

MAJU MOBILINDO CV. KODJA TERAMARIN CV. SWESTIKA INDAH PD. BASIN RESOURCES PT.KARYA INDAH CV. CAKRA INDO PRATAMA CV. IMESCON PT. SURYA MANDIRI PT. ADESA ADECO CV. MULTI ARTA PT. HARAPAN BARU CV. PT PT.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000149 10701-000072 10701-07000361 10701-07000094 10701-000075 10701-07000305 10701-07000108 10701-000078 10701-000079 10701-000080 10701-000081 10701-000082 10701-000083 10701-000084 10701-000085 10701-000086 10701-000087 10701-07000065 10701-07000303 10701-07000067 10701-07000213 10701-000092 10701-000093 10701-07000067 10701-07000118 10701-000096 10701-000097 10701-000098 10701-000099 10701-000100 10701-000101 10701-000102 10701-07000557 10701-07000301 10701-000106 10701-07000010 10701-000108 10701-000109 10701-000200 10701-07000316 10701-000148 10701-000147 10701-000146 10701-000145 10701-000144 10701-07000227 b k2 k2 k2 b b k1 k2 k2 k2 k1 m b b k2 k2 k2 m b b k1 m m k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2 M m k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 PT. TRI BERSAUDARA CV. LASAHIL KIMIA MAKMUR CV. USAHA BARU PT. BERLIAN MAJU MOTOR PT. CAKRA NUSANTARA CV. HANDITA . ANUGRAH MEGA LESTARI PT. BUMI PERSADA MANDIRI CV. NOVINDO INTI PERKASA CV. ANGELA PT. FAJAR SELATAN CV. NATURA CV. SINAR ENERGI INTI PT. KOPA MOTOR CV. SARI BUANA CV. SABITA TEKNIK CV. CAHAYA BERLIAN PT. SUDJACA PALEMBANG PT. HAURACO JAYA CV. SUDJACA TANKER CV. FAJAR CIPTA SARANA CV. ASTRA INTERNASIONAL tbk PT. STEFIKA TEKNIK PT. BAROKAH RAMADHONA CV. CAHAYA KASIH ABADI LEMATANG SENTANA. GARUDA TEKNIK UTAMA CV. SUMBER DIRI SEMBILAN PT. KRISCO TEKNIK PT. DINAMKAPEMUDA CIPTA UTAMA CV. DIAN FITROYA CV. INTAN SRIWIJAYA ELEKTRINDO PT. MURNI SEJATI PD INTAN MOTOR CV. DIGITAL KREASI CV.

TUMBUH HIJAU BERKEMBANG PD. WIDYA DAPA CV. TATA SARANA MANDIRI CV. GATRA MEGA GRIYA PT.INTI PRATAMA CV. PINANG BAJA . CV SUMBER EKA SARI. YOGA JAYA LEMATANG THINUS. AMAN MAKMUR PT. CV ALTAN TEGUH SEJATI. CENDANA MANDIRI MOTOR CV. PRATAMA TUNGGAL MANDIRI CV.BUMI SAKTI CV. TEDMOND FIBRE GLASS CV.411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000228 10701-07000087 1070-07000198 10701-000139 10701-000138 10701-000137 10701-000136 10701-07000284 10701-07000340 10701-000133 10701-07000339 10701-000131 10701-000130 10701-000129 10701-000128 10701-000127 10701-000126 10701-07000519 10701-07000450 10701-07000523 10701-07000452 10701-07000332 10701-000120 10701-07000448 10701-07000449 10701-000117 10701-07000456 10701-07000453 10701-07000151 10701-000113 10701-07000454 10701-07000455 10701-000071 10701-000070 10701-000069 10701-07000074 10701-07000075 10701-07000107 10701-07000695 10701-000064 10701-000063 10701-07000326 10701-000061 10701-07000325 10701-000059 10701-07000097 k1 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k1 k1 K2 K2 K2 K2 M K1 K2 K2 K1 K2 K1 M K2 CV.SUN TAILOR CV. KENCANA ACEH WIJAYA CV. ATMO CV. PUTRA SAKTI UTAMA CV. BUKIT MUNGGU CV. SANDIKA UTAMA CV. POLOMA CV. SANDIAN MANDIRI LESTARI CV. MITRA PRATAMA MULTI SUKSES CV. KKARYA CIPTA SARANA CV. TUNAS KARYA UTAMA CV. SETIA PT. YOVITA JAYA CV. EKA PRATAMA CV. CENDANA PUTRA PT. AGUNG PERKASA CV. SINAR KARYA CV. MARTINA PUTRA RODA MANDIRI CV.PUJA KUSUMA CV. BUDI JAYA CV. DIRGANTARA CV. RUKUN CV. PT CV. BAKTI UTAMA PT. GALERI D& Z PT. MERBAU CV. ARJUNA CV. RASINDO UTAMA CV. PASCO CV.LESTARI DELAPAN SAUDARA CV. KARYA AGUNG CV.

JIMMULYA PT. BEGARIA PRIMA MARIANA BAHAGIA. TIGA SAUDARA ABADI CV. PT CV. BAHANA EKA CIPTA PT. PUTRA PERDANA CV. MERRIESCA CV. tbk PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI PT. PRIMA JAYA CV.YUVISAL CV. TUNAS KARYA LEMATANG SENTANA. PROSAFE CV. ASTRA GRAPHIA.457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000058 10701-000056 10701-07000504 10701-07000011 10701-000015 10701-07000010 10701-07000009 10701-000018 10701-07000018 10701-000020 10701-000021 10701-000022 10701-000023 10701-000024 10701-000025 10701-07000209 10701-07000211 10701-07000212 10701-07000210 10701-07000122 10701-000031 10701-07000015 10701-07000041 10701-07000259 10701-000035 10701-07000258 10701-000037 10701-000038 10701-07000035 10701-000040 10701-000041 10701-000042 10701-07000020 10701-07000365 10701-000045 10701-000046 10701-000047 10701-000048 10701-000049 10701-000050 10701-07000729 10701-000052 10701-000053 10701-07000115 10701-000055 10701-09000002 10701-07000215 K2 K2 K2 K2 M M M K2 B K2 K2 K1 K1 K1 K1 M b M m M K1 K1 k1 K1 K1 M K2 M M K2 K2 K2 B K1 B K2 K2 K1 K2 M B B B K2 M k1 m CV. CV CV. PT CV. CAHAYA PRIMA ULIMA NITRA. MITRA KARYA PERKASA KOPERASI CAHAYA PUTRA ASIA. SEI ROTAN PT. PANDAWA PUTRA UTAMA CV. KAROMAH TRI PANDA CV RIEMA PUTRA CV. INTAN LESTARI CV. PT CV. REVIKA PERDANA CV. KAMAJAYA CV. BUMA PRIMA SUKSES PT. BULAN PURMAN ABADI PT. PT PRISMA CIPTA ABADI. SUGIH RAHAYU BAHAGIA CV.KIMAS INDAH CV.SRIJASA BRIKA PERKASA SRIJASA BRIKA PERKASA. PT PT. BUMA KUMAWA PT. MANDIRI CV. EBEN ZAEZER PT. MITA KARYA UTAMA CV. TIMUR JAYA ABADI . SARANA INDAH LESTARI PT. ADIAN CV. SETIA BERSAMA PT. KIMAS PUTRA JAYA CV. PT PT. LOKA KHARISMA DIKARA PT. ATLAS PRIMA JAYA CV. SARANA PUTRA PERSADA SARANA PUTRA PERSADA.LIMA PUTRA LHT CV.

CHAN'S TAILOR .504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000216 10701-07000287 10701-000213 10701-00214 10701-07000573 10701-000211 10701-000209 10701-000210 10701-000208 10701-000207 10701-07000203 0701-000199 10701-000197 10701-000194 10701-000195 10701-000193 10701-07000064 10701-07000169 10701-07000457 10701-000189 10701-000188 10701-000187 10701-07000045 10701-07000330 10701-07000329 10701-07000532 10701-07000533 10701-000180 10701-000012 10701-000011 10701-000010 10701-000009 10701-000008 10701-000007 10701-000006 10701-07000025 10701-000004 10701-07000007 10701-000002 10701-07000200 10701-09000006 10701-09000005 10701-000218 10701-07000218 10701-07000217 10701-000221 k1 k2 b k1 k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 m k2 k1 k1 m k2 k2 k2 k2 k2 B k2 k1 m k1 b K2 K2 M K2 K2 K1 M M K1 K1 K2 k1 m m k1 m m m CV. THAMRIN BROTHERS CV. INDO CIPTA PERKASA CV. MULIA BINTANG CV. INDO CITRA PERKASA CV. TRI DAYA SAKTI CV. AMOS PT. SEJAHTERA ABADI CV ADIAN CV ZULFAKAR PD. LAMTOROGUNG CV.SINAR CIPTA CHEMINDO LEMBAYUNG INDAH UTAMA. PT PT. WINSA CV. HEXA POWER CV. RIAL SAPUTRA CV. AGUNG JAYA CV.MEGA BIRU CV. DWI TUNGGAL PT. JAYA PROMA KURNIA CV. KARYA INDAH JAYA CV. MUTIARA SAMUDRA PT. MUS INDAH PT. ZENDIKA KARYA MULIA CV. BINA UTAMA SEJAHTERA THAMRIN BROTHERS. PENJAHIT SWISS CV. ARTHA BUANA MAKMUR CV. TREND CAHAYA ANUGRAH KOKARPRIN 13 KERTAPATI PT. DRATAMA MULIA CV. DIRA SONITA PT. KHASMARAN CIPTA CV. ALIMTEX CV. TUNAS INDAH CV. INTAN PELITA PT.CIPTA SEJAHTERA CV. SINAR MUSI JAYA CV. SCORPION ABADI CV. SERA MEDICA CV. MULTI DATA PALEMBANG CV. OBOR BARU PT. PT CV. PUTRA PRIMAJAYA CV. USAHA LESTARI CV. CITRA AGUNG PERKASA CV. SINAR CIPT ACEMERLANG CV.

SARANA AIR CV. PURI BALITO PT. USANTRA PRIMA CV. MAWAR MAS PT. ZALYA DIXY CV. SRIWIJAYA PANTRI UTAMA CV. UNIAR PRATAMA PT. USAHA JAYA CV. PUSPA SARI CV. RAMBUTAN SAKTI PERKASA PT. CHAN CV. RAJAWALI MUSINDO CV. FILIA ARNES CV. MUSS CV. KAYKO JAYADA CV. PELANGIE INDAH PT.UNGGUL PERKASA PT. WIDYAN AMITRA CV. PUTRI KEMBAR CV. MEGA PRATAMA CV.MEGA UTAMA MEDICA CV. NAMIRAH CV. ASIA LAB CV. PELITA JAYA CV. BELIBIS MUDA PERKASA TRIDAYA SAKTI MEDIMA. RESTA PERDANA CV. KAMA JAYA PT. ARLIA CV. DHARMA MULIA BUANA ABADI CV.SATRIA KARYA KHARISMA CV. PUTRA UTAMA CV. RADIT PRATAMA CV. GANESHA CV. UNGGUL MANDIRI CV. PERISAI JAYA MAHESA PT. USAHA SEHATI BAHAGIA CV. PT PT. KIMIA FARMA TD CV. SUMBER BAHAGIA . DUNIA KIMIA UTAMA CV. SAKTI MEGAH PERKASA CV. USEKINDO KARYA UTAMA CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA CV.550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000219 10701-07000216 10701-000224 10701-000225 10701-000226 10701-07000597 10701-07000607 10701-07000606 10701-07000182 10701-07000179 10701-07000178 10701-07000177 10701-07000180 10701-07000181 10701-000236 10701-07000415 10701-000238 10701-000239 10701-000240 10701-000241 10701-000242 10701-000243 10701-000244 10701-000245 10701-07000466 10701-000247 10701-000248 10701-000249 10701-07000654 10701-000251 10701-000252 10701-07000086 10701-000254 10701-0002 10701-07000333 10701-07000298 10701-07000521 10701-000259 10701-07000397 10701-000261 10701-07000346 10701-000263 10701-000264 10701-000265 10701-000266 10701-000267 m m k2 k1 m m k2 k2 k2 m m M b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k1 m b b k1 k2 m k1 k2 k1 k2 b m m m k1 k1 k2 k1 k1 k2 CV. ASEAN CV. ELGATAMA PT. SINAR TIARA PT.

ANUGRAH SERIBU DINAR CV. FITROH TIJAROH m k1 m k2 k1 k2 k2 M M k1 m m PT. SARIBUMI SRIGUNA PUTRA CV. KARYATAMA SAVIERA CV. MANDIRI SEJATI FAJAR MAS MURNI. CAHAYA SAKTI KENCANA PT. BUMI SUBUR SURYA ADIGUNA ABADI. ANUGERAH PRATAMA PT. KOSINDO SUPRATAMA PT.596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000268 1001-000269 10701-07000052 10701-000272 10701-000273 10701-000274 10701-000275 1001-000276 10701-000277 10701-000278 1001-000279 10701-000280 10701-07000601 10701-000282 10701-07000602 10701-07000600 1001-000285 10701-000286 10701-000288 10701-000289 10701-000290 1001-000291 10701-000292 10701-000293 10701-07000078 10701-07000105 10701-07000191 10701-000297 10701-000298 10701-000299 10701-000300 10701-000301 10701-07000039 10701-07000691 10701-000304 10701-07000263 10701-000306 10701-07000265 10701-000308 10701-000309 10701-07000289 10701-07000288 10701-07000146 10701-07000089 10701-000314 10701-000315 10701-000316 k2 k2 k2 k1 b b b k1 m k2 m m k2 m k1 m k1 m k2 k2 m m m m B b k1 m m k2 b k2 m k2 CV. SEPAKAT UTAMA PT. YATRA PERSADA CV. KONI JAYA PERUSAHAAN EROPA MEUBEL CV. PRIMA HARLESA SENTOSA PT. SUKSES CITRA INDOTAMA CV. GENTING CHANGE PT. BERKAT UTAMA SEJAHTERA PT. ARAHAM MANDIRI BERSAMA CV. PRIMA GANESHA CV. SELARAS PT. DWI SYAPUTRA CV. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA PT. LIMA SAUDARI CV. BINTANG ANUGRAH JAYA CV. MUSI ASLI CV. PUTRA SAKI PT. LAMBUNG KARANG SAKTI CV. SEGALA JAYA CV.JAYA SEMESTA CV. PERDANA ABADI PERKASA CV. EPPOSAL . SARANA LALU LINTAS CV. PT PT. BINA KARYA CV. SUMBER SUKSES SEJATI INDAH CV. MUTIARA PT. BUANA UTAMA MOTOR CV. SANLIN JAYA CV. PT SUMBER AWAL SINAR. MELLZA PUTRINDO CV. HANEDA CV. TOBONG CV. LINTAS WAHANA MILLENIUM CV. MUSI ASLI CV. PT PT. SENTOSA CV.

SEJAHTERA JAYA ABADI PT. SEPAKAT JAYA CV. PUTRA TUNGGAL PRATAMA CV.643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000317 10701-000318 10701-07000220 10701-000320 10701-07000199 10701-000322 10701-000323 10701-000324 10701-000325 10701-07000290 10701-000327 10701-000328 10701-07000469 10701-07000468 10701-07000470 10701-07000206 10701-000333 10701-000334 10701-07000062 10701-000336 10701-000337 10701-07000496 10701-000339 10701-07000208 10701-000341 10701-000342 10701-07000622 10701-07000623 10701-07000621 10701-07000620 10701-07000401 10701-000348 10701-07000583 10701-000350 10701-07000400 10701-07000128 10701-000353 10701-000354 10701-000355 10701-000356 10701-000357 10701-000358 10701-000359 10701-000360 10701-000361 10701-000363 m m k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k1 k2 m m k2 k1 K2 m k1 k1 k1 k1 k1 k1 m m m b k2 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m m m k1 k1 k2 k2 CV. MAPALA CV. CIPTA SUKSES UTAMA PT. MENTARI MEDIKA FARMA CV. SEKAWAN KONTRINDO CV. SURYA PUTRA MANDIRI CV. CHERYN MINAH PT. PERMATA SUBUR KONTRINDO PT. HASIL KARYA CV. RESTU ABADI CV. ANNEX PUTRI TUNGGAL. BINTANG WIJAYA CV. PUTRA PEMBANGUNAN CV. GARUDA PERSADA CV. PURNAMA SARI MANDIRI PT. SANDES PRIMA JAYA CV. CITRA PRIMA LESTARI CV. MATRA PT. MEDIA TEKNIK CV. PRATAMA CV. GUMARI JAYA CV. PUTRA PERDANA CV. RESTU PRIMA LESTARI CV. SATRIA JAYA PRIMA PT. DIAN HANDAYANI CV. PUTRA DARMAWAN CV. DISELINDO PT. CHANDRATEX CV. ALGA CV. PUTRI HANDAYANI CV. SETIA BERSAMA ANUGRAH CV. BAHAGIA PT. ADHEL JAYA . SURYA KENCANA SAKTI PT. DUTA MATA AIR CV. PUTRA PRATAMA MANDIRI CV. MANDIRI PRIMA KARSA PT. ALUMUGADA JAYA MANDIRI CV. DUTA SARANA TRADING PT. SARANA PIPA BAJA CV. CIPTA MAKMUR PT. CV KOPERASI PEGAWAI TELKOM CV. DARMANTO BUANA CV.

MUSI PRIMA KARSA CV. MEGA KARYA ABADI CV. BINTANG MUDA SRIWIJAYA CV. DIANA & CO CV. KIRAYA CV. NAMIRA ALISYAH CV. SINAR ANCAH ABADI CV. CHAMPION TECHNICAL UTAMA CV. SETIA DARMA WIJAYA PT. TIARA INDAH CV. KARYA TEKNIK PT. SERIBU SATU NIAN CV. GRAHA KLM (KELUARGA LEADER MANDIRI) CV. BAYAS TRADING COMPANY CV. KELUARGA LUBAI RAMBANG CV. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CV. HAGABAYA SEJATI CV. PENTA SUMATERA GROUP CV. MEKANIKA JAYA CV. BAHAGIA JAYA BERSAMA PT. NOVAM CENDANA PT. PRIMA WAHYU UTAMA CV. EKA KARYA THAMA CV. LIMASTA CORP CV. WIRA KARYA CV.689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000365 10701-000366 10701-000367 10701-000368 10701-000369 10701-000370 10701-000371 10701-07000502 10701-000373 10701-000374 10701-07000127 10701-000376 10701-000377 10701-000378 10701-000379 10701-000380 10701-000381 10701-000382 10701-07000845 10701-07000842 10701-000385 10701-07000047 10701-07000049 10701-000388 10701-07000345 10701-000390 10701-07000685 10701-07000154 10701-000393 10701-07000520 10701-000395 10701-000396 10701-000397 10701-000398 10701-07000694 10701-000400 10701-000401 10701-000402 10701-000403 10701-000404 10701-000405 10701-000406 10701-000407 10701-000408 10701-07000166 k1 m k2 k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 m m m k1 k1 m k1 k2 m m k2 k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 b m m m k2 b k2 CV. CIPTA MANDIRI CV. PADMA CV. TUNAS ELECTRINDO Fa. MITRA PRATAMA PT. PUTRA BANGSA CV. DAFFA UTAMA CV. BAGUS TIMUR CV. RICKY PT. MERAPI JAYA PT. BINA BUANA INDAH CV. MELABINDO ANDARTAMA . PURI PERKASA PT. TRIA MANDIRI CV. EFASINDO PRIMANTARA PT. CHAMPION MOTOR CV. PUTRA DARMA CEMERLANG CV. CAHAYA DIESEL CV. TRIO SISTER'S CV. DARMA PUTRI PT. SINAR TERANG CV.

KARSA-5 CV. TRI TUNGGAL CV. DINAMIKA CV. LITA GITA SARI CV. DON KING CV. TIGA PUTRA CV. NUANSA PUSPITA SEJAHTERA CV. DUTA MARLIH CV. FRANTIN COM PT. SETIA BUDI PT. JEMBAR CV. SANDI SINGA NAGA CV. PRIMA JAYA CV. CAHAYA SELABUNG CV. BILLY CV. CLIF PUTRA JAYA CV. KARYA SEMPURNA CV. SINAR SELABUNG CV. DASCA CV. KHARISMA PERSADA CV. BINTANG ADI TEKNIK . KAMBOJA CV. KANARI CV. TANJUNG JAYA PD. USAHA ANDIKA CV.734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000410 10701-000411 10701-07000538 10701-07000380 10701-000414 10701-000415 10701-000416 10701-07000699 10701-07000698 10701-000419 10701-07000700 10701-07000705 10701-000422 10701-07000701 10701-07000702 10701-07000707 10701-07000145 10701-000427 10701-000428 10701-000429 10701-07000878 10701-000431 10701-000432 10701-000433 10701-07000614 10701-000435 10701-000436 10701-07000116 10701-07000224 10701-07000368 10701-000440 10701-000441 10701-000442 10701-07000352 10701-000444 10701-000445 10701-000446 10701-07000098 10701-000448 10701-000449 10701-07000408 10701-000451 10701-07000875 10701-000453 10701-07000479 10701-000455 10701-000456 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k1 m m B m k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 m m k2 m k2 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 CV. ASRI MANDIRI CV. SELALAU CV. KARYA YAYU ABADI CV. VITAMA MAKMUR CV. SELABUNG GRAFIKA CV. CAHAYA ABADI PD. ORLANDO CIPTA PERDANA CV. WAHYU LESTARI CV. RATU AMAL CV. PT PT. SUCCES GRAF DEWA PATRIA. AMAL BHAKTI CV. DAYA PURNAMA CV. MULIA MEDIKA CV. WIKATAMA JAYA CV. HOLAU CV. METRO JAYA CV. PALKEM CV. JUNG JAYA CV. MAJU INDAH PERKASA CV. ALVIN CV. LUSSIA CV.

AGUNG RAHMAT CV. KARANG TUMARITIS CV. MITRA JAYA CV. FAKSY KASIH SETIA. MULTIKOM CV. ANDALAH KOPERASI KARYAWAN PUSRI CV. GAMLANG CV. TRIANA PT. MAJU JAYA CV. RIVIRA PRIMA CV. SUMBER JASA CV. ARKAN JAYA CV. YUSUF COMPANY CV. ELECTRONIC CAHAYA MAJU CV. SATRIA UTAMA CV. KAMDATU CV. AMD PALEMBANG KARANG PANJANG JAYA. MEDIA SUMSEL MEMBANGUN KOPETRANS PALEMBANG CV. MEDIA ANTAR NUSA CV. REZCO . TANDEM DELTA CV. AKSARA INDAH CV. LEON TEL CV. DUTA BUANA PT. CV CV. NAGA SARI CV. SINAR ABADI CV. UNITED TRACTORS CITRA ABADI INDAH CEMERLANG. BINTANG MAKMUR PT. KERTA MULIA CV. ARITA HUSADA KARYA CV. MUSAN PUTRA BINTANG KOPKAR. DAYA CIPTA SARANA CV. CV PT. MEGA LARAS ENGINEERING CV. CEMPAKA CV. ATLAS MANDIRI ABADI CV. CV CV. JASA KAWAN CV. ANEKA KARYA CV.781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000833 10701-000458 10701-000459 10701-000460 10701-07000104 10701-000462 10701-07000103 10701-000464 10701-07000061 10701-000466 10701-000467 10701-07000703 10701-07000912 10701-000470 10701-000471 10701-07000546 10701-07000545 10701-07000096 10701-07000175 10701-000476 10701-000477 10701-000478 10701-07000442 10701-07000515 10701-000481 10701-000482 10701-000483 10701-000484 10701-000485 10701-000486 10701-000487 10701-000488 10701-07000688 10701-000490 10701-000491 10701-000492 10701-000493 10701-000494 10701-07000003 10701-00496 10701-000497 10701-000498 10701-000499 10701-000500 10701-000501 10701-000502 m k1 k1 k2 k1 k2 K1 b B k1 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 m k2 k1 k2 k1 k2 CV. SUCI ABADI PT. LEDIVAL CV. ETIKA MULIA CV. MEDIAKOM CV.

827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000503 10701-000504 10701-07000331 10701-000506 10701-000507 10701-000508 10701-000509 10701-07000570 10701-000511 10701-07000110 10701-000513 10701-000514 10701-000515 10701-000516 10701-000517 10701-07000505 10701-000519 10701-000520 10701-000521 10701-07000892 10701-000523 10701-000524 10701-000525 10701-000526 10701-000527 10701-000528 10701-07000589 10701-000530 10701-000531 10701-000532 10701-07000105 10701-07000102 10701-000535 10701-07000150 10701-000537 10701-000538 10701-000539 10701-000541 10701-000542 10701-000543 10701-000544 10701-000545 10701-000546 10701-000547 10701-000548 k2 k2 m k2 k2 k2 m k2 m b k2 k2 k2 k1 m b k1 k1 k1 k2 m b k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k2 CV. KARYA AGUNG PRATAMA PT. SEMBILAN SAUDARA PT. LENTERA JAYA MAKMUR CV. DELTA MANDIRI CV. ARYA BIMA PUTRA CV. RIPAL PUTRA CV. CITA UTAMA CV. BODRONOYO PT. BUMI SRIWIJAYA CV. CITRA INDAH UTAMA CV. TIDAR RAYA MEDIKA PT. MEDIA NUSA SEMESTA CV. GUMAY JAYA CV. BINA KARYA HUTAMA CV. ZSASKIA CV. AGUNG DEPATI PT. MULTI SARANA PD. ANUGRAH PRATAMA CV. KARYA BHAKTI SUBUR PT. WINDU JAYA KPRI "SEHAT" PT. PERKASA JAYA ABADI CV. INDOMAN CV. NIRWANA CV. ASTRA INTERNATIONAL. FERANSYAH CV. ASHFRI PUTRALORA CV. ALAM BINA SEJAHTERA CV. JUPITERINDO PRIMA CV. ARGO WILLYS CV. INDO JAYA CV. HAJJAH SONNY CV. BUANA ARTHA MANDIRI CV. LAKSANA FAJAR PT. DAHLIA CV. KUNNCI SARI CV. NALOM CARANA . DWI PUTRA MANDIRI CV. MULTISERA INDOSA CV. TBK CV. HARTIKA GEMILANG CV. ASTINA CV. BERKATINDO JAYA LESTARI CV. ANUGRAH MITRA SEJATI PT. FIJRATULLAH ASLIYAH CV. REZEKI MULIA CV.

REYVEN ANDERSON BERSAMA CV. ELHA PRATAMA CV. RAPINDO CITRA CV. MERIDIA FASHA CV. ROSARUM CINDO CV. KUNANG JAYA CV. ASTHARINI BHAKTI MANDIRI CV. CAHAYA SAMUDRA PT. CAYE BADAS LAMBIR CV. RAISYA CV. WIJAYA GROUP CV. LITRA DALA CV. SURYA KENCANA JAYA PRATAMA CV. MUSI TIRTA PERSADA CV. SUKSES MANDIRI CV. SARI GUNDA CV. PT CV. GELORA PAJAJARAN CV. BUDI LUHUR PT. MITRA USAHA CV. CENTRAL CV. TIMUR BARU CV. CITRA MARG NUSANTARA ADOVELIN RAHARJA.872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000315 10701-000550 10701-000551 10701-000552 10701-000553 10701-000554 10701-000555 10701-07000847 10701-000557 10701-000558 10701-000559 10701-07000551 10701-07000552 10701-07000648 10701-07000645 10701-07000650 10701-07000647 10701-07000651 10701-000567 10701-07000646 10701-07000652 10701-000570 10701-07000939 10701-000573 10701-000574 10701-000575 10701-000576 10701-000577 10701-000578 10701-000579 10701-07000072 10701-000581 10701-000582 10701-000584 10701-000585 10701-000586 10701-09000007 10701-000588 10701-000590 10701-000591 10701-000592 10701-07000594 10701-000594 10701-000595 10701-07000083 10701-000597 m b k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m m m k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 m k2 k1 k2 m k2 m k1 k2 m k1 m k2 k2 B k2 CV. ARGA PUTRA PERKASA CV. ARGA WICAKSONO PT. MEGATECH PT. AFANINDO TEKNIK CV. DWI PERKASA MANDIRI CV. EKO CITRA SRIWIJAYA CV PUTRI CV. SENDOK ILMU CV. RIZKY PUTRA CV. DIAN PRIMA ABADI CV. ANDALAN MANDIRI PRIMA CV. NABILA . WAHYU CV. SINERGI CV. BUMI SRIWIJAYA CV. SELARAS SIMPATI NUSANTARA CV. SUKSES SENTRAL SARANA CV. WANGEN JAYA CV. PURNAWIRA MUSTIKA CV. GELORA SURJALAYA CV. MITRA WIRA ABADI PT. DAVID ADVERTISING GRAHA CV. LINGGA CV.

MITRA GANNA RIFA PT. SARI MULIA CV. SRI PUTA CV. KAR MONITOR CV. OGRA MULIA ABADI KOP. BERKAH KURNIA AGUNG CV. DIRA KITO UTAMA PT. SERASAN SEKUNDANG CV. WIRA USAHAPRIMA BHAKTI CV. SAMBU JAYA CV. CV PT. KALIMAS PT. JALA BUMI PERKASA CV. INTI INFORMATIKA PD. MULIA INDEPENDEN PT.PUTRA JAYA CV. NUR FAJAR CV. EXCON CON RACO ELVASINDO PRASADA. SINAR ASIA KOP. DEBORA JAYA PRIMA CV.MULTI DATA PALEMANG PT. LAPAS CV. ULICO DHARMA PT. ANUGRAH PERTIWI CV. MUSI UTAMA TRAD COY PT.PUTRA SUNGAI RAYA CV. RAVIEM PERMATA NIAGA PT. WIRA BHAKTI SRIWIJAYA CV. GRIYA MI LLENIUM CV. EMKL AMANAH JAYA PT. MULYA AVIANI CV. TRI ANUGRAH CV DWI INDO PERTIWI CV. ANUGRAH JAYA CITRA NUSA CV. DINAMIKA MANDIRI CV.918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10710-000598 10701-000599 10701-000600 10701-07000344 10701-000602 10701-000603 10701-000604 10701-000605 10701-07000717 10701-000607 10701-000608 10701-07000573 10701-000610 10701-000611 10701-07000526 10701-000613 10701-000614 10701-000615 10701-000616 10701-000617 10701-000618 10701-000619 10701-000620 10701-000621 10701-000622 10701-000623 10701-000624 10701-000625 10701-000626 10701-000627 10701-000628 10701-07000735 10701-000630 10701-07000432 10701-000632 10701-000633 10701-000634 10701-07000439 10701-000636 10701-07000757 10701-000638 10701-000639 10701-07000004 10701-08000001 10701-08000002 10701-08000003 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m m m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 m m k1 m k2 k2 k1 k1 m k2 K2 b m k2 CV.KARYA HARAPAN MANDIRI CV. KAR RS. DACAYO CV. YUDISTIRA KPRI IAIN RADEN PATAH . SARANA SUKSES BRSAMA PT. HOTAMA MEDIPHAR CV. PUSRI PT. TATA BUMI BERSAMA PT. PURNA CAHAYA ANGKASA CV. BATUBARA MANDIRI INDONESIA CV. ONTIMA CV.

TANIA MANDIRI SENTOSA CV. PARAMITRA CINTA PERSADA PT. MADIRI DWI PRATAMA CV. HASABAH PERKASA PT. AGUNG SAMPURNA PT. SUN EDELLWIESS CV. SEULAWAH PUTRA PT. TAMIANG PT. CIPTA KARYA PERSADA CV. AMANAH CV.964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000004 10701-08000005 10701-08000006 10701-08000007 10701-08000008 10701-08000009 10701-08000010 10701-08000011 10701-08000012 10701-08000013 10701-08000014 10701-08000015 10701-08000016 10701-08000017 10701-08000018 10701-08000019 10701-08000020 10701-08000021 10701-08000022 10701-08000023 10701-08000024 10701-08000025 10701-08000026 10701-08000027 10701-08000028 10701-08000029 10701-08000030 10701-08000031 10701-08000032 10701-08000033 10701-08000034 10701-08000035 10701-08000036 10701-08000037 10701-08000038 10701-08000039 10701-08000040 10701-08000041 10701-08000042 10701-08000043 10701-08000044 10701-08000045 10701-08000046 10701-08000047 10701-08000048 10701-08000049 k2 k2 m k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 m m k2 k1 b b b m k2 k2 k1 CV. GRAHA KIRANA TAXI CV. ETERNITY NUSANTARA CV. AMANDA JAYA CV. PERFOMNCE JAYA CV. INTIPAL MANDIRI PRATAMA . BINA MITRA UTAMA CV AMANAH SRIWIJAYA LESTARI PT SERUYA JAYA CV CITRA GEMILANG CV TRITAN LESTARI PT EMKL AMANAH JAYA CV D'VIONA ANUGERAH ABADI CV MULTI MANUNGGAL ABADI PT CAMPANG 3 KONTRAKTOR UTAMA CV GEN TRACO CV PANJI SEJATI CV MITRA BISNIS SOLUSINDO PT ANGKUTAN UTAMA PERKAS PT RADEN GEMPITA WISATA CV TRI PERMATA CV KARYA UTAMA CV MITRA GUNA MANDIRI CV BAHASA EKA CITRA CV VICTRA PRATAMA CV TITI INDO WANGSA JAYA CV BANTEN INDAH CV KARYA INDAH CV ROULI JAYA CV TASYA JAYA PT PETEKA KARYA SAMUDRA CV EKA CIPTA SRIWIJAYA CV WIJAYA SETIAWAN CV. AGUNG PUTRA HAGANA PT. DETA MEDICA CV. MANDIRI DWI AMANDA CV.

TEGAR JAYA CV. SRIJAYA SAKTI PT. SRIJAYA ALAM PUSAKA CV. LIDODESI CV. NANTA CV. LAKSMI MOTOR CV.OTISTA CV. NUGRAHA SARANA SAKTI PT. SRIWIJAYA ABADI CV. SUMBER MOTOR PT. SAHABAT SEJATI PT. SEHATI CV. TRI SAMPURNA CV.1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000050 10701-08000051 10701-08000052 10701-08000053 10701-08000054 10701-08000055 10701-08000056 10701-08000057 10701-08000058 10701-08000059 10701-08000060 10701-08000061 10701-08000062 10701-08000063 10701-08000064 10701-08000065 10701-08000066 10701-08000067 10701-08000068 10701-08000069 10701-08000070 10701-08000071 10701-08000072 10701-08000073 10701-08000074 10701-08000075 10701-08000076 10701-08000077 10701-08000078 10701-08000079 10701-08000080 10701-08000081 10701-08000082 10701-08000083 10701-08000084 10701-08000085 10701-08000086 10701-08000087 10701-08000088 10701-08000089 10701-08000090 10701-08000091 10701-08000092 10701-08000093 10701-08000094 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 b m k2 k1 b k1 k2 k2 CV.SINAR MULYA CV. SINAR INTI SEJAHTERA CV. PRATAMA MANDIRI SUKSES CV. HANITO KARYA CV. SUMBER ALAM LESTARI PT. CIPTA NUGRAHA CV. TIARA SALSABILA CV. MUSI UTAMA BERCAYAHA PT. ADE PUTRA . BANGUN PUTRA REMAJA CV. DUTA TENIK CV. CONSUMA INDONESIA CV. EKA LESTARI CV. YAARAFI CV. GEMA KARYA MANDIRI CV. DYKA JAYA MULIA CV. VICTORY CV. SETIA ABADI GRAFIKA CV. DWI PRATAMA AMANDA CV. DUA UTAMA CV. MEDIA DAYA CIPTA CV. LOVINA MULYA PRATAMA KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI PT. GRAHA MENARA MAKMUR CV. SANJAYA CV. TENANG MOTOR CV. ANDAL PRATAMA ABADI CV. SERUMPUN JAYA KOPERASI KARYAWAN KITLUR PALEMBANG CV. ANUGRAH KARYA INSANI CV. SUMBER BUANA MUSI CV. PERISAI BINTANG SAKTI PT.

CARNATHA MULIA CV. SCORPION ABADI CV. NENTRI BERSAUDARA CV. DWI MAKMUR MANDIRI CV. TRI WITASA KARYA PT. SAGITA TEKNIK CV. CAHAYA RANTI PRATAMA CV. MULIA KARYA LESTARI CV SEGITIGA BERMUDA SURYA WIYA ADINATA CV MUARA CV BINTANG CV KARYA PRATAMA MANDIRI PT SURYA SRIWIJAYA PT APOLLO TEKNIK CV ANUGRAH PERDANA CV HERO CV SAWUNG GALING CV MEDIA ABADI PT PELANGI MAS HCO CV LIMAS JAYA CV TRIO ADE PT VICTOR JAYA PT WAHANA PERKASA MUDA CV NUSANTARA-IT PT ASIA PERKASA KONTRINDO CV VICTOR TAILOR CV LAM JAYA CV PUTRA SRIWIJAYA PT SUPRA EKSPLORER NUSANTARA CV KARYA SUKSES MANDIRI CV KENCANA INDAH MANDIRI CV MUSTRACOM CV IMAM BONJOL CV DUTA CAMTIKO CV BAKTI PUTRA . MUSTIKA PERMATA ALAM CV. EKA MULIA CIPTA PRIMA CV. GADING PERMAI GROBOK CV. INDOARIHA PERDANA MANDIRI CV. TEPE GRUP CV. BINA MITRA CV. ARTA SURYA ABADI CV. RIGUS MANDIRI CV. TOBONG CV.1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000095 10701-08000096 10701-08000097 10701-08000098 10701-08000099 10701-08000100 10701-08000101 10701-08000102 10701-08000103 10701-08000104 10701-08000105 10701-08000106 10701-08000107 10701-08000108 10701-08000109 10701-08000110 10701-08000111 10701-08000112 10701-08000113 10701-08000114 10701-08000115 10701-08000116 10701-08000117 10701-08000118 10701-08000119 10701-08000120 10701-08000121 10701-08000122 10701-08000123 10701-08000124 10701-08000125 10701-08000126 10701-08000127 10701-08000128 10701-08000129 10701-08000130 10701-08000131 10701-08000132 10701-08000133 10701-08000134 10701-08000135 10701-08000136 10701-08000137 10701-08000138 10701-08000139 10701-08000140 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 m m k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 m k1 b k1 k2 k1 k1 k2 m m k2 k2 k1 CV.

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000141 10701-08000142 10701-08000143 10701-08000144 10701-08000145 10701-08000146 10701-08000147 10701-08000148 10701-08000149 10701-08000150 10701-08000151 10701-08000152 10701-08000153 10701-08000154 10701-08000155 10701-08000156 10701-08000157 10701-08000158 10701-08000159 10701-08000160 10701-08000161 10701-08000162 10701-08000163 10701-08000164 10701-08000165 10701-08000166 10701-08000167 10701-08000168 10701-08000169 10701-08000170 10701-08000171 10701-08000173 10701-08000174 10701-08000175 10701-08000176 10701-08000177 10701-08000178 10701-08000179 10701-08000180 10701-08000181 10701-08000182 10701-08000183 10701-08000184 10701-08000185 10701-08000186 10701-08000187 k1 k2 m b k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 b m m k2 k2 k2 k2 m m m k1 m k1 k1 k1 k1 k2 m m m k1 k2 k2 k2 m k1 b k2 k1 m k1 k2 k2 m m CV PUTING RATU CV CAHAYA PERSADA PT SUMBAN CIPTA MANDIRI PT DMD BERSAUDARA CV FIKRAM PRATAMA PT HARFINDO JASA LESTARI CV TIGA F CAHAYA MUSTIKA CV TRI KARTIKA CV KALYCA PUTRI UTAMA PT BAHAGIA UTAMA SENTOSA CV INDRA WIJAYA TAHAR GROUP PT ELEKTRINDO DATA NUSANTARA PT DATRACO SAKTI ENGINEERING CONTRACTORS PT PAN SELATAN CV AL-FARIZI TOKO SURABAYA CV KURNIA CV SEPTADA PUTRA CV PUTRA SERUMPUN CV ATMO CV SURYA PERSADA PT BINA CAKRA BIRAWAN CV CERENITA CV JATI RAYA MANDIRI CV CUTAMA CV GERVASINDO SURYA PERKASA CV INFORMATIKA PERKASA CV PUTRA HARAPAN JAYA PT TIGA PUTRA WIJAYA PT TUAH JAYA BERSAMA CV ARTHA PERKASA CV ELGA TAMA CV CIPTA GLORIA CV CAHAYA CV MUHRIMAR JAYA CV INTI SUMATERA INDONESIA CV ARTHA MITRA PERDANA CV PROINDO CV BINTANG ADI TEKNIK CV GRASIA CV ARGHA INDAH PRATAMA PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA BERKAH MANDIRI PT MERAKSARAYA CV SEKINTANG JAYA SAKTI .

PT CV SANDRINA CV TASYAKIRA INDAH CV. CV BERKAT. CV LAMTAMA DO. GURUH AGUNG CV HUSTA TEKNIK PUTRATAMA CV. CV DOK&PERK KODJA BAHARI (PERSERO) CAB. PT PANGERAN. CV MAKMUR. PT THAMRIN BERSAUDARA. PT SRI BRIKA PRIMA. RIDHO SANTOSA PERSADA MALTA SATYA UTAMA. CV HAVRACO JAYA. PT TRI LESTARI UTAMA. SANDRINA PT. CV NALA UTAMA. PT . CV AMD.1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000188 10701-08000189 10701-08000190 10701-08000192 10701-08000193 10701-08000194 10701-08000195 10701-08000197 10701-08000198 10701-08000199 10701-08000200 10701-08000201 10701-08000202 10701-08000203 10701-08000204 10701-08000205 10703-08000028 10706-08000062 10701-08-00020 10701-08-00020 10701-08000206 10701-08000207 10701-08000208 10701-08000209 10701-08000210 10701-08000211 10701-07000014 10701-07000019 10701-07000024 10701-000027 10701-07000028 10701-07000034 10701-07000032 10701-07000031 10701-07000043 10701-07000044 10701-07000063 10701-07000079 10701-07000080 10701-07000082 10701-1-070000 10701-07000101 10701-07000109 10701-07000114 10701-07000117 10701-07000126 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 b k2 k2 k1 m k1 k1 k2 k2 M B M k2 m K1 K2 K2 B B k2 m k2 k2 k2 K2 k2 k1 k1 m CV MEGA JAYA MANDIRI PT WAHYU TEMURUN CV MITRA MANDIRI PT EMPAT INTAN MUTIARA CV DILLA UTAMA PT HAR 777 PT PATRA PERSADA NUSANTARA CV LIMARIAJAYA CV DUTA MANDIRI CV CAHAYA BUANA MAS PT CAHAYA KASIH ABADI CV AMITA CEMERLANG KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA KURNIA MULIA GEMA ABADI. PT ARIAL NIAGA NUSANTARA. CV A SYIFA. CV SATYA PUTRA PERSADA.TASYA KIRA INDAH CV. CV INTI PRIBUMI. PT HERCO TECHNICAL. CV SEI ROTAN. CV CATRA MEGA GRIYA. CV USAHA JAYA MAKMUR. PT KASMARAN CIPTA. PT MAYANG SARI. CV DUTA MUSI SARANA. CV NUSA SARANA CITRA BAKTI. PT LAMTAMA.

Fa PESONA. CV PRIMA KARYA GAMA. KARYAWAN ENERGY ANDALAN. PT MUSI BESTARI. CV DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA. CV CITRA. KARYAWAN PDAM TIRTA MUSI DIRGANTARA MEDICAL. CV SEKOJO MOTOR. CV SRIWIJAYA. PD MITRA USAHA MANDIRI. PT SINAR AGUNG. PT ANDALAN JAYA. CV AGUNG BURAI INDAH. CV LEVARIN SAKTI. CV MITRA. CV . CV LUX TAILOR. PT ANIZZA CITRA UTAMA. PT MARADA PHARMA MEDICA. PT AKSENINDO CIPTA INDAH. CV GITA PRATAMA. CV AROMA. CV MAKMUR SAKTI AGRA MANDIRI PERTAMINA TONGKANG. KOP AGUNG TRI MANDIRI.CV DUA SEKAWAN. CV CIPTA MARGA NUSANTARA. CV CITRA BUANA PRATAMA. CV BAHTERA JAYA. CV SUMATERA SYNERGY INDONESIA. CV DHARMA UTAMA. PD KENCANA. CV PUTRA PERDANA. CV RAJAWALI MAS. PT KOP. PT MAITRI SATYA BAHTERA. CV BATARA MANDIRI INDONESIA. CV MITRA LESTARI. CV RIDHOMU.1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000144 10701-07000155 10701-07000158 10701-07000159 10701-07000174 10701-07000176 10701-07000190 10701-07000195 10701-07000214 10701-07000223 10701-07000247 10701-07000248 10701-07000251 10701-07000260 10701-07000261 10701-07000264 10701-07000266 10701-07000268 10701-07000272 10701-07000279 10701-07000282 10701-07000283 10701-07000285 10701-07000291 10701-07000302 10701-07000328 10701-07000306 10701-07000350 10701-07000355 10701-07000357 10701-07000403 10701-07000406 10701-07000419 10701-07000420 10701-07000443 10701-07000510 10701-07000525 10701-07000563 10701-07000592 10701-07000631 10701-07000662 10701-07000730 10701-07000744 10701-07000755 10701-07000759 m K2 k1 K2 m m k2 m k2 k2 k1 m m k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 b k2 m m k1 k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k1 k2 k1 TIARA TUNAS MANDIRI. CV MUSI TERANG. PT DEWA SAWIT MANDIRI. CV CIPTA BUSANA. CV KOP. CV HARAPAN. CV ESA MITRA USAHA.

CV MAHESA KURNIA SEJAHTERA. PT ENAM PUTRA. CV KARYA CIPTA SEJAHTERA. CV DWI BUANA MEDIKA. PT HARAPAN TRI GUNA. CV JERUJU MANDIRI. PT MARVIN. CV SETIA PERKASA NUSA RAYA. CV GOLDEN SURYA ENTERPRISE. CV ASIA JAYA. CV DUTA UTAMA. CV TETRA AGUNG SENTOSA. PT DWI GADING PERKASA. PT MAHESA KURNIA SARANA. PT HEXADECIMAL INDONESIA. CV METRO MANDIRI MULIA. CV RADEN MULYA. CV ALYA. CV KINANTI ARTHA MULIA. CV KALI MAS RAYA. CV MENARA MAS BERSAUDARA. PT ANDALAS PERSADA TEKNIK. PT KESUMA MANDIRI SEJAHTERAS. CV SINAR KENCANA STUPA. CV ALDAVIN. CV ENVIROFISH BIRU SEMESTA. CV LUBUK SAKTI. PT HUSADA GITA PARAKSA. CV JANUR KUNING. PT DEWA SUKSES MANDIRI. PT REKI MAI JAYA. CV SRIJAYA MAKMUR. PT DARIA INFRA STRUKTURE. CV MAURAH. PT GRAHA MENARA MAKMUR.1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000770 10701-07000772 10701-07000814 10701-07000826 10701-07000882 10701-07000899 10701-07000911 10701-07000914 10701-07000919 10701-07000923 10701-07000942 10701-07000943 10701-0700045 10701-07000951 10701-07000961 10701-07000962 10701-07000963 10701-07000952 10702-07000004 10701-08000213 10701-08000214 10701-08000215 10702-08000004 10701-08000216 10713-08000217 10713-08000218 10713-08000219 10713-08000220 10713-08000221 10713-08000222 10701-08000223 10713-08000224 10713-08000225 10713-08000226 10713-08000227 10713-08000228 10713-08000243 10713-08000230 10713-08000231 10713-08000232 10713-08000233 10713-08000234 10713-08000235 10713-08000236 10713-08000237 10713-08000238 10713-08000239 k1 k2 m b m m k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k1 m m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 b m k1 m m k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m k2 k1 k2 k1 k2 DUTA HASTA INDAH. CV CHAKRA SRIWIJAYA. CV DAVIZ. CV LIMA BERLIAN. PT KARYA BAKTI. CV CITRA SRIWIJAYA. PT KURNIA SENTOSA. CV ALFANIA BUANA PELITA. PT CAHAYA SAMUDRA ABADI. CV ANUGRAH BARLIAN. PT CIPTA INSAN MANDIRI. PT . CV GOTI.

CV RIZKY UTAMA. CV INTI MEDIA. CV PUSKOPAD A DAM II/SRIWIJAYA WIRAPURNA. PT TUNAS KARYA JAYA. PT HERNICO. CV MITRA JAYA. PT INDRI PERSADA. PT GUNUNG MAS PENDAWA. PT ALFI PERDANA MANDIRI. PT DWINATA. CV PT SUMEX INTERMEDIA CV BAYA NIHAN CV TRI TUNGGAL CV EKA NUSA HARAPAN PT ESBECON UTAMA MERRIESKCA. CV DIGITAL INTERNASIONAL RAYA. CV SINAR ABADI. PT BUANA CITRA PERKASA. CV GEMILANG PLATINA KREASINDO. PT DYRA MULIA ABADI. UD HARAKI. CV HIDAYAT. CV SARIBUMI SRIGUNA PUTRA. CV AMELIA MANDIRI LESTARI. PT ANUGRAH DUTA ABADI. CV LAHAN ARTHA BUANA. PT MANDIRI.1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000240 10713-08000241 10713-08000242 10713-08000244 10713-08000245 10713-08000246 10713-08000247 10713-08000248 10713-08000249 10713-08000250 10713-08000251 10713-08000252 10713-08000253 10713-08000254 10713-08000255 10713-08000256 10713-08000257 10713-08000258 10713-08000259 10713-08000260 10713-08000261 10713-08000262 10713-08000263 10713-08000264 10701-08000265 10701-08000266 10701-08000267 10701-08000268 10701-08000269 10701-08000271 10701-09000001 10701-09000003 10701-09000004 10701-09000008 10701-09000009 10701-09000011 10701-09000012 10701-07000001 10701-07000012 10701-07000017 10701-07000026 10701-07000038 10701-07000076 10701-07000086 (REV) m m k2 k2 k2 m b k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 b b k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 m b k2 k2 k1 m k1 k2 M K1 B K2 M K2 M SYAMBA NOTO SAMUDERA. PT MUARA DUA PERMAI. PT KENCANA GLOBAL. CV SAMAJAYA SUKSES ABADI. PT SALAM BAHAGIA. PT SHARIFF PRATAMA. CV TUJUH PERMATA HATI. CV NANDHITO. CV KINANTHI. PT TANDA PASAI. CV INTAN LESTARI. CV ASTINA. PT KOMERINO. CV LEMATANG. CV DUNIA KIMIA UTAMA. PT .

CV K1 K2 K1 K1 KOPERASI KARYAWAN PUSRI ELECTRIKAL MANDIRI. PT K2 K2 m k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k1 m k1 m k2 m k1 k1 k1 m m m k1 b k2 b k1 k1 k2 m k2 TRI BERSAUDARA. PT ASTRA INTERNATIONAL. PT CV JAYA SAPUTERA PD ATMO CV HARAPAN BARU CV PUTRA JAYA CV ANUGRAH FAJAR PT FIRANDO TEHNIK UTAMA CV LAYAR TERKEMBANG CV PUTRI MAZAYA CV TIGA RATU ABADI CV RIDHO SENTOSA CV FASTNET JAYA BERSAMA PT HASAN KARSONO DIKARA PT SURJA TEMUKTI CV AWAL BARU CV BANYUASIN INDAH CV POLI JAYA CV TAMTAMA CV PUTRA SUNGAI RAYA CV IMEDIA GRAFIKA CV INDAH PERMAI CV CIPTA KONSULTAN PT PUTRA SUNGAI MUSI CV SINAR MUSI PT SINAR MUSI JAYA CV MYTHOSA ABADI PT MUSI OLINDA SUWARNA CV CEMPAKA CV EKA CIPTA UTAMA CV TRIKARSA TEHNIKA PT GARUDA PRIMA GEMILANG CV MANDIRI PRIMA KARSA . CV YUNIKA FASADA.1329 Kota Palembang 1330 1331 1332 1333 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1334 1335 1336 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000088 (REV) 10701-07000096 (REV) 10701-07000099 10701-07000100 10701-07000104 (REV) 10701-07000105 (REV) 10701-07000106 10701-07000110 (REV) 10701-07000118 (REV) 10701-07000167 10701-09000013 10701-09000014 10701-09000015 10701-09000016 10701-09000017 10701-09000018 10701-09000019 10701-09000021 10701-09000022 10701-09000023 10701-09000024 10701-09000025 10701-09000026 10701-09000027 10701-09000028 10701-09000029 10701-09000030 10701-09000031 10701-09000032 10701-09000034 10701-09000035 10701-09000036 10701-09000037 10701-09000038 10701-09000039 10701-09000041 10701-09000042 10701-09000043 10701-09000044 10701-09000045 10701-09000046 M HARENCO PERDANA. CV K1 B B JUPITERINDO PRIMA. PT KOSINDO SUPRATAMA. CV KENCANA MAS PERKASA MAJU JAYA.

PALEMBANG) CV JADOSA PT TIRTA AGRO MAKMUR CV SAMUDRA MAKMUR PT LEGOWO MULIA ABADI PT SURYA PRIMA SEJAHTERA PT SUDJACA PALEMBANG .1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-09000047 10706-09000005 10701-09000020 10701-09000033 10701-09000040 10701-09000048 10701-09000049 10701-09000050 10701-09000051 10701-09000052 10701-09000053 10701-09000054 k2 k1 k1 k1 k1 b k2 k1 k1 m m b CV PUTRI HANDAYANI PT PM JAYA CV CAHAYA PUTRI SARAH CV KILAU MUSI CV KARYA REMAJA PT DRAYA NUSANTARA AUTO (CAB.

SE SYAHRIL ARI PANSURI H. BAHRI FIRDAUS KIFRAWI MUSTOFA RUDI OSWANDI IR.Jenis Usaha Penanggung Jawab GUNTARTO EKO WIBOWO HENDERA H. IMAN SAYUDI ALIMIN ROBERT LEONARDI HARRY RAWAN MULYADI. RAHADIYAN MASRUN SUMAN . AMIN AMIN YAN A. SP EDWIN LANDONGAN PERIYANTO JUPY LONDONGAN CHANDRA ALIANTO WITARTI AJ. JAKFAR SIDIK ANWAR MAKMUN KODVIR H. SUHARTONO HARDIAN.M. RIDUAN H. FRANS CHRISWANTO SRIWIJAYA BUDIMAN ONG RINI SULTINI AVIS ROBBIUL AKBAR DARWIN PARENGKUAN EDIWARMAN HJ. ST ENDIY JANTO ABDUL RAHMAN SYAMSUL BAHRI NOER M. SH SURATMAN NINA PRABAWATI RAHAYUNI ABDUL RAUF NOTO SOBALI - RUSNAH UMAR M. TOHA. KARTINI - HERKULES APDAN.

TEKNIK/TELKOM PBJ SC. TEKNIK MEKANIKAL BENI MURDANI. SC. KESEHATAN MEKANIKAL SC. TEKNIK SC. AMd ERLIAN. SE SUHENDRO NASUTION Drs. AMf SYAIFUL ANWAR. TEKNIK SC. TEKNIK SC. SE GINDO SUNARSO.LEO WAHAB PERTANIAN. TULIS SC. ZUKMARADEN INSI MARGO DERAJAT JOHNNY A. FURNITUR PENJAHIT DAN KONVEKSI JASA BOGA. TEKNIK YUNUS SEPTINUS. ST H. DJUMALI FENDI SUDIANTO DARMAWAN JASA BOGA SUDIYO PENGADAAN BARANG/ JASA SUHARTI ANGKUTAN DARAT KANTOR. GOZALI INDAH KARTIKA SARI SLAMET BUDIONO . TEKNIK SC.

PENGADAAN BARANG/ JASA SC. AR DRS. TEKNIK/ TELKOM SC. ST M. ICHWAN HANDARUN YENTI HERLINDA ZAENUDDIN - . ARLEN GUNAWAN ROBBY JANUAR FRANS NOVIAN YUSRAN M. ST JARMANIKA. TEKNIK / TELKOM BAHAN PANGAN JASA BOGA MEKANIKAL BOGA MEKANIKAL MEKANIKAL PEMBERSIH ELLY ELLY ELLY SUHARTO NY. IRSYADI MUCHTAR PARSONUDIN DEVI FITRIANI NITA NURBAITI NOVAT NIASIH JERMANIKA. SAMI MUSLIKAH MUSLIKAH MUSLIKAH SUWONDO CATUR YANTO. AR - AGUNG PURWANTO ERLIAN.

- SAMI ISWANDI. SE SITI NUR AMINAH ISNAENI FACHRIAL. SE HENI LIDIAH RIKO AGUS SUBIARTO NUR SYAHIDAH FERI HADI SANTOSO DENNY PRAMULYA TAUFIK HIDAYAT BAKRI KHOMAINI DJONIHAR NAZARUDDIN YAYAN SUHENDRI MIRANI SAFITRI EDY MULYA ELLY ELLY BUDIONO M. ST PRIANDHY RONIE ALDI MEIPUSA TOMI AMIRULLAH ABDUL GANI ADE THEODORA HARYANTO LISTA DIANA H. MAT CIK SISKA BUDI MAN . ST CATUR YANTO. ZULVIAN.

TJIK MELIAN. SH DEDI MARUBENI MUNAWARSYAM UJANG ISMAIL SUGENG PRAYOGO H. AK PBJ PBJ PBJ MUSLIKAH MUSLIKAH YUSTIKA DELIANTI PAURIZAL CIK ANI AIDA MISWA FIRDAUS FIRDAUS CIK ANI SEMBAKO SEMBAKO LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN BARANG CETAKAN SRI KARTINY MARIANI AMIR SYARIFUDIN NY. SUHAIR AMIN SYAIFUL IQBAL ASYOFA. FAUZIAH A. SUPARMANTO . ANDRI IRAWAN DENI ANGGARA H.M. SE SULAIMAN. SAMROZI RUSPANDRI RINA ZULKIFLI HOESNY WINDA DEWI TAUFIK HIDAYAT SISCA YUMITA ANDY KARTIKA PUTRA ROHANI FERRY HERMANTO IR.

KONSTRUKSI MEUBELAIR SC. SE ASPUDA FERDIANSE. SP ABUBAKAR ASYIK ABDUL NASER LEXI YUNICO RIZALI ADHEAN KARYA SYAI BATUL LAS LAMIYA SHOFIAN A. TEKNIK MEUBELAIR BAHAN BANGUNAN PERABOT RUMAH TANGGA PERTANIAN BANGUNAN ATK FURNITURE ATK PENGADAAN BARANG / JASA JASA KONSTRUKSI ATK PENGADAAN BARANG / JASA MEKANIKAL KONSTRUKSI PERABOT RT PESTISIDA HERMAN USMAN EFFENDI HALIM UMAR KARLUSI BUYUNG HALIM SYAFRUDDIN MULIANTO PONISAH HENDRO HADI SUMARTO ROBIATUL ADAWIYAH SYAHRIL UJANG SOHAR ERWIN SAPUTRA H. ST ANDI SURACHMAN RAHMAT NAULI.ATK PENGANGKUTAN SEMBAKO TEKSTIL SEMBAKO SC. A. RABANI . SE AHMAD FERI SUSANTO WELIYAN AGUSTINI. DAHLAN ROZAK SOFIAN SITI NAZIRO ANTO BUDIMAN.

S. HAPSORINI ZULKARNAIN ISMAIL MUSTOPA DRS. SITI FATIMAH HIDAYAT M. SOPHIAN ANSHORI LISMAWATI .SOS DESI LESMAYANTI HASYIM SUM ZAWAWI JAMI KURIS EDI SUHERMAN HARMIYATI ANDI SETIOKO HJ. SE MISWANTO DEDI SYAHRAMANDA JAMIAT RIYAGUS EDWINDRA ARIESTYA WULANDARI RIKO KADAFI HERI PURWANTO.HJ. S SOS - ROMANSYAH.D ROSIENKO MULYANTO M. KHADAFI ARE ADRIANSYAH NOVI PUDJI PUTRIWI.SP. EROS IBRAHIM SRI LUCIA.

EDDY HUSNI A. SH PERTANIAN PERTANIAN H. ST IDHAM KHOLID AUSIN M.IP SRI YAMSIH ARIEF YERIANSA. REDLO BAI DAWI. S. RACHMAN . S.- AGUS RIZAL.Ag PBJ PBJ PERTANIAN PERTANIAN ARFAN AFENDI IRFAN ISHAK TAUIFIQ ANWAR MAKMUN TATANG TAJUDIN PERTANIAN PENGADAAN BARANG/ JASA ISMAIL TASIR SOLAHUDIN.

SUHATRIL DJ M. AMAN SYAFEI. SE . JAMIL YULIATI. RAHMAN ISHAK IBRAHIM MIKAEL CANDRA EFFI ROPIKO OKTARISA ABDULLAH ABDUL RASYID ISMAIL MH H. AHMAD SYARBINI SUHARTO ANWAR MAKMUN A. IBRAHIM RAHMAN PBJ PERKEBUNAN PERTANIAN PERKEBUNAN DRS. HM. HARIS GANEKO HUSIN NUH CV AGUNG JAYA PERKASA ZAINAL. SP H. MARTONO HATTA UJANG ZEN M. SE FADULLAH. SE AZHARI HASAN DESTIYAWAN AZHARI HASAN DESTIAMAN SRIPURWATI PERTANIAN JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ALAT RUMAH TANGGA ALAT TULIS KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ZAMHARI NAAWI ABDUL KADIR SRI LENNY S. MM AMIRUL S.

AMD MULYADI IVANA KUSNADI HENDRA MARIA RATNA NINGSIH HERRY AMIRUDDIN. ZULKIFLI IR. HS MEDI NASUTION TIMBANGAN KHUSUS PEMBORAN SUWARNI M.SKORKOMI A.A. ERWADI. BE JUDHI.JASA KONSTRUKSI KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI PUPUK FURNITURE BAHAN KONSTRUKSI SUPRIANTO M.SH SURATMAN AMIN IR. SKOMP EFRAN APRIANSYAH mugiono IRWAN WENDY RATMI OMAN SAPUTRA APRIDA YANTI BAMBANG SACHRODI . HAIDAR IMRON . YULIADI HERMAN ABDUL BADI KUSUMA MASRUL SALIM EFFENDI AMIRIZON MARSUDI JAYADI. H.

SRI NUNUNG WATI EKA RATNA DEWI HABSON HAMID LAMOHI HUSEIN.MS GAWAN SUSANTO M. S. KOMP BAHAN BANGUNAN SC. TULIS PENGADAAN BARANG/ JASA PNGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENNGADAAN BARANG DANJASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA A/P/SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA UCOK HERMANSYAH ELISTEN SITORUS SAUDIN KARTONO SUBARI ENDANG KESUMA WENI EDWIN ARISTIANO PRATA PEBRIANSYAH TRITA YANUARTI . ALI ABDULLAH FRANS LIO HERRI IWAN HERMANTO. ELLIZA SUSAN AGUSTINA CRISTIAN DENDANG CRISTIAN DENDANG PRAGOTA SALAM. SE. Amd HERI APRIADI USMAN NANDAR HARYANTO RAYMOND CHAIRUDDIN RAYMOND CHAIRUDDIN YULIANTO IRENE FENNY IRENE FENNY YULIANTO FITOR ALAMSYAH SUBADI ARIFIN SYAMUL ERWANI BUDIMAN SALIM LAMBOK NABABAN TEDDY HALIM MARTINA TARIGAN KOKO SUDJATMIKO SUSANNA SYAHMARDAN . ST Ir. ALI ABDULLAH M.

TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC.MURIS MUID HANDRI ANGKASARI SUKARTONO RITA ASWENI M. BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC.S. NAZUAR NURWASTU RONI SUDJAKA RONI SUDJAKA SUHERNI HANDOKO LUKITO HENDRIYAN HENDRIYAN ADI ENNY KARTIKA SARI HINDRA PUTRA HERLINA Ir. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG & JASA PNGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TEKNIK SC. SUHIRWANTO FARIDA LAIMAN DAHLAN LUKMAN Mgs> GAMAL GAFUR MAMAT ERYANTO TRIMURTI MS PUTRA TRIMURTI MULASAKTI YUSUF CHANDRA FAUZIE NIRWAN FAUZIANIRWAN A.PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENADAAN BARANG & JASA ALAT-ALAT KESEHATAN KEND. HELLEN FRICILLA SUHANDI RITA FEELYCIA . TEKNIIK ORDI KURNIADY WIET SOEGITO YANTO. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK ALAT ELEKTRONIK ALAT ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC. SAMSUL MERY LENA NUR FITRIANINGSIH SURYANTO JOYO HUSIN Ir. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA SC.R. TEKNIK SC.Kom NYANYU MERIYANTI SUDIANTO ROBBY HARTONO SUGIONO H. ROCHHENDI HASYIM TASLIM KOESNADI WANGSO PUJI H. RACHMAN IBRAHIM H.

IMELDA NOVIANSARI DANIEL SITORUS MELIANA TASLIM HAMID TASLIM MELAWATI SAKIM.H. HASSAN HALIM VIVI E. DIAN APRIYANTO Ir. TEKNIK SC. TEKNIK KEND.MARIANA RONI SUKIMAN DANNI TONNAS MARGANI MEGA NOVIANDRI TONI EFENDI HERLIN TONI EFFENDI KOSIM SURIYANTO ANTONIUS SATRIA SURYADI WIJAYA CHANDRA HUSEIN INDRA FENI MALIANA AISYAH INJO MUHAMMAD IDRUS DHANI OKTAVIAN . MANDAGLE MUNGCIK ASNAWI iR. TEKNIK JEFFRI SUHANDI. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN AJSA SC. RODA EMPAT BAHAN BANGUNAN ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA AP/SC ATK/ CETAKAN SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA BAHAN BANGUNAN PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA KENDARAAN BERMOTOR CATERING ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. ALAT TULIS/ ATK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC.SC. SH ENNIE HANDONO ALEX KOBA MARIO MARTINO FIFI SUMANTY HASSANUDIN RONI SULAIMAN ABU HASAN INTANIA ZENDI DAVID GAZALI EDDY HALIM CONELYA LINDA NAY MERY NOVI NOOR RONI SULAIMAN PAULUS KUSUMA R.SE LILY YACOB Ir. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN J ASA ALAT TULIS KANTOR SC. SE VERONIKIA S Ir.

RACHMAT CHANDRA BUDIMAN HANAFIAH JOHNSON WILIANG S SURYANTO MAYA SOFA RUDI HARYANTO. SUPRAPTO MARIA LEI MEIWAH ELLEN ANSORI MASHURI ULUNG WIJAYA YOHANA PANHAR. IWAN SEODJONO AMRAN DIHAM WIYONO GLEN BABARJA GUNAWAN SHINTA LINDA UNANDAR NURHAWA BAMBANG PRAYITNO MARWAN EFFENDI LIDIA .SH M. TEKNIK PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ ( MEUBEL) PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ ( TEKNIK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC.A.ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. RACHMAT CHANDRA AMIR CHANDRA YUSUF CHANDRA IR. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG/ JASA RAMLI MACHMUD BURHAN KELANA R. SUPRAPWOTO IR. NURHADI EFFENDY JIMMY GO SRI MULYANA WIRAWAN MARLINA TJAUHARI JIMMY GO AGUNG ANDRIYANTO YULIZAR RASYIDI YULIZAR RASYIDI ERDA SYAMSUDIN RONI HASAN FAISAL RONI FAISAL RONI SYAHRUL ABUN IR. SE SITI NURJANAH. KEND BERMOTOR SC. ISKANDAR HIDAYAT IR. SE ENDANG PUJIATIW. SE RUDI HARYANTO.

HERMAN T. BAYUNI USMAN SUMIATI SISMI AKHIIRN ISMAN ERNY ARIANTI SITI NURJANAH. ZEN MIDUN. SH HJ. MAHMUD NAZARI HARDI KUSNI SAMIYONO. TEKNIK PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BRANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. DJAMHARI RUDYANTO TONO LILY RUDYANTO TONO RUDYANTO TONO H. BAYUNI USMAN H.PENGADAAN BARANG /JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG / JASA SC. SITI FAZIAH HENDRI JAYA LUKMAN HARDI GUNAWAN VILLIA CHANDRA . SE Ir. TEKNIK SC. BA HANAFIAH AGUS CHANDRA HENDRIK FUTURA ESTY UTAMI MERRYWATI TANSIR SUKATI HUDIYONO IPONG PRIADI BAMBANG SUPRIADI. UJANG SARI RITA ZAHARA CIPTONO. TEKNIK ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA SC. SH LUKAS K. SE ESTHER JAYA HALIM SUSANTO M.SE KOKO GUNAWAN THAMRIN FAUZI H. SOKI.KOMPUTER PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN/FARMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ LENI ERNITA HANIDAR BUDI UTAMA HERAWATI ALEXANDER KURNIAWAN Mr. PANDY KADIR Drs.

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HENDRI WIJAYA VILLIA CHANDRA ROMLAH AHMAD RADITYA NANA PUTRA MUSCAT IWAN SAPUTRA M. EUFRAN BASTARY HARSHA DW EDWARD JAYA. SH YUNIMELYATI. A FATONY IR. HASAN ALAMSYAH . . SE RUSLAN EFFENDI NURJANAH MAZLIAH. SE DRS. ISHAK HERMANSYAH NURBAYANI ROY ISKANDAR MOHAMMAD SOFIAN LIZA FERASINTANI SYAHLIM MOHAMMAD SOFIAN NURBAYA AGUS SALIM IR. HASAN BASRI HALIM SUSANTO. H. EUFRAN BASTARY A. APT IR. SH IR. AZWAR FARID. USMAN ARIFAH JURMIAH. H. JOHN HERY KMS. ASNUR SUSANTO GUNAWAN ANEKE LIDYA KARTIKA DRS. SP A.R.MAHMUDI. MM MUJI SUTRISNO DESI ROSANTI YUNAINY DARSONO DARSONO YUNANTORO ANTHON WAHYUDI YUNI JAFRINA.H. SE WIYONO DRS. SSI SUNIATA WARSEHAT ROMLI BASRI TERRY RIZKY HUSIN GOZALI.

SASTRA HELLY ABDUL SUYONO HELLY TJIANG DARMAN SOETANTO DARMAN SOETANTO MA. ANDRI AKSAN. H.A MUN'IM . NASIR THOLIB NASER KARIM. SH H.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HADYANTO MULIAWAN MEISY MULIAUWAN IDRUS SUHARTONO TAN NURHADI FIRDAUS. MBA ABDUL GANI MATCIK DJONNY TJANDRA HENKY LASTONO YULIZA IR. SUWANDI HAPAS MUHAMMAD FAIZAL RUSNAM EFFENDI IR. SM. SE. BARDERJOHAN PANGIHUTAN PURBA SANDI SWARDI.F RIDHO. ST. SE NY. PARDIN AGUS TRIDASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IMRON NANUNG DRS.A HM. ME AGUS NAWAN H. GANI MAHASIN SALMAN. SYARIF ABOEBAKAR DEDE ANDRIANSYAH NUR ANITA HAMID NUR RATISARI YULIANTI HARIYANTO USMAN EFFENDI MEIRITA RAHAYU M.MT HM. AK . KASMAH IMAM. ST AMANCIK ALEX LIM ERWAN MAHMILUDDIN BAMBANG YUDO PURWONO KOSIM KOTON IR.

THAMRIN RUSDY . SE AISYAH. BSC BELLY RUDI OKTAVIANSYAH BASTARI VILLIA HARDI YUDI TANZIL YUDI TANZIL YUDI TANZIL M. TEKNIK PBJ ATK PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ AFRIANSYAH KARMANTO. SE KOMARUDDIN IDRUS NAWAWI ACHMAD EFFENDI. SE HENDRI HENDARMIN RUDI IR. AMD SURYADI. SAIFUDIN DAHLYANI GUNAWAN THOLIB ZAINAL ABIDIN. ST EDY HERAWATY ERNIJANTI.SC. SH AGUS WIJAYANTO VIDA ERLANITA. ZALMA EVI MONITA NGADIO HERY NURTJAHYO DIAN MUHAMMAD FARUK. YAHYA IBRAHIM DEWI MURNI M. ABDUL ARIF. BSE M. KHOUS M. NZ ZAINAL HASAN DJOHAN NY. SE SAIMAN JONI OLAS. ASMARA YUDA. SE ABDULLAH WAHAB CHANDRA HASAN SUHANDY DRS. SH RUSTAM IMRON.

MIKOYANTO EDWAR MARBUN.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ M. SH IVO RUSIANA.KOM IR. SE CHAIFRI ORIL ASLI TARIGAN DRS. MM DIAN WAHYUDI IR. SE AGUNG BUDI SANYOTO SUSAN ANDI SATRIA . HJ. CHONI HENGKY PASARIBU EFFENDY SOETANTO AMIRI ARIFIN AGUS SETYADI LIMARAN DEDE YUSA CHAIRUNAS TINA MAHDALENA. SE EVI MARDIANA. THAMRIN RUSDY. SE M. SE LILIANA. SH ZAINUNAH IR. SYAFARUDDIN SAKIM. TRHAMRIN RUSDY. NASRUDDIN UMAR FUTOLY SUYITNO MURLY. MM MURNIATY FACHRY. AMIRUDDIN MURNIATI FACHRY. DARWIN AZHAR. THAMRIN RUSDY M. K. KAMALUDDIN. S. SYARIFUDDIN AMIR HAMZAH. SE DRS. RUBAMA IR. CA BILLY PUTRA MS. SE WAHYUDI. RPA ERMA PAULINA MASNUR BADIUS KATHARINA SUSANTI EFFENDY SOETANTO A. H. SE AHMAD FAUZI IRWANTO SUDIRMAN DRA.

SE M. TEGUH MADANI HERMINDO LUSSIA YACOB HALIM H. AMIR HAMZAH JOHNY FRANSISKUS XAVERIUS ONG BHAKTI KURNIA DEAN AL FONSO SATRIA. SH NY. HENDI UTAMA.SOS MARIANA KRISTI HUI HERLINA NINGSIH HUSNI ANITA SIDUAINI M. YUNUS. H. KOSASIH AISYAH LUKMAN NULHAKIM AHMAD SALEH H. ALVIN AGUNG PRIBADI SUSAN DAYANG. S.M. SE YULIZAR. SE SUGIONO MINGGUS TAHITU HUSNI IR. BUDI PRIHATINI H. SURYADI . S SOHQIN ZUPAKAR SEMPURNA IR. R H.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ LILIS KOMARUDDIN ACHYARUDIN MAYMUNAH S.O IR. ZAINUNA AMIR SYARIFUDIN M. YUNUS. SE M. AHMAD ZAHRI. HJ. YUNUS. SH AKHMAD FERDINAND WIDANINGSIH MIHARJA. YAMIN ROHIM ATAS LUBIS JIN UDIEN FARONTO MURSIAH IRWAN NAWAWI REZI RINALDO FX.

Z SUDIRMAN NUR ATIKA USMAN M.R. SE SRI DEWI TANTO HENDRA LUKITO H.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. NUR'AINI HM. ST FAUZIE. FATWA ARSAD SUFIANTO LIANTURI SOFIANTO LIANTURI SUFIANTO LIANTURI SUHARTO GUNAWATI KOKO THAMRIN ANWAR WUI KANNY. SH BURHAN H. MUSLIM SANUSI AR. SE TAUFIK AMIRUDDIN. S SETIAWAN HANY FITASARI. MUSLIM SANUSI H. AGUS ROMANSYAH WIBISANA KURNIADY EKA BUDI KARTIKA. ST ABDUL AZIZ KEMIS IR. HUSNI ZEN HJ. ARIFIN H. NUKMAN UZIER. H. SE BURHAN TOPO HESTY WIDIA ZEN HM. SE EFFENDI Z.F. NOER ENDANG SUGIARTATI ESTEN SOFYAN ROSNAWATI AFRIANTY NAPITUPULU DUGUH PRAMONO SYAMSUL BASRI NINA. HUSNI ZEN . A INSTING R. SINOTO. PRABU SETIAWAN NYIMAS NASIHATHUL. LAMANCIK JOHNYSALIM M. TARMIZI ACHMAD FATMIR TARMIZI ACHMAD DEDENG.

MUSTAFA SYAWAL ENDANG SUGIARTI HJ. A MUSODIK AWAN HERI WIBOWO. H. KESYAR. ST DRS. SANDRA ROSA. SH HERFENDY LOUIS WILSON NOPIANTO OBRIGITA HELENA MOESALIM SETIAWAN RANO DANO EVI SUSANTI IR. SE IRWAN ILYAS HERLINA ASTINA IR. SE SUDIGYO GUSMIYANTI HERNI GUSMIYANTI HERNI RUDI HARTONO ARAFIK. GINDA ETY DESTALENY ANDI AHMAD IRFAN DATU IR. ZEN AMIDIN HA. ST AZWAR AGUS SABARIAH SATYAWATI AMIN DJAUHARI SUFIANTO LIANTURI M. RACHMAN BADRI. SUARDI RACHMAN . EMMAWATI NOVIANTO DRS. BBA NY. MS NURHAYATI SAID ALI RIZAL AZIS WULAN MANDA SARI YUDI HERMAN ZUHRIANTY MUTIA.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ ANDI RUDI PRIATNA ETSY FATMAWATI. TASLIM VERONIKA FANNIE TJONG HENRIKUS SOEDIYONO.

RACHMAN RH. RUDY SOEDARSONO BURHAN YAHYA SUJAIDI ANTHONY MARIA. HIMAWAN DRA. SURYA DHARMA ELYAS SHOPA SHOLIHIN DODY K. SH CHANDRA WIJAYA EDDIE SUTRISNO POLIMA PAHLAINI.MALIK EDDY A. ASYOFIE ABUBAKAR SIDDIQ NOVIARNI ASTHARINI AGUSDIN HS. MUTASIR ARDI WELLY SUPRIYANTO. ST ADI SALAM RAHMA IR. ST MUSA MALIK BUSTANUL AZMI IRWAN SOETANDAR LINGGAWATI WINATA DRS. ACHMAD FAUZI FARIDA SITI FARIDAH IR. RUDY SOEDARSONO DRS. ANDRY RUDY WAHYU RIJANTO DAVID FAMLEE MARTALIUS A.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ YUFIAN LASHAJI GUNAWAN LULUK MUAIYADAH RITA SORAYA MERY SRIHARYANI.S BUDIHARTO LUKMAN HERYADIE ANTHONY SOEDARSONO KGS. HUSNUL ATIKA SIANTAR RIANTO. SE M. ALEX EFFENDI SOEMARNO DEDI HARTAWAN . FEBRY ALFIAN DRS. SE DRS. IWAN HARTAWAN IR.

HERIADI Ir.SC. TULIS BAHAN KIMIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA CV.AS OKI WIDIASTUTI. SE SUHANDI TJOA MASAYU YUNIMAH DAVID CHANDRA TJIA M. SE ALEXANDER KURNIAWAN SAIDA PAKPAHAN Hj. M. SE JULIUS ROBINSON NEHEMIA INDRAJAYA TEDDY ADRIAN. SH . SIANTURI. ACYAR HASAN ISKANDAR EDI SURYADI Hj. SE MIE-MIE PARADE H. ST IR. ALUWIE HAMRY. RAUF DENTAS ASNAWI ALI ELTY MIATY KISWADI WIDARTI RATNA JUWITA A.M. SP H. CICIN WIJAYA. ASYAD AGUNG KRESNA WIJAYA YURTI VALENTINA SYAHMARDAN. ZAINONA M. REZA Ir.. YANIS TANJUNG Ir. ISMAN GORING. FERIZAL PUTRA BHAKTI KINARDI ASMARAJAYA DRS. RASYID. CICILIA TANZIL K. Komp H. Amd IRWAN CHANDRA NY.M. GRIYA MI LLENIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ - DESYANSAH YENNI MARIA. ST WIWIANTO FRANS RIDWAN LUBIS LIAN DODY.RUSTINA HELEN WIDYA WULAN D. ZULFIKRI KADIR A.

SUBHAN. ST. AIWAN HJ. ST FETTERLI H. DUTA PERDANA CONSULTANT YUDIANSYAH. FAUZIAH SYAMSUDDIN YUDIANSYAH.MT.MT.SE RAHLI MEUTIA AHMAD DAMHURI. FAUZIAH HANSEN AGUS SYARIEF ELY MIATY DIAN AFRIWARDANI MUKSIN KONI LUKMAN KOESTANTO WIDODO MARIATI KI AGUS M ISMAIL. SH.DZ CV. SE HAIKAL HENDRIK ZULKARNAIN HJ.ARLIS WIWIEK HANDAYANI JOHAN ANDI SUDARWI. MH. FARIDA MULYA PUTRIANA WIDYA PRAMANTO BAHRAN AHMAD DAMHURI.SE . EDDIE ANDRIANSYAH. ST. SSIT YULIANA JAYA NURISWANTO. MBA MEINITARIA ANDI NURDIN GUNAWAN BAKTIAR GUNAWAN TAN IR. SE FARIDA. SAG OKTARIANA AGERAINI YUL HAIDIR M.SE RATIH SETIA SUSANTI. SITIKOAMRIH HILDAYANTI MUH ALIVIRGO LAIMAN HOTMAJAYA NABABAN. SE PARDUSI AMRI.

AGUS TJIK M. RIDWAN H. INDRA SETIAWAN EDDY ABDUL KADIR ABDUL KADIR LUKMAN M. ASNUR MAYNI ABDULLAH NOVEMBERIONO PURNOMO YUWONO JUILANTON HARIANTO HENDY ROFUIDA WILLIAM SUCIPTO HJ.M. YENI YUSTATI FLORENSIA EVELIN GUNANDY ONY S. SE.SE. LEVIANA ADE FIRDAUS A. NAWAWI KRISMERY TASLIM ASWATI SYAFRIL. POLIN SETIATSO SITOHANG MARKENI ADAN DRS. ANWAR TITIR PANJAITAN M.ANWAR SASMITA ERNAWATI KUSWARUN MARYANTO JOHANES HALIM ENDANG SUGIARTATI USMAN JUNED TJOA DRS. ADI BAHTIAR . M.KA R.AK. ZULFIKAR HASAR IR.H. SE ANITA SILVIANI NY.DANDY PRATAMA DRS. SUAIRI HENDA HARU SISWANTO NEINALI PRAPARDIAN PUTR. ARTAMAN AKHMAD FARHAN M. BAYU RAHMAD FAISAL ABDULLAH.S. WIWIN FARIDA.

SE. SH DRS. SHOBIRIN ARWIDI M. SH MANSJOER SUWARDI HAKIM HUTRIANTO. SE BENNY ADMIRAL GUNAWAN BIN ABDULLAH LINDAWATI H. HENDRI DUNAN MEIRIA ANDINI PERMATA SARI. SKOM MGS M ALI SOFIAN VICTOR LIANTO MODESTUS MMD SIBORO ERDAT ALAMSYACH IR. MUKHSIN RISAISPRIYANTI RYANDI SURYA GAUTAMA NY. RM ZULKIFLI JOIN EFFENDI P ERNA YUANDA M. ROMZI ABDULLAH AGUNG ARIS WIBOWO. SETIA BUDIMANSYACH ELISTEN SITORUS HERNI AFRIANA HM. ARSAN FAUZI AWI KAMAL DRS. SUWANDI HAPAS HENDRY FUTURA A. DAHLAN KADIR. A. YOHANA HALIM MERRY ISMAN SURYADI.STEFANUS HENDRIAN MULAWADI AMIN YAHYA RODIAH SUGIONO TELLI REZA FILDAFI ENDANG SETIAWATI IRWANTO KASIM NYIMAS NRMALA DEWI HENDRA LIANIO VICTOR LIANIO MUHARTI E. YUDHA JOHANES HARRY P .

SH ASRUL INDRAWAN M. ALIMIN ANDI DINIALDIE UMAR YULI HENDRA THAMSIL WAHYUDI SAPUTRA. LIBERTUS G TAMPUBOLON IR. BAHDAR JOHAN M. ST CV KARYA PRATAMA HASIMAWATI TAUFIK HIDAYAT DEVANANO ROHANA SUHARTO. SSOS ARIEF YUDIANTO SHERLY MAHARANI IR. YAZID GUSTOMI. SH H. DARWAN IR. FATAHULAH ZAMZAMI. SAHARUDDIN M. SE YULIANTO MINNARNI ALI RIDHO HABIBI LEFI LIMARGA MF ZAMZAMI. ASLAM MAHROM HENDRI IKBAL MUKMIN ALI YUNI JAFRINA SADAR J NAPITUPULU NURHAYATI BASTIAN TAUFIK VIKTOR ALEXSOH.LANI KARTONO ROSDIANA BAH RONI. SKOMP IR. SH SAMEDI . ADRIAN PANDI DRIA MAYASARI CAROLINE TAHER DIAN TIRANA SARI. SPD GORO KARSONO ERI JOHAN ADI TINO PRASETYO NIEKE ADHIST I JULFIANTI RUDI WAHYU RIJANTO FENI NOVRITA M.

SH . H. ZULIA ARYATI ANTON LAWARDI LAMBANA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA LINA SUHANDY. SE PAUZIE NIRWAN SYAHRULLAH SYAHRUL ABUN AHMAD ADMAJA. SE WENDI YUNITA. TOBING H. SE - FARIDA ARIYANTI HARTONO SALADIN ABRIANTA. SE PBJ SUFIANTO LIANTURI P. SOEWITO KOMARIJAH ROMAH AHMAD SUSANTO KOKO GUNAWAN THAMRIN HALIM SUSANTO. SE SALADIN ABRIANTA. M JOHAN THIOVILUS EFMILAILI EDDY SUNSINO PARNO PBJ PBJ PBJ YULIZAR RASYIDI JOHNSON WILIANG S BANI IDHAM FITRIYANTO LIMBONG LIMBONG PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. DENNY HERDIAN. SAPARUDDIN HARAHAP. SE NELLY AMIEN SAKIM.SE WENNI YUNITA. TAUFIK MUNTASHAR LIA MARLINA IR.PAIMAN PARAPAT KEMAS UMAR ABDULLAH BUDI WIKAMTO KIAGUS M SOLEH BUDI MISWANTO M. SE IRWAN MARWAN IR. ABDUL ROJAK IR.

SITINDAON BURHAN M.S. SH HERYANTO IMRON NANUNG M.A. BUDI SUSILO. TAMPUBOLON KMS M. FAISAL RONI. SALEH DEPATI IR. ALI AKBAR M.. SE M. ST BUDI RUDIANTO TOMISEN. RONI HANAN ALFONY INDRADJAYA. SUHIRWANTO IRWAN CHANDRA PBJ J. ILHAM MUKMIN DEDDY M. MM H.TOMMY WIJAYA LIONG PBJ IR. ROZALI TEDY .A. PERLENIA NAJIB ANDY FRIZAL CHANDRA HUSEIN YOPHY SUSANTI NEHEMIA INDRAJATA. SE M. FIRIAL VANDA NOPIANTI OKTOPIAN PRASETIO SETIAWAN PETER SUCIPTO AREDHO HADINATA UMAR BIN BETA PETER SUCIPTO A. ALI NANGUNING BERTY CHANDRA HANAFI HAUW IRWAN SOLIHIN RAYMOND CHAIRUDDIN RUDY HERMAN SUMARTI BUDI SUTRIYOSO EDI ARCO HJ. RIDHWAN. AK SAMSUDIN M. LANI M. IQBAL H. JOKO SUHARYANTO IR. SE.

SURYANTO ISMAIL. H. EVA SRI DARMAYANTI NOVALIANSYAH SRI MULYANTO GOTI HERAWATI. SE HENDRA LIANTO HERRY SUTANTO EDDY MUZAKKIR. SUNARTO ADRIAN PANDI H.. M. MM M. SE. IWAN KURNIAWAN RADEN. SE SUHAIMI BIN ISMAIL . SE IR. SE. SE OKTOPIAN PRASETYO SETIAWAN HENDRI CHANDRA DARMAWAN ERLAN SUPRAYOGI.IR. DJAENUDDIN HADIYANA JUHAINI ALIE. SE FATHUL JUMAIRI. MM ERMAN ARWAN MURDI JAPEN AWIE LAW. SE SEPTINA AMELIA CHANDRA ZAKI MAULANA. EMIR ISMAIL M. SH MAULANA TARIF FAN DEDDY MUFRAIDY FIRIAL DEDDY MUFRAIDY FIRIAL YULI ERMAWATI SETIAWAN TANZIL ERNA MARIANI FANANI ROHAYATI HAIDAH. ANWAR AMBARNO BAMBANG RAHMAT CHANDRA ASRIANTO SULASTRI TINA MAHDALENA. MM AMAS NOPTA ROMANSYAH KIBOUT M. SYUHADA TAHIR SABANI AZWARRI SIDARLI SILINIE LUSIE HENDRA TEDI GUNAWAN IR. SH.

SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA HERRY HANDOKO H. FARDAN AZHARI R. DJAKA PAMUNGKAS, SE IR. SAIFUL ICHSAN ARTA ASWADI FENNY PUSPASARI WONGSO IR. MACHMUD ASINAR MUJI PURNOMO ARI PURWADI NAWAWI TRI WIYANA IR. GINDA IRMA JAMALUDDIN HAKIM ZULKARNAIN SYARIEF UMAR ALRASYID SHARIFF SUDIRMAN ACHMAD DEDENG ZARKASIH EDY PURNOMO REBO SOEWARNO EDSAN DIPO SIMPATI ALAM YULINA DEWI HADI HARYOKO ROBERT YUDHA TITALEY M. SHOLANUDIN M. WIRATAMAYUDHA YENNY MARIA, SE YENI ALFIANA M. HASAN EFFENDI IR. IMRON TASLIM PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

M. ALWI HAMU
YUDHI DARMA, SH M. TEGUH MADANI INAYAH Ir. BAMBANG PRI, CH RUDI HERYANTO, SE ENDANG PUJIANTO, W H. PARDIN AMIR CHANDRA YONHLEE WILIANG S IWAN SOEDJONO ELLY HERDANI, BSC TONI EFFENDI SUNIATA WARSEHAT

PBJ

IRENE FENNY

PBJ PBJ PBJ PBJ

DRS. ADE FIRDAUS TAUFIK SUMARI KESUMA HENDY KUSUMA SUFIANTO LIANTURI

PBJ PBJ PBJ

AMIN DJAUHARI KOSIM KOTAN SUDIANTO

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

NUR FITRIANINGSIH YUNIKA HERAWATY SOEGINO HAMID KING TASLIM KUSNADI WONGSO HARLELA TULADIA CHAIRUN NIZAR SUKAMTO DRS. HA. SYUKUR BAHAUDIN ACHMAD JOHAN LENNI TASLIM KASAN BIN SURADIKRAMA DINA APRILLIANA ZAINAL, SE HUSIN KOTAN HENDRA HERFENDY ALI SISWANTO EZRA JONATHAN IR. HENDRIADI DARMONO ADE, ST LUTFI LUPI EKAPUTRA S, SE EFFENDY FILZA SAPUTRA, SP DRS. UJANG SAI MAIMUNAH OKKY BUDI WARDANA KMS. M. JAKFAR SIDDIQ HERMANSYAH, BAC MUGITO NICO ALEXAXNDER NDOLU RUDI OKTAVIANSYAH

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

BELLY MUSLIKAH MUHAMMAD SABARI HENDRI MULYONO ZAINAL ARIFIN ABDUL GANI ANDRIANSYAH MUDDASIR YUNUS RUDI HARTONO HANDOKO M. SOFIAN RONY SUDJAKA

Alamat
JL. KOPRAL JUNI NO. 25 RT/RW. 2/1 RSS BHAKTI GUNA RT. 2 BLOK. BU NO. 22 JL. RAYA SP TIMBANGAN KM. 32 NO. 47.01 JL. RAYA SP. TIMBANGAN KM. 32 N0. 48 JL RAYA LINTAS TIMUR NO. 187 DUSUN IV JL. LINTAS TIMUR KM. 38 DS. INDERALAYA JL. RAYA LINTAS TIMUR KM. 38 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR KM. 38 NO. 16 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR DS. III TG. SEJARO JL. LETNAN ARAHMAN NO. 25 TJ. BARAT JL. MUNDIR NO. 9 SUKAJADI I TALANG KELAPA BAYUASIN JL. PALEMBANG SEKAYU KM. 70 DUSUN. 3 KEC. BETUNG BAYUASIN JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 18 LK. I RT/RW. 8/2 JL. SIMPANG PASAR LAMA NO. 53 PANGKALAN BALAI JL. RAYA PALEMBANG-BETUNG KM. 13 RT. 1 SUKA JADI JL. CAHAYA INTAN RT/RW. 22/9 KEC. P. BALAI JL. PASAR BARU LK. VI KEL. P. BALAI BANYUASIN III JL. PLG-BETUNG DESA LANGKAN JL. PLG-BETUNG KM. 32 DS. 1 NO. 167 JL. KOL. H. BARLIAN BLOK D NO. 42 KEL. BD. AGUNG JL. PERTIWI I NO. 100 A KEL. RD. PJKA LAHAR JL. GUNUNG GAJAH NO. 74 LAHAT PONDOK LEMBAYUNG BLOK B4 NO. 20 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 58 LAHAT JL. MAYOR RUSLAN III / 108 JL. BANDAR JAYA NO. 8 JL. LET. AMIR HAMZAH II NO. 133 KEL. PASAR BARU JL. LINTAS SUMATERA KM. 3 TEBING TINGGI JL. MAY RUSLAN II NO. 75 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 29 JL. CEMARA NO. 21 JL. LINTAS SUMATERA TLG. KABU LAHAT JL. LASKAR TRIO KOMAR NO. 58A KEL. PASAR BARU JL. MAYOR RUSLAN III NO. 126 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 27 JL. CEMARA NO. 174 JL. GANG BANGSAL NO. 60 TALANG JAWA JL. MAYOR RUSLAN III NO. 234 JL. MAYOR RUSLAN I KEL LAHAT TENGAH JL. INSPEKTUR YASID RT. 5/3 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 18 JL. INSPEKTUR YAZID NO. 11 LAHAT JL. GANG RUKUN NO. 147 GUNUNG GAJAH LAHAT JL. PASAR LAMA III LK. VII NO. 127 LAHAT JL. GANG SENTOSA NO. 103 PASAR LAMA LAHAT JL. KOMBOJA NO. 46 TALANG KAPUK

JL. SRIKATON NO. 313 PAGAR AGUNG JL. PRAMUKA III KEL. PS. II NO. 104 TELP. 0734 - 421 323 BTN AIR PAKU BLOK F 6 TANJUNG ENIM TELP. 0734 - 451 483 DSN. TANJUNG WILAYAH TIMUR TJ. ENIM LAWANG KIDUL TELP. 0734 - 451 756 JL. SUYITNO NO. 497 TEGAL REJO TELP. 0734 - 452 021 JL. BATURAJA NO. 344 KEL. PS. II TANJUNG ENIM TELP. 0734-454 067 JL. SEROJA BLOK Y 35 BTN AIR PAKU TELP. 0734- 451 669 JL. BANTINGAN NO. 575 SARINGAN SELATAN TELP. 0734 - 452 085

JL. RAYA BTN AIR PAKU NO. 8 B

JL. RAYA SUDIRMAN SIMPANG LAMA TALANG UBI TIMUR

JL.M. RAMLI NO. 461 SARINGAN UTARA JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG UTARA TELP. 0734 - 421 323 JL. BULURAN ATAS NO. 163 RT 01 RW 01 TELP. 081367495905 JL. GEREJA TENGAH NO. 923 TALANG JAWA TELP. 0734 - 454 726 JL. PERIGI NO. 8 TANJUNG ENIM TELP. 0734- 452171 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 KEL. PS. III

JL.LASKAR UJUNG HAMID N0. 85 KEL PS.II TELP.0734- 421162 JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS II TELP. 0734- 421162 JL.LASKAR UJANG HAMID KEL PS II TELP.0734-421162 JL. PRAMUKA III GG. DAMAI KEL. PS II TELP. 0734 - 422 588 JL. MERAPI NO. 04 TALANG JAWA KEL. PSR TANJUNG ENIM TELP. 0734 452 285 JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 451 558 JL. RAMBUTAN NO. 23 KEL. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TELP. 0734 - 421 258

JL. RAYA LINGGA DESA TANJUNG ENIM JL. DS TANJUNG ENIM RT. 04 WIL. TIMUR TANJUNG ENIM BTN KARANG ASAM TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL DUSUN I DESA LINGGA TANJUNG ENIM JL. HTI 64 DESA TANJUNG JATI RT. 01 JL. PETROSIA RT. 2 RW. 3 KEL. PS I KOMP. PJKA NO. 1058 RT. 02 KEL. PS TANJUNG ENIM JL. ADE IRMA SURYANI GG.AMAL NO. 42 DESA INDRAMAYU KEC. TJ AGUNG JL. JEND SUDIRMAN NO. 75 RT/RW. 02/02 MUARA ENIM JL. SINGOSARI NO. 77 RUKUN DAMAI JL. INSPEKTUR SELAMET RT. 03 NO. 63 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 6 KEL. PS I MUARA ENIM JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG KEC. TANAH ABANG

JL. MELATI NO. 83 KP. I DESA TEBAT AGUNG

JL. MERAPI NO. 4 TL. JAWA TJ. ENIM JL. SENTRAL BARU TJ. ENIM KEC. LAWANG KIDUL JL. ABADI SIDO MULYO I TL. JAWA JL. HS. NASUTION GG. PENURAL NO. 5 JL. DURIAN NO. 437 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 101 TL. JAWA RT. 03 JL. KOL. H. BURLIAN NO. 106 JL. LINGKUNGAN IV BAYANGKARA RT 4 RW 4

JL. RAMBANG NO. 106 KEL. TUNGKAL JL. DR. A.K. GANI NO. 97 KEL TUNGGAL MUARA ENIM JL. JEND. SUDIRMAN TLG JAWA GG. BELIMBING KEL. PS III JL. GEREJA LAMA/TENGAH NO. 93 TLG JAWA JL. KEMAYORAN NO 44 KEL. DS. I JL. SERSAN HASAN HUSIN KEL. PS II MUARA ENIM JL. LK. V TALANG UBI SELATAN PENDOPO JL. LASKAR UJANG HAMID NO. 89 KEL. PS. II JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS. II JL. LINGGAR RAYA KM. 12 TJ. ENIM JL. AKIP NO. 56 SARINGAN UTARA JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA JL. INS. SLAMET NO. 11 B (TANGSI) JL. MULTATULI NO. 8 KEL. TUNGKAL JL. PROKLAMASI NO. 143 GG. AMAL KEL. PS II JL. BATURAJA NO. 355 JL. SM. BADARUDDIN II KEL. PS II MUARA ENIM JL. BETU BARA NO.258 PASAR TJ. ENIM BTN MANDALA NO. E6 TJ. ENIM JL. TUNGKAL NO. 154 JL. LINTAS SUMATERA KM. I RT/RW. 2/1 KEL. PASAR

JL. DUDUN 3 DESA LINGA NO. 461 TJ. ENIM JL. MAYOR HADI NO. 463 SARINGAN UTARA JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGA KEC. LAWANG JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGGA KEC. LAWANG JL. BATU RAJA NO. 823 TJ. ENIM JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. KEMAYORAN NO. 61 JL, JEND. A. YANI NO. 29 KEL. PS I JL. SMB II NO. 6 JL. SMB II NO. 16 JL. DESA KEBAN AGUNG KEC. LAWANG KIDUL JL. SALEH KIDAM NO. 23 KEL PASAR II JL. MANDIRI NO. 29 SMB II KEL. AIR I JL. H. ABDUL MALIK ASHARI KEL TUNGGAL ME JL. PASAR PAGI NO. 417 KEL. PS. TJ. ENIM JL. KEBUN SAYUR NO. 137 PENDOPO JL. S.M.B. NO. 312 B KEL. PS II JL. ALAMANDA III C-21 AIR PAKU JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA MUARA ENIM JL. KOPRAL SAFEI NO. 69 KEL. PASAR II JL. PRAMUKA III NO. 104 KEL. PASAR II MUARA ENIM JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LENGKUNGAN II RT/RW. 7/3 KEL. SOAK BARU JL. YOS SUDARSO NO. 34 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 24 C. LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO. 51 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. 400 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 222 LUBUK LINGGAU

III LUBUK LINGGAU JL. DUSUN II DESA PEDANG KEC. 117 LUBUK LINGGAU JL.1 KEL. MUARA BELITI JL. TABA JEMEKEH JL. MANGGA NO. YOS SUDARSO NO. GARUDA NO. 3 LUBUK LINGGAU JL.JL. 24 LUBUK LINGGAU JL.H. NENAS NO. YOS SUDARSO NO. DEPATI SAID NO. GARUDA NO. BUKIT BARISAN NO. SUDIRMAN NO. JEND. K. 119 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO.62 RT.VI TABA JEMEKEH JL.75 RT. 302 LUBUK LINGGAU JL. DURIAN NO. 459 LUBUK LINGGAU DESA F. SUDIRMAN NO. 20 LUBUK LINGGAU JL.79 RT. DEPATI SAID NO. BIHUN NO. JEND. 480 KEC. JEND. 70 LUBUK LINGGAU JL. JUNAIDI NO. BUKIT BARISAN NO. 70 LUBUK LINGGAU JL.1 JL. TRIKOYO NO. BENGAWAN SOLO NO. YOS SUDARSO NO. 401 LUBUK LINGGAU JL.2 JL. 15 RT. YOS SUDARSO NO. MAJAPAHIT JL. 63 LUBUK LINGGAU JL. SULAP NO. 7 KEL. GARUDA NO.75 WATERVUNK LUBUK LINGGAU . GENTAYU NO. 673 LUBUK LINGGAU JL. 413 LUBUK LINGGAU JL.34 rt. TUGU MULYO JL. 51 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO. 413 LUBUK LINGGAU TANAH PERIUK RT.MUARA BELITI DESA KETUAN NO. 41 JL. BUKIT BARISAN NO. 413 LUBUK LINGGAU JL. 876 LUBUK LINGGAU JL. EMBACANG NO. 62 LUBUK LINGGAU JL. 863 LUBUK LINGGAU JL.YOS SUDARSO NO.89 KEC. 11 JL. BUKIT BARISAN NO.

KENANGA II NO. 61 KEL. RAMBUTAN NO.5 LUBUK LINGGAU JL.95 RT. YOS SUDARSO NO. 02 RT. BUKIT BARISAN NO. TRIKOYO JL. 24 LUBUK LINGGAU JL. MARGA MULYA JL. RIAU NO. DEMPO RAYA NO. YOS SUDASO NO. DEPATI SAID NO. 14 KEL.32 LUBUK LINGGAU JL.JL. YOS SUDARSO NO. GARUDA NO.1 LUBUK LINGGAU JL. 1 JL. 48 JL. MANGGA BESAR NO. 03 JL. 01 RT.128 LUBUK LINGGAU JL. MEGANG JL. SUDIRMAN NO. ASOKA III NO. PATIMURA NO. 02 JL.20 LUBUK LINGGAU JL. MAJAPAHIT NO. 3 JL.27 LUBUK LINGGAU JL.31 LLUBUK LINGGAU JL. 02 JL. ASOKA NO. A. SIMPANG PERIUK . YOS SUDARSO NO. WATERVUNK NO. 01 RT.73 LUBUK LINGGAU JL.78 LUBUK LINGGAU JL.7 LUBUK LINGGAU JL. 250 RT. LINTAS TUGUMULYO NO. 01 JL. JEND. JAWA KANAN JL. GARUDA NO. GARUDA NO. 94 JL.04 KEL. 01 KEL. YOS SUDARSO NO. YANI NO. 50 RT.4 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. YOS SUDARSO NO.45 LUBUK LINGGAU JL.60 LUBUK LINGGAU JL. TELADAN NO. 01 KEL. YOS SUDARSO NO. 03 RT. PAHLAWAN AMIR DESA F.78 LUBUK LINGGAU JL. JEND SUDIRMAN NO. 05 RT. JAWA KANAN JL.

MUTIARA NO. 65 RT. YOS SUDARSO NO. 07 KEL. MARGA MULIA JL.I NO. JEND. ULAK LEBAR JL. 039 JL. INO. PUNCAK KEMUNING JL. GARUDA NO. A..JL. LEETTU MALIKI MUHAMMAD RT. 181 JL.LETNAN DARNA JAMBI LK. YOS SUDARSO NO. VETERAN LK. BERINGIN LK. 27 RT. JUA-JUA . 06 KEL. JAWA KANAN JL. PAHLAWAN LK.3 JL. 34 LK. RAMBUTAN NO.IV NO. VI JL. YANI KEL. YOS SUDARSO GG. DEPATI SAID NO. 61 RT 07 KEL. BERINGIN I LR. 70 JL.06 J. 167 RT.20 KEL. 2 LUBUK LINGGAU JL. 97 KEL SUKADANA JL. AMULA RAHAYU NO. VI NO. 01 JL.40 RT.PAHLAWAN NO.

DR. 27 DS TANJUNG AGUNG JL. 7 KEL. KOTARAJA JL. 11 . DEMANG HAMID LK. NAWAWI LK. III RT. II NO. SUKADANA JL. MERDEKA NO. YUSUF SINGEDEKANE LK. 055 E JL.AGUS SALIM NO. 48 RT. PAKU OKI JL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TULUNG SELAPAN OKI JL. SUKADANA JL. 25 RT/RW NO. LETJEN YUSUF SINGEDEKANE NO. LK. LK. PAHLAWAN LK.KOL H. II NO 39 KEL. 2/1 KEL. KOTARAJA JL. LK. SUKADANA JL. BURLIAN NO. DUSUN BATURAJA NO. 03 KEL. 0155 BATURAJA KAMPUNG KEPAYANG NO. 224 JL.39 KEL. YOS SUDARSO NO. II NO. 3 JL. BANDING AGUNG DUSUN II DESA KOTA BATU DUSUN II DESA KOTA BATU JL. PERIKANAN NO. II NO. 25 JL. II NO. BERINGIN NO. PERIGI JL. 195 KAYUAGUNG JL. 3 KEL. 76 RT. LETKOL. H. NUH MATJAN NO. H.PAHLAWAN KEMARUNGNO. 436 JL. POL. I NO. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. KEBU MALIKI MUHAMMAD RT. ANGGREK NO. JUAJUA JL. 5 SIDOKERSA KAYUAGUNG JL. KOMISARIS UMAR NO. CINTARAJA JL. 197 JL.JL. 1 JL. 21 BANDAR JL. 1 RT. LK. 01 MUARA BARU SIMPANG SENDER KEC. III KEL. ABDULRAHMAN TAUHID NO. 30 LK. 3 LK. 8 BATURAJA JL. H. ABDULRAHMAN TAUHID KEL. 001 CINTARAJA JL. 1 JL. 3 KEL.

13 RT/RW. DUSUN BATURAJA GG.10 KEL. 480 JL. M. SUTAN SYAHRIR PASAR BARU JL. 1 PRABUMULIH JL. M. JEN. YANI NO. PRABUMULIH JL. 144 JL. AHMAD YANI NO. YOS SUDARSO RT/RW. BUAY MADANG BELITANG JL.SENULING NO 51 RT. MASJID BATURAJA JL.447 JL.1 NO. 056 PASAR BARU JL.1 PRABUMULIH TIMUR JL. JEND. MUARA DUA JL. YANI NO. 304 KEMALARAJA BATURAJA JL. SUDIRMAN RT/RW. KERTAPATI NO. A. DANI EFFENDI NO. HATTA NO. HATTA NO.478 JL. JEND. KOL. DESA KARET JAYA KEC. 27 JL. 152 JL.JL. SUDIRMAN NO. DS BATURAJA NO. SAUNG NOGA KP. SYAHRIAL NO. HATTA BATURAJA JL.HASYIM AZHARI NO. AKMAL NO. SUDIRMAN NO. 480 BTA JL. IX KEC. ARJUNA 2 RT. A.IMAU TIMUR NO. WONOSARI JL. JEND. 03/04 KEL.DIAN RELAY NO. 095 JL.02 RW. JEND SUDIRMAN NO.47 KEL. KAPT.JEND SUDIRMAN KOMP. BUAY PEMANCA JL. Dr. 944 BATURAJA JL.006 JL. DESA REJODADI BK. JEND.01/01 KEL.31 . PERWIRA RT/RW.02 JL. 403 JL. 46RT. M. 271 B BATURAJA JL.DEKATE NO. PRABUMULIH JL.PANCUR JAYA NO. DR. SUDIRMAN NO. 3/1 SUKARAJA JL. SOKSI NO. 04/03 PASAR LAMA JL. DR. 11/45 JL.01 JL.

28 RT. 54.I. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/INO. PATIH GALUNG JL. MAYOR ZEN GANG NAGOYO NO. SUDIRMAN NO. PHDM XII NO. ANGKATAN 45 Lr.JL. MAY SABARA NO. JEND SUDIRMAN NO. 693/162 JL. 02 JL. MERAWAN NO.326A PRABUMULIH TIMUR JL. ANGKATAN 45 NO. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/I NO. KOPRAL UMAR SAID NO. PASAR PRABUMULIH JL. 59 RT 11 RW 03 JL. JEND. BAKUNG VI/136 SAKO JL. 03/ 3 KEL. BAMBANG UTOYO NO120 JL. KI MEROGAN NO 31 JL. SUDIRMAN NO. 3219 JL.73 KEL. 777 16 ILIR JL. 1541 RT. A. SOEKANRNO HATTA Lr BERSAMA NO 02/2415 RT 36 JL. 135 KALIDONI JL. SAYANGAN NO. KOL H. 1 KEL. 13 SAKO KOMP. JED. ISWAHYUDI NO. JEND SUDIRMAN NO 3219 JLL.11 RW. PEGAYUT II NO. 326 PRABUMULIH TIMUR JL. II KEL. 1 LT. JEND SUDIRMAN NO. 1 JL. 07 KOMP. 04 KEL SRIMULYO JL.LETJEN. LIMAU TIMUR NO. PATIH GALUNG JL. JEND SUDIRMAN NO 530 JL. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. 34 JL. JEND. 205 PRABUMULIH JL. 1147 RT 16 RW. PANJAITAN Lr. PRIMA INDAH BLOK 13-2 JL. VETERAN NO 7093 C/A JL. RADEN NANGLING NO. 1312 JL. 1034 F JL. JEND SUDIRMAN NO. 50 JL. PERTHANAN JL. SUDIRMAN NO. 59 RT. LIMAU TIMUR NO. 102 JL. SAPTA MARGAKOMP CITRA DAMAI II/HH-14 . 1710 JL. 381/B PRABUMULIH JL. JEND SUDIRMAN JL. BURLIAN NO.92 PRABUMULIH TIMUR JL.JEND.ISWAHYUDI NO 75 SEKOJO UJUNG JL. D. VETERAN NO. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. 75 RT. KARANG RAJA I JL.04 JL.RONI NO. SUDIRMAN NO. HARAPAN NO. JEND.KEL SUKARAMI KOMP. SUDIRMAN NO.03 KOMP. DWIKORA I NO. ANGKATAN 45 NO.

26/118 RT 12 RW 01 JL. ANGKATAN 66 Lr. JEND SUDIRMAN NO. VETERAN 279 E JL. DEMPO DALAM N0. 026 JL. 1492/21-A JL. LINGKARAN I DEMPO DALAM NO. 508 KEPANDEAN BARU JL.H. RESIDEN A. KOL H. RATU SIANUM 162 E JL. 42 E JL.PERINTIS KEMERDEKAAN Lr. PHDM III NO 37 KOMP PHDM INDAH JL. 649 BDN JL. MAYOR ZEN KAPLING 3/66 JL. PUNAI II NO 1B NO. 161 C JL.MAYOR RUSLAN N0. 1053 JALAN.6 JL. NANGLING I NO 01 RT 10 JL. LETNAN JAIMAS NO 644/138 JL. JEND SUDIRMAN NO.66 JL. SUKATANI NO 02 JL. 512/1159 BRT 18 LR. TENGAH RT. 023 NO. VETERAN NO 318 KELURAHAN KUTO JL.43 JALAN VETERAN NO.H WAHID HASYIM NO. 675 KOMPLEK BOUGENVILLE BLOK AE N0. JEND SUDIRMAN NO. 18 PALEMBANG JL. DI PANJAITAN PLAJU JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 369 Lr. 399 A JL. 113 JL.6 JL. GAJAH NO. K. PASAR 16 ILIR NO. 47 24 ILIR JL. HARAPAN NO. ROJAK NO.MAYOR RUSLAN NO. PASAR 16 ILIR NO. 718 A RT 10 16 ILIR PERUM ATLET JAKABARING NO. 209/III JL. PATAL PUSRI NO 118 JL. 1301 AB Lt III JL. JEND SUDIRMAN NO.LOMBA JAYA III NO. BARLIAN NO. 6857 JL. 535 . BURLIAN NO. 365/44A JL. VETERAN NO.KELAPA GADING NO 2321 JL. BASUKI RAHMAT JL. 425 B JL. R. DEMPO LUAR NO.MAYOR RUSLAN JL. 365/44 A JL. ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA BLOK H NO 8 JL. TAMAN SISWANO. KOL. 71 A JL. VETERAN 292/86 JL.JL. 338 JL. ALAMSYAH PRABU PRAWIRA NEGARA JL. FAGIH JALAUDIN NO. KENARI II NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. PRODEXIM NO. 4301 AB JL.

16 RW 06 JL. BERINGIN JANGGUT II N0. RESIDEN A. KAPT. 2881 PALEMBANG JL. KOL ATMONO 597 JL. 2 ILIR JL. 135 D JL. 26 A JL. 622 A/2 RT 17 JL. ISMAIL MARZUKI N0 215 JL. 3433E JL. KOL ATMO NO. VETERAN NO. TAMAN ISMAIL MARZUKINO 215 JL. 432 C JL.A. 32 A JL. JEND SUDIRMAN NO 135 D RT 32 JL. BUAH NO 105 JL. 3 JL. KOL ATMOO NO 022 A/2 JL. JEND SUDIRMAN Lr. JEND SUDIRMAN NO. 63 JL. 965 D JL. JEND SUDIRMAN NO. BERINGIN JANGGUT II/339 JL. PEMBAYUN NO. INSPEKTUR MARZUKI Lr. JAYA 27 RT 13.135 D JL. 56 RT 03 RW 01 JL. KEMAS RINDO Lr.SERMA ALI HANAFIAHNO. GRESIK NO 157 B JL. KOL BURLIAN NO. RESIDEN A. ROJAK N0 . ROZAK 14 RT. RADIAL NO. 32C JL. KADIR TKR NO. KOL ATMO NO 597 JL.YAYASAN II NO. BAKTI NO 67 JL. JEND SUDIRMAN NO. 65 JL. 19 BKIT SEJAHTERA BLOK AE 10 .LETKOL ISKANDAR 646 JL. ALI GATHMIR NO 189 RT 002 KOMP SUKARAMI INDAH BLOK P-10 J. URIP SUMOHARJO LR. INSPEKTUR MARZUKI NO. MANGUN JAYA NO. JEND SUDIRMAN NO. PASAR 16 ILIR Lr. NGABEHI NO. RATNA NO 08 29 ILIR JL.06 J. 1010 JL. A. 339 JL. 32 JL. JEND SUDIRMAN NO 3006 C JL. RONI NO 622 A/3 JL. 1 RT 030 36 ILIR JL. 3433E 20 ILIR PALEMBANG JL. VETERAN NO. LETKOL ISKANDAR 451 D JL. 66 JL. JEND SUDIRMAN NO.JL. KOL ATMO NO 67 JL.MERBAU NO 6 JL. KOL ATMON0. VETERAN NO. JEND SUDIRMAN NO. RIVAI KOMP RUKO TAMAN MANDIRI BI 9 JL. MANGKU NEGARA NO.945/1674 JL.H.

RATU SIANUM 04 RT. MAYOR SALIM BATUBARA 2698 B JL. 2 JL. 4 RT. VETERAN 283-C 20 ILIR JL. 07 13 ULU JL. DEMAG LEBAR DAUN 176 JL. ENIM 5B DEMANG LEBAR DAUN JL. MERDEKA 15 C 22 ILIR JL. A RIVAILR. R SUKAMTO 29-C KOMPLEK PTC BLOK G 19 KOMPLEK PTC BLOK G 20 JL. 21/ 1616 JL. MENUMBING GANG KABA 27 JL. 022 KOMPLEK TAMAN INDAH BLOK B NO. 206/28 JL. DEMPO DALAM 532 JL. MERDEKA NO. BATU DUA 808 RT 20 RW. LINGKARAN I NO. KAPT. 10/4-5 JL. 393 C JL. 571/I JL.MENUMBING 188 RT/RW 03 JL. RUSTAM EFENDI NO. SAMBU III 22 KOMP IBP BLOK D2 NO. SEGARAN LR. PASAR 16 ILIR LR. ROZAK N0. 101 RT 32 RW 10 JL. DEMPO LUAR 730 B JL. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. 19 JL. 08 JL. INSPEKTUR MARZUKI LR. LETKOL ISKANDAR 14 RT 11-A JL. 2 JL. TERUSAN NO. MAYOR ZEN GED. BASUKI RAHMAT NO. DEMPO LUAR NO. KELAPA I BLOK E 3 RT. RESIDEN A. 95 . SEKIP BENDUNG 120 JL. LEMATANG NO. 25/07 TL KELAPA JL. SILA BERANTI UJUNG 29 JL. SUKAMTO 29-B JL. R. 425 B JL. MERDEKA 152 B JL. RATU SIANUM LR. LEBAK REJO 863 JL. 28 RW12 SAKO JL. DAPENSRI LT II JL. LAYANG-LAYANG II NO. MUSI RAYA DARAT 499 TR/RW 014/005 JL. BDN NO. DARMA 1915 JL. VETERAN 8002 JL. VETERAN 124 RT. 52/I JL. KEBANGKAN N0. BATUHITAM NO.1 JL. 63 RT.BKIT SEJAHTERA BLOK AE 14 JL/ RASYID SIDDIG 32 JL. RESIDEN ABDUL ROZAK 2 JL.19 JL. 730 JL. BANK SUMSEL B NO. PUTRI KEMBANG DADAR KOMP.07 JL. DEMPO LUAR NO.

JEND SUDIRMAN NO. RACHMAD NO 270 D JL. LETJEND BABANG UTOYO NO. 0711-317424 PULAU MAS PLAZA LT. LETKOL.310953 . 0711-365706 KOMP. JEND. 54 JL. CANDI WELAN NO. RESIDEN A. 76 B JL. 331 B KEL BUKIT SANGKAL JL.MUSI RAA 8//520 RT 07KEL SIALANG KEC SAKO JL. TP. SUDIMAN 49 C JL. JEND SUDIRMAN NO. FLAMBOYAN III NNO. ILIR BARATPERMAI BLOK D II NO. ILIR BARAT PERMAI BLOK D III NO. 4/ 893 JL. 5 JL. RESIDEN A. 40 RT17 RW. 25 JL. KOL H. BURLIAN NO. 61 JL. 300-301 JL.M. 301 JL. VETERAN NO. 254 TELP.MAYOT RUSLAN NO. INSPEKSI 13 KERTAPATI JL. ROJAK 7J JL. 07111 . A. LINGKARAN NO. 53 JL. MUSI RAYA BARAT NO. VETERAN Lr. AKBP UMAR NO.05 2 ILIR JL. RUSTAM EFENDI/MEGAHRIA BLOK K NO. 347 RT 07 JL. 17 JL.49 C JL. ROJAKNO. KH AMHAD DAHLAN 05 RT 40 JL. ISKANDAR NO 461/IV JL. SWADAYA LR AMAN 171 RT 07 JL. 7093 C LANTAI 3 JL. 1626 JL. 45 JL.MASJID LAMA NO. NANGLING NO.148 D JL. SUDIRMAN NO. JEND.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. SUDIRMAN NO. RUPIT NO. 04 RT 11 24 ILIR JL. 32 SAKO JL. KASNARIANSYAH NO.KOMP. III RT. SEI HITAM 1233 RT02 RW 05 JL. PURBAN 763 JL URIP SUMOHARJONO. 146 JL. 6651 Lr SANDI JL.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. RIVAI LR. 22 JL. R. 117 JL. 517 RT 16 RW 05 DIKA PETAK BB 12 LT. 53 JL. RAYA PATAL PUSRI KOMP PHDM XII/59 JL. SOEKAMTO NO. KAPT. SOSIAL NO. LETKOL ISKANDAR 90 B 24ILIR JL. JEND. RAYA PATAL PUSRI JL.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. II TELP.II NO. 234-235 TELP. JEND SUDIRMAN NO. SAMBU III NO. KASWARI VI NO. 276 C JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.

5 NO. RE MARTADINATA NO. 0711-440460 JL. DEMANG LEBAR DAUN TELP. 30 KEL. 65 LEMABANG JL. SUNGAI SAHANG LR. H. 1079 RT. 0711-711400 JL. SRIJAYA NO. JEND. KOPRAL UMAR SAID KM. SAKO JL. MANUMBRING NO. 18 KEL.P. 0711 . PUTRI RAMBUT SELAKO RT. 0711-412060 JL.0711-414162 JL. 1072/76 TELP. JAYA INDAH /RUKUN 2 NO. KEMANG NO.II NO. RUSUN BLOK 53 RT. RE MARTADINATA N0. RADIAL BLOK DI NO. DOSEN UNSRI B-20 BUKIT LAMA TELP. 33 RT. DEMPO LUAR NO. PASAR 16 ILIR NO. 20 ILIR JL. 0711-310953 JL. 1506 TELP. 64 TELP. KOL.20 KEL. MAKRAYU NO. DEMPO DALAM 267 JL. BANGAU NO.RAMBUTAN NO. 0711-357623 JL. RAMBUTAN NO.9 KEL. 745 C TELP. 0711-322032 JL.12 TELP.3621 JL.0711-311772 JL.234-235 TELP. 142/389 A . 006 RW. TENGKURUK PERMAI B/54 KOMP. SEKIP BENDUNG INDAH I NO. 188 C JL.0711-819206 JL. 0711-7321439 JL. 0711-365941 JL. 329 RT. 3212 KEL. 18 A TELP. 754 B TEP.JL.KENTEN HILL BLOK G NO. RAMBUTAN NO. 499 KEL. BURLIAN NO.365706 PULAU MAS PLAZA LT. 499 B TELP.TAMAN UBUD NO. TANAH MERAH NO. 0711-707784 JL. H.0711-414162 JL. 12 TELP. RESIDEN HA ROZAK . 347 KOMP. 0711-414648 JL.0711-713203 JL. LUNJUK JAYA 71 BUKIT BESAR ELP. 1506 TELP. 73 RT. KARTIKA I BLOK AI RT. 0711-361243 JL. 02 TE. 16 0711-363643 JL. SIALANG KEC. A-5 JL. SUDIRMAN NO.0711-713203 JL. KOL.15 ILIR JL. KENTEN HILL BLOK G NO. SEMANGKA IV NO. 0711-445984 JL. BURLIAN NO. 0711-363643 JL. JEND. KARYA BARU JL. 1088 A RT.11 TELP. SRIJAYA NO. 16 TELP. 0711-321704 JL. H. 188 C JL.33 RW.15 TELP. MUSI RAYA BARAT NO. BURLIAN NO. DIKA BLOK K2 TELP. 39 TELP. KENTEN PERMAI BLOK J-I RT.47/14 JL.024/007 KEL. 31 KOMPLEK LIR BARAT PERMAI TELP. 2 TELP. 27 TELP.BUKIT SANGKAL JL. KOL.11 KOMP.21 JL. SUDIRMAN NO. 0711-321704 JL. BUKIT SANGKAL KALI DONI JL. 1088 A RT. TALANG KERANGGA NO.KENTEN PERMAI BLOK A NO.11 TELP. SEGARAN NO. 292 A TELP. 0711-372210 KOMP. JENDERAL SUDIRMAN NO. 0711-819206 KOMP. 0711-377753 KOMP. 15 ILIR JL.01/02 26 ILIR JL. KANCIL PUTIH RAYA 37 TELP. 3. RATU SIANUM NO. BERINGIN JANGGUT II NO.0711-350445 JL. VETERAN/MENUMBING NO.

A. B RT. 001 RT. 0711-360169 JL. 24 ILIR TELP. ISA LRG. LETKOL ISKANDAR NO. M. A. 0711-717000 JL.M. 0711-7012349 JL.1 JL. 20 ILIR D III JL. DR. 81 PALEMBANG JL. 19/2133 RT. 1213 RT. MAYOR SANTOSO LR. KAPTEN A.006 JL. 0711-378336 JL. JEND. ANDALAS NO. JEND. BENDUNGAN LRG. 10 24 ILIR JL.CINTA DAMAI NO. 812 TELP. 9ILIR JL. 135 TELP. A. MANUNGGAL IV NO. 612 JL.33 RW. PUDING NO. KARET NO.6 NO. 58 JL. YANI NO. BUKIT SANGKAL JL. RADIAL NO. POLTEK LRG. JEND. MAYOR SALIM BATUBARA NO. 5 JL. 0711-365311 JL. 24 JL. 3261 JL. ISA NO. 45 PALEMBANG JL. 08 KOMP. 001 RT.LRG. YANI NO. 3318 KEL.19 KEL. 1188 B JL. SUKA BANGUN II KM. SUDIRMAN NO. 247/171 RT. LETKOL ISKANDAR NO.02/05 JL. ROZAK NO. RESIDEN A. KEBON SIRIH JL. TAPIR KOMP. SABUKINGKING NO. 1410 RT. LETKOL ISKANDAR NO. RIAU NO. 630 A TELP. DR. 1866 JL. 32 JL. H. MAYORRUSLAN NO. 14 RT. MP. RESIDEN H.KEBUN SIRIH NO. 630 A TELP. JEND. LETKOLISKANDAR NO. 38 RT. 9 A LT. SUDIRMAN 45 H TELP. 66 JL. 36 TELP. 0711-361380 JL. 1678 RT. RESIDEN A.275 17 ILIR TELP. ROZAK NO. BURLIAN NO. RIVAI NO. II TELP. ROZAK NO. 0711-314100 JL. 40/349 JL.A.025 RW.03 TELP. 18 H JL.0711-311250 JL. SUDIRMAN NO. 0711-718777 JL.45 TELP. SUDIRMAN NO. 0711-7012349 JL. 0711-410560 JL. 205 TELP. 2681 JL.13 JL. JEND. 0711-360169 JL. SUDIRMAN NO. JEND. JEND. BASUKI RAHMAT NO. KEDAMAIAN PERMAI BLOK Q-23 JL. JEND. LAYANG-LAYANG NO. PIPIT II NO. SUDIRMAN NO. JEND. 115 KEL. BASUKI RAHMAT NO. 0711-370002 JL. LETKOL ISKANDAR NO. JEND. 1 JL. ROZAK/GAJAH BLOK JJ NO. DASAR PLG JL. 525 JL. FOTOGRAFI NO. SUDIRMAN NO.22 JL. KOL. CHOTIB NO. 8 KENTEN JL. 2886 RT. TEMENGGUNG NO. 380 TELP. 9 JL. MUSI RAYA/BAUNG I NO. 45 LT. 0711-410560 JL. ACETYLINE NO. MANGKU NEGARA NO. 01 TELP. SUDIRMAN NO. 81 . 82 KEL. 3261 RT. 514 D JL. SERSAN KKO USMAN ALI NO.

PANJAITAN LRG. KAPTEN ABDULLAH NO.20 / 1859 JL.12 ABC TELP. LETJEN. PANJAITAN LRG. SUDIRMAN NO. INSPEKTUR MARZUKI KOMP. H NO.II TELP. YANI NO. LETDA.1 A KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK D.0711-716118 JL. 08127819257 JL. JEND. SELATAN SUNGAI REBO NO.52 JL. HASAN HAKIM NO.1 JL. 15 TELP. 4889 TELP. PATRA II BLOK I NO. SUDIRMAN NO. 107 TELP.106 PLAJU JL.51/16 JL.80 JL.PANJAITAN NO. SLAMET RIADY NO.52 KM.0711-717849 JL. ROZAK NO. A. YANI NO. J NO. PRODUKSIM NO. 0711-412869 KOMP. RE. 803 RT.0711-510765 PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA CE 17 JL.8 JL. JEND.0711-369215 JL. SIRNA LRG. DI. PHDM INDAH 21 PHDM II NO. MARTADINATA NO. PHDM 21 PHDM II NO. MURNI NO. H. A. MASJID II NO.18 TELP. 0711-515927 JL. A. LANGGAR NO. RATU SIANUM LRG. JEND. ASAHAN RAYA NO. 84 TELP. DI.JL.37 RW.123 TELP. KENANGA NO.564 TELP. 0711-510751 JL. JEND. SUDIRMAN NO. ANGGREK RAYA NO. A.4 JL. 1224/5-A TELP.08 RW.559 A TELP. KAPTEN ABDULLAH NO. YANI NO. 663 18 ILIR JL. GRIYA PRAJA F-3 JL. TALANG BANTEN NO.11 3463 ALANG-ALANG LEBAR JL. JEND.0711-716118 KOMP. DI. JEND.84 KOMP.28 TELP.12 KOMPLEK SUKARAMI INDAH BLOK. SULAIMAN AMIN KOM.05 PLAJU ULU TELP. RA. YANI NO.135 D JL.6 TELP.313 RT. RATU SIANUM LRG.177 JL. OGAN NO.383 C 16 ULU JL. 5497 JL. 0711-825453 JL. 4 MULTIWAHANA SAKO JL. SUDIRMAN NO. 0711-358695 JL.84 TELP. BAMBANG UTOYO NO.0711-320272 JL.01 . A. ABUSAMAH VILLA SUKAJAYA INDAH BLOK. TANJUNG RT. 0711-366999 JL. 0711-362456 JL. PANGERAN ANTASARI NO. 0711-515928 JL. YANI NO. PHDM 21 PHDM II NO. A.12 D TELP.0711-317849 JL. 1070 RT. 32 TELP. 366 RT.16 TELP. RAYA KM. SUKABANGUN I LRG.2 JL.04 JL.01 JL.55/70 JL. BETET NO. SUDIRMAN 3261 JL. ADIL NO. ALI GATMIR NO. YAKTAPENA NO. 0711-510760 JL. KOL. 4890 TELP. 0711-510751 JL. 0711-510765 JL. LINGKARAN I NO. YKPI 48 JL. JEND.4 RW.

20 ILIR JL.0711-361857 JL. H. ROZAK NO.09 JL. KH.07 JL.ROZAK NO. SWADAYA LRG. 106 JL.01 RT. 45 G JL. MESJID LAMA NO.3-4 ULU JL.418 B-6 JL. TULANG BAWANG BLOK.3 TELP. SUKARAMI INDAH BLOK L-12 JL.E-3 .42 F TELP.261 RT.6 TELP. ASYIK NO. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO. PERIKANAN V-B NO.22 RT. PUNAI II NO.9 VILLA ANGKASA PERMAI BLOK. SLAMET RIADY NO. JEND.17 KEL.25 RW.7/881 JL. RESIDEN A.135 D TELP. BUKIT SEJAHTERA BLOK. SUDIRMAN NO. ACHMAD DAHLAN NO.0711815011 JL. KMS. LETDA.017 RW. KOL. A1 NO. U-5 JL. SUDIRMAN NO. DUKU JL.004 TELP. SUDIRMAN NO. GAYA BARU NO. DI.3292 PAKJO JL. KOMP.103 LT. JEND.07/24 JL.35 TELP. PANJAITAN LRG. KEBUN BUNGA KM.JL.09 JL.37 C KEL 20 ILIR JL.1966 RT. JEND. SLAMET RIADY NO.45 TELP. 13 ILIR JL.0711-711212 JL.8 TELP. LET KASNARIANSYAH NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. SUDIRMAN 500/36B KEL. JEND. JEND. JEND.598-C RT.0711-515000 JL.0711-378737 JL. SUDIRMAN NO. SLAMET RIADY NO.120 JL.287 / 526 JL. JEND.20-06 / 93 KEL.25 JL. DEMANG HILL BLOK C 12 JL.AA3 JL.106 JL. MANGKUBUMI NO.03 LOROK PAKJO JL. KOL. A. SLAMET RIADY NO. TALANG SEMUT JL. PROKLAMASI BLOK J NO. ALI GATHMIR NO. 68 RT. BURLIAN NO. 18 BUKIT SEJAHTERA BLOK U NO.05 KEL TALANG KELAPA JL. ARBEI KOMPLEKS SUKARAMI INDAH BLOK A-5 NO.32 RW. JEND. SUDIRMAN NO. SEI LAIS NO. A.0711-7030150 KOMP.5 JL.11 RT.45 G JL.14B JL.246 JL. SUDIRMAN NO. JEND.1659 KEL.II NO. SUKARNO HATTA NO.II JL. YANI YAKTAPENA I NO.81 TELP. JEND. JEND.774 KEL 20 ILIR JL. PUTAK 8 NO. SLAMET RIADY NO. SUDIRMAN NO. TIMOR NO. 47B JL.453 KEL. SULTAN AGUNG NO. 106 JL. DEMANG VI KOMP. BERINGIN JANGGUT II DIKA LT.0711-350650 JL. HM.0711-350650 JL.0711-7072472 JL. SUDIRMAN NO.44 C KEL. 20 ILIR JL. ATMO NO.

DEMPO RAYA NO.K 103 JL. YOS SUDARSO NO. GERSIK LRG. DEMPO DALAM NO.16 TELP.21 JL. LETNAN SAYUTI NO. VETERAN NO.1902 TELP.30 ILIR TELP. 61 JL.3 RT. SUDIRMAN NO.276 RT. SINGKIL NO.1989 RT. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO.0711-310497 JL. PANGERAN ANTASARI NO.RIVAI NO.67 A TELP.0711-240241 JL. TALANG KARET NO.122 KEL. JEND.0711-7539635 KOMPLEK SUKARAME PATRA PERMAI 2 BLOK.6-C JL. KIDUNG NO. H. LETNAN SAYUTI NO.30 ILIR JL.JL. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. JEND.02 RT.0711-358488 JL.931/4 KEL1 ILIR JL. MANUNGGAL VI NO. KEPALA KAMPUNG NO. MANDI API BLOK. KARIM KADIR NO. TAKEDA NO. DWIKORA II NO.55-B RT.0711-364802 JL. BASUKI RAHMAT NO. KAPTEN A.10 JL.97A JL. PEMBAYUN NO.09 JL.19 SRIJAYA JL.152B JL. LETTU. 1128 B JL.04 JL.107 JL. LRG.0711-367883 JL.1790 KEL. DEMPO LUAR NO. SUPER SEMAR LRG.16820 TELP.65 TELP.18 ILIR JL. PANJAITAN NO.4 TELP.0711-321937 JL.65 JL. JEND. SEI PANGERAN JL. 375 JL.533 TELP.1423 JL. PANCA SARI NO.165 TELP.66 KEL.1171 TELP.764 RT.106 B JL. ALI GATMIR NO.0711-810526 JL.0711-317207 JL.0711-310497 JL.16 JL.08 JL.17/06 KEL.55 RT.635 TELP. MANUNGGAL VI NO. SIALANG SAKO JL. MANUNGGAL VI NO.0711-367883 JL. SUDIRMAN NO. LETTU A. SEPAKAT JAYA NO.0711-312194 JL. KOL.59 TELP.0711-358488 JL.540 TELP.24 JL. DWIKORA II N0. RAYA PALEMBANG-BETUNG NO.8 . ANGKATAN 66 LRG. BURLIAN NO. DWIKORA II NO.498 RT.1551 KM.24 RW. MANUNGGAL VI NO.0711-317207 JL.05 KENTEN JL.0711-367883 JL.572 JL. SUKARJO HARJO WARDOYO NO. JEND.0711-358488 JL. KAMBOJA NO.1214 TELP.17 ILIR JL.18 KEL. MERAK NO. DWIKORA II NO. RONI BELUT NO.51 RT.02 JL. SUKOREJO NO. DI. BRIGJEN DHANI EFFENDI NO. DWIKORA II NO. TEMBESU NO.66 KEL.P NO.07 JL.17 JL.3525/1123 RT.2814 TELP.1027 TELP. LETKOL ISKANDAR NO.

H. 14 ULU TELP.6 JL.06 JL.3 KOMPLEK PT.585 E KEL.ANWAR MANGKU LRG.20 ILIR JL. DWIKORA I NO.49/47 JL.0711-362312 JL. YANI NO. 27 B PALEMBANG JL.20 ILIR JL.375 JL.11 TELP. 16 KEL. MELATI II RT. KEDUKAN BUKIT NO.35 JL.37 JL.19 NO.9A KOMP.32 TELP. KOL.67-A / 2237 KEL.2233 RT.0711-442251 JL. LINGKARAN I NO. RADIAL LRG.0711-811884 JL.30 ILIR JL. SAID TOYIB NO.4209 RT. MARTADINATA NO.73 RT. LAUTAN LRG. SUDIRMAN NO. ARIODILLAH NO.0711-511539 JL.28 RT.2 TELP.032 KALIDONI JL.0711-713042 JL.0711-712222 JL. A. PS. ANGKATAN 66 NO. 20 ILIR JL. JEND. JEND. BURLIAN NO.189/150 D TELP. ATMO NO.1127 RT. TAKEDA NO. BURLIAN KM. VETERAN NO.63 JL.0711-814626 JL. KOL. KOL. KOL. SEGARAN NO.60 JL. RADIAL LRG. JEND.16 KEL. 313A RT. SAID TOYIB NO.16 KEL BUKIT SANGKAL TELP. PULAU NO.1357 JL. TAMAN KENTEN NO.399 JL. TAMAN KENTEN NO. H. SABOKINGKING NO. MELATI II RT.0711-322665 JL.11 JL.B NO.724 JL.7 RW.33 RW. MANGKU NEGARA NO.284 KEL.42 TELP. ONGLEN NO. RESIDEN A. DEMPO LUAR NO. SEGARAN NO.5486 F TELP.41 JL.24 JL. MAYOR SANTOSO NO. ATMO NO.322 JL.1551 KM.0711-714504 JL. ROZAK NO.0711-359639 JL. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO. K. 17 ILIR JL.8 JL. SUNGAI SELAYUR LRG.17 KEBON SIRIH KENTEN JL. RE. RESIDEN A. JEND.3 .52-57 KEL. DEMPO LUAR NO. SRIRAYA 4 NO.4448 JL. 444 RT.1031 TELP. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. SAID TOYIB NO. PHDM VII NO. VETERAN NO.512 JL. TEMBESU NO. KENARI I NO. ROZAK NO.19 NO.8 JL.18 JL.10 0711-351862 JL.49 TELP.0711-442425 JL.JL. PUSRI SEI SELAYUR TELP. MP. TAMAN INDAH BLOK.7A TELP. LETNAN SAYUTI NO. WAHANA ASRI NO.1222 JL.58 JL.0711-711028 JL. MACAN KUMBANG II N0. VETERAN / BUKIT BATU NO. SUKARJO HARJO WARDOYO GG.I.

0711-378708 JL.II B-3 TELP.0711-313823 JL.3 RT.952 RT.20 RT.45 RT. AKIP NO. BUKIT SANGKAL JL. 20 ILIR JL.8 TAMAN SASANA PATRA JL.51 KEL.80 RW.28 KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. KARYA BARU JL. HAKIM NO. MACAN II NO. PHDM IV NO. 248 RT.A-7 KOMPLEK PU TELP. 20 ILIR II JL. BUKIT LAMA JL.14 RT. PAM NO.24 ILIR JL. VETERAN NO.020 RW.3208-E KEL. KEBUN BUNGA KOMPLEK GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK.0711-360506 JL.27 B TELP.04 KEL. RIVAI NO.336 SAKO JL.24 JL. SUDIRMAN NO. MAYOR RUSLAN LRG.D-I NO. MAYOR SALIM BATUBARA NO. KH.46 KEL. LET.0711-355938 JL. AMALIA NO. DR. PETALING NO. KIKIM I BLOK S NO.65 TELP. KAPTEN A.11 KM.22 JL. VETERAN NO.1133 / 16120 TELP. ROZAK LRG.0711-365738 JL.97 TELP. SERSAN ZAINI NO. JEND.8 BLOK.003 JL. HAKIM NO. PERUMAHAN RAKYAT NO. 20 ILIR KOMPLEK CITRA KENCANA I NO. PIPA NO.0711-717812 JL.0711-311039 JL.03 RW. JEND. MAYOR SANTOSO NO.16120-B RT. SERSAN ZAINI NO.A-20 KEL.68 KM.22 ILIR TELP.0711-710832 JL. DR.14 KEL. RIVAI NO.5502 TELP.9 KOMPLEK PAKJO TELP.0711-350655 JL.4.20 TELP. LAUT WIRATNO NO.1074 KEMUNING JL.902 A KEL.621 JL. A.0711-321569 JL.1212 RT. DWIKORA II NO.JL. JEND.2 RT. SUDIRMAN NO.1 KEL. SERSAN WAHAB NO. YANI NO. M.0711-311039 JL.007 JL.16 TELP.689 KM.12 JL.2793 RT.0711-711805 JL. PINANG ID 108 RT.SEGARAN LRG. M.73 KEL.0711-512000 JL. TUNGGAL NO. KEBUN SIRIH NO.5 JL. SELINCAH I/II NO.20/07 KEL. KAPTEN A.24 TELP.61 RT.14 RW. SEI BUAH JL. LETKOL ISKANDAR NO. SWADAYA NO.50 . JEND. ISA 4B TELP.1909 JL.0711-369880 JL. MARTADINATA NO. LETNAN SIMANJUNTAK NO.4.D-4 NO.5 JL. RESIDEN A. TALANG KELAPA JL. DATUK M. 45 RT.1146 RT.W KEDAMAIAN PERMAI TELP. SIKATAN NO. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.5 KOMPLEK BOUGENVILIE MAS BLOK. SUKAMTO LR.22 JL. A3 JL.78 KEL. RE. SUDIRMAN NO.0711-825367 LRG. R.2049 / 7053 KEL. 15 ILIR TELP. ANGGREK BLOK B-4 NO. MUROD NO.379 JL.67/25 KEL.3245 TELP.0711-417762 JL.006 RW. DR. 20 ILIR DIKA SHOPPING CENTRE LT. AKIB NO.

JEND. MARTADINATA NO.0711-814896 JL.282 TELP. MARTADINATA NO.27 RW. JEND. DWIKORA I NO. BANGKA NO.05 KEL.1443 KEL. PASAR 16 KEBUMEN LAUT NO.0711-410265 JL. LETNAN MUROD NO.19 JL.08 JL.06 KEL. KANCIL PUTIH II NO.53 ILIR BARAT I JL. SUDIRMAN JL. SIDO ING KENAYAN NO.6 JL. LETKOL ISKANDAR NO.1358 H SEI PANGERAN JL. P. RE.37A TELP. JEND. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO.77 KEC. KERANGGA WIRO SENTIKO NO. TALANG SEMUT JL. KH.0711-362963 JL.45 JL. 1C 2 ILIR PALEMBANG JL.YANI NO.0711-7091980 JL. SWADAYA PERIKANAN TELP.ILIR TIMUR JL.8 KEL.64 KEL. SUDIRMAN NO.08 RT. SAKTI WIRATAMA NO.924 TELP.0711-360606 JL. 3 ILIR JL.584-B JL.10 JL.19 JL. NASKAH LRG.22 TELP. 9 ILIR JL. JEND. A. SUDIRMAN NO. RYACUDU NO.05 KEL. JL.0711-443515 JL. TANJUNG BURUNG NO.3552 RT. BANGKA NO. SERASAN NO. KALIDONI TELP.A-2 KM. ISWAHYUDI LRG.39 RW.5 JL.0711-310113 JL. MAYOR SENTOSA NO.222 JL.7 KEL. 30 ILIR JL. KELAPA GADING KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK.102 JL.47-A JL. MAS KEREBET BLOK A-1 NO. BERSAMA NO. KARTINI NO. BAMBANG UTOYO NO. BERINGIN JANGGUT I NO. RAJAWALI NO. AZHARI NO.8 ULU JL.38 KEL.56 KEC. KRAKATAU NO. YAYASAN I LRG.1265 JL. ISWAYUDI NO. MANUNGGAL NO. BAY SALIM NO. JEND. SUDIRMAN NO. BUKIT LAMA JL. BAY PASS RT.04/573 JL. VETERAN NO. JJL.20 RT.A-3 KEL. LETKOL ISKANDAR NO.211 RT.47-A JL.7 JL.07 SAKO JL.07 JL. JEND. JOKO NO.JL. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO.0711-354403 .B-8 JL. TP.47-A JL. SUDIRMAN LRG. KRAKATAU NO. JOKO NO.12 / 1 12 ULU JL.G-16 JL. TALANG SEMUT JL.584-B JL. 26 RT 37 JL.06 JL.103 TELP.439 JL.YUPITER NO.8 ULU SEBERANG ULU I JL. SUDIRMAN NO. RE. RUSTAM EFFENDI BLOK. TALANG SEMUT TELP.101 JL. JEND.3139 RT. HM. TALANG JAWA NO. BOUGENVILLE MAS BLOK. JEND.

J.M. BUNGARAN INO.6 ALANG. RUSTAM EFFENDI NO. MP MANGKUNEGARA KOMP. 1 KOMP. 356817 JL. PAPERA NO.28 telp.833E JL. DI . DR. INS MARZUKI NO. 41 JL. UMAR NO. CITRA DAMAI I BLOK J-6 KJL. JAMBU NO. ICHSAN NO. 13 JL. SULTAN MANSYUR KOMP. 1127 JL. VILLA ANGKASA BLOK C NO. PAHLAWAN . 69 C JL. RUSTAM EFFENDINO. 09 JL. AKBP H. SUDIRMAN KM. S. PHDM XII NO. TMBEU NO. TP. BANGAU NO.ALANG LEBAR JL. VILLA ANGKASA BLOK C NO. 36 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 519 KEL. CE NO. MANGKUBMI NO. 352345 JL. TP. LAWANG KIDUL telp. 44 KEL.310745 JL. SAPTA MARGA KOMP. 13 KEL. 712658 JL. 819494 JL. 559 telp. SAPTA MARGA J-4 telp. 1128 JL. 510009 JL TP.B II telp. SMB II NO. KENTEN PERMAI PG/ 016 JL. 313626 KOMP. 38 SEI PANGERAN JL.PANJAITAN NO. OGAN BAU KERTAPATI JL. BATU ITEM NO. 8 ILIR JL. RAWA BANDUNG Lr.5 RT. VETERAN LR. 290 JL. CITRA DAMAI A-14 JL. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. 114 B telp. SIDO ING KENAYAN NO. 32 JL. 1KEL DUKU KEC. 8/ 35 KOMP. RUSTAM EFFENDY NO. LETDA RONI BELUT NO. 77 telp. ISA NO. 68 JL. 32. LINGKARAN NO 1 NO.31 JL. 67 17 ILR JL. PUSRUI telp. LINGKARAN I 310 D telp. RE MARTADINATA KOMP. PT. JEND. 99 A RT. TEMBESU NO. 366659 JL.421096 JL. 2301 E RT. 17 ILIR ILIR TIMUR I JL. ABIKUSNO COKROSOYOSO NO.DEMPO LUAR NO. 01 RW01 KEL. 11 KEL. FLAMBOYAN NO. TEMBESU NO. ILIR TIMUR II JL. M. A. 124 JL. 8 ULU telp. 20 ILIR telp.JL. PUNAI 5 NO. 42 KEL. 45 BLOK H NO. 67 JL. 02 telp. ANGKATAN NO. 11 JL. 2 JL. 715059 KOMP. 26 KEL.594828 JL.79 RT. 571 telp. 16 RW.319734 JL. KI MEROGAN NO. 31 B RT. 1281 RT. VETERAN NO. 1105 RT. 9 ILIR JL. 3. MESJID LAMANO. MADANG NO. 304 telp. 24 KERTAPATI JL. DEMANG LEBAR DAUN N. ROZAK NO. MUTIARA SIGUNTANG NO. 310735 JL. 01/52 RT. 8 JL.

25 RT/RW 06/01 KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. DOKTER M. 29/06 KALIDONI JL. 2 BUKIT SANGKAL KALIDONI JL. 2478 RT/RW. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. SWADAYA LRG. 20/07 JL. NANDING 1 NO.. 331 A KEL. 58 C RT/RW. PRAJURIT NAZARUDIN NO. PLAJU JL. PRIBUMI NO. SUDIRMAN NO. 28/02 JALAN DEMANG LEBAR DAUN NO. 22 RT/RW. 783 RT 15 KEL.13 RT. SUDIRMAN KOMP. KAPTEN MARZUKI NO.10 RT. KENTEN PERMAI NO. SEMERU NO. ANGKATAN 45 F29 IB I JL. 1 RT 10 A KEL. 01/01 JL. SAKO JL. SIRING AGUNG JL. ANGKATAN 45 BLOK F 29 IB I JL. RESIDEN A ROZAK NO. JEND. RESIDEN H. 01 KEL. 19 RT/RW. 3/9 IB I . DEMANG LEBAR DAUN NO. ROZAK NO. SUNGAI BUAH JL. ANWAR SASTRO LRG.58C RT/RW. 4 RT.1036A JL. 50 B 18 ILIR JL. 16 RT/RW. BUKIT SANGKAL JL. ROZAK NO. SUDIRMAN NO. 121 IB I JL. LINGKARAN 1 NO. 18 RT/RW 01/01 KEPANDEAN BARU JL. INSPEKTUR MARZUKI NO. 6 RT/RW. DEMPO NO. KKO PERUMAHAN RAKYAT NO. DEMANG LEBAR DAUN NO. 64 RT 15 RW 06 IT 2 JL. PERIKANAN V-B NO. 21/6 JL. JEND. MAY JEN KAV. 13 ULU JL. TP RUSTAM EFENDI NO. PELTU TULUS YAHYA NO. TALANG BANTEN RT 28 A KEL. 21/116 RT/RW. BAMBANG UTOYO NO. ANGKATAN 45 RT/RW.51 JL. 06 KALIDONI KENTEN UJUNG JL. KOMP.58C RT/RW. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.JL. 28/7 IB I JL. ISA NO. PASUNDAN NO. SERSAN KAO BADARUDDIN NO. 10/2 IT II JL. 136 D RT20 RW 05 IT II JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. RESIDEN A. 24 ILIR JL.58C RT/RW. 42 KEL. 30 RT 27 3 ILIR JL. 1512 RT/RW. 261 RT/RW/ 03/01 KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA BLOK L2 NO. D8 NO. 02/01 JL. RAYA PALEMBANG INDERALAYA RUKO SRIWIJAYA MAS B-27 JL. 0101 RT/RW.95B KEL.65 HL. LAPANGAN PASIR NO. 95 RT 05 KEL.12/13 RT/RW. 15 ILIR JL. KULI NO 1239 RT/RW/ 21/07 JL. BERINGIN NO 71 KOMP. JEND. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II RT 36/12 JL. II NO.BUAH KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO.SUDIRMAN NO. 075/22 JL. IAIN NO.51 KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK BR 6 RT/RW 14/04 JL. 04/09 KEL. 551 RT 12 JL. A. LRG. LAWANG KIDUL JL. 4 BLOK. 1-2 KEL.10 RT. PATRA II NO. JEND. R. 2664 A RT/RW 10/4 IT I JL. 34/5 JL. 19/04 JL. MANGKUBUMI LRG. 17 ILIR JL. SEI. 28/7 IB I JL. ISPEKTUR MARZUKI LRG. MAYOR ZEN LORONGA WANA ASRI NO.

1 JL. MAGA NO. VETERAN NO. 20/3 SUKA JAYA JL. 15/5 IT I JL. CITRA GARDEN BLOK D/10 RT/RW. JEND SUDIRMAN NO. DI PANJAITAN LOR. 5/3 JL. 18/05 JL. MAYOR RUSLAN NO.5 NO. H. TEGAL BINANGUN NO. TRIKORA LOR.1607/42 RT/RW.1628 RT/RW. TANJUNG NO. DI PANJAITAN LRG.2810/1125 RT/RW.37/13 JL.2404 RT.52 JL. 15/6 JL. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. AZIZ KM4. 23/8 JL.27 JL. GAJAH 7 BLOK BB NO. 37/02 JL. SIARAN KOMP.385 C 17ILIR IT I JL. LETDA A. SULTAN SYAHRIR LRG. 15 ILIR KEC.17 ILIR IT I JL. 50/19 JL.11 RT/RW.BANGSAL KULIT NO.29 RT/RW. 29/7 KEL.6 KEL. SEI.48 JL.2721 RT.216/217 RT/RW.18/7 KOMPLEK RSS GRIYA HARAPAN BLOK G NO.KOMPLEK RUSUN BLOK 90 LT. PAKJO JL.212 KEL. BAKTI JAYA RT/RW. KARYAWAN I NO.1543 RT/RW.56/I KEL. PLAJU JL. MAY ZEN RT. M. BAYUNG LINCIR III NO.1017 RT/RW.1004 RT/RW. DI PANJAITAN LRG 1/2 RT/RW. DI PANJAITAN LRG. OGAN NO. DEMANG LEBAR DAUN NO. 31/10 JL.21 D KEL. PUSRI JL. JEND. 38/8 JL.1 NO. PAKJO IB IB I KOMPLEK VILLA ANGKASA PERMAI BLOK E1 JL. LETDA A. SAID TOYIB LRG.40 JL.ALANG LEBAR JL. SEKOLAH G NO.198 KEL.21 D RT/RW. SELAYUR JL. JEND SUDIRMAN NO.20 RT/RW.1052 RT/RW. SLAMET RIADY NO. DI PANJAITAN NO. PRIBADI NO. ALANG . DWIKORA II BLOK H 21 LRG.664B RT/RW. YANI NO. SUDIRMAN NO. 31 JL. SUDIRMAN NO 56 I-J 17 ILIR JL.5 8 ULU JL.3 KEDAMAIAN PERMAI JL.18 KEL. TAMAN ANGGREK NO. LOR.48/47 RT/RW.KEBUN SIRIH NO. A. 33/12 JL.11 KOMP.ROZAK LOR. DR.37 KEL. IT I JL. LRG. MUHAJIRIN 2 NO. ISA NO.375 LRG. PENGADILAN NO.111 KEL. JEND.VILLA GARDENA III BLOK C 22 RT. SRIJAYA JL. IRIGASI LR. INSPEKTUR MARZUKI LR.3248 KEL. DUKU JL. BURLIAN NO.BAYSALIM NO. 01/01 JL. CIVO NO. 22/8 JL. SUKABANGUN KOMP.739 JL. 21/06 JL.JL. ROZAK LRG. 18 ILIR JL. DEMPO DALAM NO.KAMBOJA NO.44 JL. SAPTA MARGA KOMP.31/520 KEL. KACA PIRING NO.12 KEL 26 ILIR JL. PAKJO JL. SUKAJAYA LRG. SENTOSA LR. MELATI NO.532 KEL.20 ILIR JL. IDAMAN NO. SIALANG . MAY SALIM BATUBARA NO.37 RT. KOL.

TUNAS YAJA I NO.09/06 JL. AZHARI LRG. 114 RT/RW 01/01 JL. M. DR.110 RT/RW. TUNAS JAYA III NO. 32/11 JL. 1270 RT/RW. DEMPO DALAM NO. 40 KEBUN BUNGA JL. DI. 46 RT/RW. SEBATOK NO. BRIG. 225 JL. 114 RT 37 JL. DEMANG LEBAR DAUN JL. 4. 13/03 KEL. BAMBANG UTOYO NO. GOTONG ROYONG NO. KANCIL PUTIH JAYA NO. SILABERANTI NO. YAYASAN 1 NO. AUR NO. HAKIM NO. VETERAN LRG. 25/8 KEC.525 JL. HANGTUA NO. DR. 6768 RT/RW 22. MAYOR RUSLAN RT/RW 13/06 JL. ANGKATAN 45 LRG. LUBUK KAWAH LRG. BLPT NO. HASAN KASIM RT. 07 RT 10 KEL. 17/5 JL.1216 RT/RW. VETERAN NO. 20/07 20 ILIR . DWIKORA LRG. 23/06 JL. SYECH ABDUL SOMAD NO. SEGARAN VII NO. YANI LRG.72 RT/RW. TIRTA MULYO RT. MAY. 24/09 TALANG SEMUT JL. 1312 RT/RW. DUKU JL. KACA PIRING NO. BANGAU NO. 2060 RT/RW. SALIM BATUBARA NO.47 JL. 574 JL.07 JL. 1092 A KEL. SERSAN SANI NO. KHA.4 RT/RW. ANGKATAN 45 RUKO MANDIRI BLOK B2 NO. 16120 RT/RW. KH A DAHLAN NO. 18/7 KEL. 2484 RT 046 RW 10 SU I JL.A. 521 RT.23 JL. KEPANDEAN JL.9 JL. 47 RT/RW. 26/09 JL.5 NO. 45 RUKO TAMAN MANDIRI D1-1 RT 22 JL. KALI DONI PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK AM NO.11 RT/RW. VIONER NO. H AZIZ KM. 3 ILIR JL.28 RT/RW. FAQIH USMAN NO. A. SEI. 5543 RT/RW. MUSI RAYA BARAT/BAUNG 1 NO. SERSAN SANI KOMP. 22/08 KEL. 8 ILIR JL. LUMPUR I NO. 9/2 KEL. 13 ILIR JL. PANGERAN IT I JL.7 RT/RW. YANI LRG. SILABERANTI JL.JL. 29/09 JL. 551 RT 20 KEL. 3344 RT. PANJAITAN NO. 20 ILIR JL. LETNAN MUKMIN NO. 01/01 JL. 4296 KEL.102 RT/RW. 1186 RT/RW. 16 RT 35 JL. 28 F KEL. KARYA NO. SUDIRMAN NO. LRG. 08/02 JL. KI GEDE ING SURO NO. 15/05 JL. 147 RT/RW. 06/02 JL. 2040 RT 26 RW 7 KEC. 39 RW. BUKIT KENTEN LRG. 15/05 KEL 20 ILIR JL. SUKABANGUN 2 RT/RW 35/7 JL.51 KEL. 9 ILIR JL. 23/08 JL.1301 SEI. ANG. 1674/1 RT/RW. SEDUDUK PUTIH NO. 122 RT 07 23 ILIR JL. TUGU MULYO NO. KADIR NO. 56 RW.13 KEL. SAKO JL. 15 ILIR IT 1 JL. NIBUNG NO.117 RT. KASNARIANSAH NO. ISA NO. A. ARIODILLAH NO. 184/178 RT/RW. JEND. KEMUNING JL. 17 SAKO JL. 06 SUKABANGUN JL. MAYOR RUSLAN LRG. JEND SUDIRMAN NO.

08 JL. SUKARAME JL. DWIKORA 1 NO. 265 RT 6 RW. JEND SUDIRMAN NO. PAKJO JL. 3 JL. 121 RT/RW. H. ANG. SAMPURNA 1 NO. 45 LRG. KASNARIANSYAH NO. 30 A RT 20 A KEL. B NO. 20 ILIR JL. 2321 RT/RW 62/1 KEL. ARIO DILLAH IV NO. 31 RT 32 JL. KARYA 3 JL. 494F RT. 66 LRG. KOLONEL ATMO LRG. 3912 RT 53 JL. 06/02 . PETANANG NO. 7/3 2 ILIR JL. DEMANG V/31 RT/RW 45/13 KEL. 25/10 JL. MANGGA BLOK. KOMP. 33 RT 031 RW 07 BUKIT SANGKAL JL. SERSAN SANI LRG. 1/1097 RT/RW 16/06 JL. SEDUDUK PUTIH I KOMP. 20 ILIR JL. 47-E RT/RW. LOROK. 3 RT. 4 JL. TANJUNG KARANG NO. ALANG ALANG LEBAR JL. 24 JL. 8 JL. DI PANJAITAN LRG. 16116 RT/RW/ 20/7 20 ILIR JL. Q 16 JL. 564 RT. 27 JL. 1551/28 JL. 1 RT/RW 19/07 KEL. 10/3 JL. SIMARAGA LRG. J-27-G KEL. 32/11 KEL. 20 ILIR IT I JL. 3 KEL. ALAMSYACH RATU PERWIRA NEGARA NO. JEND. LETTU KARIM KADIR KOMP. 2321 RT/RW 2/1 KEL. JEND. PEMIRI NO. PIPA REJA LRG. AIPTU WAHAB NO. RADIAL ATAU RUSUN BLOK. MERAKSA NO. ANG. KOL. SINTRAMAN JAYA NO. A. GRIYA PRUMNAS TALANG KELAPA BLOK. PDAM KOMP. RUDUS KOMP. JEND. SUDIRMAN NO. MESJID II NO. TIGA PUTRI BLOK. GRESIK NO. PENDAWA NO. 3433 C KEL. H. SAYANGAN NO. LINGKARAN 1 NO. SUKARAME PATRA PERMAI JL. 20 ILIR JL. IT 1 JL. 312 JL. 17 JL. SRIWIJAYA BLOK. MANGKUNEGARA LRG. 5 RT/RW. 1858 JL. ANGKATAN 45 LRG. SAMPURNA RT/RW 42/12 LOROK PAKJO JL. BURLIAN NO. SUKADARMA 3 NO. HAKIM NO. INDAH JAYA NO. H. TUNAS HARAPAN II JL. 07 RT/RW.A RONI NO. BENTENG BLOK H NO. DWIKORA I LRG. 2 B JL. B JL. KOL. LETNAN JAIMAS LRG. SUDIRMAN 37 C KEC. SEPAKAT NO. 42/12 JL. TAIPENG NO. 8 ULU JL. MITRA PERMAI BLOK. WAHANA INDAH NO. 22 LANTAI 3 NO. A NO. RAWAJAYA NO. MP. VETERAN NO. ARIO DILLAH IV NO. YANI NO. 18 RT/RW 47/18 SAKO JL. 745 KEL. 14 RT/RW 9/6 JL. 1358 RT 26 SEI PANGERAN JL.JL. ARYO KEMUNING JL. BURLIAN NO. KALIDONI INDAH PERMAI BLOK. 20 ILIR JL. JEND SUDIRMAN NO. KI RANGGA WIRO SINTIKO NO. 17 JL. A 7 NO. 304 A RT/RW. 2501 RT/RW. 9 ILIR JL. 10 RT/RW. 27 JL. DR. 01/01 KEL. 1652 JL. 26 RT 45 JL. 86 JL.

GOTONG ROYONG NO.2 RT. 07 RW. 26/118 RT/RW. GERSIK NO. A. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. SEDUDUK PUTIH NO. PANGERAN SUBAKTI NO. 19 JL. R. A. SUDIRMAN NO. 300-301 JL. 20 A KOMP. KARYA BERSAMA NO. MASJID NO. 20 JL. 11 KEC. JEND. ROZAK NO. JEND. VETERAN NO. JEND. LETKOL. KOMP. JEN. ROZAK NO. ALI GATMIR NO. SUDIRMAN KM. FAQI USMAN NO. H. 2937 RT/RW. 24 JL. 11 JL. 1010 . JEND. VETERAN/MENUMBING NO.49 C JL. JEND. SILABERANTI UJUNG RT. RESIDEN A. 571/ IA-9 JL. 03 JL. 510 JL. PHDM VI PERUM PHDM INDAH NO. 20 ILIR III JL.JL. A. 3138 KEL.15 RT. 1119 KEC. 4 RT. AHMAD YANI LR. BERLIAN NO. PANGERAN SIDO ING LAUTAN NO. 09 JL. 27 RT. PASAR 16 ILIR LR. ILIR BARAT I JL. 04 JL. 12 JL. 1/70 DESA LINGGAU TJ. LEMATANG NO. 5486 F PALEMBANG JL. 1124 ILIR JL. SUDIRMAN NO. BDN NO.1122 KEL. 24 ILIR JL. 10 JL. YANI LRG. 92 JL. KAMPUS BLOK F NO. ANGKATAN 45 RT. PERTAMINA JL. LUNJUK JAYA NO 71 RT. H. SERUMPUN BUNGA SERAI LRG.62 KEL. SUKARAME INDAH BLOK. IT. MAYOR SANTOSO NO. 2907 JL. 365/44 A JL. PEGANTINGAN NO. RATU SIANUM LR. 37 8 ILIR JL. 15/6 JL. JEND SUDIRMAN NO. 50 JL. 2 JL. 7/13 ILIR JL. 44/564 JL. 1636 JL.29 KEL. 26/118 BUKIT SANGKAL JL. MAYOR. 29 JL. 6 JL. 3 KALIDONI JL. I JL. BUKIT BATU NO. ENIM JL. MAYOR RUSLAN NO. BASUKI RAHMAT NO. SMB II NO. SEROJA 3 NO. JEND. CANDI WELAN NO. 515 RT. AKOL. 15 RT. 05/02 JL. AHMAD YANI LR. 1 ULU SU I JL. RUSLAN NO. YANI LRG. SUKAMTO LRG. MAYOR RUSLAN NO. B4/1 RT. 16 JL. GOTONG ROYONG NO. 4 RT.44/564 JL. TEMBUS PATAL PUSRI NO. 20 ILIR JL. GOTONG ROYONG NO.20 JL. 02/03 JL. SARINGAN UTAMA NO. 395 D RW. 2907 JL. ISKANDAR D.147 RT/RW. TAPAK LEBAR NO.1 NO. SUDIRMAN NO. 3 NO. 118 RT 2 BUKIT SANGKAL JL. GOTONG ROYONG NO. RESIDEN H. 542 JL. SMB II NO.

30 RT. 8 JL. KOL. D1 NO. PERDA BLOK. 318 RT. TIRTA GARDEN NO. 40 KOMP. 1858 JL. ATMO NO. RUSTAM EFFENDI NO. 09 JL. 3 JL. D1/59 JL. KOL. 10-6 RT. 16 RW. 8 ILIR JL. 4 JL. RESIDEN A. 27 JL. HANGTUAH NO. 42/10 KEL. RAJAWALI NO. 9 16 ULU JL. 858 C KEL. 53 JL. ATMO NO. 173 JL. MASJID II RT. 5 KE. ATMO NO. 11 RT. 430 RT. 26 ILIR JL. RT/RW. 15 RT. 433 B/1185 IT I JL. 83/28 KEL. ISWAHYUDI NO. 5/6 RT/RW. VETERAN NO. TP. LET. 2195 JL. PATRIA II NO. 12 JL. TAMAN SISWA NO. 50 KERTAPATI JL.5 KEL 20 ILIR . 12 KEL. BAY SALIM NO. 12 RT.JL. CEMPAKA GANG RAKYAT NO. 6 JL. KOMP. BERINGIN JANGGUT NO. 7 A KEL. BAY SALIM NO. 17 ILIR JL. BERINGIN NO. ROZAK NO. HANGTUAH NO. MUKMIN NO. ABDULLAH NO. ILIR TIMUR JL. KOL. 29 KEL 8 ILIR JL. 12 RT. RAMBUTAN NO. MALAKA III NO. ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. C-16 RT/RW. 3837/195 KEL. 17 ILIR JL. BUKIT SANGKAL JL. MULTI WAHANA JL. ABIKUSNO COKROSUYOSO NO. 43 RW. SEDUDUK PUTIH NO. LETKOL ISKANDAR IBP BLOK. 29 JL. KOMP. 4 KALIDONI JL. MERDEKA NO. 426 C KEL. KARYA JASA II NO. 12/5 18 ILIR JL. 7/1765RT. TALANGSEMUT JL. KOL. 430 KEL. 1004 C JL. 4 JL. KOL. VETERAN NO. 9 ILIR JL. RUSTAM EFFENDI NO. 20 ILIR JL. KARYAJASA II NO. KOMP. 24/9 JL. 70 KOMPERTA PLAJU JL. MASJID II NO. MASJID NO. 16 KEL. 1 PLG JL. SUKARELA LRG. 6 KEL. BASUKI RAHMAT NO. 77 RT. LOROK PAKJO JL. A. SERSAN WAHAB NO. 30 JL. ANGKATAN 45 NO. 17 E/132 RT. 2069 H. 20 ILIR JL. DUKU KEC.ATMO NO. VETERAN NO. ATMO NO. ROZAK NO. 17 RW. 9 A LT. 25 RW. 152 B JL. 2223 JL. TP. 1765 JL. CUT NYAK DIEN NO. DEMPO LUAR NO. R. SUKAMTO LRG. 8 JL. 15 ILIR JL. 12 JL. SIRNA RAGA LR. TIRTA MUSI 30 ILIR JL. KAP. 52/318 JL. JEND. BANGAU NO.

SUKARAMI JL. PELTU. 16 ULU JL. BUKIT BUNGA INDAH KOP. 4 NO. SWADAYA NO. 52 RT/RW. 5 JL. 7 JL. LETKOL ISKANDAR KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. 51/ JL. VII RT/RW. SLAMET RIADI NO. VETERAN LRG. RACHMAN THALIB NO.799 JL BUKIT KENTEN NO. 77 PALEMBANG JL. RUKUN NO. RABANI KADIR LRG. DWIKORA II YKP NO. 117 KEL 11 ILIR JL. KARTOWINANGUN LR. MUSI RAYA NO. 57 RT/RW. 7 PLG JL. 1139 RT. CAHAYA INTAN RT/RW. MANGUN JAYA NO. 06 JL. 149 JL. ATMO NO. KAP. 2 ILIR JL. 10 JL. 11 RT/RW. 3433 C KEL. P. SEDUDUK PUTIH KOMP. 50/19 JL. 12 RT. 9 KEL. VILLA ANGKASA PERMAI NO.RW. 22/9 KEC.JL. 8 NO. SUDIRMAN NO. ALANG-ALANG LEBAR JL. H. 21/8 KEL. KOL. 383/I KEL. 14/1 KEL. DEMANG IV DEMANG LEBAR DAUN BLOK. 11 JL. 9 ILIR JL. SIDOMUKTI NO. PANGERAN ANSARI LRG. 16 ULU PLG JL. TUNGGAL II RT. CC NO. 16/6 JL. BALAI JL.365 RT. DR. DR. 26 KEL. A. SIARAN KOMP. 7/3 JL. YANI NO. I JL.KOPM. 49 JL. 16 GANDUS JL. VETERAN NO. WAHID HASYIM NO. 38 RT/RW. 28 JL. 28 JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 44 KEL. 3 KEL. LR. ENIM RAYA NO. 155 RT. 40 RT/RW. 1683 KEL. 20 ILIR IT. PROF. JEND. PAHLAWAN JL. SUPOMO NO. K. 21/9 JL. GERSIK NO. KARYA II NO. 37 JL. SUMUR TINGGI II NO. RSS GRIYA HARAPAN BLOK. 593 RT/RW. I JL.A. 8 KEL TALANG AMAN JL. BILAL NO. SEI. 15 RT. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 1855RT. KOL. 8 ILIR JL. JEND. GERONG GANG. SEHATI I NO. 426 RT/RW. ISWAHYUDI NO. GERSIK LRG. GARUDA PUTRA II C-46 KEL. 72 SAKO JL. MAY SALIM BATUBARA NO. R. 2295 C JL. BETUNG JL. 3106-B RT/RW.H. M. DESA BUKIT NO. 880 JL. 20 ILIR SMB II NO. 23 JL. 14 KEC. MASJID NO. 12 KEL. PERUM PONDOK BOUGENVILLE D-17 MP. TULUS YAYA NO. SUNGAI PANGERAN JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. BURLIAN KM. 16 JL. PATIN 6 BLOK. PAKIS NO. BALAYUDHA NO. JAYA NO. 41/16 JL. 14 JL. C NO. BU NO. ISA LR. 16 RT. BAMBANG UTOYO LRG. 1 JL. SUKAMTO LR. KEBUN BUNGA KOMP. KOMP. YOS SUDARSO LRG. PER. BU NO. MANGKUNEGARA NO. 06 JL. 9/2 JL. LANGGAR NO. . KOMP. TAMAN ANGGREK NO.

LAUT WIRANTO NO. 730 B JL. 02 JL. 270/498 JL. KOMP. JEND. 1753 A JL. 833 KEL. 83 JL. 739 JL. 1. 41 JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. H. SEGARAN NO. 418 B/2 JL. AMILIN NO. DEMPO LUAR NO.UMAR NO. 28 RT. 543 JL. PUNAI NO. PENDAWA NO. DI. BDN NO. 24 ILIR JL. 22 JL. YANI BUMI PUTRA SRIWIJAYA G-22 JL. 499 RT. DUA BERSAUDARA NO. 2 JL. 11 JL. SUDIRMAN LR. 40 RT. MERDEKA LRG. YANI LRG. RUSTINI NO. 4 RW. SEI GERONG NO. MAY. 4357 JL. MP. 8002 JL.JL. KI. VETERAN NO.120 JL. 5-6 LT II KEL. H-4 RT. 6 KEL. 451 D PALEMBANG JL. 1 JL. 447 KEL. BENDUNG NO. 7 ULU JL. VETERAN LR. MUSI RAYA BARAT NO. 1298 RT. MASKAREBET BLOK A I/20 JL. 165 RT. YANI NO. YANI LR. MEROGAN NO. KELUARGA I NO. 34 JL. SIALANG SAKO KENTEN JL. ANGGREK BLOK Z JL. SEI SELINCAH JL. H. 17 JL. PASAR 16 ILIR LR. RE. 176 JL. 1677 JL. KALI PASAR NO. AKBP H. 23 RT. PANJAITAN NO. GRIYA HERO ABADI JL. KAP. PANJAITAN LR. KENTEN PERMAI I N_11 RT. GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK.A. 3 RT. 51 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 78 RT. 9 ILIR JL. 38 JL. A. A. 496 RT. RANI NO. PADANG SELASA NO. MANGKUNEGARA NO. KOMP. IBP PALEMBANG . 09 JL. D-4 NO. A-4/200 RT. JEND. 1222 JL. 571 JL. KOMP. YANI NO. LANGGAR NO. 5 RW. JEND. 34 RW. 2 JL. WAHANA NO. 48 KEL. TAQWA NO. BASUKI RAHMAT NO. MARTADINATA NO. MUSI RAYA BARAT NO. JEND. 351 JL. SOSIAL LR. ATMO NO. 3 RW. 2 JL. 14 JL. SEI SERUJU NO. 31 KOMP. BURLIAN NO. KOL. 7 ULU JL. 11 JL. A. 121 JL. SUNGAI SELAYUR LR. CEK SYECH NO.A. KOL. 200 RT. A. PUTRA NO. 26 RW. DI. 773 PALEMBANG JL. BINA WARGA NO. 529 JL. RADIAL BLOK D1 NO. MESJID LAMA NO.

26 PALEMBANG JL. 16 ILIR JL. H. VETERAN NO. SUDIRMAN NO.12 PALEMABNG JL. TL. TERPEDO NO. 40 RT 17 RW 05 2 ILIR JL. 31 B JL. LETKOL ISKANDAR NO. BATU DUA NO. TEMBESU NO. BURLIAN NO. SEDUDUK PUTIH NO. 10(1210) PALEMBANG JL. 6857 PALEMBANG JL.11 JL. 40 JL. 20 ILIR DI KEC. URIP SUMOHARJO NO. JEND. KOMP. 1052 RT 15 RW 05 JL. 622 A/2 LR. SEMUT JL. LETJEN BAMBANG UTOYO NO. 30 . 1128 KEL. 90 RT 53 JL. BURLIAN KM 6 NO. 20 ILIR JL.09 RW. VETERAN NO. LANGGAR NO. BUKIT SANGKAL JL. TGH NO. SUDIRMAN NO. 296-III JL. BAMABNG UTOYO NO.TJ. MANUNGGAL IV NO. KHA. RATU SIANUM LR. TUNAS JAYA NO. ATMO NO. 07 RT 10 KEL. KI MEROGAN NO. 681 KEL. 07 JL. 23 TL. 3 ILIR JL. BENDUNG INDAH II NO. LETJEND. ROZAK NO. 29 KEL. 60 JL. ONGLEN NO. PT PUSRI SEI SELAYUR PALEMBANG JL. 1866 JL. 27 B PALEMBANG JL JEND. 20-C RW. 1013 JL. VETERAN NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK BQ-05 RT 14 JL. 27 RT. BREBES NO. 277 RT 07 RW 01 JL. TEMBESU NO. 31E JL. IT I JL. 1127 RT 16 RW 04 KEL. 03 JL. 1290 RT 017 RW 05 KEL. DAHLAN NO. AMAN JL. TAQWA LR. VETERAN NO. MAY. KOL. 20 ILIR DI JL. KOL. 2314 JL. KOL. 241/1072 SUKABANGUN JL. DEMPO LUAR NO. SARI II NO. 597 / 213 JL. 369 KEL. 1698 KOMP. ATMO NO. 017 JL. LINGKARAN I / DEMPO NO. AKBP CEK AGUS NO. 385 D JL. 04 RT 01 JL. 40/349 PALEMBANG JL VETERAN NO. KOL. 12A RT 26 JL. 48 RT.JL. SALIM BATUBARA NO. VETERAN NO. H. RESIDEN A. 25 RT/RW 38/13 JL. INSPEKTUR MARZUKI LR. BRIGJEN HASAN KASIM NO. ISKANDAR NO. KOMBINASI NO.

1866 PALEMBANG JL. TRITON NO. KEBUN BUNGA LR.JL. BUKIT LAMA JL. SUDIRMAN NO. RADEN AKIB/MASKAREBET NO. 553 KEL. 346 JL. 20 ILIR JL. 1619 RT/RW 29/08 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. MUHAJIRIN NO. MAY. SALIM BATUBARA NO. 2147/401 KEL. 9 JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK A NO. SERSAN SANI BLOK B NO. KOPRAL DAUD NO. 2468 JL. 05 KEL. PRODUKSIM NO. 7 JL. JEND. 20 ILIR KOMP. 28 JL. LUBUK KAWAH RT / RW 57/13 JL. 6 B1 . BRIGJEND ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO.

ANDI MUSI Total PT. Citra Abadi Total CV. DWI URIP Total CV. SINAR Total PT. KARYA BERSAMA Total PT.sinar terang Total CV. PUTRA REMAJA Total CV. Chandra Buana Total CV.tunas harapan Total CV. BUDI BAKTI PRIMA Total PT.Pemenang PT.JERUJU MANDIRI Total PT.ChandraKirana Total cv. MERAKSA RAYA Total PT. komba putra perkasa Total CV. BENI JAYA Total PT. EMPAT PUTRI Total PT. AA BERSAUDARA Total PT. fahmitra rahayu Total PT. EGA CITRA LESTARI Total PT. CAHAYA BARU Total PT. ASWAN Total CV. DIAN PRIMA ABADI Total CV. MARANTAMA Total CV. TRIDA SARANA Total PT. KUSUMA ARTA ABADI Total CV. Bangun Tanah Air Total pt. Mega Utama Medica Total PT. djoewan indah Total cv. Total Musi Lestari Total CV. NUSA ABDI UTAMA Total CV. Perdana Abadi Perkasa Total CV. FRACHMADYA Total CV. DAMASCOS Total cv. HARAPAN SENTOSA Total cv. PROPITA OSAKA EPRA Total CV. INSAN ANUGRAH Total PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total PT. Alpin Karya Total PT. GERBANG KENCANA Total CV.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total CV.DAYA GUNA SEMESTA Total .FECO KONSTRUKSI UTAMA Total CV.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total PT. LANGGENG BERSAMA Total CV. PAKU ALAM Total PT. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total CV.

BERKAT Total CV. Rizky Utama Total CV TUNAS KARYA Total CV. CITRA SAHABAT Total CV. BINA BARAGA PALEMBANG Total PT. SHELON Total CV. PANDAWA MAJU JAYA Total CV. AGATHA JAYA MANDIRI Total PT. DUA PUTRA Total CV. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total cv multi usaha utama Total CV. BANGKULAH JAYA Total CV. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total PT. DINAMIKA Total CV. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Cv. SINDY GROUP Total CV.CV. METRO JAYA INDAH Total CV. BERKAT SURYA PERMATA Total CV. Aditya Jaya Total CV. CONNECTRA UTAMA Total . NABILA Total PT. Matra Perkasa Utama Total PT. MANUNGGAL JAYA Total PT. KURNIA Total cv marvel.asepputra Total CV.MUSI PEK Total PT.TAUFIQ Total PT. Dua Saudara Total CV. BANIAH RAHMAT UTAMA Total RAKSA Total CV DHARMA KARYA DHIKA Total PT.HASTOMULYO ADIPRIMA Total CV. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total Cv.AGUNG PUTRAWAN Total CV.MITRA BISNIS Total PT. CAHAYA Total cv. CIPTA USAHA SENTOSA Total CV. FLAMBOYANT Total RIZKI KURNIA Total EXCON CONTRACO Total PT. PHARMA KASIH SENTOSA Total CV. KELINGI RAYA Total PT. DELIMA INDAH Total GUMAY JAYA Total cv young brothers Total PT. Tri Bhakti Prima Total CV.s abadi Total CV.

KARYA BAKTI Total AGSIWA ILLAHI Total PT. BAYU PRATAMA PUTRA Total PT.MAINMORA GUMENTA Total cv.Tiga Wijaya Total NANDA & CO Total rawai sakti Total keefa bangun persada.Vilar indah Perkasa Total PT. hegar pratama Total CV. TIGA PUTRI KENCANA Total CAHAYA ZIA Total PT. MUTIARA ALAM Total PT. WAHANA TANAH AIR Total CV. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total CV.cv Total PT. Iqbal Perkasa Total CV.KARYA DWI PUTRA Total PT.BUANA ABADI Total PT. Fatira Total CV. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total CV.DIMER ALDAS Total CV. GANESHA Total . SUMBER SARANA Total PT. Dua Putra Aditya Total CV. PUTRA CIREMAY Total CV. AGTHA KENCANA Total CV. SRIWIJAYA KARYA Total Cv. YUSMELI JAYA Total CV. TANJUNG LAPAN Total CV. GAJAH MADA SARANA Total ALDO PERMAI Total PT.JESSICA PERMATA Total CV. PRATAMA YUDHA Total CV. UJAN MAS ABADI Total CV. Utama Jaya Total CV MUDA KARYA Total CV. Indotrans Data Total CV AMONGSELLA Total CV.MARSINAR Total CV TARMAN SARANA Total CV. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total CV.IRVAN PERKASA Total PT. REGINA LINTAS PERSADA Total CV SABDA MOTOR Total CV.usaha mulya Total CV TELAGA DINAR Total Indah Karya Nugraha Total PT.

TEPIAN BENDUNG Total CV. MARINI Total TERETES Total CV.ALFA AMIN UTAMA Total TRI BHAKTI JAYA.BASUKI RAYA Total PT. LIMA PUTRA Total CV. NUR Total CV.tosa Total Cv Sinar Mulia Sejahtera Total PT.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total CV.ianputra Total CV. LYZAWA KRIDYA Total CV. Sukses Bersama Total bintang raksa karsyatanzia Total CV. AKBAR WIRAJAYA Total CV. SKY CORBIA Total cv. PRIMA INDAH Total CV BENING WIJAYA Total CV. SPA REKOM MANDIRI Total CV. KAPITA JAYA Total CV.FAMILIA & CO Total PT. MELATI Total South Jaya Mulia Total CV. YOGA PUTRA Total CV. GARMUSAN Total CV.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total CV.INGIN JAYA Total CV.PASIR HITAM Total CV SERUMPUN Total CV. LANGGENG BERSAMA Total CV. INSAN SEJAHTERA Total CV. TRIO'N MANUNGGAL Total . SARANA PALOGADA Total CV. ADE ABADI Total CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total CV. BAGUAY JAYA Total CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total CV. CEMERLANG ABADI NUSA Total PT.CV. ARGANA KENCANA Total CV. PRIMA MULTI DIMENSI Total CV. KAMBOJA Total CV. KARYA MAJU Total KARYA SEJATI Total CV.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total pt. CV Total CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total CV.TAMBUN JAYA Total CV.

PRIJAYA Total CV. CV Total CV.ADEVATI MITRATAMA Total CV. AN-NAHL Total CV. VICI GROUP Total PT.BAMULIH JAYA Total PT. LEBAT Brothers Total CV. ANDIFA SRIJAYA Total CV. PUTRA GEMILANG NIKOM Total CV.telaga punggur Total ghani abadi Total cv. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total CV. DINITAMA KENCANA Total CV. WIJAYA MUDA Total PT Telekomunikasi Indonesia.CV. MAS PRIMA SEMESTA Total CV. AHBA MULIA Total PT.AB YUNIOR Total PT. RASNA Total CV.ADI MULIA Total PT. SERA MEDICA Total CV. TRIKARSA TEHNIKA Total CV. BENNI PERMAI Total MARDHON PUTRA Total PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total pulau utama Total Yudha Sarana Utama Total CV. Cahaya Makmur Total . Iskandar Total cv. Tbk. POORD Total CV. MODULASI UTAMA Total Cv. sandy dewa Total PT. FAJAR SELATAN Total CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total TRI ARTHA JAYA. Total CV. BERINGIN RAYA Total CV. Prisma Rekayasa Total cv jala sutra Total CV JASA KAWAN Total cv. Azta Kirana Total CV. JAYA PRIMA Total CV.jaya indah lestari Total CV. USAHA MANDIRI Total Cv. TIGA SAUDARA MANDIRI Total RIA Total CV. AREM JAYA Total CV. SEMBAWA Total PT. PUKAT KONSTRUKSI Total CV.

TANIA MANDIRI SENTOSA Total CV. PALKEM Total CV. MEDIA MUBA Total CV. Putra Perdana Total PT. Graha Citra Rekayasa Total CV. SETIA USAHA Total CV. TRI REKA BANGUN Total CV. PUTRA MUSI PERKASA Total anugrah indo lestari selaras Total CV PANORAMA INDAH Total CV PETUALANG SAKTI Total CV SELATAN JAYA Total cv wijaya motor Total CV. REHAB BANGUN KARSA Total LAWETA Total CV. ABDI SEJAHTERA Total CV. SARI KARYA Total CV.KURNIA & FAJRI. AGUNG SEJATI Total CV. TITIAN Total CV. FIRMANSYAH Total CV. Rizky Keluarga Total CV. JUNG JAYA Total CV. AIDIL PUTRA Total . AGUNG MULIA Total CV. Bunga Asa Total PT. KORINDO KARYA Total CV. Mitra Prima Utama Total CV.KURNIA AGUNG Total CV. LINGGAU PUTRA Total PT. SERIBU SATU NIAN Total CV. WAHYU PRATAMA Total CV.Putra Mandiri Total CV. JAYA ING LAGA Total CV. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total CV.CO Total PT. BAHANA CIPTA Total CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total PT.ATMA KARYA Total CV. BANGKA CAKRA KARYA Total PT. SINAR TENANG Total CV.BUDIUSAHA Total PT. AMELIA JASA PRIMA Total CV. ABEL WIJAYA Total CV. WAHYU MANDIRI 2002 Total CV.CV. SINAR JAYA Total PT. MASAGI Total CV. Athifa Total CV.

MENARA GADING Total cv. SATYA KARYA MITRA Total . BINA INSAN MANDIRI Total CV. Sari Brothers Total BUMI KITA Total CV. Jaya Buana Total CV. REZA PUTRA Total CV. KAYLAH UTAMA Total cv. PUTRI KEMBAR Total DWI ANGURAH ILAHI Total CV. nadema Total OSA DENANDA Total CV. Family Total Cv. NETA JAYA PERDANA Total CV. KUROGO SAKUMU Total cv. TIGA PUTRI Total CV. SARANA PERKASA Total PT. diana concern Total CV.PATRA PERSADA NUSANTARA Total CV.LAMGUBA Total cv.ranggamafthofadhil Total RAJAWALI Total CV.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total CV.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Linas Konstruksi Total CV.artha agung mandiri Total CV. ALGA Total CV. FADEL PUTRA Total CV. KUNCI SARI Total CV. DAMAI SEJAHTERA Total CV. ANDY PUTRA Total tricipta Total adel putra Total CV. CENDANA INDAH PERKASA Total Profil Studio Arch Total CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total cv. GRAHA KARYA PEMUDA Total CV. PBSA Total CV. PUTRA SULUNG Total cv.artha muthia Total CV.CV.PUTRI GUNUNG Total CV. MILENIUM Total CV. Talenta Indonesia Prima Total CV. Budi Utomo Total PT.Pantja Gunung Total CV.HIKMAH BERDIKARI Total cipta mandiri consultant Total CV.

Tedmond Fibre Glass Total CV.cv gunung kencana konsultan Total ADI GUNA PUTRA Total CV. TAMBAR SARI MANDIRI Total .

366.797.000.00 7.400.00 6.00 6.00 .00 9.000.00 5.00 6.925.000.000.800.321.000.00 8.000.600.000.925.00 5.700.000.00 9.594.000.600.000.554.290.000.356.206.255.000.000.000.500.580.500.000.000.857.940.264.00 15.00 11.00 6.249.000.Pagu Anggaran 23.665.015.000.000.536.000.000.000.000.000.000.00 7.000.016.000.195.600.00 5.943.000.994.000.450.00 5.000.00 9.00 7.00 7.404.764.00 5.000.00 7.600.600.554.202.852.440.250.00 7.940.000.000.00 4.00 11.000.00 9.579.000.00 7.865.600.00 12.00 8.00 6.311.00 4.014.244.000.00 5.600.000.00 7.000.000.000.000.00 5.000.620.00 5.486.00 5.000.790.470.000.000.941.000.355.00 10.00 18.00 14.100.600.00 8.000.902.000.00 6.000.000.632.820.000.000.880.000.00 5.000.245.000.995.250.939.000.290.200.596.00 8.00 14.000.000.00 6.760.00 10.880.900.000.280.000.000.00 5.000.481.000.600.088.

665.000.000.00 4.000.000.955.381.00 3.200.000.00 2.00 4.00 .00 3.00 2.000.995.620.000.000.500.789.000.000.00 2.550.000.000.472.000.00 3.000.00 3.356.00 3.00 4.000.000.700.380.015.860.00 4.750.328.000.000.000.750.000.180.000.000.000.499.500.000.818.000.940.000.000.000.517.00 3.000.000.950.679.00 4.000.000.000.940.000.00 3.505.00 3.000.00 3.00 3.000.000.00 4.00 3.050.000.000.000.00 2.761.900.00 3.000.000.715.00 4.750.000.000.000.200.940.000.750.502.000.00 2.000.00 3.000.00 3.000.000.820.500.000.000.653.00 3.815.00 4.000.940.440.600.00 3.600.522.000.044.00 2.000.00 3.940.660.00 3.00 4.00 3.000.000.000.000.00 2.000.300.00 3.200.000.000.00 4.00 2.440.000.360.955.000.00 4.822.400.00 3.00 3.600.00 2.00 4.00 3.000.4.616.000.529.000.000.000.00 3.000.000.000.749.130.355.940.000.617.00 2.000.600.360.

00 2.00 2.000.600.640.00 1.00 1.000.340.00 2.740.000.000.629.00 1.000.740.400.388.385.00 .00 2.200.000.000.384.000.000.000.000.000.000.420.574.00 2.000.000.00 1.920.00 2.000.175.000.000.000.00 2.000.000.00 1.00 1.00 2.600.000.000.505.000.000.000.00 2.282.00 1.000.000.00 1.00 2.00 1.000.110.600.000.040.600.000.000.00 1.00 2.000.000.00 1.00 1.000.500.500.000.661.000.955.000.000.715.000.00 2.900.940.000.00 1.000.000.000.000.00 1.000.650.000.00 2.668.030.740.00 1.00 2.000.855.000.010.380.000.000.940.831.000.000.000.00 1.000.096.000.000.988.000.000.000.300.00 1.000.000.000.940.00 2.000.00 1.200.000.000.600.590.000.000.00 2.00 1.000.355.318.00 2.00 1.000.00 1.00 1.000.952.00 1.600.000.000.00 1.000.440.400.719.000.049.000.846.000.00 1.2.00 2.00 2.000.974.587.659.725.00 2.000.000.355.100.947.00 1.

000.848.00 .500.00 1.229.000.00 1.192.000.000.040.000.000.480.00 1.000.00 1.000.00 1.331.00 1.000.000.000.00 971.800.000.394.250.600.00 1.00 1.00 1.540.000.00 1.925.00 1.00 1.000.000.00 1.600.000.004.00 1.058.000.00 1.00 969.00 1.140.00 1.500.00 1.100.000.00 1.460.108.140.00 1.000.000.000.099.600.360.600.300.000.000.000.00 1.500.334.457.000.00 1.000.246.150.000.205.000.000.00 1.416.00 1.000.505.00 1.000.000.349.00 1.440.000.000.00 1.00 1.00 1.329.000.800.000.000.020.600.000.000.329.600.00 1.000.000.000.546.600.000.000.000.00 1.000.000.1.000.095.00 969.000.206.509.039.00 1.000.460.000.069.000.219.000.600.000.000.000.00 1.00 1.000.520.000.00 1.000.000.00 1.000.000.100.179.00 1.200.098.800.350.000.600.00 1.064.776.000.329.00 1.329.00 1.000.140.000.600.00 1.014.00 1.465.00 1.600.000.000.

00 896.00 900.00 726.000.00 860.000.000.00 692.00 710.00 960.000.000.000.965.000.00 800.00 960.000.00 760.600.000.00 680.000.00 748.000.00 965.000.000.000.00 860.000.600.193.000.000.000.00 .000.00 795.000.010.00 960.000.500.000.100.00 964.00 844.000.000.00 860.500.00 960.556.000.00 860.000.000.00 745.000.000.00 652.000.000.200.00 660.134.000.000.000.000.000.107.600.000.600.00 760.000.000.000.000.200.00 810.000.000.600.00 924.000.000.000.000.000.000.000.00 828.00 770.00 860.000.000.00 919.00 860.600.000.830.00 877.000.000.000.000.00 727.000.000.600.00 694.000.00 900.00 680.000.000.000.00 660.00 900.00 739.00 680.000.00 739.00 960.00 690.224.000.00 880.000.000.000.000.000.000.000.00 960.000.000.000.

000.732.00 600.000.00 560.000.000.000.00 480.00 376.600.000.000.000.000.000.000.00 369.000.00 369.000.000.600.000.00 596.000.000.00 596.600.00 376.00 369.000.000.000.000.00 596.00 610.000.000.000.000.750.000.000.00 460.000.000.000.000.000.000.600.000.649.00 596.750.00 596.000.00 .00 475.00 500.000.750.00 475.000.000.000.00 596.00 596.00 535.278.000.00 475.00 445.440.00 448.400.000.00 536.000.000.00 507.00 573.000.000.00 528.00 405.050.000.00 375.00 580.000.00 475.00 369.000.000.000.000.00 479.00 475.000.000.000.00 449.000.000.600.000.000.500.000.000.000.600.000.000.127.500.725.000.00 594.00 596.00 369.00 600.000.000.000.000.600.000.00 596.00 369.00 376.000.00 475.000.00 375.00 375.000.000.000.600.

00 332.00 269.000.000.000.00 246.000.000.000.00 262.000.000.00 244.00 187.000.900.000.000.000.00 301.000.00 246.00 369.000.000.00 369.00 365.600.00 193.500.00 200.000.000.000.000.00 317.000.000.000.00 190.000.000.000.500.000.00 369.00 350.000.00 .00 346.600.00 188.600.600.000.600.00 297.000.600.000.00 225.000.000.600.00 350.000.000.000.00 330.00 200.000.00 325.000.00 325.000.00 188.400.00 320.000.00 369.600.00 228.00 237.000.000.00 270.00 209.329.000.369.000.000.000.592.00 198.000.00 369.000.000.000.000.000.00 369.000.00 275.00 225.00 369.000.00 340.000.000.000.850.600.000.000.000.600.00 275.000.800.000.00 369.000.515.600.000.00 270.000.000.120.000.000.000.600.000.00 219.500.00 365.000.000.00 369.

000.00 135.00 90.00 .00 138.000.000.200.000.000.000.000.150.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 11 SEKRETARIAT DAERAH 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 266 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 277 DINAS KESEHATAN 278 DINAS KESEHATAN 279 DINAS KESEHATAN 280 DINAS KESEHATAN 281 DINAS KESEHATAN 282 DINAS KESEHATAN 283 DINAS KESEHATAN 284 DINAS KESEHATAN 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 270 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 269 DINAS PENDAPATAN.268 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 271 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 293 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 295 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 292 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 294 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 311 DINAS PERIKANAN 312 DINAS PERIKANAN 313 DINAS PERIKANAN 314 DINAS PERIKANAN 315 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN . MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN.301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 302 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

317 DINAS PERIKANAN 318 DINAS PERIKANAN 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 321 DINAS PERHUBUNGAN 322 DINAS PERHUBUNGAN 323 DINAS PERHUBUNGAN 324 DINAS PERHUBUNGAN 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 327 BADAN KESATUAN BANGSA. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 486 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 488 DINAS KOPERASI.474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN . UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 485 DINAS KOPERASI.

492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .

MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN .

556 DINAS PERKEBUNAN 557 DINAS PERKEBUNAN 558 DINAS PERKEBUNAN 559 DINAS PERKEBUNAN 560 561 562 563 564 565 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN 566 DINAS PERKEBUNAN 567 DINAS PERKEBUNAN 568 DINAS PERKEBUNAN 569 DINAS PERKEBUNAN 570 DINAS PERKEBUNAN 571 DINAS PERKEBUNAN 572 DINAS PERKEBUNAN 573 DINAS PERKEBUNAN 574 DINAS PERKEBUNAN 575 DINAS PERKEBUNAN 576 DINAS PERKEBUNAN 577 DINAS PERKEBUNAN 578 579 580 581 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN . Perikanan Dan Kehutanan 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

MUSI BANYUASIN 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA .597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

MUBA 617 DINAS KEHUTANAN KAB.608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA .

Kecamatan Lawang Wetan Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kelcamatan Lais . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. Kurun . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert.Nama Paket pembuatan majalah permata MUBA PENGADAAN PABX Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Printer Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PENGADAAN PERALATAN LPSE Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.Sridamai. Kecamatan Babat Supat Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) . Kecamatan Sekayu Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur.Medak Desa Sukajaya dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Sungai Guci .Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo .Purwosari. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti). Kecamatan Sanga Desa Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati.

Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih .Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix.Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih.Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.Trans C2 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Tungkal Jaya . Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton.Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton.Dawas .Selabu .5) Menuju Sumber Harum (A. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.1) Dengan Aspal Hotmix.Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan TSM .

Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Trans B.Pinggap dengan Aspal Hotmix.B. Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.2 . JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu.Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix.3) ke Trans dengan Aspal Hotmix.Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix.Sp.1) . Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan .B. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Sp. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan K. Supat dengan Aspal Hotmix.Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix.Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.3 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh . Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix. Ahmad Dahlan.Bonot .Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B.1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B. Kecamatan Lais. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.B.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais .4 Dengan Aspal Hotmix. Jalan Negara .Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran .1 .H. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.Gardu (KUD TriJaya) . Kecamatan Tungkal Jaya .

Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya .Wonorejo . 12 RW. Kecamatan Keluang Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru .Keramat Jaya dengan Beton.Ulak Paceh. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton.Sp. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.Rimba Ukur (C5) .Tanah Abang . Kecamatan Bayung Lencir Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) .Simpang Sari . Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan ruas RT.Talang Nyamuk dengan Beton. 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton. Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton.Nusa Serasan (B6) dengan Beton.SD Model Sekayu. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Peningkatan Ruas Sukarami .Saut .Cinta Karya (C3). Selabu. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Batanghari Leko. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton.Bumi Ayu .Sp. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Poros Purwodadi .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. Selabu dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya .Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Jalan Negara . Kecamatan Sekayu Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir .Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7.Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais . Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading .

Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton.02 Rw. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton.Sialang Agung ( C2 ). Kecamatan Sekayu . Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt.Petaling. Kecamatan Sekayu Penimbunan Rencana Halaman eks.3) . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7. Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) . Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu. Dusun II. Kecamatan Lais Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton.Peningkatan Jalan Jurusan Lais .Warga Mulya (B4) dengan Beton.SP5/SP.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Lais Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia.1) .Pengadang. Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. Kecamatan Plakat Tinggi. 05 Rw. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. dan Dusun III ) dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi.4 dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Pembangunan Jalan Rt.04 Rw. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp.

Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa . Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton.5 ) dengan Beton.3 ). Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Jurusan Sp.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk.Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Babat Supat Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp.SP. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton.2 Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton.5). Kecamatan Lais Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais.MTS Desa Bumi Ayu. Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). Kecamatan Babat Supat Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak .4 Macang Sakti – Ulak Embacang.

Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Pada Ruas P. 16 Dengan Beton. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7.Bandar Jaya.P19 Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo .20) dengan Beton.18 . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Tungkal Jaya . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. RT.d.Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton. 11 s. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo.

Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya.Pinggap).Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton.Ulak Kembang. Kecamatan Sekayu Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara .3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp. Kecamatan Sekayu Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7).Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu .Desa Simpang Tungkal .Desa Bukit Selabu.2 ) dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang.Kertajaya dengan Beton.Talang Sungai Labi Bailangu.Talang Lamban Tampui . Kecamatan Sekayu .Talang Care . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos). Talang Siarak .Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) . 1 Desa Babat Banyuasin.Talang Pengaturan . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Sako Suban . Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg.Bukit Indah (B3) dengan Beton. Pangkalan Bulian .Bandar Jaya. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang . Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Akses Jalan Sei Napal .Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya . Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh .Dusun III Sukadamai. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Sp.

Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7.Keluang. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Padat Karya .IV Desa Tanjung Agung Timur.Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Sungai Lilin . Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Keluang Penimbunan Jalan Dusun III .Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton.Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peingkatan Jalan Dusun I . Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. 4 (empat) Unit Box Culvert. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Jurusan Babat . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton.III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya .Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos).

Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7.11 . 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Lr.RT.Sungai Medak (C7). Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA . Kecamatan Bayung Lencir PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. 07 . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II PENGADAAN GENTONG PLASTIK PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras PEMBANGUNAN SALURAN BATAS PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. Menara RT. Kecamatan Batang Hari Leko Peningkatan Jalan Sp. Pembuatan Jalan dan Jembatan. Km. Pembangunan RTJK. Kecamatan Sungai Lilin Pelebaran Jalan pada Ruas Sp.

PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC.3) KEC. SUNGAI LILIN.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP. PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.2 .PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC. BABAT SUPAT PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 . BABAT SUPAT. BABAT SUPAT PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU NORMALISASI PRIMER SP.3 AIR TENGGULANG KEC.SP.

SEKAYU PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB. PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL. SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC.4 .ASHRI SEKAYU PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV.SP. MUBA TAHAP I Normalisasi Primer SP. Muba PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN . SEKAYU Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab.5 Air Tenggulang Kec. Babat Supat PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC.LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL . KAYUARA KEC.

BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. BABAT SUPAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. 40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. KELUANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU PENGADAAN PERALATAN KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR .

AKB. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Insektisida dan Larvasida Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit PENGADAAN OBAT .OBATAN RUMAH SAKIT PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II . Muba. MUSI BANYUASIN PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB.REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB. KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN Jasa Survei AKI. MUSI BANYUASIN JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Peralatan Kesehatan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. dan UHH Kab.

MUBA .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB.

MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. MUBA SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR Pembangunan Kolam Induk UPR Pembuatan Kolam Tanah Rehab Kolam Pokdakan PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU .PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB.

LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC.REHAB BERAT LAB.Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC. IPA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC. BABAT SUPAT . BABAT SUPAT Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU .

IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC.PEMBANGUNAN LAB. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. PLAKAT TINGGI . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN . IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN .PEMBANGUNAN LAB.PEMBANGUNAN LAB. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN . BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC.PEMBANGUNAN LAB. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC. BAHASA (8x15) PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11.

LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. IPA DAN BAHASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC.REHAB BERAT LAB. SUNGAI KERUH REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. BABAT TOMAN . SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC.

SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC. IPA REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . IPA REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA .REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH .REHAB BERAT 3 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC.REHAB BERAT LAB. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH . ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) . IPA Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC.REHAB BERAT LAB.REHAB BERAT LAB.

Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec.Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Sekayu Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Sungai Lilin . Plakat Tinggi Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Lawang Wetan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.Sungai Keruh Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Sungai Lilin Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec.

TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BAYUNG LENCIR .Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. Keluang Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Keluang PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.

KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. Bayung Lencir . BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. KELUANG Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec.

Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Sanga Desa Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. Muba Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. BABAT TOMAN REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Lalan Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. MANGUN JAYA KEC. BAYUNG LENCIR Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Muba . Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec. Musi Banyuasin Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Muba Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama Pemasangan Paving Block dan Parit Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang . Lais Kab.Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec.

Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec. Lais Kab. Babat Supat Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec.

Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang .

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .Penyulang Kaja Babat Toman Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Sungai Lilin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari .

Mekar Jaya dan Rukun Rahayu Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN POWER THRESHER PENGADAAN TERPAL JEMUR Pengadaan Ternak Sapi Pembangunan Pematang Sawah Paket II Pembangunan Pematang Sawah Paket III Pembangunan Pematang Sawah Paket IV Pembangunan Pematang Sawah Paket V Pembangunan Pematang Sawah Paket VI . Pengadaan Lapun Babi Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Pompa air Pengadaan APPO.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang.

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Mebeleur .

Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir. Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin.Pengadaan Perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER . Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan.

Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi Pengadaan Material Lampu Jalan Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai .

Atap.Rehabilitasi Gedung. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) Pengadaan Bibit Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman .

MUBA sekayu sekayu Kecamatan Sekayu Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Sekayu Kecamatan Sekayu SEKAYU Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lalan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais APBD APBD . Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.Lokasi kab. Musi Banyuasin Kec.

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lais Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu kecamatan Keluang Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Tungkal Jaya Babat Supat Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lawang Wetan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. AIR BALUI 2 KEC. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa APBN DIY YOGYAKARTA APBD . SANGA DESA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBN UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA APBN UPT AIR BALUI II APBN UPT.

Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN TUNGKAL JAYA APBD KECAMATAN LAWANG WETAN KAB. MUSI BANYUASIN APBD KEC. SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD .KECAMATAN SUNGAI LILIN APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN LAIS APBD Kec.

KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Sekayu APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. Sekayu APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD . Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SANGA DESA APBD KEC.

BAYUNG LINCIR APBD DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.Kec. KELUANG APBD KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD APBD DPPKAD APBD . Sekayu APBD Kota Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD SUNGAI LILIN APBD DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. BAYUNG LINCIR APBD DESA SRI DAMAI KEC. BABAT SUPAT APBD DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.

Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD KAB. AIR BALUI 2 KEC. Muba DINKES KAB. MUBA KAB. MUBA APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia RSUD SEKAYU Kec. MUSI BANYUASIN RSUD SEKAYU Kab. MUSI BANYUASIN APBD Kecamatan Sekayu APBD UPT. SANGA DESA APBD KECAMATAN SEKAYU APBD UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU APBD UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.

Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kec. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan.Kec. Sekayu APBD APBD APBD APBD . Sekayu Kec.

Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan. Kecamatan Sungai lilin DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) KECAMATAN LALAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Sekayu Kec. Lalan) Desa Karang Rejo (Primer 8) Kecamatan Lalan Kecamatan Sekayu.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu APBD APBD APBD APBD perairan umum daratan Sungai Musi. Sekayu Kec. Sungai Lilin. Kecamatan Babat Toman.Kec. BAYUNG LENCIR. LAIS DAN SANGA DESA 3 Kecamatan (Lais.

SANGA DESA KEC. Lais dan Sungai Lilin SEKAYU APBD APBD APBD SEKAYU APBD KECAMATAN LALAN KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD Kec. Kecamatan tungkal jaya. LAIS KEC. kecamatan sanga desa 3 kecamatan: Sekayu. BABAT SUPAT Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .Kecamatan Sungai lilin. SEKAYU KEC. LALAN KEC. Sekayu APBD KEC.

SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC.KEC. SUNGAI KERUH KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LAWANG WETAN KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. BATANG HARI LEKO KEC. PLAKAT TINGGI APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LALAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SUNGAI LILIN KEC. LALAN KEC.

PLAKAT TINGGI KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. BABAT TOMAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. BABAT TOMAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LAWANG WETAN KEC. BABAT TOMAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. PLAKAT TINGGI KEC.KEC. LAWANG WETAN KEC.

SEKAYU KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAIS KEC. LAIS KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SANGA DESA KEC. SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC.KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. LAIS KEC. SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LAIS KEC.

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR KEC.Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang KEC. BAYUNG LENCIR APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BABAT SUPAT KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC.

SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. BABAT SUPAT KEC. BABAT SUPAT KEC.KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BABAT SUPAT KEC. BAYUNG LENCIR KEC. KELUANG KEC. BABAT SUPAT KEC.

Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD .Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Sanga Desa KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Lalan APBD Kec.

Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD . Lais Kab. Muba APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Desa Phillips 10 Kec. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.

Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Lais APBD Desa Dusun IV Kec. Lais Kab. Muba APBD Dusun 3 simpang tiga desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Batang Hari Leko APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin APBD Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin APBD .

Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Lais APBD .

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Lalan APBD .

Balai Agung Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KAB. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kel. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . MUSI BANYUASIN 9 (sembilan) Kecamatan Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kel. MUSI BANYUASIN KAB.Kecamatan Lalan APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi. Serasan Jaya Kec.

Musi Banyuasin APBD .KECAMATAN BABAT SUPAT KECAMATAN BATANG HARI LEKO KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAWANG WETAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN PLAKAT TINGGI KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN LAIS KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Keluang kecamatan lais Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.

APBD Kecamatan Bayung Lencir. APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD APBD APBD APBD SEKAYU APBD . Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Lilin. APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Lawang Wetan. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.Kantor Sekretariat DPRD Kab.

Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD .Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD Kec.

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD Kab. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD .

00 3.000.000. Athifa CV.00 .000.00 3.700.00 430.ADEVATI MITRATAMA CV.000.00 475.185.00 209.000. Fatira PT. PHARMA KASIH SENTOSA CV.00 5.000.000.00 3.440.000.060.00 960.000.000.000. Talenta Indonesia Prima PT.839.000.00 710.940.Pemenang CV.000.000.00 860.500. MEDIA MUBA ghani abadi PT.307.125.000.00 760.000.500.000.000. Total Musi Lestari CV.00 2.010.000.00 960.540.00 442.000.000. Total Musi Lestari PT.000. GARMUSAN 2. Utama Jaya Cv.00 399.000.00 960.107.00 311. SINAR CV.00 1.940.00 727.000.000.000. Iskandar MARDHON PUTRA cv young brothers pulau utama CV.00 2.000.000.550. Dua Saudara Pagu Anggaran 600.000.00 267.000. SINAR OSA DENANDA CV.000.000.000. SKY CORBIA PT.000.940. KELINGI RAYA Cv.500.000.000.00 425. KARYA BAKTI CV. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA PT.00 142.00 188.000.127.000.000. Rizky Utama CV.000. KARYA BAKTI cv jala sutra CV.00 CV.000.000.

000.925.000.00 1.940. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.000.000. BUDI BAKTI PRIMA PT. BANGKA CAKRA KARYA CV.000.000.00 1.000.000.000. TRIDA SARANA PT.940.FECO KONSTRUKSI UTAMA 660.940. BENI JAYA 7.00 1.000.000.00 680.000.00 3.000.00 7. SUMBER SARANA CV. TEPIAN BENDUNG CV.000.00 860.000.000.00 680.925. DWI URIP PT.ALFA AMIN UTAMA PT.00 960.440. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.440.000.00 375.000.000.00 660.000.940.00 2.000.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.000.140.00 475.000.940.00 2. BINA BARAGA PALEMBANG PT.000.000.00 2.000.CV. BUDI BAKTI PRIMA CV. PUTRA REMAJA PT.000.00 PT.440.PATRA PERSADA NUSANTARA Indah Karya Nugraha CV.000. SEMBAWA PT.000.000. CAHAYA BARU PT.000.000.000.000.740.000.000.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.00 .000.000.00 225.00 1.00 4.000.000.00 680.000.00 4. SINAR CV.940.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.00 2.000.000. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA CV.

000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.00 495.340.340.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.000.000.000.000. DWI URIP PT. BINA BARAGA PALEMBANG CV.00 2.00 760. GAJAH MADA SARANA PT.000.940.940.000. AGATHA JAYA MANDIRI ALDO PERMAI PT.000.000.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.140.000.190.00 4. GAJAH MADA SARANA PT.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.000.00 1.00 .940.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR CV.000.00 1.000. SARANA PERKASA PT.PT.00 4.00 960.000.00 3. BUDI BAKTI PRIMA PT.00 275.ALFA AMIN UTAMA PT.000.000.00 960.000.000.000.440.000.000.000.000.00 1.000.000.000.00 325. UJAN MAS ABADI PT.00 225.140.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.00 1.540.000.00 1.00 560. PRATAMA YUDHA PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.000.ALFA AMIN UTAMA PT.000.000.00 2. YUSMELI JAYA CV.000.00 680.00 2.000.000. CEMERLANG ABADI NUSA PT. BANIAH RAHMAT UTAMA 660.940.000.000.00 760.000.00 760.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.000.000.

ANUGRAH ARTHA KENCANA cv multi usaha utama CV.000.000.MUSI PEK TERETES PT.00 1.00 2.ChandraKirana CV.000. SERIBU SATU NIAN 405.000. BENI JAYA CV.000.00 375.000.000. Tri Bhakti Prima CV.000.002.00 7.000.440.940.940.000. ANDIFA SRIJAYA bintang raksa karsyatanzia CV.000.000.000.440.425. AGATHA JAYA MANDIRI CV.000.000.00 960.00 2.940.00 2.000. ANDI MUSI CV.000.000.000.000.000.000.000. SHELON PT. LEBAT Brothers CV.000.000.00 1.000.00 1.940.00 2.000.00 4.000.925.00 860.000.000. DINAMIKA CV.000.000.KARYA DWI PUTRA CV.00 475.00 300. DINAMIKA CV.000.000. BENI JAYA CV.000.00 2.00 2.000.00 6.00 325.020.00 3.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.440.000.000.940.00 960.PT.000. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.940.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV TUNAS KARYA CV.00 475.000. Chandra Buana PT.00 .00 860.000.000.000.

000. LANGGENG BERSAMA CV.000.000.tunas harapan rawai sakti PT.000.940.000. Sukses Bersama 4. DELIMA INDAH CV.000.000.940.00 3.000.500.000.000.000.000.000.000.000. LANGGENG BERSAMA CV.00 960.00 3.225.000.509.00 3.00 560.00 860.00 7.000. WAHANA TANAH AIR CV.000.000.00 2.00 . LIMA PUTRA cv.040.000.440.440.00 425.000.000.000.000.000.440. KARYA BERSAMA CV.925.00 2.00 1.000.000.000. EMPAT PUTRI CV.000.00 2. BERKAT CV.940.000. VICI GROUP CV DHARMA KARYA DHIKA CV.540.00 810. Rizky Utama CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI CV.000.000.940.00 2.00 2. SINDY GROUP CV.PT.940. GANESHA CV.000.00 325.890.000.000.DIMER ALDAS PT.000.000.000.00 680.00 4.000.000. FLAMBOYANT CV.00 2.204.540. GERBANG KENCANA CV.000.00 1.00 6.000.000.000.00 1.000. EMPAT PUTRI CV. TIGA PUTRI PT. FRACHMADYA CV.

000.740.000.925.000.000.00 860.000. INSAN SEJAHTERA cv marvel.00 860.000. SETIA USAHA CV.000.000. PRIMA INDAH CV.000.CV.440.255. WIDYA PRATAMA PERKASA cv jala sutra CV SABDA MOTOR Cv.440. HARAPAN SENTOSA CV.00 475.JESSICA PERMATA CV.000.000.000.000.000.00 960.000.00 960.290.000.00 1.00 5.000.000. LANGGENG BERSAMA CV.000.000.000.00 760.000.00 5.000.00 475.000.000.BASUKI RAYA 960.000.INGIN JAYA CV.000.000.00 760. Azta Kirana CV.000.590.000.000.BAMULIH JAYA CV.00 475.000.00 188.925.000. ENDRAMAS ANGGRAINI PT.00 375.00 960. fahmitra rahayu CV. TITIAN cv.000.000.00 960.000. Rizky Keluarga CV.000.000.00 6.000.00 1.00 . BAYU PRATAMA PUTRA cv.s abadi CV.00 1.jaya indah lestari CV.00 4.000.000. LINGGAU PUTRA CV.000.00 1.000.000.00 960.000. Citra Abadi CV BENING WIJAYA CV.000.

340.000.040.501.000.000.000.000.000.00 138.000.000. MANUNGGAL JAYA cv.000.000.00 1.00 .00 4.00 860. CAHAYA Cv.000. KURNIA CV.000.ChandraKirana PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA CV. SARI KARYA ADI GUNA PUTRA CV.00 660.000.00 225.000.000.000.500.00 1.000.000.000.00 1. BERKAT SURYA PERMATA CV.940. SARANA PALOGADA CV.690.000.440.940. BENI JAYA CV.000.740.00 2.000.MUSI PEK 4. MANUNGGAL JAYA PT.000.000.00 2.00 188.440.000.000.440.940.BUDIUSAHA CV.JERUJU MANDIRI CV.000. BANGKULAH JAYA CV.000.00 475. EGA CITRA LESTARI CV.000.000.000.940.00 960.CV. MUTIARA ALAM CV.000.00 275.00 2.000.00 960. ASWAN CV.000.940.00 2.00 3. AHBA MULIA CV.000.00 2.000.000.000.00 225.000.00 1.00 3.JERUJU MANDIRI adel putra CV.000.asepputra CV.000.000.000.000. Aditya Jaya CV.000.

00 2.000.440.000.000.020.000.cv CV.00 2.00 7.00 560. TANJUNG LAPAN PT.000.000. YUSMELI JAYA CV TELAGA DINAR CV.000.000.00 1.940.000.000.00 7.000.000.000.925. CITRA SAHABAT CV. SRIWIJAYA KARYA CV.000. INSAN ANUGRAH PT.540.010. WIJAYA MUDA keefa bangun persada.00 7.000.000.000.00 1.000. Dua Putra Aditya PT.00 325.000.000.000. djoewan indah CV. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA CAHAYA ZIA CV.740.000.000. PANDAWA MAJU JAYA PT. PUTRA MUSI PERKASA PT.000.00 2.000.000.925.00 660.000. DAMASCOS 1.000.000.000.925. MARANTAMA CV.00 960.000.940.000.TAMBUN JAYA PT. LANGGENG BERSAMA PT.000.00 5.00 375.000.00 2.000.940.000.Vilar indah Perkasa cv.000.000.440.ADI MULIA CV.00 1.00 1.000.000.00 325.00 1.00 960. Dua Putra Aditya CV.00 860.000.cv multi usaha utama Cv.625.000.000. SRIWIJAYA KARYA CV.00 375.00 .000.740.000.000.

EGA CITRA LESTARI CV. CV CV.500.725.000.000.sinar terang TRI ARTHA JAYA.DIMER ALDAS CV.400.00 680. ASWAN PT.00 960.000.440.00 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 475.140.000.00 610.00 860.000.00 4.tosa CV.000.00 1.000.000.000.940.00 860.000.440.000.000.740. AA BERSAUDARA PT.000.000.000.MAINMORA GUMENTA Yudha Sarana Utama CV.00 4. RASNA CV DHARMA KARYA DHIKA 4.00 1.00 1.TAUFIQ CV.940. BANGAU PERSADA NUSANTARA CV.340.000.000. Utama Jaya CV.00 .cv. PROPITA OSAKA EPRA 1.000. AGTHA KENCANA pt.000. PUTRA SULUNG PT.00 275.00 7.00 860.000.00 960.JERUJU MANDIRI PT.000.00 1.000.000. ANDI MUSI CV.000.000.00 cv.400.640.000. POORD CV.000.00 1.000.000.00 770.000.000.000.000.00 1.940.000. MODULASI UTAMA CV MUDA KARYA CV.00 138.asepputra CV.

000.000.000. Prisma Rekayasa 370.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 244.00 CV AMONGSELLA 1.00 3.000.000.311.000.000.00 PT.000.100.940.000.000.200.000.000. KURNIA CV. komba putra perkasa CV.000.000.000.940.00 PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 10.000.000.000.440. DUA PUTRA CV. AKBAR WIRAJAYA PT.000.500. CIPTA USAHA SENTOSA CV. Tedmond Fibre Glass 135. PAKU ALAM 2.CV.940.974.000. SARANA PALOGADA Tiga Wijaya CV.000.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 1. KUNCI SARI 228.000.00 CV.204.329.940.193.00 90.440.00 3. TAMBAR SARI MANDIRI 1.00 2.099.000.00 . WIDYA PRATAMA PERKASA pt.640.000.00 CV.00 1.00 CV.00 225.00 860.000.00 PT.000.000.000.00 1. INSAN ANUGRAH CV.00 CV.000.00 1.800.

000.000. Bangun Tanah Air 2.000. Bangun Tanah Air 4. Alpin Karya 10.000.000.00 ALDO PERMAI 1.00 keefa bangun persada.00 .BUANA ABADI 2.000. Iqbal Perkasa 2.522.000.00 PT.110.000. ASWAN 1.950. NABILA 1.060.00 CV.260.925. DWI URIP 3.00 RIZKI KURNIA 2.455.000.000.00 pt.000.555. hegar pratama 1.000.000.460.000.355.CV.00 PT. komba putra perkasa 4.00 cv.160.000.000. SPA REKOM MANDIRI 1.000.00 PT.000.000.000.000.440.cv 1.00 CV.000.000.000.000.00 CV.000.00 PT.460.940.000.000.00 CV.355.00 EXCON CONTRACO 2.355.000.

000. PROPITA OSAKA EPRA 3.000.000. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 3. BENNI PERMAI 960.MUSI PEK 2.000.00 PT.955. djoewan indah 1.955.000.000.000.00 PT.000.955.00 CV.260.00 CV. YOGA PUTRA 1.00 CV.PT.950.455.000.000.750. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 3.00 CV. BERKAT 196.000.000.000.000.00 PT.000.000.00 CV.940.DAYA GUNA SEMESTA 4.000.000. PUTRA REMAJA 1.000.000.00 CV.00 cv.00 .000.000.000.950.000.000.00 NANDA & CO 1.460. ASWAN 1.000.00 cipta mandiri consultant 275.

00 PT.000. AGUNG SEJATI 449. PANDAWA MAJU JAYA 4.000. PROPITA OSAKA EPRA 5.278.00 PT.000. Alpin Karya 4.015.00 CV.486.290.000. MERAKSA RAYA 5.000. NUR 505.00 PT.000.015. Perdana Abadi Perkasa 7.000.195.797. PAKU ALAM 5.000.Putra Mandiri 528.00 Profil Studio Arch 200.290.440.00 EXCON CONTRACO 590.00 PT.00 PT.000.241.500.00 CV.000.889.00 .000.091.600.000.404.715.00 PT.CV.

00 CV.600.000.900.00 1.00 1.250.00 3.000.00 .000. Putra Perdana PT.000.556.000.000. Fatira South Jaya Mulia CV.732. USAHA MANDIRI 964.955.00 3.00 CV.00 1.500.000.000.000.000.000.00 CV.000.000.TAUFIQ 188.000.850.000.000.00 CV.000. SEMBAWA 353.usaha mulya 250.385. WAHYU PRATAMA 138.CV. nadema 550.00 CV.000.00 CV. METRO JAYA INDAH CV.000.955.000.00 PT.206.790.400. BERKAT 150.000. ERSELIA CITRA PERSADA CV.000.00 262.661.MITRA BISNIS CV.750.264.00 CV.000.00 317. Mitra Prima Utama 445. Mega Utama Medica DWI ANGURAH ILAHI CV.000.00 573.MARSINAR PT.000.750. ASWAN 307.440.00 8. PUTRI KEMBAR 269.00 CV.000. REGINA LINTAS PERSADA cv.00 198.000.750.

CV.00 CV.000.00 PT. Athifa 268.000.000. Bunga Asa 507. KARYA BERSAMA 405.00 .000.000.00 153. TRI REKA BANGUN 188.000.000.000.000. MARINI 507.000.000.000.00 Linas Konstruksi 237.000. NABILA 316.950.00 CV. FRACHMADYA CV.000.600.00 202.00 CV.000.000.000.00 CV.00 CV.000.00 Tiga Wijaya 129. CIPTA USAHA SENTOSA 405.00 CV.00 188.000. MUTIARA ALAM CV.000. Indotrans Data CV.000.000.424. Graha Citra Rekayasa 994.750.

00 CV.00 924.000.200.000.000.Pantja Gunung CV.000.500.000. BAGUAY JAYA 150.00 765.000.00 153.000. KARYA BERSAMA 405.000.000.00 220.000.00 202. Indotrans Data CV.000.00 CV. CIPTA USAHA SENTOSA 405.950.CV.00 .000.000.00 cv gunung kencana konsultan CV. NABILA 316.000.000.000.424.000. MUTIARA ALAM CV.00 Tiga Wijaya 129.00 PT.000. Graha Citra Rekayasa 994.00 346. TRI REKA BANGUN 188. MARINI 507. CV CV.000.000.000.000.000.000.00 299. FRACHMADYA CV.00 188.600. JAYA PRIMA cv.00 CV.000. BAGUAY JAYA TRI BHAKTI JAYA.600.00 CV.000.

NETA JAYA PERDANA cv.815.00 198.000.00 CV.000.600.000.telaga punggur CV SERUMPUN CV.00 860.000.000.00 390.00 OSA DENANDA 158.00 369.MUSI PEK CV. SERA MEDICA 216.000.600.000.000. FLAMBOYANT CV.00 270.000.000.00 369.000.000.PUTRI GUNUNG CV. Prisma Rekayasa 924.000.600. GANESHA 369. Matra Perkasa Utama 4.789.000.400.00 PT.00 369.00 .00 CV.000. MELATI CV.000.000.00 190.000.356.224.000.000.000.00 350.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV. SINDY GROUP 459.00 350.000.000.00 250.00 282.000.000.00 188. INSAN ANUGRAH CV.600.000.000. ERSELIA CITRA PERSADA CV.000. NABILA CV. KAYLAH UTAMA CV.BASUKI RAYA CV.000.00 PT.CV.000.

00 330.600.000.600.000.00 .00 369. MELATI CV PETUALANG SAKTI CV.CV.00 369.600.000.00 369.600.600.000.000.600.00 369. NUR CV.000.000.00 369.000.00 369.00 369. djoewan indah CV. SINAR JAYA CV. Sari Brothers KARYA SEJATI TRI BHAKTI JAYA.000.000.000.600.000.000.00 300. ANDI MUSI CV.00 330.00 330.00 246.000. SINAR CV.00 369.000.600.00 200.00 330.600. CENDANA INDAH PERKASA CV.000. MUTIARA ALAM cv wijaya motor CV.000.000.000.000.600. CAHAYA CV.00 369. EMPAT PUTRI CV SABDA MOTOR 369. CV CV.600.000. SARI KARYA CV.000.000.000.000.000.00 369. MILENIUM CV PANORAMA INDAH CV.00 369.600.600.00 220. INSAN ANUGRAH CV.400. TEPIAN BENDUNG CV. CAHAYA cv.00 369.600.KARYA DWI PUTRA CV.000.000.00 369.000.00 369.600.000.

000.000. SELANANG ANUGRAH JAYA RAJAWALI CV.00 369.00 369.00 219.600.000.000.00 369.BAROKAH KURNIA MANDIRI cv.00 369.000.600.00 369.000.000.00 369.00 246.000.600.00 .000. LANGGENG BERSAMA CV. sandy dewa CV.000.CV.600.400.00 369.600.00 380. EMPAT PUTRI CV.000. KURNIA CV.INGIN JAYA CV.00 246.000.600.00 369.600. Budi Utomo CV.00 369.00 369.400. DUA PUTRA CV.00 369.00 369.00 369.600.000.000.00 369.00 369. ANDI MUSI CV BENING WIJAYA CV.000.000. POORD CV.artha muthia CV.600.00 369.600.000.600.600.600.000.600.000.600.000.000.000.600. WIJAYA MUDA cv multi usaha utama CV. KARYA BAKTI CV. GERBANG KENCANA KARYA SEJATI cv.600. PBSA 369.600.600.000.00 369.00 369. BERINGIN RAYA CV.usaha mulya cv young brothers CV.000.600.

00 369.000.00 369.00 .000.00 369.000.600. EMPAT PUTRI CV.600. sandy dewa CV.00 369.000.000.00 369.000.000.00 369.600. DINITAMA KENCANA CV.600.000.00 369.000. SHELON cv young brothers cv.LAMGUBA CV.600.600.000.000.000.HIKMAH BERDIKARI AGSIWA ILLAHI CV.00 190. AREM JAYA CV.600.00 187.CAHAYA ZIA cv. Rizky Utama CV.000.000.00 1.00 369. YUSMELI JAYA CV.00 190. fahmitra rahayu CV.00 270.tunas harapan cv.000.000.000.000.000.600.00 369.000.telaga punggur cv.00 297. sandy dewa Cv.000.000.000.668.000. DAMASCOS CV.00 110.00 369.00 244.000. AIDIL PUTRA CV JASA KAWAN cv.00 593.600.600.600.600.00 369.000.000.00 369.600.000.000.00 369. SATYA KARYA MITRA 369.000.TAUFIQ cv.000.600.000. diana concern CV. Jaya Buana CV.

000.120.00 596.000. EMPAT PUTRI CV.00 .00 596.000.000.000. KARYA MAJU CV.000.CV BENING WIJAYA CV.000.00 596.ATMA KARYA CV.000.000.00 690.166.000.000.000.00 596.usaha mulya CV. PUKAT KONSTRUKSI CV.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.KURNIA & FAJRI.000.000.000. DAMASCOS CV.000.000.000.000.000.00 690.00 596.000.000.000.00 596.000.000.000. AGUNG MULIA CV TARMAN SARANA CV SERUMPUN CV.PASIR HITAM CV. SINAR TENANG CV.000.000.000.00 596.000.000.00 596. DINITAMA KENCANA CV. ADE ABADI CV.000.000.000. BERKAT CV.00 191.00 690.000.000.00 596.000.00 596.00 596.00 596.000.000.00 596.00 596. REZA PUTRA CV. ANDI MUSI CV. MAS PRIMA SEMESTA CV.00 596. ADE ABADI CV.000.00 475.00 365.000. AGTHA KENCANA CV. FRACHMADYA 187.000.00 690.000.CO CV.

00 369.00 369.000.00 369. Rizky Utama CV.PASIR HITAM RAKSA CV.000.000.00 690. TUNGGAL ATIA MANDIRI CV.00 390.000.00 596.600.600.000.usaha mulya CV.000. BAYU PRATAMA PUTRA CV. BENI JAYA CV.cv.600.000.600.600.000.000. SKY CORBIA Tiga Wijaya CV.00 390.00 369.600.00 369.000.000.sinar terang CV.00 690.600.00 369. PUKAT KONSTRUKSI 596.600.000.000. BAHANA CIPTA CV.600.000.00 369. MARANTAMA Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.00 369.000.000.ranggamafthofadhil CAHAYA ZIA CV SELATAN JAYA CV JASA KAWAN CV.00 596.000.000.600.600.00 369.00 .000.00 369. Family CV.000.000.000.00 369.00 369.000.00 690. SHELON cv.600.600.000.000. DAMAI SEJAHTERA anugrah indo lestari selaras CV.600. KARYA MAJU CV.000.00 369.000.000.000.000.000.00 369.000.00 462.

000.00 369. ABEL WIJAYA RAKSA PT.00 369.00 369. TRIO'N MANUNGGAL CV.600. KAPITA JAYA CV.000.00 .00 369.600.00 369. PUTRA REMAJA cv.00 369. KARYA BERSAMA CV.600.600.000.000.00 369.00 369.000.600.600.000. EMPAT PUTRI cv jala sutra CV.000.000.600. hegar pratama CV.00 596.600.00 596.000.000.600.600.000.00 369.000.600.00 369.600.600.000. MASAGI CV.600. ENDRAMAS ANGGRAINI CV.000. KARYA BERSAMA cv.00 596. KORINDO KARYA 369.000.000.00 369.000.tunas harapan CV.600.600. LIMA PUTRA CV.000.600.000.usaha mulya CV.000.ChandraKirana Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.000.000.000.00 369.000.00 369.600.00 369.00 596.00 369.000. BERKAT CV.000.00 369.00 369.00 596. NUR CV.000. INSAN SEJAHTERA CV.KARYA SEJATI CV.000.

000.00 207.000. DUA PUTRA cv.852.775.000.621.00 596.000.00 PT.CV.000.000. DAMASCOS TERETES CV. WAHYU PRATAMA CV.000.00 CV.000.000.00 . JAYA ING LAGA CV.000. KARYA MAJU CV.00 596.000.000.00 596. SINDY GROUP cv.000.000. DELIMA INDAH 1.000.000.000.00 462.000.000.000.000. GARMUSAN 569. WAHYU MANDIRI 2002 PT.000.000.00 596.000.000.00 CV.00 130.000.00 308. AKBAR WIRAJAYA CV.00 720.00 CV.555.00 BUMI KITA 325.000.505.000. fahmitra rahayu 596.000.760.000.00 PT.00 CV.000.KARYA DWI PUTRA 720. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380. AA BERSAUDARA 5.000.sinar terang CV.000. PRIMA MULTI DIMENSI 1.00 130.

000. MENARA GADING 160.000. HARAPAN SENTOSA 281.cv.000.000.00 CV. ALGA 365. PALKEM 580.000.000.900.000.000.000.00 PT. FAJAR SELATAN 145.00 . ABDI SEJAHTERA 460.000. MENARA GADING 180.00 CV.000.668.000.00 cv.000.00 CV.000.000.artha agung mandiri 332.00 CV.00 PT. FAJAR SELATAN 650.00 CV.ianputra 449.592.000.000.000.00 CV.725.00 PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI 965.

372.000.668.AGUNG PUTRAWAN 2.000.000.000.000.00 PT. CONNECTRA UTAMA 250.000. NABILA 380. CONNECTRA UTAMA 325.000.00 PT.000.000.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.00 cv.000.000.000.00 CV.00 .331.000.00 CV.000.00 PT.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.850.PT.ianputra 449. CONNECTRA UTAMA 1. KUSUMA ARTA ABADI 4.00 PT.00 PT.00 PT.00 cv. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 380.000.668.000.000.000.ianputra 449.000.

500.000.224.000.171.00 CV.000.00 PT.00 .00 PT.00 PT.750.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000. KUSUMA ARTA ABADI 5.00 PT.000. DIAN PRIMA ABADI 1.285.000. NUSA ABDI UTAMA 3.00 PT.000.PT. DIAN PRIMA ABADI 2.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000.000.400. KUSUMA ARTA ABADI 6.000.00 PT.900.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.00 PT.00 PT.787.000. DIAN PRIMA ABADI 2.000.000.000.195.000.653. TIGA PUTRI KENCANA 500. NUSA ABDI UTAMA 3.161.00 PT.000.

00 PT.000.000.550.00 PT.000.250.000.000.PT.000.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987. TIGA PUTRI KENCANA 998.00 CV.000.200.00 CV.000.000.00 .000.000.000.00 PT. TIGA PUTRI KENCANA 890. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.00 PT.000.00 PT.000. REHAB BANGUN KARSA 500.000. TRIKARSA TEHNIKA 900. CONNECTRA UTAMA 706.00 CV.00 PT.000.AGUNG PUTRAWAN 1.000. DIAN PRIMA ABADI 756.500.500.050.000.00 CV. PUTRA CIREMAY 2. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.

00 985.00 1. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV.000.000. AN-NAHL CV.500.000. AN-NAHL CV.00 666.000.00 234.000.00 PT. CV CV. BANGKULAH JAYA CV.000.000.000.00 384.00 625. AREM JAYA CV.000.00 507.959.500.00 525.00 280.200.000.PT.098.000.asepputra TRI BHAKTI JAYA.000. DIAN PRIMA ABADI 705. SINAR RAKSA cv.000.000.000.00 720.00 625.MUSI PEK 652.500.000.00 312.760.000. Cahaya Makmur EXCON CONTRACO CV.000.00 361.000.400. SINAR JAYA CV. DIAN PRIMA ABADI 175.00 1.000. Fatira CV.925.00 PT.000.600.560.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.000. Utama Jaya CAHAYA ZIA CV.000.000.000.500.700.000.000.00 .00 CV.00 312.000. ARGANA KENCANA CV.000.00 312.000.

000.000.00 480.000. ANDI MUSI CV.000.00 550.00 479. AMELIA JASA PRIMA CV TARMAN SARANA 650.00 300.00 1.000.00 441.00 EXCON CONTRACO 354.000.000. CV CV.00 600.500. Rizky Utama Tiga Wijaya CV. KAPITA JAYA CV.00 800.00 440.000.000. Sukses Bersama CV.00 479.tunas harapan CV.000.000.000. SRIWIJAYA KARYA CV.000. MUTIARA ALAM CV.000.000.00 500.000.000.00 440.000.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.300.500. KARYA BERSAMA CV.000.000.000.000. FLAMBOYANT CV.000.943.000.00 300.000. LYZAWA KRIDYA CV. KAMBOJA CV.000.00 350.00 .FAMILIA & CO CV.00 700.AB YUNIOR TRI BHAKTI JAYA.000.000.000.00 280.000.CV.00 430.000.000.000.000.00 320.000.asepputra CV.000.500. KUROGO SAKUMU CV.500.00 1.000. YUSMELI JAYA CV.000.00 610.000.00 640. SARANA PALOGADA NANDA & CO cv.00 683.000.000.000.000.000. PRATAMA YUDHA cv.000.00 400.000.000.00 1.00 550. Utama Jaya LAWETA CV.000.000.

000.600.00 CV.000.500.00 RAKSA 509.00 .000.000.00 CV.000.000.00 Cv. MELATI 550.00 CV.000. NABILA 440.00 900.00 CV.CV TARMAN SARANA 885. PRIJAYA CV.500. KARYA BERSAMA 550. ANDY PUTRA 193.00 CV.000.KURNIA AGUNG 405.750. BERINGIN RAYA 550. ARGANA KENCANA 706.00 CV.000.000.000.000.000.00 CV.00 1.00 250.000. JUNG JAYA 376.650. Aditya Jaya 190.00 CV.000.000.000.000.500.000.000. FIRMANSYAH CV DHARMA KARYA DHIKA CV.000.000.000.

000. TRIO'N MANUNGGAL 599.00 CV.000. KAMBOJA 546.000.050.776.00 CV.MUSI PEK 175.520. GRAHA KARYA PEMUDA 350. Tbk.000.00 Tiga Wijaya 778.00 CV.000.000.881.000.000. SARANA PALOGADA 566.830. 692.00 .500.00 PT Telekomunikasi Indonesia.000. Prisma Rekayasa 190.00 CV.00 tricipta 190.134.519.000.KURNIA AGUNG 286.00 CV.00 CV.00 CV.000.000.CV.000.000. FADEL PUTRA 188.

260.000.000.460.000.000.000.260.000.000.00 GUMAY JAYA 813.800. BINA INSAN MANDIRI CV.000.00 RIZKI KURNIA 1.346. TUNGGAL ATIA MANDIRI 670.000.00 350.000.500.955.00 GUMAY JAYA 1. NABILA 670.000. CAHAYA 246.00 CV.CV.00 GUMAY JAYA 1.00 CV.100.IRVAN PERKASA 1.000.000.00 .00 CV.000.000.00 RIA 880.346.

No

Satuan Kerja

144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 311 DINAS PERIKANAN

20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 581 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

580 DINAS PERKEBUNAN

85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 571 DINAS PERKEBUNAN

587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 558 DINAS PERKEBUNAN

385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9 SEKRETARIAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 314 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN

429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 268 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA

375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 617 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 294 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN

125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 281 DINAS KESEHATAN 318 DINAS PERIKANAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 4 SEKRETARIAT DAERAH 277 DINAS KESEHATAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 322 DINAS PERHUBUNGAN 563 DINAS PERKEBUNAN 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .484 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 321 DINAS PERHUBUNGAN 336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN . MUSI BANYUASIN 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

MUSI BANYUASIN .15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 312 DINAS PERIKANAN 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 567 DINAS PERKEBUNAN 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 556 DINAS PERKEBUNAN 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 293 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN.

Perikanan Dan Kehutanan 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 565 DINAS PERKEBUNAN 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 566 DINAS PERKEBUNAN 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 568 DINAS PERKEBUNAN 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 SEKRETARIAT DAERAH 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan .

MUSI BANYUASIN 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 280 DINAS KESEHATAN 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 557 DINAS PERKEBUNAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 296 BADAN PERPUSTAKAAN.

MUSI BANYUASIN 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 266 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 572 DINAS PERKEBUNAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN .504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 486 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 282 DINAS KESEHATAN 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 577 DINAS PERKEBUNAN 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 574 DINAS PERKEBUNAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 10 SEKRETARIAT DAERAH 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

MUSI BANYUASIN .21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 560 DINAS PERKEBUNAN 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 579 DINAS PERKEBUNAN 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 302 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 292 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA .

271 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 569 DINAS PERKEBUNAN 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 559 DINAS PERKEBUNAN .

561 DINAS PERKEBUNAN 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 324 DINAS PERHUBUNGAN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 573 DINAS PERKEBUNAN 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL . MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 564 DINAS PERKEBUNAN 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .

279 DINAS KESEHATAN 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 317 DINAS PERIKANAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 313 DINAS PERIKANAN 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 323 DINAS PERHUBUNGAN 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 576 DINAS PERKEBUNAN 269 DINAS PENDAPATAN.

166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 284 DINAS KESEHATAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2 SEKRETARIAT DAERAH 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

MUSI BANYUASIN .241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 570 DINAS PERKEBUNAN 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 575 DINAS PERKEBUNAN 11 SEKRETARIAT DAERAH 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 488 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 5 SEKRETARIAT DAERAH 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 327 BADAN KESATUAN BANGSA. MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 283 DINAS KESEHATAN .307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 3 SEKRETARIAT DAERAH 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 270 DINAS PENDAPATAN. MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 6 SEKRETARIAT DAERAH .245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 7 SEKRETARIAT DAERAH 8 SEKRETARIAT DAERAH 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .

MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 278 DINAS KESEHATAN 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.295 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 578 DINAS PERKEBUNAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 315 DINAS PERIKANAN 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 562 DINAS PERKEBUNAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

BAYUNG LENCIR Pembangunan Pematang Sawah Paket V 0 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 . Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec. ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) 0 Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati.Nama Paket Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton. Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. Lalan 0 Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi. Kecamatan Lalan 0 PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC.20) dengan Beton. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC.

Kecamatan Sekayu Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC.Cinta Karya (C3). Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M 0 SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4).3 ). Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton.Rimba Ukur (C5) . REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7.Desa Simpang Tungkal . Kecamatan Plakat Tinggi. SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC.Dusun III Sukadamai. Kecamatan Babat Toman 0 Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) . Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. SUNGAI KERUH . SUNGAI KERUH Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7.PEMBANGUNAN SALURAN BATAS 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. BAYUNG LENCIR 0 Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp.

BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Tungkal Jaya . KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. BATANG HARI LEKO 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Kecamatan Plakat Tinggi. SANGA DESA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. Lawang Wetan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan kantor 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC.Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7. PLAKAT TINGGI 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. Plakat Tinggi 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. BATANG HARI LEKO 0 Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. KELUANG 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.

Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Babat Toman 0 Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. 0 Pelebaran Jalan K. Ahmad Dahlan.SD Model Sekayu. Babat Toman 0 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Sungai Lilin 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . Kecamatan Lalan Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir. Kecamatan Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Sungai Lilin 0 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. LAIS 0 .Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. SEKAYU 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC.H.

BABAT TOMAN PENGADAAN POWER THRESHER 0 . 0 Pengadaan APPO. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 0 Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC.Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. Plakat Tinggi PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA 0 Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Padat Karya . SUNGAI KERUH Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Kecamatan Bayung Lencir PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC.

Bandar Jaya. 0 Pembuatan Kolam Tanah PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. Kecamatan Tungkal Jaya Pengadaan Lapun Babi 0 Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton.Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Babat Toman PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL. Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7. SEKAYU PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA 0 PENGADAAN PERALATAN LPSE PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. KAYUARA KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa .5). Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit.

12 RW. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Keluang 0 Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih . MUSI BANYUASIN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Kecamatan Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan ruas RT. Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Muba REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB. Kecamatan Plakat Tinggi. 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton. Batang Hari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. Babat Supat 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC.Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih.Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. LAWANG WETAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. SEKAYU 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC.Keramat Jaya dengan Beton. Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya . Kecamatan Tungkal Jaya 0 Pengadaan Bibit .

RT.d. Kecamatan Lais 0 Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang . Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Sp. 16 Dengan Beton. LAWANG WETAN 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV 0 Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC. LALAN Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman 0 Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Talang Pengaturan . Kecamatan Batanghari Leko .Desa Bukit Selabu. 11 s.Talang Lamban Tampui . Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. Kecamatan Bayung Lencir Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 0 Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM 0 Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC.

Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. dan Dusun III ) dengan Beton. Dusun II. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton. LAIS Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. 07 .SP.4 . Kecamatan Lawang Wetan Normalisasi Primer SP. LAIS Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec.Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. BAYUNG LENCIR 0 REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN .RT. Kecamatan Plakat Tinggi.Talang Sungai Labi Bailangu. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir . REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. Menara RT.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC.5 Air Tenggulang Kec.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS 0 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan 0 Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . LAWANG WETAN . Lais 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya. Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. SANGA DESA 0 Peningkatan Lr. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC. TUNGKAL JAYA 0 Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara . Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I.

BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin 0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp.02 Rw. SEKAYU Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. dan UHH Kab. Kecamatan Lais Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. BABAT SUPAT 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara .Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp.Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo . Kecamatan Babat Toman 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. Muba. BABAT TOMAN .MTS Desa Bumi Ayu. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. Plakat Tinggi REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. AKB.5 ) dengan Beton. BABAT SUPAT 0 Jasa Survei AKI.

PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. Kecamatan Sekayu. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. 05 Rw. Kecamatan Sekayu .1) . BAYUNG LENCIR 0 Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Hand Traktor 0 Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kelcamatan Lais Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Muba 0 Pembangunan Jalan Rt. PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I 0 Pembangunan Jalan Rt.04 Rw. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton.Pengadang.Purwosari. Kecamatan Plakat Tinggi.

MUBA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. Kecamatan Babat Supat Pemasangan Paving Block dan Parit 0 NORMALISASI PRIMER SP. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC.3 AIR TENGGULANG KEC.SP. MUBA 0 PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk. SUNGAI KERUH 0 DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). Kecamatan Tungkal Jaya PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp.2 . SUNGAI LILIN 0 Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA 0 .2 ) dengan Beton. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp.

Kecamatan Sekayu Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah . SEKAYU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec.Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). Sungai Lilin PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.REHAB BERAT LAB. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. IPA DAN BAHASA 0 Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia. Kecamatan Lawang Wetan REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . Tungkal Jaya 0 PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec.

Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. Kecamatan Sanga Desa REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 .Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu 0 PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI 0 Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. LAWANG WETAN 0 Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. PLAKAT TINGGI 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. BAYUNG LENCIR Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu 0 Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan 0 Peningkatan Jalan Sungai Guci . SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC.

Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. Babat Supat 0 pembuatan majalah permata MUBA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC.P19 Dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC. KELUANG 0 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Lalan 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton.18 . LALAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan. 0 . Lais 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. TUNGKAL JAYA 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Sanga Desa 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas P.

BATANG HARI LEKO PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi 0 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP. KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC. SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. IPA .3) KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.REHAB BERAT LAB. BABAT SUPAT PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC.

Kecamatan Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. IPA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. BABAT SUPAT 0 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7.PEMBANGUNAN LAB. SUNGAI KERUH 0 Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg .Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. LAIS 0 PENGADAAN PERALATAN KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN . BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp.

Kecamatan Sungai Lilin 0 . Pembangunan RTJK. Pembuatan Jalan dan Jembatan. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Kecamatan Sekayu 0 PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa.0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. MANGUN JAYA KEC. BAYUNG LENCIR 0 Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. BABAT TOMAN 0 Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. SUNGAI LILIN 0 Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Babat Supat 0 PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC.

REHAB BERAT LAB. IPA 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap.PEMBANGUNAN LAB. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC. Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Jurusan Sp.4 Macang Sakti – Ulak Embacang. Kecamatan Bayung Lenci PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ 0 Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN . SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. LALAN 0 . IPA (8x15) 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. BAYUNG LENCIR PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC.

PEMBANGUNAN LAB. Sanga Desa 0 . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. SANGA DESA Pengadaan Pompa air 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. TUNGKAL JAYA 0 Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan TSM . Kurun . IPA (8x15) PENGADAAN TERPAL JEMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN .Medak Desa Sukajaya dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7.Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. PLAKAT TINGGI 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM 0 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium 0 Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton.

SANGA DESA 0 Penimbunan Rencana Halaman eks. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatn Sekayu PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA 0 Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang . Kecamatan Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Pinggap).5) 0 PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 0 Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang . Kecamatan Babat Supat PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II 0 PENGADAAN GENTONG PLASTIK 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC.Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati.Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat 0 PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN. Penjara Samping Pasar Perjuangan.

Kecamatan Bayung Lenci Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Atap. MUBA 0 Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu . Babat Supat Rehabilitasi Gedung.Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. KELUANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sekayu 0 Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. Kecamatan Sekayu 0 DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton. MUBA DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB.

SP5/SP. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. IPA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 0 . 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. Sekayu 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos).3) . SUNGAI KERUH 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU .0 Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur.REHAB BERAT LAB. Talang Siarak .1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Sungai Keruh 0 PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec.4 dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman Pembangunan Pematang Sawah Paket IV PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO 0 Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari.

Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pembangunan Pematang Sawah Paket II PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. BABAT TOMAN .PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK 0 Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Tungkal Jaya Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Batanghari Leko 0 SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya 0 Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC.

Kecamatan Sanga Desa PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC. Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. SUNGAI LILIN. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG 0 Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat 0 Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec.0 Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton. 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari. Kecamatan Keluang . Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Lais Kab. Lais Kab. KELUANG 0 Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton.

Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7. SUNGAI KERUH 0 Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Sungai Keruh REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. BABAT TOMAN 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 0 . Sungai Keruh 0 PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. SANGA DESA PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec.

Kecamatan Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR 0 Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Keluang Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. SEKAYU Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Pembangunan Pematang Sawah Paket VI Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan Kolam Induk UPR 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Kecamatan Tungkal Jaya LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton.Sp. Keluang 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. Babat Supat . Selabu. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec.PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN.

SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. Kecamatan Sekayu REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH .REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. SEKAYU 0 Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu.Bandar Jaya. Kecamatan Babat Toman RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA .Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec.REHAB BERAT LAB. MUSI BANYUASIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. IPA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). LAWANG WETAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. Sanga Desa 0 PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . BABAT SUPAT 0 . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC.Talang Care .

Pengadaan Mebeleur 0 PENGADAAN PABX 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.PEMBANGUNAN LAB. Kecamatan Sekayu . BAHASA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . 1 Desa Babat Banyuasin. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC.Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg. Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Insektisida dan Larvasida 0 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan.

MUBA TAHAP I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu 0 PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK 0 Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Lalan 0 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN .Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kecamatan Tungkal Jaya 0 PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB.

Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi 0 PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B. Supat dengan Aspal Hotmix. Muba 0 Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu.Sp.Keluang.Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix.1) . Kecamatan Lawang Wetan 0 REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.Talang Nyamuk dengan Beton.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya . Kecamatan Keluang Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Kecamatan Sungai Lilin 0 Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 . UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. BAYUNG LINCIR 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan . Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) . Kecamatan Tungkal Jaya .Wonorejo .

Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir .3) ke Trans dengan Aspal Hotmix. Selabu dengan Aspal Hotmix.Peningkatan Ruas Sukarami .1) Dengan Aspal Hotmix.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix.Sp.Saut . Pangkalan Bulian . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng . Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur . Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara .Tanah Abang . Kecamatan Batanghari Leko. Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A.Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Sp.Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.Simpang Sari . Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Printer Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.5) Menuju Sumber Harum (A. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix.Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh .

Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang.Penyulang Kaja Babat Toman . Mekar Jaya dan Rukun Rahayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec.

Bonot . Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.ASHRI SEKAYU 0 Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin .0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh .Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL . Kecamatn Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga .Pinggap dengan Aspal Hotmix.Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran .

Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. Sako Suban . Bayung Lencir 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Lais .Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Batanghari Leko 0 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay 0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan .Petaling.Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Batang Hari Leko PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos).

Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton.Ulak Kembang. 4 (empat) Unit Box Culvert. 40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC. BAYUNG LINCIR 0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP.0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU 0 JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti 0 PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN 0 Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . KELUANG 0 Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati 0 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Batanghari Leko PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. Kecamatan Lawang Wetan .

0 PENGADAAN OBAT . BABAT SUPAT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari 0 Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV.Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton. Kecamatan Sungai Keruh 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .OBATAN RUMAH SAKIT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Poros Purwodadi . Batang Hari Leko 0 Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 0 .Kertajaya dengan Beton.PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.

Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.Gardu (KUD TriJaya) .Trans C2 . Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) .Sialang Agung ( C2 ).Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya . Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak .Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais 0 PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX.Bukit Indah (B3) dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.SP. 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) .11 . Kecamatan Plakat Tinggi.Sridamai.2 Dengan Beton. Jalan Negara .Dawas .Sungai Medak (C7).Selabu . Kecamatan Sungai Keruh 0 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Plakat Tinggi.Nusa Serasan (B6) dengan Beton. Jalan Negara . Kecamatan Lais. 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Ruas Sp. Pelebaran Jalan pada Ruas Sp. Km. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I 0 Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras .Sp.

Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading 0 Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix.1 .B. Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Penimbunan Jalan Dusun III .IV Desa Tanjung Agung Timur.III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang .B.B.Trans B. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang .2 .3 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix.0 Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.4 Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat 0 Peingkatan Jalan Dusun I .

Warga Mulya (B4) dengan Beton. Kecamatan Lalan 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti). Kecamatan Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec.Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix. Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu 0 Pengadaan Peralatan Kesehatan 0 Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru .Ulak Paceh. Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC.Bumi Ayu . Kecamatan Keluang . BABAT SUPAT. Bayung Lencir Pengadaan Ternak Sapi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . PLAKAT TINGGI 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec.

Kecamatan Sungai Lilin 0 Rehab Kolam Pokdakan PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11.Sungai Angit dengan Beton.5) Pembangunan Pematang Sawah Paket III PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH 0 Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Babat . Kecamatan Babat Toman 0 0 .Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pengadaan Material Lampu Jalan 0 Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kelurahan Sungai Lilin Jaya.

000.00 369.000.522.020.000.00 760.00 1.668.00 1.000.000.00 Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan APBD CAHAYA ZIA Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin CAHAYA ZIA Total KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD cipta mandiri consultant 2.600.000.00 369.000.020.00 KEC.000.000.000.020.000.00 275.00 625.000.00 1. TUNGKAL JAYA ALDO PERMAI Total APBD anugrah indo lestari selaras anugrah indo lestari selaras Total APBD bintang raksa karsyatanzia bintang raksa karsyatanzia Total APBD BUMI KITA 2.000.000.00 138.000.000.000.000.000.00 .00 369.384.00 138.000.000.110.000.000.000. BAYUNG LENCIR BUMI KITA Total APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA 325.000.000.Lokasi Kecamatan Lawang Wetan Sumb er Dana APBD adel putra Pemenang Pagu Anggaran 188.000.00 325.200.00 188.000. BABAT TOMAN KEC.000.282.600.000.110.668.600.00 1.000.00 369.00 cipta mandiri consultant Total 275.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lalan Kecamatan Batanghari Leko KEC.000.000.00 1.000.00 Kecamatan Lalan adel putra Total APBD ADI GUNA PUTRA ADI GUNA PUTRA Total APBD AGSIWA ILLAHI SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu KECAMATAN LAIS AGSIWA ILLAHI Total APBD ALDO PERMAI APBD ALDO PERMAI 1.600.000.

00 187.000.00 1.000.000.000.000. BAYUNG LENCIR Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya KEC.200.600.s abadi Total APBD CV MUDA KARYA CV MUDA KARYA Total APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.000.600.00 369.000.000.540.00 188.00 3.00 1.000.00 188.600.000.000.000.440.416.000.00 369.000.s abadi cv marvel.00 1.974. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN CV AMONGSELLA 1.940.00 138.00 369.00 745.328.000.00 KEC.00 1.00 150.000.00 860. SUNGAI KERUH .600.00 369.00 1.00 4.000.00 Kecamatan Lais KEC.650.00 1.600.000.000.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba cv gunung kencana konsultan Total APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra cv jala sutra Total APBD CV JASA KAWAN APBD CV JASA KAWAN CV JASA KAWAN Total APBD cv marvel.000.600.000.000.00 1.940.000.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu CV DHARMA KARYA DHIKA Total perairan umum daratan Sungai APBD cv gunung kencana konsultan Musi.000.000.440. SUNGAI KERUH Kecamatan Sekayu CV AMONGSELLA Total APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA CV BENING WIJAYA Total APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA 1.000.000.000.600.000.UPT.000.000.000.000.000.00 739.940.000.000.000.000.000.000.000.974.00 4.00 369. SUNGAI LILIN 150.000.440. SEKAYU KEC.

000.000.000.KEC.000.00 280.600.940.000.600. KELUANG Kecamatan Lawang Wetan Kantor Sekretariat DPRD Kab.600.000.00 369.00 369.740.000.108. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi KEC. SANGA DESA cv multi usaha utama Total APBD CV PANORAMA INDAH CV PANORAMA INDAH Total APBD CV PETUALANG SAKTI CV PETUALANG SAKTI Total APBD CV SABDA MOTOR APBD CV SABDA MOTOR CV SABDA MOTOR Total APBD CV SELATAN JAYA CV SELATAN JAYA Total APBD CV SERUMPUN APBD CV SERUMPUN CV SERUMPUN Total APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera Total APBD CV TARMAN SARANA APBD CV TARMAN SARANA 3.00 369.000.040.000.00 1.800.000.600.00 1.000.000. PLAKAT TINGGI KEC.000.000. Musi Banyuasin APBD CV TARMAN SARANA 885. Musi Banyuasin Kantor Sekretariat DPRD Kab.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.00 Kecamatan Batanghari Leko CV TARMAN SARANA Total APBD CV TELAGA DINAR CV TELAGA DINAR Total APBD CV TUNAS KARYA CV TUNAS KARYA Total APBD cv wijaya motor cv wijaya motor Total APBD cv young brothers 1. BATANG HARI LEKO Kecamatan Plakat Tinggi KEC.00 2.000.000.00 369.00 350.000.00 KEC.000.000.00 369.600.600.000.600.000.600.000.00 369.600.00 369.000.00 369.00 369.290.740.600.000.000.00 369.00 369.000.00 2.00 1.000.000.000.000.000.600.540.000.00 1.00 690.000.600.600.00 1.000.000.855.000.749. KELUANG KEC.00 1.00 2.000.000.00 369.000.000.600.940.000. TUNGKAL JAYA KEC. BATANG HARI LEKO Kecamatan Tungkal Jaya .00 690.659.

000.502.000.00 .00 596. Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Cv.000.380.192.000.000.000.00 4.00 3. ABEL WIJAYA Total APBD CV. Aditya Jaya Total APBD CV.000. ABEL WIJAYA CV.000. AIDIL PUTRA Total 449.000.500.00 596.000.000. Aditya Jaya 460.000.00 2.00 475.000.000. AGUNG MULIA CV. AGATHA JAYA MANDIRI APBD CV.000.00 460. ADE ABADI Total APBD Cv.00 1. AGATHA JAYA MANDIRI CV.000.278.000.096.600.940.940.000.000. AGTHA KENCANA APBD CV. AGUNG MULIA Total APBD CV. SEKAYU APBD cv young brothers APBD cv young brothers cv young brothers Total APBD CV.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lalan Kecamatan Bayung Lencir.000.000.600.130. LAIS CV.000.000.600.00 2.000. AGTHA KENCANA CV.600.00 449.00 593.00 369.00 596.440.000.000.00 1.000.000. AIDIL PUTRA CV.KEC. ADE ABADI APBD CV.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sungai Lilin CV.00 596.000. LAWANG WETAN KEC. ABDI SEJAHTERA 369. AGUNG SEJATI 3.000.000.000.278.000.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin DPPKAD KEC.000.000.000.00 1.00 475.00 596. ABDI SEJAHTERA Total APBD CV.00 369.000. Aditya Jaya APBD Cv.400.000.00 190. AGATHA JAYA MANDIRI Total APBD CV.000. AGTHA KENCANA Total APBD CV. ADE ABADI CV.000. AGUNG SEJATI Total APBD CV.400.00 2.

AN-NAHL APBD CV.600.000.00 6.00 369.166.100.000.500.366. ANDI MUSI Total APBD CV. AMELIA JASA PRIMA Total APBD CV. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin CV.000.000.000.865.200.00 7.000.632.00 Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN SUNGAI LILIN KEC. ANDI MUSI APBD CV.400.943.600. AN-NAHL Total APBD CV.425.000.000.00 479.000. AREM JAYA APBD CV.00 507.000.500.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV. AKBAR WIRAJAYA APBD CV.00 365. SANGA DESA KEC.000.000.000.00 369.00 300.000.204. ALGA Energi Kab.00 191.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC. AREM JAYA CV.00 1.000.592.000. BABAT TOMAN KAB.600. Musi Banyuasin kecamatan lais CV.00 479.00 130.00 900.00 234.00 369. ANDI MUSI APBD CV.000.500.000.00 666.00 440. ANDI MUSI APBD CV.500. ANDI MUSI APBD CV.000.000.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total 193. ALGA Total APBD CV. ANDY PUTRA Total APBD CV.000.000.00 6. ANDI MUSI CV. ANDY PUTRA 365.002.600.500. ANUGRAH ARTHA KENCANA APBD CV.500.000.00 4.592.000.00 877. AN-NAHL CV. ANDI MUSI APBD CV.00 CV. AREM JAYA Total .00 193.000.000. AKBAR WIRAJAYA 1.00 2.000.Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU APBD CV.400. MUSI BANYUASIN APBD CV. AMELIA JASA PRIMA CV.334. AKBAR WIRAJAYA Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.943. SUNGAI KERUH Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Lilin.500.

Athifa 307.00 299.000.600.000.940.000. BAGUAY JAYA Kecamatan Lalan DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) APBD CV.940.000.000.00 2.000. Azta Kirana 535.00 4.000.00 960. ASWAN 1.00 267. BAHANA CIPTA CV.000.000.000.00 1.955.331.000.000.00 960. Azta Kirana Total Desa Karang Rejo (Primer 8) APBD CV.Kel.00 765. ASWAN APBD CV.000.440.000. BAGUAY JAYA Total APBD CV.00 596.000. BAYU PRATAMA PUTRA Kecamatan Babat Supat 1. BANGKULAH JAYA APBD CV.00 268. ARGANA KENCANA 625.000. Athifa APBD CV.000.660.064.00 APBD CV.000.940.200. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD CV. ASWAN 1.000. Athifa Total APBD Cv.000.00 960.00 UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA APBD CV.00 3.060.000.000. ARGANA KENCANA Total APBD CV. Sekayu 11.000.00 Cv.000.00 APBD CV.600.127.00 720.600.00 Kec.000. BANGKULAH JAYA Total APBD CV.00 596.00 4.000. Sekayu Kec. ASWAN Total APBD CV. ARGANA KENCANA 706. ASWAN APBD CV. BAHANA CIPTA Total APBD CV.127.000.440.000.000. BANGKULAH JAYA CV.000. BAGUAY JAYA KECAMATAN LALAN CV.800.00 Kecamatan Plakat Tinggi CV.202.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU CV.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .000.000.000.000. ASWAN SEKAYU CV.000. Serasan Jaya Kec.

00 Kecamatan Plakat Tinggi Kec. BERINGIN RAYA Total APBD CV.000. BENNI PERMAI Total APBD CV.820.000.00 Kecamatan Batang Hari Leko KEC.00 196.600.000.902.000.000.00 3.000.00 1. BERKAT CV. BERKAT 919.00 4. BERKAT Total APBD CV.000. BENI JAYA APBD CV.00 4. BENI JAYA CV.000. BENI JAYA APBD CV.00 18.600.000.501.00 246.Kecamatan Keluang APBD CV.600. BAYU PRATAMA PUTRA CV. BERKAT APBD CV.000.00 550.000.00 7.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kab.00 369.00 596.00 3.00 KECAMATAN SEKAYU APBD CV.000. BERKAT APBD CV. BENNI PERMAI 4.500.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA Total APBD CV.940. BERKAT SURYA PERMATA Total APBD CV.509.00 4. BABAT SUPAT APBD CV. BENI JAYA 690.000.000.000.440. Sekayu CV.000. BERINGIN RAYA APBD CV.00 369. BINA INSAN MANDIRI 596.800.000.000.000.600.000.000.650.000.00 1.000. BERKAT 150.000.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU KEC.000. BERKAT SURYA PERMATA CV.000. Musi Banyuasin .000.00 960.500.000. LAWANG WETAN Kecamatan Babat Supat CV. BENI JAYA Total APBD CV.000.000. BENI JAYA APBD CV.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat APBD CV.440.000.000.000. BERINGIN RAYA 960.925.940.

KEC. LAWANG WETAN

CV. BINA INSAN MANDIRI Total APBD CV. Budi Utomo CV. Budi Utomo Total APBD CV. Bunga Asa

246,800,000.00 219,600,000.00 219,600,000.00 507,750,000.00

Kec. Sekayu

Kecamatan Lalan KEC. LALAN KEC. LALAN Kabupaten Musi Banyuasin

CV. Bunga Asa Total APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA CV. CAHAYA Total APBD CV. CAHAYA BARU CV. CAHAYA BARU Total APBD CV. Cahaya Makmur CV. Cahaya Makmur Total APBD CV. CENDANA INDAH PERKASA CV. CENDANA INDAH PERKASA Total APBD CV. Chandra Buana CV. Chandra Buana Total APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

507,750,000.00 3,440,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 350,000,000.00 4,529,200,000.00 4,940,000,000.00 4,940,000,000.00 652,000,000.00 652,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 7,925,000,000.00 7,925,000,000.00 3,940,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin

KEC. SANGA DESA

Kecamatan Batanghari Leko

Kecamatan Bayung Lencir Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

405,000,000.00

Kecamatan Lais

CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total APBD CV. Citra Abadi CV. Citra Abadi Total APBD CV. CITRA SAHABAT

4,750,000,000.00 5,255,000,000.00 5,255,000,000.00 2,940,000,000.00

Kecamatan Batanghari Leko

KEC. TUNGKAL JAYA

CV. CITRA SAHABAT Total APBD CV. DAMAI SEJAHTERA CV. DAMAI SEJAHTERA Total APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS CV. DAMASCOS Total APBD CV. DELIMA INDAH APBD CV. DELIMA INDAH

2,940,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 7,925,000,000.00 369,600,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 9,580,600,000.00 1,890,000,000.00 1,775,000,000.00

Kecamatan Sekayu KEC. LAIS Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BAYUNG LENCIR

KEC. BABAT TOMAN

CV. DELIMA INDAH Total APBD cv. diana concern cv. diana concern Total APBD CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total APBD CV. DINAMIKA APBD CV. DINAMIKA CV. DINAMIKA Total APBD CV. DINITAMA KENCANA APBD CV. DINITAMA KENCANA CV. DINITAMA KENCANA Total APBD cv. djoewan indah APBD cv. djoewan indah

3,665,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 1,098,925,000.00 1,098,925,000.00 960,000,000.00 1,940,000,000.00 2,900,000,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 965,600,000.00 7,925,000,000.00 1,260,000,000.00

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

KEC. LAIS Kecamatan Lais

Kecamatan Lawang Wetan Kec. Babat Supat

KEC. SANGA DESA

APBD cv. djoewan indah cv. djoewan indah Total APBD CV. DUA PUTRA APBD CV. DUA PUTRA

369,600,000.00 9,554,600,000.00 3,940,000,000.00 369,600,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. LAWANG WETAN

KECAMATAN SANGA DESA

APBD CV. DUA PUTRA CV. DUA PUTRA Total APBD Cv. Dua Saudara

207,760,000.00 4,517,360,000.00 3,940,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman

Cv. Dua Saudara Total APBD CV. EGA CITRA LESTARI APBD CV. EGA CITRA LESTARI CV. EGA CITRA LESTARI Total APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI CV. EMPAT PUTRI Total APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total APBD CV. FADEL PUTRA

3,940,000,000.00 4,940,000,000.00 7,725,000,000.00 12,665,000,000.00 3,940,000,000.00 2,540,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 8,554,400,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 198,000,000.00 250,000,000.00 448,000,000.00 188,000,000.00

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU Kecamatan Plakat Tinggi KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lawang Wetan KEC. BABAT SUPAT

Kabupaten Musi Banyuasin 3 kecamatan: Sekayu, Lais dan Sungai Lilin Sekayu

Kecamatan Babat Supat KEC. BABAT TOMAN

CV. FADEL PUTRA Total APBD cv. fahmitra rahayu APBD cv. fahmitra rahayu

188,000,000.00 5,925,000,000.00 369,600,000.00

KECAMATAN BABAT SUPAT

APBD cv. fahmitra rahayu

720,000,000.00

KEC. BAYUNG LENCIR

cv. fahmitra rahayu Total APBD CV. Family CV. Family Total APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira CV. Fatira Total APBD CV. FIRMANSYAH CV. FIRMANSYAH Total APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT CV. FLAMBOYANT Total APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA CV. FRACHMADYA Total APBD CV. GANESHA APBD CV. GANESHA CV. GANESHA Total APBD CV. GARMUSAN APBD CV. GARMUSAN

7,014,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 311,125,000.00 550,000,000.00 985,600,000.00 1,846,725,000.00 405,500,000.00 405,500,000.00 2,940,000,000.00 282,000,000.00 600,000,000.00 3,822,000,000.00 4,940,000,000.00 202,950,000.00 202,950,000.00 596,000,000.00 5,941,900,000.00 1,204,500,000.00 369,600,000.00 1,574,100,000.00 399,839,000.00 569,555,000.00

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Plakat Tinggi KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA

Kecamatan Sekayu Kec. Sekayu Kec. Sekayu Kecamatan Sungai Lilin

Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lais Kec. Sekayu

Kecamatan Sekayu

CV. GARMUSAN Total APBD CV. GERBANG KENCANA

969,394,000.00 6,225,000,000.00

KEC. SUNGAI KERUH

APBD CV. GERBANG KENCANA CV. GERBANG KENCANA Total APBD CV. Graha Citra Rekayasa

369,600,000.00 6,594,600,000.00 188,000,000.00

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. Graha Citra Rekayasa

188,000,000.00

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CV. Graha Citra Rekayasa Total APBD CV. GRAHA KARYA PEMUDA

376,000,000.00 350,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total APBD CV. HARAPAN SENTOSA

350,000,000.00 6,925,000,000.00 281,000,000.00

Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. HARAPAN SENTOSA Energi Kab. Musi Banyuasin

KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. HARAPAN SENTOSA Total APBD cv. hegar pratama

7,206,000,000.00 1,260,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN

APBD cv. hegar pratama cv. hegar pratama Total APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH CV. INSAN ANUGRAH Total APBD CV. INSAN SEJAHTERA APBD CV. INSAN SEJAHTERA CV. INSAN SEJAHTERA Total APBD CV. Iqbal Perkasa

369,600,000.00 1,629,600,000.00 7,925,000,000.00 1,940,000,000.00 216,000,000.00 369,600,000.00 10,450,600,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 2,355,000,000.00

Kecamatan Babat Supat Kecamatan Tungkal Jaya KECAMATAN LALAN KEC. SUNGAI LILIN

Kecamatan Babat Supat KEC. SUNGAI LILIN

KECAMATAN TUNGKAL JAYA

CV. Iqbal Perkasa Total

2,355,000,000.00

Kecamatan Tungkal Jaya

APBD Cv. Iskandar Cv. Iskandar Total APBD Cv. Jaya Buana Cv. Jaya Buana Total APBD CV. JAYA ING LAGA CV. JAYA ING LAGA Total APBD CV. JAYA PRIMA

760,000,000.00 760,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 924,000,000.00

KEC. SEKAYU

Kecamatan Tungkal Jaya

TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU, BAYUNG LENCIR, LAIS DAN SANGA DESA Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin

CV. JAYA PRIMA Total APBD CV. JUNG JAYA

924,000,000.00 376,750,000.00

KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Sekayu

CV. JUNG JAYA Total APBD CV. KAMBOJA APBD CV. KAMBOJA

376,750,000.00 1,000,000,000.00 546,520,000.00

Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. KAMBOJA Total APBD CV. KAPITA JAYA APBD CV. KAPITA JAYA CV. KAPITA JAYA Total APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI CV. KARYA BAKTI Total APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

1,546,520,000.00 596,000,000.00 650,000,000.00 1,246,000,000.00 860,000,000.00 475,000,000.00 380,000,000.00 1,715,000,000.00 3,440,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Sekayu Kecamatan Lawang Wetan KEC. PLAKAT TINGGI

Kecamatan Sekayu titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

APBD CV. KARYA BERSAMA

405,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Tungkal Jaya

APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

369,600,000.00 369,600,000.00 400,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. BAYUNG LENCIR KECAMATAN SEKAYU

CV. KARYA BERSAMA Total APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU CV. KARYA MAJU Total APBD CV. KAYLAH UTAMA CV. KAYLAH UTAMA Total APBD CV. KELINGI RAYA CV. KELINGI RAYA Total APBN CV. KUNCI SARI

5,939,200,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 130,000,000.00 1,095,600,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00 228,000,000.00

Kecamatan Sekayu

Kecamatan Sekayu

UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya KEC. PLAKAT TINGGI

CV. KUNCI SARI Total APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA CV. KURNIA Total APBD CV. KUROGO SAKUMU CV. KUROGO SAKUMU Total APBD CV. LANGGENG BERSAMA APBD CV. LANGGENG BERSAMA CV. LANGGENG BERSAMA Total APBD CV. LEBAT Brothers CV. LEBAT Brothers Total

228,000,000.00 1,690,000,000.00 2,440,000,000.00 369,600,000.00 4,499,600,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 860,000,000.00 860,000,000.00

KECAMATAN BABAT TOMAN

Kecamatan Sanga Desa KEC. LAWANG WETAN

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sekayu KEC. KELUANG

APBD CV. LIMA PUTRA APBD CV. LIMA PUTRA CV. LIMA PUTRA Total APBD CV. LINGGAU PUTRA CV. LINGGAU PUTRA Total APBD CV. LYZAWA KRIDYA CV. LYZAWA KRIDYA Total APBD CV. MANUNGGAL JAYA APBD CV. MANUNGGAL JAYA CV. MANUNGGAL JAYA Total APBD CV. MARANTAMA APBD CV. MARANTAMA CV. MARANTAMA Total APBD CV. MARINI

810,000,000.00 369,600,000.00 1,179,600,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 2,040,000,000.00 660,000,000.00 2,700,000,000.00 5,625,000,000.00 369,600,000.00 5,994,600,000.00 507,424,000.00

Kecamatan Sanga Desa

KECAMATAN SUNGAI LILIN

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan

Kecamatan Batanghari Leko KEC. TUNGKAL JAYA

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. MARINI

507,424,000.00

Kecamatan Lais

CV. MARINI Total APBD CV. MAS PRIMA SEMESTA CV. MAS PRIMA SEMESTA Total APBD CV. MASAGI CV. MASAGI Total APBD CV. MEDIA MUBA CV. MEDIA MUBA Total APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI

1,014,848,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 369,600,000.00 300,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

kab.MUBA

KEC. LALAN KEC. LALAN Kecamatan Lawang Wetan.

CV. MELATI Total

1,219,600,000.00

000. MILENIUM Total APBD CV.00 153. Babat Supat Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.00 246.000. MUTIARA ALAM APBD CV.000.00 2.000.000. SANGA DESA Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya Kec. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.000.Kecamatan Tungkal Jaya APBD CV.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV. METRO JAYA INDAH Total APBD CV.160.000. MODULASI UTAMA CV.000.000.000.000.955. MUTIARA ALAM APBD CV.000.00 1.000.00 3.400.00 960.000.600.000.000.000.00 190. MENARA GADING Total APBD CV.400.00 KEC.00 3. SEKAYU APBD CV.00 770.000.000. MUTIARA ALAM Total APBD CV. MENARA GADING 180. BATANG HARI LEKO KECAMATAN BATANG HARI LEKO Kec.00 369. MUTIARA ALAM CV.750. METRO JAYA INDAH CV.00 316.000.00 246. Sekayu KEC.955.00 683. Sekayu Kec.000.750.600.318. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu KEC.000.000.000.000.00 Sekayu CV.000.000.000.00 770. MENARA GADING 160.000.00 .000.00 153. NABILA 340. MODULASI UTAMA Total APBD CV.000. MUTIARA ALAM APBD CV. MILENIUM CV.000. MUTIARA ALAM APBD CV. NABILA 316.

00 1. NABILA 380.000.000.000. PRATAMA YUDHA CV.000.600.000.000.000.000.000.000.725.00 369.000.00 580.100.00 369.600.000.600.00 Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu APBD CV.000.00 640. NABILA 440.00 CV. NUR 317.00 DPPKAD KEC. POORD CV. POORD Total APBD CV.472. NUR APBD CV. NETA JAYA PERDANA CV. nadema 3.000.000. NUR 330.000.00 Kecamatan Babat Toman KEC.000.000.600.500.000.000.000. NABILA 670. SUNGAI KERUH Kecamatan Babat Toman KECAMATAN TUNGKAL JAYA Kabupaten Musi Banyuasin .000.Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.00 KEC.00 369.000. PRIJAYA 580. NETA JAYA PERDANA Total APBD CV.00 317.000.00 900.00 369.00 369.00 960. POORD APBD CV.205.000. PALKEM Total APBD CV.000.600.000. NUR Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.600.000. PBSA Total APBD CV.00 369. LAIS cv.000.00 844. BABAT TOMAN CV.000. BABAT SUPAT APBD CV.600. nadema Total APBD CV.00 505. LALAN KEC. Musi Banyuasin KEC. NABILA Total APBD cv. Sekayu CV. PALKEM Energi Kab.000.00 1.00 APBD CV.00 475.725. PRATAMA YUDHA Total APBD CV. PRATAMA YUDHA APBD CV.00 Kec.600.000.600.000. PBSA CV.600.

000.Kecamatan Babat Supat CV.00 APBD CV. PRIMA MULTI DIMENSI 900. PUTRA REMAJA Total APBD CV.000.000.000.00 1. Prisma Rekayasa 1. PUTRA REMAJA 748.00 573.000.000.440.00 275.00 965.000.00 275.750.00 860.505. Putra Perdana CV. PUKAT KONSTRUKSI Total APBD CV.00 1.00 3.000. PUTRA REMAJA APBD CV.000. SUNGAI LILIN APBD CV.00 Sekayu APBD CV.000.000. Prisma Rekayasa 188.600.000.000.00 .00 Kecamatan Babat Toman KEC. AIR BALUI 2 KEC.000.440.000.00 1. PUTRI KEMBAR Total APBD CV.000.000. PRIMA MULTI DIMENSI Total APBN CV. PUTRI KEMBAR 369.850.00 369.000.000. Prisma Rekayasa Total APBD CV.440. Muba Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU KEC.000. Putra Perdana Total APBD CV.00 1.000.000.764.000.000.955.00 Kab. PUKAT KONSTRUKSI APBD CV.000.600. PRIMA INDAH CV.193.000.00 860.600. SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin CV. RASNA Total 269.750.000. PUTRA SULUNG Total APBD CV. PRIMA INDAH Total APBD CV.00 KECAMATAN BABAT TOMAN UPT. Prisma Rekayasa 190.00 269.000.00 Kecamatan Sekayu UPT. PRIJAYA Total APBD CV.000.000.505.00 370.000.000. PUKAT KONSTRUKSI CV.000. PUTRA REMAJA CV.00 596.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa SEKAYU CV. PUTRA SULUNG CV. BAYUNG LENCIR CV. RASNA CV.000.000.850.193.000.00 5.00 573.600.000.

REZA PUTRA Total APBD CV. sandy dewa Total APBD CV. SARANA PERKASA CV.00 594.000.000.000.120.00 425. SUNGAI KERUH Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN LAIS Sekayu Kecamatan Lawang Wetan CV. Rizky Keluarga CV.400.000.00 225.000.776. sandy dewa APBD cv.00 566. sandy dewa APBD cv.200.600.000. Sari Brothers Total APBD CV.000. SEKAYU KEC.00 369. REZA PUTRA CV. SARANA PALOGADA APBD CV.00 369.000. SARANA PERKASA Total APBD CV.000. Sari Brothers CV.00 110.00 440.000.000.00 1.000.000. LAWANG WETAN KEC.120.000.000.000. BAYUNG LENCIR KECAMATAN TUNGKAL JAYA KEC. Rizky Utama APBD CV. Rizky Utama APBD CV. Rizky Keluarga Total APBD CV. LALAN . SARI KARYA CV.000.00 246.00 KEC.00 369.000.00 225. SARANA PALOGADA APBD CV.00 475.000.00 225. SARI KARYA Total 1.00 441.000.00 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais KEC.00 330. SARANA PALOGADA Total APBD CV.00 369.00 726. Rizky Utama APBD CV.000. Rizky Utama APBD CV. SARANA PALOGADA 365.000. LAIS KEC.440.600. SARANA PALOGADA APBD CV.000.000. sandy dewa cv.000. Rizky Utama Total APBD cv.00 3.457.000.000.000.000.600.000.000.000.000.000.776.000.044.000.00 475.00 225.000.000.00 225.600.000.Kecamatan Sanga Desa APBD CV. SARI KARYA APBD CV.600.00 365.000. LALAN Kecamatan Lalan KEC.000.00 330. Rizky Utama CV.

00 187.679.00 353.000.00 3. SETIA USAHA CV.000. MUSI BANYUASIN KEC.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.600. SEKAYU KEC.000. SELANANG ANUGRAH JAYA CV.00 369.000. SINAR TENANG Total 860.00 475.224.000.000. SINAR JAYA CV. SINAR TENANG CV. SATYA KARYA MITRA Total APBD CV.000.000.000.000.600.000.00 475. PLAKAT TINGGI Kecamatan Sungai Lilin UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD CV. SINAR APBD CV.000.000. SATYA KARYA MITRA CV.Kecamatan Sekayu APBD CV. SHELON APBD CV.000.000. SHELON Total APBD CV.600.556.000.00 384.00 369. LALAN KAB.00 Kecamatan Sanga Desa CV. SINAR Total APBD CV.00 369.000. SEMBAWA APBD CV.000. SHELON APBD CV.000. SINAR CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total 187. SERA MEDICA 828.000.000.000.00 6.00 649.000. SEMBAWA Total APBD CV.000.000. SINAR JAYA Total APBD CV.000.000.000.200.00 596. SERA MEDICA Total APBD CV. SHELON CV.00 442.000.00 280.000.000.00 596.00 860.00 475.00 369.600.00 2. SINAR APBD CV.000.224.00 2.00 330.536. SINAR JAYA APBD CV. SETIA USAHA Total APBD CV. SANGA DESA Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .940. SEMBAWA Kecamatan Sekayu CV. SINAR APBD CV.00 KEC. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC.000.600.600. SINAR APBD CV.000.000.000.556.00 2.000.000.000.440.00 369.940.000.

039. Tedmond Fibre Glass 90.000. SPA REKOM MANDIRI 960.00 860.000.00 325.460.000.00 560.000.Kecamatan Babat Supat KEC. TIGA PUTRI KENCANA 135.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Babat Supat UPT. TEPIAN BENDUNG Total APBD CV.000.600.00 1.000.000.509.000.000. SRIWIJAYA KARYA Total APBD CV. Tedmond Fibre Glass Total APBD CV. TAMBAR SARI MANDIRI 1.00 500.350.000.00 560.000.500.000.000.000.000. SANGA DESA UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA CV.00 610. TIGA PUTRI CV. SKY CORBIA Total APBD CV. SPA REKOM MANDIRI Total APBD CV. SRIWIJAYA KARYA CV.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu KECAMATAN BAYUNG LENCIR CV.030. AIR BALUI 2 KEC.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais .00 479.600.000.00 1.000.460.000. TEPIAN BENDUNG CV.00 1.00 1.00 369.000.000. Sukses Bersama Total APBD CV. SANGA DESA CV.000. SUMBER SARANA CV.00 135.000.200.940.00 1. Sukses Bersama APBD CV. Sukses Bersama CV.00 90. SKY CORBIA APBD CV. SUMBER SARANA Total APBN CV.000.000.00 Kecamatan Sungai Lilin KEC.000.000.000.000. BABAT SUPAT APBD CV.000.000.00 2.000.000. TAMBAR SARI MANDIRI Total APBN CV. TIGA PUTRI Total APBD CV. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.00 390.000.000.500.000.000.00 325.000.000.200.940.000.000. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.00 1. SKY CORBIA CV.00 1.140. TEPIAN BENDUNG APBD CV.

00 188.000. TRI REKA BANGUN 2.925.000. TITIAN CV.000.000.000.000. TRI REKA BANGUN Total APBD CV.00 670. TRIO'N MANUNGGAL Total APBD CV. TITIAN Total APBD CV. KELUANG Kec. TRIO'N MANUNGGAL APBD CV.000.000.Kecamatan Babat Supat APBD CV.000.600.00 Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sekayu CV.00 . TRIDA SARANA Total APBD CV.00 475.000.000.00 596. TRIKARSA TEHNIKA 376.100.00 896.00 900.00 599.000.00 Kecamatan Lais CV. TIGA SAUDARA MANDIRI APBD CV.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD CV.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI 969.925.00 369.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV. TRIKARSA TEHNIKA Total APBD CV. TRIO'N MANUNGGAL 900.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI APBD CV. TIGA PUTRI KENCANA 890. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.000. Sekayu CV.000.000.000.000.000.000.000. TIGA SAUDARA MANDIRI Total APBD CV.388. TIGA PUTRI KENCANA 998.000.000. TRI REKA BANGUN 188.500.00 Kecamatan Babat Toman KEC.00 690.000.000.000.000.000.000.000. TRIDA SARANA CV.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu CV.00 7.000.000. TIGA PUTRI KENCANA Total APBD CV.00 300.000.000.00 475.00 7.

USAHA MANDIRI Total APBD CV.00 694.000.175. WAHYU MANDIRI 2002 Total APBD CV.000.000.000. YOGA PUTRA Total APBD CV.00 600.000.000.00 680.00 860. MUBA Kecamatan Sekayu APBD CV. SUNGAI KERUH KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Batanghari Leko KEC.00 325.000.Kecamatan Sekayu CV.360.00 Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD CV.000. YUSMELI JAYA APBD CV.00 700.000.000.000.00 425. Utama Jaya 964. VICI GROUP CV.00 2. WAHYU PRATAMA CV.00 190.000. USAHA MANDIRI 1.000.732.00 369.000.00 1.000.600.00 138. WAHYU PRATAMA Total APBD CV.000.00 960.000.500.00 Kecamatan Sekayu KEC.600.000.000.460. Utama Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD CV.400.00 .00 312. WIJAYA MUDA CV.00 596. WAHYU MANDIRI 2002 CV.000.000.000.000.000.000.732. SEKAYU KECAMATAN LAWANG WETAN CV.000.947.000.00 964.000.000. YUSMELI JAYA Total 1.000. WIJAYA MUDA Total APBD CV.460.000. YUSMELI JAYA APBD CV.000.00 596. YUSMELI JAYA APBD CV. Utama Jaya APBD CV.00 325. WIJAYA MUDA APBD CV.00 1.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total APBD CV.000. Utama Jaya CV.000.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.000. WAHYU PRATAMA 350. VICI GROUP Total APBD CV.000.000.00 680.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman CV.000. Utama Jaya Total APBD CV. YOGA PUTRA 462.500. YUSMELI JAYA CV.400.000.

000.000.00 CV.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total APBD CV.ADI MULIA CV.artha muthia Total APBD cv.00 860. BABAT TOMAN .000.00 2.00 4.00 369.00 660.000.00 KEC.asepputra Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD cv.000.000.AB YUNIOR CV.000.00 860.ATMA KARYA CV.AGUNG PUTRAWAN 1.000.000.000.000.000.000.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI 430.000.600.AGUNG PUTRAWAN Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD cv.00 660.00 860.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI APBD CV.000.900.440.00 198.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD cv.500.000.asepputra APBD cv.000.KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD CV.000.000.522.00 Kecamatan Batanghari Leko KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.00 198.000.000.000.00 312.AGUNG PUTRAWAN 800.00 800.000.340.000.000.000.00 332.00 1.000.000.00 2.600.500.000.BAMULIH JAYA CV.000.artha muthia cv.00 369.900.BAMULIH JAYA Total APBD CV.asepputra cv.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.artha agung mandiri Total APBD cv.00 369.ADI MULIA Total APBD CV.artha agung mandiri Energi Kab.000.asepputra Total APBD CV.AB YUNIOR Total APBD CV.050.050.000.000.asepputra 332.00 596.000.000.000.600.000. BABAT TOMAN cv.ATMA KARYA Total APBD CV.000. Musi Banyuasin 3.00 596.000.

00 390.000.000.ChandraKirana APBD CV.00 1.00 Kecamatan Keluang 1.BASUKI RAYA APBD CV.668.150.ChandraKirana Total APBD CV.440.00 .ianputra 2.000.000.000. KELUANG Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT Desa Phillips 10 Kec.00 960.HIKMAH BERDIKARI Total APBD cv.BUDIUSAHA CV.000.FAMILIA & CO Total APBD CV.600.920.600.000.BUDIUSAHA Total APBD CV.HIKMAH BERDIKARI CV.000.00 2.000.ChandraKirana APBD CV.00 1. SANGA DESA APBD CV.440.000. Muba APBD cv.668. Lais Kab.000.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Tungkal Jaya CV.000.00 Dusun 3 simpang tiga desa Nusa APBD cv.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lawang Wetan KEC.000.BUANA ABADI Total APBD CV.000.000.00 475.00 475.000.00 5.00 449.000.355. Lais Kab.000.000.500.000.INGIN JAYA 449.000.000.355.000.500.000.000.000.000.00 369.BASUKI RAYA CV.00 1.ChandraKirana CV.DIMER ALDAS Total APBD CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total Kecamatan Sanga Desa KEC.ianputra Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin cv.DIMER ALDAS CV.004.000.000. Muba Desa Dusun IV Kec.000.00 960.BASUKI RAYA Total APBD CV.000.00 1.00 2.00 297.000.000.000.000.ianputra 449.00 960.229.349.249.BUANA ABADI 1.668.00 760.000.600.000.FAMILIA & CO CV.CV.000.000.000.DIMER ALDAS APBD CV.00 2.00 297.ianputra Total APBD CV.000.

740.00 5.000.000.000.000.00 1.00 .000.000.049.JERUJU MANDIRI APBD CV.940.jaya indah lestari Total APBD CV. SUNGAI KERUH APBD CV.KURNIA AGUNG Total APBD CV.00 760.000.00 960.955.000.00 1.LAMGUBA CV.000.00 369.00 SEKAYU Sekayu APBD CV.600.590.000.00 1.000.000.000. SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Keruh CV.MARSINAR 536.00 1.000.INGIN JAYA CV.000.600.000.IRVAN PERKASA Total APBD cv.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh KEC.IRVAN PERKASA 369.000.00 596.900.600.050.KURNIA & FAJRI.000.JERUJU MANDIRI APBD CV.00 1.00 1.900.000.00 RSUD SEKAYU Kab.00 369.000.CO CV.KARYA DWI PUTRA APBD CV.600.KARYA DWI PUTRA Total APBD CV.955.000.00 369.620.000.KEC.00 720.00 250.INGIN JAYA Total APBD CV.00 1.jaya indah lestari cv.000.000.000.000.000.00 1.JERUJU MANDIRI Total APBD CV.590. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia CV.329.000.050.KARYA DWI PUTRA 1.600.000.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa CV.00 KEC.KURNIA AGUNG 286.CO Total APBD CV.MARSINAR Total 1.000.600.JESSICA PERMATA Total APBD CV.000.000.KURNIA & FAJRI.KARYA DWI PUTRA APBD CV.000.000.LAMGUBA Total APBD CV. BABAT TOMAN CV.00 760.000.KURNIA AGUNG 2.000.000.000.000.000.000.940.JESSICA PERMATA CV.00 596.JERUJU MANDIRI CV.

Pantja Gunung Total APBD CV.00 APBD CV.00 4. kecamatan sanga desa Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD CV.000.PUTRI GUNUNG CV.500.440. Sekayu KECAMATAN LAIS CV.500.600.000.MUSI PEK 312.000.00 270.455.MITRA BISNIS Total APBD CV.000.00 2.00 346.00 1.881. Sungai Lilin.000.000.000.00 3.617.955.000.ranggamafthofadhil Total APBD cv.000.750.Putra Mandiri Total APBD CV.000.MUSI PEK APBD CV.000.000.PASIR HITAM CV.000.340.000.000.600.000.00 596.Pantja Gunung cv. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat .440.00 462. SEKAYU Kecamatan Sungai lilin.000. Kecamatan tungkal jaya.00 3 Kecamatan (Lais.Putra Mandiri 4.PASIR HITAM Total APBD CV.000.ranggamafthofadhil cv.MUSI PEK Total APBD cv.000.000.00 346.000.sinar terang 528.PASIR HITAM APBD CV.000.SEKAYU APBD CV.000.381.00 275.000.00 KEC.000.MUSI PEK 924.00 528.00 kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya KEC.00 596.00 Kec.sinar terang APBD cv.058.955.00 270.000.750.MITRA BISNIS CV.00 APBD CV. Lalan) Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Keluang CV.000.000.000.00 475.000.500.000.000.000.PUTRI GUNUNG Total APBD cv.MUSI PEK 175.00 369.MUSI PEK APBD CV.00 369.MUSI PEK 3.

Kecamatan Sanga Desa APBD cv.000.000. SUNGAI LILIN KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KEC.818.00 KEC.00 5.000.831. SEKAYU Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT KEC.usaha mulya APBD CV.tunas harapan cv.000. SANGA DESA APBD CV.000.telaga punggur APBD cv.usaha mulya 190.00 UPT AIR BALUI II CV.tunas harapan Total APBD CV.000. SUNGAI KERUH KEC.000.00 550.000.200.000.TAMBUN JAYA CV.000.000.000.00 2.000.000.00 369.000.000.400.usaha mulya APBD CV.000.540.00 1.000.000.00 369.00 188.000.TAUFIQ APBD CV.329.600.tunas harapan APBD cv.088.00 .329.000.00 7.000.000.000.000.tunas harapan APBD cv.00 739.000.telaga punggur Total APBD cv.00 244.244.000.600.00 369.00 244.000.000. LAWANG WETAN Kecamatan Sekayu KEC.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 308.TAUFIQ CV.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Kecamatan Sekayu APBD CV.000.00 1.600.600.usaha mulya CV.00 596.00 369.00 2.000.440.000.600.600.tunas harapan APBD cv.00 Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KEC.TAMBUN JAYA Total APBD CV.sinar terang cv.600. TUNGKAL JAYA KEC.000.00 9.000.usaha mulya Total 246.usaha mulya APBD CV.TAUFIQ Total APBD cv. BABAT SUPAT APBD CV.000.00 1.00 250.000.00 369.sinar terang Total APBN CV.TAUFIQ 244.telaga punggur cv.540.925.

000.107.455.010.500.500.cv 3.00 1.00 SEKAYU SEKAYU APBD GUMAY JAYA 813.000.000.000.505.600. LAWANG WETAN KEC.860.346.346.00 Kecamatan Babat Toman GUMAY JAYA Total APBD Indah Karya Nugraha Indah Karya Nugraha Total APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI KARYA SEJATI Total APBD keefa bangun persada.00 2.00 727.260.760.000.620.000.00 KEC.00 369.000.000.200.740.Vilar indah Perkasa Cv.740.00 354. LAWANG WETAN KEC.00 1.000.000.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi.000.00 369.000.000. Musi Banyuasin APBD EXCON CONTRACO APBD EXCON CONTRACO 361.00 330.761.00 KAB. MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU Kec.00 1. Sekayu APBD EXCON CONTRACO 590.000.00 1.00 262.107.000.000.00 960.00 SEKAYU APBD GUMAY JAYA 1.069.500.500.Vilar indah Perkasa Total APBD DWI ANGURAH ILAHI DWI ANGURAH ILAHI Total APBD EXCON CONTRACO 2. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu .000.000.600.00 262.00 2.100.000.000.000.00 sekayu EXCON CONTRACO Total APBD ghani abadi ghani abadi Total APBD GUMAY JAYA 3.000.000.000.260.010.500.00 727.600.Babat Supat APBD Cv.000.000. Kantor Sekretariat DPRD Kab.

100.KEC.00 960.000.134.000.00 UPT.000.000.000.505.000.00 2.000.00 960. Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Linas Konstruksi Total APBD MARDHON PUTRA MARDHON PUTRA Total APBD NANDA & CO 237. .00 1.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD PT Telekomunikasi Indonesia.000.000.100.00 SEKAYU SEKAYU Kota Sekayu OSA DENANDA Total APBD Profil Studio Arch 301.cv 1.000.000.000.000.cv Total APBD LAWETA LAWETA Total APBD Linas Konstruksi 2.00 Kec.000.515. Tbk.311.00 480.00 692.000.000.815.420.00 KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD NANDA & CO NANDA & CO Total APBD OSA DENANDA APBD OSA DENANDA 550.00 480.00 142.00 200.000.000.00 960.00 Kecamatan Lalan PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total APBD PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total 10.000.000.460.000.00 237.000.00 158.000.700. SEKAYU APBD keefa bangun persada.000.311.000.00 10.000.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa Profil Studio Arch Total APBN PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 200.830.955.00 960.000.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN keefa bangun persada.000.000.000.000.000.000.000.

621. AHBA MULIA PT.00 860.00 860. BANGKA CAKRA KARYA Total APBD PT. Alpin Karya 4. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.015.00 375.000.995.000.925.000. BANGAU PERSADA NUSANTARA PT.000.000.00 5. AA BERSAUDARA 692.000.000. BANGKA CAKRA KARYA PT.00 610.091.000.830. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total 15. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.000.000.000.555. Bangun Tanah Air Total APBD PT.000.440.00 860.000.00 10. BAYUNG LINCIR APBD PT.00 680. Bangun Tanah Air 2.00 680.00 760.00 4. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT. Tbk.00 Kecamatan Bayung Lencir PT.000.000.000.481.000.000. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total APBD PT.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya PT. AA BERSAUDARA APBD PT.00 860.00 610.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.000. Total Kecamatan Keluang KECAMATAN SEKAYU APBD PT.000.000. AHBA MULIA Total APBD PT.015. ANDIFA SRIJAYA Total APBD PT.852.000.000. AA BERSAUDARA Total APBD PT.000.000.000.000.00 .00 680.000.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN SEKAYU APBD PT.016.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA 6.00 Kecamatan Lawang Wetan PT.134. Bangun Tanah Air KECAMATAN LAWANG WETAN KAB.852.PT Telekomunikasi Indonesia. ANDIFA SRIJAYA PT.190.000.000. Alpin Karya Total APBD PT.00 1. MUSI BANYUASIN APBD PT.000.00 375. Alpin Karya 6.000.000.00 860.

000. BINA BARAGA PALEMBANG APBD PT.010. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.000.000. Sekayu APBD PT.940.00 430.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.000.000. CEMERLANG ABADI NUSA Total APBD PT.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir PT.000.00 Kecamatan Lais APBD PT.000.00 3. Musi Banyuasin Kec. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.00 2. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.140. BINA BARAGA PALEMBANG PT.300.000.00 325.00 2.000.000.000.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan APBD PT.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.00 4.00 3.000.000.000.000.360.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA PT. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total APBD PT.000. BANIAH RAHMAT UTAMA Total APBD PT.000.00 Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lais Kecamatan Lais APBD PT.140.760.000.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA APBD PT.00 .00 1.000. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.000.000.372.000.940. BINA BARAGA PALEMBANG Total 405.940. CEMERLANG ABADI NUSA PT. BUDI BAKTI PRIMA Total APBD PT.010.000.00 14.000.00 2.00 3.000. CONNECTRA UTAMA 325.000.940. CONNECTRA UTAMA 1.00 250.340. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.000.000.000.000.000.00 960.000.00 1.000.940.000.000.940.000. CONNECTRA UTAMA 810.00 2.00 2.

DIAN PRIMA ABADI 2. CONNECTRA UTAMA Total APBD PT.00 Kecamatan Lalan APBD PT.000.00 Kecamatan Babat Toman APBD PT.00 Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin PT.000.000. DIAN PRIMA ABADI 2. DIAN PRIMA ABADI 2. DIAN PRIMA ABADI Total APBD PT. DIAN PRIMA ABADI 175.400.000.000.000.500.00 1.653.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.000.000. DIAN PRIMA ABADI 705. DIAN PRIMA ABADI 756.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 7.000.000.550.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.000.000.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.000.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.321.00 Kecamatan Sekayu APBD PT.000.250.000.550.00 Kecamatan Babat Supat PT.000.00 380.00 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.285.00 . CONNECTRA UTAMA 706.00 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.250.

000.470. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 795.00 . Dua Putra Aditya APBD PT.300. DWI URIP Total APBD PT.000. GAJAH MADA SARANA Total APBD PT. FAJAR SELATAN 650. Indotrans Data 3.440.00 960. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total APBD PT.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.000.000.000.540.000.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT. Dua Putra Aditya Total APBD PT.00 994.000.400. ENERGINDO SUMBER SEJATI 5.000.000.00 2. DWI URIP APBD PT.000.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.00 1.000.500. GAJAH MADA SARANA PT.000.000.00 2.000.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU PT. GAJAH MADA SARANA APBD PT.000.000.000.750.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.500.952.000.000. DWI URIP APBD PT.000. FAJAR SELATAN 1. DWI URIP 2.000.000.000.00 PT.750.00 3.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu PT.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Bayung Lencir PT.00 1.00 660. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.000. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.00 3.000.000. FAJAR SELATAN Total APBD PT.000.000. Dua Putra Aditya PT.000.000.00 760.380.000.00 965.00 860.950.00 145.

356.820.880.000.440.171.264.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 5.000.000.000.00 1.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. MUBA PT.00 .988.940.000. komba putra perkasa Total APBD PT.331.00 9.790.000.000.000.000.400.000.00 Kecamatan Batanghari Leko KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Bayung Lencir pt.00 2.00 8. Matra Perkasa Utama Total APBD PT.000.00 4.00 Kec.00 596.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.280. KUSUMA ARTA ABADI 3. LANGGENG BERSAMA Total APBD PT.00 4. KUSUMA ARTA ABADI 6.000.500. Indotrans Data Total APBD pt.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000.000.00 4.00 2.000.653.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Batanghari Leko PT.000. KORINDO KARYA PT. KUSUMA ARTA ABADI 6.900.000.000. Sekayu DINKES KAB.750. komba putra perkasa APBD pt. LANGGENG BERSAMA APBD PT.00 596.400.250.224.00 4. KUSUMA ARTA ABADI Total APBD PT.000. Mega Utama Medica 4. KORINDO KARYA Total APBD PT.000. Indotrans Data PT.940. komba putra perkasa 994.000.356. LANGGENG BERSAMA APBD PT.000.000. LANGGENG BERSAMA PT.00 1.000.00 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. Matra Perkasa Utama 23.000.000.940.000.440.000.

PROPITA OSAKA EPRA 7. PANDAWA MAJU JAYA 8.000.00 SUNGAI LILIN APBD PT. NUSA ABDI UTAMA 445.000.290.486.000. PAKU ALAM 5.500.00 7. PHARMA KASIH SENTOSA Total APBD PT.797.000.715. MERAKSA RAYA Total DPPKAD KAB.000.000. PHARMA KASIH SENTOSA PT.000.264.000.000.290.000.486.00 Kecamatan Batanghari Leko DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.640.00 3.00 445.00 Kecamatan Lawang Wetan .241.00 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.616.000. Mitra Prima Utama Total APBD PT.161. MUSI BANYUASIN APBD PT.000.000.290.000. NUSA ABDI UTAMA Total APBD PT.000.356.00 375.355.195.KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU PT.500.000. PANDAWA MAJU JAYA APBD PT.000.00 4.195.00 1. Perdana Abadi Perkasa Total APBD PT.00 3.000.000.015. Perdana Abadi Perkasa 4.290.000. PAKU ALAM 6.790. PAKU ALAM Total APBD PT. KELUANG APBD PT.00 PT.000.195.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin PT. Mega Utama Medica Total APBD PT.740.000. Mitra Prima Utama 5.000.00 2.000.00 5. MERAKSA RAYA 8. BAYUNG LINCIR PT.00 DIY YOGYAKARTA PT.000.000.00 PT.00 3.797.000.000.00 sekayu PT. NUSA ABDI UTAMA 3. PANDAWA MAJU JAYA Total DESA SRI DAMAI KEC.015.

000.000.940.000.00 660.000.000.00 475. PROPITA OSAKA EPRA Total APBD PT.000.950.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu RSUD SEKAYU PT.000. PUTRA CIREMAY 11.000.00 209.00 Kecamatan Sekayu KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD PT.889.404.00 459.00 3.000.00 209.000.000. REGINA LINTAS PERSADA PT. SERIBU SATU NIAN PT.000.000. SERIBU SATU NIAN Total APBD PT.000.000.789. PROPITA OSAKA EPRA 3.00 Kabupaten Musi Banyuasin .000. PROPITA OSAKA EPRA 5. Talenta Indonesia Prima PT.000. SINDY GROUP Total APBD PT. SINDY GROUP Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.000.789.661.000. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total APBD PT.000.000. REHAB BANGUN KARSA 3.00 660.000.950. REHAB BANGUN KARSA Total APBD PT.200.995. Talenta Indonesia Prima Total 596.00 2.00 3.00 DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.00 1.00 375.000.000.000.000.579.000. BABAT SUPAT APBD PT.000.000.000.000. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.661.000.00 475.385. SINDY GROUP 500.000.200. PUTRA GEMILANG NIKOM Total APBD PT.000.00 Kecamatan Lalan PT.00 375.385.950.000.KECAMATAN SEKAYU APBD PT.000. PUTRA CIREMAY Total APBD PT.00 2.000. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 2.00 500.00 Kecamatan Sungai Keruh PT.00 1.000.000. PUTRA MUSI PERKASA PT.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000.404. PUTRA MUSI PERKASA Total APBD PT. REGINA LINTAS PERSADA Total APBD PT. SINDY GROUP PT.

00 Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.00 .800. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA PT.740.000.940. WIDYA PRATAMA PERKASA PT.000.000.ALFA AMIN UTAMA PT.000.000.000.ALFA AMIN UTAMA Total APBD PT.000.DAYA GUNA SEMESTA Total APBN PT. WAHANA TANAH AIR Total APBD PT.000.00 1.Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.00 3.00 2.00 1.000.740.00 325.000.940.00 2.480.060.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa PT. WIDYA PRATAMA PERKASA APBD PT.00 1.180. TANJUNG LAPAN PT. UJAN MAS ABADI PT.000.00 Kecamatan Sungai Lilin PT.000.940.940.00 2.000.000.000.00 5.000.000.00 710.000.940.000. Total Musi Lestari 3.000.000.000.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.040.00 710. WAHANA TANAH AIR PT.000.00 660.000.000. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Kecamatan Keluang APBD PT.000. Total Musi Lestari Total APBD PT.000.340.00 1.500.000.000.000.040.307.00 1.ADEVATI MITRATAMA PT. UJAN MAS ABADI Total APBD PT. Tri Bhakti Prima PT.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.185. Tri Bhakti Prima Total APBD PT.000.000.00 2.000.000.00 1.000.ADEVATI MITRATAMA Total APBD PT.000. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total 8.740.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD PT.099.00 2.00 2.440.00 1.245.340.857.000.000.00 4.000.000. Musi Banyuasin APBD PT. TANJUNG LAPAN Total APBD PT.940.00 495.000.500.550.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 4. Total Musi Lestari 1.000.000.DAYA GUNA SEMESTA Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lais KECAMATAN SEKAYU UPT.

tosa pt.00 2.00 1.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 225.000.959.000.000.00 PT.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.00 2.000.800.440.00 1.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.000.000.PT.TANIA MANDIRI SENTOSA Total APBD pt.000.000.000.000.00 560.PATRA PERSADA NUSANTARA PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total APBD PT.000.000.00 680.00 560.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.850.800.000.700.140.715.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.00 275.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.640.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.000.000.000.000.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.000.000.HASTOMULYO ADIPRIMA APBD PT.140.940.000.00 1.000.000.MAINMORA GUMENTA Total APBD PT.000.000.000.00 5.140.000.tosa Total APBD PT.596.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR 14.HASTOMULYO ADIPRIMA Total APBD PT.00 1.099.000.00 1.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Keluang .000.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.00 680.00 225.700.00 1.00 3.000.000.000.00 4.MAINMORA GUMENTA PT.000.000.000.000.140.PATRA PERSADA NUSANTARA Total Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.640.000.000.000.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD PT.440.00 2.787.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 1.

000.00 2.250.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin RIZKI KURNIA Total APBD South Jaya Mulia South Jaya Mulia Total APBD TERETES APBD TERETES TERETES Total APBD Tiga Wijaya 3.000.00 596.00 960.440.00 960.440.00 7.000.00 1.500.000. Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi RAKSA Total APBD rawai sakti rawai sakti Total APBD RIA 3.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Keluang .000.000.815.000.000.000.500.000.00 2.000.000. PLAKAT TINGGI Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir 9 (sembilan) Kecamatan Kantor Sekretariat DPRD Kab.000.000.000.000.00 1.00 690.000.00 2.00 375.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total 4.000.000.00 509.000.880.940.00 880.250.000.500.206.355.00 369.000.000.000.000.000.560.000.00 596.000.00 1.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.000.206.000.000.000.460.500.00 SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT RIA Total APBD RIZKI KURNIA 880.000.00 971.00 860.000.355.000.600.00 Kecamatan Lalan APBD pulau utama pulau utama Total APBD RAJAWALI RAJAWALI Total APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA KEC.00 369.00 Kecamatan Sekayu APBD RIZKI KURNIA 1.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.600.000.

000.000.000.600.587.000.00 Kecamatan Sungai Lilin Tiga Wijaya Total APBD TRI ARTHA JAYA.00 960. CV Total APBD TRI BHAKTI JAYA.00 KEC.00 Kecamatan Sekayu.000.600.000.000.000.519.000.00 778.00 190.00 525.000.719.000.000. TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Sekayu APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya 390.000.000. CV APBD TRI BHAKTI JAYA.00 1.000.Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.000.000.000.000.00 500.000.465.000. Kecamatan Sungai lilin KEC.000. CV 220. CV 2.00 300. SUNGAI KERUH APBD TRI BHAKTI JAYA.00 960.00 ################ .00 220. CV TRI ARTHA JAYA.000.000. CV Kel.00 680. Balai Agung Kec.000.00 Sekayu APBD Tiga Wijaya 129. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN PLAKAT TINGGI APBD TRI BHAKTI JAYA.000.000.000.000.00 Sekayu TRI BHAKTI JAYA. Kecamatan Babat Toman.00 680.000. CV Total APBD tricipta Kecamatan Babat Toman tricipta Total APBD Yudha Sarana Utama Yudha Sarana Utama Total Grand Total 190.

ASIMA ELECTRICAL CONTRACTOR CV. BERKAT CEMERLANG JAYA . AKBAR BROTHERS CV. AHA MANDIRI CV.GARARA CV. ANUGRAH BERSAMA CV. ALBAAQII CV. AKRISAH CIPTA CV. ANUGERAH ABADI CV. AL . ARSA SACS CV. ADHI PRIMA USAHA CV. JASTRIK JAYA CV. AYOEB BROTHERS CV. BERKAH TIYO CV. B. ANDREAN JAYA ELEKTRIK CV. BALAMMIKA CV.Nama Anggota CV. ALDILUX CV. 4A CV. AKA PUTRA CV.I. BELITI JAYA CV. BENTAUS SAKTI CV. ABRAR PUTRA UTAMA CV. AGUNG JAYA CV.

CANDY DJAYA CV. CEMPAKA INDAH CV. BINA PUTRA SARANA CV. CITA UTAMA CV. CHINTHYA BERLIAN MARTHARICA CV. ALIS CV. BIRO TEKNIK CAHAYA CV. BIRO TEHNIK MELATI CV. BIRO BINA TEKNIK CV. BINTANG RAWAS CV.CV. BI. CASSIOVORA ELECTRO CV. BONTA BERSAUDARA CV. CEMPAKA INDAH LESTARI CV. DAMAR AGUNG LESTARI CV. DANAU BERINGIN CV. BUANA SARI CV. BIRO TEHNIK NIAGARA CV. CAHAYA BUNDA CV. BHAKTI CV. DANG LUPA .

DELIMAH CV. DHARMA INDRA CV. DELTA PERKASA CV. DIAN CV. DUA CAHAYA CV. DUTA SEPADAN CV. DAYA KARYA CV. DWI PANCA GEMILANG .CV. DEKHA CV.

CV. ELANG PERKASA CV. DWI PUTRI CV. GILANG PERSADA . EKALAYA CV. EKA JAYA CV. EMPAT SATU CV. ELECTRO CV. EMPAT INTAN MUTIARA CV. ERIS MANDIRI ABADI CV. GALIS (GAYA LISTRIK) CV.

HALAL SEJATI CV. HIDAYAT CV.CV. GITA PRATAMA CV. HAYRUNNISA CV. GURUH AGUNG CV. HUTAMA KARYA . GUNA PATRA CV. HENDRYAN PUTRA ABADI CV. HANG TUAH CV.

JASA PASTI CV. JASA WAHYU CV.JASA CV. JAPA TEKNIK CV. INRIDHE CV. JAYA ABADI CV. INTI PEMBANGUNAN CV.CV. INDO PRIMA CITRA INTI CV. JASA . JASA BHAKTI CV. JAYA BERSAMA .

KUSKUS . JEMBATAN MULYA CV. JAYA MANDIRI CV. KENCANA UTAMA KARYA CV. KARYA MANDIRI CV.CV. KEDATON OGAN MANDIRI CV. KHARISMA CV. KARYA MANDIRI CV. KUALA KENCANA CV.

LIZUARDY CV. MANDALA ELECTRIC .CV. LANGKAH BARU CV. LINSHING CV. MADIAS KUDUS PUTRA CV. LINGGAU PUTERA CV. MAHAMERU CV. LIMA SAUDARA CV. LECCY CV.

MOOL CV. MATAHARI CV. MENARA GADING CV.CV. MATJAN JAYA CV. MARLIN SAHARA CV. MUARA ELEKTRIK . MITRA ABADI CV. MARO ELEKTRO CV. MEKAR JAYA CV. MIRZAH CV.

NANNUFATH CV. NIGAPUR CV. MUMASIS BROTHERS & CO CV. MUSI ASLI CV. PANDU . MUARA KARYA CV. MUSTIKA SAKTI CV. NALOM CARANA CV. PANCA PUTRA CV.CV.

PASEDO CV. PIJAR JAYA LESTARI CV. PRATAMA JAYA TEHNIK CV. POWER PIKTA CV.CV. PELANGI INDAH CV. PIJAR CV. PENUKAL MUDA TEHNIK CV. PANORUS DEWA CV. PUTRA LENGKITI . PHILIPS JAYA CV.

RISMA JAYA CV. RASLA MADANG SAI CV. SABAR JAYA . RAMBANG JAYA CV. RESTU BUNDA CV. RIDHO AL HAFIS MANDIRI CV. RIZKY JAYA CV. RAHATI PUTRA MANDIRI CV. RENI JAYA CV.CV.

SETIA CV. SAMAN JAYA CV. SANDEMA KARYA CV. SALSA MANDIRI CV. SETIA . SERAI INDAH CV. SENNI ANUGRAH CV. SALING MENGHORMATI CV. SAMA JAYA CV.CV.

SRIVIJAYA CV. SINAR JAYA CV. SRIWIJAYA ENERGI CV. SURYA ABADI PERKASA . SINAR PELANGI CV. SIMPATI CV. SINAR SAHABAT CV. SINAR AL . SETYA MITRA SEKANTI CV.HAFIS CV. SUKSES MANDIRI CV.CV.

THEODORA & CO CV. TIDAR MULYA ABADI .CV. TEMON SERVICE CV. THEMBHELING BROTHERS CV. SUWAI SAMPOERNA CV. TENGGULI CV. SUWAI PUTORO ANOM CV. THYO UMAR PRABU CV. TEHNIKON CV.

TRIKARSA TEHNIKA CV.CV. TRI MITRA UTAMA CV. TIGE DULUR CV. USPEN KARLIS CV. WIRA KARYA KOPURLIN . TYAS BERSAUDARA CV. VISI TEKNIK CV. WIGUNA CV.

CENTRAL MAKMUR ABADITAMA PT. ARJUNA MAS ABADI PT. BUANA ADI PUTRA PT.PT. CEMPAKA INDAH ABADI PT. BUMI PUTRI SILAMPARI PT. ASTA SARANA RAYA PT. ARIS AL BAROKAH PT. BATUMOROR ABADI PT. CONNECTRA UTAMA . ADHI JAYA BERDIKARI PT.

COSMO INDO AGUNG PT. EMPAT INTAN MUTIARA PT. DIAN PRIMA ABADI PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI . DILIA UTAMA PT. DELTA PUTRA TEHNIKA PT.PT. DEMPO ABADI PT. ELECTRO SRIWIJAYA PT.

GARUDA PUTRA MULIA PT. HALUAN BERSAMA PT. JAYA PRIMA KURNIA PT. HANDOKO JAYA ABADI PT. HENDRYAN PUTRA ABADI PT.PT. HAMKA MAURI PERKASA PT. HERUTAMA INDRANUSA PT. KABASU ABE LIBE . INTAN PERMATA JAYA PT. GLOBAL MANDIRI ABADI PT.

KARIM TEKNIK PT. KARYA MANDIRI ENERGINDO PT. KARYA MITRA SEJATI INCO PT. KARYA CIPTA SEJAHTERA PT.PT. LOUISKA JAYA PT. KARYATAMA SAVIERA PT. KUSUMA ARTA ABADI PT. LIMA BERLIAN BERSAMA INCO PT. MARTIMBANG UTAMA .

WAY SEPUTIH BUMI NUSANTARA . MUSI ASLI PT. VAREL GEMA UTAMA PT. PUTRA CIREMAY PT. MASMUR ABADI PT. TAMBORA MANDIRI PT. SUNGAI LEMATANG LTD PT. PANCA ARTHA SARI PT. ULTRAKINDO DHARMA BUANA PT. RAMDAV PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA PT. SAHABAT TEHNIK PT. RAMA INDAH PT. MUSI ASLI ADI PERKASA PT. PUTRA PRIMA MEGA POWER PT. SRI METRIKO UTAMAWIDJAJA PT. RAVIDA MANDIRI PT. SERBANEKA PT.PT. PANCA PERSADA WIBAWA PT. PUTRI KEMBAR SAKTI PT. SARWA KARYA WIGUNA PT. RISMAIDA EKA PT. SATRIA DWI PUTRA PT.

YUNGHAN SEJAHTERA PT. ZULA UNGGUL .PT.

Palembang Telp:0711-510747 Jl. 081367135937. I Rt. 14 Telp:0713-323544. Pasar Atom No. Lematang No. Gentayu No. Pangeran Subakti Gg. 591 Rt.0813-67128279 Jl. Pasar Muara Beliti Lk. 11 Kec. Hp. 004 Telp:0711-720081 Jl. 08153862677 Jl. 79/407 29 Ilir Palembang Telp:0711-363320 Jl. BS Rt. 47 Pasar III Muara Enim Telp:0734-421965 Jl. 038 Prabumulih Telp:0713-325270. TJ. Kenanga Rt. 081373309219 Jl. Slamet Ryadi Lrg. 4 / 13 Ulu Palembang Telp:0711-515864. 08192867815 JL. Kemalaraja Telp:0735-327025 Jl. 32 RT. Puri Nusa Indah B 6 Kel. 081367308193 Jl. Proklamasi Gg. Yani Gg. Cut Nyak Dien No. Raya Tugumulyo No. 405 Rt. OKU Timur Telp:0735-452121. Lubuk Linggau Ilir Telp:08287774502. HTI Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-423952. H. 02 No. Yos Sudarso Gg. Peternakan II No. Muara Beliti Telp:081368815555 / 081271316900 Jl. 17 No. Deksangke No. K. 05 Kota Lubuklinggau Telp: Jl. Sumatera Komplek Prabu Indah Blok B 4 No. 71 Rt. R. 26 Lubuk Linggau Telp:0733-451366 Jl. Azhari No. Harapan Komp. Ganesha Rt. 081368086078 / 0711-368749 . Desa Srikaton Dsn. Bukit Sangkal Telp:0711-823115 / 0711-823115 Jl. Rakyat No. 05 Rw. Bangka No. Bambang Utoyo Lr. 01/06 Dusun VI Desa Air Paoh Telp:085268735558 Jl. 4 Buay Madang Timur. 09/03 Kp. Kenari No.Alamat Jl. Manggar I No. 11 PALEMBANG 30116 Telp:0711-710064 Jl. Lubuklinggau Brt II Telp:0733-322779 Jl. MARTADINATA NO. 1123 Rt. Sianjur II No. 03 Rt. 08127314761 Jl. 15 Palembang Telp:0711-366075. A. Keputraan. 11/03 Telp:0711-5466766. 034 Pagar Agung Telp:0731-324579 Jl. Sosial Komp. 11 No.E.51 Rt. 67 Rt. Muara Enim Telp:0734-423088. 647 Palembang Telp:0711-413178 Jl. 085267916880 Jl. I Kel. Mojopahit Rt. 04/01 Kec. 08127392299 Jl.V Kel. 524 I Ulu Darat. Jend. Baru.

Yos Sudarso Gg. Sutomo No. Mayor Ruslan Perum Bumi Serasan Damai Muara Enim Telp: Jl. Telp:0711-353690 . 08154192992 Jl. Prabumulih Timur Telp:0713-321444 / 0713-323789 Desa Tanjung Kemala Rt. 081367958000 Jl. 081367282314 Jl. Jati Wangi Rt. Sukamaju Km. Martapura Telp:081368979900 . Banten No. Marzuki No. 8306188. 1510 Palembang Telp:0711-414636 Jl. VII Marga Mulya Telp:0733-452322. Mandi Aur No. DR. Palembang Telp:0711-813316. 18 Prabumulih Telp:0711-320907 Jl. Baturaja Lama Telp:0735-320229. Sukaraja. 08127142992. Let. Tanah Periuk Telp:0733-451650 Komplek Alam Sako Baru Blok E-12 Kenten. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. Sekip Lr. 08153812645 Jl. 9 Rt. 0199 Rt. 222 Rt. 426 Kel. 0816383432 Jl. 324047 / 0733-324047 Jl. Arimbi Rt. 213 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320229 Jl.148 Palembang. 18 A Rt. Prabumulih Timur Telp:0734-423326. 113 Palembang Telp:0711-8336675. 03/01 Telp:0711-413078. Pasar 16 Ilir No. 26 / 04 No. Bangau Gang Sawo No. 081367620861 Jl. 68 Rt. 02/03 Kec. 65 Rt. Anak Petai rT. 04 Rw. 61 Rt. 04/06 Karang Raja Kec. Mayor Laut Wiratno No. Dr.Jl. Nigata Kel. Sutomo No. 08287336285. VIII Suka Makmur Kota Pagar Alam Telp:0730-623210 Jl. Pasar 16 Ilir No. 081377712341 Jl. 081392291005. Pertiwi Lingkungan II No. 05 Kel.354719 / 0711-354719 Jl. 008 / 026 Kel. 13 Palembang Telp:0711-314248. 20 Lahat Telp:0731-324805. 02/02 Karang Raja Telp:0713-325308 Hp. Kenanga II No.5 Rt. Hp. 08127850975 Jl. 01 Palembang Telp:0711-354719 / 0711-354719 Jl. Baturaja No. 0813-67042928 Jl. Suka Bangun II Komplek PLN Blok G No. 6.

Gani No. Batu Belang Jaya Telp:085267694948 . 152 A Prabumulih. 3/418/1099 Palembang 30126 Telp:0711-357244 / 0711-357244 Jl. Muara Enim Telp:0734-421132 Jl.A. 100 Kel. Bangau Gg. Petanang No. Syekh Abdul Samad No.K. Yani Lingkungan IV Tebing Gading. 816419 Jl. Tungkal. Sukajadi. 911/37 Telp:0711-378017. 085669394847 Jl. Muara Enim Telp:0713-320152 Komp.Jl. DR. Prabumulih Telp:0713-321402 / 0713-321402 Jl. Kartini Kel. Graha Silampari Simpang Periuk Blok B. R. Jaksa Agung R. A. Kemang No. 26 Telp:0733-451061 Jl. Suprapto Gg. Sawi Rt. 05 / 03 Karang Raja III Telp:0811378089011 Jl. 27 Palembang Telp:0711-366793. Keluarga II No. A.

793 Palembang 30126 Telp: Jl. Tanjung Aman Telp:085267694147 Jl. Pepaya Telp:0734-423326 Jl. H. Dwikora II Lrg. Sanusi Lrg. 11 No. May. Raya Ranau Desa Ruos Kec. Lubung Kupang Telp:0733-7035656. Sekundang No.0819 7895332 Jl. 081532983585 Jl. Mayor Ruslan No. 109 Blok G Kel. OKU Selatan Telp:085273602335 Jl. 0813 14020660. Deksangke Gg. Yos Sudarso No. 29/05 Telp:08153838596 Jl. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. Lahat Telp:0731-322105 Jl. Sekundang No. 73 Pasar Lama Kab. 2785 Rt. Perum Citra Ragency Blok BV Rt. Buay Rawan Kab. 1724 Palembang 30129 Telp:0711-7077237 . Kopral Slamet No.Jl. Ramin III Rt. Proklamasi Komp. 210 Jawa Kanan SS Lubuklinggau Telp:Hp. Dwikora II Lr. Salim Batubara No. 10 Kel.

A.Jl. Yani Rt. Dr. Musi Rawas Telp:0733-324047 Jl. 1772 Palembang Telp:0711-315919. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. 01 / 03 Baturaja Timur. 085267804076 Jl. MP. Kenten sukamaju No.11 Ilir Palembang Telp:0711-352326 Jl. Hatta No. 367 Rt. Gunung Ibul Telp:0713-7000434. Jend. 08153827405 / 0713-322071 . 2 Lubuklinggau.03 Palembang 30163 Telp:0711-7364606 Jl. 282 Rt. 23 Demang Lebar Daun Palembang 30137 Telp:0711-410615 Jl. 313221 / 0711-313221 Jl.06 Rw. Lintas Sumatera No. Mangkunegara Ruko Kenten Hill H4 Kenten Telp:0711-810440 / 0711-821226 Perumnas Prabu Indah Blok F4 No. OKU Telp:0735-324599. Slamet Riady No. 10 Kel. Kikim I No. Moh. 45 . Hp. Jl. Syakyakirti No. 05/02.

451342. 915 Ds. Jend. 2276 Rt. Akmal No. 07/03 Kel. 821 Kel. 081510473966 / 0735-450342 Jl. 01/09 Telp:0711-413937 Jl. Letnan Murod Km. 2957 C-D Palembang 30129 Telp:0711-354824 / 0711-354344 Jl. Baturaja Timur Telp:0735-325964. Gumawang Belitang.Jl. Garuda No. Pasar Baru Kec. 878 / 39 Palembang 30128 Telp:0711-410352 Jl. Inspektur Marzuki Lrg. 3433 B Palembang Telp:0711-352725 Jl. Lubuk Aman Telp:Hp. Veteran No. 5 No. 42 Rt. Lahat . 08127803151 Jl. Bumi Agung Telp:081280030001 Jl. Wedana Fangkoe Kampung Serdang Kel. HTI Desa Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-421155 Jl. Bandar Agung Kab. OKU 32182 Telp:0735-450650. 2 Kel. 0813-67282000 Jl. Damai Lembayung Rt. Sudirman No. Nusa Indah No. Damai IV No.

9 A Komplek Polantas Sukabangun II Telp:0711-413706 Jl. Pasar Rawa Bening BK. Letnan Jaimas No. Beringin No. 93 Telp:081367971065 Jl. Bandar Agung Telp:0731-326029 Jl. 08/03 Lembayung. 7088751 Perum PNS. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Jl. 322755 . III Desa Purun No. Lematang No.Telp:081368406298 Jl. 64 A Rt. Batu Urip Taba Telp:0733-325624. Guru-Guru No. 04/02 Kel. 198 Rt. 9 Kel. III Buay Madang Timur Telp:081279185508 Jl. Garuda Hitam No. Letkol Adrianz No. Sumatera IV Blok BT 06 Jakabaring Telp:0711-7538128 / 0711-7538128 Jl. 22 Rt. Raya Lintas Belimbing Sekayu Kp. Sei Pangeran Telp:0711-718600. 13 Lubuk Empelas Muara Enim Telp: Jl.

Seroja III No. 06 Senalang Telp:Hp. Merdeka No. Reformasi No. Martapura Telp:0735-482664 / 0735-482664 . Kenanga II Gg. 746 Kel. 023 Rt. 1 Watervang. Lbklinggau Timur I Telp:0733-325624 Jl. Linggau Ulu Telp:0733-321572. Radial No. 325716 Jl. Garuda Hitam No. 02 Rt. 3C-24 Ilir Palembang. Bambang Utoyo . Let. 54 Rt. Beringin No. 05/02 Perumnas III Bandar Jaya Telp:081392291005 Jl. Depati Said No.Sianjur II No. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. 64 Kabupaten Muara Enim Telp: Jl. Rambang No. 30 Palembang Telp:0711-710893 Jl. IV Kel. Pakusengkunyit Kec. 081977734657 Jl. Telp:0711-311750 / 0711-311250 Jl. Jend. 10 Rt.Jl.

Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. Ramin III Blok G Rt. XI/105 Perumnas Lubuk Tanjung Telp:085267268068. 77 Kel. F. Semangka V No. 11 Ds. Trikoyo Kec. Nuri No. 416714 / 0711-414688 Jl.Jl. Bengawan Solo No. Prabumulih Utara Telp:08287336285. 33/30 Ilir Palembang Telp:0711-363142 Jl. 081278907333 Jl. 52 A Kel. 03/02 Kec. 97 KM. Muara Beliti Telp:- .Alang Lebar Telp: Jl. 085267123096 Jl. 028/009 Alang . 284 Rt. Anak Petai Rt. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700. Muara Enim Telp: Jl. 59 Rt. Ulak Surung Telp:0733-320210 Jl. Sukorejo No. Pasar III Kec. Abikusno Cokrosuyoso No. 1330 Kemang Agung Telp:0711-511561 / 0711-511561 BTS I Dusun IV Desa Air Satan Kec. 2212 Rt. Nigata Kel. Jendral Sudirman No. Burlian No. Kolonel H.

369048 Jl. II Lubuk Linggau 31616 Telp:0733-322267 Komplek Ilir Barat Permai Blok D 1 No. Hok Tong No. 24 Ilir Telp:0711-711904 Jl. Letnan Murod No. Palembang Telp:0711-810948 Jl. Lubuklinggau Telp:0733-321572. 878/19 Rt. 50 Kel. 26 Telp:0711-371013 Jl. 013/05 Kel. 1 Watervang. Depati Said No. 30 Rt. 415 A Plaju. 325716 Jl. Jend. Ulak Surung Telp:0733-451204 Jl. 660 A Rt. IV Linggau Ulu.5 Palembang 30129 Telp:0711. 30 Kel. 161 Rt. Depati Said No. Sudirman No. 20 Ilir IV Telp:0711-410352. Lbklinggau Timur I Telp:0733-320297 . Bengawan Solo No. 3261 KM. Sekip Bendung Lomba Jaya II No.Jl. Beringin No. 02 Rt. 08127155173 Jl. 3.

Muara Enim Telp: Jl. Lingkar No. 86 Palembang Telp:0711-710500 / 0711-710500 Jl. Mohamad Yamin No. 073 Prabumulih 31113 . 24 Lubuk Linggau 31611 Telp:0733-322051 / 0733-325051 Jl. Palembang Telp:0711-811442. PHDM II No. 003/003 Kel. Kalidoni Telp: Kel. 524 Rt. 109 Desa Gunung Raja Telp:081373797181. 18 Rw. Ak. 11 Perumnas Rahma Telp:0733-452673 Jl. 08127120760 Komplek PHDM. Gani Rt. Prof. Gajah B-11 Komplek Kedamaian Permai. 39 Rt. Tungkal Kab. Iswahyudi No. Lintas Sekayu No. 082887336448 Jl. 45 Prabumulih Telp:0713-325995 Jl. 617 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320742 Jl. Sudirman No. Rahma No. Jend. Bambang Utoyo No.Jl. Dr. Jl. 04 Kel. 710500.

081273256898 Jl. Pasar Baru Lahat Telp:0731-321387. 58 A Kel. Tj. Baturaja Permai Telp:085669454792 Dusun Baturaja No. 085273085825 Jl. 121 Rt. 60 Rt. Pandan Telp:0719-22158 Jl. Muara Enim Telp:085268955411. 325434 Jl. 085384762436 Jl. Negara Pelita Jaya Gunung Megang. 06/02 Baturaja Lama Telp:- . 44 Kel. Musi Rawas Telp:0733-322267 Jl. Merdeka No. Parit. Helindo Blok T No. I Talang Ubi Timur Pendopo Telp:0713-390289 Jl. 02 / 05 Telp:081377719095. Raya Desa Rasuan Simpang Empat Dusun V Rt. 05 / 03 Ds. Marga Bhakti Telp:081928840867. 122 Kel. Raya Blok Pasar Rt. 125 Lingk. Mayor Ruslan II No. Depati Said No. RSS. Rumah Sakit No. 38 Rt.02 Lubuk Linggau.Telp:081367926968 Jl.

02 Baturaja OKU Telp:0735-322818. Shinta No. 081373737430 Jl. M. 16/07 Kel. 32 Rt. 32 Rt. Lintas Timur Km. 35 Komp. Isa No. 320675. Bandar Jaya Blok E No. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. 66 Lubuklinggau Telp:0733-325781 Jl. Surya No. Dr. 306 B Palembang Telp:0711-361575/ 0711-361575 . Wonosari Prabumulih Utara 31100 Telp:0713-321718.3219 PALEMBANG 30129 Telp:0711-354253 / 0711-373968 Jl. Garuda Hitam Gg. Lingkaran I No. Srikaton Kec.Jl. SUDIRMAN KM 3. 403 Kel. JEND.5 NO. Serai Indah Blok J No. Cut Nyak Dien No. 002/001 Lahat Telp:0731-322034 JL. 9 Telp:0711-580337 Jl. 244 Palembang Telp:0711-540018 Jl. Kartini No. 321672 Jl. B.

Jl. Sukaraya Telp:085669354149 Jl. 20 KM. A 2 Prabujaya.5 No. Bukit Lama Telp:0711-7903895 Jl. Sukabangun II Komp. 1510 Rt. Puncak Kemuning Telp:085267146280. 15 Rt. 6. 57 Lubuklinggau Telp:Hp. OKU Telp:0735-325379 Jl. Putri Kembang Dadar II No. Sukamaju KM. 08287771280 Jl. Hasan Basri Gg. 27 Kel.5 Palembang Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. Prabumulih 31111 Telp:081367728077 Jl. 31 Rt. 085273251587 Jl. Angkasa Rt. Let. 01/01 Kel.6. Himalaya No. 200 Baturaja. Imam Bonjol-Perum RSS Sriwijaya Blok AA No. 4 No. 01 No. Waringin Rt. Nangka No. 09/03 Telp:082176087567. Palembang Telp:0711-361575 / 0711-361575 Jl. Cendana Baturaja Permai Blok S No. 081373273812 . 26/04 Palembang Telp:0711-414636 Jl. 081210412360. Polantas No. Yos Sudarso Gg. 16 Rt. 31/16 Kel. 561 16 Ilir. Dian Relly TVRI No.

03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. Jenderal Sudirman No. 01 Rw.Ds. 167 LK. 321454 Jl. Garuda Hitam No. 01 Palembang Telp:0711-7036929 Jl. OKU Timur 32161 Telp:081278907333 Jl. Arjuna II No. 48 Rt. Anak Petai Rt. RD PJKA. 081367620861 Jl. 213 Kel. 105 D Lahat Telp:0735-321046. OKU 32181 Telp:0735-481007 Jl. Jend. Syakyakirti No. 324579 / 0731-321885 Jl. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl.IV Karang Jaya. Damai Komplek Perumka No. 106 Martapura. 325666 Jl. 08287336285. Nigata Kel. Prabumulih Telp:0713-321028 . Lahat 31426 Telp:0731-323521. Sudirman No. 273 Rt. 10 Prabumulih Telp:0713-320825. Letkol Harun Sohar No. Madang Suku I Kab. Rasuan Kec.

03 Keputraan. 1005 B Rt. Jend. 16. 081377614024 Jl. HM. 02 No. 06 Telp:0711-511447 Jl. Jaya 7 Lr. Patahilang I No. Kapten A. Bambang Utoyo No. 018/06 Kel. Lubuklinggau Barat II Telp:0733-322621 Jl. RW. Lematang No. 918 Prumnas Sako Kenten Telp:0711-811600. 16 Ulu Telp:0711-350527 / 0711-350527 Jl. 48 RT. 45 Lahat Tengah Lahat Telp:0731-321388. 320681. 10/03 Palembang Telp:0711-8320372.4 Kel. 321358. KMS. 37 Palembang Telp:0711-710389 . Rivai No. 07 Rt. Letnan Alamsyah No. Ramayana No. 73 Kel. Taba Pingin Kec. 76 Rt. 711702 / 0711-824500 Jl. Asyik 3-4 Ulu No. Let. Majapahit Telp:0733-7329115. 1659 RT. 7738261 Jl.Jl. 323446 Jl. Gentayu No. Majapahit Rt. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Telp: Jl.

7081650. 08127318669 / 0711-413125 Komp. 14/04 Lorok Pakjo Ilir Barat I Telp:0711-372459 / 0711-372459 Jl. Lingkaran I No. 1768 Rt. 7901759 / 0711-717652 Jl. 04 Sukamaju. 184 Kel. 1593 Lt. Suka Maju Sako Kenten Telp:0711-4120357. Garuda Hitam No. 822855 .7. Jl. 427 Rt. Bintan No. 07 Rw. 50 Palembang Telp:0711-312946. Palembang Telp:0711-825665. 1 Rt. 15 / 04 Palembang Telp:0711-718600. Ramakasih VI No. Barlian KM. Rustini Raya Blok E 1 No. 413125. 7303797 / 0711-4120357. 7088751 / 0711-718600 Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No. 6.6 B1. Demang Lebar Daun No.Jl. 081271032688 / 0711-820521 Jl. Kol. 027 / 04 Telp:0711-421684. 306 B. H. 507/07 Palembang 30137 Telp:0711-373884 / 321821 Jl. Angkatan 45 Telp:0711-377866 / 0711-377890 Jl. 15 Ilir.5 No. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Palembang Telp:0711-361575 Jl. Ruko Taman Mandiri Blok B1. Bagelan Rt.

Alamsyah Ratu Prawiranegara No. A. 53 Bukit Lama. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. 2 Ilir Palembang Telp:0711-714642. Burlian No. Banten No. 10 Rt. 4384000. Sri Mulya Telp:0711-7916667. Sekundang III No. Yani Tl. 11 Rt. Jend.Perum Rakyat Talang Ratu No. Rakyat No. Karya Bersama No. 4385000 Jl. 813487 / 0711-813487 Jl. 5 Telp:0711-410352. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700 / 0711-414688 . 28 Palembang Telp:0711-512114 / 0711-512114 Kel. Dwikora II Lr. Palembang Telp:0711 . Kolonel H. 971 Rt. Martadinata No. 05 Rt. 97 Km. Nendagung Kec. RE. 13/05 Km. 819685 / 0711-819605 Jl. Pangeran Subekti Gg. 08 Kel. 16 Kel. Pagar Alam Selatan Pagar Alam Telp: Jl.446966 Jl. 21 Palembang 30135 Telp:0711-366400 Jl.

5 Palembang . 02/09 Kel. 88 Rt. 276 C Km. 26 Ilir Telp:0711-7010844. A. 5. 124 Palembang. Rustam Effendy No. Pembangunan No. 081367457272. 9 Rt. Kol. 03 Komp. H. Blanco No. Perindustrian 1 Blok C No. 15 / 04 Kel. Yani Rt.706 1369 Komplek Grand Garden. 364005 / 0711-355734 Jl.5 Palembang Telp:0711-414183. 05 Rw. Jl. 5. 18 Kel. 11 Rt. 081367527888 / 0711-373833 Jl. 310616. Pangeran Subakti No. 02 Gg. 411118 / 0711-411264 Jl. Barlian No. 21 / 6 Kel. Jend.Jl. Srijaya No. Sudirman No. 20 Ilir. 283/339 KM. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. Jl. Muara Dua Telp:0711-3323480. Patra Permai Telp:0711-7422031 / 0711-74225 Jl. Telp:0711-514654. Palembang Telp:0711-350480. 56 Kalidoni Telp:- Jl. Jend. Siring Agung Palembang Telp:0711-412342 Jl. Onglen No. Tp.

04 LK. 46 / 13 Telp:0711-441755.71 Rt. Duku Palembang Telp:0711-713506 / 0711-710719 . Pelita 1461 Rt. 117 Palembang 30112 Telp:0711-355538 / 0711-317838 Jl. 1678 Rt. 11 Rt. Basuki Rahmat No. 25/06 Pahlawan. 7 Kel. Kemuning Telp:0711-362139 / 0711-365702 Jl. 7016877 / 0711-373833 Jl. Kemuning Sekip Telp:0711-372038. 322466 Jl. 02 Rt. 91 Kel. Demang Lebar Daun No. Demang Lebar Daun / Sei Sahang No. IV Prabumulih Timur Telp:0713-321981. Slamet Ryadi No. Golf Blok G No.Telp:0711-412318 Jl. 22 Kel. 31/09 Lorok Pakjo Telp:0711-368749 Jl. 325972 / 0713-322071 Jl. Prabumulih Telp:0713-321717 / 0713-323207 Jl. Arimbi No. Ramah Kasih III No. 59 Palembang 30137 Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. Yani No. 2 (Kampus POM IX) Rt. Prabu Jaya. A. 20 Ilir Kec.

Ilir Timur II . 25 Palembang Telp:0711-352229 / 0711-352229 Jl. 01/01 Bukit Sangkal. Mayor Zen Palembang 30118 Telp:0711-712182 / 0711-712182 JL. Kalidoni Telp:0711-819653 Jl. 363428 / 0711-320488 Komplek PTC Mall Blok G No. Puding No. 1144 B Palembang Telp: Jl. Raden Nangling No. 812854 / 0711-418011 Jl. 012 A Rt. 376779 / 0711-373002 Jl. Ilir Timur 1 Telp:0711-373002. Pasar Lama Lahat Telp:0731-325434. 7826034 / 0711-719964 Jl. 208 Telp: Jl. 306 B 15 Ilir. Residen A. Kec. 5360. Tembesu No.Jl. Asta Murca Rt 04 Rw 001 No. Prof. Ramah Kasih III No. 17 Ilir. SAMRATULANGI NO. 1410 Palembang 30129 Telp:Jl. 8356074 Jl. 99 Palembang Telp:0711-719964. Radial Seduduk Putih Rt.A Demang Lebar Daun Pakjo Telp:0711-7373624. 382323 / 0711-382096 Jl. 027/010 Kel. 2233 B Palembang 30137 Telp:0711-441623. 0724 / 60 BATURAJA. Bambang Utoyo Lr. 360902 Komplek PT. Rozak (Patal-Pusri) No. Lingkaran I No. Tembesu No. 48-49 Palembang 30114 Telp:0711-382071. Semeru No. 10 Kel. OKU Telp:0735-320054 Jl. 441624 Jl. 121 Lantai II Palembang Telp: Jl. Seduduk Putih Garuda Putra II D79 Palembang Telp:0711-819447. DR. 322387 Jl. 17 Ilir. Palembang 30134 Telp:0711-373002. 230 Kel. 121 Rt. Demang Lebar Daun No. PUSRI.Sungai Sahang No. Rozak No. Supomo No. 25 Palembang Telp: 0711-358865 Jl. Palembang 30124 Telp:0711-361575. 2 Palembang 30124 Telp:0711-352725 / 0711-366666. 010 Kel. Palembang Telp:0711-356061 Jl. Jl. 9 Sako. Ariodillah IV Blok A/2 Palembang 30129 Telp:0711-322672 / 0711-322672 Komplek Sangkuriang Blok F No. 12 A Rt. Cemara No. 376779 / 0711-373002 Jl. Residen A. Slamet Ryadi No. Semeru No. 210 C Palembang 30112 Telp:0711-360024 / 0711-317838 Jl.

Patal Ionia No. 4 Sekip Ujung Palembang. Rudus II No. 7956886 / 0711-366840 Jl. R. A6 Palembang 30114 Telp:0711-366840. Telp:0711-355139 / 0711-314764 .Telp:0711-814235 Jl. Sukamto Komp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful