No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Daerah
KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat

No Kartu Anggota 10710-08000001 10710-07000292 10710-08000003 10710-08000004 10710-08000005 10710-08000006 10710-08000007 10710-08000008 10710 - 080000 10710 - 080000 10702-07000002 10702-07000003 10702-07000015 10702-07000005 10702-07000016 10702-08000005 10702-08000006 10702-08000007 10702-08000008 10707-08000001 10707-08000002 10707-08000003 10707-08000004 10707-08000006 10707-08000007 10707-08000008 10707-08000009 10707-08000010 10707-08000011 10707-08000012 10707-08000013 10707-08000016 10707-07000001 10707-07000002 10707-07000003 10707-07000004 10707-07000005 10707-07000006 10707-07000007 10707-07000008 10707-07000009 10707-07000010 10707-07000011 10707-07000012 10707-07000013 10707-07000014

Kualifikasi
k1 k1 m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 k1 m k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2

Nama Perusahaan
CV BHAKTI WIRAUTAMA CV DELLA PT HASDI GROUP PT KARYA DUA PUTERA CV LAYA PRATAMA CV PULAU NEGARA CV WISATA INDAH CV BHU JAYA PUTAS MANDIRI, CV DAYA GUNA, CV ALAM PERMAI INDAH MANDIRI, PT PURNAMA ASRI LESTARI, PT MUSIM SAWIT, CV BAYUASIN TIGA SARANA, CV SUKSES ARTA MULIA PUTRI BERLIAN, CV HARUMI RATTA, CV BUNGA TANJUNG JAYA, CV BUDI, CV

SRIWIJAYA MAKMUR, CV
VONICA, CV DHEATRI, CV REZA DAN RIZKI, CV RENI JAYA, CV BHAKTI, CV KARTALIKA, CV MANDIRI, CV SUMBER TANI MANDIRI, CV SUKA RAMAI, CV SAMA SENANG, CV SURYA AGUNG, CV ALBERT, CV SINAR ANEKA, CV SUTRA MAS, CV SINAR LOGAM, CV SETIA DHARMA, CV WIRA JAYA, CV SURYA KENCANA, CV ANUGERAH PENCIPTA, CV SRI REJEKI, CV SUMBER TEHNIK, CV GUMARANG, CV SUMBER MAKMUR, CV MANUNGGAL, CV MANGGUL, CV KUNIA, CV

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10707-08000015 10706-000040 10706-000034 10706-07000018 10706-000031 10706-000029 10706-000030 10706-07000021 10706-000001 10706-000002 10706-000003 10706-07000069 10706-000005 10706-000006 10706-000007 10706-07000019 10706-07000031 10706-000038 10706-000037 10706-07000067 10706-000026 10706-000027 10706-07000071 10706-000010 10706-07000029 10706-000012 10706-000013 10706-000014 10706-000015 10706-07000008 10706-000017

k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2

TITILAS JAYA, CV CV. JAKA PRATAMA KONSTRUKSI CV. TARIDA KOP. SERBA USAHA DUTA MANDIRI KOP. KELUARGA DAMAI LESTARI CV. ANUGRAH CV. DUA BIAS CV. SUMBER SEJAHTERA CV. UTAMA MANDIRI KOP. SERBA USAHA CV. RIZKY PRATAMA CV. PENTIUM CV. BUMI NUSANTARA CV. PUALAM EMAS CV. RICON ABADI PT. MUSI RAWAS CV. MITRA KARYA KONSTRUKSI KOP. SURYA CIPTA SARANA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA KOP. KARYAWAN PTBA CV. SANG GORO CV. GRAMA KARTIKA CV. ADIE KARYA CV. BUDI DHARMA CV. SINAR MAS KOP. WAHANA KARYA KOP. PEMUDA CV. EURU KOP. PRIMKOPAD 141 KOP. DUTA MITRA CV. KARUNIA TECH

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-000018 10706-000019 10706-000020 10706-000021 10706-000022 10706-000023 10706-07000141 10706-000042 10706-000044 10706-000045 10706-000046 10706-000047 10706-000053 10706-000054 10706-000055 10706-08000001 10706-08000003 10706-08000009 10706-08000010 10706-08000018 10706-08000019 10706-08000020 10706-08000021 10706-08000022 10706-08000024 10706-08000027 10706-08000028 10706-08000030 10706-08000031 10706-08000033

k2 k1 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1

KOP. MATAHARI CV. LABAS KOP. RANTAU PENANTIAN CV. MITRA PRATAMA GEMILANG CV. MUARA TEKNIK CV. ENIM RAYA CV. REMENS CV. FLAMBOYAN CV. TRIMULYA PT. TRIMULYA ABADI CV. PUTRI MANDIRI CV. PERMATA ENIM LESTARI CV. JERI PUTERA CV. DWI KARYA CV. CHARISMA UTAMA

UTAMA KARYA TECHINDO, PT DUTA KARYA ENIM, CV KARYA BAROKAH, CV PANANG JAYA, CV MULIA JANUARI, CV NATAFARI, CV CIPTA PURNAMA, CV JERI PUTERA BROTHERS,PT DUA PUTRI, CV BERKAH TUJUH SATU, CV BERINGIN PUTRA, CV MERCU BUANA, CV LAGAN JAYA, CV PUTRA UTAMA KARYA, CV CAHAYA PUSPITA BERSAUDARA

107

Kabupaten Muara Enim

m

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-08000034 10706-08000035 10706-08000037 10706-08000039 10706-08000041 10706-08000051 10706-08000057 10706-08000058 10706-08000052 10706-08000060 10706-08000061 10706-08000063 10706-08000064 10706-08000065 10706-08000066 10706-08000067 10706-08000068 10706-08000069 10706-08000070 10706-08000071 10706-08000072 10706-08000073 10706-08000053 10706-08000054 10706-07000157 10706-08000056 10706-08000059 10706-07000002 10706-07000007 10706-07000009 10706-07000017

m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k2 m m k1 k1 k1 k2 k2 b k2 k2 k2

FLAMBOYAN, CV KOP. PEMUDA KOP. WIJAYA KUSUMA ELANG SAMUDRA, CV KITA LESTARI, CV
KOP SERBA USAHA CV BAROKAH `ELANG PUTRA, CV CV MULYA JAYA PRATAMA CV ATIKA SERASAN CV RESKY ABDI GUTAMA CV BAKRI KHOMAINI CV RIAN PUTRA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA CV EXCEL CV SYAKIRA KARYA MANDIRI CV ANUGRAH INDIKA MULYA CV MITRA PRATAMA GEMILANG CV MAURA TEKNIK CV BUDI JAYA CV DELLINDO PRATAMA PT PERMATA ENIM LESTARI CV NIKAN RAJA JAYA CV NIRAJA BERSAUDARA CV EMPAT BERSAUDARA KOP ANUGERAH CV BAYU REKA MAKMUR JAYA PRATAMA, PT KOPERASI BERSAMA MANDIRI SINAR JATI INDAH, PT ADAM JAYA, CV

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10706-07000026 10706-07000033 10706-07000040 10706-07000041 10706-07000064 10706-07000072 10706-07000081 10706-07000082 10706-07000089 10706-07000090 10706-07000131 10706-07000138 10706-07000151 10706-07000152 10706-07000161 10706-08000076 10706-08000077 10706-08000078 10706-08000079 10706-08000080 10706-09000004 10706-09000003 10706-09000006 10702-08000001 10702-08000002 10702-08000003 10703-000001 10703-000002 10703-000006 10703-07000001 10703-000033

k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 k1 m m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k1 m K1 K1 K2 K2 K2

PANDAN MANDIRI, CV SERBA USAHA PERMATA E.L., KOP ANANDA, CV NABILLAH UTAMA, CV KARTIKA MANDIRI, CV FAJAR ENIM UTAMA, CV CAHAYA GEMILANG, CV BERKAH SERASAN, CV BENNY PRATAMA, CV GAYATRI PRATAMA, CV SRI ALUN, CV TIGA PUTRA, CV MERPATI, CV TIGA PUTRA, CV DONNY LW, CV TIGA SAUDARA,CV KSU MANDIRI LESTARI, CV KOP. MASA DEPAN CERIA LULU BROTHERS SARANA, PT CV TRI MULYA PT TRI MULYA ABADI CV DUTA PRATAMA KONSTRUKSI CV. PRIMA CIPTA CV. DWIKI INDAH POHON SAKTI, PT CV. KARYA PUTRATAMA CV. SARANA PANGAN UTAMA CV. PRIMA CV. BAKTI UTAMA CV. Z. KEMUNING JAYA

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-000034 10703-000035 10703-000036 10703-07000057 10703-000039 10703-000041 10703-000043 10703-000045 10703-07000246 10703-000052 10703-000012 10703-000017 10703-07000002 10703-000055 10703-07000010 10703-000003 10703-000004 10703-000015 10703-000025 10703-000040 10703-000050 10703-000058 10703-000059 10703-07000014 10703-08000001 10703-08000002 10703-08000003 10703-08000004 10703-08000005 10703-08000006 10703-08000007

K2 K1 K2 k1 K2 M K2 K1 k1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K1 K2 M K2 K1 K1 K2 K2 K2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2

CV. BENTARA ABADI CV. PANJI UTAMA CV. CAKRA SAKTI KONSTRUKSI UD. CEMERLANG CV. TIMBUL JAYA CV. RAFFLESIA AGUNG MURNI CV. CAKRA & CO CV. PHILIPS JAYA CV. KARYA MANDIRI PT. TAKABAYA MEGAH TEKNINDO CV. ARENA TEHNIK CV. OGAN JAYA CV. ULAS CV. AZA TRI PUTRA CV. BINA CITRA CV. DASA KARYA CV. FAJAR TAILOR CV. SELANGIT JAYA CV. MEKAR SARI CV. LINDA BERSAUDARA CV. KRYA KENCANA CV. WAHANA KARYA LESTARI CV. KARYA SAKTI UTAMA CV. MITRA SARANA CV. NANDA CV. DICKY HOETAMA ADITARA CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI CV. ADHEAN KARYA MOYAR JAYA & CO CV. CITRA CAHAYA ABADI

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-08000008 10703-08000009 10703-08000010 10703-08000011 10703-08000012 10703-08000013 10703-08000014 10703-08000015 10703-08000016 10703-08000017 10703-08000018 10703-08000019 10703-08000020 10703-08000021 10703-08000022 10703-08000023 10703-08000024 10703-08000025 10703-08000026 10703-08000027 10703-08000029 10703-08000030 10703-08000031 10703-08000032 10703-08000033 10703-08000034 10703-08000035 10703-08000036 10703-08000037

k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2

CV. AGUNG JAYA PUTERA CV. DUA PUTRI CV. MULIA KONSTRUKSI CV. DUA PUTRA CV. TELAGA INDAH PRATAMA CV.MAESTRO CV. MUSI RAYA CV. KRISNA PUTRA CV. KELINGI RAYA CV. ARDI KRISNA CV. PADAS RAYA CV. AJITAMA KARYA CV. KERTAWIJAYA CV. MARISTA MANDIRI CV. CAHAYA MANDIRI CV LINTAS PERDANA CV IPOH BERSAUDARA

CV, WAHANA KARYA LESTARI CV, LINDA BERSAUDARA CV, DENI PRATAMA CV, NADIA AGRO KENCANA CV, TIARA MAS CV, MATAHARI CV, SARANA KONTRUKSINDO CV, LINTOZ RARA UTAMA CV, INTI MAKMUR PERKASA CV, PHILIPS JAYA CV, DAYA PRIMA KOMUNIKA CV, LISAN

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir

10703-08000038 10703-0800039 10703-0800040 10703-08000041 10703-08000042 10703-09000001 10703-09000002 10704-000021 10704-000020 10704-000018 10704-07000010 10704-000016 10704-000017 10704-000013 10704-000015 10704-000012 10704-000001 10704-00002 10704-000003 10704-000004 10704-07000007 10704-000006 10704-000007 10704-000008 10704-000009 10704-000010 10704-000011 10704-000022 10704-000023 10704-000024 10704-000025

k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2

CV, GUSTI BAGUS UTAMA,CV KARYA DEMPO, CV
CV. TIGA SAUDARA EMKA 85, CV CV PUTRI MALIN DEMAN PT DWI KARYA BERSAMA CV. PELANGIE AGUNG CV. REBONG EMAS CV. DIAN PRABU CV. CHANDRA KESUMA CV.PRIMA SARANG

k2 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 k1 m k2

CV. MENANG JAYA CV. PALUKA CV. HARAPAN JAYA CV. PANDAN WANGI CV. SELAMAT CV. PUTRA SEGONANG KARA BERSAMA CV. BIMA PERKASA CV. KAYU MAS CV. CITRA AGUNG CV. ADNI JAYA UTAMA CV. CIPTA KENCANA CV. SANDES CV. BUDI MULIA CV. SURYA PAH

b k2 k2

PT. FERAKAS PINOKI,SH CV. ARDITA CV. RIA JAYA CV. KURNIA

k2

CV. DANA CIPTA

UJUNG TANJUNG CV MITRA USAHA CV UJUNG TANJUNG CV GERAK ALAM JAYA CV. MITRA USAHA CV. CV SAHABAT. KEMARUNG BATRA CV. SINAR MAKMUR CV. CV ALAM TUNGGAL. PERMATO BUNDO CV. MANUNGGAL JAYA CV. AGUNG JAYA CV.003 10705-000009 10705-000008 10705-000001 10705-07000028 10705-000003 10705-000004 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k2 k1 m k2 k2 CV AA GROUP CV GENITA JAYA CV SURYA PATI CV JAYA ABDI SEJAHTERA CV ISKA PRATAMA CV HASTRA JAYA CV CIPTA BANGUN TIMUR RAYA SENTOSA CV REBUNG MAS CV RIA JAYA CV BRAHMA PUTRA CV CANDRA KSUMA CV ECHA AGUNG JAYA CEMERLANG.709.MITRA ANDALAN SEJAHTERA . CV KREASIBARU LESTARI. SURYA FORTUNA PT. PT PERUSDA BENDE SEGUGUK CV.000. BUANA ELTRA CV.261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu 10704-08000001 10704-08000002 10704-08000003 10704-08000004 10704-08000005 10704-08000006 10704-08000007 10704-08000008 10704-08000009 10704-08000010 10704-08000011 10704-08000012 10704-08000013 10704-08000014 10704-08000015 10704-08000016 10704-08000017 10704-09000001 10709-000004 10709-000002 10709-000001 10709-08000001 10709-08000002 10709-08000003 10.

PUTRA SRIWIJAYA CV. ELBA CV. HUKO CV ANUGERAH ABADI CV GIMBAR KARANG CV PERMATA INDAH CV TANUNG DURIAN CV BANGUN DESA UTAMA CV KARYA BERSAMA CV PRIMA NUSANTARA CV RAJA RAYA CV SALAM SEJAHTERA CV BERKAT TABAH SATU SUTAMA CIPTA MANDIRI. PASUMAS PT. CAKRA CV. DAMAR WULAN CV.292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih 10705-000005 10705-000006 10705-000007 10705-000013 10705-000012 10705-000011 10705-000010 10705-000014 10705-08000001 10705-08000002 10705-08000003 10705-08000004 10705-08000005 10705-08000006 10705-08000007 10705-08000008 10705-08000010 10705-08000011 10705-07000042 10705-08000013 10713-00000211 10713-000001 10713-08000001 10713-08000002 10713-08000003 10713-08000004 10713-08000005 10713-08000006 10713-08000007 10713-08000008 10713-08000009 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 CV. CIPTA SARANA ADHI MANDIRI CV. ARGO MANDIRI CV. AFIF JAYA CV. HERISA MUFAKAT BERSAMA CV. CV CV. RENAL PT. PRABUJAYA . ANUGRAH CIPTA PT FAJAR HARAPAN PRATAMA CV. NUSA SEMESTA CV. KARYA PEMUDA CV.MARWAH CV. CV SRI MULYA. ARIYO BERSAUDARA CV. SUMBER TANI LESTARI CV.

BINTANG TIMUR EKA PUTRA PRATAMA. GUNUNG MURIA CV. PALAGUNA CV. ARTI MERCUSUAR CV. RAMA MULYA . CV HARMONIS CIPTA SARANA. JUSTINKOMPUTER CENTER CV. HARCO CV. SANDEMA KARYA CV.SURYA DIRGANTARA CV. GANDA KARYA UTAMA PT.MITRA UTAMA CV. ARUNG SAMUDRA TEKNIK CV. PT MENARA GADING. FAJAR SRIWIJAYA CV. DANAU TOBA CV. PT BINA KRIDA UTAMA. PT BINA KARYA MUDA. PUTRA TUNGGAL NAGIN BENGKEL KARYA JAYA TEKNIK CV. AMALIAH PT. KENCANA CV.00015 10701-00158 10701-000157 10701-000156 10701-000155 10701-00054 10701-07000057 10701-000152 10701-000151 10701-000150 k1 m m m b b k1 k1 m k1 k2 k2 k1 m b k1 m m k2 k2 m m k1 k2 k1 b k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 CV.BAYU CV. KARYA CIPTA PERKASA CV. CV OGAN LEMATANG. ALISEN DIESEL CV. PT TRANS SUMATERA TEKNIK LAND. RUTAN CV. FABIOLA PUTRI CV.323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000010 10713-08000011 10713-08000012 10713-08000013 10713-07000003 10713-07000016 10713-07000017 10713-07000020 10713-07000021 10713-08000014 10701-07000152 10701-07000762 10701-000204 10701-000205 10701-000206 10701-000169 10701-000171 10701-000172 10701-000173 10701-000174 10701-07000133 10701-07000131 10701-07000132 10701-000167 1001-000168 10701-000166 10701-000165 10701-000164 10701-000163 10701-000162 10701-07000088 10701-000160 10701. PT PD. SEJAHTERA INTERCOM CV. ADIYA GEMILANG CV. AMAN GRAFIKA CV. UTAMA CV. ARTA MITRA PERDANA CV. CV CHRISTINE. AYATI CV. DELA CV. HARENCO PERDANA CV. DIMAS ANUGRAH PT. SASANA MITRA CV. PT SENTRALINDO PRABU MULIA.

BUMI PERSADA MANDIRI CV. HARAPAN BARU CV. SUDJACA PALEMBANG PT. CAKRA INDO PRATAMA CV. MAJU MOBILINDO CV. MULTI ARTA PT. SABITA TEKNIK CV. HANDITA . HAURACO JAYA CV. CAHAYA BERLIAN PT. BASIN RESOURCES PT. PT PT. LASAHIL KIMIA MAKMUR CV. KOPA MOTOR CV. IMESCON PT. USAHA BARU PT. ANGELA PT. NATURA CV. INTAN SRIWIJAYA ELEKTRINDO PT. SURYA MANDIRI PT. GARUDA TEKNIK UTAMA CV.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000149 10701-000072 10701-07000361 10701-07000094 10701-000075 10701-07000305 10701-07000108 10701-000078 10701-000079 10701-000080 10701-000081 10701-000082 10701-000083 10701-000084 10701-000085 10701-000086 10701-000087 10701-07000065 10701-07000303 10701-07000067 10701-07000213 10701-000092 10701-000093 10701-07000067 10701-07000118 10701-000096 10701-000097 10701-000098 10701-000099 10701-000100 10701-000101 10701-000102 10701-07000557 10701-07000301 10701-000106 10701-07000010 10701-000108 10701-000109 10701-000200 10701-07000316 10701-000148 10701-000147 10701-000146 10701-000145 10701-000144 10701-07000227 b k2 k2 k2 b b k1 k2 k2 k2 k1 m b b k2 k2 k2 m b b k1 m m k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2 M m k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 PT. STEFIKA TEKNIK PT. ASTRA INTERNASIONAL tbk PT. KODJA TERAMARIN CV. MURNI SEJATI PD INTAN MOTOR CV. SWESTIKA INDAH PD. DIAN FITROYA CV. CAHAYA KASIH ABADI LEMATANG SENTANA. KRISCO TEKNIK PT. SARI BUANA CV.KARYA INDAH CV. ADESA ADECO CV. SUMBER DIRI SEMBILAN PT. TRI BERSAUDARA CV. NOVINDO INTI PERKASA CV. ANUGRAH MEGA LESTARI PT. BAROKAH RAMADHONA CV. SINAR ENERGI INTI PT. SUDJACA TANKER CV. DINAMKAPEMUDA CIPTA UTAMA CV. FAJAR CIPTA SARANA CV. FAJAR SELATAN CV. DIGITAL KREASI CV. BERLIAN MAJU MOTOR PT. CAKRA NUSANTARA CV.

GALERI D& Z PT. WIDYA DAPA CV. SANDIKA UTAMA CV. RUKUN CV. CV ALTAN TEGUH SEJATI. BUKIT MUNGGU CV. BUDI JAYA CV. BAKTI UTAMA PT. SINAR KARYA CV. TEDMOND FIBRE GLASS CV. PT CV.SUN TAILOR CV. MITRA PRATAMA MULTI SUKSES CV. MARTINA PUTRA RODA MANDIRI CV. PRATAMA TUNGGAL MANDIRI CV. ATMO CV. KKARYA CIPTA SARANA CV.LESTARI DELAPAN SAUDARA CV.PUJA KUSUMA CV. SANDIAN MANDIRI LESTARI CV. SETIA PT. KARYA AGUNG CV.INTI PRATAMA CV. TATA SARANA MANDIRI CV. YOVITA JAYA CV. AGUNG PERKASA CV. AMAN MAKMUR PT.411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000228 10701-07000087 1070-07000198 10701-000139 10701-000138 10701-000137 10701-000136 10701-07000284 10701-07000340 10701-000133 10701-07000339 10701-000131 10701-000130 10701-000129 10701-000128 10701-000127 10701-000126 10701-07000519 10701-07000450 10701-07000523 10701-07000452 10701-07000332 10701-000120 10701-07000448 10701-07000449 10701-000117 10701-07000456 10701-07000453 10701-07000151 10701-000113 10701-07000454 10701-07000455 10701-000071 10701-000070 10701-000069 10701-07000074 10701-07000075 10701-07000107 10701-07000695 10701-000064 10701-000063 10701-07000326 10701-000061 10701-07000325 10701-000059 10701-07000097 k1 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k1 k1 K2 K2 K2 K2 M K1 K2 K2 K1 K2 K1 M K2 CV. MERBAU CV. CENDANA MANDIRI MOTOR CV. KENCANA ACEH WIJAYA CV. YOGA JAYA LEMATANG THINUS. DIRGANTARA CV.BUMI SAKTI CV. TUNAS KARYA UTAMA CV. PINANG BAJA . RASINDO UTAMA CV. PUTRA SAKTI UTAMA CV. TUMBUH HIJAU BERKEMBANG PD. EKA PRATAMA CV. CV SUMBER EKA SARI. POLOMA CV. GATRA MEGA GRIYA PT. ARJUNA CV. CENDANA PUTRA PT. PASCO CV.

ASTRA GRAPHIA. INTAN LESTARI CV. PT CV. PT PT. KAMAJAYA CV. SETIA BERSAMA PT. EBEN ZAEZER PT. TIMUR JAYA ABADI . BUMA PRIMA SUKSES PT. PROSAFE CV. BAHANA EKA CIPTA PT. MERRIESCA CV. MITA KARYA UTAMA CV. BUMA KUMAWA PT.SRIJASA BRIKA PERKASA SRIJASA BRIKA PERKASA.457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000058 10701-000056 10701-07000504 10701-07000011 10701-000015 10701-07000010 10701-07000009 10701-000018 10701-07000018 10701-000020 10701-000021 10701-000022 10701-000023 10701-000024 10701-000025 10701-07000209 10701-07000211 10701-07000212 10701-07000210 10701-07000122 10701-000031 10701-07000015 10701-07000041 10701-07000259 10701-000035 10701-07000258 10701-000037 10701-000038 10701-07000035 10701-000040 10701-000041 10701-000042 10701-07000020 10701-07000365 10701-000045 10701-000046 10701-000047 10701-000048 10701-000049 10701-000050 10701-07000729 10701-000052 10701-000053 10701-07000115 10701-000055 10701-09000002 10701-07000215 K2 K2 K2 K2 M M M K2 B K2 K2 K1 K1 K1 K1 M b M m M K1 K1 k1 K1 K1 M K2 M M K2 K2 K2 B K1 B K2 K2 K1 K2 M B B B K2 M k1 m CV. CV CV. PT CV.YUVISAL CV. LOKA KHARISMA DIKARA PT. SUGIH RAHAYU BAHAGIA CV. tbk PT. KAROMAH TRI PANDA CV RIEMA PUTRA CV. PUTRA PERDANA CV. PT PRISMA CIPTA ABADI.KIMAS INDAH CV. CAHAYA PRIMA ULIMA NITRA. KIMAS PUTRA JAYA CV. ADIAN CV. JIMMULYA PT.LIMA PUTRA LHT CV. MANDIRI CV. PRIMA JAYA CV. ATLAS PRIMA JAYA CV. BULAN PURMAN ABADI PT. SARANA PUTRA PERSADA SARANA PUTRA PERSADA. REVIKA PERDANA CV. SEI ROTAN PT. PT PT. BEGARIA PRIMA MARIANA BAHAGIA. TIGA SAUDARA ABADI CV. SARANA INDAH LESTARI PT. TUNAS KARYA LEMATANG SENTANA. PANDAWA PUTRA UTAMA CV. KURNIA MULIA GEMA ABADI PT. PT CV. MITRA KARYA PERKASA KOPERASI CAHAYA PUTRA ASIA.

ARTHA BUANA MAKMUR CV. TREND CAHAYA ANUGRAH KOKARPRIN 13 KERTAPATI PT. SINAR CIPT ACEMERLANG CV. AGUNG JAYA CV. DWI TUNGGAL PT. MULIA BINTANG CV. ALIMTEX CV. BINA UTAMA SEJAHTERA THAMRIN BROTHERS. WINSA CV. INDO CIPTA PERKASA CV. PUTRA PRIMAJAYA CV. SERA MEDICA CV. PT CV. AMOS PT. SINAR MUSI JAYA CV. TUNAS INDAH CV. PENJAHIT SWISS CV. TRI DAYA SAKTI CV. ZENDIKA KARYA MULIA CV. MUTIARA SAMUDRA PT. PT PT. MULTI DATA PALEMBANG CV. HEXA POWER CV.CIPTA SEJAHTERA CV. INTAN PELITA PT. KARYA INDAH JAYA CV. JAYA PROMA KURNIA CV. CHAN'S TAILOR . THAMRIN BROTHERS CV. OBOR BARU PT. LAMTOROGUNG CV.MEGA BIRU CV. SCORPION ABADI CV. USAHA LESTARI CV. DIRA SONITA PT. SEJAHTERA ABADI CV ADIAN CV ZULFAKAR PD.504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000216 10701-07000287 10701-000213 10701-00214 10701-07000573 10701-000211 10701-000209 10701-000210 10701-000208 10701-000207 10701-07000203 0701-000199 10701-000197 10701-000194 10701-000195 10701-000193 10701-07000064 10701-07000169 10701-07000457 10701-000189 10701-000188 10701-000187 10701-07000045 10701-07000330 10701-07000329 10701-07000532 10701-07000533 10701-000180 10701-000012 10701-000011 10701-000010 10701-000009 10701-000008 10701-000007 10701-000006 10701-07000025 10701-000004 10701-07000007 10701-000002 10701-07000200 10701-09000006 10701-09000005 10701-000218 10701-07000218 10701-07000217 10701-000221 k1 k2 b k1 k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 m k2 k1 k1 m k2 k2 k2 k2 k2 B k2 k1 m k1 b K2 K2 M K2 K2 K1 M M K1 K1 K2 k1 m m k1 m m m CV.SINAR CIPTA CHEMINDO LEMBAYUNG INDAH UTAMA. KHASMARAN CIPTA CV. RIAL SAPUTRA CV. CITRA AGUNG PERKASA CV. MUS INDAH PT. DRATAMA MULIA CV. INDO CITRA PERKASA CV.

SATRIA KARYA KHARISMA CV. DUNIA KIMIA UTAMA CV. KAMA JAYA PT. UNIAR PRATAMA PT. DHARMA MULIA BUANA ABADI CV. GANESHA CV. NAMIRAH CV. RADIT PRATAMA CV. PELANGIE INDAH PT. PELITA JAYA CV. UNGGUL MANDIRI CV. ASIA LAB CV. CHAN CV. USANTRA PRIMA CV. PT PT. SUMBER BAHAGIA .UNGGUL PERKASA PT. USAHA SEHATI BAHAGIA CV. PUTRI KEMBAR CV. WIDYAN AMITRA CV. MUSS CV. PURI BALITO PT. PUTRA UTAMA CV. KIMIA FARMA TD CV. ARLIA CV. KAYKO JAYADA CV. BELIBIS MUDA PERKASA TRIDAYA SAKTI MEDIMA. MAWAR MAS PT. ELGATAMA PT. RESTA PERDANA CV. PUSPA SARI CV. MEGA PRATAMA CV. PERISAI JAYA MAHESA PT. SAKTI MEGAH PERKASA CV.MEGA UTAMA MEDICA CV. SARANA AIR CV. FILIA ARNES CV. RAJAWALI MUSINDO CV. ZALYA DIXY CV. USAHA JAYA CV. ASEAN CV. SRIWIJAYA PANTRI UTAMA CV. RAMBUTAN SAKTI PERKASA PT.550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000219 10701-07000216 10701-000224 10701-000225 10701-000226 10701-07000597 10701-07000607 10701-07000606 10701-07000182 10701-07000179 10701-07000178 10701-07000177 10701-07000180 10701-07000181 10701-000236 10701-07000415 10701-000238 10701-000239 10701-000240 10701-000241 10701-000242 10701-000243 10701-000244 10701-000245 10701-07000466 10701-000247 10701-000248 10701-000249 10701-07000654 10701-000251 10701-000252 10701-07000086 10701-000254 10701-0002 10701-07000333 10701-07000298 10701-07000521 10701-000259 10701-07000397 10701-000261 10701-07000346 10701-000263 10701-000264 10701-000265 10701-000266 10701-000267 m m k2 k1 m m k2 k2 k2 m m M b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k1 m b b k1 k2 m k1 k2 k1 k2 b m m m k1 k1 k2 k1 k1 k2 CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA CV. USEKINDO KARYA UTAMA CV. SINAR TIARA PT.

KARYATAMA SAVIERA CV. PT PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA PT. CAHAYA SAKTI KENCANA PT. SELARAS PT. SEPAKAT UTAMA PT. SARIBUMI SRIGUNA PUTRA CV. ANUGRAH SERIBU DINAR CV. BERKAT UTAMA SEJAHTERA PT. ANUGERAH PRATAMA PT.596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000268 1001-000269 10701-07000052 10701-000272 10701-000273 10701-000274 10701-000275 1001-000276 10701-000277 10701-000278 1001-000279 10701-000280 10701-07000601 10701-000282 10701-07000602 10701-07000600 1001-000285 10701-000286 10701-000288 10701-000289 10701-000290 1001-000291 10701-000292 10701-000293 10701-07000078 10701-07000105 10701-07000191 10701-000297 10701-000298 10701-000299 10701-000300 10701-000301 10701-07000039 10701-07000691 10701-000304 10701-07000263 10701-000306 10701-07000265 10701-000308 10701-000309 10701-07000289 10701-07000288 10701-07000146 10701-07000089 10701-000314 10701-000315 10701-000316 k2 k2 k2 k1 b b b k1 m k2 m m k2 m k1 m k1 m k2 k2 m m m m B b k1 m m k2 b k2 m k2 CV. PERDANA ABADI PERKASA CV. BINTANG ANUGRAH JAYA CV. BUANA UTAMA MOTOR CV. MUSI ASLI CV. SARANA LALU LINTAS CV. TOBONG CV. MUTIARA PT. MANDIRI SEJATI FAJAR MAS MURNI. BUMI SUBUR SURYA ADIGUNA ABADI. LIMA SAUDARI CV. KONI JAYA PERUSAHAAN EROPA MEUBEL CV. BINA KARYA CV. PT SUMBER AWAL SINAR. FITROH TIJAROH m k1 m k2 k1 k2 k2 M M k1 m m PT. ARAHAM MANDIRI BERSAMA CV. PT PT. DWI SYAPUTRA CV. LINTAS WAHANA MILLENIUM CV. GENTING CHANGE PT. MELLZA PUTRINDO CV. EPPOSAL . PRIMA HARLESA SENTOSA PT. YATRA PERSADA CV. PUTRA SAKI PT. KOSINDO SUPRATAMA PT. MUSI ASLI CV. SUKSES CITRA INDOTAMA CV. LAMBUNG KARANG SAKTI CV. SENTOSA CV. SEGALA JAYA CV. PRIMA GANESHA CV. SANLIN JAYA CV. HANEDA CV. SUMBER SUKSES SEJATI INDAH CV.JAYA SEMESTA CV.

ADHEL JAYA . DUTA MATA AIR CV. ALUMUGADA JAYA MANDIRI CV. SATRIA JAYA PRIMA PT. PUTRA TUNGGAL PRATAMA CV. SEKAWAN KONTRINDO CV. DISELINDO PT. SURYA KENCANA SAKTI PT. GUMARI JAYA CV. ALGA CV. SETIA BERSAMA ANUGRAH CV. PUTRI HANDAYANI CV. BINTANG WIJAYA CV. RESTU PRIMA LESTARI CV. SEPAKAT JAYA CV. PURNAMA SARI MANDIRI PT. PUTRA PRATAMA MANDIRI CV. MENTARI MEDIKA FARMA CV. CHANDRATEX CV. MANDIRI PRIMA KARSA PT. CIPTA SUKSES UTAMA PT. CITRA PRIMA LESTARI CV. BAHAGIA PT. SARANA PIPA BAJA CV. GARUDA PERSADA CV. ANNEX PUTRI TUNGGAL. PUTRA DARMAWAN CV. PUTRA PERDANA CV. MEDIA TEKNIK CV. RESTU ABADI CV. CIPTA MAKMUR PT. PUTRA PEMBANGUNAN CV. SURYA PUTRA MANDIRI CV. DARMANTO BUANA CV. SANDES PRIMA JAYA CV. MAPALA CV. SEJAHTERA JAYA ABADI PT. CHERYN MINAH PT. HASIL KARYA CV. PRATAMA CV. DUTA SARANA TRADING PT. DIAN HANDAYANI CV.643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000317 10701-000318 10701-07000220 10701-000320 10701-07000199 10701-000322 10701-000323 10701-000324 10701-000325 10701-07000290 10701-000327 10701-000328 10701-07000469 10701-07000468 10701-07000470 10701-07000206 10701-000333 10701-000334 10701-07000062 10701-000336 10701-000337 10701-07000496 10701-000339 10701-07000208 10701-000341 10701-000342 10701-07000622 10701-07000623 10701-07000621 10701-07000620 10701-07000401 10701-000348 10701-07000583 10701-000350 10701-07000400 10701-07000128 10701-000353 10701-000354 10701-000355 10701-000356 10701-000357 10701-000358 10701-000359 10701-000360 10701-000361 10701-000363 m m k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k1 k2 m m k2 k1 K2 m k1 k1 k1 k1 k1 k1 m m m b k2 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m m m k1 k1 k2 k2 CV. CV KOPERASI PEGAWAI TELKOM CV. MATRA PT. PERMATA SUBUR KONTRINDO PT.

BAGUS TIMUR CV. BAHAGIA JAYA BERSAMA PT. CHAMPION TECHNICAL UTAMA CV. KIRAYA CV. DARMA PUTRI PT. MERAPI JAYA PT. WIRA KARYA CV. DIANA & CO CV. EFASINDO PRIMANTARA PT. SETIA DARMA WIJAYA PT. PUTRA BANGSA CV. MELABINDO ANDARTAMA . TUNAS ELECTRINDO Fa. NAMIRA ALISYAH CV. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CV. NOVAM CENDANA PT. EKA KARYA THAMA CV. TRIO SISTER'S CV. CIPTA MANDIRI CV. TRIA MANDIRI CV. DAFFA UTAMA CV. SINAR ANCAH ABADI CV. LIMASTA CORP CV. SERIBU SATU NIAN CV. RICKY PT. SINAR TERANG CV. HAGABAYA SEJATI CV.689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000365 10701-000366 10701-000367 10701-000368 10701-000369 10701-000370 10701-000371 10701-07000502 10701-000373 10701-000374 10701-07000127 10701-000376 10701-000377 10701-000378 10701-000379 10701-000380 10701-000381 10701-000382 10701-07000845 10701-07000842 10701-000385 10701-07000047 10701-07000049 10701-000388 10701-07000345 10701-000390 10701-07000685 10701-07000154 10701-000393 10701-07000520 10701-000395 10701-000396 10701-000397 10701-000398 10701-07000694 10701-000400 10701-000401 10701-000402 10701-000403 10701-000404 10701-000405 10701-000406 10701-000407 10701-000408 10701-07000166 k1 m k2 k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 m m m k1 k1 m k1 k2 m m k2 k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 b m m m k2 b k2 CV. PUTRA DARMA CEMERLANG CV. PURI PERKASA PT. BAYAS TRADING COMPANY CV. BINA BUANA INDAH CV. MEKANIKA JAYA CV. KELUARGA LUBAI RAMBANG CV. PENTA SUMATERA GROUP CV. TIARA INDAH CV. BINTANG MUDA SRIWIJAYA CV. CAHAYA DIESEL CV. MITRA PRATAMA PT. PADMA CV. MEGA KARYA ABADI CV. MUSI PRIMA KARSA CV. CHAMPION MOTOR CV. PRIMA WAHYU UTAMA CV. KARYA TEKNIK PT. GRAHA KLM (KELUARGA LEADER MANDIRI) CV.

LITA GITA SARI CV. TANJUNG JAYA PD. KARYA SEMPURNA CV. BILLY CV. HOLAU CV. PT PT. NUANSA PUSPITA SEJAHTERA CV. KANARI CV. SELABUNG GRAFIKA CV. DASCA CV. JUNG JAYA CV. PALKEM CV. METRO JAYA CV. SUCCES GRAF DEWA PATRIA. CLIF PUTRA JAYA CV. USAHA ANDIKA CV. TIGA PUTRA CV. PRIMA JAYA CV. MAJU INDAH PERKASA CV. CAHAYA ABADI PD. RATU AMAL CV. DUTA MARLIH CV. KARYA YAYU ABADI CV. WIKATAMA JAYA CV. CAHAYA SELABUNG CV. MULIA MEDIKA CV. BINTANG ADI TEKNIK . WAHYU LESTARI CV. VITAMA MAKMUR CV. JEMBAR CV. SELALAU CV. KAMBOJA CV. DAYA PURNAMA CV. ASRI MANDIRI CV. SINAR SELABUNG CV. KARSA-5 CV. AMAL BHAKTI CV.734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000410 10701-000411 10701-07000538 10701-07000380 10701-000414 10701-000415 10701-000416 10701-07000699 10701-07000698 10701-000419 10701-07000700 10701-07000705 10701-000422 10701-07000701 10701-07000702 10701-07000707 10701-07000145 10701-000427 10701-000428 10701-000429 10701-07000878 10701-000431 10701-000432 10701-000433 10701-07000614 10701-000435 10701-000436 10701-07000116 10701-07000224 10701-07000368 10701-000440 10701-000441 10701-000442 10701-07000352 10701-000444 10701-000445 10701-000446 10701-07000098 10701-000448 10701-000449 10701-07000408 10701-000451 10701-07000875 10701-000453 10701-07000479 10701-000455 10701-000456 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k1 m m B m k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 m m k2 m k2 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 CV. ALVIN CV. SETIA BUDI PT. LUSSIA CV. KHARISMA PERSADA CV. FRANTIN COM PT. TRI TUNGGAL CV. ORLANDO CIPTA PERDANA CV. DON KING CV. DINAMIKA CV. SANDI SINGA NAGA CV.

ELECTRONIC CAHAYA MAJU CV. CV PT. MITRA JAYA CV. DAYA CIPTA SARANA CV. ARKAN JAYA CV. NAGA SARI CV. SATRIA UTAMA CV. REZCO . ANDALAH KOPERASI KARYAWAN PUSRI CV. SINAR ABADI CV. JASA KAWAN CV. FAKSY KASIH SETIA. GAMLANG CV. RIVIRA PRIMA CV. AKSARA INDAH CV. KERTA MULIA CV. MEGA LARAS ENGINEERING CV. ETIKA MULIA CV. CV CV. MAJU JAYA CV. TANDEM DELTA CV. ATLAS MANDIRI ABADI CV. MEDIA ANTAR NUSA CV. CV CV. KARANG TUMARITIS CV. LEON TEL CV.781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000833 10701-000458 10701-000459 10701-000460 10701-07000104 10701-000462 10701-07000103 10701-000464 10701-07000061 10701-000466 10701-000467 10701-07000703 10701-07000912 10701-000470 10701-000471 10701-07000546 10701-07000545 10701-07000096 10701-07000175 10701-000476 10701-000477 10701-000478 10701-07000442 10701-07000515 10701-000481 10701-000482 10701-000483 10701-000484 10701-000485 10701-000486 10701-000487 10701-000488 10701-07000688 10701-000490 10701-000491 10701-000492 10701-000493 10701-000494 10701-07000003 10701-00496 10701-000497 10701-000498 10701-000499 10701-000500 10701-000501 10701-000502 m k1 k1 k2 k1 k2 K1 b B k1 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 m k2 k1 k2 k1 k2 CV. YUSUF COMPANY CV. ANEKA KARYA CV. BINTANG MAKMUR PT. UNITED TRACTORS CITRA ABADI INDAH CEMERLANG. CEMPAKA CV. MEDIA SUMSEL MEMBANGUN KOPETRANS PALEMBANG CV. DUTA BUANA PT. MULTIKOM CV. MEDIAKOM CV. LEDIVAL CV. AGUNG RAHMAT CV. MUSAN PUTRA BINTANG KOPKAR. TRIANA PT. SUCI ABADI PT. KAMDATU CV. ARITA HUSADA KARYA CV. SUMBER JASA CV. AMD PALEMBANG KARANG PANJANG JAYA.

BINA KARYA HUTAMA CV. ZSASKIA CV. FIJRATULLAH ASLIYAH CV. REZEKI MULIA CV. RIPAL PUTRA CV. DWI PUTRA MANDIRI CV. JUPITERINDO PRIMA CV. ARYA BIMA PUTRA CV. INDOMAN CV. BUMI SRIWIJAYA CV. KUNNCI SARI CV.827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000503 10701-000504 10701-07000331 10701-000506 10701-000507 10701-000508 10701-000509 10701-07000570 10701-000511 10701-07000110 10701-000513 10701-000514 10701-000515 10701-000516 10701-000517 10701-07000505 10701-000519 10701-000520 10701-000521 10701-07000892 10701-000523 10701-000524 10701-000525 10701-000526 10701-000527 10701-000528 10701-07000589 10701-000530 10701-000531 10701-000532 10701-07000105 10701-07000102 10701-000535 10701-07000150 10701-000537 10701-000538 10701-000539 10701-000541 10701-000542 10701-000543 10701-000544 10701-000545 10701-000546 10701-000547 10701-000548 k2 k2 m k2 k2 k2 m k2 m b k2 k2 k2 k1 m b k1 k1 k1 k2 m b k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k2 CV. HARTIKA GEMILANG CV. BUANA ARTHA MANDIRI CV. LAKSANA FAJAR PT. ASTRA INTERNATIONAL. PERKASA JAYA ABADI CV. BERKATINDO JAYA LESTARI CV. ANUGRAH PRATAMA CV. NIRWANA CV. INDO JAYA CV. KARYA BHAKTI SUBUR PT. MULTISERA INDOSA CV. GUMAY JAYA CV. LENTERA JAYA MAKMUR CV. NALOM CARANA . FERANSYAH CV. DAHLIA CV. CITA UTAMA CV. TIDAR RAYA MEDIKA PT. ASTINA CV. ANUGRAH MITRA SEJATI PT. DELTA MANDIRI CV. ARGO WILLYS CV. KARYA AGUNG PRATAMA PT. TBK CV. MEDIA NUSA SEMESTA CV. HAJJAH SONNY CV. ASHFRI PUTRALORA CV. AGUNG DEPATI PT. MULTI SARANA PD. CITRA INDAH UTAMA CV. SEMBILAN SAUDARA PT. WINDU JAYA KPRI "SEHAT" PT. BODRONOYO PT. ALAM BINA SEJAHTERA CV.

AFANINDO TEKNIK CV. SURYA KENCANA JAYA PRATAMA CV. MUSI TIRTA PERSADA CV. MEGATECH PT. SARI GUNDA CV. LINGGA CV. MITRA WIRA ABADI PT. RAISYA CV. KUNANG JAYA CV. TIMUR BARU CV. ARGA PUTRA PERKASA CV. GELORA SURJALAYA CV. NABILA . MITRA USAHA CV. CENTRAL CV. MERIDIA FASHA CV. SUKSES MANDIRI CV. ARGA WICAKSONO PT. CAYE BADAS LAMBIR CV. PURNAWIRA MUSTIKA CV. RIZKY PUTRA CV. ELHA PRATAMA CV. WAHYU CV. PT CV. SENDOK ILMU CV. CITRA MARG NUSANTARA ADOVELIN RAHARJA. REYVEN ANDERSON BERSAMA CV. LITRA DALA CV. SELARAS SIMPATI NUSANTARA CV. WANGEN JAYA CV. DAVID ADVERTISING GRAHA CV. EKO CITRA SRIWIJAYA CV PUTRI CV. RAPINDO CITRA CV. ANDALAN MANDIRI PRIMA CV. GELORA PAJAJARAN CV. BUMI SRIWIJAYA CV. WIJAYA GROUP CV. CAHAYA SAMUDRA PT. BUDI LUHUR PT. SUKSES SENTRAL SARANA CV. DIAN PRIMA ABADI CV. SINERGI CV. DWI PERKASA MANDIRI CV. ASTHARINI BHAKTI MANDIRI CV.872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000315 10701-000550 10701-000551 10701-000552 10701-000553 10701-000554 10701-000555 10701-07000847 10701-000557 10701-000558 10701-000559 10701-07000551 10701-07000552 10701-07000648 10701-07000645 10701-07000650 10701-07000647 10701-07000651 10701-000567 10701-07000646 10701-07000652 10701-000570 10701-07000939 10701-000573 10701-000574 10701-000575 10701-000576 10701-000577 10701-000578 10701-000579 10701-07000072 10701-000581 10701-000582 10701-000584 10701-000585 10701-000586 10701-09000007 10701-000588 10701-000590 10701-000591 10701-000592 10701-07000594 10701-000594 10701-000595 10701-07000083 10701-000597 m b k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m m m k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 m k2 k1 k2 m k2 m k1 k2 m k1 m k2 k2 B k2 CV. ROSARUM CINDO CV.

MITRA GANNA RIFA PT.PUTRA SUNGAI RAYA CV. KAR MONITOR CV. RAVIEM PERMATA NIAGA PT.918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10710-000598 10701-000599 10701-000600 10701-07000344 10701-000602 10701-000603 10701-000604 10701-000605 10701-07000717 10701-000607 10701-000608 10701-07000573 10701-000610 10701-000611 10701-07000526 10701-000613 10701-000614 10701-000615 10701-000616 10701-000617 10701-000618 10701-000619 10701-000620 10701-000621 10701-000622 10701-000623 10701-000624 10701-000625 10701-000626 10701-000627 10701-000628 10701-07000735 10701-000630 10701-07000432 10701-000632 10701-000633 10701-000634 10701-07000439 10701-000636 10701-07000757 10701-000638 10701-000639 10701-07000004 10701-08000001 10701-08000002 10701-08000003 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m m m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 m m k1 m k2 k2 k1 k1 m k2 K2 b m k2 CV. SARANA SUKSES BRSAMA PT. KALIMAS PT.MULTI DATA PALEMANG PT. MULYA AVIANI CV. DIRA KITO UTAMA PT. ANUGRAH JAYA CITRA NUSA CV. EXCON CON RACO ELVASINDO PRASADA. PURNA CAHAYA ANGKASA CV. SERASAN SEKUNDANG CV. PUSRI PT. KAR RS. MULIA INDEPENDEN PT. BATUBARA MANDIRI INDONESIA CV. ONTIMA CV. DINAMIKA MANDIRI CV. ANUGRAH PERTIWI CV. CV PT. TATA BUMI BERSAMA PT. DEBORA JAYA PRIMA CV. WIRA USAHAPRIMA BHAKTI CV. WIRA BHAKTI SRIWIJAYA CV. EMKL AMANAH JAYA PT. JALA BUMI PERKASA CV. SARI MULIA CV. SAMBU JAYA CV. INTI INFORMATIKA PD.KARYA HARAPAN MANDIRI CV. YUDISTIRA KPRI IAIN RADEN PATAH . TRI ANUGRAH CV DWI INDO PERTIWI CV. GRIYA MI LLENIUM CV. LAPAS CV. BERKAH KURNIA AGUNG CV. SRI PUTA CV. ULICO DHARMA PT. MUSI UTAMA TRAD COY PT. HOTAMA MEDIPHAR CV. DACAYO CV. NUR FAJAR CV. SINAR ASIA KOP.PUTRA JAYA CV. OGRA MULIA ABADI KOP.

HASABAH PERKASA PT. TAMIANG PT. AGUNG PUTRA HAGANA PT. AMANAH CV. BINA MITRA UTAMA CV AMANAH SRIWIJAYA LESTARI PT SERUYA JAYA CV CITRA GEMILANG CV TRITAN LESTARI PT EMKL AMANAH JAYA CV D'VIONA ANUGERAH ABADI CV MULTI MANUNGGAL ABADI PT CAMPANG 3 KONTRAKTOR UTAMA CV GEN TRACO CV PANJI SEJATI CV MITRA BISNIS SOLUSINDO PT ANGKUTAN UTAMA PERKAS PT RADEN GEMPITA WISATA CV TRI PERMATA CV KARYA UTAMA CV MITRA GUNA MANDIRI CV BAHASA EKA CITRA CV VICTRA PRATAMA CV TITI INDO WANGSA JAYA CV BANTEN INDAH CV KARYA INDAH CV ROULI JAYA CV TASYA JAYA PT PETEKA KARYA SAMUDRA CV EKA CIPTA SRIWIJAYA CV WIJAYA SETIAWAN CV. TANIA MANDIRI SENTOSA CV. MADIRI DWI PRATAMA CV. PARAMITRA CINTA PERSADA PT. PERFOMNCE JAYA CV. INTIPAL MANDIRI PRATAMA .964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000004 10701-08000005 10701-08000006 10701-08000007 10701-08000008 10701-08000009 10701-08000010 10701-08000011 10701-08000012 10701-08000013 10701-08000014 10701-08000015 10701-08000016 10701-08000017 10701-08000018 10701-08000019 10701-08000020 10701-08000021 10701-08000022 10701-08000023 10701-08000024 10701-08000025 10701-08000026 10701-08000027 10701-08000028 10701-08000029 10701-08000030 10701-08000031 10701-08000032 10701-08000033 10701-08000034 10701-08000035 10701-08000036 10701-08000037 10701-08000038 10701-08000039 10701-08000040 10701-08000041 10701-08000042 10701-08000043 10701-08000044 10701-08000045 10701-08000046 10701-08000047 10701-08000048 10701-08000049 k2 k2 m k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 m m k2 k1 b b b m k2 k2 k1 CV. DETA MEDICA CV. SUN EDELLWIESS CV. MANDIRI DWI AMANDA CV. SEULAWAH PUTRA PT. AMANDA JAYA CV. ETERNITY NUSANTARA CV. AGUNG SAMPURNA PT. GRAHA KIRANA TAXI CV. CIPTA KARYA PERSADA CV.

SRIJAYA ALAM PUSAKA CV. YAARAFI CV. EKA LESTARI CV.1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000050 10701-08000051 10701-08000052 10701-08000053 10701-08000054 10701-08000055 10701-08000056 10701-08000057 10701-08000058 10701-08000059 10701-08000060 10701-08000061 10701-08000062 10701-08000063 10701-08000064 10701-08000065 10701-08000066 10701-08000067 10701-08000068 10701-08000069 10701-08000070 10701-08000071 10701-08000072 10701-08000073 10701-08000074 10701-08000075 10701-08000076 10701-08000077 10701-08000078 10701-08000079 10701-08000080 10701-08000081 10701-08000082 10701-08000083 10701-08000084 10701-08000085 10701-08000086 10701-08000087 10701-08000088 10701-08000089 10701-08000090 10701-08000091 10701-08000092 10701-08000093 10701-08000094 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 b m k2 k1 b k1 k2 k2 CV. TIARA SALSABILA CV. LOVINA MULYA PRATAMA KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI PT. ANUGRAH KARYA INSANI CV. NUGRAHA SARANA SAKTI PT.OTISTA CV. SRIWIJAYA ABADI CV. SERUMPUN JAYA KOPERASI KARYAWAN KITLUR PALEMBANG CV. NANTA CV. CONSUMA INDONESIA CV. DUTA TENIK CV. GEMA KARYA MANDIRI CV. MUSI UTAMA BERCAYAHA PT. BANGUN PUTRA REMAJA CV. GRAHA MENARA MAKMUR CV. ADE PUTRA . SINAR INTI SEJAHTERA CV. PERISAI BINTANG SAKTI PT. DWI PRATAMA AMANDA CV. VICTORY CV. PRATAMA MANDIRI SUKSES CV. DYKA JAYA MULIA CV. SUMBER BUANA MUSI CV.TEGAR JAYA CV. SUMBER ALAM LESTARI PT. MEDIA DAYA CIPTA CV. SUMBER MOTOR PT.SINAR MULYA CV. SAHABAT SEJATI PT. SETIA ABADI GRAFIKA CV. SRIJAYA SAKTI PT. LAKSMI MOTOR CV. DUA UTAMA CV. SANJAYA CV. CIPTA NUGRAHA CV. LIDODESI CV. ANDAL PRATAMA ABADI CV. TENANG MOTOR CV. TRI SAMPURNA CV. HANITO KARYA CV. SEHATI CV.

SCORPION ABADI CV. TRI WITASA KARYA PT. RIGUS MANDIRI CV. SAGITA TEKNIK CV. NENTRI BERSAUDARA CV. MUSTIKA PERMATA ALAM CV. CAHAYA RANTI PRATAMA CV. INDOARIHA PERDANA MANDIRI CV. DWI MAKMUR MANDIRI CV. TEPE GRUP CV. EKA MULIA CIPTA PRIMA CV. ARTA SURYA ABADI CV. CARNATHA MULIA CV.1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000095 10701-08000096 10701-08000097 10701-08000098 10701-08000099 10701-08000100 10701-08000101 10701-08000102 10701-08000103 10701-08000104 10701-08000105 10701-08000106 10701-08000107 10701-08000108 10701-08000109 10701-08000110 10701-08000111 10701-08000112 10701-08000113 10701-08000114 10701-08000115 10701-08000116 10701-08000117 10701-08000118 10701-08000119 10701-08000120 10701-08000121 10701-08000122 10701-08000123 10701-08000124 10701-08000125 10701-08000126 10701-08000127 10701-08000128 10701-08000129 10701-08000130 10701-08000131 10701-08000132 10701-08000133 10701-08000134 10701-08000135 10701-08000136 10701-08000137 10701-08000138 10701-08000139 10701-08000140 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 m m k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 m k1 b k1 k2 k1 k1 k2 m m k2 k2 k1 CV. MULIA KARYA LESTARI CV SEGITIGA BERMUDA SURYA WIYA ADINATA CV MUARA CV BINTANG CV KARYA PRATAMA MANDIRI PT SURYA SRIWIJAYA PT APOLLO TEKNIK CV ANUGRAH PERDANA CV HERO CV SAWUNG GALING CV MEDIA ABADI PT PELANGI MAS HCO CV LIMAS JAYA CV TRIO ADE PT VICTOR JAYA PT WAHANA PERKASA MUDA CV NUSANTARA-IT PT ASIA PERKASA KONTRINDO CV VICTOR TAILOR CV LAM JAYA CV PUTRA SRIWIJAYA PT SUPRA EKSPLORER NUSANTARA CV KARYA SUKSES MANDIRI CV KENCANA INDAH MANDIRI CV MUSTRACOM CV IMAM BONJOL CV DUTA CAMTIKO CV BAKTI PUTRA . BINA MITRA CV. TOBONG CV. GADING PERMAI GROBOK CV.

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000141 10701-08000142 10701-08000143 10701-08000144 10701-08000145 10701-08000146 10701-08000147 10701-08000148 10701-08000149 10701-08000150 10701-08000151 10701-08000152 10701-08000153 10701-08000154 10701-08000155 10701-08000156 10701-08000157 10701-08000158 10701-08000159 10701-08000160 10701-08000161 10701-08000162 10701-08000163 10701-08000164 10701-08000165 10701-08000166 10701-08000167 10701-08000168 10701-08000169 10701-08000170 10701-08000171 10701-08000173 10701-08000174 10701-08000175 10701-08000176 10701-08000177 10701-08000178 10701-08000179 10701-08000180 10701-08000181 10701-08000182 10701-08000183 10701-08000184 10701-08000185 10701-08000186 10701-08000187 k1 k2 m b k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 b m m k2 k2 k2 k2 m m m k1 m k1 k1 k1 k1 k2 m m m k1 k2 k2 k2 m k1 b k2 k1 m k1 k2 k2 m m CV PUTING RATU CV CAHAYA PERSADA PT SUMBAN CIPTA MANDIRI PT DMD BERSAUDARA CV FIKRAM PRATAMA PT HARFINDO JASA LESTARI CV TIGA F CAHAYA MUSTIKA CV TRI KARTIKA CV KALYCA PUTRI UTAMA PT BAHAGIA UTAMA SENTOSA CV INDRA WIJAYA TAHAR GROUP PT ELEKTRINDO DATA NUSANTARA PT DATRACO SAKTI ENGINEERING CONTRACTORS PT PAN SELATAN CV AL-FARIZI TOKO SURABAYA CV KURNIA CV SEPTADA PUTRA CV PUTRA SERUMPUN CV ATMO CV SURYA PERSADA PT BINA CAKRA BIRAWAN CV CERENITA CV JATI RAYA MANDIRI CV CUTAMA CV GERVASINDO SURYA PERKASA CV INFORMATIKA PERKASA CV PUTRA HARAPAN JAYA PT TIGA PUTRA WIJAYA PT TUAH JAYA BERSAMA CV ARTHA PERKASA CV ELGA TAMA CV CIPTA GLORIA CV CAHAYA CV MUHRIMAR JAYA CV INTI SUMATERA INDONESIA CV ARTHA MITRA PERDANA CV PROINDO CV BINTANG ADI TEKNIK CV GRASIA CV ARGHA INDAH PRATAMA PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA BERKAH MANDIRI PT MERAKSARAYA CV SEKINTANG JAYA SAKTI .

CV SATYA PUTRA PERSADA. PT LAMTAMA. CV INTI PRIBUMI. PT HERCO TECHNICAL. CV HAVRACO JAYA. PT SRI BRIKA PRIMA. SANDRINA PT. CV CATRA MEGA GRIYA. CV BERKAT. CV A SYIFA. PT ARIAL NIAGA NUSANTARA. PT KASMARAN CIPTA. CV DUTA MUSI SARANA. RIDHO SANTOSA PERSADA MALTA SATYA UTAMA. CV DOK&PERK KODJA BAHARI (PERSERO) CAB. CV MAKMUR. CV NALA UTAMA. CV SEI ROTAN. PT TRI LESTARI UTAMA.TASYA KIRA INDAH CV. PT THAMRIN BERSAUDARA. PT CV SANDRINA CV TASYAKIRA INDAH CV. CV LAMTAMA DO. GURUH AGUNG CV HUSTA TEKNIK PUTRATAMA CV. CV AMD. CV NUSA SARANA CITRA BAKTI. PT PANGERAN.1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000188 10701-08000189 10701-08000190 10701-08000192 10701-08000193 10701-08000194 10701-08000195 10701-08000197 10701-08000198 10701-08000199 10701-08000200 10701-08000201 10701-08000202 10701-08000203 10701-08000204 10701-08000205 10703-08000028 10706-08000062 10701-08-00020 10701-08-00020 10701-08000206 10701-08000207 10701-08000208 10701-08000209 10701-08000210 10701-08000211 10701-07000014 10701-07000019 10701-07000024 10701-000027 10701-07000028 10701-07000034 10701-07000032 10701-07000031 10701-07000043 10701-07000044 10701-07000063 10701-07000079 10701-07000080 10701-07000082 10701-1-070000 10701-07000101 10701-07000109 10701-07000114 10701-07000117 10701-07000126 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 b k2 k2 k1 m k1 k1 k2 k2 M B M k2 m K1 K2 K2 B B k2 m k2 k2 k2 K2 k2 k1 k1 m CV MEGA JAYA MANDIRI PT WAHYU TEMURUN CV MITRA MANDIRI PT EMPAT INTAN MUTIARA CV DILLA UTAMA PT HAR 777 PT PATRA PERSADA NUSANTARA CV LIMARIAJAYA CV DUTA MANDIRI CV CAHAYA BUANA MAS PT CAHAYA KASIH ABADI CV AMITA CEMERLANG KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA KURNIA MULIA GEMA ABADI. CV USAHA JAYA MAKMUR. PT . PT MAYANG SARI.

CV PUTRA PERDANA. CV LUX TAILOR.CV DUA SEKAWAN. CV HARAPAN. PD KENCANA. CV DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA. CV CIPTA BUSANA. CV . CV RIDHOMU. PD MITRA USAHA MANDIRI. CV SUMATERA SYNERGY INDONESIA. CV AGUNG BURAI INDAH. CV CIPTA MARGA NUSANTARA. CV RAJAWALI MAS. CV KOP. CV PRIMA KARYA GAMA. CV BAHTERA JAYA. CV CITRA BUANA PRATAMA. CV GITA PRATAMA. CV MUSI TERANG. CV BATARA MANDIRI INDONESIA. PT ANIZZA CITRA UTAMA. Fa PESONA. CV MAKMUR SAKTI AGRA MANDIRI PERTAMINA TONGKANG. KARYAWAN PDAM TIRTA MUSI DIRGANTARA MEDICAL. CV SRIWIJAYA. KOP AGUNG TRI MANDIRI. CV DHARMA UTAMA. PT MUSI BESTARI. KARYAWAN ENERGY ANDALAN.1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000144 10701-07000155 10701-07000158 10701-07000159 10701-07000174 10701-07000176 10701-07000190 10701-07000195 10701-07000214 10701-07000223 10701-07000247 10701-07000248 10701-07000251 10701-07000260 10701-07000261 10701-07000264 10701-07000266 10701-07000268 10701-07000272 10701-07000279 10701-07000282 10701-07000283 10701-07000285 10701-07000291 10701-07000302 10701-07000328 10701-07000306 10701-07000350 10701-07000355 10701-07000357 10701-07000403 10701-07000406 10701-07000419 10701-07000420 10701-07000443 10701-07000510 10701-07000525 10701-07000563 10701-07000592 10701-07000631 10701-07000662 10701-07000730 10701-07000744 10701-07000755 10701-07000759 m K2 k1 K2 m m k2 m k2 k2 k1 m m k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 b k2 m m k1 k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k1 k2 k1 TIARA TUNAS MANDIRI. PT SINAR AGUNG. CV MITRA LESTARI. PT AKSENINDO CIPTA INDAH. PT ANDALAN JAYA. CV ESA MITRA USAHA. CV MITRA. PT MAITRI SATYA BAHTERA. CV CITRA. CV AROMA. PT MARADA PHARMA MEDICA. CV SEKOJO MOTOR. PT DEWA SAWIT MANDIRI. PT KOP. CV LEVARIN SAKTI.

CV JANUR KUNING. PT . CV DAVIZ. CV ASIA JAYA. PT HEXADECIMAL INDONESIA. CV DUTA UTAMA. PT KARYA BAKTI. CV RADEN MULYA. CV ANUGRAH BARLIAN. CV JERUJU MANDIRI. CV MENARA MAS BERSAUDARA. PT KESUMA MANDIRI SEJAHTERAS. CV KARYA CIPTA SEJAHTERA. PT ANDALAS PERSADA TEKNIK. CV GOTI. CV LUBUK SAKTI. PT HUSADA GITA PARAKSA. CV METRO MANDIRI MULIA. CV SETIA PERKASA NUSA RAYA. PT DEWA SUKSES MANDIRI. CV TETRA AGUNG SENTOSA. CV GOLDEN SURYA ENTERPRISE. CV ENVIROFISH BIRU SEMESTA. PT GRAHA MENARA MAKMUR.1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000770 10701-07000772 10701-07000814 10701-07000826 10701-07000882 10701-07000899 10701-07000911 10701-07000914 10701-07000919 10701-07000923 10701-07000942 10701-07000943 10701-0700045 10701-07000951 10701-07000961 10701-07000962 10701-07000963 10701-07000952 10702-07000004 10701-08000213 10701-08000214 10701-08000215 10702-08000004 10701-08000216 10713-08000217 10713-08000218 10713-08000219 10713-08000220 10713-08000221 10713-08000222 10701-08000223 10713-08000224 10713-08000225 10713-08000226 10713-08000227 10713-08000228 10713-08000243 10713-08000230 10713-08000231 10713-08000232 10713-08000233 10713-08000234 10713-08000235 10713-08000236 10713-08000237 10713-08000238 10713-08000239 k1 k2 m b m m k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k1 m m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 b m k1 m m k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m k2 k1 k2 k1 k2 DUTA HASTA INDAH. PT HARAPAN TRI GUNA. CV SINAR KENCANA STUPA. CV KALI MAS RAYA. PT REKI MAI JAYA. CV DWI BUANA MEDIKA. CV KINANTI ARTHA MULIA. PT KURNIA SENTOSA. CV MAHESA KURNIA SEJAHTERA. PT MAHESA KURNIA SARANA. PT ENAM PUTRA. CV ALYA. CV CITRA SRIWIJAYA. PT DARIA INFRA STRUKTURE. PT MARVIN. CV CHAKRA SRIWIJAYA. CV MAURAH. CV ALFANIA BUANA PELITA. CV ALDAVIN. CV SRIJAYA MAKMUR. CV LIMA BERLIAN. PT DWI GADING PERKASA. PT CIPTA INSAN MANDIRI. PT CAHAYA SAMUDRA ABADI.

PT ANUGRAH DUTA ABADI. PT MUARA DUA PERMAI. PT ALFI PERDANA MANDIRI. PT BUANA CITRA PERKASA. CV DUNIA KIMIA UTAMA. PT TUNAS KARYA JAYA. CV ASTINA.1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000240 10713-08000241 10713-08000242 10713-08000244 10713-08000245 10713-08000246 10713-08000247 10713-08000248 10713-08000249 10713-08000250 10713-08000251 10713-08000252 10713-08000253 10713-08000254 10713-08000255 10713-08000256 10713-08000257 10713-08000258 10713-08000259 10713-08000260 10713-08000261 10713-08000262 10713-08000263 10713-08000264 10701-08000265 10701-08000266 10701-08000267 10701-08000268 10701-08000269 10701-08000271 10701-09000001 10701-09000003 10701-09000004 10701-09000008 10701-09000009 10701-09000011 10701-09000012 10701-07000001 10701-07000012 10701-07000017 10701-07000026 10701-07000038 10701-07000076 10701-07000086 (REV) m m k2 k2 k2 m b k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 b b k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 m b k2 k2 k1 m k1 k2 M K1 B K2 M K2 M SYAMBA NOTO SAMUDERA. CV RIZKY UTAMA. CV INTAN LESTARI. CV AMELIA MANDIRI LESTARI. PT . CV HIDAYAT. CV TUJUH PERMATA HATI. PT SHARIFF PRATAMA. CV PT SUMEX INTERMEDIA CV BAYA NIHAN CV TRI TUNGGAL CV EKA NUSA HARAPAN PT ESBECON UTAMA MERRIESKCA. PT KOMERINO. PT HERNICO. CV SARIBUMI SRIGUNA PUTRA. CV INTI MEDIA. PT TANDA PASAI. PT KENCANA GLOBAL. CV KINANTHI. PT GUNUNG MAS PENDAWA. PT DYRA MULIA ABADI. CV DIGITAL INTERNASIONAL RAYA. PT INDRI PERSADA. CV MITRA JAYA. CV GEMILANG PLATINA KREASINDO. CV SAMAJAYA SUKSES ABADI. PT DWINATA. CV SINAR ABADI. PT SALAM BAHAGIA. CV NANDHITO. CV LAHAN ARTHA BUANA. CV PUSKOPAD A DAM II/SRIWIJAYA WIRAPURNA. PT MANDIRI. CV LEMATANG. UD HARAKI.

PT CV JAYA SAPUTERA PD ATMO CV HARAPAN BARU CV PUTRA JAYA CV ANUGRAH FAJAR PT FIRANDO TEHNIK UTAMA CV LAYAR TERKEMBANG CV PUTRI MAZAYA CV TIGA RATU ABADI CV RIDHO SENTOSA CV FASTNET JAYA BERSAMA PT HASAN KARSONO DIKARA PT SURJA TEMUKTI CV AWAL BARU CV BANYUASIN INDAH CV POLI JAYA CV TAMTAMA CV PUTRA SUNGAI RAYA CV IMEDIA GRAFIKA CV INDAH PERMAI CV CIPTA KONSULTAN PT PUTRA SUNGAI MUSI CV SINAR MUSI PT SINAR MUSI JAYA CV MYTHOSA ABADI PT MUSI OLINDA SUWARNA CV CEMPAKA CV EKA CIPTA UTAMA CV TRIKARSA TEHNIKA PT GARUDA PRIMA GEMILANG CV MANDIRI PRIMA KARSA . PT ASTRA INTERNATIONAL. CV K1 B B JUPITERINDO PRIMA. PT KOSINDO SUPRATAMA. CV K1 K2 K1 K1 KOPERASI KARYAWAN PUSRI ELECTRIKAL MANDIRI. PT K2 K2 m k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k1 m k1 m k2 m k1 k1 k1 m m m k1 b k2 b k1 k1 k2 m k2 TRI BERSAUDARA. CV YUNIKA FASADA.1329 Kota Palembang 1330 1331 1332 1333 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1334 1335 1336 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000088 (REV) 10701-07000096 (REV) 10701-07000099 10701-07000100 10701-07000104 (REV) 10701-07000105 (REV) 10701-07000106 10701-07000110 (REV) 10701-07000118 (REV) 10701-07000167 10701-09000013 10701-09000014 10701-09000015 10701-09000016 10701-09000017 10701-09000018 10701-09000019 10701-09000021 10701-09000022 10701-09000023 10701-09000024 10701-09000025 10701-09000026 10701-09000027 10701-09000028 10701-09000029 10701-09000030 10701-09000031 10701-09000032 10701-09000034 10701-09000035 10701-09000036 10701-09000037 10701-09000038 10701-09000039 10701-09000041 10701-09000042 10701-09000043 10701-09000044 10701-09000045 10701-09000046 M HARENCO PERDANA. CV KENCANA MAS PERKASA MAJU JAYA.

1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-09000047 10706-09000005 10701-09000020 10701-09000033 10701-09000040 10701-09000048 10701-09000049 10701-09000050 10701-09000051 10701-09000052 10701-09000053 10701-09000054 k2 k1 k1 k1 k1 b k2 k1 k1 m m b CV PUTRI HANDAYANI PT PM JAYA CV CAHAYA PUTRI SARAH CV KILAU MUSI CV KARYA REMAJA PT DRAYA NUSANTARA AUTO (CAB. PALEMBANG) CV JADOSA PT TIRTA AGRO MAKMUR CV SAMUDRA MAKMUR PT LEGOWO MULIA ABADI PT SURYA PRIMA SEJAHTERA PT SUDJACA PALEMBANG .

TOHA. SE SYAHRIL ARI PANSURI H. RIDUAN H.Jenis Usaha Penanggung Jawab GUNTARTO EKO WIBOWO HENDERA H. SH SURATMAN NINA PRABAWATI RAHAYUNI ABDUL RAUF NOTO SOBALI - RUSNAH UMAR M. JAKFAR SIDIK ANWAR MAKMUN KODVIR H. ST ENDIY JANTO ABDUL RAHMAN SYAMSUL BAHRI NOER M. AMIN AMIN YAN A. BAHRI FIRDAUS KIFRAWI MUSTOFA RUDI OSWANDI IR. FRANS CHRISWANTO SRIWIJAYA BUDIMAN ONG RINI SULTINI AVIS ROBBIUL AKBAR DARWIN PARENGKUAN EDIWARMAN HJ. RAHADIYAN MASRUN SUMAN . KARTINI - HERKULES APDAN. SUHARTONO HARDIAN.M. SP EDWIN LANDONGAN PERIYANTO JUPY LONDONGAN CHANDRA ALIANTO WITARTI AJ. IMAN SAYUDI ALIMIN ROBERT LEONARDI HARRY RAWAN MULYADI.

TULIS SC. SC. TEKNIK YUNUS SEPTINUS. AMf SYAIFUL ANWAR. TEKNIK SC. AMd ERLIAN. TEKNIK/TELKOM PBJ SC. KESEHATAN MEKANIKAL SC. GOZALI INDAH KARTIKA SARI SLAMET BUDIONO . TEKNIK SC. SE GINDO SUNARSO. DJUMALI FENDI SUDIANTO DARMAWAN JASA BOGA SUDIYO PENGADAAN BARANG/ JASA SUHARTI ANGKUTAN DARAT KANTOR. TEKNIK MEKANIKAL BENI MURDANI. SE SUHENDRO NASUTION Drs.LEO WAHAB PERTANIAN. ST H. TEKNIK SC. TEKNIK SC. FURNITUR PENJAHIT DAN KONVEKSI JASA BOGA. ZUKMARADEN INSI MARGO DERAJAT JOHNNY A.

ICHWAN HANDARUN YENTI HERLINDA ZAENUDDIN - . AR - AGUNG PURWANTO ERLIAN. TEKNIK/ TELKOM SC. ST M. ST JARMANIKA. IRSYADI MUCHTAR PARSONUDIN DEVI FITRIANI NITA NURBAITI NOVAT NIASIH JERMANIKA.PENGADAAN BARANG/ JASA SC. AR DRS. ARLEN GUNAWAN ROBBY JANUAR FRANS NOVIAN YUSRAN M. SAMI MUSLIKAH MUSLIKAH MUSLIKAH SUWONDO CATUR YANTO. TEKNIK / TELKOM BAHAN PANGAN JASA BOGA MEKANIKAL BOGA MEKANIKAL MEKANIKAL PEMBERSIH ELLY ELLY ELLY SUHARTO NY.

ST CATUR YANTO.- SAMI ISWANDI. ZULVIAN. SE SITI NUR AMINAH ISNAENI FACHRIAL. ST PRIANDHY RONIE ALDI MEIPUSA TOMI AMIRULLAH ABDUL GANI ADE THEODORA HARYANTO LISTA DIANA H. SE HENI LIDIAH RIKO AGUS SUBIARTO NUR SYAHIDAH FERI HADI SANTOSO DENNY PRAMULYA TAUFIK HIDAYAT BAKRI KHOMAINI DJONIHAR NAZARUDDIN YAYAN SUHENDRI MIRANI SAFITRI EDY MULYA ELLY ELLY BUDIONO M. MAT CIK SISKA BUDI MAN .

SUHAIR AMIN SYAIFUL IQBAL ASYOFA. SUPARMANTO . SH DEDI MARUBENI MUNAWARSYAM UJANG ISMAIL SUGENG PRAYOGO H. SE SULAIMAN. AK PBJ PBJ PBJ MUSLIKAH MUSLIKAH YUSTIKA DELIANTI PAURIZAL CIK ANI AIDA MISWA FIRDAUS FIRDAUS CIK ANI SEMBAKO SEMBAKO LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN BARANG CETAKAN SRI KARTINY MARIANI AMIR SYARIFUDIN NY. TJIK MELIAN. SAMROZI RUSPANDRI RINA ZULKIFLI HOESNY WINDA DEWI TAUFIK HIDAYAT SISCA YUMITA ANDY KARTIKA PUTRA ROHANI FERRY HERMANTO IR. FAUZIAH A.M. ANDRI IRAWAN DENI ANGGARA H.

ST ANDI SURACHMAN RAHMAT NAULI. A. SE AHMAD FERI SUSANTO WELIYAN AGUSTINI. RABANI . SP ABUBAKAR ASYIK ABDUL NASER LEXI YUNICO RIZALI ADHEAN KARYA SYAI BATUL LAS LAMIYA SHOFIAN A. DAHLAN ROZAK SOFIAN SITI NAZIRO ANTO BUDIMAN.ATK PENGANGKUTAN SEMBAKO TEKSTIL SEMBAKO SC. SE ASPUDA FERDIANSE. TEKNIK MEUBELAIR BAHAN BANGUNAN PERABOT RUMAH TANGGA PERTANIAN BANGUNAN ATK FURNITURE ATK PENGADAAN BARANG / JASA JASA KONSTRUKSI ATK PENGADAAN BARANG / JASA MEKANIKAL KONSTRUKSI PERABOT RT PESTISIDA HERMAN USMAN EFFENDI HALIM UMAR KARLUSI BUYUNG HALIM SYAFRUDDIN MULIANTO PONISAH HENDRO HADI SUMARTO ROBIATUL ADAWIYAH SYAHRIL UJANG SOHAR ERWIN SAPUTRA H. KONSTRUKSI MEUBELAIR SC.

EROS IBRAHIM SRI LUCIA. SE MISWANTO DEDI SYAHRAMANDA JAMIAT RIYAGUS EDWINDRA ARIESTYA WULANDARI RIKO KADAFI HERI PURWANTO.D ROSIENKO MULYANTO M.S.SP. HAPSORINI ZULKARNAIN ISMAIL MUSTOPA DRS. S SOS - ROMANSYAH.HJ.SOS DESI LESMAYANTI HASYIM SUM ZAWAWI JAMI KURIS EDI SUHERMAN HARMIYATI ANDI SETIOKO HJ. SOPHIAN ANSHORI LISMAWATI . SITI FATIMAH HIDAYAT M. KHADAFI ARE ADRIANSYAH NOVI PUDJI PUTRIWI.

RACHMAN . S. REDLO BAI DAWI. SH PERTANIAN PERTANIAN H.EDDY HUSNI A.- AGUS RIZAL. S. ST IDHAM KHOLID AUSIN M.IP SRI YAMSIH ARIEF YERIANSA.Ag PBJ PBJ PERTANIAN PERTANIAN ARFAN AFENDI IRFAN ISHAK TAUIFIQ ANWAR MAKMUN TATANG TAJUDIN PERTANIAN PENGADAAN BARANG/ JASA ISMAIL TASIR SOLAHUDIN.

JAMIL YULIATI. MARTONO HATTA UJANG ZEN M. HARIS GANEKO HUSIN NUH CV AGUNG JAYA PERKASA ZAINAL. SE AZHARI HASAN DESTIYAWAN AZHARI HASAN DESTIAMAN SRIPURWATI PERTANIAN JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ALAT RUMAH TANGGA ALAT TULIS KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ZAMHARI NAAWI ABDUL KADIR SRI LENNY S.SUHATRIL DJ M. AMAN SYAFEI. SE FADULLAH. IBRAHIM RAHMAN PBJ PERKEBUNAN PERTANIAN PERKEBUNAN DRS. SP H. SE . RAHMAN ISHAK IBRAHIM MIKAEL CANDRA EFFI ROPIKO OKTARISA ABDULLAH ABDUL RASYID ISMAIL MH H. AHMAD SYARBINI SUHARTO ANWAR MAKMUN A. HM. MM AMIRUL S.

YULIADI HERMAN ABDUL BADI KUSUMA MASRUL SALIM EFFENDI AMIRIZON MARSUDI JAYADI.A. H. AMD MULYADI IVANA KUSNADI HENDRA MARIA RATNA NINGSIH HERRY AMIRUDDIN. BE JUDHI. SKOMP EFRAN APRIANSYAH mugiono IRWAN WENDY RATMI OMAN SAPUTRA APRIDA YANTI BAMBANG SACHRODI .SKORKOMI A. ERWADI.SH SURATMAN AMIN IR. HS MEDI NASUTION TIMBANGAN KHUSUS PEMBORAN SUWARNI M. ZULKIFLI IR.JASA KONSTRUKSI KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI PUPUK FURNITURE BAHAN KONSTRUKSI SUPRIANTO M. HAIDAR IMRON .

S. TULIS PENGADAAN BARANG/ JASA PNGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENNGADAAN BARANG DANJASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA A/P/SC. KOMP BAHAN BANGUNAN SC. ST Ir. ELLIZA SUSAN AGUSTINA CRISTIAN DENDANG CRISTIAN DENDANG PRAGOTA SALAM.MS GAWAN SUSANTO M. Amd HERI APRIADI USMAN NANDAR HARYANTO RAYMOND CHAIRUDDIN RAYMOND CHAIRUDDIN YULIANTO IRENE FENNY IRENE FENNY YULIANTO FITOR ALAMSYAH SUBADI ARIFIN SYAMUL ERWANI BUDIMAN SALIM LAMBOK NABABAN TEDDY HALIM MARTINA TARIGAN KOKO SUDJATMIKO SUSANNA SYAHMARDAN . SE. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA UCOK HERMANSYAH ELISTEN SITORUS SAUDIN KARTONO SUBARI ENDANG KESUMA WENI EDWIN ARISTIANO PRATA PEBRIANSYAH TRITA YANUARTI . ALI ABDULLAH FRANS LIO HERRI IWAN HERMANTO. ALI ABDULLAH M.SRI NUNUNG WATI EKA RATNA DEWI HABSON HAMID LAMOHI HUSEIN.

MURIS MUID HANDRI ANGKASARI SUKARTONO RITA ASWENI M. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIIK ORDI KURNIADY WIET SOEGITO YANTO.PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENADAAN BARANG & JASA ALAT-ALAT KESEHATAN KEND.Kom NYANYU MERIYANTI SUDIANTO ROBBY HARTONO SUGIONO H. HELLEN FRICILLA SUHANDI RITA FEELYCIA . TEKNIK ALAT ELEKTRONIK ALAT ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC. SAMSUL MERY LENA NUR FITRIANINGSIH SURYANTO JOYO HUSIN Ir. RACHMAN IBRAHIM H. BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC.R.S. ROCHHENDI HASYIM TASLIM KOESNADI WANGSO PUJI H. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG & JASA PNGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TEKNIK SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA SC. NAZUAR NURWASTU RONI SUDJAKA RONI SUDJAKA SUHERNI HANDOKO LUKITO HENDRIYAN HENDRIYAN ADI ENNY KARTIKA SARI HINDRA PUTRA HERLINA Ir. SUHIRWANTO FARIDA LAIMAN DAHLAN LUKMAN Mgs> GAMAL GAFUR MAMAT ERYANTO TRIMURTI MS PUTRA TRIMURTI MULASAKTI YUSUF CHANDRA FAUZIE NIRWAN FAUZIANIRWAN A. TEKNIK SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.

TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN J ASA ALAT TULIS KANTOR SC. TEKNIK JEFFRI SUHANDI. TEKNIK SC.SE LILY YACOB Ir. RODA EMPAT BAHAN BANGUNAN ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA AP/SC ATK/ CETAKAN SC. TEKNIK SC. MANDAGLE MUNGCIK ASNAWI iR. DIAN APRIYANTO Ir.SC. SE VERONIKIA S Ir. TEKNIK KEND. SH ENNIE HANDONO ALEX KOBA MARIO MARTINO FIFI SUMANTY HASSANUDIN RONI SULAIMAN ABU HASAN INTANIA ZENDI DAVID GAZALI EDDY HALIM CONELYA LINDA NAY MERY NOVI NOOR RONI SULAIMAN PAULUS KUSUMA R. IMELDA NOVIANSARI DANIEL SITORUS MELIANA TASLIM HAMID TASLIM MELAWATI SAKIM.MARIANA RONI SUKIMAN DANNI TONNAS MARGANI MEGA NOVIANDRI TONI EFENDI HERLIN TONI EFFENDI KOSIM SURIYANTO ANTONIUS SATRIA SURYADI WIJAYA CHANDRA HUSEIN INDRA FENI MALIANA AISYAH INJO MUHAMMAD IDRUS DHANI OKTAVIAN . HASSAN HALIM VIVI E. ALAT TULIS/ ATK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN AJSA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA BAHAN BANGUNAN PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA KENDARAAN BERMOTOR CATERING ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.H.

TEKNIK PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ ( MEUBEL) PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ ( TEKNIK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG/ JASA RAMLI MACHMUD BURHAN KELANA R. SUPRAPTO MARIA LEI MEIWAH ELLEN ANSORI MASHURI ULUNG WIJAYA YOHANA PANHAR. SUPRAPWOTO IR.ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.SH M. SE SITI NURJANAH. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC. RACHMAT CHANDRA AMIR CHANDRA YUSUF CHANDRA IR. ISKANDAR HIDAYAT IR. RACHMAT CHANDRA BUDIMAN HANAFIAH JOHNSON WILIANG S SURYANTO MAYA SOFA RUDI HARYANTO. IWAN SEODJONO AMRAN DIHAM WIYONO GLEN BABARJA GUNAWAN SHINTA LINDA UNANDAR NURHAWA BAMBANG PRAYITNO MARWAN EFFENDI LIDIA . TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.A. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. KEND BERMOTOR SC. NURHADI EFFENDY JIMMY GO SRI MULYANA WIRAWAN MARLINA TJAUHARI JIMMY GO AGUNG ANDRIYANTO YULIZAR RASYIDI YULIZAR RASYIDI ERDA SYAMSUDIN RONI HASAN FAISAL RONI FAISAL RONI SYAHRUL ABUN IR. SE RUDI HARYANTO. SE ENDANG PUJIATIW.

SH LUKAS K. BAYUNI USMAN H. TEKNIK SC. ZEN MIDUN. TEKNIK PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BRANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SOKI. PANDY KADIR Drs. TEKNIK ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA SC. DJAMHARI RUDYANTO TONO LILY RUDYANTO TONO RUDYANTO TONO H. UJANG SARI RITA ZAHARA CIPTONO.HERMAN T.KOMPUTER PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN/FARMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ LENI ERNITA HANIDAR BUDI UTAMA HERAWATI ALEXANDER KURNIAWAN Mr. SITI FAZIAH HENDRI JAYA LUKMAN HARDI GUNAWAN VILLIA CHANDRA . MAHMUD NAZARI HARDI KUSNI SAMIYONO. SH HJ. SE ESTHER JAYA HALIM SUSANTO M.SE KOKO GUNAWAN THAMRIN FAUZI H. SE Ir.PENGADAAN BARANG /JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG / JASA SC. BA HANAFIAH AGUS CHANDRA HENDRIK FUTURA ESTY UTAMI MERRYWATI TANSIR SUKATI HUDIYONO IPONG PRIADI BAMBANG SUPRIADI. BAYUNI USMAN SUMIATI SISMI AKHIIRN ISMAN ERNY ARIANTI SITI NURJANAH.

MAHMUDI. A FATONY IR. APT IR. . SSI SUNIATA WARSEHAT ROMLI BASRI TERRY RIZKY HUSIN GOZALI. SP A.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HENDRI WIJAYA VILLIA CHANDRA ROMLAH AHMAD RADITYA NANA PUTRA MUSCAT IWAN SAPUTRA M. ISHAK HERMANSYAH NURBAYANI ROY ISKANDAR MOHAMMAD SOFIAN LIZA FERASINTANI SYAHLIM MOHAMMAD SOFIAN NURBAYA AGUS SALIM IR. HASAN BASRI HALIM SUSANTO.H. USMAN ARIFAH JURMIAH. H. H. SE RUSLAN EFFENDI NURJANAH MAZLIAH. EUFRAN BASTARY A. SE DRS.R. EUFRAN BASTARY HARSHA DW EDWARD JAYA. MM MUJI SUTRISNO DESI ROSANTI YUNAINY DARSONO DARSONO YUNANTORO ANTHON WAHYUDI YUNI JAFRINA. SH YUNIMELYATI. ASNUR SUSANTO GUNAWAN ANEKE LIDYA KARTIKA DRS. JOHN HERY KMS. AZWAR FARID. HASAN ALAMSYAH . SE WIYONO DRS. SH IR.

GANI MAHASIN SALMAN. NASIR THOLIB NASER KARIM. SH H. SASTRA HELLY ABDUL SUYONO HELLY TJIANG DARMAN SOETANTO DARMAN SOETANTO MA. SE. KASMAH IMAM. H. ST AMANCIK ALEX LIM ERWAN MAHMILUDDIN BAMBANG YUDO PURWONO KOSIM KOTON IR.A HM. BARDERJOHAN PANGIHUTAN PURBA SANDI SWARDI. ME AGUS NAWAN H.A MUN'IM . SYARIF ABOEBAKAR DEDE ANDRIANSYAH NUR ANITA HAMID NUR RATISARI YULIANTI HARIYANTO USMAN EFFENDI MEIRITA RAHAYU M. AK .F RIDHO. SM.MT HM. SUWANDI HAPAS MUHAMMAD FAIZAL RUSNAM EFFENDI IR.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HADYANTO MULIAWAN MEISY MULIAUWAN IDRUS SUHARTONO TAN NURHADI FIRDAUS. ANDRI AKSAN. MBA ABDUL GANI MATCIK DJONNY TJANDRA HENKY LASTONO YULIZA IR. PARDIN AGUS TRIDASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IMRON NANUNG DRS. ST. SE NY.

YAHYA IBRAHIM DEWI MURNI M. TEKNIK PBJ ATK PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ AFRIANSYAH KARMANTO. SAIFUDIN DAHLYANI GUNAWAN THOLIB ZAINAL ABIDIN. BSC BELLY RUDI OKTAVIANSYAH BASTARI VILLIA HARDI YUDI TANZIL YUDI TANZIL YUDI TANZIL M. SH RUSTAM IMRON. SE ABDULLAH WAHAB CHANDRA HASAN SUHANDY DRS. SE SAIMAN JONI OLAS. SE HENDRI HENDARMIN RUDI IR. AMD SURYADI.SC. ASMARA YUDA. NZ ZAINAL HASAN DJOHAN NY. ABDUL ARIF. SH AGUS WIJAYANTO VIDA ERLANITA. SE KOMARUDDIN IDRUS NAWAWI ACHMAD EFFENDI. THAMRIN RUSDY . ZALMA EVI MONITA NGADIO HERY NURTJAHYO DIAN MUHAMMAD FARUK. ST EDY HERAWATY ERNIJANTI. KHOUS M. SE AISYAH. BSE M.

SE AGUNG BUDI SANYOTO SUSAN ANDI SATRIA . SE M. SH IVO RUSIANA. KAMALUDDIN. CHONI HENGKY PASARIBU EFFENDY SOETANTO AMIRI ARIFIN AGUS SETYADI LIMARAN DEDE YUSA CHAIRUNAS TINA MAHDALENA. SE AHMAD FAUZI IRWANTO SUDIRMAN DRA.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ M. SE DRS. AMIRUDDIN MURNIATI FACHRY. MM DIAN WAHYUDI IR. SE LILIANA. SE WAHYUDI. TRHAMRIN RUSDY. SYARIFUDDIN AMIR HAMZAH. MIKOYANTO EDWAR MARBUN. CA BILLY PUTRA MS. SH ZAINUNAH IR. SYAFARUDDIN SAKIM. THAMRIN RUSDY M.KOM IR. K. DARWIN AZHAR. RPA ERMA PAULINA MASNUR BADIUS KATHARINA SUSANTI EFFENDY SOETANTO A. H. S. NASRUDDIN UMAR FUTOLY SUYITNO MURLY. SE EVI MARDIANA. MM MURNIATY FACHRY. THAMRIN RUSDY. RUBAMA IR. HJ. SE CHAIFRI ORIL ASLI TARIGAN DRS.

ALVIN AGUNG PRIBADI SUSAN DAYANG. YAMIN ROHIM ATAS LUBIS JIN UDIEN FARONTO MURSIAH IRWAN NAWAWI REZI RINALDO FX. BUDI PRIHATINI H. S. SE YULIZAR.O IR.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ LILIS KOMARUDDIN ACHYARUDIN MAYMUNAH S. SURYADI . SE M. YUNUS. YUNUS. AHMAD ZAHRI. SE SUGIONO MINGGUS TAHITU HUSNI IR. HJ. ZAINUNA AMIR SYARIFUDIN M. KOSASIH AISYAH LUKMAN NULHAKIM AHMAD SALEH H. S SOHQIN ZUPAKAR SEMPURNA IR. SE M. AMIR HAMZAH JOHNY FRANSISKUS XAVERIUS ONG BHAKTI KURNIA DEAN AL FONSO SATRIA. HENDI UTAMA. YUNUS. R H. SH NY. SH AKHMAD FERDINAND WIDANINGSIH MIHARJA. H. TEGUH MADANI HERMINDO LUSSIA YACOB HALIM H.SOS MARIANA KRISTI HUI HERLINA NINGSIH HUSNI ANITA SIDUAINI M.M.

SINOTO.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. NUKMAN UZIER. S SETIAWAN HANY FITASARI. SH BURHAN H. NUR'AINI HM. ST ABDUL AZIZ KEMIS IR. NOER ENDANG SUGIARTATI ESTEN SOFYAN ROSNAWATI AFRIANTY NAPITUPULU DUGUH PRAMONO SYAMSUL BASRI NINA. A INSTING R. SE TAUFIK AMIRUDDIN. SE EFFENDI Z.R. SE BURHAN TOPO HESTY WIDIA ZEN HM. PRABU SETIAWAN NYIMAS NASIHATHUL. ARIFIN H. HUSNI ZEN HJ. MUSLIM SANUSI H. TARMIZI ACHMAD FATMIR TARMIZI ACHMAD DEDENG. AGUS ROMANSYAH WIBISANA KURNIADY EKA BUDI KARTIKA. Z SUDIRMAN NUR ATIKA USMAN M.F. MUSLIM SANUSI AR. LAMANCIK JOHNYSALIM M. ST FAUZIE. HUSNI ZEN . H. SE SRI DEWI TANTO HENDRA LUKITO H. FATWA ARSAD SUFIANTO LIANTURI SOFIANTO LIANTURI SUFIANTO LIANTURI SUHARTO GUNAWATI KOKO THAMRIN ANWAR WUI KANNY.

SANDRA ROSA. SE IRWAN ILYAS HERLINA ASTINA IR. SH HERFENDY LOUIS WILSON NOPIANTO OBRIGITA HELENA MOESALIM SETIAWAN RANO DANO EVI SUSANTI IR. ST AZWAR AGUS SABARIAH SATYAWATI AMIN DJAUHARI SUFIANTO LIANTURI M. TASLIM VERONIKA FANNIE TJONG HENRIKUS SOEDIYONO. BBA NY. ST DRS. RACHMAN BADRI. GINDA ETY DESTALENY ANDI AHMAD IRFAN DATU IR.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ ANDI RUDI PRIATNA ETSY FATMAWATI. KESYAR. H. A MUSODIK AWAN HERI WIBOWO. SE SUDIGYO GUSMIYANTI HERNI GUSMIYANTI HERNI RUDI HARTONO ARAFIK. MUSTAFA SYAWAL ENDANG SUGIARTI HJ. MS NURHAYATI SAID ALI RIZAL AZIS WULAN MANDA SARI YUDI HERMAN ZUHRIANTY MUTIA. ZEN AMIDIN HA. SUARDI RACHMAN . EMMAWATI NOVIANTO DRS.

SURYA DHARMA ELYAS SHOPA SHOLIHIN DODY K. SH CHANDRA WIJAYA EDDIE SUTRISNO POLIMA PAHLAINI. HIMAWAN DRA. ST MUSA MALIK BUSTANUL AZMI IRWAN SOETANDAR LINGGAWATI WINATA DRS. IWAN HARTAWAN IR. FEBRY ALFIAN DRS. SE M. RUDY SOEDARSONO BURHAN YAHYA SUJAIDI ANTHONY MARIA. RUDY SOEDARSONO DRS.RACHMAN RH. ASYOFIE ABUBAKAR SIDDIQ NOVIARNI ASTHARINI AGUSDIN HS.MALIK EDDY A. ACHMAD FAUZI FARIDA SITI FARIDAH IR. ANDRY RUDY WAHYU RIJANTO DAVID FAMLEE MARTALIUS A. SE DRS. MUTASIR ARDI WELLY SUPRIYANTO. HUSNUL ATIKA SIANTAR RIANTO. ALEX EFFENDI SOEMARNO DEDI HARTAWAN .S BUDIHARTO LUKMAN HERYADIE ANTHONY SOEDARSONO KGS.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ YUFIAN LASHAJI GUNAWAN LULUK MUAIYADAH RITA SORAYA MERY SRIHARYANI. ST ADI SALAM RAHMA IR.

SH . M. SE SUHANDI TJOA MASAYU YUNIMAH DAVID CHANDRA TJIA M. SE ALEXANDER KURNIAWAN SAIDA PAKPAHAN Hj. Amd IRWAN CHANDRA NY.RUSTINA HELEN WIDYA WULAN D. HERIADI Ir. SE JULIUS ROBINSON NEHEMIA INDRAJAYA TEDDY ADRIAN.. SE MIE-MIE PARADE H. FERIZAL PUTRA BHAKTI KINARDI ASMARAJAYA DRS. ZULFIKRI KADIR A. GRIYA MI LLENIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ - DESYANSAH YENNI MARIA. TULIS BAHAN KIMIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA CV. RASYID. ALUWIE HAMRY.M. ASYAD AGUNG KRESNA WIJAYA YURTI VALENTINA SYAHMARDAN. YANIS TANJUNG Ir. CICIN WIJAYA. RAUF DENTAS ASNAWI ALI ELTY MIATY KISWADI WIDARTI RATNA JUWITA A. ISMAN GORING. Komp H. CICILIA TANZIL K.SC. ST IR. ZAINONA M. SIANTURI. SP H. REZA Ir.M. ACYAR HASAN ISKANDAR EDI SURYADI Hj.AS OKI WIDIASTUTI. ST WIWIANTO FRANS RIDWAN LUBIS LIAN DODY.

SUBHAN.SE . MH.MT. ST FETTERLI H. ST. MBA MEINITARIA ANDI NURDIN GUNAWAN BAKTIAR GUNAWAN TAN IR. EDDIE ANDRIANSYAH.DZ CV.ARLIS WIWIEK HANDAYANI JOHAN ANDI SUDARWI. SE FARIDA.SE RAHLI MEUTIA AHMAD DAMHURI. FARIDA MULYA PUTRIANA WIDYA PRAMANTO BAHRAN AHMAD DAMHURI.SE RATIH SETIA SUSANTI. SH. SAG OKTARIANA AGERAINI YUL HAIDIR M. SITIKOAMRIH HILDAYANTI MUH ALIVIRGO LAIMAN HOTMAJAYA NABABAN. SSIT YULIANA JAYA NURISWANTO.MT. FAUZIAH SYAMSUDDIN YUDIANSYAH. SE HAIKAL HENDRIK ZULKARNAIN HJ. ST. AIWAN HJ. SE PARDUSI AMRI. DUTA PERDANA CONSULTANT YUDIANSYAH. FAUZIAH HANSEN AGUS SYARIEF ELY MIATY DIAN AFRIWARDANI MUKSIN KONI LUKMAN KOESTANTO WIDODO MARIATI KI AGUS M ISMAIL.

INDRA SETIAWAN EDDY ABDUL KADIR ABDUL KADIR LUKMAN M. SUAIRI HENDA HARU SISWANTO NEINALI PRAPARDIAN PUTR. ZULFIKAR HASAR IR. ARTAMAN AKHMAD FARHAN M. LEVIANA ADE FIRDAUS A. ANWAR TITIR PANJAITAN M. SE.AK. AGUS TJIK M.H.DANDY PRATAMA DRS. POLIN SETIATSO SITOHANG MARKENI ADAN DRS. YENI YUSTATI FLORENSIA EVELIN GUNANDY ONY S. BAYU RAHMAD FAISAL ABDULLAH.SE. RIDWAN H. M.M.ANWAR SASMITA ERNAWATI KUSWARUN MARYANTO JOHANES HALIM ENDANG SUGIARTATI USMAN JUNED TJOA DRS. NAWAWI KRISMERY TASLIM ASWATI SYAFRIL.KA R. WIWIN FARIDA. ADI BAHTIAR . ASNUR MAYNI ABDULLAH NOVEMBERIONO PURNOMO YUWONO JUILANTON HARIANTO HENDY ROFUIDA WILLIAM SUCIPTO HJ.S. SE ANITA SILVIANI NY.

ROMZI ABDULLAH AGUNG ARIS WIBOWO. SH MANSJOER SUWARDI HAKIM HUTRIANTO. RM ZULKIFLI JOIN EFFENDI P ERNA YUANDA M. DAHLAN KADIR. ARSAN FAUZI AWI KAMAL DRS. MUKHSIN RISAISPRIYANTI RYANDI SURYA GAUTAMA NY. A. HENDRI DUNAN MEIRIA ANDINI PERMATA SARI. SE BENNY ADMIRAL GUNAWAN BIN ABDULLAH LINDAWATI H. SKOM MGS M ALI SOFIAN VICTOR LIANTO MODESTUS MMD SIBORO ERDAT ALAMSYACH IR. YUDHA JOHANES HARRY P . SUWANDI HAPAS HENDRY FUTURA A. YOHANA HALIM MERRY ISMAN SURYADI. SE.STEFANUS HENDRIAN MULAWADI AMIN YAHYA RODIAH SUGIONO TELLI REZA FILDAFI ENDANG SETIAWATI IRWANTO KASIM NYIMAS NRMALA DEWI HENDRA LIANIO VICTOR LIANIO MUHARTI E. SETIA BUDIMANSYACH ELISTEN SITORUS HERNI AFRIANA HM. SH DRS. SHOBIRIN ARWIDI M.

BAHDAR JOHAN M. SH SAMEDI . ASLAM MAHROM HENDRI IKBAL MUKMIN ALI YUNI JAFRINA SADAR J NAPITUPULU NURHAYATI BASTIAN TAUFIK VIKTOR ALEXSOH. LIBERTUS G TAMPUBOLON IR. SH H. SPD GORO KARSONO ERI JOHAN ADI TINO PRASETYO NIEKE ADHIST I JULFIANTI RUDI WAHYU RIJANTO FENI NOVRITA M. SKOMP IR. ALIMIN ANDI DINIALDIE UMAR YULI HENDRA THAMSIL WAHYUDI SAPUTRA.LANI KARTONO ROSDIANA BAH RONI. FATAHULAH ZAMZAMI. SH ASRUL INDRAWAN M. SAHARUDDIN M. DARWAN IR. ADRIAN PANDI DRIA MAYASARI CAROLINE TAHER DIAN TIRANA SARI. YAZID GUSTOMI. SE YULIANTO MINNARNI ALI RIDHO HABIBI LEFI LIMARGA MF ZAMZAMI. SSOS ARIEF YUDIANTO SHERLY MAHARANI IR. ST CV KARYA PRATAMA HASIMAWATI TAUFIK HIDAYAT DEVANANO ROHANA SUHARTO.

SE SALADIN ABRIANTA. DENNY HERDIAN.PAIMAN PARAPAT KEMAS UMAR ABDULLAH BUDI WIKAMTO KIAGUS M SOLEH BUDI MISWANTO M. ZULIA ARYATI ANTON LAWARDI LAMBANA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA LINA SUHANDY. SE PBJ SUFIANTO LIANTURI P. SE PAUZIE NIRWAN SYAHRULLAH SYAHRUL ABUN AHMAD ADMAJA. SE - FARIDA ARIYANTI HARTONO SALADIN ABRIANTA. SOEWITO KOMARIJAH ROMAH AHMAD SUSANTO KOKO GUNAWAN THAMRIN HALIM SUSANTO. H. SE IRWAN MARWAN IR. SAPARUDDIN HARAHAP. TAUFIK MUNTASHAR LIA MARLINA IR. M JOHAN THIOVILUS EFMILAILI EDDY SUNSINO PARNO PBJ PBJ PBJ YULIZAR RASYIDI JOHNSON WILIANG S BANI IDHAM FITRIYANTO LIMBONG LIMBONG PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. ABDUL ROJAK IR. TOBING H. SE WENDI YUNITA. SH . SE NELLY AMIEN SAKIM.SE WENNI YUNITA.

RONI HANAN ALFONY INDRADJAYA. SH HERYANTO IMRON NANUNG M.A. ST BUDI RUDIANTO TOMISEN. IQBAL H. RIDHWAN. SUHIRWANTO IRWAN CHANDRA PBJ J.. BUDI SUSILO. ALI AKBAR M. ROZALI TEDY . MM H. FIRIAL VANDA NOPIANTI OKTOPIAN PRASETIO SETIAWAN PETER SUCIPTO AREDHO HADINATA UMAR BIN BETA PETER SUCIPTO A.A. SITINDAON BURHAN M.TOMMY WIJAYA LIONG PBJ IR. JOKO SUHARYANTO IR. AK SAMSUDIN M. SE. TAMPUBOLON KMS M. ALI NANGUNING BERTY CHANDRA HANAFI HAUW IRWAN SOLIHIN RAYMOND CHAIRUDDIN RUDY HERMAN SUMARTI BUDI SUTRIYOSO EDI ARCO HJ.S. LANI M. SE M. ILHAM MUKMIN DEDDY M. SE M. SALEH DEPATI IR. FAISAL RONI. PERLENIA NAJIB ANDY FRIZAL CHANDRA HUSEIN YOPHY SUSANTI NEHEMIA INDRAJATA.

SH. MM AMAS NOPTA ROMANSYAH KIBOUT M. EMIR ISMAIL M. ANWAR AMBARNO BAMBANG RAHMAT CHANDRA ASRIANTO SULASTRI TINA MAHDALENA. H. DJAENUDDIN HADIYANA JUHAINI ALIE. SE SUHAIMI BIN ISMAIL . SE IR. SE. MM M. SUNARTO ADRIAN PANDI H.. M. SH MAULANA TARIF FAN DEDDY MUFRAIDY FIRIAL DEDDY MUFRAIDY FIRIAL YULI ERMAWATI SETIAWAN TANZIL ERNA MARIANI FANANI ROHAYATI HAIDAH.IR. SE OKTOPIAN PRASETYO SETIAWAN HENDRI CHANDRA DARMAWAN ERLAN SUPRAYOGI. SE FATHUL JUMAIRI. SYUHADA TAHIR SABANI AZWARRI SIDARLI SILINIE LUSIE HENDRA TEDI GUNAWAN IR. SE HENDRA LIANTO HERRY SUTANTO EDDY MUZAKKIR. MM ERMAN ARWAN MURDI JAPEN AWIE LAW. IWAN KURNIAWAN RADEN. SURYANTO ISMAIL. EVA SRI DARMAYANTI NOVALIANSYAH SRI MULYANTO GOTI HERAWATI. SE. SE SEPTINA AMELIA CHANDRA ZAKI MAULANA.

SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA HERRY HANDOKO H. FARDAN AZHARI R. DJAKA PAMUNGKAS, SE IR. SAIFUL ICHSAN ARTA ASWADI FENNY PUSPASARI WONGSO IR. MACHMUD ASINAR MUJI PURNOMO ARI PURWADI NAWAWI TRI WIYANA IR. GINDA IRMA JAMALUDDIN HAKIM ZULKARNAIN SYARIEF UMAR ALRASYID SHARIFF SUDIRMAN ACHMAD DEDENG ZARKASIH EDY PURNOMO REBO SOEWARNO EDSAN DIPO SIMPATI ALAM YULINA DEWI HADI HARYOKO ROBERT YUDHA TITALEY M. SHOLANUDIN M. WIRATAMAYUDHA YENNY MARIA, SE YENI ALFIANA M. HASAN EFFENDI IR. IMRON TASLIM PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

M. ALWI HAMU
YUDHI DARMA, SH M. TEGUH MADANI INAYAH Ir. BAMBANG PRI, CH RUDI HERYANTO, SE ENDANG PUJIANTO, W H. PARDIN AMIR CHANDRA YONHLEE WILIANG S IWAN SOEDJONO ELLY HERDANI, BSC TONI EFFENDI SUNIATA WARSEHAT

PBJ

IRENE FENNY

PBJ PBJ PBJ PBJ

DRS. ADE FIRDAUS TAUFIK SUMARI KESUMA HENDY KUSUMA SUFIANTO LIANTURI

PBJ PBJ PBJ

AMIN DJAUHARI KOSIM KOTAN SUDIANTO

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

NUR FITRIANINGSIH YUNIKA HERAWATY SOEGINO HAMID KING TASLIM KUSNADI WONGSO HARLELA TULADIA CHAIRUN NIZAR SUKAMTO DRS. HA. SYUKUR BAHAUDIN ACHMAD JOHAN LENNI TASLIM KASAN BIN SURADIKRAMA DINA APRILLIANA ZAINAL, SE HUSIN KOTAN HENDRA HERFENDY ALI SISWANTO EZRA JONATHAN IR. HENDRIADI DARMONO ADE, ST LUTFI LUPI EKAPUTRA S, SE EFFENDY FILZA SAPUTRA, SP DRS. UJANG SAI MAIMUNAH OKKY BUDI WARDANA KMS. M. JAKFAR SIDDIQ HERMANSYAH, BAC MUGITO NICO ALEXAXNDER NDOLU RUDI OKTAVIANSYAH

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

BELLY MUSLIKAH MUHAMMAD SABARI HENDRI MULYONO ZAINAL ARIFIN ABDUL GANI ANDRIANSYAH MUDDASIR YUNUS RUDI HARTONO HANDOKO M. SOFIAN RONY SUDJAKA

Alamat
JL. KOPRAL JUNI NO. 25 RT/RW. 2/1 RSS BHAKTI GUNA RT. 2 BLOK. BU NO. 22 JL. RAYA SP TIMBANGAN KM. 32 NO. 47.01 JL. RAYA SP. TIMBANGAN KM. 32 N0. 48 JL RAYA LINTAS TIMUR NO. 187 DUSUN IV JL. LINTAS TIMUR KM. 38 DS. INDERALAYA JL. RAYA LINTAS TIMUR KM. 38 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR KM. 38 NO. 16 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR DS. III TG. SEJARO JL. LETNAN ARAHMAN NO. 25 TJ. BARAT JL. MUNDIR NO. 9 SUKAJADI I TALANG KELAPA BAYUASIN JL. PALEMBANG SEKAYU KM. 70 DUSUN. 3 KEC. BETUNG BAYUASIN JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 18 LK. I RT/RW. 8/2 JL. SIMPANG PASAR LAMA NO. 53 PANGKALAN BALAI JL. RAYA PALEMBANG-BETUNG KM. 13 RT. 1 SUKA JADI JL. CAHAYA INTAN RT/RW. 22/9 KEC. P. BALAI JL. PASAR BARU LK. VI KEL. P. BALAI BANYUASIN III JL. PLG-BETUNG DESA LANGKAN JL. PLG-BETUNG KM. 32 DS. 1 NO. 167 JL. KOL. H. BARLIAN BLOK D NO. 42 KEL. BD. AGUNG JL. PERTIWI I NO. 100 A KEL. RD. PJKA LAHAR JL. GUNUNG GAJAH NO. 74 LAHAT PONDOK LEMBAYUNG BLOK B4 NO. 20 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 58 LAHAT JL. MAYOR RUSLAN III / 108 JL. BANDAR JAYA NO. 8 JL. LET. AMIR HAMZAH II NO. 133 KEL. PASAR BARU JL. LINTAS SUMATERA KM. 3 TEBING TINGGI JL. MAY RUSLAN II NO. 75 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 29 JL. CEMARA NO. 21 JL. LINTAS SUMATERA TLG. KABU LAHAT JL. LASKAR TRIO KOMAR NO. 58A KEL. PASAR BARU JL. MAYOR RUSLAN III NO. 126 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 27 JL. CEMARA NO. 174 JL. GANG BANGSAL NO. 60 TALANG JAWA JL. MAYOR RUSLAN III NO. 234 JL. MAYOR RUSLAN I KEL LAHAT TENGAH JL. INSPEKTUR YASID RT. 5/3 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 18 JL. INSPEKTUR YAZID NO. 11 LAHAT JL. GANG RUKUN NO. 147 GUNUNG GAJAH LAHAT JL. PASAR LAMA III LK. VII NO. 127 LAHAT JL. GANG SENTOSA NO. 103 PASAR LAMA LAHAT JL. KOMBOJA NO. 46 TALANG KAPUK

JL. SRIKATON NO. 313 PAGAR AGUNG JL. PRAMUKA III KEL. PS. II NO. 104 TELP. 0734 - 421 323 BTN AIR PAKU BLOK F 6 TANJUNG ENIM TELP. 0734 - 451 483 DSN. TANJUNG WILAYAH TIMUR TJ. ENIM LAWANG KIDUL TELP. 0734 - 451 756 JL. SUYITNO NO. 497 TEGAL REJO TELP. 0734 - 452 021 JL. BATURAJA NO. 344 KEL. PS. II TANJUNG ENIM TELP. 0734-454 067 JL. SEROJA BLOK Y 35 BTN AIR PAKU TELP. 0734- 451 669 JL. BANTINGAN NO. 575 SARINGAN SELATAN TELP. 0734 - 452 085

JL. RAYA BTN AIR PAKU NO. 8 B

JL. RAYA SUDIRMAN SIMPANG LAMA TALANG UBI TIMUR

JL.M. RAMLI NO. 461 SARINGAN UTARA JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG UTARA TELP. 0734 - 421 323 JL. BULURAN ATAS NO. 163 RT 01 RW 01 TELP. 081367495905 JL. GEREJA TENGAH NO. 923 TALANG JAWA TELP. 0734 - 454 726 JL. PERIGI NO. 8 TANJUNG ENIM TELP. 0734- 452171 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 KEL. PS. III

JL.LASKAR UJUNG HAMID N0. 85 KEL PS.II TELP.0734- 421162 JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS II TELP. 0734- 421162 JL.LASKAR UJANG HAMID KEL PS II TELP.0734-421162 JL. PRAMUKA III GG. DAMAI KEL. PS II TELP. 0734 - 422 588 JL. MERAPI NO. 04 TALANG JAWA KEL. PSR TANJUNG ENIM TELP. 0734 452 285 JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 451 558 JL. RAMBUTAN NO. 23 KEL. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TELP. 0734 - 421 258

JL. RAYA LINGGA DESA TANJUNG ENIM JL. DS TANJUNG ENIM RT. 04 WIL. TIMUR TANJUNG ENIM BTN KARANG ASAM TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL DUSUN I DESA LINGGA TANJUNG ENIM JL. HTI 64 DESA TANJUNG JATI RT. 01 JL. PETROSIA RT. 2 RW. 3 KEL. PS I KOMP. PJKA NO. 1058 RT. 02 KEL. PS TANJUNG ENIM JL. ADE IRMA SURYANI GG.AMAL NO. 42 DESA INDRAMAYU KEC. TJ AGUNG JL. JEND SUDIRMAN NO. 75 RT/RW. 02/02 MUARA ENIM JL. SINGOSARI NO. 77 RUKUN DAMAI JL. INSPEKTUR SELAMET RT. 03 NO. 63 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 6 KEL. PS I MUARA ENIM JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG KEC. TANAH ABANG

JL. MELATI NO. 83 KP. I DESA TEBAT AGUNG

JL. MERAPI NO. 4 TL. JAWA TJ. ENIM JL. SENTRAL BARU TJ. ENIM KEC. LAWANG KIDUL JL. ABADI SIDO MULYO I TL. JAWA JL. HS. NASUTION GG. PENURAL NO. 5 JL. DURIAN NO. 437 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 101 TL. JAWA RT. 03 JL. KOL. H. BURLIAN NO. 106 JL. LINGKUNGAN IV BAYANGKARA RT 4 RW 4

JL. RAMBANG NO. 106 KEL. TUNGKAL JL. DR. A.K. GANI NO. 97 KEL TUNGGAL MUARA ENIM JL. JEND. SUDIRMAN TLG JAWA GG. BELIMBING KEL. PS III JL. GEREJA LAMA/TENGAH NO. 93 TLG JAWA JL. KEMAYORAN NO 44 KEL. DS. I JL. SERSAN HASAN HUSIN KEL. PS II MUARA ENIM JL. LK. V TALANG UBI SELATAN PENDOPO JL. LASKAR UJANG HAMID NO. 89 KEL. PS. II JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS. II JL. LINGGAR RAYA KM. 12 TJ. ENIM JL. AKIP NO. 56 SARINGAN UTARA JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA JL. INS. SLAMET NO. 11 B (TANGSI) JL. MULTATULI NO. 8 KEL. TUNGKAL JL. PROKLAMASI NO. 143 GG. AMAL KEL. PS II JL. BATURAJA NO. 355 JL. SM. BADARUDDIN II KEL. PS II MUARA ENIM JL. BETU BARA NO.258 PASAR TJ. ENIM BTN MANDALA NO. E6 TJ. ENIM JL. TUNGKAL NO. 154 JL. LINTAS SUMATERA KM. I RT/RW. 2/1 KEL. PASAR

JL. DUDUN 3 DESA LINGA NO. 461 TJ. ENIM JL. MAYOR HADI NO. 463 SARINGAN UTARA JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGA KEC. LAWANG JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGGA KEC. LAWANG JL. BATU RAJA NO. 823 TJ. ENIM JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. KEMAYORAN NO. 61 JL, JEND. A. YANI NO. 29 KEL. PS I JL. SMB II NO. 6 JL. SMB II NO. 16 JL. DESA KEBAN AGUNG KEC. LAWANG KIDUL JL. SALEH KIDAM NO. 23 KEL PASAR II JL. MANDIRI NO. 29 SMB II KEL. AIR I JL. H. ABDUL MALIK ASHARI KEL TUNGGAL ME JL. PASAR PAGI NO. 417 KEL. PS. TJ. ENIM JL. KEBUN SAYUR NO. 137 PENDOPO JL. S.M.B. NO. 312 B KEL. PS II JL. ALAMANDA III C-21 AIR PAKU JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA MUARA ENIM JL. KOPRAL SAFEI NO. 69 KEL. PASAR II JL. PRAMUKA III NO. 104 KEL. PASAR II MUARA ENIM JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LENGKUNGAN II RT/RW. 7/3 KEL. SOAK BARU JL. YOS SUDARSO NO. 34 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 24 C. LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO. 51 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. 400 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 222 LUBUK LINGGAU

79 RT. DEPATI SAID NO. YOS SUDARSO NO. MAJAPAHIT JL. EMBACANG NO. BUKIT BARISAN NO. 459 LUBUK LINGGAU DESA F. GARUDA NO. GARUDA NO. K. MUARA BELITI JL. 117 LUBUK LINGGAU JL. 876 LUBUK LINGGAU JL. 70 LUBUK LINGGAU JL.1 KEL. JUNAIDI NO.YOS SUDARSO NO. 62 LUBUK LINGGAU JL.75 WATERVUNK LUBUK LINGGAU .1 JL. 480 KEC. 302 LUBUK LINGGAU JL. III LUBUK LINGGAU JL. BENGAWAN SOLO NO. YOS SUDARSO NO. GARUDA NO.MUARA BELITI DESA KETUAN NO. 20 LUBUK LINGGAU JL. 7 KEL. YOS SUDARSO NO. JEND. JEND.75 RT.2 JL. DUSUN II DESA PEDANG KEC. TUGU MULYO JL. NENAS NO. 413 LUBUK LINGGAU TANAH PERIUK RT. 413 LUBUK LINGGAU JL. 63 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO.62 RT. TRIKOYO NO. GENTAYU NO. BUKIT BARISAN NO. TABA JEMEKEH JL. 413 LUBUK LINGGAU JL. SULAP NO.JL. 863 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO.34 rt. 11 JL. 51 LUBUK LINGGAU JL. 673 LUBUK LINGGAU JL. BIHUN NO. DURIAN NO.89 KEC. SUDIRMAN NO. JEND. 70 LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO. SUDIRMAN NO. MANGGA NO. 15 RT.H. 119 LUBUK LINGGAU JL. 24 LUBUK LINGGAU JL. 401 LUBUK LINGGAU JL.VI TABA JEMEKEH JL. BUKIT BARISAN NO. 3 LUBUK LINGGAU JL. 41 JL. YOS SUDARSO NO. BUKIT BARISAN NO.

03 RT. RAMBUTAN NO. JAWA KANAN JL. YOS SUDARSO NO. 03 JL. 01 RT.31 LLUBUK LINGGAU JL. ASOKA III NO. YANI NO. ASOKA NO.78 LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO.60 LUBUK LINGGAU JL.5 LUBUK LINGGAU JL. 01 KEL.45 LUBUK LINGGAU JL. 02 RT.JL.7 LUBUK LINGGAU JL. 05 RT. A.73 LUBUK LINGGAU JL. JEND SUDIRMAN NO. JAWA KANAN JL. BUKIT BARISAN NO. YOS SUDARSO NO.32 LUBUK LINGGAU JL. LINTAS TUGUMULYO NO.1 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO. KENANGA II NO.27 LUBUK LINGGAU JL. PATIMURA NO. 48 JL. YOS SUDARSO NO. 94 JL. YOS SUDARSO NO. MEGANG JL. 14 KEL.4 LUBUK LINGGAU JL. 02 JL. GARUDA NO. TELADAN NO. PAHLAWAN AMIR DESA F.78 LUBUK LINGGAU JL.95 RT. 24 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 01 JL.128 LUBUK LINGGAU JL. WATERVUNK NO.04 KEL. RIAU NO. YOS SUDARSO NO. MARGA MULYA JL. SIMPANG PERIUK . 3 JL. JEND. 01 KEL. MANGGA BESAR NO. 01 RT. DEMPO RAYA NO. GARUDA NO.20 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. 61 KEL. 250 RT. 02 JL. 50 RT. MAJAPAHIT NO. YOS SUDARSO NO. 1 JL. TRIKOYO JL. YOS SUDASO NO.

3 JL. PUNCAK KEMUNING JL. GARUDA NO. RAMBUTAN NO. 039 JL. VI NO. YOS SUDARSO GG. VI JL.I NO. 27 RT. YANI KEL. 01 JL. 65 RT. A. PAHLAWAN LK. JUA-JUA . MARGA MULIA JL. 06 KEL. YOS SUDARSO NO. INO.40 RT. VETERAN LK. BERINGIN LK. 181 JL. 61 RT 07 KEL.. MUTIARA NO.20 KEL. ULAK LEBAR JL. JEND.JL. 34 LK. LEETTU MALIKI MUHAMMAD RT. AMULA RAHAYU NO. 167 RT. BERINGIN I LR. YOS SUDARSO NO. JAWA KANAN JL. DEPATI SAID NO.06 J.IV NO.PAHLAWAN NO.LETNAN DARNA JAMBI LK. 07 KEL. 70 JL. 2 LUBUK LINGGAU JL. 97 KEL SUKADANA JL.

0155 BATURAJA KAMPUNG KEPAYANG NO. PERIGI JL. 03 KEL. SUKADANA JL. LETJEN YUSUF SINGEDEKANE NO. TULUNG SELAPAN OKI JL. 3 LK. ABDULRAHMAN TAUHID KEL. II NO 39 KEL. 1 JL. 48 RT. II NO. 3 KEL. BERINGIN NO. 5 SIDOKERSA KAYUAGUNG JL. 224 JL. DR. YOS SUDARSO NO. LK. 1 JL. 3 KEL. II NO. I NO.AGUS SALIM NO. 11 . 001 CINTARAJA JL. KEBU MALIKI MUHAMMAD RT.KOL H.PAHLAWAN KEMARUNGNO. LK. KOTARAJA JL. 25 JL. JUAJUA JL. PAHLAWAN LK. 01 MUARA BARU SIMPANG SENDER KEC. KOTARAJA JL. 436 JL. H. 8 BATURAJA JL. 055 E JL. POL. II NO. LETKOL. 30 LK. 7 KEL.39 KEL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. H. YUSUF SINGEDEKANE LK. 1 RT. 21 BANDAR JL. III KEL. KOMISARIS UMAR NO. 27 DS TANJUNG AGUNG JL. 3 JL. LK. PERIKANAN NO. DEMANG HAMID LK. PAKU OKI JL. CINTARAJA JL. DUSUN BATURAJA NO.JL. NAWAWI LK. III RT. LK. SUKADANA JL. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. H. ABDULRAHMAN TAUHID NO. 76 RT. 197 JL. MERDEKA NO. 2/1 KEL. ANGGREK NO. NUH MATJAN NO. 25 RT/RW NO. BANDING AGUNG DUSUN II DESA KOTA BATU DUSUN II DESA KOTA BATU JL. SUKADANA JL. BURLIAN NO. II NO. 195 KAYUAGUNG JL.

480 JL. DESA KARET JAYA KEC. 144 JL. AKMAL NO.006 JL. JEN. SUTAN SYAHRIR PASAR BARU JL.478 JL.JL. A. KOL. Dr. 1 PRABUMULIH JL. DS BATURAJA NO. KERTAPATI NO. JEND. SUDIRMAN NO. 056 PASAR BARU JL.HASYIM AZHARI NO. JEND.SENULING NO 51 RT. SUDIRMAN NO. HATTA BATURAJA JL. MASJID BATURAJA JL.JEND SUDIRMAN KOMP. DR. KAPT.IMAU TIMUR NO. BUAY PEMANCA JL.02 RW. YOS SUDARSO RT/RW. SYAHRIAL NO.01/01 KEL. DESA REJODADI BK. AHMAD YANI NO. PRABUMULIH JL. HATTA NO. WONOSARI JL.01 JL. ARJUNA 2 RT. 11/45 JL. 403 JL. 3/1 SUKARAJA JL. JEND. PRABUMULIH JL.47 KEL. MUARA DUA JL. 944 BATURAJA JL.1 NO. 152 JL. 04/03 PASAR LAMA JL. 480 BTA JL.DEKATE NO. PERWIRA RT/RW. JEND. SUDIRMAN RT/RW. SOKSI NO. A. 03/04 KEL. YANI NO.PANCUR JAYA NO.02 JL. 27 JL.10 KEL. HATTA NO.DIAN RELAY NO.1 PRABUMULIH TIMUR JL. IX KEC. BUAY MADANG BELITANG JL. 095 JL. M. 46RT. SUDIRMAN NO.447 JL. YANI NO. 271 B BATURAJA JL. DR. 13 RT/RW. DANI EFFENDI NO. SAUNG NOGA KP. 304 KEMALARAJA BATURAJA JL. M. DUSUN BATURAJA GG.31 . JEND SUDIRMAN NO. M.

JEND.ISWAHYUDI NO 75 SEKOJO UJUNG JL. 205 PRABUMULIH JL. 1312 JL. JEND SUDIRMAN JL. MAYOR ZEN GANG NAGOYO NO. JEND. PATIH GALUNG JL. ISWAHYUDI NO. II KEL. LIMAU TIMUR NO. ANGKATAN 45 NO. 1147 RT 16 RW. 03/ 3 KEL.326A PRABUMULIH TIMUR JL. MERAWAN NO.LETJEN. 02 JL. 1 LT. JEND SUDIRMAN NO. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/I NO. PHDM XII NO. 50 JL. 54. KI MEROGAN NO 31 JL. 3219 JL.JEND. JEND. KOPRAL UMAR SAID NO.KEL SUKARAMI KOMP.73 KEL. JEND SUDIRMAN NO 3219 JLL. KOL H. 28 RT. PEGAYUT II NO. 1 KEL. SUDIRMAN NO.JL.I. 135 KALIDONI JL. MAY SABARA NO. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. BAKUNG VI/136 SAKO JL. PRIMA INDAH BLOK 13-2 JL. 1 JL. JED. PERTHANAN JL.11 RW. 1541 RT. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/INO. 102 JL. SUDIRMAN NO. PASAR PRABUMULIH JL. KARANG RAJA I JL. 1034 F JL. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. JEND SUDIRMAN NO. ANGKATAN 45 NO. VETERAN NO. DWIKORA I NO. 326 PRABUMULIH TIMUR JL. 777 16 ILIR JL. JEND SUDIRMAN NO 530 JL. PANJAITAN Lr. JEND SUDIRMAN NO. 13 SAKO KOMP. LIMAU TIMUR NO. SUDIRMAN NO. 381/B PRABUMULIH JL. 04 KEL SRIMULYO JL. HARAPAN NO. 1710 JL.03 KOMP.RONI NO. SUDIRMAN NO. 75 RT. SOEKANRNO HATTA Lr BERSAMA NO 02/2415 RT 36 JL. 693/162 JL. 07 KOMP. RADEN NANGLING NO. BAMBANG UTOYO NO120 JL. D. PATIH GALUNG JL. SAYANGAN NO. SAPTA MARGAKOMP CITRA DAMAI II/HH-14 . SUDIRMAN NO. 59 RT 11 RW 03 JL.04 JL. 34 JL. VETERAN NO 7093 C/A JL. BURLIAN NO. A. ANGKATAN 45 Lr. 59 RT.92 PRABUMULIH TIMUR JL.

MAYOR RUSLAN N0.43 JALAN VETERAN NO. VETERAN 292/86 JL. JEND SUDIRMAN NO. DEMPO DALAM N0. PATAL PUSRI NO 118 JL. 365/44A JL. 26/118 RT 12 RW 01 JL. PASAR 16 ILIR NO. BASUKI RAHMAT JL. TAMAN SISWANO. VETERAN NO. PUNAI II NO 1B NO. PRODEXIM NO. BARLIAN NO. 535 . ROJAK NO. 023 NO. KOL. 718 A RT 10 16 ILIR PERUM ATLET JAKABARING NO. KOL H.6 JL.6 JL. 113 JL. JEND SUDIRMAN NO. ANGKATAN 66 Lr. BURLIAN NO. KENARI II NO. ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA BLOK H NO 8 JL. FAGIH JALAUDIN NO.LOMBA JAYA III NO. R. SUKATANI NO 02 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN Lr. 026 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.MAYOR RUSLAN NO. 4301 AB JL. 1301 AB Lt III JL. RATU SIANUM 162 E JL. 649 BDN JL. HARAPAN NO.H. 365/44 A JL. 1053 JALAN. JEND SUDIRMAN NO. ALAMSYAH PRABU PRAWIRA NEGARA JL.66 JL. 508 KEPANDEAN BARU JL.MAYOR RUSLAN JL. VETERAN NO 318 KELURAHAN KUTO JL. VETERAN 279 E JL. 425 B JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 47 24 ILIR JL. GAJAH NO. TENGAH RT. 399 A JL. 161 C JL. JEND SUDIRMAN NO. 512/1159 BRT 18 LR. LETNAN JAIMAS NO 644/138 JL. DEMPO LUAR NO. 209/III JL. 369 Lr. PASAR 16 ILIR NO. NANGLING I NO 01 RT 10 JL. 338 JL. 18 PALEMBANG JL. MAYOR ZEN KAPLING 3/66 JL. 1492/21-A JL. LINGKARAN I DEMPO DALAM NO. K.H WAHID HASYIM NO. 6857 JL. DI PANJAITAN PLAJU JL. 675 KOMPLEK BOUGENVILLE BLOK AE N0. 71 A JL.JL. 42 E JL. PHDM III NO 37 KOMP PHDM INDAH JL.KELAPA GADING NO 2321 JL. RESIDEN A.

66 JL. KOL ATMOO NO 022 A/2 JL. KOL ATMONO 597 JL. KADIR TKR NO. JEND SUDIRMAN NO.LETKOL ISKANDAR 646 JL. ROZAK 14 RT. 135 D JL. 1 RT 030 36 ILIR JL. 32 A JL. URIP SUMOHARJO LR. JEND SUDIRMAN NO. KOL ATMO NO. 32C JL. KOL BURLIAN NO.SERMA ALI HANAFIAHNO. BERINGIN JANGGUT II/339 JL.945/1674 JL. VETERAN NO. INSPEKTUR MARZUKI NO. PASAR 16 ILIR Lr. RESIDEN A. NGABEHI NO. 32 JL. VETERAN NO. KOL ATMO NO 67 JL. 432 C JL. 65 JL. VETERAN NO. JEND SUDIRMAN NO. 1010 JL. JEND SUDIRMAN NO 135 D RT 32 JL. RATNA NO 08 29 ILIR JL. 3433E 20 ILIR PALEMBANG JL. JEND SUDIRMAN NO. 3 JL. KOL ATMON0. 16 RW 06 JL. 339 JL. RESIDEN A. 2881 PALEMBANG JL. 56 RT 03 RW 01 JL. KOL ATMO NO 597 JL. LETKOL ISKANDAR 451 D JL. MANGUN JAYA NO.135 D JL. 19 BKIT SEJAHTERA BLOK AE 10 . 622 A/2 RT 17 JL. JAYA 27 RT 13. ROJAK N0 . 2 ILIR JL. JEND SUDIRMAN Lr.MERBAU NO 6 JL. KAPT. BERINGIN JANGGUT II N0. A. 965 D JL.06 J. KEMAS RINDO Lr. TAMAN ISMAIL MARZUKINO 215 JL. BAKTI NO 67 JL.A. PEMBAYUN NO. JEND SUDIRMAN NO. RADIAL NO. GRESIK NO 157 B JL. BUAH NO 105 JL. JEND SUDIRMAN NO. RIVAI KOMP RUKO TAMAN MANDIRI BI 9 JL. 3433E JL.JL.H. 63 JL.YAYASAN II NO. ALI GATHMIR NO 189 RT 002 KOMP SUKARAMI INDAH BLOK P-10 J. 26 A JL. ISMAIL MARZUKI N0 215 JL. RONI NO 622 A/3 JL. JEND SUDIRMAN NO 3006 C JL. MANGKU NEGARA NO. INSPEKTUR MARZUKI Lr.

MENUMBING 188 RT/RW 03 JL. MENUMBING GANG KABA 27 JL. DEMPO LUAR 730 B JL. VETERAN 8002 JL. RATU SIANUM LR. LEBAK REJO 863 JL. 10/4-5 JL. SUKAMTO 29-B JL. RESIDEN ABDUL ROZAK 2 JL. 393 C JL. 022 KOMPLEK TAMAN INDAH BLOK B NO. VETERAN 124 RT. LEMATANG NO.1 JL. BANK SUMSEL B NO. LAYANG-LAYANG II NO. SILA BERANTI UJUNG 29 JL. MERDEKA 152 B JL. R. LETKOL ISKANDAR 14 RT 11-A JL. SEGARAN LR. KAPT. 425 B JL.07 JL. 2 JL. 101 RT 32 RW 10 JL. MUSI RAYA DARAT 499 TR/RW 014/005 JL. PUTRI KEMBANG DADAR KOMP. 19 JL. BASUKI RAHMAT NO. 21/ 1616 JL. A RIVAILR. ENIM 5B DEMANG LEBAR DAUN JL. DAPENSRI LT II JL. PASAR 16 ILIR LR. ROZAK N0. DEMPO LUAR NO. 63 RT. 4 RT. RATU SIANUM 04 RT. 206/28 JL. LINGKARAN I NO.BKIT SEJAHTERA BLOK AE 14 JL/ RASYID SIDDIG 32 JL. DARMA 1915 JL. MAYOR SALIM BATUBARA 2698 B JL. KEBANGKAN N0. INSPEKTUR MARZUKI LR. BDN NO. RESIDEN A. 730 JL. 25/07 TL KELAPA JL. RUSTAM EFENDI NO. 571/I JL. VETERAN 283-C 20 ILIR JL. 07 13 ULU JL. BATU DUA 808 RT 20 RW. SEKIP BENDUNG 120 JL. MERDEKA 15 C 22 ILIR JL.19 JL. DEMPO DALAM 532 JL. DEMAG LEBAR DAUN 176 JL. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. R SUKAMTO 29-C KOMPLEK PTC BLOK G 19 KOMPLEK PTC BLOK G 20 JL. 08 JL. TERUSAN NO. 95 . KELAPA I BLOK E 3 RT. BATUHITAM NO. 52/I JL. MAYOR ZEN GED. SAMBU III 22 KOMP IBP BLOK D2 NO. 28 RW12 SAKO JL. MERDEKA NO. DEMPO LUAR NO. 2 JL.

ILIR BARATPERMAI BLOK D II NO.310953 . 276 C JL. VETERAN NO. A. ISKANDAR NO 461/IV JL. JEND. TP. SOEKAMTO NO. SUDIRMAN NO. 54 JL. AKBP UMAR NO. INSPEKSI 13 KERTAPATI JL. KOL H. 517 RT 16 RW 05 DIKA PETAK BB 12 LT. RAYA PATAL PUSRI KOMP PHDM XII/59 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. RESIDEN A. LETKOL. JEND SUDIRMAN NO. 0711-317424 PULAU MAS PLAZA LT.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL.MUSI RAA 8//520 RT 07KEL SIALANG KEC SAKO JL. MUSI RAYA BARAT NO. III RT. 25 JL. NANGLING NO. JEND SUDIRMAN NO. 300-301 JL. II TELP.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. 5 JL. ILIR BARAT PERMAI BLOK D III NO. RUPIT NO. VETERAN Lr. SAMBU III NO. 61 JL. ROJAKNO. SOSIAL NO. KH AMHAD DAHLAN 05 RT 40 JL. 331 B KEL BUKIT SANGKAL JL. SUDIRMAN NO. PURBAN 763 JL URIP SUMOHARJONO. 40 RT17 RW. JEND SUDIRMAN NO. RESIDEN A. 53 JL. 0711-365706 KOMP. 1626 JL. LETJEND BABANG UTOYO NO. 07111 . BURLIAN NO.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. 45 JL. LETKOL ISKANDAR 90 B 24ILIR JL. SWADAYA LR AMAN 171 RT 07 JL. LINGKARAN NO. CANDI WELAN NO. 17 JL. 6651 Lr SANDI JL. FLAMBOYAN III NNO. 04 RT 11 24 ILIR JL. 76 B JL. RAYA PATAL PUSRI JL. ROJAK 7J JL. KASNARIANSYAH NO. RUSTAM EFENDI/MEGAHRIA BLOK K NO.05 2 ILIR JL.MASJID LAMA NO.148 D JL. 32 SAKO JL.M. JEND. 347 RT 07 JL. SEI HITAM 1233 RT02 RW 05 JL. KAPT. 117 JL. 146 JL.KOMP.II NO. 301 JL. R. JEND. 53 JL. RACHMAD NO 270 D JL.49 C JL. 4/ 893 JL. 254 TELP. RIVAI LR.MAYOT RUSLAN NO. SUDIMAN 49 C JL. 234-235 TELP. 7093 C LANTAI 3 JL. 22 JL. KASWARI VI NO.

234-235 TELP. TANAH MERAH NO. JEND. 292 A TELP. 0711-414648 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1088 A RT.365706 PULAU MAS PLAZA LT. 0711-372210 KOMP. H. 0711-310953 JL. TALANG KERANGGA NO. 0711-440460 JL. SAKO JL. RUSUN BLOK 53 RT.TAMAN UBUD NO. SEMANGKA IV NO. SEGARAN NO.33 RW.15 TELP. 0711 . 1079 RT. RESIDEN HA ROZAK . SIALANG KEC. 0711-445984 JL. SUDIRMAN NO. KOPRAL UMAR SAID KM.0711-819206 JL. BUKIT SANGKAL KALI DONI JL. KANCIL PUTIH RAYA 37 TELP.01/02 26 ILIR JL. 0711-322032 JL. KOL. JEND. 0711-711400 JL.0711-713203 JL. MANUMBRING NO. 0711-363643 JL. BURLIAN NO. DOSEN UNSRI B-20 BUKIT LAMA TELP. LUNJUK JAYA 71 BUKIT BESAR ELP. 20 ILIR JL. 0711-357623 JL. KARYA BARU JL. A-5 JL. KENTEN HILL BLOK G NO. 16 TELP. 02 TE. 30 KEL. 1506 TELP. 0711-365941 JL. SUDIRMAN NO. 64 TELP.11 TELP. SUNGAI SAHANG LR. H.0711-311772 JL. 3. 0711-321704 JL. 1506 TELP. 12 TELP.JL.KENTEN HILL BLOK G NO.024/007 KEL. 329 RT. 65 LEMABANG JL.BUKIT SANGKAL JL.15 ILIR JL. RE MARTADINATA N0. DEMPO DALAM 267 JL. JAYA INDAH /RUKUN 2 NO. DIKA BLOK K2 TELP. KENTEN PERMAI BLOK J-I RT. 33 RT. PUTRI RAMBUT SELAKO RT. RADIAL BLOK DI NO. 27 TELP. 0711-7321439 JL. SRIJAYA NO. TENGKURUK PERMAI B/54 KOMP. 3212 KEL. SEKIP BENDUNG INDAH I NO. 006 RW. H. 1088 A RT. 2 TELP.3621 JL. MUSI RAYA BARAT NO. 0711-707784 JL. 31 KOMPLEK LIR BARAT PERMAI TELP.0711-350445 JL. 18 KEL. BANGAU NO. 0711-819206 KOMP. 347 KOMP.KENTEN PERMAI BLOK A NO.11 KOMP.5 NO. 0711-361243 JL. 15 ILIR JL.11 TELP.9 KEL.47/14 JL. 754 B TEP. 142/389 A . PASAR 16 ILIR NO. KARTIKA I BLOK AI RT. RE MARTADINATA NO.0711-713203 JL. 188 C JL. SRIJAYA NO. KEMANG NO. KOL. RAMBUTAN NO.P.RAMBUTAN NO. KOL. 0711-321704 JL.12 TELP. 18 A TELP. VETERAN/MENUMBING NO. 73 RT. 499 B TELP. 188 C JL. 745 C TELP. 39 TELP.II NO. RATU SIANUM NO. 0711-377753 KOMP. RAMBUTAN NO.20 KEL. BURLIAN NO. 499 KEL. BERINGIN JANGGUT II NO. DEMPO LUAR NO. 16 0711-363643 JL. 0711-412060 JL. 1072/76 TELP.21 JL. MAKRAYU NO.0711-414162 JL. BURLIAN NO. DEMANG LEBAR DAUN TELP.0711-414162 JL.

001 RT. 001 RT. M. RIAU NO. POLTEK LRG. JEND. SERSAN KKO USMAN ALI NO. MANUNGGAL IV NO. SUKA BANGUN II KM.CINTA DAMAI NO. 24 ILIR TELP. 247/171 RT. 81 . B RT.025 RW. DASAR PLG JL. MAYORRUSLAN NO. A. II TELP. 24 JL. BASUKI RAHMAT NO. MAYOR SALIM BATUBARA NO. LAYANG-LAYANG NO. BUKIT SANGKAL JL. JEND. 0711-360169 JL. 135 TELP. JEND. 205 TELP. 0711-360169 JL. TAPIR KOMP. 32 JL. 20 ILIR D III JL. DR. 2886 RT.KEBUN SIRIH NO.03 TELP. 58 JL. YANI NO. 514 D JL. A. LETKOL ISKANDAR NO.275 17 ILIR TELP. FOTOGRAFI NO. 812 TELP. SUDIRMAN NO.LRG. 1 JL. BASUKI RAHMAT NO. JEND. 630 A TELP. 38 RT.02/05 JL. JEND. 0711-410560 JL. 1866 JL. 8 KENTEN JL. JEND. 612 JL. 0711-7012349 JL. 0711-314100 JL.1 JL. ROZAK NO. TEMENGGUNG NO. RADIAL NO. SUDIRMAN NO. LETKOLISKANDAR NO. BURLIAN NO. 10 24 ILIR JL.006 JL. SUDIRMAN NO. ACETYLINE NO. 3261 RT. SUDIRMAN NO. ROZAK NO. 82 KEL. 19/2133 RT. RESIDEN H. 1188 B JL. KEDAMAIAN PERMAI BLOK Q-23 JL. 9 A LT. 3261 JL. BENDUNGAN LRG. 66 JL.M. KEBON SIRIH JL. JEND. 01 TELP. 36 TELP. 81 PALEMBANG JL. ROZAK NO. LETKOL ISKANDAR NO. 40/349 JL. 18 H JL.A. MUSI RAYA/BAUNG I NO. 3318 KEL. 0711-365311 JL. MAYOR SANTOSO LR. PUDING NO. 380 TELP. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN 45 H TELP. DR. 1213 RT. RIVAI NO. 0711-378336 JL.33 RW. 5 JL. 1678 RT.6 NO. 525 JL. PIPIT II NO. MANGKU NEGARA NO. RESIDEN A. H. 115 KEL. 630 A TELP.45 TELP. SUDIRMAN NO. JEND. A.22 JL. LETKOL ISKANDAR NO. RESIDEN A. ANDALAS NO. 0711-410560 JL. SUDIRMAN NO. 45 LT. MP.19 KEL. JEND. KOL.0711-311250 JL. ISA LRG. LETKOL ISKANDAR NO.13 JL. 08 KOMP. 0711-717000 JL. 0711-361380 JL. YANI NO. 0711-370002 JL. 9ILIR JL. 1410 RT. JEND. 2681 JL. ROZAK/GAJAH BLOK JJ NO. 0711-7012349 JL. 45 PALEMBANG JL. 0711-718777 JL. CHOTIB NO. KARET NO. ISA NO. 9 JL. 14 RT. SABUKINGKING NO. KAPTEN A.

313 RT. YKPI 48 JL. 107 TELP. 0711-366999 JL. 0711-358695 JL. 663 18 ILIR JL.559 A TELP. 4 MULTIWAHANA SAKO JL.12 ABC TELP. JEND. RAYA KM. 0711-510751 JL. TANJUNG RT. H NO.4 RW. SULAIMAN AMIN KOM. 5497 JL. SELATAN SUNGAI REBO NO.08 RW.20 / 1859 JL. KENANGA NO. ALI GATMIR NO. INSPEKTUR MARZUKI KOMP. YANI NO. SUDIRMAN NO. LINGKARAN I NO.PANJAITAN NO. SLAMET RIADY NO. PHDM INDAH 21 PHDM II NO.0711-320272 JL. PRODUKSIM NO. A. 0711-510751 JL. LANGGAR NO. 0711-515927 JL. MARTADINATA NO. PHDM 21 PHDM II NO. A. 0711-510760 JL.52 JL.0711-317849 JL. YANI NO. ROZAK NO.123 TELP. 0711-412869 KOMP.80 JL. SUDIRMAN NO.135 D JL. KOL.05 PLAJU ULU TELP. MURNI NO. MASJID II NO. LETDA. SUKABANGUN I LRG.37 RW. 0711-825453 JL.4 JL.16 TELP. PATRA II BLOK I NO.1 JL.JL.84 KOMP. PANJAITAN LRG. KAPTEN ABDULLAH NO. JEND. BAMBANG UTOYO NO.0711-716118 KOMP. A. SUDIRMAN NO. A. RATU SIANUM LRG. KAPTEN ABDULLAH NO. DI.6 TELP.106 PLAJU JL. 0711-510765 JL.01 JL.0711-369215 JL.12 D TELP.2 JL. LETJEN. JEND. A.564 TELP. PHDM 21 PHDM II NO. YANI NO. HASAN HAKIM NO.0711-717849 JL. 08127819257 JL.0711-716118 JL. J NO. JEND. 15 TELP. 1070 RT. 366 RT. GRIYA PRAJA F-3 JL. 4889 TELP.84 TELP. 803 RT. RATU SIANUM LRG. OGAN NO. SIRNA LRG. YANI NO.51/16 JL.52 KM. YANI NO. SUDIRMAN 3261 JL. ASAHAN RAYA NO. YAKTAPENA NO. ABUSAMAH VILLA SUKAJAYA INDAH BLOK. 1224/5-A TELP.12 KOMPLEK SUKARAMI INDAH BLOK. A. RE.18 TELP. H.11 3463 ALANG-ALANG LEBAR JL. DI. ANGGREK RAYA NO.55/70 JL. JEND. PANJAITAN LRG. 4890 TELP. ADIL NO. 0711-515928 JL. 32 TELP. DI. RA. TALANG BANTEN NO. JEND.II TELP.04 JL.1 A KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK D.8 JL. PANGERAN ANTASARI NO.177 JL. SUDIRMAN NO.01 . 84 TELP. 0711-362456 JL. JEND.0711-510765 PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA CE 17 JL.28 TELP. BETET NO.383 C 16 ULU JL.

SUDIRMAN NO.09 JL. SLAMET RIADY NO.44 C KEL. JEND.106 JL.11 RT. SEI LAIS NO.14B JL. SUDIRMAN NO.103 LT. SUKARAMI INDAH BLOK L-12 JL. A. MESJID LAMA NO. A1 NO.7/881 JL. DEMANG HILL BLOK C 12 JL.774 KEL 20 ILIR JL. KOL. U-5 JL.03 LOROK PAKJO JL.120 JL.004 TELP.II NO. PERIKANAN V-B NO. SUDIRMAN NO.287 / 526 JL. ARBEI KOMPLEKS SUKARAMI INDAH BLOK A-5 NO. SLAMET RIADY NO.246 JL. PANJAITAN LRG. SLAMET RIADY NO.3292 PAKJO JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. DEMANG VI KOMP.05 KEL TALANG KELAPA JL. JEND. SULTAN AGUNG NO.32 RW. ALI GATHMIR NO. DUKU JL.418 B-6 JL. KOL. JEND. JEND.01 RT.20-06 / 93 KEL.5 JL. 18 BUKIT SEJAHTERA BLOK U NO.07 JL.E-3 .9 VILLA ANGKASA PERMAI BLOK. JEND. GAYA BARU NO. ATMO NO. SUKARNO HATTA NO. TULANG BAWANG BLOK.6 TELP. ACHMAD DAHLAN NO. HM.0711-7072472 JL. MANGKUBUMI NO. 13 ILIR JL.07/24 JL. 106 JL.135 D TELP.261 RT.25 RW. 106 JL. PUNAI II NO. SUDIRMAN NO. PROKLAMASI BLOK J NO. JEND. 68 RT. BERINGIN JANGGUT II DIKA LT.25 JL. KMS. KOMP.42 F TELP. SUDIRMAN 500/36B KEL.JL. SLAMET RIADY NO.22 RT. KEBUN BUNGA KM. TIMOR NO. JEND.AA3 JL. KH. DI.453 KEL.45 TELP.0711815011 JL.0711-350650 JL. SUDIRMAN NO.0711-7030150 KOMP. A. LET KASNARIANSYAH NO. PUTAK 8 NO. SUDIRMAN NO.81 TELP.0711-361857 JL.1659 KEL.598-C RT. JEND. TALANG SEMUT JL. SWADAYA LRG. 20 ILIR JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK.8 TELP. SUDIRMAN NO.0711-711212 JL. JEND. JEND.0711-515000 JL. 45 G JL.0711-378737 JL. YANI YAKTAPENA I NO. SLAMET RIADY NO. SUDIRMAN NO.37 C KEL 20 ILIR JL.09 JL. BURLIAN NO.17 KEL. JEND. SUDIRMAN NO. ROZAK NO. RESIDEN A.3-4 ULU JL.1966 RT.II JL. 47B JL.45 G JL. LETDA.0711-350650 JL.35 TELP. 20 ILIR JL. ASYIK NO. H.3 TELP.ROZAK NO. SUDIRMAN NO.017 RW.

SUDIRMAN NO. TALANG KARET NO.4 TELP. DWIKORA II N0.55-B RT.0711-358488 JL.17 JL.0711-367883 JL.1790 KEL. DWIKORA II NO. TEMBESU NO. MANDI API BLOK.30 ILIR TELP.10 JL. JEND. SIALANG SAKO JL. MANUNGGAL VI NO.18 KEL. DEMPO RAYA NO.1989 RT.66 KEL.152B JL.165 TELP. BASUKI RAHMAT NO. RONI BELUT NO. SUKOREJO NO.0711-317207 JL.16820 TELP. JEND.04 JL.05 KENTEN JL.16 TELP. LETNAN SAYUTI NO.18 ILIR JL.17/06 KEL. RAYA PALEMBANG-BETUNG NO. PANGERAN ANTASARI NO. VETERAN NO.1171 TELP.107 JL.0711-364802 JL. PANCA SARI NO. SEI PANGERAN JL. GERSIK LRG. 61 JL.0711-810526 JL.02 RT. KEPALA KAMPUNG NO.24 RW. 1128 B JL. H. SUKARJO HARJO WARDOYO NO. SUDIRMAN NO.533 TELP.2814 TELP. DWIKORA II NO.635 TELP.0711-7539635 KOMPLEK SUKARAME PATRA PERMAI 2 BLOK. SINGKIL NO.0711-317207 JL. SUPER SEMAR LRG.07 JL. TAKEDA NO. DWIKORA II NO.0711-367883 JL. PANJAITAN NO. DWIKORA II NO.1551 KM.67 A TELP. DI.P NO.1423 JL.3 RT. SEPAKAT JAYA NO.19 SRIJAYA JL.24 JL.1902 TELP.51 RT.21 JL. SUDIRMAN NO.1214 TELP. KAMBOJA NO.30 ILIR JL. PEMBAYUN NO.K 103 JL.55 RT.276 RT.JL.0711-358488 JL. LRG.17 ILIR JL. LETTU. BRIGJEN DHANI EFFENDI NO. MANUNGGAL VI NO.59 TELP.6-C JL.97A JL. JEND.764 RT.3525/1123 RT. KIDUNG NO. LETNAN SAYUTI NO.0711-310497 JL. KAPTEN A.0711-358488 JL.0711-367883 JL.09 JL.66 KEL. ANGKATAN 66 LRG.8 . SUDIRMAN NO. MANUNGGAL VI NO.0711-240241 JL.65 TELP.931/4 KEL1 ILIR JL. BURLIAN NO. 375 JL. JEND.08 JL.122 KEL. ALI GATMIR NO.540 TELP. YOS SUDARSO NO.RIVAI NO.498 RT. KOL.02 JL. MERAK NO.572 JL.0711-312194 JL.106 B JL.65 JL.16 JL. DEMPO LUAR NO. LETTU A. KARIM KADIR NO.0711-310497 JL.1027 TELP. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. DEMPO DALAM NO.0711-321937 JL. LETKOL ISKANDAR NO. MANUNGGAL VI NO.

444 RT. K.28 RT.0711-362312 JL. KENARI I NO. SUDIRMAN NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.19 NO.20 ILIR JL.3 . 20 ILIR JL. PS. RESIDEN A.0711-712222 JL.1551 KM. VETERAN / BUKIT BATU NO. 14 ULU TELP. MELATI II RT. WAHANA ASRI NO. SRIRAYA 4 NO. TAMAN KENTEN NO. MAYOR SANTOSO NO. SABOKINGKING NO.63 JL. DEMPO LUAR NO. SEGARAN NO. SAID TOYIB NO.49/47 JL. TAMAN INDAH BLOK.0711-442251 JL. KOL. 313A RT. LINGKARAN I NO.17 KEBON SIRIH KENTEN JL. LAUTAN LRG.2233 RT.1222 JL.724 JL. ROZAK NO.0711-814626 JL. A.1031 TELP.B NO. BURLIAN NO. RE. JEND. TAMAN KENTEN NO. KOL. TEMBESU NO.JL. SUDIRMAN NO. ARIODILLAH NO. JEND.284 KEL.2 TELP. MELATI II RT.49 TELP.7A TELP.8 JL.11 TELP.ANWAR MANGKU LRG.0711-714504 JL.06 JL.60 JL.585 E KEL.10 0711-351862 JL. MP. KOL. DEMPO LUAR NO. ROZAK NO. 16 KEL.58 JL.0711-511539 JL. TAKEDA NO.6 JL.0711-359639 JL. LETNAN SAYUTI NO.I.3 KOMPLEK PT. MACAN KUMBANG II N0. ANGKATAN 66 NO. DWIKORA I NO.24 JL.11 JL. VETERAN NO.19 NO. ATMO NO.30 ILIR JL.8 JL. RADIAL LRG. 27 B PALEMBANG JL.37 JL.032 KALIDONI JL. SEGARAN NO. 17 ILIR JL.42 TELP. RADIAL LRG. SAID TOYIB NO.7 RW.67-A / 2237 KEL.322 JL. SAID TOYIB NO.73 RT. H. SUDIRMAN NO. YANI NO. JEND.41 JL.16 KEL BUKIT SANGKAL TELP.33 RW.32 TELP.18 JL. SUKARJO HARJO WARDOYO GG. KOL.4448 JL. MARTADINATA NO. ATMO NO. PULAU NO.189/150 D TELP. ONGLEN NO.35 JL. VETERAN NO. PHDM VII NO. PUSRI SEI SELAYUR TELP.5486 F TELP.0711-711028 JL. H.0711-713042 JL. BURLIAN KM. KEDUKAN BUKIT NO.16 KEL.512 JL. RESIDEN A.52-57 KEL.375 JL. SUNGAI SELAYUR LRG. JEND. MANGKU NEGARA NO.0711-442425 JL.9A KOMP.1357 JL.0711-811884 JL.4209 RT.399 JL.0711-322665 JL.20 ILIR JL.1127 RT.

A-20 KEL. PINANG ID 108 RT.45 RT.1 KEL.A-7 KOMPLEK PU TELP. 15 ILIR TELP.0711-710832 JL. LETKOL ISKANDAR NO.3 RT. 20 ILIR KOMPLEK CITRA KENCANA I NO. PAM NO. KAPTEN A.D-I NO. ISA 4B TELP.0711-717812 JL. MARTADINATA NO.68 KM. SIKATAN NO. 248 RT. TUNGGAL NO.0711-711805 JL.003 JL. RESIDEN A.0711-321569 JL.0711-360506 JL. KH. KARYA BARU JL.II B-3 TELP.22 ILIR TELP.902 A KEL. ROZAK LRG.51 KEL. A3 JL.28 KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. DATUK M.0711-355938 JL.0711-512000 JL.03 RW. SUKAMTO LR.97 TELP. LETNAN SIMANJUNTAK NO. SUDIRMAN NO.24 TELP. SEI BUAH JL.5 JL.0711-378708 JL. PERUMAHAN RAKYAT NO.8 TAMAN SASANA PATRA JL. R.379 JL.952 RT. SERSAN ZAINI NO.0711-417762 JL. DR.621 JL. M. TALANG KELAPA JL. 20 ILIR II JL.24 JL.1212 RT.0711-369880 JL.0711-350655 JL. SERSAN ZAINI NO.1146 RT. 20 ILIR JL.5502 TELP. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.5 KOMPLEK BOUGENVILIE MAS BLOK. BUKIT SANGKAL JL. 20 ILIR DIKA SHOPPING CENTRE LT. JEND.007 JL. PHDM IV NO.JL. SERSAN WAHAB NO.20 RT. LET.2793 RT.65 TELP. DWIKORA II NO.2 RT. VETERAN NO. YANI NO. HAKIM NO. KAPTEN A. DR.14 RW.1909 JL.20 TELP. MUROD NO. SWADAYA NO. MAYOR SANTOSO NO. MACAN II NO.22 JL.61 RT. A.14 RT. SELINCAH I/II NO.689 KM.27 B TELP. DR. M.80 RW.16120-B RT.020 RW. JEND. JEND.67/25 KEL.50 .W KEDAMAIAN PERMAI TELP.14 KEL. VETERAN NO.4.12 JL.5 JL. PETALING NO.11 KM. KIKIM I BLOK S NO. AMALIA NO.22 JL. KEBUN SIRIH NO. BUKIT LAMA JL. AKIP NO.0711-311039 JL. RIVAI NO.0711-311039 JL.4.46 KEL.0711-825367 LRG. MAYOR SALIM BATUBARA NO.1074 KEMUNING JL.2049 / 7053 KEL.336 SAKO JL.20/07 KEL. AKIB NO. HAKIM NO.04 KEL. 45 RT. KEBUN BUNGA KOMPLEK GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK.D-4 NO.16 TELP.0711-313823 JL. ANGGREK BLOK B-4 NO.9 KOMPLEK PAKJO TELP. PIPA NO.73 KEL.SEGARAN LRG. SUDIRMAN NO. RIVAI NO.8 BLOK.3245 TELP. RE. LAUT WIRATNO NO.0711-365738 JL. JEND. SUDIRMAN NO.3208-E KEL.1133 / 16120 TELP.006 RW.78 KEL. MAYOR RUSLAN LRG.24 ILIR JL.

05 KEL. MAS KEREBET BLOK A-1 NO.3139 RT.53 ILIR BARAT I JL. JEND. RUSTAM EFFENDI BLOK. TP.YANI NO. 30 ILIR JL.47-A JL. SERASAN NO. 3 ILIR JL. JJL.0711-7091980 JL.27 RW. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN JL. 26 RT 37 JL. AZHARI NO.06 KEL.101 JL.211 RT. TALANG SEMUT TELP. DWIKORA I NO.07 SAKO JL. KARTINI NO.19 JL. TALANG JAWA NO.JL. TANJUNG BURUNG NO.08 JL.10 JL.12 / 1 12 ULU JL. BOUGENVILLE MAS BLOK. KANCIL PUTIH II NO. BAMBANG UTOYO NO. SIDO ING KENAYAN NO.584-B JL. RE.A-3 KEL.102 JL. RE. KERANGGA WIRO SENTIKO NO. NASKAH LRG.20 RT. SUDIRMAN NO. 9 ILIR JL. LETNAN MUROD NO. SAKTI WIRATAMA NO.22 TELP. MAYOR SENTOSA NO. HM.77 KEC. JEND. RYACUDU NO. KRAKATAU NO. VETERAN NO. JEND. SUDIRMAN NO. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO.08 RT.0711-310113 JL. A.7 JL. BERSAMA NO. YAYASAN I LRG.G-16 JL.1265 JL.05 KEL. JL. KELAPA GADING KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK.45 JL. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO.282 TELP. LETKOL ISKANDAR NO.1358 H SEI PANGERAN JL. ISWAHYUDI LRG.6 JL.A-2 KM.0711-360606 JL.B-8 JL.ILIR TIMUR JL.04/573 JL.47-A JL.0711-362963 JL.8 ULU JL. SUDIRMAN NO. TALANG SEMUT JL. KRAKATAU NO. BAY PASS RT. MARTADINATA NO.56 KEC.222 JL. TALANG SEMUT JL.5 JL. JEND.0711-443515 JL. BERINGIN JANGGUT I NO.47-A JL.584-B JL.07 JL. JEND.37A TELP. PASAR 16 KEBUMEN LAUT NO. JOKO NO. JEND. MANUNGGAL NO. KH. RAJAWALI NO. ISWAYUDI NO. BUKIT LAMA JL.8 KEL. BAY SALIM NO.64 KEL.439 JL. SUDIRMAN LRG.0711-410265 JL. BANGKA NO.7 KEL.19 JL.8 ULU SEBERANG ULU I JL.103 TELP. KALIDONI TELP. JEND. JEND. P.06 JL.0711-354403 .38 KEL. LETKOL ISKANDAR NO. 1C 2 ILIR PALEMBANG JL.3552 RT.924 TELP. JOKO NO. BANGKA NO. SWADAYA PERIKANAN TELP.YUPITER NO.0711-814896 JL.39 RW.1443 KEL. MARTADINATA NO.

JL. ISA NO. 77 telp. SIDO ING KENAYAN NO. S. 11 KEL. 16 RW. 41 JL. UMAR NO. 31 B RT.833E JL. 36 JL.6 ALANG. 20 ILIR telp. FLAMBOYAN NO. 44 KEL. MADANG NO. RAWA BANDUNG Lr. 519 KEL. SAPTA MARGA J-4 telp. 571 telp. 1105 RT. 2301 E RT. VETERAN NO. RUSTAM EFFENDY NO. VETERAN LR. 1 KOMP.421096 JL. TEMBESU NO. LETDA RONI BELUT NO. DI . MANGKUBMI NO. 559 telp. JAMBU NO. 8/ 35 KOMP.ALANG LEBAR JL. 26 KEL.DEMPO LUAR NO. 819494 JL.31 JL. SULTAN MANSYUR KOMP.79 RT. 02 telp. JEND. SMB II NO. 1281 RT.28 telp. 32 JL. DEMANG LEBAR DAUN N. DR. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. PT. 68 JL. SUDIRMAN KM.5 RT. 42 KEL. 13 JL. 38 SEI PANGERAN JL. CE NO. VILLA ANGKASA BLOK C NO. 313626 KOMP. CITRA DAMAI A-14 JL. 8 ILIR JL. 124 JL. 32. 2 JL. 1KEL DUKU KEC. 304 telp. 366659 JL. A. INS MARZUKI NO. PUSRUI telp. ROZAK NO. CITRA DAMAI I BLOK J-6 KJL. PUNAI 5 NO. 01/52 RT. TP. BUNGARAN INO. 8 ULU telp. 99 A RT. LAWANG KIDUL telp. PAPERA NO. PAHLAWAN .B II telp. TMBEU NO. BANGAU NO. 13 KEL. 352345 JL.319734 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. RUSTAM EFFENDI NO. ABIKUSNO COKROSOYOSO NO. 01 RW01 KEL. ICHSAN NO.310745 JL. BATU ITEM NO. 114 B telp. RUSTAM EFFENDINO. LINGKARAN NO 1 NO. 11 JL. 356817 JL. ANGKATAN NO. MUTIARA SIGUNTANG NO. 1128 JL. MESJID LAMANO.594828 JL. OGAN BAU KERTAPATI JL. 67 JL. 3. MP MANGKUNEGARA KOMP. 712658 JL. 24 KERTAPATI JL.M. TEMBESU NO. 310735 JL. 69 C JL. 45 BLOK H NO. 17 ILIR ILIR TIMUR I JL. LINGKARAN I 310 D telp. ILIR TIMUR II JL. TP. PHDM XII NO. 67 17 ILR JL. 715059 KOMP. KI MEROGAN NO. 8 JL. J. 09 JL. VILLA ANGKASA BLOK C NO. KENTEN PERMAI PG/ 016 JL. 1127 JL. 290 JL. 9 ILIR JL. SAPTA MARGA KOMP. 510009 JL TP. M. RE MARTADINATA KOMP.PANJAITAN NO. AKBP H.

RESIDEN A. 50 B 18 ILIR JL..58C RT/RW. 6 RT/RW.95B KEL. JEND. LRG.51 JL. 2478 RT/RW.58C RT/RW. PERIKANAN V-B NO. INSPEKTUR MARZUKI NO. SERSAN KAO BADARUDDIN NO. KOMP. DEMANG LEBAR DAUN NO. D8 NO. BUKIT SANGKAL JL. 4 BLOK. DOKTER M.BUAH KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. 16 RT/RW. 04/09 KEL. 1512 RT/RW. 18 RT/RW 01/01 KEPANDEAN BARU JL. 95 RT 05 KEL. II NO.12/13 RT/RW. ANGKATAN 45 F29 IB I JL. PELTU TULUS YAHYA NO. LAWANG KIDUL JL. MAYOR ZEN LORONGA WANA ASRI NO. DEMANG LEBAR DAUN NO. ISPEKTUR MARZUKI LRG. 261 RT/RW/ 03/01 KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA BLOK L2 NO. PRIBUMI NO. SEMERU NO. KENTEN PERMAI NO.10 RT. JEND. DEMANG LEBAR DAUN NO. PRAJURIT NAZARUDIN NO. 20/07 JL. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. TP RUSTAM EFENDI NO. NANDING 1 NO.JL. 15 ILIR JL. MANGKUBUMI LRG. JEND. 29/06 KALIDONI JL. 01/01 JL.65 HL.51 KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK BR 6 RT/RW 14/04 JL. 06 KALIDONI KENTEN UJUNG JL. PASUNDAN NO. 21/116 RT/RW. R. 1-2 KEL. 30 RT 27 3 ILIR JL. BAMBANG UTOYO NO.25 RT/RW 06/01 KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. PATRA II NO. ANGKATAN 45 RT/RW. 42 KEL. RAYA PALEMBANG INDERALAYA RUKO SRIWIJAYA MAS B-27 JL. SEI. 331 A KEL. PLAJU JL. 121 IB I JL. SUDIRMAN KOMP. 10/2 IT II JL. ISA NO. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II RT 36/12 JL. 58 C RT/RW. RESIDEN A ROZAK NO. RESIDEN H. 34/5 JL. 075/22 JL. 01 KEL. DEMPO NO. 28/02 JALAN DEMANG LEBAR DAUN NO. KAPTEN MARZUKI NO. 17 ILIR JL. 3/9 IB I . SUDIRMAN NO. SIRING AGUNG JL. 22 RT/RW. 136 D RT20 RW 05 IT II JL. 2 BUKIT SANGKAL KALIDONI JL. SUDIRMAN NO. BERINGIN NO 71 KOMP. LAPANGAN PASIR NO. 64 RT 15 RW 06 IT 2 JL. ANWAR SASTRO LRG. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 783 RT 15 KEL. LINGKARAN 1 NO. KULI NO 1239 RT/RW/ 21/07 JL. 21/6 JL. KKO PERUMAHAN RAKYAT NO. 1 RT 10 A KEL. 2664 A RT/RW 10/4 IT I JL. SUNGAI BUAH JL. SAKO JL. A. 02/01 JL. 4 RT. MAY JEN KAV. 24 ILIR JL. IAIN NO.1036A JL. ROZAK NO. 28/7 IB I JL. JEND. 19 RT/RW.13 RT. 0101 RT/RW. 551 RT 12 JL.10 RT. SWADAYA LRG. TALANG BANTEN RT 28 A KEL. ANGKATAN 45 BLOK F 29 IB I JL.58C RT/RW. 13 ULU JL. 19/04 JL. 28/7 IB I JL.SUDIRMAN NO. ROZAK NO.

31 JL. 50/19 JL.31/520 KEL. 29/7 KEL. TEGAL BINANGUN NO.56/I KEL.37 KEL. GAJAH 7 BLOK BB NO.3248 KEL. 15/5 IT I JL.48/47 RT/RW.KEBUN SIRIH NO.ROZAK LOR.20 ILIR JL. BAKTI JAYA RT/RW. KARYAWAN I NO.5 NO. PAKJO JL. 33/12 JL. 18 ILIR JL. DI PANJAITAN NO. LETDA A. MAY ZEN RT. DUKU JL. CITRA GARDEN BLOK D/10 RT/RW. IDAMAN NO. AZIZ KM4.1543 RT/RW. DEMANG LEBAR DAUN NO.18 KEL. PRIBADI NO.2810/1125 RT/RW.2404 RT. IRIGASI LR. YANI NO.11 RT/RW. MAGA NO. SULTAN SYAHRIR LRG. SEI.27 JL. TAMAN ANGGREK NO.2721 RT. SLAMET RIADY NO. SUKABANGUN KOMP.29 RT/RW. 37/02 JL. JEND.KAMBOJA NO.18/7 KOMPLEK RSS GRIYA HARAPAN BLOK G NO. JEND SUDIRMAN NO. VETERAN NO. LRG.1004 RT/RW. DEMPO DALAM NO.40 JL. TANJUNG NO. JEND SUDIRMAN NO.375 LRG. LOR. SELAYUR JL.12 KEL 26 ILIR JL. DWIKORA II BLOK H 21 LRG.48 JL. H. OGAN NO.37/13 JL. SUDIRMAN NO 56 I-J 17 ILIR JL.111 KEL. DI PANJAITAN LRG 1/2 RT/RW.532 KEL. PAKJO IB IB I KOMPLEK VILLA ANGKASA PERMAI BLOK E1 JL. SRIJAYA JL.BAYSALIM NO. INSPEKTUR MARZUKI LR. 31/10 JL. KOL. 38/8 JL. SUDIRMAN NO. SAPTA MARGA KOMP. 15 ILIR KEC. LETDA A.1607/42 RT/RW. ALANG .198 KEL.3 KEDAMAIAN PERMAI JL. MAY SALIM BATUBARA NO.6 KEL. PUSRI JL. SAID TOYIB LRG.1628 RT/RW.52 JL. CIVO NO.664B RT/RW. 01/01 JL. PAKJO JL. A.739 JL.11 KOMP. M. JEND. ISA NO.20 RT/RW. 18/05 JL. 20/3 SUKA JAYA JL. ROZAK LRG. KACA PIRING NO.44 JL.VILLA GARDENA III BLOK C 22 RT. 23/8 JL. IT I JL. DI PANJAITAN LOR. SIALANG .385 C 17ILIR IT I JL. BURLIAN NO.1 NO. MUHAJIRIN 2 NO. SENTOSA LR. PLAJU JL. 22/8 JL.216/217 RT/RW. TRIKORA LOR. BAYUNG LINCIR III NO.KOMPLEK RUSUN BLOK 90 LT. 5/3 JL.1052 RT/RW.21 D RT/RW. DI PANJAITAN LRG. DR.37 RT. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.JL.17 ILIR IT I JL. PENGADILAN NO. SUKAJAYA LRG. 15/6 JL. SEKOLAH G NO.5 8 ULU JL.BANGSAL KULIT NO. DI PANJAITAN LRG. MAYOR RUSLAN NO.212 KEL. 21/06 JL. SIARAN KOMP.1017 RT/RW.1 JL.ALANG LEBAR JL. MELATI NO.21 D KEL.

28 F KEL. 225 JL. HASAN KASIM RT.13 KEL.72 RT/RW. 4296 KEL. VIONER NO. 114 RT/RW 01/01 JL. ANG. 574 JL. 2040 RT 26 RW 7 KEC. 45 RUKO TAMAN MANDIRI D1-1 RT 22 JL. 46 RT/RW.7 RT/RW.51 KEL. 521 RT. 1312 RT/RW. KACA PIRING NO.525 JL. KH A DAHLAN NO. SILABERANTI JL. TUNAS JAYA III NO. 18/7 KEL. M. 20/07 20 ILIR . YANI LRG. 29/09 JL. SEBATOK NO. VETERAN NO. SUDIRMAN NO.110 RT/RW. 16 RT 35 JL. 3 ILIR JL. BUKIT KENTEN LRG. 9 ILIR JL. 15 ILIR IT 1 JL. 1674/1 RT/RW. DI. 08/02 JL. 4. MAYOR RUSLAN LRG. 2060 RT/RW. JEND SUDIRMAN NO. 114 RT 37 JL. 1270 RT/RW. KASNARIANSAH NO. 15/05 KEL 20 ILIR JL. SEI. LUMPUR I NO. TIRTA MULYO RT. KI GEDE ING SURO NO. LRG. LETNAN MUKMIN NO. A.07 JL.09/06 JL. BRIG. 01/01 JL. DEMPO DALAM NO. 5543 RT/RW. 122 RT 07 23 ILIR JL. KEMUNING JL. KHA. VETERAN LRG. 1186 RT/RW. SUKABANGUN 2 RT/RW 35/7 JL. YANI LRG. 25/8 KEC. 23/08 JL. MAYOR RUSLAN RT/RW 13/06 JL. 20 ILIR JL. AUR NO. ANGKATAN 45 LRG. 17 SAKO JL. ARIODILLAH NO.1301 SEI. 17/5 JL.102 RT/RW. 06 SUKABANGUN JL. GOTONG ROYONG NO.A. SEDUDUK PUTIH NO. DR. 47 RT/RW. KARYA NO.28 RT/RW.5 NO. 39 RW.JL. 07 RT 10 KEL. TUGU MULYO NO. 06/02 JL. FAQIH USMAN NO. 9/2 KEL. SILABERANTI NO. 26/09 JL. 15/05 JL. 551 RT 20 KEL. DR.11 RT/RW. SALIM BATUBARA NO. KALI DONI PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK AM NO. 147 RT/RW. ISA NO. 8 ILIR JL. MUSI RAYA BARAT/BAUNG 1 NO. 13/03 KEL.9 JL. JEND. NIBUNG NO. SEGARAN VII NO. SERSAN SANI NO. 6768 RT/RW 22. BANGAU NO. BLPT NO. 1092 A KEL. 16120 RT/RW. KADIR NO. 23/06 JL. 24/09 TALANG SEMUT JL. YAYASAN 1 NO. A. 2484 RT 046 RW 10 SU I JL. PANGERAN IT I JL. BAMBANG UTOYO NO. DUKU JL. KANCIL PUTIH JAYA NO. HANGTUA NO. TUNAS YAJA I NO.4 RT/RW.47 JL. 40 KEBUN BUNGA JL. SAKO JL. SYECH ABDUL SOMAD NO.117 RT. 13 ILIR JL. 3344 RT. DEMANG LEBAR DAUN JL. SERSAN SANI KOMP. HAKIM NO. DWIKORA LRG. KEPANDEAN JL. ANGKATAN 45 RUKO MANDIRI BLOK B2 NO. H AZIZ KM. 22/08 KEL. PANJAITAN NO. 32/11 JL. AZHARI LRG.1216 RT/RW. MAY. 184/178 RT/RW.23 JL. LUBUK KAWAH LRG. 56 RW.

8 ULU JL. WAHANA INDAH NO. PETANANG NO. B JL. 1358 RT 26 SEI PANGERAN JL. 27 JL. SIMARAGA LRG. RADIAL ATAU RUSUN BLOK. MANGKUNEGARA LRG. SUDIRMAN 37 C KEC. 312 JL. J-27-G KEL. 9 ILIR JL. 66 LRG. 14 RT/RW 9/6 JL. 3912 RT 53 JL. KASNARIANSYAH NO. ARYO KEMUNING JL. 2321 RT/RW 62/1 KEL. Q 16 JL. 86 JL. 27 JL. 08 JL. AIPTU WAHAB NO. 2321 RT/RW 2/1 KEL. 3 JL. KOMP. HAKIM NO. SUKARAME PATRA PERMAI JL. LINGKARAN 1 NO. PAKJO JL. ALANG ALANG LEBAR JL. 24 JL. KOL. ARIO DILLAH IV NO. A NO. BENTENG BLOK H NO. ALAMSYACH RATU PERWIRA NEGARA NO. 20 ILIR IT I JL. IT 1 JL. BURLIAN NO. KARYA 3 JL. YANI NO. TUNAS HARAPAN II JL. MANGGA BLOK. MESJID II NO. SAMPURNA 1 NO. ANGKATAN 45 LRG. A. 1551/28 JL. ANG. 1 RT/RW 19/07 KEL. 32/11 KEL. 745 KEL. ARIO DILLAH IV NO. 5 RT/RW. SUDIRMAN NO. 33 RT 031 RW 07 BUKIT SANGKAL JL. JEND. SEPAKAT NO. 26 RT 45 JL. 22 LANTAI 3 NO. GRESIK NO. SUKARAME JL. 45 LRG. 1/1097 RT/RW 16/06 JL. GRIYA PRUMNAS TALANG KELAPA BLOK. PENDAWA NO. SUKADARMA 3 NO. DEMANG V/31 RT/RW 45/13 KEL. MITRA PERMAI BLOK. KALIDONI INDAH PERMAI BLOK. RAWAJAYA NO. 304 A RT/RW. LETNAN JAIMAS LRG. PIPA REJA LRG. 10 RT/RW. 7/3 2 ILIR JL. SAYANGAN NO. BURLIAN NO. DI PANJAITAN LRG. 20 ILIR JL. 18 RT/RW 47/18 SAKO JL. KOLONEL ATMO LRG. 1652 JL. 3433 C KEL. 47-E RT/RW. 2 B JL. 20 ILIR JL. SINTRAMAN JAYA NO. H. 121 RT/RW. PEMIRI NO. SERSAN SANI LRG. DWIKORA I LRG.A RONI NO. MERAKSA NO. 10/3 JL. 8 JL. JEND SUDIRMAN NO. VETERAN NO. 2501 RT/RW. 25/10 JL. 4 JL. LOROK. 20 ILIR JL.JL. 30 A RT 20 A KEL. INDAH JAYA NO. 42/12 JL. 17 JL. 20 ILIR JL. KOL. ANG. TANJUNG KARANG NO. 3 RT. 16116 RT/RW/ 20/7 20 ILIR JL. B NO. JEND. 17 JL. KI RANGGA WIRO SINTIKO NO. JEND. 494F RT. A 7 NO. 07 RT/RW. 265 RT 6 RW. 06/02 . H. PDAM KOMP. JEND SUDIRMAN NO. 31 RT 32 JL. SEDUDUK PUTIH I KOMP. 01/01 KEL. LETTU KARIM KADIR KOMP. SRIWIJAYA BLOK. 564 RT. TIGA PUTRI BLOK. MP. TAIPENG NO. DR. RUDUS KOMP. DWIKORA 1 NO. 3 KEL. H. 1858 JL. SAMPURNA RT/RW 42/12 LOROK PAKJO JL.

7/13 ILIR JL.49 C JL. KARYA BERSAMA NO. RATU SIANUM LR. LUNJUK JAYA NO 71 RT. SUDIRMAN KM. 09 JL. JEND. 37 8 ILIR JL. 27 RT. B4/1 RT. SEROJA 3 NO. 1636 JL. GOTONG ROYONG NO. 50 JL. 395 D RW. 92 JL. 03 JL. 11 JL. SARINGAN UTAMA NO. 118 RT 2 BUKIT SANGKAL JL.147 RT/RW. 44/564 JL. MAYOR RUSLAN NO. GOTONG ROYONG NO. H. ENIM JL. 1119 KEC. BERLIAN NO. SUDIRMAN NO. MASJID NO. 2907 JL. 5486 F PALEMBANG JL. 24 JL. 515 RT. IT. VETERAN NO. ROZAK NO. I JL. R. 04 JL. YANI LRG. 4 RT. 2 JL.20 JL. AHMAD YANI LR. VETERAN/MENUMBING NO. JEND. PEGANTINGAN NO. SUKARAME INDAH BLOK. SERUMPUN BUNGA SERAI LRG. JEN. JEND. A. 26/118 RT/RW. MAYOR. FAQI USMAN NO. SMB II NO. 24 ILIR JL. PANGERAN SUBAKTI NO. YANI LRG. 16 JL. 3138 KEL. A. 571/ IA-9 JL. GOTONG ROYONG NO. 19 JL. 20 A KOMP. KAMPUS BLOK F NO. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. 15/6 JL. RESIDEN A. PERTAMINA JL. PASAR 16 ILIR LR.1122 KEL. PANGERAN SIDO ING LAUTAN NO. 3 NO. ISKANDAR D. 300-301 JL. BASUKI RAHMAT NO. GOTONG ROYONG NO. 3 KALIDONI JL. JEND SUDIRMAN NO. AHMAD YANI LR. LETKOL. KOMP. 1 ULU SU I JL. SEDUDUK PUTIH NO. ANGKATAN 45 RT. 1010 . 510 JL. SUKAMTO LRG. 20 JL. GERSIK NO. 2937 RT/RW. MAYOR RUSLAN NO. 6 JL.2 RT. LEMATANG NO. 1124 ILIR JL. 1/70 DESA LINGGAU TJ. ILIR BARAT I JL. CANDI WELAN NO. 2907 JL. MAYOR SANTOSO NO.44/564 JL. 12 JL. SILABERANTI UJUNG RT. 26/118 BUKIT SANGKAL JL. 15 RT. TEMBUS PATAL PUSRI NO. 29 JL. RESIDEN H. SMB II NO. JEND. 542 JL. 05/02 JL. JEND. BDN NO.15 RT. 10 JL. 11 KEC. 4 RT.62 KEL.JL. 07 RW. SUDIRMAN NO. 02/03 JL. 20 ILIR JL. PHDM VI PERUM PHDM INDAH NO. 20 ILIR III JL.1 NO. H. AKOL. A. SUDIRMAN NO. TAPAK LEBAR NO. BUKIT BATU NO. ROZAK NO. ALI GATMIR NO. RUSLAN NO.29 KEL. JEND. 365/44 A JL.

HANGTUAH NO. 12 RT. SUKAMTO LRG. 16 KEL. 20 ILIR JL. 24/9 JL. VETERAN NO. DEMPO LUAR NO. 11 RT. HANGTUAH NO. 5 KE. 53 JL. 433 B/1185 IT I JL. A. VETERAN NO. 2069 H. VETERAN NO. 173 JL. BASUKI RAHMAT NO. BAY SALIM NO. RT/RW. 9 A LT. ATMO NO. 12 KEL. RESIDEN A. 6 JL. 8 JL. KOL. TP. ROZAK NO. SEDUDUK PUTIH NO. 20 ILIR JL. 4 JL. 26 ILIR JL. KAP. 858 C KEL. CUT NYAK DIEN NO. 9 ILIR JL. LOROK PAKJO JL. SERSAN WAHAB NO. BERINGIN NO. 6 KEL. ABDULLAH NO. RAMBUTAN NO. KARYA JASA II NO. 12 JL. 27 JL. MUKMIN NO. TIRTA GARDEN NO. 30 RT. 15 ILIR JL. LET. 4 KALIDONI JL. 1004 C JL. MALAKA III NO. ABIKUSNO COKROSUYOSO NO. 4 JL. 52/318 JL. 3837/195 KEL. 7/1765RT. 1858 JL. 17 ILIR JL.5 KEL 20 ILIR . TP. 77 RT. TIRTA MUSI 30 ILIR JL. 12 RT. BERINGIN JANGGUT NO. 318 RT. MASJID II NO. ILIR TIMUR JL. 2195 JL. 12/5 18 ILIR JL. KOL. 152 B JL. ATMO NO. MULTI WAHANA JL. KARYAJASA II NO. 83/28 KEL. LETKOL ISKANDAR IBP BLOK. ANGKATAN 45 NO. C-16 RT/RW. 42/10 KEL. 50 KERTAPATI JL. ATMO NO. KOL. 43 RW. ROZAK NO. RAJAWALI NO. ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. MERDEKA NO. MASJID II RT. PATRIA II NO. 9 16 ULU JL. KOL. D1 NO. 7 A KEL. 8 ILIR JL. KOMP. MASJID NO. D1/59 JL. 15 RT. 25 RW. 17 RW. CEMPAKA GANG RAKYAT NO. 40 KOMP. 1 PLG JL.JL. SUKARELA LRG. 1765 JL. 29 KEL 8 ILIR JL. 30 JL. TALANGSEMUT JL. KOL. 70 KOMPERTA PLAJU JL. ISWAHYUDI NO. 8 JL. 12 JL. RUSTAM EFFENDI NO. RUSTAM EFFENDI NO. R. PERDA BLOK. DUKU KEC. 17 ILIR JL. 17 E/132 RT. 10-6 RT. ATMO NO. TAMAN SISWA NO. 09 JL. 29 JL. 5/6 RT/RW. KOMP.ATMO NO. 16 RW. 2223 JL. 430 RT. JEND. BAY SALIM NO. BANGAU NO. 430 KEL. BUKIT SANGKAL JL. SIRNA RAGA LR. 426 C KEL. KOMP. 3 JL.

9 ILIR JL. KARYA II NO. 28 JL. 21/8 KEL. VII RT/RW. KAP. DEMANG IV DEMANG LEBAR DAUN BLOK. SUNGAI PANGERAN JL. A. 14 JL. JEND. 15 RT. DWIKORA II YKP NO. 9 KEL. KOL. 383/I KEL. C NO. KOMP. K. 06 JL. 2 ILIR JL. 3106-B RT/RW. 44 KEL. VETERAN NO. 117 KEL 11 ILIR JL.799 JL BUKIT KENTEN NO. DR. 1855RT. RUKUN NO. 426 RT/RW. 22/9 KEC. BAMBANG UTOYO LRG. 593 RT/RW. 8 ILIR JL. 2295 C JL. SIDOMUKTI NO. 20 ILIR SMB II NO. I JL. 41/16 JL. KARTOWINANGUN LR. 16 ULU JL. 3433 C KEL. VETERAN LRG. PELTU. 7/3 JL. LETKOL ISKANDAR KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. RSS GRIYA HARAPAN BLOK. 16 ULU PLG JL. 16 GANDUS JL. BETUNG JL. TULUS YAYA NO. GERSIK NO. SUDIRMAN NO. VILLA ANGKASA PERMAI NO. 51/ JL. 16/6 JL. 12 RT. MAY SALIM BATUBARA NO. 149 JL. 7 JL.JL. SEHATI I NO. 8 KEL TALANG AMAN JL.H. ENIM RAYA NO. 7 PLG JL. PROF. PATIN 6 BLOK. 50/19 JL. GARUDA PUTRA II C-46 KEL. ATMO NO. TAMAN ANGGREK NO. PER. ALANG-ALANG LEBAR JL. 11 JL. GERONG GANG. RACHMAN THALIB NO. 77 PALEMBANG JL. TUNGGAL II RT. 28 JL. KEBUN BUNGA KOMP. ISWAHYUDI NO. 880 JL. BALAI JL. 1 JL. MANGUN JAYA NO. SIARAN KOMP. 1683 KEL. DESA BUKIT NO. 16 JL. PERUM PONDOK BOUGENVILLE D-17 MP. SLAMET RIADI NO. BALAYUDHA NO. YOS SUDARSO LRG.KOPM. 06 JL. I JL. 23 JL. 5 JL. KOL. SWADAYA NO. JAYA NO. WAHID HASYIM NO. PANGERAN ANSARI LRG. SUPOMO NO. M. DR. GERSIK LRG. SEDUDUK PUTIH KOMP. P. SEI. ISA LR. 10 JL. 1139 RT. 9/2 JL. 57 RT/RW. BUKIT SEJAHTERA BLOK. MUSI RAYA NO. YANI NO. 49 JL. BILAL NO. KOMP. LANGGAR NO. CAHAYA INTAN RT/RW. CC NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 11 RT/RW.365 RT. 52 RT/RW. R. MASJID NO. 37 JL. LR. BUKIT SEJAHTERA BLOK.RW. BUKIT BUNGA INDAH KOP. 26 KEL. 72 SAKO JL. 3 KEL. PAKIS NO. 21/9 JL. 14/1 KEL. SUMUR TINGGI II NO. 8 NO. BURLIAN KM. 20 ILIR IT. 155 RT. BU NO. PAHLAWAN JL. 12 KEL. JEND. 16 RT. BU NO. MANGKUNEGARA NO.A. . 4 NO. RABANI KADIR LRG. H. SUKAMTO LR. 40 RT/RW. 14 KEC. 38 RT/RW. SUKARAMI JL.

JEND. 6 KEL. RUSTINI NO. MUSI RAYA BARAT NO. PUTRA NO. 14 JL. KOL. YANI BUMI PUTRA SRIWIJAYA G-22 JL. H. DI.A. SUDIRMAN LR. 2 JL. 2 JL. JEND. 165 RT. KOMP. A. BENDUNG NO.JL. MASKAREBET BLOK A I/20 JL. RANI NO. AMILIN NO.A. YANI NO. 418 B/2 JL. 499 RT. CEK SYECH NO. TAQWA NO. 2 JL. 121 JL. SEI GERONG NO. KAP. 3 RW. PASAR 16 ILIR LR. MERDEKA LRG. 34 RW. 31 KOMP. 1753 A JL. 26 RW. 83 JL. SIALANG SAKO KENTEN JL. SEI SERUJU NO. LANGGAR NO. 5 RW. 529 JL. A. 4357 JL. KI. 09 JL. SUNGAI SELAYUR LR. RE. MANGKUNEGARA NO. BINA WARGA NO. GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. 24 ILIR JL. MAY. ATMO NO. MARTADINATA NO. 8002 JL.120 JL. 5-6 LT II KEL. AKBP H. BURLIAN NO. SOSIAL LR. A-4/200 RT. RADIAL BLOK D1 NO. 78 RT. DUA BERSAUDARA NO. 7 ULU JL. 496 RT. 41 JL. 451 D PALEMBANG JL. 51 JL. 200 RT. DI. KOMP. GRIYA HERO ABADI JL. MP. A. PADANG SELASA NO. VETERAN LR. H. 739 JL. ANGGREK BLOK Z JL. MESJID LAMA NO. 28 RT. YANI LRG. A. 7 ULU JL. PUNAI NO. D-4 NO. KELUARGA I NO. PANJAITAN NO. LAUT WIRANTO NO. DEMPO LUAR NO. KENTEN PERMAI I N_11 RT. 3 RT. 9 ILIR JL. 4 RW. 40 RT.UMAR NO. 1298 RT. 48 KEL. IBP PALEMBANG . YANI NO. WAHANA NO. 22 JL. 17 JL. KOL. PANJAITAN LR. JEND. 1 JL. MEROGAN NO. MUSI RAYA BARAT NO. 02 JL. KALI PASAR NO. KOMP. BDN NO. 773 PALEMBANG JL. 351 JL. 38 JL. SEI SELINCAH JL. 730 B JL. LETKOL ISKANDAR NO. 11 JL. SEGARAN NO. BASUKI RAHMAT NO. 1. 1677 JL. YANI LR. 571 JL. 833 KEL. 11 JL. H-4 RT. 176 JL. 270/498 JL. 34 JL. 447 KEL. 1222 JL. 23 RT. JEND. 543 JL. PENDAWA NO. DEMANG LEBAR DAUN NO. VETERAN NO.

20-C RW. 30 . ONGLEN NO. VETERAN NO. INSPEKTUR MARZUKI LR. BUKIT SANGKAL JL. BAMABNG UTOYO NO. 60 JL. BURLIAN KM 6 NO. 23 TL. 04 RT 01 JL. VETERAN NO. AKBP CEK AGUS NO. 296-III JL. 369 KEL. ATMO NO. 3 ILIR JL.TJ. IT I JL. 31E JL. 03 JL. TEMBESU NO. ATMO NO. KOL. 27 RT. 385 D JL. H. LETJEN BAMBANG UTOYO NO. 48 RT. VETERAN NO. BRIGJEN HASAN KASIM NO. LANGGAR NO. VETERAN NO. TERPEDO NO. VETERAN NO. KOL.11 JL. 1866 JL. DEMPO LUAR NO. SEMUT JL. 07 RT 10 KEL. 277 RT 07 RW 01 JL. 241/1072 SUKABANGUN JL. MAY. DAHLAN NO. 017 JL. LETJEND. 29 KEL. BUKIT SEJAHTERA BLOK BQ-05 RT 14 JL. 07 JL. TUNAS JAYA NO. SEDUDUK PUTIH NO. SUDIRMAN NO. 1127 RT 16 RW 04 KEL. LETKOL ISKANDAR NO. 26 PALEMBANG JL. 20 ILIR DI KEC. KOMP. SALIM BATUBARA NO.09 RW. 16 ILIR JL. 20 ILIR DI JL.12 PALEMABNG JL. 31 B JL. ISKANDAR NO. TL. 40 RT 17 RW 05 2 ILIR JL. PT PUSRI SEI SELAYUR PALEMBANG JL. BREBES NO. LINGKARAN I / DEMPO NO. TEMBESU NO. TGH NO. 20 ILIR JL. 6857 PALEMBANG JL. MANUNGGAL IV NO. 597 / 213 JL. 622 A/2 LR. H.JL. BENDUNG INDAH II NO. JEND. KI MEROGAN NO. 12A RT 26 JL. 1290 RT 017 RW 05 KEL. 40/349 PALEMBANG JL VETERAN NO. 40 JL. 90 RT 53 JL. 1013 JL. AMAN JL. 2314 JL. KOL. 1698 KOMP. 1128 KEL. KOMBINASI NO. SUDIRMAN NO. 10(1210) PALEMBANG JL. 1052 RT 15 RW 05 JL. URIP SUMOHARJO NO. ROZAK NO. RESIDEN A. BURLIAN NO. SARI II NO. 27 B PALEMBANG JL JEND. 681 KEL. KOL. TAQWA LR. RATU SIANUM LR. KHA. 25 RT/RW 38/13 JL. BATU DUA NO.

28 JL. 346 JL. RADEN AKIB/MASKAREBET NO. BRIGJEND ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. LUBUK KAWAH RT / RW 57/13 JL. MUHAJIRIN NO. 1866 PALEMBANG JL. BUKIT LAMA JL. KOPRAL DAUD NO.JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK A NO. 20 ILIR KOMP. 6 B1 . 05 KEL. 7 JL. 2147/401 KEL. JEND. SUDIRMAN NO. 1619 RT/RW 29/08 JL. 9 JL. 553 KEL. KEBUN BUNGA LR. 2468 JL. TRITON NO. 20 ILIR JL. SALIM BATUBARA NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. SERSAN SANI BLOK B NO. PRODUKSIM NO. MAY.

ChandraKirana Total cv. CAHAYA BARU Total PT. Perdana Abadi Perkasa Total CV. HARAPAN SENTOSA Total cv. DIAN PRIMA ABADI Total CV. MARANTAMA Total CV. PAKU ALAM Total PT. DWI URIP Total CV. DAMASCOS Total cv. Citra Abadi Total CV. BENI JAYA Total PT. PROPITA OSAKA EPRA Total CV. MERAKSA RAYA Total PT. FRACHMADYA Total CV. Bangun Tanah Air Total pt. Alpin Karya Total PT. TRIDA SARANA Total PT.DAYA GUNA SEMESTA Total .tunas harapan Total CV. Mega Utama Medica Total PT. INSAN ANUGRAH Total PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total PT. SINAR Total PT. NUSA ABDI UTAMA Total CV.sinar terang Total CV. KARYA BERSAMA Total PT. Total Musi Lestari Total CV.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total CV. EGA CITRA LESTARI Total PT. ANDI MUSI Total PT. ASWAN Total CV. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total CV. djoewan indah Total cv. fahmitra rahayu Total PT. GERBANG KENCANA Total CV. BUDI BAKTI PRIMA Total PT. KUSUMA ARTA ABADI Total CV.Pemenang PT. PUTRA REMAJA Total CV.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total PT.JERUJU MANDIRI Total PT. AA BERSAUDARA Total PT. EMPAT PUTRI Total PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total CV. Chandra Buana Total CV. LANGGENG BERSAMA Total CV. komba putra perkasa Total CV.

DELIMA INDAH Total GUMAY JAYA Total cv young brothers Total PT. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total Cv.TAUFIQ Total PT. FLAMBOYANT Total RIZKI KURNIA Total EXCON CONTRACO Total PT. DUA PUTRA Total CV. PHARMA KASIH SENTOSA Total CV. BANIAH RAHMAT UTAMA Total RAKSA Total CV DHARMA KARYA DHIKA Total PT. Aditya Jaya Total CV. BERKAT Total CV. SHELON Total CV.MITRA BISNIS Total PT.CV. KELINGI RAYA Total PT. Matra Perkasa Utama Total PT. BERKAT SURYA PERMATA Total CV.HASTOMULYO ADIPRIMA Total CV. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Cv. METRO JAYA INDAH Total CV. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total cv multi usaha utama Total CV. CITRA SAHABAT Total CV.MUSI PEK Total PT. Rizky Utama Total CV TUNAS KARYA Total CV. CAHAYA Total cv. KURNIA Total cv marvel.s abadi Total CV.AGUNG PUTRAWAN Total CV. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total PT. AGATHA JAYA MANDIRI Total PT. Tri Bhakti Prima Total CV. NABILA Total PT.asepputra Total CV. CONNECTRA UTAMA Total . DINAMIKA Total CV. BANGKULAH JAYA Total CV. BINA BARAGA PALEMBANG Total PT. SINDY GROUP Total CV. Dua Saudara Total CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total CV. PANDAWA MAJU JAYA Total CV. MANUNGGAL JAYA Total PT.

BAYU PRATAMA PUTRA Total PT. PRATAMA YUDHA Total CV. UJAN MAS ABADI Total CV. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total CV. Utama Jaya Total CV MUDA KARYA Total CV. REGINA LINTAS PERSADA Total CV SABDA MOTOR Total CV. Fatira Total CV.DIMER ALDAS Total CV.KARYA DWI PUTRA Total PT.BUANA ABADI Total PT.MAINMORA GUMENTA Total cv.cv Total PT. GAJAH MADA SARANA Total ALDO PERMAI Total PT. SRIWIJAYA KARYA Total Cv. SUMBER SARANA Total PT. WAHANA TANAH AIR Total CV. TANJUNG LAPAN Total CV. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total CV. Dua Putra Aditya Total CV. AGTHA KENCANA Total CV. TIGA PUTRI KENCANA Total CAHAYA ZIA Total PT.Tiga Wijaya Total NANDA & CO Total rawai sakti Total keefa bangun persada. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total CV. hegar pratama Total CV.usaha mulya Total CV TELAGA DINAR Total Indah Karya Nugraha Total PT. Indotrans Data Total CV AMONGSELLA Total CV.IRVAN PERKASA Total PT.JESSICA PERMATA Total CV.Vilar indah Perkasa Total PT.MARSINAR Total CV TARMAN SARANA Total CV. PUTRA CIREMAY Total CV. GANESHA Total . MUTIARA ALAM Total PT. YUSMELI JAYA Total CV. KARYA BAKTI Total AGSIWA ILLAHI Total PT. Iqbal Perkasa Total CV.

ALFA AMIN UTAMA Total TRI BHAKTI JAYA. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total CV.INGIN JAYA Total CV. SKY CORBIA Total cv. SPA REKOM MANDIRI Total CV. GARMUSAN Total CV. Sukses Bersama Total bintang raksa karsyatanzia Total CV.TAMBUN JAYA Total CV. PRIMA MULTI DIMENSI Total CV. ARGANA KENCANA Total CV.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total pt. KAMBOJA Total CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total CV. ADE ABADI Total CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total CV.BASUKI RAYA Total PT. NUR Total CV. LIMA PUTRA Total CV.ianputra Total CV. YOGA PUTRA Total CV. INSAN SEJAHTERA Total CV.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total CV. PRIMA INDAH Total CV BENING WIJAYA Total CV.CV.tosa Total Cv Sinar Mulia Sejahtera Total PT.FAMILIA & CO Total PT. CV Total CV. TRIO'N MANUNGGAL Total . LANGGENG BERSAMA Total CV. KARYA MAJU Total KARYA SEJATI Total CV. CEMERLANG ABADI NUSA Total PT.PASIR HITAM Total CV SERUMPUN Total CV. MELATI Total South Jaya Mulia Total CV. LYZAWA KRIDYA Total CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total CV. MARINI Total TERETES Total CV. BAGUAY JAYA Total CV. SARANA PALOGADA Total CV. AKBAR WIRAJAYA Total CV. TEPIAN BENDUNG Total CV. KAPITA JAYA Total CV.

Iskandar Total cv. PRIJAYA Total CV. CV Total CV. MODULASI UTAMA Total Cv. PUTRA GEMILANG NIKOM Total CV. PUKAT KONSTRUKSI Total CV. Cahaya Makmur Total . Tbk. AHBA MULIA Total PT. SEMBAWA Total PT. DINITAMA KENCANA Total CV. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total CV.BAMULIH JAYA Total PT. AREM JAYA Total CV.ADEVATI MITRATAMA Total CV. Azta Kirana Total CV. BERINGIN RAYA Total CV. WIJAYA MUDA Total PT Telekomunikasi Indonesia.telaga punggur Total ghani abadi Total cv. sandy dewa Total PT. VICI GROUP Total PT. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total TRI ARTHA JAYA. Prisma Rekayasa Total cv jala sutra Total CV JASA KAWAN Total cv. RASNA Total CV. TIGA SAUDARA MANDIRI Total RIA Total CV.ADI MULIA Total PT. Total CV. MAS PRIMA SEMESTA Total CV. BENNI PERMAI Total MARDHON PUTRA Total PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total pulau utama Total Yudha Sarana Utama Total CV. JAYA PRIMA Total CV. LEBAT Brothers Total CV. SERA MEDICA Total CV. FAJAR SELATAN Total CV.jaya indah lestari Total CV.CV.AB YUNIOR Total PT. ANDIFA SRIJAYA Total CV. AN-NAHL Total CV. TRIKARSA TEHNIKA Total CV. POORD Total CV. USAHA MANDIRI Total Cv.

PUTRA MUSI PERKASA Total anugrah indo lestari selaras Total CV PANORAMA INDAH Total CV PETUALANG SAKTI Total CV SELATAN JAYA Total cv wijaya motor Total CV. Putra Perdana Total PT. SARI KARYA Total CV. Graha Citra Rekayasa Total CV. Rizky Keluarga Total CV. WAHYU PRATAMA Total CV. MEDIA MUBA Total CV. Bunga Asa Total PT. Athifa Total CV. WAHYU MANDIRI 2002 Total CV. SINAR TENANG Total CV. REHAB BANGUN KARSA Total LAWETA Total CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total PT. AGUNG SEJATI Total CV.CV. JAYA ING LAGA Total CV. LINGGAU PUTRA Total PT. TITIAN Total CV. JUNG JAYA Total CV. TRI REKA BANGUN Total CV. SETIA USAHA Total CV. BANGKA CAKRA KARYA Total PT.KURNIA & FAJRI. ABEL WIJAYA Total CV. MASAGI Total CV. SINAR JAYA Total PT. AIDIL PUTRA Total . BAHANA CIPTA Total CV. AMELIA JASA PRIMA Total CV.Putra Mandiri Total CV. PALKEM Total CV. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total CV.TANIA MANDIRI SENTOSA Total CV. KORINDO KARYA Total CV.CO Total PT.KURNIA AGUNG Total CV. Mitra Prima Utama Total CV. AGUNG MULIA Total CV.BUDIUSAHA Total PT. SERIBU SATU NIAN Total CV. FIRMANSYAH Total CV. ABDI SEJAHTERA Total CV.ATMA KARYA Total CV.

PUTRI KEMBAR Total DWI ANGURAH ILAHI Total CV.artha agung mandiri Total CV. KAYLAH UTAMA Total cv. NETA JAYA PERDANA Total CV.CV. SATYA KARYA MITRA Total .ranggamafthofadhil Total RAJAWALI Total CV.artha muthia Total CV. CENDANA INDAH PERKASA Total Profil Studio Arch Total CV. Sari Brothers Total BUMI KITA Total CV.LAMGUBA Total cv. GRAHA KARYA PEMUDA Total CV.Pantja Gunung Total CV. FADEL PUTRA Total CV. ANDY PUTRA Total tricipta Total adel putra Total CV. KUNCI SARI Total CV.HIKMAH BERDIKARI Total cipta mandiri consultant Total CV. ALGA Total CV.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Linas Konstruksi Total CV. nadema Total OSA DENANDA Total CV. MILENIUM Total CV. diana concern Total CV. PBSA Total CV. KUROGO SAKUMU Total cv. TIGA PUTRI Total CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total cv. SARANA PERKASA Total PT. PUTRA SULUNG Total cv.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total CV. Family Total Cv. DAMAI SEJAHTERA Total CV. Talenta Indonesia Prima Total CV.PATRA PERSADA NUSANTARA Total CV. MENARA GADING Total cv. Budi Utomo Total PT. BINA INSAN MANDIRI Total CV. REZA PUTRA Total CV. Jaya Buana Total CV.PUTRI GUNUNG Total CV.

TAMBAR SARI MANDIRI Total . Tedmond Fibre Glass Total CV.cv gunung kencana konsultan Total ADI GUNA PUTRA Total CV.

00 10.000.620.00 9.206.000.500.000.00 5.000.00 10.00 11.00 5.00 8.00 8.790.000.797.000.00 7.481.00 7.249.000.554.000.450.925.00 5.865.000.00 7.00 4.000.245.594.000.880.200.925.000.00 11.250.000.760.470.000.000.600.600.000.600.00 7.014.940.000.500.00 18.000.900.321.000.00 14.00 5.015.00 6.000.994.088.000.940.Pagu Anggaran 23.00 4.00 6.00 7.00 8.00 6.000.00 9.244.000.000.000.000.00 5.852.000.195.000.000.000.440.404.311.00 5.000.000.941.000.486.000.000.000.000.00 9.00 7.600.536.00 15.00 5.00 6.400.00 8.355.902.596.000.600.579.000.366.665.00 5.00 5.000.250.016.000.00 6.939.600.995.000.000.000.000.800.290.000.820.00 5.000.290.000.554.000.000.00 7.000.764.000.00 14.632.00 5.580.000.880.857.943.600.00 12.600.000.00 .100.264.000.00 9.000.280.000.000.600.000.00 6.202.00 6.000.000.356.255.00 7.000.700.000.

000.000.617.00 3.000.472.000.820.000.995.000.00 3.000.000.000.620.000.600.818.950.000.000.822.00 3.000.000.000.000.000.500.000.200.130.00 3.000.000.00 3.600.000.380.00 3.360.000.940.000.000.00 4.000.815.000.00 3.505.000.000.529.600.000.900.000.715.00 3.000.355.000.000.000.00 4.00 3.00 3.616.00 2.000.000.000.000.00 3.940.00 2.400.000.00 3.00 2.00 .500.000.750.000.050.000.00 3.00 3.000.00 4.000.00 4.200.550.00 4.00 3.000.000.000.381.000.00 4.955.00 2.000.860.300.000.653.000.522.00 4.200.000.940.4.000.440.000.000.000.360.328.000.750.000.600.00 4.00 2.00 3.00 3.749.00 4.955.000.000.015.00 4.502.00 3.00 3.789.499.00 3.000.00 2.00 2.000.00 2.440.750.044.660.000.000.00 3.000.940.00 2.750.000.700.517.940.500.000.000.679.665.000.00 2.00 4.180.00 3.356.000.940.00 3.761.000.00 4.000.000.000.00 3.000.

000.2.574.00 1.000.200.000.00 1.000.355.00 2.000.000.00 1.000.000.00 1.000.340.440.110.00 2.668.000.505.00 1.000.988.740.000.318.846.000.049.000.000.640.000.740.00 2.000.00 1.000.659.00 2.384.831.000.00 1.000.00 1.00 2.000.940.000.000.00 1.855.500.000.000.00 2.010.000.00 1.000.600.000.719.940.000.00 1.000.175.00 1.600.000.00 2.587.000.00 2.000.355.00 1.715.000.00 2.000.00 1.000.600.900.000.200.590.000.952.000.000.000.000.000.000.740.000.000.000.00 2.00 2.000.00 1.380.00 1.000.000.500.00 1.040.00 1.000.000.000.000.030.000.000.000.400.00 2.00 1.00 2.100.000.00 2.000.00 2.00 1.00 2.940.000.000.000.000.000.000.000.955.00 1.920.600.000.000.650.400.00 2.000.00 1.000.096.420.629.00 2.000.600.00 1.000.00 .000.000.600.974.000.282.00 1.000.947.000.00 1.385.00 2.725.000.000.388.661.00 1.00 2.000.300.

000.108.246.205.000.00 1.600.000.000.00 1.00 1.800.000.098.00 1.600.600.00 1.00 1.00 .00 1.349.192.000.179.200.000.140.000.394.500.00 1.039.000.000.600.000.000.440.360.00 1.000.1.00 1.095.00 1.925.00 1.000.064.600.000.00 1.00 1.546.000.350.00 971.100.000.000.206.00 1.000.000.058.600.150.069.00 1.000.505.250.00 1.004.000.00 1.480.334.00 1.000.000.000.000.000.416.00 1.000.040.000.331.329.000.020.00 1.500.00 1.00 1.540.460.000.00 1.460.000.00 1.800.229.329.000.099.000.509.00 1.600.600.329.00 1.000.000.000.014.600.00 1.00 1.000.000.000.00 1.457.000.000.000.000.000.00 969.600.00 1.465.000.329.00 1.00 1.140.000.000.00 1.776.500.000.000.00 1.000.140.520.000.300.000.00 1.000.00 1.000.00 1.800.000.000.000.00 969.00 1.000.000.000.00 1.00 1.848.000.100.00 1.000.000.000.219.600.00 1.000.000.000.

000.00 919.000.000.000.000.00 760.000.010.00 770.00 960.000.000.00 692.200.000.00 660.224.000.000.000.000.000.000.000.000.00 727.000.000.00 680.000.000.000.000.134.000.00 860.000.000.000.000.000.193.600.000.00 690.00 680.000.500.00 877.00 726.600.000.000.00 860.00 960.000.00 748.965.000.000.000.000.00 960.000.000.830.00 710.00 .000.000.600.000.00 810.00 860.000.00 965.000.000.600.00 800.00 745.00 844.00 795.00 900.00 760.00 739.000.00 660.000.00 739.000.00 828.00 924.000.556.000.00 960.00 652.000.000.000.000.000.00 960.200.00 900.000.00 880.500.00 900.107.000.00 896.000.000.000.00 694.000.000.000.00 860.000.600.000.00 680.00 860.000.000.000.000.000.000.00 960.00 860.600.600.100.00 964.000.000.000.

000.000.00 596.00 507.000.000.600.00 535.000.000.000.050.000.00 475.000.00 600.000.000.000.000.000.000.000.000.732.00 369.000.000.600.000.00 376.600.000.000.000.750.000.000.725.000.000.00 445.00 369.00 375.00 528.000.000.000.600.600.000.00 475.00 596.000.000.00 369.000.00 369.00 376.00 596.000.00 479.00 594.00 596.00 596.000.750.127.00 375.00 480.00 .00 375.00 596.000.000.000.000.000.000.600.000.649.000.000.000.000.00 405.00 596.000.440.00 573.00 475.00 600.000.000.000.600.000.000.00 596.000.400.00 475.000.000.00 536.000.000.00 580.000.000.000.000.000.00 449.000.000.00 560.00 596.00 448.000.000.000.000.278.000.00 460.00 369.000.00 376.00 610.750.000.00 500.000.00 475.500.500.000.00 475.600.00 369.

00 209.000.00 188.000.00 190.000.00 228.00 369.000.600.00 297.000.000.000.000.900.00 369.00 225.000.00 369.000.000.000.800.000.600.000.000.00 .000.500.000.500.120.00 219.000.329.000.000.000.000.00 269.00 350.00 246.000.000.000.00 200.00 301.000.600.00 275.00 193.000.000.000.000.000.000.00 262.000.000.600.00 346.00 350.000.000.000.00 225.400.369.600.500.000.00 188.000.00 369.000.600.000.000.600.00 320.000.000.00 198.00 369.00 187.00 340.00 330.00 332.00 325.000.000.00 237.000.00 365.600.000.000.000.00 244.592.000.000.00 200.000.600.000.00 369.600.000.600.000.000.000.00 369.00 317.000.000.00 270.000.00 270.600.000.000.00 275.000.515.00 325.00 365.00 246.000.00 369.000.000.850.000.000.000.000.00 369.

00 90.000.150.00 .000.000.000.200.00 135.000.000.00 138.000.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 11 SEKRETARIAT DAERAH 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 266 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 271 DINAS PENDAPATAN.268 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 269 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 277 DINAS KESEHATAN 278 DINAS KESEHATAN 279 DINAS KESEHATAN 280 DINAS KESEHATAN 281 DINAS KESEHATAN 282 DINAS KESEHATAN 283 DINAS KESEHATAN 284 DINAS KESEHATAN 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 270 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 293 BADAN PERPUSTAKAAN.288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 292 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 294 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 295 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 296 BADAN PERPUSTAKAAN.

MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 311 DINAS PERIKANAN 312 DINAS PERIKANAN 313 DINAS PERIKANAN 314 DINAS PERIKANAN 315 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN .301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 302 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

317 DINAS PERIKANAN 318 DINAS PERIKANAN 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 321 DINAS PERHUBUNGAN 322 DINAS PERHUBUNGAN 323 DINAS PERHUBUNGAN 324 DINAS PERHUBUNGAN 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 327 BADAN KESATUAN BANGSA. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN . UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 486 DINAS KOPERASI.474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 488 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .

MUSI BANYUASIN 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN .536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

556 DINAS PERKEBUNAN 557 DINAS PERKEBUNAN 558 DINAS PERKEBUNAN 559 DINAS PERKEBUNAN 560 561 562 563 564 565 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN 566 DINAS PERKEBUNAN 567 DINAS PERKEBUNAN 568 DINAS PERKEBUNAN 569 DINAS PERKEBUNAN 570 DINAS PERKEBUNAN 571 DINAS PERKEBUNAN 572 DINAS PERKEBUNAN 573 DINAS PERKEBUNAN 574 DINAS PERKEBUNAN 575 DINAS PERKEBUNAN 576 DINAS PERKEBUNAN 577 DINAS PERKEBUNAN 578 579 580 581 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Perikanan Dan Kehutanan 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN .583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA .

MUBA 617 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA .608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 616 DINAS KEHUTANAN KAB.

Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti).Nama Paket pembuatan majalah permata MUBA PENGADAAN PABX Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Printer Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PENGADAAN PERALATAN LPSE Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.Purwosari. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kecamatan Babat Supat Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.Sridamai.Medak Desa Sukajaya dengan Beton. Kurun . Kelcamatan Lais . Kecamatan Sanga Desa Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati. Kecamatan Lawang Wetan Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Sungai Guci .Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo .

1) Dengan Aspal Hotmix.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix.Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 .5) Menuju Sumber Harum (A.Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) .Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Selabu . Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya .Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Dawas . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang .Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Sp. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.Trans C2 .Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan TSM . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix.Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih .Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.

Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix.Gardu (KUD TriJaya) .1) . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu. Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B.3 .3) ke Trans dengan Aspal Hotmix.Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati.B.Trans B.B. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran . Supat dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais .H. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.4 Dengan Aspal Hotmix.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Sp.Bonot . Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.1 .Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.2 .Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.B. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan K. Jalan Negara .Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng .Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix. Ahmad Dahlan. Kecamatan Tungkal Jaya . Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda.Pinggap dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B. Kecamatan Lais.Sp. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix.

Cinta Karya (C3). Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7.Saut . Jalan Negara .Wonorejo .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton. 12 RW.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir . Kecamatan Keluang Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru . Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Kecamatan Sekayu Pemeliharaan Pada Ruas Keluang .Bumi Ayu .Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7.Talang Nyamuk dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya .Rimba Ukur (C5) .Sp. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. Selabu.Ulak Paceh.Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton.SD Model Sekayu. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Poros Purwodadi . Selabu dengan Aspal Hotmix.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan ruas RT.Sp. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.Simpang Sari .Tanah Abang .Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais . Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari . Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Kecamatan Bayung Lencir Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) . Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading .Nusa Serasan (B6) dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Peningkatan Ruas Sukarami . Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton.Keramat Jaya dengan Beton.

Kecamatan Plakat Tinggi. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. Kecamatan Sekayu Penimbunan Rencana Halaman eks. 05 Rw. Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) . Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). Kecamatan Plakat Tinggi.4 dengan Batu Pecah 5/7.Pengadang.SP5/SP.Sialang Agung ( C2 ). Kecamatan Lais Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Plakat Tinggi. Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7.1) . Kecamatan Lais Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton. dan Dusun III ) dengan Beton.3) . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) .Warga Mulya (B4) dengan Beton.Peningkatan Jalan Jurusan Lais . Kecamatan Plakat Tinggi.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi.04 Rw.Petaling. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. Dusun II. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu . Kecamatan Lais Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu.02 Rw.

Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Kecamatan Plakat Tinggi.MTS Desa Bumi Ayu. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7.5 ) dengan Beton.2 Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk. Kecamatan Babat Supat Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. Kecamatan Lais Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Jurusan Sp.4 Macang Sakti – Ulak Embacang. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak . Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton.3 ).5). Kecamatan Babat Supat Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp.SP.Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. Kecamatan Sanga Desa . Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Kecamatan Plakat Tinggi.

20) dengan Beton.Bandar Jaya. Kecamatan Tungkal Jaya . Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Pada Ruas P. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. 16 Dengan Beton. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton.18 .P19 Dengan Beton. RT. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7.Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap.d. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai. 11 s.

Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya . Talang Siarak . Kecamatan Sekayu Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7).Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido .Pinggap). Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Pangkalan Bulian . Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos). Kecamatan Sekayu Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara .Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7.Ulak Kembang.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Talang Pengaturan . 1 Desa Babat Banyuasin.Kertajaya dengan Beton.Desa Simpang Tungkal .2 ) dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . Kecamatan Sekayu . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Sako Suban . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga . Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi. Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Sp.Dusun III Sukadamai. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya.Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang .Talang Care .Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton.Bukit Indah (B3) dengan Beton.Desa Bukit Selabu.Talang Sungai Labi Bailangu.Talang Lamban Tampui .Bandar Jaya.

Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos).IV Desa Tanjung Agung Timur. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos).Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Kecamatan Sungai Lilin . Kecamatan Keluang Penimbunan Jalan Dusun III . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton.III Desa Sungai Angit dengan Beton. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. Kecamatan Babat Toman Peingkatan Jalan Dusun I . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Padat Karya .Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp.Keluang. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. 4 (empat) Unit Box Culvert.Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Jurusan Babat . Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari.Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7.

Menara RT. Kecamatan Batang Hari Leko Peningkatan Jalan Sp. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II PENGADAAN GENTONG PLASTIK PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras PEMBANGUNAN SALURAN BATAS PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan.Sungai Medak (C7).Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Sungai Lilin Pelebaran Jalan pada Ruas Sp. Pembangunan RTJK. Km. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Lr. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA . 07 . Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN.RT. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton. Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton.11 .Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. Pembuatan Jalan dan Jembatan.

BABAT SUPAT.SP. BABAT SUPAT PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 . PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP. PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC.3 AIR TENGGULANG KEC. BABAT SUPAT PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU NORMALISASI PRIMER SP.2 .PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC.3) KEC.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP. SUNGAI LILIN.

LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL . Babat Supat PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC.4 .ASHRI SEKAYU PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV. SEKAYU PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB.SP. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL.5 Air Tenggulang Kec. Muba PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN . SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. MUBA TAHAP I Normalisasi Primer SP. PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX. KAYUARA KEC. SEKAYU Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab.

40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC. BABAT SUPAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. KELUANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU PENGADAAN PERALATAN KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR .

OBATAN RUMAH SAKIT PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II . KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN Jasa Survei AKI. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. dan UHH Kab. MUSI BANYUASIN JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Peralatan Kesehatan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. AKB. Muba. MUSI BANYUASIN PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Insektisida dan Larvasida Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit PENGADAAN OBAT .REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB.

MUBA .PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.

MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. MUBA SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR Pembangunan Kolam Induk UPR Pembuatan Kolam Tanah Rehab Kolam Pokdakan PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU .PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.

IPA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC. BABAT SUPAT . BABAT SUPAT Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC.REHAB BERAT LAB.Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC.

IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN . BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN .PEMBANGUNAN LAB. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC. PLAKAT TINGGI . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC.PEMBANGUNAN LAB.PEMBANGUNAN LAB.PEMBANGUNAN LAB. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. BAHASA (8x15) PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN .REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC.

BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. BABAT TOMAN . PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. SUNGAI KERUH REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. IPA DAN BAHASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC.REHAB BERAT LAB.

IPA REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC. IPA Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) . SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH . IPA REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC.REHAB BERAT LAB. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC.REHAB BERAT LAB. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC.REHAB BERAT LAB. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC.

Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Sungai Lilin . Plakat Tinggi Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Sekayu Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec.Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Lawang Wetan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. Sungai Lilin Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec.Sungai Keruh Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec.

Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. Keluang PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. BAYUNG LENCIR . BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. Keluang Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.

BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec. Bayung Lencir . SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. KELUANG Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC.

BABAT TOMAN REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. Musi Banyuasin Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muba Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec. MANGUN JAYA KEC. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. Lalan Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Muba . UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. BAYUNG LENCIR Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec. Sanga Desa Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL.

Lais Kab.Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang . Muba Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama Pemasangan Paving Block dan Parit Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec.

Babat Supat Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh . Lais Kab.

Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang .

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung . Sungai Lilin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari .Penyulang Kaja Babat Toman Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec.

Mekar Jaya dan Rukun Rahayu Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. Pengadaan Lapun Babi Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Pompa air Pengadaan APPO.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN POWER THRESHER PENGADAAN TERPAL JEMUR Pengadaan Ternak Sapi Pembangunan Pematang Sawah Paket II Pembangunan Pematang Sawah Paket III Pembangunan Pematang Sawah Paket IV Pembangunan Pematang Sawah Paket V Pembangunan Pematang Sawah Paket VI .

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Mebeleur .

Pengadaan Perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir. Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan. Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER . Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin.

Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi Pengadaan Material Lampu Jalan Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai .

Atap. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) Pengadaan Bibit Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman .Rehabilitasi Gedung.

Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.Lokasi kab. Musi Banyuasin Kec. Sekayu Kecamatan Sekayu SEKAYU Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lalan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais APBD APBD .MUBA sekayu sekayu Kecamatan Sekayu Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lais Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu kecamatan Keluang Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Tungkal Jaya Babat Supat Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lawang Wetan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD .

Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT.Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir UPT. SANGA DESA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBN UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA APBN UPT AIR BALUI II APBN UPT. AIR BALUI 2 KEC. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa APBN DIY YOGYAKARTA APBD . Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT.

Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN TUNGKAL JAYA APBD KECAMATAN LAWANG WETAN KAB. MUSI BANYUASIN APBD KEC. SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD .KECAMATAN SUNGAI LILIN APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN LAIS APBD Kec.

KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Sekayu APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. Sekayu APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD . SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SANGA DESA APBD KEC.

BAYUNG LINCIR APBD DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. KELUANG APBD KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD APBD DPPKAD APBD . BABAT SUPAT APBD DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. Sekayu APBD Kota Sekayu APBD Kec.Kec. BAYUNG LINCIR APBD DESA SRI DAMAI KEC. Sekayu APBD SUNGAI LILIN APBD DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.

Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia RSUD SEKAYU Kec.KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD KAB. AIR BALUI 2 KEC. Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . MUBA KAB. MUBA APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kab. MUSI BANYUASIN RSUD SEKAYU Kab. MUSI BANYUASIN APBD Kecamatan Sekayu APBD UPT. Muba DINKES KAB. SANGA DESA APBD KECAMATAN SEKAYU APBD UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU APBD UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan. Sekayu APBD Kec.Kec. Sekayu APBD APBD APBD APBD . Sekayu Kec.

Kec. Sungai Lilin.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU. Sekayu APBD APBD APBD APBD perairan umum daratan Sungai Musi. Kecamatan Babat Toman. Sekayu Kec. BAYUNG LENCIR. LAIS DAN SANGA DESA 3 Kecamatan (Lais. Lalan) Desa Karang Rejo (Primer 8) Kecamatan Lalan Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sungai lilin DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) KECAMATAN LALAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu Kec.

LALAN KEC. LAIS KEC. SEKAYU KEC. kecamatan sanga desa 3 kecamatan: Sekayu. SANGA DESA KEC. Lais dan Sungai Lilin SEKAYU APBD APBD APBD SEKAYU APBD KECAMATAN LALAN KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD Kec. BABAT SUPAT Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KEC. Sekayu APBD KEC.Kecamatan Sungai lilin. BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Kecamatan tungkal jaya.

SANGA DESA KEC. SUNGAI LILIN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC.KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SUNGAI KERUH KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LALAN KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LALAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC.

SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. BABAT TOMAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. BABAT TOMAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . PLAKAT TINGGI KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC.KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. BABAT TOMAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. PLAKAT TINGGI KEC.

SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. LAIS KEC.KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. SANGA DESA KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. LAIS KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAIS KEC. LAIS KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC.

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BABAT SUPAT KEC.Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC.

BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC.KEC. BABAT SUPAT KEC. KELUANG Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BAYUNG LENCIR KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. BABAT SUPAT KEC. BABAT SUPAT KEC.

Sekayu APBD .Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Sanga Desa KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Lalan APBD Kec. Sekayu APBD Kec.

Desa Phillips 10 Kec. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lais Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD . Muba APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.

Lais Kab. Muba APBD Dusun 3 simpang tiga desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Batang Hari Leko APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin APBD Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin APBD .Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Lais APBD Desa Dusun IV Kec.

Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Lais APBD .

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Lalan APBD .

Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kel. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Balai Agung Kec. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KAB.Kecamatan Lalan APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi. MUSI BANYUASIN 9 (sembilan) Kecamatan Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kel. MUSI BANYUASIN KAB.

Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.KECAMATAN BABAT SUPAT KECAMATAN BATANG HARI LEKO KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAWANG WETAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN PLAKAT TINGGI KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN LAIS KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Keluang kecamatan lais Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD .

Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Lilin. APBD Kecamatan Bayung Lencir. APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD APBD APBD APBD SEKAYU APBD . APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Lawang Wetan. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.

Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD .

Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD .Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD Kab.

000. Athifa CV.000.000. SKY CORBIA PT.000.00 3.000. PHARMA KASIH SENTOSA CV. Talenta Indonesia Prima PT.000.000.00 CV.000. GARMUSAN 2.00 442.000.00 188.500.000.000.185.000.500.940.00 960.550.000.00 727.000. KARYA BAKTI CV.00 142.000.000.940.107.Pemenang CV.00 860.000. Utama Jaya Cv.500.700.000.000.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA PT.00 5.000. Total Musi Lestari CV.000.000.00 311. KARYA BAKTI cv jala sutra CV.00 2.00 1.940.00 3.839.00 .307.000. KELINGI RAYA Cv.000.000.00 710.000.00 960. Fatira PT.000.000.00 3.00 430.127.000.000.440.010.125.000.000.060.00 475.000.000.000. Total Musi Lestari PT.00 399. Iskandar MARDHON PUTRA cv young brothers pulau utama CV.00 209.000.ADEVATI MITRATAMA CV.00 267.000.00 2. SINAR CV.000.00 960. Rizky Utama CV.00 760.000.540.000.000.00 425. MEDIA MUBA ghani abadi PT. Dua Saudara Pagu Anggaran 600. SINAR OSA DENANDA CV.

000. CAHAYA BARU PT.925.000.00 PT.000.940.000.000.00 1. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA CV.000.000.440.000.00 475. BUDI BAKTI PRIMA CV. SUMBER SARANA CV.00 2.140.440.940.000. BANGKA CAKRA KARYA CV.000.00 680.000.00 2.925.00 7.000. TEPIAN BENDUNG CV.00 225.000. DWI URIP PT. SINAR CV.000. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.000.000.000.00 860.00 4.00 680.00 660.000.000.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.000.00 1. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.000.000.000.940.000.000.00 1.000.940.00 960.940. TRIDA SARANA PT. PUTRA REMAJA PT.000.00 2.000.CV.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.00 375.000.00 680.PATRA PERSADA NUSANTARA Indah Karya Nugraha CV.000.000.000.000.000.000.00 4.000.000.000.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.ALFA AMIN UTAMA PT. SEMBAWA PT.940.000.000.00 2.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.00 3.000.440. BENI JAYA 7. BINA BARAGA PALEMBANG PT.00 1.FECO KONSTRUKSI UTAMA 660.00 .000.740.

190.540.PT.00 1.00 960. DWI URIP PT. GAJAH MADA SARANA PT.440.000.000.000.00 4. BANIAH RAHMAT UTAMA CV. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT. BUDI BAKTI PRIMA PT.940.000.00 560.000. BANIAH RAHMAT UTAMA 660.000.00 225.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT. BINA BARAGA PALEMBANG CV.ALFA AMIN UTAMA PT.HASTOMULYO ADIPRIMA PT. UJAN MAS ABADI PT.340.00 680.00 4.00 .ALFA AMIN UTAMA PT.000.000. GAJAH MADA SARANA PT.00 3.000.000.00 760.000.000.140.00 2.00 495.000.000.000.00 1.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR CV. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.000.000.00 2.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.000.000. YUSMELI JAYA CV.000.000.00 325.000.000.000.00 760.00 1. PRATAMA YUDHA PT. SARANA PERKASA PT.000.940.000. AGATHA JAYA MANDIRI ALDO PERMAI PT.000. CEMERLANG ABADI NUSA PT.000.000.000.000.140.000.340.000.000.940.940.000.000.00 760.00 2.00 960.000.00 275.000.

000.00 300. ANDI MUSI CV.PT.00 2.000.425.MUSI PEK TERETES PT.000.440.000.000.000.00 3.000.000.000.00 475.000.000.00 2.000.00 960. LEBAT Brothers CV.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA cv multi usaha utama CV.000. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.002.925.000.000.000.00 475.940.000. ANDIFA SRIJAYA bintang raksa karsyatanzia CV.940.000. Chandra Buana PT.000. BENI JAYA CV.00 860.000. Tri Bhakti Prima CV. DINAMIKA CV.000.020.000.000.000.000.00 860.000. DINAMIKA CV.00 375.00 2.00 2.000. SERIBU SATU NIAN 405.440.000. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.000.000.940.00 7.000.000.00 .ChandraKirana CV.00 2.000.000. AGATHA JAYA MANDIRI CV. BENI JAYA CV.000.00 1.000.00 960.000.940.KARYA DWI PUTRA CV.000.000. SHELON PT.00 1.000.940.000.440.00 1.940.000.00 6.00 2.00 325.000.00 4.000.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV TUNAS KARYA CV.

00 810.00 6. SINDY GROUP CV.00 2.tunas harapan rawai sakti PT.000. LANGGENG BERSAMA CV.00 3.000. Sukses Bersama 4.000.00 3.940.000.000.00 560.000.440.000.000.000. VICI GROUP CV DHARMA KARYA DHIKA CV.000.000.00 2.540.000. FRACHMADYA CV. BERKAT CV.00 860.509.440.00 425.000. EMPAT PUTRI CV.000.000.000. LIMA PUTRA cv.000.00 960.940.440.000.00 680.000.000.00 2.940.204.000. WAHANA TANAH AIR CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI CV.940.000.000.040.000.000.000. FLAMBOYANT CV.DIMER ALDAS PT.00 325.00 1.000.000.940.00 4.000.000.00 3. LANGGENG BERSAMA CV.000.000.000. TIGA PUTRI PT.500.000.00 2.000.000.000.00 1.000.00 .00 7. EMPAT PUTRI CV.225.540. KARYA BERSAMA CV.00 2.890.000.000.000.925.000.000. GANESHA CV.00 2.00 1. Rizky Utama CV.000. DELIMA INDAH CV. GERBANG KENCANA CV.000.PT.

00 475.925.000. LANGGENG BERSAMA CV.CV.00 1. Citra Abadi CV BENING WIJAYA CV.000.000.00 960.000. HARAPAN SENTOSA CV.000.000.000.255.000.00 5.000.000.440.000.000.000.jaya indah lestari CV.000. LINGGAU PUTRA CV. BAYU PRATAMA PUTRA cv.s abadi CV.740.000.00 1. Azta Kirana CV.000.BASUKI RAYA 960.000.00 760. INSAN SEJAHTERA cv marvel.000. WIDYA PRATAMA PERKASA cv jala sutra CV SABDA MOTOR Cv.000.000.00 960.00 6.00 4. Rizky Keluarga CV.000.00 760.000.000.000.290.00 188.000.000.000.00 1.00 960.BAMULIH JAYA CV.000.000. fahmitra rahayu CV.JESSICA PERMATA CV.00 5.000.000.00 1.000.00 960.00 860. TITIAN cv.00 475.000.590.00 475. ENDRAMAS ANGGRAINI PT.000.00 860.00 .000.000.INGIN JAYA CV.000.000.000.000.925. SETIA USAHA CV.000.000.00 960.000.000.000.440.00 375. PRIMA INDAH CV.000.

BUDIUSAHA CV.000.000.000. Aditya Jaya CV.690.00 1.000.00 275.940.000.ChandraKirana PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA CV. MANUNGGAL JAYA PT. EGA CITRA LESTARI CV.MUSI PEK 4.000.asepputra CV. BENI JAYA CV.00 .CV.00 660.940.00 2.000.00 3.000.000.000.000.000.00 960.00 960.000.000.440.000. BERKAT SURYA PERMATA CV.JERUJU MANDIRI CV.000.000.940.340. MANUNGGAL JAYA cv.000.000.00 2. SARANA PALOGADA CV.000.000.000.000.000.440.00 860.500. MUTIARA ALAM CV.000. KURNIA CV.000.000.000.000.000.000.00 1.740. CAHAYA Cv.00 4.000.040. ASWAN CV.000. BANGKULAH JAYA CV.000.940.00 2.000.JERUJU MANDIRI adel putra CV.00 188.940.440.000.000.00 138. SARI KARYA ADI GUNA PUTRA CV.501.00 2.000.00 225.00 1.000.000.00 2.00 1. AHBA MULIA CV.00 3.00 475.00 225.000.000.000.000.000.

00 2.000.000.000. Dua Putra Aditya CV.000.000.000.000.000.00 375.00 1.000.000.00 7.000. DAMASCOS 1.00 375.000.440.000.000.740. PANDAWA MAJU JAYA PT.000.00 560.00 1.00 1.940.00 7.000.000.cv multi usaha utama Cv.000. SRIWIJAYA KARYA CV.00 5.000.00 2.00 1.000.000.000. INSAN ANUGRAH PT.000.000. djoewan indah CV.925.540.000.00 2.940.440. LANGGENG BERSAMA PT.000.000.cv CV.000.000.000.00 7.00 1.00 2.000.925.00 960.000.000.625. MARANTAMA CV. SRIWIJAYA KARYA CV.940.925.00 .TAMBUN JAYA PT.00 960. TANJUNG LAPAN PT.000.000.000. YUSMELI JAYA CV TELAGA DINAR CV.020.Vilar indah Perkasa cv. Dua Putra Aditya PT.00 325. CITRA SAHABAT CV.00 860.000.000.000.740. WIJAYA MUDA keefa bangun persada.00 325.010.000.000.000.000.000.ADI MULIA CV.000.000. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA CAHAYA ZIA CV.00 660. PUTRA MUSI PERKASA PT.

tosa CV.00 960.000.000.000.000.000.000.00 770.TAUFIQ CV.00 1.000.000.000. AA BERSAUDARA PT.00 1.000.000.000.00 860.400.DIMER ALDAS CV.440.asepputra CV.000.00 475.740.000.00 860.000.sinar terang TRI ARTHA JAYA.940. EGA CITRA LESTARI CV.000.000.000. MODULASI UTAMA CV MUDA KARYA CV.140.00 960.340.cv.640.000.00 138. ANDI MUSI CV. PROPITA OSAKA EPRA 1. CV CV.725.000.500.00 2.000.000. RASNA CV DHARMA KARYA DHIKA 4.00 7. PUTRA SULUNG PT.000.000. POORD CV.940.400.000.000.440.940.000.000.00 4. AGTHA KENCANA pt.000.00 1.00 cv.00 275.000.000.00 680.000.MAINMORA GUMENTA Yudha Sarana Utama CV.000.00 610. BANGAU PERSADA NUSANTARA CV.00 .000.000.000.000.00 860.00 1.000. Utama Jaya CV.000.00 1.000.000.000.JERUJU MANDIRI PT.000.000.00 1.000. ASWAN PT.00 4.

00 CV AMONGSELLA 1.00 90.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 244.000.000.311.100.00 860.193.000.500.000.000. PAKU ALAM 2.000.640.00 .204. KURNIA CV.800.00 CV. SARANA PALOGADA Tiga Wijaya CV.940.00 3.000.000.00 3.00 1.00 CV. Tedmond Fibre Glass 135. INSAN ANUGRAH CV. TAMBAR SARI MANDIRI 1.000.000.000.000.00 1.000.000. CIPTA USAHA SENTOSA CV.000.000.000.000.00 1.000.00 CV.000. WIDYA PRATAMA PERKASA pt.440. Prisma Rekayasa 370.200.000.000.940. KUNCI SARI 228.974.00 225.CV.00 PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 10.00 PT.440.000.000.00 CV.000. DUA PUTRA CV.099.000.00 2.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 1.000.000.000.00 PT.000. AKBAR WIRAJAYA PT.940. komba putra perkasa CV.329.940.

000.000.00 keefa bangun persada. Bangun Tanah Air 2.460.BUANA ABADI 2.00 PT.000.00 pt.000. Bangun Tanah Air 4.00 PT. Alpin Karya 10.CV.000.355.000.000.00 PT. ASWAN 1.160.355.000. SPA REKOM MANDIRI 1.455.940.000.00 .00 CV.950.000.00 ALDO PERMAI 1.000.000.110.000. hegar pratama 1.000.555.00 RIZKI KURNIA 2. Iqbal Perkasa 2.440.000.00 CV. komba putra perkasa 4.000.460.355.000.00 CV.000. NABILA 1.000.cv 1.060.000.00 EXCON CONTRACO 2.000. DWI URIP 3.522.00 PT.00 cv.000.00 CV.260.000.000.925.000.000.000.000.000.

00 CV.000.955.00 NANDA & CO 1.000.DAYA GUNA SEMESTA 4.000.MUSI PEK 2.000.00 cv. PROPITA OSAKA EPRA 3. BERKAT 196.000.000. YOGA PUTRA 1.000.950.00 CV.000.PT.950.000.940.000.00 PT.000. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 3.000.455.955.000.000.750.000.00 cipta mandiri consultant 275.00 CV.000. PUTRA REMAJA 1.00 CV.000.000.260. BENNI PERMAI 960. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 3.00 PT.00 CV.00 PT.000.000. ASWAN 1.00 CV.000.000. djoewan indah 1.000.000.00 .000.460.955.000.

00 PT.440.000. PANDAWA MAJU JAYA 4. MERAKSA RAYA 5.00 EXCON CONTRACO 590.000.Putra Mandiri 528.000.000.00 PT. AGUNG SEJATI 449.486. NUR 505. PROPITA OSAKA EPRA 5.000.00 CV. PAKU ALAM 5.00 PT.290.00 Profil Studio Arch 200.715.241.000.278.000.000.000.000. Alpin Karya 4.00 PT.290.000.015.00 CV.889.404.00 PT. Perdana Abadi Perkasa 7.015.00 .195.500.600.091.797.000.CV.00 PT.

000.00 CV.206.000.750. PUTRI KEMBAR 269.732.000.000. SEMBAWA 353.00 CV.00 CV.000.400.000.00 CV.000.00 198.000.00 PT.000.00 3.00 1.00 1.900.00 262.000.790.00 CV.661.00 573.MARSINAR PT. WAHYU PRATAMA 138. ERSELIA CITRA PERSADA CV.000. Mitra Prima Utama 445.00 CV.000.500.00 317.750. ASWAN 307.264. REGINA LINTAS PERSADA cv.000.CV.000.000.955.440.850.556.000.TAUFIQ 188.000. Mega Utama Medica DWI ANGURAH ILAHI CV.000.250. METRO JAYA INDAH CV.00 .000. nadema 550.750. USAHA MANDIRI 964. Fatira South Jaya Mulia CV.MITRA BISNIS CV.000.00 8.000.00 1.000.000.385.00 3. Putra Perdana PT.00 CV. BERKAT 150.000.000.000.usaha mulya 250.00 CV.600.000.955.

000.000.00 CV.000.CV.000.00 CV.950.000.000.00 188.00 153. NABILA 316.00 CV.000.750.000.000.00 CV.000.000.00 Linas Konstruksi 237.000. Bunga Asa 507.00 202.00 CV.000. MARINI 507. FRACHMADYA CV.000.00 .00 CV.000.000.00 Tiga Wijaya 129.000. KARYA BERSAMA 405. Indotrans Data CV.000.600. MUTIARA ALAM CV. TRI REKA BANGUN 188.424.00 PT. Graha Citra Rekayasa 994. CIPTA USAHA SENTOSA 405.000.000.000. Athifa 268.000.

000.00 299.000.000.00 cv gunung kencana konsultan CV.950.424.00 PT.00 CV.000.Pantja Gunung CV.000. CIPTA USAHA SENTOSA 405. TRI REKA BANGUN 188. JAYA PRIMA cv. KARYA BERSAMA 405.000.000.000.000.000.00 220. BAGUAY JAYA 150.00 202.00 CV.00 765.00 CV.000. NABILA 316.000.00 .000. BAGUAY JAYA TRI BHAKTI JAYA.000.000. Indotrans Data CV.000.000.500.000. MARINI 507.00 188.200.00 Tiga Wijaya 129. Graha Citra Rekayasa 994.000.CV.000. CV CV.600.00 CV.000.00 153.000. FRACHMADYA CV.600.000.000.000.00 346.00 924. MUTIARA ALAM CV.000.

00 390.000.00 270.000.000.00 190.000.000.000.000.600.000.000. INSAN ANUGRAH CV.000.00 PT.000.600.000.00 860.MUSI PEK CV.00 CV. Prisma Rekayasa 924.00 350.000. NABILA CV.600.600.000.000. GANESHA 369.000.00 .00 350.BASUKI RAYA CV.000.000.000.00 198. MELATI CV.000.00 188.000.CV.000.224.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.815.00 CV. SERA MEDICA 216.PUTRI GUNUNG CV.356.000. FLAMBOYANT CV.00 250. Matra Perkasa Utama 4.00 PT.00 369.000.000.00 OSA DENANDA 158.00 369.000.400.000. KAYLAH UTAMA CV.000.telaga punggur CV SERUMPUN CV.00 282.000. NETA JAYA PERDANA cv.000. SINDY GROUP 459.00 369.789. ERSELIA CITRA PERSADA CV.

600.00 369. CV CV.000.600.00 369.00 369. SARI KARYA CV.000.600.000.000.00 369.000.00 369.KARYA DWI PUTRA CV.000.000.CV.000. INSAN ANUGRAH CV.000.00 369. CAHAYA cv.000.600.00 330.00 369.00 . Sari Brothers KARYA SEJATI TRI BHAKTI JAYA.000.000.00 369.000.00 369.000.00 330.000.00 200. MELATI CV PETUALANG SAKTI CV.00 369.00 369. TEPIAN BENDUNG CV.000. EMPAT PUTRI CV SABDA MOTOR 369. djoewan indah CV.600.00 330.000.600. NUR CV.00 369.600. MUTIARA ALAM cv wijaya motor CV. SINAR JAYA CV.000.600.00 369.00 330.600.600.00 246.600.000.00 300.600.000.400.000. CAHAYA CV.000. MILENIUM CV PANORAMA INDAH CV.000.00 369.000. SINAR CV.600.000.000. ANDI MUSI CV.000.000.600.000. CENDANA INDAH PERKASA CV.000.600.00 220.

SELANANG ANUGRAH JAYA RAJAWALI CV.00 .000.600. KARYA BAKTI CV.000.000. GERBANG KENCANA KARYA SEJATI cv.600.00 369.600.600.600.usaha mulya cv young brothers CV. LANGGENG BERSAMA CV.000.00 369.600.000.600. PBSA 369.000. BERINGIN RAYA CV.600.00 369.00 369.00 369.00 369.00 369.000.600. Budi Utomo CV.000.artha muthia CV.600. WIJAYA MUDA cv multi usaha utama CV.600.600.00 246.000.000.600.000.INGIN JAYA CV. EMPAT PUTRI CV.00 219.000.00 380.00 369.400.00 369.CV.000.00 369.600.00 369.00 369.000.400.600.000.00 369.000.000.600. sandy dewa CV. ANDI MUSI CV BENING WIJAYA CV.600.600. POORD CV.00 369.000.000.00 369.600.600. DUA PUTRA CV.00 369.00 246.000.000. KURNIA CV.000.000.00 369.00 369.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI cv.

DINITAMA KENCANA CV.tunas harapan cv.000.00 297. Jaya Buana CV.00 369.600.000.000.00 369.000.000.00 244.00 369.000.00 369.000.00 .000.000.00 369.000.CAHAYA ZIA cv.000.600.668. sandy dewa Cv.000.600.000.600.000.TAUFIQ cv. Rizky Utama CV.000.00 369.000.00 190.000.00 369.00 369.000.00 369.00 369.HIKMAH BERDIKARI AGSIWA ILLAHI CV.600.00 1.600.600.LAMGUBA CV.000.600.000. diana concern CV. AREM JAYA CV.00 110.telaga punggur cv.000. EMPAT PUTRI CV. YUSMELI JAYA CV.00 270.00 369.00 593. sandy dewa CV. SHELON cv young brothers cv.000.000.000. fahmitra rahayu CV.600.00 369.600.000.600. AIDIL PUTRA CV JASA KAWAN cv.000.00 187.00 190.000. DAMASCOS CV. SATYA KARYA MITRA 369.000.000.00 369.000.600.600.000.600.000.

00 596.00 596.000.00 596.usaha mulya CV. BERKAT CV.ATMA KARYA CV.00 191.000.00 596. DAMASCOS CV. FRACHMADYA 187.KURNIA & FAJRI.000.000.000.00 475.000.00 596.00 596.00 596.00 596.000. ADE ABADI CV.000. MAS PRIMA SEMESTA CV.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV. AGUNG MULIA CV TARMAN SARANA CV SERUMPUN CV.00 596.00 596.00 690.000.166.00 690. DINITAMA KENCANA CV.00 365. REZA PUTRA CV.000.00 596.000.CO CV.000. AGTHA KENCANA CV.PASIR HITAM CV.000.000.000.000.00 596.000.000.000. SINAR TENANG CV. ADE ABADI CV.000.000.000.000. ANDI MUSI CV.000. PUKAT KONSTRUKSI CV.000.00 596.00 690.000.00 .000.000.000.000.120.00 596. EMPAT PUTRI CV.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. KARYA MAJU CV.000.00 596.000.000.CV BENING WIJAYA CV.00 690.

000.usaha mulya CV. SKY CORBIA Tiga Wijaya CV.600.00 369. SHELON cv.000. BAHANA CIPTA CV.00 369.600. KARYA MAJU CV. PUKAT KONSTRUKSI 596.600.00 369.000. DAMAI SEJAHTERA anugrah indo lestari selaras CV.cv.000.000.600.000.000.000.600.600.000.000. Family CV.00 369.PASIR HITAM RAKSA CV.000.600.600.000.600.00 369.sinar terang CV.000.00 690.000.600.000.00 369.000. MARANTAMA Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.000.000.600. BAYU PRATAMA PUTRA CV.00 369.000.000.000. BENI JAYA CV.600.ranggamafthofadhil CAHAYA ZIA CV SELATAN JAYA CV JASA KAWAN CV.600.000.000.00 596.00 462. TUNGGAL ATIA MANDIRI CV.000.00 390.00 369.00 369.00 .000.00 596.000.00 390.000.000.000.000.00 690.000.000.00 369. Rizky Utama CV.00 369.00 369.00 690.00 369.00 369.600.

000.00 369.600. BERKAT CV.000.000.tunas harapan CV.00 369. ENDRAMAS ANGGRAINI CV.600.00 369.00 369. KARYA BERSAMA cv.000.600.00 .000.000.000.00 369.00 369.00 369. NUR CV.600.ChandraKirana Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.000.00 369.KARYA SEJATI CV.00 369.600.000. KORINDO KARYA 369.600.600.000.000.00 596. TRIO'N MANUNGGAL CV.000.000.000.000. EMPAT PUTRI cv jala sutra CV.000.000.000.600.600.000. MASAGI CV.00 369. ABEL WIJAYA RAKSA PT.00 596. LIMA PUTRA CV.000.00 369.000.000.600.00 369.000. INSAN SEJAHTERA CV.000.00 369.00 369.600.600.00 596.00 596. hegar pratama CV.600.00 596. PUTRA REMAJA cv.600.000.00 369.00 369.600.00 369. KARYA BERSAMA CV.600.600.000.600.000.usaha mulya CV. KAPITA JAYA CV.000.

000.000.00 PT.760.00 207.000.000.00 CV.000.000.000.000.00 CV.000.000.000.000.00 CV.000. WAHYU PRATAMA CV.000.000.00 596.00 PT.000.00 462.000.000.000.852.00 596. AKBAR WIRAJAYA CV.KARYA DWI PUTRA 720.000.00 130.000.000.775.555. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380. WAHYU MANDIRI 2002 PT. SINDY GROUP cv. DAMASCOS TERETES CV.00 .sinar terang CV.CV.000. JAYA ING LAGA CV.000.000.000.00 596.00 BUMI KITA 325. GARMUSAN 569.00 596. DELIMA INDAH 1.00 308.000.000. KARYA MAJU CV. DUA PUTRA cv.000.621.000.000.00 720.000.505.00 CV. fahmitra rahayu 596.00 130. AA BERSAUDARA 5. PRIMA MULTI DIMENSI 1.000.

000.00 PT.000. MENARA GADING 160.000.000.00 cv.00 CV.ianputra 449.000.900.000. FAJAR SELATAN 650.artha agung mandiri 332.668.000. PALKEM 580.00 CV.00 CV.00 CV. ENERGINDO SUMBER SEJATI 965. HARAPAN SENTOSA 281.592.000.00 CV. FAJAR SELATAN 145.000.000. ABDI SEJAHTERA 460. ALGA 365.000.000.000.00 CV.725. MENARA GADING 180.000.000.cv.000.00 PT.00 .00 PT.000.000.

000.ianputra 449.000.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.00 PT.000.000.000.000.331.00 CV. KUSUMA ARTA ABADI 4.000.372.000.00 cv.668.PT.00 PT.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.000.00 .000.668.00 CV.850.000. CONNECTRA UTAMA 250.000.000.000.00 PT.ianputra 449.00 PT.000.00 cv.00 PT.000.AGUNG PUTRAWAN 2.00 PT.000. CONNECTRA UTAMA 325. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 380. CONNECTRA UTAMA 1.000.000. NABILA 380.

000.653. NUSA ABDI UTAMA 3.000.000.000. KUSUMA ARTA ABADI 5.500.171.00 PT.400.750.000.00 PT.900.000.00 PT.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000.00 PT.00 PT.000.00 PT.195. DIAN PRIMA ABADI 1.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.161.000.000.000.000.00 CV. DIAN PRIMA ABADI 2.224.000.000.00 PT. TIGA PUTRI KENCANA 500.000.000. DIAN PRIMA ABADI 2.PT. KUSUMA ARTA ABADI 6.00 PT.000.000.285.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.00 .787. NUSA ABDI UTAMA 3.00 PT.

00 PT.00 .PT. DIAN PRIMA ABADI 756. TIGA PUTRI KENCANA 998.500.000.000.AGUNG PUTRAWAN 1. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.000. TIGA PUTRI KENCANA 890.00 PT.000.000.00 CV.00 CV.000.00 PT.000.00 PT. REHAB BANGUN KARSA 500.000.000. TRIKARSA TEHNIKA 900.000.000.000.000.550. PUTRA CIREMAY 2.000.000.000.00 CV. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.050.000.200.250. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.500.00 PT.00 CV. CONNECTRA UTAMA 706.000.00 PT.000.

000.PT.MUSI PEK 652.00 234.925.560.000. Cahaya Makmur EXCON CONTRACO CV.760.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.000.000.00 PT.000. AN-NAHL CV.00 384.000.000.000. AN-NAHL CV.00 312.098.000. AREM JAYA CV.200. DIAN PRIMA ABADI 175.000.000. Utama Jaya CAHAYA ZIA CV.00 507.00 625.000.000.000.000.00 280.000.000.600.00 1.000.500.000.00 985.00 .000.00 312.00 PT.000.000.00 312.00 525.00 666. DIAN PRIMA ABADI 705. SINAR RAKSA cv.00 625.959.500.asepputra TRI BHAKTI JAYA.500.400.00 CV.000.00 1. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV.000. ARGANA KENCANA CV.000.700.000.00 361.000.000.000.000. CV CV. BANGKULAH JAYA CV.00 720. SINAR JAYA CV. Fatira CV.500.

000.000.000.000.000. KUROGO SAKUMU CV.000.000.00 1.00 640.000.500.FAMILIA & CO CV.300.000. SRIWIJAYA KARYA CV. CV CV.00 300.000.000. MUTIARA ALAM CV.000.000.500.00 EXCON CONTRACO 354.000.000.tunas harapan CV. FLAMBOYANT CV.000.000.00 1.000.00 610.500.000.00 280.000.000.00 441. Utama Jaya LAWETA CV.000.00 550. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.00 480.943.000.000. LYZAWA KRIDYA CV.000.000. KAMBOJA CV.500.00 550.000.00 320.00 .00 600.000.000.000.000.00 800.AB YUNIOR TRI BHAKTI JAYA. YUSMELI JAYA CV.000.00 400. Sukses Bersama CV.00 300.00 479.000.000. SARANA PALOGADA NANDA & CO cv.000.00 479.000.000.00 500. KAPITA JAYA CV.00 430.000.00 700.000. Rizky Utama Tiga Wijaya CV.00 1.00 683.000. AMELIA JASA PRIMA CV TARMAN SARANA 650.000.CV.000.000.000.000.000. KARYA BERSAMA CV. PRATAMA YUDHA cv.00 350.00 440.000.000.asepputra CV.000. ANDI MUSI CV.00 440.000.000.

00 CV. MELATI 550.000.00 1.500. FIRMANSYAH CV DHARMA KARYA DHIKA CV.000.000.000.500.00 CV.000.000.750.000.000.650.000.00 Cv. Aditya Jaya 190.000. KARYA BERSAMA 550.000.000. JUNG JAYA 376.000.000. ARGANA KENCANA 706. BERINGIN RAYA 550.000.00 250.000.00 CV.000.000.00 CV.600. PRIJAYA CV.00 CV.000.KURNIA AGUNG 405.00 RAKSA 509.000. NABILA 440.00 CV.000.00 CV.500. ANDY PUTRA 193.CV TARMAN SARANA 885.000.00 900.00 CV.000.00 .

000.000.134.000.000.520.000.000.CV.000.00 CV.050.000.000.830.00 .00 CV. 692.000.000. Prisma Rekayasa 190.00 CV.519.776.881. FADEL PUTRA 188.00 CV. KAMBOJA 546.00 CV.00 CV.00 PT Telekomunikasi Indonesia. SARANA PALOGADA 566.00 tricipta 190.00 CV. Tbk.MUSI PEK 175.000. GRAHA KARYA PEMUDA 350.500.000.000.00 Tiga Wijaya 778.KURNIA AGUNG 286. TRIO'N MANUNGGAL 599.

260.000.000.00 RIZKI KURNIA 1.000.CV.000.00 RIA 880. CAHAYA 246.00 GUMAY JAYA 1.00 CV.00 350. TUNGGAL ATIA MANDIRI 670.00 GUMAY JAYA 1.000.460.00 GUMAY JAYA 813. NABILA 670.000.500.IRVAN PERKASA 1.260. BINA INSAN MANDIRI CV.100.346.000.000.346.955.800.000.00 .000.000.00 CV.000.000.000.000.00 CV.

No

Satuan Kerja

144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 311 DINAS PERIKANAN

20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 581 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

580 DINAS PERKEBUNAN

85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 571 DINAS PERKEBUNAN

587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 558 DINAS PERKEBUNAN

385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9 SEKRETARIAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 314 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN

429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 268 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA

375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 617 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 294 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN

125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 281 DINAS KESEHATAN 318 DINAS PERIKANAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 4 SEKRETARIAT DAERAH 277 DINAS KESEHATAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 322 DINAS PERHUBUNGAN 563 DINAS PERKEBUNAN 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

MUSI BANYUASIN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 321 DINAS PERHUBUNGAN 336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN .370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 312 DINAS PERIKANAN 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 567 DINAS PERKEBUNAN 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 556 DINAS PERKEBUNAN 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 293 BADAN PERPUSTAKAAN.

459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 566 DINAS PERKEBUNAN 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 565 DINAS PERKEBUNAN 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 568 DINAS PERKEBUNAN 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 SEKRETARIAT DAERAH 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan .

497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 280 DINAS KESEHATAN 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 557 DINAS PERKEBUNAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 266 DINAS PENDAPATAN. MUSI BANYUASIN 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 572 DINAS PERKEBUNAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 486 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 282 DINAS KESEHATAN 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 577 DINAS PERKEBUNAN 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 574 DINAS PERKEBUNAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 10 SEKRETARIAT DAERAH 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

MUSI BANYUASIN .21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 560 DINAS PERKEBUNAN 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 579 DINAS PERKEBUNAN 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 302 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 292 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA . MUSI BANYUASIN 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 569 DINAS PERKEBUNAN 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 559 DINAS PERKEBUNAN .271 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 573 DINAS PERKEBUNAN 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL . MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.561 DINAS PERKEBUNAN 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 324 DINAS PERHUBUNGAN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 564 DINAS PERKEBUNAN 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 485 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 313 DINAS PERIKANAN 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 323 DINAS PERHUBUNGAN 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .279 DINAS KESEHATAN 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 317 DINAS PERIKANAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 576 DINAS PERKEBUNAN 269 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 284 DINAS KESEHATAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2 SEKRETARIAT DAERAH 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 570 DINAS PERKEBUNAN 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 575 DINAS PERKEBUNAN 11 SEKRETARIAT DAERAH 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN .

190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 488 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 5 SEKRETARIAT DAERAH 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA . MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 283 DINAS KESEHATAN . MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 327 BADAN KESATUAN BANGSA. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 3 SEKRETARIAT DAERAH 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 270 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 6 SEKRETARIAT DAERAH .245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 7 SEKRETARIAT DAERAH 8 SEKRETARIAT DAERAH 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .

MUSI BANYUASIN 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 278 DINAS KESEHATAN 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

295 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 578 DINAS PERKEBUNAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 315 DINAS PERIKANAN 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 562 DINAS PERKEBUNAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec. Kecamatan Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P.Nama Paket Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. BAYUNG LENCIR Pembangunan Pematang Sawah Paket V 0 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 . ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) 0 Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Lalan 0 Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi.20) dengan Beton. Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Lalan 0 PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton.

Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi.Dusun III Sukadamai.3 ). SUNGAI KERUH .PEMBANGUNAN SALURAN BATAS 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. SUNGAI KERUH Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7.Desa Simpang Tungkal .Cinta Karya (C3). Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC. BAYUNG LENCIR 0 Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Babat Toman 0 Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) . Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC. Kecamatan Sekayu Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M 0 SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I.Rimba Ukur (C5) .

Kecamatan Tungkal Jaya .Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7. KELUANG 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. SANGA DESA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. BATANG HARI LEKO 0 Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. BATANG HARI LEKO 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading . Plakat Tinggi 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. PLAKAT TINGGI 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. Lawang Wetan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan kantor 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC.

Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. Ahmad Dahlan. LAIS 0 .SD Model Sekayu. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Sungai Lilin 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . Kecamatan Lalan Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir.H. 0 Pelebaran Jalan K. Babat Toman 0 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Babat Toman 0 Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. SEKAYU 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. Sungai Lilin 0 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec.

Kecamatan Bayung Lencir PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. BABAT TOMAN PENGADAAN POWER THRESHER 0 .Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Padat Karya . SUNGAI KERUH Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Plakat Tinggi PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA 0 Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. 0 Pengadaan APPO. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 0 Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC.

5). Kecamatan Tungkal Jaya Pengadaan Lapun Babi 0 Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton. KAYUARA KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. 0 Pembuatan Kolam Tanah PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7. SEKAYU PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA 0 PENGADAAN PERALATAN LPSE PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP.Bandar Jaya. Kecamatan Babat Toman PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL.Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa .

12 RW. LAWANG WETAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. Muba REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB.Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Keluang 0 Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih . Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan ruas RT. Babat Supat 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya . Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. SEKAYU 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. MUSI BANYUASIN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Pengadaan Bibit . 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton.Keramat Jaya dengan Beton.Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. Batang Hari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec.

16 Dengan Beton.d. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM 0 Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. LAWANG WETAN 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV 0 Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Kecamatan Batanghari Leko . Kecamatan Lais 0 Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC.Desa Bukit Selabu. LALAN Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman 0 Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Talang Pengaturan . 11 s. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Sp.Talang Lamban Tampui . Kecamatan Bayung Lencir Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 0 Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. RT.

Lais 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya.Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7.RT. Kecamatan Lawang Wetan Normalisasi Primer SP. dan Dusun III ) dengan Beton. REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC.Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. LAIS Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.SP. Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC. 07 .Talang Sungai Labi Bailangu. LAWANG WETAN . Dusun II.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. SANGA DESA 0 Peningkatan Lr.5 Air Tenggulang Kec.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. BAYUNG LENCIR 0 REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir .REHAB BERAT 3 RUANG KELAS 0 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan 0 Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. LAIS Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec.4 . Menara RT. TUNGKAL JAYA 0 Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara . Kecamatan Plakat Tinggi. Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC.

SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. Kecamatan Lais Pembangunan Jalan Rt. AKB. BABAT SUPAT 0 Jasa Survei AKI. BABAT TOMAN . BABAT SUPAT 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC.02 Rw. dan UHH Kab. Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin 0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. SEKAYU Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec.5 ) dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Plakat Tinggi REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp.MTS Desa Bumi Ayu. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. Muba. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton.Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo . Kecamatan Babat Toman 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil.

PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I 0 Pembangunan Jalan Rt. 05 Rw.04 Rw. Kecamatan Sekayu. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton.PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC.1) . Kelcamatan Lais Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton.Pengadang. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC.Purwosari. Kecamatan Sekayu . BAYUNG LENCIR 0 Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Hand Traktor 0 Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp. Kecamatan Plakat Tinggi. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Muba 0 Pembangunan Jalan Rt.

SP.3 AIR TENGGULANG KEC. SUNGAI KERUH 0 DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). MUBA 0 PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp.2 ) dengan Beton.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Tungkal Jaya PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. Kecamatan Babat Supat Pemasangan Paving Block dan Parit 0 NORMALISASI PRIMER SP.2 . SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC. MUBA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. SUNGAI LILIN 0 Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA 0 .

Sungai Lilin PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. Kecamatan Lawang Wetan REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . Tungkal Jaya 0 PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec.Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). SEKAYU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec.REHAB BERAT LAB. Kecamatan Sekayu Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. IPA DAN BAHASA 0 Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia.

Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu 0 PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI 0 Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir 0 . Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. LAWANG WETAN 0 Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. PLAKAT TINGGI 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. BAYUNG LENCIR Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu 0 Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan 0 Peningkatan Jalan Sungai Guci . Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7.

TUNGKAL JAYA 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. 0 .18 .Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Babat Supat 0 pembuatan majalah permata MUBA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC. Kecamatan Lalan 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC.P19 Dengan Beton. LALAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan. KELUANG 0 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas P. Lais 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. Kecamatan Sanga Desa 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC.

SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. BATANG HARI LEKO PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.REHAB BERAT LAB.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi 0 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. IPA .2) DAN TENGGULANG JAYA (SP. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai. BABAT SUPAT PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC.3) KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC.

Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. IPA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. Kecamatan Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp.PEMBANGUNAN LAB. SUNGAI KERUH 0 Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg .Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. BABAT SUPAT 0 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. LAIS 0 PENGADAAN PERALATAN KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN .

Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Kecamatan Sekayu 0 PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Pembangunan RTJK. BAYUNG LENCIR 0 Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. SUNGAI LILIN 0 Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Sungai Lilin 0 . BABAT TOMAN 0 Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. MANGUN JAYA KEC. Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. Kecamatan Babat Supat 0 PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL.0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Pembuatan Jalan dan Jembatan.

4 Macang Sakti – Ulak Embacang. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7. IPA 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap. BAYUNG LENCIR PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. IPA (8x15) 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC.PEMBANGUNAN LAB. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Jurusan Sp. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . Kecamatan Bayung Lenci PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ 0 Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN .REHAB BERAT LAB. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. LALAN 0 .

Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN . TUNGKAL JAYA 0 Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan TSM . SANGA DESA Pengadaan Pompa air 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Kurun . IPA (8x15) PENGADAAN TERPAL JEMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC.PEMBANGUNAN LAB. Kecamatan Sanga Desa 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. PLAKAT TINGGI 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM 0 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium 0 Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton.Medak Desa Sukajaya dengan Beton.Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. Sanga Desa 0 .

Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat 0 PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN. Kecamatan Babat Supat PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. Kecamatn Sekayu PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA 0 Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton.Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati. Kecamatan Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II 0 PENGADAAN GENTONG PLASTIK 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC. Penjara Samping Pasar Perjuangan.5) 0 PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 0 Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang . SANGA DESA 0 Penimbunan Rencana Halaman eks. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang .Pinggap).

KELUANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu . Kecamatan Bayung Lenci Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. MUBA DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Kecamatan Sekayu 0 DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Atap. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton. Sekayu 0 Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. Babat Supat Rehabilitasi Gedung. MUBA 0 Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC.

Kecamatan Babat Toman Pembangunan Pematang Sawah Paket IV PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO 0 Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. Kecamatan Plakat Tinggi. 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. SUNGAI KERUH 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B.REHAB BERAT LAB. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari.0 Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur.SP5/SP.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU . Sungai Keruh 0 PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec.4 dengan Batu Pecah 5/7. Talang Siarak .1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC.3) . Sekayu 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos). IPA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 0 .

Kecamatan Batanghari Leko 0 SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya 0 Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Sekayu Pembangunan Pematang Sawah Paket II PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec.PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK 0 Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. BABAT TOMAN .

KELUANG 0 Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. Lais Kab. Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Lais Kab. Kecamatan Sanga Desa PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I .0 Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton. SUNGAI LILIN. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG 0 Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat 0 Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec. Kecamatan Keluang . Kecamatan Plakat Tinggi. 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari.

Sungai Keruh 0 PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. BABAT TOMAN 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 0 . Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. SANGA DESA PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Keruh REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. SUNGAI KERUH 0 Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC.

Sp. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR 0 Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Keluang Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. Kecamatan Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. SEKAYU Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Pembangunan Pematang Sawah Paket VI Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan Kolam Induk UPR 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Babat Supat . Keluang 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC.PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Kecamatan Tungkal Jaya LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC. Selabu. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec.

IPA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC. MUSI BANYUASIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. Kecamatan Babat Toman RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA .REHAB BERAT LAB. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. SEKAYU 0 Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu.Talang Care . Kecamatan Sekayu REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH . Sanga Desa 0 PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). BABAT SUPAT 0 . LAWANG WETAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC.Bandar Jaya.

PEMBANGUNAN LAB. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. Pengadaan Mebeleur 0 PENGADAAN PABX 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Insektisida dan Larvasida 0 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. 1 Desa Babat Banyuasin. Kecamatan Sekayu .Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). BAHASA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC.

Kecamatan Lalan 0 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN . MUBA TAHAP I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu 0 PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK 0 Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Tungkal Jaya 0 PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB.Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan.

Talang Nyamuk dengan Beton.Keluang. UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Supat dengan Aspal Hotmix.Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi 0 PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya . Muba 0 Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu.1) .Wonorejo .Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan . Kecamatan Sungai Lilin 0 Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 . Kecamatan Keluang Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Kecamatan Lawang Wetan 0 REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B. Kecamatan Tungkal Jaya . BAYUNG LINCIR 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya .Sp. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) .

Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.5) Menuju Sumber Harum (A.3) ke Trans dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Sp.Saut . Kecamatan Batanghari Leko.Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh .Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir . Pangkalan Bulian .Peningkatan Ruas Sukarami . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng . Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Printer Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B. Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .Simpang Sari .1) Dengan Aspal Hotmix. Selabu dengan Aspal Hotmix.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur . Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix.Sp. Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A.Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara .Tanah Abang .

Mekar Jaya dan Rukun Rahayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .Penyulang Kaja Babat Toman .

Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais .ASHRI SEKAYU 0 Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin .Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Pinggap dengan Aspal Hotmix.Bonot .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga . Kecamatn Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh . Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran .Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL .

dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Batanghari Leko 0 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay 0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan . Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Petaling.Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Sako Suban .Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos).Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Bayung Lencir 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Lais . Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. Kecamatan Batang Hari Leko PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec.

0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU 0 JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti 0 PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN 0 Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . 40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC. 4 (empat) Unit Box Culvert. KELUANG 0 Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati 0 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Batanghari Leko PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. BAYUNG LINCIR 0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton.Ulak Kembang. Kecamatan Lawang Wetan .

BABAT SUPAT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari 0 Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV. Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. Kecamatan Sungai Keruh 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .Kertajaya dengan Beton. Batang Hari Leko 0 Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 0 . 0 PENGADAAN OBAT .OBATAN RUMAH SAKIT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Poros Purwodadi .PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton.

Kecamatan Lais. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.Selabu . Kecamatan Plakat Tinggi.Bukit Indah (B3) dengan Beton. Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .2 Dengan Beton. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I 0 Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras . Kecamatan Sungai Keruh 0 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.Sialang Agung ( C2 ).Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais 0 PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX.Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix. Jalan Negara . Kecamatan Plakat Tinggi. Jalan Negara . 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) .Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak .SP.Sp.Trans C2 .Sridamai. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) .Gardu (KUD TriJaya) . Pelebaran Jalan pada Ruas Sp. Km.Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Ruas Sp.11 .Nusa Serasan (B6) dengan Beton.Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .Dawas .Sungai Medak (C7). 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp.

Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.B. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix.B. Kecamatan Babat Supat 0 Peingkatan Jalan Dusun I .0 Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang .IV Desa Tanjung Agung Timur.2 .III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading 0 Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .3 . Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton.Trans B.B.4 Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Penimbunan Jalan Dusun III . Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang .1 .

Ulak Paceh. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec.Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix. Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu 0 Pengadaan Peralatan Kesehatan 0 Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru .Warga Mulya (B4) dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec. Kecamatan Lalan 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. Bayung Lencir Pengadaan Ternak Sapi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Kecamatan Keluang . PLAKAT TINGGI 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.Bumi Ayu . BABAT SUPAT. Kecamatan Plakat Tinggi 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC. Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti).

Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Kecamatan Babat Toman 0 0 .Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pengadaan Material Lampu Jalan 0 Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kecamatan Sungai Lilin 0 Rehab Kolam Pokdakan PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11.Sungai Angit dengan Beton.5) Pembangunan Pematang Sawah Paket III PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH 0 Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Babat .

00 369.282.000.00 1.000.000.000.00 1.110.000.000.000.000.000.000.200.00 1.00 138.00 369.000.000.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lalan Kecamatan Batanghari Leko KEC.00 369.000.384.00 188.000.000.000.000. BAYUNG LENCIR BUMI KITA Total APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA 325.668.000.00 625.00 Kecamatan Lalan adel putra Total APBD ADI GUNA PUTRA ADI GUNA PUTRA Total APBD AGSIWA ILLAHI SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu KECAMATAN LAIS AGSIWA ILLAHI Total APBD ALDO PERMAI APBD ALDO PERMAI 1.000.00 1.000.000.020.000.000.020.00 138.600.020. BABAT TOMAN KEC.00 KEC.000.00 760.668.000.000.000.000.00 .00 Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan APBD CAHAYA ZIA Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin CAHAYA ZIA Total KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD cipta mandiri consultant 2.00 1.Lokasi Kecamatan Lawang Wetan Sumb er Dana APBD adel putra Pemenang Pagu Anggaran 188.600.000.000.522.600.110.00 325.00 369. TUNGKAL JAYA ALDO PERMAI Total APBD anugrah indo lestari selaras anugrah indo lestari selaras Total APBD bintang raksa karsyatanzia bintang raksa karsyatanzia Total APBD BUMI KITA 2.000.000.600.000.00 275.000.000.00 cipta mandiri consultant Total 275.

00 745.000.00 1. SEKAYU KEC.00 739.440.000.00 4.600.328.000.000.600.440.00 138.000.600.00 1.540.00 369.000.00 1.600.000.000.416.UPT.00 369.000.000.000.000.00 369.000.600.000.00 4.000.000. BAYUNG LENCIR Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya KEC.000.00 369.000.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu CV DHARMA KARYA DHIKA Total perairan umum daratan Sungai APBD cv gunung kencana konsultan Musi.00 KEC.00 188.00 Kecamatan Lais KEC.000.000.974.000.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Sekayu CV AMONGSELLA Total APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA CV BENING WIJAYA Total APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA 1.000.00 369.440.00 188.000.000.000.00 1.00 3.000.940.000.000.940.s abadi cv marvel.000.000.00 187.000.600.000.s abadi Total APBD CV MUDA KARYA CV MUDA KARYA Total APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.200.00 1. SUNGAI KERUH .00 1.650.974.000.000.00 860.000.600.000.000.00 1.00 150. SUNGAI LILIN 150.000.000.940.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN CV AMONGSELLA 1.000.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba cv gunung kencana konsultan Total APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra cv jala sutra Total APBD CV JASA KAWAN APBD CV JASA KAWAN CV JASA KAWAN Total APBD cv marvel.

00 369.040. PLAKAT TINGGI KEC.00 2.749.00 2.000. KELUANG Kecamatan Lawang Wetan Kantor Sekretariat DPRD Kab.108.600.600.000.000.00 369.000.000. KELUANG KEC.00 280.000.855.000. BATANG HARI LEKO Kecamatan Tungkal Jaya .600.00 690.00 Kecamatan Batanghari Leko CV TARMAN SARANA Total APBD CV TELAGA DINAR CV TELAGA DINAR Total APBD CV TUNAS KARYA CV TUNAS KARYA Total APBD cv wijaya motor cv wijaya motor Total APBD cv young brothers 1.000. BATANG HARI LEKO Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.00 369.659.600.000.600.000.000.740.00 369.740.000.000.000.290.000.600.000.000. Musi Banyuasin Kantor Sekretariat DPRD Kab.000.00 690.800.00 369.000.000.000.600.00 1.00 369.600.000.00 1.KEC.00 1.000.600.000.600.600.000.00 350.940.000.000.000. SANGA DESA cv multi usaha utama Total APBD CV PANORAMA INDAH CV PANORAMA INDAH Total APBD CV PETUALANG SAKTI CV PETUALANG SAKTI Total APBD CV SABDA MOTOR APBD CV SABDA MOTOR CV SABDA MOTOR Total APBD CV SELATAN JAYA CV SELATAN JAYA Total APBD CV SERUMPUN APBD CV SERUMPUN CV SERUMPUN Total APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera Total APBD CV TARMAN SARANA APBD CV TARMAN SARANA 3.00 369.000.000.00 1.000.000.00 KEC.600.000.000. TUNGKAL JAYA KEC.000.00 369.000.540. Musi Banyuasin APBD CV TARMAN SARANA 885.00 369.600.600.000.00 369.00 1.00 369.00 2.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.00 369.00 1.000.940.

AGTHA KENCANA APBD CV.000.000. SEKAYU APBD cv young brothers APBD cv young brothers cv young brothers Total APBD CV.000.000.000. AGTHA KENCANA CV.00 1.278.440.00 596. AIDIL PUTRA Total 449.000. ADE ABADI CV.940.000.600.00 . ADE ABADI APBD CV.KEC.000. AGTHA KENCANA Total APBD CV. AGUNG MULIA CV.000.000.00 190.00 475.000.000.000.000.00 2. Aditya Jaya Total APBD CV.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sungai Lilin CV.00 475.600.000. AGATHA JAYA MANDIRI Total APBD CV.00 596.400.192. ADE ABADI Total APBD Cv.000.130.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lalan Kecamatan Bayung Lencir.00 3.00 596. ABEL WIJAYA CV.400.000.00 596. AGATHA JAYA MANDIRI APBD CV.00 4.00 593.00 1. LAWANG WETAN KEC.278.000.000.00 369.600. AGUNG MULIA Total APBD CV.000.000.000.000.000.00 2.000.000.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin DPPKAD KEC. ABDI SEJAHTERA 369. AGUNG SEJATI 3. AGATHA JAYA MANDIRI CV. AIDIL PUTRA CV.000.000.096.00 1.000. ABEL WIJAYA Total APBD CV.000. Aditya Jaya APBD Cv.00 460.00 596.000.502. Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Cv. AGUNG SEJATI Total APBD CV.000.00 2.500.000.000.00 449.600.00 369.000.000. ABDI SEJAHTERA Total APBD CV.000.000.940.000.380. LAIS CV. Aditya Jaya 460.000.

000.632.00 130. AREM JAYA CV. AKBAR WIRAJAYA APBD CV.000. ANDY PUTRA 365.00 234.943.00 479. AKBAR WIRAJAYA 1.500. ALGA Total APBD CV.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.000. ANDI MUSI APBD CV. ANDI MUSI APBD CV.00 900. MUSI BANYUASIN APBD CV. BABAT TOMAN KAB.00 193.200.000.000. SANGA DESA KEC.000.00 300.400. ANDI MUSI Total APBD CV.00 369.500.00 191.500. ANDI MUSI APBD CV.600. ANUGRAH ARTHA KENCANA APBD CV.000.00 CV.000.600.000.000.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Lilin. ANDY PUTRA Total APBD CV. AN-NAHL APBD CV. ANDI MUSI APBD CV.000.00 2.00 4. AN-NAHL CV.00 7.000.865.00 440.334.00 369.00 6.Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU APBD CV.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN SUNGAI LILIN KEC.00 6.000.000.500.000.00 365. AMELIA JASA PRIMA CV.002. ANDI MUSI APBD CV.00 507.100.000.000.166. AREM JAYA APBD CV.00 877.500.600.000.366.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC.592.204. AMELIA JASA PRIMA Total APBD CV.00 369. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin CV. Musi Banyuasin kecamatan lais CV. AN-NAHL Total APBD CV.000.592.600. ANDI MUSI CV. AREM JAYA Total .500.425.000.000. AKBAR WIRAJAYA Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.500.00 479.000.400.000.943.000. ALGA Energi Kab.00 1.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total 193.00 666.

000.000.000. ASWAN SEKAYU CV.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .Kel. Athifa 307. BAHANA CIPTA CV.660.202. ASWAN Total APBD CV.000.064.440.000.600.940.000.000.000.800.00 960. BANGKULAH JAYA APBD CV.600.00 UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA APBD CV.000. BANGKULAH JAYA CV.000. BAGUAY JAYA Kecamatan Lalan DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) APBD CV. BAGUAY JAYA Total APBD CV.000.127.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU CV.060.00 3. ARGANA KENCANA 706.000.000.00 960. ASWAN 1.000.00 4.000.000. ASWAN APBD CV. Sekayu Kec. BAGUAY JAYA KECAMATAN LALAN CV.000.00 APBD CV. Azta Kirana 535.000.00 1.000.00 268. Athifa Total APBD Cv. ARGANA KENCANA 625. ASWAN APBD CV.00 4.00 299.000.000. Athifa APBD CV.00 765.00 2. BANGKULAH JAYA Total APBD CV. Azta Kirana Total Desa Karang Rejo (Primer 8) APBD CV. BAYU PRATAMA PUTRA Kecamatan Babat Supat 1.940. ASWAN 1.000. Sekayu 11.000.00 720.00 960.000.000.00 596.00 267.000.600.000.000.00 Kec.00 596. BAHANA CIPTA Total APBD CV.000.000.000.331.00 APBD CV.127.200.000.955.000. ARGANA KENCANA Total APBD CV.440. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD CV.00 Cv.000.940.00 Kecamatan Plakat Tinggi CV.000.

00 4.509.000.940. BENNI PERMAI Total APBD CV. BENI JAYA Total APBD CV.000.902.000.00 1.000. BERINGIN RAYA APBD CV.800.00 18.00 196.000.000.925.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kab. BERKAT 150.820.000.000.600.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kec. LAWANG WETAN Kecamatan Babat Supat CV.000.00 960.500.650.000.00 550. BENNI PERMAI 4.000.000.00 596.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat APBD CV.000. BAYU PRATAMA PUTRA CV.000.000. BENI JAYA APBD CV. BABAT SUPAT APBD CV.Kecamatan Keluang APBD CV. BERINGIN RAYA 960.600. BERKAT Total APBD CV. BERKAT CV. BENI JAYA APBD CV.00 369.000.00 4. BERKAT SURYA PERMATA CV. Sekayu CV.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA Total APBD CV.000.000.600.00 Kecamatan Batang Hari Leko KEC.000. BENI JAYA APBD CV. BENI JAYA CV.00 3.000.00 4.600.501.000.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU KEC.000. BERKAT 919.00 3.00 246.000. BERKAT SURYA PERMATA Total APBD CV. BENI JAYA 690.00 1.000.000.440.500.00 7.440.000.000.000.000. Musi Banyuasin .000. BERINGIN RAYA Total APBD CV.00 KECAMATAN SEKAYU APBD CV. BERKAT APBD CV.000.940.000.00 369. BERKAT APBD CV. BINA INSAN MANDIRI 596.

KEC. LAWANG WETAN

CV. BINA INSAN MANDIRI Total APBD CV. Budi Utomo CV. Budi Utomo Total APBD CV. Bunga Asa

246,800,000.00 219,600,000.00 219,600,000.00 507,750,000.00

Kec. Sekayu

Kecamatan Lalan KEC. LALAN KEC. LALAN Kabupaten Musi Banyuasin

CV. Bunga Asa Total APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA CV. CAHAYA Total APBD CV. CAHAYA BARU CV. CAHAYA BARU Total APBD CV. Cahaya Makmur CV. Cahaya Makmur Total APBD CV. CENDANA INDAH PERKASA CV. CENDANA INDAH PERKASA Total APBD CV. Chandra Buana CV. Chandra Buana Total APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

507,750,000.00 3,440,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 350,000,000.00 4,529,200,000.00 4,940,000,000.00 4,940,000,000.00 652,000,000.00 652,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 7,925,000,000.00 7,925,000,000.00 3,940,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin

KEC. SANGA DESA

Kecamatan Batanghari Leko

Kecamatan Bayung Lencir Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

405,000,000.00

Kecamatan Lais

CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total APBD CV. Citra Abadi CV. Citra Abadi Total APBD CV. CITRA SAHABAT

4,750,000,000.00 5,255,000,000.00 5,255,000,000.00 2,940,000,000.00

Kecamatan Batanghari Leko

KEC. TUNGKAL JAYA

CV. CITRA SAHABAT Total APBD CV. DAMAI SEJAHTERA CV. DAMAI SEJAHTERA Total APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS CV. DAMASCOS Total APBD CV. DELIMA INDAH APBD CV. DELIMA INDAH

2,940,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 7,925,000,000.00 369,600,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 9,580,600,000.00 1,890,000,000.00 1,775,000,000.00

Kecamatan Sekayu KEC. LAIS Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BAYUNG LENCIR

KEC. BABAT TOMAN

CV. DELIMA INDAH Total APBD cv. diana concern cv. diana concern Total APBD CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total APBD CV. DINAMIKA APBD CV. DINAMIKA CV. DINAMIKA Total APBD CV. DINITAMA KENCANA APBD CV. DINITAMA KENCANA CV. DINITAMA KENCANA Total APBD cv. djoewan indah APBD cv. djoewan indah

3,665,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 1,098,925,000.00 1,098,925,000.00 960,000,000.00 1,940,000,000.00 2,900,000,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 965,600,000.00 7,925,000,000.00 1,260,000,000.00

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

KEC. LAIS Kecamatan Lais

Kecamatan Lawang Wetan Kec. Babat Supat

KEC. SANGA DESA

APBD cv. djoewan indah cv. djoewan indah Total APBD CV. DUA PUTRA APBD CV. DUA PUTRA

369,600,000.00 9,554,600,000.00 3,940,000,000.00 369,600,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. LAWANG WETAN

KECAMATAN SANGA DESA

APBD CV. DUA PUTRA CV. DUA PUTRA Total APBD Cv. Dua Saudara

207,760,000.00 4,517,360,000.00 3,940,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman

Cv. Dua Saudara Total APBD CV. EGA CITRA LESTARI APBD CV. EGA CITRA LESTARI CV. EGA CITRA LESTARI Total APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI CV. EMPAT PUTRI Total APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total APBD CV. FADEL PUTRA

3,940,000,000.00 4,940,000,000.00 7,725,000,000.00 12,665,000,000.00 3,940,000,000.00 2,540,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 8,554,400,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 198,000,000.00 250,000,000.00 448,000,000.00 188,000,000.00

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU Kecamatan Plakat Tinggi KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lawang Wetan KEC. BABAT SUPAT

Kabupaten Musi Banyuasin 3 kecamatan: Sekayu, Lais dan Sungai Lilin Sekayu

Kecamatan Babat Supat KEC. BABAT TOMAN

CV. FADEL PUTRA Total APBD cv. fahmitra rahayu APBD cv. fahmitra rahayu

188,000,000.00 5,925,000,000.00 369,600,000.00

KECAMATAN BABAT SUPAT

APBD cv. fahmitra rahayu

720,000,000.00

KEC. BAYUNG LENCIR

cv. fahmitra rahayu Total APBD CV. Family CV. Family Total APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira CV. Fatira Total APBD CV. FIRMANSYAH CV. FIRMANSYAH Total APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT CV. FLAMBOYANT Total APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA CV. FRACHMADYA Total APBD CV. GANESHA APBD CV. GANESHA CV. GANESHA Total APBD CV. GARMUSAN APBD CV. GARMUSAN

7,014,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 311,125,000.00 550,000,000.00 985,600,000.00 1,846,725,000.00 405,500,000.00 405,500,000.00 2,940,000,000.00 282,000,000.00 600,000,000.00 3,822,000,000.00 4,940,000,000.00 202,950,000.00 202,950,000.00 596,000,000.00 5,941,900,000.00 1,204,500,000.00 369,600,000.00 1,574,100,000.00 399,839,000.00 569,555,000.00

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Plakat Tinggi KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA

Kecamatan Sekayu Kec. Sekayu Kec. Sekayu Kecamatan Sungai Lilin

Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lais Kec. Sekayu

Kecamatan Sekayu

CV. GARMUSAN Total APBD CV. GERBANG KENCANA

969,394,000.00 6,225,000,000.00

KEC. SUNGAI KERUH

APBD CV. GERBANG KENCANA CV. GERBANG KENCANA Total APBD CV. Graha Citra Rekayasa

369,600,000.00 6,594,600,000.00 188,000,000.00

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. Graha Citra Rekayasa

188,000,000.00

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CV. Graha Citra Rekayasa Total APBD CV. GRAHA KARYA PEMUDA

376,000,000.00 350,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total APBD CV. HARAPAN SENTOSA

350,000,000.00 6,925,000,000.00 281,000,000.00

Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. HARAPAN SENTOSA Energi Kab. Musi Banyuasin

KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. HARAPAN SENTOSA Total APBD cv. hegar pratama

7,206,000,000.00 1,260,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN

APBD cv. hegar pratama cv. hegar pratama Total APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH CV. INSAN ANUGRAH Total APBD CV. INSAN SEJAHTERA APBD CV. INSAN SEJAHTERA CV. INSAN SEJAHTERA Total APBD CV. Iqbal Perkasa

369,600,000.00 1,629,600,000.00 7,925,000,000.00 1,940,000,000.00 216,000,000.00 369,600,000.00 10,450,600,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 2,355,000,000.00

Kecamatan Babat Supat Kecamatan Tungkal Jaya KECAMATAN LALAN KEC. SUNGAI LILIN

Kecamatan Babat Supat KEC. SUNGAI LILIN

KECAMATAN TUNGKAL JAYA

CV. Iqbal Perkasa Total

2,355,000,000.00

Kecamatan Tungkal Jaya

APBD Cv. Iskandar Cv. Iskandar Total APBD Cv. Jaya Buana Cv. Jaya Buana Total APBD CV. JAYA ING LAGA CV. JAYA ING LAGA Total APBD CV. JAYA PRIMA

760,000,000.00 760,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 924,000,000.00

KEC. SEKAYU

Kecamatan Tungkal Jaya

TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU, BAYUNG LENCIR, LAIS DAN SANGA DESA Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin

CV. JAYA PRIMA Total APBD CV. JUNG JAYA

924,000,000.00 376,750,000.00

KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Sekayu

CV. JUNG JAYA Total APBD CV. KAMBOJA APBD CV. KAMBOJA

376,750,000.00 1,000,000,000.00 546,520,000.00

Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. KAMBOJA Total APBD CV. KAPITA JAYA APBD CV. KAPITA JAYA CV. KAPITA JAYA Total APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI CV. KARYA BAKTI Total APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

1,546,520,000.00 596,000,000.00 650,000,000.00 1,246,000,000.00 860,000,000.00 475,000,000.00 380,000,000.00 1,715,000,000.00 3,440,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Sekayu Kecamatan Lawang Wetan KEC. PLAKAT TINGGI

Kecamatan Sekayu titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

APBD CV. KARYA BERSAMA

405,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Tungkal Jaya

APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

369,600,000.00 369,600,000.00 400,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. BAYUNG LENCIR KECAMATAN SEKAYU

CV. KARYA BERSAMA Total APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU CV. KARYA MAJU Total APBD CV. KAYLAH UTAMA CV. KAYLAH UTAMA Total APBD CV. KELINGI RAYA CV. KELINGI RAYA Total APBN CV. KUNCI SARI

5,939,200,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 130,000,000.00 1,095,600,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00 228,000,000.00

Kecamatan Sekayu

Kecamatan Sekayu

UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya KEC. PLAKAT TINGGI

CV. KUNCI SARI Total APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA CV. KURNIA Total APBD CV. KUROGO SAKUMU CV. KUROGO SAKUMU Total APBD CV. LANGGENG BERSAMA APBD CV. LANGGENG BERSAMA CV. LANGGENG BERSAMA Total APBD CV. LEBAT Brothers CV. LEBAT Brothers Total

228,000,000.00 1,690,000,000.00 2,440,000,000.00 369,600,000.00 4,499,600,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 860,000,000.00 860,000,000.00

KECAMATAN BABAT TOMAN

Kecamatan Sanga Desa KEC. LAWANG WETAN

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sekayu KEC. KELUANG

APBD CV. LIMA PUTRA APBD CV. LIMA PUTRA CV. LIMA PUTRA Total APBD CV. LINGGAU PUTRA CV. LINGGAU PUTRA Total APBD CV. LYZAWA KRIDYA CV. LYZAWA KRIDYA Total APBD CV. MANUNGGAL JAYA APBD CV. MANUNGGAL JAYA CV. MANUNGGAL JAYA Total APBD CV. MARANTAMA APBD CV. MARANTAMA CV. MARANTAMA Total APBD CV. MARINI

810,000,000.00 369,600,000.00 1,179,600,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 2,040,000,000.00 660,000,000.00 2,700,000,000.00 5,625,000,000.00 369,600,000.00 5,994,600,000.00 507,424,000.00

Kecamatan Sanga Desa

KECAMATAN SUNGAI LILIN

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan

Kecamatan Batanghari Leko KEC. TUNGKAL JAYA

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. MARINI

507,424,000.00

Kecamatan Lais

CV. MARINI Total APBD CV. MAS PRIMA SEMESTA CV. MAS PRIMA SEMESTA Total APBD CV. MASAGI CV. MASAGI Total APBD CV. MEDIA MUBA CV. MEDIA MUBA Total APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI

1,014,848,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 369,600,000.00 300,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

kab.MUBA

KEC. LALAN KEC. LALAN Kecamatan Lawang Wetan.

CV. MELATI Total

1,219,600,000.00

MENARA GADING 180.00 770.00 316.000.000.000.000. Sekayu Kec.000.000.160.00 246. SANGA DESA Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya Kec. SEKAYU APBD CV.00 683.600.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV.000. NABILA 316. METRO JAYA INDAH CV.000.00 3.000. MUTIARA ALAM APBD CV.600.000.000. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu KEC.400. MENARA GADING Total APBD CV.400.000.000. BATANG HARI LEKO KECAMATAN BATANG HARI LEKO Kec. Sekayu KEC.00 3.000. Babat Supat Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.955.000.00 153.000. MODULASI UTAMA Total APBD CV.000. MODULASI UTAMA CV.000.00 246. MUTIARA ALAM APBD CV.000.00 2.00 153.00 KEC.000.000.000.000.000.00 . MILENIUM Total APBD CV. METRO JAYA INDAH Total APBD CV.000.000.000.000.00 770. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.955.00 190.00 1.000.000. MUTIARA ALAM APBD CV.00 369. MILENIUM CV.750.000.Kecamatan Tungkal Jaya APBD CV. NABILA 340. MUTIARA ALAM Total APBD CV.00 Sekayu CV.000.318. MUTIARA ALAM CV. MENARA GADING 160. MUTIARA ALAM APBD CV.00 960.750.

000.00 369.000.000.600.000.000.600.600.00 Kec.205.600.000.000.00 900.00 APBD CV.000. PBSA Total APBD CV.600. POORD Total APBD CV.600.00 Kantor Sekretariat DPRD Kab.00 369.00 Kecamatan Babat Toman KEC.00 505. BABAT SUPAT APBD CV.100.000.000.00 580.000. NABILA 380.00 369.00 CV.00 640. NABILA Total APBD cv.000. PALKEM Total APBD CV.00 1.000. BABAT TOMAN CV.00 369.000.000.Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.00 DPPKAD KEC.00 960.00 844.000.000. NABILA 440.000.000.00 475.000.000.500.00 369. Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu APBD CV. NETA JAYA PERDANA Total APBD CV.00 1.000.600. PBSA CV.000. nadema 3. POORD APBD CV.00 KEC.000. PALKEM Energi Kab.000. NABILA 670. NUR APBD CV.00 317.600. PRATAMA YUDHA Total APBD CV.00 369.000. Musi Banyuasin KEC.725.000.000.600. PRATAMA YUDHA CV.000.472. NUR Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. SUNGAI KERUH Kecamatan Babat Toman KECAMATAN TUNGKAL JAYA Kabupaten Musi Banyuasin . NUR 317.000.000.600.000. LAIS cv. NETA JAYA PERDANA CV. Sekayu CV.725. PRATAMA YUDHA APBD CV. NUR 330.000. PRIJAYA 580. LALAN KEC. nadema Total APBD CV. POORD CV.

00 1.000. PUTRI KEMBAR Total APBD CV.000.000.850.000.000.600. Prisma Rekayasa 1.764.00 Kab.000.000.00 1.00 KECAMATAN BABAT TOMAN UPT. Muba Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU KEC.00 .600.00 860.00 573. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa SEKAYU CV.000.000.00 370. PRIMA INDAH CV.00 860.00 965.000. PUTRA REMAJA CV. RASNA CV.000.00 596.000.600.00 369.955.000.00 3. PUTRI KEMBAR 369.000. PUTRA SULUNG CV.000.000.750.00 573. PUTRA REMAJA APBD CV. Putra Perdana Total APBD CV.000.000. BAYUNG LENCIR CV. PUTRA SULUNG Total APBD CV.000.193. PRIMA INDAH Total APBD CV.600.00 275.00 APBD CV.00 1. PUTRA REMAJA Total APBD CV.00 275.000. PRIJAYA Total APBD CV.000. Prisma Rekayasa 188. PRIMA MULTI DIMENSI Total APBN CV.000.193. Prisma Rekayasa Total APBD CV.000.440. Prisma Rekayasa 190.505.00 Kecamatan Sekayu UPT.00 1. SUNGAI LILIN APBD CV.750. AIR BALUI 2 KEC.000. PUKAT KONSTRUKSI Total APBD CV. PUKAT KONSTRUKSI APBD CV.00 Kecamatan Babat Toman KEC.Kecamatan Babat Supat CV.00 269.000.000.850. PUKAT KONSTRUKSI CV.000. Putra Perdana CV. PUTRA REMAJA 748.000.000.440.000.00 5.000.000.505.00 Sekayu APBD CV.000.440.000.000.000.000. RASNA Total 269. SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin CV. PRIMA MULTI DIMENSI 900.000.

00 726.000.00 225.00 425.200.000.000.000. SARANA PALOGADA APBD CV.000.000. sandy dewa APBD cv. SARANA PALOGADA APBD CV.000.00 441. Rizky Utama CV. BAYUNG LENCIR KECAMATAN TUNGKAL JAYA KEC.440. SARI KARYA Total 1.000.00 369.000.000.120.00 225.000. Sari Brothers CV.044.000. Sari Brothers Total APBD CV. sandy dewa APBD cv.000.000.00 369. LALAN Kecamatan Lalan KEC.000.00 KEC.000. SARANA PERKASA Total APBD CV.000. SARI KARYA CV.457.000.600.600. Rizky Utama APBD CV. SUNGAI KERUH Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN LAIS Sekayu Kecamatan Lawang Wetan CV.000.120. LAWANG WETAN KEC.000.00 369. SARANA PALOGADA 365. SARI KARYA APBD CV.000. LAIS KEC. SARANA PERKASA CV.000.400.000.00 225.00 3.000.00 225.000.000. SARANA PALOGADA Total APBD CV.000.00 566.000.00 365.000.00 110.00 330.00 330. sandy dewa Total APBD CV.00 440.00 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais KEC. Rizky Utama APBD CV.000.000.000.600.00 475.000. Rizky Utama Total APBD cv. SEKAYU KEC. sandy dewa cv.000.000.776. SARANA PALOGADA APBD CV.00 246. Rizky Keluarga CV.000. REZA PUTRA CV.00 225. Rizky Utama APBD CV.Kecamatan Sanga Desa APBD CV.000.00 594. REZA PUTRA Total APBD CV.00 369.600.600. Rizky Utama APBD CV.00 475.776.000.000. LALAN .000.00 1. Rizky Keluarga Total APBD CV.000.

679.00 3.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.00 860.000.940.00 369.200.00 369.00 KEC. SINAR JAYA APBD CV.000. SEMBAWA APBD CV. SEMBAWA Total APBD CV. SINAR CV.000.000. SHELON CV. SEMBAWA Kecamatan Sekayu CV. SEKAYU KEC.000.000.00 187. SINAR TENANG CV.000.00 369.000. SINAR TENANG Total 860. SINAR APBD CV.000.00 384. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC. SATYA KARYA MITRA CV.000.000. MUSI BANYUASIN KEC.000.600.000. LALAN KAB. SERA MEDICA Total APBD CV.000. SINAR APBD CV.00 6.00 475.000. SINAR APBD CV. SETIA USAHA CV.940.600.224.00 2. SHELON APBD CV.000.000.000.00 475. SHELON Total APBD CV.000.00 369.00 596.000. SINAR JAYA CV.556.000.000. PLAKAT TINGGI Kecamatan Sungai Lilin UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD CV.00 442. SETIA USAHA Total APBD CV.000.000.000.00 596. SINAR JAYA Total APBD CV.000. SHELON APBD CV.00 330.Kecamatan Sekayu APBD CV. SELANANG ANUGRAH JAYA CV.00 2.000.600. SINAR Total APBD CV.000.00 475.00 280.000.440.00 Kecamatan Sanga Desa CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total 187.000.224.000.600. SANGA DESA Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .536.00 649.600.000.00 353.000.000.000. SERA MEDICA 828.000.00 369.556.600.000.000.000.000. SINAR APBD CV.00 2. SATYA KARYA MITRA Total APBD CV.

940. SUMBER SARANA CV. SKY CORBIA Total APBD CV.000. TAMBAR SARI MANDIRI 1.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais . SKY CORBIA APBD CV.350.460.00 560. SRIWIJAYA KARYA Total APBD CV.000.00 Kecamatan Sungai Lilin KEC. BABAT SUPAT APBD CV.000.00 610.200.600.000.030.00 325.460.00 1. Tedmond Fibre Glass Total APBD CV.000.000.000. TAMBAR SARI MANDIRI Total APBN CV. TEPIAN BENDUNG Total APBD CV.000.000.000.00 1. TIGA PUTRI CV.000. TEPIAN BENDUNG APBD CV.000.00 390.000. Sukses Bersama APBD CV.Kecamatan Babat Supat KEC. SPA REKOM MANDIRI Total APBD CV. Tedmond Fibre Glass 90.000.000.00 560. Sukses Bersama CV.000.00 479.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Babat Supat UPT.000.000.600.509.00 1.000.00 KECAMATAN SEKAYU Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu KECAMATAN BAYUNG LENCIR CV.000.000.000.000.000.00 2. SKY CORBIA CV.00 135.000.200.00 1.000.00 1. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.00 500.000. SUMBER SARANA Total APBN CV.000. SANGA DESA UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA CV.000.000.000.140.000.000.000.000.000.00 325. TEPIAN BENDUNG CV.00 369.00 90.000.000.500.00 860.000.039. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.500.000. AIR BALUI 2 KEC. SRIWIJAYA KARYA CV. TIGA PUTRI Total APBD CV. SPA REKOM MANDIRI 960.00 1.000. TIGA PUTRI KENCANA 135.940. SANGA DESA CV.00 1. Sukses Bersama Total APBD CV.

000.000.000.00 7.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI 969.000.000.000.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD CV.00 369.600. TIGA SAUDARA MANDIRI Total APBD CV.925.000.00 7. TRIO'N MANUNGGAL APBD CV.000.00 596.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV.000.500.000.000. TRIKARSA TEHNIKA Total APBD CV.Kecamatan Babat Supat APBD CV.000.000.00 900.000. TRIO'N MANUNGGAL Total APBD CV.000.00 690. Sekayu CV.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI APBD CV.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV. TIGA PUTRI KENCANA 998.388. TRIO'N MANUNGGAL 900. TIGA PUTRI KENCANA Total APBD CV.000. TRIKARSA TEHNIKA 376.00 Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sekayu CV.000.00 300.000. TRI REKA BANGUN 2. TITIAN CV.00 Kecamatan Lais CV. TRI REKA BANGUN 188. TITIAN Total APBD CV.000. KELUANG Kec.00 475.00 .00 670.000.00 188. TRIDA SARANA CV. TRIDA SARANA Total APBD CV.000.000.00 896.000. TIGA SAUDARA MANDIRI APBD CV.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu CV.000.000.000.000. TRI REKA BANGUN Total APBD CV.000.925.00 475.000.00 Kecamatan Babat Toman KEC.00 599.100.000. TIGA PUTRI KENCANA 890.000.

000. YUSMELI JAYA APBD CV.00 2. Utama Jaya Total APBD CV.000.000. WAHYU PRATAMA Total APBD CV.000.360.000. VICI GROUP Total APBD CV.00 680. VICI GROUP CV. Utama Jaya APBD CV.000. Utama Jaya 964.000.00 596.500.00 138. USAHA MANDIRI Total APBD CV. Utama Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD CV.000.000.00 1. YOGA PUTRA 462.000.000.000.Kecamatan Sekayu CV.000.00 312.000.600.000. YOGA PUTRA Total APBD CV.460.000.00 425.00 Kecamatan Sekayu KEC.000.000.000.000.000.000.600.732.00 700.00 680. WIJAYA MUDA CV. YUSMELI JAYA APBD CV. YUSMELI JAYA CV.00 . WAHYU PRATAMA CV.460.947.00 694.000. WIJAYA MUDA APBD CV. YUSMELI JAYA Total 1.000.000.00 964.00 369.00 596.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.000. Utama Jaya CV. WAHYU MANDIRI 2002 CV.000.400.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman CV.000. USAHA MANDIRI 1.000.00 190.000.175.000. MUBA Kecamatan Sekayu APBD CV.400.000.000.00 960.000. WIJAYA MUDA Total APBD CV.000.00 325.00 1.500.000. WAHYU MANDIRI 2002 Total APBD CV.000. SUNGAI KERUH KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Batanghari Leko KEC.00 860. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total APBD CV.000. YUSMELI JAYA APBD CV.00 Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD CV. WAHYU PRATAMA 350.00 600.000.000. SEKAYU KECAMATAN LAWANG WETAN CV.00 325.000.000.732.

000.asepputra 332.artha muthia Total APBD cv.00 369.000.000.00 660.00 860.00 596.ATMA KARYA CV.000.000.ADI MULIA CV.000.00 Kecamatan Batanghari Leko KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.00 660.000.00 1.00 KEC.00 332.000.BAMULIH JAYA CV.050.000.00 4.600.000.00 860.artha muthia cv.BAMULIH JAYA Total APBD CV.000.050.000.000.00 CV.00 312.900.00 369.00 369.000.000.000.000.AGUNG PUTRAWAN Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD cv.600.00 2.000.000.340.00 800.AB YUNIOR CV.000.00 860.000.500.000.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI 430.500.900.522.00 198.000.000.asepputra cv. BABAT TOMAN cv. Musi Banyuasin 3.000.000.00 198.artha agung mandiri Total APBD cv.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI APBD CV.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD cv.000.000.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD CV.AB YUNIOR Total APBD CV.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.artha agung mandiri Energi Kab.600.ADI MULIA Total APBD CV. BABAT TOMAN .000.AGUNG PUTRAWAN 800.000.000.000.000.00 2.ATMA KARYA Total APBD CV.asepputra APBD cv.AGUNG PUTRAWAN 1.00 596.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total APBD CV.440.asepputra Total APBD CV.000.000.000.asepputra Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD cv.

150. KELUANG Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT Desa Phillips 10 Kec.000.INGIN JAYA 449.00 1.000.600.668.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lawang Wetan KEC.000.00 960.BUANA ABADI 1.668.000.BASUKI RAYA APBD CV.DIMER ALDAS Total APBD CV.000.000.00 5.BUANA ABADI Total APBD CV.000.000.000.000.000.000.00 1. Lais Kab.000.004.500.000.000.000.DIMER ALDAS APBD CV.440.FAMILIA & CO Total APBD CV. SANGA DESA APBD CV.000.000.00 475.668.000.000. Muba APBD cv.000.00 960.00 .249.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total Kecamatan Sanga Desa KEC.000.229.00 297.000.000.00 475.000.BASUKI RAYA CV.00 Dusun 3 simpang tiga desa Nusa APBD cv. Muba Desa Dusun IV Kec.00 Kecamatan Keluang 1. Lais Kab.00 297.920.000.ChandraKirana Total APBD CV.349.000.ianputra 449.ChandraKirana APBD CV.00 390.355.000.HIKMAH BERDIKARI CV.000.00 449.000.DIMER ALDAS CV.BUDIUSAHA CV.BUDIUSAHA Total APBD CV.500.000.600.355.000.000.00 1.00 369.000.000.00 2.00 960.000.000.ChandraKirana APBD CV.000.000.600.ChandraKirana CV.440.CV.FAMILIA & CO CV.00 1.BASUKI RAYA Total APBD CV.00 2.ianputra Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin cv.ianputra Total APBD CV.00 2.000.ianputra 2.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Tungkal Jaya CV.00 760.HIKMAH BERDIKARI Total APBD cv.

600.000.955.900.00 960.000.KEC.00 KEC.000.000.00 369. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia CV.600.000.000.000.KARYA DWI PUTRA Total APBD CV.KURNIA AGUNG 286.MARSINAR Total 1.00 369.00 5.000.050.KARYA DWI PUTRA APBD CV.000.00 250.jaya indah lestari Total APBD CV.000.740.00 760.000.000.00 1.00 1.00 RSUD SEKAYU Kab.590.000.JESSICA PERMATA CV.00 596.000. SUNGAI KERUH APBD CV.590.JERUJU MANDIRI APBD CV.00 SEKAYU Sekayu APBD CV.CO CV.000.jaya indah lestari cv.050.000.000.000.00 1.JERUJU MANDIRI APBD CV.000.000.00 1.940.KURNIA & FAJRI.00 1.00 1.600.000.000.000.000. BABAT TOMAN CV. SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Keruh CV.00 1.000.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh KEC.IRVAN PERKASA 369.00 .000.000.620.00 1.000.955.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa CV.JERUJU MANDIRI Total APBD CV.600.000.MARSINAR 536.KURNIA & FAJRI.000.00 760.CO Total APBD CV.000.JERUJU MANDIRI CV.049.INGIN JAYA Total APBD CV.INGIN JAYA CV.940.LAMGUBA CV.000.KURNIA AGUNG Total APBD CV.00 720.KURNIA AGUNG 2.000.IRVAN PERKASA Total APBD cv.000.000.000.000.KARYA DWI PUTRA APBD CV.900.000.00 369.000.600.329.600.LAMGUBA Total APBD CV.000.00 596.JESSICA PERMATA Total APBD CV.KARYA DWI PUTRA 1.

600.00 369.000.MUSI PEK APBD CV.MUSI PEK 175.000.000.000.455.000.000.000.MUSI PEK 3.ranggamafthofadhil cv. Lalan) Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Keluang CV.00 270.440.500. Kecamatan tungkal jaya.000. Sekayu KECAMATAN LAIS CV.MITRA BISNIS CV.PASIR HITAM Total APBD CV.00 3.00 Kec.00 346.00 kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya KEC.000.000.000.000.000.00 369.000.SEKAYU APBD CV.000.00 270.340.000.000.00 4.PUTRI GUNUNG CV.PUTRI GUNUNG Total APBD cv.000.MUSI PEK Total APBD cv.000.00 346.617.00 1.00 KEC.000.00 596.000.Pantja Gunung Total APBD CV.440.00 APBD CV.000.000.00 462.PASIR HITAM CV.000.00 APBD CV.000.Pantja Gunung cv.00 2.381.881.955.000.sinar terang APBD cv.000.600.750.MITRA BISNIS Total APBD CV.500.Putra Mandiri Total APBD CV.00 475.MUSI PEK 312.Putra Mandiri 4. SEKAYU Kecamatan Sungai lilin.MUSI PEK 924.PASIR HITAM APBD CV.058.00 528. Sungai Lilin.ranggamafthofadhil Total APBD cv.MUSI PEK APBD CV.500.750.000. kecamatan sanga desa Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD CV.000.000. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat .00 275.00 3 Kecamatan (Lais.sinar terang 528.000.000.955.00 596.000.

540. SUNGAI LILIN KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KEC.TAMBUN JAYA CV. LAWANG WETAN Kecamatan Sekayu KEC.TAUFIQ APBD CV.sinar terang Total APBN CV.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Kecamatan Sekayu APBD CV.000.088.usaha mulya CV.00 Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KEC.400.00 2.244.00 369.000.00 5.00 1.usaha mulya Total 246.000.tunas harapan Total APBD CV.000.000.000.925. BABAT SUPAT KEC.831.00 .telaga punggur cv.usaha mulya APBD CV.sinar terang cv.00 9.00 550.000.000.TAMBUN JAYA Total APBD CV.600.00 244.000.TAUFIQ Total APBD cv.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 308.200.600.usaha mulya APBD CV.000.telaga punggur Total APBD cv.TAUFIQ CV.tunas harapan APBD cv.00 369.00 1.000.00 2.00 369.329.000.00 739.000.00 7.00 188.000.00 1.600.tunas harapan cv.000.000.000.000.Kecamatan Sanga Desa APBD cv.000.000.tunas harapan APBD cv.540.000.000.818.tunas harapan APBD cv.000.usaha mulya 190.000.440.600.000.600.00 UPT AIR BALUI II CV.000. TUNGKAL JAYA KEC.000.600.329.00 KEC.000. SUNGAI KERUH KEC.000. BABAT SUPAT APBD CV.000.telaga punggur APBD cv.00 244.000.000.usaha mulya APBD CV.00 596.TAUFIQ 244.000.000.00 369.00 369. SANGA DESA APBD CV. SEKAYU Kecamatan Sekayu KEC.000.00 250.000.600.

00 727.740.00 KAB. LAWANG WETAN KEC.000.107.260.346. Kantor Sekretariat DPRD Kab. Sekayu APBD EXCON CONTRACO 590.000.000.000.00 2.000.761.000.740. Musi Banyuasin APBD EXCON CONTRACO APBD EXCON CONTRACO 361.500.000.00 727.00 Kecamatan Plakat Tinggi.00 KEC.Vilar indah Perkasa Cv.00 Kecamatan Babat Toman GUMAY JAYA Total APBD Indah Karya Nugraha Indah Karya Nugraha Total APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI KARYA SEJATI Total APBD keefa bangun persada.000.00 SEKAYU APBD GUMAY JAYA 1. MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU Kec.000.860.Vilar indah Perkasa Total APBD DWI ANGURAH ILAHI DWI ANGURAH ILAHI Total APBD EXCON CONTRACO 2.200.00 1. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu .260.000.000.500.000.500.010.000.000.00 1.000.00 369.600.00 1. LAWANG WETAN KEC.00 262.500.Babat Supat APBD Cv.600.505.00 354.000.00 369.000.069.00 2.00 330.620.000.000.00 SEKAYU SEKAYU APBD GUMAY JAYA 813.000.000.00 960.cv 3.010.100.000.346.000.600.00 sekayu EXCON CONTRACO Total APBD ghani abadi ghani abadi Total APBD GUMAY JAYA 3.455.00 262.760.000.00 1.000.000.000.500.107.

00 960.000.00 237.000.cv 1.100.00 200.000.000.505.000.000. .00 UPT.00 142.00 10.000.000.700.000.000.000.000.000.000.815.515. Tbk.000.KEC.000.00 Kecamatan Lalan PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total APBD PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total 10.420.000.000.00 480.000.000.00 480.000.460. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa Profil Studio Arch Total APBN PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 200.000.000.00 960.134.00 960.00 960.000.00 1.955.00 Kec.000.000.00 158. SEKAYU APBD keefa bangun persada.00 KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD NANDA & CO NANDA & CO Total APBD OSA DENANDA APBD OSA DENANDA 550.000.000.000.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN keefa bangun persada.000.311.000. Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Linas Konstruksi Total APBD MARDHON PUTRA MARDHON PUTRA Total APBD NANDA & CO 237.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD PT Telekomunikasi Indonesia.830.00 692.100.311.cv Total APBD LAWETA LAWETA Total APBD Linas Konstruksi 2.00 2.000.000.000.00 SEKAYU SEKAYU Kota Sekayu OSA DENANDA Total APBD Profil Studio Arch 301.000.

MUSI BANYUASIN APBD PT. Alpin Karya 4.000.000.015.000. AA BERSAUDARA APBD PT.000.000.00 860.852.000.000.000.000.000.555.000.000.000. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total APBD PT.00 860.00 860.830. ANDIFA SRIJAYA Total APBD PT.995. AA BERSAUDARA Total APBD PT.481. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT. Alpin Karya Total APBD PT.00 375.015.00 610.000.000.000.000. AA BERSAUDARA 692. BANGKA CAKRA KARYA PT.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA 6.000.000.000.091.000.000.00 680.00 Kecamatan Lawang Wetan PT.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya PT.852. Total Kecamatan Keluang KECAMATAN SEKAYU APBD PT.000.00 760. AHBA MULIA PT. BAYUNG LINCIR APBD PT.00 860.00 10. BANGKA CAKRA KARYA Total APBD PT.00 860.440.PT Telekomunikasi Indonesia. Bangun Tanah Air KECAMATAN LAWANG WETAN KAB.621. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total 15. Tbk.00 KECAMATAN SEKAYU DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.00 680.925.00 Kecamatan Bayung Lencir PT.000.00 375.016.190.000.000.000.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT. Bangun Tanah Air Total APBD PT.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN SEKAYU APBD PT. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.000.000.00 680. BANGAU PERSADA NUSANTARA PT.000. AHBA MULIA Total APBD PT.00 1.00 . ANDIFA SRIJAYA PT.000. Bangun Tanah Air 2.000.134.000.000.000.000.00 610. Alpin Karya 6.00 5.00 4.

000.940. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.000.000.000.140.00 325.940.000.140.000.000.00 1.000.00 4.940.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA Total APBD PT.372.000.010.00 . CONNECTRA UTAMA 810.00 2.940.00 430.00 3.00 2.000.00 14.000. Musi Banyuasin Kec.000.00 1.000.010.000.000.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan APBD PT.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.00 Kecamatan Lais APBD PT. Sekayu APBD PT.760.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. BINA BARAGA PALEMBANG APBD PT.000.940.000.000. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total APBD PT.000. CONNECTRA UTAMA 1.000.000. CEMERLANG ABADI NUSA Total APBD PT.000. BINA BARAGA PALEMBANG Total 405.000.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.340.000.00 2. CEMERLANG ABADI NUSA PT.00 Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lais Kecamatan Lais APBD PT. BINA BARAGA PALEMBANG PT.000.00 960.000.000.000.000. CONNECTRA UTAMA 325.00 3.000.00 3.000.000.00 2.000.00 2. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.000.000.000.00 250.300. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.360. BANIAH RAHMAT UTAMA PT. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA Total APBD PT.940. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA PT.

DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.00 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. DIAN PRIMA ABADI 175.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.00 Kecamatan Lalan APBD PT.250. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250. DIAN PRIMA ABADI Total APBD PT.000.000.321.000.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 7.00 1.000.00 Kecamatan Babat Toman APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.00 .000.000. DIAN PRIMA ABADI 2.500. DIAN PRIMA ABADI 2. CONNECTRA UTAMA 706.00 Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin PT.000.00 Kecamatan Babat Supat PT.653.550.000.000.000.000.00 Kecamatan Sekayu APBD PT.550.000.285.000.250.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.00 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000. CONNECTRA UTAMA Total APBD PT.000.000.000.400. DIAN PRIMA ABADI 756.000. DIAN PRIMA ABADI 2.000. DIAN PRIMA ABADI 705.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.00 380.000.

00 960.380.00 1.00 1. DWI URIP Total APBD PT.000.400. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.000.000. GAJAH MADA SARANA APBD PT.000. FAJAR SELATAN Total APBD PT.00 3.000.000.00 2.000.00 660.000.00 760. DWI URIP APBD PT. DWI URIP APBD PT. FAJAR SELATAN 650.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.000.000. Dua Putra Aditya PT.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Bayung Lencir PT.000.000.950.000.00 2.000.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu PT.000.00 965.440.000.000.00 PT.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.00 994.000.000.470.000.540.00 860.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.000.000.000.00 3.000.00 . DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total APBD PT.000.750.000. FAJAR SELATAN 1. DWI URIP 2.000. GAJAH MADA SARANA PT.000.500. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 795.00 KECAMATAN SEKAYU PT.750.000.500.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.00 145. Indotrans Data 3.000. Dua Putra Aditya Total APBD PT.000.000.952. GAJAH MADA SARANA Total APBD PT. Dua Putra Aditya APBD PT.300. ENERGINDO SUMBER SEJATI 5.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000.

000. komba putra perkasa 994.000.000.000.940. Sekayu DINKES KAB.00 8. KORINDO KARYA Total APBD PT.940.000.00 596.000.000.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.988.000. KUSUMA ARTA ABADI Total APBD PT. KUSUMA ARTA ABADI 5.00 2.000.00 4.880.820.000.000.00 4.224. KUSUMA ARTA ABADI 6. komba putra perkasa APBD pt.000.00 1.440. MUBA PT.331.000.440.500. komba putra perkasa Total APBD PT.000.00 596.000.900.Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 Kecamatan Batanghari Leko KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Bayung Lencir pt.000.000.000. LANGGENG BERSAMA APBD PT.790.000. Indotrans Data Total APBD pt. Matra Perkasa Utama Total APBD PT.264.00 4. KORINDO KARYA PT.00 Kec.00 9. Matra Perkasa Utama 23.356.000.750.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Batanghari Leko PT.356.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.171. LANGGENG BERSAMA Total APBD PT.000.250. Indotrans Data PT. KUSUMA ARTA ABADI 6.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000.940.000. Mega Utama Medica 4.000.00 . KUSUMA ARTA ABADI 3.400.00 1.00 Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.280.000.400. LANGGENG BERSAMA PT.00 2.000.000.653.000.000.00 4. LANGGENG BERSAMA APBD PT.000.

000.00 Kecamatan Batanghari Leko DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. Perdana Abadi Perkasa 4.797.000.500.000. PHARMA KASIH SENTOSA Total APBD PT.195.790.00 PT.00 3.000.195.486.000.000. PROPITA OSAKA EPRA 7.00 sekayu PT.000.000. Mitra Prima Utama 5. PANDAWA MAJU JAYA APBD PT.00 375.00 445.015.640.00 PT.00 1.00 3.000.290.000. PAKU ALAM 6. NUSA ABDI UTAMA 445.015.000.000. PAKU ALAM 5. MUSI BANYUASIN APBD PT.000.195.00 DIY YOGYAKARTA PT.000.00 Kecamatan Lawang Wetan .000. NUSA ABDI UTAMA 3. Perdana Abadi Perkasa Total APBD PT.000.264. PANDAWA MAJU JAYA 8. KELUANG APBD PT.797. MERAKSA RAYA Total DPPKAD KAB.161.000.000.KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU PT.000.00 4.715.000.740.000.000.000.486.00 SUNGAI LILIN APBD PT.355. BAYUNG LINCIR PT. Mega Utama Medica Total APBD PT. Mitra Prima Utama Total APBD PT.00 2.500. NUSA ABDI UTAMA Total APBD PT. MERAKSA RAYA 8.241.356.00 5.290.00 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. PHARMA KASIH SENTOSA PT. PANDAWA MAJU JAYA Total DESA SRI DAMAI KEC. PAKU ALAM Total APBD PT.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin PT.000.000.00 3.000.00 7.290.000.000.000.290.616.

00 Kecamatan Sungai Keruh PT.000.579. SINDY GROUP PT.00 2. REGINA LINTAS PERSADA Total APBD PT. PUTRA MUSI PERKASA PT.000.000.000.000.000.950.950.000.000.404.000. Talenta Indonesia Prima PT.000.000.000.00 209. PROPITA OSAKA EPRA 5.000.385.000.995. PUTRA MUSI PERKASA Total APBD PT.200.000.000.00 2.00 660.00 3. REGINA LINTAS PERSADA PT. REHAB BANGUN KARSA Total APBD PT.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu RSUD SEKAYU PT.000.000.000. SERIBU SATU NIAN PT.00 Kecamatan Sekayu KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD PT. PROPITA OSAKA EPRA Total APBD PT. Talenta Indonesia Prima Total 596.000.000. SINDY GROUP Total APBD PT. PROPITA OSAKA EPRA 3.000. REHAB BANGUN KARSA 3.00 375.000. SERIBU SATU NIAN Total APBD PT.789.000.00 660. PUTRA GEMILANG NIKOM PT. SINDY GROUP 500.000.000.00 475.661. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 2.000.00 Kecamatan Lalan PT.000.940.00 1.000. BABAT SUPAT APBD PT.KECAMATAN SEKAYU APBD PT.200.00 500. PUTRA CIREMAY 11.000.000.000.00 3.00 DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. PUTRA CIREMAY Total APBD PT.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin .950.00 375.000.789.000.404.385. PUTRA GEMILANG NIKOM Total APBD PT.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000.000.000.00 459. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total APBD PT.889.00 1. SINDY GROUP Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.000.00 209.00 475.000.661.

000.00 . Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.000.740.500.000.00 Kecamatan Sungai Lilin PT.000.000.000.000.000.000.00 2.000.000.340.000.000.550.00 1.185. UJAN MAS ABADI PT.307. Total Musi Lestari Total APBD PT. Musi Banyuasin APBD PT.00 2.000.060.940. Tri Bhakti Prima PT.800.000. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA PT.740. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total 8.857.00 Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.00 4.000.440.000.00 325.040.740. WAHANA TANAH AIR PT.000.000.00 1.000.180.940.00 710.000. Tri Bhakti Prima Total APBD PT.000.500.000.480.940.00 1.00 1.940.ALFA AMIN UTAMA APBD PT. UJAN MAS ABADI Total APBD PT.000.DAYA GUNA SEMESTA Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lais KECAMATAN SEKAYU UPT.00 1.00 660.340.ALFA AMIN UTAMA Total APBD PT.000.Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.00 710.000.000.ADEVATI MITRATAMA PT.000.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.099.000.ADEVATI MITRATAMA Total APBD PT.000. WIDYA PRATAMA PERKASA APBD PT.00 2.040. Total Musi Lestari 3.000.245.000. TANJUNG LAPAN Total APBD PT.000.00 2.000.000.00 495.00 2.000.00 1. WIDYA PRATAMA PERKASA PT. TANJUNG LAPAN PT. Total Musi Lestari 1.000.00 5.DAYA GUNA SEMESTA Total APBN PT.ALFA AMIN UTAMA PT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa PT.000.000.000.000.00 1.940.00 2.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD PT.000.940. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Kecamatan Keluang APBD PT.00 3.000.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 4. WAHANA TANAH AIR Total APBD PT.

00 1.715.00 4.00 560.000.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.00 2.959.WAHYU MATRA KONTRAKTOR 14.000.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.00 1.000.000.00 1.tosa pt.800.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.640.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Keluang .000.MAINMORA GUMENTA Total APBD PT.000.000.000.00 1.700.000.099.000.000.TANIA MANDIRI SENTOSA Total APBD pt.800.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total APBD PT.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.596.000.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.440.00 680.PATRA PERSADA NUSANTARA Total Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.00 225.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.000.00 1.000.HASTOMULYO ADIPRIMA APBD PT.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.000.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.00 225.640.700.000.00 5.787.140.000.00 1.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 1.000.440.000.00 2.PATRA PERSADA NUSANTARA PT.140.00 560.000.00 2.140.000.000.940.000.000.000.000.00 680.000.000.000.00 PT.000.00 3.000.MAINMORA GUMENTA PT.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.850.000.tosa Total APBD PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD PT.000.00 275.HASTOMULYO ADIPRIMA Total APBD PT.000.000.140.PT.

00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Keluang .000.000.00 SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT RIA Total APBD RIZKI KURNIA 880.00 369.000.000.000.815.000.880.000.940.000.000.000.000.355.500.000.00 860.000.000.00 596.000.440.000.00 509.00 960.000.500.00 596.000.00 1.460.00 1.000.206.00 880.000.500.00 971.00 2.000.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.000.000.00 690.000.206.250.560.00 Kecamatan Lalan APBD pulau utama pulau utama Total APBD RAJAWALI RAJAWALI Total APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA KEC.000.00 2.00 960.500. Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi RAKSA Total APBD rawai sakti rawai sakti Total APBD RIA 3.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total 4.000.000.000.000.00 1.000.440.00 2.000.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.00 375.600.00 7.600.000.000.000.00 369.000.355.250.000. PLAKAT TINGGI Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir 9 (sembilan) Kecamatan Kantor Sekretariat DPRD Kab.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin RIZKI KURNIA Total APBD South Jaya Mulia South Jaya Mulia Total APBD TERETES APBD TERETES TERETES Total APBD Tiga Wijaya 3.00 Kecamatan Sekayu APBD RIZKI KURNIA 1.

000.00 500.000.519. Kecamatan Sungai lilin KEC.600.719.000.000.00 Sekayu TRI BHAKTI JAYA.000.00 190.00 680.00 220.00 960.000.000. TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Sekayu APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya 390.000.000.00 Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.000.Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.000.00 KEC.000.465.000.000.00 ################ .00 778.587.00 300.000.000.000. SUNGAI KERUH APBD TRI BHAKTI JAYA.000. CV Total APBD tricipta Kecamatan Babat Toman tricipta Total APBD Yudha Sarana Utama Yudha Sarana Utama Total Grand Total 190.00 525. CV Total APBD TRI BHAKTI JAYA. CV 220.00 Kecamatan Sungai Lilin Tiga Wijaya Total APBD TRI ARTHA JAYA.00 680.000.000. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN PLAKAT TINGGI APBD TRI BHAKTI JAYA.000.000.000. Balai Agung Kec.000. Kecamatan Babat Toman.600.000.00 Kecamatan Sekayu. CV TRI ARTHA JAYA.00 1. CV 2. CV APBD TRI BHAKTI JAYA.00 960.000. CV Kel.000.000.000.000.

ASIMA ELECTRICAL CONTRACTOR CV. AKBAR BROTHERS CV. JASTRIK JAYA CV. ALBAAQII CV. AYOEB BROTHERS CV. ANDREAN JAYA ELEKTRIK CV. AL . B. BENTAUS SAKTI CV. BELITI JAYA CV. ADHI PRIMA USAHA CV. AHA MANDIRI CV.GARARA CV. ALDILUX CV.I.Nama Anggota CV. ABRAR PUTRA UTAMA CV. 4A CV. ANUGERAH ABADI CV. BERKAH TIYO CV. ARSA SACS CV. BERKAT CEMERLANG JAYA . AKRISAH CIPTA CV. ANUGRAH BERSAMA CV. AKA PUTRA CV. BALAMMIKA CV. AGUNG JAYA CV.

CEMPAKA INDAH LESTARI CV. DAMAR AGUNG LESTARI CV. BIRO TEHNIK MELATI CV. BONTA BERSAUDARA CV. BI. CAHAYA BUNDA CV. DANG LUPA . CANDY DJAYA CV. CITA UTAMA CV. DANAU BERINGIN CV. BIRO BINA TEKNIK CV. BUANA SARI CV. BINTANG RAWAS CV. CASSIOVORA ELECTRO CV.CV. CHINTHYA BERLIAN MARTHARICA CV. BINA PUTRA SARANA CV. BIRO TEKNIK CAHAYA CV. CEMPAKA INDAH CV. BIRO TEHNIK NIAGARA CV. ALIS CV. BHAKTI CV.

DUA CAHAYA CV. DELTA PERKASA CV. DHARMA INDRA CV. DELIMAH CV. DAYA KARYA CV.CV. DUTA SEPADAN CV. DIAN CV. DEKHA CV. DWI PANCA GEMILANG .

EKA JAYA CV.CV. DWI PUTRI CV. EKALAYA CV. ELECTRO CV. GALIS (GAYA LISTRIK) CV. EMPAT SATU CV. EMPAT INTAN MUTIARA CV. GILANG PERSADA . ELANG PERKASA CV. ERIS MANDIRI ABADI CV.

HAYRUNNISA CV.CV. GUNA PATRA CV. HIDAYAT CV. HUTAMA KARYA . GITA PRATAMA CV. GURUH AGUNG CV. HALAL SEJATI CV. HANG TUAH CV. HENDRYAN PUTRA ABADI CV.

JAYA ABADI CV. JAPA TEKNIK CV.CV. JAYA BERSAMA . JASA BHAKTI CV. INTI PEMBANGUNAN CV. INRIDHE CV.JASA CV. JASA WAHYU CV. INDO PRIMA CITRA INTI CV. JASA PASTI CV. JASA .

KEDATON OGAN MANDIRI CV. JAYA MANDIRI CV. KARYA MANDIRI CV. KHARISMA CV. KARYA MANDIRI CV.CV. KUALA KENCANA CV. KUSKUS . JEMBATAN MULYA CV. KENCANA UTAMA KARYA CV.

LINGGAU PUTERA CV.CV. MADIAS KUDUS PUTRA CV. LIMA SAUDARA CV. LIZUARDY CV. LECCY CV. MAHAMERU CV. LINSHING CV. MANDALA ELECTRIC . LANGKAH BARU CV.

MARLIN SAHARA CV.CV. MENARA GADING CV. MUARA ELEKTRIK . MEKAR JAYA CV. MARO ELEKTRO CV. MATAHARI CV. MIRZAH CV. MOOL CV. MITRA ABADI CV. MATJAN JAYA CV.

PANCA PUTRA CV. MUMASIS BROTHERS & CO CV. MUSTIKA SAKTI CV. NANNUFATH CV. NALOM CARANA CV. NIGAPUR CV. MUSI ASLI CV.CV. MUARA KARYA CV. PANDU .

PIJAR JAYA LESTARI CV. PRATAMA JAYA TEHNIK CV. POWER PIKTA CV. PASEDO CV. PHILIPS JAYA CV. PIJAR CV. PANORUS DEWA CV. PUTRA LENGKITI .CV. PELANGI INDAH CV. PENUKAL MUDA TEHNIK CV.

SABAR JAYA . RAMBANG JAYA CV. RISMA JAYA CV. RENI JAYA CV. RESTU BUNDA CV. RASLA MADANG SAI CV.CV. RIDHO AL HAFIS MANDIRI CV. RAHATI PUTRA MANDIRI CV. RIZKY JAYA CV.

SANDEMA KARYA CV. SALING MENGHORMATI CV. SETIA CV. SALSA MANDIRI CV. SAMAN JAYA CV. SERAI INDAH CV. SAMA JAYA CV. SETIA . SENNI ANUGRAH CV.CV.

SINAR PELANGI CV.CV. SURYA ABADI PERKASA . SUKSES MANDIRI CV.HAFIS CV. SINAR AL . SINAR SAHABAT CV. SIMPATI CV. SETYA MITRA SEKANTI CV. SRIWIJAYA ENERGI CV. SRIVIJAYA CV. SINAR JAYA CV.

SUWAI SAMPOERNA CV. TIDAR MULYA ABADI .CV. THEMBHELING BROTHERS CV. SUWAI PUTORO ANOM CV. TEHNIKON CV. TENGGULI CV. TEMON SERVICE CV. THEODORA & CO CV. THYO UMAR PRABU CV.

TYAS BERSAUDARA CV. TRI MITRA UTAMA CV.CV. WIGUNA CV. TIGE DULUR CV. USPEN KARLIS CV. WIRA KARYA KOPURLIN . TRIKARSA TEHNIKA CV. VISI TEKNIK CV.

ARJUNA MAS ABADI PT. ADHI JAYA BERDIKARI PT. CONNECTRA UTAMA .PT. ARIS AL BAROKAH PT. BUANA ADI PUTRA PT. ASTA SARANA RAYA PT. BATUMOROR ABADI PT. CENTRAL MAKMUR ABADITAMA PT. CEMPAKA INDAH ABADI PT. BUMI PUTRI SILAMPARI PT.

DILIA UTAMA PT. DIAN PRIMA ABADI PT. COSMO INDO AGUNG PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI . ELECTRO SRIWIJAYA PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA PT.PT. DELTA PUTRA TEHNIKA PT. EMPAT INTAN MUTIARA PT. DEMPO ABADI PT.

HALUAN BERSAMA PT. KABASU ABE LIBE . GARUDA PUTRA MULIA PT. INTAN PERMATA JAYA PT. HAMKA MAURI PERKASA PT.PT. JAYA PRIMA KURNIA PT. GLOBAL MANDIRI ABADI PT. HANDOKO JAYA ABADI PT. HERUTAMA INDRANUSA PT. HENDRYAN PUTRA ABADI PT.

LOUISKA JAYA PT. LIMA BERLIAN BERSAMA INCO PT. KARIM TEKNIK PT. KARYA MANDIRI ENERGINDO PT. MARTIMBANG UTAMA .PT. KUSUMA ARTA ABADI PT. KARYA MITRA SEJATI INCO PT. KARYATAMA SAVIERA PT. KARYA CIPTA SEJAHTERA PT.

RAVIDA MANDIRI PT. PUTRI KEMBAR SAKTI PT. MASMUR ABADI PT. MUSI ASLI PT. RAMDAV PT. SAHABAT TEHNIK PT. SARWA KARYA WIGUNA PT. VAREL GEMA UTAMA PT. SERBANEKA PT. RISMAIDA EKA PT. ULTRAKINDO DHARMA BUANA PT. PUTRA PRIMA MEGA POWER PT. RAMA INDAH PT.PT. MUSI ASLI ADI PERKASA PT. SATRIA DWI PUTRA PT. TAMBORA MANDIRI PT. PUTRA CIREMAY PT. PANCA ARTHA SARI PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA PT. SUNGAI LEMATANG LTD PT. PANCA PERSADA WIBAWA PT. SRI METRIKO UTAMAWIDJAJA PT. WAY SEPUTIH BUMI NUSANTARA .

PT. YUNGHAN SEJAHTERA PT. ZULA UNGGUL .

09/03 Kp.V Kel. 67 Rt. 47 Pasar III Muara Enim Telp:0734-421965 Jl. K. 524 I Ulu Darat. Pasar Muara Beliti Lk. Puri Nusa Indah B 6 Kel. Palembang Telp:0711-510747 Jl.51 Rt. 26 Lubuk Linggau Telp:0733-451366 Jl. 08153862677 Jl. H. 591 Rt. Peternakan II No. Cut Nyak Dien No. Gentayu No. BS Rt. 02 No. Sumatera Komplek Prabu Indah Blok B 4 No. 15 Palembang Telp:0711-366075. 71 Rt. 081367135937. Azhari No. 08127314761 Jl. I Rt. Bukit Sangkal Telp:0711-823115 / 0711-823115 Jl. R. 01/06 Dusun VI Desa Air Paoh Telp:085268735558 Jl. Desa Srikaton Dsn. 05 Kota Lubuklinggau Telp: Jl. Raya Tugumulyo No. 038 Prabumulih Telp:0713-325270. Kenari No. Rakyat No. Bangka No. 32 RT. 11 No.0813-67128279 Jl. Harapan Komp. 08127392299 Jl. 405 Rt. Pangeran Subakti Gg. A. 1123 Rt. Pasar Atom No. 08192867815 JL. Ganesha Rt. 79/407 29 Ilir Palembang Telp:0711-363320 Jl. Yos Sudarso Gg. Keputraan. Muara Beliti Telp:081368815555 / 081271316900 Jl. 11/03 Telp:0711-5466766. 081368086078 / 0711-368749 . Kenanga Rt. MARTADINATA NO. 081367308193 Jl. Deksangke No.E. OKU Timur Telp:0735-452121. 004 Telp:0711-720081 Jl. 14 Telp:0713-323544. 4 Buay Madang Timur. 05 Rw. TJ. HTI Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-423952. Sianjur II No. 085267916880 Jl. 034 Pagar Agung Telp:0731-324579 Jl. Slamet Ryadi Lrg. 11 Kec. 04/01 Kec. 081373309219 Jl. Bambang Utoyo Lr. 647 Palembang Telp:0711-413178 Jl. I Kel. Jend. Yani Gg. Sosial Komp.Alamat Jl. Muara Enim Telp:0734-423088. Proklamasi Gg. 11 PALEMBANG 30116 Telp:0711-710064 Jl. 03 Rt. Baru. Mojopahit Rt. Lubuklinggau Brt II Telp:0733-322779 Jl. 17 No. Lematang No. Kemalaraja Telp:0735-327025 Jl. Hp. Manggar I No. 4 / 13 Ulu Palembang Telp:0711-515864. Lubuk Linggau Ilir Telp:08287774502.

08127142992. 222 Rt. 426 Kel. 04/06 Karang Raja Kec. Suka Bangun II Komplek PLN Blok G No. Prabumulih Timur Telp:0734-423326. 20 Lahat Telp:0731-324805. Pasar 16 Ilir No. 1510 Palembang Telp:0711-414636 Jl. 03/01 Telp:0711-413078. 0813-67042928 Jl. 18 Prabumulih Telp:0711-320907 Jl. 081392291005. Pasar 16 Ilir No. Bangau Gang Sawo No. 213 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320229 Jl. Martapura Telp:081368979900 . 081367958000 Jl. Mandi Aur No. 9 Rt. Sutomo No. Telp:0711-353690 .5 Rt. Baturaja No. Arimbi Rt. 02/02 Karang Raja Telp:0713-325308 Hp. Yos Sudarso Gg. Sukamaju Km. Palembang Telp:0711-813316. Hp. Let. 68 Rt. Tanah Periuk Telp:0733-451650 Komplek Alam Sako Baru Blok E-12 Kenten. 081367282314 Jl. Sutomo No. 65 Rt. Sukaraja. 6. Pertiwi Lingkungan II No. 26 / 04 No. Sekip Lr. 02/03 Kec. Prabumulih Timur Telp:0713-321444 / 0713-323789 Desa Tanjung Kemala Rt. 18 A Rt. 081367620861 Jl. Banten No.148 Palembang. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. Marzuki No. 081377712341 Jl. 08127850975 Jl. 01 Palembang Telp:0711-354719 / 0711-354719 Jl. 04 Rw. Dr. 61 Rt. 08153812645 Jl. Kenanga II No. VIII Suka Makmur Kota Pagar Alam Telp:0730-623210 Jl. Mayor Ruslan Perum Bumi Serasan Damai Muara Enim Telp: Jl. 8306188. Baturaja Lama Telp:0735-320229. Mayor Laut Wiratno No. 324047 / 0733-324047 Jl.354719 / 0711-354719 Jl. 08287336285. 008 / 026 Kel. Anak Petai rT. 13 Palembang Telp:0711-314248. 113 Palembang Telp:0711-8336675. Nigata Kel. 0816383432 Jl. 08154192992 Jl. DR. 0199 Rt.Jl. 05 Kel. Jati Wangi Rt. VII Marga Mulya Telp:0733-452322.

Kartini Kel. Keluarga II No. A. 085669394847 Jl. Petanang No. 100 Kel. Gani No. 152 A Prabumulih. 911/37 Telp:0711-378017. Sukajadi. 3/418/1099 Palembang 30126 Telp:0711-357244 / 0711-357244 Jl. Muara Enim Telp:0734-421132 Jl.Jl. 27 Palembang Telp:0711-366793. Tungkal. Graha Silampari Simpang Periuk Blok B. 05 / 03 Karang Raja III Telp:0811378089011 Jl. DR. Bangau Gg. Kemang No. Jaksa Agung R.K. Yani Lingkungan IV Tebing Gading. A. Suprapto Gg. Batu Belang Jaya Telp:085267694948 .A. Sawi Rt. 26 Telp:0733-451061 Jl. Muara Enim Telp:0713-320152 Komp. Prabumulih Telp:0713-321402 / 0713-321402 Jl. 816419 Jl. Syekh Abdul Samad No. R.

Ramin III Rt. 210 Jawa Kanan SS Lubuklinggau Telp:Hp. OKU Selatan Telp:085273602335 Jl. Buay Rawan Kab. Sanusi Lrg. Mayor Ruslan No. Sekundang No. 29/05 Telp:08153838596 Jl.0819 7895332 Jl. 109 Blok G Kel. 11 No. Salim Batubara No. 793 Palembang 30126 Telp: Jl. Lubung Kupang Telp:0733-7035656. 0813 14020660. 10 Kel. 081532983585 Jl. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. 1724 Palembang 30129 Telp:0711-7077237 . Sekundang No. H. Lahat Telp:0731-322105 Jl. Dwikora II Lrg. Raya Ranau Desa Ruos Kec. May. Perum Citra Ragency Blok BV Rt. Yos Sudarso No.Jl. Pepaya Telp:0734-423326 Jl. Proklamasi Komp. Dwikora II Lr. Kopral Slamet No. Deksangke Gg. 73 Pasar Lama Kab. 2785 Rt. Tanjung Aman Telp:085267694147 Jl.

Gunung Ibul Telp:0713-7000434. Lintas Sumatera No. 367 Rt.11 Ilir Palembang Telp:0711-352326 Jl. Hp. 10 Kel. Kenten sukamaju No. Slamet Riady No. 05/02. Kikim I No.03 Palembang 30163 Telp:0711-7364606 Jl. Jl. A. Dr. 1772 Palembang Telp:0711-315919. Moh. Syakyakirti No. OKU Telp:0735-324599. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. 2 Lubuklinggau. Hatta No. Mangkunegara Ruko Kenten Hill H4 Kenten Telp:0711-810440 / 0711-821226 Perumnas Prabu Indah Blok F4 No. 23 Demang Lebar Daun Palembang 30137 Telp:0711-410615 Jl. 01 / 03 Baturaja Timur. 08153827405 / 0713-322071 . 085267804076 Jl. MP.Jl. 282 Rt. Jend. 313221 / 0711-313221 Jl. Musi Rawas Telp:0733-324047 Jl.06 Rw. Yani Rt. 45 .

2 Kel. 08127803151 Jl. 0813-67282000 Jl. Damai Lembayung Rt. Damai IV No. 07/03 Kel. Bandar Agung Kab. 915 Ds. Jend. 081510473966 / 0735-450342 Jl. Gumawang Belitang. 2957 C-D Palembang 30129 Telp:0711-354824 / 0711-354344 Jl. 451342. Lahat . Nusa Indah No. Lubuk Aman Telp:Hp. 821 Kel. OKU 32182 Telp:0735-450650. 5 No. Akmal No. Bumi Agung Telp:081280030001 Jl. Pasar Baru Kec. Inspektur Marzuki Lrg. 878 / 39 Palembang 30128 Telp:0711-410352 Jl. Letnan Murod Km. 3433 B Palembang Telp:0711-352725 Jl. 2276 Rt. HTI Desa Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-421155 Jl. Garuda No. Veteran No. Baturaja Timur Telp:0735-325964.Jl. Wedana Fangkoe Kampung Serdang Kel. Sudirman No. 01/09 Telp:0711-413937 Jl. 42 Rt.

Sei Pangeran Telp:0711-718600. Bandar Agung Telp:0731-326029 Jl. III Desa Purun No. Garuda Hitam No. Letkol Adrianz No. Lematang No. 93 Telp:081367971065 Jl. Beringin No. 64 A Rt. 198 Rt. Jl. 08/03 Lembayung. 9 Kel. 322755 . III Buay Madang Timur Telp:081279185508 Jl. Pasar Rawa Bening BK. Batu Urip Taba Telp:0733-325624. Raya Lintas Belimbing Sekayu Kp. 9 A Komplek Polantas Sukabangun II Telp:0711-413706 Jl.Telp:081368406298 Jl. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Letnan Jaimas No. Guru-Guru No. 13 Lubuk Empelas Muara Enim Telp: Jl. 04/02 Kel. 22 Rt. 7088751 Perum PNS. Sumatera IV Blok BT 06 Jakabaring Telp:0711-7538128 / 0711-7538128 Jl.

10 Rt. 05/02 Perumnas III Bandar Jaya Telp:081392291005 Jl.Sianjur II No. 54 Rt. Lbklinggau Timur I Telp:0733-325624 Jl. Depati Said No. 02 Rt. 30 Palembang Telp:0711-710893 Jl. 1 Watervang. Pakusengkunyit Kec. Rambang No. 023 Rt. 06 Senalang Telp:Hp. Reformasi No. Merdeka No. Seroja III No. Garuda Hitam No. 081977734657 Jl. Beringin No. IV Kel. Let. Telp:0711-311750 / 0711-311250 Jl. Bambang Utoyo . Kenanga II Gg. 325716 Jl. Jend. Linggau Ulu Telp:0733-321572. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. 64 Kabupaten Muara Enim Telp: Jl. 746 Kel. Radial No. Martapura Telp:0735-482664 / 0735-482664 .Jl. 3C-24 Ilir Palembang.

2212 Rt. 97 KM. Sukorejo No. Semangka V No.Alang Lebar Telp: Jl. XI/105 Perumnas Lubuk Tanjung Telp:085267268068. Kolonel H. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700.Jl. 03/02 Kec. 284 Rt. 028/009 Alang . 081278907333 Jl. Prabumulih Utara Telp:08287336285. Jendral Sudirman No. 59 Rt. F. Trikoyo Kec. Burlian No. Bengawan Solo No. 52 A Kel. Anak Petai Rt. Pasar III Kec. 1330 Kemang Agung Telp:0711-511561 / 0711-511561 BTS I Dusun IV Desa Air Satan Kec. 77 Kel. Muara Beliti Telp:- . Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. Nuri No. Nigata Kel. 33/30 Ilir Palembang Telp:0711-363142 Jl. 416714 / 0711-414688 Jl. 085267123096 Jl. Muara Enim Telp: Jl. Ramin III Blok G Rt. Abikusno Cokrosuyoso No. 11 Ds. Ulak Surung Telp:0733-320210 Jl.

Bengawan Solo No. 878/19 Rt.369048 Jl. 1 Watervang. Sekip Bendung Lomba Jaya II No. 3261 KM. 660 A Rt. 161 Rt. II Lubuk Linggau 31616 Telp:0733-322267 Komplek Ilir Barat Permai Blok D 1 No. 3. Lubuklinggau Telp:0733-321572. Sudirman No. 325716 Jl. 02 Rt. 08127155173 Jl. Lbklinggau Timur I Telp:0733-320297 .Jl. Palembang Telp:0711-810948 Jl. Ulak Surung Telp:0733-451204 Jl. Depati Said No. Depati Said No. 20 Ilir IV Telp:0711-410352. IV Linggau Ulu. Hok Tong No.5 Palembang 30129 Telp:0711. Letnan Murod No. 013/05 Kel. Beringin No. 24 Ilir Telp:0711-711904 Jl. 50 Kel. 26 Telp:0711-371013 Jl. 30 Kel. 415 A Plaju. Jend. 30 Rt.

86 Palembang Telp:0711-710500 / 0711-710500 Jl. 003/003 Kel. Palembang Telp:0711-811442. 04 Kel. 45 Prabumulih Telp:0713-325995 Jl. Jl. 18 Rw. Iswahyudi No. PHDM II No. 524 Rt. 24 Lubuk Linggau 31611 Telp:0733-322051 / 0733-325051 Jl. 109 Desa Gunung Raja Telp:081373797181. 082887336448 Jl. Lingkar No. Gani Rt. Prof. Sudirman No. 073 Prabumulih 31113 . Dr. Muara Enim Telp: Jl. 08127120760 Komplek PHDM. Jend. Lintas Sekayu No. 39 Rt. 11 Perumnas Rahma Telp:0733-452673 Jl. Mohamad Yamin No. 617 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320742 Jl. Gajah B-11 Komplek Kedamaian Permai. Bambang Utoyo No. 710500. Rahma No. Kalidoni Telp: Kel.Jl. Tungkal Kab. Ak.

085384762436 Jl. 58 A Kel. Helindo Blok T No. Muara Enim Telp:085268955411. Pandan Telp:0719-22158 Jl. Pasar Baru Lahat Telp:0731-321387. 121 Rt. Baturaja Permai Telp:085669454792 Dusun Baturaja No. Tj. Negara Pelita Jaya Gunung Megang. 02 / 05 Telp:081377719095. 06/02 Baturaja Lama Telp:- . 05 / 03 Ds. Rumah Sakit No. Marga Bhakti Telp:081928840867. 44 Kel. 125 Lingk. Merdeka No. Depati Said No. 60 Rt.Telp:081367926968 Jl. 38 Rt. Raya Blok Pasar Rt. 081273256898 Jl.02 Lubuk Linggau. Parit. 325434 Jl. Mayor Ruslan II No. RSS. Raya Desa Rasuan Simpang Empat Dusun V Rt. I Talang Ubi Timur Pendopo Telp:0713-390289 Jl. 085273085825 Jl. Musi Rawas Telp:0733-322267 Jl. 122 Kel.

Lingkaran I No.5 NO. Kartini No. 66 Lubuklinggau Telp:0733-325781 Jl. Surya No. Serai Indah Blok J No. M. 32 Rt. 35 Komp. 16/07 Kel. Dr. 9 Telp:0711-580337 Jl. 403 Kel.3219 PALEMBANG 30129 Telp:0711-354253 / 0711-373968 Jl. 32 Rt. Garuda Hitam Gg. Bandar Jaya Blok E No. 244 Palembang Telp:0711-540018 Jl. JEND. 320675. SUDIRMAN KM 3. Shinta No. 002/001 Lahat Telp:0731-322034 JL. B. Isa No. 321672 Jl.Jl. 02 Baturaja OKU Telp:0735-322818. Lintas Timur Km. 306 B Palembang Telp:0711-361575/ 0711-361575 . 081373737430 Jl. Cut Nyak Dien No. Srikaton Kec. Wonosari Prabumulih Utara 31100 Telp:0713-321718. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl.

081210412360. Bukit Lama Telp:0711-7903895 Jl. 26/04 Palembang Telp:0711-414636 Jl. Polantas No. 01/01 Kel. Himalaya No. 4 No. Sukamaju KM. 27 Kel. Puncak Kemuning Telp:085267146280. 09/03 Telp:082176087567. Sukaraya Telp:085669354149 Jl. Hasan Basri Gg. Palembang Telp:0711-361575 / 0711-361575 Jl. 085273251587 Jl. 15 Rt. A 2 Prabujaya. Angkasa Rt. 31/16 Kel. Prabumulih 31111 Telp:081367728077 Jl.6. Imam Bonjol-Perum RSS Sriwijaya Blok AA No. Putri Kembang Dadar II No. Waringin Rt.Jl. 31 Rt. Sukabangun II Komp. 561 16 Ilir. 20 KM. 6. Dian Relly TVRI No.5 No. Cendana Baturaja Permai Blok S No. 16 Rt.5 Palembang Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. 200 Baturaja. 01 No. 57 Lubuklinggau Telp:Hp. Yos Sudarso Gg. OKU Telp:0735-325379 Jl. Let. Nangka No. 1510 Rt. 08287771280 Jl. 081373273812 .

324579 / 0731-321885 Jl. Anak Petai Rt.Ds. 01 Rw. 01 Palembang Telp:0711-7036929 Jl. OKU Timur 32161 Telp:081278907333 Jl.IV Karang Jaya. Madang Suku I Kab. Jenderal Sudirman No. 48 Rt. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. OKU 32181 Telp:0735-481007 Jl. 106 Martapura. 10 Prabumulih Telp:0713-320825. 321454 Jl. Prabumulih Telp:0713-321028 . Lahat 31426 Telp:0731-323521. Damai Komplek Perumka No. Rasuan Kec. RD PJKA. Sudirman No. Nigata Kel. 081367620861 Jl. 325666 Jl. 105 D Lahat Telp:0735-321046. 273 Rt. 213 Kel. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. 08287336285. Garuda Hitam No. 167 LK. Jend. Arjuna II No. Syakyakirti No. Letkol Harun Sohar No.

323446 Jl. Gentayu No. 02 No. HM. KMS. Bambang Utoyo No. RW. Majapahit Rt. 16 Ulu Telp:0711-350527 / 0711-350527 Jl. Rivai No. Kapten A.4 Kel. 081377614024 Jl. Lubuklinggau Barat II Telp:0733-322621 Jl. 7738261 Jl. 320681. 48 RT. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Telp: Jl. 1005 B Rt. Lematang No. Majapahit Telp:0733-7329115. 10/03 Palembang Telp:0711-8320372. 37 Palembang Telp:0711-710389 . 06 Telp:0711-511447 Jl. Let. 45 Lahat Tengah Lahat Telp:0731-321388. 018/06 Kel. Ramayana No. Asyik 3-4 Ulu No. 16. 918 Prumnas Sako Kenten Telp:0711-811600. Patahilang I No. Jaya 7 Lr. 321358.Jl. 1659 RT. Taba Pingin Kec. 73 Kel. Jend. 07 Rt. 711702 / 0711-824500 Jl. 03 Keputraan. 76 Rt. Letnan Alamsyah No.

507/07 Palembang 30137 Telp:0711-373884 / 321821 Jl. 04 Sukamaju. 7088751 / 0711-718600 Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No. H. 027 / 04 Telp:0711-421684. 6. 15 / 04 Palembang Telp:0711-718600. 50 Palembang Telp:0711-312946. 184 Kel. Ruko Taman Mandiri Blok B1. 1593 Lt. Suka Maju Sako Kenten Telp:0711-4120357. Garuda Hitam No. 822855 . Lingkaran I No. 427 Rt. Kol. 413125. Rustini Raya Blok E 1 No. 14/04 Lorok Pakjo Ilir Barat I Telp:0711-372459 / 0711-372459 Jl. 07 Rw.6 B1. 1 Rt. 1768 Rt. Ramakasih VI No.7.Jl. 306 B. Bintan No. Barlian KM. Palembang Telp:0711-361575 Jl. Palembang Telp:0711-825665. Jl. 081271032688 / 0711-820521 Jl. 7081650. 7901759 / 0711-717652 Jl. Demang Lebar Daun No.5 No. 08127318669 / 0711-413125 Komp. 7303797 / 0711-4120357. Bagelan Rt. Angkatan 45 Telp:0711-377866 / 0711-377890 Jl. 15 Ilir. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl.

Pangeran Subekti Gg. Banten No. 819685 / 0711-819605 Jl. Karya Bersama No. Pagar Alam Selatan Pagar Alam Telp: Jl. 4384000.446966 Jl. Nendagung Kec. Sekundang III No. 13/05 Km. Sri Mulya Telp:0711-7916667. Burlian No. Dwikora II Lr. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700 / 0711-414688 . 10 Rt. 4385000 Jl. Jend. A. Alamsyah Ratu Prawiranegara No.Perum Rakyat Talang Ratu No. 971 Rt. RE. Kolonel H. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. 2 Ilir Palembang Telp:0711-714642. 05 Rt. 53 Bukit Lama. Martadinata No. 11 Rt. 08 Kel. 97 Km. Palembang Telp:0711 . 16 Kel. Yani Tl. 5 Telp:0711-410352. 28 Palembang Telp:0711-512114 / 0711-512114 Kel. Rakyat No. 813487 / 0711-813487 Jl. 21 Palembang 30135 Telp:0711-366400 Jl.

26 Ilir Telp:0711-7010844. 5. Pangeran Subakti No. 21 / 6 Kel. Sudirman No. 11 Rt. Barlian No. 03 Komp. Patra Permai Telp:0711-7422031 / 0711-74225 Jl. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. Tp. Jl. 56 Kalidoni Telp:- Jl. Palembang Telp:0711-350480. 5. 02/09 Kel. Srijaya No. 411118 / 0711-411264 Jl. 310616. Pembangunan No. 88 Rt. 081367457272. H.5 Palembang Telp:0711-414183. Perindustrian 1 Blok C No. 9 Rt. Yani Rt. A. 18 Kel.706 1369 Komplek Grand Garden. Muara Dua Telp:0711-3323480. 124 Palembang. 364005 / 0711-355734 Jl. 283/339 KM. Rustam Effendy No. Kol. Telp:0711-514654. Jend. Siring Agung Palembang Telp:0711-412342 Jl. 02 Gg. Onglen No. 081367527888 / 0711-373833 Jl.5 Palembang .Jl. Jend. 276 C Km. Blanco No. 05 Rw. 20 Ilir. 15 / 04 Kel. Jl.

Prabu Jaya.Telp:0711-412318 Jl. 11 Rt. Prabumulih Telp:0713-321717 / 0713-323207 Jl. Ramah Kasih III No. Basuki Rahmat No. Slamet Ryadi No. Yani No. Pelita 1461 Rt. 31/09 Lorok Pakjo Telp:0711-368749 Jl. 46 / 13 Telp:0711-441755. 59 Palembang 30137 Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl.71 Rt. Kemuning Sekip Telp:0711-372038. Duku Palembang Telp:0711-713506 / 0711-710719 . 1678 Rt. 325972 / 0713-322071 Jl. 322466 Jl. Demang Lebar Daun No. 7 Kel. 22 Kel. 25/06 Pahlawan. 04 LK. Arimbi No. 91 Kel. 117 Palembang 30112 Telp:0711-355538 / 0711-317838 Jl. 02 Rt. Demang Lebar Daun / Sei Sahang No. A. Golf Blok G No. IV Prabumulih Timur Telp:0713-321981. Kemuning Telp:0711-362139 / 0711-365702 Jl. 7016877 / 0711-373833 Jl. 2 (Kampus POM IX) Rt. 20 Ilir Kec.

5360. OKU Telp:0735-320054 Jl. 25 Palembang Telp: 0711-358865 Jl. Demang Lebar Daun No. 8356074 Jl. PUSRI. Ilir Timur 1 Telp:0711-373002. 306 B 15 Ilir. Pasar Lama Lahat Telp:0731-325434. Kalidoni Telp:0711-819653 Jl. 1410 Palembang 30129 Telp:Jl. Palembang 30124 Telp:0711-361575. 9 Sako. Tembesu No. DR. Ariodillah IV Blok A/2 Palembang 30129 Telp:0711-322672 / 0711-322672 Komplek Sangkuriang Blok F No.Jl. 2233 B Palembang 30137 Telp:0711-441623. Semeru No. 363428 / 0711-320488 Komplek PTC Mall Blok G No. 10 Kel. Cemara No. 25 Palembang Telp:0711-352229 / 0711-352229 Jl. 208 Telp: Jl. Ramah Kasih III No. 027/010 Kel. Rozak No. 01/01 Bukit Sangkal. 121 Rt. 441624 Jl. 17 Ilir. Palembang Telp:0711-356061 Jl. 010 Kel. 7826034 / 0711-719964 Jl. Jl. Tembesu No. 0724 / 60 BATURAJA. Palembang 30134 Telp:0711-373002. 210 C Palembang 30112 Telp:0711-360024 / 0711-317838 Jl.A Demang Lebar Daun Pakjo Telp:0711-7373624. Asta Murca Rt 04 Rw 001 No. Ilir Timur II . 376779 / 0711-373002 Jl. Rozak (Patal-Pusri) No. 12 A Rt. Residen A. Puding No. Slamet Ryadi No. Supomo No. 17 Ilir. 2 Palembang 30124 Telp:0711-352725 / 0711-366666. 121 Lantai II Palembang Telp: Jl. Raden Nangling No. Mayor Zen Palembang 30118 Telp:0711-712182 / 0711-712182 JL. 1144 B Palembang Telp: Jl. 360902 Komplek PT. 322387 Jl. Residen A. 382323 / 0711-382096 Jl. SAMRATULANGI NO. Kec. Lingkaran I No. 812854 / 0711-418011 Jl. Semeru No.Sungai Sahang No. Bambang Utoyo Lr. Seduduk Putih Garuda Putra II D79 Palembang Telp:0711-819447. 48-49 Palembang 30114 Telp:0711-382071. Radial Seduduk Putih Rt. 230 Kel. 99 Palembang Telp:0711-719964. Prof. 012 A Rt. 376779 / 0711-373002 Jl.

7956886 / 0711-366840 Jl. A6 Palembang 30114 Telp:0711-366840. R. 4 Sekip Ujung Palembang.Telp:0711-814235 Jl. Patal Ionia No. Telp:0711-355139 / 0711-314764 . Rudus II No. Sukamto Komp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful