No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Daerah
KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat

No Kartu Anggota 10710-08000001 10710-07000292 10710-08000003 10710-08000004 10710-08000005 10710-08000006 10710-08000007 10710-08000008 10710 - 080000 10710 - 080000 10702-07000002 10702-07000003 10702-07000015 10702-07000005 10702-07000016 10702-08000005 10702-08000006 10702-08000007 10702-08000008 10707-08000001 10707-08000002 10707-08000003 10707-08000004 10707-08000006 10707-08000007 10707-08000008 10707-08000009 10707-08000010 10707-08000011 10707-08000012 10707-08000013 10707-08000016 10707-07000001 10707-07000002 10707-07000003 10707-07000004 10707-07000005 10707-07000006 10707-07000007 10707-07000008 10707-07000009 10707-07000010 10707-07000011 10707-07000012 10707-07000013 10707-07000014

Kualifikasi
k1 k1 m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 k1 m k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2

Nama Perusahaan
CV BHAKTI WIRAUTAMA CV DELLA PT HASDI GROUP PT KARYA DUA PUTERA CV LAYA PRATAMA CV PULAU NEGARA CV WISATA INDAH CV BHU JAYA PUTAS MANDIRI, CV DAYA GUNA, CV ALAM PERMAI INDAH MANDIRI, PT PURNAMA ASRI LESTARI, PT MUSIM SAWIT, CV BAYUASIN TIGA SARANA, CV SUKSES ARTA MULIA PUTRI BERLIAN, CV HARUMI RATTA, CV BUNGA TANJUNG JAYA, CV BUDI, CV

SRIWIJAYA MAKMUR, CV
VONICA, CV DHEATRI, CV REZA DAN RIZKI, CV RENI JAYA, CV BHAKTI, CV KARTALIKA, CV MANDIRI, CV SUMBER TANI MANDIRI, CV SUKA RAMAI, CV SAMA SENANG, CV SURYA AGUNG, CV ALBERT, CV SINAR ANEKA, CV SUTRA MAS, CV SINAR LOGAM, CV SETIA DHARMA, CV WIRA JAYA, CV SURYA KENCANA, CV ANUGERAH PENCIPTA, CV SRI REJEKI, CV SUMBER TEHNIK, CV GUMARANG, CV SUMBER MAKMUR, CV MANUNGGAL, CV MANGGUL, CV KUNIA, CV

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10707-08000015 10706-000040 10706-000034 10706-07000018 10706-000031 10706-000029 10706-000030 10706-07000021 10706-000001 10706-000002 10706-000003 10706-07000069 10706-000005 10706-000006 10706-000007 10706-07000019 10706-07000031 10706-000038 10706-000037 10706-07000067 10706-000026 10706-000027 10706-07000071 10706-000010 10706-07000029 10706-000012 10706-000013 10706-000014 10706-000015 10706-07000008 10706-000017

k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2

TITILAS JAYA, CV CV. JAKA PRATAMA KONSTRUKSI CV. TARIDA KOP. SERBA USAHA DUTA MANDIRI KOP. KELUARGA DAMAI LESTARI CV. ANUGRAH CV. DUA BIAS CV. SUMBER SEJAHTERA CV. UTAMA MANDIRI KOP. SERBA USAHA CV. RIZKY PRATAMA CV. PENTIUM CV. BUMI NUSANTARA CV. PUALAM EMAS CV. RICON ABADI PT. MUSI RAWAS CV. MITRA KARYA KONSTRUKSI KOP. SURYA CIPTA SARANA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA KOP. KARYAWAN PTBA CV. SANG GORO CV. GRAMA KARTIKA CV. ADIE KARYA CV. BUDI DHARMA CV. SINAR MAS KOP. WAHANA KARYA KOP. PEMUDA CV. EURU KOP. PRIMKOPAD 141 KOP. DUTA MITRA CV. KARUNIA TECH

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-000018 10706-000019 10706-000020 10706-000021 10706-000022 10706-000023 10706-07000141 10706-000042 10706-000044 10706-000045 10706-000046 10706-000047 10706-000053 10706-000054 10706-000055 10706-08000001 10706-08000003 10706-08000009 10706-08000010 10706-08000018 10706-08000019 10706-08000020 10706-08000021 10706-08000022 10706-08000024 10706-08000027 10706-08000028 10706-08000030 10706-08000031 10706-08000033

k2 k1 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1

KOP. MATAHARI CV. LABAS KOP. RANTAU PENANTIAN CV. MITRA PRATAMA GEMILANG CV. MUARA TEKNIK CV. ENIM RAYA CV. REMENS CV. FLAMBOYAN CV. TRIMULYA PT. TRIMULYA ABADI CV. PUTRI MANDIRI CV. PERMATA ENIM LESTARI CV. JERI PUTERA CV. DWI KARYA CV. CHARISMA UTAMA

UTAMA KARYA TECHINDO, PT DUTA KARYA ENIM, CV KARYA BAROKAH, CV PANANG JAYA, CV MULIA JANUARI, CV NATAFARI, CV CIPTA PURNAMA, CV JERI PUTERA BROTHERS,PT DUA PUTRI, CV BERKAH TUJUH SATU, CV BERINGIN PUTRA, CV MERCU BUANA, CV LAGAN JAYA, CV PUTRA UTAMA KARYA, CV CAHAYA PUSPITA BERSAUDARA

107

Kabupaten Muara Enim

m

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-08000034 10706-08000035 10706-08000037 10706-08000039 10706-08000041 10706-08000051 10706-08000057 10706-08000058 10706-08000052 10706-08000060 10706-08000061 10706-08000063 10706-08000064 10706-08000065 10706-08000066 10706-08000067 10706-08000068 10706-08000069 10706-08000070 10706-08000071 10706-08000072 10706-08000073 10706-08000053 10706-08000054 10706-07000157 10706-08000056 10706-08000059 10706-07000002 10706-07000007 10706-07000009 10706-07000017

m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k2 m m k1 k1 k1 k2 k2 b k2 k2 k2

FLAMBOYAN, CV KOP. PEMUDA KOP. WIJAYA KUSUMA ELANG SAMUDRA, CV KITA LESTARI, CV
KOP SERBA USAHA CV BAROKAH `ELANG PUTRA, CV CV MULYA JAYA PRATAMA CV ATIKA SERASAN CV RESKY ABDI GUTAMA CV BAKRI KHOMAINI CV RIAN PUTRA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA CV EXCEL CV SYAKIRA KARYA MANDIRI CV ANUGRAH INDIKA MULYA CV MITRA PRATAMA GEMILANG CV MAURA TEKNIK CV BUDI JAYA CV DELLINDO PRATAMA PT PERMATA ENIM LESTARI CV NIKAN RAJA JAYA CV NIRAJA BERSAUDARA CV EMPAT BERSAUDARA KOP ANUGERAH CV BAYU REKA MAKMUR JAYA PRATAMA, PT KOPERASI BERSAMA MANDIRI SINAR JATI INDAH, PT ADAM JAYA, CV

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10706-07000026 10706-07000033 10706-07000040 10706-07000041 10706-07000064 10706-07000072 10706-07000081 10706-07000082 10706-07000089 10706-07000090 10706-07000131 10706-07000138 10706-07000151 10706-07000152 10706-07000161 10706-08000076 10706-08000077 10706-08000078 10706-08000079 10706-08000080 10706-09000004 10706-09000003 10706-09000006 10702-08000001 10702-08000002 10702-08000003 10703-000001 10703-000002 10703-000006 10703-07000001 10703-000033

k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 k1 m m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k1 m K1 K1 K2 K2 K2

PANDAN MANDIRI, CV SERBA USAHA PERMATA E.L., KOP ANANDA, CV NABILLAH UTAMA, CV KARTIKA MANDIRI, CV FAJAR ENIM UTAMA, CV CAHAYA GEMILANG, CV BERKAH SERASAN, CV BENNY PRATAMA, CV GAYATRI PRATAMA, CV SRI ALUN, CV TIGA PUTRA, CV MERPATI, CV TIGA PUTRA, CV DONNY LW, CV TIGA SAUDARA,CV KSU MANDIRI LESTARI, CV KOP. MASA DEPAN CERIA LULU BROTHERS SARANA, PT CV TRI MULYA PT TRI MULYA ABADI CV DUTA PRATAMA KONSTRUKSI CV. PRIMA CIPTA CV. DWIKI INDAH POHON SAKTI, PT CV. KARYA PUTRATAMA CV. SARANA PANGAN UTAMA CV. PRIMA CV. BAKTI UTAMA CV. Z. KEMUNING JAYA

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-000034 10703-000035 10703-000036 10703-07000057 10703-000039 10703-000041 10703-000043 10703-000045 10703-07000246 10703-000052 10703-000012 10703-000017 10703-07000002 10703-000055 10703-07000010 10703-000003 10703-000004 10703-000015 10703-000025 10703-000040 10703-000050 10703-000058 10703-000059 10703-07000014 10703-08000001 10703-08000002 10703-08000003 10703-08000004 10703-08000005 10703-08000006 10703-08000007

K2 K1 K2 k1 K2 M K2 K1 k1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K1 K2 M K2 K1 K1 K2 K2 K2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2

CV. BENTARA ABADI CV. PANJI UTAMA CV. CAKRA SAKTI KONSTRUKSI UD. CEMERLANG CV. TIMBUL JAYA CV. RAFFLESIA AGUNG MURNI CV. CAKRA & CO CV. PHILIPS JAYA CV. KARYA MANDIRI PT. TAKABAYA MEGAH TEKNINDO CV. ARENA TEHNIK CV. OGAN JAYA CV. ULAS CV. AZA TRI PUTRA CV. BINA CITRA CV. DASA KARYA CV. FAJAR TAILOR CV. SELANGIT JAYA CV. MEKAR SARI CV. LINDA BERSAUDARA CV. KRYA KENCANA CV. WAHANA KARYA LESTARI CV. KARYA SAKTI UTAMA CV. MITRA SARANA CV. NANDA CV. DICKY HOETAMA ADITARA CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI CV. ADHEAN KARYA MOYAR JAYA & CO CV. CITRA CAHAYA ABADI

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-08000008 10703-08000009 10703-08000010 10703-08000011 10703-08000012 10703-08000013 10703-08000014 10703-08000015 10703-08000016 10703-08000017 10703-08000018 10703-08000019 10703-08000020 10703-08000021 10703-08000022 10703-08000023 10703-08000024 10703-08000025 10703-08000026 10703-08000027 10703-08000029 10703-08000030 10703-08000031 10703-08000032 10703-08000033 10703-08000034 10703-08000035 10703-08000036 10703-08000037

k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2

CV. AGUNG JAYA PUTERA CV. DUA PUTRI CV. MULIA KONSTRUKSI CV. DUA PUTRA CV. TELAGA INDAH PRATAMA CV.MAESTRO CV. MUSI RAYA CV. KRISNA PUTRA CV. KELINGI RAYA CV. ARDI KRISNA CV. PADAS RAYA CV. AJITAMA KARYA CV. KERTAWIJAYA CV. MARISTA MANDIRI CV. CAHAYA MANDIRI CV LINTAS PERDANA CV IPOH BERSAUDARA

CV, WAHANA KARYA LESTARI CV, LINDA BERSAUDARA CV, DENI PRATAMA CV, NADIA AGRO KENCANA CV, TIARA MAS CV, MATAHARI CV, SARANA KONTRUKSINDO CV, LINTOZ RARA UTAMA CV, INTI MAKMUR PERKASA CV, PHILIPS JAYA CV, DAYA PRIMA KOMUNIKA CV, LISAN

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir

10703-08000038 10703-0800039 10703-0800040 10703-08000041 10703-08000042 10703-09000001 10703-09000002 10704-000021 10704-000020 10704-000018 10704-07000010 10704-000016 10704-000017 10704-000013 10704-000015 10704-000012 10704-000001 10704-00002 10704-000003 10704-000004 10704-07000007 10704-000006 10704-000007 10704-000008 10704-000009 10704-000010 10704-000011 10704-000022 10704-000023 10704-000024 10704-000025

k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2

CV, GUSTI BAGUS UTAMA,CV KARYA DEMPO, CV
CV. TIGA SAUDARA EMKA 85, CV CV PUTRI MALIN DEMAN PT DWI KARYA BERSAMA CV. PELANGIE AGUNG CV. REBONG EMAS CV. DIAN PRABU CV. CHANDRA KESUMA CV.PRIMA SARANG

k2 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 k1 m k2

CV. MENANG JAYA CV. PALUKA CV. HARAPAN JAYA CV. PANDAN WANGI CV. SELAMAT CV. PUTRA SEGONANG KARA BERSAMA CV. BIMA PERKASA CV. KAYU MAS CV. CITRA AGUNG CV. ADNI JAYA UTAMA CV. CIPTA KENCANA CV. SANDES CV. BUDI MULIA CV. SURYA PAH

b k2 k2

PT. FERAKAS PINOKI,SH CV. ARDITA CV. RIA JAYA CV. KURNIA

k2

CV. DANA CIPTA

PT PERUSDA BENDE SEGUGUK CV. KEMARUNG BATRA CV. MITRA USAHA CV. CV ALAM TUNGGAL. PERMATO BUNDO CV.000.709.003 10705-000009 10705-000008 10705-000001 10705-07000028 10705-000003 10705-000004 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k2 k1 m k2 k2 CV AA GROUP CV GENITA JAYA CV SURYA PATI CV JAYA ABDI SEJAHTERA CV ISKA PRATAMA CV HASTRA JAYA CV CIPTA BANGUN TIMUR RAYA SENTOSA CV REBUNG MAS CV RIA JAYA CV BRAHMA PUTRA CV CANDRA KSUMA CV ECHA AGUNG JAYA CEMERLANG. MANUNGGAL JAYA CV.261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu 10704-08000001 10704-08000002 10704-08000003 10704-08000004 10704-08000005 10704-08000006 10704-08000007 10704-08000008 10704-08000009 10704-08000010 10704-08000011 10704-08000012 10704-08000013 10704-08000014 10704-08000015 10704-08000016 10704-08000017 10704-09000001 10709-000004 10709-000002 10709-000001 10709-08000001 10709-08000002 10709-08000003 10. CV SAHABAT. BUANA ELTRA CV. CV KREASIBARU LESTARI. UJUNG TANJUNG CV MITRA USAHA CV UJUNG TANJUNG CV GERAK ALAM JAYA CV.MITRA ANDALAN SEJAHTERA . SURYA FORTUNA PT. SINAR MAKMUR CV. AGUNG JAYA CV.

SUMBER TANI LESTARI CV. KARYA PEMUDA CV. HUKO CV ANUGERAH ABADI CV GIMBAR KARANG CV PERMATA INDAH CV TANUNG DURIAN CV BANGUN DESA UTAMA CV KARYA BERSAMA CV PRIMA NUSANTARA CV RAJA RAYA CV SALAM SEJAHTERA CV BERKAT TABAH SATU SUTAMA CIPTA MANDIRI. PASUMAS PT. CV CV. ARIYO BERSAUDARA CV.292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih 10705-000005 10705-000006 10705-000007 10705-000013 10705-000012 10705-000011 10705-000010 10705-000014 10705-08000001 10705-08000002 10705-08000003 10705-08000004 10705-08000005 10705-08000006 10705-08000007 10705-08000008 10705-08000010 10705-08000011 10705-07000042 10705-08000013 10713-00000211 10713-000001 10713-08000001 10713-08000002 10713-08000003 10713-08000004 10713-08000005 10713-08000006 10713-08000007 10713-08000008 10713-08000009 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 CV.PUTRA SRIWIJAYA CV. ELBA CV. PRABUJAYA . NUSA SEMESTA CV. ANUGRAH CIPTA PT FAJAR HARAPAN PRATAMA CV. AFIF JAYA CV. ARGO MANDIRI CV. DAMAR WULAN CV. CV SRI MULYA. CAKRA CV. CIPTA SARANA ADHI MANDIRI CV.MARWAH CV. HERISA MUFAKAT BERSAMA CV. RENAL PT.

PT BINA KRIDA UTAMA. GANDA KARYA UTAMA PT. PT MENARA GADING.MITRA UTAMA CV. HARENCO PERDANA CV. PALAGUNA CV. RAMA MULYA . SEJAHTERA INTERCOM CV. ARTA MITRA PERDANA CV. ARUNG SAMUDRA TEKNIK CV. PT TRANS SUMATERA TEKNIK LAND. AYATI CV. ARTI MERCUSUAR CV. ALISEN DIESEL CV. PT BINA KARYA MUDA.BAYU CV. UTAMA CV. PT PD. PUTRA TUNGGAL NAGIN BENGKEL KARYA JAYA TEKNIK CV. SANDEMA KARYA CV. RUTAN CV. GUNUNG MURIA CV. CV OGAN LEMATANG.00015 10701-00158 10701-000157 10701-000156 10701-000155 10701-00054 10701-07000057 10701-000152 10701-000151 10701-000150 k1 m m m b b k1 k1 m k1 k2 k2 k1 m b k1 m m k2 k2 m m k1 k2 k1 b k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 CV. CV HARMONIS CIPTA SARANA. KENCANA CV.SURYA DIRGANTARA CV. FAJAR SRIWIJAYA CV. KARYA CIPTA PERKASA CV. ADIYA GEMILANG CV. CV CHRISTINE. DIMAS ANUGRAH PT. PT SENTRALINDO PRABU MULIA. HARCO CV. AMAN GRAFIKA CV. DANAU TOBA CV. AMALIAH PT. DELA CV. FABIOLA PUTRI CV. BINTANG TIMUR EKA PUTRA PRATAMA. SASANA MITRA CV.323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000010 10713-08000011 10713-08000012 10713-08000013 10713-07000003 10713-07000016 10713-07000017 10713-07000020 10713-07000021 10713-08000014 10701-07000152 10701-07000762 10701-000204 10701-000205 10701-000206 10701-000169 10701-000171 10701-000172 10701-000173 10701-000174 10701-07000133 10701-07000131 10701-07000132 10701-000167 1001-000168 10701-000166 10701-000165 10701-000164 10701-000163 10701-000162 10701-07000088 10701-000160 10701. JUSTINKOMPUTER CENTER CV.

HARAPAN BARU CV. FAJAR SELATAN CV.KARYA INDAH CV. ANGELA PT. ASTRA INTERNASIONAL tbk PT. BUMI PERSADA MANDIRI CV. HAURACO JAYA CV. GARUDA TEKNIK UTAMA CV. SABITA TEKNIK CV. CAHAYA KASIH ABADI LEMATANG SENTANA. USAHA BARU PT. KRISCO TEKNIK PT. IMESCON PT. HANDITA . TRI BERSAUDARA CV. NATURA CV. ADESA ADECO CV. SURYA MANDIRI PT. DIGITAL KREASI CV. NOVINDO INTI PERKASA CV. KOPA MOTOR CV. SINAR ENERGI INTI PT. CAKRA INDO PRATAMA CV. CAKRA NUSANTARA CV. SARI BUANA CV. SUDJACA TANKER CV. STEFIKA TEKNIK PT. ANUGRAH MEGA LESTARI PT. LASAHIL KIMIA MAKMUR CV. DINAMKAPEMUDA CIPTA UTAMA CV. SWESTIKA INDAH PD. SUDJACA PALEMBANG PT. SUMBER DIRI SEMBILAN PT. FAJAR CIPTA SARANA CV. BERLIAN MAJU MOTOR PT. CAHAYA BERLIAN PT. BAROKAH RAMADHONA CV. BASIN RESOURCES PT. MAJU MOBILINDO CV. MURNI SEJATI PD INTAN MOTOR CV.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000149 10701-000072 10701-07000361 10701-07000094 10701-000075 10701-07000305 10701-07000108 10701-000078 10701-000079 10701-000080 10701-000081 10701-000082 10701-000083 10701-000084 10701-000085 10701-000086 10701-000087 10701-07000065 10701-07000303 10701-07000067 10701-07000213 10701-000092 10701-000093 10701-07000067 10701-07000118 10701-000096 10701-000097 10701-000098 10701-000099 10701-000100 10701-000101 10701-000102 10701-07000557 10701-07000301 10701-000106 10701-07000010 10701-000108 10701-000109 10701-000200 10701-07000316 10701-000148 10701-000147 10701-000146 10701-000145 10701-000144 10701-07000227 b k2 k2 k2 b b k1 k2 k2 k2 k1 m b b k2 k2 k2 m b b k1 m m k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2 M m k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 PT. MULTI ARTA PT. DIAN FITROYA CV. INTAN SRIWIJAYA ELEKTRINDO PT. KODJA TERAMARIN CV. PT PT.

YOVITA JAYA CV. ATMO CV. CENDANA MANDIRI MOTOR CV. CENDANA PUTRA PT.SUN TAILOR CV. GATRA MEGA GRIYA PT. BUDI JAYA CV.PUJA KUSUMA CV. MITRA PRATAMA MULTI SUKSES CV. GALERI D& Z PT. SINAR KARYA CV. TEDMOND FIBRE GLASS CV. KKARYA CIPTA SARANA CV. AMAN MAKMUR PT. DIRGANTARA CV. BUKIT MUNGGU CV. TUMBUH HIJAU BERKEMBANG PD. RUKUN CV. ARJUNA CV.BUMI SAKTI CV. PINANG BAJA . PRATAMA TUNGGAL MANDIRI CV. YOGA JAYA LEMATANG THINUS.LESTARI DELAPAN SAUDARA CV. PUTRA SAKTI UTAMA CV. SANDIAN MANDIRI LESTARI CV. PASCO CV. SANDIKA UTAMA CV.411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000228 10701-07000087 1070-07000198 10701-000139 10701-000138 10701-000137 10701-000136 10701-07000284 10701-07000340 10701-000133 10701-07000339 10701-000131 10701-000130 10701-000129 10701-000128 10701-000127 10701-000126 10701-07000519 10701-07000450 10701-07000523 10701-07000452 10701-07000332 10701-000120 10701-07000448 10701-07000449 10701-000117 10701-07000456 10701-07000453 10701-07000151 10701-000113 10701-07000454 10701-07000455 10701-000071 10701-000070 10701-000069 10701-07000074 10701-07000075 10701-07000107 10701-07000695 10701-000064 10701-000063 10701-07000326 10701-000061 10701-07000325 10701-000059 10701-07000097 k1 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k1 k1 K2 K2 K2 K2 M K1 K2 K2 K1 K2 K1 M K2 CV. EKA PRATAMA CV. SETIA PT. RASINDO UTAMA CV. AGUNG PERKASA CV. CV SUMBER EKA SARI. PT CV. KARYA AGUNG CV. BAKTI UTAMA PT. MERBAU CV. KENCANA ACEH WIJAYA CV. CV ALTAN TEGUH SEJATI. TATA SARANA MANDIRI CV. POLOMA CV. MARTINA PUTRA RODA MANDIRI CV. WIDYA DAPA CV.INTI PRATAMA CV. TUNAS KARYA UTAMA CV.

MANDIRI CV. MERRIESCA CV. TUNAS KARYA LEMATANG SENTANA. ATLAS PRIMA JAYA CV. KAROMAH TRI PANDA CV RIEMA PUTRA CV. SETIA BERSAMA PT. BEGARIA PRIMA MARIANA BAHAGIA. REVIKA PERDANA CV. LOKA KHARISMA DIKARA PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI PT. BUMA KUMAWA PT. TIMUR JAYA ABADI . PT CV. BULAN PURMAN ABADI PT. TIGA SAUDARA ABADI CV. PT CV. EBEN ZAEZER PT. CAHAYA PRIMA ULIMA NITRA. PT PT. PT PT. SARANA PUTRA PERSADA SARANA PUTRA PERSADA. tbk PT. KAMAJAYA CV. PROSAFE CV. PUTRA PERDANA CV. BUMA PRIMA SUKSES PT. SARANA INDAH LESTARI PT. SEI ROTAN PT. MITRA KARYA PERKASA KOPERASI CAHAYA PUTRA ASIA.KIMAS INDAH CV.SRIJASA BRIKA PERKASA SRIJASA BRIKA PERKASA. PT PRISMA CIPTA ABADI. INTAN LESTARI CV. KIMAS PUTRA JAYA CV. PRIMA JAYA CV.LIMA PUTRA LHT CV.457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000058 10701-000056 10701-07000504 10701-07000011 10701-000015 10701-07000010 10701-07000009 10701-000018 10701-07000018 10701-000020 10701-000021 10701-000022 10701-000023 10701-000024 10701-000025 10701-07000209 10701-07000211 10701-07000212 10701-07000210 10701-07000122 10701-000031 10701-07000015 10701-07000041 10701-07000259 10701-000035 10701-07000258 10701-000037 10701-000038 10701-07000035 10701-000040 10701-000041 10701-000042 10701-07000020 10701-07000365 10701-000045 10701-000046 10701-000047 10701-000048 10701-000049 10701-000050 10701-07000729 10701-000052 10701-000053 10701-07000115 10701-000055 10701-09000002 10701-07000215 K2 K2 K2 K2 M M M K2 B K2 K2 K1 K1 K1 K1 M b M m M K1 K1 k1 K1 K1 M K2 M M K2 K2 K2 B K1 B K2 K2 K1 K2 M B B B K2 M k1 m CV. PANDAWA PUTRA UTAMA CV.YUVISAL CV. ASTRA GRAPHIA. PT CV. ADIAN CV. SUGIH RAHAYU BAHAGIA CV. BAHANA EKA CIPTA PT. CV CV. MITA KARYA UTAMA CV. JIMMULYA PT.

JAYA PROMA KURNIA CV. PENJAHIT SWISS CV. SINAR MUSI JAYA CV. WINSA CV. CHAN'S TAILOR . SEJAHTERA ABADI CV ADIAN CV ZULFAKAR PD. MUS INDAH PT. KHASMARAN CIPTA CV. DIRA SONITA PT. ALIMTEX CV. RIAL SAPUTRA CV. TRI DAYA SAKTI CV. MUTIARA SAMUDRA PT. OBOR BARU PT. DRATAMA MULIA CV.SINAR CIPTA CHEMINDO LEMBAYUNG INDAH UTAMA. AGUNG JAYA CV. HEXA POWER CV.CIPTA SEJAHTERA CV. BINA UTAMA SEJAHTERA THAMRIN BROTHERS. TREND CAHAYA ANUGRAH KOKARPRIN 13 KERTAPATI PT. PUTRA PRIMAJAYA CV. PT CV.MEGA BIRU CV. INDO CITRA PERKASA CV. SINAR CIPT ACEMERLANG CV. AMOS PT. KARYA INDAH JAYA CV. PT PT. SERA MEDICA CV. INTAN PELITA PT. THAMRIN BROTHERS CV. CITRA AGUNG PERKASA CV. SCORPION ABADI CV. INDO CIPTA PERKASA CV. TUNAS INDAH CV.504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000216 10701-07000287 10701-000213 10701-00214 10701-07000573 10701-000211 10701-000209 10701-000210 10701-000208 10701-000207 10701-07000203 0701-000199 10701-000197 10701-000194 10701-000195 10701-000193 10701-07000064 10701-07000169 10701-07000457 10701-000189 10701-000188 10701-000187 10701-07000045 10701-07000330 10701-07000329 10701-07000532 10701-07000533 10701-000180 10701-000012 10701-000011 10701-000010 10701-000009 10701-000008 10701-000007 10701-000006 10701-07000025 10701-000004 10701-07000007 10701-000002 10701-07000200 10701-09000006 10701-09000005 10701-000218 10701-07000218 10701-07000217 10701-000221 k1 k2 b k1 k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 m k2 k1 k1 m k2 k2 k2 k2 k2 B k2 k1 m k1 b K2 K2 M K2 K2 K1 M M K1 K1 K2 k1 m m k1 m m m CV. MULIA BINTANG CV. LAMTOROGUNG CV. MULTI DATA PALEMBANG CV. ZENDIKA KARYA MULIA CV. ARTHA BUANA MAKMUR CV. DWI TUNGGAL PT. USAHA LESTARI CV.

NAMIRAH CV. PUSPA SARI CV. USAHA JAYA CV. BELIBIS MUDA PERKASA TRIDAYA SAKTI MEDIMA. KIMIA FARMA TD CV.MEGA UTAMA MEDICA CV. RAMBUTAN SAKTI PERKASA PT. MEGA PRATAMA CV. UNGGUL MANDIRI CV. PUTRI KEMBAR CV. WIDYAN AMITRA CV. DHARMA MULIA BUANA ABADI CV. USANTRA PRIMA CV. ELGATAMA PT. FILIA ARNES CV. MAWAR MAS PT. PERISAI JAYA MAHESA PT.UNGGUL PERKASA PT. BANGUN KRIDA MARNINTRA CV. SRIWIJAYA PANTRI UTAMA CV. PURI BALITO PT. USAHA SEHATI BAHAGIA CV. PELITA JAYA CV.SATRIA KARYA KHARISMA CV. ASEAN CV. GANESHA CV. KAMA JAYA PT. CHAN CV. DUNIA KIMIA UTAMA CV. USEKINDO KARYA UTAMA CV. SAKTI MEGAH PERKASA CV. ARLIA CV. PUTRA UTAMA CV. SINAR TIARA PT. SUMBER BAHAGIA . KAYKO JAYADA CV. RADIT PRATAMA CV. UNIAR PRATAMA PT. SARANA AIR CV. RAJAWALI MUSINDO CV. PELANGIE INDAH PT. ASIA LAB CV. ZALYA DIXY CV.550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000219 10701-07000216 10701-000224 10701-000225 10701-000226 10701-07000597 10701-07000607 10701-07000606 10701-07000182 10701-07000179 10701-07000178 10701-07000177 10701-07000180 10701-07000181 10701-000236 10701-07000415 10701-000238 10701-000239 10701-000240 10701-000241 10701-000242 10701-000243 10701-000244 10701-000245 10701-07000466 10701-000247 10701-000248 10701-000249 10701-07000654 10701-000251 10701-000252 10701-07000086 10701-000254 10701-0002 10701-07000333 10701-07000298 10701-07000521 10701-000259 10701-07000397 10701-000261 10701-07000346 10701-000263 10701-000264 10701-000265 10701-000266 10701-000267 m m k2 k1 m m k2 k2 k2 m m M b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k1 m b b k1 k2 m k1 k2 k1 k2 b m m m k1 k1 k2 k1 k1 k2 CV. RESTA PERDANA CV. MUSS CV. PT PT.

BUMI SUBUR SURYA ADIGUNA ABADI. LIMA SAUDARI CV. PRIMA HARLESA SENTOSA PT. BUANA UTAMA MOTOR CV. MUSI ASLI CV. EPPOSAL . SUKSES CITRA INDOTAMA CV. SEPAKAT UTAMA PT. FITROH TIJAROH m k1 m k2 k1 k2 k2 M M k1 m m PT. SELARAS PT. ARAHAM MANDIRI BERSAMA CV. MUTIARA PT.JAYA SEMESTA CV. PT PT. PUTRA SAKI PT. BINA KARYA CV. PERDANA ABADI PERKASA CV. SARIBUMI SRIGUNA PUTRA CV. SUMBER SUKSES SEJATI INDAH CV. PT SUMBER AWAL SINAR. YATRA PERSADA CV. SANLIN JAYA CV. BINTANG ANUGRAH JAYA CV. SENTOSA CV. TOBONG CV. KOSINDO SUPRATAMA PT. KARYATAMA SAVIERA CV.596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000268 1001-000269 10701-07000052 10701-000272 10701-000273 10701-000274 10701-000275 1001-000276 10701-000277 10701-000278 1001-000279 10701-000280 10701-07000601 10701-000282 10701-07000602 10701-07000600 1001-000285 10701-000286 10701-000288 10701-000289 10701-000290 1001-000291 10701-000292 10701-000293 10701-07000078 10701-07000105 10701-07000191 10701-000297 10701-000298 10701-000299 10701-000300 10701-000301 10701-07000039 10701-07000691 10701-000304 10701-07000263 10701-000306 10701-07000265 10701-000308 10701-000309 10701-07000289 10701-07000288 10701-07000146 10701-07000089 10701-000314 10701-000315 10701-000316 k2 k2 k2 k1 b b b k1 m k2 m m k2 m k1 m k1 m k2 k2 m m m m B b k1 m m k2 b k2 m k2 CV. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA PT. ANUGRAH SERIBU DINAR CV. DWI SYAPUTRA CV. BERKAT UTAMA SEJAHTERA PT. MUSI ASLI CV. MELLZA PUTRINDO CV. LINTAS WAHANA MILLENIUM CV. PT PT. LAMBUNG KARANG SAKTI CV. PRIMA GANESHA CV. MANDIRI SEJATI FAJAR MAS MURNI. KONI JAYA PERUSAHAAN EROPA MEUBEL CV. ANUGERAH PRATAMA PT. CAHAYA SAKTI KENCANA PT. HANEDA CV. SEGALA JAYA CV. SARANA LALU LINTAS CV. GENTING CHANGE PT.

ADHEL JAYA . SARANA PIPA BAJA CV. SANDES PRIMA JAYA CV. SEPAKAT JAYA CV. RESTU ABADI CV. CV KOPERASI PEGAWAI TELKOM CV. PUTRA TUNGGAL PRATAMA CV. BAHAGIA PT. MANDIRI PRIMA KARSA PT. DIAN HANDAYANI CV. PRATAMA CV. PUTRA DARMAWAN CV. SATRIA JAYA PRIMA PT. PUTRA PERDANA CV. CHANDRATEX CV. CIPTA MAKMUR PT. PUTRA PRATAMA MANDIRI CV. MEDIA TEKNIK CV. ANNEX PUTRI TUNGGAL. RESTU PRIMA LESTARI CV. GUMARI JAYA CV. DISELINDO PT.643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000317 10701-000318 10701-07000220 10701-000320 10701-07000199 10701-000322 10701-000323 10701-000324 10701-000325 10701-07000290 10701-000327 10701-000328 10701-07000469 10701-07000468 10701-07000470 10701-07000206 10701-000333 10701-000334 10701-07000062 10701-000336 10701-000337 10701-07000496 10701-000339 10701-07000208 10701-000341 10701-000342 10701-07000622 10701-07000623 10701-07000621 10701-07000620 10701-07000401 10701-000348 10701-07000583 10701-000350 10701-07000400 10701-07000128 10701-000353 10701-000354 10701-000355 10701-000356 10701-000357 10701-000358 10701-000359 10701-000360 10701-000361 10701-000363 m m k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k1 k2 m m k2 k1 K2 m k1 k1 k1 k1 k1 k1 m m m b k2 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m m m k1 k1 k2 k2 CV. PERMATA SUBUR KONTRINDO PT. PUTRA PEMBANGUNAN CV. MATRA PT. SURYA PUTRA MANDIRI CV. ALUMUGADA JAYA MANDIRI CV. MENTARI MEDIKA FARMA CV. SETIA BERSAMA ANUGRAH CV. DUTA MATA AIR CV. DUTA SARANA TRADING PT. SEKAWAN KONTRINDO CV. CIPTA SUKSES UTAMA PT. ALGA CV. DARMANTO BUANA CV. SURYA KENCANA SAKTI PT. GARUDA PERSADA CV. MAPALA CV. CHERYN MINAH PT. BINTANG WIJAYA CV. PUTRI HANDAYANI CV. HASIL KARYA CV. PURNAMA SARI MANDIRI PT. CITRA PRIMA LESTARI CV. SEJAHTERA JAYA ABADI PT.

MITRA PRATAMA PT. BINA BUANA INDAH CV.689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000365 10701-000366 10701-000367 10701-000368 10701-000369 10701-000370 10701-000371 10701-07000502 10701-000373 10701-000374 10701-07000127 10701-000376 10701-000377 10701-000378 10701-000379 10701-000380 10701-000381 10701-000382 10701-07000845 10701-07000842 10701-000385 10701-07000047 10701-07000049 10701-000388 10701-07000345 10701-000390 10701-07000685 10701-07000154 10701-000393 10701-07000520 10701-000395 10701-000396 10701-000397 10701-000398 10701-07000694 10701-000400 10701-000401 10701-000402 10701-000403 10701-000404 10701-000405 10701-000406 10701-000407 10701-000408 10701-07000166 k1 m k2 k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 m m m k1 k1 m k1 k2 m m k2 k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 b m m m k2 b k2 CV. KELUARGA LUBAI RAMBANG CV. MERAPI JAYA PT. BINTANG MUDA SRIWIJAYA CV. MEGA KARYA ABADI CV. TIARA INDAH CV. GRAHA KLM (KELUARGA LEADER MANDIRI) CV. KARYA TEKNIK PT. SINAR ANCAH ABADI CV. PURI PERKASA PT. HAGABAYA SEJATI CV. SINAR TERANG CV. TRIA MANDIRI CV. MUSI PRIMA KARSA CV. CAHAYA DIESEL CV. CHAMPION MOTOR CV. LIMASTA CORP CV. CIPTA MANDIRI CV. NAMIRA ALISYAH CV. DARMA PUTRI PT. TRIO SISTER'S CV. BAHAGIA JAYA BERSAMA PT. BAYAS TRADING COMPANY CV. DAFFA UTAMA CV. EKA KARYA THAMA CV. PADMA CV. EFASINDO PRIMANTARA PT. MEKANIKA JAYA CV. TUNAS ELECTRINDO Fa. PENTA SUMATERA GROUP CV. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CV. NOVAM CENDANA PT. PUTRA DARMA CEMERLANG CV. RICKY PT. DIANA & CO CV. PUTRA BANGSA CV. SETIA DARMA WIJAYA PT. WIRA KARYA CV. KIRAYA CV. CHAMPION TECHNICAL UTAMA CV. BAGUS TIMUR CV. MELABINDO ANDARTAMA . PRIMA WAHYU UTAMA CV. SERIBU SATU NIAN CV.

WAHYU LESTARI CV. DON KING CV. NUANSA PUSPITA SEJAHTERA CV. DINAMIKA CV. AMAL BHAKTI CV. SETIA BUDI PT. SELABUNG GRAFIKA CV. BINTANG ADI TEKNIK . SELALAU CV. HOLAU CV. CAHAYA ABADI PD. METRO JAYA CV. KANARI CV. PT PT. KARYA YAYU ABADI CV. LITA GITA SARI CV. PALKEM CV. CLIF PUTRA JAYA CV. MAJU INDAH PERKASA CV. KARYA SEMPURNA CV. TRI TUNGGAL CV. PRIMA JAYA CV. SINAR SELABUNG CV. RATU AMAL CV. KAMBOJA CV. BILLY CV. ASRI MANDIRI CV. JEMBAR CV. USAHA ANDIKA CV. TIGA PUTRA CV. ORLANDO CIPTA PERDANA CV. SANDI SINGA NAGA CV. KARSA-5 CV. SUCCES GRAF DEWA PATRIA. DASCA CV. CAHAYA SELABUNG CV. ALVIN CV. VITAMA MAKMUR CV. JUNG JAYA CV. DAYA PURNAMA CV. FRANTIN COM PT. TANJUNG JAYA PD. DUTA MARLIH CV. KHARISMA PERSADA CV. MULIA MEDIKA CV. LUSSIA CV. WIKATAMA JAYA CV.734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000410 10701-000411 10701-07000538 10701-07000380 10701-000414 10701-000415 10701-000416 10701-07000699 10701-07000698 10701-000419 10701-07000700 10701-07000705 10701-000422 10701-07000701 10701-07000702 10701-07000707 10701-07000145 10701-000427 10701-000428 10701-000429 10701-07000878 10701-000431 10701-000432 10701-000433 10701-07000614 10701-000435 10701-000436 10701-07000116 10701-07000224 10701-07000368 10701-000440 10701-000441 10701-000442 10701-07000352 10701-000444 10701-000445 10701-000446 10701-07000098 10701-000448 10701-000449 10701-07000408 10701-000451 10701-07000875 10701-000453 10701-07000479 10701-000455 10701-000456 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k1 m m B m k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 m m k2 m k2 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 CV.

ARKAN JAYA CV. ETIKA MULIA CV. REZCO . MEDIA SUMSEL MEMBANGUN KOPETRANS PALEMBANG CV. CV PT. RIVIRA PRIMA CV. UNITED TRACTORS CITRA ABADI INDAH CEMERLANG. LEON TEL CV. TANDEM DELTA CV. SATRIA UTAMA CV. GAMLANG CV. SINAR ABADI CV. ATLAS MANDIRI ABADI CV. CV CV. MUSAN PUTRA BINTANG KOPKAR.781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000833 10701-000458 10701-000459 10701-000460 10701-07000104 10701-000462 10701-07000103 10701-000464 10701-07000061 10701-000466 10701-000467 10701-07000703 10701-07000912 10701-000470 10701-000471 10701-07000546 10701-07000545 10701-07000096 10701-07000175 10701-000476 10701-000477 10701-000478 10701-07000442 10701-07000515 10701-000481 10701-000482 10701-000483 10701-000484 10701-000485 10701-000486 10701-000487 10701-000488 10701-07000688 10701-000490 10701-000491 10701-000492 10701-000493 10701-000494 10701-07000003 10701-00496 10701-000497 10701-000498 10701-000499 10701-000500 10701-000501 10701-000502 m k1 k1 k2 k1 k2 K1 b B k1 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 m k2 k1 k2 k1 k2 CV. DAYA CIPTA SARANA CV. DUTA BUANA PT. BINTANG MAKMUR PT. ELECTRONIC CAHAYA MAJU CV. AKSARA INDAH CV. JASA KAWAN CV. LEDIVAL CV. CEMPAKA CV. MULTIKOM CV. KARANG TUMARITIS CV. AMD PALEMBANG KARANG PANJANG JAYA. SUMBER JASA CV. MEDIAKOM CV. YUSUF COMPANY CV. SUCI ABADI PT. AGUNG RAHMAT CV. MAJU JAYA CV. MITRA JAYA CV. TRIANA PT. ANEKA KARYA CV. FAKSY KASIH SETIA. KERTA MULIA CV. CV CV. ANDALAH KOPERASI KARYAWAN PUSRI CV. NAGA SARI CV. MEGA LARAS ENGINEERING CV. KAMDATU CV. MEDIA ANTAR NUSA CV. ARITA HUSADA KARYA CV.

ASTRA INTERNATIONAL. MULTI SARANA PD.827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000503 10701-000504 10701-07000331 10701-000506 10701-000507 10701-000508 10701-000509 10701-07000570 10701-000511 10701-07000110 10701-000513 10701-000514 10701-000515 10701-000516 10701-000517 10701-07000505 10701-000519 10701-000520 10701-000521 10701-07000892 10701-000523 10701-000524 10701-000525 10701-000526 10701-000527 10701-000528 10701-07000589 10701-000530 10701-000531 10701-000532 10701-07000105 10701-07000102 10701-000535 10701-07000150 10701-000537 10701-000538 10701-000539 10701-000541 10701-000542 10701-000543 10701-000544 10701-000545 10701-000546 10701-000547 10701-000548 k2 k2 m k2 k2 k2 m k2 m b k2 k2 k2 k1 m b k1 k1 k1 k2 m b k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k2 CV. ASHFRI PUTRALORA CV. DWI PUTRA MANDIRI CV. JUPITERINDO PRIMA CV. ANUGRAH PRATAMA CV. LAKSANA FAJAR PT. NIRWANA CV. ARGO WILLYS CV. MEDIA NUSA SEMESTA CV. KUNNCI SARI CV. CITRA INDAH UTAMA CV. KARYA BHAKTI SUBUR PT. PERKASA JAYA ABADI CV. ALAM BINA SEJAHTERA CV. GUMAY JAYA CV. ANUGRAH MITRA SEJATI PT. ARYA BIMA PUTRA CV. HARTIKA GEMILANG CV. LENTERA JAYA MAKMUR CV. BINA KARYA HUTAMA CV. MULTISERA INDOSA CV. BUANA ARTHA MANDIRI CV. DELTA MANDIRI CV. INDOMAN CV. TBK CV. FIJRATULLAH ASLIYAH CV. KARYA AGUNG PRATAMA PT. BUMI SRIWIJAYA CV. TIDAR RAYA MEDIKA PT. WINDU JAYA KPRI "SEHAT" PT. RIPAL PUTRA CV. FERANSYAH CV. ASTINA CV. INDO JAYA CV. REZEKI MULIA CV. NALOM CARANA . ZSASKIA CV. SEMBILAN SAUDARA PT. CITA UTAMA CV. BODRONOYO PT. AGUNG DEPATI PT. HAJJAH SONNY CV. DAHLIA CV. BERKATINDO JAYA LESTARI CV.

MITRA USAHA CV. MEGATECH PT. NABILA . GELORA SURJALAYA CV. MUSI TIRTA PERSADA CV. SUKSES MANDIRI CV. EKO CITRA SRIWIJAYA CV PUTRI CV. SELARAS SIMPATI NUSANTARA CV. SURYA KENCANA JAYA PRATAMA CV. KUNANG JAYA CV. PURNAWIRA MUSTIKA CV. PT CV. BUDI LUHUR PT. CAYE BADAS LAMBIR CV. DIAN PRIMA ABADI CV. WIJAYA GROUP CV. SARI GUNDA CV. MERIDIA FASHA CV. DAVID ADVERTISING GRAHA CV. CITRA MARG NUSANTARA ADOVELIN RAHARJA. RAISYA CV. ASTHARINI BHAKTI MANDIRI CV. GELORA PAJAJARAN CV.872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000315 10701-000550 10701-000551 10701-000552 10701-000553 10701-000554 10701-000555 10701-07000847 10701-000557 10701-000558 10701-000559 10701-07000551 10701-07000552 10701-07000648 10701-07000645 10701-07000650 10701-07000647 10701-07000651 10701-000567 10701-07000646 10701-07000652 10701-000570 10701-07000939 10701-000573 10701-000574 10701-000575 10701-000576 10701-000577 10701-000578 10701-000579 10701-07000072 10701-000581 10701-000582 10701-000584 10701-000585 10701-000586 10701-09000007 10701-000588 10701-000590 10701-000591 10701-000592 10701-07000594 10701-000594 10701-000595 10701-07000083 10701-000597 m b k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m m m k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 m k2 k1 k2 m k2 m k1 k2 m k1 m k2 k2 B k2 CV. RIZKY PUTRA CV. SINERGI CV. TIMUR BARU CV. DWI PERKASA MANDIRI CV. ARGA PUTRA PERKASA CV. ARGA WICAKSONO PT. REYVEN ANDERSON BERSAMA CV. RAPINDO CITRA CV. ROSARUM CINDO CV. BUMI SRIWIJAYA CV. SENDOK ILMU CV. LITRA DALA CV. ELHA PRATAMA CV. MITRA WIRA ABADI PT. WAHYU CV. CAHAYA SAMUDRA PT. CENTRAL CV. SUKSES SENTRAL SARANA CV. AFANINDO TEKNIK CV. ANDALAN MANDIRI PRIMA CV. LINGGA CV. WANGEN JAYA CV.

KAR RS. SRI PUTA CV. ANUGRAH PERTIWI CV.PUTRA SUNGAI RAYA CV. LAPAS CV. DIRA KITO UTAMA PT. PURNA CAHAYA ANGKASA CV. TATA BUMI BERSAMA PT.918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10710-000598 10701-000599 10701-000600 10701-07000344 10701-000602 10701-000603 10701-000604 10701-000605 10701-07000717 10701-000607 10701-000608 10701-07000573 10701-000610 10701-000611 10701-07000526 10701-000613 10701-000614 10701-000615 10701-000616 10701-000617 10701-000618 10701-000619 10701-000620 10701-000621 10701-000622 10701-000623 10701-000624 10701-000625 10701-000626 10701-000627 10701-000628 10701-07000735 10701-000630 10701-07000432 10701-000632 10701-000633 10701-000634 10701-07000439 10701-000636 10701-07000757 10701-000638 10701-000639 10701-07000004 10701-08000001 10701-08000002 10701-08000003 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m m m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 m m k1 m k2 k2 k1 k1 m k2 K2 b m k2 CV. DINAMIKA MANDIRI CV. MITRA GANNA RIFA PT. OGRA MULIA ABADI KOP. DEBORA JAYA PRIMA CV.PUTRA JAYA CV. JALA BUMI PERKASA CV. DACAYO CV. ONTIMA CV. NUR FAJAR CV. ANUGRAH JAYA CITRA NUSA CV.MULTI DATA PALEMANG PT. YUDISTIRA KPRI IAIN RADEN PATAH . CV PT. BERKAH KURNIA AGUNG CV. HOTAMA MEDIPHAR CV. SARANA SUKSES BRSAMA PT. MUSI UTAMA TRAD COY PT. EMKL AMANAH JAYA PT. TRI ANUGRAH CV DWI INDO PERTIWI CV. GRIYA MI LLENIUM CV. SARI MULIA CV. SAMBU JAYA CV.KARYA HARAPAN MANDIRI CV. BATUBARA MANDIRI INDONESIA CV. SERASAN SEKUNDANG CV. RAVIEM PERMATA NIAGA PT. EXCON CON RACO ELVASINDO PRASADA. WIRA USAHAPRIMA BHAKTI CV. INTI INFORMATIKA PD. MULIA INDEPENDEN PT. MULYA AVIANI CV. ULICO DHARMA PT. KALIMAS PT. WIRA BHAKTI SRIWIJAYA CV. PUSRI PT. SINAR ASIA KOP. KAR MONITOR CV.

TANIA MANDIRI SENTOSA CV. AGUNG PUTRA HAGANA PT. MANDIRI DWI AMANDA CV. AMANDA JAYA CV.964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000004 10701-08000005 10701-08000006 10701-08000007 10701-08000008 10701-08000009 10701-08000010 10701-08000011 10701-08000012 10701-08000013 10701-08000014 10701-08000015 10701-08000016 10701-08000017 10701-08000018 10701-08000019 10701-08000020 10701-08000021 10701-08000022 10701-08000023 10701-08000024 10701-08000025 10701-08000026 10701-08000027 10701-08000028 10701-08000029 10701-08000030 10701-08000031 10701-08000032 10701-08000033 10701-08000034 10701-08000035 10701-08000036 10701-08000037 10701-08000038 10701-08000039 10701-08000040 10701-08000041 10701-08000042 10701-08000043 10701-08000044 10701-08000045 10701-08000046 10701-08000047 10701-08000048 10701-08000049 k2 k2 m k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 m m k2 k1 b b b m k2 k2 k1 CV. DETA MEDICA CV. CIPTA KARYA PERSADA CV. PARAMITRA CINTA PERSADA PT. ETERNITY NUSANTARA CV. BINA MITRA UTAMA CV AMANAH SRIWIJAYA LESTARI PT SERUYA JAYA CV CITRA GEMILANG CV TRITAN LESTARI PT EMKL AMANAH JAYA CV D'VIONA ANUGERAH ABADI CV MULTI MANUNGGAL ABADI PT CAMPANG 3 KONTRAKTOR UTAMA CV GEN TRACO CV PANJI SEJATI CV MITRA BISNIS SOLUSINDO PT ANGKUTAN UTAMA PERKAS PT RADEN GEMPITA WISATA CV TRI PERMATA CV KARYA UTAMA CV MITRA GUNA MANDIRI CV BAHASA EKA CITRA CV VICTRA PRATAMA CV TITI INDO WANGSA JAYA CV BANTEN INDAH CV KARYA INDAH CV ROULI JAYA CV TASYA JAYA PT PETEKA KARYA SAMUDRA CV EKA CIPTA SRIWIJAYA CV WIJAYA SETIAWAN CV. AGUNG SAMPURNA PT. GRAHA KIRANA TAXI CV. SEULAWAH PUTRA PT. TAMIANG PT. MADIRI DWI PRATAMA CV. PERFOMNCE JAYA CV. HASABAH PERKASA PT. SUN EDELLWIESS CV. AMANAH CV. INTIPAL MANDIRI PRATAMA .

SINAR INTI SEJAHTERA CV. ANDAL PRATAMA ABADI CV. MUSI UTAMA BERCAYAHA PT. TRI SAMPURNA CV. SRIJAYA SAKTI PT. TENANG MOTOR CV.1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000050 10701-08000051 10701-08000052 10701-08000053 10701-08000054 10701-08000055 10701-08000056 10701-08000057 10701-08000058 10701-08000059 10701-08000060 10701-08000061 10701-08000062 10701-08000063 10701-08000064 10701-08000065 10701-08000066 10701-08000067 10701-08000068 10701-08000069 10701-08000070 10701-08000071 10701-08000072 10701-08000073 10701-08000074 10701-08000075 10701-08000076 10701-08000077 10701-08000078 10701-08000079 10701-08000080 10701-08000081 10701-08000082 10701-08000083 10701-08000084 10701-08000085 10701-08000086 10701-08000087 10701-08000088 10701-08000089 10701-08000090 10701-08000091 10701-08000092 10701-08000093 10701-08000094 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 b m k2 k1 b k1 k2 k2 CV. SUMBER MOTOR PT. HANITO KARYA CV. EKA LESTARI CV. PERISAI BINTANG SAKTI PT. ADE PUTRA . ANUGRAH KARYA INSANI CV. TIARA SALSABILA CV. SANJAYA CV. DWI PRATAMA AMANDA CV. LIDODESI CV. YAARAFI CV. DUTA TENIK CV. CIPTA NUGRAHA CV. VICTORY CV.OTISTA CV. SUMBER ALAM LESTARI PT.TEGAR JAYA CV. CONSUMA INDONESIA CV. SAHABAT SEJATI PT. SERUMPUN JAYA KOPERASI KARYAWAN KITLUR PALEMBANG CV. NUGRAHA SARANA SAKTI PT. NANTA CV. DUA UTAMA CV. GRAHA MENARA MAKMUR CV. SRIJAYA ALAM PUSAKA CV. SETIA ABADI GRAFIKA CV. LOVINA MULYA PRATAMA KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI PT. MEDIA DAYA CIPTA CV. SRIWIJAYA ABADI CV.SINAR MULYA CV. LAKSMI MOTOR CV. BANGUN PUTRA REMAJA CV. GEMA KARYA MANDIRI CV. DYKA JAYA MULIA CV. SEHATI CV. SUMBER BUANA MUSI CV. PRATAMA MANDIRI SUKSES CV.

CARNATHA MULIA CV. INDOARIHA PERDANA MANDIRI CV. BINA MITRA CV. TOBONG CV.1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000095 10701-08000096 10701-08000097 10701-08000098 10701-08000099 10701-08000100 10701-08000101 10701-08000102 10701-08000103 10701-08000104 10701-08000105 10701-08000106 10701-08000107 10701-08000108 10701-08000109 10701-08000110 10701-08000111 10701-08000112 10701-08000113 10701-08000114 10701-08000115 10701-08000116 10701-08000117 10701-08000118 10701-08000119 10701-08000120 10701-08000121 10701-08000122 10701-08000123 10701-08000124 10701-08000125 10701-08000126 10701-08000127 10701-08000128 10701-08000129 10701-08000130 10701-08000131 10701-08000132 10701-08000133 10701-08000134 10701-08000135 10701-08000136 10701-08000137 10701-08000138 10701-08000139 10701-08000140 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 m m k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 m k1 b k1 k2 k1 k1 k2 m m k2 k2 k1 CV. NENTRI BERSAUDARA CV. EKA MULIA CIPTA PRIMA CV. TEPE GRUP CV. TRI WITASA KARYA PT. SCORPION ABADI CV. ARTA SURYA ABADI CV. MUSTIKA PERMATA ALAM CV. GADING PERMAI GROBOK CV. DWI MAKMUR MANDIRI CV. CAHAYA RANTI PRATAMA CV. SAGITA TEKNIK CV. RIGUS MANDIRI CV. MULIA KARYA LESTARI CV SEGITIGA BERMUDA SURYA WIYA ADINATA CV MUARA CV BINTANG CV KARYA PRATAMA MANDIRI PT SURYA SRIWIJAYA PT APOLLO TEKNIK CV ANUGRAH PERDANA CV HERO CV SAWUNG GALING CV MEDIA ABADI PT PELANGI MAS HCO CV LIMAS JAYA CV TRIO ADE PT VICTOR JAYA PT WAHANA PERKASA MUDA CV NUSANTARA-IT PT ASIA PERKASA KONTRINDO CV VICTOR TAILOR CV LAM JAYA CV PUTRA SRIWIJAYA PT SUPRA EKSPLORER NUSANTARA CV KARYA SUKSES MANDIRI CV KENCANA INDAH MANDIRI CV MUSTRACOM CV IMAM BONJOL CV DUTA CAMTIKO CV BAKTI PUTRA .

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000141 10701-08000142 10701-08000143 10701-08000144 10701-08000145 10701-08000146 10701-08000147 10701-08000148 10701-08000149 10701-08000150 10701-08000151 10701-08000152 10701-08000153 10701-08000154 10701-08000155 10701-08000156 10701-08000157 10701-08000158 10701-08000159 10701-08000160 10701-08000161 10701-08000162 10701-08000163 10701-08000164 10701-08000165 10701-08000166 10701-08000167 10701-08000168 10701-08000169 10701-08000170 10701-08000171 10701-08000173 10701-08000174 10701-08000175 10701-08000176 10701-08000177 10701-08000178 10701-08000179 10701-08000180 10701-08000181 10701-08000182 10701-08000183 10701-08000184 10701-08000185 10701-08000186 10701-08000187 k1 k2 m b k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 b m m k2 k2 k2 k2 m m m k1 m k1 k1 k1 k1 k2 m m m k1 k2 k2 k2 m k1 b k2 k1 m k1 k2 k2 m m CV PUTING RATU CV CAHAYA PERSADA PT SUMBAN CIPTA MANDIRI PT DMD BERSAUDARA CV FIKRAM PRATAMA PT HARFINDO JASA LESTARI CV TIGA F CAHAYA MUSTIKA CV TRI KARTIKA CV KALYCA PUTRI UTAMA PT BAHAGIA UTAMA SENTOSA CV INDRA WIJAYA TAHAR GROUP PT ELEKTRINDO DATA NUSANTARA PT DATRACO SAKTI ENGINEERING CONTRACTORS PT PAN SELATAN CV AL-FARIZI TOKO SURABAYA CV KURNIA CV SEPTADA PUTRA CV PUTRA SERUMPUN CV ATMO CV SURYA PERSADA PT BINA CAKRA BIRAWAN CV CERENITA CV JATI RAYA MANDIRI CV CUTAMA CV GERVASINDO SURYA PERKASA CV INFORMATIKA PERKASA CV PUTRA HARAPAN JAYA PT TIGA PUTRA WIJAYA PT TUAH JAYA BERSAMA CV ARTHA PERKASA CV ELGA TAMA CV CIPTA GLORIA CV CAHAYA CV MUHRIMAR JAYA CV INTI SUMATERA INDONESIA CV ARTHA MITRA PERDANA CV PROINDO CV BINTANG ADI TEKNIK CV GRASIA CV ARGHA INDAH PRATAMA PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA BERKAH MANDIRI PT MERAKSARAYA CV SEKINTANG JAYA SAKTI .

PT TRI LESTARI UTAMA. CV LAMTAMA DO. PT PANGERAN. CV AMD. PT LAMTAMA. PT . CV CATRA MEGA GRIYA. CV SATYA PUTRA PERSADA. PT CV SANDRINA CV TASYAKIRA INDAH CV. CV SEI ROTAN. CV A SYIFA. CV HAVRACO JAYA. RIDHO SANTOSA PERSADA MALTA SATYA UTAMA. PT SRI BRIKA PRIMA. CV DOK&PERK KODJA BAHARI (PERSERO) CAB. PT MAYANG SARI. CV NUSA SARANA CITRA BAKTI. CV INTI PRIBUMI. CV DUTA MUSI SARANA.1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000188 10701-08000189 10701-08000190 10701-08000192 10701-08000193 10701-08000194 10701-08000195 10701-08000197 10701-08000198 10701-08000199 10701-08000200 10701-08000201 10701-08000202 10701-08000203 10701-08000204 10701-08000205 10703-08000028 10706-08000062 10701-08-00020 10701-08-00020 10701-08000206 10701-08000207 10701-08000208 10701-08000209 10701-08000210 10701-08000211 10701-07000014 10701-07000019 10701-07000024 10701-000027 10701-07000028 10701-07000034 10701-07000032 10701-07000031 10701-07000043 10701-07000044 10701-07000063 10701-07000079 10701-07000080 10701-07000082 10701-1-070000 10701-07000101 10701-07000109 10701-07000114 10701-07000117 10701-07000126 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 b k2 k2 k1 m k1 k1 k2 k2 M B M k2 m K1 K2 K2 B B k2 m k2 k2 k2 K2 k2 k1 k1 m CV MEGA JAYA MANDIRI PT WAHYU TEMURUN CV MITRA MANDIRI PT EMPAT INTAN MUTIARA CV DILLA UTAMA PT HAR 777 PT PATRA PERSADA NUSANTARA CV LIMARIAJAYA CV DUTA MANDIRI CV CAHAYA BUANA MAS PT CAHAYA KASIH ABADI CV AMITA CEMERLANG KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA KURNIA MULIA GEMA ABADI. PT HERCO TECHNICAL. SANDRINA PT. CV USAHA JAYA MAKMUR. PT ARIAL NIAGA NUSANTARA. PT THAMRIN BERSAUDARA.TASYA KIRA INDAH CV. CV BERKAT. GURUH AGUNG CV HUSTA TEKNIK PUTRATAMA CV. CV MAKMUR. CV NALA UTAMA. PT KASMARAN CIPTA.

CV CIPTA MARGA NUSANTARA. CV ESA MITRA USAHA. Fa PESONA. CV AROMA. CV CIPTA BUSANA. CV SUMATERA SYNERGY INDONESIA. PD MITRA USAHA MANDIRI. PT DEWA SAWIT MANDIRI. CV LEVARIN SAKTI. PT MAITRI SATYA BAHTERA. PT MARADA PHARMA MEDICA. CV BAHTERA JAYA. CV KOP. CV AGUNG BURAI INDAH. PT SINAR AGUNG. PT MUSI BESTARI. CV PRIMA KARYA GAMA. CV MUSI TERANG. KARYAWAN ENERGY ANDALAN. CV . CV DHARMA UTAMA. CV GITA PRATAMA. PT ANIZZA CITRA UTAMA. CV BATARA MANDIRI INDONESIA. CV RIDHOMU. PT AKSENINDO CIPTA INDAH. CV HARAPAN. CV CITRA. CV RAJAWALI MAS.CV DUA SEKAWAN. CV CITRA BUANA PRATAMA. PT ANDALAN JAYA. KOP AGUNG TRI MANDIRI. PT KOP. CV SRIWIJAYA. CV LUX TAILOR. KARYAWAN PDAM TIRTA MUSI DIRGANTARA MEDICAL. CV DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA. CV MITRA. CV SEKOJO MOTOR. CV MITRA LESTARI. CV MAKMUR SAKTI AGRA MANDIRI PERTAMINA TONGKANG. PD KENCANA.1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000144 10701-07000155 10701-07000158 10701-07000159 10701-07000174 10701-07000176 10701-07000190 10701-07000195 10701-07000214 10701-07000223 10701-07000247 10701-07000248 10701-07000251 10701-07000260 10701-07000261 10701-07000264 10701-07000266 10701-07000268 10701-07000272 10701-07000279 10701-07000282 10701-07000283 10701-07000285 10701-07000291 10701-07000302 10701-07000328 10701-07000306 10701-07000350 10701-07000355 10701-07000357 10701-07000403 10701-07000406 10701-07000419 10701-07000420 10701-07000443 10701-07000510 10701-07000525 10701-07000563 10701-07000592 10701-07000631 10701-07000662 10701-07000730 10701-07000744 10701-07000755 10701-07000759 m K2 k1 K2 m m k2 m k2 k2 k1 m m k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 b k2 m m k1 k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k1 k2 k1 TIARA TUNAS MANDIRI. CV PUTRA PERDANA.

CV METRO MANDIRI MULIA. CV CHAKRA SRIWIJAYA. PT CIPTA INSAN MANDIRI. CV MENARA MAS BERSAUDARA.1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000770 10701-07000772 10701-07000814 10701-07000826 10701-07000882 10701-07000899 10701-07000911 10701-07000914 10701-07000919 10701-07000923 10701-07000942 10701-07000943 10701-0700045 10701-07000951 10701-07000961 10701-07000962 10701-07000963 10701-07000952 10702-07000004 10701-08000213 10701-08000214 10701-08000215 10702-08000004 10701-08000216 10713-08000217 10713-08000218 10713-08000219 10713-08000220 10713-08000221 10713-08000222 10701-08000223 10713-08000224 10713-08000225 10713-08000226 10713-08000227 10713-08000228 10713-08000243 10713-08000230 10713-08000231 10713-08000232 10713-08000233 10713-08000234 10713-08000235 10713-08000236 10713-08000237 10713-08000238 10713-08000239 k1 k2 m b m m k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k1 m m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 b m k1 m m k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m k2 k1 k2 k1 k2 DUTA HASTA INDAH. PT HUSADA GITA PARAKSA. CV DAVIZ. CV DWI BUANA MEDIKA. CV ASIA JAYA. CV SETIA PERKASA NUSA RAYA. PT KURNIA SENTOSA. CV MAURAH. PT KESUMA MANDIRI SEJAHTERAS. PT KARYA BAKTI. PT HEXADECIMAL INDONESIA. CV ENVIROFISH BIRU SEMESTA. CV GOTI. PT DARIA INFRA STRUKTURE. PT GRAHA MENARA MAKMUR. PT CAHAYA SAMUDRA ABADI. CV ALFANIA BUANA PELITA. PT ENAM PUTRA. PT MARVIN. PT . CV SINAR KENCANA STUPA. PT HARAPAN TRI GUNA. CV JERUJU MANDIRI. CV ALYA. CV RADEN MULYA. CV KALI MAS RAYA. CV TETRA AGUNG SENTOSA. CV ANUGRAH BARLIAN. CV LUBUK SAKTI. PT REKI MAI JAYA. CV CITRA SRIWIJAYA. CV SRIJAYA MAKMUR. CV JANUR KUNING. PT DWI GADING PERKASA. PT MAHESA KURNIA SARANA. CV LIMA BERLIAN. PT ANDALAS PERSADA TEKNIK. CV MAHESA KURNIA SEJAHTERA. CV ALDAVIN. CV GOLDEN SURYA ENTERPRISE. CV KARYA CIPTA SEJAHTERA. PT DEWA SUKSES MANDIRI. CV KINANTI ARTHA MULIA. CV DUTA UTAMA.

1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000240 10713-08000241 10713-08000242 10713-08000244 10713-08000245 10713-08000246 10713-08000247 10713-08000248 10713-08000249 10713-08000250 10713-08000251 10713-08000252 10713-08000253 10713-08000254 10713-08000255 10713-08000256 10713-08000257 10713-08000258 10713-08000259 10713-08000260 10713-08000261 10713-08000262 10713-08000263 10713-08000264 10701-08000265 10701-08000266 10701-08000267 10701-08000268 10701-08000269 10701-08000271 10701-09000001 10701-09000003 10701-09000004 10701-09000008 10701-09000009 10701-09000011 10701-09000012 10701-07000001 10701-07000012 10701-07000017 10701-07000026 10701-07000038 10701-07000076 10701-07000086 (REV) m m k2 k2 k2 m b k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 b b k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 m b k2 k2 k1 m k1 k2 M K1 B K2 M K2 M SYAMBA NOTO SAMUDERA. CV NANDHITO. CV DUNIA KIMIA UTAMA. PT ANUGRAH DUTA ABADI. PT MANDIRI. PT DWINATA. UD HARAKI. CV AMELIA MANDIRI LESTARI. PT BUANA CITRA PERKASA. CV HIDAYAT. CV SARIBUMI SRIGUNA PUTRA. PT ALFI PERDANA MANDIRI. CV INTI MEDIA. CV ASTINA. CV GEMILANG PLATINA KREASINDO. PT HERNICO. PT SALAM BAHAGIA. PT TANDA PASAI. CV KINANTHI. CV RIZKY UTAMA. PT KOMERINO. CV SINAR ABADI. CV INTAN LESTARI. CV TUJUH PERMATA HATI. CV PUSKOPAD A DAM II/SRIWIJAYA WIRAPURNA. PT SHARIFF PRATAMA. PT . PT KENCANA GLOBAL. PT TUNAS KARYA JAYA. CV LEMATANG. CV PT SUMEX INTERMEDIA CV BAYA NIHAN CV TRI TUNGGAL CV EKA NUSA HARAPAN PT ESBECON UTAMA MERRIESKCA. PT MUARA DUA PERMAI. CV DIGITAL INTERNASIONAL RAYA. CV LAHAN ARTHA BUANA. CV SAMAJAYA SUKSES ABADI. CV MITRA JAYA. PT INDRI PERSADA. PT DYRA MULIA ABADI. PT GUNUNG MAS PENDAWA.

CV K1 B B JUPITERINDO PRIMA. PT CV JAYA SAPUTERA PD ATMO CV HARAPAN BARU CV PUTRA JAYA CV ANUGRAH FAJAR PT FIRANDO TEHNIK UTAMA CV LAYAR TERKEMBANG CV PUTRI MAZAYA CV TIGA RATU ABADI CV RIDHO SENTOSA CV FASTNET JAYA BERSAMA PT HASAN KARSONO DIKARA PT SURJA TEMUKTI CV AWAL BARU CV BANYUASIN INDAH CV POLI JAYA CV TAMTAMA CV PUTRA SUNGAI RAYA CV IMEDIA GRAFIKA CV INDAH PERMAI CV CIPTA KONSULTAN PT PUTRA SUNGAI MUSI CV SINAR MUSI PT SINAR MUSI JAYA CV MYTHOSA ABADI PT MUSI OLINDA SUWARNA CV CEMPAKA CV EKA CIPTA UTAMA CV TRIKARSA TEHNIKA PT GARUDA PRIMA GEMILANG CV MANDIRI PRIMA KARSA . PT ASTRA INTERNATIONAL. CV K1 K2 K1 K1 KOPERASI KARYAWAN PUSRI ELECTRIKAL MANDIRI.1329 Kota Palembang 1330 1331 1332 1333 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1334 1335 1336 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000088 (REV) 10701-07000096 (REV) 10701-07000099 10701-07000100 10701-07000104 (REV) 10701-07000105 (REV) 10701-07000106 10701-07000110 (REV) 10701-07000118 (REV) 10701-07000167 10701-09000013 10701-09000014 10701-09000015 10701-09000016 10701-09000017 10701-09000018 10701-09000019 10701-09000021 10701-09000022 10701-09000023 10701-09000024 10701-09000025 10701-09000026 10701-09000027 10701-09000028 10701-09000029 10701-09000030 10701-09000031 10701-09000032 10701-09000034 10701-09000035 10701-09000036 10701-09000037 10701-09000038 10701-09000039 10701-09000041 10701-09000042 10701-09000043 10701-09000044 10701-09000045 10701-09000046 M HARENCO PERDANA. PT K2 K2 m k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k1 m k1 m k2 m k1 k1 k1 m m m k1 b k2 b k1 k1 k2 m k2 TRI BERSAUDARA. PT KOSINDO SUPRATAMA. CV KENCANA MAS PERKASA MAJU JAYA. CV YUNIKA FASADA.

1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-09000047 10706-09000005 10701-09000020 10701-09000033 10701-09000040 10701-09000048 10701-09000049 10701-09000050 10701-09000051 10701-09000052 10701-09000053 10701-09000054 k2 k1 k1 k1 k1 b k2 k1 k1 m m b CV PUTRI HANDAYANI PT PM JAYA CV CAHAYA PUTRI SARAH CV KILAU MUSI CV KARYA REMAJA PT DRAYA NUSANTARA AUTO (CAB. PALEMBANG) CV JADOSA PT TIRTA AGRO MAKMUR CV SAMUDRA MAKMUR PT LEGOWO MULIA ABADI PT SURYA PRIMA SEJAHTERA PT SUDJACA PALEMBANG .

SH SURATMAN NINA PRABAWATI RAHAYUNI ABDUL RAUF NOTO SOBALI - RUSNAH UMAR M. IMAN SAYUDI ALIMIN ROBERT LEONARDI HARRY RAWAN MULYADI. RAHADIYAN MASRUN SUMAN . RIDUAN H. AMIN AMIN YAN A. SP EDWIN LANDONGAN PERIYANTO JUPY LONDONGAN CHANDRA ALIANTO WITARTI AJ.Jenis Usaha Penanggung Jawab GUNTARTO EKO WIBOWO HENDERA H. TOHA. SE SYAHRIL ARI PANSURI H. BAHRI FIRDAUS KIFRAWI MUSTOFA RUDI OSWANDI IR. FRANS CHRISWANTO SRIWIJAYA BUDIMAN ONG RINI SULTINI AVIS ROBBIUL AKBAR DARWIN PARENGKUAN EDIWARMAN HJ. ST ENDIY JANTO ABDUL RAHMAN SYAMSUL BAHRI NOER M. KARTINI - HERKULES APDAN. SUHARTONO HARDIAN.M. JAKFAR SIDIK ANWAR MAKMUN KODVIR H.

TEKNIK YUNUS SEPTINUS. SE SUHENDRO NASUTION Drs. TULIS SC. TEKNIK SC. AMd ERLIAN. TEKNIK SC. DJUMALI FENDI SUDIANTO DARMAWAN JASA BOGA SUDIYO PENGADAAN BARANG/ JASA SUHARTI ANGKUTAN DARAT KANTOR. AMf SYAIFUL ANWAR. SC. SE GINDO SUNARSO.LEO WAHAB PERTANIAN. TEKNIK SC. TEKNIK/TELKOM PBJ SC. GOZALI INDAH KARTIKA SARI SLAMET BUDIONO . ST H. TEKNIK MEKANIKAL BENI MURDANI. FURNITUR PENJAHIT DAN KONVEKSI JASA BOGA. KESEHATAN MEKANIKAL SC. ZUKMARADEN INSI MARGO DERAJAT JOHNNY A. TEKNIK SC.

TEKNIK / TELKOM BAHAN PANGAN JASA BOGA MEKANIKAL BOGA MEKANIKAL MEKANIKAL PEMBERSIH ELLY ELLY ELLY SUHARTO NY. ST JARMANIKA. ICHWAN HANDARUN YENTI HERLINDA ZAENUDDIN - .PENGADAAN BARANG/ JASA SC. TEKNIK/ TELKOM SC. IRSYADI MUCHTAR PARSONUDIN DEVI FITRIANI NITA NURBAITI NOVAT NIASIH JERMANIKA. ST M. AR DRS. AR - AGUNG PURWANTO ERLIAN. SAMI MUSLIKAH MUSLIKAH MUSLIKAH SUWONDO CATUR YANTO. ARLEN GUNAWAN ROBBY JANUAR FRANS NOVIAN YUSRAN M.

- SAMI ISWANDI. ZULVIAN. MAT CIK SISKA BUDI MAN . SE SITI NUR AMINAH ISNAENI FACHRIAL. ST CATUR YANTO. SE HENI LIDIAH RIKO AGUS SUBIARTO NUR SYAHIDAH FERI HADI SANTOSO DENNY PRAMULYA TAUFIK HIDAYAT BAKRI KHOMAINI DJONIHAR NAZARUDDIN YAYAN SUHENDRI MIRANI SAFITRI EDY MULYA ELLY ELLY BUDIONO M. ST PRIANDHY RONIE ALDI MEIPUSA TOMI AMIRULLAH ABDUL GANI ADE THEODORA HARYANTO LISTA DIANA H.

M. SH DEDI MARUBENI MUNAWARSYAM UJANG ISMAIL SUGENG PRAYOGO H. SAMROZI RUSPANDRI RINA ZULKIFLI HOESNY WINDA DEWI TAUFIK HIDAYAT SISCA YUMITA ANDY KARTIKA PUTRA ROHANI FERRY HERMANTO IR. SUPARMANTO . TJIK MELIAN. ANDRI IRAWAN DENI ANGGARA H. SUHAIR AMIN SYAIFUL IQBAL ASYOFA. FAUZIAH A. AK PBJ PBJ PBJ MUSLIKAH MUSLIKAH YUSTIKA DELIANTI PAURIZAL CIK ANI AIDA MISWA FIRDAUS FIRDAUS CIK ANI SEMBAKO SEMBAKO LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN BARANG CETAKAN SRI KARTINY MARIANI AMIR SYARIFUDIN NY. SE SULAIMAN.

KONSTRUKSI MEUBELAIR SC. SE ASPUDA FERDIANSE. ST ANDI SURACHMAN RAHMAT NAULI. A.ATK PENGANGKUTAN SEMBAKO TEKSTIL SEMBAKO SC. RABANI . SE AHMAD FERI SUSANTO WELIYAN AGUSTINI. DAHLAN ROZAK SOFIAN SITI NAZIRO ANTO BUDIMAN. TEKNIK MEUBELAIR BAHAN BANGUNAN PERABOT RUMAH TANGGA PERTANIAN BANGUNAN ATK FURNITURE ATK PENGADAAN BARANG / JASA JASA KONSTRUKSI ATK PENGADAAN BARANG / JASA MEKANIKAL KONSTRUKSI PERABOT RT PESTISIDA HERMAN USMAN EFFENDI HALIM UMAR KARLUSI BUYUNG HALIM SYAFRUDDIN MULIANTO PONISAH HENDRO HADI SUMARTO ROBIATUL ADAWIYAH SYAHRIL UJANG SOHAR ERWIN SAPUTRA H. SP ABUBAKAR ASYIK ABDUL NASER LEXI YUNICO RIZALI ADHEAN KARYA SYAI BATUL LAS LAMIYA SHOFIAN A.

S SOS - ROMANSYAH.SOS DESI LESMAYANTI HASYIM SUM ZAWAWI JAMI KURIS EDI SUHERMAN HARMIYATI ANDI SETIOKO HJ. SOPHIAN ANSHORI LISMAWATI .S. KHADAFI ARE ADRIANSYAH NOVI PUDJI PUTRIWI. SITI FATIMAH HIDAYAT M. EROS IBRAHIM SRI LUCIA.HJ. HAPSORINI ZULKARNAIN ISMAIL MUSTOPA DRS.D ROSIENKO MULYANTO M. SE MISWANTO DEDI SYAHRAMANDA JAMIAT RIYAGUS EDWINDRA ARIESTYA WULANDARI RIKO KADAFI HERI PURWANTO.SP.

RACHMAN . REDLO BAI DAWI.IP SRI YAMSIH ARIEF YERIANSA. SH PERTANIAN PERTANIAN H. S.- AGUS RIZAL.EDDY HUSNI A. ST IDHAM KHOLID AUSIN M.Ag PBJ PBJ PERTANIAN PERTANIAN ARFAN AFENDI IRFAN ISHAK TAUIFIQ ANWAR MAKMUN TATANG TAJUDIN PERTANIAN PENGADAAN BARANG/ JASA ISMAIL TASIR SOLAHUDIN. S.

AHMAD SYARBINI SUHARTO ANWAR MAKMUN A. SE AZHARI HASAN DESTIYAWAN AZHARI HASAN DESTIAMAN SRIPURWATI PERTANIAN JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ALAT RUMAH TANGGA ALAT TULIS KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ZAMHARI NAAWI ABDUL KADIR SRI LENNY S.SUHATRIL DJ M. MARTONO HATTA UJANG ZEN M. HARIS GANEKO HUSIN NUH CV AGUNG JAYA PERKASA ZAINAL. AMAN SYAFEI. SE FADULLAH. SP H. IBRAHIM RAHMAN PBJ PERKEBUNAN PERTANIAN PERKEBUNAN DRS. RAHMAN ISHAK IBRAHIM MIKAEL CANDRA EFFI ROPIKO OKTARISA ABDULLAH ABDUL RASYID ISMAIL MH H. MM AMIRUL S. SE . HM. JAMIL YULIATI.

HS MEDI NASUTION TIMBANGAN KHUSUS PEMBORAN SUWARNI M.SKORKOMI A. H. HAIDAR IMRON . ZULKIFLI IR. YULIADI HERMAN ABDUL BADI KUSUMA MASRUL SALIM EFFENDI AMIRIZON MARSUDI JAYADI.JASA KONSTRUKSI KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI PUPUK FURNITURE BAHAN KONSTRUKSI SUPRIANTO M.A. BE JUDHI. ERWADI. AMD MULYADI IVANA KUSNADI HENDRA MARIA RATNA NINGSIH HERRY AMIRUDDIN. SKOMP EFRAN APRIANSYAH mugiono IRWAN WENDY RATMI OMAN SAPUTRA APRIDA YANTI BAMBANG SACHRODI .SH SURATMAN AMIN IR.

TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA UCOK HERMANSYAH ELISTEN SITORUS SAUDIN KARTONO SUBARI ENDANG KESUMA WENI EDWIN ARISTIANO PRATA PEBRIANSYAH TRITA YANUARTI . ST Ir. TULIS PENGADAAN BARANG/ JASA PNGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENNGADAAN BARANG DANJASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA A/P/SC. ELLIZA SUSAN AGUSTINA CRISTIAN DENDANG CRISTIAN DENDANG PRAGOTA SALAM.MS GAWAN SUSANTO M.SRI NUNUNG WATI EKA RATNA DEWI HABSON HAMID LAMOHI HUSEIN. ALI ABDULLAH M. KOMP BAHAN BANGUNAN SC. S. SE. ALI ABDULLAH FRANS LIO HERRI IWAN HERMANTO. Amd HERI APRIADI USMAN NANDAR HARYANTO RAYMOND CHAIRUDDIN RAYMOND CHAIRUDDIN YULIANTO IRENE FENNY IRENE FENNY YULIANTO FITOR ALAMSYAH SUBADI ARIFIN SYAMUL ERWANI BUDIMAN SALIM LAMBOK NABABAN TEDDY HALIM MARTINA TARIGAN KOKO SUDJATMIKO SUSANNA SYAHMARDAN .

TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG & JASA PNGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TEKNIK SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC.S. SUHIRWANTO FARIDA LAIMAN DAHLAN LUKMAN Mgs> GAMAL GAFUR MAMAT ERYANTO TRIMURTI MS PUTRA TRIMURTI MULASAKTI YUSUF CHANDRA FAUZIE NIRWAN FAUZIANIRWAN A.MURIS MUID HANDRI ANGKASARI SUKARTONO RITA ASWENI M. NAZUAR NURWASTU RONI SUDJAKA RONI SUDJAKA SUHERNI HANDOKO LUKITO HENDRIYAN HENDRIYAN ADI ENNY KARTIKA SARI HINDRA PUTRA HERLINA Ir.PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENADAAN BARANG & JASA ALAT-ALAT KESEHATAN KEND.R. HELLEN FRICILLA SUHANDI RITA FEELYCIA . ROCHHENDI HASYIM TASLIM KOESNADI WANGSO PUJI H. RACHMAN IBRAHIM H. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIIK ORDI KURNIADY WIET SOEGITO YANTO.Kom NYANYU MERIYANTI SUDIANTO ROBBY HARTONO SUGIONO H. TEKNIK ALAT ELEKTRONIK ALAT ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG & JASA SC. BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SAMSUL MERY LENA NUR FITRIANINGSIH SURYANTO JOYO HUSIN Ir.

MANDAGLE MUNGCIK ASNAWI iR. SE VERONIKIA S Ir.SE LILY YACOB Ir. TEKNIK SC. IMELDA NOVIANSARI DANIEL SITORUS MELIANA TASLIM HAMID TASLIM MELAWATI SAKIM.SC. ALAT TULIS/ ATK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. SH ENNIE HANDONO ALEX KOBA MARIO MARTINO FIFI SUMANTY HASSANUDIN RONI SULAIMAN ABU HASAN INTANIA ZENDI DAVID GAZALI EDDY HALIM CONELYA LINDA NAY MERY NOVI NOOR RONI SULAIMAN PAULUS KUSUMA R. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA BAHAN BANGUNAN PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA KENDARAAN BERMOTOR CATERING ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. DIAN APRIYANTO Ir. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN J ASA ALAT TULIS KANTOR SC.H. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN AJSA SC. TEKNIK JEFFRI SUHANDI. TEKNIK SC. HASSAN HALIM VIVI E. TEKNIK KEND. RODA EMPAT BAHAN BANGUNAN ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA AP/SC ATK/ CETAKAN SC.MARIANA RONI SUKIMAN DANNI TONNAS MARGANI MEGA NOVIANDRI TONI EFENDI HERLIN TONI EFFENDI KOSIM SURIYANTO ANTONIUS SATRIA SURYADI WIJAYA CHANDRA HUSEIN INDRA FENI MALIANA AISYAH INJO MUHAMMAD IDRUS DHANI OKTAVIAN .

TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.SH M. SE ENDANG PUJIATIW.ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG/ JASA RAMLI MACHMUD BURHAN KELANA R. SE SITI NURJANAH. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SUPRAPWOTO IR. ISKANDAR HIDAYAT IR. NURHADI EFFENDY JIMMY GO SRI MULYANA WIRAWAN MARLINA TJAUHARI JIMMY GO AGUNG ANDRIYANTO YULIZAR RASYIDI YULIZAR RASYIDI ERDA SYAMSUDIN RONI HASAN FAISAL RONI FAISAL RONI SYAHRUL ABUN IR. SE RUDI HARYANTO.A. TEKNIK PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ ( MEUBEL) PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ ( TEKNIK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC. KEND BERMOTOR SC. RACHMAT CHANDRA BUDIMAN HANAFIAH JOHNSON WILIANG S SURYANTO MAYA SOFA RUDI HARYANTO. IWAN SEODJONO AMRAN DIHAM WIYONO GLEN BABARJA GUNAWAN SHINTA LINDA UNANDAR NURHAWA BAMBANG PRAYITNO MARWAN EFFENDI LIDIA . RACHMAT CHANDRA AMIR CHANDRA YUSUF CHANDRA IR. SUPRAPTO MARIA LEI MEIWAH ELLEN ANSORI MASHURI ULUNG WIJAYA YOHANA PANHAR.

TEKNIK SC. UJANG SARI RITA ZAHARA CIPTONO. TEKNIK PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BRANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.HERMAN T. SOKI.KOMPUTER PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN/FARMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ LENI ERNITA HANIDAR BUDI UTAMA HERAWATI ALEXANDER KURNIAWAN Mr. MAHMUD NAZARI HARDI KUSNI SAMIYONO.SE KOKO GUNAWAN THAMRIN FAUZI H. BA HANAFIAH AGUS CHANDRA HENDRIK FUTURA ESTY UTAMI MERRYWATI TANSIR SUKATI HUDIYONO IPONG PRIADI BAMBANG SUPRIADI. SH LUKAS K. SE ESTHER JAYA HALIM SUSANTO M. SITI FAZIAH HENDRI JAYA LUKMAN HARDI GUNAWAN VILLIA CHANDRA . SH HJ. SE Ir. BAYUNI USMAN SUMIATI SISMI AKHIIRN ISMAN ERNY ARIANTI SITI NURJANAH.PENGADAAN BARANG /JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG / JASA SC. DJAMHARI RUDYANTO TONO LILY RUDYANTO TONO RUDYANTO TONO H. ZEN MIDUN. TEKNIK ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA SC. BAYUNI USMAN H. PANDY KADIR Drs.

JOHN HERY KMS. HASAN BASRI HALIM SUSANTO. ASNUR SUSANTO GUNAWAN ANEKE LIDYA KARTIKA DRS. H.MAHMUDI. SP A. EUFRAN BASTARY HARSHA DW EDWARD JAYA. AZWAR FARID. .R.H. EUFRAN BASTARY A. A FATONY IR. SSI SUNIATA WARSEHAT ROMLI BASRI TERRY RIZKY HUSIN GOZALI. SE WIYONO DRS. SE RUSLAN EFFENDI NURJANAH MAZLIAH. SE DRS. SH IR. H. ISHAK HERMANSYAH NURBAYANI ROY ISKANDAR MOHAMMAD SOFIAN LIZA FERASINTANI SYAHLIM MOHAMMAD SOFIAN NURBAYA AGUS SALIM IR. APT IR. MM MUJI SUTRISNO DESI ROSANTI YUNAINY DARSONO DARSONO YUNANTORO ANTHON WAHYUDI YUNI JAFRINA. USMAN ARIFAH JURMIAH. SH YUNIMELYATI. HASAN ALAMSYAH .PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HENDRI WIJAYA VILLIA CHANDRA ROMLAH AHMAD RADITYA NANA PUTRA MUSCAT IWAN SAPUTRA M.

BARDERJOHAN PANGIHUTAN PURBA SANDI SWARDI. KASMAH IMAM. ME AGUS NAWAN H. PARDIN AGUS TRIDASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IMRON NANUNG DRS.A MUN'IM .A HM. NASIR THOLIB NASER KARIM.MT HM. H.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HADYANTO MULIAWAN MEISY MULIAUWAN IDRUS SUHARTONO TAN NURHADI FIRDAUS. SUWANDI HAPAS MUHAMMAD FAIZAL RUSNAM EFFENDI IR. SE. AK . ST AMANCIK ALEX LIM ERWAN MAHMILUDDIN BAMBANG YUDO PURWONO KOSIM KOTON IR. SE NY. SYARIF ABOEBAKAR DEDE ANDRIANSYAH NUR ANITA HAMID NUR RATISARI YULIANTI HARIYANTO USMAN EFFENDI MEIRITA RAHAYU M. GANI MAHASIN SALMAN. ST. ANDRI AKSAN. MBA ABDUL GANI MATCIK DJONNY TJANDRA HENKY LASTONO YULIZA IR. SASTRA HELLY ABDUL SUYONO HELLY TJIANG DARMAN SOETANTO DARMAN SOETANTO MA. SM.F RIDHO. SH H.

SE AISYAH. BSE M. ZALMA EVI MONITA NGADIO HERY NURTJAHYO DIAN MUHAMMAD FARUK.SC. YAHYA IBRAHIM DEWI MURNI M. SAIFUDIN DAHLYANI GUNAWAN THOLIB ZAINAL ABIDIN. NZ ZAINAL HASAN DJOHAN NY. TEKNIK PBJ ATK PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ AFRIANSYAH KARMANTO. KHOUS M. BSC BELLY RUDI OKTAVIANSYAH BASTARI VILLIA HARDI YUDI TANZIL YUDI TANZIL YUDI TANZIL M. SE SAIMAN JONI OLAS. SE KOMARUDDIN IDRUS NAWAWI ACHMAD EFFENDI. ST EDY HERAWATY ERNIJANTI. AMD SURYADI. ABDUL ARIF. ASMARA YUDA. THAMRIN RUSDY . SE ABDULLAH WAHAB CHANDRA HASAN SUHANDY DRS. SH AGUS WIJAYANTO VIDA ERLANITA. SE HENDRI HENDARMIN RUDI IR. SH RUSTAM IMRON.

CHONI HENGKY PASARIBU EFFENDY SOETANTO AMIRI ARIFIN AGUS SETYADI LIMARAN DEDE YUSA CHAIRUNAS TINA MAHDALENA. SH ZAINUNAH IR. SE DRS. K. SYARIFUDDIN AMIR HAMZAH. AMIRUDDIN MURNIATI FACHRY. SE CHAIFRI ORIL ASLI TARIGAN DRS.KOM IR. THAMRIN RUSDY M. MM MURNIATY FACHRY. DARWIN AZHAR. SE WAHYUDI. KAMALUDDIN. MM DIAN WAHYUDI IR. SYAFARUDDIN SAKIM. HJ. SE AHMAD FAUZI IRWANTO SUDIRMAN DRA. RUBAMA IR. H. S. SH IVO RUSIANA. MIKOYANTO EDWAR MARBUN. THAMRIN RUSDY. SE M. CA BILLY PUTRA MS. NASRUDDIN UMAR FUTOLY SUYITNO MURLY. SE LILIANA. SE EVI MARDIANA.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ M. SE AGUNG BUDI SANYOTO SUSAN ANDI SATRIA . RPA ERMA PAULINA MASNUR BADIUS KATHARINA SUSANTI EFFENDY SOETANTO A. TRHAMRIN RUSDY.

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ LILIS KOMARUDDIN ACHYARUDIN MAYMUNAH S. SE M.SOS MARIANA KRISTI HUI HERLINA NINGSIH HUSNI ANITA SIDUAINI M.O IR. KOSASIH AISYAH LUKMAN NULHAKIM AHMAD SALEH H. YUNUS. YUNUS. SE YULIZAR. AHMAD ZAHRI. HJ. SE SUGIONO MINGGUS TAHITU HUSNI IR. SH NY. S. ZAINUNA AMIR SYARIFUDIN M. S SOHQIN ZUPAKAR SEMPURNA IR. H. SH AKHMAD FERDINAND WIDANINGSIH MIHARJA. HENDI UTAMA. TEGUH MADANI HERMINDO LUSSIA YACOB HALIM H.M. YAMIN ROHIM ATAS LUBIS JIN UDIEN FARONTO MURSIAH IRWAN NAWAWI REZI RINALDO FX. BUDI PRIHATINI H. R H. SE M. ALVIN AGUNG PRIBADI SUSAN DAYANG. AMIR HAMZAH JOHNY FRANSISKUS XAVERIUS ONG BHAKTI KURNIA DEAN AL FONSO SATRIA. SURYADI . YUNUS.

S SETIAWAN HANY FITASARI. SH BURHAN H. LAMANCIK JOHNYSALIM M. FATWA ARSAD SUFIANTO LIANTURI SOFIANTO LIANTURI SUFIANTO LIANTURI SUHARTO GUNAWATI KOKO THAMRIN ANWAR WUI KANNY. SE SRI DEWI TANTO HENDRA LUKITO H. H. ARIFIN H. HUSNI ZEN HJ. Z SUDIRMAN NUR ATIKA USMAN M. PRABU SETIAWAN NYIMAS NASIHATHUL.F. AGUS ROMANSYAH WIBISANA KURNIADY EKA BUDI KARTIKA. MUSLIM SANUSI AR. HUSNI ZEN .PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. SE EFFENDI Z. SE BURHAN TOPO HESTY WIDIA ZEN HM. A INSTING R. TARMIZI ACHMAD FATMIR TARMIZI ACHMAD DEDENG. ST FAUZIE. NUKMAN UZIER. MUSLIM SANUSI H. SINOTO. NOER ENDANG SUGIARTATI ESTEN SOFYAN ROSNAWATI AFRIANTY NAPITUPULU DUGUH PRAMONO SYAMSUL BASRI NINA. ST ABDUL AZIZ KEMIS IR. NUR'AINI HM. SE TAUFIK AMIRUDDIN.R.

ST DRS. MS NURHAYATI SAID ALI RIZAL AZIS WULAN MANDA SARI YUDI HERMAN ZUHRIANTY MUTIA. BBA NY. SANDRA ROSA. SUARDI RACHMAN . KESYAR. SE SUDIGYO GUSMIYANTI HERNI GUSMIYANTI HERNI RUDI HARTONO ARAFIK. MUSTAFA SYAWAL ENDANG SUGIARTI HJ. A MUSODIK AWAN HERI WIBOWO. SH HERFENDY LOUIS WILSON NOPIANTO OBRIGITA HELENA MOESALIM SETIAWAN RANO DANO EVI SUSANTI IR. GINDA ETY DESTALENY ANDI AHMAD IRFAN DATU IR. SE IRWAN ILYAS HERLINA ASTINA IR. RACHMAN BADRI.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ ANDI RUDI PRIATNA ETSY FATMAWATI. H. ZEN AMIDIN HA. EMMAWATI NOVIANTO DRS. ST AZWAR AGUS SABARIAH SATYAWATI AMIN DJAUHARI SUFIANTO LIANTURI M. TASLIM VERONIKA FANNIE TJONG HENRIKUS SOEDIYONO.

ANDRY RUDY WAHYU RIJANTO DAVID FAMLEE MARTALIUS A. ST MUSA MALIK BUSTANUL AZMI IRWAN SOETANDAR LINGGAWATI WINATA DRS.MALIK EDDY A. FEBRY ALFIAN DRS. SE M. HUSNUL ATIKA SIANTAR RIANTO. IWAN HARTAWAN IR. ASYOFIE ABUBAKAR SIDDIQ NOVIARNI ASTHARINI AGUSDIN HS.S BUDIHARTO LUKMAN HERYADIE ANTHONY SOEDARSONO KGS.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ YUFIAN LASHAJI GUNAWAN LULUK MUAIYADAH RITA SORAYA MERY SRIHARYANI. ACHMAD FAUZI FARIDA SITI FARIDAH IR.RACHMAN RH. SH CHANDRA WIJAYA EDDIE SUTRISNO POLIMA PAHLAINI. RUDY SOEDARSONO DRS. SURYA DHARMA ELYAS SHOPA SHOLIHIN DODY K. HIMAWAN DRA. MUTASIR ARDI WELLY SUPRIYANTO. SE DRS. ALEX EFFENDI SOEMARNO DEDI HARTAWAN . ST ADI SALAM RAHMA IR. RUDY SOEDARSONO BURHAN YAHYA SUJAIDI ANTHONY MARIA.

SE ALEXANDER KURNIAWAN SAIDA PAKPAHAN Hj.. FERIZAL PUTRA BHAKTI KINARDI ASMARAJAYA DRS. ZAINONA M. SE MIE-MIE PARADE H. SIANTURI. ASYAD AGUNG KRESNA WIJAYA YURTI VALENTINA SYAHMARDAN. Amd IRWAN CHANDRA NY. ACYAR HASAN ISKANDAR EDI SURYADI Hj. ALUWIE HAMRY.SC. SH . GRIYA MI LLENIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ - DESYANSAH YENNI MARIA.RUSTINA HELEN WIDYA WULAN D. ST WIWIANTO FRANS RIDWAN LUBIS LIAN DODY. SE JULIUS ROBINSON NEHEMIA INDRAJAYA TEDDY ADRIAN. YANIS TANJUNG Ir. RAUF DENTAS ASNAWI ALI ELTY MIATY KISWADI WIDARTI RATNA JUWITA A. Komp H. RASYID.M. SP H. ST IR.M. HERIADI Ir. M. SE SUHANDI TJOA MASAYU YUNIMAH DAVID CHANDRA TJIA M. REZA Ir. CICIN WIJAYA. TULIS BAHAN KIMIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA CV. ISMAN GORING. CICILIA TANZIL K. ZULFIKRI KADIR A.AS OKI WIDIASTUTI.

EDDIE ANDRIANSYAH. MH. ST FETTERLI H.MT. SH.SE RATIH SETIA SUSANTI.DZ CV. SE HAIKAL HENDRIK ZULKARNAIN HJ. SUBHAN. SITIKOAMRIH HILDAYANTI MUH ALIVIRGO LAIMAN HOTMAJAYA NABABAN.ARLIS WIWIEK HANDAYANI JOHAN ANDI SUDARWI. FAUZIAH HANSEN AGUS SYARIEF ELY MIATY DIAN AFRIWARDANI MUKSIN KONI LUKMAN KOESTANTO WIDODO MARIATI KI AGUS M ISMAIL. SE PARDUSI AMRI. ST. MBA MEINITARIA ANDI NURDIN GUNAWAN BAKTIAR GUNAWAN TAN IR. FAUZIAH SYAMSUDDIN YUDIANSYAH. FARIDA MULYA PUTRIANA WIDYA PRAMANTO BAHRAN AHMAD DAMHURI. SSIT YULIANA JAYA NURISWANTO.SE . SAG OKTARIANA AGERAINI YUL HAIDIR M.MT. ST. SE FARIDA. AIWAN HJ.SE RAHLI MEUTIA AHMAD DAMHURI. DUTA PERDANA CONSULTANT YUDIANSYAH.

BAYU RAHMAD FAISAL ABDULLAH. YENI YUSTATI FLORENSIA EVELIN GUNANDY ONY S. ZULFIKAR HASAR IR. WIWIN FARIDA. ADI BAHTIAR . M.SE. SE ANITA SILVIANI NY. LEVIANA ADE FIRDAUS A.H. ANWAR TITIR PANJAITAN M.ANWAR SASMITA ERNAWATI KUSWARUN MARYANTO JOHANES HALIM ENDANG SUGIARTATI USMAN JUNED TJOA DRS. INDRA SETIAWAN EDDY ABDUL KADIR ABDUL KADIR LUKMAN M.DANDY PRATAMA DRS.AK. ARTAMAN AKHMAD FARHAN M. SE. SUAIRI HENDA HARU SISWANTO NEINALI PRAPARDIAN PUTR. NAWAWI KRISMERY TASLIM ASWATI SYAFRIL. RIDWAN H.S.M. ASNUR MAYNI ABDULLAH NOVEMBERIONO PURNOMO YUWONO JUILANTON HARIANTO HENDY ROFUIDA WILLIAM SUCIPTO HJ. AGUS TJIK M. POLIN SETIATSO SITOHANG MARKENI ADAN DRS.KA R.

DAHLAN KADIR. SE. YUDHA JOHANES HARRY P . SKOM MGS M ALI SOFIAN VICTOR LIANTO MODESTUS MMD SIBORO ERDAT ALAMSYACH IR. ROMZI ABDULLAH AGUNG ARIS WIBOWO. MUKHSIN RISAISPRIYANTI RYANDI SURYA GAUTAMA NY. HENDRI DUNAN MEIRIA ANDINI PERMATA SARI. SHOBIRIN ARWIDI M. A. RM ZULKIFLI JOIN EFFENDI P ERNA YUANDA M. SETIA BUDIMANSYACH ELISTEN SITORUS HERNI AFRIANA HM. SE BENNY ADMIRAL GUNAWAN BIN ABDULLAH LINDAWATI H. SH DRS. YOHANA HALIM MERRY ISMAN SURYADI.STEFANUS HENDRIAN MULAWADI AMIN YAHYA RODIAH SUGIONO TELLI REZA FILDAFI ENDANG SETIAWATI IRWANTO KASIM NYIMAS NRMALA DEWI HENDRA LIANIO VICTOR LIANIO MUHARTI E. ARSAN FAUZI AWI KAMAL DRS. SUWANDI HAPAS HENDRY FUTURA A. SH MANSJOER SUWARDI HAKIM HUTRIANTO.

SH SAMEDI . SE YULIANTO MINNARNI ALI RIDHO HABIBI LEFI LIMARGA MF ZAMZAMI. LIBERTUS G TAMPUBOLON IR. FATAHULAH ZAMZAMI. BAHDAR JOHAN M. SSOS ARIEF YUDIANTO SHERLY MAHARANI IR. ADRIAN PANDI DRIA MAYASARI CAROLINE TAHER DIAN TIRANA SARI. DARWAN IR. ALIMIN ANDI DINIALDIE UMAR YULI HENDRA THAMSIL WAHYUDI SAPUTRA. ASLAM MAHROM HENDRI IKBAL MUKMIN ALI YUNI JAFRINA SADAR J NAPITUPULU NURHAYATI BASTIAN TAUFIK VIKTOR ALEXSOH. SKOMP IR. YAZID GUSTOMI. SPD GORO KARSONO ERI JOHAN ADI TINO PRASETYO NIEKE ADHIST I JULFIANTI RUDI WAHYU RIJANTO FENI NOVRITA M. SH ASRUL INDRAWAN M.LANI KARTONO ROSDIANA BAH RONI. SH H. SAHARUDDIN M. ST CV KARYA PRATAMA HASIMAWATI TAUFIK HIDAYAT DEVANANO ROHANA SUHARTO.

M JOHAN THIOVILUS EFMILAILI EDDY SUNSINO PARNO PBJ PBJ PBJ YULIZAR RASYIDI JOHNSON WILIANG S BANI IDHAM FITRIYANTO LIMBONG LIMBONG PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. SE SALADIN ABRIANTA. H. SE NELLY AMIEN SAKIM. SH . SOEWITO KOMARIJAH ROMAH AHMAD SUSANTO KOKO GUNAWAN THAMRIN HALIM SUSANTO.PAIMAN PARAPAT KEMAS UMAR ABDULLAH BUDI WIKAMTO KIAGUS M SOLEH BUDI MISWANTO M. SE WENDI YUNITA. SE - FARIDA ARIYANTI HARTONO SALADIN ABRIANTA. TOBING H. SE IRWAN MARWAN IR. ABDUL ROJAK IR. TAUFIK MUNTASHAR LIA MARLINA IR. SE PBJ SUFIANTO LIANTURI P.SE WENNI YUNITA. SAPARUDDIN HARAHAP. ZULIA ARYATI ANTON LAWARDI LAMBANA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA LINA SUHANDY. DENNY HERDIAN. SE PAUZIE NIRWAN SYAHRULLAH SYAHRUL ABUN AHMAD ADMAJA.

A. ST BUDI RUDIANTO TOMISEN. ALI AKBAR M. ALI NANGUNING BERTY CHANDRA HANAFI HAUW IRWAN SOLIHIN RAYMOND CHAIRUDDIN RUDY HERMAN SUMARTI BUDI SUTRIYOSO EDI ARCO HJ.A. FIRIAL VANDA NOPIANTI OKTOPIAN PRASETIO SETIAWAN PETER SUCIPTO AREDHO HADINATA UMAR BIN BETA PETER SUCIPTO A. RIDHWAN. LANI M. SUHIRWANTO IRWAN CHANDRA PBJ J.S. BUDI SUSILO. IQBAL H. TAMPUBOLON KMS M. ROZALI TEDY . SE M. SITINDAON BURHAN M. AK SAMSUDIN M. RONI HANAN ALFONY INDRADJAYA. JOKO SUHARYANTO IR. ILHAM MUKMIN DEDDY M.TOMMY WIJAYA LIONG PBJ IR. SH HERYANTO IMRON NANUNG M. SALEH DEPATI IR. FAISAL RONI.. SE M. SE. MM H. PERLENIA NAJIB ANDY FRIZAL CHANDRA HUSEIN YOPHY SUSANTI NEHEMIA INDRAJATA.

SE FATHUL JUMAIRI. SE. IWAN KURNIAWAN RADEN. MM ERMAN ARWAN MURDI JAPEN AWIE LAW. SE. SUNARTO ADRIAN PANDI H. SURYANTO ISMAIL.IR. SH. EMIR ISMAIL M. MM M. DJAENUDDIN HADIYANA JUHAINI ALIE. MM AMAS NOPTA ROMANSYAH KIBOUT M. SE HENDRA LIANTO HERRY SUTANTO EDDY MUZAKKIR. SE SEPTINA AMELIA CHANDRA ZAKI MAULANA. ANWAR AMBARNO BAMBANG RAHMAT CHANDRA ASRIANTO SULASTRI TINA MAHDALENA. SYUHADA TAHIR SABANI AZWARRI SIDARLI SILINIE LUSIE HENDRA TEDI GUNAWAN IR. SE OKTOPIAN PRASETYO SETIAWAN HENDRI CHANDRA DARMAWAN ERLAN SUPRAYOGI. SE IR. SH MAULANA TARIF FAN DEDDY MUFRAIDY FIRIAL DEDDY MUFRAIDY FIRIAL YULI ERMAWATI SETIAWAN TANZIL ERNA MARIANI FANANI ROHAYATI HAIDAH. EVA SRI DARMAYANTI NOVALIANSYAH SRI MULYANTO GOTI HERAWATI. SE SUHAIMI BIN ISMAIL .. M. H.

SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA HERRY HANDOKO H. FARDAN AZHARI R. DJAKA PAMUNGKAS, SE IR. SAIFUL ICHSAN ARTA ASWADI FENNY PUSPASARI WONGSO IR. MACHMUD ASINAR MUJI PURNOMO ARI PURWADI NAWAWI TRI WIYANA IR. GINDA IRMA JAMALUDDIN HAKIM ZULKARNAIN SYARIEF UMAR ALRASYID SHARIFF SUDIRMAN ACHMAD DEDENG ZARKASIH EDY PURNOMO REBO SOEWARNO EDSAN DIPO SIMPATI ALAM YULINA DEWI HADI HARYOKO ROBERT YUDHA TITALEY M. SHOLANUDIN M. WIRATAMAYUDHA YENNY MARIA, SE YENI ALFIANA M. HASAN EFFENDI IR. IMRON TASLIM PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

M. ALWI HAMU
YUDHI DARMA, SH M. TEGUH MADANI INAYAH Ir. BAMBANG PRI, CH RUDI HERYANTO, SE ENDANG PUJIANTO, W H. PARDIN AMIR CHANDRA YONHLEE WILIANG S IWAN SOEDJONO ELLY HERDANI, BSC TONI EFFENDI SUNIATA WARSEHAT

PBJ

IRENE FENNY

PBJ PBJ PBJ PBJ

DRS. ADE FIRDAUS TAUFIK SUMARI KESUMA HENDY KUSUMA SUFIANTO LIANTURI

PBJ PBJ PBJ

AMIN DJAUHARI KOSIM KOTAN SUDIANTO

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

NUR FITRIANINGSIH YUNIKA HERAWATY SOEGINO HAMID KING TASLIM KUSNADI WONGSO HARLELA TULADIA CHAIRUN NIZAR SUKAMTO DRS. HA. SYUKUR BAHAUDIN ACHMAD JOHAN LENNI TASLIM KASAN BIN SURADIKRAMA DINA APRILLIANA ZAINAL, SE HUSIN KOTAN HENDRA HERFENDY ALI SISWANTO EZRA JONATHAN IR. HENDRIADI DARMONO ADE, ST LUTFI LUPI EKAPUTRA S, SE EFFENDY FILZA SAPUTRA, SP DRS. UJANG SAI MAIMUNAH OKKY BUDI WARDANA KMS. M. JAKFAR SIDDIQ HERMANSYAH, BAC MUGITO NICO ALEXAXNDER NDOLU RUDI OKTAVIANSYAH

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

BELLY MUSLIKAH MUHAMMAD SABARI HENDRI MULYONO ZAINAL ARIFIN ABDUL GANI ANDRIANSYAH MUDDASIR YUNUS RUDI HARTONO HANDOKO M. SOFIAN RONY SUDJAKA

Alamat
JL. KOPRAL JUNI NO. 25 RT/RW. 2/1 RSS BHAKTI GUNA RT. 2 BLOK. BU NO. 22 JL. RAYA SP TIMBANGAN KM. 32 NO. 47.01 JL. RAYA SP. TIMBANGAN KM. 32 N0. 48 JL RAYA LINTAS TIMUR NO. 187 DUSUN IV JL. LINTAS TIMUR KM. 38 DS. INDERALAYA JL. RAYA LINTAS TIMUR KM. 38 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR KM. 38 NO. 16 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR DS. III TG. SEJARO JL. LETNAN ARAHMAN NO. 25 TJ. BARAT JL. MUNDIR NO. 9 SUKAJADI I TALANG KELAPA BAYUASIN JL. PALEMBANG SEKAYU KM. 70 DUSUN. 3 KEC. BETUNG BAYUASIN JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 18 LK. I RT/RW. 8/2 JL. SIMPANG PASAR LAMA NO. 53 PANGKALAN BALAI JL. RAYA PALEMBANG-BETUNG KM. 13 RT. 1 SUKA JADI JL. CAHAYA INTAN RT/RW. 22/9 KEC. P. BALAI JL. PASAR BARU LK. VI KEL. P. BALAI BANYUASIN III JL. PLG-BETUNG DESA LANGKAN JL. PLG-BETUNG KM. 32 DS. 1 NO. 167 JL. KOL. H. BARLIAN BLOK D NO. 42 KEL. BD. AGUNG JL. PERTIWI I NO. 100 A KEL. RD. PJKA LAHAR JL. GUNUNG GAJAH NO. 74 LAHAT PONDOK LEMBAYUNG BLOK B4 NO. 20 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 58 LAHAT JL. MAYOR RUSLAN III / 108 JL. BANDAR JAYA NO. 8 JL. LET. AMIR HAMZAH II NO. 133 KEL. PASAR BARU JL. LINTAS SUMATERA KM. 3 TEBING TINGGI JL. MAY RUSLAN II NO. 75 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 29 JL. CEMARA NO. 21 JL. LINTAS SUMATERA TLG. KABU LAHAT JL. LASKAR TRIO KOMAR NO. 58A KEL. PASAR BARU JL. MAYOR RUSLAN III NO. 126 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 27 JL. CEMARA NO. 174 JL. GANG BANGSAL NO. 60 TALANG JAWA JL. MAYOR RUSLAN III NO. 234 JL. MAYOR RUSLAN I KEL LAHAT TENGAH JL. INSPEKTUR YASID RT. 5/3 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 18 JL. INSPEKTUR YAZID NO. 11 LAHAT JL. GANG RUKUN NO. 147 GUNUNG GAJAH LAHAT JL. PASAR LAMA III LK. VII NO. 127 LAHAT JL. GANG SENTOSA NO. 103 PASAR LAMA LAHAT JL. KOMBOJA NO. 46 TALANG KAPUK

JL. SRIKATON NO. 313 PAGAR AGUNG JL. PRAMUKA III KEL. PS. II NO. 104 TELP. 0734 - 421 323 BTN AIR PAKU BLOK F 6 TANJUNG ENIM TELP. 0734 - 451 483 DSN. TANJUNG WILAYAH TIMUR TJ. ENIM LAWANG KIDUL TELP. 0734 - 451 756 JL. SUYITNO NO. 497 TEGAL REJO TELP. 0734 - 452 021 JL. BATURAJA NO. 344 KEL. PS. II TANJUNG ENIM TELP. 0734-454 067 JL. SEROJA BLOK Y 35 BTN AIR PAKU TELP. 0734- 451 669 JL. BANTINGAN NO. 575 SARINGAN SELATAN TELP. 0734 - 452 085

JL. RAYA BTN AIR PAKU NO. 8 B

JL. RAYA SUDIRMAN SIMPANG LAMA TALANG UBI TIMUR

JL.M. RAMLI NO. 461 SARINGAN UTARA JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG UTARA TELP. 0734 - 421 323 JL. BULURAN ATAS NO. 163 RT 01 RW 01 TELP. 081367495905 JL. GEREJA TENGAH NO. 923 TALANG JAWA TELP. 0734 - 454 726 JL. PERIGI NO. 8 TANJUNG ENIM TELP. 0734- 452171 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 KEL. PS. III

JL.LASKAR UJUNG HAMID N0. 85 KEL PS.II TELP.0734- 421162 JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS II TELP. 0734- 421162 JL.LASKAR UJANG HAMID KEL PS II TELP.0734-421162 JL. PRAMUKA III GG. DAMAI KEL. PS II TELP. 0734 - 422 588 JL. MERAPI NO. 04 TALANG JAWA KEL. PSR TANJUNG ENIM TELP. 0734 452 285 JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 451 558 JL. RAMBUTAN NO. 23 KEL. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TELP. 0734 - 421 258

JL. RAYA LINGGA DESA TANJUNG ENIM JL. DS TANJUNG ENIM RT. 04 WIL. TIMUR TANJUNG ENIM BTN KARANG ASAM TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL DUSUN I DESA LINGGA TANJUNG ENIM JL. HTI 64 DESA TANJUNG JATI RT. 01 JL. PETROSIA RT. 2 RW. 3 KEL. PS I KOMP. PJKA NO. 1058 RT. 02 KEL. PS TANJUNG ENIM JL. ADE IRMA SURYANI GG.AMAL NO. 42 DESA INDRAMAYU KEC. TJ AGUNG JL. JEND SUDIRMAN NO. 75 RT/RW. 02/02 MUARA ENIM JL. SINGOSARI NO. 77 RUKUN DAMAI JL. INSPEKTUR SELAMET RT. 03 NO. 63 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 6 KEL. PS I MUARA ENIM JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG KEC. TANAH ABANG

JL. MELATI NO. 83 KP. I DESA TEBAT AGUNG

JL. MERAPI NO. 4 TL. JAWA TJ. ENIM JL. SENTRAL BARU TJ. ENIM KEC. LAWANG KIDUL JL. ABADI SIDO MULYO I TL. JAWA JL. HS. NASUTION GG. PENURAL NO. 5 JL. DURIAN NO. 437 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 101 TL. JAWA RT. 03 JL. KOL. H. BURLIAN NO. 106 JL. LINGKUNGAN IV BAYANGKARA RT 4 RW 4

JL. RAMBANG NO. 106 KEL. TUNGKAL JL. DR. A.K. GANI NO. 97 KEL TUNGGAL MUARA ENIM JL. JEND. SUDIRMAN TLG JAWA GG. BELIMBING KEL. PS III JL. GEREJA LAMA/TENGAH NO. 93 TLG JAWA JL. KEMAYORAN NO 44 KEL. DS. I JL. SERSAN HASAN HUSIN KEL. PS II MUARA ENIM JL. LK. V TALANG UBI SELATAN PENDOPO JL. LASKAR UJANG HAMID NO. 89 KEL. PS. II JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS. II JL. LINGGAR RAYA KM. 12 TJ. ENIM JL. AKIP NO. 56 SARINGAN UTARA JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA JL. INS. SLAMET NO. 11 B (TANGSI) JL. MULTATULI NO. 8 KEL. TUNGKAL JL. PROKLAMASI NO. 143 GG. AMAL KEL. PS II JL. BATURAJA NO. 355 JL. SM. BADARUDDIN II KEL. PS II MUARA ENIM JL. BETU BARA NO.258 PASAR TJ. ENIM BTN MANDALA NO. E6 TJ. ENIM JL. TUNGKAL NO. 154 JL. LINTAS SUMATERA KM. I RT/RW. 2/1 KEL. PASAR

JL. DUDUN 3 DESA LINGA NO. 461 TJ. ENIM JL. MAYOR HADI NO. 463 SARINGAN UTARA JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGA KEC. LAWANG JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGGA KEC. LAWANG JL. BATU RAJA NO. 823 TJ. ENIM JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. KEMAYORAN NO. 61 JL, JEND. A. YANI NO. 29 KEL. PS I JL. SMB II NO. 6 JL. SMB II NO. 16 JL. DESA KEBAN AGUNG KEC. LAWANG KIDUL JL. SALEH KIDAM NO. 23 KEL PASAR II JL. MANDIRI NO. 29 SMB II KEL. AIR I JL. H. ABDUL MALIK ASHARI KEL TUNGGAL ME JL. PASAR PAGI NO. 417 KEL. PS. TJ. ENIM JL. KEBUN SAYUR NO. 137 PENDOPO JL. S.M.B. NO. 312 B KEL. PS II JL. ALAMANDA III C-21 AIR PAKU JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA MUARA ENIM JL. KOPRAL SAFEI NO. 69 KEL. PASAR II JL. PRAMUKA III NO. 104 KEL. PASAR II MUARA ENIM JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LENGKUNGAN II RT/RW. 7/3 KEL. SOAK BARU JL. YOS SUDARSO NO. 34 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 24 C. LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO. 51 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. 400 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 222 LUBUK LINGGAU

BUKIT BARISAN NO. JUNAIDI NO. BIHUN NO. 117 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO. GARUDA NO. YOS SUDARSO NO. 24 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO. GARUDA NO. 3 LUBUK LINGGAU JL. BUKIT BARISAN NO. 70 LUBUK LINGGAU JL. EMBACANG NO. MUARA BELITI JL. 7 KEL. NENAS NO. 673 LUBUK LINGGAU JL.75 RT. TABA JEMEKEH JL. SULAP NO. 413 LUBUK LINGGAU JL. 413 LUBUK LINGGAU JL. 119 LUBUK LINGGAU JL. 20 LUBUK LINGGAU JL. 413 LUBUK LINGGAU TANAH PERIUK RT. YOS SUDARSO NO. YOS SUDARSO NO. JEND. 459 LUBUK LINGGAU DESA F. DEPATI SAID NO.1 JL.MUARA BELITI DESA KETUAN NO. 62 LUBUK LINGGAU JL.34 rt. GARUDA NO.62 RT.YOS SUDARSO NO. 480 KEC. MAJAPAHIT JL.89 KEC.79 RT. DUSUN II DESA PEDANG KEC. 70 LUBUK LINGGAU JL. 63 LUBUK LINGGAU JL. 15 RT. K. 401 LUBUK LINGGAU JL.VI TABA JEMEKEH JL. BUKIT BARISAN NO. 11 JL.H. DURIAN NO. MANGGA NO. 876 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 302 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO. 863 LUBUK LINGGAU JL. TUGU MULYO JL. GENTAYU NO.1 KEL.2 JL. 51 LUBUK LINGGAU JL. JEND. III LUBUK LINGGAU JL.JL. JEND. DEPATI SAID NO. 41 JL. BENGAWAN SOLO NO. BUKIT BARISAN NO.75 WATERVUNK LUBUK LINGGAU . TRIKOYO NO. GARUDA NO.

4 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. SIMPANG PERIUK . ASOKA III NO. YOS SUDARSO NO. 01 JL. MANGGA BESAR NO.95 RT. 14 KEL. YOS SUDARSO NO. LINTAS TUGUMULYO NO. JAWA KANAN JL. SUDIRMAN NO. GARUDA NO. YOS SUDASO NO. YOS SUDARSO NO. TRIKOYO JL. 05 RT. 01 KEL. 250 RT. 02 JL.JL. RIAU NO. ASOKA NO. WATERVUNK NO. GARUDA NO.45 LUBUK LINGGAU JL.78 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. JEND SUDIRMAN NO. DEPATI SAID NO.78 LUBUK LINGGAU JL. 03 RT.128 LUBUK LINGGAU JL. 50 RT. PATIMURA NO.1 LUBUK LINGGAU JL. 94 JL. 1 JL.31 LLUBUK LINGGAU JL. 01 RT.7 LUBUK LINGGAU JL. PAHLAWAN AMIR DESA F.5 LUBUK LINGGAU JL. RAMBUTAN NO. TELADAN NO. YANI NO. MEGANG JL. GARUDA NO.27 LUBUK LINGGAU JL.20 LUBUK LINGGAU JL.73 LUBUK LINGGAU JL. 48 JL. JEND.60 LUBUK LINGGAU JL. MAJAPAHIT NO. JAWA KANAN JL. MARGA MULYA JL. 01 KEL. BUKIT BARISAN NO. 03 JL. 02 JL. YOS SUDARSO NO. 24 LUBUK LINGGAU JL. 02 RT. KENANGA II NO.32 LUBUK LINGGAU JL. 01 RT. 61 KEL. DEMPO RAYA NO. 3 JL. YOS SUDARSO NO. A.04 KEL.

ULAK LEBAR JL. 039 JL. LEETTU MALIKI MUHAMMAD RT. 167 RT. 70 JL.PAHLAWAN NO. 2 LUBUK LINGGAU JL.LETNAN DARNA JAMBI LK. YOS SUDARSO NO. 27 RT. 97 KEL SUKADANA JL..IV NO. A. PAHLAWAN LK. MARGA MULIA JL. VETERAN LK.40 RT. RAMBUTAN NO. YANI KEL.JL. YOS SUDARSO GG. VI NO.I NO. JUA-JUA . 34 LK. 65 RT. JEND. BERINGIN I LR. 01 JL.20 KEL. AMULA RAHAYU NO. 181 JL. YOS SUDARSO NO. JAWA KANAN JL. INO. MUTIARA NO. GARUDA NO. 61 RT 07 KEL. VI JL. 06 KEL.06 J. 07 KEL. PUNCAK KEMUNING JL. DEPATI SAID NO. BERINGIN LK.3 JL.

1 JL. III KEL. 7 KEL. NUH MATJAN NO. 8 BATURAJA JL. 224 JL. 01 MUARA BARU SIMPANG SENDER KEC. DR. III RT. 30 LK. JUAJUA JL. POL. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. I NO. 1 RT. 195 KAYUAGUNG JL. 3 KEL. 5 SIDOKERSA KAYUAGUNG JL. 21 BANDAR JL. BANDING AGUNG DUSUN II DESA KOTA BATU DUSUN II DESA KOTA BATU JL. 3 JL. 1 JL. SUKADANA JL. LETKOL. PERIKANAN NO. 25 JL. DUSUN BATURAJA NO. PAHLAWAN LK. ABDULRAHMAN TAUHID NO. YOS SUDARSO NO. SUKADANA JL. H. LK.39 KEL. 2/1 KEL. KOTARAJA JL. II NO. SUKADANA JL. H. 03 KEL. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. LK. II NO. PERIGI JL. 001 CINTARAJA JL. DEMANG HAMID LK. ABDULRAHMAN TAUHID KEL. 3 KEL. BERINGIN NO. 436 JL.AGUS SALIM NO.PAHLAWAN KEMARUNGNO. II NO 39 KEL. BURLIAN NO. LK. 0155 BATURAJA KAMPUNG KEPAYANG NO. CINTARAJA JL. TULUNG SELAPAN OKI JL. NAWAWI LK. 055 E JL. KOMISARIS UMAR NO. PAKU OKI JL. 27 DS TANJUNG AGUNG JL. KOTARAJA JL.KOL H. LK. 197 JL. 3 LK. ANGGREK NO. II NO. 76 RT. II NO. KEBU MALIKI MUHAMMAD RT. LETJEN YUSUF SINGEDEKANE NO. 25 RT/RW NO. 11 . MERDEKA NO. YUSUF SINGEDEKANE LK. H.JL. 48 RT.

YANI NO. AHMAD YANI NO. KAPT. SUTAN SYAHRIR PASAR BARU JL. 03/04 KEL. SOKSI NO. WONOSARI JL. SAUNG NOGA KP. 944 BATURAJA JL. IX KEC. 152 JL. M. A. JEND.JL. 13 RT/RW.HASYIM AZHARI NO.447 JL. 11/45 JL. KERTAPATI NO.47 KEL. HATTA NO. HATTA NO. JEND. SUDIRMAN NO.01/01 KEL. DR. SUDIRMAN NO. 304 KEMALARAJA BATURAJA JL. PERWIRA RT/RW. 056 PASAR BARU JL. 1 PRABUMULIH JL. DUSUN BATURAJA GG. Dr. KOL. PRABUMULIH JL. SUDIRMAN RT/RW. 480 BTA JL.PANCUR JAYA NO.DEKATE NO. DESA REJODADI BK. 144 JL.31 . PRABUMULIH JL. M. SYAHRIAL NO. JEN. BUAY MADANG BELITANG JL.1 NO. 04/03 PASAR LAMA JL. DS BATURAJA NO. JEND SUDIRMAN NO. A. YOS SUDARSO RT/RW.006 JL.478 JL. AKMAL NO.02 RW. 3/1 SUKARAJA JL. JEND. 095 JL. 27 JL.02 JL.DIAN RELAY NO.10 KEL.JEND SUDIRMAN KOMP.SENULING NO 51 RT. DESA KARET JAYA KEC. 46RT. 271 B BATURAJA JL.1 PRABUMULIH TIMUR JL.01 JL. DANI EFFENDI NO. HATTA BATURAJA JL. BUAY PEMANCA JL. 403 JL. 480 JL.IMAU TIMUR NO. MUARA DUA JL. JEND. ARJUNA 2 RT. MASJID BATURAJA JL. DR. YANI NO. M. SUDIRMAN NO.

ANGKATAN 45 NO. 1147 RT 16 RW. 1 KEL. 1541 RT. KOPRAL UMAR SAID NO. ANGKATAN 45 NO. 59 RT 11 RW 03 JL. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/INO.JL. 777 16 ILIR JL. JEND SUDIRMAN NO 530 JL. 102 JL. PANJAITAN Lr. II KEL. BAKUNG VI/136 SAKO JL. SUDIRMAN NO. KOL H. 1034 F JL. SUDIRMAN NO. D. PEGAYUT II NO. RADEN NANGLING NO. 205 PRABUMULIH JL. 75 RT. 03/ 3 KEL.I. 04 KEL SRIMULYO JL. JEND SUDIRMAN NO.KEL SUKARAMI KOMP. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO. 1 JL. JEND SUDIRMAN NO. LIMAU TIMUR NO. JEND SUDIRMAN JL. A.04 JL. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. 13 SAKO KOMP. 59 RT. DWIKORA I NO. PRIMA INDAH BLOK 13-2 JL.73 KEL. MERAWAN NO. PERTHANAN JL. PASAR PRABUMULIH JL. PATIH GALUNG JL. 381/B PRABUMULIH JL. JEND. 07 KOMP. 1 LT. 34 JL. SOEKANRNO HATTA Lr BERSAMA NO 02/2415 RT 36 JL. JEND SUDIRMAN NO. 135 KALIDONI JL.RONI NO. JED.LETJEN. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/I NO. 02 JL. 54. SAYANGAN NO. VETERAN NO. 1312 JL. JEND. ISWAHYUDI NO. KARANG RAJA I JL. MAY SABARA NO. PATIH GALUNG JL. VETERAN NO 7093 C/A JL. MAYOR ZEN GANG NAGOYO NO.92 PRABUMULIH TIMUR JL. LIMAU TIMUR NO. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL.ISWAHYUDI NO 75 SEKOJO UJUNG JL. JEND SUDIRMAN NO 3219 JLL. 326 PRABUMULIH TIMUR JL. ANGKATAN 45 Lr. SAPTA MARGAKOMP CITRA DAMAI II/HH-14 . 28 RT.03 KOMP. BAMBANG UTOYO NO120 JL. 50 JL. KI MEROGAN NO 31 JL. PHDM XII NO. JEND. 1710 JL. BURLIAN NO.326A PRABUMULIH TIMUR JL. 693/162 JL.JEND. SUDIRMAN NO. 3219 JL. HARAPAN NO.11 RW.

KENARI II NO. ROJAK NO. 1301 AB Lt III JL. ALAMSYAH PRABU PRAWIRA NEGARA JL. 1053 JALAN.MAYOR RUSLAN NO. 512/1159 BRT 18 LR.H WAHID HASYIM NO. 425 B JL.MAYOR RUSLAN JL. K. 161 C JL. PRODEXIM NO. RATU SIANUM 162 E JL. LINGKARAN I DEMPO DALAM NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 649 BDN JL. 535 . DEMPO DALAM N0. RESIDEN A.JL. TENGAH RT. HARAPAN NO. PUNAI II NO 1B NO. 369 Lr. GAJAH NO. PASAR 16 ILIR NO. LETNAN JAIMAS NO 644/138 JL. SUKATANI NO 02 JL.PERINTIS KEMERDEKAAN Lr. 42 E JL. 365/44 A JL. 71 A JL. DEMPO LUAR NO. BARLIAN NO. 18 PALEMBANG JL. DI PANJAITAN PLAJU JL. PHDM III NO 37 KOMP PHDM INDAH JL.6 JL. 26/118 RT 12 RW 01 JL. 023 NO. KOL. TAMAN SISWANO. BURLIAN NO.LOMBA JAYA III NO. 338 JL. ANGKATAN 66 Lr. ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA BLOK H NO 8 JL. JEND SUDIRMAN NO. PASAR 16 ILIR NO. 508 KEPANDEAN BARU JL. VETERAN 292/86 JL. FAGIH JALAUDIN NO. NANGLING I NO 01 RT 10 JL. VETERAN NO.66 JL. JEND SUDIRMAN NO. 113 JL. 4301 AB JL. 6857 JL. 026 JL. JEND SUDIRMAN NO. VETERAN 279 E JL. 718 A RT 10 16 ILIR PERUM ATLET JAKABARING NO.43 JALAN VETERAN NO.MAYOR RUSLAN N0. MAYOR ZEN KAPLING 3/66 JL. 1492/21-A JL. VETERAN NO 318 KELURAHAN KUTO JL. KOL H. 675 KOMPLEK BOUGENVILLE BLOK AE N0. R.H. 365/44A JL. JEND SUDIRMAN NO. 47 24 ILIR JL. PATAL PUSRI NO 118 JL. 399 A JL. 209/III JL. BASUKI RAHMAT JL.6 JL.KELAPA GADING NO 2321 JL.

32 A JL. A. 1010 JL. MANGUN JAYA NO. 26 A JL. 19 BKIT SEJAHTERA BLOK AE 10 . KAPT. KOL ATMONO 597 JL. JEND SUDIRMAN NO. 63 JL. RADIAL NO. 432 C JL. 135 D JL. KOL ATMON0. PASAR 16 ILIR Lr. KADIR TKR NO. 16 RW 06 JL. BAKTI NO 67 JL. JEND SUDIRMAN NO.YAYASAN II NO. 339 JL. VETERAN NO. LETKOL ISKANDAR 451 D JL. 3433E 20 ILIR PALEMBANG JL. 3 JL. INSPEKTUR MARZUKI Lr. 965 D JL. ISMAIL MARZUKI N0 215 JL. PEMBAYUN NO. 32C JL.135 D JL. 2881 PALEMBANG JL. KOL ATMOO NO 022 A/2 JL. 32 JL. KEMAS RINDO Lr. ROZAK 14 RT. 3433E JL. INSPEKTUR MARZUKI NO. KOL ATMO NO 597 JL. MANGKU NEGARA NO.MERBAU NO 6 JL.A. RONI NO 622 A/3 JL. NGABEHI NO. BERINGIN JANGGUT II/339 JL. KOL BURLIAN NO. TAMAN ISMAIL MARZUKINO 215 JL. GRESIK NO 157 B JL. ALI GATHMIR NO 189 RT 002 KOMP SUKARAMI INDAH BLOK P-10 J. 622 A/2 RT 17 JL. 2 ILIR JL. JEND SUDIRMAN NO 135 D RT 32 JL. URIP SUMOHARJO LR. RATNA NO 08 29 ILIR JL.JL. 66 JL. 1 RT 030 36 ILIR JL. RESIDEN A. 56 RT 03 RW 01 JL.945/1674 JL. JEND SUDIRMAN Lr. JAYA 27 RT 13. JEND SUDIRMAN NO. VETERAN NO. JEND SUDIRMAN NO. BERINGIN JANGGUT II N0. ROJAK N0 . RESIDEN A.LETKOL ISKANDAR 646 JL. JEND SUDIRMAN NO 3006 C JL. JEND SUDIRMAN NO. 65 JL.H. BUAH NO 105 JL. VETERAN NO. KOL ATMO NO 67 JL. RIVAI KOMP RUKO TAMAN MANDIRI BI 9 JL. KOL ATMO NO.06 J.SERMA ALI HANAFIAHNO. JEND SUDIRMAN NO.

DARMA 1915 JL. 571/I JL. SUKAMTO 29-B JL. LETKOL ISKANDAR 14 RT 11-A JL. MERDEKA 15 C 22 ILIR JL. DEMPO DALAM 532 JL. PASAR 16 ILIR LR. ROZAK N0. LINGKARAN I NO. 63 RT. MUSI RAYA DARAT 499 TR/RW 014/005 JL. SEGARAN LR. VETERAN 8002 JL. R SUKAMTO 29-C KOMPLEK PTC BLOK G 19 KOMPLEK PTC BLOK G 20 JL. BANK SUMSEL B NO. BDN NO. MERDEKA NO. VETERAN 124 RT. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. 2 JL. RATU SIANUM 04 RT. BASUKI RAHMAT NO.19 JL. 25/07 TL KELAPA JL. PUTRI KEMBANG DADAR KOMP. MERDEKA 152 B JL. 393 C JL. 2 JL. 52/I JL. KELAPA I BLOK E 3 RT. RESIDEN A.MENUMBING 188 RT/RW 03 JL.07 JL. 730 JL. 21/ 1616 JL. DAPENSRI LT II JL. 08 JL. ENIM 5B DEMANG LEBAR DAUN JL. MAYOR ZEN GED. BATUHITAM NO. KAPT. SAMBU III 22 KOMP IBP BLOK D2 NO. MENUMBING GANG KABA 27 JL. DEMPO LUAR 730 B JL. LEMATANG NO. 19 JL. DEMPO LUAR NO. SILA BERANTI UJUNG 29 JL. 07 13 ULU JL. VETERAN 283-C 20 ILIR JL. DEMAG LEBAR DAUN 176 JL. 4 RT. A RIVAILR.1 JL. 101 RT 32 RW 10 JL. DEMPO LUAR NO. LAYANG-LAYANG II NO. RESIDEN ABDUL ROZAK 2 JL. LEBAK REJO 863 JL. 28 RW12 SAKO JL. 206/28 JL. KEBANGKAN N0. 022 KOMPLEK TAMAN INDAH BLOK B NO. 425 B JL. TERUSAN NO. BATU DUA 808 RT 20 RW. R. INSPEKTUR MARZUKI LR. RUSTAM EFENDI NO. MAYOR SALIM BATUBARA 2698 B JL. SEKIP BENDUNG 120 JL. 10/4-5 JL. 95 .BKIT SEJAHTERA BLOK AE 14 JL/ RASYID SIDDIG 32 JL. RATU SIANUM LR.

76 B JL. VETERAN NO. 6651 Lr SANDI JL. JEND. LETJEND BABANG UTOYO NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 254 TELP. KASNARIANSYAH NO. 54 JL. FLAMBOYAN III NNO. 53 JL. SEI HITAM 1233 RT02 RW 05 JL. RIVAI LR. SOEKAMTO NO. 04 RT 11 24 ILIR JL. 61 JL. KH AMHAD DAHLAN 05 RT 40 JL. SUDIRMAN NO. RAYA PATAL PUSRI JL. R.KOMP. KAPT. 1626 JL. KASWARI VI NO. 40 RT17 RW. JEND. LINGKARAN NO. ROJAKNO. JEND SUDIRMAN NO. RESIDEN A. 301 JL. NANGLING NO. 300-301 JL. 276 C JL. 234-235 TELP. 347 RT 07 JL. 22 JL. 0711-365706 KOMP. ISKANDAR NO 461/IV JL. LETKOL. 53 JL. II TELP.148 D JL.M.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. AKBP UMAR NO.II NO. 517 RT 16 RW 05 DIKA PETAK BB 12 LT. 4/ 893 JL. SUDIRMAN NO. 07111 . TP.05 2 ILIR JL.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. ILIR BARATPERMAI BLOK D II NO. INSPEKSI 13 KERTAPATI JL.MAYOT RUSLAN NO. RACHMAD NO 270 D JL.49 C JL. 0711-317424 PULAU MAS PLAZA LT. 32 SAKO JL. 5 JL. RUPIT NO.MUSI RAA 8//520 RT 07KEL SIALANG KEC SAKO JL. BURLIAN NO. SOSIAL NO. KOL H. ILIR BARAT PERMAI BLOK D III NO. 117 JL. JEND. JEND SUDIRMAN NO. JEND SUDIRMAN NO. SUDIMAN 49 C JL. A.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. SAMBU III NO. 146 JL. ROJAK 7J JL. III RT. 45 JL. RAYA PATAL PUSRI KOMP PHDM XII/59 JL. LETKOL ISKANDAR 90 B 24ILIR JL. 331 B KEL BUKIT SANGKAL JL. MUSI RAYA BARAT NO. SWADAYA LR AMAN 171 RT 07 JL. RESIDEN A. CANDI WELAN NO. RUSTAM EFENDI/MEGAHRIA BLOK K NO. PURBAN 763 JL URIP SUMOHARJONO. VETERAN Lr. 17 JL.310953 .MASJID LAMA NO. 25 JL. 7093 C LANTAI 3 JL.

0711-350445 JL. SEGARAN NO. SIALANG KEC. DEMPO DALAM 267 JL.5 NO. H. 15 ILIR JL. MUSI RAYA BARAT NO. DIKA BLOK K2 TELP. KANCIL PUTIH RAYA 37 TELP. 33 RT. BURLIAN NO.0711-713203 JL.TAMAN UBUD NO. MAKRAYU NO.20 KEL. RATU SIANUM NO. 292 A TELP. 006 RW. PUTRI RAMBUT SELAKO RT. RAMBUTAN NO. 73 RT. 16 TELP. 65 LEMABANG JL. 745 C TELP. BUKIT SANGKAL KALI DONI JL. 0711-321704 JL. 0711-321704 JL. 329 RT. 499 B TELP. H. 754 B TEP. 0711-322032 JL. JAYA INDAH /RUKUN 2 NO. H. KEMANG NO. 1079 RT.9 KEL. 20 ILIR JL. KENTEN PERMAI BLOK J-I RT. KARTIKA I BLOK AI RT. 18 KEL.BUKIT SANGKAL JL. TENGKURUK PERMAI B/54 KOMP.47/14 JL. 0711-445984 JL. TALANG KERANGGA NO.11 TELP. DEMANG LEBAR DAUN TELP. RE MARTADINATA N0. 39 TELP. 31 KOMPLEK LIR BARAT PERMAI TELP. 30 KEL. 0711-711400 JL. BURLIAN NO. 1506 TELP. KARYA BARU JL.21 JL. RESIDEN HA ROZAK . 0711-372210 KOMP.0711-713203 JL. 188 C JL. SEMANGKA IV NO.KENTEN HILL BLOK G NO.0711-414162 JL. SUNGAI SAHANG LR. 0711-361243 JL.KENTEN PERMAI BLOK A NO. KOPRAL UMAR SAID KM. 142/389 A . JENDERAL SUDIRMAN NO.JL. RE MARTADINATA NO. 64 TELP. LUNJUK JAYA 71 BUKIT BESAR ELP. SUDIRMAN NO. 188 C JL. 2 TELP. BURLIAN NO. BANGAU NO. 0711-357623 JL. 0711-365941 JL.0711-819206 JL. 0711-819206 KOMP.234-235 TELP.01/02 26 ILIR JL. KOL.11 TELP. 0711-377753 KOMP.II NO. RADIAL BLOK DI NO. 0711-412060 JL.0711-414162 JL. 1072/76 TELP. KOL. 0711-363643 JL. 0711-440460 JL. A-5 JL. KENTEN HILL BLOK G NO. SRIJAYA NO. 1088 A RT. RAMBUTAN NO.3621 JL. 3. DOSEN UNSRI B-20 BUKIT LAMA TELP. MANUMBRING NO.RAMBUTAN NO.11 KOMP. DEMPO LUAR NO. SUDIRMAN NO. 347 KOMP.0711-311772 JL. 1506 TELP. 0711-310953 JL.365706 PULAU MAS PLAZA LT. SRIJAYA NO.P. 1088 A RT. 0711-707784 JL. TANAH MERAH NO. SAKO JL.12 TELP. 0711-7321439 JL. 27 TELP. SEKIP BENDUNG INDAH I NO. JEND. 0711-414648 JL. 16 0711-363643 JL.024/007 KEL. 3212 KEL. 18 A TELP. 02 TE. 12 TELP. 0711 . JEND.33 RW.15 ILIR JL. KOL. RUSUN BLOK 53 RT.15 TELP. 499 KEL. BERINGIN JANGGUT II NO. VETERAN/MENUMBING NO. PASAR 16 ILIR NO.

MAYORRUSLAN NO. SUDIRMAN NO. 81 . LETKOL ISKANDAR NO. ROZAK/GAJAH BLOK JJ NO. 66 JL. 14 RT. 812 TELP. ISA LRG. A. 001 RT. ROZAK NO. 0711-365311 JL. 247/171 RT.33 RW.19 KEL. 0711-361380 JL. 2886 RT. 82 KEL. SUDIRMAN NO. BUKIT SANGKAL JL.025 RW. JEND. TEMENGGUNG NO. H. YANI NO. JEND. SUDIRMAN NO.1 JL. KEDAMAIAN PERMAI BLOK Q-23 JL. 0711-410560 JL. 0711-360169 JL. LETKOL ISKANDAR NO.6 NO. JEND. TAPIR KOMP. RESIDEN A. RESIDEN A. BASUKI RAHMAT NO. ROZAK NO. ISA NO. JEND. CHOTIB NO. 0711-370002 JL. 0711-378336 JL.0711-311250 JL. M. KAPTEN A. 36 TELP. MANGKU NEGARA NO. 1678 RT. 205 TELP. 5 JL. 514 D JL. 0711-717000 JL. 380 TELP. 40/349 JL. 81 PALEMBANG JL. ACETYLINE NO. 01 TELP. 0711-718777 JL. RESIDEN H. BURLIAN NO.KEBUN SIRIH NO. DASAR PLG JL. 19/2133 RT. BASUKI RAHMAT NO. MUSI RAYA/BAUNG I NO. POLTEK LRG. PUDING NO. SUDIRMAN NO. JEND.CINTA DAMAI NO. 9 A LT. 3318 KEL. 0711-7012349 JL.45 TELP. BENDUNGAN LRG. JEND. RADIAL NO. LETKOL ISKANDAR NO.22 JL. 135 TELP. 45 PALEMBANG JL. 24 ILIR TELP.006 JL. RIVAI NO. SUDIRMAN NO. 0711-410560 JL. KARET NO.A. 525 JL. MP. LETKOLISKANDAR NO. 10 24 ILIR JL. 1410 RT. 0711-314100 JL. A. 9 JL. 3261 RT. 20 ILIR D III JL. 115 KEL. 1213 RT. 3261 JL. 612 JL. SUDIRMAN 45 H TELP. 630 A TELP. 1188 B JL. DR. 0711-360169 JL. 38 RT.13 JL. LAYANG-LAYANG NO. 45 LT. 24 JL. 08 KOMP. SUDIRMAN NO. 8 KENTEN JL. 001 RT. PIPIT II NO. 32 JL. SUDIRMAN NO. 2681 JL. MAYOR SALIM BATUBARA NO. ROZAK NO. II TELP. A. 630 A TELP. SUKA BANGUN II KM. 1866 JL. KEBON SIRIH JL. B RT. JEND. 0711-7012349 JL. YANI NO.02/05 JL. LETKOL ISKANDAR NO. JEND.03 TELP. 18 H JL. SERSAN KKO USMAN ALI NO. JEND. FOTOGRAFI NO. RIAU NO.M.LRG. KOL. JEND. 1 JL. 9ILIR JL. 58 JL. DR.275 17 ILIR TELP. MAYOR SANTOSO LR. MANUNGGAL IV NO. ANDALAS NO. SABUKINGKING NO.

0711-716118 KOMP.12 ABC TELP. A. A. SUKABANGUN I LRG.0711-510765 PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA CE 17 JL.8 JL. DI. 5497 JL. ABUSAMAH VILLA SUKAJAYA INDAH BLOK. 663 18 ILIR JL. LANGGAR NO.51/16 JL. LETDA. J NO. YANI NO. 0711-510751 JL. INSPEKTUR MARZUKI KOMP.16 TELP.12 KOMPLEK SUKARAMI INDAH BLOK. 1070 RT. 107 TELP.28 TELP. SUDIRMAN NO. 0711-358695 JL. A. DI. 0711-510765 JL. YANI NO.0711-317849 JL.84 KOMP. 32 TELP.01 . KOL. ALI GATMIR NO. JEND. KENANGA NO. KAPTEN ABDULLAH NO.559 A TELP.1 JL.6 TELP.106 PLAJU JL.04 JL.2 JL. ANGGREK RAYA NO. LETJEN. TANJUNG RT. BAMBANG UTOYO NO. SIRNA LRG. 84 TELP. 0711-510760 JL.12 D TELP. MASJID II NO.PANJAITAN NO.01 JL. 4889 TELP. 0711-825453 JL. 803 RT. HASAN HAKIM NO. PRODUKSIM NO. 0711-366999 JL. SUDIRMAN NO. RA.4 JL. 4 MULTIWAHANA SAKO JL. 4890 TELP.20 / 1859 JL.0711-717849 JL.18 TELP. YKPI 48 JL. 0711-412869 KOMP. 0711-510751 JL. PHDM INDAH 21 PHDM II NO.0711-716118 JL.JL. SUDIRMAN NO.177 JL.383 C 16 ULU JL. SUDIRMAN 3261 JL.80 JL. PATRA II BLOK I NO.4 RW. JEND. SUDIRMAN NO.0711-320272 JL. 0711-515927 JL. YANI NO. 15 TELP. PANJAITAN LRG.08 RW. GRIYA PRAJA F-3 JL. H. PANJAITAN LRG.52 JL. BETET NO. RAYA KM.II TELP. 0711-362456 JL. TALANG BANTEN NO. JEND. PHDM 21 PHDM II NO.564 TELP.123 TELP. JEND. ROZAK NO. 0711-515928 JL.05 PLAJU ULU TELP. ADIL NO.84 TELP.0711-369215 JL. A. JEND. MURNI NO.313 RT. SLAMET RIADY NO. RATU SIANUM LRG. PHDM 21 PHDM II NO. OGAN NO. JEND. 08127819257 JL. RATU SIANUM LRG. LINGKARAN I NO. 1224/5-A TELP.37 RW. 366 RT.52 KM.55/70 JL. H NO. SELATAN SUNGAI REBO NO. DI. RE. PANGERAN ANTASARI NO. YANI NO. A. MARTADINATA NO. YAKTAPENA NO. YANI NO. A. ASAHAN RAYA NO. JEND. SULAIMAN AMIN KOM.11 3463 ALANG-ALANG LEBAR JL. KAPTEN ABDULLAH NO.1 A KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK D.135 D JL.

JEND. JEND. U-5 JL.3-4 ULU JL.106 JL.II JL. ARBEI KOMPLEKS SUKARAMI INDAH BLOK A-5 NO. MANGKUBUMI NO. A. ASYIK NO. TALANG SEMUT JL. ROZAK NO. KOL. SUDIRMAN NO. ALI GATHMIR NO.ROZAK NO.35 TELP.261 RT. KOMP.25 JL. PROKLAMASI BLOK J NO. SWADAYA LRG. SLAMET RIADY NO. SUDIRMAN NO.0711-7072472 JL.22 RT. DUKU JL.42 F TELP.135 D TELP. PUNAI II NO. DEMANG HILL BLOK C 12 JL.418 B-6 JL. JEND. SUDIRMAN NO.120 JL.14B JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 47B JL.004 TELP. DI.453 KEL. SLAMET RIADY NO. ATMO NO. JEND. SUDIRMAN 500/36B KEL. YANI YAKTAPENA I NO. A.0711-711212 JL. MESJID LAMA NO. SUDIRMAN NO.45 G JL.05 KEL TALANG KELAPA JL. JEND.09 JL.0711-350650 JL. 45 G JL. JEND. ACHMAD DAHLAN NO. JEND.598-C RT.07/24 JL.1659 KEL.37 C KEL 20 ILIR JL.03 LOROK PAKJO JL. KH.7/881 JL.774 KEL 20 ILIR JL. SUKARNO HATTA NO.0711-7030150 KOMP. SUKARAMI INDAH BLOK L-12 JL.6 TELP.25 RW.II NO.AA3 JL. RESIDEN A. 106 JL. A1 NO. SUDIRMAN NO. BERINGIN JANGGUT II DIKA LT. KMS. PANJAITAN LRG. JEND. SUDIRMAN NO. HM. SLAMET RIADY NO.5 JL.0711-378737 JL. SUDIRMAN NO.0711-350650 JL. 13 ILIR JL. KEBUN BUNGA KM.017 RW.44 C KEL. 20 ILIR JL. SULTAN AGUNG NO.9 VILLA ANGKASA PERMAI BLOK. KOL. SEI LAIS NO. DEMANG VI KOMP. 106 JL. SLAMET RIADY NO.1966 RT.E-3 . JEND.3292 PAKJO JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. H.11 RT. GAYA BARU NO. SUDIRMAN NO. SLAMET RIADY NO. TIMOR NO.07 JL.8 TELP. TULANG BAWANG BLOK. 18 BUKIT SEJAHTERA BLOK U NO. BURLIAN NO.09 JL. 68 RT. JEND. SUDIRMAN NO. SUDIRMAN NO.20-06 / 93 KEL.01 RT.81 TELP.103 LT.0711815011 JL. JEND. PERIKANAN V-B NO. LET KASNARIANSYAH NO. LETDA.JL.17 KEL. PUTAK 8 NO.45 TELP.32 RW.287 / 526 JL.246 JL.3 TELP.0711-361857 JL.0711-515000 JL. 20 ILIR JL.

1989 RT.55 RT.07 JL.1171 TELP.JL. PANJAITAN NO.1902 TELP.635 TELP.122 KEL.1214 TELP.17 ILIR JL.04 JL. LETNAN SAYUTI NO.59 TELP. ANGKATAN 66 LRG.0711-317207 JL. DEMPO LUAR NO.30 ILIR JL.0711-321937 JL. DWIKORA II NO.24 JL. SIALANG SAKO JL.764 RT.276 RT. H. TAKEDA NO.1423 JL. LETNAN SAYUTI NO.0711-367883 JL.0711-367883 JL. DWIKORA II NO. MERAK NO. ALI GATMIR NO. PANGERAN ANTASARI NO. KARIM KADIR NO.05 KENTEN JL. LETTU A.67 A TELP.17/06 KEL.0711-240241 JL.02 JL. KIDUNG NO.0711-310497 JL.0711-367883 JL.09 JL.16820 TELP. 61 JL. SUKARJO HARJO WARDOYO NO. LETTU. 1128 B JL.65 JL. SEPAKAT JAYA NO.931/4 KEL1 ILIR JL. TALANG KARET NO.0711-364802 JL. MANUNGGAL VI NO.0711-317207 JL. KOL.10 JL.0711-7539635 KOMPLEK SUKARAME PATRA PERMAI 2 BLOK. PANCA SARI NO.RIVAI NO. BASUKI RAHMAT NO. DWIKORA II NO. JEND.0711-358488 JL. SUPER SEMAR LRG. 375 JL. SUKOREJO NO.152B JL. DWIKORA II N0.30 ILIR TELP. KAPTEN A. LRG. SUDIRMAN NO.02 RT.51 RT.107 JL. YOS SUDARSO NO.8 . SUDIRMAN NO. MANUNGGAL VI NO.3525/1123 RT. MANUNGGAL VI NO. VETERAN NO.1551 KM.97A JL.21 JL. SINGKIL NO.3 RT. RAYA PALEMBANG-BETUNG NO. TEMBESU NO. SUDIRMAN NO.16 JL. JEND.540 TELP.1027 TELP.K 103 JL.572 JL.4 TELP. DI. DEMPO RAYA NO.66 KEL.55-B RT. KAMBOJA NO. GERSIK LRG. MANDI API BLOK.533 TELP. RONI BELUT NO.165 TELP. JEND. SEI PANGERAN JL.0711-358488 JL.0711-310497 JL.0711-810526 JL. LETKOL ISKANDAR NO. DEMPO DALAM NO. SUDIRMAN NO. KEPALA KAMPUNG NO.498 RT.1790 KEL. BURLIAN NO.65 TELP.18 KEL.P NO.0711-312194 JL. PEMBAYUN NO.18 ILIR JL.2814 TELP.6-C JL.17 JL.24 RW. JEND. BRIGJEN DHANI EFFENDI NO. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.08 JL.66 KEL.19 SRIJAYA JL. MANUNGGAL VI NO.106 B JL. DWIKORA II NO.16 TELP.0711-358488 JL.

2233 RT.399 JL.0711-442251 JL. DEMPO LUAR NO. SRIRAYA 4 NO. PS.06 JL.41 JL. VETERAN NO. ROZAK NO.67-A / 2237 KEL. 444 RT. SAID TOYIB NO.2 TELP. SUDIRMAN NO.52-57 KEL.0711-811884 JL.3 KOMPLEK PT.19 NO. RADIAL LRG. KOL.JL.49/47 JL.512 JL.4448 JL. RADIAL LRG.189/150 D TELP.0711-713042 JL.724 JL.49 TELP.1551 KM. RESIDEN A.11 TELP.20 ILIR JL.585 E KEL.73 RT.7A TELP.322 JL.30 ILIR JL.42 TELP. K.9A KOMP.0711-442425 JL. ROZAK NO.11 JL.17 KEBON SIRIH KENTEN JL. SUDIRMAN NO. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 313A RT.58 JL. MAYOR SANTOSO NO.0711-814626 JL.16 KEL BUKIT SANGKAL TELP. PULAU NO.0711-714504 JL. SUKARJO HARJO WARDOYO GG.33 RW.18 JL. SUDIRMAN NO. ANGKATAN 66 NO. TAMAN KENTEN NO.375 JL. ATMO NO. KENARI I NO. BURLIAN KM. KOL. SAID TOYIB NO.28 RT. 20 ILIR JL.24 JL. JEND.0711-359639 JL.0711-511539 JL. SAID TOYIB NO.1222 JL.I.37 JL.35 JL. SEGARAN NO. 17 ILIR JL. KOL. VETERAN / BUKIT BATU NO. LINGKARAN I NO. PHDM VII NO.B NO. ONGLEN NO. 16 KEL. MARTADINATA NO. TAKEDA NO. VETERAN NO. MANGKU NEGARA NO. PUSRI SEI SELAYUR TELP. A. LETNAN SAYUTI NO.ANWAR MANGKU LRG. KEDUKAN BUKIT NO.1031 TELP.3 . KOL. MP. TAMAN KENTEN NO. SABOKINGKING NO. JEND.16 KEL. ATMO NO.284 KEL.0711-362312 JL. RE.8 JL.8 JL.0711-711028 JL.32 TELP. 27 B PALEMBANG JL.5486 F TELP. ARIODILLAH NO. 14 ULU TELP. BURLIAN NO.60 JL.63 JL. WAHANA ASRI NO. JEND. RESIDEN A. MELATI II RT.0711-322665 JL. TEMBESU NO.6 JL. LAUTAN LRG. MELATI II RT. DWIKORA I NO. DEMPO LUAR NO. SUNGAI SELAYUR LRG. YANI NO.032 KALIDONI JL.19 NO. SEGARAN NO. MACAN KUMBANG II N0. JEND.0711-712222 JL.10 0711-351862 JL.20 ILIR JL. H.1127 RT. TAMAN INDAH BLOK.7 RW. H.4209 RT.1357 JL.

50 . VETERAN NO.97 TELP. A.1212 RT.22 ILIR TELP.20/07 KEL. PETALING NO. KIKIM I BLOK S NO.24 ILIR JL.5 JL. AKIB NO. PERUMAHAN RAKYAT NO. AKIP NO. JEND.0711-417762 JL.03 RW.24 JL.0711-365738 JL. LETNAN SIMANJUNTAK NO. R.1133 / 16120 TELP.006 RW.D-4 NO.14 KEL. KARYA BARU JL.D-I NO.45 RT.1 KEL.952 RT. ISA 4B TELP. 248 RT. SELINCAH I/II NO.0711-311039 JL. M.379 JL.0711-512000 JL. 20 ILIR KOMPLEK CITRA KENCANA I NO.621 JL. VETERAN NO.3 RT. SIKATAN NO. RIVAI NO. KAPTEN A.20 RT.1909 JL.A-20 KEL. SERSAN ZAINI NO.22 JL. TALANG KELAPA JL.0711-355938 JL. SEI BUAH JL.W KEDAMAIAN PERMAI TELP.73 KEL. 20 ILIR DIKA SHOPPING CENTRE LT. PIPA NO.003 JL. ROZAK LRG.689 KM.16 TELP. BUKIT SANGKAL JL. DWIKORA II NO. SUKAMTO LR. JEND.8 BLOK. 45 RT. MAYOR SANTOSO NO. KEBUN SIRIH NO.0711-313823 JL.24 TELP.4. LET. DATUK M.67/25 KEL. JEND. SUDIRMAN NO.8 TAMAN SASANA PATRA JL. 20 ILIR JL.020 RW. SWADAYA NO.2793 RT.4. A3 JL. DR.5502 TELP.1146 RT.04 KEL.14 RT. HAKIM NO. PHDM IV NO. MUROD NO.A-7 KOMPLEK PU TELP.0711-369880 JL.68 KM.5 KOMPLEK BOUGENVILIE MAS BLOK. SUDIRMAN NO. SERSAN ZAINI NO. SERSAN WAHAB NO.28 KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK.0711-717812 JL.11 KM.3245 TELP. KEBUN BUNGA KOMPLEK GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. DR. RIVAI NO. MAYOR SALIM BATUBARA NO.0711-711805 JL. MACAN II NO.51 KEL.2 RT. MARTADINATA NO.65 TELP. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. DR. AMALIA NO. M.007 JL.0711-350655 JL.SEGARAN LRG.0711-321569 JL. LAUT WIRATNO NO. RE.0711-311039 JL.0711-360506 JL. 20 ILIR II JL.61 RT.3208-E KEL.22 JL.27 B TELP. LETKOL ISKANDAR NO.0711-825367 LRG.78 KEL.14 RW. TUNGGAL NO.12 JL. KAPTEN A.20 TELP. HAKIM NO. JEND. YANI NO. SUDIRMAN NO.2049 / 7053 KEL.902 A KEL.9 KOMPLEK PAKJO TELP. PAM NO.1074 KEMUNING JL. KH. RESIDEN A.80 RW. MAYOR RUSLAN LRG.336 SAKO JL. ANGGREK BLOK B-4 NO.46 KEL.JL.0711-378708 JL.II B-3 TELP.5 JL. 15 ILIR TELP.16120-B RT. PINANG ID 108 RT.0711-710832 JL. BUKIT LAMA JL.

JEND.19 JL. YAYASAN I LRG. VETERAN NO. KELAPA GADING KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK.56 KEC. RUSTAM EFFENDI BLOK. TANJUNG BURUNG NO.211 RT. BERSAMA NO. KERANGGA WIRO SENTIKO NO.5 JL.JL. AZHARI NO.0711-7091980 JL.282 TELP. SUDIRMAN NO.0711-814896 JL. PASAR 16 KEBUMEN LAUT NO. KARTINI NO. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO. SUDIRMAN NO.27 RW. 26 RT 37 JL.47-A JL. JOKO NO.1358 H SEI PANGERAN JL.22 TELP.53 ILIR BARAT I JL.0711-410265 JL.64 KEL. JEND. SWADAYA PERIKANAN TELP.06 JL.8 KEL. JL.0711-360606 JL.103 TELP.YANI NO.584-B JL.47-A JL. BUKIT LAMA JL. SUDIRMAN NO.1443 KEL. KRAKATAU NO. LETNAN MUROD NO. KALIDONI TELP.A-2 KM. JEND. SUDIRMAN JL.0711-354403 .05 KEL. JOKO NO. JEND.584-B JL. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO. HM. TALANG JAWA NO.08 RT. TALANG SEMUT JL. JEND. SERASAN NO.7 KEL.39 RW.12 / 1 12 ULU JL. A. MAS KEREBET BLOK A-1 NO.0711-310113 JL. 30 ILIR JL. SAKTI WIRATAMA NO.A-3 KEL. BANGKA NO. JEND.38 KEL. MANUNGGAL NO.06 KEL. MARTADINATA NO. MAYOR SENTOSA NO.0711-443515 JL. MARTADINATA NO. JEND.439 JL.8 ULU SEBERANG ULU I JL. JEND. 3 ILIR JL.924 TELP.37A TELP. BOUGENVILLE MAS BLOK. P. DWIKORA I NO.101 JL. SUDIRMAN LRG.04/573 JL.07 SAKO JL.YUPITER NO. 1C 2 ILIR PALEMBANG JL. ISWAYUDI NO.7 JL. LETKOL ISKANDAR NO. NASKAH LRG. SIDO ING KENAYAN NO.B-8 JL. BERINGIN JANGGUT I NO. KH.1265 JL. RYACUDU NO. KANCIL PUTIH II NO. RAJAWALI NO. JJL. SUDIRMAN NO.05 KEL. 9 ILIR JL. RE. KRAKATAU NO.ILIR TIMUR JL.77 KEC.G-16 JL. TALANG SEMUT JL.8 ULU JL.08 JL. BANGKA NO.6 JL. BAY SALIM NO.222 JL.102 JL.0711-362963 JL.47-A JL.19 JL. RE. BAY PASS RT.10 JL. LETKOL ISKANDAR NO.20 RT. ISWAHYUDI LRG.07 JL.45 JL. TP.3552 RT. BAMBANG UTOYO NO.3139 RT. TALANG SEMUT TELP.

PERINTIS KEMERDEKAAN NO. ISA NO. 09 JL. 01/52 RT.28 telp. PT. JEND. 510009 JL TP. ICHSAN NO. BANGAU NO. 8 JL. 36 JL. 1KEL DUKU KEC. 67 JL.319734 JL. 313626 KOMP. ROZAK NO.DEMPO LUAR NO. A. INS MARZUKI NO.31 JL. 26 KEL. J. DI . PUNAI 5 NO. VILLA ANGKASA BLOK C NO. 366659 JL.B II telp. 31 B RT. 8 ILIR JL. FLAMBOYAN NO. CITRA DAMAI I BLOK J-6 KJL. 819494 JL. TP. PHDM XII NO. 11 JL. 1 KOMP. 32. 42 KEL. UMAR NO. TP. 290 JL. 32 JL. 2301 E RT.833E JL. 124 JL. 69 C JL. 356817 JL. 715059 KOMP. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. MUTIARA SIGUNTANG NO.ALANG LEBAR JL. SIDO ING KENAYAN NO. RUSTAM EFFENDINO. LINGKARAN I 310 D telp. 44 KEL. TEMBESU NO. MADANG NO. 17 ILIR ILIR TIMUR I JL. 559 telp. 2 JL. 13 JL. 02 telp. DEMANG LEBAR DAUN N. SMB II NO. RUSTAM EFFENDI NO.421096 JL. S. 45 BLOK H NO. 304 telp. 571 telp. RUSTAM EFFENDY NO. PAPERA NO. 1105 RT.M. VETERAN LR. JAMBU NO. TMBEU NO. 8/ 35 KOMP. 114 B telp. M. 11 KEL.JL. LETDA RONI BELUT NO.594828 JL. 99 A RT. 9 ILIR JL. 3. CE NO. MANGKUBMI NO.79 RT. 352345 JL. BATU ITEM NO. VILLA ANGKASA BLOK C NO. 1281 RT. RAWA BANDUNG Lr. 8 ULU telp. 1128 JL. ILIR TIMUR II JL. 77 telp. SAPTA MARGA J-4 telp. 24 KERTAPATI JL. PUSRUI telp. KI MEROGAN NO. LAWANG KIDUL telp.310745 JL. OGAN BAU KERTAPATI JL. 67 17 ILR JL. KENTEN PERMAI PG/ 016 JL. 13 KEL. PAHLAWAN . 68 JL. 20 ILIR telp.6 ALANG. BUNGARAN INO. 310735 JL. 16 RW. MP MANGKUNEGARA KOMP. SAPTA MARGA KOMP. SUDIRMAN KM. 1127 JL. AKBP H. 41 JL. ANGKATAN NO. 712658 JL. CITRA DAMAI A-14 JL.5 RT. SULTAN MANSYUR KOMP. LINGKARAN NO 1 NO. 01 RW01 KEL. VETERAN NO. ABIKUSNO COKROSOYOSO NO. DR. RE MARTADINATA KOMP. MESJID LAMANO. 519 KEL.PANJAITAN NO. TEMBESU NO. 38 SEI PANGERAN JL.

28/02 JALAN DEMANG LEBAR DAUN NO. SEMERU NO. 16 RT/RW. SUDIRMAN NO. 42 KEL. II NO. 10/2 IT II JL. 783 RT 15 KEL. 1 RT 10 A KEL. SERSAN KAO BADARUDDIN NO. PASUNDAN NO. ANGKATAN 45 F29 IB I JL. RESIDEN H. 136 D RT20 RW 05 IT II JL. 3/9 IB I .JL. JEND. PERIKANAN V-B NO.12/13 RT/RW. SEI. 4 RT. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II RT 36/12 JL. 58 C RT/RW. 2 BUKIT SANGKAL KALIDONI JL.51 KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK BR 6 RT/RW 14/04 JL.65 HL. ROZAK NO. 34/5 JL. RAYA PALEMBANG INDERALAYA RUKO SRIWIJAYA MAS B-27 JL. 06 KALIDONI KENTEN UJUNG JL. 21/6 JL. 01/01 JL. 22 RT/RW. 30 RT 27 3 ILIR JL. IAIN NO. 18 RT/RW 01/01 KEPANDEAN BARU JL. TALANG BANTEN RT 28 A KEL. SAKO JL. 24 ILIR JL. 331 A KEL. LRG. SWADAYA LRG. NANDING 1 NO. TP RUSTAM EFENDI NO. ANWAR SASTRO LRG. 121 IB I JL. 2664 A RT/RW 10/4 IT I JL. DOKTER M. 1512 RT/RW. 19 RT/RW. BERINGIN NO 71 KOMP. DEMANG LEBAR DAUN NO. 551 RT 12 JL. 17 ILIR JL. 28/7 IB I JL.58C RT/RW. PRAJURIT NAZARUDIN NO. SUDIRMAN KOMP.1036A JL. A. KENTEN PERMAI NO. 6 RT/RW. 261 RT/RW/ 03/01 KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA BLOK L2 NO. KOMP. BUKIT SANGKAL JL. ANGKATAN 45 BLOK F 29 IB I JL. 29/06 KALIDONI JL. PRIBUMI NO.13 RT. BAMBANG UTOYO NO. KAPTEN MARZUKI NO. KULI NO 1239 RT/RW/ 21/07 JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 0101 RT/RW. 4 BLOK. JEND.. RESIDEN A.95B KEL. 28/7 IB I JL.25 RT/RW 06/01 KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. ANGKATAN 45 RT/RW.10 RT. SUDIRMAN NO.SUDIRMAN NO. MANGKUBUMI LRG. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 075/22 JL. MAYOR ZEN LORONGA WANA ASRI NO. MAY JEN KAV.51 JL.58C RT/RW. 21/116 RT/RW. LAWANG KIDUL JL. JEND. 13 ULU JL. 64 RT 15 RW 06 IT 2 JL. 19/04 JL. INSPEKTUR MARZUKI NO. 02/01 JL. R. KKO PERUMAHAN RAKYAT NO. LAPANGAN PASIR NO. ROZAK NO. D8 NO. DEMPO NO. PELTU TULUS YAHYA NO. JEND. 20/07 JL. 95 RT 05 KEL. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. SUNGAI BUAH JL. 2478 RT/RW. SIRING AGUNG JL.58C RT/RW.10 RT.BUAH KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. 04/09 KEL. 15 ILIR JL. 50 B 18 ILIR JL. LINGKARAN 1 NO. ISPEKTUR MARZUKI LRG. PATRA II NO. ISA NO. 01 KEL. PLAJU JL. 1-2 KEL. DEMANG LEBAR DAUN NO. RESIDEN A ROZAK NO.

29/7 KEL. 37/02 JL. PRIBADI NO. GAJAH 7 BLOK BB NO. IT I JL.1 NO. DI PANJAITAN NO. 33/12 JL.111 KEL. JEND SUDIRMAN NO. BURLIAN NO. LRG.KOMPLEK RUSUN BLOK 90 LT.5 NO.2721 RT.1607/42 RT/RW. MELATI NO. DUKU JL. SEKOLAH G NO. SLAMET RIADY NO. AZIZ KM4.17 ILIR IT I JL.385 C 17ILIR IT I JL. CIVO NO.BAYSALIM NO.5 8 ULU JL. 23/8 JL.1543 RT/RW. DEMANG LEBAR DAUN NO. PAKJO JL. TEGAL BINANGUN NO.532 KEL. SUKABANGUN KOMP.21 D KEL. MUHAJIRIN 2 NO. TRIKORA LOR. MAGA NO. YANI NO.31/520 KEL. SRIJAYA JL. INSPEKTUR MARZUKI LR.KAMBOJA NO.11 KOMP. SUDIRMAN NO. CITRA GARDEN BLOK D/10 RT/RW.216/217 RT/RW.3248 KEL.48 JL. M.37 RT. 5/3 JL.20 ILIR JL. MAYOR RUSLAN NO.27 JL. LETDA A.212 KEL. JEND.1052 RT/RW.6 KEL. DWIKORA II BLOK H 21 LRG.1017 RT/RW. ROZAK LRG.2404 RT. 38/8 JL. KACA PIRING NO.52 JL. SEI.37/13 JL. JEND.18/7 KOMPLEK RSS GRIYA HARAPAN BLOK G NO.JL. PAKJO IB IB I KOMPLEK VILLA ANGKASA PERMAI BLOK E1 JL. OGAN NO.40 JL. DI PANJAITAN LRG.20 RT/RW. SIALANG . 01/01 JL. 22/8 JL.21 D RT/RW.2810/1125 RT/RW. MAY SALIM BATUBARA NO. LETDA A. SULTAN SYAHRIR LRG. MAY ZEN RT. PUSRI JL. TAMAN ANGGREK NO. SUKAJAYA LRG. ISA NO. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.1 JL.11 RT/RW. SIARAN KOMP.ALANG LEBAR JL. 21/06 JL.664B RT/RW.56/I KEL. KOL. 15 ILIR KEC.ROZAK LOR. DI PANJAITAN LOR. SAPTA MARGA KOMP.29 RT/RW. 18 ILIR JL. H. 15/6 JL.37 KEL. SENTOSA LR.VILLA GARDENA III BLOK C 22 RT. IDAMAN NO.739 JL.1628 RT/RW.44 JL. PENGADILAN NO. SAID TOYIB LRG. JEND SUDIRMAN NO.375 LRG. 50/19 JL. 31/10 JL. SUDIRMAN NO 56 I-J 17 ILIR JL. BAKTI JAYA RT/RW. KARYAWAN I NO. LOR. BAYUNG LINCIR III NO.18 KEL. VETERAN NO. 18/05 JL. ALANG .12 KEL 26 ILIR JL. 31 JL. DR. DI PANJAITAN LRG 1/2 RT/RW.BANGSAL KULIT NO.1004 RT/RW. 15/5 IT I JL. IRIGASI LR.3 KEDAMAIAN PERMAI JL. PAKJO JL. A. 20/3 SUKA JAYA JL.198 KEL. TANJUNG NO. SELAYUR JL. PLAJU JL. DI PANJAITAN LRG.KEBUN SIRIH NO. DEMPO DALAM NO.48/47 RT/RW.

28 F KEL.9 JL. M. YAYASAN 1 NO. ANGKATAN 45 RUKO MANDIRI BLOK B2 NO. SILABERANTI NO.13 KEL. 29/09 JL. 184/178 RT/RW. MAYOR RUSLAN RT/RW 13/06 JL. YANI LRG. DWIKORA LRG. KEMUNING JL. BUKIT KENTEN LRG. MAYOR RUSLAN LRG.117 RT. A. KHA. SERSAN SANI KOMP. JEND. 13/03 KEL. 9/2 KEL. SAKO JL. ISA NO. KARYA NO. TIRTA MULYO RT. KANCIL PUTIH JAYA NO. BANGAU NO. 17 SAKO JL. KEPANDEAN JL. PANGERAN IT I JL. PANJAITAN NO. 56 RW. BRIG. 16 RT 35 JL. TUGU MULYO NO. SEI. 551 RT 20 KEL. 2040 RT 26 RW 7 KEC. 40 KEBUN BUNGA JL. SUKABANGUN 2 RT/RW 35/7 JL. MAY. 23/08 JL. HAKIM NO. HANGTUA NO. 122 RT 07 23 ILIR JL.5 NO.23 JL. VETERAN LRG. 1674/1 RT/RW. A. ANGKATAN 45 LRG. 2060 RT/RW. 2484 RT 046 RW 10 SU I JL. 114 RT 37 JL. 22/08 KEL. JEND SUDIRMAN NO. 574 JL. 15/05 KEL 20 ILIR JL. 4. 16120 RT/RW. H AZIZ KM. 6768 RT/RW 22. VETERAN NO. YANI LRG. 26/09 JL. KACA PIRING NO. 147 RT/RW. SEBATOK NO. FAQIH USMAN NO. DUKU JL. BAMBANG UTOYO NO. DEMPO DALAM NO. 9 ILIR JL. SEDUDUK PUTIH NO. 3 ILIR JL. GOTONG ROYONG NO. 06 SUKABANGUN JL. KADIR NO. DR. DI. 47 RT/RW.07 JL. 39 RW. 1312 RT/RW. SERSAN SANI NO. SUDIRMAN NO.7 RT/RW. LETNAN MUKMIN NO. 521 RT. 32/11 JL. VIONER NO. NIBUNG NO. 13 ILIR JL. 1270 RT/RW. 1092 A KEL. 3344 RT. HASAN KASIM RT. LUMPUR I NO. AUR NO. 08/02 JL. AZHARI LRG. 01/01 JL. 225 JL. 18/7 KEL.4 RT/RW. 20/07 20 ILIR . 23/06 JL.47 JL. MUSI RAYA BARAT/BAUNG 1 NO. 20 ILIR JL. SALIM BATUBARA NO. SILABERANTI JL. 114 RT/RW 01/01 JL. 8 ILIR JL. DEMANG LEBAR DAUN JL. ANG.1301 SEI. BLPT NO. DR. KASNARIANSAH NO.A.72 RT/RW. 15 ILIR IT 1 JL. 17/5 JL.51 KEL. 45 RUKO TAMAN MANDIRI D1-1 RT 22 JL.110 RT/RW.11 RT/RW. TUNAS JAYA III NO. 4296 KEL.102 RT/RW. KH A DAHLAN NO. SYECH ABDUL SOMAD NO.09/06 JL.JL.525 JL. 15/05 JL. 5543 RT/RW. KALI DONI PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK AM NO. SEGARAN VII NO. 24/09 TALANG SEMUT JL. LUBUK KAWAH LRG. 06/02 JL.1216 RT/RW. 1186 RT/RW.28 RT/RW. 46 RT/RW. 07 RT 10 KEL. 25/8 KEC. ARIODILLAH NO. LRG. KI GEDE ING SURO NO. TUNAS YAJA I NO.

5 RT/RW. 22 LANTAI 3 NO. 45 LRG. 20 ILIR IT I JL. MP. 27 JL. A 7 NO. SUKADARMA 3 NO. LETTU KARIM KADIR KOMP. LOROK. ARIO DILLAH IV NO. 10 RT/RW. DI PANJAITAN LRG. 14 RT/RW 9/6 JL. LETNAN JAIMAS LRG. SEPAKAT NO. 9 ILIR JL. RADIAL ATAU RUSUN BLOK. 33 RT 031 RW 07 BUKIT SANGKAL JL. DR. PEMIRI NO. 745 KEL. 3433 C KEL. 18 RT/RW 47/18 SAKO JL. 1858 JL. KOMP. 42/12 JL. 20 ILIR JL. TUNAS HARAPAN II JL. ANG. 16116 RT/RW/ 20/7 20 ILIR JL. 31 RT 32 JL. 20 ILIR JL. SAMPURNA RT/RW 42/12 LOROK PAKJO JL. SERSAN SANI LRG. SUKARAME JL. 2 B JL. DWIKORA 1 NO. PAKJO JL. MITRA PERMAI BLOK. BURLIAN NO. SUKARAME PATRA PERMAI JL. ARYO KEMUNING JL. 1/1097 RT/RW 16/06 JL. KOL. 4 JL. 26 RT 45 JL. JEND. HAKIM NO. 3912 RT 53 JL. MERAKSA NO. 312 JL. KOL. DEMANG V/31 RT/RW 45/13 KEL. KARYA 3 JL. 8 ULU JL. 121 RT/RW. DWIKORA I LRG. A NO. 1358 RT 26 SEI PANGERAN JL. 47-E RT/RW. PENDAWA NO. B NO. 265 RT 6 RW. AIPTU WAHAB NO. 30 A RT 20 A KEL. 7/3 2 ILIR JL. 3 RT. 304 A RT/RW. KOLONEL ATMO LRG. SIMARAGA LRG. ARIO DILLAH IV NO. VETERAN NO. PIPA REJA LRG. 06/02 . YANI NO. 564 RT. BURLIAN NO. H. ANGKATAN 45 LRG. A. IT 1 JL. PETANANG NO. INDAH JAYA NO. GRESIK NO. 2321 RT/RW 2/1 KEL. 2321 RT/RW 62/1 KEL. 66 LRG. 32/11 KEL. MESJID II NO. GRIYA PRUMNAS TALANG KELAPA BLOK. RAWAJAYA NO. 8 JL. 3 KEL. 20 ILIR JL. MANGGA BLOK. 08 JL.JL. RUDUS KOMP. 3 JL. SEDUDUK PUTIH I KOMP. SINTRAMAN JAYA NO. JEND SUDIRMAN NO. Q 16 JL. ALANG ALANG LEBAR JL. 17 JL. 27 JL. BENTENG BLOK H NO.A RONI NO. ALAMSYACH RATU PERWIRA NEGARA NO. 2501 RT/RW. 24 JL. ANG. 01/01 KEL. KASNARIANSYAH NO. TIGA PUTRI BLOK. B JL. TAIPENG NO. 1652 JL. 1551/28 JL. PDAM KOMP. LINGKARAN 1 NO. KI RANGGA WIRO SINTIKO NO. 25/10 JL. SAMPURNA 1 NO. 494F RT. KALIDONI INDAH PERMAI BLOK. WAHANA INDAH NO. MANGKUNEGARA LRG. H. 86 JL. SAYANGAN NO. 10/3 JL. H. J-27-G KEL. 1 RT/RW 19/07 KEL. SUDIRMAN 37 C KEC. JEND SUDIRMAN NO. TANJUNG KARANG NO. 20 ILIR JL. SRIWIJAYA BLOK. JEND. 17 JL. 07 RT/RW. SUDIRMAN NO. JEND.

SEROJA 3 NO. TAPAK LEBAR NO. GOTONG ROYONG NO. PEGANTINGAN NO. 118 RT 2 BUKIT SANGKAL JL. 19 JL. 571/ IA-9 JL. GOTONG ROYONG NO. KAMPUS BLOK F NO. PANGERAN SUBAKTI NO. 16 JL. 10 JL. 2907 JL. 04 JL. 20 ILIR JL. 92 JL. SEDUDUK PUTIH NO.147 RT/RW. 24 ILIR JL. ALI GATMIR NO. 20 A KOMP. CANDI WELAN NO. 37 8 ILIR JL.15 RT. MAYOR SANTOSO NO. ANGKATAN 45 RT. AKOL. 2937 RT/RW. 2 JL. PERTAMINA JL. H. JEND. 1010 . LEMATANG NO. 7/13 ILIR JL.62 KEL. 12 JL. 1119 KEC. PASAR 16 ILIR LR. IT. SMB II NO. KOMP. JEND. YANI LRG. 15 RT. 03 JL. SILABERANTI UJUNG RT. 6 JL. JEND. FAQI USMAN NO. 3 KALIDONI JL. BASUKI RAHMAT NO. YANI LRG. SARINGAN UTAMA NO. SUDIRMAN KM. AHMAD YANI LR.20 JL. 11 JL.1122 KEL. JEND SUDIRMAN NO. KARYA BERSAMA NO. SERUMPUN BUNGA SERAI LRG. GOTONG ROYONG NO. ISKANDAR D. 24 JL. 3138 KEL.JL. VETERAN NO. LUNJUK JAYA NO 71 RT. PHDM VI PERUM PHDM INDAH NO. 300-301 JL. MAYOR. JEND. H. SUKARAME INDAH BLOK. A. 4 RT. SUDIRMAN NO. BERLIAN NO. 395 D RW. MASJID NO. 27 RT. 20 ILIR III JL. 29 JL. RUSLAN NO. SUKAMTO LRG. 07 RW. SMB II NO. 26/118 BUKIT SANGKAL JL. A.2 RT. ILIR BARAT I JL. 11 KEC. R. BDN NO. 5486 F PALEMBANG JL. JEND. PANGERAN SIDO ING LAUTAN NO. 2907 JL. 3 NO.29 KEL. 1 ULU SU I JL. 1/70 DESA LINGGAU TJ. RESIDEN H. 542 JL. TEMBUS PATAL PUSRI NO. RATU SIANUM LR. SUDIRMAN NO. 09 JL. 4 RT. 515 RT.49 C JL. VETERAN/MENUMBING NO. 1636 JL. I JL. BUKIT BATU NO. MAYOR RUSLAN NO. B4/1 RT. SUDIRMAN NO. ENIM JL. 44/564 JL. 510 JL. 1124 ILIR JL. JEND. RESIDEN A. MAYOR RUSLAN NO.1 NO. ROZAK NO. 05/02 JL. GERSIK NO. 02/03 JL. 20 JL.44/564 JL. 26/118 RT/RW. AHMAD YANI LR. 50 JL. 365/44 A JL. LETKOL. 15/6 JL. A. ROZAK NO. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. GOTONG ROYONG NO. JEN.

29 JL. BUKIT SANGKAL JL. TP. TIRTA MUSI 30 ILIR JL. A. 24/9 JL. LETKOL ISKANDAR IBP BLOK. PATRIA II NO. 12 JL. R. ISWAHYUDI NO. 8 JL. 30 RT. TAMAN SISWA NO. 4 JL. 12 RT. PERDA BLOK. 25 RW. SIRNA RAGA LR. 2195 JL. KOL. 17 ILIR JL.5 KEL 20 ILIR . MALAKA III NO. ROZAK NO. 17 ILIR JL. SUKAMTO LRG. KOMP. 5 KE. C-16 RT/RW. 50 KERTAPATI JL. 20 ILIR JL. 17 RW. KOL. 77 RT. 1858 JL. 40 KOMP. 3837/195 KEL. 5/6 RT/RW. 43 RW. 6 JL. 17 E/132 RT. 16 KEL. RESIDEN A. 4 JL. 152 B JL. BASUKI RAHMAT NO. ROZAK NO. 10-6 RT. SERSAN WAHAB NO. 426 C KEL. VETERAN NO. VETERAN NO. 29 KEL 8 ILIR JL. KAP. TALANGSEMUT JL. KOL. MASJID II NO. 3 JL.JL. HANGTUAH NO. JEND. 6 KEL. 83/28 KEL. 15 RT. ILIR TIMUR JL. 430 RT. 9 ILIR JL. BAY SALIM NO. 173 JL. HANGTUAH NO. KOMP. 9 A LT. 8 ILIR JL. 318 RT. 8 JL. 1 PLG JL. BAY SALIM NO. D1/59 JL. MUKMIN NO. 16 RW. ANGKATAN 45 NO. RUSTAM EFFENDI NO. 4 KALIDONI JL. VETERAN NO. TIRTA GARDEN NO. 26 ILIR JL. LOROK PAKJO JL. RUSTAM EFFENDI NO. BANGAU NO. 2069 H. ABIKUSNO COKROSUYOSO NO. 53 JL. ATMO NO. KOMP. 27 JL. RAJAWALI NO. CUT NYAK DIEN NO. CEMPAKA GANG RAKYAT NO. 7 A KEL. BERINGIN JANGGUT NO. DEMPO LUAR NO. D1 NO. KARYA JASA II NO. 20 ILIR JL. ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. 11 RT. 42/10 KEL. SUKARELA LRG. 430 KEL. 30 JL. SEDUDUK PUTIH NO. TP. 12 RT. 2223 JL. RAMBUTAN NO. 09 JL. 858 C KEL. 12 JL. KARYAJASA II NO. 7/1765RT. 15 ILIR JL. 12/5 18 ILIR JL. ABDULLAH NO. 1765 JL. 12 KEL. DUKU KEC.ATMO NO. ATMO NO. 70 KOMPERTA PLAJU JL. LET. 9 16 ULU JL. ATMO NO. MASJID NO. BERINGIN NO. 1004 C JL. KOL. MERDEKA NO. 433 B/1185 IT I JL. MULTI WAHANA JL. ATMO NO. 52/318 JL. KOL. MASJID II RT. RT/RW.

7/3 JL. 7 PLG JL. A. 5 JL. 14 JL. 28 JL. 20 ILIR IT. 12 KEL. 22/9 KEC. H. YOS SUDARSO LRG. SUDIRMAN NO.799 JL BUKIT KENTEN NO.365 RT. BAMBANG UTOYO LRG. MANGUN JAYA NO. 38 RT/RW. PER. 16 ULU PLG JL. VILLA ANGKASA PERMAI NO. 28 JL. ATMO NO. GERSIK NO. KARYA II NO. 16 JL. LETKOL ISKANDAR KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. MAY SALIM BATUBARA NO. CAHAYA INTAN RT/RW. SUPOMO NO. SIDOMUKTI NO. SUKAMTO LR. 40 RT/RW. BU NO. 880 JL. KARTOWINANGUN LR. 26 KEL. 14/1 KEL. KOMP. 9 KEL. KOL. RUKUN NO. DWIKORA II YKP NO. R.RW. 21/8 KEL. BALAYUDHA NO. SUNGAI PANGERAN JL. ISA LR. DR. SEHATI I NO. 10 JL. 9 ILIR JL. 44 KEL. PAHLAWAN JL.H. DEMANG IV DEMANG LEBAR DAUN BLOK. 1855RT. 11 RT/RW. KEBUN BUNGA KOMP. 8 ILIR JL. PAKIS NO. 8 NO. 51/ JL. GERSIK LRG. BETUNG JL. 3 KEL. JEND. PATIN 6 BLOK. KOL. MASJID NO.JL. 37 JL. 593 RT/RW. GARUDA PUTRA II C-46 KEL. 23 JL.KOPM. ISWAHYUDI NO. 41/16 JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 16 ULU JL. 8 KEL TALANG AMAN JL. ENIM RAYA NO. TUNGGAL II RT. JAYA NO. 426 RT/RW. 21/9 JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. WAHID HASYIM NO. 06 JL. VETERAN NO. 4 NO. 1 JL. 72 SAKO JL. 50/19 JL. PELTU. PERUM PONDOK BOUGENVILLE D-17 MP. PANGERAN ANSARI LRG. TAMAN ANGGREK NO. 155 RT. 06 JL. PROF. C NO. 52 RT/RW. SEDUDUK PUTIH KOMP. SLAMET RIADI NO. I JL. KOMP. I JL. 383/I KEL. LR. CC NO. SEI. 57 RT/RW. VETERAN LRG. BALAI JL. 117 KEL 11 ILIR JL. ALANG-ALANG LEBAR JL. 3106-B RT/RW. K. 15 RT. BU NO. YANI NO. . BUKIT BUNGA INDAH KOP. 1139 RT. MANGKUNEGARA NO. 12 RT. GERONG GANG. RABANI KADIR LRG. 16/6 JL. 1683 KEL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 149 JL. SWADAYA NO. MUSI RAYA NO. 2295 C JL. TULUS YAYA NO. 11 JL. 14 KEC. LANGGAR NO. RSS GRIYA HARAPAN BLOK. 2 ILIR JL. DESA BUKIT NO. 20 ILIR SMB II NO. 49 JL. BURLIAN KM. 9/2 JL. BILAL NO. SIARAN KOMP.A. SUKARAMI JL. SUMUR TINGGI II NO. 77 PALEMBANG JL. KAP. M. JEND. P. 3433 C KEL. DR. 7 JL. 16 RT. VII RT/RW. 16 GANDUS JL. RACHMAN THALIB NO.

YANI NO. YANI LRG. RANI NO. PUNAI NO. YANI LR. MUSI RAYA BARAT NO. 1677 JL. 22 JL. 4 RW. LETKOL ISKANDAR NO. 26 RW. 351 JL. 34 JL. 11 JL. RUSTINI NO. YANI BUMI PUTRA SRIWIJAYA G-22 JL. MUSI RAYA BARAT NO. 9 ILIR JL. JEND. ANGGREK BLOK Z JL. RADIAL BLOK D1 NO. 2 JL. VETERAN NO. SEGARAN NO. DI. SEI GERONG NO. YANI NO. 11 JL. 7 ULU JL. 40 RT. A. JEND. 17 JL. AKBP H. 78 RT. 496 RT. D-4 NO. 730 B JL. PADANG SELASA NO. 38 JL. WAHANA NO. SUDIRMAN LR. BENDUNG NO. 499 RT. 571 JL. MAY. MERDEKA LRG. MP. KOL. 529 JL.UMAR NO. 270/498 JL. 6 KEL. H-4 RT.A. PENDAWA NO. AMILIN NO. PASAR 16 ILIR LR. 5 RW. 8002 JL. MANGKUNEGARA NO. 121 JL.A. 28 RT. BASUKI RAHMAT NO. SEI SELINCAH JL. KOMP. IBP PALEMBANG . 773 PALEMBANG JL. 14 JL. LANGGAR NO. SUNGAI SELAYUR LR. KOL. KELUARGA I NO. 48 KEL. GRIYA HERO ABADI JL.JL. BURLIAN NO. A-4/200 RT. 1222 JL. DI. KAP. 2 JL. 200 RT. BDN NO. GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. JEND. 51 JL. A. CEK SYECH NO. KENTEN PERMAI I N_11 RT. 23 RT. 447 KEL. KOMP. 34 RW. 3 RW. 833 KEL. 176 JL. 4357 JL. 1 JL. A. 41 JL. MEROGAN NO. 543 JL. 02 JL. BINA WARGA NO. SIALANG SAKO KENTEN JL. 09 JL. MARTADINATA NO. DEMPO LUAR NO. 1753 A JL. PANJAITAN NO. 31 KOMP.120 JL. MASKAREBET BLOK A I/20 JL. 165 RT. DEMANG LEBAR DAUN NO. 24 ILIR JL. 83 JL. VETERAN LR. 418 B/2 JL. SOSIAL LR. 1298 RT. 451 D PALEMBANG JL. MESJID LAMA NO. DUA BERSAUDARA NO. TAQWA NO. 2 JL. JEND. H. 1. 739 JL. SEI SERUJU NO. KOMP. 7 ULU JL. 3 RT. A. PUTRA NO. 5-6 LT II KEL. H. KALI PASAR NO. LAUT WIRANTO NO. PANJAITAN LR. RE. KI. ATMO NO.

11 JL. 04 RT 01 JL. 40 JL. 30 . 681 KEL.12 PALEMABNG JL. KOMP. 017 JL. 369 KEL. TAQWA LR. SUDIRMAN NO. 23 TL. 1866 JL. RESIDEN A. KOL. 31 B JL. TL. 27 B PALEMBANG JL JEND. TERPEDO NO. SALIM BATUBARA NO. 27 RT. H. AMAN JL. TUNAS JAYA NO. TEMBESU NO. LETKOL ISKANDAR NO. ONGLEN NO. BUKIT SEJAHTERA BLOK BQ-05 RT 14 JL. BURLIAN KM 6 NO. 296-III JL. 90 RT 53 JL. MANUNGGAL IV NO. KOL. AKBP CEK AGUS NO. 16 ILIR JL. PT PUSRI SEI SELAYUR PALEMBANG JL. TGH NO. 277 RT 07 RW 01 JL. 385 D JL. BREBES NO. KI MEROGAN NO. 07 JL. ISKANDAR NO. 1127 RT 16 RW 04 KEL. SEDUDUK PUTIH NO. KOL.TJ. BRIGJEN HASAN KASIM NO. 2314 JL. JEND. VETERAN NO. VETERAN NO. 03 JL.JL. 40/349 PALEMBANG JL VETERAN NO. H. BUKIT SANGKAL JL. 1013 JL. SEMUT JL. BURLIAN NO. LETJEN BAMBANG UTOYO NO. 6857 PALEMBANG JL. 20 ILIR DI JL. 60 JL. MAY. 29 KEL. KOL. ROZAK NO.09 RW. ATMO NO. BATU DUA NO. VETERAN NO. 20 ILIR JL. DEMPO LUAR NO. 26 PALEMBANG JL. KOMBINASI NO. IT I JL. 1290 RT 017 RW 05 KEL. INSPEKTUR MARZUKI LR. SUDIRMAN NO. LETJEND. VETERAN NO. 1052 RT 15 RW 05 JL. ATMO NO. URIP SUMOHARJO NO. BENDUNG INDAH II NO. RATU SIANUM LR. 20 ILIR DI KEC. LANGGAR NO. 07 RT 10 KEL. 241/1072 SUKABANGUN JL. 20-C RW. 622 A/2 LR. VETERAN NO. 3 ILIR JL. LINGKARAN I / DEMPO NO. 1698 KOMP. 1128 KEL. 25 RT/RW 38/13 JL. TEMBESU NO. 40 RT 17 RW 05 2 ILIR JL. 31E JL. KHA. 10(1210) PALEMBANG JL. BAMABNG UTOYO NO. 597 / 213 JL. DAHLAN NO. 48 RT. SARI II NO. 12A RT 26 JL.

MAY. 7 JL. BUKIT LAMA JL. 28 JL. 1619 RT/RW 29/08 JL. 20 ILIR JL. PRODUKSIM NO. KOPRAL DAUD NO. 20 ILIR KOMP. 553 KEL. BUKIT SEJAHTERA BLOK A NO. SUDIRMAN NO. LUBUK KAWAH RT / RW 57/13 JL. MUHAJIRIN NO. TRITON NO. RADEN AKIB/MASKAREBET NO. SERSAN SANI BLOK B NO. JEND. KEBUN BUNGA LR. 1866 PALEMBANG JL. SALIM BATUBARA NO. 2468 JL. BRIGJEND ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. 346 JL. 6 B1 . 2147/401 KEL. 05 KEL.JL. 9 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.

INSAN ANUGRAH Total PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total PT. Perdana Abadi Perkasa Total CV. komba putra perkasa Total CV. fahmitra rahayu Total PT.Pemenang PT. Citra Abadi Total CV. Mega Utama Medica Total PT. LANGGENG BERSAMA Total CV.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total PT. djoewan indah Total cv. DWI URIP Total CV. DIAN PRIMA ABADI Total CV. TRIDA SARANA Total PT. PUTRA REMAJA Total CV.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total CV. ASWAN Total CV. FRACHMADYA Total CV. EGA CITRA LESTARI Total PT. ANDI MUSI Total PT. PAKU ALAM Total PT. Alpin Karya Total PT. Total Musi Lestari Total CV.sinar terang Total CV. KUSUMA ARTA ABADI Total CV.tunas harapan Total CV. SINAR Total PT. KARYA BERSAMA Total PT. PROPITA OSAKA EPRA Total CV. Bangun Tanah Air Total pt. EMPAT PUTRI Total PT. CAHAYA BARU Total PT. BUDI BAKTI PRIMA Total PT. Chandra Buana Total CV. AA BERSAUDARA Total PT.ChandraKirana Total cv. NUSA ABDI UTAMA Total CV. MERAKSA RAYA Total PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total CV. MARANTAMA Total CV. HARAPAN SENTOSA Total cv.DAYA GUNA SEMESTA Total . GERBANG KENCANA Total CV.JERUJU MANDIRI Total PT. DAMASCOS Total cv. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total CV. BENI JAYA Total PT.

SHELON Total CV. CONNECTRA UTAMA Total . METRO JAYA INDAH Total CV. PANDAWA MAJU JAYA Total CV. PHARMA KASIH SENTOSA Total CV.AGUNG PUTRAWAN Total CV. BINA BARAGA PALEMBANG Total PT. SINDY GROUP Total CV. CAHAYA Total cv. MANUNGGAL JAYA Total PT.HASTOMULYO ADIPRIMA Total CV. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total cv multi usaha utama Total CV.TAUFIQ Total PT. BERKAT SURYA PERMATA Total CV.CV. Dua Saudara Total CV. DELIMA INDAH Total GUMAY JAYA Total cv young brothers Total PT. Aditya Jaya Total CV. BANIAH RAHMAT UTAMA Total RAKSA Total CV DHARMA KARYA DHIKA Total PT.MUSI PEK Total PT. AGATHA JAYA MANDIRI Total PT. KURNIA Total cv marvel. Rizky Utama Total CV TUNAS KARYA Total CV.asepputra Total CV. BERKAT Total CV. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total PT. Tri Bhakti Prima Total CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total CV. DINAMIKA Total CV. Matra Perkasa Utama Total PT. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total Cv. DUA PUTRA Total CV. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Cv. KELINGI RAYA Total PT. FLAMBOYANT Total RIZKI KURNIA Total EXCON CONTRACO Total PT. BANGKULAH JAYA Total CV. CITRA SAHABAT Total CV. NABILA Total PT.s abadi Total CV.MITRA BISNIS Total PT.

ENERGINDO SUMBER SEJATI Total CV.MARSINAR Total CV TARMAN SARANA Total CV. MUTIARA ALAM Total PT.BUANA ABADI Total PT.Vilar indah Perkasa Total PT. BAYU PRATAMA PUTRA Total PT. KARYA BAKTI Total AGSIWA ILLAHI Total PT.DIMER ALDAS Total CV.usaha mulya Total CV TELAGA DINAR Total Indah Karya Nugraha Total PT. GANESHA Total .KARYA DWI PUTRA Total PT. Dua Putra Aditya Total CV. Utama Jaya Total CV MUDA KARYA Total CV.IRVAN PERKASA Total PT. SUMBER SARANA Total PT. TIGA PUTRI KENCANA Total CAHAYA ZIA Total PT. Iqbal Perkasa Total CV. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total CV. TANJUNG LAPAN Total CV.JESSICA PERMATA Total CV. AGTHA KENCANA Total CV. REGINA LINTAS PERSADA Total CV SABDA MOTOR Total CV. PRATAMA YUDHA Total CV. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total CV. hegar pratama Total CV. Fatira Total CV. Indotrans Data Total CV AMONGSELLA Total CV. YUSMELI JAYA Total CV. WAHANA TANAH AIR Total CV. SRIWIJAYA KARYA Total Cv.MAINMORA GUMENTA Total cv.Tiga Wijaya Total NANDA & CO Total rawai sakti Total keefa bangun persada.cv Total PT. UJAN MAS ABADI Total CV. PUTRA CIREMAY Total CV. GAJAH MADA SARANA Total ALDO PERMAI Total PT.

LANGGENG BERSAMA Total CV. BAGUAY JAYA Total CV. PRIMA INDAH Total CV BENING WIJAYA Total CV.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total CV.INGIN JAYA Total CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total CV. PRIMA MULTI DIMENSI Total CV.TAMBUN JAYA Total CV.ALFA AMIN UTAMA Total TRI BHAKTI JAYA. LIMA PUTRA Total CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total CV. ARGANA KENCANA Total CV. YOGA PUTRA Total CV. KAMBOJA Total CV. SKY CORBIA Total cv. KARYA MAJU Total KARYA SEJATI Total CV. TEPIAN BENDUNG Total CV. INSAN SEJAHTERA Total CV. Sukses Bersama Total bintang raksa karsyatanzia Total CV. NUR Total CV. MARINI Total TERETES Total CV.FAMILIA & CO Total PT. ADE ABADI Total CV. TRIO'N MANUNGGAL Total . KAPITA JAYA Total CV.CV.PASIR HITAM Total CV SERUMPUN Total CV. CV Total CV. SARANA PALOGADA Total CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total CV.tosa Total Cv Sinar Mulia Sejahtera Total PT. CEMERLANG ABADI NUSA Total PT.ianputra Total CV. AKBAR WIRAJAYA Total CV. LYZAWA KRIDYA Total CV. SPA REKOM MANDIRI Total CV.BASUKI RAYA Total PT. ENDRAMAS ANGGRAINI Total CV. GARMUSAN Total CV.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total pt. MELATI Total South Jaya Mulia Total CV.

RASNA Total CV. BERINGIN RAYA Total CV. LEBAT Brothers Total CV. Iskandar Total cv.jaya indah lestari Total CV. sandy dewa Total PT. SERA MEDICA Total CV. MODULASI UTAMA Total Cv. WIJAYA MUDA Total PT Telekomunikasi Indonesia. Total CV. POORD Total CV. Tbk. PUKAT KONSTRUKSI Total CV. MAS PRIMA SEMESTA Total CV. FAJAR SELATAN Total CV. AHBA MULIA Total PT. ANDIFA SRIJAYA Total CV. Cahaya Makmur Total .ADI MULIA Total PT. SEMBAWA Total PT. USAHA MANDIRI Total Cv. CV Total CV. TIGA SAUDARA MANDIRI Total RIA Total CV.BAMULIH JAYA Total PT. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total TRI ARTHA JAYA. BENNI PERMAI Total MARDHON PUTRA Total PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total pulau utama Total Yudha Sarana Utama Total CV.telaga punggur Total ghani abadi Total cv. AN-NAHL Total CV. AREM JAYA Total CV.CV. Azta Kirana Total CV. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total CV. VICI GROUP Total PT. PUTRA GEMILANG NIKOM Total CV. PRIJAYA Total CV. JAYA PRIMA Total CV. TRIKARSA TEHNIKA Total CV. DINITAMA KENCANA Total CV.ADEVATI MITRATAMA Total CV.AB YUNIOR Total PT. Prisma Rekayasa Total cv jala sutra Total CV JASA KAWAN Total cv.

MASAGI Total CV. Putra Perdana Total PT. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total CV. TITIAN Total CV.KURNIA AGUNG Total CV. Bunga Asa Total PT. AMELIA JASA PRIMA Total CV. Athifa Total CV. FIRMANSYAH Total CV. BANGKA CAKRA KARYA Total PT. LINGGAU PUTRA Total PT. ABEL WIJAYA Total CV. SETIA USAHA Total CV. WAHYU MANDIRI 2002 Total CV. BAHANA CIPTA Total CV.CV. Mitra Prima Utama Total CV. PUTRA MUSI PERKASA Total anugrah indo lestari selaras Total CV PANORAMA INDAH Total CV PETUALANG SAKTI Total CV SELATAN JAYA Total cv wijaya motor Total CV. ABDI SEJAHTERA Total CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total PT. MEDIA MUBA Total CV. JAYA ING LAGA Total CV.TANIA MANDIRI SENTOSA Total CV. SINAR JAYA Total PT.Putra Mandiri Total CV. AGUNG SEJATI Total CV.KURNIA & FAJRI. REHAB BANGUN KARSA Total LAWETA Total CV. Graha Citra Rekayasa Total CV. KORINDO KARYA Total CV.CO Total PT. WAHYU PRATAMA Total CV. SARI KARYA Total CV. AIDIL PUTRA Total . SINAR TENANG Total CV.ATMA KARYA Total CV. JUNG JAYA Total CV. Rizky Keluarga Total CV. TRI REKA BANGUN Total CV. SERIBU SATU NIAN Total CV.BUDIUSAHA Total PT. AGUNG MULIA Total CV. PALKEM Total CV.

BINA INSAN MANDIRI Total CV.Pantja Gunung Total CV. TIGA PUTRI Total CV. REZA PUTRA Total CV. FADEL PUTRA Total CV. MENARA GADING Total cv.LAMGUBA Total cv. PBSA Total CV. KUNCI SARI Total CV.HIKMAH BERDIKARI Total cipta mandiri consultant Total CV. MILENIUM Total CV.PATRA PERSADA NUSANTARA Total CV.CV. Budi Utomo Total PT. KUROGO SAKUMU Total cv.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total cv. SATYA KARYA MITRA Total . Family Total Cv. Talenta Indonesia Prima Total CV. Sari Brothers Total BUMI KITA Total CV. SARANA PERKASA Total PT.PUTRI GUNUNG Total CV.artha muthia Total CV. diana concern Total CV. nadema Total OSA DENANDA Total CV.artha agung mandiri Total CV.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Linas Konstruksi Total CV. ANDY PUTRA Total tricipta Total adel putra Total CV. KAYLAH UTAMA Total cv. PUTRA SULUNG Total cv.ranggamafthofadhil Total RAJAWALI Total CV. PUTRI KEMBAR Total DWI ANGURAH ILAHI Total CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total CV. CENDANA INDAH PERKASA Total Profil Studio Arch Total CV. Jaya Buana Total CV. ALGA Total CV. DAMAI SEJAHTERA Total CV. NETA JAYA PERDANA Total CV.

Tedmond Fibre Glass Total CV.cv gunung kencana konsultan Total ADI GUNA PUTRA Total CV. TAMBAR SARI MANDIRI Total .

000.366.000.000.00 6.000.00 6.00 15.000.000.000.481.00 5.000.865.00 6.797.00 5.594.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.000.000.000.00 9.00 11.600.000.000.000.00 18.00 7.00 4.280.321.000.000.880.000.000.290.000.000.000.000.00 14.250.00 5.600.00 6.00 5.995.400.000.900.940.596.00 5.939.000.00 9.600.014.000.00 5.925.000.580.486.800.00 6.195.00 7.536.00 9.015.554.00 6.764.000.600.000.000.500.470.852.600.00 4.000.356.255.249.880.000.088.00 7.000.000.700.000.000.100.244.00 5.450.000.00 11.000.245.000.000.000.579.665.994.000.000.00 7.943.00 6.000.000.940.016.600.000.600.Pagu Anggaran 23.857.250.500.00 7.760.000.206.000.00 14.000.000.00 10.600.000.264.440.820.000.941.00 8.00 5.311.902.404.000.000.290.000.00 10.00 5.000.000.620.00 .000.355.202.200.00 7.00 5.554.790.000.00 8.00 5.600.00 12.000.632.000.000.925.000.000.

00 3.356.00 3.4.000.180.500.940.000.616.00 3.000.955.000.749.000.050.000.000.517.000.00 3.000.000.000.00 .600.00 3.000.000.000.328.000.000.789.00 2.500.000.00 3.000.550.380.750.00 4.00 3.00 3.381.761.360.620.00 3.505.000.000.000.00 3.000.000.820.00 4.00 3.815.00 2.015.000.130.00 3.950.000.00 4.750.00 3.00 4.00 2.000.000.00 3.00 2.000.440.750.00 3.00 3.715.700.000.000.000.00 4.355.600.000.000.00 4.00 3.000.440.000.000.000.000.000.00 3.000.00 3.679.00 3.000.00 4.000.600.499.000.000.955.500.00 2.000.200.000.665.000.044.000.00 3.000.000.00 2.522.000.000.472.995.300.00 3.000.000.360.940.00 2.617.502.000.000.000.860.00 2.000.529.00 3.00 2.000.000.400.940.000.00 4.940.940.000.000.000.000.00 3.000.000.00 2.200.900.822.653.00 4.000.000.940.000.000.750.000.00 4.000.200.600.00 4.660.00 4.000.000.818.

000.00 1.000.000.000.00 2.096.500.2.00 2.629.955.668.000.000.00 2.00 2.00 1.600.00 1.00 2.049.318.388.000.000.00 2.200.000.000.000.000.000.000.00 1.000.00 2.000.00 1.000.000.385.000.355.400.000.00 2.340.00 1.00 .740.000.000.00 1.940.000.00 2.974.000.600.00 1.000.988.175.000.355.010.000.00 2.000.000.600.300.000.000.00 1.00 2.440.725.000.000.719.00 2.384.00 2.000.00 1.831.000.100.400.600.500.947.00 1.920.000.000.000.600.505.000.00 1.282.000.855.00 1.600.00 1.00 2.740.000.000.000.000.200.661.000.940.940.000.000.000.420.000.000.00 2.00 1.000.00 2.00 1.000.000.00 1.590.659.000.000.00 1.000.000.00 1.00 2.00 1.650.000.000.846.000.900.00 1.000.000.715.000.000.000.000.000.587.000.000.00 1.000.000.640.952.00 2.000.000.00 1.000.00 2.00 1.740.380.000.000.00 1.110.00 2.030.040.00 1.574.000.000.000.000.

540.069.064.000.00 1.040.00 1.000.058.014.00 969.000.520.331.600.00 1.416.095.000.460.00 1.00 1.00 1.00 1.150.000.000.000.00 1.600.394.100.000.000.000.000.500.00 1.000.000.350.000.250.800.000.00 1.00 1.546.000.000.000.600.300.00 1.00 1.465.329.205.004.000.600.600.00 1.000.000.00 1.179.00 1.000.00 1.229.140.020.509.246.848.00 1.000.000.00 1.00 969.00 1.000.000.000.925.00 1.600.099.334.000.800.000.200.000.440.000.00 1.00 1.098.000.000.349.329.329.600.000.500.000.000.000.00 1.776.00 1.219.000.329.600.360.000.000.000.00 1.108.00 1.000.000.00 1.206.457.000.460.000.000.000.000.00 1.000.000.600.480.00 1.000.00 1.000.000.500.00 1.000.00 971.000.00 1.000.000.000.00 1.039.000.600.600.140.000.1.800.00 1.505.00 1.000.00 1.000.140.192.000.00 1.00 1.000.00 1.00 1.00 1.000.100.00 .00 1.000.000.000.

000.000.600.000.000.00 810.000.00 727.500.000.00 924.000.000.000.00 690.00 739.000.000.00 965.000.556.107.00 900.600.000.00 828.00 860.00 896.00 795.000.000.00 860.000.00 880.000.000.00 760.000.000.000.00 660.000.00 964.100.000.193.000.000.000.600.830.000.000.965.00 877.000.600.000.500.000.00 844.000.000.000.000.000.00 726.00 800.00 860.010.600.00 960.000.000.000.134.000.000.000.200.000.00 900.000.000.000.00 710.00 860.000.00 739.000.000.000.000.00 652.000.00 960.00 900.00 748.200.00 680.00 680.000.00 860.000.00 960.000.000.000.00 860.00 660.000.00 745.00 770.00 694.000.000.000.000.224.600.000.00 680.000.000.000.000.000.00 760.000.000.00 960.00 960.00 .000.000.000.00 692.00 960.00 919.000.000.600.

000.000.00 596.00 475.000.000.000.000.050.00 596.400.00 573.000.00 475.00 369.00 528.000.000.000.127.750.00 600.000.000.000.600.000.00 480.000.000.649.00 369.000.000.000.600.732.000.000.000.000.00 475.000.750.000.00 375.600.00 560.00 376.00 475.000.000.000.000.000.000.00 536.000.000.00 460.00 369.000.00 535.00 369.000.000.000.00 .500.278.000.00 596.000.00 596.750.00 369.00 375.000.000.000.000.000.000.00 405.000.00 449.000.000.600.725.000.000.000.00 596.00 376.00 475.00 600.000.000.00 610.00 500.000.500.000.00 448.000.000.600.00 475.000.00 596.00 596.600.000.00 594.000.000.00 375.000.00 369.600.00 596.000.000.000.00 596.440.000.000.000.00 376.00 507.000.000.000.00 479.00 445.000.000.000.600.00 580.

000.000.00 301.000.600.000.00 200.00 297.00 369.00 269.00 325.00 350.000.00 369.600.00 340.000.000.600.00 332.00 365.000.600.00 369.000.120.00 209.000.000.800.600.000.000.00 246.00 270.00 228.000.000.000.00 320.000.000.000.000.900.00 346.600.515.000.00 237.000.000.000.000.00 193.600.000.00 225.500.000.000.000.000.00 225.000.600.000.500.000.000.00 262.00 325.00 200.000.000.592.00 188.000.00 187.000.000.000.600.00 369.00 219.000.00 369.000.000.369.000.00 246.000.00 190.600.00 369.000.000.000.000.000.000.00 270.000.000.000.00 198.600.00 317.00 275.00 .400.000.000.000.00 350.000.850.000.000.000.600.00 369.000.00 369.000.329.000.00 369.500.000.000.00 330.00 365.000.000.000.000.00 244.00 188.00 275.000.

000.000.000.000.00 135.000.00 138.200.00 .150.00 90.000.000.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 11 SEKRETARIAT DAERAH 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 266 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 271 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 270 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 277 DINAS KESEHATAN 278 DINAS KESEHATAN 279 DINAS KESEHATAN 280 DINAS KESEHATAN 281 DINAS KESEHATAN 282 DINAS KESEHATAN 283 DINAS KESEHATAN 284 DINAS KESEHATAN 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH .268 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 269 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 295 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 294 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 293 BADAN PERPUSTAKAAN.288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 292 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

MUSI BANYUASIN 307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 311 DINAS PERIKANAN 312 DINAS PERIKANAN 313 DINAS PERIKANAN 314 DINAS PERIKANAN 315 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN.301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 302 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN.

317 DINAS PERIKANAN 318 DINAS PERIKANAN 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 321 DINAS PERHUBUNGAN 322 DINAS PERHUBUNGAN 323 DINAS PERHUBUNGAN 324 DINAS PERHUBUNGAN 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 327 BADAN KESATUAN BANGSA. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 487 DINAS KOPERASI.474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN . UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 488 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 486 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN .536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

556 DINAS PERKEBUNAN 557 DINAS PERKEBUNAN 558 DINAS PERKEBUNAN 559 DINAS PERKEBUNAN 560 561 562 563 564 565 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN 566 DINAS PERKEBUNAN 567 DINAS PERKEBUNAN 568 DINAS PERKEBUNAN 569 DINAS PERKEBUNAN 570 DINAS PERKEBUNAN 571 DINAS PERKEBUNAN 572 DINAS PERKEBUNAN 573 DINAS PERKEBUNAN 574 DINAS PERKEBUNAN 575 DINAS PERKEBUNAN 576 DINAS PERKEBUNAN 577 DINAS PERKEBUNAN 578 579 580 581 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Perikanan Dan Kehutanan 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN . Perikanan Dan Kehutanan 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

MUSI BANYUASIN 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA . MUSI BANYUASIN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

MUBA . MUBA 617 DINAS KEHUTANAN KAB.608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 616 DINAS KEHUTANAN KAB.

Sridamai. Kecamatan Babat Supat Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) . Kecamatan Lawang Wetan Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I.Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo . dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3).Purwosari. Kecamatan Sanga Desa Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kelcamatan Lais . Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton.Medak Desa Sukajaya dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Kurun . Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan .Nama Paket pembuatan majalah permata MUBA PENGADAAN PABX Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Printer Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PENGADAAN PERALATAN LPSE Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Sungai Guci . Kecamatan Sekayu Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti).

Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.5) Menuju Sumber Harum (A.Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh .Sp.Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan TSM .Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A.Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir .Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 . Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix.Trans C2 .Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton.Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix.Dawas . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.Selabu . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih.1) Dengan Aspal Hotmix.

Ahmad Dahlan.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais .1 . JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Tungkal Jaya .Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix.Bonot . Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan K. Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan .1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Lais. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B.B.1) .Trans B.Pinggap dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.Sp. Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix.2 . Jalan Negara .Gardu (KUD TriJaya) . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Sp.Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.4 Dengan Aspal Hotmix.3) ke Trans dengan Aspal Hotmix.B. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix. Supat dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng .H.Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix.3 . Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda.B.

Cinta Karya (C3). Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya .Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan ruas RT.Wonorejo . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.Tanah Abang .Rimba Ukur (C5) . Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton. Selabu dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Batanghari Leko. Kecamatan Bayung Lencir Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD .Sp.Talang Nyamuk dengan Beton. Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .Keramat Jaya dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pemeliharaan Pada Ruas Keluang .SD Model Sekayu.Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7.Simpang Sari . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7.Nusa Serasan (B6) dengan Beton.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7.Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. Selabu. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.Bumi Ayu . Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Kecamatan Keluang Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru . Jalan Negara . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Saut .Sp.Peningkatan Ruas Sukarami . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton.Ulak Paceh. 12 RW. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Poros Purwodadi .

Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) . Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton. Kecamatan Lais Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil.Petaling.02 Rw. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp.SP5/SP. Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Kecamatan Lais Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia.Pengadang.Sialang Agung ( C2 ). Kecamatan Plakat Tinggi.04 Rw. Kecamatan Plakat Tinggi. Dusun II. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton.Peningkatan Jalan Jurusan Lais . Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton.3) . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Kecamatan Sekayu. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Plakat Tinggi.1) . Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan Jalan Rt. 05 Rw. dan Dusun III ) dengan Beton.4 dengan Batu Pecah 5/7.Warga Mulya (B4) dengan Beton. Kecamatan Sekayu Penimbunan Rencana Halaman eks. Kecamatan Sekayu .

Kecamatan Babat Supat Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Kecamatan Plakat Tinggi.5).MTS Desa Bumi Ayu. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak . Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton.5 ) dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lais Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton.2 Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp. Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton.3 ). Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7.4 Macang Sakti – Ulak Embacang.SP. Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Kecamatan Babat Supat Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton.Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Sanga Desa . Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton.

Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7.18 . Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. RT.d.Bandar Jaya. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Pada Ruas P.P19 Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. 16 Dengan Beton. 11 s. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap.20) dengan Beton. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya . Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai.Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari.

Pinggap). Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara .Talang Lamban Tampui . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Sp.Desa Simpang Tungkal .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert.Dusun III Sukadamai. Pangkalan Bulian .Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Kertajaya dengan Beton.Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . Sako Suban . Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang .Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.Talang Pengaturan . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Talang Care . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh .Desa Bukit Selabu. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang . Kecamatan Sekayu . Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos). Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton.Ulak Kembang. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .2 ) dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp.Bukit Indah (B3) dengan Beton.Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . Kecamatan Sekayu Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7).Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton.Talang Sungai Labi Bailangu.Bandar Jaya. 1 Desa Babat Banyuasin. Talang Siarak . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .

III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin .Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari .Keluang. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Jurusan Babat . 4 (empat) Unit Box Culvert. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Padat Karya . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton.Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos).Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu.Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7.IV Desa Tanjung Agung Timur. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Kecamatan Keluang Penimbunan Jalan Dusun III . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peingkatan Jalan Dusun I . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton.

Pembuatan Jalan dan Jembatan. Pembangunan RTJK. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2).11 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Lr. Menara RT. Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Batang Hari Leko Peningkatan Jalan Sp. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Lilin Pelebaran Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II PENGADAAN GENTONG PLASTIK PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras PEMBANGUNAN SALURAN BATAS PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. 07 . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Kecamatan Bayung Lencir PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN. Km. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA .Sungai Medak (C7).RT.

2) DAN TENGGULANG JAYA (SP. BABAT SUPAT PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 . BABAT SUPAT. SUNGAI LILIN. BABAT SUPAT PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU NORMALISASI PRIMER SP.2 .3 AIR TENGGULANG KEC. PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC.PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC.SP.3) KEC. PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.

PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX. SEKAYU PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB.ASHRI SEKAYU PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL.4 . Muba PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN .5 Air Tenggulang Kec. Babat Supat PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC.SP. MUBA TAHAP I Normalisasi Primer SP. SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. SEKAYU Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. KAYUARA KEC.LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL .

KELUANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU PENGADAAN PERALATAN KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR . BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. BABAT SUPAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. 40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC.

Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Insektisida dan Larvasida Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit PENGADAAN OBAT . Muba.REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB.OBATAN RUMAH SAKIT PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II . MUSI BANYUASIN PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN Jasa Survei AKI. MUSI BANYUASIN JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Peralatan Kesehatan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. dan UHH Kab. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. AKB.

komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. MUBA . MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB.

MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. MUBA SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR Pembangunan Kolam Induk UPR Pembuatan Kolam Tanah Rehab Kolam Pokdakan PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU .

LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. BABAT SUPAT Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU .REHAB BERAT LAB. BABAT SUPAT . LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC. IPA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC.Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC.

SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC.PEMBANGUNAN LAB. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. PLAKAT TINGGI . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC.PEMBANGUNAN LAB. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN .REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN .PEMBANGUNAN LAB. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. BAHASA (8x15) PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC.PEMBANGUNAN LAB. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN .

LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC.REHAB BERAT LAB. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. IPA DAN BAHASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. SUNGAI KERUH REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . BABAT TOMAN . SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC.

IPA REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH .REHAB BERAT 3 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU . ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC. IPA Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC.REHAB BERAT LAB. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC.REHAB BERAT LAB. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC.REHAB BERAT LAB. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. IPA REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA . LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC.

Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Sungai Lilin Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec. Sekayu Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec.Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec.Sungai Keruh Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Plakat Tinggi Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Lawang Wetan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sungai Lilin .

TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. Keluang PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. BAYUNG LENCIR . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. Keluang Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC. Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC.

SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. Bayung Lencir . SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. KELUANG Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC.

Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Muba Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec. Sanga Desa Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. BABAT TOMAN REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. Lalan Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. BAYUNG LENCIR Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec. Muba . Musi Banyuasin Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. MANGUN JAYA KEC. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec.

Lais Kab. Muba Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama Pemasangan Paving Block dan Parit Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang .Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec.

Babat Supat Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh . Lais Kab.

Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang .

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .Penyulang Kaja Babat Toman Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Sungai Lilin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari .

Mekar Jaya dan Rukun Rahayu Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang. Pengadaan Lapun Babi Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Pompa air Pengadaan APPO. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN POWER THRESHER PENGADAAN TERPAL JEMUR Pengadaan Ternak Sapi Pembangunan Pematang Sawah Paket II Pembangunan Pematang Sawah Paket III Pembangunan Pematang Sawah Paket IV Pembangunan Pematang Sawah Paket V Pembangunan Pematang Sawah Paket VI .

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Mebeleur .

Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER . Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir.Pengadaan Perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan.

Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi Pengadaan Material Lampu Jalan Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai .

Atap. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) Pengadaan Bibit Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman .Rehabilitasi Gedung.

MUBA sekayu sekayu Kecamatan Sekayu Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.Lokasi kab. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Musi Banyuasin Kec. Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Sekayu Kecamatan Sekayu SEKAYU Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lalan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais APBD APBD .

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lais Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu kecamatan Keluang Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Tungkal Jaya Babat Supat Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lawang Wetan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD .

Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa APBN DIY YOGYAKARTA APBD . SANGA DESA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBN UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA APBN UPT AIR BALUI II APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. AIR BALUI 2 KEC.Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT.

MUSI BANYUASIN APBD KEC.KECAMATAN SUNGAI LILIN APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN LAIS APBD Kec. Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN TUNGKAL JAYA APBD KECAMATAN LAWANG WETAN KAB. SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD .

SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. Sekayu APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD .KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Sekayu APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SANGA DESA APBD KEC.

KELUANG APBD KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD APBD DPPKAD APBD . Sekayu APBD SUNGAI LILIN APBD DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. BAYUNG LINCIR APBD DESA SRI DAMAI KEC. Sekayu APBD Kota Sekayu APBD Kec. BAYUNG LINCIR APBD DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.Kec. BABAT SUPAT APBD DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.

KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD KAB. MUBA APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kab. Muba DINKES KAB. MUSI BANYUASIN APBD Kecamatan Sekayu APBD UPT. MUBA KAB. AIR BALUI 2 KEC. Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . SANGA DESA APBD KECAMATAN SEKAYU APBD UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU APBD UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN RSUD SEKAYU Kab. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia RSUD SEKAYU Kec.

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan.Kec. Sekayu APBD APBD APBD APBD .

Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU. Kecamatan Sungai lilin DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) KECAMATAN LALAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Kecamatan Babat Toman. BAYUNG LENCIR. Sekayu Kec. Sekayu Kec. LAIS DAN SANGA DESA 3 Kecamatan (Lais. Sungai Lilin. Sekayu APBD APBD APBD APBD perairan umum daratan Sungai Musi.Kec. Lalan) Desa Karang Rejo (Primer 8) Kecamatan Lalan Kecamatan Sekayu. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan.

kecamatan sanga desa 3 kecamatan: Sekayu. Kecamatan tungkal jaya. SANGA DESA KEC.Kecamatan Sungai lilin. SEKAYU KEC. BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BABAT SUPAT Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KEC. Sekayu APBD KEC. LALAN KEC. Lais dan Sungai Lilin SEKAYU APBD APBD APBD SEKAYU APBD KECAMATAN LALAN KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD Kec. LAIS KEC.

LALAN KEC. SANGA DESA KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SANGA DESA KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LAWANG WETAN KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. PLAKAT TINGGI APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BATANG HARI LEKO KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC.KEC. SUNGAI LILIN KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LALAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SANGA DESA KEC.

PLAKAT TINGGI KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. BABAT TOMAN KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC.KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. BABAT TOMAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. BABAT TOMAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. PLAKAT TINGGI KEC. PLAKAT TINGGI KEC.

SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAIS KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . SUNGAI KERUH KEC. LAIS KEC. SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. SANGA DESA KEC. SEKAYU KEC. LAIS KEC. SEKAYU KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. LAIS KEC.KEC.

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR KEC.Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BABAT SUPAT KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

BABAT SUPAT KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC.KEC. BABAT SUPAT KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . SUNGAI LILIN KEC. BAYUNG LENCIR KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. KELUANG KEC.

Sekayu APBD . Sekayu APBD Kec.Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Sanga Desa KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Lalan APBD Kec.

Desa Phillips 10 Kec. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Muba APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lais Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD .

Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Lais APBD Desa Dusun IV Kec. Lais Kab. Muba APBD Dusun 3 simpang tiga desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Batang Hari Leko APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin APBD Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin APBD .

Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Lais APBD .

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Lalan APBD .

MUSI BANYUASIN 9 (sembilan) Kecamatan Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kel. MUSI BANYUASIN KAB. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KAB. Balai Agung Kec. Serasan Jaya Kec. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kel.Kecamatan Lalan APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.KECAMATAN BABAT SUPAT KECAMATAN BATANG HARI LEKO KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAWANG WETAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN PLAKAT TINGGI KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN LAIS KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Keluang kecamatan lais Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD .

APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD APBD APBD APBD SEKAYU APBD .Kantor Sekretariat DPRD Kab. APBD Kecamatan Bayung Lencir. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Lilin. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Lawang Wetan.

Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD .Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD Kec.

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD Kab. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD .

440.000.00 2.000. KARYA BAKTI cv jala sutra CV. GARMUSAN 2.00 .000.00 3.000.940.000.00 960.127.010. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA PT. KARYA BAKTI CV. Dua Saudara Pagu Anggaran 600.000.940.000.000.000. Athifa CV.000.00 960.500.107.00 727.000.000.500.000.000.00 710. Total Musi Lestari CV.000.000.00 399.00 CV.000.000.00 209.185.000.000. Utama Jaya Cv.000.00 188.00 3.000. Fatira PT. Total Musi Lestari PT.00 475.000.000. MEDIA MUBA ghani abadi PT.700.00 442. SKY CORBIA PT.125.000.00 3.00 430.000.060.000.00 960.000.00 267.00 860.00 760.00 142.000.000.000.Pemenang CV.000.839.940.000.000. Iskandar MARDHON PUTRA cv young brothers pulau utama CV.000.00 2. SINAR CV.000. Rizky Utama CV.550.000. SINAR OSA DENANDA CV.00 5.000.540.ADEVATI MITRATAMA CV. KELINGI RAYA Cv.000. PHARMA KASIH SENTOSA CV. Talenta Indonesia Prima PT.000.000.307.00 311.500.000.00 425.00 1.

000. SEMBAWA PT.000.000.000.000.940.ALFA AMIN UTAMA PT. BENI JAYA 7. PUTRA REMAJA PT.000. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT. SUMBER SARANA CV.00 680.000. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.440.000.000.00 PT.PATRA PERSADA NUSANTARA Indah Karya Nugraha CV.000.000.000.000.00 660.00 1. DWI URIP PT.000.00 .00 475.740.940.000.000.00 225.000. TEPIAN BENDUNG CV.000.000.000.440.000.000.00 2.000.00 1.00 4.940.000. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA CV.000.000.00 1.925.000. BINA BARAGA PALEMBANG PT.000.000.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.000.000.940.000.940.00 2.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.00 2.925.000.00 1. CAHAYA BARU PT.440.000. BANGKA CAKRA KARYA CV.940.00 680.00 3.FECO KONSTRUKSI UTAMA 660. SINAR CV. TRIDA SARANA PT.00 7.000.000.CV. BUDI BAKTI PRIMA CV.00 960.000.000.000.00 2.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.00 860.000.000.00 680.000.140.00 4.00 375.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.

YUSMELI JAYA CV.000.940.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT. BINA BARAGA PALEMBANG CV.000.00 2.00 560.00 4.00 760.ALFA AMIN UTAMA PT.000.00 760.00 680.000.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.000.00 1.190.440.00 960.00 760.000.000.00 4.000.000.000. GAJAH MADA SARANA PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.000.000.00 1.00 325.000.000.000.00 1.000.140.00 .ALFA AMIN UTAMA PT.000.000.140.00 225.940.000.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.000.00 3.940.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR CV.940.00 1. DWI URIP PT. UJAN MAS ABADI PT.000.000.000.000.000.00 275.000.PT.000. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.000. AGATHA JAYA MANDIRI ALDO PERMAI PT.340.000.000. GAJAH MADA SARANA PT.000.340. SARANA PERKASA PT.000.000. PRATAMA YUDHA PT. CEMERLANG ABADI NUSA PT.000.00 2.00 1.000. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.000. BANIAH RAHMAT UTAMA 660. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.00 495.00 960.000.000.000.000.00 2.000.540.000.

000.00 960.00 1. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.940.MUSI PEK TERETES PT.00 6.940.00 960.000.000.000.00 860.440.00 2.00 2.00 2.000. BANIAH RAHMAT UTAMA PT. TIGA SAUDARA MANDIRI CV TUNAS KARYA CV.000.00 325.000.000. BENI JAYA CV.000.000.00 300.000.440.000.00 475.000. Tri Bhakti Prima CV.00 1.PT.000.000.000.000.00 4.000. AGATHA JAYA MANDIRI CV. ANDIFA SRIJAYA bintang raksa karsyatanzia CV.000.000.000.000.000.000.000.000. DINAMIKA CV.000. ANDI MUSI CV.940.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA cv multi usaha utama CV.000.940.000. SHELON PT.000.000.425.000.00 .000.440.000.00 7. BENI JAYA CV.000.000. Chandra Buana PT. DINAMIKA CV.00 2.000.ChandraKirana CV.KARYA DWI PUTRA CV.000. LEBAT Brothers CV.925.000.020.000.002.000.00 2.940. SERIBU SATU NIAN 405.940.000.00 1.00 475.00 860.00 3.000.000.000.00 2.00 375.

000. LANGGENG BERSAMA CV.00 2.00 3.000.000.00 2.00 6.000. GERBANG KENCANA CV.000.000. GANESHA CV.940.tunas harapan rawai sakti PT.000. Sukses Bersama 4.000. Rizky Utama CV.000.00 2. BERKAT CV. DELIMA INDAH CV.940.225.00 3. LIMA PUTRA cv.500.000.940.000. LANGGENG BERSAMA CV. VICI GROUP CV DHARMA KARYA DHIKA CV.540.204.000.PT.00 .00 7.000.925.00 2.000.000. EMPAT PUTRI CV.00 1.00 960.00 560.540.00 2.000.00 860.00 4. FLAMBOYANT CV.00 2.00 810.440.000.000.940.509.000.000.DIMER ALDAS PT.000. WAHANA TANAH AIR CV.00 680.BAROKAH KURNIA MANDIRI CV.000.000.000. SINDY GROUP CV.940.000.000.000.000.000.000.000.000. EMPAT PUTRI CV.000.00 1.000.440.000.000.000.000. FRACHMADYA CV.000.000.000. KARYA BERSAMA CV.440.00 1.040.000. TIGA PUTRI PT.000.00 425.00 3.000.890.00 325.000.

000.00 760.00 375.440.00 6.000.590.000. ENDRAMAS ANGGRAINI PT.00 760.000.00 4.000.000.00 1. Rizky Keluarga CV.000.000. INSAN SEJAHTERA cv marvel.JESSICA PERMATA CV.00 960.000. SETIA USAHA CV.00 1.00 1.740.00 860. TITIAN cv.925.000.000.00 475.000.00 5.290.00 860.000.00 188.000. BAYU PRATAMA PUTRA cv.00 960.000.000.000.000.BAMULIH JAYA CV.000.000.255.jaya indah lestari CV.00 475.000. LINGGAU PUTRA CV.000.000.00 960.CV.000.000.925.000.000.00 960.000.000.s abadi CV.000.000.00 960. LANGGENG BERSAMA CV. Citra Abadi CV BENING WIJAYA CV.000.000.000.00 475.000.000.000.000.INGIN JAYA CV.00 5.00 .000.440. PRIMA INDAH CV. fahmitra rahayu CV.000.000. HARAPAN SENTOSA CV. Azta Kirana CV.000.000.BASUKI RAYA 960.000.000.000. WIDYA PRATAMA PERKASA cv jala sutra CV SABDA MOTOR Cv.00 1.

000.00 2. EGA CITRA LESTARI CV.000.940.00 1.000. BENI JAYA CV.000.000.00 275.JERUJU MANDIRI CV.00 2.00 2.940. ASWAN CV. SARI KARYA ADI GUNA PUTRA CV.00 475.000.000.000.00 1.asepputra CV.000.740.00 3.000.00 2.000.000. AHBA MULIA CV.CV.340.000.000. MUTIARA ALAM CV.000.000. SARANA PALOGADA CV.000.00 960.00 225.000.500.000.940.000.501.000.000.000.000.00 1.000.000. BANGKULAH JAYA CV. MANUNGGAL JAYA cv.00 1.000.00 138.940.000.000.000.00 225.440. Aditya Jaya CV.000.00 860. KURNIA CV.MUSI PEK 4.000.000.000.000.000.440.440.000.000.000.000.000.00 4.000.ChandraKirana PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA CV.00 188.00 3.690.000.JERUJU MANDIRI adel putra CV.940.000.00 960.000. MANUNGGAL JAYA PT.BUDIUSAHA CV. CAHAYA Cv.00 2.00 660.00 .040. BERKAT SURYA PERMATA CV.

000.000.000.00 7.940. PANDAWA MAJU JAYA PT.000.000.00 1.000.TAMBUN JAYA PT.000.940.000.020.00 325.000.000.00 2. Dua Putra Aditya CV.540.000.000.00 1. DAMASCOS 1.000.000.00 2.440.740.00 2. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA CAHAYA ZIA CV.00 1.000.000. djoewan indah CV. PUTRA MUSI PERKASA PT. CITRA SAHABAT CV.000. Dua Putra Aditya PT.000.00 7. LANGGENG BERSAMA PT.000.000.925.Vilar indah Perkasa cv.010.925.00 660.00 1.000.940.00 375.000.000. SRIWIJAYA KARYA CV. YUSMELI JAYA CV TELAGA DINAR CV.00 375.00 960.cv CV.625.000.000.000.00 2.000.00 1.000.00 7.00 960. TANJUNG LAPAN PT.440. WIJAYA MUDA keefa bangun persada.000.000.000.000. INSAN ANUGRAH PT.000.000.000.000. SRIWIJAYA KARYA CV.000.925.000.000.000.000.000.ADI MULIA CV.000.00 325.000.cv multi usaha utama Cv.00 560.000.00 860.740.000.00 5. MARANTAMA CV.00 .

000. POORD CV.000.00 7.000.000.000.sinar terang TRI ARTHA JAYA. MODULASI UTAMA CV MUDA KARYA CV.400.TAUFIQ CV. Utama Jaya CV.340.000.000.000.400.000. EGA CITRA LESTARI CV.440.000.00 610.000.940.00 770.00 2.000.00 475. AGTHA KENCANA pt.00 960.000.000.000.640.DIMER ALDAS CV. BANGAU PERSADA NUSANTARA CV.cv.940. ANDI MUSI CV.000.000.000.00 1. PUTRA SULUNG PT.000.00 138.000.000.500.00 1.440. ASWAN PT.000.000.000.140.000.000.00 1.00 cv.00 860.000. AA BERSAUDARA PT.000.00 680.000.00 275.000.000.00 .000.00 1.000.000.725.000.000.000. PROPITA OSAKA EPRA 1.00 960. RASNA CV DHARMA KARYA DHIKA 4.000.00 860.000.000.740.MAINMORA GUMENTA Yudha Sarana Utama CV.tosa CV.000.00 1.940.00 4.000.asepputra CV.000.00 860.JERUJU MANDIRI PT.000.000.00 1.00 4. CV CV.

00 PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 10.099.00 1.000. komba putra perkasa CV.311.193.00 2.800.000. INSAN ANUGRAH CV.000.100.00 3.000.00 225.940.000.440.000.00 90.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 1. KURNIA CV.000.000.000.000.000.00 860.000.000.940.000.000.00 CV.200.00 CV. DUA PUTRA CV.00 3.000.00 .CV.00 CV. SARANA PALOGADA Tiga Wijaya CV.940.00 1.000.000.440.000. CIPTA USAHA SENTOSA CV.00 PT.00 CV AMONGSELLA 1. WIDYA PRATAMA PERKASA pt. Prisma Rekayasa 370.000.500.974.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 244.00 CV. TAMBAR SARI MANDIRI 1.000.00 1. PAKU ALAM 2.000. Tedmond Fibre Glass 135.940.000.00 PT. KUNCI SARI 228.000.329.204.000.000.000.640.000.000. AKBAR WIRAJAYA PT.

CV.000.00 .00 CV. DWI URIP 3.00 CV.260.440.000.460.000.000.940.950.000.000.00 PT.000.000.000. SPA REKOM MANDIRI 1.355.060.000.455.000.000.00 RIZKI KURNIA 2.000.000.000.000.00 PT. NABILA 1. komba putra perkasa 4.000.000. ASWAN 1.355. Iqbal Perkasa 2.00 pt.925. Bangun Tanah Air 4.000.460.000.00 PT. hegar pratama 1.BUANA ABADI 2.00 keefa bangun persada.000.00 EXCON CONTRACO 2.000.000.000.522.000. Bangun Tanah Air 2.000.160.110.cv 1.000.00 CV.000.00 ALDO PERMAI 1.00 cv.000.555. Alpin Karya 10.00 CV.00 PT.355.

950. PUTRA REMAJA 1.000.00 PT.MUSI PEK 2.00 .000.000.000.000.00 CV.000.000.00 cipta mandiri consultant 275.00 NANDA & CO 1.000.00 CV.000.750.940.000. YOGA PUTRA 1.950.00 CV. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 3.000.00 CV.000.000.000.000. PROPITA OSAKA EPRA 3.00 cv.000.00 PT. BERKAT 196.00 PT.000.455. ASWAN 1.00 CV.955.PT.00 CV. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 3.000.000.000. djoewan indah 1.955.460.000. BENNI PERMAI 960.000.260.000.DAYA GUNA SEMESTA 4.000.000.000.955.

000.091.00 Profil Studio Arch 200.00 PT.000.000.015.000.00 PT.015.000.404.290.000.000. MERAKSA RAYA 5.290. NUR 505. PANDAWA MAJU JAYA 4.00 .00 PT.CV.797.000.600. Alpin Karya 4.500. AGUNG SEJATI 449.278.195.000.00 EXCON CONTRACO 590.Putra Mandiri 528.000.00 PT.889.000. PROPITA OSAKA EPRA 5.440. Perdana Abadi Perkasa 7.00 CV.000.00 CV.715.00 PT. PAKU ALAM 5.00 PT.486.241.

750.MITRA BISNIS CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV.usaha mulya 250. PUTRI KEMBAR 269.000. METRO JAYA INDAH CV.400.00 198.000.000.00 3.00 1.955.MARSINAR PT.00 .00 CV. WAHYU PRATAMA 138.000.000. Mitra Prima Utama 445.000.900.00 573.850.000.00 CV. nadema 550.440.500.600. SEMBAWA 353.000.CV.00 3.000.000. REGINA LINTAS PERSADA cv.000.000.661. Mega Utama Medica DWI ANGURAH ILAHI CV. ASWAN 307.000.385.00 8.TAUFIQ 188.00 CV.750.000.732.00 CV.955.264.000.000.250.00 1. BERKAT 150.556.00 CV.00 CV.00 PT.750.000.00 262.000.000. Fatira South Jaya Mulia CV.206. USAHA MANDIRI 964.000.00 CV.000.000.790.00 317.000.000.00 1.000. Putra Perdana PT.000.000.00 CV.

Graha Citra Rekayasa 994.00 CV.CV.00 CV.000.000.000.00 .000. FRACHMADYA CV.000. Bunga Asa 507. KARYA BERSAMA 405.950.00 PT. MARINI 507.00 CV.000.00 CV.000.000.000.000.000. Athifa 268.424.00 188. Indotrans Data CV.000.000.600.000.000.00 Linas Konstruksi 237.000.00 202.000. TRI REKA BANGUN 188.000. NABILA 316.000. MUTIARA ALAM CV.00 CV.000. CIPTA USAHA SENTOSA 405.000.00 Tiga Wijaya 129.750.000.00 153.00 CV.

JAYA PRIMA cv.000.000. BAGUAY JAYA TRI BHAKTI JAYA.000.000.00 346.500.00 cv gunung kencana konsultan CV.000.000.00 202.000.000.600.00 765. TRI REKA BANGUN 188.00 CV. Indotrans Data CV.000. Graha Citra Rekayasa 994. MARINI 507. CV CV. KARYA BERSAMA 405.200. BAGUAY JAYA 150.000.600.00 924.00 188.00 CV.00 153.950.00 220. NABILA 316.000.000.Pantja Gunung CV.000.00 .CV.00 299.00 CV. MUTIARA ALAM CV.000. FRACHMADYA CV.000.00 PT. CIPTA USAHA SENTOSA 405.000.00 Tiga Wijaya 129.000.424.000.00 CV.000.000.000.000.000.000.000.000.

224.000.000.000. NETA JAYA PERDANA cv.000.00 350. FLAMBOYANT CV. GANESHA 369.00 250.000.00 CV.600.00 270.000.000.00 350.000.000.789.000. Matra Perkasa Utama 4.00 OSA DENANDA 158.000. INSAN ANUGRAH CV.BASUKI RAYA CV.000.600. KAYLAH UTAMA CV.00 369.000.000.00 188.00 860.000.356.telaga punggur CV SERUMPUN CV.00 PT.CV.000.000. Prisma Rekayasa 924.000.815.000.00 198. NABILA CV.00 390. MELATI CV.400.000.00 369.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.000.00 190.00 369.000.600.000.000.000.000.00 282.000. SERA MEDICA 216.000.MUSI PEK CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV.00 PT.600.PUTRI GUNUNG CV.00 .00 CV. SINDY GROUP 459.000.000.

000.000. CAHAYA cv.000.000. SINAR CV. TEPIAN BENDUNG CV.000.00 330.000. NUR CV.400.00 369.000. SARI KARYA CV.000.00 330.600.000. SINAR JAYA CV. ANDI MUSI CV. Sari Brothers KARYA SEJATI TRI BHAKTI JAYA. EMPAT PUTRI CV SABDA MOTOR 369.000.000.00 369.600. CV CV. djoewan indah CV. MILENIUM CV PANORAMA INDAH CV.00 369.CV. CAHAYA CV.00 246.000.600.00 369.00 369.000.600.000.000.00 369.000.600.000.00 369.00 369.600.000.000. MELATI CV PETUALANG SAKTI CV.600.000.600.000.000.600.600.00 369.00 369.00 369.00 369. MUTIARA ALAM cv wijaya motor CV.000.600. CENDANA INDAH PERKASA CV.600.000.00 200.00 369.000.00 330.000.600.000.00 220.00 330.000. INSAN ANUGRAH CV.600.000.600.00 300.00 369.KARYA DWI PUTRA CV.000.00 .

WIJAYA MUDA cv multi usaha utama CV.600.000.600.000.000.600.00 369.000.600.000.00 380.00 369.600.00 369.00 369.000.400.600.00 369.00 369.000.600.600. PBSA 369.000.600.000.00 369.000.00 369.00 369.00 246.00 369.000.000.600.artha muthia CV.000.000. SELANANG ANUGRAH JAYA RAJAWALI CV.00 219.00 369.000.000.400.000.000. Budi Utomo CV.000. ANDI MUSI CV BENING WIJAYA CV.600.000.INGIN JAYA CV.600.00 369.00 246.00 369.BAROKAH KURNIA MANDIRI cv.600.000.000.00 369.600. sandy dewa CV. DUA PUTRA CV. KARYA BAKTI CV.600.600.600. BERINGIN RAYA CV.600.CV.00 369.00 369.00 369. KURNIA CV.usaha mulya cv young brothers CV.600.000.00 . EMPAT PUTRI CV. POORD CV. GERBANG KENCANA KARYA SEJATI cv.000.00 369. LANGGENG BERSAMA CV.600.

sandy dewa Cv. SHELON cv young brothers cv. AREM JAYA CV.000.000. fahmitra rahayu CV.600. YUSMELI JAYA CV.00 270.600.00 1.000.000.00 369.00 190.000. DINITAMA KENCANA CV.000.00 369.00 369.668.000.600.00 369.00 244.600.telaga punggur cv.000.000.00 190.000.CAHAYA ZIA cv.00 369.000.000.HIKMAH BERDIKARI AGSIWA ILLAHI CV.600.000.00 369.600.00 593.00 369.00 .LAMGUBA CV.000.000.000.000.000.000.00 369.000. Rizky Utama CV.00 369.600.000. diana concern CV.00 369.000.000.000.00 297.TAUFIQ cv.00 187. SATYA KARYA MITRA 369.000.600.000.600.00 110. AIDIL PUTRA CV JASA KAWAN cv.600.600.000.600. Jaya Buana CV.00 369. EMPAT PUTRI CV. sandy dewa CV.000.00 369.000.600.000. DAMASCOS CV.000.tunas harapan cv.000.600.00 369.

000.00 596.000.usaha mulya CV.000.00 596.000.00 .00 690. ANDI MUSI CV.000.00 596.000.000.00 596. FRACHMADYA 187.000.000.000.00 596.00 596.000.000.ATMA KARYA CV.000. DINITAMA KENCANA CV.000. ADE ABADI CV.120.000.000.00 596.000.166.00 596.000.000.000.000.00 690.00 596.000.00 690.000. MAS PRIMA SEMESTA CV. EMPAT PUTRI CV.000.00 596. KARYA MAJU CV.00 596.000.00 596. AGTHA KENCANA CV. PUKAT KONSTRUKSI CV.000.00 596.00 191.000. REZA PUTRA CV. ADE ABADI CV.000.000. SINAR TENANG CV.CV BENING WIJAYA CV. AGUNG MULIA CV TARMAN SARANA CV SERUMPUN CV.000.PASIR HITAM CV.CO CV.000.KURNIA & FAJRI. BERKAT CV.000. DAMASCOS CV.00 475.00 365.000.000.00 690.000.00 596.000. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.000.000.000.00 596.000.000.000.000.000.

00 390.000.000.00 369. SKY CORBIA Tiga Wijaya CV.600.000.000.600.000.000.600.00 690.000.00 369.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA CV.000. Family CV.00 390.00 369.00 369.000.600.600. MARANTAMA Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.cv.00 369.600.000.600.000.000.00 369.000.000.00 369. BAHANA CIPTA CV.000.000.000.000. DAMAI SEJAHTERA anugrah indo lestari selaras CV.000.00 369.PASIR HITAM RAKSA CV.00 596.000.00 369.00 462.00 690. PUKAT KONSTRUKSI 596. TUNGGAL ATIA MANDIRI CV.000.000.000.sinar terang CV.600. BENI JAYA CV.00 .000.600.00 369.00 690.00 369.00 596.000.000.000.600.000.000. SHELON cv.600.usaha mulya CV.600.00 369. KARYA MAJU CV. Rizky Utama CV.000.600.600.00 369.00 369.ranggamafthofadhil CAHAYA ZIA CV SELATAN JAYA CV JASA KAWAN CV.

600.00 596.000.00 369.600.00 369. KORINDO KARYA 369.00 369. ABEL WIJAYA RAKSA PT.000.000.00 369. PUTRA REMAJA cv. hegar pratama CV.00 369.00 369.600.000.00 596.ChandraKirana Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.00 369.000.600.000.600.600. INSAN SEJAHTERA CV.000.000.600.600.000.00 369.000.000.600. ENDRAMAS ANGGRAINI CV. KARYA BERSAMA cv.usaha mulya CV.000. BERKAT CV.600. NUR CV.000.000.600.000.000. MASAGI CV.00 596.00 369.000.00 596.600. EMPAT PUTRI cv jala sutra CV.00 596.000.000.600.600.000.00 369.KARYA SEJATI CV.00 369.600.00 369. KARYA BERSAMA CV. KAPITA JAYA CV.00 369.00 369. TRIO'N MANUNGGAL CV.tunas harapan CV.000.00 369.00 369.000.000.000.000.000.00 369. LIMA PUTRA CV.600.000.600.00 .600.000.

000. AKBAR WIRAJAYA CV.000.000.00 596.000.00 PT.000.00 207.000. SINDY GROUP cv. DAMASCOS TERETES CV.000. GARMUSAN 569.00 130.000.000.000.00 462.760.00 596. PRIMA MULTI DIMENSI 1.00 CV. DELIMA INDAH 1. JAYA ING LAGA CV.000.621.000.00 720.00 .000.KARYA DWI PUTRA 720.000.00 PT.000. KARYA MAJU CV. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.000.505.000. AA BERSAUDARA 5.852.000.000.000.000. DUA PUTRA cv.000.sinar terang CV. fahmitra rahayu 596.000.000.00 130.000.000.00 CV.CV.00 CV.555.000. WAHYU PRATAMA CV.00 596.000.00 CV.775.00 BUMI KITA 325.000.00 308. WAHYU MANDIRI 2002 PT.000.000.00 596.000.000.

000.000.000.000. MENARA GADING 160.668.000.00 PT.artha agung mandiri 332.000.00 PT. HARAPAN SENTOSA 281.00 CV.000.900.000.cv.000.000. PALKEM 580.000.000.00 .00 CV.00 CV.00 CV. ENERGINDO SUMBER SEJATI 965. MENARA GADING 180.00 CV.725.000.ianputra 449.00 cv.000. FAJAR SELATAN 650.000.00 CV. ALGA 365.000.000. FAJAR SELATAN 145.00 PT. ABDI SEJAHTERA 460.592.000.

00 cv.000.ianputra 449.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.AGUNG PUTRAWAN 2.850.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.000. CONNECTRA UTAMA 1.000.00 .ianputra 449.000.000.00 cv. CONNECTRA UTAMA 250.PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 380.000.00 CV.00 PT.000.000.000.00 PT.00 PT.000. CONNECTRA UTAMA 325.000.000.000.00 PT.668.000.00 PT.000.00 PT.331. KUSUMA ARTA ABADI 4.668. NABILA 380.000.000.372.000.00 CV.000.000.

000.000.000.000.285.000.00 PT.195.00 PT.00 PT.00 PT.750.000.00 PT. DIAN PRIMA ABADI 2.000. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.00 PT.000.000.161. TIGA PUTRI KENCANA 500. NUSA ABDI UTAMA 3. KUSUMA ARTA ABADI 5.000.00 PT.171.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3. KUSUMA ARTA ABADI 6.224. DIAN PRIMA ABADI 2.000.00 PT.000.000.00 CV. DIAN PRIMA ABADI 1. NUSA ABDI UTAMA 3.000.900.000.00 PT.500.787.PT.000.000.653.00 . KUSUMA ARTA ABADI 3.000.400.000.

PT. CONNECTRA UTAMA 706.000. DIAN PRIMA ABADI 756. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.000.00 PT.000.000.00 PT.000.00 PT.050.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.AGUNG PUTRAWAN 1.00 CV.00 PT.000.000. TIGA PUTRI KENCANA 998.200.00 PT.00 CV.000.000.000.000.550. PUTRA CIREMAY 2.00 .000.000.000.000.500. TIGA PUTRI KENCANA 890.000. REHAB BANGUN KARSA 500.00 PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.500.00 CV.000.250. TRIKARSA TEHNIKA 900.00 CV.

500.000. DIAN PRIMA ABADI 705. Cahaya Makmur EXCON CONTRACO CV.000.000.000.00 CV. CV CV.000.00 312.000.000.500.00 361.00 720.00 625.000. AN-NAHL CV.925.00 525.00 312.400. Fatira CV.asepputra TRI BHAKTI JAYA.000.000.000.000.700.00 280.000.000. BANGKULAH JAYA CV. AREM JAYA CV.00 507.00 PT.MUSI PEK 652.00 625.000.00 1. SINAR JAYA CV.000.500.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.000.000.000. ARGANA KENCANA CV.000.00 384.000.500.000. Utama Jaya CAHAYA ZIA CV.00 666.000.00 234. DIAN PRIMA ABADI 175. SINAR RAKSA cv.000.000.600. AN-NAHL CV.00 .00 1.00 PT.000.000.098.00 985.000.200. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV.000.959.PT.560.00 312.760.

ANDI MUSI CV.00 683.000. SARANA PALOGADA NANDA & CO cv.500.000. KUROGO SAKUMU CV.00 479.00 430.00 550.000.00 610.CV.00 550.00 320.00 440.000.00 479.500.00 280.tunas harapan CV.000.000.000.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.00 300.000.000.000.000.000.000.000.00 800.00 .000.000.000.00 440.000.00 480.00 400.500.000.000.asepputra CV.300.000. Rizky Utama Tiga Wijaya CV.000.000.000.000.00 600.943.00 350. CV CV. MUTIARA ALAM CV.000.500.000. LYZAWA KRIDYA CV.000.AB YUNIOR TRI BHAKTI JAYA.000.FAMILIA & CO CV.00 700.000.000.000. Sukses Bersama CV.00 300.000. PRATAMA YUDHA cv. KAMBOJA CV. AMELIA JASA PRIMA CV TARMAN SARANA 650.00 EXCON CONTRACO 354.000.00 640.000.00 1.000. SRIWIJAYA KARYA CV.00 1.000.000. KARYA BERSAMA CV.000.000.000.000.000. Utama Jaya LAWETA CV. KAPITA JAYA CV.00 500.000.000.000. YUSMELI JAYA CV.000. FLAMBOYANT CV.00 441.000.00 1.000.

000.00 CV.000.00 1. NABILA 440. MELATI 550.650.600.00 Cv.500.750. JUNG JAYA 376.000.000.500.00 RAKSA 509. KARYA BERSAMA 550.000. FIRMANSYAH CV DHARMA KARYA DHIKA CV.00 CV.00 900.00 CV.000.000.500. ARGANA KENCANA 706.KURNIA AGUNG 405.CV TARMAN SARANA 885. ANDY PUTRA 193.000.000. Aditya Jaya 190.000.00 250.00 CV.000.000.000.00 CV.000.000.00 CV.000.000.000. PRIJAYA CV.000.000. BERINGIN RAYA 550.00 .000.00 CV.00 CV.000.000.

000.00 CV.830.00 CV.KURNIA AGUNG 286.00 CV.050.776.000.500.000. Prisma Rekayasa 190. TRIO'N MANUNGGAL 599.000.00 CV.000.CV. GRAHA KARYA PEMUDA 350.000.000.000.00 CV. Tbk.000. FADEL PUTRA 188.000.134.00 PT Telekomunikasi Indonesia.00 tricipta 190.00 CV.00 CV.000.520.MUSI PEK 175.00 Tiga Wijaya 778.000. KAMBOJA 546.000.881.00 .000. SARANA PALOGADA 566. 692.519.

CAHAYA 246.500.00 GUMAY JAYA 813.260.800.CV.000.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI 670.00 GUMAY JAYA 1.000.00 350. NABILA 670.00 CV.000.346.00 GUMAY JAYA 1.000.IRVAN PERKASA 1.955.000.000.000.260.00 CV.346.000.000.100.000.000.00 RIA 880.00 .000.000.00 RIZKI KURNIA 1.00 CV.460.000. BINA INSAN MANDIRI CV.

No

Satuan Kerja

144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 311 DINAS PERIKANAN

20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 581 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

580 DINAS PERKEBUNAN

85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 571 DINAS PERKEBUNAN

587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 558 DINAS PERKEBUNAN

385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9 SEKRETARIAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 314 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN

429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 268 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA

375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 617 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 294 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN

125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 487 DINAS KOPERASI.

483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 281 DINAS KESEHATAN 318 DINAS PERIKANAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 4 SEKRETARIAT DAERAH 277 DINAS KESEHATAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 322 DINAS PERHUBUNGAN 563 DINAS PERKEBUNAN 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

MUSI BANYUASIN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 321 DINAS PERHUBUNGAN 336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN . MUSI BANYUASIN 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 312 DINAS PERIKANAN 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 567 DINAS PERKEBUNAN 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 556 DINAS PERKEBUNAN 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 293 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN.

459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 566 DINAS PERKEBUNAN 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 565 DINAS PERKEBUNAN 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

Perikanan Dan Kehutanan .106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 568 DINAS PERKEBUNAN 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 SEKRETARIAT DAERAH 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

MUSI BANYUASIN 280 DINAS KESEHATAN 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 557 DINAS PERKEBUNAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 266 DINAS PENDAPATAN. MUSI BANYUASIN 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 572 DINAS PERKEBUNAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 282 DINAS KESEHATAN 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 486 DINAS KOPERASI.

406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 577 DINAS PERKEBUNAN 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 574 DINAS PERKEBUNAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 10 SEKRETARIAT DAERAH 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

MUSI BANYUASIN .21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 560 DINAS PERKEBUNAN 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 579 DINAS PERKEBUNAN 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 302 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA .529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 292 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

271 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 569 DINAS PERKEBUNAN 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 559 DINAS PERKEBUNAN .

MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.561 DINAS PERKEBUNAN 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 324 DINAS PERHUBUNGAN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 573 DINAS PERKEBUNAN 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL . MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 564 DINAS PERKEBUNAN 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .

MUSI BANYUASIN 313 DINAS PERIKANAN 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 323 DINAS PERHUBUNGAN 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .279 DINAS KESEHATAN 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 317 DINAS PERIKANAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 576 DINAS PERKEBUNAN 269 DINAS PENDAPATAN.

166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 284 DINAS KESEHATAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2 SEKRETARIAT DAERAH 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

MUSI BANYUASIN .241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 570 DINAS PERKEBUNAN 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 575 DINAS PERKEBUNAN 11 SEKRETARIAT DAERAH 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 488 DINAS KOPERASI.

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 5 SEKRETARIAT DAERAH 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .

MUSI BANYUASIN 503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA . MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 283 DINAS KESEHATAN . MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 327 BADAN KESATUAN BANGSA.307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 270 DINAS PENDAPATAN. MUSI BANYUASIN 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 3 SEKRETARIAT DAERAH 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 6 SEKRETARIAT DAERAH .245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 7 SEKRETARIAT DAERAH 8 SEKRETARIAT DAERAH 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .

MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 278 DINAS KESEHATAN 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 578 DINAS PERKEBUNAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 315 DINAS PERIKANAN 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 562 DINAS PERKEBUNAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN.295 BADAN PERPUSTAKAAN.

Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp.20) dengan Beton. PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC.Nama Paket Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Lalan 0 Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi. ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) 0 Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. Kecamatan Lalan 0 PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. BAYUNG LENCIR Pembangunan Pematang Sawah Paket V 0 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 . Kecamatan Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec.

PEMBANGUNAN SALURAN BATAS 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M 0 SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC.Desa Simpang Tungkal . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC.Rimba Ukur (C5) . REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. SUNGAI KERUH .Dusun III Sukadamai.Cinta Karya (C3). SUNGAI KERUH Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). Kecamatan Plakat Tinggi.3 ). Kecamatan Babat Toman 0 Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) . Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. Kecamatan Sekayu Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . BAYUNG LENCIR 0 Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp.

0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading . PLAKAT TINGGI 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. KELUANG 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BATANG HARI LEKO 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). SANGA DESA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC.Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. Lawang Wetan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan kantor 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton. Plakat Tinggi 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. BATANG HARI LEKO 0 Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi.

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC.H. Babat Toman 0 Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. SEKAYU 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. Kecamatan Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec. 0 Pelebaran Jalan K. Sungai Lilin 0 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC.Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. Babat Toman 0 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. LAIS 0 . Sungai Lilin 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Ahmad Dahlan. Kecamatan Lalan Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir.SD Model Sekayu. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD . Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari .

BABAT TOMAN PENGADAAN POWER THRESHER 0 . Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. 0 Pengadaan APPO.Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. Plakat Tinggi PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA 0 Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 0 Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Padat Karya . SUNGAI KERUH Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7.

Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. Kecamatan Tungkal Jaya Pengadaan Lapun Babi 0 Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton.5). Kecamatan Plakat Tinggi.Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7.Bandar Jaya. 0 Pembuatan Kolam Tanah PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. Kecamatan Sanga Desa . Kecamatan Babat Toman PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL. SEKAYU PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA 0 PENGADAAN PERALATAN LPSE PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. KAYUARA KEC.

03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton.Keramat Jaya dengan Beton. LAWANG WETAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. Babat Supat 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. Keluang 0 Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih . Kecamatan Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya . Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan ruas RT. Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. Batang Hari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. SEKAYU 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. 12 RW.Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. Muba REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB.Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Plakat Tinggi. MUSI BANYUASIN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Pengadaan Bibit .

LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC.d. 16 Dengan Beton. Kecamatan Lais 0 Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang .Desa Bukit Selabu. LALAN Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman 0 Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 0 Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM 0 Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7.Talang Lamban Tampui . RT. 11 s.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC. LAWANG WETAN 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV 0 Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT.Talang Pengaturan . Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Sp. Kecamatan Batanghari Leko .

Menara RT. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir . LAIS Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. 07 .Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi. LAIS Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS 0 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan 0 Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang .Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lawang Wetan Normalisasi Primer SP. Lais 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC. BAYUNG LENCIR 0 REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. dan Dusun III ) dengan Beton.Talang Sungai Labi Bailangu. LAWANG WETAN .5 Air Tenggulang Kec.RT.4 .SP. TUNGKAL JAYA 0 Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara .Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC. Dusun II. Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. SANGA DESA 0 Peningkatan Lr.

Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo .Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.02 Rw. SEKAYU Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp. BABAT SUPAT 0 Jasa Survei AKI. Plakat Tinggi REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC.5 ) dengan Beton. Muba. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC. Kecamatan Lais Pembangunan Jalan Rt. AKB. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. BABAT TOMAN . dan UHH Kab. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. Kecamatan Babat Toman 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin 0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp.MTS Desa Bumi Ayu. BABAT SUPAT 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC.

Kecamatan Sekayu.04 Rw. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Sekayu .PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kecamatan Plakat Tinggi.Pengadang. PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I 0 Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC.Purwosari. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton. BAYUNG LENCIR 0 Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Hand Traktor 0 Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp. Muba 0 Pembangunan Jalan Rt.1) . 05 Rw. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kelcamatan Lais Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC. MUBA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7.3 AIR TENGGULANG KEC.2 .SP. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. SUNGAI KERUH 0 DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. SUNGAI LILIN 0 Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA 0 . MUBA 0 PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk. Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2). SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp.2 ) dengan Beton.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp. Kecamatan Tungkal Jaya PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. Kecamatan Babat Supat Pemasangan Paving Block dan Parit 0 NORMALISASI PRIMER SP.

Kecamatan Tungkal Jaya 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. SEKAYU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. Kecamatan Lawang Wetan REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . Kecamatan Sekayu Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Tungkal Jaya 0 PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec.Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). Sungai Lilin PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.REHAB BERAT LAB. IPA DAN BAHASA 0 Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia.

Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC.Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu 0 PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI 0 Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7. PLAKAT TINGGI 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. BAYUNG LENCIR Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu 0 Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan 0 Peningkatan Jalan Sungai Guci . Kecamatan Sanga Desa REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC. Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Kecamatan Bayung Lencir 0 . LAWANG WETAN 0 Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC.

KELUANG 0 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas P.P19 Dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC. Kecamatan Lalan 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. Lais 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. Kecamatan Sanga Desa 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. 0 . LALAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan.Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. TUNGKAL JAYA 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.18 . Babat Supat 0 pembuatan majalah permata MUBA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC.

BATANG HARI LEKO PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP.REHAB BERAT LAB.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC. KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi 0 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. BABAT SUPAT PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU .2) DAN TENGGULANG JAYA (SP.3) KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. IPA .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai.

IPA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC.PEMBANGUNAN LAB. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Musi Banyuasin Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. Kecamatan Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC.Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. BABAT SUPAT 0 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. SUNGAI KERUH 0 Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg . Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7. LAIS 0 PENGADAAN PERALATAN KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN .

Pembangunan RTJK. BABAT TOMAN 0 Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. SUNGAI LILIN 0 Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Babat Supat 0 PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec.0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Pembuatan Jalan dan Jembatan. Kecamatan Sekayu 0 PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Kecamatan Sungai Lilin 0 . MANGUN JAYA KEC. BAYUNG LENCIR 0 Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC.

Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Jurusan Sp. IPA 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap. LALAN 0 .4 Macang Sakti – Ulak Embacang. IPA (8x15) 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. Kecamatan Bayung Lenci PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ 0 Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN . SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH .PEMBANGUNAN LAB. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton.REHAB BERAT LAB. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. BAYUNG LENCIR PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC.

Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC.PEMBANGUNAN LAB. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan TSM .Medak Desa Sukajaya dengan Beton. TUNGKAL JAYA 0 Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. IPA (8x15) PENGADAAN TERPAL JEMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. Kurun . SANGA DESA Pengadaan Pompa air 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. PLAKAT TINGGI 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM 0 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium 0 Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. Sanga Desa 0 . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN .

Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton.5) 0 PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 0 Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang .Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat 0 PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang . Kecamatan Babat Supat PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20.Pinggap). Kecamatn Sekayu PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA 0 Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II 0 PENGADAAN GENTONG PLASTIK 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Kecamatan Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang . SANGA DESA 0 Penimbunan Rencana Halaman eks.

Kecamatan Bayung Lenci Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. KELUANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Kecamatan Sekayu 0 DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. MUBA 0 Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. MUBA DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton. Atap. Babat Supat Rehabilitasi Gedung. Sekayu 0 Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu .

REHAB BERAT LAB.0 Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur. Kecamatan Babat Toman Pembangunan Pematang Sawah Paket IV PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO 0 Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. SUNGAI KERUH 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B. 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU .SP5/SP. IPA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 0 . Sekayu 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos).1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC.3) .4 dengan Batu Pecah 5/7. Sungai Keruh 0 PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. Kecamatan Plakat Tinggi. Talang Siarak .

Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). Kecamatan Batanghari Leko 0 SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya 0 Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Sekayu Pembangunan Pematang Sawah Paket II PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi.PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK 0 Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. BABAT TOMAN . Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC.

Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Lais Kab. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG 0 Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat 0 Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec. Kecamatan Plakat Tinggi. Lais Kab. Kecamatan Sanga Desa PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC. SUNGAI LILIN. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang.Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton.0 Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton. Kecamatan Keluang . KELUANG 0 Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton.

Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. SUNGAI KERUH 0 Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Keruh REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. BABAT TOMAN 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 0 . Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. Sungai Keruh 0 PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. SANGA DESA PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.

KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR 0 Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec.PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Keluang 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. Babat Supat . Kecamatan Tungkal Jaya LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC. Kecamatan Keluang Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. SEKAYU Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Pembangunan Pematang Sawah Paket VI Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan Kolam Induk UPR 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. Selabu.Sp.

Bandar Jaya. Kecamatan Babat Toman RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA .Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Kecamatan Sekayu REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH . SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). SEKAYU 0 Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu. Sanga Desa 0 PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC. LAWANG WETAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. IPA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC.Talang Care . MUSI BANYUASIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC.REHAB BERAT LAB. BABAT SUPAT 0 .

Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . 1 Desa Babat Banyuasin. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). BAHASA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC. Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Insektisida dan Larvasida 0 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. Kecamatan Sekayu . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. Pengadaan Mebeleur 0 PENGADAAN PABX 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.PEMBANGUNAN LAB.Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg.

Kecamatan Tungkal Jaya 0 PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB. MUBA TAHAP I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu 0 PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK 0 Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I).Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kecamatan Lalan 0 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN .

Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B. BAYUNG LINCIR 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya .0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya .Sp.Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix.1) .Keluang. Kecamatan Keluang Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Muba 0 Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) . Kecamatan Lawang Wetan 0 REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan .Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi 0 PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Wonorejo . Supat dengan Aspal Hotmix.Talang Nyamuk dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya . Kecamatan Sungai Lilin 0 Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 . UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab.

Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Sp.Peningkatan Ruas Sukarami .Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.5) Menuju Sumber Harum (A. Kecamatan Batanghari Leko.Sp. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix.1) Dengan Aspal Hotmix. Selabu dengan Aspal Hotmix. Pangkalan Bulian . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir . Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur . Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Printer Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B.Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A.Saut .Tanah Abang . Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .3) ke Trans dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh .Simpang Sari .

Mekar Jaya dan Rukun Rahayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .Penyulang Kaja Babat Toman .

Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec.ASHRI SEKAYU 0 Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin . Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran .0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais . Kecamatn Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.Bonot .Pinggap dengan Aspal Hotmix.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert.Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL .

Kecamatan Batang Hari Leko PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec.Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. Bayung Lencir 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Lais . Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Sako Suban . dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Petaling. Kecamatan Batanghari Leko 0 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay 0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan .

Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton. 4 (empat) Unit Box Culvert. Kecamatan Batanghari Leko PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. 40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC.0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU 0 JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti 0 PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN 0 Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . KELUANG 0 Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati 0 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). BAYUNG LINCIR 0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. Kecamatan Lawang Wetan .Ulak Kembang.

Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec.Kertajaya dengan Beton. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV.OBATAN RUMAH SAKIT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Poros Purwodadi . Kecamatan Sungai Keruh 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. 0 PENGADAAN OBAT . Batang Hari Leko 0 Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 0 . BABAT SUPAT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari 0 Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton.Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton.

Dawas .Gardu (KUD TriJaya) . Km. Kecamatan Lais. 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Selabu . Kecamatan Plakat Tinggi.Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Ruas Sp.Sp.11 . PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I 0 Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras .Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak . Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro . Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.Nusa Serasan (B6) dengan Beton.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais 0 PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp. 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) .Sungai Medak (C7). Jalan Negara . Kecamatan Plakat Tinggi. Jalan Negara . Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) .Bukit Indah (B3) dengan Beton.2 Dengan Beton.SP.Sridamai.Sialang Agung ( C2 ).Trans C2 . Kecamatan Sungai Keruh 0 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix. Pelebaran Jalan pada Ruas Sp.

4 Dengan Aspal Hotmix.0 Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.B.1 . Kecamatan Babat Supat 0 Peingkatan Jalan Dusun I . Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh . Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading 0 Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lencir 0 Penimbunan Jalan Dusun III .III Desa Sungai Angit dengan Beton.B. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.2 .Trans B. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix.Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang .3 . Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix.IV Desa Tanjung Agung Timur.B.

Kecamatan Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec.Bumi Ayu . Kecamatan Plakat Tinggi 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC. Kecamatan Lalan 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC.Ulak Paceh. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti).Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix. Bayung Lencir Pengadaan Ternak Sapi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu 0 Pengadaan Peralatan Kesehatan 0 Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru . PLAKAT TINGGI 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Kecamatan Keluang . Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec.Warga Mulya (B4) dengan Beton. BABAT SUPAT.

5) Pembangunan Pematang Sawah Paket III PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH 0 Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Babat . Kecamatan Babat Toman 0 0 . Kecamatan Sungai Lilin 0 Rehab Kolam Pokdakan PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11.Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pengadaan Material Lampu Jalan 0 Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kelurahan Sungai Lilin Jaya.Sungai Angit dengan Beton.

000.000.000.00 .000.000.020.020.00 625.600.000.000.00 760.000.000.000.000.282.000.00 1.000.110.00 1.522.000.00 325.00 369.00 138.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lalan Kecamatan Batanghari Leko KEC.000.110.00 1.Lokasi Kecamatan Lawang Wetan Sumb er Dana APBD adel putra Pemenang Pagu Anggaran 188.000.000.000.000.00 1.384.600.000. BAYUNG LENCIR BUMI KITA Total APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA 325.00 Kecamatan Lalan adel putra Total APBD ADI GUNA PUTRA ADI GUNA PUTRA Total APBD AGSIWA ILLAHI SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu KECAMATAN LAIS AGSIWA ILLAHI Total APBD ALDO PERMAI APBD ALDO PERMAI 1.000.668.00 188. TUNGKAL JAYA ALDO PERMAI Total APBD anugrah indo lestari selaras anugrah indo lestari selaras Total APBD bintang raksa karsyatanzia bintang raksa karsyatanzia Total APBD BUMI KITA 2.00 1. BABAT TOMAN KEC.020.000.000.000.000.00 Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan APBD CAHAYA ZIA Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin CAHAYA ZIA Total KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD cipta mandiri consultant 2.000.600.00 369.000.600.00 369.000.000.00 369.00 KEC.00 cipta mandiri consultant Total 275.000.000.000.000.00 138.000.000.668.000.00 275.200.

00 369.000.00 369.000.000.00 3.000.600.000.000.000.000.00 745.00 739.000.00 860.s abadi Total APBD CV MUDA KARYA CV MUDA KARYA Total APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.00 4.00 1.000.00 1.000.000.UPT.000.00 188.600.00 Kecamatan Lais KEC.974.000. BAYUNG LENCIR Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya KEC.940.00 138.540. SUNGAI LILIN 150.000.200.940.600.000.600.00 1.00 1.416.000.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Sekayu CV AMONGSELLA Total APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA CV BENING WIJAYA Total APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA 1.000.000.00 188. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN CV AMONGSELLA 1.000.440.600.440.600.440.00 KEC.940.000. SUNGAI KERUH .00 4.000.600.00 369.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba cv gunung kencana konsultan Total APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra cv jala sutra Total APBD CV JASA KAWAN APBD CV JASA KAWAN CV JASA KAWAN Total APBD cv marvel.328.00 1. SEKAYU KEC.000.000.00 187.000.650.000.000.s abadi cv marvel.00 1.00 150.000.000.000.000.00 1.000.000.000.000.000.000.000.000.974.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu CV DHARMA KARYA DHIKA Total perairan umum daratan Sungai APBD cv gunung kencana konsultan Musi.00 369.000.00 369.000.

PLAKAT TINGGI KEC. SANGA DESA cv multi usaha utama Total APBD CV PANORAMA INDAH CV PANORAMA INDAH Total APBD CV PETUALANG SAKTI CV PETUALANG SAKTI Total APBD CV SABDA MOTOR APBD CV SABDA MOTOR CV SABDA MOTOR Total APBD CV SELATAN JAYA CV SELATAN JAYA Total APBD CV SERUMPUN APBD CV SERUMPUN CV SERUMPUN Total APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera Total APBD CV TARMAN SARANA APBD CV TARMAN SARANA 3.940.00 369.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.000. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi KEC.00 369.00 1. Musi Banyuasin Kantor Sekretariat DPRD Kab.000.040.000.000.740.000.000.855.00 369.000.000.000.000.00 1.600.00 Kecamatan Batanghari Leko CV TARMAN SARANA Total APBD CV TELAGA DINAR CV TELAGA DINAR Total APBD CV TUNAS KARYA CV TUNAS KARYA Total APBD cv wijaya motor cv wijaya motor Total APBD cv young brothers 1.108.00 690.600.000.000.000.000. Musi Banyuasin APBD CV TARMAN SARANA 885.000.00 2.000.000.000.00 280.000.000.000.00 369.00 369.000.600.000.000.800.290.600.749.659. KELUANG KEC.000.000.00 369.00 369.KEC.000.740.600.00 690. BATANG HARI LEKO Kecamatan Tungkal Jaya . BATANG HARI LEKO Kecamatan Plakat Tinggi KEC. TUNGKAL JAYA KEC.000.600.000.000.00 2.000.000.00 2.000.00 350.000.540.000.00 369.940.00 1.00 1.00 1.00 369.600.600.00 369.000.600.00 369.000. KELUANG Kecamatan Lawang Wetan Kantor Sekretariat DPRD Kab.000.600.600.600.00 1.00 KEC.600.00 369.600.000.000.

600.00 . AGUNG MULIA Total APBD CV.00 190.192. ABEL WIJAYA Total APBD CV.000. SEKAYU APBD cv young brothers APBD cv young brothers cv young brothers Total APBD CV.000.000.000. AIDIL PUTRA CV.500. ADE ABADI CV. ABDI SEJAHTERA 369. AGTHA KENCANA Total APBD CV.000. AGTHA KENCANA APBD CV.000.000.940.00 475.00 596.000. AGUNG SEJATI 3. Aditya Jaya 460.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin DPPKAD KEC.000.000.400.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sungai Lilin CV.278.00 460. Aditya Jaya APBD Cv.00 596.00 449.440.000.00 1.000.000.00 475.278. Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Cv.600.00 2.000.000.000. AGUNG SEJATI Total APBD CV.000.00 596. AGATHA JAYA MANDIRI Total APBD CV.000.00 4. LAWANG WETAN KEC.000.600.000.KEC.00 1.000. ADE ABADI APBD CV.000.00 596.000. Aditya Jaya Total APBD CV.000.000. ABDI SEJAHTERA Total APBD CV.000.00 3. AGATHA JAYA MANDIRI CV.00 596.400.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lalan Kecamatan Bayung Lencir.000.000.000.00 593.940.502. AIDIL PUTRA Total 449.000.000.000.000.00 369.00 1.380. AGATHA JAYA MANDIRI APBD CV.000.000. ADE ABADI Total APBD Cv.00 2. LAIS CV.00 369. AGUNG MULIA CV.600.096. ABEL WIJAYA CV.000.000. AGTHA KENCANA CV.130.000.00 2.000.000.

00 479.632.334.000. AREM JAYA APBD CV.00 900.000.00 130.000.500. SUNGAI KERUH Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Lilin.00 877.000.500.600. ANDI MUSI APBD CV.00 234. ANDI MUSI APBD CV.00 191.000. Musi Banyuasin kecamatan lais CV.000.943. ANDY PUTRA 365. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.000. AMELIA JASA PRIMA Total APBD CV.500.000. ANDI MUSI CV.00 7. ALGA Energi Kab.00 666.366.000.00 193.000.000.00 6.592.00 507.000. SANGA DESA KEC.00 6. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total 193.500.000.000.425. AKBAR WIRAJAYA Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.500. BABAT TOMAN KAB.00 Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN SUNGAI LILIN KEC.600.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC. AREM JAYA Total .00 4.00 CV.592.000.600.100.00 2.000.000. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin CV.00 369.204.400.000.500.00 1.000.000. AN-NAHL CV. ANDI MUSI APBD CV.166. AN-NAHL APBD CV.Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU APBD CV. AREM JAYA CV.000.865.00 365.00 479.000. AMELIA JASA PRIMA CV.500.000. ANDI MUSI Total APBD CV.000. ANDI MUSI APBD CV.000.400.00 369. MUSI BANYUASIN APBD CV.00 300. AN-NAHL Total APBD CV. ANDI MUSI APBD CV.00 369. ANUGRAH ARTHA KENCANA APBD CV. AKBAR WIRAJAYA APBD CV.000.000. ALGA Total APBD CV. ANDY PUTRA Total APBD CV.00 440. AKBAR WIRAJAYA 1.600.002.200.000.000.943.

127. ARGANA KENCANA 625.00 APBD CV.000.00 4. Athifa APBD CV.000.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA Kecamatan Babat Supat 1. BANGKULAH JAYA APBD CV. ARGANA KENCANA 706.000.000.940.000.940.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU CV.440.940.000.000.000.00 960.000.00 APBD CV.127.000.800.000.000.064.600.00 4. BAGUAY JAYA Total APBD CV.00 596. ASWAN 1.440. Sekayu 11.000.000.000.000.000.000.955.000.00 299. ARGANA KENCANA Total APBD CV. ASWAN Total APBD CV.000. BAGUAY JAYA KECAMATAN LALAN CV.Kel.00 Cv.00 267. Athifa Total APBD Cv.000. Azta Kirana 535. Athifa 307. ASWAN SEKAYU CV. BAHANA CIPTA CV.600. BAGUAY JAYA Kecamatan Lalan DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) APBD CV.00 960. Serasan Jaya Kec. ASWAN 1.000.000.000. ASWAN APBD CV.00 3. Sekayu Kec.202.060.000.00 2. BAHANA CIPTA Total APBD CV.000.000.600. ASWAN APBD CV. BANGKULAH JAYA CV.000.000.00 268.000. Azta Kirana Total Desa Karang Rejo (Primer 8) APBD CV.00 1.000. BANGKULAH JAYA Total APBD CV.00 Kec.000.00 720.000.000.000.00 UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA APBD CV.660.00 765.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .200. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD CV.00 960.331.00 Kecamatan Plakat Tinggi CV.00 596.

600.00 7.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kab.00 1. LAWANG WETAN Kecamatan Babat Supat CV.000.00 596. BERINGIN RAYA 960. BENI JAYA Total APBD CV. BENI JAYA APBD CV.000.000.600.000.500.000.000.000.000. BERINGIN RAYA Total APBD CV. BENNI PERMAI Total APBD CV.902.820.00 1.000. Sekayu CV. BERKAT 919.Kecamatan Keluang APBD CV. BENNI PERMAI 4.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat APBD CV.000.000.000.800. BENI JAYA APBD CV.000.00 Kecamatan Batang Hari Leko KEC.00 3.00 960. Musi Banyuasin .000.00 246.00 4. BERKAT SURYA PERMATA Total APBD CV.00 4.000.000.00 3.600. BERKAT CV.000.925. BAYU PRATAMA PUTRA CV.940.000.000. BENI JAYA CV.00 196.000.000.000. BABAT SUPAT APBD CV.000. BERKAT APBD CV.000.500.000. BENI JAYA APBD CV.000.00 369. BERKAT APBD CV.440. BERINGIN RAYA APBD CV.00 18. BERKAT 150.440.000.000.00 550.000.000.650.000.600.509.00 4.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kec.00 369. BENI JAYA 690.00 KECAMATAN SEKAYU KEC. BERKAT Total APBD CV.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU APBD CV. BINA INSAN MANDIRI 596. BERKAT SURYA PERMATA CV.501.940.000.000.000. BAYU PRATAMA PUTRA Total APBD CV.

KEC. LAWANG WETAN

CV. BINA INSAN MANDIRI Total APBD CV. Budi Utomo CV. Budi Utomo Total APBD CV. Bunga Asa

246,800,000.00 219,600,000.00 219,600,000.00 507,750,000.00

Kec. Sekayu

Kecamatan Lalan KEC. LALAN KEC. LALAN Kabupaten Musi Banyuasin

CV. Bunga Asa Total APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA CV. CAHAYA Total APBD CV. CAHAYA BARU CV. CAHAYA BARU Total APBD CV. Cahaya Makmur CV. Cahaya Makmur Total APBD CV. CENDANA INDAH PERKASA CV. CENDANA INDAH PERKASA Total APBD CV. Chandra Buana CV. Chandra Buana Total APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

507,750,000.00 3,440,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 350,000,000.00 4,529,200,000.00 4,940,000,000.00 4,940,000,000.00 652,000,000.00 652,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 7,925,000,000.00 7,925,000,000.00 3,940,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin

KEC. SANGA DESA

Kecamatan Batanghari Leko

Kecamatan Bayung Lencir Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

405,000,000.00

Kecamatan Lais

CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total APBD CV. Citra Abadi CV. Citra Abadi Total APBD CV. CITRA SAHABAT

4,750,000,000.00 5,255,000,000.00 5,255,000,000.00 2,940,000,000.00

Kecamatan Batanghari Leko

KEC. TUNGKAL JAYA

CV. CITRA SAHABAT Total APBD CV. DAMAI SEJAHTERA CV. DAMAI SEJAHTERA Total APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS CV. DAMASCOS Total APBD CV. DELIMA INDAH APBD CV. DELIMA INDAH

2,940,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 7,925,000,000.00 369,600,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 9,580,600,000.00 1,890,000,000.00 1,775,000,000.00

Kecamatan Sekayu KEC. LAIS Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BAYUNG LENCIR

KEC. BABAT TOMAN

CV. DELIMA INDAH Total APBD cv. diana concern cv. diana concern Total APBD CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total APBD CV. DINAMIKA APBD CV. DINAMIKA CV. DINAMIKA Total APBD CV. DINITAMA KENCANA APBD CV. DINITAMA KENCANA CV. DINITAMA KENCANA Total APBD cv. djoewan indah APBD cv. djoewan indah

3,665,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 1,098,925,000.00 1,098,925,000.00 960,000,000.00 1,940,000,000.00 2,900,000,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 965,600,000.00 7,925,000,000.00 1,260,000,000.00

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

KEC. LAIS Kecamatan Lais

Kecamatan Lawang Wetan Kec. Babat Supat

KEC. SANGA DESA

APBD cv. djoewan indah cv. djoewan indah Total APBD CV. DUA PUTRA APBD CV. DUA PUTRA

369,600,000.00 9,554,600,000.00 3,940,000,000.00 369,600,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. LAWANG WETAN

KECAMATAN SANGA DESA

APBD CV. DUA PUTRA CV. DUA PUTRA Total APBD Cv. Dua Saudara

207,760,000.00 4,517,360,000.00 3,940,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman

Cv. Dua Saudara Total APBD CV. EGA CITRA LESTARI APBD CV. EGA CITRA LESTARI CV. EGA CITRA LESTARI Total APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI CV. EMPAT PUTRI Total APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total APBD CV. FADEL PUTRA

3,940,000,000.00 4,940,000,000.00 7,725,000,000.00 12,665,000,000.00 3,940,000,000.00 2,540,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 8,554,400,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 198,000,000.00 250,000,000.00 448,000,000.00 188,000,000.00

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU Kecamatan Plakat Tinggi KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lawang Wetan KEC. BABAT SUPAT

Kabupaten Musi Banyuasin 3 kecamatan: Sekayu, Lais dan Sungai Lilin Sekayu

Kecamatan Babat Supat KEC. BABAT TOMAN

CV. FADEL PUTRA Total APBD cv. fahmitra rahayu APBD cv. fahmitra rahayu

188,000,000.00 5,925,000,000.00 369,600,000.00

KECAMATAN BABAT SUPAT

APBD cv. fahmitra rahayu

720,000,000.00

KEC. BAYUNG LENCIR

cv. fahmitra rahayu Total APBD CV. Family CV. Family Total APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira CV. Fatira Total APBD CV. FIRMANSYAH CV. FIRMANSYAH Total APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT CV. FLAMBOYANT Total APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA CV. FRACHMADYA Total APBD CV. GANESHA APBD CV. GANESHA CV. GANESHA Total APBD CV. GARMUSAN APBD CV. GARMUSAN

7,014,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 311,125,000.00 550,000,000.00 985,600,000.00 1,846,725,000.00 405,500,000.00 405,500,000.00 2,940,000,000.00 282,000,000.00 600,000,000.00 3,822,000,000.00 4,940,000,000.00 202,950,000.00 202,950,000.00 596,000,000.00 5,941,900,000.00 1,204,500,000.00 369,600,000.00 1,574,100,000.00 399,839,000.00 569,555,000.00

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Plakat Tinggi KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA

Kecamatan Sekayu Kec. Sekayu Kec. Sekayu Kecamatan Sungai Lilin

Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lais Kec. Sekayu

Kecamatan Sekayu

CV. GARMUSAN Total APBD CV. GERBANG KENCANA

969,394,000.00 6,225,000,000.00

KEC. SUNGAI KERUH

APBD CV. GERBANG KENCANA CV. GERBANG KENCANA Total APBD CV. Graha Citra Rekayasa

369,600,000.00 6,594,600,000.00 188,000,000.00

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. Graha Citra Rekayasa

188,000,000.00

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CV. Graha Citra Rekayasa Total APBD CV. GRAHA KARYA PEMUDA

376,000,000.00 350,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total APBD CV. HARAPAN SENTOSA

350,000,000.00 6,925,000,000.00 281,000,000.00

Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. HARAPAN SENTOSA Energi Kab. Musi Banyuasin

KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. HARAPAN SENTOSA Total APBD cv. hegar pratama

7,206,000,000.00 1,260,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN

APBD cv. hegar pratama cv. hegar pratama Total APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH CV. INSAN ANUGRAH Total APBD CV. INSAN SEJAHTERA APBD CV. INSAN SEJAHTERA CV. INSAN SEJAHTERA Total APBD CV. Iqbal Perkasa

369,600,000.00 1,629,600,000.00 7,925,000,000.00 1,940,000,000.00 216,000,000.00 369,600,000.00 10,450,600,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 2,355,000,000.00

Kecamatan Babat Supat Kecamatan Tungkal Jaya KECAMATAN LALAN KEC. SUNGAI LILIN

Kecamatan Babat Supat KEC. SUNGAI LILIN

KECAMATAN TUNGKAL JAYA

CV. Iqbal Perkasa Total

2,355,000,000.00

Kecamatan Tungkal Jaya

APBD Cv. Iskandar Cv. Iskandar Total APBD Cv. Jaya Buana Cv. Jaya Buana Total APBD CV. JAYA ING LAGA CV. JAYA ING LAGA Total APBD CV. JAYA PRIMA

760,000,000.00 760,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 924,000,000.00

KEC. SEKAYU

Kecamatan Tungkal Jaya

TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU, BAYUNG LENCIR, LAIS DAN SANGA DESA Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin

CV. JAYA PRIMA Total APBD CV. JUNG JAYA

924,000,000.00 376,750,000.00

KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Sekayu

CV. JUNG JAYA Total APBD CV. KAMBOJA APBD CV. KAMBOJA

376,750,000.00 1,000,000,000.00 546,520,000.00

Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. KAMBOJA Total APBD CV. KAPITA JAYA APBD CV. KAPITA JAYA CV. KAPITA JAYA Total APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI CV. KARYA BAKTI Total APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

1,546,520,000.00 596,000,000.00 650,000,000.00 1,246,000,000.00 860,000,000.00 475,000,000.00 380,000,000.00 1,715,000,000.00 3,440,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Sekayu Kecamatan Lawang Wetan KEC. PLAKAT TINGGI

Kecamatan Sekayu titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

APBD CV. KARYA BERSAMA

405,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Tungkal Jaya

APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

369,600,000.00 369,600,000.00 400,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. BAYUNG LENCIR KECAMATAN SEKAYU

CV. KARYA BERSAMA Total APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU CV. KARYA MAJU Total APBD CV. KAYLAH UTAMA CV. KAYLAH UTAMA Total APBD CV. KELINGI RAYA CV. KELINGI RAYA Total APBN CV. KUNCI SARI

5,939,200,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 130,000,000.00 1,095,600,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00 228,000,000.00

Kecamatan Sekayu

Kecamatan Sekayu

UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya KEC. PLAKAT TINGGI

CV. KUNCI SARI Total APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA CV. KURNIA Total APBD CV. KUROGO SAKUMU CV. KUROGO SAKUMU Total APBD CV. LANGGENG BERSAMA APBD CV. LANGGENG BERSAMA CV. LANGGENG BERSAMA Total APBD CV. LEBAT Brothers CV. LEBAT Brothers Total

228,000,000.00 1,690,000,000.00 2,440,000,000.00 369,600,000.00 4,499,600,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 860,000,000.00 860,000,000.00

KECAMATAN BABAT TOMAN

Kecamatan Sanga Desa KEC. LAWANG WETAN

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sekayu KEC. KELUANG

APBD CV. LIMA PUTRA APBD CV. LIMA PUTRA CV. LIMA PUTRA Total APBD CV. LINGGAU PUTRA CV. LINGGAU PUTRA Total APBD CV. LYZAWA KRIDYA CV. LYZAWA KRIDYA Total APBD CV. MANUNGGAL JAYA APBD CV. MANUNGGAL JAYA CV. MANUNGGAL JAYA Total APBD CV. MARANTAMA APBD CV. MARANTAMA CV. MARANTAMA Total APBD CV. MARINI

810,000,000.00 369,600,000.00 1,179,600,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 2,040,000,000.00 660,000,000.00 2,700,000,000.00 5,625,000,000.00 369,600,000.00 5,994,600,000.00 507,424,000.00

Kecamatan Sanga Desa

KECAMATAN SUNGAI LILIN

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan

Kecamatan Batanghari Leko KEC. TUNGKAL JAYA

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. MARINI

507,424,000.00

Kecamatan Lais

CV. MARINI Total APBD CV. MAS PRIMA SEMESTA CV. MAS PRIMA SEMESTA Total APBD CV. MASAGI CV. MASAGI Total APBD CV. MEDIA MUBA CV. MEDIA MUBA Total APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI

1,014,848,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 369,600,000.00 300,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

kab.MUBA

KEC. LALAN KEC. LALAN Kecamatan Lawang Wetan.

CV. MELATI Total

1,219,600,000.00

Sekayu KEC.00 3.750.000. MODULASI UTAMA Total APBD CV.000.000. SANGA DESA Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya Kec.000.600. MENARA GADING Total APBD CV.400. MENARA GADING 180.000. MUTIARA ALAM APBD CV.000.000.000.600.00 246.160.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV.000. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu KEC. Sekayu Kec.000.318. Babat Supat Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV. SEKAYU APBD CV.Kecamatan Tungkal Jaya APBD CV. MILENIUM CV.955.000.00 Sekayu CV.00 770.00 190.000.000.000. MUTIARA ALAM APBD CV.00 2.750.000.00 153.955.00 316.000.400.00 KEC. NABILA 316. MUTIARA ALAM APBD CV.00 960.000.000. MODULASI UTAMA CV.000.00 683. METRO JAYA INDAH Total APBD CV.00 153.00 770.000. MENARA GADING 160.000.000.00 . MUTIARA ALAM CV.00 369. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.000.000.00 1. MUTIARA ALAM Total APBD CV.000.000. METRO JAYA INDAH CV.000.000.00 3. MILENIUM Total APBD CV.000.00 246. MUTIARA ALAM APBD CV.000. NABILA 340. BATANG HARI LEKO KECAMATAN BATANG HARI LEKO Kec.000.

100.000. PBSA CV.00 Kecamatan Babat Toman KEC. NETA JAYA PERDANA CV.00 844.000.000.000. NUR 317.00 317. POORD CV. BABAT TOMAN CV.000.600.000.00 1. NUR Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.00 KEC.00 900. PRATAMA YUDHA APBD CV. PRATAMA YUDHA Total APBD CV.000.600. nadema 3.000.600.000.000.472.600.000.000.00 APBD CV. LAIS cv.00 505.000.000.000.000.000.000.600.600. Musi Banyuasin KEC.000. PRATAMA YUDHA CV.00 369.600.00 369.00 369.000. nadema Total APBD CV.00 369.00 1.000.205.00 Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu APBD CV. POORD APBD CV.000. LALAN KEC.Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.000.00 369. Sekayu CV.00 580.000.500. POORD Total APBD CV. NABILA 670.000.000.725.000.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Babat Toman KECAMATAN TUNGKAL JAYA Kabupaten Musi Banyuasin .000.00 CV. NABILA Total APBD cv.00 369. NUR APBD CV.000. BABAT SUPAT APBD CV. NUR 330.00 640. NABILA 440.00 475. NABILA 380.000.00 Kec. NETA JAYA PERDANA Total APBD CV.600. PALKEM Total APBD CV.000.000.600. PALKEM Energi Kab.00 DPPKAD KEC. PRIJAYA 580. PBSA Total APBD CV.600.725.00 960.

000.000.193.000.00 Kab.000.600.000.000.505. PUTRA SULUNG Total APBD CV.193. Prisma Rekayasa 188.00 Kecamatan Babat Toman KEC.000.750.000. PRIMA INDAH CV.000.000.00 573.000. PUTRA SULUNG CV. AIR BALUI 2 KEC. PUTRA REMAJA Total APBD CV.000. PUTRA REMAJA APBD CV. PUKAT KONSTRUKSI CV.00 269.Kecamatan Babat Supat CV.600. PRIJAYA Total APBD CV.000.00 275. PUTRI KEMBAR 369.00 3.000.750.850.00 1.000.00 .000.000. PRIMA INDAH Total APBD CV.00 275.00 369.00 Sekayu APBD CV.00 596.440. PRIMA MULTI DIMENSI Total APBN CV.000.000. RASNA Total 269.000. RASNA CV. BAYUNG LENCIR CV. PUTRI KEMBAR Total APBD CV.000.505.00 KECAMATAN BABAT TOMAN UPT.600.955.000.00 370.00 1. PUKAT KONSTRUKSI Total APBD CV.00 573.000.000.000.000.000.000. Putra Perdana Total APBD CV.000.000. Muba Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU KEC.600.00 860.000. Prisma Rekayasa 1. Prisma Rekayasa Total APBD CV.440.000. PUTRA REMAJA 748.00 5. PUTRA REMAJA CV.000.000.00 1.00 Kecamatan Sekayu UPT.850. PUKAT KONSTRUKSI APBD CV. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa SEKAYU CV.440. SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin CV. PRIMA MULTI DIMENSI 900.000.00 965.000.00 860.00 1. Putra Perdana CV. SUNGAI LILIN APBD CV. Prisma Rekayasa 190.00 APBD CV.000.764.000.

600. Rizky Utama CV.00 369.600.000. SARANA PALOGADA Total APBD CV.000.00 KEC.00 369.00 369.000. LALAN Kecamatan Lalan KEC. SUNGAI KERUH Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN LAIS Sekayu Kecamatan Lawang Wetan CV. REZA PUTRA CV.600. Rizky Utama APBD CV.00 110.000.000.044.000.000.000.00 369.000. sandy dewa cv.00 246.00 475. Sari Brothers Total APBD CV.000. BAYUNG LENCIR KECAMATAN TUNGKAL JAYA KEC.000. SARANA PALOGADA APBD CV.000.120.000.00 726.00 330.120.00 3.440.00 225.Kecamatan Sanga Desa APBD CV.000. LALAN .00 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais KEC. SARANA PERKASA Total APBD CV. LAIS KEC.00 475. Rizky Keluarga CV.000.776. SARI KARYA CV.000. Rizky Utama Total APBD cv. SARI KARYA APBD CV.457. REZA PUTRA Total APBD CV. Rizky Utama APBD CV. Rizky Keluarga Total APBD CV.000.200.000. Rizky Utama APBD CV.00 566. SARI KARYA Total 1.00 365. SEKAYU KEC.00 225.400.000.000.000. sandy dewa APBD cv.000.000.776.000.000.000. LAWANG WETAN KEC.000.000.000. sandy dewa Total APBD CV. Sari Brothers CV.000. SARANA PALOGADA APBD CV.00 225. Rizky Utama APBD CV.00 330.00 225.00 425. SARANA PALOGADA 365.600.00 440.000. SARANA PERKASA CV.000.000.000.000.000.00 441.000. SARANA PALOGADA APBD CV.00 1.00 225.600.000. sandy dewa APBD cv.000.000.00 594.000.

SHELON APBD CV. SINAR APBD CV. SANGA DESA Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .00 369.000.00 KEC.000.Kecamatan Sekayu APBD CV.556.000.000.00 369. SEMBAWA APBD CV.00 2. SINAR TENANG CV.556. SINAR JAYA Total APBD CV.536.00 330. SHELON Total APBD CV.000. SELANANG ANUGRAH JAYA CV. SINAR TENANG Total 860.000.000. SELANANG ANUGRAH JAYA Total 187.000.00 187.00 2. SINAR JAYA CV.000.00 596.000. SEMBAWA Total APBD CV.000.600.000.00 384.00 860.00 475.00 369. SERA MEDICA 828.000.000.000.00 Kecamatan Sanga Desa CV.000.224.000. LALAN KAB. SHELON APBD CV.000.200. SINAR APBD CV.00 475.000.00 353.000.000. MUSI BANYUASIN KEC.600.000.00 369.00 596. SINAR CV.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC. SATYA KARYA MITRA CV.000. PLAKAT TINGGI Kecamatan Sungai Lilin UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD CV.000.000.00 6. SETIA USAHA CV. SHELON CV.224.00 369. SINAR APBD CV. SINAR Total APBD CV.000.000.00 280.000.000.679.600.000. SERA MEDICA Total APBD CV.000.000. SINAR JAYA APBD CV.000. SEMBAWA Kecamatan Sekayu CV. SETIA USAHA Total APBD CV.940.000.940.000.600. SATYA KARYA MITRA Total APBD CV.000. SINAR APBD CV.00 649.600.000.00 442.00 475.00 2.000.440.000.600.000. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC.000. SEKAYU KEC.00 3.

Tedmond Fibre Glass 90.000.000.509.000.000. TIGA PUTRI CV.00 1.000. TIGA PUTRI KENCANA 135. SKY CORBIA APBD CV.00 1.000. TEPIAN BENDUNG Total APBD CV.140.030. SPA REKOM MANDIRI 960.00 KECAMATAN SEKAYU Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu KECAMATAN BAYUNG LENCIR CV.00 90.039. SRIWIJAYA KARYA Total APBD CV.000.000.000. TIGA PUTRI Total APBD CV. TEPIAN BENDUNG APBD CV.000.000. AIR BALUI 2 KEC.000.000.00 1.00 1.000.000. SRIWIJAYA KARYA APBD CV. SUMBER SARANA Total APBN CV.000.200.Kecamatan Babat Supat KEC. SRIWIJAYA KARYA CV. SANGA DESA UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA CV. Sukses Bersama Total APBD CV.000.000.000.600. SRIWIJAYA KARYA APBD CV. TAMBAR SARI MANDIRI 1.000.600.000.000. SPA REKOM MANDIRI Total APBD CV.000.00 500.000.000.00 135.000.000.000.460.00 325.00 1.00 560. SKY CORBIA Total APBD CV.000.940.000.00 Kecamatan Sungai Lilin KEC.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais .000.460.350. SUMBER SARANA CV.000.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Babat Supat UPT.00 325. TAMBAR SARI MANDIRI Total APBN CV.940.00 2.000. Sukses Bersama APBD CV. Sukses Bersama CV.000.500.500.000.00 860.00 560.00 1. Tedmond Fibre Glass Total APBD CV.00 479.000. BABAT SUPAT APBD CV. TEPIAN BENDUNG CV.000.000.000.000.00 390. SANGA DESA CV. SKY CORBIA CV.00 369.200.000.00 610.00 1.

TRIKARSA TEHNIKA Total APBD CV.925. TIGA PUTRI KENCANA 890.000.000.500.00 188.00 475.000.100.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu CV.000. TITIAN Total APBD CV. TRI REKA BANGUN Total APBD CV. TRIDA SARANA Total APBD CV.000.00 300.600. Sekayu CV. KELUANG Kec. TRIO'N MANUNGGAL Total APBD CV.000.00 Kecamatan Babat Toman KEC.000.00 670. TIGA PUTRI KENCANA 998.000.925.00 900.000. TRI REKA BANGUN 188. TRIO'N MANUNGGAL APBD CV.000.00 690. TIGA SAUDARA MANDIRI Total APBD CV. TITIAN CV. TRI REKA BANGUN 2.00 475.000.000.000.000.000.000.000.000.00 Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sekayu CV.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV.000.000.00 7.000.00 .000. TUNGGAL ATIA MANDIRI 969.000.00 596.000.000.00 Kecamatan Lais CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI APBD CV.000.000.00 7.Kecamatan Babat Supat APBD CV.000.000.00 896. TRIO'N MANUNGGAL 900.000.388.000. TRIDA SARANA CV.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD CV. TIGA SAUDARA MANDIRI APBD CV.00 369.000. TIGA PUTRI KENCANA Total APBD CV.000. TRIKARSA TEHNIKA 376.00 599. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.000.

460. YUSMELI JAYA APBD CV.000. YUSMELI JAYA Total 1.00 960. Utama Jaya CV.00 Kecamatan Sekayu KEC.000.000.00 1.00 694.000. WIJAYA MUDA Total APBD CV. MUBA Kecamatan Sekayu APBD CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total APBD CV.000.00 964.000.000. USAHA MANDIRI 1. SUNGAI KERUH KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Batanghari Leko KEC. WAHYU MANDIRI 2002 CV.000.00 680.00 .000. YOGA PUTRA Total APBD CV.000.000.00 369.000. YUSMELI JAYA CV. Utama Jaya Total APBD CV. Utama Jaya APBD CV.000. WAHYU PRATAMA Total APBD CV.000.000.000.00 600. USAHA MANDIRI Total APBD CV.947.00 700. VICI GROUP CV.000.000.400.000.400.00 2.000. YUSMELI JAYA APBD CV. VICI GROUP Total APBD CV.500.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.000.000.00 1.500.000.000.000.175.000.00 860.00 325.732.000. Utama Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD CV.000. WIJAYA MUDA CV.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman CV.00 Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD CV.000.600.000.00 680.000.00 596. SEKAYU KECAMATAN LAWANG WETAN CV.000.000.00 138.360. WIJAYA MUDA APBD CV. WAHYU PRATAMA CV.000.000. YUSMELI JAYA APBD CV.000.Kecamatan Sekayu CV. Utama Jaya 964.000. YOGA PUTRA 462.600.000.00 190.000.00 325.00 312.732.460.00 425. WAHYU MANDIRI 2002 Total APBD CV.00 596.000.000. WAHYU PRATAMA 350.

00 660.000.000.000.500.AB YUNIOR CV.00 2.000.000.00 4.00 596.00 369.BAMULIH JAYA Total APBD CV. BABAT TOMAN cv.00 Kecamatan Batanghari Leko KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.000.522.600.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI APBD CV.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total APBD CV. BABAT TOMAN .000.BAROKAH KURNIA MANDIRI 430.000.00 CV.00 332.000. Musi Banyuasin 3.00 800.00 198.000.00 312.ATMA KARYA CV.600.000.asepputra Total APBD CV.AGUNG PUTRAWAN 800.000.000.00 KEC.00 369.AGUNG PUTRAWAN 1.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.000.AB YUNIOR Total APBD CV.asepputra cv.050.00 660.000.000.000.00 860.asepputra APBD cv.000.000.900.000.00 2.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD cv.ADI MULIA CV.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.00 1.000.artha muthia Total APBD cv.00 198.artha agung mandiri Energi Kab.ATMA KARYA Total APBD CV.00 860.artha muthia cv.00 860.000.000.600.00 369.000.000.BAMULIH JAYA CV.500.340.000.000.000.KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD CV.ADI MULIA Total APBD CV.440.000.050.000.000.artha agung mandiri Total APBD cv.asepputra 332.000.000.000.000.000.000.000.900.000.asepputra Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD cv.AGUNG PUTRAWAN Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD cv.00 596.000.

000.004.FAMILIA & CO CV.00 760.000.ChandraKirana APBD CV.000.150. Muba Desa Dusun IV Kec.FAMILIA & CO Total APBD CV.00 475.600.BUDIUSAHA Total APBD CV.00 Kecamatan Keluang 1.000.355.ChandraKirana APBD CV.000.000.000.000.600.00 297.000.ianputra Total APBD CV.000.00 297.00 Dusun 3 simpang tiga desa Nusa APBD cv.ianputra Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin cv.229.000.000. Muba APBD cv.DIMER ALDAS CV.000.000.668.00 960.000.00 1.BASUKI RAYA APBD CV.000.668.00 2.000.440.000.DIMER ALDAS Total APBD CV. Lais Kab.000.00 .000.00 1.000.000.ChandraKirana CV.500.000.000.249.ianputra 2.000.DIMER ALDAS APBD CV.000. KELUANG Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT Desa Phillips 10 Kec.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lawang Wetan KEC. SANGA DESA APBD CV.000.668.000.00 390.BASUKI RAYA CV.00 960.000.000.355.00 960.HIKMAH BERDIKARI Total APBD cv.00 449.CV.440.00 5.00 1.BUDIUSAHA CV.ianputra 449.349.000.BUANA ABADI Total APBD CV.000.BASUKI RAYA Total APBD CV.BUANA ABADI 1.000.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total Kecamatan Sanga Desa KEC.000.INGIN JAYA 449.000.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Tungkal Jaya CV.600.920.00 2.00 2.000.00 1. Lais Kab.000.500.HIKMAH BERDIKARI CV.00 475.00 369.000.000.ChandraKirana Total APBD CV.

000.KARYA DWI PUTRA 1.KARYA DWI PUTRA Total APBD CV.00 760.955.000.JESSICA PERMATA CV.590.000.INGIN JAYA Total APBD CV.000.000.IRVAN PERKASA Total APBD cv.000.000.000. BABAT TOMAN CV.KEC. SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Keruh CV.IRVAN PERKASA 369.KURNIA & FAJRI.000.000.000.00 960.INGIN JAYA CV.MARSINAR 536.KARYA DWI PUTRA APBD CV.000.050.00 1.000.900.00 RSUD SEKAYU Kab.000.KURNIA & FAJRI.600.740.600.000.00 250.600.940.LAMGUBA Total APBD CV.600.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh KEC.LAMGUBA CV.000.000.jaya indah lestari Total APBD CV.00 1.00 1.00 720.000.620.600.JERUJU MANDIRI CV.00 1.KURNIA AGUNG 2.000.000.940.000.000.00 596.000.000.00 KEC.900.KURNIA AGUNG Total APBD CV.000.JERUJU MANDIRI APBD CV.000.00 SEKAYU Sekayu APBD CV.000.00 .000.329.MARSINAR Total 1. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia CV.600.00 1.00 369.955.KARYA DWI PUTRA APBD CV.CO CV.JERUJU MANDIRI APBD CV.000.000.00 1.000.00 5.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa CV.00 369.000.000.000.KURNIA AGUNG 286.00 369.000.jaya indah lestari cv.00 596.000.00 760.049.00 1.000.590.000.050.JESSICA PERMATA Total APBD CV.000.000.CO Total APBD CV. SUNGAI KERUH APBD CV.000.JERUJU MANDIRI Total APBD CV.00 1.

Sekayu KECAMATAN LAIS CV.00 346.MITRA BISNIS Total APBD CV.000.000.MUSI PEK Total APBD cv.000.Putra Mandiri Total APBD CV.PASIR HITAM APBD CV.ranggamafthofadhil cv.881.600.000.955.000.000.000.500.000.000.00 3.00 462.MUSI PEK 312.sinar terang 528.00 KEC. Sungai Lilin.000.00 Kec.00 346.MUSI PEK APBD CV.000.455.000.340.00 2.000.MUSI PEK 3.PASIR HITAM CV.00 270.00 369.00 528.000.00 369.00 475.MUSI PEK 924.000.Pantja Gunung Total APBD CV.ranggamafthofadhil Total APBD cv.000.058.500.500.00 4.000.000.617.750. Kecamatan tungkal jaya.00 275.750.PUTRI GUNUNG Total APBD cv.600.MITRA BISNIS CV.000.00 596.sinar terang APBD cv.Putra Mandiri 4.00 3 Kecamatan (Lais.440.000.PUTRI GUNUNG CV.000.000.381.000.000.00 APBD CV.00 270.000. kecamatan sanga desa Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD CV. Lalan) Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Keluang CV.955.000.MUSI PEK APBD CV.000.000.SEKAYU APBD CV.440.000.00 APBD CV. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat .000.MUSI PEK 175.000.000.PASIR HITAM Total APBD CV.Pantja Gunung cv.000.00 1. SEKAYU Kecamatan Sungai lilin.00 596.00 kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya KEC.

tunas harapan Total APBD CV.000.00 1.TAMBUN JAYA CV.818.000.usaha mulya Total 246. SUNGAI KERUH KEC. SANGA DESA APBD CV.000. SUNGAI LILIN KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KEC. BABAT SUPAT APBD CV.00 188.00 369.000.00 596.00 369.sinar terang Total APBN CV.000.00 KEC.200.tunas harapan cv.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Kecamatan Sekayu APBD CV.000.600.00 244.000.00 2.00 1. SEKAYU Kecamatan Sekayu KEC.000.600.000.000.00 550.00 .000.600.00 7.000.000.TAUFIQ CV.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 308.usaha mulya CV.540.00 2.329.tunas harapan APBD cv.000.00 250.000.tunas harapan APBD cv.000.000. TUNGKAL JAYA KEC.244.telaga punggur APBD cv.000.600.TAUFIQ APBD CV.600.telaga punggur Total APBD cv.00 UPT AIR BALUI II CV.000.000.440.831.TAMBUN JAYA Total APBD CV.usaha mulya 190.000.telaga punggur cv.usaha mulya APBD CV.00 369.00 9.sinar terang cv. BABAT SUPAT KEC.000.000.Kecamatan Sanga Desa APBD cv.000.000.00 369.000.00 1.329.00 739.TAUFIQ Total APBD cv.000.00 5.tunas harapan APBD cv.600.400.000. LAWANG WETAN Kecamatan Sekayu KEC.000.usaha mulya APBD CV.00 244.540.088.600.000.000.000.usaha mulya APBD CV.000.00 Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KEC.000.TAUFIQ 244.00 369.000.925.

260. LAWANG WETAN KEC.00 727.00 SEKAYU SEKAYU APBD GUMAY JAYA 813.010.107. Kantor Sekretariat DPRD Kab.600.000.00 354.760.00 Kecamatan Plakat Tinggi.010.00 1.000.000. MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU Kec.000. Musi Banyuasin APBD EXCON CONTRACO APBD EXCON CONTRACO 361.740.000.620.00 SEKAYU APBD GUMAY JAYA 1.200.000.000.000.000.000.740.500.00 262.455.00 1.00 Kecamatan Babat Toman GUMAY JAYA Total APBD Indah Karya Nugraha Indah Karya Nugraha Total APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI KARYA SEJATI Total APBD keefa bangun persada.00 sekayu EXCON CONTRACO Total APBD ghani abadi ghani abadi Total APBD GUMAY JAYA 3.00 960.00 727.000.505.cv 3.00 369.500.346.000.500.346.00 KAB.00 1.860.00 330.000.00 KEC.Babat Supat APBD Cv.000.000.000.000.500.00 1.000.000.000.069.600.00 2.00 262. Sekayu APBD EXCON CONTRACO 590.100.260.Vilar indah Perkasa Total APBD DWI ANGURAH ILAHI DWI ANGURAH ILAHI Total APBD EXCON CONTRACO 2. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu .000.000.600.00 2.107.000.Vilar indah Perkasa Cv.761.500. LAWANG WETAN KEC.000.000.00 369.000.000.

000.000.000.000.00 480.955.134.00 KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD NANDA & CO NANDA & CO Total APBD OSA DENANDA APBD OSA DENANDA 550.700.000.830.100.000.000.311.000.000.00 UPT.000.000.000.000.000.00 158.000.000.000.000.311.000.000.00 Kecamatan Lalan PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total APBD PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total 10.000.515.000.00 200.cv Total APBD LAWETA LAWETA Total APBD Linas Konstruksi 2.000. SEKAYU APBD keefa bangun persada.00 960.00 960.00 2.cv 1.000.00 10.100.00 692.000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD PT Telekomunikasi Indonesia.000. Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Linas Konstruksi Total APBD MARDHON PUTRA MARDHON PUTRA Total APBD NANDA & CO 237.460.505.00 960.000.00 142.815.KEC.420.000.000.000.000.00 1.00 960.000.00 480.000.00 Kec.00 237. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa Profil Studio Arch Total APBN PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 200.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN keefa bangun persada.000.000. Tbk.00 SEKAYU SEKAYU Kota Sekayu OSA DENANDA Total APBD Profil Studio Arch 301. .

000.852.000.000.000.134.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.000. AA BERSAUDARA APBD PT.000.00 680.000.000.995. Bangun Tanah Air 2. Alpin Karya 4. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.00 610.00 Kecamatan Lawang Wetan PT.000. Tbk.000.00 4.000. AHBA MULIA Total APBD PT. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total APBD PT. Alpin Karya 6. MUSI BANYUASIN APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA 6.481. Total Kecamatan Keluang KECAMATAN SEKAYU APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.000.PT Telekomunikasi Indonesia.190.000.00 680.00 1.00 375.000.000.091.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN SEKAYU APBD PT.555. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total 15. AHBA MULIA PT.000.000.00 860.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya PT.00 .000.830.621.00 860.000.000.000. BANGKA CAKRA KARYA PT.015.000.00 610.000.00 10.00 Kecamatan Bayung Lencir PT.00 760. Bangun Tanah Air KECAMATAN LAWANG WETAN KAB.00 KECAMATAN SEKAYU DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. ANDIFA SRIJAYA Total APBD PT.000.015.00 5.00 375. ANDIFA SRIJAYA PT. BAYUNG LINCIR APBD PT. BANGAU PERSADA NUSANTARA PT.00 860.000.000. Alpin Karya Total APBD PT.440.000.000.00 860.000.925.000.000.000. BANGKA CAKRA KARYA Total APBD PT.852.016.000.000. AA BERSAUDARA 692.00 860. AA BERSAUDARA Total APBD PT. Bangun Tanah Air Total APBD PT.000.000.00 680.

BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.00 Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lais Kecamatan Lais APBD PT.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA APBD PT.372.000.000.000. CEMERLANG ABADI NUSA PT.000.000.00 .00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir PT. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total APBD PT.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA Total APBD PT.000.010.000.940.00 2.000.000.00 1. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT. CONNECTRA UTAMA 810.940.000.940.010.940. BUDI BAKTI PRIMA Total APBD PT.140.000. BINA BARAGA PALEMBANG APBD PT. Musi Banyuasin Kec. Sekayu APBD PT. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total APBD PT.000.000.000.000.000. CEMERLANG ABADI NUSA Total APBD PT.000.000. BINA BARAGA PALEMBANG PT.300.00 960.00 2.000.000.360.000. BINA BARAGA PALEMBANG Total 405.00 3.940.940.00 Kecamatan Lais APBD PT.000.000.000.000.00 2.340.000.00 250. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.140.00 2.00 2.00 430.000.000.000.000.00 14.000.000.000.00 325.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan APBD PT.000. CONNECTRA UTAMA 325.760.00 4.00 1.000. BUDI BAKTI PRIMA PT. CONNECTRA UTAMA 1.000.000.00 3.000. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA PT.00 3. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.

000.000.000.00 380. DIAN PRIMA ABADI 756. DIAN PRIMA ABADI 705.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.250. DIAN PRIMA ABADI 2. CONNECTRA UTAMA Total APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 Kecamatan Babat Toman APBD PT. DIAN PRIMA ABADI Total APBD PT.321.000.00 .000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.000.000. CONNECTRA UTAMA 706.00 Kecamatan Babat Supat PT.550. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 7.000. DIAN PRIMA ABADI 175.000.00 Kecamatan Lalan APBD PT.285.653.000.000.500. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.00 Kecamatan Sekayu APBD PT.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.400.000.00 1.000.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.250. DIAN PRIMA ABADI 2.000.00 Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin PT.000. DIAN PRIMA ABADI 2.000.550.

300.000.000.540.000.00 2.00 960.000.00 PT. Dua Putra Aditya APBD PT. GAJAH MADA SARANA Total APBD PT.470.000.000.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.500.952.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987. DWI URIP APBD PT.000.000. DWI URIP 2.00 1.400.00 145. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 795.000.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.000. GAJAH MADA SARANA PT.750. DWI URIP APBD PT.000. FAJAR SELATAN 1.00 2.500.000.000.00 994. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 1.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000. FAJAR SELATAN Total APBD PT.00 760. Indotrans Data 3.00 660.000. GAJAH MADA SARANA APBD PT.000. FAJAR SELATAN 650.000.000.380.000.00 3.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu PT.000. Dua Putra Aditya PT.000.00 965.000.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Bayung Lencir PT.00 . DWI URIP Total APBD PT.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 5.000.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000.750.000.000.00 3.440. Dua Putra Aditya Total APBD PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total APBD PT.000.00 KECAMATAN SEKAYU PT.000.950.000.000.00 860.

00 Kec. KUSUMA ARTA ABADI 5.820.00 4.000. Mega Utama Medica 4.00 4. LANGGENG BERSAMA APBD PT. MUBA PT.440.356.000.Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.900.500.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.000.000. LANGGENG BERSAMA APBD PT.400.00 2.00 2.00 .880.00 1.000.000. LANGGENG BERSAMA Total APBD PT.940.000.000.000.00 4. komba putra perkasa APBD pt.000.000.000.000. KORINDO KARYA Total APBD PT.940. komba putra perkasa Total APBD PT. komba putra perkasa 994.000.000.00 4.000.00 9.940.00 8.000. KUSUMA ARTA ABADI Total APBD PT. KUSUMA ARTA ABADI 3.440.988.00 Kecamatan Batanghari Leko KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Bayung Lencir pt. Sekayu DINKES KAB.331.000.224.000.356.000.653.400.000. Indotrans Data Total APBD pt.171.000.000.000. KORINDO KARYA PT. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.000. Indotrans Data PT.264.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Batanghari Leko PT.250.000. KUSUMA ARTA ABADI 6.000.00 1.00 Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000. Matra Perkasa Utama 23.000.00 596. KUSUMA ARTA ABADI 6.790.00 596.750.00 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. LANGGENG BERSAMA PT. Matra Perkasa Utama Total APBD PT.000.000.280.

000. PHARMA KASIH SENTOSA Total APBD PT.000.000.290.290. PAKU ALAM 5. Perdana Abadi Perkasa Total APBD PT. PAKU ALAM 6.00 445.264.00 375. PHARMA KASIH SENTOSA PT. BAYUNG LINCIR PT.000.00 3.00 sekayu PT.000.KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU PT. MERAKSA RAYA Total DPPKAD KAB. Perdana Abadi Perkasa 4.290.00 5.000.000. MERAKSA RAYA 8.00 Kecamatan Batanghari Leko DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.797.715.015.195. MUSI BANYUASIN APBD PT. PAKU ALAM Total APBD PT.000. PANDAWA MAJU JAYA Total DESA SRI DAMAI KEC.000. KELUANG APBD PT.797.000.000.000. PANDAWA MAJU JAYA 8.000. Mega Utama Medica Total APBD PT.355.00 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.790.195. NUSA ABDI UTAMA Total APBD PT. Mitra Prima Utama 5.616.000.015.000.000.00 4.740.000.000.000.00 PT.000.00 2.000.00 1.00 7. PROPITA OSAKA EPRA 7.000.00 3.00 DIY YOGYAKARTA PT.000.00 Kecamatan Lawang Wetan .161.000.290.241.000.640. Mitra Prima Utama Total APBD PT.000.195. NUSA ABDI UTAMA 3.00 3.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin PT.000.486.356. PANDAWA MAJU JAYA APBD PT.00 PT. NUSA ABDI UTAMA 445.000.500.000.500.00 SUNGAI LILIN APBD PT.486.

00 2.000. SINDY GROUP PT. PUTRA MUSI PERKASA PT.950.000.00 459. REGINA LINTAS PERSADA PT.404. SINDY GROUP Total APBD PT.00 Kecamatan Lalan PT.000.00 3.940.000.000.000.000.000. PUTRA GEMILANG NIKOM Total APBD PT.000.000.000.000. REHAB BANGUN KARSA 3.00 Kecamatan Sekayu KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD PT. REHAB BANGUN KARSA Total APBD PT.00 475. PROPITA OSAKA EPRA 3. PUTRA CIREMAY 11.579.789.00 500.000.661.000.00 2.00 375.000.000.000.000.000.661. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 2.000.000.000.00 475.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu RSUD SEKAYU PT. Talenta Indonesia Prima Total 596.000. SERIBU SATU NIAN Total APBD PT.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin .200.200.000.00 3.000.789. BABAT SUPAT APBD PT. SINDY GROUP Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.404.000. PUTRA CIREMAY Total APBD PT.385.995.000. SERIBU SATU NIAN PT.000.950. PROPITA OSAKA EPRA 5.00 660. PROPITA OSAKA EPRA Total APBD PT.00 660.000. SINDY GROUP 500.00 Kecamatan Sungai Keruh PT.00 1.000.000.00 209. PUTRA MUSI PERKASA Total APBD PT.000.000.00 DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.385.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000. REGINA LINTAS PERSADA Total APBD PT.KECAMATAN SEKAYU APBD PT. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total APBD PT.000.889.000. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.00 1.00 209.000. Talenta Indonesia Prima PT.00 375.000.950.000.

00 2.940.000.000.340.000.000.740. TANJUNG LAPAN PT.00 3. TANJUNG LAPAN Total APBD PT.000. UJAN MAS ABADI PT.00 2.740.00 5.000.940.ALFA AMIN UTAMA PT.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD PT.940.000.340.000.245.ADEVATI MITRATAMA Total APBD PT.000.00 2.000.00 660.000.940.000.000.000.740. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa PT.000.000.000.000.000. WAHANA TANAH AIR PT.00 2.000.00 710. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Kecamatan Keluang APBD PT.940.00 4.000.00 1.040.00 1.060.00 .940.000. WIDYA PRATAMA PERKASA PT.000.000.00 1.800.000.00 710.099.000.000.Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.000.550.DAYA GUNA SEMESTA Total APBN PT.000.00 2.00 1.000. Total Musi Lestari 1. Musi Banyuasin APBD PT.000.307.500.00 1.000. Tri Bhakti Prima Total APBD PT. WAHANA TANAH AIR Total APBD PT.00 Kecamatan Sungai Lilin PT.000.000.440. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total 8.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.00 1.00 1. Total Musi Lestari 3.000.00 Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.000.DAYA GUNA SEMESTA Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lais KECAMATAN SEKAYU UPT. Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.00 2. Total Musi Lestari Total APBD PT.ADEVATI MITRATAMA PT.040.ALFA AMIN UTAMA Total APBD PT. WIDYA PRATAMA PERKASA APBD PT.000. UJAN MAS ABADI Total APBD PT.000.857.00 325.180. Tri Bhakti Prima PT.000.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.480.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 4. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA PT.185.000.000.00 495.000.500.

HASTOMULYO ADIPRIMA PT.787.000.000.000.00 1.640.000.tosa pt.MAINMORA GUMENTA Total APBD PT.000.00 2.000.000.TANIA MANDIRI SENTOSA Total APBD pt.000.140.000.140.00 680.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.140.00 3.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR 14.000.00 5.700.000.000.00 1.440.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.HASTOMULYO ADIPRIMA Total APBD PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.00 275.850.959.000.000.000.000.00 560.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total APBD PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.000.000.PATRA PERSADA NUSANTARA PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.000.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Keluang .00 1.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD PT.000.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.00 680.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.00 4.700.715.00 PT.00 1.00 2.00 560.00 1.PATRA PERSADA NUSANTARA Total Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.140.000.PT.000.640.HASTOMULYO ADIPRIMA APBD PT.tosa Total APBD PT.000.000.000.000.440.000.00 225.000.00 225.00 1.940.800.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 1.000.000.000.000.000.099.MAINMORA GUMENTA PT.000.800.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.596.000.000.000.00 2.

00 7.000.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin RIZKI KURNIA Total APBD South Jaya Mulia South Jaya Mulia Total APBD TERETES APBD TERETES TERETES Total APBD Tiga Wijaya 3.355.000.000.000.00 596. Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi RAKSA Total APBD rawai sakti rawai sakti Total APBD RIA 3.00 971.880.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Keluang . PLAKAT TINGGI Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir 9 (sembilan) Kecamatan Kantor Sekretariat DPRD Kab.000.600.000.00 375.00 860.000.00 2.560.00 2.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.600.440.00 Kecamatan Sekayu APBD RIZKI KURNIA 1.000.815.460.000.500.000.000.000.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.000.000.000.000.000.206.000.500.250.500.00 509.00 2.000.000.00 960.206.00 1.00 880.000.00 596.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 369.355.940.000.00 Kecamatan Lalan APBD pulau utama pulau utama Total APBD RAJAWALI RAJAWALI Total APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA KEC.00 960.00 1.00 690.500.440.00 1.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total 4.000.000.00 SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT RIA Total APBD RIZKI KURNIA 880.000.000.250.000.00 369.000.

000.000.00 KEC.000.000. CV Total APBD tricipta Kecamatan Babat Toman tricipta Total APBD Yudha Sarana Utama Yudha Sarana Utama Total Grand Total 190. CV TRI ARTHA JAYA.00 Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.000.00 220.519.000.000.000.000. CV Kel.719.00 680.465. TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Sekayu APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya 390.000.000.00 1. Kecamatan Babat Toman. Kecamatan Sungai lilin KEC.000.587.000.00 525.000.00 960.000. CV Total APBD TRI BHAKTI JAYA.000.000.000.000.000.000. CV 220.00 ################ . Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN PLAKAT TINGGI APBD TRI BHAKTI JAYA. CV 2.000.000.00 Kecamatan Sungai Lilin Tiga Wijaya Total APBD TRI ARTHA JAYA.000.00 Sekayu TRI BHAKTI JAYA.000.00 960.600.00 300.00 680.000.000.000.00 Kecamatan Sekayu. Balai Agung Kec. CV APBD TRI BHAKTI JAYA.000.000.Sekayu APBD Tiga Wijaya 129. SUNGAI KERUH APBD TRI BHAKTI JAYA.00 500.00 190.600.00 778.

I. B. AKRISAH CIPTA CV. AGUNG JAYA CV.GARARA CV. ALBAAQII CV. BERKAT CEMERLANG JAYA . BALAMMIKA CV. ANUGERAH ABADI CV. ALDILUX CV. ARSA SACS CV. AYOEB BROTHERS CV. JASTRIK JAYA CV. BENTAUS SAKTI CV. AHA MANDIRI CV. ANUGRAH BERSAMA CV. BELITI JAYA CV.Nama Anggota CV. AKBAR BROTHERS CV. 4A CV. ADHI PRIMA USAHA CV. AL . ABRAR PUTRA UTAMA CV. ANDREAN JAYA ELEKTRIK CV. ASIMA ELECTRICAL CONTRACTOR CV. AKA PUTRA CV. BERKAH TIYO CV.

ALIS CV. DANAU BERINGIN CV. CANDY DJAYA CV. CASSIOVORA ELECTRO CV. BIRO TEHNIK MELATI CV. CEMPAKA INDAH LESTARI CV. CHINTHYA BERLIAN MARTHARICA CV. CEMPAKA INDAH CV. CAHAYA BUNDA CV. BHAKTI CV. BONTA BERSAUDARA CV. BIRO TEKNIK CAHAYA CV. BIRO TEHNIK NIAGARA CV. BI. DAMAR AGUNG LESTARI CV. CITA UTAMA CV. BIRO BINA TEKNIK CV.CV. DANG LUPA . BINTANG RAWAS CV. BINA PUTRA SARANA CV. BUANA SARI CV.

DHARMA INDRA CV. DEKHA CV. DIAN CV. DUTA SEPADAN CV. DUA CAHAYA CV. DELTA PERKASA CV. DAYA KARYA CV.CV. DELIMAH CV. DWI PANCA GEMILANG .

CV. ELECTRO CV. EKA JAYA CV. GILANG PERSADA . ERIS MANDIRI ABADI CV. DWI PUTRI CV. EKALAYA CV. GALIS (GAYA LISTRIK) CV. EMPAT SATU CV. ELANG PERKASA CV. EMPAT INTAN MUTIARA CV.

GITA PRATAMA CV. HAYRUNNISA CV. HANG TUAH CV. HALAL SEJATI CV. HENDRYAN PUTRA ABADI CV. HIDAYAT CV. GURUH AGUNG CV. HUTAMA KARYA . GUNA PATRA CV.CV.

INTI PEMBANGUNAN CV. INRIDHE CV. JASA BHAKTI CV. JAYA ABADI CV. JAPA TEKNIK CV.JASA CV. JASA PASTI CV.CV. JASA . JASA WAHYU CV. JAYA BERSAMA . INDO PRIMA CITRA INTI CV.

JAYA MANDIRI CV.CV. JEMBATAN MULYA CV. KUALA KENCANA CV. KARYA MANDIRI CV. KARYA MANDIRI CV. KENCANA UTAMA KARYA CV. KUSKUS . KHARISMA CV. KEDATON OGAN MANDIRI CV.

CV. MANDALA ELECTRIC . LINGGAU PUTERA CV. LANGKAH BARU CV. LINSHING CV. LECCY CV. MADIAS KUDUS PUTRA CV. LIMA SAUDARA CV. LIZUARDY CV. MAHAMERU CV.

MATJAN JAYA CV. MUARA ELEKTRIK . MEKAR JAYA CV. MITRA ABADI CV. MENARA GADING CV. MOOL CV. MATAHARI CV. MIRZAH CV. MARLIN SAHARA CV.CV. MARO ELEKTRO CV.

NANNUFATH CV. MUSTIKA SAKTI CV. PANDU .CV. NIGAPUR CV. PANCA PUTRA CV. NALOM CARANA CV. MUMASIS BROTHERS & CO CV. MUARA KARYA CV. MUSI ASLI CV.

PIJAR JAYA LESTARI CV. PANORUS DEWA CV. PUTRA LENGKITI . PELANGI INDAH CV. PASEDO CV.CV. PRATAMA JAYA TEHNIK CV. POWER PIKTA CV. PIJAR CV. PENUKAL MUDA TEHNIK CV. PHILIPS JAYA CV.

RIZKY JAYA CV. RESTU BUNDA CV. RENI JAYA CV.CV. RAMBANG JAYA CV. RIDHO AL HAFIS MANDIRI CV. SABAR JAYA . RAHATI PUTRA MANDIRI CV. RASLA MADANG SAI CV. RISMA JAYA CV.

SALING MENGHORMATI CV. SANDEMA KARYA CV. SETIA . SALSA MANDIRI CV. SENNI ANUGRAH CV. SAMAN JAYA CV. SERAI INDAH CV. SAMA JAYA CV. SETIA CV.CV.

SETYA MITRA SEKANTI CV.CV. SURYA ABADI PERKASA . SINAR PELANGI CV. SRIWIJAYA ENERGI CV. SINAR JAYA CV. SIMPATI CV. SINAR AL . SUKSES MANDIRI CV. SINAR SAHABAT CV. SRIVIJAYA CV.HAFIS CV.

SUWAI SAMPOERNA CV. TENGGULI CV. SUWAI PUTORO ANOM CV. TEMON SERVICE CV. THEODORA & CO CV. THYO UMAR PRABU CV. THEMBHELING BROTHERS CV.CV. TEHNIKON CV. TIDAR MULYA ABADI .

VISI TEKNIK CV. USPEN KARLIS CV. WIGUNA CV. WIRA KARYA KOPURLIN . TRIKARSA TEHNIKA CV. TYAS BERSAUDARA CV.CV. TIGE DULUR CV. TRI MITRA UTAMA CV.

CEMPAKA INDAH ABADI PT. ARJUNA MAS ABADI PT. BUANA ADI PUTRA PT. ADHI JAYA BERDIKARI PT. CENTRAL MAKMUR ABADITAMA PT. ASTA SARANA RAYA PT. CONNECTRA UTAMA . BATUMOROR ABADI PT. ARIS AL BAROKAH PT.PT. BUMI PUTRI SILAMPARI PT.

DILIA UTAMA PT. COSMO INDO AGUNG PT. EMPAT INTAN MUTIARA PT. DIAN PRIMA ABADI PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI . ELECTRO SRIWIJAYA PT. DEMPO ABADI PT. DELTA PUTRA TEHNIKA PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA PT.PT.

HANDOKO JAYA ABADI PT. HENDRYAN PUTRA ABADI PT. GLOBAL MANDIRI ABADI PT. HAMKA MAURI PERKASA PT. HALUAN BERSAMA PT. HERUTAMA INDRANUSA PT.PT. GARUDA PUTRA MULIA PT. INTAN PERMATA JAYA PT. JAYA PRIMA KURNIA PT. KABASU ABE LIBE .

KARYA MANDIRI ENERGINDO PT. LOUISKA JAYA PT. KARYATAMA SAVIERA PT. KARIM TEKNIK PT. MARTIMBANG UTAMA .PT. KARYA CIPTA SEJAHTERA PT. LIMA BERLIAN BERSAMA INCO PT. KUSUMA ARTA ABADI PT. KARYA MITRA SEJATI INCO PT.

PT. SRI METRIKO UTAMAWIDJAJA PT. PANCA PERSADA WIBAWA PT. PUTRA PRIMA MEGA POWER PT. RAVIDA MANDIRI PT. SUNGAI LEMATANG LTD PT. SARWA KARYA WIGUNA PT. ULTRAKINDO DHARMA BUANA PT. TAMBORA MANDIRI PT. SERBANEKA PT. PANCA ARTHA SARI PT. RISMAIDA EKA PT. PUTRA CIREMAY PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA PT. MASMUR ABADI PT. SATRIA DWI PUTRA PT. RAMDAV PT. VAREL GEMA UTAMA PT. SAHABAT TEHNIK PT. WAY SEPUTIH BUMI NUSANTARA . RAMA INDAH PT. MUSI ASLI ADI PERKASA PT. PUTRI KEMBAR SAKTI PT. MUSI ASLI PT.

YUNGHAN SEJAHTERA PT.PT. ZULA UNGGUL .

085267916880 Jl. Bangka No.51 Rt. H. Muara Beliti Telp:081368815555 / 081271316900 Jl. Bambang Utoyo Lr. Slamet Ryadi Lrg. 405 Rt. 01/06 Dusun VI Desa Air Paoh Telp:085268735558 Jl. 524 I Ulu Darat. 03 Rt. Keputraan. 11/03 Telp:0711-5466766. 4 / 13 Ulu Palembang Telp:0711-515864. 09/03 Kp. 04/01 Kec. Proklamasi Gg. Lubuklinggau Brt II Telp:0733-322779 Jl. MARTADINATA NO. 081367135937. Lematang No. Cut Nyak Dien No. 67 Rt.Alamat Jl. Kemalaraja Telp:0735-327025 Jl. 11 Kec. Harapan Komp. Lubuk Linggau Ilir Telp:08287774502. Deksangke No. R. 02 No. Peternakan II No. 08192867815 JL. Baru. 08127392299 Jl. Sumatera Komplek Prabu Indah Blok B 4 No. Raya Tugumulyo No. Gentayu No. 081373309219 Jl. Azhari No. Rakyat No. Muara Enim Telp:0734-423088.0813-67128279 Jl. 32 RT. Puri Nusa Indah B 6 Kel. 15 Palembang Telp:0711-366075. 47 Pasar III Muara Enim Telp:0734-421965 Jl. Kenari No. TJ. Bukit Sangkal Telp:0711-823115 / 0711-823115 Jl. 647 Palembang Telp:0711-413178 Jl. 11 PALEMBANG 30116 Telp:0711-710064 Jl. Hp. Kenanga Rt. 034 Pagar Agung Telp:0731-324579 Jl. Jend. 14 Telp:0713-323544. 1123 Rt. BS Rt. OKU Timur Telp:0735-452121. 081367308193 Jl. Manggar I No. 05 Kota Lubuklinggau Telp: Jl. Pangeran Subakti Gg. HTI Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-423952. 08153862677 Jl. 26 Lubuk Linggau Telp:0733-451366 Jl. Pasar Atom No. Palembang Telp:0711-510747 Jl. 71 Rt. K. 08127314761 Jl.E. 591 Rt. Ganesha Rt. Sianjur II No.V Kel. 17 No. 79/407 29 Ilir Palembang Telp:0711-363320 Jl. Desa Srikaton Dsn. Sosial Komp. A. Mojopahit Rt. 038 Prabumulih Telp:0713-325270. I Rt. 004 Telp:0711-720081 Jl. Yani Gg. Yos Sudarso Gg. I Kel. Pasar Muara Beliti Lk. 081368086078 / 0711-368749 . 05 Rw. 4 Buay Madang Timur. 11 No.

Palembang Telp:0711-813316. Mayor Ruslan Perum Bumi Serasan Damai Muara Enim Telp: Jl. Bangau Gang Sawo No. Nigata Kel. Prabumulih Timur Telp:0713-321444 / 0713-323789 Desa Tanjung Kemala Rt. 0816383432 Jl. DR. 081367620861 Jl. Mayor Laut Wiratno No. 222 Rt. Baturaja No. 113 Palembang Telp:0711-8336675. 20 Lahat Telp:0731-324805. 081377712341 Jl. 9 Rt. 02/03 Kec.5 Rt. Banten No. VIII Suka Makmur Kota Pagar Alam Telp:0730-623210 Jl. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. 08127142992.Jl.148 Palembang. Suka Bangun II Komplek PLN Blok G No. Telp:0711-353690 . 01 Palembang Telp:0711-354719 / 0711-354719 Jl. 426 Kel. 05 Kel. 008 / 026 Kel. Baturaja Lama Telp:0735-320229. Sekip Lr. 08127850975 Jl. 08153812645 Jl. Sutomo No. Kenanga II No. Jati Wangi Rt. VII Marga Mulya Telp:0733-452322. 213 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320229 Jl. Hp.354719 / 0711-354719 Jl. Sukamaju Km. 61 Rt. Arimbi Rt. 26 / 04 No. Sutomo No. Martapura Telp:081368979900 . 1510 Palembang Telp:0711-414636 Jl. Anak Petai rT. Pertiwi Lingkungan II No. 68 Rt. 0199 Rt. 18 A Rt. Sukaraja. Marzuki No. 13 Palembang Telp:0711-314248. Dr. 08154192992 Jl. 04/06 Karang Raja Kec. Let. Yos Sudarso Gg. 081392291005. 081367282314 Jl. 324047 / 0733-324047 Jl. 08287336285. 081367958000 Jl. Pasar 16 Ilir No. 0813-67042928 Jl. 65 Rt. Tanah Periuk Telp:0733-451650 Komplek Alam Sako Baru Blok E-12 Kenten. 03/01 Telp:0711-413078. 6. 8306188. 18 Prabumulih Telp:0711-320907 Jl. 04 Rw. Prabumulih Timur Telp:0734-423326. Mandi Aur No. Pasar 16 Ilir No. 02/02 Karang Raja Telp:0713-325308 Hp.

Gani No. 05 / 03 Karang Raja III Telp:0811378089011 Jl.Jl. Sukajadi. Muara Enim Telp:0713-320152 Komp.K. Batu Belang Jaya Telp:085267694948 . Suprapto Gg. A. Kartini Kel. 100 Kel. 152 A Prabumulih. Yani Lingkungan IV Tebing Gading. Bangau Gg. 816419 Jl. 085669394847 Jl.A. Muara Enim Telp:0734-421132 Jl. A. R. Jaksa Agung R. 911/37 Telp:0711-378017. 3/418/1099 Palembang 30126 Telp:0711-357244 / 0711-357244 Jl. Keluarga II No. Sawi Rt. Tungkal. 26 Telp:0733-451061 Jl. DR. Prabumulih Telp:0713-321402 / 0713-321402 Jl. Graha Silampari Simpang Periuk Blok B. Petanang No. Kemang No. 27 Palembang Telp:0711-366793. Syekh Abdul Samad No.

Sekundang No. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. 2785 Rt. 109 Blok G Kel. Salim Batubara No. Deksangke Gg. Yos Sudarso No. 73 Pasar Lama Kab. Proklamasi Komp. Sanusi Lrg. May. Dwikora II Lr. Lahat Telp:0731-322105 Jl. H.0819 7895332 Jl. Raya Ranau Desa Ruos Kec. 29/05 Telp:08153838596 Jl. 081532983585 Jl. 10 Kel. Kopral Slamet No. 0813 14020660. 1724 Palembang 30129 Telp:0711-7077237 . 793 Palembang 30126 Telp: Jl. Perum Citra Ragency Blok BV Rt. Pepaya Telp:0734-423326 Jl. Dwikora II Lrg. 210 Jawa Kanan SS Lubuklinggau Telp:Hp. Ramin III Rt. OKU Selatan Telp:085273602335 Jl. Sekundang No. Tanjung Aman Telp:085267694147 Jl. Buay Rawan Kab. Mayor Ruslan No. Lubung Kupang Telp:0733-7035656.Jl. 11 No.

OKU Telp:0735-324599. 05/02. MP. Hp. Lintas Sumatera No. Gunung Ibul Telp:0713-7000434. 10 Kel. Mangkunegara Ruko Kenten Hill H4 Kenten Telp:0711-810440 / 0711-821226 Perumnas Prabu Indah Blok F4 No. Slamet Riady No. 1772 Palembang Telp:0711-315919. Jend. Musi Rawas Telp:0733-324047 Jl.11 Ilir Palembang Telp:0711-352326 Jl. 367 Rt. 2 Lubuklinggau. Hatta No. A. 01 / 03 Baturaja Timur.03 Palembang 30163 Telp:0711-7364606 Jl. 45 . 282 Rt.Jl.06 Rw. 085267804076 Jl. 23 Demang Lebar Daun Palembang 30137 Telp:0711-410615 Jl. Kikim I No. Moh. Jl. 313221 / 0711-313221 Jl. Kenten sukamaju No. Syakyakirti No. Dr. 08153827405 / 0713-322071 . Yani Rt. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl.

Bandar Agung Kab. Lubuk Aman Telp:Hp. Gumawang Belitang. Garuda No. Veteran No. 915 Ds. 2957 C-D Palembang 30129 Telp:0711-354824 / 0711-354344 Jl. Letnan Murod Km. Damai Lembayung Rt. 451342. 2276 Rt. 08127803151 Jl. 3433 B Palembang Telp:0711-352725 Jl. 01/09 Telp:0711-413937 Jl. Sudirman No. 0813-67282000 Jl. 2 Kel. 42 Rt.Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Wedana Fangkoe Kampung Serdang Kel. Jend. Akmal No. Damai IV No. Pasar Baru Kec. Bumi Agung Telp:081280030001 Jl. HTI Desa Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-421155 Jl. Lahat . 878 / 39 Palembang 30128 Telp:0711-410352 Jl. OKU 32182 Telp:0735-450650. Nusa Indah No. 07/03 Kel. 5 No. 821 Kel. 081510473966 / 0735-450342 Jl. Baturaja Timur Telp:0735-325964.

Batu Urip Taba Telp:0733-325624. III Desa Purun No. 64 A Rt. 9 A Komplek Polantas Sukabangun II Telp:0711-413706 Jl. Sei Pangeran Telp:0711-718600. Garuda Hitam No. Beringin No. Sumatera IV Blok BT 06 Jakabaring Telp:0711-7538128 / 0711-7538128 Jl. Lematang No. Guru-Guru No. Bandar Agung Telp:0731-326029 Jl. Raya Lintas Belimbing Sekayu Kp. Jl. 22 Rt. 198 Rt. III Buay Madang Timur Telp:081279185508 Jl. 04/02 Kel. 13 Lubuk Empelas Muara Enim Telp: Jl. 08/03 Lembayung. Letnan Jaimas No.Telp:081368406298 Jl. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. 7088751 Perum PNS. Letkol Adrianz No. 93 Telp:081367971065 Jl. 9 Kel. Pasar Rawa Bening BK. 322755 .

081977734657 Jl. Jend. Lbklinggau Timur I Telp:0733-325624 Jl. Kenanga II Gg. Rambang No. Reformasi No. 1 Watervang. 05/02 Perumnas III Bandar Jaya Telp:081392291005 Jl. Let. 325716 Jl.Sianjur II No. 30 Palembang Telp:0711-710893 Jl. Seroja III No. Garuda Hitam No. 023 Rt. Depati Said No. Linggau Ulu Telp:0733-321572.Jl. Telp:0711-311750 / 0711-311250 Jl. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. IV Kel. Beringin No. 06 Senalang Telp:Hp. 10 Rt. Martapura Telp:0735-482664 / 0735-482664 . 3C-24 Ilir Palembang. Pakusengkunyit Kec. 746 Kel. 64 Kabupaten Muara Enim Telp: Jl. 02 Rt. Merdeka No. Bambang Utoyo . 54 Rt. Radial No.

Alang Lebar Telp: Jl. Bengawan Solo No. 11 Ds. Muara Enim Telp: Jl. Ramin III Blok G Rt. Semangka V No. 97 KM. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. Ulak Surung Telp:0733-320210 Jl. 028/009 Alang . 284 Rt. 52 A Kel. 2212 Rt. F. 59 Rt. 081278907333 Jl.Jl. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700. Prabumulih Utara Telp:08287336285. 416714 / 0711-414688 Jl. 33/30 Ilir Palembang Telp:0711-363142 Jl. 085267123096 Jl. 77 Kel. Jendral Sudirman No. Trikoyo Kec. Muara Beliti Telp:- . 03/02 Kec. Kolonel H. Pasar III Kec. 1330 Kemang Agung Telp:0711-511561 / 0711-511561 BTS I Dusun IV Desa Air Satan Kec. Abikusno Cokrosuyoso No. Burlian No. Nigata Kel. Sukorejo No. Anak Petai Rt. XI/105 Perumnas Lubuk Tanjung Telp:085267268068. Nuri No.

26 Telp:0711-371013 Jl. Depati Said No. Lbklinggau Timur I Telp:0733-320297 . 30 Rt. Jend. Lubuklinggau Telp:0733-321572. Bengawan Solo No. 161 Rt. 24 Ilir Telp:0711-711904 Jl. 50 Kel. Depati Said No. 02 Rt.Jl. 3261 KM. 415 A Plaju. 013/05 Kel. Sekip Bendung Lomba Jaya II No. Beringin No. IV Linggau Ulu. Hok Tong No.5 Palembang 30129 Telp:0711. 1 Watervang. 3. 30 Kel. Ulak Surung Telp:0733-451204 Jl. 20 Ilir IV Telp:0711-410352. Palembang Telp:0711-810948 Jl. 325716 Jl. 878/19 Rt. Letnan Murod No. 660 A Rt. 08127155173 Jl. Sudirman No. II Lubuk Linggau 31616 Telp:0733-322267 Komplek Ilir Barat Permai Blok D 1 No.369048 Jl.

24 Lubuk Linggau 31611 Telp:0733-322051 / 0733-325051 Jl.Jl. 710500. 39 Rt. 524 Rt. Tungkal Kab. 08127120760 Komplek PHDM. Jl. Mohamad Yamin No. Rahma No. Ak. Prof. Jend. 082887336448 Jl. Gani Rt. Palembang Telp:0711-811442. Dr. Gajah B-11 Komplek Kedamaian Permai. Bambang Utoyo No. 45 Prabumulih Telp:0713-325995 Jl. Lingkar No. 11 Perumnas Rahma Telp:0733-452673 Jl. PHDM II No. Kalidoni Telp: Kel. 073 Prabumulih 31113 . 109 Desa Gunung Raja Telp:081373797181. Sudirman No. Lintas Sekayu No. 86 Palembang Telp:0711-710500 / 0711-710500 Jl. 003/003 Kel. Iswahyudi No. Muara Enim Telp: Jl. 617 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320742 Jl. 04 Kel. 18 Rw.

Pasar Baru Lahat Telp:0731-321387.02 Lubuk Linggau. Tj. Pandan Telp:0719-22158 Jl. 085273085825 Jl. Helindo Blok T No. 325434 Jl. 60 Rt. RSS. Raya Desa Rasuan Simpang Empat Dusun V Rt. Rumah Sakit No. 085384762436 Jl. Muara Enim Telp:085268955411. Merdeka No. Raya Blok Pasar Rt. Mayor Ruslan II No. 122 Kel. 081273256898 Jl. I Talang Ubi Timur Pendopo Telp:0713-390289 Jl. 05 / 03 Ds. Musi Rawas Telp:0733-322267 Jl. 44 Kel. Depati Said No.Telp:081367926968 Jl. Baturaja Permai Telp:085669454792 Dusun Baturaja No. 125 Lingk. 38 Rt. 06/02 Baturaja Lama Telp:- . 02 / 05 Telp:081377719095. 121 Rt. Marga Bhakti Telp:081928840867. Negara Pelita Jaya Gunung Megang. Parit. 58 A Kel.

M.5 NO. 02 Baturaja OKU Telp:0735-322818. Dr. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl.3219 PALEMBANG 30129 Telp:0711-354253 / 0711-373968 Jl. 321672 Jl. 306 B Palembang Telp:0711-361575/ 0711-361575 . B. 16/07 Kel. Surya No. Isa No. 35 Komp. Lingkaran I No. 002/001 Lahat Telp:0731-322034 JL. Cut Nyak Dien No.Jl. Kartini No. Srikaton Kec. 66 Lubuklinggau Telp:0733-325781 Jl. 32 Rt. 320675. 081373737430 Jl. 32 Rt. Bandar Jaya Blok E No. 403 Kel. Serai Indah Blok J No. Lintas Timur Km. JEND. 9 Telp:0711-580337 Jl. SUDIRMAN KM 3. 244 Palembang Telp:0711-540018 Jl. Garuda Hitam Gg. Shinta No. Wonosari Prabumulih Utara 31100 Telp:0713-321718.

561 16 Ilir. 15 Rt. Bukit Lama Telp:0711-7903895 Jl. 09/03 Telp:082176087567. 6. Prabumulih 31111 Telp:081367728077 Jl. Sukaraya Telp:085669354149 Jl. Dian Relly TVRI No. 20 KM. 4 No. 01 No. Angkasa Rt.5 Palembang Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. Nangka No. 081210412360. 1510 Rt. Yos Sudarso Gg. 01/01 Kel. A 2 Prabujaya. Putri Kembang Dadar II No.6. Let. Waringin Rt. 31/16 Kel. OKU Telp:0735-325379 Jl. Palembang Telp:0711-361575 / 0711-361575 Jl.Jl. 26/04 Palembang Telp:0711-414636 Jl. Polantas No.5 No. 081373273812 . Cendana Baturaja Permai Blok S No. Hasan Basri Gg. Imam Bonjol-Perum RSS Sriwijaya Blok AA No. Puncak Kemuning Telp:085267146280. 200 Baturaja. 08287771280 Jl. 27 Kel. 57 Lubuklinggau Telp:Hp. Himalaya No. Sukamaju KM. 085273251587 Jl. 31 Rt. 16 Rt. Sukabangun II Komp.

Anak Petai Rt. Jend. Arjuna II No. Syakyakirti No. 106 Martapura. 48 Rt. Sudirman No. 08287336285. 167 LK. 01 Rw. Garuda Hitam No. 105 D Lahat Telp:0735-321046. 324579 / 0731-321885 Jl. Rasuan Kec. 10 Prabumulih Telp:0713-320825. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. Damai Komplek Perumka No. Nigata Kel. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. 273 Rt. Prabumulih Telp:0713-321028 . OKU 32181 Telp:0735-481007 Jl. 01 Palembang Telp:0711-7036929 Jl. Lahat 31426 Telp:0731-323521. 081367620861 Jl. OKU Timur 32161 Telp:081278907333 Jl. Jenderal Sudirman No. 325666 Jl. RD PJKA.Ds. 213 Kel.IV Karang Jaya. 321454 Jl. Letkol Harun Sohar No. Madang Suku I Kab.

37 Palembang Telp:0711-710389 . 1659 RT. 320681.Jl. 018/06 Kel. 1005 B Rt. Letnan Alamsyah No. Majapahit Rt. 321358.4 Kel. 323446 Jl. Asyik 3-4 Ulu No. 918 Prumnas Sako Kenten Telp:0711-811600. Lubuklinggau Barat II Telp:0733-322621 Jl. Bambang Utoyo No. Majapahit Telp:0733-7329115. KMS. 48 RT. 7738261 Jl. 10/03 Palembang Telp:0711-8320372. 16. Patahilang I No. Jaya 7 Lr. Jend. Ramayana No. 76 Rt. RW. 081377614024 Jl. Lematang No. Kapten A. Taba Pingin Kec. 45 Lahat Tengah Lahat Telp:0731-321388. 02 No. Let. 16 Ulu Telp:0711-350527 / 0711-350527 Jl. Rivai No. Gentayu No. 06 Telp:0711-511447 Jl. 73 Kel. 03 Keputraan. HM. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Telp: Jl. 07 Rt. 711702 / 0711-824500 Jl.

1768 Rt. Angkatan 45 Telp:0711-377866 / 0711-377890 Jl. 081271032688 / 0711-820521 Jl. Suka Maju Sako Kenten Telp:0711-4120357. 07 Rw. 822855 . 6. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Palembang Telp:0711-361575 Jl. 7901759 / 0711-717652 Jl. Ramakasih VI No. 7303797 / 0711-4120357. 15 / 04 Palembang Telp:0711-718600. 7088751 / 0711-718600 Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No. 507/07 Palembang 30137 Telp:0711-373884 / 321821 Jl. 1593 Lt. 413125. 15 Ilir. 1 Rt. Ruko Taman Mandiri Blok B1. Lingkaran I No. 427 Rt. 04 Sukamaju. 184 Kel. Bintan No. 306 B. Jl.7.Jl. Garuda Hitam No. 08127318669 / 0711-413125 Komp. 50 Palembang Telp:0711-312946. Demang Lebar Daun No. H. Bagelan Rt.6 B1. Barlian KM. Palembang Telp:0711-825665. 14/04 Lorok Pakjo Ilir Barat I Telp:0711-372459 / 0711-372459 Jl.5 No. 7081650. 027 / 04 Telp:0711-421684. Kol. Rustini Raya Blok E 1 No.

Sekundang III No. 4384000. 21 Palembang 30135 Telp:0711-366400 Jl. A. Dwikora II Lr. 13/05 Km. 2 Ilir Palembang Telp:0711-714642.446966 Jl. 4385000 Jl. Pagar Alam Selatan Pagar Alam Telp: Jl. Rakyat No. Yani Tl. RE. Karya Bersama No. 813487 / 0711-813487 Jl. Pangeran Subekti Gg. Jend. Banten No. 28 Palembang Telp:0711-512114 / 0711-512114 Kel. 53 Bukit Lama. Sri Mulya Telp:0711-7916667.Perum Rakyat Talang Ratu No. 05 Rt. 08 Kel. Palembang Telp:0711 . Martadinata No. 16 Kel. 5 Telp:0711-410352. 97 Km. Nendagung Kec. 819685 / 0711-819605 Jl. 971 Rt. Alamsyah Ratu Prawiranegara No. Kolonel H. 10 Rt. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700 / 0711-414688 . 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. 11 Rt. Burlian No.

283/339 KM. Telp:0711-514654. H. 20 Ilir. 124 Palembang. Patra Permai Telp:0711-7422031 / 0711-74225 Jl. 5.706 1369 Komplek Grand Garden. Blanco No. 11 Rt. Pangeran Subakti No. Yani Rt. 364005 / 0711-355734 Jl. Onglen No. Jl. 15 / 04 Kel. 5. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. Muara Dua Telp:0711-3323480.Jl. Barlian No. 56 Kalidoni Telp:- Jl. 081367527888 / 0711-373833 Jl. Palembang Telp:0711-350480. Siring Agung Palembang Telp:0711-412342 Jl. 276 C Km. Rustam Effendy No. 02 Gg. Jend. Jl. 88 Rt. Perindustrian 1 Blok C No. 310616. Sudirman No. Jend. 26 Ilir Telp:0711-7010844. 18 Kel. 411118 / 0711-411264 Jl.5 Palembang Telp:0711-414183. 21 / 6 Kel. 05 Rw. Pembangunan No. Srijaya No. A. 081367457272. 03 Komp.5 Palembang . 9 Rt. 02/09 Kel. Kol. Tp.

59 Palembang 30137 Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. Slamet Ryadi No. Kemuning Telp:0711-362139 / 0711-365702 Jl. 1678 Rt.Telp:0711-412318 Jl. Pelita 1461 Rt. Prabu Jaya. 322466 Jl. 31/09 Lorok Pakjo Telp:0711-368749 Jl. Duku Palembang Telp:0711-713506 / 0711-710719 . 91 Kel. Ramah Kasih III No. 117 Palembang 30112 Telp:0711-355538 / 0711-317838 Jl. Arimbi No. 22 Kel. Demang Lebar Daun / Sei Sahang No. 7016877 / 0711-373833 Jl. Prabumulih Telp:0713-321717 / 0713-323207 Jl. 46 / 13 Telp:0711-441755. Kemuning Sekip Telp:0711-372038.71 Rt. 2 (Kampus POM IX) Rt. 25/06 Pahlawan. A. 04 LK. 325972 / 0713-322071 Jl. 20 Ilir Kec. Yani No. Demang Lebar Daun No. 7 Kel. Golf Blok G No. IV Prabumulih Timur Telp:0713-321981. 11 Rt. Basuki Rahmat No. 02 Rt.

25 Palembang Telp: 0711-358865 Jl. 382323 / 0711-382096 Jl. 5360. 1144 B Palembang Telp: Jl. Residen A. Ariodillah IV Blok A/2 Palembang 30129 Telp:0711-322672 / 0711-322672 Komplek Sangkuriang Blok F No. Radial Seduduk Putih Rt. Ramah Kasih III No. Bambang Utoyo Lr. 208 Telp: Jl. 441624 Jl. Slamet Ryadi No. Raden Nangling No.Sungai Sahang No. 360902 Komplek PT. Tembesu No. 8356074 Jl. OKU Telp:0735-320054 Jl. Palembang Telp:0711-356061 Jl. Ilir Timur 1 Telp:0711-373002. 01/01 Bukit Sangkal. Jl. Lingkaran I No. PUSRI. Palembang 30124 Telp:0711-361575. 99 Palembang Telp:0711-719964. Cemara No. 363428 / 0711-320488 Komplek PTC Mall Blok G No. 17 Ilir. 25 Palembang Telp:0711-352229 / 0711-352229 Jl. Tembesu No. Kec. 027/010 Kel. 322387 Jl. 17 Ilir. 10 Kel. Residen A. Supomo No. Pasar Lama Lahat Telp:0731-325434.A Demang Lebar Daun Pakjo Telp:0711-7373624. 121 Lantai II Palembang Telp: Jl. 376779 / 0711-373002 Jl. Semeru No. 210 C Palembang 30112 Telp:0711-360024 / 0711-317838 Jl. 010 Kel. 012 A Rt. Palembang 30134 Telp:0711-373002. 12 A Rt. Rozak No. 121 Rt.Jl. 7826034 / 0711-719964 Jl. 1410 Palembang 30129 Telp:Jl. 376779 / 0711-373002 Jl. 9 Sako. 0724 / 60 BATURAJA. Seduduk Putih Garuda Putra II D79 Palembang Telp:0711-819447. Puding No. Demang Lebar Daun No. Ilir Timur II . 230 Kel. 812854 / 0711-418011 Jl. 48-49 Palembang 30114 Telp:0711-382071. Rozak (Patal-Pusri) No. 306 B 15 Ilir. Mayor Zen Palembang 30118 Telp:0711-712182 / 0711-712182 JL. Kalidoni Telp:0711-819653 Jl. Asta Murca Rt 04 Rw 001 No. 2 Palembang 30124 Telp:0711-352725 / 0711-366666. Prof. Semeru No. 2233 B Palembang 30137 Telp:0711-441623. SAMRATULANGI NO. DR.

Sukamto Komp.Telp:0711-814235 Jl. Rudus II No. 4 Sekip Ujung Palembang. R. A6 Palembang 30114 Telp:0711-366840. Patal Ionia No. 7956886 / 0711-366840 Jl. Telp:0711-355139 / 0711-314764 .