No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Daerah
KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN ILIR Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat

No Kartu Anggota 10710-08000001 10710-07000292 10710-08000003 10710-08000004 10710-08000005 10710-08000006 10710-08000007 10710-08000008 10710 - 080000 10710 - 080000 10702-07000002 10702-07000003 10702-07000015 10702-07000005 10702-07000016 10702-08000005 10702-08000006 10702-08000007 10702-08000008 10707-08000001 10707-08000002 10707-08000003 10707-08000004 10707-08000006 10707-08000007 10707-08000008 10707-08000009 10707-08000010 10707-08000011 10707-08000012 10707-08000013 10707-08000016 10707-07000001 10707-07000002 10707-07000003 10707-07000004 10707-07000005 10707-07000006 10707-07000007 10707-07000008 10707-07000009 10707-07000010 10707-07000011 10707-07000012 10707-07000013 10707-07000014

Kualifikasi
k1 k1 m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 k1 m k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2

Nama Perusahaan
CV BHAKTI WIRAUTAMA CV DELLA PT HASDI GROUP PT KARYA DUA PUTERA CV LAYA PRATAMA CV PULAU NEGARA CV WISATA INDAH CV BHU JAYA PUTAS MANDIRI, CV DAYA GUNA, CV ALAM PERMAI INDAH MANDIRI, PT PURNAMA ASRI LESTARI, PT MUSIM SAWIT, CV BAYUASIN TIGA SARANA, CV SUKSES ARTA MULIA PUTRI BERLIAN, CV HARUMI RATTA, CV BUNGA TANJUNG JAYA, CV BUDI, CV

SRIWIJAYA MAKMUR, CV
VONICA, CV DHEATRI, CV REZA DAN RIZKI, CV RENI JAYA, CV BHAKTI, CV KARTALIKA, CV MANDIRI, CV SUMBER TANI MANDIRI, CV SUKA RAMAI, CV SAMA SENANG, CV SURYA AGUNG, CV ALBERT, CV SINAR ANEKA, CV SUTRA MAS, CV SINAR LOGAM, CV SETIA DHARMA, CV WIRA JAYA, CV SURYA KENCANA, CV ANUGERAH PENCIPTA, CV SRI REJEKI, CV SUMBER TEHNIK, CV GUMARANG, CV SUMBER MAKMUR, CV MANUNGGAL, CV MANGGUL, CV KUNIA, CV

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10707-08000015 10706-000040 10706-000034 10706-07000018 10706-000031 10706-000029 10706-000030 10706-07000021 10706-000001 10706-000002 10706-000003 10706-07000069 10706-000005 10706-000006 10706-000007 10706-07000019 10706-07000031 10706-000038 10706-000037 10706-07000067 10706-000026 10706-000027 10706-07000071 10706-000010 10706-07000029 10706-000012 10706-000013 10706-000014 10706-000015 10706-07000008 10706-000017

k2 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2

TITILAS JAYA, CV CV. JAKA PRATAMA KONSTRUKSI CV. TARIDA KOP. SERBA USAHA DUTA MANDIRI KOP. KELUARGA DAMAI LESTARI CV. ANUGRAH CV. DUA BIAS CV. SUMBER SEJAHTERA CV. UTAMA MANDIRI KOP. SERBA USAHA CV. RIZKY PRATAMA CV. PENTIUM CV. BUMI NUSANTARA CV. PUALAM EMAS CV. RICON ABADI PT. MUSI RAWAS CV. MITRA KARYA KONSTRUKSI KOP. SURYA CIPTA SARANA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA KOP. KARYAWAN PTBA CV. SANG GORO CV. GRAMA KARTIKA CV. ADIE KARYA CV. BUDI DHARMA CV. SINAR MAS KOP. WAHANA KARYA KOP. PEMUDA CV. EURU KOP. PRIMKOPAD 141 KOP. DUTA MITRA CV. KARUNIA TECH

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-000018 10706-000019 10706-000020 10706-000021 10706-000022 10706-000023 10706-07000141 10706-000042 10706-000044 10706-000045 10706-000046 10706-000047 10706-000053 10706-000054 10706-000055 10706-08000001 10706-08000003 10706-08000009 10706-08000010 10706-08000018 10706-08000019 10706-08000020 10706-08000021 10706-08000022 10706-08000024 10706-08000027 10706-08000028 10706-08000030 10706-08000031 10706-08000033

k2 k1 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1

KOP. MATAHARI CV. LABAS KOP. RANTAU PENANTIAN CV. MITRA PRATAMA GEMILANG CV. MUARA TEKNIK CV. ENIM RAYA CV. REMENS CV. FLAMBOYAN CV. TRIMULYA PT. TRIMULYA ABADI CV. PUTRI MANDIRI CV. PERMATA ENIM LESTARI CV. JERI PUTERA CV. DWI KARYA CV. CHARISMA UTAMA

UTAMA KARYA TECHINDO, PT DUTA KARYA ENIM, CV KARYA BAROKAH, CV PANANG JAYA, CV MULIA JANUARI, CV NATAFARI, CV CIPTA PURNAMA, CV JERI PUTERA BROTHERS,PT DUA PUTRI, CV BERKAH TUJUH SATU, CV BERINGIN PUTRA, CV MERCU BUANA, CV LAGAN JAYA, CV PUTRA UTAMA KARYA, CV CAHAYA PUSPITA BERSAUDARA

107

Kabupaten Muara Enim

m

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim

10706-08000034 10706-08000035 10706-08000037 10706-08000039 10706-08000041 10706-08000051 10706-08000057 10706-08000058 10706-08000052 10706-08000060 10706-08000061 10706-08000063 10706-08000064 10706-08000065 10706-08000066 10706-08000067 10706-08000068 10706-08000069 10706-08000070 10706-08000071 10706-08000072 10706-08000073 10706-08000053 10706-08000054 10706-07000157 10706-08000056 10706-08000059 10706-07000002 10706-07000007 10706-07000009 10706-07000017

m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k2 m m k1 k1 k1 k2 k2 b k2 k2 k2

FLAMBOYAN, CV KOP. PEMUDA KOP. WIJAYA KUSUMA ELANG SAMUDRA, CV KITA LESTARI, CV
KOP SERBA USAHA CV BAROKAH `ELANG PUTRA, CV CV MULYA JAYA PRATAMA CV ATIKA SERASAN CV RESKY ABDI GUTAMA CV BAKRI KHOMAINI CV RIAN PUTRA KOP. HARAPAN JAYA BERSAMA CV EXCEL CV SYAKIRA KARYA MANDIRI CV ANUGRAH INDIKA MULYA CV MITRA PRATAMA GEMILANG CV MAURA TEKNIK CV BUDI JAYA CV DELLINDO PRATAMA PT PERMATA ENIM LESTARI CV NIKAN RAJA JAYA CV NIRAJA BERSAUDARA CV EMPAT BERSAUDARA KOP ANUGERAH CV BAYU REKA MAKMUR JAYA PRATAMA, PT KOPERASI BERSAMA MANDIRI SINAR JATI INDAH, PT ADAM JAYA, CV

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10706-07000026 10706-07000033 10706-07000040 10706-07000041 10706-07000064 10706-07000072 10706-07000081 10706-07000082 10706-07000089 10706-07000090 10706-07000131 10706-07000138 10706-07000151 10706-07000152 10706-07000161 10706-08000076 10706-08000077 10706-08000078 10706-08000079 10706-08000080 10706-09000004 10706-09000003 10706-09000006 10702-08000001 10702-08000002 10702-08000003 10703-000001 10703-000002 10703-000006 10703-07000001 10703-000033

k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 k1 m m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k1 m K1 K1 K2 K2 K2

PANDAN MANDIRI, CV SERBA USAHA PERMATA E.L., KOP ANANDA, CV NABILLAH UTAMA, CV KARTIKA MANDIRI, CV FAJAR ENIM UTAMA, CV CAHAYA GEMILANG, CV BERKAH SERASAN, CV BENNY PRATAMA, CV GAYATRI PRATAMA, CV SRI ALUN, CV TIGA PUTRA, CV MERPATI, CV TIGA PUTRA, CV DONNY LW, CV TIGA SAUDARA,CV KSU MANDIRI LESTARI, CV KOP. MASA DEPAN CERIA LULU BROTHERS SARANA, PT CV TRI MULYA PT TRI MULYA ABADI CV DUTA PRATAMA KONSTRUKSI CV. PRIMA CIPTA CV. DWIKI INDAH POHON SAKTI, PT CV. KARYA PUTRATAMA CV. SARANA PANGAN UTAMA CV. PRIMA CV. BAKTI UTAMA CV. Z. KEMUNING JAYA

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-000034 10703-000035 10703-000036 10703-07000057 10703-000039 10703-000041 10703-000043 10703-000045 10703-07000246 10703-000052 10703-000012 10703-000017 10703-07000002 10703-000055 10703-07000010 10703-000003 10703-000004 10703-000015 10703-000025 10703-000040 10703-000050 10703-000058 10703-000059 10703-07000014 10703-08000001 10703-08000002 10703-08000003 10703-08000004 10703-08000005 10703-08000006 10703-08000007

K2 K1 K2 k1 K2 M K2 K1 k1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K1 K2 M K2 K1 K1 K2 K2 K2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2

CV. BENTARA ABADI CV. PANJI UTAMA CV. CAKRA SAKTI KONSTRUKSI UD. CEMERLANG CV. TIMBUL JAYA CV. RAFFLESIA AGUNG MURNI CV. CAKRA & CO CV. PHILIPS JAYA CV. KARYA MANDIRI PT. TAKABAYA MEGAH TEKNINDO CV. ARENA TEHNIK CV. OGAN JAYA CV. ULAS CV. AZA TRI PUTRA CV. BINA CITRA CV. DASA KARYA CV. FAJAR TAILOR CV. SELANGIT JAYA CV. MEKAR SARI CV. LINDA BERSAUDARA CV. KRYA KENCANA CV. WAHANA KARYA LESTARI CV. KARYA SAKTI UTAMA CV. MITRA SARANA CV. NANDA CV. DICKY HOETAMA ADITARA CV. MAJAPAHIT KONSTRUKSI CV. ADHEAN KARYA MOYAR JAYA & CO CV. CITRA CAHAYA ABADI

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas

10703-08000008 10703-08000009 10703-08000010 10703-08000011 10703-08000012 10703-08000013 10703-08000014 10703-08000015 10703-08000016 10703-08000017 10703-08000018 10703-08000019 10703-08000020 10703-08000021 10703-08000022 10703-08000023 10703-08000024 10703-08000025 10703-08000026 10703-08000027 10703-08000029 10703-08000030 10703-08000031 10703-08000032 10703-08000033 10703-08000034 10703-08000035 10703-08000036 10703-08000037

k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2

CV. AGUNG JAYA PUTERA CV. DUA PUTRI CV. MULIA KONSTRUKSI CV. DUA PUTRA CV. TELAGA INDAH PRATAMA CV.MAESTRO CV. MUSI RAYA CV. KRISNA PUTRA CV. KELINGI RAYA CV. ARDI KRISNA CV. PADAS RAYA CV. AJITAMA KARYA CV. KERTAWIJAYA CV. MARISTA MANDIRI CV. CAHAYA MANDIRI CV LINTAS PERDANA CV IPOH BERSAUDARA

CV, WAHANA KARYA LESTARI CV, LINDA BERSAUDARA CV, DENI PRATAMA CV, NADIA AGRO KENCANA CV, TIARA MAS CV, MATAHARI CV, SARANA KONTRUKSINDO CV, LINTOZ RARA UTAMA CV, INTI MAKMUR PERKASA CV, PHILIPS JAYA CV, DAYA PRIMA KOMUNIKA CV, LISAN

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir

10703-08000038 10703-0800039 10703-0800040 10703-08000041 10703-08000042 10703-09000001 10703-09000002 10704-000021 10704-000020 10704-000018 10704-07000010 10704-000016 10704-000017 10704-000013 10704-000015 10704-000012 10704-000001 10704-00002 10704-000003 10704-000004 10704-07000007 10704-000006 10704-000007 10704-000008 10704-000009 10704-000010 10704-000011 10704-000022 10704-000023 10704-000024 10704-000025

k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2

CV, GUSTI BAGUS UTAMA,CV KARYA DEMPO, CV
CV. TIGA SAUDARA EMKA 85, CV CV PUTRI MALIN DEMAN PT DWI KARYA BERSAMA CV. PELANGIE AGUNG CV. REBONG EMAS CV. DIAN PRABU CV. CHANDRA KESUMA CV.PRIMA SARANG

k2 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 k1 m k2

CV. MENANG JAYA CV. PALUKA CV. HARAPAN JAYA CV. PANDAN WANGI CV. SELAMAT CV. PUTRA SEGONANG KARA BERSAMA CV. BIMA PERKASA CV. KAYU MAS CV. CITRA AGUNG CV. ADNI JAYA UTAMA CV. CIPTA KENCANA CV. SANDES CV. BUDI MULIA CV. SURYA PAH

b k2 k2

PT. FERAKAS PINOKI,SH CV. ARDITA CV. RIA JAYA CV. KURNIA

k2

CV. DANA CIPTA

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu 10704-08000001 10704-08000002 10704-08000003 10704-08000004 10704-08000005 10704-08000006 10704-08000007 10704-08000008 10704-08000009 10704-08000010 10704-08000011 10704-08000012 10704-08000013 10704-08000014 10704-08000015 10704-08000016 10704-08000017 10704-09000001 10709-000004 10709-000002 10709-000001 10709-08000001 10709-08000002 10709-08000003 10.000.MITRA ANDALAN SEJAHTERA . PERMATO BUNDO CV. SURYA FORTUNA PT. KEMARUNG BATRA CV. CV KREASIBARU LESTARI. CV ALAM TUNGGAL. MANUNGGAL JAYA CV. CV SAHABAT. UJUNG TANJUNG CV MITRA USAHA CV UJUNG TANJUNG CV GERAK ALAM JAYA CV. AGUNG JAYA CV. MITRA USAHA CV.709. BUANA ELTRA CV.003 10705-000009 10705-000008 10705-000001 10705-07000028 10705-000003 10705-000004 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k2 k1 m k2 k2 CV AA GROUP CV GENITA JAYA CV SURYA PATI CV JAYA ABDI SEJAHTERA CV ISKA PRATAMA CV HASTRA JAYA CV CIPTA BANGUN TIMUR RAYA SENTOSA CV REBUNG MAS CV RIA JAYA CV BRAHMA PUTRA CV CANDRA KSUMA CV ECHA AGUNG JAYA CEMERLANG. SINAR MAKMUR CV. PT PERUSDA BENDE SEGUGUK CV.

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih 10705-000005 10705-000006 10705-000007 10705-000013 10705-000012 10705-000011 10705-000010 10705-000014 10705-08000001 10705-08000002 10705-08000003 10705-08000004 10705-08000005 10705-08000006 10705-08000007 10705-08000008 10705-08000010 10705-08000011 10705-07000042 10705-08000013 10713-00000211 10713-000001 10713-08000001 10713-08000002 10713-08000003 10713-08000004 10713-08000005 10713-08000006 10713-08000007 10713-08000008 10713-08000009 k2 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 CV. CV CV. ELBA CV.PUTRA SRIWIJAYA CV. AFIF JAYA CV. ARIYO BERSAUDARA CV. NUSA SEMESTA CV. SUMBER TANI LESTARI CV. PRABUJAYA . CV SRI MULYA. RENAL PT. HERISA MUFAKAT BERSAMA CV. DAMAR WULAN CV. KARYA PEMUDA CV. HUKO CV ANUGERAH ABADI CV GIMBAR KARANG CV PERMATA INDAH CV TANUNG DURIAN CV BANGUN DESA UTAMA CV KARYA BERSAMA CV PRIMA NUSANTARA CV RAJA RAYA CV SALAM SEJAHTERA CV BERKAT TABAH SATU SUTAMA CIPTA MANDIRI.MARWAH CV. ARGO MANDIRI CV. ANUGRAH CIPTA PT FAJAR HARAPAN PRATAMA CV. CIPTA SARANA ADHI MANDIRI CV. CAKRA CV. PASUMAS PT.

CV CHRISTINE. CV OGAN LEMATANG. DANAU TOBA CV. RAMA MULYA . HARCO CV. ARTA MITRA PERDANA CV. DIMAS ANUGRAH PT. BINTANG TIMUR EKA PUTRA PRATAMA. GANDA KARYA UTAMA PT. ALISEN DIESEL CV. PT MENARA GADING. CV HARMONIS CIPTA SARANA. FABIOLA PUTRI CV. PUTRA TUNGGAL NAGIN BENGKEL KARYA JAYA TEKNIK CV.MITRA UTAMA CV.323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kabupaten Prabumulih Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000010 10713-08000011 10713-08000012 10713-08000013 10713-07000003 10713-07000016 10713-07000017 10713-07000020 10713-07000021 10713-08000014 10701-07000152 10701-07000762 10701-000204 10701-000205 10701-000206 10701-000169 10701-000171 10701-000172 10701-000173 10701-000174 10701-07000133 10701-07000131 10701-07000132 10701-000167 1001-000168 10701-000166 10701-000165 10701-000164 10701-000163 10701-000162 10701-07000088 10701-000160 10701. RUTAN CV. UTAMA CV. AYATI CV. HARENCO PERDANA CV. PT SENTRALINDO PRABU MULIA. AMAN GRAFIKA CV.00015 10701-00158 10701-000157 10701-000156 10701-000155 10701-00054 10701-07000057 10701-000152 10701-000151 10701-000150 k1 m m m b b k1 k1 m k1 k2 k2 k1 m b k1 m m k2 k2 m m k1 k2 k1 b k2 k1 k2 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 CV. FAJAR SRIWIJAYA CV. ADIYA GEMILANG CV. PT BINA KARYA MUDA. GUNUNG MURIA CV. PT TRANS SUMATERA TEKNIK LAND.SURYA DIRGANTARA CV. AMALIAH PT.BAYU CV. KENCANA CV. PT BINA KRIDA UTAMA. ARUNG SAMUDRA TEKNIK CV. SANDEMA KARYA CV. KARYA CIPTA PERKASA CV. SEJAHTERA INTERCOM CV. SASANA MITRA CV. ARTI MERCUSUAR CV. PT PD. DELA CV. PALAGUNA CV. JUSTINKOMPUTER CENTER CV.

MURNI SEJATI PD INTAN MOTOR CV. CAKRA NUSANTARA CV. DIAN FITROYA CV. HAURACO JAYA CV. SURYA MANDIRI PT.KARYA INDAH CV.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000149 10701-000072 10701-07000361 10701-07000094 10701-000075 10701-07000305 10701-07000108 10701-000078 10701-000079 10701-000080 10701-000081 10701-000082 10701-000083 10701-000084 10701-000085 10701-000086 10701-000087 10701-07000065 10701-07000303 10701-07000067 10701-07000213 10701-000092 10701-000093 10701-07000067 10701-07000118 10701-000096 10701-000097 10701-000098 10701-000099 10701-000100 10701-000101 10701-000102 10701-07000557 10701-07000301 10701-000106 10701-07000010 10701-000108 10701-000109 10701-000200 10701-07000316 10701-000148 10701-000147 10701-000146 10701-000145 10701-000144 10701-07000227 b k2 k2 k2 b b k1 k2 k2 k2 k1 m b b k2 k2 k2 m b b k1 m m k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m k2 k2 M m k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 PT. FAJAR CIPTA SARANA CV. STEFIKA TEKNIK PT. BASIN RESOURCES PT. SARI BUANA CV. KRISCO TEKNIK PT. HANDITA . DIGITAL KREASI CV. NATURA CV. SABITA TEKNIK CV. INTAN SRIWIJAYA ELEKTRINDO PT. KODJA TERAMARIN CV. SINAR ENERGI INTI PT. SWESTIKA INDAH PD. ANUGRAH MEGA LESTARI PT. CAHAYA BERLIAN PT. CAHAYA KASIH ABADI LEMATANG SENTANA. TRI BERSAUDARA CV. ANGELA PT. ADESA ADECO CV. MULTI ARTA PT. PT PT. SUDJACA PALEMBANG PT. HARAPAN BARU CV. SUDJACA TANKER CV. BERLIAN MAJU MOTOR PT. BUMI PERSADA MANDIRI CV. FAJAR SELATAN CV. SUMBER DIRI SEMBILAN PT. DINAMKAPEMUDA CIPTA UTAMA CV. MAJU MOBILINDO CV. BAROKAH RAMADHONA CV. USAHA BARU PT. ASTRA INTERNASIONAL tbk PT. NOVINDO INTI PERKASA CV. IMESCON PT. CAKRA INDO PRATAMA CV. LASAHIL KIMIA MAKMUR CV. KOPA MOTOR CV. GARUDA TEKNIK UTAMA CV.

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000228 10701-07000087 1070-07000198 10701-000139 10701-000138 10701-000137 10701-000136 10701-07000284 10701-07000340 10701-000133 10701-07000339 10701-000131 10701-000130 10701-000129 10701-000128 10701-000127 10701-000126 10701-07000519 10701-07000450 10701-07000523 10701-07000452 10701-07000332 10701-000120 10701-07000448 10701-07000449 10701-000117 10701-07000456 10701-07000453 10701-07000151 10701-000113 10701-07000454 10701-07000455 10701-000071 10701-000070 10701-000069 10701-07000074 10701-07000075 10701-07000107 10701-07000695 10701-000064 10701-000063 10701-07000326 10701-000061 10701-07000325 10701-000059 10701-07000097 k1 k2 k1 m k1 k2 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k1 k1 K2 K2 K2 K2 M K1 K2 K2 K1 K2 K1 M K2 CV. GALERI D& Z PT.INTI PRATAMA CV. KARYA AGUNG CV. AMAN MAKMUR PT. PT CV. ATMO CV. TEDMOND FIBRE GLASS CV. TUNAS KARYA UTAMA CV.SUN TAILOR CV. PASCO CV. SETIA PT. BUKIT MUNGGU CV.BUMI SAKTI CV.LESTARI DELAPAN SAUDARA CV. SANDIKA UTAMA CV. CV SUMBER EKA SARI. KENCANA ACEH WIJAYA CV. AGUNG PERKASA CV. MARTINA PUTRA RODA MANDIRI CV. PINANG BAJA . CENDANA PUTRA PT. BUDI JAYA CV. RUKUN CV. SINAR KARYA CV. DIRGANTARA CV. EKA PRATAMA CV. KKARYA CIPTA SARANA CV. WIDYA DAPA CV. TUMBUH HIJAU BERKEMBANG PD. BAKTI UTAMA PT. PUTRA SAKTI UTAMA CV. MERBAU CV. YOGA JAYA LEMATANG THINUS. SANDIAN MANDIRI LESTARI CV. ARJUNA CV. YOVITA JAYA CV. TATA SARANA MANDIRI CV. POLOMA CV. CENDANA MANDIRI MOTOR CV. RASINDO UTAMA CV. PRATAMA TUNGGAL MANDIRI CV. GATRA MEGA GRIYA PT.PUJA KUSUMA CV. MITRA PRATAMA MULTI SUKSES CV. CV ALTAN TEGUH SEJATI.

CAHAYA PRIMA ULIMA NITRA. MITA KARYA UTAMA CV. ADIAN CV.SRIJASA BRIKA PERKASA SRIJASA BRIKA PERKASA. KAROMAH TRI PANDA CV RIEMA PUTRA CV.YUVISAL CV. PT CV. JIMMULYA PT. CV CV.LIMA PUTRA LHT CV. SEI ROTAN PT. LOKA KHARISMA DIKARA PT. PANDAWA PUTRA UTAMA CV. REVIKA PERDANA CV. MERRIESCA CV. PT PRISMA CIPTA ABADI. MITRA KARYA PERKASA KOPERASI CAHAYA PUTRA ASIA. SARANA INDAH LESTARI PT. BAHANA EKA CIPTA PT. PT PT. ATLAS PRIMA JAYA CV. PT PT. TIGA SAUDARA ABADI CV. tbk PT. KIMAS PUTRA JAYA CV. TIMUR JAYA ABADI . KURNIA MULIA GEMA ABADI PT. BEGARIA PRIMA MARIANA BAHAGIA. PT CV. BUMA PRIMA SUKSES PT. PUTRA PERDANA CV. ASTRA GRAPHIA. MANDIRI CV. BULAN PURMAN ABADI PT. PROSAFE CV. PT CV. SARANA PUTRA PERSADA SARANA PUTRA PERSADA. PRIMA JAYA CV. TUNAS KARYA LEMATANG SENTANA.457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000058 10701-000056 10701-07000504 10701-07000011 10701-000015 10701-07000010 10701-07000009 10701-000018 10701-07000018 10701-000020 10701-000021 10701-000022 10701-000023 10701-000024 10701-000025 10701-07000209 10701-07000211 10701-07000212 10701-07000210 10701-07000122 10701-000031 10701-07000015 10701-07000041 10701-07000259 10701-000035 10701-07000258 10701-000037 10701-000038 10701-07000035 10701-000040 10701-000041 10701-000042 10701-07000020 10701-07000365 10701-000045 10701-000046 10701-000047 10701-000048 10701-000049 10701-000050 10701-07000729 10701-000052 10701-000053 10701-07000115 10701-000055 10701-09000002 10701-07000215 K2 K2 K2 K2 M M M K2 B K2 K2 K1 K1 K1 K1 M b M m M K1 K1 k1 K1 K1 M K2 M M K2 K2 K2 B K1 B K2 K2 K1 K2 M B B B K2 M k1 m CV. BUMA KUMAWA PT. SETIA BERSAMA PT. KAMAJAYA CV. SUGIH RAHAYU BAHAGIA CV.KIMAS INDAH CV. EBEN ZAEZER PT. INTAN LESTARI CV.

OBOR BARU PT. TRI DAYA SAKTI CV. THAMRIN BROTHERS CV. DRATAMA MULIA CV. ZENDIKA KARYA MULIA CV. PUTRA PRIMAJAYA CV. MUS INDAH PT.SINAR CIPTA CHEMINDO LEMBAYUNG INDAH UTAMA. BINA UTAMA SEJAHTERA THAMRIN BROTHERS. INDO CITRA PERKASA CV. SINAR MUSI JAYA CV. PENJAHIT SWISS CV. ALIMTEX CV. AMOS PT. SCORPION ABADI CV. PT PT. CHAN'S TAILOR . CITRA AGUNG PERKASA CV. KHASMARAN CIPTA CV. ARTHA BUANA MAKMUR CV. SERA MEDICA CV. JAYA PROMA KURNIA CV. MULIA BINTANG CV. DIRA SONITA PT.MEGA BIRU CV. LAMTOROGUNG CV. TUNAS INDAH CV. DWI TUNGGAL PT. AGUNG JAYA CV. WINSA CV.504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000216 10701-07000287 10701-000213 10701-00214 10701-07000573 10701-000211 10701-000209 10701-000210 10701-000208 10701-000207 10701-07000203 0701-000199 10701-000197 10701-000194 10701-000195 10701-000193 10701-07000064 10701-07000169 10701-07000457 10701-000189 10701-000188 10701-000187 10701-07000045 10701-07000330 10701-07000329 10701-07000532 10701-07000533 10701-000180 10701-000012 10701-000011 10701-000010 10701-000009 10701-000008 10701-000007 10701-000006 10701-07000025 10701-000004 10701-07000007 10701-000002 10701-07000200 10701-09000006 10701-09000005 10701-000218 10701-07000218 10701-07000217 10701-000221 k1 k2 b k1 k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 m k2 k1 k1 m k2 k2 k2 k2 k2 B k2 k1 m k1 b K2 K2 M K2 K2 K1 M M K1 K1 K2 k1 m m k1 m m m CV. PT CV. MULTI DATA PALEMBANG CV. INTAN PELITA PT. USAHA LESTARI CV. KARYA INDAH JAYA CV. RIAL SAPUTRA CV. MUTIARA SAMUDRA PT. INDO CIPTA PERKASA CV. TREND CAHAYA ANUGRAH KOKARPRIN 13 KERTAPATI PT. SEJAHTERA ABADI CV ADIAN CV ZULFAKAR PD. SINAR CIPT ACEMERLANG CV.CIPTA SEJAHTERA CV. HEXA POWER CV.

ZALYA DIXY CV. WIDYAN AMITRA CV. RAMBUTAN SAKTI PERKASA PT. PUTRI KEMBAR CV. ELGATAMA PT. ASEAN CV. PELITA JAYA CV. ARLIA CV. KAMA JAYA PT. FILIA ARNES CV. USEKINDO KARYA UTAMA CV.550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000219 10701-07000216 10701-000224 10701-000225 10701-000226 10701-07000597 10701-07000607 10701-07000606 10701-07000182 10701-07000179 10701-07000178 10701-07000177 10701-07000180 10701-07000181 10701-000236 10701-07000415 10701-000238 10701-000239 10701-000240 10701-000241 10701-000242 10701-000243 10701-000244 10701-000245 10701-07000466 10701-000247 10701-000248 10701-000249 10701-07000654 10701-000251 10701-000252 10701-07000086 10701-000254 10701-0002 10701-07000333 10701-07000298 10701-07000521 10701-000259 10701-07000397 10701-000261 10701-07000346 10701-000263 10701-000264 10701-000265 10701-000266 10701-000267 m m k2 k1 m m k2 k2 k2 m m M b k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k1 m b b k1 k2 m k1 k2 k1 k2 b m m m k1 k1 k2 k1 k1 k2 CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA CV. BELIBIS MUDA PERKASA TRIDAYA SAKTI MEDIMA. PT PT. PURI BALITO PT. ASIA LAB CV. KAYKO JAYADA CV. DHARMA MULIA BUANA ABADI CV. UNIAR PRATAMA PT. DUNIA KIMIA UTAMA CV. MAWAR MAS PT.SATRIA KARYA KHARISMA CV. SARANA AIR CV.MEGA UTAMA MEDICA CV. PELANGIE INDAH PT. SAKTI MEGAH PERKASA CV. USANTRA PRIMA CV. PUSPA SARI CV.UNGGUL PERKASA PT. UNGGUL MANDIRI CV. RESTA PERDANA CV. USAHA SEHATI BAHAGIA CV. RAJAWALI MUSINDO CV. MEGA PRATAMA CV. RADIT PRATAMA CV. USAHA JAYA CV. GANESHA CV. CHAN CV. NAMIRAH CV. PUTRA UTAMA CV. MUSS CV. SRIWIJAYA PANTRI UTAMA CV. PERISAI JAYA MAHESA PT. KIMIA FARMA TD CV. SINAR TIARA PT. SUMBER BAHAGIA .

BUMI SUBUR SURYA ADIGUNA ABADI. SEPAKAT UTAMA PT. MUTIARA PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA PT. SARANA LALU LINTAS CV. MELLZA PUTRINDO CV. BERKAT UTAMA SEJAHTERA PT. PT PT. SEGALA JAYA CV. SARIBUMI SRIGUNA PUTRA CV. MUSI ASLI CV. KONI JAYA PERUSAHAAN EROPA MEUBEL CV. HANEDA CV. SENTOSA CV. LINTAS WAHANA MILLENIUM CV. LAMBUNG KARANG SAKTI CV. KOSINDO SUPRATAMA PT. KARYATAMA SAVIERA CV. ANUGERAH PRATAMA PT. BINTANG ANUGRAH JAYA CV. PT SUMBER AWAL SINAR. PT PT. SANLIN JAYA CV. ANUGRAH SERIBU DINAR CV.596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000268 1001-000269 10701-07000052 10701-000272 10701-000273 10701-000274 10701-000275 1001-000276 10701-000277 10701-000278 1001-000279 10701-000280 10701-07000601 10701-000282 10701-07000602 10701-07000600 1001-000285 10701-000286 10701-000288 10701-000289 10701-000290 1001-000291 10701-000292 10701-000293 10701-07000078 10701-07000105 10701-07000191 10701-000297 10701-000298 10701-000299 10701-000300 10701-000301 10701-07000039 10701-07000691 10701-000304 10701-07000263 10701-000306 10701-07000265 10701-000308 10701-000309 10701-07000289 10701-07000288 10701-07000146 10701-07000089 10701-000314 10701-000315 10701-000316 k2 k2 k2 k1 b b b k1 m k2 m m k2 m k1 m k1 m k2 k2 m m m m B b k1 m m k2 b k2 m k2 CV. EPPOSAL . DWI SYAPUTRA CV. BUANA UTAMA MOTOR CV. GENTING CHANGE PT. SUMBER SUKSES SEJATI INDAH CV. MUSI ASLI CV. PRIMA HARLESA SENTOSA PT. LIMA SAUDARI CV. FITROH TIJAROH m k1 m k2 k1 k2 k2 M M k1 m m PT. TOBONG CV. MANDIRI SEJATI FAJAR MAS MURNI. BINA KARYA CV. YATRA PERSADA CV. CAHAYA SAKTI KENCANA PT.JAYA SEMESTA CV. PUTRA SAKI PT. PRIMA GANESHA CV. PERDANA ABADI PERKASA CV. SELARAS PT. ARAHAM MANDIRI BERSAMA CV. SUKSES CITRA INDOTAMA CV.

PUTRA PRATAMA MANDIRI CV. GUMARI JAYA CV. PUTRA TUNGGAL PRATAMA CV. MEDIA TEKNIK CV. SEPAKAT JAYA CV. ALUMUGADA JAYA MANDIRI CV. PUTRA DARMAWAN CV. PERMATA SUBUR KONTRINDO PT. BINTANG WIJAYA CV. CHANDRATEX CV. PURNAMA SARI MANDIRI PT. ADHEL JAYA . PUTRA PERDANA CV. CV KOPERASI PEGAWAI TELKOM CV. MENTARI MEDIKA FARMA CV. SANDES PRIMA JAYA CV. PUTRI HANDAYANI CV. ANNEX PUTRI TUNGGAL. RESTU PRIMA LESTARI CV. SETIA BERSAMA ANUGRAH CV. GARUDA PERSADA CV. SURYA PUTRA MANDIRI CV. DISELINDO PT. SURYA KENCANA SAKTI PT. DUTA SARANA TRADING PT.643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000317 10701-000318 10701-07000220 10701-000320 10701-07000199 10701-000322 10701-000323 10701-000324 10701-000325 10701-07000290 10701-000327 10701-000328 10701-07000469 10701-07000468 10701-07000470 10701-07000206 10701-000333 10701-000334 10701-07000062 10701-000336 10701-000337 10701-07000496 10701-000339 10701-07000208 10701-000341 10701-000342 10701-07000622 10701-07000623 10701-07000621 10701-07000620 10701-07000401 10701-000348 10701-07000583 10701-000350 10701-07000400 10701-07000128 10701-000353 10701-000354 10701-000355 10701-000356 10701-000357 10701-000358 10701-000359 10701-000360 10701-000361 10701-000363 m m k2 k2 k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k1 k2 m m k2 k1 K2 m k1 k1 k1 k1 k1 k1 m m m b k2 m k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m m m k1 k1 k2 k2 CV. DIAN HANDAYANI CV. CIPTA MAKMUR PT. SEJAHTERA JAYA ABADI PT. BAHAGIA PT. ALGA CV. CITRA PRIMA LESTARI CV. CIPTA SUKSES UTAMA PT. HASIL KARYA CV. MANDIRI PRIMA KARSA PT. PRATAMA CV. DUTA MATA AIR CV. SATRIA JAYA PRIMA PT. MATRA PT. DARMANTO BUANA CV. PUTRA PEMBANGUNAN CV. MAPALA CV. CHERYN MINAH PT. SEKAWAN KONTRINDO CV. SARANA PIPA BAJA CV. RESTU ABADI CV.

MELABINDO ANDARTAMA . SERIBU SATU NIAN CV. CAHAYA DIESEL CV. RICKY PT. CHAMPION TECHNICAL UTAMA CV. WIRA KARYA CV. LIMASTA CORP CV. DIANA & CO CV. SINAR TERANG CV. PADMA CV. DARMA PUTRI PT. EFASINDO PRIMANTARA PT. PURI PERKASA PT. MUSI PRIMA KARSA CV. PRIMA WAHYU UTAMA CV. KIRAYA CV. CIPTA MANDIRI CV. MEKANIKA JAYA CV. NOVAM CENDANA PT. BINTANG MUDA SRIWIJAYA CV. MEGA KARYA ABADI CV. KELUARGA LUBAI RAMBANG CV. BAYAS TRADING COMPANY CV. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI CV. BINA BUANA INDAH CV. TIARA INDAH CV. EKA KARYA THAMA CV. KARYA TEKNIK PT. TRIO SISTER'S CV. SETIA DARMA WIJAYA PT. CHAMPION MOTOR CV. BAHAGIA JAYA BERSAMA PT. TUNAS ELECTRINDO Fa. TRIA MANDIRI CV. MERAPI JAYA PT. MITRA PRATAMA PT.689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000365 10701-000366 10701-000367 10701-000368 10701-000369 10701-000370 10701-000371 10701-07000502 10701-000373 10701-000374 10701-07000127 10701-000376 10701-000377 10701-000378 10701-000379 10701-000380 10701-000381 10701-000382 10701-07000845 10701-07000842 10701-000385 10701-07000047 10701-07000049 10701-000388 10701-07000345 10701-000390 10701-07000685 10701-07000154 10701-000393 10701-07000520 10701-000395 10701-000396 10701-000397 10701-000398 10701-07000694 10701-000400 10701-000401 10701-000402 10701-000403 10701-000404 10701-000405 10701-000406 10701-000407 10701-000408 10701-07000166 k1 m k2 k1 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 k1 m m m k1 k1 m k1 k2 m m k2 k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k1 k1 k2 b m m m k2 b k2 CV. DAFFA UTAMA CV. HAGABAYA SEJATI CV. PUTRA DARMA CEMERLANG CV. PENTA SUMATERA GROUP CV. GRAHA KLM (KELUARGA LEADER MANDIRI) CV. BAGUS TIMUR CV. SINAR ANCAH ABADI CV. PUTRA BANGSA CV. NAMIRA ALISYAH CV.

TRI TUNGGAL CV. USAHA ANDIKA CV. NUANSA PUSPITA SEJAHTERA CV. KANARI CV. JEMBAR CV. MULIA MEDIKA CV. PT PT. WIKATAMA JAYA CV. TIGA PUTRA CV. DON KING CV. ORLANDO CIPTA PERDANA CV. KARYA YAYU ABADI CV. BILLY CV. PRIMA JAYA CV. ALVIN CV. KAMBOJA CV. JUNG JAYA CV. HOLAU CV. LITA GITA SARI CV. RATU AMAL CV. CLIF PUTRA JAYA CV. SELALAU CV. SELABUNG GRAFIKA CV. PALKEM CV. DINAMIKA CV. KHARISMA PERSADA CV. SUCCES GRAF DEWA PATRIA. BINTANG ADI TEKNIK . METRO JAYA CV. CAHAYA SELABUNG CV. SANDI SINGA NAGA CV. FRANTIN COM PT. MAJU INDAH PERKASA CV. DAYA PURNAMA CV. LUSSIA CV. SINAR SELABUNG CV. ASRI MANDIRI CV. WAHYU LESTARI CV. CAHAYA ABADI PD. AMAL BHAKTI CV. KARYA SEMPURNA CV. VITAMA MAKMUR CV. KARSA-5 CV.734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000410 10701-000411 10701-07000538 10701-07000380 10701-000414 10701-000415 10701-000416 10701-07000699 10701-07000698 10701-000419 10701-07000700 10701-07000705 10701-000422 10701-07000701 10701-07000702 10701-07000707 10701-07000145 10701-000427 10701-000428 10701-000429 10701-07000878 10701-000431 10701-000432 10701-000433 10701-07000614 10701-000435 10701-000436 10701-07000116 10701-07000224 10701-07000368 10701-000440 10701-000441 10701-000442 10701-07000352 10701-000444 10701-000445 10701-000446 10701-07000098 10701-000448 10701-000449 10701-07000408 10701-000451 10701-07000875 10701-000453 10701-07000479 10701-000455 10701-000456 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k1 m m B m k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 m m k2 m k2 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 CV. TANJUNG JAYA PD. SETIA BUDI PT. DASCA CV. DUTA MARLIH CV.

DAYA CIPTA SARANA CV. CV CV. GAMLANG CV. ELECTRONIC CAHAYA MAJU CV. NAGA SARI CV. FAKSY KASIH SETIA. ANDALAH KOPERASI KARYAWAN PUSRI CV. ARKAN JAYA CV. AMD PALEMBANG KARANG PANJANG JAYA.781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000833 10701-000458 10701-000459 10701-000460 10701-07000104 10701-000462 10701-07000103 10701-000464 10701-07000061 10701-000466 10701-000467 10701-07000703 10701-07000912 10701-000470 10701-000471 10701-07000546 10701-07000545 10701-07000096 10701-07000175 10701-000476 10701-000477 10701-000478 10701-07000442 10701-07000515 10701-000481 10701-000482 10701-000483 10701-000484 10701-000485 10701-000486 10701-000487 10701-000488 10701-07000688 10701-000490 10701-000491 10701-000492 10701-000493 10701-000494 10701-07000003 10701-00496 10701-000497 10701-000498 10701-000499 10701-000500 10701-000501 10701-000502 m k1 k1 k2 k1 k2 K1 b B k1 k2 k2 m k2 k2 m k2 k2 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 m k2 m k2 k1 k2 k1 k2 CV. YUSUF COMPANY CV. CEMPAKA CV. ETIKA MULIA CV. REZCO . SATRIA UTAMA CV. TRIANA PT. JASA KAWAN CV. AGUNG RAHMAT CV. SUMBER JASA CV. MEGA LARAS ENGINEERING CV. AKSARA INDAH CV. MITRA JAYA CV. MEDIA ANTAR NUSA CV. KAMDATU CV. LEON TEL CV. ANEKA KARYA CV. MEDIAKOM CV. MEDIA SUMSEL MEMBANGUN KOPETRANS PALEMBANG CV. DUTA BUANA PT. MAJU JAYA CV. KERTA MULIA CV. CV PT. ATLAS MANDIRI ABADI CV. BINTANG MAKMUR PT. RIVIRA PRIMA CV. UNITED TRACTORS CITRA ABADI INDAH CEMERLANG. SUCI ABADI PT. SINAR ABADI CV. ARITA HUSADA KARYA CV. MULTIKOM CV. MUSAN PUTRA BINTANG KOPKAR. KARANG TUMARITIS CV. TANDEM DELTA CV. CV CV. LEDIVAL CV.

HAJJAH SONNY CV. FIJRATULLAH ASLIYAH CV. MEDIA NUSA SEMESTA CV. ASTINA CV. INDOMAN CV. TIDAR RAYA MEDIKA PT. RIPAL PUTRA CV. BINA KARYA HUTAMA CV. NIRWANA CV. HARTIKA GEMILANG CV. NALOM CARANA . DELTA MANDIRI CV. KUNNCI SARI CV. LENTERA JAYA MAKMUR CV.827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-000503 10701-000504 10701-07000331 10701-000506 10701-000507 10701-000508 10701-000509 10701-07000570 10701-000511 10701-07000110 10701-000513 10701-000514 10701-000515 10701-000516 10701-000517 10701-07000505 10701-000519 10701-000520 10701-000521 10701-07000892 10701-000523 10701-000524 10701-000525 10701-000526 10701-000527 10701-000528 10701-07000589 10701-000530 10701-000531 10701-000532 10701-07000105 10701-07000102 10701-000535 10701-07000150 10701-000537 10701-000538 10701-000539 10701-000541 10701-000542 10701-000543 10701-000544 10701-000545 10701-000546 10701-000547 10701-000548 k2 k2 m k2 k2 k2 m k2 m b k2 k2 k2 k1 m b k1 k1 k1 k2 m b k1 k2 k1 m k2 k2 k2 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k2 k2 CV. SEMBILAN SAUDARA PT. KARYA AGUNG PRATAMA PT. ANUGRAH MITRA SEJATI PT. DAHLIA CV. PERKASA JAYA ABADI CV. BUANA ARTHA MANDIRI CV. TBK CV. CITA UTAMA CV. INDO JAYA CV. MULTI SARANA PD. ARYA BIMA PUTRA CV. ARGO WILLYS CV. ALAM BINA SEJAHTERA CV. BODRONOYO PT. ASHFRI PUTRALORA CV. AGUNG DEPATI PT. DWI PUTRA MANDIRI CV. WINDU JAYA KPRI "SEHAT" PT. ASTRA INTERNATIONAL. LAKSANA FAJAR PT. BUMI SRIWIJAYA CV. JUPITERINDO PRIMA CV. REZEKI MULIA CV. CITRA INDAH UTAMA CV. ZSASKIA CV. GUMAY JAYA CV. BERKATINDO JAYA LESTARI CV. KARYA BHAKTI SUBUR PT. FERANSYAH CV. MULTISERA INDOSA CV. ANUGRAH PRATAMA CV.

SELARAS SIMPATI NUSANTARA CV. CAYE BADAS LAMBIR CV. LITRA DALA CV. SENDOK ILMU CV. DWI PERKASA MANDIRI CV. ARGA WICAKSONO PT. GELORA PAJAJARAN CV. SARI GUNDA CV. RAISYA CV. EKO CITRA SRIWIJAYA CV PUTRI CV. KUNANG JAYA CV. GELORA SURJALAYA CV. ASTHARINI BHAKTI MANDIRI CV. SURYA KENCANA JAYA PRATAMA CV. AFANINDO TEKNIK CV. ANDALAN MANDIRI PRIMA CV. RIZKY PUTRA CV. WANGEN JAYA CV.872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000315 10701-000550 10701-000551 10701-000552 10701-000553 10701-000554 10701-000555 10701-07000847 10701-000557 10701-000558 10701-000559 10701-07000551 10701-07000552 10701-07000648 10701-07000645 10701-07000650 10701-07000647 10701-07000651 10701-000567 10701-07000646 10701-07000652 10701-000570 10701-07000939 10701-000573 10701-000574 10701-000575 10701-000576 10701-000577 10701-000578 10701-000579 10701-07000072 10701-000581 10701-000582 10701-000584 10701-000585 10701-000586 10701-09000007 10701-000588 10701-000590 10701-000591 10701-000592 10701-07000594 10701-000594 10701-000595 10701-07000083 10701-000597 m b k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 k1 m m m m k1 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k2 k1 m k2 k1 k2 m k2 m k1 k2 m k1 m k2 k2 B k2 CV. MERIDIA FASHA CV. PT CV. ARGA PUTRA PERKASA CV. BUDI LUHUR PT. MUSI TIRTA PERSADA CV. LINGGA CV. MEGATECH PT. CAHAYA SAMUDRA PT. DAVID ADVERTISING GRAHA CV. PURNAWIRA MUSTIKA CV. SINERGI CV. CITRA MARG NUSANTARA ADOVELIN RAHARJA. SUKSES SENTRAL SARANA CV. BUMI SRIWIJAYA CV. DIAN PRIMA ABADI CV. NABILA . TIMUR BARU CV. MITRA WIRA ABADI PT. ROSARUM CINDO CV. CENTRAL CV. RAPINDO CITRA CV. REYVEN ANDERSON BERSAMA CV. MITRA USAHA CV. ELHA PRATAMA CV. SUKSES MANDIRI CV. WAHYU CV. WIJAYA GROUP CV.

DIRA KITO UTAMA PT. DINAMIKA MANDIRI CV. SERASAN SEKUNDANG CV. EMKL AMANAH JAYA PT.918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10710-000598 10701-000599 10701-000600 10701-07000344 10701-000602 10701-000603 10701-000604 10701-000605 10701-07000717 10701-000607 10701-000608 10701-07000573 10701-000610 10701-000611 10701-07000526 10701-000613 10701-000614 10701-000615 10701-000616 10701-000617 10701-000618 10701-000619 10701-000620 10701-000621 10701-000622 10701-000623 10701-000624 10701-000625 10701-000626 10701-000627 10701-000628 10701-07000735 10701-000630 10701-07000432 10701-000632 10701-000633 10701-000634 10701-07000439 10701-000636 10701-07000757 10701-000638 10701-000639 10701-07000004 10701-08000001 10701-08000002 10701-08000003 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m m m m k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 k2 k2 k2 k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k2 m m k1 m k2 k2 k1 k1 m k2 K2 b m k2 CV. PURNA CAHAYA ANGKASA CV. ONTIMA CV. SAMBU JAYA CV. SARI MULIA CV. EXCON CON RACO ELVASINDO PRASADA. KAR MONITOR CV. RAVIEM PERMATA NIAGA PT. JALA BUMI PERKASA CV. SINAR ASIA KOP. TRI ANUGRAH CV DWI INDO PERTIWI CV. PUSRI PT. OGRA MULIA ABADI KOP.KARYA HARAPAN MANDIRI CV. LAPAS CV. MUSI UTAMA TRAD COY PT. DEBORA JAYA PRIMA CV. MULIA INDEPENDEN PT. SARANA SUKSES BRSAMA PT. KALIMAS PT. ULICO DHARMA PT. NUR FAJAR CV. BERKAH KURNIA AGUNG CV. INTI INFORMATIKA PD.MULTI DATA PALEMANG PT.PUTRA JAYA CV. YUDISTIRA KPRI IAIN RADEN PATAH . GRIYA MI LLENIUM CV. BATUBARA MANDIRI INDONESIA CV. SRI PUTA CV. WIRA BHAKTI SRIWIJAYA CV. CV PT. TATA BUMI BERSAMA PT. ANUGRAH JAYA CITRA NUSA CV. HOTAMA MEDIPHAR CV. MITRA GANNA RIFA PT.PUTRA SUNGAI RAYA CV. WIRA USAHAPRIMA BHAKTI CV. MULYA AVIANI CV. KAR RS. ANUGRAH PERTIWI CV. DACAYO CV.

AGUNG PUTRA HAGANA PT. AMANAH CV. HASABAH PERKASA PT. TAMIANG PT. SUN EDELLWIESS CV. MADIRI DWI PRATAMA CV. BINA MITRA UTAMA CV AMANAH SRIWIJAYA LESTARI PT SERUYA JAYA CV CITRA GEMILANG CV TRITAN LESTARI PT EMKL AMANAH JAYA CV D'VIONA ANUGERAH ABADI CV MULTI MANUNGGAL ABADI PT CAMPANG 3 KONTRAKTOR UTAMA CV GEN TRACO CV PANJI SEJATI CV MITRA BISNIS SOLUSINDO PT ANGKUTAN UTAMA PERKAS PT RADEN GEMPITA WISATA CV TRI PERMATA CV KARYA UTAMA CV MITRA GUNA MANDIRI CV BAHASA EKA CITRA CV VICTRA PRATAMA CV TITI INDO WANGSA JAYA CV BANTEN INDAH CV KARYA INDAH CV ROULI JAYA CV TASYA JAYA PT PETEKA KARYA SAMUDRA CV EKA CIPTA SRIWIJAYA CV WIJAYA SETIAWAN CV. CIPTA KARYA PERSADA CV. PERFOMNCE JAYA CV. AMANDA JAYA CV.964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000004 10701-08000005 10701-08000006 10701-08000007 10701-08000008 10701-08000009 10701-08000010 10701-08000011 10701-08000012 10701-08000013 10701-08000014 10701-08000015 10701-08000016 10701-08000017 10701-08000018 10701-08000019 10701-08000020 10701-08000021 10701-08000022 10701-08000023 10701-08000024 10701-08000025 10701-08000026 10701-08000027 10701-08000028 10701-08000029 10701-08000030 10701-08000031 10701-08000032 10701-08000033 10701-08000034 10701-08000035 10701-08000036 10701-08000037 10701-08000038 10701-08000039 10701-08000040 10701-08000041 10701-08000042 10701-08000043 10701-08000044 10701-08000045 10701-08000046 10701-08000047 10701-08000048 10701-08000049 k2 k2 m k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 k1 m k2 k2 k2 m k1 k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 k1 m m k2 k1 b b b m k2 k2 k1 CV. AGUNG SAMPURNA PT. TANIA MANDIRI SENTOSA CV. PARAMITRA CINTA PERSADA PT. GRAHA KIRANA TAXI CV. SEULAWAH PUTRA PT. INTIPAL MANDIRI PRATAMA . ETERNITY NUSANTARA CV. MANDIRI DWI AMANDA CV. DETA MEDICA CV.

1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000050 10701-08000051 10701-08000052 10701-08000053 10701-08000054 10701-08000055 10701-08000056 10701-08000057 10701-08000058 10701-08000059 10701-08000060 10701-08000061 10701-08000062 10701-08000063 10701-08000064 10701-08000065 10701-08000066 10701-08000067 10701-08000068 10701-08000069 10701-08000070 10701-08000071 10701-08000072 10701-08000073 10701-08000074 10701-08000075 10701-08000076 10701-08000077 10701-08000078 10701-08000079 10701-08000080 10701-08000081 10701-08000082 10701-08000083 10701-08000084 10701-08000085 10701-08000086 10701-08000087 10701-08000088 10701-08000089 10701-08000090 10701-08000091 10701-08000092 10701-08000093 10701-08000094 k1 k2 m k2 k2 m k1 k2 m k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k1 b m k2 k1 b k1 k2 k2 CV. SAHABAT SEJATI PT. TIARA SALSABILA CV. NANTA CV. SANJAYA CV. LOVINA MULYA PRATAMA KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI PT. ANDAL PRATAMA ABADI CV. SRIJAYA SAKTI PT. DUTA TENIK CV. SRIWIJAYA ABADI CV. TRI SAMPURNA CV. LAKSMI MOTOR CV. SINAR INTI SEJAHTERA CV. LIDODESI CV. YAARAFI CV. GRAHA MENARA MAKMUR CV. SEHATI CV. ADE PUTRA . SETIA ABADI GRAFIKA CV. DYKA JAYA MULIA CV. VICTORY CV. BANGUN PUTRA REMAJA CV. TENANG MOTOR CV.SINAR MULYA CV. SUMBER ALAM LESTARI PT. DUA UTAMA CV. CIPTA NUGRAHA CV. MUSI UTAMA BERCAYAHA PT. SERUMPUN JAYA KOPERASI KARYAWAN KITLUR PALEMBANG CV. SRIJAYA ALAM PUSAKA CV. SUMBER MOTOR PT. PRATAMA MANDIRI SUKSES CV. CONSUMA INDONESIA CV. SUMBER BUANA MUSI CV.TEGAR JAYA CV. DWI PRATAMA AMANDA CV. ANUGRAH KARYA INSANI CV. PERISAI BINTANG SAKTI PT. HANITO KARYA CV. MEDIA DAYA CIPTA CV. GEMA KARYA MANDIRI CV.OTISTA CV. NUGRAHA SARANA SAKTI PT. EKA LESTARI CV.

GADING PERMAI GROBOK CV. MULIA KARYA LESTARI CV SEGITIGA BERMUDA SURYA WIYA ADINATA CV MUARA CV BINTANG CV KARYA PRATAMA MANDIRI PT SURYA SRIWIJAYA PT APOLLO TEKNIK CV ANUGRAH PERDANA CV HERO CV SAWUNG GALING CV MEDIA ABADI PT PELANGI MAS HCO CV LIMAS JAYA CV TRIO ADE PT VICTOR JAYA PT WAHANA PERKASA MUDA CV NUSANTARA-IT PT ASIA PERKASA KONTRINDO CV VICTOR TAILOR CV LAM JAYA CV PUTRA SRIWIJAYA PT SUPRA EKSPLORER NUSANTARA CV KARYA SUKSES MANDIRI CV KENCANA INDAH MANDIRI CV MUSTRACOM CV IMAM BONJOL CV DUTA CAMTIKO CV BAKTI PUTRA . NENTRI BERSAUDARA CV. SAGITA TEKNIK CV. TEPE GRUP CV. BINA MITRA CV. TOBONG CV. ARTA SURYA ABADI CV. EKA MULIA CIPTA PRIMA CV. CAHAYA RANTI PRATAMA CV. CARNATHA MULIA CV. MUSTIKA PERMATA ALAM CV. TRI WITASA KARYA PT. DWI MAKMUR MANDIRI CV. RIGUS MANDIRI CV. SCORPION ABADI CV.1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000095 10701-08000096 10701-08000097 10701-08000098 10701-08000099 10701-08000100 10701-08000101 10701-08000102 10701-08000103 10701-08000104 10701-08000105 10701-08000106 10701-08000107 10701-08000108 10701-08000109 10701-08000110 10701-08000111 10701-08000112 10701-08000113 10701-08000114 10701-08000115 10701-08000116 10701-08000117 10701-08000118 10701-08000119 10701-08000120 10701-08000121 10701-08000122 10701-08000123 10701-08000124 10701-08000125 10701-08000126 10701-08000127 10701-08000128 10701-08000129 10701-08000130 10701-08000131 10701-08000132 10701-08000133 10701-08000134 10701-08000135 10701-08000136 10701-08000137 10701-08000138 10701-08000139 10701-08000140 k1 k2 k2 k1 k2 k2 k2 k2 m m k1 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 m k2 k2 k1 m k1 b k1 k2 k1 k1 k2 m m k2 k2 k1 CV. INDOARIHA PERDANA MANDIRI CV.

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000141 10701-08000142 10701-08000143 10701-08000144 10701-08000145 10701-08000146 10701-08000147 10701-08000148 10701-08000149 10701-08000150 10701-08000151 10701-08000152 10701-08000153 10701-08000154 10701-08000155 10701-08000156 10701-08000157 10701-08000158 10701-08000159 10701-08000160 10701-08000161 10701-08000162 10701-08000163 10701-08000164 10701-08000165 10701-08000166 10701-08000167 10701-08000168 10701-08000169 10701-08000170 10701-08000171 10701-08000173 10701-08000174 10701-08000175 10701-08000176 10701-08000177 10701-08000178 10701-08000179 10701-08000180 10701-08000181 10701-08000182 10701-08000183 10701-08000184 10701-08000185 10701-08000186 10701-08000187 k1 k2 m b k2 k1 k1 k2 k2 k2 k1 b m m k2 k2 k2 k2 m m m k1 m k1 k1 k1 k1 k2 m m m k1 k2 k2 k2 m k1 b k2 k1 m k1 k2 k2 m m CV PUTING RATU CV CAHAYA PERSADA PT SUMBAN CIPTA MANDIRI PT DMD BERSAUDARA CV FIKRAM PRATAMA PT HARFINDO JASA LESTARI CV TIGA F CAHAYA MUSTIKA CV TRI KARTIKA CV KALYCA PUTRI UTAMA PT BAHAGIA UTAMA SENTOSA CV INDRA WIJAYA TAHAR GROUP PT ELEKTRINDO DATA NUSANTARA PT DATRACO SAKTI ENGINEERING CONTRACTORS PT PAN SELATAN CV AL-FARIZI TOKO SURABAYA CV KURNIA CV SEPTADA PUTRA CV PUTRA SERUMPUN CV ATMO CV SURYA PERSADA PT BINA CAKRA BIRAWAN CV CERENITA CV JATI RAYA MANDIRI CV CUTAMA CV GERVASINDO SURYA PERKASA CV INFORMATIKA PERKASA CV PUTRA HARAPAN JAYA PT TIGA PUTRA WIJAYA PT TUAH JAYA BERSAMA CV ARTHA PERKASA CV ELGA TAMA CV CIPTA GLORIA CV CAHAYA CV MUHRIMAR JAYA CV INTI SUMATERA INDONESIA CV ARTHA MITRA PERDANA CV PROINDO CV BINTANG ADI TEKNIK CV GRASIA CV ARGHA INDAH PRATAMA PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA BERKAH MANDIRI PT MERAKSARAYA CV SEKINTANG JAYA SAKTI .

PT PANGERAN. CV CATRA MEGA GRIYA. GURUH AGUNG CV HUSTA TEKNIK PUTRATAMA CV. CV LAMTAMA DO. CV HAVRACO JAYA.1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-08000188 10701-08000189 10701-08000190 10701-08000192 10701-08000193 10701-08000194 10701-08000195 10701-08000197 10701-08000198 10701-08000199 10701-08000200 10701-08000201 10701-08000202 10701-08000203 10701-08000204 10701-08000205 10703-08000028 10706-08000062 10701-08-00020 10701-08-00020 10701-08000206 10701-08000207 10701-08000208 10701-08000209 10701-08000210 10701-08000211 10701-07000014 10701-07000019 10701-07000024 10701-000027 10701-07000028 10701-07000034 10701-07000032 10701-07000031 10701-07000043 10701-07000044 10701-07000063 10701-07000079 10701-07000080 10701-07000082 10701-1-070000 10701-07000101 10701-07000109 10701-07000114 10701-07000117 10701-07000126 k1 k2 k2 k1 k2 k2 m k2 k1 k2 k2 k2 k2 b k2 k2 k2 b k2 k2 k1 m k1 k1 k2 k2 M B M k2 m K1 K2 K2 B B k2 m k2 k2 k2 K2 k2 k1 k1 m CV MEGA JAYA MANDIRI PT WAHYU TEMURUN CV MITRA MANDIRI PT EMPAT INTAN MUTIARA CV DILLA UTAMA PT HAR 777 PT PATRA PERSADA NUSANTARA CV LIMARIAJAYA CV DUTA MANDIRI CV CAHAYA BUANA MAS PT CAHAYA KASIH ABADI CV AMITA CEMERLANG KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA KURNIA MULIA GEMA ABADI. PT LAMTAMA. CV MAKMUR. PT . SANDRINA PT. PT KASMARAN CIPTA. CV NALA UTAMA. CV DUTA MUSI SARANA. CV DOK&PERK KODJA BAHARI (PERSERO) CAB. PT MAYANG SARI. PT SRI BRIKA PRIMA. CV SEI ROTAN. CV A SYIFA. CV SATYA PUTRA PERSADA.TASYA KIRA INDAH CV. PT ARIAL NIAGA NUSANTARA. CV BERKAT. CV USAHA JAYA MAKMUR. PT HERCO TECHNICAL. CV AMD. PT CV SANDRINA CV TASYAKIRA INDAH CV. PT THAMRIN BERSAUDARA. RIDHO SANTOSA PERSADA MALTA SATYA UTAMA. CV INTI PRIBUMI. PT TRI LESTARI UTAMA. CV NUSA SARANA CITRA BAKTI.

CV HARAPAN. CV KOP. CV AROMA. CV PRIMA KARYA GAMA. PT AKSENINDO CIPTA INDAH. CV CITRA. CV MITRA. CV MUSI TERANG. PT ANIZZA CITRA UTAMA. PT SINAR AGUNG. CV DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA. Fa PESONA. CV CIPTA MARGA NUSANTARA. CV RIDHOMU. PD MITRA USAHA MANDIRI. CV CIPTA BUSANA. CV LEVARIN SAKTI. CV . CV PUTRA PERDANA.1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000144 10701-07000155 10701-07000158 10701-07000159 10701-07000174 10701-07000176 10701-07000190 10701-07000195 10701-07000214 10701-07000223 10701-07000247 10701-07000248 10701-07000251 10701-07000260 10701-07000261 10701-07000264 10701-07000266 10701-07000268 10701-07000272 10701-07000279 10701-07000282 10701-07000283 10701-07000285 10701-07000291 10701-07000302 10701-07000328 10701-07000306 10701-07000350 10701-07000355 10701-07000357 10701-07000403 10701-07000406 10701-07000419 10701-07000420 10701-07000443 10701-07000510 10701-07000525 10701-07000563 10701-07000592 10701-07000631 10701-07000662 10701-07000730 10701-07000744 10701-07000755 10701-07000759 m K2 k1 K2 m m k2 m k2 k2 k1 m m k1 m m k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 b k2 m m k1 k2 k1 k2 k1 m k2 k2 k1 k2 k1 TIARA TUNAS MANDIRI.CV DUA SEKAWAN. CV CITRA BUANA PRATAMA. CV ESA MITRA USAHA. CV MAKMUR SAKTI AGRA MANDIRI PERTAMINA TONGKANG. CV DHARMA UTAMA. KARYAWAN PDAM TIRTA MUSI DIRGANTARA MEDICAL. PT ANDALAN JAYA. CV SRIWIJAYA. PT KOP. PT MARADA PHARMA MEDICA. PT MUSI BESTARI. CV RAJAWALI MAS. KOP AGUNG TRI MANDIRI. CV LUX TAILOR. PT DEWA SAWIT MANDIRI. CV SUMATERA SYNERGY INDONESIA. KARYAWAN ENERGY ANDALAN. CV BATARA MANDIRI INDONESIA. CV SEKOJO MOTOR. PT MAITRI SATYA BAHTERA. CV BAHTERA JAYA. CV MITRA LESTARI. CV AGUNG BURAI INDAH. PD KENCANA. CV GITA PRATAMA.

CV CHAKRA SRIWIJAYA. CV MAHESA KURNIA SEJAHTERA. CV ASIA JAYA. CV MENARA MAS BERSAUDARA. CV GOLDEN SURYA ENTERPRISE. CV ENVIROFISH BIRU SEMESTA. PT KURNIA SENTOSA. CV ANUGRAH BARLIAN.1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000770 10701-07000772 10701-07000814 10701-07000826 10701-07000882 10701-07000899 10701-07000911 10701-07000914 10701-07000919 10701-07000923 10701-07000942 10701-07000943 10701-0700045 10701-07000951 10701-07000961 10701-07000962 10701-07000963 10701-07000952 10702-07000004 10701-08000213 10701-08000214 10701-08000215 10702-08000004 10701-08000216 10713-08000217 10713-08000218 10713-08000219 10713-08000220 10713-08000221 10713-08000222 10701-08000223 10713-08000224 10713-08000225 10713-08000226 10713-08000227 10713-08000228 10713-08000243 10713-08000230 10713-08000231 10713-08000232 10713-08000233 10713-08000234 10713-08000235 10713-08000236 10713-08000237 10713-08000238 10713-08000239 k1 k2 m b m m k2 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k1 m m m k2 k1 k1 m k2 k2 k1 k1 k2 k2 k2 k2 b m k1 m m k2 k2 k2 k1 k2 k2 m m k2 k1 k2 k1 k2 DUTA HASTA INDAH. PT KARYA BAKTI. CV SRIJAYA MAKMUR. PT MARVIN. CV ALDAVIN. CV LUBUK SAKTI. CV ALYA. PT ENAM PUTRA. PT HUSADA GITA PARAKSA. CV KARYA CIPTA SEJAHTERA. PT MAHESA KURNIA SARANA. CV DUTA UTAMA. PT DARIA INFRA STRUKTURE. CV LIMA BERLIAN. PT . PT DEWA SUKSES MANDIRI. PT CIPTA INSAN MANDIRI. CV GOTI. CV SETIA PERKASA NUSA RAYA. CV KALI MAS RAYA. CV SINAR KENCANA STUPA. PT ANDALAS PERSADA TEKNIK. CV JANUR KUNING. CV MAURAH. CV DAVIZ. CV CITRA SRIWIJAYA. PT HARAPAN TRI GUNA. PT DWI GADING PERKASA. CV ALFANIA BUANA PELITA. CV JERUJU MANDIRI. PT CAHAYA SAMUDRA ABADI. CV DWI BUANA MEDIKA. PT HEXADECIMAL INDONESIA. PT GRAHA MENARA MAKMUR. CV RADEN MULYA. PT REKI MAI JAYA. CV TETRA AGUNG SENTOSA. PT KESUMA MANDIRI SEJAHTERAS. CV METRO MANDIRI MULIA. CV KINANTI ARTHA MULIA.

CV INTI MEDIA. CV SAMAJAYA SUKSES ABADI. PT SALAM BAHAGIA. PT TANDA PASAI. CV GEMILANG PLATINA KREASINDO. PT MANDIRI. CV HIDAYAT. PT GUNUNG MAS PENDAWA. CV RIZKY UTAMA. PT INDRI PERSADA. CV MITRA JAYA. PT KOMERINO. CV SARIBUMI SRIGUNA PUTRA. PT ALFI PERDANA MANDIRI. CV PUSKOPAD A DAM II/SRIWIJAYA WIRAPURNA.1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10713-08000240 10713-08000241 10713-08000242 10713-08000244 10713-08000245 10713-08000246 10713-08000247 10713-08000248 10713-08000249 10713-08000250 10713-08000251 10713-08000252 10713-08000253 10713-08000254 10713-08000255 10713-08000256 10713-08000257 10713-08000258 10713-08000259 10713-08000260 10713-08000261 10713-08000262 10713-08000263 10713-08000264 10701-08000265 10701-08000266 10701-08000267 10701-08000268 10701-08000269 10701-08000271 10701-09000001 10701-09000003 10701-09000004 10701-09000008 10701-09000009 10701-09000011 10701-09000012 10701-07000001 10701-07000012 10701-07000017 10701-07000026 10701-07000038 10701-07000076 10701-07000086 (REV) m m k2 k2 k2 m b k2 k2 k1 k2 k2 k2 k1 k1 k2 k2 m k1 b b k2 k2 k2 m m k1 k2 k2 m b k2 k2 k1 m k1 k2 M K1 B K2 M K2 M SYAMBA NOTO SAMUDERA. PT ANUGRAH DUTA ABADI. PT KENCANA GLOBAL. PT HERNICO. CV TUJUH PERMATA HATI. CV AMELIA MANDIRI LESTARI. CV KINANTHI. PT DYRA MULIA ABADI. CV LEMATANG. CV INTAN LESTARI. PT BUANA CITRA PERKASA. PT . PT TUNAS KARYA JAYA. CV DUNIA KIMIA UTAMA. CV DIGITAL INTERNASIONAL RAYA. UD HARAKI. PT DWINATA. PT MUARA DUA PERMAI. CV SINAR ABADI. CV PT SUMEX INTERMEDIA CV BAYA NIHAN CV TRI TUNGGAL CV EKA NUSA HARAPAN PT ESBECON UTAMA MERRIESKCA. CV ASTINA. PT SHARIFF PRATAMA. CV NANDHITO. CV LAHAN ARTHA BUANA.

PT ASTRA INTERNATIONAL. CV K1 K2 K1 K1 KOPERASI KARYAWAN PUSRI ELECTRIKAL MANDIRI. PT CV JAYA SAPUTERA PD ATMO CV HARAPAN BARU CV PUTRA JAYA CV ANUGRAH FAJAR PT FIRANDO TEHNIK UTAMA CV LAYAR TERKEMBANG CV PUTRI MAZAYA CV TIGA RATU ABADI CV RIDHO SENTOSA CV FASTNET JAYA BERSAMA PT HASAN KARSONO DIKARA PT SURJA TEMUKTI CV AWAL BARU CV BANYUASIN INDAH CV POLI JAYA CV TAMTAMA CV PUTRA SUNGAI RAYA CV IMEDIA GRAFIKA CV INDAH PERMAI CV CIPTA KONSULTAN PT PUTRA SUNGAI MUSI CV SINAR MUSI PT SINAR MUSI JAYA CV MYTHOSA ABADI PT MUSI OLINDA SUWARNA CV CEMPAKA CV EKA CIPTA UTAMA CV TRIKARSA TEHNIKA PT GARUDA PRIMA GEMILANG CV MANDIRI PRIMA KARSA . PT K2 K2 m k2 k2 k2 k2 m k1 k1 k2 k2 k1 m k1 m k2 m k1 k1 k1 m m m k1 b k2 b k1 k1 k2 m k2 TRI BERSAUDARA. PT KOSINDO SUPRATAMA. CV YUNIKA FASADA.1329 Kota Palembang 1330 1331 1332 1333 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1334 1335 1336 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-07000088 (REV) 10701-07000096 (REV) 10701-07000099 10701-07000100 10701-07000104 (REV) 10701-07000105 (REV) 10701-07000106 10701-07000110 (REV) 10701-07000118 (REV) 10701-07000167 10701-09000013 10701-09000014 10701-09000015 10701-09000016 10701-09000017 10701-09000018 10701-09000019 10701-09000021 10701-09000022 10701-09000023 10701-09000024 10701-09000025 10701-09000026 10701-09000027 10701-09000028 10701-09000029 10701-09000030 10701-09000031 10701-09000032 10701-09000034 10701-09000035 10701-09000036 10701-09000037 10701-09000038 10701-09000039 10701-09000041 10701-09000042 10701-09000043 10701-09000044 10701-09000045 10701-09000046 M HARENCO PERDANA. CV K1 B B JUPITERINDO PRIMA. CV KENCANA MAS PERKASA MAJU JAYA.

PALEMBANG) CV JADOSA PT TIRTA AGRO MAKMUR CV SAMUDRA MAKMUR PT LEGOWO MULIA ABADI PT SURYA PRIMA SEJAHTERA PT SUDJACA PALEMBANG .1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang Kota Palembang 10701-09000047 10706-09000005 10701-09000020 10701-09000033 10701-09000040 10701-09000048 10701-09000049 10701-09000050 10701-09000051 10701-09000052 10701-09000053 10701-09000054 k2 k1 k1 k1 k1 b k2 k1 k1 m m b CV PUTRI HANDAYANI PT PM JAYA CV CAHAYA PUTRI SARAH CV KILAU MUSI CV KARYA REMAJA PT DRAYA NUSANTARA AUTO (CAB.

BAHRI FIRDAUS KIFRAWI MUSTOFA RUDI OSWANDI IR. TOHA.M. RIDUAN H. SUHARTONO HARDIAN. SH SURATMAN NINA PRABAWATI RAHAYUNI ABDUL RAUF NOTO SOBALI - RUSNAH UMAR M. SE SYAHRIL ARI PANSURI H.Jenis Usaha Penanggung Jawab GUNTARTO EKO WIBOWO HENDERA H. RAHADIYAN MASRUN SUMAN . IMAN SAYUDI ALIMIN ROBERT LEONARDI HARRY RAWAN MULYADI. AMIN AMIN YAN A. FRANS CHRISWANTO SRIWIJAYA BUDIMAN ONG RINI SULTINI AVIS ROBBIUL AKBAR DARWIN PARENGKUAN EDIWARMAN HJ. JAKFAR SIDIK ANWAR MAKMUN KODVIR H. SP EDWIN LANDONGAN PERIYANTO JUPY LONDONGAN CHANDRA ALIANTO WITARTI AJ. ST ENDIY JANTO ABDUL RAHMAN SYAMSUL BAHRI NOER M. KARTINI - HERKULES APDAN.

FURNITUR PENJAHIT DAN KONVEKSI JASA BOGA. TEKNIK YUNUS SEPTINUS. SC.LEO WAHAB PERTANIAN. TEKNIK SC. SE SUHENDRO NASUTION Drs. GOZALI INDAH KARTIKA SARI SLAMET BUDIONO . TULIS SC. AMf SYAIFUL ANWAR. TEKNIK SC. ST H. KESEHATAN MEKANIKAL SC. AMd ERLIAN. DJUMALI FENDI SUDIANTO DARMAWAN JASA BOGA SUDIYO PENGADAAN BARANG/ JASA SUHARTI ANGKUTAN DARAT KANTOR. ZUKMARADEN INSI MARGO DERAJAT JOHNNY A. TEKNIK MEKANIKAL BENI MURDANI. SE GINDO SUNARSO. TEKNIK SC. TEKNIK/TELKOM PBJ SC. TEKNIK SC.

TEKNIK / TELKOM BAHAN PANGAN JASA BOGA MEKANIKAL BOGA MEKANIKAL MEKANIKAL PEMBERSIH ELLY ELLY ELLY SUHARTO NY. ICHWAN HANDARUN YENTI HERLINDA ZAENUDDIN - . ST M.PENGADAAN BARANG/ JASA SC. IRSYADI MUCHTAR PARSONUDIN DEVI FITRIANI NITA NURBAITI NOVAT NIASIH JERMANIKA. ARLEN GUNAWAN ROBBY JANUAR FRANS NOVIAN YUSRAN M. AR DRS. SAMI MUSLIKAH MUSLIKAH MUSLIKAH SUWONDO CATUR YANTO. AR - AGUNG PURWANTO ERLIAN. TEKNIK/ TELKOM SC. ST JARMANIKA.

ST PRIANDHY RONIE ALDI MEIPUSA TOMI AMIRULLAH ABDUL GANI ADE THEODORA HARYANTO LISTA DIANA H.- SAMI ISWANDI. SE SITI NUR AMINAH ISNAENI FACHRIAL. ZULVIAN. SE HENI LIDIAH RIKO AGUS SUBIARTO NUR SYAHIDAH FERI HADI SANTOSO DENNY PRAMULYA TAUFIK HIDAYAT BAKRI KHOMAINI DJONIHAR NAZARUDDIN YAYAN SUHENDRI MIRANI SAFITRI EDY MULYA ELLY ELLY BUDIONO M. MAT CIK SISKA BUDI MAN . ST CATUR YANTO.

SAMROZI RUSPANDRI RINA ZULKIFLI HOESNY WINDA DEWI TAUFIK HIDAYAT SISCA YUMITA ANDY KARTIKA PUTRA ROHANI FERRY HERMANTO IR. SE SULAIMAN. SUPARMANTO . ANDRI IRAWAN DENI ANGGARA H. TJIK MELIAN. AK PBJ PBJ PBJ MUSLIKAH MUSLIKAH YUSTIKA DELIANTI PAURIZAL CIK ANI AIDA MISWA FIRDAUS FIRDAUS CIK ANI SEMBAKO SEMBAKO LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN BARANG CETAKAN SRI KARTINY MARIANI AMIR SYARIFUDIN NY. FAUZIAH A. SUHAIR AMIN SYAIFUL IQBAL ASYOFA.M. SH DEDI MARUBENI MUNAWARSYAM UJANG ISMAIL SUGENG PRAYOGO H.

TEKNIK MEUBELAIR BAHAN BANGUNAN PERABOT RUMAH TANGGA PERTANIAN BANGUNAN ATK FURNITURE ATK PENGADAAN BARANG / JASA JASA KONSTRUKSI ATK PENGADAAN BARANG / JASA MEKANIKAL KONSTRUKSI PERABOT RT PESTISIDA HERMAN USMAN EFFENDI HALIM UMAR KARLUSI BUYUNG HALIM SYAFRUDDIN MULIANTO PONISAH HENDRO HADI SUMARTO ROBIATUL ADAWIYAH SYAHRIL UJANG SOHAR ERWIN SAPUTRA H. KONSTRUKSI MEUBELAIR SC. A.ATK PENGANGKUTAN SEMBAKO TEKSTIL SEMBAKO SC. SE AHMAD FERI SUSANTO WELIYAN AGUSTINI. DAHLAN ROZAK SOFIAN SITI NAZIRO ANTO BUDIMAN. RABANI . ST ANDI SURACHMAN RAHMAT NAULI. SP ABUBAKAR ASYIK ABDUL NASER LEXI YUNICO RIZALI ADHEAN KARYA SYAI BATUL LAS LAMIYA SHOFIAN A. SE ASPUDA FERDIANSE.

HAPSORINI ZULKARNAIN ISMAIL MUSTOPA DRS. SOPHIAN ANSHORI LISMAWATI .D ROSIENKO MULYANTO M. S SOS - ROMANSYAH.HJ. SE MISWANTO DEDI SYAHRAMANDA JAMIAT RIYAGUS EDWINDRA ARIESTYA WULANDARI RIKO KADAFI HERI PURWANTO. EROS IBRAHIM SRI LUCIA. KHADAFI ARE ADRIANSYAH NOVI PUDJI PUTRIWI.S.SOS DESI LESMAYANTI HASYIM SUM ZAWAWI JAMI KURIS EDI SUHERMAN HARMIYATI ANDI SETIOKO HJ. SITI FATIMAH HIDAYAT M.SP.

Ag PBJ PBJ PERTANIAN PERTANIAN ARFAN AFENDI IRFAN ISHAK TAUIFIQ ANWAR MAKMUN TATANG TAJUDIN PERTANIAN PENGADAAN BARANG/ JASA ISMAIL TASIR SOLAHUDIN. S.IP SRI YAMSIH ARIEF YERIANSA. RACHMAN .- AGUS RIZAL. S. ST IDHAM KHOLID AUSIN M. REDLO BAI DAWI. SH PERTANIAN PERTANIAN H.EDDY HUSNI A.

SE AZHARI HASAN DESTIYAWAN AZHARI HASAN DESTIAMAN SRIPURWATI PERTANIAN JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ALAT RUMAH TANGGA ALAT TULIS KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI ZAMHARI NAAWI ABDUL KADIR SRI LENNY S. SP H. AHMAD SYARBINI SUHARTO ANWAR MAKMUN A. HM.SUHATRIL DJ M. RAHMAN ISHAK IBRAHIM MIKAEL CANDRA EFFI ROPIKO OKTARISA ABDULLAH ABDUL RASYID ISMAIL MH H. SE FADULLAH. JAMIL YULIATI. HARIS GANEKO HUSIN NUH CV AGUNG JAYA PERKASA ZAINAL. SE . IBRAHIM RAHMAN PBJ PERKEBUNAN PERTANIAN PERKEBUNAN DRS. MARTONO HATTA UJANG ZEN M. AMAN SYAFEI. MM AMIRUL S.

A. YULIADI HERMAN ABDUL BADI KUSUMA MASRUL SALIM EFFENDI AMIRIZON MARSUDI JAYADI. HAIDAR IMRON . AMD MULYADI IVANA KUSNADI HENDRA MARIA RATNA NINGSIH HERRY AMIRUDDIN.JASA KONSTRUKSI KANTOR JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI JASA KONSTRUKSI PUPUK FURNITURE BAHAN KONSTRUKSI SUPRIANTO M.SH SURATMAN AMIN IR. SKOMP EFRAN APRIANSYAH mugiono IRWAN WENDY RATMI OMAN SAPUTRA APRIDA YANTI BAMBANG SACHRODI . HS MEDI NASUTION TIMBANGAN KHUSUS PEMBORAN SUWARNI M.SKORKOMI A. ERWADI. H. BE JUDHI. ZULKIFLI IR.

TULIS PENGADAAN BARANG/ JASA PNGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENNGADAAN BARANG DANJASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA A/P/SC. Amd HERI APRIADI USMAN NANDAR HARYANTO RAYMOND CHAIRUDDIN RAYMOND CHAIRUDDIN YULIANTO IRENE FENNY IRENE FENNY YULIANTO FITOR ALAMSYAH SUBADI ARIFIN SYAMUL ERWANI BUDIMAN SALIM LAMBOK NABABAN TEDDY HALIM MARTINA TARIGAN KOKO SUDJATMIKO SUSANNA SYAHMARDAN . ALI ABDULLAH FRANS LIO HERRI IWAN HERMANTO. KOMP BAHAN BANGUNAN SC. ST Ir. SE. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA UCOK HERMANSYAH ELISTEN SITORUS SAUDIN KARTONO SUBARI ENDANG KESUMA WENI EDWIN ARISTIANO PRATA PEBRIANSYAH TRITA YANUARTI .SRI NUNUNG WATI EKA RATNA DEWI HABSON HAMID LAMOHI HUSEIN. ALI ABDULLAH M. S. ELLIZA SUSAN AGUSTINA CRISTIAN DENDANG CRISTIAN DENDANG PRAGOTA SALAM.MS GAWAN SUSANTO M.

NAZUAR NURWASTU RONI SUDJAKA RONI SUDJAKA SUHERNI HANDOKO LUKITO HENDRIYAN HENDRIYAN ADI ENNY KARTIKA SARI HINDRA PUTRA HERLINA Ir. ROCHHENDI HASYIM TASLIM KOESNADI WANGSO PUJI H. SAMSUL MERY LENA NUR FITRIANINGSIH SURYANTO JOYO HUSIN Ir. BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA SC.S. RACHMAN IBRAHIM H.MURIS MUID HANDRI ANGKASARI SUKARTONO RITA ASWENI M.PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENADAAN BARANG & JASA ALAT-ALAT KESEHATAN KEND. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. TEKNIK SC. TEKNIK SC. TEKNIIK ORDI KURNIADY WIET SOEGITO YANTO. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. SUHIRWANTO FARIDA LAIMAN DAHLAN LUKMAN Mgs> GAMAL GAFUR MAMAT ERYANTO TRIMURTI MS PUTRA TRIMURTI MULASAKTI YUSUF CHANDRA FAUZIE NIRWAN FAUZIANIRWAN A. HELLEN FRICILLA SUHANDI RITA FEELYCIA . TEKNIK ALAT ELEKTRONIK ALAT ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG & JASA SC.R. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG & JASA PNGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TEKNIK SC.Kom NYANYU MERIYANTI SUDIANTO ROBBY HARTONO SUGIONO H. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.

MANDAGLE MUNGCIK ASNAWI iR. IMELDA NOVIANSARI DANIEL SITORUS MELIANA TASLIM HAMID TASLIM MELAWATI SAKIM. TEKNIK SC. SE VERONIKIA S Ir.SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN AJSA SC. HASSAN HALIM VIVI E.SE LILY YACOB Ir. TEKNIK JEFFRI SUHANDI. RODA EMPAT BAHAN BANGUNAN ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG & JASA AP/SC ATK/ CETAKAN SC.MARIANA RONI SUKIMAN DANNI TONNAS MARGANI MEGA NOVIANDRI TONI EFENDI HERLIN TONI EFFENDI KOSIM SURIYANTO ANTONIUS SATRIA SURYADI WIJAYA CHANDRA HUSEIN INDRA FENI MALIANA AISYAH INJO MUHAMMAD IDRUS DHANI OKTAVIAN .H. TEKNIK KEND. ALAT TULIS/ ATK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA SC. DIAN APRIYANTO Ir. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN J ASA ALAT TULIS KANTOR SC. TEKNIK SC. SH ENNIE HANDONO ALEX KOBA MARIO MARTINO FIFI SUMANTY HASSANUDIN RONI SULAIMAN ABU HASAN INTANIA ZENDI DAVID GAZALI EDDY HALIM CONELYA LINDA NAY MERY NOVI NOOR RONI SULAIMAN PAULUS KUSUMA R. TEKNIK PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA BAHAN BANGUNAN PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA KENDARAAN BERMOTOR CATERING ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.

IWAN SEODJONO AMRAN DIHAM WIYONO GLEN BABARJA GUNAWAN SHINTA LINDA UNANDAR NURHAWA BAMBANG PRAYITNO MARWAN EFFENDI LIDIA . SUPRAPTO MARIA LEI MEIWAH ELLEN ANSORI MASHURI ULUNG WIJAYA YOHANA PANHAR. SE SITI NURJANAH.A. TEKNIK PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ ( MEUBEL) PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ ( TEKNIK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. RACHMAT CHANDRA BUDIMAN HANAFIAH JOHNSON WILIANG S SURYANTO MAYA SOFA RUDI HARYANTO. RACHMAT CHANDRA AMIR CHANDRA YUSUF CHANDRA IR. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ SC. NURHADI EFFENDY JIMMY GO SRI MULYANA WIRAWAN MARLINA TJAUHARI JIMMY GO AGUNG ANDRIYANTO YULIZAR RASYIDI YULIZAR RASYIDI ERDA SYAMSUDIN RONI HASAN FAISAL RONI FAISAL RONI SYAHRUL ABUN IR. KEND BERMOTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG/ JASA RAMLI MACHMUD BURHAN KELANA R. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SE ENDANG PUJIATIW. SUPRAPWOTO IR. ISKANDAR HIDAYAT IR. KEND BERMOTOR SC. TEKNIK PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SE RUDI HARYANTO.SH M.ATK PENGADAAN BARANG DAN JASA SC.

MAHMUD NAZARI HARDI KUSNI SAMIYONO. TEKNIK PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BRANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA SC. SE ESTHER JAYA HALIM SUSANTO M. SITI FAZIAH HENDRI JAYA LUKMAN HARDI GUNAWAN VILLIA CHANDRA .PENGADAAN BARANG /JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG / JASA SC. SH LUKAS K.KOMPUTER PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN/FARMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ LENI ERNITA HANIDAR BUDI UTAMA HERAWATI ALEXANDER KURNIAWAN Mr.HERMAN T. UJANG SARI RITA ZAHARA CIPTONO. PANDY KADIR Drs. BAYUNI USMAN SUMIATI SISMI AKHIIRN ISMAN ERNY ARIANTI SITI NURJANAH. TEKNIK ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/ JASA PENGADAAN BARANG/ JASA SC. SOKI. BA HANAFIAH AGUS CHANDRA HENDRIK FUTURA ESTY UTAMI MERRYWATI TANSIR SUKATI HUDIYONO IPONG PRIADI BAMBANG SUPRIADI. DJAMHARI RUDYANTO TONO LILY RUDYANTO TONO RUDYANTO TONO H. SE Ir. BAYUNI USMAN H. SH HJ. TEKNIK SC. ZEN MIDUN.SE KOKO GUNAWAN THAMRIN FAUZI H.

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HENDRI WIJAYA VILLIA CHANDRA ROMLAH AHMAD RADITYA NANA PUTRA MUSCAT IWAN SAPUTRA M. SSI SUNIATA WARSEHAT ROMLI BASRI TERRY RIZKY HUSIN GOZALI. AZWAR FARID. H. SP A. A FATONY IR.R. SE RUSLAN EFFENDI NURJANAH MAZLIAH. H. HASAN ALAMSYAH .H. USMAN ARIFAH JURMIAH. SH IR. SE WIYONO DRS. .MAHMUDI. SE DRS. JOHN HERY KMS. HASAN BASRI HALIM SUSANTO. ISHAK HERMANSYAH NURBAYANI ROY ISKANDAR MOHAMMAD SOFIAN LIZA FERASINTANI SYAHLIM MOHAMMAD SOFIAN NURBAYA AGUS SALIM IR. EUFRAN BASTARY HARSHA DW EDWARD JAYA. EUFRAN BASTARY A. ASNUR SUSANTO GUNAWAN ANEKE LIDYA KARTIKA DRS. MM MUJI SUTRISNO DESI ROSANTI YUNAINY DARSONO DARSONO YUNANTORO ANTHON WAHYUDI YUNI JAFRINA. SH YUNIMELYATI. APT IR.

ST. AK . ME AGUS NAWAN H.A HM. KASMAH IMAM. NASIR THOLIB NASER KARIM. H. SYARIF ABOEBAKAR DEDE ANDRIANSYAH NUR ANITA HAMID NUR RATISARI YULIANTI HARIYANTO USMAN EFFENDI MEIRITA RAHAYU M. SM. SE NY. ANDRI AKSAN. PARDIN AGUS TRIDASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IMRON NANUNG DRS.A MUN'IM . GANI MAHASIN SALMAN.MT HM. BARDERJOHAN PANGIHUTAN PURBA SANDI SWARDI. SUWANDI HAPAS MUHAMMAD FAIZAL RUSNAM EFFENDI IR. SH H. ST AMANCIK ALEX LIM ERWAN MAHMILUDDIN BAMBANG YUDO PURWONO KOSIM KOTON IR. SASTRA HELLY ABDUL SUYONO HELLY TJIANG DARMAN SOETANTO DARMAN SOETANTO MA. MBA ABDUL GANI MATCIK DJONNY TJANDRA HENKY LASTONO YULIZA IR.F RIDHO. SE.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ HADYANTO MULIAWAN MEISY MULIAUWAN IDRUS SUHARTONO TAN NURHADI FIRDAUS.

BSE M. ABDUL ARIF. SE HENDRI HENDARMIN RUDI IR. THAMRIN RUSDY . SH AGUS WIJAYANTO VIDA ERLANITA. SAIFUDIN DAHLYANI GUNAWAN THOLIB ZAINAL ABIDIN.SC. SE KOMARUDDIN IDRUS NAWAWI ACHMAD EFFENDI. ZALMA EVI MONITA NGADIO HERY NURTJAHYO DIAN MUHAMMAD FARUK. BSC BELLY RUDI OKTAVIANSYAH BASTARI VILLIA HARDI YUDI TANZIL YUDI TANZIL YUDI TANZIL M. YAHYA IBRAHIM DEWI MURNI M. TEKNIK PBJ ATK PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ AFRIANSYAH KARMANTO. NZ ZAINAL HASAN DJOHAN NY. KHOUS M. ST EDY HERAWATY ERNIJANTI. SH RUSTAM IMRON. SE SAIMAN JONI OLAS. SE AISYAH. ASMARA YUDA. AMD SURYADI. SE ABDULLAH WAHAB CHANDRA HASAN SUHANDY DRS.

SH IVO RUSIANA. KAMALUDDIN. SE AGUNG BUDI SANYOTO SUSAN ANDI SATRIA . H. CA BILLY PUTRA MS. SE LILIANA. S. SE EVI MARDIANA. K.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ M. SE WAHYUDI.KOM IR. SYARIFUDDIN AMIR HAMZAH. TRHAMRIN RUSDY. MM MURNIATY FACHRY. MM DIAN WAHYUDI IR. DARWIN AZHAR. AMIRUDDIN MURNIATI FACHRY. CHONI HENGKY PASARIBU EFFENDY SOETANTO AMIRI ARIFIN AGUS SETYADI LIMARAN DEDE YUSA CHAIRUNAS TINA MAHDALENA. SE DRS. NASRUDDIN UMAR FUTOLY SUYITNO MURLY. MIKOYANTO EDWAR MARBUN. RUBAMA IR. SE CHAIFRI ORIL ASLI TARIGAN DRS. SE M. HJ. SE AHMAD FAUZI IRWANTO SUDIRMAN DRA. SYAFARUDDIN SAKIM. THAMRIN RUSDY M. THAMRIN RUSDY. RPA ERMA PAULINA MASNUR BADIUS KATHARINA SUSANTI EFFENDY SOETANTO A. SH ZAINUNAH IR.

AMIR HAMZAH JOHNY FRANSISKUS XAVERIUS ONG BHAKTI KURNIA DEAN AL FONSO SATRIA. ALVIN AGUNG PRIBADI SUSAN DAYANG. SH NY. YAMIN ROHIM ATAS LUBIS JIN UDIEN FARONTO MURSIAH IRWAN NAWAWI REZI RINALDO FX. AHMAD ZAHRI. SURYADI . YUNUS. TEGUH MADANI HERMINDO LUSSIA YACOB HALIM H.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ LILIS KOMARUDDIN ACHYARUDIN MAYMUNAH S. KOSASIH AISYAH LUKMAN NULHAKIM AHMAD SALEH H. ZAINUNA AMIR SYARIFUDIN M. HJ. BUDI PRIHATINI H. YUNUS. SH AKHMAD FERDINAND WIDANINGSIH MIHARJA. SE SUGIONO MINGGUS TAHITU HUSNI IR. S SOHQIN ZUPAKAR SEMPURNA IR. SE M.M. R H.SOS MARIANA KRISTI HUI HERLINA NINGSIH HUSNI ANITA SIDUAINI M. S. YUNUS. H. SE M.O IR. SE YULIZAR. HENDI UTAMA.

ST ABDUL AZIZ KEMIS IR. PRABU SETIAWAN NYIMAS NASIHATHUL. SE BURHAN TOPO HESTY WIDIA ZEN HM. HUSNI ZEN HJ. FATWA ARSAD SUFIANTO LIANTURI SOFIANTO LIANTURI SUFIANTO LIANTURI SUHARTO GUNAWATI KOKO THAMRIN ANWAR WUI KANNY. NUR'AINI HM. SE EFFENDI Z. SE SRI DEWI TANTO HENDRA LUKITO H. SINOTO.R. NOER ENDANG SUGIARTATI ESTEN SOFYAN ROSNAWATI AFRIANTY NAPITUPULU DUGUH PRAMONO SYAMSUL BASRI NINA. ARIFIN H.F. SH BURHAN H. S SETIAWAN HANY FITASARI. Z SUDIRMAN NUR ATIKA USMAN M. A INSTING R. H. TARMIZI ACHMAD FATMIR TARMIZI ACHMAD DEDENG. NUKMAN UZIER. AGUS ROMANSYAH WIBISANA KURNIADY EKA BUDI KARTIKA.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR. SE TAUFIK AMIRUDDIN. LAMANCIK JOHNYSALIM M. ST FAUZIE. MUSLIM SANUSI H. MUSLIM SANUSI AR. HUSNI ZEN .

MS NURHAYATI SAID ALI RIZAL AZIS WULAN MANDA SARI YUDI HERMAN ZUHRIANTY MUTIA. H. A MUSODIK AWAN HERI WIBOWO. SE SUDIGYO GUSMIYANTI HERNI GUSMIYANTI HERNI RUDI HARTONO ARAFIK. MUSTAFA SYAWAL ENDANG SUGIARTI HJ. ST DRS. SE IRWAN ILYAS HERLINA ASTINA IR. SUARDI RACHMAN . RACHMAN BADRI. SH HERFENDY LOUIS WILSON NOPIANTO OBRIGITA HELENA MOESALIM SETIAWAN RANO DANO EVI SUSANTI IR. TASLIM VERONIKA FANNIE TJONG HENRIKUS SOEDIYONO. GINDA ETY DESTALENY ANDI AHMAD IRFAN DATU IR. KESYAR. ST AZWAR AGUS SABARIAH SATYAWATI AMIN DJAUHARI SUFIANTO LIANTURI M. BBA NY. ZEN AMIDIN HA. EMMAWATI NOVIANTO DRS. SANDRA ROSA.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ ANDI RUDI PRIATNA ETSY FATMAWATI.

RACHMAN RH. ALEX EFFENDI SOEMARNO DEDI HARTAWAN . IWAN HARTAWAN IR. ACHMAD FAUZI FARIDA SITI FARIDAH IR.MALIK EDDY A. ASYOFIE ABUBAKAR SIDDIQ NOVIARNI ASTHARINI AGUSDIN HS. SE M. MUTASIR ARDI WELLY SUPRIYANTO. ST ADI SALAM RAHMA IR.PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ YUFIAN LASHAJI GUNAWAN LULUK MUAIYADAH RITA SORAYA MERY SRIHARYANI. FEBRY ALFIAN DRS. SURYA DHARMA ELYAS SHOPA SHOLIHIN DODY K. SH CHANDRA WIJAYA EDDIE SUTRISNO POLIMA PAHLAINI. HIMAWAN DRA. RUDY SOEDARSONO DRS. ST MUSA MALIK BUSTANUL AZMI IRWAN SOETANDAR LINGGAWATI WINATA DRS. SE DRS. HUSNUL ATIKA SIANTAR RIANTO.S BUDIHARTO LUKMAN HERYADIE ANTHONY SOEDARSONO KGS. ANDRY RUDY WAHYU RIJANTO DAVID FAMLEE MARTALIUS A. RUDY SOEDARSONO BURHAN YAHYA SUJAIDI ANTHONY MARIA.

SE ALEXANDER KURNIAWAN SAIDA PAKPAHAN Hj. ASYAD AGUNG KRESNA WIJAYA YURTI VALENTINA SYAHMARDAN. GRIYA MI LLENIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ - DESYANSAH YENNI MARIA.RUSTINA HELEN WIDYA WULAN D. M. Komp H. SE MIE-MIE PARADE H. RASYID. TULIS BAHAN KIMIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA CV. ZULFIKRI KADIR A.M. Amd IRWAN CHANDRA NY. CICILIA TANZIL K.M. ZAINONA M. SIANTURI. ACYAR HASAN ISKANDAR EDI SURYADI Hj. ST WIWIANTO FRANS RIDWAN LUBIS LIAN DODY. ST IR. SE SUHANDI TJOA MASAYU YUNIMAH DAVID CHANDRA TJIA M. CICIN WIJAYA.SC. REZA Ir. FERIZAL PUTRA BHAKTI KINARDI ASMARAJAYA DRS. ALUWIE HAMRY. ISMAN GORING.AS OKI WIDIASTUTI. SH .. SP H. YANIS TANJUNG Ir. HERIADI Ir. SE JULIUS ROBINSON NEHEMIA INDRAJAYA TEDDY ADRIAN. RAUF DENTAS ASNAWI ALI ELTY MIATY KISWADI WIDARTI RATNA JUWITA A.

SUBHAN. ST.DZ CV. MH.SE RATIH SETIA SUSANTI. SSIT YULIANA JAYA NURISWANTO. SH. ST. SE PARDUSI AMRI. EDDIE ANDRIANSYAH.SE . SITIKOAMRIH HILDAYANTI MUH ALIVIRGO LAIMAN HOTMAJAYA NABABAN. DUTA PERDANA CONSULTANT YUDIANSYAH. FARIDA MULYA PUTRIANA WIDYA PRAMANTO BAHRAN AHMAD DAMHURI. FAUZIAH HANSEN AGUS SYARIEF ELY MIATY DIAN AFRIWARDANI MUKSIN KONI LUKMAN KOESTANTO WIDODO MARIATI KI AGUS M ISMAIL. ST FETTERLI H. SE HAIKAL HENDRIK ZULKARNAIN HJ.ARLIS WIWIEK HANDAYANI JOHAN ANDI SUDARWI. SE FARIDA. FAUZIAH SYAMSUDDIN YUDIANSYAH.MT.MT. SAG OKTARIANA AGERAINI YUL HAIDIR M. AIWAN HJ. MBA MEINITARIA ANDI NURDIN GUNAWAN BAKTIAR GUNAWAN TAN IR.SE RAHLI MEUTIA AHMAD DAMHURI.

SE. BAYU RAHMAD FAISAL ABDULLAH.DANDY PRATAMA DRS. M. ANWAR TITIR PANJAITAN M. POLIN SETIATSO SITOHANG MARKENI ADAN DRS. YENI YUSTATI FLORENSIA EVELIN GUNANDY ONY S.M.AK. SE ANITA SILVIANI NY. ARTAMAN AKHMAD FARHAN M.KA R. RIDWAN H. WIWIN FARIDA. ZULFIKAR HASAR IR. NAWAWI KRISMERY TASLIM ASWATI SYAFRIL. ADI BAHTIAR . ASNUR MAYNI ABDULLAH NOVEMBERIONO PURNOMO YUWONO JUILANTON HARIANTO HENDY ROFUIDA WILLIAM SUCIPTO HJ. SUAIRI HENDA HARU SISWANTO NEINALI PRAPARDIAN PUTR.SE. INDRA SETIAWAN EDDY ABDUL KADIR ABDUL KADIR LUKMAN M.S. LEVIANA ADE FIRDAUS A. AGUS TJIK M.ANWAR SASMITA ERNAWATI KUSWARUN MARYANTO JOHANES HALIM ENDANG SUGIARTATI USMAN JUNED TJOA DRS.H.

STEFANUS HENDRIAN MULAWADI AMIN YAHYA RODIAH SUGIONO TELLI REZA FILDAFI ENDANG SETIAWATI IRWANTO KASIM NYIMAS NRMALA DEWI HENDRA LIANIO VICTOR LIANIO MUHARTI E. DAHLAN KADIR. SH MANSJOER SUWARDI HAKIM HUTRIANTO. A. MUKHSIN RISAISPRIYANTI RYANDI SURYA GAUTAMA NY. SUWANDI HAPAS HENDRY FUTURA A. SETIA BUDIMANSYACH ELISTEN SITORUS HERNI AFRIANA HM. SH DRS. RM ZULKIFLI JOIN EFFENDI P ERNA YUANDA M. YUDHA JOHANES HARRY P . SHOBIRIN ARWIDI M. HENDRI DUNAN MEIRIA ANDINI PERMATA SARI. ROMZI ABDULLAH AGUNG ARIS WIBOWO. ARSAN FAUZI AWI KAMAL DRS. SE. SE BENNY ADMIRAL GUNAWAN BIN ABDULLAH LINDAWATI H. SKOM MGS M ALI SOFIAN VICTOR LIANTO MODESTUS MMD SIBORO ERDAT ALAMSYACH IR. YOHANA HALIM MERRY ISMAN SURYADI.

YAZID GUSTOMI.LANI KARTONO ROSDIANA BAH RONI. ADRIAN PANDI DRIA MAYASARI CAROLINE TAHER DIAN TIRANA SARI. SH SAMEDI . SAHARUDDIN M. SPD GORO KARSONO ERI JOHAN ADI TINO PRASETYO NIEKE ADHIST I JULFIANTI RUDI WAHYU RIJANTO FENI NOVRITA M. SSOS ARIEF YUDIANTO SHERLY MAHARANI IR. DARWAN IR. BAHDAR JOHAN M. SH ASRUL INDRAWAN M. SKOMP IR. ALIMIN ANDI DINIALDIE UMAR YULI HENDRA THAMSIL WAHYUDI SAPUTRA. SE YULIANTO MINNARNI ALI RIDHO HABIBI LEFI LIMARGA MF ZAMZAMI. LIBERTUS G TAMPUBOLON IR. SH H. ASLAM MAHROM HENDRI IKBAL MUKMIN ALI YUNI JAFRINA SADAR J NAPITUPULU NURHAYATI BASTIAN TAUFIK VIKTOR ALEXSOH. ST CV KARYA PRATAMA HASIMAWATI TAUFIK HIDAYAT DEVANANO ROHANA SUHARTO. FATAHULAH ZAMZAMI.

SE IRWAN MARWAN IR. TAUFIK MUNTASHAR LIA MARLINA IR.PAIMAN PARAPAT KEMAS UMAR ABDULLAH BUDI WIKAMTO KIAGUS M SOLEH BUDI MISWANTO M. SOEWITO KOMARIJAH ROMAH AHMAD SUSANTO KOKO GUNAWAN THAMRIN HALIM SUSANTO. SE - FARIDA ARIYANTI HARTONO SALADIN ABRIANTA. ABDUL ROJAK IR. SE WENDI YUNITA. SE SALADIN ABRIANTA. H. SE NELLY AMIEN SAKIM. SE PBJ SUFIANTO LIANTURI P. TOBING H. SE PAUZIE NIRWAN SYAHRULLAH SYAHRUL ABUN AHMAD ADMAJA. ZULIA ARYATI ANTON LAWARDI LAMBANA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA TRI MURTI MULA SAKTI PUTRA LINA SUHANDY. SAPARUDDIN HARAHAP. DENNY HERDIAN. SH .SE WENNI YUNITA. M JOHAN THIOVILUS EFMILAILI EDDY SUNSINO PARNO PBJ PBJ PBJ YULIZAR RASYIDI JOHNSON WILIANG S BANI IDHAM FITRIYANTO LIMBONG LIMBONG PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ IR.

ST BUDI RUDIANTO TOMISEN. SITINDAON BURHAN M. ILHAM MUKMIN DEDDY M. BUDI SUSILO.. IQBAL H. LANI M. SE. FIRIAL VANDA NOPIANTI OKTOPIAN PRASETIO SETIAWAN PETER SUCIPTO AREDHO HADINATA UMAR BIN BETA PETER SUCIPTO A. PERLENIA NAJIB ANDY FRIZAL CHANDRA HUSEIN YOPHY SUSANTI NEHEMIA INDRAJATA. FAISAL RONI.A. SALEH DEPATI IR. ROZALI TEDY . AK SAMSUDIN M.TOMMY WIJAYA LIONG PBJ IR. MM H. SE M. ALI NANGUNING BERTY CHANDRA HANAFI HAUW IRWAN SOLIHIN RAYMOND CHAIRUDDIN RUDY HERMAN SUMARTI BUDI SUTRIYOSO EDI ARCO HJ. JOKO SUHARYANTO IR. SE M. ALI AKBAR M. RONI HANAN ALFONY INDRADJAYA. SUHIRWANTO IRWAN CHANDRA PBJ J. RIDHWAN.A. TAMPUBOLON KMS M. SH HERYANTO IMRON NANUNG M.S.

MM AMAS NOPTA ROMANSYAH KIBOUT M. DJAENUDDIN HADIYANA JUHAINI ALIE. M. IWAN KURNIAWAN RADEN. ANWAR AMBARNO BAMBANG RAHMAT CHANDRA ASRIANTO SULASTRI TINA MAHDALENA. SE. SH MAULANA TARIF FAN DEDDY MUFRAIDY FIRIAL DEDDY MUFRAIDY FIRIAL YULI ERMAWATI SETIAWAN TANZIL ERNA MARIANI FANANI ROHAYATI HAIDAH. MM M. H.. SH. SE. SURYANTO ISMAIL. SE FATHUL JUMAIRI. SE HENDRA LIANTO HERRY SUTANTO EDDY MUZAKKIR. SYUHADA TAHIR SABANI AZWARRI SIDARLI SILINIE LUSIE HENDRA TEDI GUNAWAN IR. SE OKTOPIAN PRASETYO SETIAWAN HENDRI CHANDRA DARMAWAN ERLAN SUPRAYOGI. SE SEPTINA AMELIA CHANDRA ZAKI MAULANA. SE IR.IR. EMIR ISMAIL M. EVA SRI DARMAYANTI NOVALIANSYAH SRI MULYANTO GOTI HERAWATI. MM ERMAN ARWAN MURDI JAPEN AWIE LAW. SE SUHAIMI BIN ISMAIL . SUNARTO ADRIAN PANDI H.

SUBHAN FAJERI KUSUMA DARIA HERRY HANDOKO H. FARDAN AZHARI R. DJAKA PAMUNGKAS, SE IR. SAIFUL ICHSAN ARTA ASWADI FENNY PUSPASARI WONGSO IR. MACHMUD ASINAR MUJI PURNOMO ARI PURWADI NAWAWI TRI WIYANA IR. GINDA IRMA JAMALUDDIN HAKIM ZULKARNAIN SYARIEF UMAR ALRASYID SHARIFF SUDIRMAN ACHMAD DEDENG ZARKASIH EDY PURNOMO REBO SOEWARNO EDSAN DIPO SIMPATI ALAM YULINA DEWI HADI HARYOKO ROBERT YUDHA TITALEY M. SHOLANUDIN M. WIRATAMAYUDHA YENNY MARIA, SE YENI ALFIANA M. HASAN EFFENDI IR. IMRON TASLIM PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

M. ALWI HAMU
YUDHI DARMA, SH M. TEGUH MADANI INAYAH Ir. BAMBANG PRI, CH RUDI HERYANTO, SE ENDANG PUJIANTO, W H. PARDIN AMIR CHANDRA YONHLEE WILIANG S IWAN SOEDJONO ELLY HERDANI, BSC TONI EFFENDI SUNIATA WARSEHAT

PBJ

IRENE FENNY

PBJ PBJ PBJ PBJ

DRS. ADE FIRDAUS TAUFIK SUMARI KESUMA HENDY KUSUMA SUFIANTO LIANTURI

PBJ PBJ PBJ

AMIN DJAUHARI KOSIM KOTAN SUDIANTO

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

NUR FITRIANINGSIH YUNIKA HERAWATY SOEGINO HAMID KING TASLIM KUSNADI WONGSO HARLELA TULADIA CHAIRUN NIZAR SUKAMTO DRS. HA. SYUKUR BAHAUDIN ACHMAD JOHAN LENNI TASLIM KASAN BIN SURADIKRAMA DINA APRILLIANA ZAINAL, SE HUSIN KOTAN HENDRA HERFENDY ALI SISWANTO EZRA JONATHAN IR. HENDRIADI DARMONO ADE, ST LUTFI LUPI EKAPUTRA S, SE EFFENDY FILZA SAPUTRA, SP DRS. UJANG SAI MAIMUNAH OKKY BUDI WARDANA KMS. M. JAKFAR SIDDIQ HERMANSYAH, BAC MUGITO NICO ALEXAXNDER NDOLU RUDI OKTAVIANSYAH

PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ PBJ

BELLY MUSLIKAH MUHAMMAD SABARI HENDRI MULYONO ZAINAL ARIFIN ABDUL GANI ANDRIANSYAH MUDDASIR YUNUS RUDI HARTONO HANDOKO M. SOFIAN RONY SUDJAKA

Alamat
JL. KOPRAL JUNI NO. 25 RT/RW. 2/1 RSS BHAKTI GUNA RT. 2 BLOK. BU NO. 22 JL. RAYA SP TIMBANGAN KM. 32 NO. 47.01 JL. RAYA SP. TIMBANGAN KM. 32 N0. 48 JL RAYA LINTAS TIMUR NO. 187 DUSUN IV JL. LINTAS TIMUR KM. 38 DS. INDERALAYA JL. RAYA LINTAS TIMUR KM. 38 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR KM. 38 NO. 16 INDERALAYA JL. LINTAS TIMUR DS. III TG. SEJARO JL. LETNAN ARAHMAN NO. 25 TJ. BARAT JL. MUNDIR NO. 9 SUKAJADI I TALANG KELAPA BAYUASIN JL. PALEMBANG SEKAYU KM. 70 DUSUN. 3 KEC. BETUNG BAYUASIN JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 18 LK. I RT/RW. 8/2 JL. SIMPANG PASAR LAMA NO. 53 PANGKALAN BALAI JL. RAYA PALEMBANG-BETUNG KM. 13 RT. 1 SUKA JADI JL. CAHAYA INTAN RT/RW. 22/9 KEC. P. BALAI JL. PASAR BARU LK. VI KEL. P. BALAI BANYUASIN III JL. PLG-BETUNG DESA LANGKAN JL. PLG-BETUNG KM. 32 DS. 1 NO. 167 JL. KOL. H. BARLIAN BLOK D NO. 42 KEL. BD. AGUNG JL. PERTIWI I NO. 100 A KEL. RD. PJKA LAHAR JL. GUNUNG GAJAH NO. 74 LAHAT PONDOK LEMBAYUNG BLOK B4 NO. 20 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 58 LAHAT JL. MAYOR RUSLAN III / 108 JL. BANDAR JAYA NO. 8 JL. LET. AMIR HAMZAH II NO. 133 KEL. PASAR BARU JL. LINTAS SUMATERA KM. 3 TEBING TINGGI JL. MAY RUSLAN II NO. 75 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 29 JL. CEMARA NO. 21 JL. LINTAS SUMATERA TLG. KABU LAHAT JL. LASKAR TRIO KOMAR NO. 58A KEL. PASAR BARU JL. MAYOR RUSLAN III NO. 126 JL. MAYOR RUSLAN II NO. 27 JL. CEMARA NO. 174 JL. GANG BANGSAL NO. 60 TALANG JAWA JL. MAYOR RUSLAN III NO. 234 JL. MAYOR RUSLAN I KEL LAHAT TENGAH JL. INSPEKTUR YASID RT. 5/3 JL. MAYOR RUSLAN III NO. 18 JL. INSPEKTUR YAZID NO. 11 LAHAT JL. GANG RUKUN NO. 147 GUNUNG GAJAH LAHAT JL. PASAR LAMA III LK. VII NO. 127 LAHAT JL. GANG SENTOSA NO. 103 PASAR LAMA LAHAT JL. KOMBOJA NO. 46 TALANG KAPUK

JL. SRIKATON NO. 313 PAGAR AGUNG JL. PRAMUKA III KEL. PS. II NO. 104 TELP. 0734 - 421 323 BTN AIR PAKU BLOK F 6 TANJUNG ENIM TELP. 0734 - 451 483 DSN. TANJUNG WILAYAH TIMUR TJ. ENIM LAWANG KIDUL TELP. 0734 - 451 756 JL. SUYITNO NO. 497 TEGAL REJO TELP. 0734 - 452 021 JL. BATURAJA NO. 344 KEL. PS. II TANJUNG ENIM TELP. 0734-454 067 JL. SEROJA BLOK Y 35 BTN AIR PAKU TELP. 0734- 451 669 JL. BANTINGAN NO. 575 SARINGAN SELATAN TELP. 0734 - 452 085

JL. RAYA BTN AIR PAKU NO. 8 B

JL. RAYA SUDIRMAN SIMPANG LAMA TALANG UBI TIMUR

JL.M. RAMLI NO. 461 SARINGAN UTARA JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG UTARA TELP. 0734 - 421 323 JL. BULURAN ATAS NO. 163 RT 01 RW 01 TELP. 081367495905 JL. GEREJA TENGAH NO. 923 TALANG JAWA TELP. 0734 - 454 726 JL. PERIGI NO. 8 TANJUNG ENIM TELP. 0734- 452171 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. GEREJA LAMA NO. 851 TANJUNG ENIM TELP. 0734-451 144 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 17 KEL. PS. III

JL.LASKAR UJUNG HAMID N0. 85 KEL PS.II TELP.0734- 421162 JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS II TELP. 0734- 421162 JL.LASKAR UJANG HAMID KEL PS II TELP.0734-421162 JL. PRAMUKA III GG. DAMAI KEL. PS II TELP. 0734 - 422 588 JL. MERAPI NO. 04 TALANG JAWA KEL. PSR TANJUNG ENIM TELP. 0734 452 285 JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. KOPRAL SAFE'I NO. 69 KEL. PSR II TELP. 0734 - 424 275 JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA TELP. 0734 - 451 558 JL. RAMBUTAN NO. 23 KEL. MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM TELP. 0734 - 421 258

JL. RAYA LINGGA DESA TANJUNG ENIM JL. DS TANJUNG ENIM RT. 04 WIL. TIMUR TANJUNG ENIM BTN KARANG ASAM TANJUNG ENIM KEC. LAWANG KIDUL DUSUN I DESA LINGGA TANJUNG ENIM JL. HTI 64 DESA TANJUNG JATI RT. 01 JL. PETROSIA RT. 2 RW. 3 KEL. PS I KOMP. PJKA NO. 1058 RT. 02 KEL. PS TANJUNG ENIM JL. ADE IRMA SURYANI GG.AMAL NO. 42 DESA INDRAMAYU KEC. TJ AGUNG JL. JEND SUDIRMAN NO. 75 RT/RW. 02/02 MUARA ENIM JL. SINGOSARI NO. 77 RUKUN DAMAI JL. INSPEKTUR SELAMET RT. 03 NO. 63 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 6 KEL. PS I MUARA ENIM JL. M. YAMIN NO. 84 TANAH ABANG KEC. TANAH ABANG

JL. MELATI NO. 83 KP. I DESA TEBAT AGUNG

JL. MERAPI NO. 4 TL. JAWA TJ. ENIM JL. SENTRAL BARU TJ. ENIM KEC. LAWANG KIDUL JL. ABADI SIDO MULYO I TL. JAWA JL. HS. NASUTION GG. PENURAL NO. 5 JL. DURIAN NO. 437 KEL. PS II JL. JEND. SUDIRMAN NO. 101 TL. JAWA RT. 03 JL. KOL. H. BURLIAN NO. 106 JL. LINGKUNGAN IV BAYANGKARA RT 4 RW 4

JL. RAMBANG NO. 106 KEL. TUNGKAL JL. DR. A.K. GANI NO. 97 KEL TUNGGAL MUARA ENIM JL. JEND. SUDIRMAN TLG JAWA GG. BELIMBING KEL. PS III JL. GEREJA LAMA/TENGAH NO. 93 TLG JAWA JL. KEMAYORAN NO 44 KEL. DS. I JL. SERSAN HASAN HUSIN KEL. PS II MUARA ENIM JL. LK. V TALANG UBI SELATAN PENDOPO JL. LASKAR UJANG HAMID NO. 89 KEL. PS. II JL. LETNAN IDHAM NO. 103 PS. II JL. LINGGAR RAYA KM. 12 TJ. ENIM JL. AKIP NO. 56 SARINGAN UTARA JL. MAYOR HADI NO. 469 SARINGAN UTARA JL. INS. SLAMET NO. 11 B (TANGSI) JL. MULTATULI NO. 8 KEL. TUNGKAL JL. PROKLAMASI NO. 143 GG. AMAL KEL. PS II JL. BATURAJA NO. 355 JL. SM. BADARUDDIN II KEL. PS II MUARA ENIM JL. BETU BARA NO.258 PASAR TJ. ENIM BTN MANDALA NO. E6 TJ. ENIM JL. TUNGKAL NO. 154 JL. LINTAS SUMATERA KM. I RT/RW. 2/1 KEL. PASAR

JL. DUDUN 3 DESA LINGA NO. 461 TJ. ENIM JL. MAYOR HADI NO. 463 SARINGAN UTARA JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGA KEC. LAWANG JL. BELAKANG KANTOR POS NO. 352 DESA LINGGA KEC. LAWANG JL. BATU RAJA NO. 823 TJ. ENIM JL. JEND. SUDIRMAN NO.47 KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. JEND. SUDIRMAN GG. KELUARGA KEL. PASAR III JL. KEMAYORAN NO. 61 JL, JEND. A. YANI NO. 29 KEL. PS I JL. SMB II NO. 6 JL. SMB II NO. 16 JL. DESA KEBAN AGUNG KEC. LAWANG KIDUL JL. SALEH KIDAM NO. 23 KEL PASAR II JL. MANDIRI NO. 29 SMB II KEL. AIR I JL. H. ABDUL MALIK ASHARI KEL TUNGGAL ME JL. PASAR PAGI NO. 417 KEL. PS. TJ. ENIM JL. KEBUN SAYUR NO. 137 PENDOPO JL. S.M.B. NO. 312 B KEL. PS II JL. ALAMANDA III C-21 AIR PAKU JL. SD SION NO. 484 SARINGAN UTARA MUARA ENIM JL. KOPRAL SAFEI NO. 69 KEL. PASAR II JL. PRAMUKA III NO. 104 KEL. PASAR II MUARA ENIM JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LK II NO.284 KEL. SOAK BARU SEKAYU JL. MERDEKA LENGKUNGAN II RT/RW. 7/3 KEL. SOAK BARU JL. YOS SUDARSO NO. 34 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 24 C. LUBUK LINGGAU JL. DEPATI SAID NO. 51 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. 400 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 222 LUBUK LINGGAU

11 JL. 119 LUBUK LINGGAU JL. BENGAWAN SOLO NO. SUDIRMAN NO.75 RT.JL. 459 LUBUK LINGGAU DESA F. 63 LUBUK LINGGAU JL. 413 LUBUK LINGGAU JL. 401 LUBUK LINGGAU JL. BUKIT BARISAN NO.1 KEL. JUNAIDI NO. 70 LUBUK LINGGAU JL. MANGGA NO. TUGU MULYO JL. 41 JL. 876 LUBUK LINGGAU JL. TABA JEMEKEH JL. 15 RT. SULAP NO. 51 LUBUK LINGGAU JL.2 JL. DURIAN NO.VI TABA JEMEKEH JL. 863 LUBUK LINGGAU JL. 673 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO. YOS SUDARSO NO. DEPATI SAID NO. BUKIT BARISAN NO. BUKIT BARISAN NO. 413 LUBUK LINGGAU TANAH PERIUK RT. NENAS NO. YOS SUDARSO NO. GARUDA NO.MUARA BELITI DESA KETUAN NO.YOS SUDARSO NO. 302 LUBUK LINGGAU JL. 413 LUBUK LINGGAU JL. 7 KEL. YOS SUDARSO NO.79 RT.89 KEC. GENTAYU NO.34 rt. JEND. GARUDA NO.75 WATERVUNK LUBUK LINGGAU . MAJAPAHIT JL. 62 LUBUK LINGGAU JL. 24 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO.H. 117 LUBUK LINGGAU JL.62 RT. JEND. TRIKOYO NO. EMBACANG NO. BIHUN NO. 20 LUBUK LINGGAU JL. MUARA BELITI JL. DUSUN II DESA PEDANG KEC. SUDIRMAN NO. III LUBUK LINGGAU JL. 3 LUBUK LINGGAU JL. K. DEPATI SAID NO. 70 LUBUK LINGGAU JL. BUKIT BARISAN NO. JEND.1 JL. 480 KEC. GARUDA NO. YOS SUDARSO NO.

DEMPO RAYA NO. 250 RT. 48 JL. WATERVUNK NO. 24 LUBUK LINGGAU JL.5 LUBUK LINGGAU JL. 05 RT. JAWA KANAN JL. 01 KEL. MARGA MULYA JL.128 LUBUK LINGGAU JL.73 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. JEND. YOS SUDASO NO. PAHLAWAN AMIR DESA F. 02 JL. YOS SUDARSO NO.04 KEL. YOS SUDARSO NO. 14 KEL. 94 JL. A. TRIKOYO JL. YANI NO. 01 KEL. 03 RT.4 LUBUK LINGGAU JL. 01 RT.7 LUBUK LINGGAU JL.27 LUBUK LINGGAU JL. LINTAS TUGUMULYO NO.78 LUBUK LINGGAU JL. BUKIT BARISAN NO.32 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. SIMPANG PERIUK . 61 KEL. DEPATI SAID NO. 02 RT. KENANGA II NO. PATIMURA NO.1 LUBUK LINGGAU JL. ASOKA NO. MANGGA BESAR NO. 01 JL. YOS SUDARSO NO.60 LUBUK LINGGAU JL. GARUDA NO. MAJAPAHIT NO. YOS SUDARSO NO. 3 JL.JL.78 LUBUK LINGGAU JL. YOS SUDARSO NO. 01 RT. GARUDA NO. JEND SUDIRMAN NO. GARUDA NO. 50 RT.20 LUBUK LINGGAU JL. JAWA KANAN JL. 1 JL. 02 JL. RIAU NO.45 LUBUK LINGGAU JL. SUDIRMAN NO.95 RT. RAMBUTAN NO. TELADAN NO.31 LLUBUK LINGGAU JL. MEGANG JL. ASOKA III NO. 03 JL.

2 LUBUK LINGGAU JL. 34 LK. JEND..JL. GARUDA NO.LETNAN DARNA JAMBI LK. 97 KEL SUKADANA JL. A. VETERAN LK. YOS SUDARSO NO. RAMBUTAN NO. 06 KEL. MARGA MULIA JL. 07 KEL. BERINGIN LK.PAHLAWAN NO. JAWA KANAN JL.3 JL.IV NO. 039 JL. 181 JL. VI JL. DEPATI SAID NO. MUTIARA NO. 70 JL. ULAK LEBAR JL.06 J.I NO. AMULA RAHAYU NO. 65 RT.20 KEL.40 RT. PUNCAK KEMUNING JL. LEETTU MALIKI MUHAMMAD RT. 27 RT. PAHLAWAN LK. 61 RT 07 KEL. YOS SUDARSO GG. 167 RT. INO. BERINGIN I LR. VI NO. 01 JL. JUA-JUA . YANI KEL. YOS SUDARSO NO.

3 JL. II NO. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. YOS SUDARSO NO. 055 E JL. PERIGI JL. LK. DUSUN BATURAJA NO. KEBU MALIKI MUHAMMAD RT. 01 MUARA BARU SIMPANG SENDER KEC. 1 JL. BURLIAN NO. 1 JL. 0155 BATURAJA KAMPUNG KEPAYANG NO. II NO 39 KEL. 195 KAYUAGUNG JL. III KEL. LETKOL. 27 DS TANJUNG AGUNG JL. 197 JL. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. 2/1 KEL. PERIKANAN NO. SUKADANA JL. 11 . H. 436 JL. POL. II NO. ANGGREK NO. BERINGIN NO. PAHLAWAN LK. 001 CINTARAJA JL. II NO. 76 RT. 3 LK. 03 KEL. BANDING AGUNG DUSUN II DESA KOTA BATU DUSUN II DESA KOTA BATU JL. LETJEN YUSUF SINGEDEKANE NO. TULUNG SELAPAN OKI JL.PAHLAWAN KEMARUNGNO. SUKADANA JL. 8 BATURAJA JL. SUKADANA JL.AGUS SALIM NO. NUH MATJAN NO. 25 RT/RW NO. 7 KEL.39 KEL. YUSUF SINGEDEKANE LK. 3 KEL. ABDULRAHMAN TAUHID KEL. CINTARAJA JL. 48 RT. LK. KOTARAJA JL. I NO. KOMISARIS UMAR NO. 224 JL. 25 JL. KOTARAJA JL. 30 LK. 21 BANDAR JL. H. PAKU OKI JL. NAWAWI LK. DEMANG HAMID LK.KOL H. ABDULRAHMAN TAUHID NO. LK. II NO. III RT. MERDEKA NO.JL. LK. DR. H. 3 KEL. 1 RT. 5 SIDOKERSA KAYUAGUNG JL. JUAJUA JL.

SUDIRMAN NO.PANCUR JAYA NO. 1 PRABUMULIH JL. AHMAD YANI NO. AKMAL NO. ARJUNA 2 RT. 13 RT/RW. YOS SUDARSO RT/RW. HATTA NO.DIAN RELAY NO. Dr. JEND. M. KERTAPATI NO. SAUNG NOGA KP. 46RT.HASYIM AZHARI NO. 095 JL. JEND. PERWIRA RT/RW.01 JL.47 KEL. DESA KARET JAYA KEC. PRABUMULIH JL. DUSUN BATURAJA GG. DESA REJODADI BK. 056 PASAR BARU JL. KAPT. 403 JL. JEN. 11/45 JL. SUDIRMAN RT/RW. SUDIRMAN NO.JL. 27 JL. DS BATURAJA NO.SENULING NO 51 RT.1 NO. HATTA BATURAJA JL. DR. BUAY MADANG BELITANG JL. 3/1 SUKARAJA JL. JEND. 944 BATURAJA JL. PRABUMULIH JL. SUTAN SYAHRIR PASAR BARU JL. HATTA NO. BUAY PEMANCA JL. MASJID BATURAJA JL. SUDIRMAN NO. 271 B BATURAJA JL. M.IMAU TIMUR NO. YANI NO.02 JL.02 RW.006 JL. DR. M. KOL. JEND SUDIRMAN NO. 152 JL.1 PRABUMULIH TIMUR JL. MUARA DUA JL. SYAHRIAL NO. DANI EFFENDI NO.DEKATE NO.JEND SUDIRMAN KOMP. JEND.447 JL. A. IX KEC. A.478 JL. 480 JL. 304 KEMALARAJA BATURAJA JL. 480 BTA JL.10 KEL. YANI NO. 04/03 PASAR LAMA JL. 03/04 KEL. SOKSI NO. WONOSARI JL.31 . 144 JL.01/01 KEL.

LETJEN. KOPRAL UMAR SAID NO. JEND. 1541 RT. 135 KALIDONI JL. KI MEROGAN NO 31 JL. VETERAN NO. 1147 RT 16 RW. JEND. PHDM XII NO. 03/ 3 KEL. KOL H. 381/B PRABUMULIH JL.03 KOMP. 102 JL. 1034 F JL. 02 JL. JEND. 07 KOMP. PRIMA INDAH BLOK 13-2 JL. MERAWAN NO. HARAPAN NO. SOEKANRNO HATTA Lr BERSAMA NO 02/2415 RT 36 JL.I. 777 16 ILIR JL. 59 RT 11 RW 03 JL.KEL SUKARAMI KOMP. LIMAU TIMUR NO. RADEN NANGLING NO.92 PRABUMULIH TIMUR JL.73 KEL. MAYOR ZEN GANG NAGOYO NO. SAPTA MARGAKOMP CITRA DAMAI II/HH-14 . BAMBANG UTOYO NO120 JL. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/I NO. SAYANGAN NO. SUDIRMAN NO.JEND. JEND SUDIRMAN NO. 28 RT. LIMAU TIMUR NO. 13 SAKO KOMP. II KEL. ILIR BARAT PERMAI BLOK D/INO. 50 JL. PATIH GALUNG JL. JEND SUDIRMAN NO. 75 RT.RONI NO. 54. PERTHANAN JL. ANGKATAN 45 NO. DWIKORA I NO. SUDIRMAN NO. JEND SUDIRMAN NO 3219 JLL. KARANG RAJA I JL. PASAR PRABUMULIH JL. SUDIRMAN NO. MAY SABARA NO. JEND SUDIRMAN JL.11 RW. JEND SUDIRMAN NO 530 JL. 1 JL. 693/162 JL. A.326A PRABUMULIH TIMUR JL. D. 1312 JL. JED. PATIH GALUNG JL. 1710 JL.04 JL. 34 JL. ANGKATAN 45 Lr.ISWAHYUDI NO 75 SEKOJO UJUNG JL. ANGKATAN 45 NO. PEGAYUT II NO.JL. 3219 JL. 04 KEL SRIMULYO JL. 59 RT. SUDIRMAN NO. BAKUNG VI/136 SAKO JL. BURLIAN NO. 1 KEL. ISWAHYUDI NO. JEND SUDIRMAN NO. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. 205 PRABUMULIH JL. PANJAITAN Lr. SUDIRMAN NO. VETERAN NO 7093 C/A JL. JEND SUDIRMAN NO 1034 F JL. 1 LT. 326 PRABUMULIH TIMUR JL.

H WAHID HASYIM NO. ALAMSYAH PRABU PRAWIRA NEGARA JL. 508 KEPANDEAN BARU JL. K. ANGKATAN 66 Lr. 399 A JL. 161 C JL. 365/44 A JL. 26/118 RT 12 RW 01 JL. 4301 AB JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. TENGAH RT. DEMPO LUAR NO. RESIDEN A. FAGIH JALAUDIN NO. TAMAN SISWANO. 113 JL. JEND SUDIRMAN NO. SUKATANI NO 02 JL. JEND SUDIRMAN NO. R. VETERAN NO 318 KELURAHAN KUTO JL. LETNAN JAIMAS NO 644/138 JL. VETERAN 279 E JL.MAYOR RUSLAN JL. PHDM III NO 37 KOMP PHDM INDAH JL. KOL H. 47 24 ILIR JL. JEND SUDIRMAN NO. BARLIAN NO. 369 Lr.43 JALAN VETERAN NO.6 JL. 535 . 026 JL. DEMPO DALAM N0.H. KOL. PATAL PUSRI NO 118 JL. KENARI II NO. VETERAN 292/86 JL. 42 E JL. 649 BDN JL. 023 NO. 18 PALEMBANG JL.66 JL. 512/1159 BRT 18 LR. RATU SIANUM 162 E JL. VETERAN NO. 675 KOMPLEK BOUGENVILLE BLOK AE N0.MAYOR RUSLAN NO. NANGLING I NO 01 RT 10 JL. 71 A JL. JEND SUDIRMAN NO. 6857 JL.6 JL. BASUKI RAHMAT JL. PASAR 16 ILIR NO. PRODEXIM NO. ROJAK NO.PERINTIS KEMERDEKAAN Lr.MAYOR RUSLAN N0. PASAR 16 ILIR NO. 718 A RT 10 16 ILIR PERUM ATLET JAKABARING NO. ALAMSYAH RATU PRAWIRA NEGARA BLOK H NO 8 JL. 1492/21-A JL. LINGKARAN I DEMPO DALAM NO.PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 425 B JL. 338 JL. DI PANJAITAN PLAJU JL.LOMBA JAYA III NO. BURLIAN NO. 365/44A JL. 209/III JL.KELAPA GADING NO 2321 JL. GAJAH NO. MAYOR ZEN KAPLING 3/66 JL. PUNAI II NO 1B NO. 1053 JALAN.JL. HARAPAN NO. 1301 AB Lt III JL.

KOL ATMO NO 597 JL. JEND SUDIRMAN NO. RESIDEN A. VETERAN NO.SERMA ALI HANAFIAHNO.06 J. 1010 JL. JEND SUDIRMAN NO 135 D RT 32 JL. JEND SUDIRMAN NO. KOL BURLIAN NO. KAPT. JEND SUDIRMAN NO. 1 RT 030 36 ILIR JL. JEND SUDIRMAN Lr. KOL ATMO NO. 56 RT 03 RW 01 JL. 65 JL.H.135 D JL. 63 JL. 622 A/2 RT 17 JL. TAMAN ISMAIL MARZUKINO 215 JL. KEMAS RINDO Lr. 965 D JL. BERINGIN JANGGUT II/339 JL. RIVAI KOMP RUKO TAMAN MANDIRI BI 9 JL. ROJAK N0 . BAKTI NO 67 JL. BUAH NO 105 JL. KADIR TKR NO. JAYA 27 RT 13. INSPEKTUR MARZUKI NO. 135 D JL. LETKOL ISKANDAR 451 D JL.JL. RONI NO 622 A/3 JL. ROZAK 14 RT.YAYASAN II NO. 32 A JL. 3 JL. ISMAIL MARZUKI N0 215 JL. JEND SUDIRMAN NO. RESIDEN A.MERBAU NO 6 JL. 2881 PALEMBANG JL. INSPEKTUR MARZUKI Lr. 19 BKIT SEJAHTERA BLOK AE 10 . ALI GATHMIR NO 189 RT 002 KOMP SUKARAMI INDAH BLOK P-10 J. 339 JL.945/1674 JL. 66 JL. 32 JL. KOL ATMOO NO 022 A/2 JL. MANGKU NEGARA NO. KOL ATMONO 597 JL. 432 C JL.LETKOL ISKANDAR 646 JL. A. 3433E JL. VETERAN NO. GRESIK NO 157 B JL. NGABEHI NO. RATNA NO 08 29 ILIR JL. PEMBAYUN NO. PASAR 16 ILIR Lr. 2 ILIR JL. 16 RW 06 JL. RADIAL NO. VETERAN NO.A. MANGUN JAYA NO. KOL ATMO NO 67 JL. BERINGIN JANGGUT II N0. 26 A JL. KOL ATMON0. URIP SUMOHARJO LR. JEND SUDIRMAN NO 3006 C JL. JEND SUDIRMAN NO. 32C JL. 3433E 20 ILIR PALEMBANG JL. JEND SUDIRMAN NO.

INSPEKTUR MARZUKI LR. VETERAN 8002 JL. 07 13 ULU JL. R. 2 JL. VETERAN 124 RT. 730 JL. RUSTAM EFENDI NO. 2 JL. 52/I JL. 25/07 TL KELAPA JL.07 JL. 95 . VETERAN 283-C 20 ILIR JL. 393 C JL. SEKIP BENDUNG 120 JL. KAPT.19 JL. KELAPA I BLOK E 3 RT. RESIDEN ABDUL ROZAK 2 JL. ENIM 5B DEMANG LEBAR DAUN JL. LEBAK REJO 863 JL. R SUKAMTO 29-C KOMPLEK PTC BLOK G 19 KOMPLEK PTC BLOK G 20 JL. RATU SIANUM 04 RT. 022 KOMPLEK TAMAN INDAH BLOK B NO. MAYOR ZEN GED. MERDEKA 15 C 22 ILIR JL. SAMBU III 22 KOMP IBP BLOK D2 NO. MUSI RAYA DARAT 499 TR/RW 014/005 JL. DARMA 1915 JL. RATU SIANUM LR. 206/28 JL. 63 RT.BKIT SEJAHTERA BLOK AE 14 JL/ RASYID SIDDIG 32 JL. MERDEKA NO. BASUKI RAHMAT NO. DEMAG LEBAR DAUN 176 JL. MENUMBING GANG KABA 27 JL. DEMPO DALAM 532 JL. 4 RT. SUKAMTO 29-B JL. LEMATANG NO. PASAR 16 ILIR LR. 425 B JL. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. 101 RT 32 RW 10 JL. LINGKARAN I NO. RESIDEN A. DEMPO LUAR 730 B JL. 571/I JL. MAYOR SALIM BATUBARA 2698 B JL. TERUSAN NO. SILA BERANTI UJUNG 29 JL. DAPENSRI LT II JL.1 JL. SEGARAN LR. 19 JL. PUTRI KEMBANG DADAR KOMP. MERDEKA 152 B JL. 08 JL. BATU DUA 808 RT 20 RW. BATUHITAM NO. BDN NO. A RIVAILR. DEMPO LUAR NO. ROZAK N0. LETKOL ISKANDAR 14 RT 11-A JL. DEMPO LUAR NO. 21/ 1616 JL. KEBANGKAN N0. 28 RW12 SAKO JL. LAYANG-LAYANG II NO.MENUMBING 188 RT/RW 03 JL. BANK SUMSEL B NO. 10/4-5 JL.

MUSI RAA 8//520 RT 07KEL SIALANG KEC SAKO JL. 146 JL. II TELP. BURLIAN NO. KOL H. RUPIT NO.II NO.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL.49 C JL. RACHMAD NO 270 D JL. RESIDEN A. 276 C JL. 45 JL. 6651 Lr SANDI JL. RESIDEN A. ROJAK 7J JL. 17 JL.05 2 ILIR JL. JEND. 301 JL. LETKOL. JEND. TP. A.MASJID LAMA NO. LETJEND BABANG UTOYO NO. 347 RT 07 JL. JEND SUDIRMAN NO. SOEKAMTO NO. SUDIMAN 49 C JL. JEND SUDIRMAN NO. FLAMBOYAN III NNO. RUSTAM EFENDI/MEGAHRIA BLOK K NO. 04 RT 11 24 ILIR JL. VETERAN Lr. SUDIRMAN NO. 254 TELP. JEND. AKBP UMAR NO. PURBAN 763 JL URIP SUMOHARJONO.M. KAPT. 4/ 893 JL. ROJAKNO. RAYA PATAL PUSRI JL. INSPEKSI 13 KERTAPATI JL. 0711-317424 PULAU MAS PLAZA LT. 300-301 JL. 53 JL. 517 RT 16 RW 05 DIKA PETAK BB 12 LT. SUDIRMAN NO. CANDI WELAN NO. LETKOL ISKANDAR 90 B 24ILIR JL. 25 JL. 61 JL. 40 RT17 RW. III RT. SEI HITAM 1233 RT02 RW 05 JL. 54 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. KASNARIANSYAH NO. 32 SAKO JL. 22 JL. MUSI RAYA BARAT NO. RAYA PATAL PUSRI KOMP PHDM XII/59 JL. SWADAYA LR AMAN 171 RT 07 JL. 117 JL.KOMP. SAMBU III NO. KASWARI VI NO. 1626 JL. 331 B KEL BUKIT SANGKAL JL. 0711-365706 KOMP. LINGKARAN NO.310953 . ISKANDAR NO 461/IV JL. 234-235 TELP.148 D JL. ILIR BARAT PERMAI BLOK D III NO. ILIR BARATPERMAI BLOK D II NO. NANGLING NO. 53 JL. KH AMHAD DAHLAN 05 RT 40 JL. SOSIAL NO. JEND SUDIRMAN NO. 07111 . 76 B JL.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL. RIVAI LR. R. 7093 C LANTAI 3 JL.MAYOT RUSLAN NO. 5 JL. VETERAN NO.TEMBUS PATAL PUSRI NO 7 J JL.

SEGARAN NO.P. 65 LEMABANG JL.11 TELP. DEMPO DALAM 267 JL.47/14 JL. 27 TELP. 15 ILIR JL. DIKA BLOK K2 TELP. SUNGAI SAHANG LR. 499 KEL. KANCIL PUTIH RAYA 37 TELP. 0711-321704 JL. 2 TELP. H. 73 RT. TALANG KERANGGA NO. SEKIP BENDUNG INDAH I NO.11 TELP.0711-713203 JL. A-5 JL. KOL. RAMBUTAN NO. 0711-707784 JL.20 KEL. 3212 KEL.RAMBUTAN NO.0711-350445 JL. KENTEN PERMAI BLOK J-I RT. 0711-322032 JL.9 KEL. H. 1072/76 TELP.33 RW. BURLIAN NO. 64 TELP. 292 A TELP. 33 RT.3621 JL.0711-819206 JL. MUSI RAYA BARAT NO. SAKO JL. SRIJAYA NO.5 NO.21 JL. 188 C JL. 0711-7321439 JL.0711-713203 JL. 16 TELP. 0711-321704 JL. 18 KEL. 0711-357623 JL. KENTEN HILL BLOK G NO.BUKIT SANGKAL JL. 0711-440460 JL. 142/389 A .TAMAN UBUD NO. 0711-310953 JL. 20 ILIR JL. 1088 A RT. 1079 RT.12 TELP. SIALANG KEC. RADIAL BLOK DI NO. 745 C TELP.KENTEN PERMAI BLOK A NO. VETERAN/MENUMBING NO. RE MARTADINATA NO. 0711-365941 JL. RE MARTADINATA N0. KOL. BERINGIN JANGGUT II NO.234-235 TELP. BANGAU NO.11 KOMP. 0711 . 0711-363643 JL. KARYA BARU JL. BUKIT SANGKAL KALI DONI JL. 0711-361243 JL. 0711-819206 KOMP. SUDIRMAN NO. 16 0711-363643 JL. MANUMBRING NO. 1506 TELP.JL. 31 KOMPLEK LIR BARAT PERMAI TELP.KENTEN HILL BLOK G NO. SEMANGKA IV NO. 1506 TELP.0711-311772 JL. TANAH MERAH NO. JEND. MAKRAYU NO. 30 KEL.15 ILIR JL. KARTIKA I BLOK AI RT. 188 C JL.0711-414162 JL. 0711-445984 JL. JEND. 0711-377753 KOMP. H. 1088 A RT. JAYA INDAH /RUKUN 2 NO. 347 KOMP. RATU SIANUM NO. TENGKURUK PERMAI B/54 KOMP.024/007 KEL. SUDIRMAN NO. 18 A TELP. 329 RT. RAMBUTAN NO. JENDERAL SUDIRMAN NO. DEMPO LUAR NO. KEMANG NO.0711-414162 JL. DOSEN UNSRI B-20 BUKIT LAMA TELP. RUSUN BLOK 53 RT. 0711-372210 KOMP. KOL. BURLIAN NO. 754 B TEP.01/02 26 ILIR JL.365706 PULAU MAS PLAZA LT. 0711-412060 JL. 0711-414648 JL. 12 TELP. DEMANG LEBAR DAUN TELP.15 TELP.II NO. SRIJAYA NO. KOPRAL UMAR SAID KM. 02 TE. BURLIAN NO. 39 TELP. PUTRI RAMBUT SELAKO RT. 3. LUNJUK JAYA 71 BUKIT BESAR ELP. 499 B TELP. RESIDEN HA ROZAK . 0711-711400 JL. 006 RW. PASAR 16 ILIR NO.

MUSI RAYA/BAUNG I NO. SUDIRMAN NO. DR. MP. JEND.M. 135 TELP. ROZAK/GAJAH BLOK JJ NO.02/05 JL. RESIDEN A.45 TELP. 58 JL. LETKOL ISKANDAR NO.03 TELP. BURLIAN NO. FOTOGRAFI NO. 0711-718777 JL. SERSAN KKO USMAN ALI NO. JEND.LRG. 0711-360169 JL. RIAU NO. LETKOLISKANDAR NO. 14 RT. 1678 RT. 9 A LT. 9ILIR JL. 3261 RT. MAYOR SANTOSO LR. MAYORRUSLAN NO. JEND. 1188 B JL.1 JL. JEND. 1866 JL. 612 JL. 9 JL.006 JL. KAPTEN A. BASUKI RAHMAT NO. 0711-7012349 JL. SUDIRMAN 45 H TELP. 24 JL. KARET NO. SABUKINGKING NO. H.A. RESIDEN H.0711-311250 JL. 2886 RT. 115 KEL. SUDIRMAN NO. 19/2133 RT. KEBON SIRIH JL. 1213 RT. PUDING NO. 81 .6 NO. JEND. MANGKU NEGARA NO. KOL. 38 RT. SUDIRMAN NO. 0711-410560 JL. BENDUNGAN LRG. CHOTIB NO. 01 TELP. 10 24 ILIR JL. 0711-370002 JL. LETKOL ISKANDAR NO. 001 RT. 0711-717000 JL. JEND. 205 TELP.CINTA DAMAI NO. BASUKI RAHMAT NO. M. JEND. 36 TELP. 001 RT. 0711-361380 JL. 1410 RT.33 RW. 45 PALEMBANG JL. 1 JL. KEDAMAIAN PERMAI BLOK Q-23 JL. A.22 JL. 08 KOMP. 5 JL. YANI NO. TEMENGGUNG NO. 2681 JL. 3261 JL. TAPIR KOMP. 66 JL. 40/349 JL. SUDIRMAN NO. II TELP. LAYANG-LAYANG NO. 45 LT. 0711-314100 JL. 514 D JL. ISA NO. 8 KENTEN JL. ANDALAS NO. 380 TELP.13 JL. JEND. JEND. LETKOL ISKANDAR NO. MANUNGGAL IV NO. 0711-360169 JL. 630 A TELP. RADIAL NO. RESIDEN A. ROZAK NO. 247/171 RT. A. 0711-7012349 JL. 32 JL. SUDIRMAN NO. 0711-365311 JL.025 RW. BUKIT SANGKAL JL. 0711-410560 JL. ACETYLINE NO. POLTEK LRG. A. 18 H JL. SUDIRMAN NO. 525 JL.KEBUN SIRIH NO. SUDIRMAN NO.275 17 ILIR TELP. 812 TELP. DASAR PLG JL. B RT. RIVAI NO. 24 ILIR TELP. DR. 3318 KEL. SUKA BANGUN II KM. 0711-378336 JL. 630 A TELP. ROZAK NO. LETKOL ISKANDAR NO. YANI NO. ROZAK NO.19 KEL. ISA LRG. 20 ILIR D III JL. 81 PALEMBANG JL. PIPIT II NO. 82 KEL. MAYOR SALIM BATUBARA NO. JEND.

11 3463 ALANG-ALANG LEBAR JL. 32 TELP. KENANGA NO. KAPTEN ABDULLAH NO. INSPEKTUR MARZUKI KOMP. DI.12 KOMPLEK SUKARAMI INDAH BLOK. 0711-515927 JL.08 RW. PANJAITAN LRG. SIRNA LRG. 0711-515928 JL.106 PLAJU JL.313 RT. SUKABANGUN I LRG. KAPTEN ABDULLAH NO. ADIL NO. YANI NO. YKPI 48 JL. 08127819257 JL.12 D TELP. PANGERAN ANTASARI NO. A. 84 TELP. A. 0711-510760 JL. SUDIRMAN NO. KOL.16 TELP. SUDIRMAN NO.0711-510765 PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA CE 17 JL. LANGGAR NO. PHDM 21 PHDM II NO. YAKTAPENA NO.PANJAITAN NO. 107 TELP. 0711-366999 JL.51/16 JL.0711-317849 JL. SUDIRMAN NO. PATRA II BLOK I NO. JEND. SULAIMAN AMIN KOM.6 TELP. 4 MULTIWAHANA SAKO JL. RATU SIANUM LRG. SUDIRMAN 3261 JL. YANI NO.20 / 1859 JL.28 TELP. HASAN HAKIM NO. SLAMET RIADY NO.04 JL. YANI NO. 0711-412869 KOMP. JEND. A.0711-716118 JL.52 JL. GRIYA PRAJA F-3 JL.383 C 16 ULU JL. RATU SIANUM LRG. RE.0711-369215 JL. JEND. 0711-362456 JL. OGAN NO. 15 TELP. PANJAITAN LRG. 5497 JL.18 TELP. ROZAK NO. MARTADINATA NO. A.01 . BAMBANG UTOYO NO. 1070 RT. LETJEN. YANI NO. J NO.05 PLAJU ULU TELP.55/70 JL. YANI NO.1 JL. 663 18 ILIR JL. JEND.177 JL. ANGGREK RAYA NO. PHDM 21 PHDM II NO.0711-717849 JL.4 JL. MURNI NO. RA. MASJID II NO. 0711-510751 JL. 803 RT. DI. 4890 TELP. JEND. TALANG BANTEN NO.8 JL. SELATAN SUNGAI REBO NO.135 D JL.01 JL. SUDIRMAN NO.2 JL. LETDA.123 TELP. LINGKARAN I NO. ABUSAMAH VILLA SUKAJAYA INDAH BLOK.564 TELP. 0711-825453 JL.84 TELP.0711-320272 JL. A. DI.1 A KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK D. 4889 TELP.JL. 0711-358695 JL.80 JL. PRODUKSIM NO.52 KM.559 A TELP. A.37 RW.4 RW. 0711-510765 JL. RAYA KM. 366 RT. ALI GATMIR NO. BETET NO.12 ABC TELP.0711-716118 KOMP. PHDM INDAH 21 PHDM II NO.II TELP. 1224/5-A TELP. JEND. 0711-510751 JL. JEND. TANJUNG RT. H.84 KOMP. H NO. ASAHAN RAYA NO.

TALANG SEMUT JL.22 RT.9 VILLA ANGKASA PERMAI BLOK.135 D TELP.8 TELP.453 KEL. LETDA. BURLIAN NO. MANGKUBUMI NO.25 RW. ASYIK NO. PERIKANAN V-B NO.09 JL. PROKLAMASI BLOK J NO. JEND. SLAMET RIADY NO. LET KASNARIANSYAH NO. 13 ILIR JL. TIMOR NO.14B JL. SLAMET RIADY NO. SUDIRMAN NO. A1 NO.25 JL. SUDIRMAN NO. JEND.7/881 JL.246 JL. SLAMET RIADY NO. ALI GATHMIR NO.07 JL. SUKARAMI INDAH BLOK L-12 JL. 106 JL. SUDIRMAN NO.JL. TULANG BAWANG BLOK.598-C RT. PANJAITAN LRG.1659 KEL.0711-350650 JL. ATMO NO. BERINGIN JANGGUT II DIKA LT.0711-378737 JL.418 B-6 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.287 / 526 JL. DI.42 F TELP.09 JL.261 RT. 45 G JL.0711-7072472 JL.45 G JL.AA3 JL. SUDIRMAN NO. U-5 JL. SWADAYA LRG. SUDIRMAN NO. JEND. SULTAN AGUNG NO.II NO.03 LOROK PAKJO JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. SUDIRMAN NO. JEND. MESJID LAMA NO. DEMANG VI KOMP.017 RW. JEND. KOL.6 TELP.3-4 ULU JL. ROZAK NO.3292 PAKJO JL. PUTAK 8 NO.32 RW. SUDIRMAN 500/36B KEL. YANI YAKTAPENA I NO. ARBEI KOMPLEKS SUKARAMI INDAH BLOK A-5 NO.ROZAK NO. SUDIRMAN NO.35 TELP. JEND. KOMP. JEND. KOL.3 TELP. A.37 C KEL 20 ILIR JL. 20 ILIR JL.20-06 / 93 KEL. H.45 TELP.004 TELP. JEND. HM. RESIDEN A. SUDIRMAN NO. PUNAI II NO.05 KEL TALANG KELAPA JL. ACHMAD DAHLAN NO.0711815011 JL.E-3 . SEI LAIS NO.5 JL.81 TELP.106 JL. 20 ILIR JL.120 JL.103 LT. SUDIRMAN NO.07/24 JL. KEBUN BUNGA KM. 106 JL.01 RT.0711-515000 JL. A. 47B JL.44 C KEL.0711-711212 JL.774 KEL 20 ILIR JL. KMS.0711-350650 JL. JEND. 18 BUKIT SEJAHTERA BLOK U NO.17 KEL. SLAMET RIADY NO. DEMANG HILL BLOK C 12 JL.II JL.1966 RT. SUDIRMAN NO. JEND. GAYA BARU NO. 68 RT.11 RT. DUKU JL. KH.0711-361857 JL. JEND. SLAMET RIADY NO. SUKARNO HATTA NO.0711-7030150 KOMP.

66 KEL.0711-367883 JL.0711-7539635 KOMPLEK SUKARAME PATRA PERMAI 2 BLOK. DWIKORA II NO.67 A TELP. DWIKORA II N0.65 TELP.0711-358488 JL. DWIKORA II NO.JL.0711-367883 JL.572 JL.0711-364802 JL. SUKARJO HARJO WARDOYO NO. MANUNGGAL VI NO.24 RW.276 RT.P NO.55 RT. KAPTEN ANWAR SASTRO NO. MERAK NO. MANUNGGAL VI NO.59 TELP. SUDIRMAN NO.55-B RT.16 TELP. LETTU A.30 ILIR TELP. KOL. GERSIK LRG. PANJAITAN NO.04 JL.65 JL. DI. MANUNGGAL VI NO.18 KEL. SEPAKAT JAYA NO. KIDUNG NO. RONI BELUT NO.498 RT. TALANG KARET NO. 1128 B JL. RAYA PALEMBANG-BETUNG NO.02 JL.540 TELP.0711-321937 JL.1171 TELP. SUDIRMAN NO.24 JL.0711-310497 JL.08 JL.30 ILIR JL.0711-358488 JL. MANDI API BLOK. TEMBESU NO. DWIKORA II NO. YOS SUDARSO NO.21 JL.17/06 KEL. PANCA SARI NO.66 KEL.122 KEL.07 JL.0711-810526 JL.6-C JL.2814 TELP. SINGKIL NO. BRIGJEN DHANI EFFENDI NO.152B JL.16820 TELP. DEMPO RAYA NO.165 TELP.106 B JL.16 JL. DEMPO DALAM NO. KEPALA KAMPUNG NO. SUDIRMAN NO. BASUKI RAHMAT NO.RIVAI NO.3525/1123 RT.107 JL.02 RT.05 KENTEN JL.0711-240241 JL. PANGERAN ANTASARI NO.1902 TELP.1027 TELP. MANUNGGAL VI NO.0711-317207 JL.K 103 JL.1551 KM.1790 KEL.97A JL.51 RT. JEND. PEMBAYUN NO. KAPTEN A.0711-310497 JL. JEND.09 JL.0711-367883 JL.764 RT.3 RT. TAKEDA NO.0711-317207 JL.1989 RT. 375 JL.17 JL. VETERAN NO. DEMPO LUAR NO. JEND.1423 JL. SUKOREJO NO.10 JL.17 ILIR JL.19 SRIJAYA JL. ANGKATAN 66 LRG. LETNAN SAYUTI NO.1214 TELP. SIALANG SAKO JL.533 TELP. H.931/4 KEL1 ILIR JL. LETKOL ISKANDAR NO.18 ILIR JL. DWIKORA II NO.8 . 61 JL. JEND. SUDIRMAN NO. SUPER SEMAR LRG.0711-358488 JL. LETNAN SAYUTI NO. SEI PANGERAN JL.0711-312194 JL. KARIM KADIR NO. BURLIAN NO. LETTU. ALI GATMIR NO.635 TELP.4 TELP. KAMBOJA NO. LRG.

37 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. BURLIAN KM.30 ILIR JL.512 JL.0711-442425 JL. PHDM VII NO.4448 JL. RE.8 JL.19 NO. DEMPO LUAR NO. MELATI II RT.724 JL. H.399 JL.5486 F TELP.18 JL. 27 B PALEMBANG JL. DWIKORA I NO. SAID TOYIB NO. RESIDEN A.35 JL.1127 RT. SABOKINGKING NO.2233 RT.0711-814626 JL. TEMBESU NO. WAHANA ASRI NO. KOL. PUSRI SEI SELAYUR TELP. TAMAN INDAH BLOK. SUNGAI SELAYUR LRG.0711-511539 JL. SUDIRMAN NO.284 KEL. A.1222 JL. ATMO NO. JEND.16 KEL BUKIT SANGKAL TELP.67-A / 2237 KEL.032 KALIDONI JL.17 KEBON SIRIH KENTEN JL. SEGARAN NO. KOL. ARIODILLAH NO. MANGKU NEGARA NO. SUDIRMAN NO. RADIAL LRG. MAYOR SANTOSO NO. BURLIAN NO.585 E KEL.ANWAR MANGKU LRG. PULAU NO. RADIAL LRG.19 NO. JEND. YANI NO. ROZAK NO. VETERAN NO.3 .0711-362312 JL.49/47 JL.1551 KM.3 KOMPLEK PT.32 TELP.0711-713042 JL. KENARI I NO. 14 ULU TELP.41 JL. 17 ILIR JL.20 ILIR JL. LAUTAN LRG.322 JL. DEMPO LUAR NO.0711-714504 JL. LINGKARAN I NO. TAKEDA NO. KOL. SUDIRMAN NO.49 TELP.20 ILIR JL. ATMO NO. SRIRAYA 4 NO. PS. MACAN KUMBANG II N0. MELATI II RT.7A TELP.0711-811884 JL. VETERAN NO. VETERAN / BUKIT BATU NO.1357 JL. 444 RT.0711-711028 JL. JEND.8 JL.B NO.06 JL. 20 ILIR JL.42 TELP.60 JL. MP.0711-322665 JL. SAID TOYIB NO. TAMAN KENTEN NO. KEDUKAN BUKIT NO.189/150 D TELP.9A KOMP.63 JL.6 JL. SEGARAN NO. SAID TOYIB NO.73 RT. ROZAK NO.375 JL. 313A RT. LETNAN SAYUTI NO. TAMAN KENTEN NO. RESIDEN A. K. KOL.24 JL.52-57 KEL. ONGLEN NO. SUKARJO HARJO WARDOYO GG.4209 RT. 16 KEL.11 JL.0711-359639 JL.7 RW.28 RT. ANGKATAN 66 NO.11 TELP.10 0711-351862 JL. H. MARTADINATA NO.0711-712222 JL.2 TELP.33 RW.I.0711-442251 JL.58 JL.16 KEL. JEND.JL.1031 TELP.

JEND.1212 RT.45 RT.5 JL. SELINCAH I/II NO. PHDM IV NO.80 RW. RE. JEND.1909 JL. KH. PIPA NO. LET. DWIKORA II NO.16 TELP.22 JL. SEI BUAH JL. MACAN II NO.61 RT. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.78 KEL. KAPTEN A. DR. KIKIM I BLOK S NO.JL.A-20 KEL.8 BLOK.0711-369880 JL. 45 RT. TALANG KELAPA JL.2 RT. LETNAN SIMANJUNTAK NO. ANGGREK BLOK B-4 NO.11 KM. VETERAN NO.5 JL.902 A KEL. KARYA BARU JL. KEBUN SIRIH NO.W KEDAMAIAN PERMAI TELP.D-I NO. M. 15 ILIR TELP.4.73 KEL.007 JL.24 JL.51 KEL. HAKIM NO. MARTADINATA NO.0711-313823 JL.46 KEL. DR. HAKIM NO.14 KEL. 20 ILIR KOMPLEK CITRA KENCANA I NO.0711-512000 JL.04 KEL.50 . PINANG ID 108 RT.0711-378708 JL. AKIB NO. PERUMAHAN RAKYAT NO.12 JL.03 RW. SERSAN WAHAB NO.20 TELP.II B-3 TELP.22 JL. AKIP NO. 20 ILIR JL. KAPTEN A.003 JL.8 TAMAN SASANA PATRA JL. A3 JL.4. 20 ILIR II JL.020 RW.3245 TELP.27 B TELP. PAM NO.28 KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK.336 SAKO JL. VETERAN NO. SIKATAN NO.0711-311039 JL.SEGARAN LRG. JEND. ROZAK LRG. R. DATUK M. JEND.14 RW.14 RT.1133 / 16120 TELP. KEBUN BUNGA KOMPLEK GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. TUNGGAL NO. RESIDEN A. ISA 4B TELP.379 JL.689 KM.0711-350655 JL.621 JL.20 RT.24 ILIR JL.22 ILIR TELP.0711-360506 JL.0711-710832 JL.2793 RT.67/25 KEL. SERSAN ZAINI NO. M.97 TELP.952 RT.1 KEL. MAYOR SANTOSO NO.0711-717812 JL.0711-311039 JL. SWADAYA NO. AMALIA NO.0711-417762 JL. MUROD NO. SUDIRMAN NO. A.9 KOMPLEK PAKJO TELP.1146 RT. 248 RT. BUKIT LAMA JL.3 RT. YANI NO.0711-365738 JL.3208-E KEL. LAUT WIRATNO NO. 20 ILIR DIKA SHOPPING CENTRE LT.006 RW.65 TELP. MAYOR SALIM BATUBARA NO.0711-355938 JL. BUKIT SANGKAL JL. DR.1074 KEMUNING JL. SERSAN ZAINI NO.16120-B RT.D-4 NO. RIVAI NO.24 TELP.20/07 KEL. SUDIRMAN NO. RIVAI NO.A-7 KOMPLEK PU TELP.0711-711805 JL.0711-321569 JL. PETALING NO.0711-825367 LRG. SUDIRMAN NO.2049 / 7053 KEL. LETKOL ISKANDAR NO. SUKAMTO LR.5502 TELP. MAYOR RUSLAN LRG.68 KM.5 KOMPLEK BOUGENVILIE MAS BLOK.

27 RW.64 KEL.7 KEL. JEND. BANGKA NO. DWIKORA I NO. TP. ISWAYUDI NO.47-A JL. MARTADINATA NO. JJL. JEND.282 TELP. 1C 2 ILIR PALEMBANG JL. VETERAN NO.20 RT. SUDIRMAN JL.G-16 JL.6 JL.37A TELP. RE.12 / 1 12 ULU JL.47-A JL. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO. SWADAYA PERIKANAN TELP. PASAR 16 KEBUMEN LAUT NO.8 ULU SEBERANG ULU I JL.45 JL. TALANG SEMUT JL. LETNAN MUROD NO. SIDO ING KENAYAN NO. 3 ILIR JL.3139 RT.924 TELP.07 SAKO JL. YAYASAN I LRG. BUKIT LAMA JL.53 ILIR BARAT I JL.07 JL. KERANGGA WIRO SENTIKO NO.0711-354403 . 26 RT 37 JL. KANCIL PUTIH II NO.0711-410265 JL.103 TELP. JEND. BAMBANG UTOYO NO.439 JL.1443 KEL. JEND.10 JL. MAS KEREBET BLOK A-1 NO. KALIDONI TELP.ILIR TIMUR JL. TANJUNG BURUNG NO.222 JL. KRAKATAU NO. KH.JL. BAY SALIM NO. ISWAHYUDI LRG.101 JL. MAYOR SENTOSA NO. JEND. P. KELAPA GADING KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK.7 JL.06 JL. RUSTAM EFFENDI BLOK.0711-814896 JL. SUDIRMAN NO.1358 H SEI PANGERAN JL. LETKOL ISKANDAR NO.08 JL.0711-360606 JL. SUDIRMAN LRG.A-3 KEL.584-B JL. LETKOL ISKANDAR NO.0711-7091980 JL.5 JL. JEND. KAPTEN ANWAR ARSYAD NO. SUDIRMAN NO. A. KRAKATAU NO.77 KEC.56 KEC. BOUGENVILLE MAS BLOK.22 TELP. AZHARI NO. MANUNGGAL NO.04/573 JL. SERASAN NO. JOKO NO.19 JL.8 KEL.B-8 JL.05 KEL. SUDIRMAN NO.YANI NO. SUDIRMAN NO. BERSAMA NO. JEND. 30 ILIR JL.38 KEL. RYACUDU NO. JEND. JL. RE.47-A JL.0711-310113 JL. KARTINI NO. 9 ILIR JL. BANGKA NO.05 KEL.A-2 KM. NASKAH LRG. HM. MARTADINATA NO.211 RT. TALANG SEMUT TELP.102 JL. JOKO NO.0711-362963 JL.19 JL.YUPITER NO. TALANG JAWA NO.3552 RT. BAY PASS RT.0711-443515 JL.8 ULU JL.39 RW.06 KEL. TALANG SEMUT JL. BERINGIN JANGGUT I NO.584-B JL.1265 JL. RAJAWALI NO.08 RT. SAKTI WIRATAMA NO.

MESJID LAMANO. 1281 RT.421096 JL. 1 KOMP.833E JL. RUSTAM EFFENDI NO. 41 JL. 356817 JL. MP MANGKUNEGARA KOMP. SAPTA MARGA KOMP. SIDO ING KENAYAN NO. CE NO. 24 KERTAPATI JL. 1127 JL. VILLA ANGKASA BLOK C NO. PHDM XII NO. 13 JL. ROZAK NO. DEMANG LEBAR DAUN N. ISA NO.PANJAITAN NO. 32. 559 telp. PUNAI 5 NO. PAPERA NO. 1105 RT. TEMBESU NO. KI MEROGAN NO. 124 JL. 310735 JL. TEMBESU NO. A. 1128 JL. VETERAN NO. VETERAN LR. 313626 KOMP. LETDA RONI BELUT NO.310745 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. MADANG NO. 01 RW01 KEL. 69 C JL. ABIKUSNO COKROSOYOSO NO. 366659 JL. 8 ILIR JL. 8 JL. 68 JL. 715059 KOMP. LINGKARAN I 310 D telp. 77 telp. RE MARTADINATA KOMP. 2301 E RT. ICHSAN NO. 67 JL. J. JAMBU NO. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. 571 telp. PT.79 RT. VILLA ANGKASA BLOK C NO. 45 BLOK H NO. 20 ILIR telp. OGAN BAU KERTAPATI JL. SUDIRMAN KM. 13 KEL. 3. RAWA BANDUNG Lr. 42 KEL. 8/ 35 KOMP. PUSRUI telp. CITRA DAMAI I BLOK J-6 KJL. 09 JL.5 RT.B II telp. 38 SEI PANGERAN JL. 99 A RT. SMB II NO. 02 telp. AKBP H.319734 JL.31 JL. TMBEU NO. DI .DEMPO LUAR NO. SAPTA MARGA J-4 telp. UMAR NO. 17 ILIR ILIR TIMUR I JL. 352345 JL. 8 ULU telp. 01/52 RT. 31 B RT. CITRA DAMAI A-14 JL. 510009 JL TP. 44 KEL. JEND.M. RUSTAM EFFENDY NO. TP. FLAMBOYAN NO. 114 B telp. 2 JL.JL. MUTIARA SIGUNTANG NO. PAHLAWAN . S. LAWANG KIDUL telp. MANGKUBMI NO. KENTEN PERMAI PG/ 016 JL. BANGAU NO. 519 KEL. 36 JL. LINGKARAN NO 1 NO. 819494 JL.ALANG LEBAR JL.28 telp. 9 ILIR JL. 1KEL DUKU KEC. 32 JL. RUSTAM EFFENDINO.594828 JL. BUNGARAN INO. 712658 JL. SULTAN MANSYUR KOMP.6 ALANG. 304 telp. 11 JL. 26 KEL. 67 17 ILR JL. 290 JL. M. 16 RW. TP. ILIR TIMUR II JL. BATU ITEM NO. 11 KEL. INS MARZUKI NO. DR. ANGKATAN NO.

SAKO JL. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK. ISPEKTUR MARZUKI LRG. SEMERU NO.BUAH KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. 21/116 RT/RW. RESIDEN A.10 RT. 20/07 JL. 136 D RT20 RW 05 IT II JL.JL. 30 RT 27 3 ILIR JL.51 JL. MAYOR ZEN LORONGA WANA ASRI NO. 261 RT/RW/ 03/01 KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA BLOK L2 NO. 28/7 IB I JL. 28/02 JALAN DEMANG LEBAR DAUN NO. ANGKATAN 45 BLOK F 29 IB I JL. KAPTEN MARZUKI NO. SUNGAI BUAH JL. 01 KEL. JEND. JEND. 121 IB I JL. 2478 RT/RW. SEI. D8 NO. TALANG BANTEN RT 28 A KEL. 28/7 IB I JL. PRIBUMI NO. 04/09 KEL. BAMBANG UTOYO NO. 4 BLOK.58C RT/RW. DEMANG LEBAR DAUN NO.SUDIRMAN NO. 01/01 JL. 3/9 IB I . PELTU TULUS YAHYA NO. A. 19/04 JL. MANGKUBUMI LRG. JEND. ANWAR SASTRO LRG.25 RT/RW 06/01 KOMPLEK DEMANG AZHAR BLOK A NO. 02/01 JL.10 RT.1036A JL. ANGKATAN 45 F29 IB I JL.95B KEL. RAYA PALEMBANG INDERALAYA RUKO SRIWIJAYA MAS B-27 JL. 21/6 JL. IAIN NO. TP RUSTAM EFENDI NO. 2 BUKIT SANGKAL KALIDONI JL. 551 RT 12 JL. SUDIRMAN NO. 331 A KEL. 17 ILIR JL. PERIKANAN V-B NO. KENTEN PERMAI NO. R. SIRING AGUNG JL.51 KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA BLOK BR 6 RT/RW 14/04 JL. 2664 A RT/RW 10/4 IT I JL. DEMPO NO. ROZAK NO. 1-2 KEL. 6 RT/RW. 95 RT 05 KEL. 1 RT 10 A KEL. SERSAN KAO BADARUDDIN NO.58C RT/RW. 0101 RT/RW. SUDIRMAN NO. PRAJURIT NAZARUDIN NO. 24 ILIR JL. 1512 RT/RW. 075/22 JL. 58 C RT/RW.12/13 RT/RW. LRG. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. INSPEKTUR MARZUKI NO. 19 RT/RW. 34/5 JL. MAY JEN KAV. SWADAYA LRG. 18 RT/RW 01/01 KEPANDEAN BARU JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. II NO.. ROZAK NO. PATRA II NO. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II RT 36/12 JL. PLAJU JL. 29/06 KALIDONI JL. ANGKATAN 45 RT/RW.65 HL. 06 KALIDONI KENTEN UJUNG JL. PASUNDAN NO. 16 RT/RW. 13 ULU JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 50 B 18 ILIR JL. 64 RT 15 RW 06 IT 2 JL. 10/2 IT II JL. 42 KEL. BERINGIN NO 71 KOMP. RESIDEN H. JEND. BUKIT SANGKAL JL. NANDING 1 NO. RESIDEN A ROZAK NO. LINGKARAN 1 NO.13 RT. LAWANG KIDUL JL. 15 ILIR JL. DOKTER M. 22 RT/RW. KKO PERUMAHAN RAKYAT NO. SUDIRMAN KOMP. KOMP. ISA NO. 4 RT.58C RT/RW. KULI NO 1239 RT/RW/ 21/07 JL. LAPANGAN PASIR NO. 783 RT 15 KEL.

CITRA GARDEN BLOK D/10 RT/RW.KOMPLEK RUSUN BLOK 90 LT.2404 RT.ROZAK LOR. 5/3 JL. SAID TOYIB LRG. MAGA NO. SUKABANGUN KOMP.KAMBOJA NO.17 ILIR IT I JL. SLAMET RIADY NO.11 RT/RW. SIARAN KOMP.532 KEL.739 JL. JEND SUDIRMAN NO. INSPEKTUR MARZUKI LR.111 KEL. DEMANG LEBAR DAUN NO. KAPTEN ANWAR SASTRO NO.1052 RT/RW. PAKJO IB IB I KOMPLEK VILLA ANGKASA PERMAI BLOK E1 JL. 15/5 IT I JL. 29/7 KEL. MAY ZEN RT. SEKOLAH G NO.48 JL. 50/19 JL. 37/02 JL. 31/10 JL. KARYAWAN I NO.12 KEL 26 ILIR JL.20 RT/RW.56/I KEL.1 NO.21 D KEL.20 ILIR JL. MAY SALIM BATUBARA NO. MAYOR RUSLAN NO.BAYSALIM NO. MELATI NO.664B RT/RW.ALANG LEBAR JL. SRIJAYA JL. 21/06 JL. 31 JL. DUKU JL.2721 RT.52 JL. 01/01 JL. TRIKORA LOR. SENTOSA LR.1607/42 RT/RW.11 KOMP.27 JL. DEMPO DALAM NO. AZIZ KM4.2810/1125 RT/RW. A. SUKAJAYA LRG.KEBUN SIRIH NO. SIALANG . JEND SUDIRMAN NO.198 KEL. DI PANJAITAN LRG. 18 ILIR JL. SEI. PUSRI JL. OGAN NO. PRIBADI NO. BURLIAN NO. H.JL. GAJAH 7 BLOK BB NO. LETDA A. M. ALANG . SULTAN SYAHRIR LRG. JEND.40 JL.1004 RT/RW. DI PANJAITAN LRG. IDAMAN NO. LRG.375 LRG. KOL. PENGADILAN NO. KACA PIRING NO. 18/05 JL.37 KEL.216/217 RT/RW. PLAJU JL.5 8 ULU JL.29 RT/RW. 38/8 JL. ISA NO.18 KEL.3248 KEL. 33/12 JL. TEGAL BINANGUN NO. 15 ILIR KEC. PAKJO JL.1543 RT/RW. TANJUNG NO.5 NO.212 KEL.48/47 RT/RW. BAKTI JAYA RT/RW. SUDIRMAN NO. DI PANJAITAN LOR.21 D RT/RW. SELAYUR JL. BAYUNG LINCIR III NO. DI PANJAITAN NO. PAKJO JL.385 C 17ILIR IT I JL.1628 RT/RW.BANGSAL KULIT NO.44 JL.37 RT. 15/6 JL. YANI NO.3 KEDAMAIAN PERMAI JL. DWIKORA II BLOK H 21 LRG.VILLA GARDENA III BLOK C 22 RT. LOR. DR. JEND.1 JL. LETDA A. TAMAN ANGGREK NO. ROZAK LRG. SUDIRMAN NO 56 I-J 17 ILIR JL.6 KEL. 20/3 SUKA JAYA JL. CIVO NO. MUHAJIRIN 2 NO.1017 RT/RW.31/520 KEL. VETERAN NO.18/7 KOMPLEK RSS GRIYA HARAPAN BLOK G NO.37/13 JL. SAPTA MARGA KOMP. IRIGASI LR. 23/8 JL. IT I JL. 22/8 JL. DI PANJAITAN LRG 1/2 RT/RW.

110 RT/RW. 18/7 KEL. KALI DONI PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK AM NO. ANG. 3 ILIR JL. BLPT NO. LETNAN MUKMIN NO. YANI LRG. SERSAN SANI NO. BANGAU NO. 9/2 KEL. DUKU JL. ISA NO. VIONER NO. GOTONG ROYONG NO. 28 F KEL. SEI. KH A DAHLAN NO. 07 RT 10 KEL. 25/8 KEC.47 JL. 574 JL. MUSI RAYA BARAT/BAUNG 1 NO. 06/02 JL. 114 RT 37 JL. M. MAYOR RUSLAN LRG. H AZIZ KM.1216 RT/RW. SEBATOK NO. KI GEDE ING SURO NO. SILABERANTI JL. 3344 RT. JEND SUDIRMAN NO. JEND. ARIODILLAH NO. BAMBANG UTOYO NO. PANJAITAN NO. 17/5 JL. KANCIL PUTIH JAYA NO. 1674/1 RT/RW. HAKIM NO. LUBUK KAWAH LRG. SALIM BATUBARA NO. KEPANDEAN JL. 13/03 KEL. MAYOR RUSLAN RT/RW 13/06 JL.5 NO. A. 47 RT/RW. KHA. 6768 RT/RW 22. 2484 RT 046 RW 10 SU I JL. A. SEDUDUK PUTIH NO. BUKIT KENTEN LRG. 521 RT.13 KEL.102 RT/RW. DR. 01/01 JL. 15/05 JL. KACA PIRING NO.9 JL. 06 SUKABANGUN JL. 8 ILIR JL. SUDIRMAN NO. ANGKATAN 45 LRG.JL. 45 RUKO TAMAN MANDIRI D1-1 RT 22 JL.525 JL. LUMPUR I NO.7 RT/RW. LRG. 1270 RT/RW. 2040 RT 26 RW 7 KEC. 122 RT 07 23 ILIR JL.28 RT/RW. 225 JL.117 RT. 147 RT/RW. 1092 A KEL. 20 ILIR JL. 15 ILIR IT 1 JL. 46 RT/RW. DEMPO DALAM NO. VETERAN NO. 1186 RT/RW. DI. TUGU MULYO NO.51 KEL. 16 RT 35 JL. BRIG. 184/178 RT/RW. HANGTUA NO. SILABERANTI NO. 26/09 JL.23 JL. 15/05 KEL 20 ILIR JL. YAYASAN 1 NO. KADIR NO. NIBUNG NO. 4296 KEL. SEGARAN VII NO. 5543 RT/RW. TIRTA MULYO RT. SAKO JL.A. SERSAN SANI KOMP. 24/09 TALANG SEMUT JL. 23/06 JL. 551 RT 20 KEL. DEMANG LEBAR DAUN JL. YANI LRG. PANGERAN IT I JL. KARYA NO. 40 KEBUN BUNGA JL. 4. 23/08 JL. 2060 RT/RW. 22/08 KEL. 56 RW.72 RT/RW. 39 RW.4 RT/RW.1301 SEI. TUNAS JAYA III NO. 32/11 JL. DR. 1312 RT/RW. HASAN KASIM RT. AZHARI LRG. 13 ILIR JL. SUKABANGUN 2 RT/RW 35/7 JL. 17 SAKO JL. TUNAS YAJA I NO. ANGKATAN 45 RUKO MANDIRI BLOK B2 NO.11 RT/RW. VETERAN LRG.07 JL. SYECH ABDUL SOMAD NO. DWIKORA LRG. AUR NO. KEMUNING JL. 16120 RT/RW. FAQIH USMAN NO. 08/02 JL. 9 ILIR JL. KASNARIANSAH NO. MAY. 114 RT/RW 01/01 JL.09/06 JL. 29/09 JL. 20/07 20 ILIR .

27 JL. 564 RT. ARIO DILLAH IV NO. 2 B JL. YANI NO. 20 ILIR JL. 27 JL. KI RANGGA WIRO SINTIKO NO.A RONI NO. 30 A RT 20 A KEL. ARIO DILLAH IV NO. KARYA 3 JL. ARYO KEMUNING JL. A 7 NO. SUDIRMAN 37 C KEC. TAIPENG NO. 3 JL. KALIDONI INDAH PERMAI BLOK. PDAM KOMP. 26 RT 45 JL. KASNARIANSYAH NO. JEND. DWIKORA 1 NO. AIPTU WAHAB NO. JEND. SIMARAGA LRG. 4 JL. INDAH JAYA NO. PAKJO JL. SEDUDUK PUTIH I KOMP. GRIYA PRUMNAS TALANG KELAPA BLOK. 2321 RT/RW 62/1 KEL. SUKARAME PATRA PERMAI JL. 24 JL. SAYANGAN NO. DR. 31 RT 32 JL. JEND. MITRA PERMAI BLOK. 16116 RT/RW/ 20/7 20 ILIR JL. WAHANA INDAH NO. LETTU KARIM KADIR KOMP. SRIWIJAYA BLOK. SAMPURNA RT/RW 42/12 LOROK PAKJO JL. RUDUS KOMP. 3912 RT 53 JL. SUKARAME JL. SINTRAMAN JAYA NO. Q 16 JL. 22 LANTAI 3 NO.JL. DI PANJAITAN LRG. GRESIK NO. 3 RT. 45 LRG. DWIKORA I LRG. MESJID II NO. 17 JL. IT 1 JL. 32/11 KEL. BENTENG BLOK H NO. KOMP. 1652 JL. ANG. PEMIRI NO. J-27-G KEL. 17 JL. BURLIAN NO. 8 JL. B JL. 1/1097 RT/RW 16/06 JL. 20 ILIR JL. BURLIAN NO. 20 ILIR IT I JL. ALAMSYACH RATU PERWIRA NEGARA NO. KOL. 2321 RT/RW 2/1 KEL. 9 ILIR JL. TANJUNG KARANG NO. 07 RT/RW. 1858 JL. 66 LRG. PETANANG NO. 1358 RT 26 SEI PANGERAN JL. 33 RT 031 RW 07 BUKIT SANGKAL JL. DEMANG V/31 RT/RW 45/13 KEL. KOL. 25/10 JL. 5 RT/RW. LINGKARAN 1 NO. PIPA REJA LRG. 01/01 KEL. 86 JL. TIGA PUTRI BLOK. 745 KEL. 312 JL. A NO. 47-E RT/RW. RAWAJAYA NO. JEND SUDIRMAN NO. HAKIM NO. LETNAN JAIMAS LRG. SUDIRMAN NO. ANGKATAN 45 LRG. SUKADARMA 3 NO. 10 RT/RW. B NO. 14 RT/RW 9/6 JL. 18 RT/RW 47/18 SAKO JL. 7/3 2 ILIR JL. ALANG ALANG LEBAR JL. 8 ULU JL. SEPAKAT NO. 10/3 JL. H. PENDAWA NO. 304 A RT/RW. 08 JL. 1551/28 JL. 06/02 . RADIAL ATAU RUSUN BLOK. KOLONEL ATMO LRG. JEND SUDIRMAN NO. 2501 RT/RW. 265 RT 6 RW. 3 KEL. SERSAN SANI LRG. MANGKUNEGARA LRG. 42/12 JL. 121 RT/RW. MERAKSA NO. 1 RT/RW 19/07 KEL. TUNAS HARAPAN II JL. 20 ILIR JL. H. 20 ILIR JL. SAMPURNA 1 NO. VETERAN NO. 3433 C KEL. 494F RT. MP. H. MANGGA BLOK. A. ANG. LOROK.

MAYOR RUSLAN NO. 2907 JL. SERUMPUN BUNGA SERAI LRG. 19 JL. JEND SUDIRMAN NO. 1636 JL. JEND. 29 JL.44/564 JL. ILIR BARAT I JL. 92 JL. 05/02 JL. YANI LRG. JEND. PANGERAN SUBAKTI NO. MAYOR. FAQI USMAN NO. AHMAD YANI LR. MAYOR RUSLAN NO. 37 8 ILIR JL.2 RT.20 JL. 4 RT. SILABERANTI UJUNG RT. KARYA BERSAMA NO.62 KEL. 1 ULU SU I JL. 03 JL. SUDIRMAN KM. RATU SIANUM LR. AKOL. H. VETERAN NO.1122 KEL. 15 RT. 11 KEC. AHMAD YANI LR. BERLIAN NO. BDN NO. 3 KALIDONI JL. MASJID NO. 44/564 JL. SUKAMTO LRG. SMB II NO. GERSIK NO. 3 NO. MAYOR SANTOSO NO. GOTONG ROYONG NO. 12 JL. LEMATANG NO. 1124 ILIR JL. RUSLAN NO. SUDIRMAN NO. 118 RT 2 BUKIT SANGKAL JL. 7/13 ILIR JL. 26/118 BUKIT SANGKAL JL. 300-301 JL.49 C JL. A. GOTONG ROYONG NO. 20 JL. A. 571/ IA-9 JL. SUKARAME INDAH BLOK. PEGANTINGAN NO. 2937 RT/RW. 50 JL. 5486 F PALEMBANG JL. 02/03 JL. 515 RT. KAMPUS BLOK F NO. 1/70 DESA LINGGAU TJ. 04 JL. 365/44 A JL. 27 RT. GOTONG ROYONG NO. 20 ILIR III JL. 20 ILIR JL. 09 JL. 10 JL.JL. IT. 1010 . BUKIT BATU NO. 2 JL. RESIDEN A. JEND. SUDIRMAN NO. 542 JL. A. TEMBUS PATAL PUSRI NO. PERTAMINA JL. 4 RT. BASUKI RAHMAT NO. LETKOL. ROZAK NO. 510 JL. PASAR 16 ILIR LR. 24 JL. JEN. ISKANDAR D. 24 ILIR JL. MAYOR ZEN GEDUNG DAPENSRI LT. 395 D RW. 15/6 JL. 20 A KOMP. ANGKATAN 45 RT.15 RT. 3138 KEL. SMB II NO. PHDM VI PERUM PHDM INDAH NO. 16 JL. R. 26/118 RT/RW. SEDUDUK PUTIH NO.147 RT/RW. ROZAK NO. JEND. VETERAN/MENUMBING NO.29 KEL. 2907 JL. GOTONG ROYONG NO. RESIDEN H. JEND. ENIM JL. B4/1 RT. 11 JL. TAPAK LEBAR NO. 1119 KEC.1 NO. SUDIRMAN NO. ALI GATMIR NO. LUNJUK JAYA NO 71 RT. SEROJA 3 NO. PANGERAN SIDO ING LAUTAN NO. CANDI WELAN NO. 6 JL. H. SARINGAN UTAMA NO. 07 RW. I JL. JEND. YANI LRG. KOMP.

17 ILIR JL. KOMP. KOL. 3837/195 KEL. 430 KEL. 12 RT. 53 JL. BUKIT SANGKAL JL. 1765 JL. R. PATRIA II NO. MASJID II NO. 426 C KEL. ABDULLAH NO. ATMO NO. MASJID NO. RT/RW. KOL. ATMO NO. TIRTA MUSI 30 ILIR JL. 12 JL. 9 16 ULU JL. ILIR TIMUR JL. HANGTUAH NO. 25 RW. 70 KOMPERTA PLAJU JL. 12 KEL. 27 JL. SERSAN WAHAB NO. 26 ILIR JL. 2223 JL. C-16 RT/RW. 17 RW. 2195 JL. TP. 858 C KEL. 6 KEL. 152 B JL. BAY SALIM NO. 10-6 RT. KOL. 7 A KEL. TAMAN SISWA NO. 2069 H. TIRTA GARDEN NO. 15 RT. DUKU KEC. SUKAMTO LRG. ATMO NO. 8 JL. MASJID II RT. SEDUDUK PUTIH NO. TALANGSEMUT JL. LET. BANGAU NO. 42/10 KEL. 30 RT. CUT NYAK DIEN NO. 29 KEL 8 ILIR JL. 24/9 JL. MERDEKA NO. KARYAJASA II NO. 12 JL. 17 ILIR JL. KOMP.5 KEL 20 ILIR . KAP. 7/1765RT. MALAKA III NO. 5 KE. MUKMIN NO. ABIKUSNO COKROSUYOSO NO. 15 ILIR JL. 433 B/1185 IT I JL. 1 PLG JL. 9 ILIR JL. 4 KALIDONI JL. 9 A LT. 52/318 JL. RAJAWALI NO. 318 RT. BASUKI RAHMAT NO. KARYA JASA II NO. 50 KERTAPATI JL. CEMPAKA GANG RAKYAT NO. 1004 C JL. DEMPO LUAR NO. VETERAN NO. KOL. VETERAN NO. 4 JL. 16 RW. 6 JL. MULTI WAHANA JL. RAMBUTAN NO. BERINGIN NO. 20 ILIR JL. 8 JL. 8 ILIR JL. ISWAHYUDI NO. 16 KEL. 1858 JL. RUSTAM EFFENDI NO. 173 JL.JL. KOMP. D1/59 JL. 20 ILIR JL. PERDA BLOK. JEND. 5/6 RT/RW. 17 E/132 RT. 12/5 18 ILIR JL. LOROK PAKJO JL. 40 KOMP. TP.ATMO NO. 43 RW. 430 RT. ROZAK NO. ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. BERINGIN JANGGUT NO. SUKARELA LRG. 77 RT. A. LETKOL ISKANDAR IBP BLOK. 09 JL. ANGKATAN 45 NO. 29 JL. BAY SALIM NO. VETERAN NO. KOL. 4 JL. 30 JL. 83/28 KEL. SIRNA RAGA LR. 11 RT. 3 JL. D1 NO. RUSTAM EFFENDI NO. ROZAK NO. RESIDEN A. 12 RT. HANGTUAH NO. ATMO NO.

ALANG-ALANG LEBAR JL. 1 JL. 37 JL. GERSIK NO. BAMBANG UTOYO LRG. GARUDA PUTRA II C-46 KEL. 57 RT/RW. LETKOL ISKANDAR KOMPLEK ILIR BARAT PERMAI BLOK. I JL. 5 JL. C NO.JL. A. KEBUN BUNGA KOMP. LANGGAR NO. 52 RT/RW. 426 RT/RW. 155 RT.799 JL BUKIT KENTEN NO. RUKUN NO. 1683 KEL. PAKIS NO. MANGKUNEGARA NO. BURLIAN KM. PELTU. SEHATI I NO. 20 ILIR SMB II NO. 72 SAKO JL. PATIN 6 BLOK. BETUNG JL. YOS SUDARSO LRG. BILAL NO. 880 JL. K. 06 JL. R. 16/6 JL. 3 KEL. JEND. DEMANG IV DEMANG LEBAR DAUN BLOK. DESA BUKIT NO. KOMP. 16 GANDUS JL. 593 RT/RW. SUNGAI PANGERAN JL.A. 14 JL. SEI. VILLA ANGKASA PERMAI NO. MUSI RAYA NO. KOL. 8 KEL TALANG AMAN JL. I JL. 20 ILIR IT. SUPOMO NO. 51/ JL. JAYA NO. 12 RT. VII RT/RW. 16 RT. ATMO NO. 2 ILIR JL. 12 KEL. 21/9 JL. 77 PALEMBANG JL. 3106-B RT/RW. MANGUN JAYA NO. PAHLAWAN JL. KARTOWINANGUN LR. DWIKORA II YKP NO. 16 JL. 9/2 JL. SWADAYA NO. PANGERAN ANSARI LRG. BUKIT BUNGA INDAH KOP. CAHAYA INTAN RT/RW.365 RT. 41/16 JL. 22/9 KEC. 21/8 KEL. BUKIT SEJAHTERA BLOK. 7/3 JL. 14/1 KEL. SIDOMUKTI NO. SUMUR TINGGI II NO. 26 KEL. BU NO. 2295 C JL. TULUS YAYA NO. 16 ULU JL. GERONG GANG. M. H. SLAMET RIADI NO. DR. WAHID HASYIM NO. 10 JL. 11 JL. 3433 C KEL.RW. SUDIRMAN NO. 28 JL. PERUM PONDOK BOUGENVILLE D-17 MP. BALAYUDHA NO. 9 KEL. KARYA II NO. ISA LR. KAP. SUKARAMI JL. 149 JL. 50/19 JL. ENIM RAYA NO. 11 RT/RW. MAY SALIM BATUBARA NO. RACHMAN THALIB NO. 117 KEL 11 ILIR JL. CC NO. 1855RT. 16 ULU PLG JL. SUKAMTO LR. RSS GRIYA HARAPAN BLOK. 44 KEL. 15 RT. VETERAN LRG. . 383/I KEL.KOPM. BALAI JL. 40 RT/RW. 8 NO. YANI NO. 8 ILIR JL. BU NO. GERSIK LRG. 4 NO. KOL. 06 JL. 1139 RT. DR. JEND. SIARAN KOMP. PROF. SEDUDUK PUTIH KOMP. 14 KEC. RABANI KADIR LRG. 49 JL. 7 JL. KOMP. LR. BUKIT SEJAHTERA BLOK. VETERAN NO. 9 ILIR JL. 38 RT/RW. MASJID NO. 28 JL. 7 PLG JL. TUNGGAL II RT. P. ISWAHYUDI NO. PER. BUKIT SEJAHTERA BLOK.H. TAMAN ANGGREK NO. 23 JL.

496 RT.A. KI. 730 B JL. 4357 JL. AKBP H. LANGGAR NO. 773 PALEMBANG JL. 38 JL. 2 JL. 41 JL. PASAR 16 ILIR LR. 833 KEL. TAQWA NO. 24 ILIR JL. SUDIRMAN LR. BDN NO. MERDEKA LRG. 11 JL. MUSI RAYA BARAT NO. SIALANG SAKO KENTEN JL. SUNGAI SELAYUR LR.120 JL. 8002 JL. KENTEN PERMAI I N_11 RT. DEMPO LUAR NO. RUSTINI NO. BURLIAN NO. 270/498 JL. RANI NO. H-4 RT. PADANG SELASA NO. YANI BUMI PUTRA SRIWIJAYA G-22 JL. 451 D PALEMBANG JL. 165 RT. 1753 A JL. KAP. 739 JL. 3 RW. 543 JL. WAHANA NO.UMAR NO. 6 KEL. KOMP. 28 RT. 1298 RT. KOL. H. VETERAN NO. BINA WARGA NO. SOSIAL LR.A. GRIYA PRAJA ANUGRAH BLOK. YANI NO. SEI SELINCAH JL. 51 JL. PUTRA NO. MEROGAN NO. A. MANGKUNEGARA NO. 78 RT. 11 JL. 34 JL. DI. YANI LRG. 23 RT. 7 ULU JL. A. JEND. 351 JL. BASUKI RAHMAT NO. 34 RW. 7 ULU JL. KELUARGA I NO. 176 JL. A. 1222 JL. LAUT WIRANTO NO. 1 JL. A-4/200 RT. 22 JL. SEGARAN NO. DI. 9 ILIR JL. PANJAITAN LR. RADIAL BLOK D1 NO. YANI LR. RE. PANJAITAN NO. CEK SYECH NO. 14 JL. SEI SERUJU NO. A. 418 B/2 JL. JEND. 2 JL. 40 RT. 26 RW. 200 RT. 447 KEL. 5-6 LT II KEL. SEI GERONG NO. D-4 NO. 48 KEL. 1. LETKOL ISKANDAR NO. PENDAWA NO. VETERAN LR. 31 KOMP. DEMANG LEBAR DAUN NO. MP. MAY. ANGGREK BLOK Z JL. IBP PALEMBANG . 121 JL. KOMP. 02 JL. DUA BERSAUDARA NO. 83 JL. BENDUNG NO. AMILIN NO. 2 JL. KALI PASAR NO. YANI NO. MASKAREBET BLOK A I/20 JL. JEND. MESJID LAMA NO. MUSI RAYA BARAT NO. H. KOL. 09 JL. PUNAI NO. ATMO NO. KOMP. 4 RW. MARTADINATA NO. 1677 JL.JL. GRIYA HERO ABADI JL. 3 RT. 499 RT. 17 JL. JEND. 5 RW. 571 JL. 529 JL.

241/1072 SUKABANGUN JL. 20 ILIR JL. KOMBINASI NO. 31E JL. VETERAN NO. SALIM BATUBARA NO. AKBP CEK AGUS NO. LINGKARAN I / DEMPO NO. 1866 JL. BATU DUA NO. LETKOL ISKANDAR NO. 1052 RT 15 RW 05 JL. ROZAK NO. 1128 KEL. BAMABNG UTOYO NO. MAY. LETJEND. 29 KEL. DAHLAN NO. VETERAN NO. AMAN JL.09 RW. BENDUNG INDAH II NO. JEND. TERPEDO NO. RESIDEN A. BUKIT SEJAHTERA BLOK BQ-05 RT 14 JL. KI MEROGAN NO. 20-C RW. 597 / 213 JL. 40 RT 17 RW 05 2 ILIR JL. ATMO NO. H. TAQWA LR. 1698 KOMP. 017 JL. 26 PALEMBANG JL. 40/349 PALEMBANG JL VETERAN NO. 20 ILIR DI JL. SARI II NO. ISKANDAR NO. 27 B PALEMBANG JL JEND. KOL. LANGGAR NO. SUDIRMAN NO. KOL. SUDIRMAN NO. KHA. VETERAN NO. 03 JL. 681 KEL. 30 . 07 JL. 90 RT 53 JL. 10(1210) PALEMBANG JL. TL. 04 RT 01 JL. BURLIAN NO. KOL. SEMUT JL. DEMPO LUAR NO. BREBES NO. ONGLEN NO. LETJEN BAMBANG UTOYO NO.11 JL. 622 A/2 LR. IT I JL. URIP SUMOHARJO NO. 277 RT 07 RW 01 JL. 369 KEL. BRIGJEN HASAN KASIM NO. MANUNGGAL IV NO. 48 RT. BUKIT SANGKAL JL. 07 RT 10 KEL. 20 ILIR DI KEC. TEMBESU NO. KOL.JL. 27 RT. 25 RT/RW 38/13 JL. 3 ILIR JL. 1013 JL. RATU SIANUM LR. 2314 JL. 16 ILIR JL. TUNAS JAYA NO. 60 JL. KOMP.TJ. 31 B JL. 385 D JL. 1290 RT 017 RW 05 KEL. 12A RT 26 JL.12 PALEMABNG JL. 1127 RT 16 RW 04 KEL. 23 TL. INSPEKTUR MARZUKI LR. 296-III JL. BURLIAN KM 6 NO. VETERAN NO. 6857 PALEMBANG JL. ATMO NO. TEMBESU NO. TGH NO. H. 40 JL. SEDUDUK PUTIH NO. PT PUSRI SEI SELAYUR PALEMBANG JL. VETERAN NO.

1866 PALEMBANG JL. 2147/401 KEL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 346 JL. 28 JL. BUKIT SEJAHTERA BLOK A NO. SALIM BATUBARA NO. MAY. KOPRAL DAUD NO. 553 KEL. 20 ILIR JL. BRIGJEND ALAMSYAH RATU PRAWIRANEGARA NO. PRODUKSIM NO. 7 JL. 1619 RT/RW 29/08 JL. 05 KEL. LUBUK KAWAH RT / RW 57/13 JL. MUHAJIRIN NO. 2468 JL. RADEN AKIB/MASKAREBET NO. JEND. 20 ILIR KOMP. 9 JL. KEBUN BUNGA LR.JL. SUDIRMAN NO. SERSAN SANI BLOK B NO. TRITON NO. 6 B1 . BUKIT LAMA JL.

GERBANG KENCANA Total CV.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total CV. ASWAN Total CV. Citra Abadi Total CV.Pemenang PT. Chandra Buana Total CV. PUTRA REMAJA Total CV.ChandraKirana Total cv.JERUJU MANDIRI Total PT. AA BERSAUDARA Total PT. ANDI MUSI Total PT. MERAKSA RAYA Total PT. djoewan indah Total cv. LANGGENG BERSAMA Total CV. fahmitra rahayu Total PT. komba putra perkasa Total CV. DAMASCOS Total cv. Mega Utama Medica Total PT. Perdana Abadi Perkasa Total CV. PAKU ALAM Total PT. KARYA BERSAMA Total PT. BENI JAYA Total PT. EGA CITRA LESTARI Total PT. EMPAT PUTRI Total PT.sinar terang Total CV. MARANTAMA Total CV. DWI URIP Total CV. INSAN ANUGRAH Total PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total PT. FRACHMADYA Total CV. Total Musi Lestari Total CV. BUDI BAKTI PRIMA Total PT.tunas harapan Total CV. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total CV. Alpin Karya Total PT. PROPITA OSAKA EPRA Total CV. SINAR Total PT. Bangun Tanah Air Total pt. CAHAYA BARU Total PT. DIAN PRIMA ABADI Total CV. KUSUMA ARTA ABADI Total CV.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total CV.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total PT. NUSA ABDI UTAMA Total CV. HARAPAN SENTOSA Total cv. TRIDA SARANA Total PT.DAYA GUNA SEMESTA Total .

BERKAT Total CV.s abadi Total CV.MUSI PEK Total PT. BANGKULAH JAYA Total CV. SINDY GROUP Total CV. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total PT. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total cv multi usaha utama Total CV. DELIMA INDAH Total GUMAY JAYA Total cv young brothers Total PT. AGATHA JAYA MANDIRI Total PT. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total Cv. NABILA Total PT. FLAMBOYANT Total RIZKI KURNIA Total EXCON CONTRACO Total PT. METRO JAYA INDAH Total CV. DUA PUTRA Total CV. Rizky Utama Total CV TUNAS KARYA Total CV. SHELON Total CV.TAUFIQ Total PT. Dua Saudara Total CV. Matra Perkasa Utama Total PT.AGUNG PUTRAWAN Total CV. Aditya Jaya Total CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total CV. Tri Bhakti Prima Total CV. CITRA SAHABAT Total CV. DINAMIKA Total CV.asepputra Total CV. KELINGI RAYA Total PT. KURNIA Total cv marvel. CONNECTRA UTAMA Total . MANUNGGAL JAYA Total PT. BERKAT SURYA PERMATA Total CV.HASTOMULYO ADIPRIMA Total CV. BANIAH RAHMAT UTAMA Total RAKSA Total CV DHARMA KARYA DHIKA Total PT. BINA BARAGA PALEMBANG Total PT.MITRA BISNIS Total PT. PANDAWA MAJU JAYA Total CV.CV. CAHAYA Total cv. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Cv. PHARMA KASIH SENTOSA Total CV.

cv Total PT. SRIWIJAYA KARYA Total Cv.Vilar indah Perkasa Total PT.KARYA DWI PUTRA Total PT. PRATAMA YUDHA Total CV. Utama Jaya Total CV MUDA KARYA Total CV. Indotrans Data Total CV AMONGSELLA Total CV. SUMBER SARANA Total PT. PUTRA CIREMAY Total CV. Dua Putra Aditya Total CV.usaha mulya Total CV TELAGA DINAR Total Indah Karya Nugraha Total PT. hegar pratama Total CV. AGTHA KENCANA Total CV. TANJUNG LAPAN Total CV. GAJAH MADA SARANA Total ALDO PERMAI Total PT.BUANA ABADI Total PT.JESSICA PERMATA Total CV. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total CV. TIGA PUTRI KENCANA Total CAHAYA ZIA Total PT. REGINA LINTAS PERSADA Total CV SABDA MOTOR Total CV.DIMER ALDAS Total CV.MAINMORA GUMENTA Total cv. KARYA BAKTI Total AGSIWA ILLAHI Total PT. Iqbal Perkasa Total CV. MUTIARA ALAM Total PT.MARSINAR Total CV TARMAN SARANA Total CV. BAYU PRATAMA PUTRA Total PT. WAHANA TANAH AIR Total CV.Tiga Wijaya Total NANDA & CO Total rawai sakti Total keefa bangun persada. GANESHA Total . YUSMELI JAYA Total CV. UJAN MAS ABADI Total CV. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total CV.IRVAN PERKASA Total PT. Fatira Total CV. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total CV.

ALFA AMIN UTAMA Total TRI BHAKTI JAYA. TEPIAN BENDUNG Total CV. LIMA PUTRA Total CV.FAMILIA & CO Total PT. SKY CORBIA Total cv. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total CV. LYZAWA KRIDYA Total CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total CV. MARINI Total TERETES Total CV. TRIO'N MANUNGGAL Total .TAMBUN JAYA Total CV. CEMERLANG ABADI NUSA Total PT. GARMUSAN Total CV. Sukses Bersama Total bintang raksa karsyatanzia Total CV.tosa Total Cv Sinar Mulia Sejahtera Total PT. BAGUAY JAYA Total CV. ARGANA KENCANA Total CV. INSAN SEJAHTERA Total CV. PRIMA MULTI DIMENSI Total CV.CV. NUR Total CV. SPA REKOM MANDIRI Total CV. CV Total CV. KAMBOJA Total CV. YOGA PUTRA Total CV. KARYA MAJU Total KARYA SEJATI Total CV.ianputra Total CV. ADE ABADI Total CV.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total CV.INGIN JAYA Total CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total CV.BASUKI RAYA Total PT.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total CV. PRIMA INDAH Total CV BENING WIJAYA Total CV. MELATI Total South Jaya Mulia Total CV. SARANA PALOGADA Total CV. LANGGENG BERSAMA Total CV.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total pt. AKBAR WIRAJAYA Total CV.PASIR HITAM Total CV SERUMPUN Total CV. KAPITA JAYA Total CV.

RASNA Total CV.telaga punggur Total ghani abadi Total cv. JAYA PRIMA Total CV. ANDIFA SRIJAYA Total CV. sandy dewa Total PT. Prisma Rekayasa Total cv jala sutra Total CV JASA KAWAN Total cv. BERINGIN RAYA Total CV. LEBAT Brothers Total CV. DINITAMA KENCANA Total CV. MODULASI UTAMA Total Cv. PRIJAYA Total CV.ADEVATI MITRATAMA Total CV. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total TRI ARTHA JAYA. MAS PRIMA SEMESTA Total CV. POORD Total CV. TRIKARSA TEHNIKA Total CV. USAHA MANDIRI Total Cv. WIJAYA MUDA Total PT Telekomunikasi Indonesia. Azta Kirana Total CV.BAMULIH JAYA Total PT. TIGA SAUDARA MANDIRI Total RIA Total CV. FAJAR SELATAN Total CV. AREM JAYA Total CV. SERA MEDICA Total CV. CV Total CV. Cahaya Makmur Total . BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total CV. AN-NAHL Total CV.AB YUNIOR Total PT. Tbk.CV. Total CV. AHBA MULIA Total PT. BENNI PERMAI Total MARDHON PUTRA Total PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total pulau utama Total Yudha Sarana Utama Total CV.jaya indah lestari Total CV. VICI GROUP Total PT. PUKAT KONSTRUKSI Total CV. PUTRA GEMILANG NIKOM Total CV.ADI MULIA Total PT. Iskandar Total cv. SEMBAWA Total PT.

BANGKA CAKRA KARYA Total PT. ABDI SEJAHTERA Total CV. WAHYU PRATAMA Total CV. Rizky Keluarga Total CV. TITIAN Total CV. AMELIA JASA PRIMA Total CV. PALKEM Total CV. BAHANA CIPTA Total CV. SINAR JAYA Total PT.Putra Mandiri Total CV.CO Total PT.KURNIA & FAJRI. JUNG JAYA Total CV. KORINDO KARYA Total CV. SARI KARYA Total CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total PT. PUTRA MUSI PERKASA Total anugrah indo lestari selaras Total CV PANORAMA INDAH Total CV PETUALANG SAKTI Total CV SELATAN JAYA Total cv wijaya motor Total CV.ATMA KARYA Total CV. AGUNG SEJATI Total CV. SERIBU SATU NIAN Total CV. ABEL WIJAYA Total CV. AIDIL PUTRA Total .CV. Putra Perdana Total PT. TRI REKA BANGUN Total CV. MEDIA MUBA Total CV. JAYA ING LAGA Total CV.KURNIA AGUNG Total CV. Mitra Prima Utama Total CV.TANIA MANDIRI SENTOSA Total CV. AGUNG MULIA Total CV. MASAGI Total CV. SETIA USAHA Total CV. FIRMANSYAH Total CV.BUDIUSAHA Total PT. Athifa Total CV. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total CV. Bunga Asa Total PT. Graha Citra Rekayasa Total CV. REHAB BANGUN KARSA Total LAWETA Total CV. LINGGAU PUTRA Total PT. WAHYU MANDIRI 2002 Total CV. SINAR TENANG Total CV.

Jaya Buana Total CV. nadema Total OSA DENANDA Total CV. PBSA Total CV. PUTRA SULUNG Total cv. KAYLAH UTAMA Total cv. MENARA GADING Total cv.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total CV. diana concern Total CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total CV.LAMGUBA Total cv. SARANA PERKASA Total PT. FADEL PUTRA Total CV. Budi Utomo Total PT.PUTRI GUNUNG Total CV. NETA JAYA PERDANA Total CV.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Linas Konstruksi Total CV. SELANANG ANUGRAH JAYA Total cv. Sari Brothers Total BUMI KITA Total CV. ANDY PUTRA Total tricipta Total adel putra Total CV.PATRA PERSADA NUSANTARA Total CV.HIKMAH BERDIKARI Total cipta mandiri consultant Total CV. CENDANA INDAH PERKASA Total Profil Studio Arch Total CV.Pantja Gunung Total CV. TIGA PUTRI Total CV.artha muthia Total CV.CV. ALGA Total CV. DAMAI SEJAHTERA Total CV. Family Total Cv. MILENIUM Total CV. PUTRI KEMBAR Total DWI ANGURAH ILAHI Total CV.artha agung mandiri Total CV. Talenta Indonesia Prima Total CV. KUROGO SAKUMU Total cv. KUNCI SARI Total CV. SATYA KARYA MITRA Total . REZA PUTRA Total CV.ranggamafthofadhil Total RAJAWALI Total CV. BINA INSAN MANDIRI Total CV.

TAMBAR SARI MANDIRI Total . Tedmond Fibre Glass Total CV.cv gunung kencana konsultan Total ADI GUNA PUTRA Total CV.

579.00 5.865.000.264.00 5.00 5.244.200.000.00 5.800.000.797.000.594.311.00 7.000.500.355.500.000.000.00 9.941.00 6.620.100.000.000.000.00 6.321.000.00 7.000.366.000.852.600.902.536.000.995.764.00 10.632.000.943.600.000.000.00 8.000.195.000.000.00 15.00 5.00 5.290.000.000.000.00 14.820.925.000.600.00 6.994.00 5.000.00 8.00 9.790.880.000.940.000.000.400.00 .000.356.600.00 7.470.440.600.880.000.000.000.486.000.600.00 6.000.255.600.700.000.760.000.600.015.000.000.000.00 5.00 7.290.000.554.925.00 9.000.000.00 7.000.000.000.000.Pagu Anggaran 23.00 14.00 5.00 7.000.000.000.245.000.900.000.000.00 11.450.481.00 6.249.554.00 5.00 11.00 5.000.404.250.00 8.939.00 4.000.016.665.600.280.250.000.00 18.000.000.00 12.088.00 8.000.000.000.00 10.202.00 7.596.00 4.940.00 9.00 7.000.580.000.857.000.00 6.00 6.014.206.

000.000.000.00 3.000.044.750.000.00 2.00 3.000.000.130.000.000.00 3.00 3.000.789.000.000.200.617.000.818.000.955.000.000.679.665.440.750.940.600.000.200.472.000.940.502.000.00 3.000.860.00 3.940.328.00 4.620.000.400.00 2.00 3.000.000.000.00 3.00 3.00 3.00 4.000.000.000.653.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.000.00 2.00 2.000.000.000.955.000.000.4.300.00 3.00 4.500.00 3.000.000.000.750.000.940.600.00 4.00 4.000.00 2.00 2.000.000.529.00 4.000.000.380.000.940.00 4.000.360.355.000.356.00 4.000.00 2.000.00 3.00 2.715.000.000.500.00 3.200.700.000.940.000.000.00 4.000.00 .660.00 4.000.000.00 4.00 3.381.000.000.000.000.015.000.550.000.000.180.000.000.000.000.00 2.000.440.900.000.000.820.000.517.522.761.616.000.749.360.505.00 3.995.822.499.00 3.750.600.500.00 4.000.00 3.00 3.050.815.00 3.000.000.000.950.600.

000.955.000.600.000.000.318.400.000.715.000.000.000.000.500.000.000.300.000.000.00 1.00 1.000.000.740.000.719.000.000.00 1.282.600.000.831.000.600.00 1.175.000.000.00 2.400.000.00 1.385.988.00 1.000.00 1.000.00 1.000.000.00 2.049.000.00 1.000.00 2.00 2.000.920.940.00 1.00 2.000.040.000.096.587.855.00 1.00 1.00 1.661.384.00 2.000.100.000.000.000.000.200.740.00 2.388.000.00 2.200.947.420.000.000.000.590.00 2.000.668.974.00 2.030.00 2.000.000.574.00 2.000.000.00 1.000.000.110.725.00 1.010.000.000.000.600.00 1.650.000.000.000.00 1.00 2.629.00 1.355.000.500.000.00 1.000.00 2.00 1.000.00 1.00 2.00 2.00 .940.000.00 1.440.000.600.940.000.00 1.600.00 1.00 2.000.000.640.00 1.355.00 2.340.000.000.000.900.505.659.846.000.000.00 2.000.000.740.000.000.000.000.000.380.000.2.000.000.00 1.00 2.952.000.000.

00 1.098.000.000.000.000.300.206.000.000.000.100.000.000.00 1.331.00 1.00 1.100.000.000.350.600.000.000.000.000.460.040.600.800.095.000.465.000.500.250.000.00 1.192.140.394.000.00 969.349.069.000.00 1.00 1.000.020.600.000.108.00 1.000.000.416.00 1.200.000.00 1.000.800.000.509.600.00 1.000.00 1.000.140.058.000.099.440.600.00 1.000.000.00 .00 1.00 1.00 1.500.000.000.219.000.246.000.329.00 1.00 1.00 1.00 1.925.600.000.505.000.000.000.00 969.000.000.000.00 1.00 1.00 1.00 1.600.000.600.000.000.457.480.140.000.014.500.00 971.00 1.229.000.000.00 1.000.520.064.000.776.334.329.179.00 1.000.205.329.00 1.000.000.000.000.000.00 1.000.000.460.000.00 1.600.00 1.000.546.600.00 1.00 1.329.000.848.00 1.000.360.00 1.000.00 1.000.000.150.00 1.00 1.540.004.000.800.600.00 1.1.039.00 1.00 1.00 1.000.00 1.

00 960.00 694.00 960.600.00 860.00 .00 745.000.00 690.000.107.000.000.00 739.000.00 924.000.224.000.00 748.000.000.193.000.00 760.000.500.830.000.600.000.000.000.500.000.000.600.00 795.00 660.00 900.600.00 680.000.000.000.000.000.000.000.000.00 652.00 680.00 739.600.000.00 860.00 726.00 960.000.00 900.965.600.556.000.000.00 880.00 965.00 860.000.000.00 770.000.000.00 877.000.00 860.000.00 727.00 960.000.000.000.000.200.000.00 828.000.600.00 896.00 860.00 760.00 810.000.000.000.00 680.000.00 800.000.000.000.000.134.000.000.00 919.000.200.000.00 660.000.000.000.000.00 710.000.00 844.00 964.000.00 860.000.00 900.100.000.000.000.00 960.000.000.00 960.000.000.000.010.000.000.000.000.000.000.00 692.000.

000.000.000.000.400.000.000.00 445.600.00 596.000.000.000.00 536.00 460.000.000.732.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.00 596.750.000.00 475.000.00 375.050.00 480.000.00 573.00 448.000.278.000.00 376.00 376.000.000.600.000.500.000.000.000.00 369.000.000.000.00 369.000.00 596.000.000.000.000.000.00 375.600.600.00 596.750.00 600.000.00 475.00 479.000.725.000.00 475.000.00 596.000.000.000.000.000.000.00 596.00 .000.00 369.000.000.000.00 369.000.00 535.649.750.440.00 610.600.000.000.00 449.000.600.00 375.000.000.000.00 596.00 475.000.00 596.00 580.000.00 594.000.00 369.00 475.127.00 405.00 560.000.000.00 596.00 600.00 528.000.00 500.000.00 475.000.000.00 376.600.000.00 369.600.000.000.00 507.000.

600.000.850.000.000.000.000.00 198.00 320.000.00 297.000.369.000.00 325.00 262.120.000.000.00 369.00 200.600.000.000.000.00 209.00 325.000.000.000.00 225.000.000.600.00 237.000.000.000.000.00 269.00 369.600.000.00 187.000.600.000.000.00 244.00 275.000.000.000.00 246.000.00 188.00 346.000.00 270.00 369.000.000.000.000.00 219.000.329.000.00 369.000.00 369.00 369.000.00 317.00 188.000.000.00 369.00 369.00 330.000.00 .600.000.000.800.00 301.00 340.00 350.000.00 365.000.600.000.00 246.000.000.000.000.500.000.000.00 190.00 275.000.515.000.00 193.00 365.000.000.000.600.00 369.000.000.000.000.00 332.000.592.500.900.00 200.000.500.000.600.600.00 225.00 228.000.00 270.000.000.600.600.00 350.000.000.400.000.

000.000.00 135.000.200.00 138.00 90.000.150.000.00 .000.000.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Satuan Kerja SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 11 SEKRETARIAT DAERAH 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 266 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 271 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 277 DINAS KESEHATAN 278 DINAS KESEHATAN 279 DINAS KESEHATAN 280 DINAS KESEHATAN 281 DINAS KESEHATAN 282 DINAS KESEHATAN 283 DINAS KESEHATAN 284 DINAS KESEHATAN 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 269 DINAS PENDAPATAN.268 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 270 DINAS PENDAPATAN.

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 295 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN .288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 292 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 294 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 296 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 293 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 302 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 311 DINAS PERIKANAN 312 DINAS PERIKANAN 313 DINAS PERIKANAN 314 DINAS PERIKANAN 315 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN . MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN.

POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .317 DINAS PERIKANAN 318 DINAS PERIKANAN 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 321 DINAS PERHUBUNGAN 322 DINAS PERHUBUNGAN 323 DINAS PERHUBUNGAN 324 DINAS PERHUBUNGAN 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 327 BADAN KESATUAN BANGSA.

336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 488 DINAS KOPERASI.474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 484 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN . UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 486 DINAS KOPERASI.

MUSI BANYUASIN 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN . MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

556 DINAS PERKEBUNAN 557 DINAS PERKEBUNAN 558 DINAS PERKEBUNAN 559 DINAS PERKEBUNAN 560 561 562 563 564 565 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN 566 DINAS PERKEBUNAN 567 DINAS PERKEBUNAN 568 DINAS PERKEBUNAN 569 DINAS PERKEBUNAN 570 DINAS PERKEBUNAN 571 DINAS PERKEBUNAN 572 DINAS PERKEBUNAN 573 DINAS PERKEBUNAN 574 DINAS PERKEBUNAN 575 DINAS PERKEBUNAN 576 DINAS PERKEBUNAN 577 DINAS PERKEBUNAN 578 579 580 581 DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Perikanan Dan Kehutanan 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN .583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

MUSI BANYUASIN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA . MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.

MUBA .608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 617 DINAS KEHUTANAN KAB.

Medak Desa Sukajaya dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Sungai Guci . Kelcamatan Lais . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti). Kecamatan Babat Supat Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) . Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). Kecamatan Lawang Wetan Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I. Kurun . Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan .Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo . Kecamatan Sekayu Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur.Nama Paket pembuatan majalah permata MUBA PENGADAAN PABX Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Printer Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PENGADAAN PERALATAN LPSE Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.Purwosari.Sridamai. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp. Kecamatan Sanga Desa Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert.

Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix.5) Menuju Sumber Harum (A.Trans C2 .1) Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya .Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix.Selabu .Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) .Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 .Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton.Dawas .Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan TSM .Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix.Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir .

Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda.3) ke Trans dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix. Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan .Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais . Kecamatan Tungkal Jaya .Pinggap dengan Aspal Hotmix.2 . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran .Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.4 Dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Lais. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix. Ahmad Dahlan. Supat dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B.1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B.B. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix.Bonot . Kecamatan Sekayu Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan K. Jalan Negara .Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.B.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix.H.Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix.1 . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix.Sp.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Sp.Trans B. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.3 . Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.1) .Gardu (KUD TriJaya) . Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.B.

Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Keluang Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD .Talang Nyamuk dengan Beton. Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .Cinta Karya (C3).Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I .Tanah Abang .Wonorejo . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan ruas RT.Keramat Jaya dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Poros Purwodadi .Peningkatan Ruas Sukarami .Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7.Ulak Paceh.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Bayung Lencir Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) .Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Selabu. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais . Kecamatan Batanghari Leko. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pemeliharaan Pada Ruas Keluang .Nusa Serasan (B6) dengan Beton. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir .Bumi Ayu . 12 RW.Simpang Sari . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. Selabu dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading .Sp. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. Jalan Negara . 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton.Rimba Ukur (C5) . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya .SD Model Sekayu. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton.Saut .

Sialang Agung ( C2 ). Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu. Kecamatan Plakat Tinggi.Warga Mulya (B4) dengan Beton.Pengadang. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. Dusun II. Kecamatan Sekayu Penimbunan Rencana Halaman eks.Peningkatan Jalan Jurusan Lais . Kecamatan Plakat Tinggi.4 dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. Kecamatan Lais Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1).02 Rw.04 Rw.SP5/SP. Kecamatan Lais Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia. Kecamatan Sekayu . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton. Pembangunan Jalan Rt.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton.3) . 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton.1) . Kecamatan Plakat Tinggi. Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. 05 Rw. dan Dusun III ) dengan Beton. Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) .Petaling. Kecamatan Plakat Tinggi. Penjara Samping Pasar Perjuangan. Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Rt. Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Kecamatan Lais Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton.

5).4 Macang Sakti – Ulak Embacang. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton. Kecamatan Babat Supat Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp.2 Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi.3 ).5 ) dengan Beton. Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton. Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Kecamatan Babat Supat Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Jurusan Sp. Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Supat Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. Kecamatan Sanga Desa . Kecamatan Babat Supat Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak .SP. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton.Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton.MTS Desa Bumi Ayu. Kecamatan Lais Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton.

Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton. RT. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari. 11 s. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Pada Ruas P.Bandar Jaya. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7.20) dengan Beton. Kecamatan Lalan Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I). Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. Kecamatan Lalan Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap.P19 Dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya . 16 Dengan Beton.18 .d. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7.

Desa Bukit Selabu. Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Sp.Talang Lamban Tampui .Talang Care . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) . Sako Suban .Ulak Kembang. Pangkalan Bulian . Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton.Dusun III Sukadamai. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. 1 Desa Babat Banyuasin. Kecamatan Sekayu Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya.Talang Sungai Labi Bailangu. Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang.Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Sekayu .Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido .Desa Simpang Tungkal . Kecamatan Batanghari Leko Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi.Talang Pengaturan .2 ) dengan Beton. Talang Siarak . Kecamatan Sekayu Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara . Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang .3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp. Kecamatn Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos).Pinggap).Kertajaya dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg.Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Babat Supat Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .Bukit Indah (B3) dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Batanghari Leko Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh .Bandar Jaya.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton.Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7. dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.

Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. 4 (empat) Unit Box Culvert. Kecamatan Babat Toman Peingkatan Jalan Dusun I . Kecamatan Sungai Lilin . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya .Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7.Keluang. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan Padat Karya . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos). Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton.III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. Kecamatan Sekayu Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. Kecamatan Sungai Lilin Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang. Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7.Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Jurusan Babat . Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Kecamatan Keluang Penimbunan Jalan Dusun III .Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton.IV Desa Tanjung Agung Timur. Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton.

09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton.Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7.RT. Kecamatan Keluang Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7.Sungai Medak (C7). 07 . Kecamatan Sungai Lilin Pelebaran Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Bayung Lenci Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Kecamatan Batang Hari Leko Peningkatan Jalan Sp. Pembuatan Jalan dan Jembatan. Pembangunan RTJK. Km. LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II PENGADAAN GENTONG PLASTIK PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras PEMBANGUNAN SALURAN BATAS PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2).11 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Lr. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA . Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Menara RT. Kecamatan Bayung Lencir PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos).

PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP. BABAT SUPAT.SP.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP.3 AIR TENGGULANG KEC. BABAT SUPAT PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 . SUNGAI LILIN.2 . PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC. BABAT SUPAT PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU NORMALISASI PRIMER SP.3) KEC.PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC.

LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL . SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. Babat Supat PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL. Muba PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN .4 . SEKAYU Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. MUBA TAHAP I Normalisasi Primer SP. KAYUARA KEC. SEKAYU PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB.SP. PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX.ASHRI SEKAYU PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV.5 Air Tenggulang Kec.

40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. BAYUNG LINCIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. BABAT SUPAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. KELUANG PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU PENGADAAN PERALATAN KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR .

OBATAN RUMAH SAKIT PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II . KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Insektisida dan Larvasida Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit PENGADAAN OBAT . KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN Jasa Survei AKI. MUSI BANYUASIN PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. Muba.REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB. AKB. dan UHH Kab. MUSI BANYUASIN JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Peralatan Kesehatan PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN.

PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. MUBA . MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.

MUBA SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR Pembangunan Kolam Induk UPR Pembuatan Kolam Tanah Rehab Kolam Pokdakan PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB.PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. MUBA Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.

Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC. BABAT SUPAT Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU . LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC.REHAB BERAT LAB. BABAT SUPAT . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. IPA PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC.

BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN . IPA (8x15) PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. BAHASA (8x15) PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN . SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC.PEMBANGUNAN LAB. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC.PEMBANGUNAN LAB. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. PLAKAT TINGGI .PEMBANGUNAN LAB. LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC.PEMBANGUNAN LAB. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC.

SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC. SUNGAI KERUH REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI . LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC. IPA DAN BAHASA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. PLAKAT TINGGI REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. BABAT TOMAN . SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC.REHAB BERAT LAB. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC.

LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC.REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH .REHAB BERAT LAB. IPA REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN . SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. IPA REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA . BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU .REHAB BERAT LAB. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC.REHAB BERAT LAB. IPA Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) .

Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. Plakat Tinggi Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Plakat Tinggi Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sungai Lilin Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec.Sungai Keruh Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec.Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Lawang Wetan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sanga Desa Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. Sekayu Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec. Sungai Lilin . Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Lais Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec.

Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. Keluang Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.5) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC. Keluang PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. BAYUNG LENCIR . BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC.

KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. KELUANG Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. Babat Supat Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. BAYUNG LENCIR REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC. Bayung Lencir . Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC.

UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Muba Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec. BABAT TOMAN REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC. Muba . Sanga Desa Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. BAYUNG LENCIR Pembangunan Gedung Dinas Koperasi. Musi Banyuasin Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lalan Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Batang Hari Leko Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. MANGUN JAYA KEC. Bayung Lencir Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. Sekayu Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec.

Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec. Muba Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama Pemasangan Paving Block dan Parit Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec. Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang . Lais Kab.

Lais Kab. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec. Babat Supat Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec.

Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang .

Penyulang Kaja Babat Toman Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Sungai Lilin Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari .Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung .

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN POWER THRESHER PENGADAAN TERPAL JEMUR Pengadaan Ternak Sapi Pembangunan Pematang Sawah Paket II Pembangunan Pematang Sawah Paket III Pembangunan Pematang Sawah Paket IV Pembangunan Pematang Sawah Paket V Pembangunan Pematang Sawah Paket VI . Mekar Jaya dan Rukun Rahayu Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. Pengadaan Lapun Babi Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Pompa air Pengadaan APPO.

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Mebeleur .

Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir. Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER . Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan.Pengadaan Perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab.

Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi Pengadaan Material Lampu Jalan Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai .

Atap. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) Pengadaan Bibit Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman .Rehabilitasi Gedung.

Lokasi kab. Sekayu Kecamatan Sekayu SEKAYU Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lalan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais APBD APBD . Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Musi Banyuasin Kec. Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.MUBA sekayu sekayu Kecamatan Sekayu Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lais Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Keluang Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu kecamatan Keluang Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lais APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Lalan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Tungkal Jaya Babat Supat Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Lais Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lawang Wetan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD .

Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. SANGA DESA APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBN UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA APBN UPT AIR BALUI II APBN UPT. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa APBN DIY YOGYAKARTA APBD . Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN UPT. AIR BALUI 2 KEC.

SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD . Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN TUNGKAL JAYA APBD KECAMATAN LAWANG WETAN KAB. MUSI BANYUASIN APBD KEC.KECAMATAN SUNGAI LILIN APBD KECAMATAN BABAT SUPAT APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN LAIS APBD Kec.

Babat Supat APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SANGA DESA APBD KEC. Sekayu APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD .KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Sekayu APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec. SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kec.

Sekayu APBD SUNGAI LILIN APBD DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. KELUANG APBD KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD APBD DPPKAD APBD . BABAT SUPAT APBD DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC. Sekayu APBD Kota Sekayu APBD Kec.Kec. BAYUNG LINCIR APBD DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC. BAYUNG LINCIR APBD DESA SRI DAMAI KEC.

AIR BALUI 2 KEC. SANGA DESA APBD KECAMATAN SEKAYU APBD UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA SEKAYU APBD UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN RSUD SEKAYU Kab. MUBA APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kab. MUSI BANYUASIN APBD Kecamatan Sekayu APBD UPT.KECAMATAN SEKAYU APBD KECAMATAN SEKAYU APBD DPPKAD KAB. MUBA KAB. Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Muba DINKES KAB. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia RSUD SEKAYU Kec.

Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan. Sekayu APBD APBD APBD APBD . Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu APBD Kec.Kec. Sekayu Kec. Sekayu Kec. Sekayu APBD Kec. Sekayu APBD Kec.

Sekayu Kec. LAIS DAN SANGA DESA 3 Kecamatan (Lais. Kecamatan Sungai lilin DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) KECAMATAN LALAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Lalan) Desa Karang Rejo (Primer 8) Kecamatan Lalan Kecamatan Sekayu. Kecamatan Babat Toman. Sekayu APBD APBD APBD APBD perairan umum daratan Sungai Musi.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU. Sungai Lilin. BAYUNG LENCIR. Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Sekayu APBD Kantor Badan PErpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kec. Sekayu Kec.Kec. Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin APBD Badan Perpustakaan.

LAIS KEC. Lais dan Sungai Lilin SEKAYU APBD APBD APBD SEKAYU APBD KECAMATAN LALAN KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD Kec. BABAT SUPAT Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KEC. Sekayu APBD KEC. LALAN KEC. SEKAYU KEC. BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . Kecamatan tungkal jaya.Kecamatan Sungai lilin. SANGA DESA KEC. kecamatan sanga desa 3 kecamatan: Sekayu.

BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI LILIN KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. BATANG HARI LEKO KEC. LALAN KEC. SANGA DESA KEC. LAWANG WETAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC.KEC. LALAN KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI KERUH KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC. LALAN KEC. PLAKAT TINGGI APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LALAN KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. SANGA DESA KEC. LALAN KEC.

SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. PLAKAT TINGGI KEC. SUNGAI KERUH KEC.KEC. BABAT TOMAN KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC. LAWANG WETAN KEC. SUNGAI KERUH KEC. PLAKAT TINGGI KEC. SUNGAI KERUH KEC. LAWANG WETAN KEC. BABAT TOMAN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . LAWANG WETAN KEC. LAWANG WETAN KEC. BABAT TOMAN KEC. PLAKAT TINGGI KEC.

BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC.KEC. SEKAYU KEC. SUNGAI KERUH KEC. BABAT TOMAN KEC. BABAT TOMAN KEC. SEKAYU KEC. SANGA DESA KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. LAIS KEC. LAIS KEC. BABAT TOMAN KEC. LAIS KEC. SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . SUNGAI KERUH KEC. LAIS KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC. SEKAYU KEC.

Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD .

TUNGKAL JAYA KEC.Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat Kecamatan Keluang KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BABAT SUPAT KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC. BAYUNG LENCIR KEC. TUNGKAL JAYA KEC.

SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. BABAT SUPAT KEC. KELUANG Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. KELUANG KEC.KEC. BABAT SUPAT KEC. BABAT SUPAT KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC. BABAT SUPAT KEC. BAYUNG LENCIR KEC. KELUANG KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KEC.

Sekayu APBD .Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batang Hari Leko Kecamatan Sanga Desa KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BABAT TOMAN APBD KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD KECAMATAN SEKAYU APBD Kecamatan Lalan APBD Kec. Sekayu APBD Kec.

Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD . Muba APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lais Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Desa Phillips 10 Kec.

Muba APBD Dusun 3 simpang tiga desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Batang Hari Leko APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin APBD Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin APBD .Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Lais APBD Kecamatan Lais APBD Desa Dusun IV Kec. Lais Kab.

Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD Kecamatan Lais APBD .

Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Toman APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Sungai Lilin APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Lalan APBD .

Serasan Jaya Kec. Balai Agung Kec. MUSI BANYUASIN KAB. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD . MUSI BANYUASIN 9 (sembilan) Kecamatan Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kel.Kecamatan Lalan APBD Kecamatan Bayung Lencir APBD Kecamatan Sungai Keruh APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Kel. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KAB.

KECAMATAN BABAT SUPAT KECAMATAN BATANG HARI LEKO KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN LAWANG WETAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KECAMATAN PLAKAT TINGGI KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN KECAMATAN LAIS KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Keluang kecamatan lais Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD .

Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. APBD Kecamatan Babat Supat APBD Kecamatan Tungkal Jaya APBD Kecamatan Lawang Wetan. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin APBD Kantor Sekretariat DPRD Kab.Kantor Sekretariat DPRD Kab. APBD Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD APBD APBD APBD SEKAYU APBD . Musi Banyuasin APBD Kecamatan Sungai Lilin. APBD Kecamatan Bayung Lencir.

Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD .Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD Sekayu APBD DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD Kec.

Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin APBD APBD .Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD Kecamatan Sekayu APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD SEKAYU APBD Kab.

000.000.00 CV.00 209.000.00 727. Rizky Utama CV. GARMUSAN 2.440.000.000.550.000.060.00 .000.00 399. Fatira PT.000. Talenta Indonesia Prima PT.940.00 710.000.00 5.000. Total Musi Lestari CV.000.185.Pemenang CV.000. Dua Saudara Pagu Anggaran 600.000.00 311.000.000.000. Athifa CV.010.000.000.500.000.00 2.00 3.00 442.00 425.00 3.000.000. Total Musi Lestari PT.00 1.940. SINAR OSA DENANDA CV.000.940.000.000.500.000.000.00 960. Iskandar MARDHON PUTRA cv young brothers pulau utama CV.00 3.00 430.000.000.000.00 760.00 960.000.00 142.125.000. KARYA BAKTI cv jala sutra CV. SKY CORBIA PT.ADEVATI MITRATAMA CV.00 2. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA PT.700.107.000.127. KARYA BAKTI CV. SINAR CV. MEDIA MUBA ghani abadi PT.00 960. KELINGI RAYA Cv.000.000.000.000.000.839.00 860.540.000.307.000.000.00 475.000. Utama Jaya Cv.000.00 267.500.00 188. PHARMA KASIH SENTOSA CV.

ALFA AMIN UTAMA PT.000.000.000.940. DWI URIP PT.000.000.CV.000. TRIDA SARANA PT.00 2.00 680.000. BINA BARAGA PALEMBANG PT.000. SUMBER SARANA CV.00 375.00 4.940.00 960.00 2.000.000. PUTRA REMAJA PT.000.000.440.000.000.000.00 3.000.000.000.740.000.00 1.000.00 225.00 1.925.140.000.000.000.000. SEMBAWA PT.00 4.00 2.940.00 2.440.000.000.000.000. BENI JAYA 7.000.440.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.000.00 860.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA 660. BUDI BAKTI PRIMA CV.00 PT.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.000.000.00 .00 660.000.000. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA CV.00 7.000. TEPIAN BENDUNG CV. SINAR CV.000.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.000.000.000.00 1. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.00 1.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.940.000.000.925. BANGKA CAKRA KARYA CV.940.00 475.000.940. CAHAYA BARU PT.000.00 680.PATRA PERSADA NUSANTARA Indah Karya Nugraha CV.00 680. PUTRA GEMILANG NIKOM PT.

000.140.000.000.940.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.000.000.000. DWI URIP PT.000.000.00 2.000.000.000.000.000.00 1.00 2.340.000.00 275.00 325.00 495.000. UJAN MAS ABADI PT.00 760. CEMERLANG ABADI NUSA PT.000.000.000.00 760. GAJAH MADA SARANA PT.000.ALFA AMIN UTAMA PT.440. AGATHA JAYA MANDIRI ALDO PERMAI PT.000.000.ALFA AMIN UTAMA PT.940.00 1. BUDI BAKTI PRIMA PT.00 760.00 4.000. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.000.00 1.000.WAHYU MATRA KONTRAKTOR CV.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.00 1.940.000.000.000.00 560.540.190. PRATAMA YUDHA PT.000.000. GAJAH MADA SARANA PT.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.000.000.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.000.PT.00 .000.000. BINA BARAGA PALEMBANG CV.000.140.000. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.00 2.000.00 225. SARANA PERKASA PT. YUSMELI JAYA CV.00 3.000.00 1.000.000. BANIAH RAHMAT UTAMA 660.000.00 960.000.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.340.00 4.000.00 960.000.000.940.00 680.

00 6.000. LEBAT Brothers CV.000. AGATHA JAYA MANDIRI CV.000.00 475. TIGA SAUDARA MANDIRI CV TUNAS KARYA CV.000.940.940.00 960.000.000.940.940.000.00 300.940.000. ANDI MUSI CV.00 2. Tri Bhakti Prima CV.000.000.000.000.00 2.940.00 860.000.002. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.MUSI PEK TERETES PT.000.000.00 7.000.000. BENI JAYA CV.000.000.000.000.000.000.000.PT.000.00 2.00 .000.00 960. Chandra Buana PT.425.000.ChandraKirana CV.000.000.000.00 3.925. SHELON PT.000.440.000. SERIBU SATU NIAN 405.000.000.000. ANUGRAH ARTHA KENCANA cv multi usaha utama CV.00 325.440.00 4.00 1.000.00 1. ANDIFA SRIJAYA bintang raksa karsyatanzia CV.00 860.000.00 1.000. BANIAH RAHMAT UTAMA CV.000. DINAMIKA CV.00 475.440.00 2.00 2.000.KARYA DWI PUTRA CV.000.000.00 375.000.000. DINAMIKA CV.00 2.000.020.000. BENI JAYA CV.

00 3.000. BERKAT CV. LIMA PUTRA cv.000.00 7.000.00 325.00 .000. LANGGENG BERSAMA CV.925.000.940. KARYA BERSAMA CV. FRACHMADYA CV.000.000.000.00 2.000.000.940.00 425.000.00 680.440.000.000.DIMER ALDAS PT.000.000. GERBANG KENCANA CV.540.000.000. DELIMA INDAH CV. WAHANA TANAH AIR CV.000.000. LANGGENG BERSAMA CV.000.000.00 2.00 2.000.000.000.000.000.440.00 560.00 2.000.509.000.500.000.00 960.890. EMPAT PUTRI CV.00 1.040.00 4.000.000.000.440.000. VICI GROUP CV DHARMA KARYA DHIKA CV. Rizky Utama CV.000.tunas harapan rawai sakti PT.000.00 3.000.940.940. GANESHA CV. FLAMBOYANT CV.00 1.225.000.000.540. SINDY GROUP CV.00 2.000.000.000.000.00 3.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI CV.00 810.204.000.000. TIGA PUTRI PT.PT.940.00 1.00 860.00 6. Sukses Bersama 4.00 2. EMPAT PUTRI CV.

00 4.00 475.BASUKI RAYA 960.00 960.000.000. LANGGENG BERSAMA CV. LINGGAU PUTRA CV.000.000.255.000. ENDRAMAS ANGGRAINI PT.00 5. WIDYA PRATAMA PERKASA cv jala sutra CV SABDA MOTOR Cv. TITIAN cv.000.000.000.JESSICA PERMATA CV.000.00 475.jaya indah lestari CV.00 5.00 .s abadi CV.000.000.000.590.000.BAMULIH JAYA CV.000. Citra Abadi CV BENING WIJAYA CV. fahmitra rahayu CV.000.000.000.290.00 960. BAYU PRATAMA PUTRA cv.000.00 1.00 760.440.00 1.00 960.00 860.000.440. Rizky Keluarga CV.INGIN JAYA CV.000.00 475. SETIA USAHA CV.CV.00 375.000.000.000. INSAN SEJAHTERA cv marvel.000.000.00 760.000.000.00 960.000.00 6.00 188.000.000.000.000. Azta Kirana CV.00 1.000.000. PRIMA INDAH CV.000.000.00 1.000.00 960.000.925.000.000.00 860.000.000.000.000. HARAPAN SENTOSA CV.000.925.740.000.

00 960.00 1.JERUJU MANDIRI adel putra CV.000. BANGKULAH JAYA CV.000. KURNIA CV.000.000.690.340.940.000.000.000.000.940.940.000. Aditya Jaya CV.500.00 225.000.00 275.000.000.000.000.000.JERUJU MANDIRI CV.000.00 1.940.00 188.00 660.000.000. BENI JAYA CV.00 1.00 2.000.000. MANUNGGAL JAYA PT.000.00 3.000.000.940.000.00 2.000.00 4.000. MUTIARA ALAM CV.00 860. SARANA PALOGADA CV.000.ChandraKirana PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA CV.00 2.000.040.000.000. BERKAT SURYA PERMATA CV.00 2.00 960.000.000.00 225.00 . EGA CITRA LESTARI CV.000.000. SARI KARYA ADI GUNA PUTRA CV.asepputra CV.440.00 138.CV.000.000.740.000.00 1.000.00 475.000.000. AHBA MULIA CV.000.000.000.000.00 2.BUDIUSAHA CV.00 3.440. MANUNGGAL JAYA cv.440.501.MUSI PEK 4. CAHAYA Cv.000. ASWAN CV.

00 1. TANJUNG LAPAN PT.00 1.000.000.000.000.000.925.000.cv multi usaha utama Cv.020.000.440.cv CV.000.000.000.000.000.000.000.Vilar indah Perkasa cv.000.ADI MULIA CV.000. SRIWIJAYA KARYA CV.000.000.00 1.00 660.00 5.00 7.000.740.00 1.940.00 860. CITRA SAHABAT CV.000.000. DAMASCOS 1.625. PANDAWA MAJU JAYA PT.000. Dua Putra Aditya PT. WIJAYA MUDA keefa bangun persada.00 325.000.940.00 . INSAN ANUGRAH PT.000.00 2.00 2.000.00 2.925.940.000. SRIWIJAYA KARYA CV.000.000.440.000.540.000. djoewan indah CV.000.000. YUSMELI JAYA CV TELAGA DINAR CV.00 960.000.00 560.000.000.000.000.000.00 375.000.000. MARANTAMA CV.00 325.00 7.010.00 7.000.740. Dua Putra Aditya CV.00 375.00 1.00 960. PUTRA MUSI PERKASA PT.925.TAMBUN JAYA PT.000.000.000.000. LANGGENG BERSAMA PT.00 2. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA CAHAYA ZIA CV.000.

940.00 475.00 860.000.00 2.000.00 860.tosa CV.000.00 1.000.000.asepputra CV.000.000.000.000.400.000.400.000.000. ANDI MUSI CV.00 7.000.MAINMORA GUMENTA Yudha Sarana Utama CV.00 610.000.00 .000. PROPITA OSAKA EPRA 1.000. CV CV. BANGAU PERSADA NUSANTARA CV.000.000.TAUFIQ CV. MODULASI UTAMA CV MUDA KARYA CV.DIMER ALDAS CV.00 1.000.000. PUTRA SULUNG PT.cv.725.000.00 4. ASWAN PT.000.00 960.000.000. AGTHA KENCANA pt.140.000.000.000.000. AA BERSAUDARA PT.000.00 680.000.340.00 138. Utama Jaya CV.JERUJU MANDIRI PT.440.00 4.00 1.000.00 960.000.000.640.000.00 860.000.940.440. EGA CITRA LESTARI CV.000. POORD CV.000.000.00 cv.000.000.00 1.00 770. RASNA CV DHARMA KARYA DHIKA 4.740.000.000.sinar terang TRI ARTHA JAYA.940.000.00 275.00 1.000.00 1.500.000.

000. CIPTA USAHA SENTOSA CV.00 PT. TAMBAR SARI MANDIRI 1.800.00 CV.000.974. komba putra perkasa CV.000.000.099.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 1.311.940.000.000.000.500.204. PAKU ALAM 2. KUNCI SARI 228.000.000. DUA PUTRA CV.000.00 CV. INSAN ANUGRAH CV. AKBAR WIRAJAYA PT.193.00 .000. WIDYA PRATAMA PERKASA pt.000.000.000.200.000.440.00 CV AMONGSELLA 1.000.00 1.940. KURNIA CV.00 3.000.440.000.00 PT.000.000.CV.940.00 PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 10.00 90.000. SARANA PALOGADA Tiga Wijaya CV.00 860.000.00 1.000.00 2.00 225.329.00 1.000.000.640.00 3. Tedmond Fibre Glass 135.000.00 CV.000. Prisma Rekayasa 370.000.100.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 244.00 CV.000.940.000.

260.000.000.555.cv 1.000.925.355.00 PT. komba putra perkasa 4.000.000.00 CV.BUANA ABADI 2.00 ALDO PERMAI 1. NABILA 1. ASWAN 1. Alpin Karya 10.000.000.000.460.000.000.00 PT.000. Bangun Tanah Air 2.000.000.00 CV.460.CV.000.060.440.000.00 CV.000.00 PT.000.000.355.00 EXCON CONTRACO 2.000.000.000.000.000.455.160.000.522. hegar pratama 1. Bangun Tanah Air 4. SPA REKOM MANDIRI 1. DWI URIP 3.00 pt.000.00 keefa bangun persada.00 cv.000.940.110.000.000.355.00 RIZKI KURNIA 2.950.00 .000.00 CV. Iqbal Perkasa 2.00 PT.

000.00 PT.00 NANDA & CO 1.00 CV.MUSI PEK 2.955.000.000.00 PT.455.000.950.00 cv.DAYA GUNA SEMESTA 4.00 CV.00 CV. PROPITA OSAKA EPRA 3. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 3.000.00 CV.750.000. PUTRA REMAJA 1.000.00 CV.955.00 cipta mandiri consultant 275.000.000.000.940.000. YOGA PUTRA 1.000.000.000.000.000.260.000.955.000.PT.000.000. ASWAN 1. djoewan indah 1.00 .000.000. BENNI PERMAI 960.000.00 CV.000.000.000.460. BERKAT 196. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 3.950.00 PT.

00 PT. PANDAWA MAJU JAYA 4.00 EXCON CONTRACO 590. AGUNG SEJATI 449.000.000.000.000.000.241.015. MERAKSA RAYA 5.000.000.000.000.600.278.290.091.00 PT.00 Profil Studio Arch 200.715.797.404. PAKU ALAM 5.Putra Mandiri 528.000.486.00 PT. NUR 505. Perdana Abadi Perkasa 7.015.000.195.500.440.00 CV.CV.889.00 PT. PROPITA OSAKA EPRA 5.290.00 PT.00 .00 CV.000. Alpin Karya 4.00 PT.

00 CV. PUTRI KEMBAR 269.000.000.000.440.00 198.MITRA BISNIS CV.900.600.000.00 CV.00 573.955.206.00 3.000.661. METRO JAYA INDAH CV.000.500.000.000. ERSELIA CITRA PERSADA CV.385.00 1.000. ASWAN 307.750.400.955. WAHYU PRATAMA 138.250.750.000.00 CV.00 CV.850.000.000.00 3.TAUFIQ 188.000.00 262.000.000.00 1. BERKAT 150. Mega Utama Medica DWI ANGURAH ILAHI CV.000.MARSINAR PT.00 PT.00 .750.00 317.00 CV.264.556.000.00 CV.000.00 CV.00 CV.00 8.00 1.000.000.000.790. SEMBAWA 353. Putra Perdana PT. Mitra Prima Utama 445.000.000. nadema 550.000. Fatira South Jaya Mulia CV.732.usaha mulya 250.CV.000. REGINA LINTAS PERSADA cv.000.000. USAHA MANDIRI 964.

MARINI 507.000.00 PT. NABILA 316.CV. Athifa 268.750.00 CV.600. FRACHMADYA CV.00 Tiga Wijaya 129.000. Indotrans Data CV.000.00 CV.000.000.000. MUTIARA ALAM CV.00 CV.00 CV.000.00 202.000.00 CV.000.950.000.00 188.424. CIPTA USAHA SENTOSA 405.000. KARYA BERSAMA 405.00 CV.000. TRI REKA BANGUN 188.000.00 . Graha Citra Rekayasa 994.000.000. Bunga Asa 507.000.000.000.000.00 Linas Konstruksi 237.000.00 153.000.000.

Graha Citra Rekayasa 994.00 202. FRACHMADYA CV.000.00 CV.424.00 PT.000.000. BAGUAY JAYA 150.000. MUTIARA ALAM CV.000.500.00 153. BAGUAY JAYA TRI BHAKTI JAYA.000.000. TRI REKA BANGUN 188.000.000.000.600.00 CV.000.00 CV.000.000.Pantja Gunung CV. CV CV. CIPTA USAHA SENTOSA 405.00 188.000.00 346.000.00 . MARINI 507.000.000.00 765. Indotrans Data CV.000. NABILA 316.00 Tiga Wijaya 129.00 cv gunung kencana konsultan CV.000.CV. KARYA BERSAMA 405.00 299.00 CV.950.000.000. JAYA PRIMA cv.200.000.000.000.000.00 220.000.600.00 924.

00 198.00 350. NETA JAYA PERDANA cv.000.600.400.000.00 369.000. NABILA CV.000.000.00 .00 PT. INSAN ANUGRAH CV. Matra Perkasa Utama 4.00 250.000.600.000.000. Prisma Rekayasa 924. SINDY GROUP 459.00 190. ERSELIA CITRA PERSADA CV.00 860.000.000.000.00 CV.600.BASUKI RAYA CV.CV.356. GANESHA 369.815.00 CV.000. SERA MEDICA 216.000.000.000.00 350. KAYLAH UTAMA CV.224.789.000.00 390.000.00 PT. FLAMBOYANT CV.000.00 369.00 282.MUSI PEK CV.telaga punggur CV SERUMPUN CV.000.000.00 369.000.000.000.000.000.600.00 OSA DENANDA 158.000.000.000.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.PUTRI GUNUNG CV.00 188. MELATI CV.000.00 270.

600.000. MUTIARA ALAM cv wijaya motor CV.000.000.000.600.000.00 330.00 369.600.00 . CV CV.600.000. CENDANA INDAH PERKASA CV.000.000.400. djoewan indah CV.600.KARYA DWI PUTRA CV. SARI KARYA CV.000.000. MILENIUM CV PANORAMA INDAH CV.00 330.000.00 369.000.600.600.00 369.000.000.600. SINAR JAYA CV.00 369.000.000. CAHAYA cv.000.00 369.000.00 220.00 246.00 369.00 369.000.000.00 369.00 330.000.000.600.00 369.600.600. MELATI CV PETUALANG SAKTI CV.000.00 369.CV.000.000.600. NUR CV. TEPIAN BENDUNG CV.00 330.00 369.000. CAHAYA CV. Sari Brothers KARYA SEJATI TRI BHAKTI JAYA. EMPAT PUTRI CV SABDA MOTOR 369.000.600.00 369. INSAN ANUGRAH CV. ANDI MUSI CV.600.00 200.600.000.00 369.00 300.000. SINAR CV.000.00 369.

00 369.000.00 246.600.600.600.000.600. ANDI MUSI CV BENING WIJAYA CV. Budi Utomo CV.600.400.600.000.000. WIJAYA MUDA cv multi usaha utama CV.000.000.00 246.BAROKAH KURNIA MANDIRI cv.000.00 369.600.00 219.00 369. GERBANG KENCANA KARYA SEJATI cv.00 369.000.000.600.usaha mulya cv young brothers CV.000.artha muthia CV. sandy dewa CV.600.INGIN JAYA CV.00 369.00 380.00 369.00 369.600.000.000.000.600.000.000. KURNIA CV.00 369.000.00 369. SELANANG ANUGRAH JAYA RAJAWALI CV.00 369.000.000.600.600.00 369. PBSA 369.600.600. KARYA BAKTI CV.00 369.00 369.000.600. DUA PUTRA CV.600.600. LANGGENG BERSAMA CV.00 369.00 369.000. EMPAT PUTRI CV.000.000.600.000.00 369. BERINGIN RAYA CV.00 .00 369.000.CV.600.00 369. POORD CV.400.

00 190.600.600.00 369. SHELON cv young brothers cv.000.000.00 190.600.TAUFIQ cv.telaga punggur cv.00 369. sandy dewa Cv.tunas harapan cv.00 369.LAMGUBA CV.00 369.000. Jaya Buana CV.000.600.000.000.600.600.000.00 . diana concern CV.000.00 110.00 593.000.600.000.000.000.000.600.600.000. DAMASCOS CV.00 297.000.000.000.000.00 369.668. SATYA KARYA MITRA 369.00 369.600.00 369.HIKMAH BERDIKARI AGSIWA ILLAHI CV.00 369.00 1.000.000.600.000.000.600. fahmitra rahayu CV.00 187.000. AREM JAYA CV. YUSMELI JAYA CV.00 369.000. DINITAMA KENCANA CV.600.000.00 369. EMPAT PUTRI CV. sandy dewa CV. Rizky Utama CV.00 244.00 270.000.000.00 369.000.000.600.000.CAHAYA ZIA cv.000.00 369.000.00 369. AIDIL PUTRA CV JASA KAWAN cv.

00 596.00 596.000.CO CV. REZA PUTRA CV.00 596.00 596.PASIR HITAM CV. DINITAMA KENCANA CV.00 690.000.000.000.000.000.000.000.000.00 191.000.00 596.00 596.000.000.00 475.00 596. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.000. ANDI MUSI CV.000.000.000.000. SINAR TENANG CV.120.00 596.00 596.000.00 690.KURNIA & FAJRI. ADE ABADI CV.000.000.000.00 690.00 596.00 690. MAS PRIMA SEMESTA CV.00 596.CV BENING WIJAYA CV. FRACHMADYA 187.000. EMPAT PUTRI CV.00 596.000.000.000.000.000.000.000.000. DAMASCOS CV.000.00 596.000.000. ADE ABADI CV.000. PUKAT KONSTRUKSI CV.00 596. KARYA MAJU CV.000.000. AGTHA KENCANA CV.000.000. AGUNG MULIA CV TARMAN SARANA CV SERUMPUN CV.000.000.000.00 596.ATMA KARYA CV.000.000.000.00 365.166.00 .usaha mulya CV. BERKAT CV.

00 369.600.600.600. MARANTAMA Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.000.00 369.ranggamafthofadhil CAHAYA ZIA CV SELATAN JAYA CV JASA KAWAN CV.00 .600.sinar terang CV.00 369.00 369. Family CV.000.PASIR HITAM RAKSA CV.000. PUKAT KONSTRUKSI 596.00 369. TUNGGAL ATIA MANDIRI CV.000.000.000.00 390.000.00 369.000.000.000.000. KARYA MAJU CV.00 369.000.00 690.000.00 596.000.00 369. SKY CORBIA Tiga Wijaya CV.000.00 596.000. BAYU PRATAMA PUTRA CV.600.000.00 369. BAHANA CIPTA CV.00 369.000. SHELON cv.00 690. Rizky Utama CV.00 369.000.000.600.600.600.00 390. DAMAI SEJAHTERA anugrah indo lestari selaras CV.000.00 462.usaha mulya CV.600.000.00 369.cv.600.000.00 369.000.600.000.000.600.600. BENI JAYA CV.600.000.00 369.000.000.000.000.000.00 690.

00 369. KORINDO KARYA 369.00 596. EMPAT PUTRI cv jala sutra CV.000.000.000.000.000. INSAN SEJAHTERA CV.000.00 369.600.000.000.00 369. LIMA PUTRA CV.00 369.000.600.600.000.00 369.00 .00 369.000.00 369.600. ABEL WIJAYA RAKSA PT.000.600.600.000.00 369.000. KARYA BERSAMA cv.000. KAPITA JAYA CV.00 596.000.600.000.000.000.ChandraKirana Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera CV.00 596.00 369.tunas harapan CV.KARYA SEJATI CV. ENDRAMAS ANGGRAINI CV.00 596.600. NUR CV.00 369. KARYA BERSAMA CV.000. BERKAT CV.00 596.600.00 369.600.600.000.000.600.usaha mulya CV.000.00 369. hegar pratama CV.600.000.000.600.00 369. MASAGI CV.00 369. PUTRA REMAJA cv.600.600.000.000.00 369.00 369.600.600.000.00 369. TRIO'N MANUNGGAL CV.

WAHYU MANDIRI 2002 PT.00 596.00 BUMI KITA 325.852.00 596.000.000.00 720. SINDY GROUP cv. DAMASCOS TERETES CV.00 596.000.000.000.000.CV.000.00 CV.000. DUA PUTRA cv. fahmitra rahayu 596.00 PT.000.000.000.000.000. JAYA ING LAGA CV.775.000.000.KARYA DWI PUTRA 720.000. KARYA MAJU CV.621.00 PT.000. AA BERSAUDARA 5.760.000. DELIMA INDAH 1.000.505.00 . PRIMA MULTI DIMENSI 1.000.000.000.000.555.00 CV.00 CV.000.00 308.00 207. GARMUSAN 569.00 596.000.000. AKBAR WIRAJAYA CV.00 130.000.000.00 130. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.000.00 462.000.00 CV. WAHYU PRATAMA CV.000.000.sinar terang CV.000.

artha agung mandiri 332.000. HARAPAN SENTOSA 281.00 CV.00 CV. ALGA 365. MENARA GADING 160.000.00 CV.ianputra 449.000.00 cv.000.592.000.000.000.668.00 CV.000.000. MENARA GADING 180.000. FAJAR SELATAN 650.000.000. ABDI SEJAHTERA 460.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 965. FAJAR SELATAN 145.000.00 PT.00 CV.000.000.00 . PALKEM 580.725.000.000.cv.00 CV.00 PT.900.00 PT.

000.000. NABILA 380. KUSUMA ARTA ABADI 4.000.000.000.00 PT.00 PT.000.000.000.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 380.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.00 .000.000.00 cv.000.000. CONNECTRA UTAMA 250.000.668.PT.00 PT.850.00 CV.000.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.331.000. CONNECTRA UTAMA 325.668.00 PT.ianputra 449.000.ianputra 449.00 CV. CONNECTRA UTAMA 1.00 cv.AGUNG PUTRAWAN 2.000.00 PT.372.00 PT.

DIAN PRIMA ABADI 2.000.224. KUSUMA ARTA ABADI 5.000.000.653. KUSUMA ARTA ABADI 3.000.161.000.00 PT.750. TIGA PUTRI KENCANA 500.000.000.000.285.195.00 .500.787.000. KUSUMA ARTA ABADI 6.00 PT.900.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.00 PT.000. DIAN PRIMA ABADI 1.000.000.000.000.000.000.00 CV. KUSUMA ARTA ABADI 3.PT.00 PT.00 PT.00 PT.171.00 PT.00 PT.000.000. NUSA ABDI UTAMA 3.000.000.400. NUSA ABDI UTAMA 3.00 PT. DIAN PRIMA ABADI 2.000.

000.000.000.050.00 . REHAB BANGUN KARSA 500.000.000.00 CV.000. PUTRA CIREMAY 2.200.00 PT.00 PT.00 PT.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987. TRIKARSA TEHNIKA 900.000.000. CONNECTRA UTAMA 706.00 CV. TIGA PUTRI KENCANA 890.000.000.00 CV.500.000.00 PT.00 PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250. TIGA PUTRI KENCANA 998.000.00 CV.000.000.PT.00 PT.AGUNG PUTRAWAN 1.000.000.000.500.000.550.250. DIAN PRIMA ABADI 756. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.

500. AREM JAYA CV.00 1.00 720.700. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV.098.000.000.760.asepputra TRI BHAKTI JAYA.400.000.000. Fatira CV.00 312.00 312.00 280.00 PT.00 666.000.00 384.959.200.000.000.000. ARGANA KENCANA CV. AN-NAHL CV.000.00 312.000.000.00 525.000.560.925.00 .500.00 1.000. Cahaya Makmur EXCON CONTRACO CV.00 625. DIAN PRIMA ABADI 705.000.PT.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.000.MUSI PEK 652. SINAR JAYA CV.00 361.000.500.000.000.000.000.00 234.000. BANGKULAH JAYA CV.000.000.000.00 PT. AN-NAHL CV.600.00 625.00 507.000.00 CV.000. Utama Jaya CAHAYA ZIA CV.00 985. CV CV.500. DIAN PRIMA ABADI 175.000.000. SINAR RAKSA cv.000.

000.00 600.500.000.00 350.AB YUNIOR TRI BHAKTI JAYA.000.000.000.000. KAPITA JAYA CV. Rizky Utama Tiga Wijaya CV.000.00 441.000.00 479.000.000.00 683.00 300.000.000.000.000.000.00 430.00 640. FLAMBOYANT CV. KUROGO SAKUMU CV.000.000. LYZAWA KRIDYA CV.00 440.00 480.00 320.00 280. KAMBOJA CV.FAMILIA & CO CV.000.000.500.000.000.943.CV. PRATAMA YUDHA cv.000.000. CV CV.000.000.500.asepputra CV. SRIWIJAYA KARYA CV.500.000.00 1.00 700.000.000.000.000.000. Utama Jaya LAWETA CV.000.000.00 550.00 300. Sukses Bersama CV.00 .00 800.00 EXCON CONTRACO 354.000.300.000. YUSMELI JAYA CV.00 610.000.00 400.00 500.00 440. SARANA PALOGADA NANDA & CO cv.000.00 1.00 550.000.000. AMELIA JASA PRIMA CV TARMAN SARANA 650.000.tunas harapan CV. KARYA BERSAMA CV.000.000.000.000. MUTIARA ALAM CV.00 479. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV.000.000.000. ANDI MUSI CV.000.000.00 1.000.000.

000.000.000.000.500.00 1.00 CV.000.00 CV.00 CV.00 Cv.00 RAKSA 509. BERINGIN RAYA 550.000.00 900.000.00 CV.KURNIA AGUNG 405.000. FIRMANSYAH CV DHARMA KARYA DHIKA CV.500.600.000.000.CV TARMAN SARANA 885.500. MELATI 550.000.00 CV.000.650. PRIJAYA CV.000.00 . NABILA 440.000.000.000.00 CV.00 CV. Aditya Jaya 190. KARYA BERSAMA 550.000. JUNG JAYA 376.00 250.000. ANDY PUTRA 193.000.000. ARGANA KENCANA 706.750.000.000.00 CV.000.

692.134.000.00 CV.00 CV.000. Tbk.00 CV.CV. KAMBOJA 546.776.519.00 Tiga Wijaya 778. SARANA PALOGADA 566.000.000.000.000.050. GRAHA KARYA PEMUDA 350. TRIO'N MANUNGGAL 599.000. Prisma Rekayasa 190.000.000.00 CV.00 .500.MUSI PEK 175.520.000.000.000. FADEL PUTRA 188.00 PT Telekomunikasi Indonesia.000.00 tricipta 190.000.00 CV.KURNIA AGUNG 286.00 CV.881.00 CV.830.

000.100.346.00 GUMAY JAYA 813. NABILA 670.00 CV.500.000.000.000.00 GUMAY JAYA 1.000.460.00 .800.000.346.CV.260.000.00 GUMAY JAYA 1.000.00 350.000.00 RIA 880. BINA INSAN MANDIRI CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI 670.IRVAN PERKASA 1.00 CV.000.000.000.000.00 CV.260.00 RIZKI KURNIA 1.000.955. CAHAYA 246.000.

No

Satuan Kerja

144 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 152 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 403 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

57 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 232 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 441 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 81 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 489 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

174 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 382 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 444 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 554 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

224 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 126 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 366 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 405 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 113 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 210 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 593 BADAN KETAHANAN PANGAN 311 DINAS PERIKANAN

20 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 121 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 457 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 390 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 446 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 132 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 197 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 92 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 165 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 364 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

351 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 343 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 122 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 358 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 445 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 331 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 423 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 439 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 466 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 467 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 422 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 581 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 583 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 177 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 83 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 356 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

374 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 396 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 501 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

471 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 413 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 415 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 154 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 588 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 56 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 75 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 194 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 412 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 421 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 267 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 389 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

211 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 482 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 494 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN

580 DINAS PERKEBUNAN

85 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 208 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 349 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 365 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 409 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 571 DINAS PERKEBUNAN

587 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 544 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 546 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 91 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 558 DINAS PERKEBUNAN

385 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 548 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

547 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 596 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 163 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 204 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 234 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 248 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 275 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9 SEKRETARIAT DAERAH 290 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

123 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 314 DINAS PERIKANAN 316 DINAS PERIKANAN

429 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 157 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 541 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 139 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

434 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 27 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 76 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 87 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 159 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 430 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 254 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 377 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 589 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 111 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 268 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 408 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 454 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 161 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 616 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA

375 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 288 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

153 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 345 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 347 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 617 DINAS KEHUTANAN KAB. MUBA 40 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 539 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 344 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 79 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 214 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 294 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 304 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN

125 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 180 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

440 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 187 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 388 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 424 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 474 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 110 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 487 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 400 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 545 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 77 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 84 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 386 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 418 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 167 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 250 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 348 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 219 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 378 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

483 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 24 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 142 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 200 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 99 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 103 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 357 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 362 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 394 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 410 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 456 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 119 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 453 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 281 DINAS KESEHATAN 318 DINAS PERIKANAN 601 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 128 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 383 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 447 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 4 SEKRETARIAT DAERAH 277 DINAS KESEHATAN 542 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 592 BADAN KETAHANAN PANGAN 116 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 322 DINAS PERHUBUNGAN 563 DINAS PERKEBUNAN 104 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 299 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 309 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 427 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 97 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 335 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 26 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 491 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 105 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .484 DINAS KOPERASI.

370 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 300 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 310 INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN 604 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 133 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 496 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 242 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 463 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 168 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 218 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 321 DINAS PERHUBUNGAN 336 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 131 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 458 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 239 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN .

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 303 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.15 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 393 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 476 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 312 DINAS PERIKANAN 586 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 567 DINAS PERKEBUNAN 607 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 470 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 556 DINAS PERKEBUNAN 13 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 19 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 368 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 100 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 293 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN .

459 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 460 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 566 DINAS PERKEBUNAN 590 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 426 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 449 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 481 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 332 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 23 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 227 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 158 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 217 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 361 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 565 DINAS PERKEBUNAN 137 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 376 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 86 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

106 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 464 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 134 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 568 DINAS PERKEBUNAN 146 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 155 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 178 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 438 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 291 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 301 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 425 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 469 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 1 SEKRETARIAT DAERAH 328 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 342 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 591 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan .

MUSI BANYUASIN 333 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 280 DINAS KESEHATAN 350 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 196 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 160 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 298 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 308 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 355 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 557 DINAS PERKEBUNAN 233 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 296 BADAN PERPUSTAKAAN.497 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 306 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 498 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

504 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 381 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 198 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 367 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 71 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 572 DINAS PERKEBUNAN 594 BADAN KETAHANAN PANGAN . PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 338 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 452 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 493 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 585 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 609 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 287 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 329 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 266 DINAS PENDAPATAN.

130 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 486 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 226 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 319 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 598 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 414 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 450 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 282 DINAS KESEHATAN 35 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 251 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 462 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 189 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 272 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 209 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

406 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 135 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 12 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 98 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 387 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 448 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 577 DINAS PERKEBUNAN 372 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 392 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 398 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 148 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 215 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 574 DINAS PERKEBUNAN 602 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 66 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 339 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 151 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 346 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

404 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 359 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 46 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 274 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 325 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 136 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 89 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 395 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 442 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 10 SEKRETARIAT DAERAH 25 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 34 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 337 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 549 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 354 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 543 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 407 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

21 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 435 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 243 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 175 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 184 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 560 DINAS PERKEBUNAN 118 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 579 DINAS PERKEBUNAN 32 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 220 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 221 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 33 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 353 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 101 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 524 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN .

ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 302 BADAN PERPUSTAKAAN.529 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 82 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 419 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 127 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 292 BADAN PERPUSTAKAAN. MUSI BANYUASIN 42 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 527 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 531 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 468 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 606 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 433 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 608 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA . ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 203 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 553 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 569 DINAS PERKEBUNAN 112 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 478 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 276 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 477 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 185 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 363 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 252 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 70 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 176 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 401 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 559 DINAS PERKEBUNAN .271 DINAS PENDAPATAN.

MUSI BANYUASIN 380 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 156 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 188 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 551 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 573 DINAS PERKEBUNAN 411 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 138 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 117 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 379 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .561 DINAS PERKEBUNAN 179 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 324 DINAS PERHUBUNGAN 513 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 495 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 530 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 508 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.141 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 334 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 229 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 162 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 88 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 149 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 465 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 114 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 193 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 564 DINAS PERKEBUNAN 402 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 492 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 124 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 509 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

369 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 611 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 140 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 143 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 145 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 201 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 129 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 78 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 352 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 485 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 417 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 595 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 597 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 384 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 285 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .

279 DINAS KESEHATAN 93 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 164 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 253 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 317 DINAS PERIKANAN 555 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 605 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN 313 DINAS PERIKANAN 416 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 431 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 323 DINAS PERHUBUNGAN 443 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 206 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 428 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

480 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 222 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 181 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 199 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 273 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 399 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 330 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 391 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 107 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 397 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 461 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 576 DINAS PERKEBUNAN 269 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 373 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 420 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 437 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 455 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL .

166 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 284 DINAS KESEHATAN 238 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 540 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 582 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2 SEKRETARIAT DAERAH 612 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 614 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 615 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 31 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 340 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 371 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 451 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 186 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

241 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 570 DINAS PERKEBUNAN 289 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 16 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 249 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 575 DINAS PERKEBUNAN 11 SEKRETARIAT DAERAH 320 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL 225 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 150 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 603 BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. MUSI BANYUASIN .

190 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 488 DINAS KOPERASI. UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 147 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 235 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 263 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 80 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 202 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 41 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 36 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 231 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 240 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 55 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 59 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 72 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 511 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.73 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 74 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 47 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 69 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 5 SEKRETARIAT DAERAH 490 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 37 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 39 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 51 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 61 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 173 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 54 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 506 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 507 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 521 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 526 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 514 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN . MUSI BANYUASIN 515 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 525 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 503 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 534 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 538 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 505 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.533 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 536 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 532 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 68 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 244 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 297 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA . MUSI BANYUASIN 499 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.170 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 183 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 29 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 50 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 236 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 500 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 502 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 518 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 96 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 109 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 171 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 327 BADAN KESATUAN BANGSA. MUSI BANYUASIN 517 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 283 DINAS KESEHATAN . MUSI BANYUASIN 520 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 519 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.307 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 213 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 237 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 473 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 512 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 228 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 260 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 172 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 262 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 264 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 3 SEKRETARIAT DAERAH 205 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .265 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 270 DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 516 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 523 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

MUSI BANYUASIN 95 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 102 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 326 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 479 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 6 SEKRETARIAT DAERAH . MUSI BANYUASIN 28 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 182 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 246 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 286 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 528 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.245 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 261 Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA RANDIK Kabupaten Musi Banyuasin 535 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

169 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 7 SEKRETARIAT DAERAH 8 SEKRETARIAT DAERAH 90 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 58 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 115 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 45 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 120 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 212 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 22 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 44 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 62 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 67 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 247 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 223 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .

MUSI BANYUASIN 53 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 195 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 43 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 537 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. MUSI BANYUASIN 522 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.64 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 48 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 49 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 52 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 38 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 60 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 191 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 30 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 510 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.

65 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 18 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 360 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 432 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 472 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 550 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 584 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 108 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 613 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 610 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA 278 DINAS KESEHATAN 94 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 475 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 216 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA .

295 BADAN PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. MUSI BANYUASIN 436 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 578 DINAS PERKEBUNAN 599 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 207 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 315 DINAS PERIKANAN 341 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 552 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 562 DINAS PERKEBUNAN 600 DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 192 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA . MUSI BANYUASIN 305 BADAN PERPUSTAKAAN.

PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DAN METERAN INDUK 6" KE PHILIP VI DESA LAIS 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PENINGGALAN KEC. Lalan 0 Penimbunan Trase Jalan Menuju Jembatan Piggi.20) dengan Beton. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG BAYUNG KEC. TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp.Nama Paket Peningkatan Jalan Dalam Desa Simpang Sari Dengan Beton. BABAT TOMAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BAYUNG LENCIR KEC. Kecamatan Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan di Desa Suka Makmur (P. Kecamatan Lalan 0 PENGADAAN ALAT PERAGA IPS. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pembuatan Lantai Jemur dan Jalan antar Gudang SRG Kec. Jalan Negara menuju Dusun 3 Tebing Merana Desa Mekar Jaya dengan Beton. BAYUNG LENCIR Pembangunan Pematang Sawah Paket V 0 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 . Kecamatan Sekayu. Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda. ALAT LABORATORIUM IPA DAN ALAT LABORATORIUM BAHASA SMP/MTs (DAK) 0 Lapis Ulang dengan Aspal Hotmix Jalan Kompleks Rumah Dinas Bupati.

Kecamatan Babat Toman 0 Berkala Jalan Jurusan Sungai Medak (C7) . Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Toman Sari dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. BAYUNG LENCIR 0 Penyelesaian Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Desa Tenggulang Jaya ( Sp.Cinta Karya (C3). Kecamatan Plakat Tinggi.Dusun III Sukadamai. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BERLIAN MAKMUR KEC. Kecamatan Sanga Desa Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ilir (C4). SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MANGSANG KEC. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Bangunan Gudang Cadangan Pangan 20 x 25 M 0 SURVEY POTENSI DAN STATUS SUMBERDAYA IKAN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Kelurahan Ngulak I.PEMBANGUNAN SALURAN BATAS 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert di Dusun IV Desa Lais. SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN GRIYA RANDIK KEC.Desa Simpang Tungkal . SUNGAI KERUH .Rimba Ukur (C5) .3 ). Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG LAYAN KEC. Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SIMPANG KEC. SUNGAI KERUH Pembangunan Musholla di SMPN 4 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Warga Mulya (B4) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sekayu Pembuatan Plat deuker di Ruas Jalan Dusun I dan II Belido . Peningkatan Jalan dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Batu Pecah 5/7.

Margo Mulyo (B3) dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Plakat Tinggi. BATANG HARI LEKO 0 Peningkatan Jalan Desa Sido Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7. PLAKAT TINGGI 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANGKALAN BAYAT KEC. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan Gedung TK Tarbiyah Islamiyah Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. KELUANG 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 6 NGULAK KEC. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Penghubung Desa Pulai Gading . Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI SIALANG KEC. KELUANG REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARYA MAJU KEC. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANGUN HARJA KEC. SANGA DESA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BUKIT PANGKUASAN KEC. TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRIDAMAI KEC. BATANG HARI LEKO 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Desa Warga Mulya (B4). Plakat Tinggi 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKADAMAI KEC. Lawang Wetan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Perlengkapan kantor 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanah Abang dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya .

LAIS 0 . Sungai Lilin 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Sugi Waras Kec. Kecamatan Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Babat Kec.SD Model Sekayu. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 9 SEKAYU KEC. 0 Pelebaran Jalan K.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG ANYAR KEC. Sungai Lilin 0 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TELUK KEC. Kecamatan Sekayu Pembangunan Jalan Pada Ruas AMD .Sungai Sialang dengan Batu Pecah 5/7. Ahmad Dahlan. Babat Toman Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangun Sari Kec. SEKAYU 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bero Jaya Timur 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Pinang Banjar Kec. Kecamatan Lalan Pembangunan Pagar Kantor BP3K Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir. Babat Toman 0 Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Diknas Kec.H. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Bangun Sari . Babat Toman 0 Pembangunan Jalan Desa Perumpung Raya Primer 7 Dengan Beton.

Peningkatan Jalan dalam Desa Nusa Serasan (B6) dengan Batu Pecah 5/7. SUNGAI KERUH Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tanjung Keputran Kec. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan Padat Karya . Kecamatan Bayung Lencir PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BOR II DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BRUGA KEC. BABAT TOMAN PENGADAAN POWER THRESHER 0 . 0 Pengadaan APPO. Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TERUSAN KEC. SANGA DESA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN REJOSARI KEC.Puskesmas Kelurahan Sungai Lilin dengan Beton. Pompa Air dan Plastik Fiber IP200 Padi Sawah Pengadaan Benih Padi dan Benih Jagung 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton Sungai Terang di Dusun I Desa Simpang Bayat. Plakat Tinggi PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SEREKA 0 Pembangunan Pagar Kantor BP3K Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Kecamatan Sungai Lilin Pembuatan Pagar Sekolah SDN 2 Muara Teladan 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Lais Type 150 0 Pembangunan Jalan Dusun II Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.

5). 0 Pembuatan Kolam Tanah PEMBUATAN TAMBAK PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tenggulang Jaya Kec.Pembangunan Pematang Sawah Paket I PENGADAAN TONG SAMPAH DAN TPS FIBER 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Penghubung Desa Sido Mulyo . Kecamatan Babat Toman PENIMBUNAN DAN PENATAAN HALAMAN SAMPING RSUD SEKAYU PENIMBUNAN LAHAN LOKASI GEDUNG SERBA GUNA SEKAYU DI KEL. SEKAYU PENGADAAN KONSUMSI LANJUT USIA 0 PENGADAAN PERALATAN LPSE PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Suka Maju (SP. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 1 Sungai Angit. Kecamatan Sanga Desa . Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Desa Pandan Sari Dengan Batu Pecah 5/7. KAYUARA KEC. Kecamatan Plakat Tinggi.Bandar Jaya. Kecamatan Tungkal Jaya Pengadaan Lapun Babi 0 Pembangunan Jalan Desa Macang Sakti Dengan Beton.

Keluang 0 Peningkatan Jalan Penghubung Dusun 2 Talang Sungai Putih .Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Kecamatan Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN KM 108 Kec. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Desa Beji Mulyo (B1). Babat Supat 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN TPA SUNGAI MEDAK KEC. Muba REHABILITASI GEDUNG KANTOR DPPKAD KAB. 03 Dusun III Desa Suka Jaya dengan Beton. Batang Hari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BABAT BANYUASIN KEC. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Pengadaan Bibit .Keramat Jaya dengan Beton. MUSI BANYUASIN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pinggap Kec. LAWANG WETAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Air Putih Ulu dengan Beton. SEKAYU 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG JENEDAH KEC. Kecamatan Bayung Lencir Pembangunan Jalan Dusun Kekaye Desa Sinar Tungkal. Peningkatan Jalan Jurusan Mekar Jaya . 12 RW. Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda Kab. Kecamatan Plakat Tinggi.Dusun 4 Desa Tanah Abang dan Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Besi menjadi Jembatan Beton Penghubung Bandar Jaya ke Dusun 2 Sungai Putih. Kecamatan Sungai Keru Peningkatan Jalan ruas RT.

Talang Lamban Tampui . Kecamatan Bayung Lencir Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 0 Peningkatan Jalan Menuju Tassa X Dengan Beton. LAWANG WETAN 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT KEPEMIMPINAN TNGKAT IV 0 Pembangunan Jalan Desa Sari Agung RT. Kecamatan Bayung Lencir 0 Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Bahan Kimia Pertanian 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN AIR ITAM 0 Peningkatan Jalan menuju SD Negeri 2 Tanah Abang dengan Beton. Kecamatan Lais 0 Pembangunan 3 (Tiga) Unit Jembatan Beton pada Dusun III Desa Tanah Abang . Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Sp.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG WARU KEC.Desa Bukit Selabu. Kecamatan Batanghari Leko . LALAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG REJO KEC.d. 16 Dengan Beton. Dolet Dusun II Desa Sukajaya dengan Batu Pecah 5/7. LALAN Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman 0 Peningkatan Jalan Kelurahan Bayung Lencir dengan Aspal Hotmix.Talang Pengaturan . Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SRI KARANG REJO KEC. RT. 11 s.

REHABILITASI RINGAN/BERATGEDUNG PASAR BAYUNG LENCIR KEC.SP. Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEMANG KEC.REHAB BERAT 3 RUANG KELAS 0 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Pertanian Tanaman Pangan 0 Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang . BAYUNG LENCIR 0 REHAB BERAT DI SMPN 1 BABAT TOMAN .Talang Sungai Jene dengan Batu Pecah 5/7.Desa Simpang Bayat dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Bayung Lencir 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PADANG KEC.4 . 07 . SANGA DESA 0 Peningkatan Lr. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TASA X KEC. LAWANG WETAN . Menara RT. Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Desa Cinta Karya ( Penghubung Dusun I. Lais 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton di Sungai Rengas I Talang Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya. Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG SUHUD KEC. Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan dalam Dusun I dan II Bayat Ilir .Talang Sungai Labi Bailangu. dan Dusun III ) dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Normalisasi Primer SP. TUNGKAL JAYA 0 Pembangunan Box Culvert Ruas Talang Sungai Labi Kayu Ara . LAIS Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kampung Sawit VI Kec. 09 di Kelurahan Bayung Lencir dengan Beton.5 Air Tenggulang Kec. Dusun II. LAIS Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.RT.0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PANDAN SARI KEC. Kecamatan Plakat Tinggi.Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Bayat Ilir Kec.

5 ) dengan Beton. BABAT SUPAT 0 Jasa Survei AKI. dan UHH Kab. BABAT SUPAT 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Plakat Tinggi REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 GAJAH MATI KEC. dan Pembangunan 3 (Tiga) Unit Box Culvert. Muba.01 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGATURAN KEC.Dusun Tapak Landak Desa Muara Bahar dengan Batu Pecah 5/7.02 Rw.Rehab Sedang / Berat Gedung Perpustakaan SDN 4 Ngulak 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Lubuk Harjo . AKB. Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUPAT KEC. BATANG HARI LEKO REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MEKAR JAYA KEC.MTS Desa Bumi Ayu. SEKAYU Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bukit Indah Kec. Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA PUNJUNG KEC. Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Kabupaten Musi Banyuasin 0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Jaya ( Sp. Kecamatan Babat Toman 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Besi Sawah Lebung Jemeli Dusun II Desa Epil. Kecamatan Sanga Desa Peningkatan Jalan dalam Desa Beruge dengan Beton. Kecamatan Lais Pembangunan Jalan Rt. Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan Ngulak I – Ngulak II Dengan Beton.4 ) dan Tenggulang Baru ( Sp. SUNGAI KERUH REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KAYUARA KEC. BABAT TOMAN .

Muba 0 Pembangunan Jalan Rt. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. 02 Kelurahan Balai Agung dengan Beton. 05 Rw. Kecamatan Plakat Tinggi.04 Rw. PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA KELURAHAN SUNGAI LILIN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGULAK I 0 Pembangunan Jalan Rt.Purwosari.Pengadang. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan pada Perum Pemda Kayuara Permai dengan Beton. BABAT SUPAT 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Ruas Tanjung Agung Selatan . Kelcamatan Lais Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Cinta Damai Kec.PEMBANGUNAN KIOS / LOS PASAR DESA BABAT SUPAT KECAMATAN BABAT SUPAT 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TAMPANG BARU KEC. Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu . Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT BANYUASIN KEC. BAYUNG LENCIR 0 Penyediaan Barang Cetakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengadaan Pakaian dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Hand Traktor 0 Pengadaan Bibit Tanaman Mangga dan Bibit Ternak 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Sido Mukti (Sp.1) .

MUBA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. MUBA 0 PENGADAAN MEDIA BILLBOARD KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN 0 Pembuatan Parit Pasangan Dalam Desa Supat Induk.3 AIR TENGGULANG KEC. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Pada Ruas Jalan Desa Sukamaju dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Babat Supat Pemasangan Paving Block dan Parit 0 NORMALISASI PRIMER SP. BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TELUK KEMANG KEC. SUNGAI KERUH 0 DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RENOVASI KANTOR INSPEKTORAT KAB. SUNGAI LILIN 0 Pembangunan kantor camat TUNGKAL JAYA 0 . Kecamatan Babat Supat REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BERLIAN MAKMUR KEC.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PAGAR KAYA KEC.2 . Kecamatan Babat Supat Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton dalam Desa Berlian Jaya (A2).2 ) dengan Beton.3 ) – Bandar Tenggulang ( Sp. SUNGAI LILIN 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggulang Jaya ( Sp. Kecamatan Tungkal Jaya PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT POS PENGAWASAN LALU LINTAS SUNGAI DI MUARA PRIMER REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN CINTA DAMAI KEC.SP.

Kecamatan Sekayu Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Pengadaan buku pada Kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah .Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Banjar Jaya (D3). IPA DAN BAHASA 0 Pelebaran Akses Jalan Danau Ulak Lia. Kecamatan Tungkal Jaya 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BAILANGU KEC. SEKAYU 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bedeng Seng di Sinar Tungkal Kec. Sungai Lilin PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI JALAN TANJUNG LABAN DESA BABAT BANYUASIN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Peningkatan Jalan Menuju Ponton Lama Kelurahan Soak Baru dengan Beton.REHAB BERAT LAB. Tungkal Jaya 0 PEMBUATAN KERAMBA KAYU PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA CINTA DAMAI (C1) DENGAN BATU PECAH 5/7 Pembangunan Gedung Padepokan 2 Lantai 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sri Gunung Kec. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Menuju Masjid Al-Muhajirin di Dusun I Ulak Paceh Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan REHAB BERAT DI SMPN 2 PLAKAT TINGGI .

Kecamatan Bayung Lencir 0 .Danau Cala dengan Beton Kecamatan Sekayu 0 PEMBANGUNAN JEMBATAN BESI 0 Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tungkal dengan Batu Pecah 5/7. PLAKAT TINGGI 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA PANGKALAN JAYA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Ngunang Dengan Beton. BAYUNG LENCIR Pembuatan Pagar Sekolah SDN 1 Bailangu 0 Pembangunan Gedung TK Swasta Lumpatan 0 Peningkatan Jalan Sungai Guci . Kecamatan Sanga Desa REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI HARAPAN KEC. Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MUARA BAHAR KEC. LAWANG WETAN 0 Pembangunan Jalan dalam Dusun II Desa Mekar Jaya dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Dalam Desa Margo Mulyo Dengan Batu Pecah 5/7.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUKA DAMAI BARU KEC. SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TERUSAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Pangkalan Bayat Kec. Kecamatan Tungkal Jaya REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SUKAMAJU KEC. SUNGAI LILIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 LINGGO SARI KEC.

0 . Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUMBER AGUNG KEC. Babat Supat 0 pembuatan majalah permata MUBA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN KARANG TIRTA KEC. Lais 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bandar Tanggulang Kec.18 .Pelebaran Jalan dalam Desa Muara Teladan. Kecamatan Lawang Wetan Pembangunan Jalan Pada Ruas P. Kecamatan Lalan 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Lubuk Bintialo dengan Beton. LALAN PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP TRI BUDI MULYA KARANG MUKTI LALAN Pembangunan Gedung Kantor BP3K Ulak Paceh Kecamatan Lawang Wetan. Kecamatan Sanga Desa 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUMI KENCANA (C4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembangunan Jalan Menuju TPU Desa Ulak Paceh. Kecamatan Batanghari Leko REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BERO JAYA TIMUR KEC.P19 Dengan Beton. TUNGKAL JAYA 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. KELUANG 0 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Kantor Camat – Polsek Dengan Beton.

IPA .komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TANAH ABANG TUA KEC.3) KEC. BABAT SUPAT PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH REHAB BERAT DI SMPN 7 SEKAYU . KESEHATAN DAN KB RSUD SUNGAI LILIN 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN PENGGAGE KEC.Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pandan Sari Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Mekar Jadi 0 PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ladang Panjang menuju Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Pecah 5/7.2) DAN TENGGULANG JAYA (SP. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Dalam Dusun IV Desa Sukadamai.REHAB BERAT LAB.komunikasi dan Multimedia Interaktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi. BATANG HARI LEKO PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT PANGKUASAN (SP4) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHAB TOTAL PINTU AIR DI DESA BANDAR TENGGULANG (SP. Kecamatan Tungkal Jaya Belanja Modal Pengadaan Sarana teknologi Informasi.

BABAT SUPAT 0 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI ANGIT KEC. LAIS 0 PENGADAAN PERALATAN KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 4 LALAN . SUNGAI KERUH 0 Penggantian 1 (Satu) Unit Jembatan Kayu menjadi Box Culvert pada Jalan Jurusan Kasmaran Pinggap Kecamatan Babat Toman PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BERO JAYA TIMUR DENGAN BATU PECAH 5/7 0 Pembelian Beras Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sebanyak 100000 Kg . IPA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TENGGULANG BARU KEC. BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Tengah menuju Sp. Musi Banyuasin Rehabilitasi Atap dan Plafond GOR Ranggonang Sekayu 0 PENGADAAN MAKAN DAN MINUM DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. Talang Kelapo Dusun V Kasmaran dengan Batu Peach 5/7.Upgrading Trafo Desa Kertajaya Pengadaan Instalasi Listrik Pada Sekretariat DPRD Kab. Kecamatan Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 JIRAK KEC.PEMBANGUNAN LAB.

Kecamatan Babat Supat 0 PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN HALAMAN PASAR KEL. BAYUNG LENCIR 0 Penggadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Bumi Kencana (C4) dengan Beton Kecamatan Sungai Lilin PENIMBUNAN DAN PEMATANGAN LAHAN LOKASI RUMAH PINTAR SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 PINANG BANJAR KEC. Pembangunan Fasilitas Umum dan SAB) DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) REHAB KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Perencanaan Teknis Lansekap Sempadan Sungai Musi 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Ladang Panjang Kec. Kecamatan Sekayu 0 PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DAN HERBISIDA 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Komposit Kebun Kelapa. SUNGAI LILIN 0 Pelebaran Jalan Beringin I Griya Randik. BABAT TOMAN 0 Supervisi/ Pengawasan Penyiapan Permukiman Transmigrasi (Supervisi/ Pengawasan Pembukaan Lahan. Babat Toman REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN LUBUK HARJO KEC. MANGUN JAYA KEC. Pembuatan Jalan dan Jembatan.0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun III Desa Supat Barat Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Lilin 0 . Pembangunan RTJK.

Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan pada Ruas Dusun 2 (Mendis) menuju Dusun 3 (Reban Kumbang) Desa Kali Berau dengan Beton. SEKAYU REHAB BERAT DI SMPN 4 SUNGAI KERUH . IPA (8x15) 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Karang Makmur Dengan Beton. IPA 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton Pada Jalan Jurusan Simpang Sari – Pinggap. LAIS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TELANG KEC.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Jud I Kec. Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Jurusan Sp. BAYUNG LENCIR PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BEJI MULYO DENGAN BATU PECAH 5/7 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN TALANG PIASE KEC.4 Macang Sakti – Ulak Embacang.PEMBANGUNAN LAB. LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BANDAR JAYA KEC. Kecamatan Lais REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 PURWOSARI KEC. Kecamatan Bayung Lenci PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA TANJUNG AGUNG UTARA Pengadaan Material Lampu Jalan DKPPLJ 0 Peningkatan Jalan Desa Karang Waru Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 3 LALAN .REHAB BERAT LAB. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembuatan Parit Pasangan dalam Dusun 1 Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh Peningkatan Jalan Dusun Muara Padang dengan Batu Pecah 5/7. LALAN 0 . Kecamatan Lalan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 KARANG MAKMUR KEC.

Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan TSM .Medak Desa Sukajaya dengan Beton. SANGA DESA Pengadaan Pompa air 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Panai Kec. IPA (8x15) PENGADAAN TERPAL JEMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN MUARA RAWAS KEC. PLAKAT TINGGI 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Sukadamai Baru ( B5 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PENGADAAN BAHAN MAKAN DAN MINUM 0 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Laboratorium 0 Peningkatan Jalan Desa Panai Dengan Beton.Pembangunan Musholla di SMPN 5 Sekayu (8x8)+(2x2) 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKAJAYA KEC. Sanga Desa 0 . Kecamatan Bayung Lencir REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUNGAI BATANG KEC. Kurun . Kecamatan Sanga Desa 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tampang Baru dengan Batu Pecah 5/7. TUNGKAL JAYA 0 Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Jama'ah Calon Haji dari Daerah ke Embarkasi Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Sp.Sumber Rezeki ( B1 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 5 LALAN .PEMBANGUNAN LAB. SEKAYU REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 BEJI MULYO KEC.

Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Epil Dusun Muara Padang . Kecamatan Babat Supat PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 6 BABAT SUPAT : 2 LOKAL + WC (7x20. Penjara Samping Pasar Perjuangan.Pinggap). LAHAN USAHA I DAN BLOK LAHAN USAHA II 0 PENGADAAN GENTONG PLASTIK 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Mulyo Rejo ( B4 ) dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 KEBAN 1 FILIAL DI BEBAN BURUNG KEC.5) 0 PEMBANGUNAN 5 UNIT RUMAH DINAS PERWIRA KODIM 0401 MUBA TYPE H 70 0 Pembangunan Jalan Depati Senen (Tanah Abang . SANGA DESA 0 Penimbunan Rencana Halaman eks.Pembuatan Parit Pasangan Pada Ruas Dusun 1 Desa Gajah Mati. Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan Inpres (KM 14) dengan Beton. Kecamatan Sekayu Pembangunan Gedung Kantor UPTD Perkebunan Kecamatan Keluang Type 150 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tanjung Kerang .Desa Langkap dengan Aspal Hotmix Kecamatan Babat Supat 0 PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN PEKARANGAN. Kecamatn Sekayu PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUKA JAYA 0 Peningkatan Jalan Menuju Kompleks Perumahan DPRD dengan Beton.

Kecamatan Sekayu 0 DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Atap. MUBA 0 Peningkatan Jalan Desa Epil Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 Pembangunan Jaringan Listrik Di Desa Bangun Sari 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TEGAL MULYO KEC.Pembangunan jaringan Listrik di Village 13 Pembangunan Jaringan Listrik di RT TSM Kec. Tribun serta Pagar Sirkuit Skyland Sekayu . MUBA DED REHAB GEDUNG KANTOR BPAD KAB. Sekayu 0 Peningkatan Jalan Komplek Griya Mulya Permai Dengan Beton. KELUANG PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KESENIAN 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babat Supat Rehabilitasi Gedung. Kecamatan Bayung Lenci Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kayuara Filial Talang Bendar Kec. Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan lingkar dari samping kantor camat Bayung Lencir menuju pasar Baru dengan Beton.

0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Bangkit Jaya Filial SDN Talang Layan Kec. Sekayu 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Bukit Temberas Bailangu dengan Agregat Klas C (Korokos). Kecamatan Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SINDANG MARGA KEC. Kecamatan Tungkal Jaya Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton di Dusun 3 Bangun Sari.Talang Siarak dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Batanghari Leko REHAB BERAT DI SMPN 2 SEKAYU .SP5/SP.0 Pengadaan Sarana Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Bero Jaya Timur. SUNGAI KERUH 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SANGA DESA 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Rezeki (B. Kecamatan Plakat Tinggi.REHAB BERAT LAB.1) Dengan Batu Pecah 5/7 Kecamatan Sungai Lilin Peningkatan Jalan pada Ruas Sp. Kecamatan Babat Toman Pembangunan Pematang Sawah Paket IV PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SRI MULYO 0 Pembangunan Jalan Ruas Desa Sukajaya (SP. IPA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA ULAK PACEH DENGAN BATU PECAH 5/7 0 . Sungai Keruh 0 PENGADAAN BAHAN PELATIHAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 12 Sekayu Kec. Talang Siarak .4 dengan Batu Pecah 5/7.3) .

BABAT TOMAN 0 Peningkatan Jalan Desa Simpang Tungkal Dengan Batu Pecah 5/7. Lawang Wetan 0 Peningkatan Jalan Desa Penggage Dengan Beton.PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA MEDAK 0 Penimbunan Jalan Dusun 4 Desa Tanah Abang Tua menuju Desa Tanah Abang. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 BABAT KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Box Culvert di Desa Air Putih Ulu (C1). Kecamatan Tungkal Jaya Pembuatan Parit Pasangan dalam Kota Sekayu. Kecamatan Batanghari Leko 0 SURVEY KELAYAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Ulak Paceh Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Kerta Jaya 0 Pembuatan Gedung Kantor dan Papan Nama 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 TOMAN KEC. BABAT TOMAN . Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sekayu Pembangunan Pematang Sawah Paket II PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI KELURAHAN MANGUN JAYA 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Karang Ringin I Kec.

Dusun II) dengan Batu Pecah 5/7 dan Beton. Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesories lainnya di dusun 3 simpang tiga Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Dalam Desa Keluang. Peningkatan Jalan di Desa Muara Punjung dengan Beton. SUNGAI LILIN. Kecamatan Keluang . Kecamatan Lawang Wetan REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 MEKAR JAYA KEC. Lais Kab. Kecamatan Sanga Desa PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SMP BINA WARGA MACANG SAKTI 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI LILIN KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA KEC.0 Peningkatan Jalan Desa Terusan Dengan Beton. Lais Kab. KELUANG 0 Peningkatan Jalan Menuju TPU di Desa Air Putih Ulu (C1) dengan Beton. Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Ruas Desa Sungai Medak ( C7 ) – Desa Talang Piase Dengan Beton. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Telang (Dusun I . Muba Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Dusun IV Kec. 0 Pembangunan 1 (satu) Unit Jembatan Beton Desa Pandan Sari. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA NGUNANG 0 Pembangunan Mess Guru ( 12 x 9 Type Couple ) SMKN 1 Babat Supat 0 Pembuatan sumur bor arthesis dan bangunan pendukung serta assesoris lainnya di desa Phillips 10 Kec.

Kecamatan Babat Supat 0 Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Sungai Keruh dengan Batu Pecah 5/7.REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SUKALALI KEC. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Tassa XVI – XVII dengan Batu Pecah 5/7. Sungai Keruh 0 PENATAAN PENCAHAYAAN TUGU Pengadaan Lampu Hias Taman DKPPLJ 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 BABAT KEC. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jalan Pada Ruas Talang Buluh kuring – Talang Putat – Talang Jeneda Dengan Batu Pecah 5/7. Kecamatan Sungai Keruh REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 3 KEMANG KEC. BABAT TOMAN 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 0 . SUNGAI KERUH 0 Pembangunan Lapangan Futsal Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ngulak II – Jalan Perintis Dengan Beton. SANGA DESA PEMBANGUNAN KIOS PASAR DESA MANGUN JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Tebing Bulang Kec. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Dusun I Desa Ulak Teberau Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Peningkatan Jalan menuju Masjid Istito'a Desa Kasmaran dengan Beton.

TUNGKAL JAYA 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Sungai Lilin Jaya dengan Beton. Selabu. Sungai Keruh Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Karya Maju Kec. Kecamatan Keluang Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Margo Mulyo.Sp.PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN. Babat Supat . Kecamatan Sungai Lilin Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Sukamaju Kec. Kecamatan Tungkal Jaya LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TEBING DESA BAILANGU KEC. KESEHATAN DAN KB RSUD BAYUNG LENCIR 0 Pemeliharaan Pada Ruas Keluang . SEKAYU Pembuatan Kolam Tanah Beserta Saluran Pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Budiaya Air Tawar Pembangunan Pematang Sawah Paket VI Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin 0 Pembangunan Kolam Induk UPR 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Kramat Jaya Kec. Keluang 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT DERMAGA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 SUMBER HARUM KEC.

Sanga Desa 0 PENGADAAN SAPROTAN PAKET B (T+2) 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sekayu . BABAT SUPAT REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 4 SUKARAMI KEC.Bandar Jaya.Talang Care . TUNGKAL JAYA REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 BABAT BANYUASIN KEC. Kecamatan Sekayu 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Mangun Jaya dengan Agregat Kelas C (Krokos). MUSI BANYUASIN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 2 RANTAU PANJANG KEC.Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Macang Sakti Kec. Kecamatan Sekayu REHAB BERAT DI SMPN 1 SUNGAI KERUH .REHAB BERAT 2 RUANG KELAS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 LINGGO SARI KEC. Sekayu REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG SENG KEC. Kecamatan Babat Toman RENOVASI RUANG PANTI ASUHAN REHAB BERAT DI SMPN 2 SANGA DESA .REHAB BERAT LAB. SEKAYU 0 Pembangunan Jalan dari Rally Menuju Polsek Sekayu. BABAT SUPAT 0 . SUNGAI LILIN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA MUARA TELADAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP LANTAI II DPPKAD KAB. LAWANG WETAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Talang Pake Kec. IPA 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN BEDENG GENTENG KEC.

1 Desa Babat Banyuasin. BAYUNG LENCIR 0 Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton pada Ruas Inpres Km 14 (C7). LAWANG WETAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN SENTANG KEC. Pengadaan Mebeleur 0 PENGADAAN PABX 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA ACADEMY AQUATIK SEKAYU (AAS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI PENCAK SILAT SEKAYU (APSS) PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA SEKAYU YOUTH SOCKER ACADEMY (SYSA) 0 Peningkatan Jalan dalam Kelurahan Babat dengan Aspal Hotmix. BAHASA (8x15) REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 ULAK TEBERAU KEC.PEMBANGUNAN LAB.Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Box Culvert Pada Ruas Jalan Negara Menuju SD Neg. Kecamatan Babat Toman 0 PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI UNTUK SMPN 1 LAWANG WETAN . Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Insektisida dan Larvasida 0 PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA SEKAYU TAHAP IV PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Penimbunan dan Pematangan Halaman Lingkungan Gedung Puskeswan. Kecamatan Sekayu .

Kecamatan Tungkal Jaya 0 PEMBANGUNAN RUANG FRAKSI DPRD KAB. MUBA TAHAP I PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA LUMPATAN DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa Kota Sekayu 0 PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 199 KK 0 Pembangunan Jalan dari Akses Jembatan Air Lalan menuju Jalan Negara (Tahap I).Timbunan pada Retaining wall dalam Kota SEKAYU 0 PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA SUMBER REZEKI (B1) DENGAN BATU PECAH 5/7 0 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton di Desa Sinar Harapan. Kecamatan Lalan 0 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI JARINGAN SIAK/ SEWA BANDWITH JARINGAN SIAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN .

Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan Pada Ruas Desa Beji Mulyo (B.Keluang.Air Balui Kecamatan Plakat Tinggi 0 PEMBANGUNAN GEDUNG AKPER SEKAYU TAHAP V PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT LAWANG WETAN DI DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATAN LAWANG WETAN 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Sumber Rezeki (B1) dengan Aspal Hotmix. BAYUNG LINCIR 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Senawar Jaya . Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sukadamai Baru (B5) . Kecamatan Sungai Lilin 0 Penggantian 4 (Empat) Unit Jembatan Kayu Menjadi Jembatan Beton pada Jalan Jurusan B2 .Sp.Talang Nyamuk dengan Beton.Wonorejo .Simpang TSM Dengan Aspal Hotmix. Muba 0 Pembangunan 4 ( Empat ) Unit Jembatan Beton dan Dinding Penahan Pada Jalan Jurusan Karang Ringin ( Talang I ) – Pengadang.1) . Kecamatan Keluang Pembangunan Gedung Dinas Koperasi.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bandar Jaya . Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Pangkalan Jaya dengan Beton. JM (Kolonel Wahid Udin) menuju SD 10 Sekayu. Supat dengan Aspal Hotmix. UMKM dan Pengelolaan Pasar Kab. Kecamatan Sekayu Peningkatan Jalan pada Ruas Muara Teladan . Kecamatan Tungkal Jaya . Kecamatan Lawang Wetan 0 REHAB TOTAL KANTOR DINAS KESEHATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.

Tanah Abang .Simpang Sari kecematan Lawang Wetan Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Negara . Kecamatan Bayung Lencir 0 Peningkatan Jalan pada Sp.Pangkalan Bulian dengan Batu Pecah 5/7 dan 1 (Satu) Unit Jembatan Beton.Peningkatan Ruas Sukarami . Kecamatan Batanghari Leko.Sungai Bujang Desa Sukajaya dengan Aspal Hotmix. Peningkatan Jalan Ruas Simpang Sari .Simpang Sari . Kecamatan Bayung Lencir Peningkatan Jalan dari Desa Margo Mulyo (B. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bayat Ilir .Talang Sungai Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lawang Wetan 0 Pemeliharaan Berkala Jalan Jurusan Ulak Paceh . Pangkalan Bulian .3) ke Trans dengan Aspal Hotmix.Desa Pangkalan Bayat dengan Aspal Hotmix dan Beton. Kecamatan Batanghari Leko 0 Peningkatan Jalan Dalam Desa Keban II dengan Aspal Hotmix.Dusun I Desa Letang Dengan Aspal Hotmix. Selabu dengan Aspal Hotmix.Saut .Sp. Kecamatan Sanga Desa 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Lais Dusun IV Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bonot Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Tanjung Agung Timur . Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sido Mukti (A. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan pada Ruas Bedeng Areng .1) Dengan Aspal Hotmix.5) Menuju Sumber Harum (A. Kecamatan Babat Supat 0 Pengadaan Printer Pengadaan Mebeleur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Linggo Sari 0 Pembangunan jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun V Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pagar Desa Pembangunan jaringan listrik di Desa Kasmaran Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Bahar Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sungai Kubu Pemeliharaan Jaringan Listrik di Desa Talang Simpang.Penyulang Kaja Babat Toman . Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Baru Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bailangu Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Muara Punjung . Mekar Jaya dan Rukun Rahayu 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Sukamaju Kec.

Kecamatan Batanghari Leko Peningkatan Jalan pada Ruas Sindang Marga .ASHRI SEKAYU 0 Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin .Seberang Kayuara dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 1 (satu) Unit Box Culvert.Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix Kecamatan lais 0 LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID AL . Babat Supat Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Letang 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Kasmaran . Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM KARANG RINGIN I (SHARING APBN) KECAMATAN BABAT TOMAN 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bedeng Arang Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Srigunung Dusun VI 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Poskesdes 108 Kec.Pinggap dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Toman Peningkatan Jalan Pada Ruas Lais . Kecamatn Sekayu 0 Peningkatan Jalan Ogan Menuju SD 10 Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Sekayu Pelebaran dan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu Dengan Aspal Hotmix.Bonot .Sei Napal dengan Agregat Klas C (Krokos) dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.0 Peningkatan Jalan pada Ruas Talang Buluh .

Kecamatan Plakat Tinggi Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Sako Suban dengan Batu Pecah 5/7.Sungai Angit dengan Agregat Klas C (Krokos). Bayung Lencir 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Bangun Harjo Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Keramat Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Babat Ramba Jaya Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Belido Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Hijrah Mukti Mangsang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Lais .Pengadaan Sewa Jaringan Internet/Bandwidth 15 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Ulak Kembang . Sako Suban . Kecamatan Batanghari Leko 0 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dan Mobil Water Supplay 0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan . Kecamatan Batang Hari Leko PEMBUATAN KOLAM RETENSI PERUMAHAN GRIYA RANDIK KECAMATAN SEKAYU TAHAP I 0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 2 Kaliberau Kec.Petaling. Kecamatan Lais Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu (B2) dengan Beton. dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan Beton.

BAYUNG LINCIR 0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAP. KELUANG 0 Rehab Ruang Bupati dan Wakil Bupati 0 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ulak Paceh Jaya dengan Agregat Klas C (Krokos).0 PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 50 L/DTK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PDAM PUSAT SEKAYU 0 JASA KONSULTANSI PERANGKAT LUNAK/ SOFTWARE APLIKASI SISMIOP PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BPHTB 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Makmur Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Macang Sakti 0 PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA RANGGONANG DI YOGYAKARTA PEKERJAAN PENAMBAHAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BARU KAPASITAS 30 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI PADA PDAM SUNGAI LILIN 0 Pembangunan Akses Jalan Sei Napal . 4 (empat) Unit Box Culvert. Kecamatan Lawang Wetan . Kecamatan Batanghari Leko PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.Ulak Kembang. Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan Beton. 40 L/DTK BERIKUT JARINGAN PIPA TRANSMISI DISTRIBUSI DI DESA SRI DAMAI KE BOSTER PUMP KARYA MAJU KEC.

Kertajaya dengan Beton.OBATAN RUMAH SAKIT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Kelurahan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Poros Purwodadi . Batang Hari Leko 0 Jasa Surveylance Audit SMM ISO 9001:2008 0 . Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Politeknik Sekayu Tahap IV. Kecamatan Sekayu PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Tanjung Bali Kec. Kecamatan Sungai Keruh 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Rimba Ukur (C5) .Purwosari dengan Beton Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan dalam Komplek Transmigrasi Depan PN Sekayu dengan Beton. BABAT SUPAT 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Galih Sari 0 Peningkatan Jalan pada Ruas SMP Negeri 2 menuju SMA Negeri 2 Sungai Keruh dengan Beton.PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL RANDIK SEKAYU TAHAP I PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOSTER PUMP STATION BERIKUT JARINGAN PIPA DI DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC. 0 PENGADAAN OBAT .

Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Tenggaro .2 Dengan Beton.Sungai Medak (C7).Desa Sumber Sari (D4) dengan Aspal Hotmix.Karya Maju (A1) Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang Peningkatan Ruas Sp.Gardu Harapan Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Lais 0 PENATAAN TEPIAN SUNGAI MUSI DI SEKITAR EX. Kecamatan Sekayu 0 Pembangunan Jembatan Beton Pada Ruas Tegal Mulyo ( A4 ) . Km. 0 Peningkatan Jalan Jurusan Sp. 0 Pembangunan 2 ( Dua ) Unit Jembatan Beton pada Jalan Jurusan Air Putih Ulu ( C1 ) . Jalan Negara .Gardu (KUD TriJaya) .SP. Jalan Negara .11 .Sialang Agung ( C2 ).Sp. PASAR LAUT SEKAYU TAHAP I 0 Pengadaan Bantuan Pangan Non Beras . Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Agung Barat dengan Aspal Hotmix.Dawas . Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Plakat Tinggi. Kecamatan Sungai Keruh 0 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Sp.Peningkatan Jalan pada Ruas Keramat Jaya .Trans C2 .Sridamai. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Sp.Nusa Serasan (B6) dengan Beton.Jalan Negara Dengan Aspal Hotmix Kecamatan Keluang 0 Peningkatan Jalan Jurusan Ngulak . Pelebaran Jalan pada Ruas Sp.Bukit Indah (B3) dengan Beton. Kecamatan Lais.Selabu .

B. Kecamatan Babat Supat 0 Peingkatan Jalan Dusun I .3 .0 Peningkatan Jalan Desa Mekarjadi (B2) dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Babat Toman 0 Peningkatan Jalan Pada Ruas Keluang .4 Dengan Aspal Hotmix.B. Kecamatan Bayung Lencir 0 Penimbunan Jalan Dusun III . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Pada Ruas Simpang Pauh .Trans B. Kecamatan Lais 0 Peningkatan Jalan Panca Tunggal C4 menuju C5 dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pangkalan Bulian Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Suka Maju Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pulai Gading 0 Peningkatan Jalan Desa Babat Banyuasin Dengan Aspal Hotmix.IV Desa Tanjung Agung Timur.1 .B.III Desa Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Lubuk Harjo dengan Aspal Hotmix. Kecamatan Sungai Lilin 0 Peningkatan Jalan Desa Peninggalan Dengan Aspal Hotmix dan Beton.2 . Kecamatan Tungkal Jaya Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya Dengan Aspal Hotmix.Talang Siku Dengan Aspal hotmix Kecamatan Keluang . Kecamatan Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Desa Berlian Jaya Dengan Aspal Hotmix.

Bumi Ayu .Ulak Paceh. Kecamatan Keluang . PLAKAT TINGGI 0 Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec.Peningkatan Jalan dalam Desa Cinta Damai (C1) dengan Aspal Hotmix. Bayung Lencir Pengadaan Ternak Sapi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Peningkatan Jalan pada Ruas Bukit Lalat (B2) . Tungkal Jaya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Mangsang Kec. BABAT SUPAT. Kecamatan Plakat Tinggi 0 PENGADAAN MAKAN MINUM SISWA AKADEMI BOLA BASKET SEKAYU (ABBS) 0 PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT BABAT SUPAT DESA BABAT BANYUASIN KEC. Kecamatan Sungai Lilin 0 Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Komposit P3 (Desa Karang Mukti).Warga Mulya (B4) dengan Beton. Kecamatan Lalan 0 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 1 SIDO RAHAYU KEC. Pembangunan Atap Lapangan Tenis Sekayu 0 Pengadaan Peralatan Kesehatan 0 Pemeliharaan Jalan Jurusan Simpang Karang Waru . Tungkal Jaya 0 Peningkatan Jalan Ruas Kantor Camat Menuju SMP 2 Keluang Dengan Beton. Kecamatan Lawang Wetan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN Dabuk Jaya Kec.

Kelurahan Sungai Lilin Jaya.5) Pembangunan Pematang Sawah Paket III PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BUKIT INDAH 0 Perencanaan Teknis Lansekap Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu 0 Peningkatan Jalan Jurusan Babat .Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH MTS DARUL HIKMAH SIMPANG TUNGKAL PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN DI DESA BANGUN SARI Pengadaan Material Lampu Jalan 0 Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Filial Begadang.Sungai Angit dengan Beton. Kecamatan Babat Toman 0 0 . Kecamatan Sungai Lilin 0 Rehab Kolam Pokdakan PENAMBAHAN RUANG KELAS UNTUK SMPN 3 SUNGAI KERUH : 1 LOKAL + WC (7x11.

00 625.000.00 138.000.000.00 325.00 369.000.000.000.000.600.00 188.200.000.000.00 Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan APBD CAHAYA ZIA Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin CAHAYA ZIA Total KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD cipta mandiri consultant 2.000.668.000.000.000.000.000.Lokasi Kecamatan Lawang Wetan Sumb er Dana APBD adel putra Pemenang Pagu Anggaran 188.00 138.000.000.000.00 1.00 1.282.00 1.000.600.00 1.000.110.00 .000.000.600.000.00 Kecamatan Lalan adel putra Total APBD ADI GUNA PUTRA ADI GUNA PUTRA Total APBD AGSIWA ILLAHI SMP NEGERI/SWASTA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Sekayu KECAMATAN LAIS AGSIWA ILLAHI Total APBD ALDO PERMAI APBD ALDO PERMAI 1.000. BABAT TOMAN KEC.00 369.522.668.00 275.000.020.020.110.000.000.000.020.000.000.000.00 369.000.384.000.600.00 760. BAYUNG LENCIR BUMI KITA Total APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA APBD CAHAYA ZIA 325.000.000.00 KEC.00 1.000. TUNGKAL JAYA ALDO PERMAI Total APBD anugrah indo lestari selaras anugrah indo lestari selaras Total APBD bintang raksa karsyatanzia bintang raksa karsyatanzia Total APBD BUMI KITA 2.000.00 cipta mandiri consultant Total 275.00 369.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lalan Kecamatan Batanghari Leko KEC.

000.00 1.974.974.00 188.00 369.540.00 369.000.00 4.00 1.000.000.000.000.000. BAYUNG LENCIR Kecamatan Babat Supat Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya KEC.000.416.000.00 369.000.000.000.000.200.940.00 860.000.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa APBN CV AMONGSELLA 1. SEKAYU KEC.00 187.000. SUNGAI KERUH .UPT.440.000.600.00 KEC.000.000.000.000.000.940.000.600.00 1.000.00 Kecamatan Lais KEC.00 369.600.000.00 150.00 1.Batanghari Leko yang berada dalam wilayah Kab Muba cv gunung kencana konsultan Total APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra APBD cv jala sutra cv jala sutra Total APBD CV JASA KAWAN APBD CV JASA KAWAN CV JASA KAWAN Total APBD cv marvel.600.600.00 138. SUNGAI LILIN 150.s abadi cv marvel.000.s abadi Total APBD CV MUDA KARYA CV MUDA KARYA Total APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama APBD cv multi usaha utama Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.000.000.00 188.328.00 1.650.000.000.440.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Sekayu CV AMONGSELLA Total APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA APBD CV BENING WIJAYA CV BENING WIJAYA Total APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA APBD CV DHARMA KARYA DHIKA 1.00 1.000.00 1.000.000.000.000.000.000.000.600.000.440.00 739.940.600.000.00 369.000.00 4.00 3.000.00 745.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Sekayu CV DHARMA KARYA DHIKA Total perairan umum daratan Sungai APBD cv gunung kencana konsultan Musi.

00 KEC.000.00 369.540.00 369.00 369.600.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC. Musi Banyuasin APBD CV TARMAN SARANA 885.000.000.00 369.000.600.000. TUNGKAL JAYA KEC.000.600.000.00 1.600.290.600.800.00 369.855. Musi Banyuasin Kantor Sekretariat DPRD Kab.00 1.600.000.00 690.000.000.00 369.000. KELUANG KEC. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.000.00 2.00 350.00 2.000.000.000.600.940.940.00 369. BATANG HARI LEKO Kecamatan Tungkal Jaya .000.000.00 369.000.600.00 369.00 2.000.600.00 1.00 1.000.KEC.600.000.000.000.00 369.040.600.000. PLAKAT TINGGI KEC.000.000.000.000.00 690.000.000. KELUANG Kecamatan Lawang Wetan Kantor Sekretariat DPRD Kab.000. BATANG HARI LEKO Kecamatan Plakat Tinggi KEC.000.00 369.000.740.600. SANGA DESA cv multi usaha utama Total APBD CV PANORAMA INDAH CV PANORAMA INDAH Total APBD CV PETUALANG SAKTI CV PETUALANG SAKTI Total APBD CV SABDA MOTOR APBD CV SABDA MOTOR CV SABDA MOTOR Total APBD CV SELATAN JAYA CV SELATAN JAYA Total APBD CV SERUMPUN APBD CV SERUMPUN CV SERUMPUN Total APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera APBD Cv Sinar Mulia Sejahtera Cv Sinar Mulia Sejahtera Total APBD CV TARMAN SARANA APBD CV TARMAN SARANA 3.00 1.00 Kecamatan Batanghari Leko CV TARMAN SARANA Total APBD CV TELAGA DINAR CV TELAGA DINAR Total APBD CV TUNAS KARYA CV TUNAS KARYA Total APBD cv wijaya motor cv wijaya motor Total APBD cv young brothers 1.00 369.600.000.00 1.000.000.600.000.00 280.000.108.659.749.740.

278. Aditya Jaya 460.00 593.00 460.400. LAIS CV.00 2.278.00 190.KEC.000.600.000.00 596. AIDIL PUTRA CV.000.000. ADE ABADI Total APBD Cv.00 1. AGATHA JAYA MANDIRI APBD CV.000.940. AGATHA JAYA MANDIRI Total APBD CV.600.00 369. ABEL WIJAYA CV.00 596. AGATHA JAYA MANDIRI CV.000.00 449.000.000.00 1.00 4.600.000. Aditya Jaya APBD Cv. LAWANG WETAN KEC.380.000. Aditya Jaya Total APBD CV.00 1.000.00 475.000.000.940.000.000.00 475. AGUNG SEJATI 3.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sungai Lilin CV.00 2.000.000.000.00 369.000. AGUNG MULIA Total APBD CV.000.192. AIDIL PUTRA Total 449.000.502.000.000.600.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lalan Kecamatan Bayung Lencir.000.400.000.00 596.000.000. ABDI SEJAHTERA Total APBD CV.000. AGUNG SEJATI Total APBD CV. AGTHA KENCANA CV.000.000.000.000. AGTHA KENCANA APBD CV.000.000. ABDI SEJAHTERA 369.000. ABEL WIJAYA Total APBD CV.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin DPPKAD KEC.00 596.000.00 2.000.130.00 .000.00 3.096. AGTHA KENCANA Total APBD CV.500. AGUNG MULIA CV. ADE ABADI CV. ADE ABADI APBD CV. SEKAYU APBD cv young brothers APBD cv young brothers cv young brothers Total APBD CV. Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Cv.440.000.000.00 596.

00 365.000.00 479.00 369. ANDI MUSI APBD CV.00 193.000. AKBAR WIRAJAYA Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.002.000.000.00 507. ANUGRAH ARTHA KENCANA APBD CV.592.00 2. Musi Banyuasin kecamatan lais CV.000. ANDY PUTRA Total APBD CV.000.366. ANUGRAH ARTHA KENCANA Total 193. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin CV.000. ANDY PUTRA 365.000.100.200.000.00 6.600. AKBAR WIRAJAYA 1. MUSI BANYUASIN APBD CV. AREM JAYA Total .000.000.000.00 369. ANUGRAH ARTHA KENCANA CV. AREM JAYA APBD CV. AN-NAHL CV. SUNGAI KERUH Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Lilin. ANDI MUSI CV.943.500.00 CV.00 130.000.00 6.865.000. AMELIA JASA PRIMA Total APBD CV.000. AKBAR WIRAJAYA APBD CV.00 900.500.943.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC.500.00 7.000.000.500.000.000.592.334.00 300.00 191.00 877.000. SANGA DESA KEC. ALGA Energi Kab.000. ANDI MUSI Total APBD CV.00 4.400. ANDI MUSI APBD CV.500.000. AMELIA JASA PRIMA CV. AN-NAHL APBD CV.204.425.00 369.00 234.000.00 479.600.00 Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN SUNGAI LILIN KEC.500.00 440.000.600.Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU APBD CV.00 666. BABAT TOMAN KAB. ANDI MUSI APBD CV.600.000.000. ANDI MUSI APBD CV.00 1. ALGA Total APBD CV.000.500.000.632. AN-NAHL Total APBD CV. AREM JAYA CV.000.166.400. ANDI MUSI APBD CV.000.

BAGUAY JAYA Kecamatan Lalan DESA RINGIN AGUNG (PRIMER 9) APBD CV.000.000.127.000.00 268.00 APBD CV.00 4.00 Cv. Athifa APBD CV. ARGANA KENCANA Total APBD CV. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin SEKAYU APBD CV.000. Azta Kirana 535.000.000.000. Sekayu Kec.800.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU CV. ASWAN APBD CV.00 960.000.000.Kel. ASWAN SEKAYU CV. BANGKULAH JAYA APBD CV.000. ARGANA KENCANA 706.00 267.955.00 596. ASWAN 1.202.000. ARGANA KENCANA 625.00 3.000.000.00 Kec.00 765.000.00 2.000.000.940.00 4. BAGUAY JAYA KECAMATAN LALAN CV.000.00 1.200.127.600. ASWAN Total APBD CV.00 299.000. Sekayu 11.940.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi CV.00 APBD CV. BANGKULAH JAYA Total APBD CV. Athifa 307. ASWAN 1.000. ASWAN APBD CV.660.000. Azta Kirana Total Desa Karang Rejo (Primer 8) APBD CV.064.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .000.000.00 UPTD GRAHA BINA LANJUT USIA APBD CV.600.00 960.000.000.00 960.000.000.440. BAGUAY JAYA Total APBD CV.331. BANGKULAH JAYA CV.000. Athifa Total APBD Cv.000.060.00 596.440. Serasan Jaya Kec. BAHANA CIPTA CV.000.600. BAYU PRATAMA PUTRA Kecamatan Babat Supat 1.000.00 720.000.940.000.000.000. BAHANA CIPTA Total APBD CV.

LAWANG WETAN Kecamatan Babat Supat CV.500.00 1.000.00 4.600.000.000.000.940.000.000. BERKAT APBD CV. BENI JAYA APBD CV.00 3. BERKAT Total APBD CV.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kec.00 369.000.600.00 KECAMATAN SEKAYU KEC.000.925.000.902.000.000. BINA INSAN MANDIRI 596.000.501.00 3.600.000.000.509.500.800.000.820.00 18.000.000. BENNI PERMAI Total APBD CV. BERKAT SURYA PERMATA CV.440.000.00 4. BENNI PERMAI 4.000. BABAT SUPAT APBD CV.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Supat APBD CV.00 7.00 960.000. BENI JAYA APBD CV.000.000.000.00 596.00 369. BERINGIN RAYA Total APBD CV.000. BERKAT 150.000. BAYU PRATAMA PUTRA Total APBD CV.000. BERINGIN RAYA APBD CV. Sekayu CV.000. BERINGIN RAYA 960.00 196. BENI JAYA APBD CV.00 550. Musi Banyuasin .00 246.00 4.000.00 1.000. BERKAT 919.000.Kecamatan Keluang APBD CV.940.000.000. BENI JAYA 690.00 KECAMATAN SEKAYU APBD CV. BERKAT CV.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kab.000. BAYU PRATAMA PUTRA CV. BENI JAYA Total APBD CV.600.00 Kecamatan Batang Hari Leko KEC.650. BERKAT APBD CV. BENI JAYA CV.000.000.000.440. BERKAT SURYA PERMATA Total APBD CV.

KEC. LAWANG WETAN

CV. BINA INSAN MANDIRI Total APBD CV. Budi Utomo CV. Budi Utomo Total APBD CV. Bunga Asa

246,800,000.00 219,600,000.00 219,600,000.00 507,750,000.00

Kec. Sekayu

Kecamatan Lalan KEC. LALAN KEC. LALAN Kabupaten Musi Banyuasin

CV. Bunga Asa Total APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA APBD CV. CAHAYA CV. CAHAYA Total APBD CV. CAHAYA BARU CV. CAHAYA BARU Total APBD CV. Cahaya Makmur CV. Cahaya Makmur Total APBD CV. CENDANA INDAH PERKASA CV. CENDANA INDAH PERKASA Total APBD CV. Chandra Buana CV. Chandra Buana Total APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

507,750,000.00 3,440,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 350,000,000.00 4,529,200,000.00 4,940,000,000.00 4,940,000,000.00 652,000,000.00 652,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 7,925,000,000.00 7,925,000,000.00 3,940,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin

KEC. SANGA DESA

Kecamatan Batanghari Leko

Kecamatan Bayung Lencir Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin

APBD CV. CIPTA USAHA SENTOSA

405,000,000.00

Kecamatan Lais

CV. CIPTA USAHA SENTOSA Total APBD CV. Citra Abadi CV. Citra Abadi Total APBD CV. CITRA SAHABAT

4,750,000,000.00 5,255,000,000.00 5,255,000,000.00 2,940,000,000.00

Kecamatan Batanghari Leko

KEC. TUNGKAL JAYA

CV. CITRA SAHABAT Total APBD CV. DAMAI SEJAHTERA CV. DAMAI SEJAHTERA Total APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS APBD CV. DAMASCOS CV. DAMASCOS Total APBD CV. DELIMA INDAH APBD CV. DELIMA INDAH

2,940,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 7,925,000,000.00 369,600,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 9,580,600,000.00 1,890,000,000.00 1,775,000,000.00

Kecamatan Sekayu KEC. LAIS Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN BAYUNG LENCIR

KEC. BABAT TOMAN

CV. DELIMA INDAH Total APBD cv. diana concern cv. diana concern Total APBD CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI CV. DIFIZONA PRIMA SAKTI Total APBD CV. DINAMIKA APBD CV. DINAMIKA CV. DINAMIKA Total APBD CV. DINITAMA KENCANA APBD CV. DINITAMA KENCANA CV. DINITAMA KENCANA Total APBD cv. djoewan indah APBD cv. djoewan indah

3,665,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 1,098,925,000.00 1,098,925,000.00 960,000,000.00 1,940,000,000.00 2,900,000,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 965,600,000.00 7,925,000,000.00 1,260,000,000.00

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Bayung Lencir

KEC. LAIS Kecamatan Lais

Kecamatan Lawang Wetan Kec. Babat Supat

KEC. SANGA DESA

APBD cv. djoewan indah cv. djoewan indah Total APBD CV. DUA PUTRA APBD CV. DUA PUTRA

369,600,000.00 9,554,600,000.00 3,940,000,000.00 369,600,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. LAWANG WETAN

KECAMATAN SANGA DESA

APBD CV. DUA PUTRA CV. DUA PUTRA Total APBD Cv. Dua Saudara

207,760,000.00 4,517,360,000.00 3,940,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Babat Toman

Cv. Dua Saudara Total APBD CV. EGA CITRA LESTARI APBD CV. EGA CITRA LESTARI CV. EGA CITRA LESTARI Total APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI APBD CV. EMPAT PUTRI CV. EMPAT PUTRI Total APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI APBD CV. ENDRAMAS ANGGRAINI CV. ENDRAMAS ANGGRAINI Total APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA APBD CV. ERSELIA CITRA PERSADA CV. ERSELIA CITRA PERSADA Total APBD CV. FADEL PUTRA

3,940,000,000.00 4,940,000,000.00 7,725,000,000.00 12,665,000,000.00 3,940,000,000.00 2,540,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 8,554,400,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 198,000,000.00 250,000,000.00 448,000,000.00 188,000,000.00

Kecamatan Lais Kecamatan Sekayu KEC. BATANG HARI LEKO KEC. SUNGAI KERUH KEC. SEKAYU Kecamatan Plakat Tinggi KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lawang Wetan KEC. BABAT SUPAT

Kabupaten Musi Banyuasin 3 kecamatan: Sekayu, Lais dan Sungai Lilin Sekayu

Kecamatan Babat Supat KEC. BABAT TOMAN

CV. FADEL PUTRA Total APBD cv. fahmitra rahayu APBD cv. fahmitra rahayu

188,000,000.00 5,925,000,000.00 369,600,000.00

KECAMATAN BABAT SUPAT

APBD cv. fahmitra rahayu

720,000,000.00

KEC. BAYUNG LENCIR

cv. fahmitra rahayu Total APBD CV. Family CV. Family Total APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira APBD CV. Fatira CV. Fatira Total APBD CV. FIRMANSYAH CV. FIRMANSYAH Total APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT APBD CV. FLAMBOYANT CV. FLAMBOYANT Total APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA APBD CV. FRACHMADYA CV. FRACHMADYA Total APBD CV. GANESHA APBD CV. GANESHA CV. GANESHA Total APBD CV. GARMUSAN APBD CV. GARMUSAN

7,014,600,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 311,125,000.00 550,000,000.00 985,600,000.00 1,846,725,000.00 405,500,000.00 405,500,000.00 2,940,000,000.00 282,000,000.00 600,000,000.00 3,822,000,000.00 4,940,000,000.00 202,950,000.00 202,950,000.00 596,000,000.00 5,941,900,000.00 1,204,500,000.00 369,600,000.00 1,574,100,000.00 399,839,000.00 569,555,000.00

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan Plakat Tinggi KELURAHAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA

Kecamatan Sekayu Kec. Sekayu Kec. Sekayu Kecamatan Sungai Lilin

Kecamatan Sekayu KEC. BABAT SUPAT

Kecamatan Lais Kec. Sekayu

Kecamatan Sekayu

CV. GARMUSAN Total APBD CV. GERBANG KENCANA

969,394,000.00 6,225,000,000.00

KEC. SUNGAI KERUH

APBD CV. GERBANG KENCANA CV. GERBANG KENCANA Total APBD CV. Graha Citra Rekayasa

369,600,000.00 6,594,600,000.00 188,000,000.00

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. Graha Citra Rekayasa

188,000,000.00

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CV. Graha Citra Rekayasa Total APBD CV. GRAHA KARYA PEMUDA

376,000,000.00 350,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

CV. GRAHA KARYA PEMUDA Total APBD CV. HARAPAN SENTOSA

350,000,000.00 6,925,000,000.00 281,000,000.00

Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV. HARAPAN SENTOSA Energi Kab. Musi Banyuasin

KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. HARAPAN SENTOSA Total APBD cv. hegar pratama

7,206,000,000.00 1,260,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN

APBD cv. hegar pratama cv. hegar pratama Total APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH APBD CV. INSAN ANUGRAH CV. INSAN ANUGRAH Total APBD CV. INSAN SEJAHTERA APBD CV. INSAN SEJAHTERA CV. INSAN SEJAHTERA Total APBD CV. Iqbal Perkasa

369,600,000.00 1,629,600,000.00 7,925,000,000.00 1,940,000,000.00 216,000,000.00 369,600,000.00 10,450,600,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 2,355,000,000.00

Kecamatan Babat Supat Kecamatan Tungkal Jaya KECAMATAN LALAN KEC. SUNGAI LILIN

Kecamatan Babat Supat KEC. SUNGAI LILIN

KECAMATAN TUNGKAL JAYA

CV. Iqbal Perkasa Total

2,355,000,000.00

Kecamatan Tungkal Jaya

APBD Cv. Iskandar Cv. Iskandar Total APBD Cv. Jaya Buana Cv. Jaya Buana Total APBD CV. JAYA ING LAGA CV. JAYA ING LAGA Total APBD CV. JAYA PRIMA

760,000,000.00 760,000,000.00 369,600,000.00 369,600,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 924,000,000.00

KEC. SEKAYU

Kecamatan Tungkal Jaya

TITIK BAGI DI KECAMATAN SEKAYU, BAYUNG LENCIR, LAIS DAN SANGA DESA Kantor Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin

CV. JAYA PRIMA Total APBD CV. JUNG JAYA

924,000,000.00 376,750,000.00

KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Sekayu

CV. JUNG JAYA Total APBD CV. KAMBOJA APBD CV. KAMBOJA

376,750,000.00 1,000,000,000.00 546,520,000.00

Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN BABAT SUPAT

CV. KAMBOJA Total APBD CV. KAPITA JAYA APBD CV. KAPITA JAYA CV. KAPITA JAYA Total APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI APBD CV. KARYA BAKTI CV. KARYA BAKTI Total APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

1,546,520,000.00 596,000,000.00 650,000,000.00 1,246,000,000.00 860,000,000.00 475,000,000.00 380,000,000.00 1,715,000,000.00 3,440,000,000.00 405,000,000.00

Kecamatan Sekayu Kecamatan Lawang Wetan KEC. PLAKAT TINGGI

Kecamatan Sekayu titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

titik bagi di 81 tempat dalam kabupaten musi banyuasin

APBD CV. KARYA BERSAMA

405,000,000.00

KEC. SUNGAI LILIN KEC. SUNGAI LILIN KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Tungkal Jaya

APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA APBD CV. KARYA BERSAMA

369,600,000.00 369,600,000.00 400,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Bayung Lencir KEC. BAYUNG LENCIR KECAMATAN SEKAYU

CV. KARYA BERSAMA Total APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU APBD CV. KARYA MAJU CV. KARYA MAJU Total APBD CV. KAYLAH UTAMA CV. KAYLAH UTAMA Total APBD CV. KELINGI RAYA CV. KELINGI RAYA Total APBN CV. KUNCI SARI

5,939,200,000.00 596,000,000.00 369,600,000.00 130,000,000.00 1,095,600,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00 228,000,000.00

Kecamatan Sekayu

Kecamatan Sekayu

UPT. Air Balui 1 Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya KEC. PLAKAT TINGGI

CV. KUNCI SARI Total APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA APBD CV. KURNIA CV. KURNIA Total APBD CV. KUROGO SAKUMU CV. KUROGO SAKUMU Total APBD CV. LANGGENG BERSAMA APBD CV. LANGGENG BERSAMA CV. LANGGENG BERSAMA Total APBD CV. LEBAT Brothers CV. LEBAT Brothers Total

228,000,000.00 1,690,000,000.00 2,440,000,000.00 369,600,000.00 4,499,600,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 960,000,000.00 369,600,000.00 1,329,600,000.00 860,000,000.00 860,000,000.00

KECAMATAN BABAT TOMAN

Kecamatan Sanga Desa KEC. LAWANG WETAN

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Sekayu KEC. KELUANG

APBD CV. LIMA PUTRA APBD CV. LIMA PUTRA CV. LIMA PUTRA Total APBD CV. LINGGAU PUTRA CV. LINGGAU PUTRA Total APBD CV. LYZAWA KRIDYA CV. LYZAWA KRIDYA Total APBD CV. MANUNGGAL JAYA APBD CV. MANUNGGAL JAYA CV. MANUNGGAL JAYA Total APBD CV. MARANTAMA APBD CV. MARANTAMA CV. MARANTAMA Total APBD CV. MARINI

810,000,000.00 369,600,000.00 1,179,600,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 2,040,000,000.00 660,000,000.00 2,700,000,000.00 5,625,000,000.00 369,600,000.00 5,994,600,000.00 507,424,000.00

Kecamatan Sanga Desa

KECAMATAN SUNGAI LILIN

Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lalan

Kecamatan Batanghari Leko KEC. TUNGKAL JAYA

Kec. Sekayu

Kec. Sekayu

APBD CV. MARINI

507,424,000.00

Kecamatan Lais

CV. MARINI Total APBD CV. MAS PRIMA SEMESTA CV. MAS PRIMA SEMESTA Total APBD CV. MASAGI CV. MASAGI Total APBD CV. MEDIA MUBA CV. MEDIA MUBA Total APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI APBD CV. MELATI

1,014,848,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 596,000,000.00 596,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 369,600,000.00 300,000,000.00 550,000,000.00

Kecamatan Babat Supat

kab.MUBA

KEC. LALAN KEC. LALAN Kecamatan Lawang Wetan.

CV. MELATI Total

1,219,600,000.00

000.000.00 246.000.000.000. MENARA GADING Total APBD CV.000. METRO JAYA INDAH Total APBD CV. MUTIARA ALAM APBD CV.000.000.600. MODULASI UTAMA Total APBD CV. MUTIARA ALAM APBD CV.000.00 770.000.000.00 960.000.000. NABILA 340.000.955.00 316.000.318.00 369. BATANG HARI LEKO KECAMATAN BATANG HARI LEKO Kec.000.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV.000.000.00 .00 3. MUTIARA ALAM APBD CV. SEKAYU APBD CV.600.000. Babat Supat Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.00 2.000.00 190.00 683. MUTIARA ALAM APBD CV.00 246.955. NABILA 316.00 3. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu KEC.750.160.000.000.750.000.00 153. Sekayu Kec.000. MUTIARA ALAM Total APBD CV. MENARA GADING 160. METRO JAYA INDAH CV.000. MILENIUM Total APBD CV.00 Sekayu CV.000.400.00 770. MODULASI UTAMA CV. MILENIUM CV.000.00 KEC. MUTIARA ALAM CV.00 153. Sekayu KEC.000. MENARA GADING 180.000.Kecamatan Tungkal Jaya APBD CV.000.400. SANGA DESA Kecamatan Babat Toman Kecamatan Tungkal Jaya Kec. NABILA Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu Kantor Badan PErpustakaan dan APBD CV.000.00 1.000.

PALKEM Energi Kab. BABAT TOMAN CV. LALAN KEC.000. PRATAMA YUDHA APBD CV.205. POORD CV. POORD Total APBD CV.000.600. nadema 3. NUR 330.000. nadema Total APBD CV. NETA JAYA PERDANA Total APBD CV.000.600.00 844. PRATAMA YUDHA Total APBD CV. NABILA 440.00 KEC.000. NABILA 380.000.000.725.00 475.725.000.000.000.00 369.600.000. PALKEM Total APBD CV.000. PRATAMA YUDHA CV.600.600.000.100. Musi Banyuasin KEC.00 369.000.000.500. PBSA CV.00 505. BABAT SUPAT APBD CV.000.Kecamatan Sungai Keruh APBD CV. PRIJAYA 580.00 640. Musi Banyuasin Kecamatan Sekayu APBD CV.000.000.600.00 APBD CV.000.000.00 Kec.600.00 960.00 DPPKAD KEC. NUR APBD CV.00 369.00 CV. LAIS cv. NETA JAYA PERDANA CV.00 580.000.000.600.600.000.000.000.472.000. NUR Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD CV.00 369. Sekayu CV.00 317. NABILA 670.00 Kecamatan Babat Toman KEC. PBSA Total APBD CV.000.00 369.000. POORD APBD CV.00 Kantor Sekretariat DPRD Kab.600.000.00 900.00 1.000.000. SUNGAI KERUH Kecamatan Babat Toman KECAMATAN TUNGKAL JAYA Kabupaten Musi Banyuasin .000.00 369. NUR 317. NABILA Total APBD cv.000.00 1.

00 3.505. SUNGAI LILIN APBD CV. Putra Perdana Total APBD CV.000.000. RASNA Total 269.000. Muba Kecamatan Sungai Lilin KECAMATAN SEKAYU KEC.440.000.00 596. PRIMA INDAH CV. Prisma Rekayasa 190.000.000.000.000.000.Kecamatan Babat Supat CV.000.00 573.764.850.000. PRIMA MULTI DIMENSI 900.00 Kab.00 275.000.750.00 APBD CV.505. PRIMA MULTI DIMENSI Total APBN CV.000.000.00 965.440.00 KECAMATAN BABAT TOMAN UPT.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa SEKAYU CV.000.000.000.000.000.000.000. BAYUNG LENCIR CV. PUTRA REMAJA CV.00 860. Putra Perdana CV.00 Sekayu APBD CV.000.00 1. PUTRA SULUNG CV.193.000.00 370. PRIMA INDAH Total APBD CV.000.600.000. AIR BALUI 2 KEC.00 Kecamatan Babat Toman KEC.000.000. Prisma Rekayasa 1. PUKAT KONSTRUKSI Total APBD CV.000. PUTRA REMAJA APBD CV. PUTRI KEMBAR Total APBD CV.193.440.00 1.000.000.00 573.850.000.00 860.600.600. PUTRA REMAJA 748.750.000.00 1. PUKAT KONSTRUKSI APBD CV.00 5. PRIJAYA Total APBD CV. RASNA CV. SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin CV.000. PUKAT KONSTRUKSI CV.000.600. Prisma Rekayasa 188.00 275.000.00 269.00 1. PUTRA REMAJA Total APBD CV. Prisma Rekayasa Total APBD CV. PUTRI KEMBAR 369.00 .00 Kecamatan Sekayu UPT.955.00 369. PUTRA SULUNG Total APBD CV.000.000.

00 330.00 566.000.00 369. sandy dewa APBD cv.000.000.000. LAWANG WETAN KEC.000. SARANA PALOGADA APBD CV.000. sandy dewa cv.000.00 225.000. REZA PUTRA Total APBD CV.000.776.457. SARANA PERKASA CV.000.000.000.600. LAIS KEC.000.00 369. SARI KARYA CV. BAYUNG LENCIR KECAMATAN TUNGKAL JAYA KEC.00 330. SARANA PALOGADA 365.00 1.000.000.00 3.000.000. Rizky Keluarga CV. REZA PUTRA CV.00 440.000.440.000.000.00 475.000.00 Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Lais KEC.000.00 475.000.00 425.000.776. SUNGAI KERUH Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Bayung Lencir KECAMATAN LAIS Sekayu Kecamatan Lawang Wetan CV. Rizky Utama CV. SARANA PERKASA Total APBD CV.00 110.000. Sari Brothers Total APBD CV. SEKAYU KEC. SARI KARYA Total 1.600.000. Rizky Utama APBD CV. SARANA PALOGADA Total APBD CV. Sari Brothers CV.000.000.000.00 225.044.120.000.000. Rizky Keluarga Total APBD CV. LALAN Kecamatan Lalan KEC. Rizky Utama Total APBD cv.00 594.000.00 369. Rizky Utama APBD CV.Kecamatan Sanga Desa APBD CV.000.000.000.000.400. Rizky Utama APBD CV.00 726.00 225.000.120.00 369.00 246.600.200.000.000.00 225.00 441.600.000. SARANA PALOGADA APBD CV.00 365.00 225.00 KEC. sandy dewa Total APBD CV. SARANA PALOGADA APBD CV. LALAN .000.600. Rizky Utama APBD CV. SARI KARYA APBD CV. sandy dewa APBD cv.

SINAR APBD CV.000.00 369.200.000.00 369. SHELON CV.Kecamatan Sekayu APBD CV. SETIA USAHA Total APBD CV. SINAR JAYA CV.00 Kecamatan Bayung Lencir KEC.000. SINAR TENANG Total 860.00 860.00 3.000.00 2. SINAR APBD CV.00 KEC.940.00 384.00 596.000.600.224.000. SINAR TENANG CV.600.00 280.000. SINAR JAYA Total APBD CV. SATYA KARYA MITRA Total APBD CV.00 369.556.000. SELANANG ANUGRAH JAYA Total 187.00 2.600.536.000.224.00 475.00 475. SEMBAWA Kecamatan Sekayu CV.00 596.000.00 187.000.940.556.00 649. SINAR CV. SHELON APBD CV.000. SINAR APBD CV. SINAR Total APBD CV.000. SINAR JAYA APBD CV. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sekayu Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin KEC. SHELON Total APBD CV.000.000.000. SINAR APBD CV. SANGA DESA Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa .000.000.00 353.00 369.00 330. PLAKAT TINGGI Kecamatan Sungai Lilin UPTD PANTI ASUHAN AMAL BAKTI SEKAYU APBD CV.000. SEMBAWA Total APBD CV.000.000.600. SHELON APBD CV.00 2.000.000.00 Kecamatan Sanga Desa CV.000. SERA MEDICA Total APBD CV.440. SATYA KARYA MITRA CV.679.000.000.000. SEKAYU KEC. MUSI BANYUASIN KEC.00 6.000.00 442. LALAN KAB.00 475.600.000.600.000.000.000. SETIA USAHA CV. SEMBAWA APBD CV.000.000.000.000.000. SELANANG ANUGRAH JAYA CV.000.000.000.00 369. SERA MEDICA 828.000.

SRIWIJAYA KARYA Total APBD CV.00 325. SUMBER SARANA Total APBN CV.000. Tedmond Fibre Glass 90.00 1. SKY CORBIA APBD CV. SKY CORBIA Total APBD CV.000. SANGA DESA CV.000.350. TEPIAN BENDUNG CV. SPA REKOM MANDIRI Total APBD CV.00 610.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Keluang Kecamatan Babat Supat UPT.000. Tedmond Fibre Glass Total APBD CV. AIR BALUI 2 KEC.000. TEPIAN BENDUNG Total APBD CV.500. TEPIAN BENDUNG APBD CV.00 1.00 1.000.000.000.600. SANGA DESA UPT AIR BALUI II KECAMATAN SANGA DESA CV.600.00 1.00 325.000.00 1.00 860.000.200. Sukses Bersama APBD CV.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.000.000. BABAT SUPAT APBD CV.500.000.000.000.Kecamatan Babat Supat KEC.000.000.940.000.000.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Lais .00 Kecamatan Sungai Lilin KEC.940.460.030. SPA REKOM MANDIRI 960.000.140.00 479.000.509.000.000.00 390. SUMBER SARANA CV. TAMBAR SARI MANDIRI Total APBN CV.000. Sukses Bersama Total APBD CV.460.00 560.00 560.000.00 1.039.000.000. SKY CORBIA CV.000.00 135.000. Sukses Bersama CV.00 90.200. TIGA PUTRI Total APBD CV.00 KECAMATAN SEKAYU Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu KECAMATAN BAYUNG LENCIR CV. SRIWIJAYA KARYA APBD CV.00 2.000.000. TAMBAR SARI MANDIRI 1.00 500.000.00 369. TIGA PUTRI CV. SRIWIJAYA KARYA CV.000. SRIWIJAYA KARYA APBD CV. TIGA PUTRI KENCANA 135.

TIGA SAUDARA MANDIRI Total APBD CV.000.00 369. TRIDA SARANA CV.00 690.00 896.000.000.000.00 Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sekayu CV.000.000.000.925.000.000.000.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Sekayu CV. Sekayu CV. TIGA PUTRI KENCANA Total APBD CV. TRIO'N MANUNGGAL APBD CV.000.000.600.00 900.925.000.00 475. TRIO'N MANUNGGAL 900.000.000. TRI REKA BANGUN 2.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu APBD CV.000.388.000.00 475.000.000. TIGA PUTRI KENCANA 890. TUNGGAL ATIA MANDIRI APBD CV.00 Kecamatan Lais CV.000.00 Kecamatan Babat Toman KEC.000.000.000. TRI REKA BANGUN 188. TIGA SAUDARA MANDIRI CV.00 670.00 188.000.00 596.000.00 7. TRI REKA BANGUN Total APBD CV.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD CV. TITIAN CV.000.00 599. TRIDA SARANA Total APBD CV.000.Kecamatan Babat Supat APBD CV.500. TRIKARSA TEHNIKA 376.100. TIGA SAUDARA MANDIRI APBD CV. TITIAN Total APBD CV. KELUANG Kec.00 .00 7. TRIKARSA TEHNIKA Total APBD CV. TRIO'N MANUNGGAL Total APBD CV.000.000.000.000. TUNGGAL ATIA MANDIRI 969.000.00 300. TIGA PUTRI KENCANA 998.000.000.000.

000.360.00 964.947.00 680.000. USAHA MANDIRI Total APBD CV.400. VICI GROUP Total APBD CV.000.600.00 596.00 1.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sungai Keruh UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINSOSNAKERTRANS KAB.000.000.000.00 Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD CV.00 138. VICI GROUP CV. USAHA MANDIRI 1.732. MUBA Kecamatan Sekayu APBD CV.732.000.000.000.000. WAHYU PRATAMA CV. TUNGGAL ATIA MANDIRI Total APBD CV. WAHYU MANDIRI 2002 Total APBD CV.00 Kecamatan Sekayu KEC.00 600.00 325.000.000.00 190. WAHYU MANDIRI 2002 CV.600.00 860.000.000.00 700.500.000. YUSMELI JAYA APBD CV.400.000.500.00 425. Utama Jaya 964.000. WAHYU PRATAMA Total APBD CV.00 325.000.000.000. WIJAYA MUDA Total APBD CV. Utama Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD CV. YOGA PUTRA Total APBD CV. Utama Jaya Total APBD CV. YUSMELI JAYA Total 1.00 312.Kecamatan Sekayu CV. SUNGAI KERUH KECAMATAN SANGA DESA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Batanghari Leko KEC.000.000.000.000. WAHYU PRATAMA 350.00 1.460.000. YOGA PUTRA 462.000. WIJAYA MUDA CV.00 596.000.175.000.00 694.000. Utama Jaya CV.00 2.000.00 .000.000.000.000. WIJAYA MUDA APBD CV.000.000.00 680.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Babat Toman CV. YUSMELI JAYA APBD CV.000. Utama Jaya APBD CV.460. YUSMELI JAYA APBD CV.000. YUSMELI JAYA CV.000.000.00 369.00 960. SEKAYU KECAMATAN LAWANG WETAN CV.000.000.

000.AGUNG PUTRAWAN Total Kantor Dinas Pertambangan dan APBD cv.000.ADI MULIA Total APBD CV.050.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Plakat Tinggi KEC.00 332.00 1.000.000.00 660.000.050.00 2.000.000.000.440.000.000.000.000.000.000.artha muthia Total APBD cv.000.000.600.000.asepputra 332.artha agung mandiri Energi Kab.000.000. Musi Banyuasin 3.00 198.500.000.asepputra Total APBD CV.AB YUNIOR Total APBD CV.00 369.00 KEC.AGUNG PUTRAWAN 1.00 CV.00 800.00 860.522.000.BAMULIH JAYA Total APBD CV.000.900.asepputra APBD cv.000.asepputra cv.AB YUNIOR CV.000.000.00 596.ATMA KARYA CV.000.00 860.BAROKAH KURNIA MANDIRI APBD CV.000.000.340.artha muthia cv.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI 430.00 660.KECAMATAN BAYUNG LENCIR APBD CV.ADI MULIA CV.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Sekayu Kelurahan Soak Baru Kecamatan APBD cv.ATMA KARYA Total APBD CV.000.000. BABAT TOMAN cv.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN CV.000.600.00 369.000.AGPELINDO PRIMA KONSULTAN Total APBD CV.00 860.000.artha agung mandiri Total APBD cv.900.600.500.00 198.000.000. BABAT TOMAN .000.00 312.AGUNG PUTRAWAN 800.00 4.00 Kecamatan Batanghari Leko KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sungai Keruh APBD CV.000.00 596.00 369.asepputra Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN BABAT TOMAN APBD cv.00 2.000.000.000.BAMULIH JAYA CV.

KELUANG Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SANGA DESA KECAMATAN BABAT SUPAT Desa Phillips 10 Kec. Lais Kab.BUANA ABADI Total APBD CV.349.000.668.000.ianputra 449.000.000.000.000.BASUKI RAYA CV.500.000.INGIN JAYA 449.000.600.00 2.00 449.ChandraKirana APBD CV.000.440.355.BASUKI RAYA APBD CV.000.355.BUDIUSAHA CV.000.000.000.000.000.00 2.00 1.DIMER ALDAS CV.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN Kecamatan Tungkal Jaya CV.000.00 760. SANGA DESA APBD CV.BASUKI RAYA Total APBD CV.ChandraKirana APBD CV.440.00 1.00 .BUDIUSAHA Total APBD CV.CV.00 297.249.600.000.000.00 475.004.000.229.500.00 475.000.000.DIMER ALDAS Total APBD CV. Muba APBD cv.00 Dusun 3 simpang tiga desa Nusa APBD cv.668. Lais Kab.920.00 Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lawang Wetan KEC.ianputra Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin cv.00 2.000.000.00 960.000.00 390.000.000.000.FAMILIA & CO Total APBD CV.00 960.000.000.00 369.150.000.00 1.000.000.000.000.DIMER ALDAS APBD CV.00 960.ianputra 2.00 297.ianputra Total APBD CV.000.BAROKAH KURNIA MANDIRI Total Kecamatan Sanga Desa KEC.00 1.000.00 Kecamatan Keluang 1.668.ChandraKirana CV.HIKMAH BERDIKARI CV.000.600.000.BUANA ABADI 1.000.FAMILIA & CO CV.ChandraKirana Total APBD CV. Muba Desa Dusun IV Kec.000.00 5.000.HIKMAH BERDIKARI Total APBD cv.

000.00 1.KEC.00 5.740.000.000.00 960.JERUJU MANDIRI APBD CV.00 1.JERUJU MANDIRI APBD CV.00 SEKAYU Sekayu APBD CV.JERUJU MANDIRI Total APBD CV.KURNIA & FAJRI.INGIN JAYA CV.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Toman Kecamatan Babat Supat Kecamatan Sungai Keruh KEC.600.JESSICA PERMATA CV.049.000.590. SUNGAI KERUH APBD CV.00 RSUD SEKAYU Kab.000.329.KARYA DWI PUTRA APBD CV.000.KARYA DWI PUTRA 1.KARYA DWI PUTRA APBD CV.INGIN JAYA Total APBD CV.000.000.MARSINAR Total 1.000.620.000.000.000.000.000.000.600.000.900.000.000.00 1.000.000.000.KURNIA & FAJRI.00 .000.00 760.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sanga Desa CV.KARYA DWI PUTRA Total APBD CV.00 1.00 596.00 250.000.00 369.KURNIA AGUNG 2.000.CO Total APBD CV.KURNIA AGUNG Total APBD CV.000.050.00 596.00 369.00 1.KURNIA AGUNG 286.00 1.LAMGUBA CV.940.000.590.955.JESSICA PERMATA Total APBD CV.00 KEC.00 720.IRVAN PERKASA Total APBD cv.00 369.940.IRVAN PERKASA 369.000.MARSINAR 536.JERUJU MANDIRI CV.000.000.000.00 1.900.000.000.00 760.000. SANGA DESA KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Sungai Keruh CV. BABAT TOMAN CV.jaya indah lestari Total APBD CV.00 1.600.000.600.050.CO CV.955.000. Musi Banyuasin Sumatera selatan Indonesia CV.000.jaya indah lestari cv.000.600.000.000.000.600.000.LAMGUBA Total APBD CV.000.

ranggamafthofadhil Total APBD cv.Putra Mandiri 4.PUTRI GUNUNG CV.440.Pantja Gunung cv.000.00 Kec.955.000.058.Putra Mandiri Total APBD CV.000. Lalan) Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Keluang CV.000.00 596.000. Sekayu KECAMATAN LAIS CV.455.000.750.MUSI PEK APBD CV.Pantja Gunung Total APBD CV.955.PASIR HITAM CV.617.000.00 275.000.MUSI PEK 3.000.750.000.PUTRI GUNUNG Total APBD cv.000.000.000.00 270.sinar terang 528. kecamatan sanga desa Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD CV.000.00 475.00 APBD CV.000.000.MITRA BISNIS CV.00 462. Kecamatan tungkal jaya.00 528. TUNGKAL JAYA Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Babat Supat .381.sinar terang APBD cv.MITRA BISNIS Total APBD CV.500.00 369.000.000.00 APBD CV.500.00 346.00 270.00 369.000.00 kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya KEC.PASIR HITAM APBD CV.00 3.000.000.340.00 3 Kecamatan (Lais.000.000.500.000.000.MUSI PEK Total APBD cv.00 346.MUSI PEK 312.00 2.PASIR HITAM Total APBD CV.MUSI PEK 175.000.00 1.000.000.600.000. Sungai Lilin.00 4. SEKAYU Kecamatan Sungai lilin.000.000.ranggamafthofadhil cv.00 KEC.00 596.MUSI PEK APBD CV.600.000.881.SEKAYU APBD CV.440.MUSI PEK 924.000.

TAUFIQ APBD CV.000.TAUFIQ Total APBD cv.000.tunas harapan APBD cv.00 369.831.000.000.tunas harapan APBD cv.TAUFIQ 244. SEKAYU Kecamatan Sekayu KEC.00 244.000.818.925.00 369.000.000.000. SUNGAI LILIN KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU KEC.000.telaga punggur APBD cv.000.Kecamatan Sanga Desa APBD cv.000.000.000.000.usaha mulya CV.00 Kecamatan Babat Toman KECAMATAN SEKAYU KEC.00 9.00 2.usaha mulya Total 246.000.telaga punggur cv.tunas harapan Total APBD CV. TUNGKAL JAYA KEC. SANGA DESA APBD CV. SUNGAI KERUH KEC.usaha mulya APBD CV.000.000.600.000.000.600. BABAT SUPAT KEC.000.00 1.00 188.200.00 5.000.00 KEC.00 1.tunas harapan APBD cv.400.000.088.329.600.usaha mulya APBD CV.000.540.00 2.00 369.600.00 1.000.TAMBUN JAYA CV.000. BABAT SUPAT APBD CV.usaha mulya 190.usaha mulya APBD CV.tunas harapan cv.000.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Total Kecamatan Sekayu APBD CV.600. LAWANG WETAN Kecamatan Sekayu KEC.TAUFIQ CV.00 739.telaga punggur Total APBD cv.00 369.000.000.TAMBUN JAYA Total APBD CV.000.sinar terang cv.600.244.sinar terang Total APBN CV.00 244.00 550.00 .000.00 369.540.000.SUKSES MAKMUR SEJAHTERA 308.600.000.329.00 7.000.000.000.000.00 596.00 250.440.00 UPT AIR BALUI II CV.

069.600.000.00 SEKAYU SEKAYU APBD GUMAY JAYA 813.000.620.600.010.000.000. Musi Banyuasin APBD EXCON CONTRACO APBD EXCON CONTRACO 361.Vilar indah Perkasa Cv.000. Kantor Sekretariat DPRD Kab.00 SEKAYU APBD GUMAY JAYA 1.00 KAB.000.00 2.000.000.000.00 330.740. BAYUNG LENCIR Kecamatan Sekayu .346.500.000.000.000.cv 3.600. LAWANG WETAN KEC.00 2.00 KEC.200.000.010.000.00 1.107.000.00 354.Vilar indah Perkasa Total APBD DWI ANGURAH ILAHI DWI ANGURAH ILAHI Total APBD EXCON CONTRACO 2.100.260.000.Babat Supat APBD Cv.761.00 1.00 369.00 262.500.000.000.00 727.000.500.346.00 Kecamatan Babat Toman GUMAY JAYA Total APBD Indah Karya Nugraha Indah Karya Nugraha Total APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI APBD KARYA SEJATI KARYA SEJATI Total APBD keefa bangun persada.455.107.760.000.00 1.000.505.00 960.500.00 Kecamatan Plakat Tinggi.00 369.00 sekayu EXCON CONTRACO Total APBD ghani abadi ghani abadi Total APBD GUMAY JAYA 3. MUSI BANYUASIN KECAMATAN SEKAYU Kec.860.000.000.00 727. Sekayu APBD EXCON CONTRACO 590. LAWANG WETAN KEC.000.500.740.260.000.000.00 1.00 262.000.

00 UPT.700.00 692.000.000.000.311.cv Total APBD LAWETA LAWETA Total APBD Linas Konstruksi 2.000.00 960. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa Profil Studio Arch Total APBN PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS 200.000.000.000.000.000.000.000.00 KECAMATAN SEKAYU KECAMATAN SEKAYU APBD NANDA & CO NANDA & CO Total APBD OSA DENANDA APBD OSA DENANDA 550.00 SEKAYU SEKAYU Kota Sekayu OSA DENANDA Total APBD Profil Studio Arch 301.00 960.00 200.cv 1.000. SEKAYU APBD keefa bangun persada.505.000.311.100.955.000.000.515.000.000.000.000.000.420. Tbk.000.00 480.000.830.00 10.KEC.000.00 960.000.00 142.00 237.000.000.000.00 158.000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN APBD PT Telekomunikasi Indonesia.000.00 KECAMATAN SUNGAI LILIN keefa bangun persada.000.000.100.460.00 960.00 480.000.000.00 2.815. Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya Linas Konstruksi Total APBD MARDHON PUTRA MARDHON PUTRA Total APBD NANDA & CO 237.00 Kec.00 1.000. .00 Kecamatan Lalan PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Total APBD PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA PT KARYA UTAMA BANGUN NUSA Total 10.000.134.

00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu Kecamatan Tungkal Jaya PT.190.000.00 10. AA BERSAUDARA APBD PT.000.830.00 860.00 680.000.000.000. BANGKA CAKRA KARYA PT.00 375.000.000.621.00 610.PT Telekomunikasi Indonesia.000.000. Total Kecamatan Keluang KECAMATAN SEKAYU APBD PT. AA BERSAUDARA Total APBD PT.000.000.00 680. Bangun Tanah Air Total APBD PT.000.000. BANGUN KRIDA MARNINTRA Total 15.00 860. AHBA MULIA PT.00 5.000.000.00 Kecamatan Lawang Wetan PT.00 860. Alpin Karya Total APBD PT.000.000. MUSI BANYUASIN APBD PT. AA BERSAUDARA 692.000.000.000. Bangun Tanah Air 2.000.000.000.00 4.000.852.925.00 375. ANDIFA SRIJAYA PT. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.00 760. ANDIFA SRIJAYA Total APBD PT.000. BANGKA CAKRA KARYA Total APBD PT.440.000.00 860.091.000.000. Bangun Tanah Air KECAMATAN LAWANG WETAN KAB.00 Kecamatan Bayung Lencir PT.995.000.00 1. Tbk.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi KECAMATAN SEKAYU APBD PT.000.00 610. BANGAU PERSADA NUSANTARA Total APBD PT.000. AHBA MULIA Total APBD PT. BANGUN KRIDA MARNINTRA PT.000.000.000.016.015.00 KECAMATAN SEKAYU DESA SIMPANG BAYAT DAN LUBUK HARJO KEC.481. Alpin Karya 6.00 . BANGAU PERSADA NUSANTARA PT.000. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA 6.000.555.015. Alpin Karya 4.852. BAYUNG LINCIR APBD PT.00 680.000.134.00 860.000.000.000.

000.000.340.00 Kecamatan Lais APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Lawang Wetan APBD PT. BANIAH RAHMAT UTAMA PT.00 2.000. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA APBD PT.000.000.00 2. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA Total APBD PT.940.000.00 2.010. BANIAH RAHMAT UTAMA APBD PT.372.000.000.00 2.940.000.00 325.00 430.000.010.000.000.140.000.00 960.000.00 1. Musi Banyuasin Kec.000.000.00 2. CEMERLANG ABADI NUSA Total APBD PT.300. BINA BARAGA PALEMBANG APBD PT. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.000.940.00 3. BUDI BAKTI PRIMA Total APBD PT.00 4.000.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Babat Supat Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab. Sekayu APBD PT. BUDI BAKTI PRIMA APBD PT.940.000. BINA BARAGA PALEMBANG Total 405.000.00 Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Lais Kecamatan Lais APBD PT.000.00 . BANIAH RAHMAT UTAMA Total APBD PT.000.000.000.000.000. BUDI BAKTI PRIMA PT.760.00 3.000.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir PT.000.000.000.000. CONNECTRA UTAMA 325.000. CONNECTRA UTAMA 1.000.000.00 14.940.00 1.000.360.00 250.000.940. CEMERLANG ABADI NUSA PT.00 3.000.000. BINA BARAGA PALEMBANG PT. CONNECTRA UTAMA 810. BRONI BERKARYA KIAN SENTOSA 380.140. CAHAYA PUTRA PERKASA PERSADA Total APBD PT.

00 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.000.000.000.500.000.000.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.000.000. CONNECTRA UTAMA Total APBD PT.400.00 Kecamatan Babat Toman APBD PT.653. DIAN PRIMA ABADI 705. DIAN PRIMA ABADI 756.250.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000.00 Kecamatan Sungaililin Kabupaten Musi Banyuasin PT.000. DIAN PRIMA ABADI 2.00 . DIAN PRIMA ABADI 2.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 7.000.000.000.00 Kecamatan Lalan APBD PT.00 Kecamatan Babat Supat PT.000.00 Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250. DIAN PRIMA ABADI Total APBD PT.550.285.250.000.00 380. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 250.000.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA 1.000.550. CONNECTRA UTAMA 706. DIAN PRIMA ABADI 2.00 Kecamatan Sekayu APBD PT.000.321.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.00 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000.00 1. DIAN PRIMA ABADI 175.

00 3.000.000.00 960.380. Indotrans Data 3. Dua Putra Aditya Total APBD PT.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT. DWI URIP Total APBD PT.000.750.00 994.000. Dua Putra Aditya PT.952.000.400. GAJAH MADA SARANA APBD PT.950.000.000.00 1.500. HAMPARAN RIZKI MAKMUR 795.000.00 KECAMATAN SEKAYU PT.00 660.000.000.000.00 965.000.00 3.000. Dua Putra Aditya APBD PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI 987.540.750.00 1.000.000. GAJAH MADA SARANA Total APBD PT. FAJAR SELATAN 650.000.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.00 2.440.000.000. HAMPARAN RIZKI MAKMUR Total Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. DWI URIP APBD PT.000.Kecamatan Batanghari Leko Kecamatan Sekayu PT.000.000. GAJAH MADA SARANA PT. DWI URIP APBD PT.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.000. FAJAR SELATAN 1. FAJAR SELATAN Total APBD PT.000.00 2.000.00 860.00 760.500. DWI URIP 2.000.000.000.00 .000.000. ENERGINDO SUMBER SEJATI 5.000.00 PT.470.000. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA Total APBD PT.000.000.000.000.00 145.00 Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.300.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu KECAMATAN BABAT TOMAN Kecamatan Bayung Lencir PT.000.

250.000.00 4.000. Indotrans Data Total APBD pt.356.440.750.000.000.000.400.000.988.224.000. komba putra perkasa Total APBD PT.400. KUSUMA ARTA ABADI 5.000.000.820. MUBA PT. LANGGENG BERSAMA APBD PT.000.440.000.940.00 1.900.00 Kec. Matra Perkasa Utama 23. KUSUMA ARTA ABADI Total APBD PT.000.790.00 8.000.000.000.00 4.000.000.280.00 1.000.000. komba putra perkasa APBD pt. KUSUMA ARTA ABADI 6.Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. KUSUMA ARTA ABADI 6.940.000.331.000.000. LANGGENG BERSAMA Total APBD PT.940.00 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. Mega Utama Medica 4.171.000. LANGGENG BERSAMA PT.000.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 596.00 Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.000. Matra Perkasa Utama Total APBD PT.000. Indotrans Data PT.880.00 .00 596.000.00 2.00 2.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Batanghari Leko PT.000.000.00 4. Sekayu DINKES KAB. KUSUMA ARTA ABADI 3.500. KORINDO KARYA Total APBD PT.000. KORINDO KARYA PT.264.356.000.000.000.00 9.653. komba putra perkasa 994.000. LANGGENG BERSAMA APBD PT.00 4.00 Kecamatan Batanghari Leko KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kecamatan Bayung Lencir pt. KUSUMA ARTA ABADI 3.

PHARMA KASIH SENTOSA PT.00 DIY YOGYAKARTA PT.000.00 PT.715.00 375. PAKU ALAM 6.000. BAYUNG LINCIR PT.000.000.290. PAKU ALAM Total APBD PT. PANDAWA MAJU JAYA Total DESA SRI DAMAI KEC.000.500.015.000. PANDAWA MAJU JAYA 8.000.000.790.00 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT. NUSA ABDI UTAMA Total APBD PT.00 5.000.000.00 7. Mitra Prima Utama 5.00 3.000.000.355.356. MUSI BANYUASIN APBD PT.290.000.00 3.000.290. Perdana Abadi Perkasa Total APBD PT. MERAKSA RAYA 8.00 Kecamatan Batanghari Leko DI DESA SUKA JAYA DAN WONOREJO KEC.00 Kecamatan Lawang Wetan .000.000.000. Mega Utama Medica Total APBD PT. Mitra Prima Utama Total APBD PT.000.00 sekayu PT. Perdana Abadi Perkasa 4. PROPITA OSAKA EPRA 7.740.486.640.000.195.000.264.000.486.000. PANDAWA MAJU JAYA APBD PT.161.000.015.195.000. PAKU ALAM 5. KELUANG APBD PT.000. MERAKSA RAYA Total DPPKAD KAB.00 1.290.616. NUSA ABDI UTAMA 445.000.000.500.00 PT.000. PHARMA KASIH SENTOSA Total APBD PT.00 SUNGAI LILIN APBD PT.00 2.241.797.00 3.KOTA SEKAYU KECAMATAN SEKAYU PT.00 445.195. NUSA ABDI UTAMA 3.000.00 4.00 Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin PT.797.

950.00 475.000. REHAB BANGUN KARSA Total APBD PT.00 209.000.000.000.000. Talenta Indonesia Prima PT. Talenta Indonesia Prima Total 596. REGINA LINTAS PERSADA PT.00 1.000.000. REHAB BANGUN KARSA 3.000.00 475.00 375.00 Kecamatan Sungai Keruh PT.000. SINDY GROUP Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.000.000. PUTRA GEMILANG NIKOM Total APBD PT.00 DESA SUKA MAJU DAN DESA LETANG KEC.940.00 3.000.000.00 660.00 375.00 209.000.00 1. PROPITA OSAKA EPRA Total APBD PT. PROPITA OSAKA EPRA 3.000. PUTRA CIREMAY 11.404.00 Kecamatan Lalan PT.000.00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Lais PT.000. PROPITA OSAKA EPRA 5. SINDY GROUP Total APBD PT.000.200. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA Total APBD PT.950.950.404.000. SINDY GROUP PT. SERIBU SATU NIAN PT.000. PUTRA GEMILANG NIKOM PT. PUTRA CIREMAY Total APBD PT.000.000. PUTRA MUSI PERKASA Total APBD PT.000. RAHMAT HIDAYAT BERSAUDARA 2.000.000.000. SINDY GROUP 500.000.KECAMATAN SEKAYU APBD PT.995. REGINA LINTAS PERSADA Total APBD PT.000.00 500.00 459.00 Kabupaten Musi Banyuasin .000.00 3.200.000.889.579.661.000.385.000. PUTRA MUSI PERKASA PT.000.00 2.000.661.00 2.385.789.000.000.00 Kecamatan Sekayu KECAMATAN BATANGHARI LEKO APBD PT. SERIBU SATU NIAN Total APBD PT.000.000.000.789. BABAT SUPAT APBD PT.00 660.00 Kecamatan Sekayu Kecamatan Sekayu RSUD SEKAYU PT.000.

WIDYA PRATAMA PERKASA PT.000.00 2. WIDYA PRATAMA PERKASA APBD PT.00 2.ADEVATI MITRATAMA Total APBD PT.000.00 .000.000.740.00 1. UJAN MAS ABADI Total APBD PT.857.ADEVATI MITRATAMA PT.000.00 1.740.185.000.000.00 325.000.940. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA Total 8. UJAN MAS ABADI PT.000.000.940.000.DAYA GUNA SEMESTA Total APBN PT.00 5.00 Kecamatan Lais Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Keluang Kecamatan Plakat Tinggi Kecamatan Sekayu APBD PT.000.940.340. Musi Banyuasin Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.ALFA AMIN UTAMA Total APBD PT.00 710.740.000. Total Musi Lestari 1.000.940.440.000.00 1. WAHANA TANAH AIR PT.000.000.000.000. TANJUNG LAPAN Total APBD PT.000. Tri Bhakti Prima Total APBD PT.340.00 2.000.00 2.DAYA GUNA SEMESTA Kecamatan Keluang Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Lais KECAMATAN SEKAYU UPT.000.060.00 Kecamatan Sungai Lilin PT.000.00 Bagian Umum dan Pengadaan Setda Kab.000.00 1.099. WIDYA PRATAMA PERKASA Total Kecamatan Keluang APBD PT.000.Kecamatan Sungai Keruh APBD PT.500.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH 4.040.00 3.480.000.000.000.000. Total Musi Lestari 3.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.245. WAHYU MANDIRI SEJAHTERA PT.00 2.000.000.00 1. Musi Banyuasin APBD PT.550.000. Total Musi Lestari Total APBD PT. Tri Bhakti Prima PT.00 660.000.000. TANJUNG LAPAN PT.800.000.000.940.00 1.307.180. WAHANA TANAH AIR Total APBD PT.000.000.00 4.ALFA AMIN UTAMA APBD PT.000.ALFA AMIN UTAMA PT.000. Air Balui 2 Kecamatan Sanga Desa PT.000.00 2.000.940.00 1.00 710.000.500.000.00 495.040.

00 Kecamatan Babat Toman Kecamatan Keluang .000.000.000.000.PT.000.140.787.MAINMORA GUMENTA Total APBD PT.00 225.TANIA MANDIRI SENTOSA PT.440.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA Total APBD PT.000.959.000.000.000.00 225.00 275.000.000.000.000.PATRA PERSADA NUSANTARA PT.000.FAJARINDAH SATYANUGRAHA PT.000.596.000.tosa pt.00 1.00 560.440.000.00 1.00 PT.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 6.000.TANIA MANDIRI SENTOSA Total APBD pt.000.700.FAJARINDAH SATYANUGRAHA Total Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Tungkal Jaya APBD PT.000.000.00 5.WAHYU MATRA KONTRAKTOR 14.000.00 680.00 2.000.EXCLUSIVE PANCA ANUGRAH Total Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.000.140.MAINMORA GUMENTA PT.000.140.700.640.PATRA PERSADA NUSANTARA Total Kecamatan Batang Hari Leko APBD PT.00 1.000.tosa Total APBD PT.00 560.HASTOMULYO ADIPRIMA PT.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 3.099.00 1.800.000.000.00 2.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA Total Kecamatan Babat Supat APBD PT.000.00 1.FECO KONSTRUKSI UTAMA PT.00 2.00 4.850.000.000.00 Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kecamatan Lais Kecamatan Sungai Lilin Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin APBD PT.00 3.000.000.000.000.140.000.715.640.800.000.SRIWIJAYA DINAMIKA UTAMA 1.00 1.000.00 Kecamatan Bayung Lencir APBD PT.000.00 680.940.HASTOMULYO ADIPRIMA Total APBD PT.FECO KONSTRUKSI UTAMA APBD PT.000.000.HASTOMULYO ADIPRIMA APBD PT.000.000.

250.WAHYU MATRA KONTRAKTOR PT.000.00 960.00 880.00 2.206.00 Kecamatan Lawang Wetan Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Keluang .00 Kecamatan Sekayu APBD RIZKI KURNIA 1.000.00 690.000.00 1.00 1.000.00 596.560.000.000.815.600.00 960.000.000.000.000.000.00 2.500.460.000.00 Kecamatan Lalan APBD pulau utama pulau utama Total APBD RAJAWALI RAJAWALI Total APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA APBD RAKSA KEC.440.000.000.355.WAHYU MATRA KONTRAKTOR Total 4.000.000.00 Kabupaten Musi Banyuasin RIZKI KURNIA Total APBD South Jaya Mulia South Jaya Mulia Total APBD TERETES APBD TERETES TERETES Total APBD Tiga Wijaya 3.000.940.000.500.000.000.000.355.00 369.000.000.000.000. PLAKAT TINGGI Kecamatan Tungkal Jaya Kecamatan Bayung Lencir 9 (sembilan) Kecamatan Kantor Sekretariat DPRD Kab.500.00 SEKAYU KECAMATAN BABAT SUPAT RIA Total APBD RIZKI KURNIA 880.000.00 509.000.000.880.000.00 596.00 1. Musi Banyuasin Kecamatan Plakat Tinggi RAKSA Total APBD rawai sakti rawai sakti Total APBD RIA 3.206.000.500.00 971.000.000.000.000.600.250.000.000.00 369.00 375.Kecamatan Sungai Lilin APBD PT.00 7.00 860.000.000.440.000.00 2.000.

00 300.719.00 KEC.00 500.000. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin KECAMATAN PLAKAT TINGGI APBD TRI BHAKTI JAYA.00 ################ .000. CV Total APBD tricipta Kecamatan Babat Toman tricipta Total APBD Yudha Sarana Utama Yudha Sarana Utama Total Grand Total 190.00 960.000.000.000. CV Total APBD TRI BHAKTI JAYA.000.465.000.000.000.000.00 525.587.600.00 1.00 190.00 220.00 778.000.00 Kecamatan Sekayu.000. TUNGKAL JAYA KECAMATAN BABAT TOMAN Sekayu APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya APBD Tiga Wijaya 390.000.000.000.000. Kecamatan Babat Toman. CV APBD TRI BHAKTI JAYA.600.00 Kecamatan Sungai Lilin Tiga Wijaya Total APBD TRI ARTHA JAYA.519.00 680. Kecamatan Sungai lilin KEC.000.000.000. CV 220.00 680.000.000. CV 2.000.000. CV Kel.000. Balai Agung Kec.00 Sekayu TRI BHAKTI JAYA.00 960.000.00 Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.000. SUNGAI KERUH APBD TRI BHAKTI JAYA.000. CV TRI ARTHA JAYA.000.000.Sekayu APBD Tiga Wijaya 129.000.

ASIMA ELECTRICAL CONTRACTOR CV. BERKAT CEMERLANG JAYA . AYOEB BROTHERS CV. BELITI JAYA CV. ARSA SACS CV.GARARA CV. JASTRIK JAYA CV. B. ANUGRAH BERSAMA CV. BALAMMIKA CV. AGUNG JAYA CV. ANDREAN JAYA ELEKTRIK CV. ANUGERAH ABADI CV. AL . AKRISAH CIPTA CV. ALBAAQII CV. ADHI PRIMA USAHA CV.I. AHA MANDIRI CV. 4A CV. BERKAH TIYO CV.Nama Anggota CV. ABRAR PUTRA UTAMA CV. AKA PUTRA CV. ALDILUX CV. BENTAUS SAKTI CV. AKBAR BROTHERS CV.

CEMPAKA INDAH LESTARI CV. CASSIOVORA ELECTRO CV. BI. CEMPAKA INDAH CV. CHINTHYA BERLIAN MARTHARICA CV. BINA PUTRA SARANA CV. BIRO TEKNIK CAHAYA CV. BUANA SARI CV. DANG LUPA . BONTA BERSAUDARA CV. CITA UTAMA CV. CANDY DJAYA CV. CAHAYA BUNDA CV. DANAU BERINGIN CV. BHAKTI CV. ALIS CV. BIRO BINA TEKNIK CV. DAMAR AGUNG LESTARI CV.CV. BIRO TEHNIK NIAGARA CV. BIRO TEHNIK MELATI CV. BINTANG RAWAS CV.

DUTA SEPADAN CV.CV. DEKHA CV. DAYA KARYA CV. DHARMA INDRA CV. DUA CAHAYA CV. DELTA PERKASA CV. DWI PANCA GEMILANG . DELIMAH CV. DIAN CV.

EKALAYA CV. EKA JAYA CV. GILANG PERSADA . DWI PUTRI CV. GALIS (GAYA LISTRIK) CV. EMPAT INTAN MUTIARA CV. EMPAT SATU CV. ELANG PERKASA CV. ERIS MANDIRI ABADI CV.CV. ELECTRO CV.

HALAL SEJATI CV. HENDRYAN PUTRA ABADI CV. HIDAYAT CV. HUTAMA KARYA . HANG TUAH CV. GURUH AGUNG CV. HAYRUNNISA CV. GITA PRATAMA CV.CV. GUNA PATRA CV.

JAYA BERSAMA .CV.JASA CV. INDO PRIMA CITRA INTI CV. JASA PASTI CV. JAYA ABADI CV. JASA . INRIDHE CV. JASA BHAKTI CV. JASA WAHYU CV. JAPA TEKNIK CV. INTI PEMBANGUNAN CV.

KENCANA UTAMA KARYA CV. JEMBATAN MULYA CV.CV. KUSKUS . KARYA MANDIRI CV. JAYA MANDIRI CV. KUALA KENCANA CV. KHARISMA CV. KEDATON OGAN MANDIRI CV. KARYA MANDIRI CV.

CV. LIZUARDY CV. MANDALA ELECTRIC . LANGKAH BARU CV. MADIAS KUDUS PUTRA CV. LINGGAU PUTERA CV. LIMA SAUDARA CV. LECCY CV. LINSHING CV. MAHAMERU CV.

MOOL CV. MATJAN JAYA CV. MITRA ABADI CV. MENARA GADING CV. MUARA ELEKTRIK . MIRZAH CV.CV. MATAHARI CV. MARLIN SAHARA CV. MARO ELEKTRO CV. MEKAR JAYA CV.

MUSTIKA SAKTI CV. MUARA KARYA CV. MUMASIS BROTHERS & CO CV. PANCA PUTRA CV. NANNUFATH CV. NIGAPUR CV.CV. PANDU . MUSI ASLI CV. NALOM CARANA CV.

PRATAMA JAYA TEHNIK CV. PHILIPS JAYA CV.CV. PIJAR CV. PUTRA LENGKITI . PIJAR JAYA LESTARI CV. POWER PIKTA CV. PANORUS DEWA CV. PELANGI INDAH CV. PASEDO CV. PENUKAL MUDA TEHNIK CV.

RIDHO AL HAFIS MANDIRI CV. RISMA JAYA CV. RASLA MADANG SAI CV. RAMBANG JAYA CV. RENI JAYA CV. RIZKY JAYA CV. RESTU BUNDA CV. RAHATI PUTRA MANDIRI CV. SABAR JAYA .CV.

SETIA . SETIA CV. SENNI ANUGRAH CV.CV. SANDEMA KARYA CV. SAMAN JAYA CV. SAMA JAYA CV. SALSA MANDIRI CV. SERAI INDAH CV. SALING MENGHORMATI CV.

SINAR AL . SIMPATI CV. SURYA ABADI PERKASA .HAFIS CV. SINAR JAYA CV. SINAR SAHABAT CV. SRIWIJAYA ENERGI CV. SRIVIJAYA CV. SUKSES MANDIRI CV. SINAR PELANGI CV.CV. SETYA MITRA SEKANTI CV.

THEMBHELING BROTHERS CV. THEODORA & CO CV. TEHNIKON CV. THYO UMAR PRABU CV. SUWAI SAMPOERNA CV. TIDAR MULYA ABADI .CV. TENGGULI CV. TEMON SERVICE CV. SUWAI PUTORO ANOM CV.

TIGE DULUR CV. TYAS BERSAUDARA CV.CV. TRI MITRA UTAMA CV. USPEN KARLIS CV. WIGUNA CV. VISI TEKNIK CV. WIRA KARYA KOPURLIN . TRIKARSA TEHNIKA CV.

BUMI PUTRI SILAMPARI PT.PT. CENTRAL MAKMUR ABADITAMA PT. ASTA SARANA RAYA PT. BUANA ADI PUTRA PT. ADHI JAYA BERDIKARI PT. CONNECTRA UTAMA . BATUMOROR ABADI PT. ARIS AL BAROKAH PT. CEMPAKA INDAH ABADI PT. ARJUNA MAS ABADI PT.

COSMO INDO AGUNG PT. EMPAT INTAN MUTIARA PT.PT. DELTA PUTRA TEHNIKA PT. DIAN PRIMA ABADI PT. ENERGINDO SUMBER SEJATI . ELECTRO SRIWIJAYA PT. DINAMIKA PEMUDA CIPTA UTAMA PT. DILIA UTAMA PT. DEMPO ABADI PT.

HERUTAMA INDRANUSA PT. HANDOKO JAYA ABADI PT. INTAN PERMATA JAYA PT. HALUAN BERSAMA PT. KABASU ABE LIBE . JAYA PRIMA KURNIA PT. GLOBAL MANDIRI ABADI PT. GARUDA PUTRA MULIA PT. HAMKA MAURI PERKASA PT. HENDRYAN PUTRA ABADI PT.PT.

LIMA BERLIAN BERSAMA INCO PT. KUSUMA ARTA ABADI PT. KARIM TEKNIK PT. KARYA CIPTA SEJAHTERA PT.PT. KARYATAMA SAVIERA PT. MARTIMBANG UTAMA . KARYA MANDIRI ENERGINDO PT. LOUISKA JAYA PT. KARYA MITRA SEJATI INCO PT.

PUTRA CIREMAY PT. RAMA INDAH PT. PUTRA PRIMA MEGA POWER PT. SARWA KARYA WIGUNA PT. TAMBORA MANDIRI PT. MASMUR ABADI PT. SUNGAI LEMATANG LTD PT. SAHABAT TEHNIK PT. MUSI ASLI ADI PERKASA PT. SATRIA DWI PUTRA PT. RAVIDA MANDIRI PT. PANCA ARTHA SARI PT. SERBANEKA PT. PUTRI KEMBAR SAKTI PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA PT. WAY SEPUTIH BUMI NUSANTARA . VAREL GEMA UTAMA PT.PT. SRI METRIKO UTAMAWIDJAJA PT. RISMAIDA EKA PT. MUSI ASLI PT. ULTRAKINDO DHARMA BUANA PT. PANCA PERSADA WIBAWA PT. RAMDAV PT.

YUNGHAN SEJAHTERA PT.PT. ZULA UNGGUL .

67 Rt. H. Yos Sudarso Gg.0813-67128279 Jl. Lematang No. Lubuklinggau Brt II Telp:0733-322779 Jl. 11 PALEMBANG 30116 Telp:0711-710064 Jl. 14 Telp:0713-323544. 71 Rt. Muara Enim Telp:0734-423088. Pangeran Subakti Gg. Bukit Sangkal Telp:0711-823115 / 0711-823115 Jl. Pasar Muara Beliti Lk. Sianjur II No. MARTADINATA NO. Keputraan. Hp. BS Rt. Harapan Komp. 17 No. 09/03 Kp. Baru. TJ. Desa Srikaton Dsn. 038 Prabumulih Telp:0713-325270. Bangka No.E. 01/06 Dusun VI Desa Air Paoh Telp:085268735558 Jl. 034 Pagar Agung Telp:0731-324579 Jl. 03 Rt. Kemalaraja Telp:0735-327025 Jl. 79/407 29 Ilir Palembang Telp:0711-363320 Jl. Palembang Telp:0711-510747 Jl. 4 Buay Madang Timur. Bambang Utoyo Lr. 081373309219 Jl. 081367308193 Jl. 08153862677 Jl. 47 Pasar III Muara Enim Telp:0734-421965 Jl. Deksangke No. Muara Beliti Telp:081368815555 / 081271316900 Jl. 4 / 13 Ulu Palembang Telp:0711-515864. Raya Tugumulyo No. 32 RT. 11/03 Telp:0711-5466766. 591 Rt. Slamet Ryadi Lrg. 081367135937. HTI Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-423952. 11 No. Manggar I No. 02 No. Azhari No. I Kel. Pasar Atom No. 08127392299 Jl.51 Rt. 08127314761 Jl. I Rt. 08192867815 JL. Peternakan II No. 11 Kec.V Kel. R. Lubuk Linggau Ilir Telp:08287774502. A. Kenari No. 05 Rw. 04/01 Kec. OKU Timur Telp:0735-452121. Sumatera Komplek Prabu Indah Blok B 4 No. Gentayu No. 26 Lubuk Linggau Telp:0733-451366 Jl. Proklamasi Gg. 1123 Rt. K. 081368086078 / 0711-368749 . Rakyat No. Jend. 524 I Ulu Darat. Kenanga Rt. 647 Palembang Telp:0711-413178 Jl. 085267916880 Jl. Yani Gg. 405 Rt. 004 Telp:0711-720081 Jl. 15 Palembang Telp:0711-366075. Ganesha Rt.Alamat Jl. 05 Kota Lubuklinggau Telp: Jl. Puri Nusa Indah B 6 Kel. Sosial Komp. Cut Nyak Dien No. Mojopahit Rt.

081367620861 Jl. 61 Rt. Banten No. 0813-67042928 Jl. Sutomo No. 9 Rt. 8306188. 13 Palembang Telp:0711-314248. 20 Lahat Telp:0731-324805. Bangau Gang Sawo No. VIII Suka Makmur Kota Pagar Alam Telp:0730-623210 Jl. 08127850975 Jl. 324047 / 0733-324047 Jl.354719 / 0711-354719 Jl. Marzuki No. 0816383432 Jl. Sukamaju Km. Pertiwi Lingkungan II No. 03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. 03/01 Telp:0711-413078. 081367282314 Jl. Mayor Laut Wiratno No. 08127142992. Suka Bangun II Komplek PLN Blok G No. 1510 Palembang Telp:0711-414636 Jl. 426 Kel.5 Rt. Telp:0711-353690 .148 Palembang. 68 Rt. 02/03 Kec. Sekip Lr. Pasar 16 Ilir No. 0199 Rt. Kenanga II No.Jl. Prabumulih Timur Telp:0734-423326. 05 Kel. Tanah Periuk Telp:0733-451650 Komplek Alam Sako Baru Blok E-12 Kenten. 08154192992 Jl. Mayor Ruslan Perum Bumi Serasan Damai Muara Enim Telp: Jl. Mandi Aur No. Palembang Telp:0711-813316. VII Marga Mulya Telp:0733-452322. 01 Palembang Telp:0711-354719 / 0711-354719 Jl. 18 A Rt. 081392291005. Arimbi Rt. Baturaja Lama Telp:0735-320229. 6. Nigata Kel. 081367958000 Jl. Prabumulih Timur Telp:0713-321444 / 0713-323789 Desa Tanjung Kemala Rt. 02/02 Karang Raja Telp:0713-325308 Hp. Sukaraja. 26 / 04 No. Jati Wangi Rt. 222 Rt. Hp. 008 / 026 Kel. Sutomo No. Dr. Baturaja No. Anak Petai rT. 113 Palembang Telp:0711-8336675. Pasar 16 Ilir No. 04 Rw. Yos Sudarso Gg. Let. 04/06 Karang Raja Kec. 08287336285. 213 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320229 Jl. Martapura Telp:081368979900 . 08153812645 Jl. DR. 081377712341 Jl. 65 Rt. 18 Prabumulih Telp:0711-320907 Jl.

A. Sawi Rt. Tungkal. R. Suprapto Gg. Prabumulih Telp:0713-321402 / 0713-321402 Jl. 816419 Jl. Batu Belang Jaya Telp:085267694948 . Jaksa Agung R. Petanang No. Kemang No. 085669394847 Jl. 152 A Prabumulih. Keluarga II No. Sukajadi. 911/37 Telp:0711-378017. Yani Lingkungan IV Tebing Gading. 05 / 03 Karang Raja III Telp:0811378089011 Jl. A. Muara Enim Telp:0734-421132 Jl.A.K.Jl. 26 Telp:0733-451061 Jl. 27 Palembang Telp:0711-366793. Kartini Kel. Syekh Abdul Samad No. Gani No. Graha Silampari Simpang Periuk Blok B. DR. Bangau Gg. 100 Kel. 3/418/1099 Palembang 30126 Telp:0711-357244 / 0711-357244 Jl. Muara Enim Telp:0713-320152 Komp.

OKU Selatan Telp:085273602335 Jl. Proklamasi Komp. 210 Jawa Kanan SS Lubuklinggau Telp:Hp. 793 Palembang 30126 Telp: Jl. 081532983585 Jl. Pepaya Telp:0734-423326 Jl.Jl. 109 Blok G Kel. Dwikora II Lrg. Tanjung Aman Telp:085267694147 Jl. Dwikora II Lr. H. 0813 14020660. Deksangke Gg. Mayor Ruslan No. Perum Citra Ragency Blok BV Rt. Ramin III Rt. Lahat Telp:0731-322105 Jl. Raya Ranau Desa Ruos Kec. Sekundang No. Kopral Slamet No. 11 No. Lubung Kupang Telp:0733-7035656.0819 7895332 Jl. 29/05 Telp:08153838596 Jl. Sanusi Lrg. 2785 Rt. Sekundang No. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. Buay Rawan Kab. 73 Pasar Lama Kab. May. Yos Sudarso No. 10 Kel. Salim Batubara No. 1724 Palembang 30129 Telp:0711-7077237 .

Gunung Ibul Telp:0713-7000434. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl.03 Palembang 30163 Telp:0711-7364606 Jl. OKU Telp:0735-324599. Musi Rawas Telp:0733-324047 Jl. Yani Rt. 10 Kel. Mangkunegara Ruko Kenten Hill H4 Kenten Telp:0711-810440 / 0711-821226 Perumnas Prabu Indah Blok F4 No. Kenten sukamaju No. Slamet Riady No. 282 Rt.Jl. 08153827405 / 0713-322071 . Lintas Sumatera No. MP. Jl. 45 . Hatta No. Syakyakirti No. 085267804076 Jl. A.06 Rw. Dr. 01 / 03 Baturaja Timur. 1772 Palembang Telp:0711-315919. 2 Lubuklinggau. 367 Rt. Hp. Kikim I No. Moh. Jend. 23 Demang Lebar Daun Palembang 30137 Telp:0711-410615 Jl. 313221 / 0711-313221 Jl. 05/02.11 Ilir Palembang Telp:0711-352326 Jl.

Damai IV No. 2 Kel. 2957 C-D Palembang 30129 Telp:0711-354824 / 0711-354344 Jl. 2276 Rt. 07/03 Kel. Pasar Baru Kec. HTI Desa Lubuk Empelas Muara Enim Telp:0734-421155 Jl. 5 No. Bandar Agung Kab. Nusa Indah No. 878 / 39 Palembang 30128 Telp:0711-410352 Jl. Lahat . 451342. Lubuk Aman Telp:Hp. OKU 32182 Telp:0735-450650. 821 Kel. Sudirman No. 081510473966 / 0735-450342 Jl. 3433 B Palembang Telp:0711-352725 Jl. 01/09 Telp:0711-413937 Jl. Wedana Fangkoe Kampung Serdang Kel. Baturaja Timur Telp:0735-325964. Gumawang Belitang. 0813-67282000 Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Damai Lembayung Rt. Letnan Murod Km. Bumi Agung Telp:081280030001 Jl. 915 Ds. Garuda No. Akmal No. 42 Rt. Jend.Jl. Veteran No. 08127803151 Jl.

322755 . 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. 08/03 Lembayung. Sei Pangeran Telp:0711-718600. Letnan Jaimas No. 9 Kel. 198 Rt.Telp:081368406298 Jl. 93 Telp:081367971065 Jl. 22 Rt. Beringin No. Guru-Guru No. 13 Lubuk Empelas Muara Enim Telp: Jl. Lematang No. III Buay Madang Timur Telp:081279185508 Jl. Letkol Adrianz No. Bandar Agung Telp:0731-326029 Jl. III Desa Purun No. 64 A Rt. 7088751 Perum PNS. Sumatera IV Blok BT 06 Jakabaring Telp:0711-7538128 / 0711-7538128 Jl. Pasar Rawa Bening BK. Raya Lintas Belimbing Sekayu Kp. Jl. 9 A Komplek Polantas Sukabangun II Telp:0711-413706 Jl. 04/02 Kel. Batu Urip Taba Telp:0733-325624. Garuda Hitam No.

Jend. Beringin No. Rambang No. Martapura Telp:0735-482664 / 0735-482664 . Pakusengkunyit Kec. Merdeka No. 081977734657 Jl. 02 Rt. Depati Said No. 746 Kel. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Linggau Ulu Telp:0733-321572. Bambang Utoyo . Garuda Hitam No. 64 Kabupaten Muara Enim Telp: Jl. Seroja III No. IV Kel. 54 Rt.Jl. 10 Rt. 023 Rt. 05/02 Perumnas III Bandar Jaya Telp:081392291005 Jl. 1 Watervang. Radial No. 30 Palembang Telp:0711-710893 Jl. 3C-24 Ilir Palembang. Reformasi No. Let. Lbklinggau Timur I Telp:0733-325624 Jl. 06 Senalang Telp:Hp. Kenanga II Gg. Telp:0711-311750 / 0711-311250 Jl.Sianjur II No. 325716 Jl.

1330 Kemang Agung Telp:0711-511561 / 0711-511561 BTS I Dusun IV Desa Air Satan Kec. 081278907333 Jl. 085267123096 Jl. F. Semangka V No.Alang Lebar Telp: Jl. Kolonel H. 97 KM. 11 Ds. Muara Enim Telp: Jl. Trikoyo Kec. Nuri No. XI/105 Perumnas Lubuk Tanjung Telp:085267268068.Jl. 33/30 Ilir Palembang Telp:0711-363142 Jl. Abikusno Cokrosuyoso No. Anak Petai Rt. Bengawan Solo No. Sukorejo No. 028/009 Alang . 59 Rt. Burlian No. Nigata Kel. 03/02 Kec. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700. 416714 / 0711-414688 Jl. 77 Kel. Muara Beliti Telp:- . 2212 Rt. 284 Rt. Ramin III Blok G Rt. Prabumulih Utara Telp:08287336285. Ulak Surung Telp:0733-320210 Jl. Pasar III Kec. 52 A Kel. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. Jendral Sudirman No.

50 Kel. 30 Rt. 24 Ilir Telp:0711-711904 Jl. Jend. II Lubuk Linggau 31616 Telp:0733-322267 Komplek Ilir Barat Permai Blok D 1 No. Beringin No. 30 Kel. Letnan Murod No. 161 Rt. 08127155173 Jl. 878/19 Rt. Bengawan Solo No. Sudirman No. 1 Watervang. Depati Said No.5 Palembang 30129 Telp:0711.369048 Jl. 660 A Rt. 3261 KM. Lubuklinggau Telp:0733-321572. IV Linggau Ulu. Sekip Bendung Lomba Jaya II No. Lbklinggau Timur I Telp:0733-320297 . Hok Tong No. 02 Rt.Jl. 415 A Plaju. Palembang Telp:0711-810948 Jl. Ulak Surung Telp:0733-451204 Jl. 26 Telp:0711-371013 Jl. Depati Said No. 325716 Jl. 20 Ilir IV Telp:0711-410352. 013/05 Kel. 3.

24 Lubuk Linggau 31611 Telp:0733-322051 / 0733-325051 Jl. 003/003 Kel. Kalidoni Telp: Kel. 082887336448 Jl. 11 Perumnas Rahma Telp:0733-452673 Jl. Mohamad Yamin No. Dr. Ak.Jl. Palembang Telp:0711-811442. Bambang Utoyo No. Muara Enim Telp: Jl. 617 Baturaja Ogan Komering Ulu Telp:0735-320742 Jl. Prof. 073 Prabumulih 31113 . 08127120760 Komplek PHDM. Jend. 109 Desa Gunung Raja Telp:081373797181. 710500. Rahma No. Jl. 45 Prabumulih Telp:0713-325995 Jl. Sudirman No. Gani Rt. PHDM II No. Gajah B-11 Komplek Kedamaian Permai. Iswahyudi No. 524 Rt. 18 Rw. 39 Rt. Tungkal Kab. Lintas Sekayu No. Lingkar No. 86 Palembang Telp:0711-710500 / 0711-710500 Jl. 04 Kel.

Musi Rawas Telp:0733-322267 Jl. 38 Rt. Mayor Ruslan II No. 125 Lingk. 325434 Jl. 02 / 05 Telp:081377719095. Raya Blok Pasar Rt. Baturaja Permai Telp:085669454792 Dusun Baturaja No. 60 Rt. Pandan Telp:0719-22158 Jl. Negara Pelita Jaya Gunung Megang. Parit. Depati Said No. Helindo Blok T No.Telp:081367926968 Jl. Rumah Sakit No. I Talang Ubi Timur Pendopo Telp:0713-390289 Jl. 081273256898 Jl. 085273085825 Jl. 085384762436 Jl. RSS. 58 A Kel. Tj. 122 Kel. 121 Rt. Pasar Baru Lahat Telp:0731-321387.02 Lubuk Linggau. 05 / 03 Ds. 06/02 Baturaja Lama Telp:- . Marga Bhakti Telp:081928840867. 44 Kel. Raya Desa Rasuan Simpang Empat Dusun V Rt. Muara Enim Telp:085268955411. Merdeka No.

Jl. 002/001 Lahat Telp:0731-322034 JL. 32 Rt. Srikaton Kec. 081373737430 Jl. Tugumulyo Telp:0733-322267 Jl. 403 Kel. Serai Indah Blok J No. Wonosari Prabumulih Utara 31100 Telp:0713-321718. Isa No. Cut Nyak Dien No. JEND. Lintas Timur Km. SUDIRMAN KM 3. 35 Komp. 02 Baturaja OKU Telp:0735-322818.5 NO. Kartini No. 306 B Palembang Telp:0711-361575/ 0711-361575 . 66 Lubuklinggau Telp:0733-325781 Jl. Surya No. 9 Telp:0711-580337 Jl. Bandar Jaya Blok E No. 320675. Shinta No. B.3219 PALEMBANG 30129 Telp:0711-354253 / 0711-373968 Jl. Lingkaran I No. 244 Palembang Telp:0711-540018 Jl. M. Garuda Hitam Gg. 32 Rt. 16/07 Kel. 321672 Jl. Dr.

1510 Rt. Bukit Lama Telp:0711-7903895 Jl. Sukamaju KM. Putri Kembang Dadar II No. 31/16 Kel. Angkasa Rt. Dian Relly TVRI No. 27 Kel. Let. 200 Baturaja.Jl. 561 16 Ilir. Himalaya No. 081373273812 . Yos Sudarso Gg. Nangka No. 26/04 Palembang Telp:0711-414636 Jl.5 No. Sukaraya Telp:085669354149 Jl. 57 Lubuklinggau Telp:Hp. 15 Rt. 08287771280 Jl. Palembang Telp:0711-361575 / 0711-361575 Jl. A 2 Prabujaya. 085273251587 Jl. Polantas No.5 Palembang Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. 31 Rt.6. 09/03 Telp:082176087567. Prabumulih 31111 Telp:081367728077 Jl. 01 No. 16 Rt. Sukabangun II Komp. OKU Telp:0735-325379 Jl. 20 KM. Hasan Basri Gg. Imam Bonjol-Perum RSS Sriwijaya Blok AA No. 01/01 Kel. 081210412360. 4 No. Cendana Baturaja Permai Blok S No. Waringin Rt. 6. Puncak Kemuning Telp:085267146280.

03/23 Prabumulih Utara Telp:Hp. Damai Komplek Perumka No. Jenderal Sudirman No. Prabumulih Telp:0713-321028 . Madang Suku I Kab. 105 D Lahat Telp:0735-321046. Garuda Hitam No. 106 Martapura. 273 Rt. Rasuan Kec. 08287336285. Letkol Harun Sohar No. 321454 Jl. 081367620861 Jl. Anak Petai Rt. 01 Palembang Telp:0711-7036929 Jl. Jend. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl. Syakyakirti No. 10 Prabumulih Telp:0713-320825. 01 Rw. 48 Rt. OKU 32181 Telp:0735-481007 Jl. Lahat 31426 Telp:0731-323521. 325666 Jl. RD PJKA. Nigata Kel. 324579 / 0731-321885 Jl. OKU Timur 32161 Telp:081278907333 Jl. Arjuna II No. 213 Kel.Ds. 167 LK.IV Karang Jaya. Sudirman No.

10/03 Palembang Telp:0711-8320372. Taba Pingin Kec. RW. Majapahit Rt.4 Kel. Asyik 3-4 Ulu No. Lubuklinggau Barat II Telp:0733-322621 Jl. Let. 018/06 Kel. 321358. 320681. 45 Lahat Tengah Lahat Telp:0731-321388. 16 Ulu Telp:0711-350527 / 0711-350527 Jl. 73 Kel. HM. 76 Rt. Letnan Alamsyah No. 07 Rt. Patahilang I No. 7738261 Jl. Bambang Utoyo No. Majapahit Telp:0733-7329115. 16. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Telp: Jl. 06 Telp:0711-511447 Jl. 48 RT.Jl. 37 Palembang Telp:0711-710389 . Jaya 7 Lr. 711702 / 0711-824500 Jl. Kapten A. Gentayu No. KMS. 03 Keputraan. 918 Prumnas Sako Kenten Telp:0711-811600. 081377614024 Jl. Jend. Lematang No. Rivai No. 323446 Jl. 1659 RT. 02 No. Ramayana No. 1005 B Rt.

H. 7303797 / 0711-4120357. 15 Ilir. Demang Lebar Daun No. 413125. 184 Kel. 1768 Rt. Lingkaran I No. Kol. 50 Palembang Telp:0711-312946. 1593 Lt. 081271032688 / 0711-820521 Jl. 427 Rt. Jl. 15 / 04 Palembang Telp:0711-718600. Angkatan 45 Telp:0711-377866 / 0711-377890 Jl. Rustini Raya Blok E 1 No. Ramakasih VI No. 507/07 Palembang 30137 Telp:0711-373884 / 321821 Jl. 822855 . Bagelan Rt.5 No. Garuda Hitam No. 7088751 / 0711-718600 Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No. 08127318669 / 0711-413125 Komp. 7081650.7. Palembang Telp:0711-361575 Jl. Barlian KM. 306 B. Palembang Telp:0711-825665. Ruko Taman Mandiri Blok B1. 14/04 Lorok Pakjo Ilir Barat I Telp:0711-372459 / 0711-372459 Jl. 7901759 / 0711-717652 Jl.Jl. Bintan No.6 B1. 1 Rt. 04 Sukamaju. Suka Maju Sako Kenten Telp:0711-4120357. 027 / 04 Telp:0711-421684. 6. 07 Rw. 71 Lubuklinggau Telp:0733-321636 Jl.

Sri Mulya Telp:0711-7916667. 13/05 Km. 1724 Palembang Telp:0711-7077237 / 0711-319711 Jl. 819685 / 0711-819605 Jl. 11 Rt. Yani Tl. 08 Kel.Perum Rakyat Talang Ratu No. RE. A. Karya Bersama No. 813487 / 0711-813487 Jl. 53 Bukit Lama. 971 Rt. 2 Ilir Palembang Telp:0711-714642. 10 Rt. 28 Palembang Telp:0711-512114 / 0711-512114 Kel. Sekundang III No. Alamsyah Ratu Prawiranegara No. Martadinata No. Burlian No. Jend. Kolonel H. 21 Palembang 30135 Telp:0711-366400 Jl. Palembang Telp:0711 . Pagar Alam Selatan Pagar Alam Telp: Jl. Dwikora II Lr. Rakyat No. Pangeran Subekti Gg. 4384000. 5 Telp:0711-410352.446966 Jl. Banten No. 4385000 Jl. 97 Km. 6 Palembang 30153 Telp:0711-416700 / 0711-414688 . Nendagung Kec. 16 Kel. 05 Rt.

Kol. 276 C Km. Onglen No. 21 / 6 Kel.Jl. 02/09 Kel. Pentasan Pagar Agung Telp: Jl. 18 Kel. 56 Kalidoni Telp:- Jl. 364005 / 0711-355734 Jl. 26 Ilir Telp:0711-7010844. 20 Ilir. Pangeran Subakti No. Sudirman No. Barlian No. 15 / 04 Kel.5 Palembang Telp:0711-414183. 5. 283/339 KM. Patra Permai Telp:0711-7422031 / 0711-74225 Jl. 310616. H. Srijaya No. Tp. Palembang Telp:0711-350480. Jl. 5. 081367457272. Telp:0711-514654. Siring Agung Palembang Telp:0711-412342 Jl. 9 Rt. 411118 / 0711-411264 Jl. Yani Rt. Rustam Effendy No. A. Jend. 11 Rt. Muara Dua Telp:0711-3323480.706 1369 Komplek Grand Garden. 88 Rt. 05 Rw.5 Palembang . 02 Gg. Blanco No. Perindustrian 1 Blok C No. Jl. 03 Komp. 081367527888 / 0711-373833 Jl. 124 Palembang. Pembangunan No. Jend.

A. Kemuning Sekip Telp:0711-372038. Prabumulih Telp:0713-321717 / 0713-323207 Jl. 1678 Rt. 02 Rt. 91 Kel. Prabu Jaya. 31/09 Lorok Pakjo Telp:0711-368749 Jl. Pelita 1461 Rt. Ramah Kasih III No. 322466 Jl. 20 Ilir Kec. Slamet Ryadi No. 2 (Kampus POM IX) Rt. 7016877 / 0711-373833 Jl.71 Rt. Demang Lebar Daun / Sei Sahang No. 04 LK. 59 Palembang 30137 Telp:0711-412825 / 0711-412825 Jl. 325972 / 0713-322071 Jl. Kemuning Telp:0711-362139 / 0711-365702 Jl. 22 Kel. 25/06 Pahlawan. 7 Kel.Telp:0711-412318 Jl. IV Prabumulih Timur Telp:0713-321981. 117 Palembang 30112 Telp:0711-355538 / 0711-317838 Jl. Duku Palembang Telp:0711-713506 / 0711-710719 . Golf Blok G No. 46 / 13 Telp:0711-441755. Yani No. 11 Rt. Arimbi No. Demang Lebar Daun No. Basuki Rahmat No.

376779 / 0711-373002 Jl. Mayor Zen Palembang 30118 Telp:0711-712182 / 0711-712182 JL. Rozak (Patal-Pusri) No. 17 Ilir. 027/010 Kel. 306 B 15 Ilir. 1144 B Palembang Telp: Jl. Ariodillah IV Blok A/2 Palembang 30129 Telp:0711-322672 / 0711-322672 Komplek Sangkuriang Blok F No. 441624 Jl. 0724 / 60 BATURAJA. 99 Palembang Telp:0711-719964.Sungai Sahang No. 8356074 Jl. Slamet Ryadi No. Semeru No. 10 Kel. Palembang 30124 Telp:0711-361575. Demang Lebar Daun No. 363428 / 0711-320488 Komplek PTC Mall Blok G No. Bambang Utoyo Lr. 17 Ilir. 812854 / 0711-418011 Jl. 121 Rt. 322387 Jl. 01/01 Bukit Sangkal. 121 Lantai II Palembang Telp: Jl. Supomo No. Residen A. 010 Kel. Residen A. Kalidoni Telp:0711-819653 Jl. 2233 B Palembang 30137 Telp:0711-441623. 376779 / 0711-373002 Jl. Ilir Timur 1 Telp:0711-373002. Palembang 30134 Telp:0711-373002. Pasar Lama Lahat Telp:0731-325434. PUSRI. 382323 / 0711-382096 Jl. Puding No. 5360. Raden Nangling No. Prof. 012 A Rt. 25 Palembang Telp: 0711-358865 Jl. 1410 Palembang 30129 Telp:Jl. Lingkaran I No.Jl. DR. Palembang Telp:0711-356061 Jl. 230 Kel. Jl. 360902 Komplek PT. 9 Sako. 48-49 Palembang 30114 Telp:0711-382071. Rozak No. Ramah Kasih III No. Semeru No. 7826034 / 0711-719964 Jl. Asta Murca Rt 04 Rw 001 No. Seduduk Putih Garuda Putra II D79 Palembang Telp:0711-819447. Radial Seduduk Putih Rt.A Demang Lebar Daun Pakjo Telp:0711-7373624. 208 Telp: Jl. Cemara No. 12 A Rt. Tembesu No. OKU Telp:0735-320054 Jl. Kec. Tembesu No. 25 Palembang Telp:0711-352229 / 0711-352229 Jl. 2 Palembang 30124 Telp:0711-352725 / 0711-366666. Ilir Timur II . SAMRATULANGI NO. 210 C Palembang 30112 Telp:0711-360024 / 0711-317838 Jl.

R. Sukamto Komp. Rudus II No.Telp:0711-814235 Jl. A6 Palembang 30114 Telp:0711-366840. 4 Sekip Ujung Palembang. 7956886 / 0711-366840 Jl. Patal Ionia No. Telp:0711-355139 / 0711-314764 .