Anda di halaman 1dari 16

Asas Kawad Kaki KRS

Dengan sini semua sekalian, apabila dapat hukuman tiga barisan di depan saya gerak. Skuad hendaklah sedia, berlari dan berbaris dalam tiga barisan di hadapandi tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham tu skuad. (Faham) Jadi tiga barisan cepat gerak.

Jadikan tiga barisan Hukuman: Skuad masuk baris

Kesalahan biasa: - datang beratur tiada berlari - bercakap-cakap -barisan terlalu jauh atau terlalu rapat daripada jurulatih

Paras Hukuman : Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan.........paras/ Yang tinggi ke kiri, rendah ke kanan, dalam satu barisan.........paras

Nombor Hukuman : Skuad! Dari kanan ......Nombor! Hukuman : Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah ke belakang......gerak Hukuman : Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke kiri. Barisan kanan dan kiri......Pusing Hukuman : Jadikan tiga barisan......Cepat jalan. Hukuman : Ke kanan lurus.

Kesalahan biasa : - tidak bilang nombor dengan cepat - menyebut nombor dengan suara yang perlahan - lupa nombor masing-masing

Sedia Hukuman : Skuad,skuad......sedia

Kesalahan biasa :

-kedudukan ang keras dan enyukarkan ernafasan


-berdiri tidak tegap dan ata bergerak -kaki dan badan tidak lurus serta tum it tidak rapat - tangan bengkok dan terlunjur ke adapan -belakang tangan menghala ke hadapan -badan senget ke k iri atau kanan dan badan tidak sama rata - tidak memandang 2 m ke hadapan -semasa tum it atau hujung kaki dijatuhkan terdapt dua bunyi

 S ii ukuman : Senang ......diri

Kesalahan biasa : -siku bengkok -lutut tidak tegap dan tiada bertahan  -jarak kaki kanan dan kak i kir i tidak ukup 12 inc i atau seluas ukuran bahu -menggerakkan kak i k iri -pinggang bengkok sewaktu mengangkat kak i kanan -jatuh tum it atau hujung kaki dahulu

  R h  ii ukuman : Rehatkan ...... diri

Kesalahan biasa : -kedua-dua tapak kaki bergerak -menggeliat dan bercakap-cakap

    M m ul i ukuman : Ke kanan...... lurus


Pandang......depan

Kesalahan biasa : -kaki dan bahu tidak sama rata dan badan condong ke hadapan semasa mengambil lurus -pinggang lemah semasa kaki bergerak -badan dan kepala tidak tegak -siku bengkok

- turun tangan dengan lambat

  "# $ Bu i !u !up %ukuman : Buka barisan......gerak


Tutup barisan......gerak

Kesalahan biasa: -kedua-dua badan tidak rapat ke badan - tidak mengambil cukup langkah ke hadapan atau belakang - tangan dan bahu bergerak -mata pandang ke bawah -badan tidak tegak

$ & Berpu i %ukuman : Bergerak ke kanan, kanan......pusing ; bergerak ke kiri, kir i ......pusing; menghadap ke
belakang, belakang .......pusing; menghadap ke hadapan, belakang ......pusing ; bergerak ke kir i, belakang ......pusing; bergerak ke kanan, belakang......pusing; menghadap ke belakng, kanan/k iri......pusing ; menghadap ke hadapan, kanan/kiri......pusing

Kesalahan biasa : -badan berlonjak semasa berpusing - tangan bergoyang dan pinggang lemah semasa berpusing - tum it bergerak dari tempatnya semasa berpusing -kedua-dua siku tidak lurus semasa merapatkan kaki -keberatan badan di atas kak i yang belakang -menggerakkan tangan semasa merapatkan kaki yang di belakang -membongkokkan badan semasa merapatkan kak i yang di belakang

  " Bersurai an eluar aris %ukuman : Ber......surai %ukuman : Keluar......baris

Kesalahan biasa ; -bersurai tanpa memberi hormat kepada ketua dalam baris

Berjalan

Jarak langkah( ukuran dari tum it ke tum it )

' ~ Perlahan dan cepat jalan- setiap satu langkah 3 inci


~ Panjangkan langkah- setiap satu langkah 33 inci ~ Pendekkan langkah- setiap satu langkah 21 inci ' ~ Berlari- setiap satu langkah 4 inci

Masa berjalan ~Perlahan jalan- 65 langkah dalma satu m init ' ~ (epat jalan- 12 langkah dalam sem init ' ~ (epat jalan 14 langkah dalam satu m init bagi semua pelatih ' ~ BErlari- 18 langkah dalam satu m init

Cepat jalan

)ukuman : Skuad, dari kanan/ kiri .......cepat jalan

Ingatan: - Langgang tangan itu ialah daripada pangkal bahu hinggga ke hujung tangan, tingginya separas bahu. - Langkah itu ialah dar i pangkal paha hingga ke kaki.

Kesalahan biasa : -lutut kendur -lenggang tidak lurus -hujung kaki menghala keluar semasa memacak tum it -pinggang lemah, pandang ke bawah, dada terjengok dan semasa berjalan mengheret tum it. -apabila berjalan dalam 3 barisan, jarak di antara barisan tidak sama dan turun naik tangan juga tidak sama

Berhenti

)ukuman : Skuad, skuad...... henti

Kesalahan biasa : - bergoyang selepas berhenti -badan tidak cukup tegak dan tetap selepas berhenti -lurus, jarak , bersetentangan tidak betul selepas berhenti - turun tangan terlalu lambat

- menangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan

0 1 Pusing e elakang 2ukuman : Bergerak ke kanan/k iri, ke belakang......pusing

Kesalahan biasa : - lutut bengkok semasa pusing -membiarkan tangan berayun-ayun - tidak mengangkat kak i cukup tinggi -pergerakan berpusing tidak sama dengan masa berjalan

Tukar langkah (cepat jalan)

2ukuman : tukar langkah semasa berjalan. Tukar langkah(ikut keperluan)

Kesalahan biasa : -melenggangkan bahu dan tangan - tidak membongkokkan lutut - tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga

(semasahentak kak i sahaja)

2ukuman : tukar langkah

Kesalahan biasa : -badan seolah-olah mengeliat - terlalu pantas

1 3 H rmat semasa erjalan


Ke kanan hormat

2ukuman : 2ormat, hormat ke kanan ...... hormat


hadapan hormat

2ukuman : 2ormat, hormat ke hadapan......hormat

Kesalahan biasa : -melenggangkan tangan dan bahu serta berjalan tidak lurus ke hadapan.

Hukuman Kawad Statik


Kawad kaki pada asasnya terbahagi kepada

bahagian; iaitu kawad kaki statik, kawad kaki

dinamik dan kawad formasi yang juga dikenali kawad senyap atau kawad hantu (dalam tentera 5. Untuk tujuan mengajar kawad kaki, eloklah dimulakan dengan kawad kaki statik, iaitu kawad yang belum melibatkan pergerakan berjalan.

Bagi tajuk-tajuk dalam kawad statik ialah:

6. 7
. . . . .

sedia, senang diri dan rehatkan diri berpusing ke kanan, kiri dan ke belakang langkah sebelah hentak kaki buka dan tutup barisan luruskan barisan hormat

8 9 @ A

7.

Bahasa Hukuman Kawad Statik

B
"BA CIS..BA CIIIIS SEDIA

- sedia !"

D
"SENAAANG

- senang

diri DICI!"

E F " CEHA KAAAN

- rehatkan

diri DICI!"

G
"BE CGE CAK

- berpusing KE KANAAAN,

ke KE

kanan* KANAAAN..PUSING!"

- berpusing KE KIRIII,

ke KE

HH kiri
KIRIII..P QSIRP! I

IBER PERAK

6 - berpusing ke belakang***

IBARIS

AKA R

ME RPSA TAP

KE

BELAKAA RP,

KE

BELA KAAA RP

..P QSIRP! I

*sek iranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Qntuk menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya: IBARIS AKA R ME RPSA TAP KE SA TAPA R, KE KIRIIII..P QSIRP! I **sek iranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Qntuk menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : IBARIS AKA R ME RPSA TAP KE

SA TAPA R,

KE

KA RAAAA R..P QSIRP! I

***sek iranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Qntuk menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : IBARIS AKA R ME RPSA TAP KE SA TAPA R, KE BELAKAAA RP..P QSIRP! I

[Ing

UV Un: Apabila berpuWing ke belakang, hen Xaklah berpuWing melalui sebelah kanan bada n, walau ke arah mana pun

platun an da sedang me nghadap]

Y ISAT Q/ TQA/TIPA

- langkah LA RPKAAA S.. KE

sebelah KA RAAAA R/KIRIII.. PERAK! I

8 ' SE RTAK

- hentak

kaki KAKIII.. `EPAT! I

untuk menghentikan platun dari hentak kaki, bahasa hukumannya : IBARIIIS.. SE RTI! I

- buka/tutup

barisan BARISAAA R.. PERAK! I

IB QKA/T QT QP

a0

- luruskan

barisan

"KE KANAAAAN.. bU cUS!" apabila semua anggota dalam platun telah siap melakukan pergerakan meluruskan barisan, berikan pula bahasa hukuman kawad

"PANDAAAANG..DEPAN!"

- hormat e e e "HO cdA , HO cdA KE HADAPAAAN..HO cdA !"


y y y y y y y y y y y

aa

ke

hadapan

Syarat Pertandingan Kawad Kaki


0 KO fEN : h P f Dicatat oleh Sarjan FalaH ImraN Nama Kandungan: Kawad Kaki

g i

r p. PENYE q AAN p. p Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan -pasukan Kadet qemaja Sekolah di
sekolah-sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaansahaja.

s p. Hanya dua pasukan sahaja akan mewakili sesebuah daerah bagi pertandingan
peringkat negeri (satu pasukan bagi setiap kategori t. a. Kategori lelaki b. Kategori perempuan

1.3 Kontinjen yang menghantar kurang daripada 2 pasukan, pasukan tersebut akan hanya
2. 3.

menyertai kategori yang berkenaan sahaja.

1.4 Platun-platun yang bertanding di peringkat neger i dan kebangsaan boleh dianggotai oleh pelajar-pelajar dari sebuah sekolah atau gabungan beberapa buah sekolah.

2. PE uvA wTARAu

2.1 Anggota pasukan dan ketua platun mestilah terdiri daripada pelajar yang sedang menuntut.

2.2 Jumlah anggota bagi sesebuah pasukan yang didaftarkan hendaklah tidak kurang daripada 31 orang dan tidak melebihi 3 x orang termasuk seorang ketua platun dan anggota simpanan.

2.3 Semua anggota yang didaftarkan hanya diter ima daripada platun yang dianggotai oleh pelajar lelaki atau perempuan sahaja. ( Platun campuran lelaki dan perempuan tidak dibenarkan)

2.4 Setiap peserta dim inta membawa Kad Pengenalan / salinan sijil kelahiran yang disahkan ( Pengetua) untuk tujuan penyemakan. 3. PAKAIA u

3.1 Pakaian anggota pasukan dan ketua platun hendaklah pakaian rasm i Kadet Remaja Sekolah (Pakaian uo: 4 pakaian kawad dan aksesori yang disenaraikan sahaja ( pelapik beret,jambul,mafli,lencana poket,kolar dot dan sarong tangan )

4. PA vA uy KAWA v

4.1. Keluasan litar pertandingan kawad ialah 35 meter x 25 meter ( rujuk pelan )

5. JA KA MASA PERSEMBA A

5.1 Masa Persembahan sepenuhnya bagi sesebuah pasukan ialah 15 m init. Pemberian markah diberi bila platun bergerak masuk ke padang kawad dan berdasarkan persembahan dalam tempoh yang ditetapkan sehingga semua anggota keluar dari padang kawad. Selepas 15 m init persembahan tidak dinilai dan markah tidak diberi. 5.2 Masa persembahan diambil kira bermula dari hukuman B KA BARISA sebelum melapor kepada ketua hakim . Persembahan terbahagi kepada 2 bahagian: Kawad Asas dan Kawad ormasi.

5.3 Persembahan hendaklah merangkum i kedua-dua bahagian tersebut dan didahului oleh kawad asas.

5.4 Isyarat akan dibunyikan: a) pada m init ke 12 b) tamat masa

6. PELAKSA AA PERTA IA

6.1 PER ERAKA KAWA

a) Semua pergerakan kawad asas mestilah mematuhi kawad Kadet Remaja Sekolah yang telah ditetapkan.

6.2 BILA A A TA

a) Setiap pasukan hendaklah dianggotai oleh 31 anggota termasuk ketua platun ketika bertanding.

b) Jika ada anggota yang bertanding tidak dapat meneruskan pertandingan, atas apa jua sebab sehingga menyebabkan bilangan anggota pasukan kurang dar ipada yang

ditetapkan maka markah akan ditolak ( iaitu ditolak 5 markah bagi setiap anggota yang kurang). Sek iranya lebih dari 3 peserta yang tidak dapat meneruskan pertandingan, maka pasukan tersebut akan dibatalkan penyertaan.

c) Tiada sebarang penggantian anggota ketika pertandingan kawad sedang berjalan. Penggantian hanya boleh dilakukan sebelum pertandingan kawad dijalankan untuk setiap pasukan dengan kebenaran pihak penganjur atas alasan yang munasabah.

6.3 PEMERIKSAA KEKEMASA PAKAIA

a) Semua platun akan bersedia untuk pemeriksaan kekemasan pakaian sebelum masuk /giliran pertandingan dijalankan. ( 15 m init sebelum giliran pasukan masuk ke padang kawad )

6.4 KAWA ASAS

a) Platun dibawa masuk oleh ketua platun ke padang kawad dalam 3 barisan berjalan, dalam masa cepat jalan dan berhenti di hadapan (di tengah-tengah) ketua hakim . (128 135 langkah sem init) Kelajuan yang lebih atau kurang daripada yang ditetapkan akan ditolak 5 markah. b) Menghadap ke hadapan ( ukuman : Menghadap ke hadapan ...........kanan/k iri pusing. )

c) Buka barisan (Hukuman: Buka Barisan. erak )

d) Hukuman secara statik (Hukuman: Ke kanan lurus.pandang depan)

e) Melapor - Ketua Platun melapor kepada Ketua Hakim . Semasa Ketua Platun melapor, skuad akan berada dalam keadaan sedia dan buka barisan. ( Assalamualaikum tuan, Pasukan Kadet Remaja Sekolah L4 ....... siap untuk diuji, tuan)

f) Platun diwajib melakukan semua pergerakan kawad statik daripada pergerakan berikut

: i) Bergerak ke k iri; kiri.........pusing. ii) Bergerak ke kanan ; belakangpusing. iii) Menghadap ke belakang ; kanan......pusing. iv) Menghadap ke hadapan ; belakang......pusing.

g) Tutup barisan ( hukuman : Tutup bar isan. erak)

h) Hukuman secara statik (Hukuman: Ke kanan lurus.pandang depan)

i) Hukuman bergerak ke k iri diberi (Bergerak ke kir i.... Kiri pusing).

j) Berjalan dalam masa cepat jalan (satu pusingan, semasa membelok hukuman kiri belok diber ikan) Rujuk Lampiran Pelan Litar Pertandingan (2).

k) Hukuman tukar langkah perlahan diberikan setelah platun melepasi ko n dan sebelum kon A (Perlahan jalan langkah 6 -70 langkah dalam satu m init)

l) Hukuman kiri belok diber ikan di kon (kon hijau) dalam pusingan pertama dan hukuman menghadap ke hadapan; kanan pusing diber ikan apabila anggota platun selesai membelok. Platun akan perlahan jalan dalam keadaan bar isan melintang melintasi para hak im . m) Sebelum melintasi gar isan kon B dan kon , platun dikehendaki melakukan pergerakan berikut mengikut urutan: i. Buka barisan ii. Pandang kanan iii. Pandang depan iv. Tutup barisan

n) Sebaik melintasi gar isan kon B dan kon , hukuman bergerak ke kiri; kir i pusing diberikan.

o) Hukuman tukar langkah cepat, cepat jalan diberikan setelah platun berada antara kon dan kon .

p) Skuad akan berjalan sehingga ke kon E (kon hijau) dan belok ke kiri diikuti dengan pergerakan kawad mengikut urutan di bawah sehingga selesai (Rujuk Lampiran Pelan Litar Pertandingan (3):

i. Hormat ke kanan, hormat ii. Hormat ke hadapan hormat iii. Tukar langkah semasa berjalan iv. Hormat selaku terima sijil v. Tukar langkah perlahan, perlahan jalan vi. Bergerak ke kanan, belakang pusing vii. Tukarlangkah cepat, cepat jalan viii. Bergerak ke k iri, belakang pusing ix. Menghadap ke belakang, k iri pusing x. Menghadap ke hadapan, belakang pusing xi. Hent ak kaki xii. Henti xiii. Mara mengadap

q) Ketua platun akan bersama skuad semasa mara mengadap ( 11 langkah ). (Hukuman: Skuad akan mara mengadap, dari tengah, cepat.jalan).

r) Tamat bahagian kawad asas.

atatan (1):

1. Semasa kawad asas, tidak ada suara dar i anggota platun, hanya hukuman ketua platun sahaja (contohnya anggota platun / skuad menyebut k iraan masa kanan / kiri semasa berjalan, adalah TIAK IBE ARKA ).

2. Ketua Platun memberi arahan secara statik dan mengadap ke arah skuad semasa keseluruhan Kawad Asas. Semasa mara mengadap Ketua Platun akan masuk ke padang kawad dan akan mara mengadap bersama anggota platunnya.

Setiap pergerakan yang dilakukan selain dari yang dinyatakan di atas akan ditolak 5 markah.

4. TIAK IBE dARKA d menggunakan sebarang alatan semasa membuat persembahan.

5. Isyarat tamat masa pertandingan akan diberi oleh penjaga masa.

6.5 PER eERAKA d MEMBE dT fK ghRMASI

a) Sebaik sahaja tamat mara mengadap, platun akan mempersembahkan pergerakan membentuk formasi mengikut kreativiti skuad/platun masing-masing.

b) TIAK B hLEH memberi isyarat pergerakan atau bunyi seperti hentak kaki, up atau pssss bagi mengendalikan platun tersebut kecuali isyarat permulaan ( hentak kaki ) formasi dari ketua platun sahaja.

c) fnsur suara dibenarkan kepada platun tetapi bukannya untuk tujuan memberi hukuman/arahan kawad formasi.

d) Ketua platun boleh masuk dalam persembahan formasi.

e) Setiap skuad / platun dikehendaki mempersembahkan 4 formasi yang berlainan. ( Pergerakan setiap gormasi hendaklah ditamatkan dengan 3 barisan menghadap ke hadapan )

f) Pergerakan selain dar ipada kawad ( contoh silat, tatu dll.) dibenarkan tetapi tidak melebihi 5 pergerakan.

g) Pergerakan hormat (tabik) hanya untuk hormat sahaja iaitu mengikut prosedur tabik yang sebenarnya. iontoh seperti tabik sambil mencangkung atau dengan sebelah kak i atau seumpamanya tidak dibenarkan sama sekali.

h) Penalti (5 markah) akan diber ikan untuk kesalahan-kesalahan berikut : i) Keluar kawasan ii) Memberi isyarat dll.

6.6 MELAP jR KEL kAR

a) Ketua Platun dikehendaki melapor sebelum keluar padang kawad. ( Bahasa hukuman : Assalamualaikum / selamat pagi/petang tuan, kebenaran meneruskan tugastuan. )

6.7 PE lmHAKIMA l a) Hakim terdiri dar ipada wak il dari setiap negeri bagi kedua-dua kategori.

b) kntuk pengiraan markah keseluruhan, markah paling tinggi dan yang paling rendah tidak diambil kira.

c) kntuk Pertandingan Kawad kaki Pasukan Kadet Remaja Sekolah ( KRS) hakim terdiri daripada wak il Kadet Remaja Sekolah (KRS) sahaja.

d) Sekiranya berlaku persamaan markah, di antara pasukan-pasukan, markah kawad dinam ik akan menjadi penentu. Jika markahnya sama juga, markah kawad statik akan diambil kira, Sek iranya masih sama, markah formasi diambil kira.

e) Setiap satu item yang tidak berada pada kedudukannya (pakaian), ketika kawad dinam ik atau formasi ditolak 1 markah untuk 1 item . f) Peratusan pengiraan markah keseluruhan pasukan adalah seperti berikut: v. Persediaan (pakaian) : 10% vi. Kawad asas : 50% vii. Kawad formasi : 30% viii. Ketua platun : 10%

g) Keputusan hak im adalah muktamad,

6.8 PEMARKAHA l KET kA PLAT kl

a) Pemarkahan ketua platun diadili oleh hak im dari hakim yang dilantik ( Menggunakan borang pemarkahan Ketua Platun ).

6.9 PERInoKAT PERTAnpInoA n

a) Pertandingan akan dijalankan pada 4 peringkat iaitu : i. Peringkat Sekolah ii. Per ingkat paerah / Zon iii. Peringkat negeri iv. Per ingkat Kebangsaan.

4.
5.

Fo m

Cover: Logo kadet Nama kadet Nama Sekolah Nama Tahun Kelas Kandungan

Lo .

1.Biodata diri - gambar, nama, kelas, tarikh lahir, pangkat/jawatan, unit beruniform, alamat, no tel ibu bapa, kumpulan darah. 2.Misi dan Visi sekolah 3.Struktur Organisasi sekolah 4.Matlamat KRS 5.Objektif KRS 6.Logo 7.Keterangan logo 8.Bendera KRS 9.Keterangan bendera 10.Lagu KRS 11.Moto/Cogan kata 12.Ikrar KRS 13.Organisasi Jabatan(guru) 14.Organisasi KRS 15.Jadual latihan 16.Catatan kehadiran peribadi 17.Perjumpaan

Perjumpaan ke berapa Tarikh Hari Masa Tempat Bilangan kadet Jurulatih Kemahiran Aktiviti Nota/Catatan

Anda mungkin juga menyukai