Bengkel Bi

PK01- Pengurusan Panitia

PK 01 / 3

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Bengkel Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris 2. Tarikh : 23 Mac 2013 3. Hari / Masa : Sabtu/ 8.00 pagi 4. Tempat : Dewan Sri Mawar 5. Objektif : 5.1 Mendedahkan kepada murid teknik menjawab soalan yang betul. 5.2 Membantu murid menjawab soalan berdasarkan kehendak soalan dengan menyediakan jalan pengiraan yang tepat dan mudah. 5.3 Membantu murid meningkatkan pretasi markah masing-masing. 6. Sasaran : Semua murid tahun 6

7. Butiran aktiviti : 1. 2. 3. 4. Guru meminta murid mendaftar di kaunter yang telah disediakan. Murid bergerak masuk ke dewan dan mengambil tempat. Pn. Rose Mary See merupakan penceramah yang diundang Murid dikehendaki mencatat isi penting semasa sesi ceramah dijalankan.

7.5 Program ini dijalankan selama 2 jam bagi setiap sesi kumpulan murid. 8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : 8.1.1 Murid diasingkan mengikut aras pencapaian dan didedahkan mengikut aras pencapaian murid.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

1 Masa dipanjangkan pada setiap sesi supaya pendedahan yang lebih mendalam dapat didedahkan kepada murid. Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 .3. 8.2 Kehadiran murid hanya 50% daripada 205 orang calon 8.1 Masa yang singkat 8.2 Murid didedahkan dengan beberapa teknik menjawab untuk bentuk soalan tertentu yang merangkumi Kertas 1 dan Kertas 2. 8.Pengurusan Panitia 8. Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.2 Bengkel perlu dibuat pada hari persekolahan agar semua murid dapat didedahkan kepada teknik menjawab soalan.2 Kelemahan Program : 8.Keluaran 03 | Pindaan 00 .3 Cadangan Penambahbaikan : 8.2.3.1.PK01.2.

Pengurusan Panitia 9. Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 ..Keluaran 03 | Pindaan 00 .PK01. Dokumentasi Bergambar : Disediakan : Disemak : Disahkan : ……………………… (MASLIZAH MD. YUNOS ) ……………………… …………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.