Anda di halaman 1dari 2

Nama:______________________________

Kelas:______________
Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan berikut.

Bola.
ini bola.
ini bola saya.
saya ada bola.
saya suka main bola.

1. Ini apa?
_____________________________________________________
2. Ini bola siapa?
_____________________________________________________
3. Saya ada apa?
_____________________________________________________
4. saya suka main apa?
___________________________________________________________

Nama:_____________________________
Kelas:_____________
Tuliskan huruf a hingga z mengikut susunan yang betul di dalam petak kosong yang
telah disediakan di bawah.

Anda mungkin juga menyukai