Anda di halaman 1dari 29

KAUNSELING KELOMPOK

ASAS KELOMPOK

04/26/13

PENGENALAN

Kelompok formal pertama terhadap pesakit tuberculosis (TB @ batuk kering)di Massachusetts General Hospital di Boston.

04/26/13

Pengasas konsep kelompok

Kurt Lewin it is easier to change individuals formed into a group than to change any of them seperately

04/26/13

Asas Kelompok

Zuraidah (2004) , manusia hidup secara berkelompok Kerana tujuan tertentu seperti perlindungan fizikal dan keperluan psikologikal iaitu rasa dipunyai Oleh yang demikian, manusia saling memerlukan

04/26/13

Weiner, 1984 dalam George dan Dustin, 1988 memberikan definisi Kaunseling Kelompok sebagai: a deliberate effort to alter thinking, feelings and behavior of the group members.
04/26/13

Muhd Mansur dan Siti Nurdinar (1996) menyatakan aspek yang amat dipentingkan ialah mewujudkan suasana teraputik dan pengalaman perasaan yang berkesan secara bersama.
04/26/13

DEFINISI KAMUS DEWAN


Kelompok ialah himpunan beberapa orang,binatang, benda dan lain-lain kumpulan yang kecil bilangannya, jumlahnya dan sebagainya.

04/26/13

Gibson dan Mitchell ,1981 dalam Zuraidah, 2004


Kaunseling kelompok mementingkan interaksi dan mempunyai fungsi dan matlamat tertentu

04/26/13

Association of Specialists in Group Work (ASGW), 2007

Memberi penerangan tentang tugas kelompok sebagai satu amalan profesional yang luas dalam memberi pertolongan atau penyempurnaan sesuatu tugas dalam setting kelompok

04/26/13

Tugas kelompok melibatkan aplikasi teori dan proses kelompok oleh seorang profesional yang berupaya membantu pelbagai jenis individu agar mereka dapat mencapai matlamat yang sama , sama ada matlamat itu peribadi, perhubungan individu atau penyempurnaan tugas
04/26/13

Perbezaan antara:

1. Kelompok Kaunseling 2. Kelompok Bimbingan 3. Kelompok terapi atau psikoterapi

04/26/13

Kelompok bimbingan

@ Kelompok psikoeducational diertikan sebagai aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebar maklumat melalui aktiviti kumpulan yang terancang Contoh: Orientasi pelajar baharu

LASBELA (Lawatan Sambil Belahjar) ke institusi pendidikan Memberi maklumat melanjutkan pelajaran

04/26/13

JENIS-JENIS KELOMPOK

1. Kelompok bimbingan 2. Kelompok kaunseling 3. Kelompok psikoterapi

04/26/13

KELOMPOK BIMBINGAN

Banyak dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu proses membimbing pelajar Tumpuan lebih kepada penyebaran maklumat

04/26/13

Tujuan Kelompok Bimbingan

Boleh berbentuk pendidikan, vokasional, kerjaya dan peribadi Dengan tujuan memberi maklumat yang tepat supaya ahli dapat membuat perancangan dan keputusan yang wajar

04/26/13

Kelompok Kaunseling

Dilihat sebagai proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman dalam kelompok sebagai penggalak perkembangan ahli Kaunseling kelompok memfokuskan aktiviti kepada kaedah menolong ahli untuk mengatasi kebimbangan biasa yang dihadapi sehari-hari

04/26/13

KELOMPOK KAUNSELING

Dijalankan untuk merawat ahli yang mengalami masalah jiwa.

04/26/13

Contoh:

Pembentulan tingkah laku membina kemahiran membina perhubungan di antara individu Membuat keputusan Membina sikap dan nilai yang sihat

04/26/13

KELOMPOK PSIKOTERAPI

Bersifat merawat dan memberi tumpuan kepada ahli yang mengalami gangguan psikologi Tujuan utama ialah membentuk semula melalui analisa mendalam ataupun melalui pelbagai kaedah rawatan.

04/26/13

Kelompok terapi @psikoterapi

Kelompok yang menyediakan pengalamanpengalaman yang mendalam bagi individu yang menghadapi masalah penyesuaian diri serta emosi dalam masalah-masalah perkembangan diri yang tenat dan memerlukan pembinaan personaliti kembali (restructrured) Bertujuan menyembuh dan memulih

04/26/13

JENIS KAUNSELING KELOMPOK

Kelompok Berstruktur Kelompok Tidak Berstruktur

04/26/13

Zuraidah (2004)

Jenis kelompok Terbuka:

Individu yang ingin menjadi ahli kelompok adalah diterima bila-bila masa dan pertemuan kaunseling kelompok berterusan Ahli baru diterima masuk bila-bila masa atau bebas meninggalkan kelompok apabila bersedia Di sekolah tidak dapat diaplikasikan kerana kekangan masa dan tenaga

04/26/13

Samb

Kelompok Jenis tertutup

Selepas penetapan pemilihan ahli dibuat, permohonan untuk menyertai kaunseling kelompok tidak diterima Semua ahli kelompok terikat untuk menghadiri kaunseling kelompok sehingga selesai jangka masa yang ditetapkan

04/26/13

CONTOH-CONTOH HALANGAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK


Kerusi meja yang sesuai perlu disediakan seperti kerusi tidak menyakitkan pinggang, atau bergoyang-goyang.

04/26/13

Tiada bau yang tidak menyenangkan seperti bau dari tandas yang berdekatan.

04/26/13

Jarak terlalu hampir sehingga terbau akan bau badan atau mulut, contohnya bau rokok.

04/26/13

Jarak terlalu jauh menyebabkan susah mendengar perbualan antara satu sama lain.

04/26/13

Pemilihan Ahli

Minat yang sama Umur sebaya Permasalahan yang sama Latar belakang yang sama Bilangan ahli antara 8-12 orang Keserasian Sesama Ahli Jantina Dalam Kelompok Budaya yang sama

04/26/13

SEKIAN TERIMA KASIH

04/26/13