PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BIG WAJ 3114 (10 JAM) pro Forma Fasa 2

STRUKTUR PELAKSANAAN
PERINGKAT – PK2 TAHUN PELAKSANAAN – 2013 JAM INTERAKSI – 10 JAM

AGIHAN TAJUK & BIDANG 1. Ceramah Profesionalisme (2j) 3. Aktiviti Kemasyarakatan (3j) 4. Penulisan Refleksi & Pelaporan (2j) . Aktiviti di IPGK (3 jam) 2.

2. Taklimat Kemasyarakatan . Aktiviti di IPGK (IPGK Based) Penerangan Tugasan: (3j) 1. Taklimat Ceramah 1. Taklimat Umum 1.3.1.1.

1. Taklimat Umum Tempoh Pelaksanaan: 04 MAC – 05 APRIL 2013 (1 bulan) Laporan sampai kepada mentor masing2: 06 APRIL – 15 APRIL 2013 (2 minggu) .1.

kosong .

Pelajar PPG: Menjadi teraju utama dalam aktiviti : @ PENGERUSI @ TIMBALAN PENGERUSI @ SETIAUSAHA .

Kaedah Pelaksanaan: * Aktiviti boleh yang telah dirancang dalam kalendar sekolah 2013 (jika berkaitan) .

tetapi “bukan memaksa” pihak sekolah mengadakannya (masukkan dalam kalendar atau sebagainya …) yang melibatkan perbelanjaan. (sebab program BIG bukan program sekolah. persetujuan GB / Pengetua / PIBG / Guru. sebaliknya program “peribadi” pelajar PPG) .@ Usaha sendiri.

@ Jika merupakan aktiviti tambahan sekolah dengan mendapat restu GB / Pengetua / PIBG . “Kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan”. . . . Gunakanlah pepatah Melayu.

*Boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan “se-PPG” dalam sekolah yang sama (tetapi perlu menjadi teraju utama) .

@ Boleh berkolaborasi dengan pelajar PPG daripada IPGK lain (perlu menjadi teraju utama) .

@ Boleh berkolaborasi dengan pelajar PPG daripada sekolah lain (perlu menjadi teraju utama) .

Sila maklumkan seminggu sebelum aktiviti dilaksanakan .Oleh pensyarah Unit Kokurikulum .Pensyarah berkenaan akan menghubungi pelajar PPG untuk maklumat selanjutnya .Pemantauan Pelaksanaan: .

Hubungi Nombor : EN. DZULKAPLI BIN WAGINI 016 9772264 03-91318160 (Kokurikulum) email: iddzul@gmail.com Portal IPG KIK .

Selamat bertugas. .Sekian. Selamat belajar. Terima kasih.

Guru Insan Mulia ii. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang (sasaran: rakan sejawat) i.2. B atau C): (2j) A. Kualiti Peribadi dan profesionalisme guru iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat . Ceramah: (Pilih A.

Guru dan Hubungan Komuniti (sasaran : masyarakat setempat) i. iii. Cabaran guru m’realisasi’n Pendemokrasian pend. Guru sebagai agen p’ubahan masy. . ii. Hubungan sekolah & komuniti ke arah pembangunan pendidikan.B.

Guru reflektif m’jana k’berkesan’n tugas iii. Pbinaan semula sikap ke arah perkhd.C. dan implikasi’ya kpd peranan dan t. pend. Guru & Akauntabiliti Profesionalisme (sasaran: rakan sejawat) i. Etika & moral profesionalisme iv. bertaraf dunia ii. Dasar & wawasan pend.jawab guru .

tanah perkuburan. Sosial dan kebajikan (hospital / rumah kebajikan…) ii. Khid. Sosial (sasaran: murid) i. ii atau iii) (3j): A.3. khidmat kebajikan … . Aktiviti Kemasyarakatan (Pilih i. Bantuan banjir / k’bakaran/ bencana alam… iii. G-royong (rumah ibadat / pusat komuniti. Khid.

Refleksi & Laporan:(2j) .Kertas kerja .4.Laporan gambar pegun .Laporan video .Refleksi .

com .Hubungi: ENCIK AMIR HAMZAH BIN AMAN 03 91318160 (Kokurikulum) HP: 012 3890441 email: Kol_Mira@yahoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful