MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN 10

TAJUK AMALI

CATATAN

Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3.

Menyediakan baja ammonia 6. Alkohol. ester dan amina 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. keluli dan keluli tahan karat 3. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Membanding kadar pengaratan besi. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1.

Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. 2. asid sulfurik dan asid nitrik 5. 5. Daya dan Gerakan. Penyediaan industri ammonia. Litar Elektrik.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Keseimbangan dan Termometri. Hukum Gerakan Newton. 3. 6. 2. Pengukuran dalam kehidupan harian. 4. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . 3. Mikroskop dan Teleskop. Apungan. Membuat muzik – kualiti suara. Sabun dan detergen 6. Terapung dan Tenggelam.

Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Memahami Trenda Populasi 6. Ekosistem Tanah 2. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul .

Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. 2. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. 2.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. 3. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 6. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.

4. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Matahari Terbit. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. 4. SCE 3110 AMALI 1. Awan dan cuaca 2. Mengenal Pasti Batuan 3.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. Kitaran Air 2.

Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . 2. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. Fasa-fasa Bulan / Gerhana. 9. Ahli Panel: 1. 5. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr. 3. Dr Tan Ming Tang Dr. Sistem Suria. 6 7.KOD KURSUS 3. 8. 10. 4. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful