MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN 10

TAJUK AMALI

CATATAN

Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3.

Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menyediakan baja ammonia 6.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Membanding kadar pengaratan besi. ester dan amina 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . keluli dan keluli tahan karat 3. Alkohol.

6. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. Daya dan Gerakan. Terapung dan Tenggelam. 3. Membuat muzik – kualiti suara. 2. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. 5. Pengukuran dalam kehidupan harian. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . Sabun dan detergen 6. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. 4. Keseimbangan dan Termometri. 2. Mikroskop dan Teleskop. Hukum Gerakan Newton. Penyediaan industri ammonia. Apungan. Litar Elektrik. asid sulfurik dan asid nitrik 5. 3.

KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Memahami Trenda Populasi 6. Ekosistem Tanah 2. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3.

2. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. 2.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 6. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. 3.

Matahari Terbit. 4. 4. Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. SCE 3110 AMALI 1. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Kitaran Air 2. Awan dan cuaca 2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Mengenal Pasti Batuan 3.

Fasa-fasa Bulan / Gerhana. Dr Tan Ming Tang Dr. 11. 5.KOD KURSUS 3. 4. Sistem Suria. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . 3. 8. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr. 2. Ahli Panel: 1. 9. 10. 6 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful