MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN 10

TAJUK AMALI

CATATAN

Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3.

Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Membanding kadar pengaratan besi. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. keluli dan keluli tahan karat 3. Alkohol. Menyediakan baja ammonia 6. ester dan amina 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4.

Keseimbangan dan Termometri. Daya dan Gerakan. Litar Elektrik. 5. Hukum Gerakan Newton. Membuat muzik – kualiti suara. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . asid sulfurik dan asid nitrik 5. 6. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. Sabun dan detergen 6. 3.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. Apungan. 4. Penyediaan industri ammonia. 2. Terapung dan Tenggelam. 3. 2. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. Mikroskop dan Teleskop. Pengukuran dalam kehidupan harian.

Ekosistem Tanah 2. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul .KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Memahami Trenda Populasi 6.

KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 6. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. 2. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. 3. 2. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.

Mengenal Pasti Batuan 3. Kitaran Air 2. Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Matahari Terbit. Awan dan cuaca 2. SCE 3110 AMALI 1. 4. 4. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3.

Ahli Panel: 1. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr. Dr Tan Ming Tang Dr. Sistem Suria. 4. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . Fasa-fasa Bulan / Gerhana. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. 6 7. 8. 5. 2. 9. 11.KOD KURSUS 3. 3. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful