MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN 10

TAJUK AMALI

CATATAN

Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3.

Menyediakan baja ammonia 6. ester dan amina 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2. Membanding kadar pengaratan besi. keluli dan keluli tahan karat 3.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. Alkohol. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5.

Membuat muzik – kualiti suara. Pengukuran dalam kehidupan harian. Apungan. Hukum Gerakan Newton. asid sulfurik dan asid nitrik 5. 3. 6. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. Litar Elektrik. Mikroskop dan Teleskop. Keseimbangan dan Termometri. Sabun dan detergen 6.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. 2. 5. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Daya dan Gerakan. Penyediaan industri ammonia. 3. 4. 2. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . Terapung dan Tenggelam.

Ekosistem Tanah 2. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Memahami Trenda Populasi 6. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3.

3. 2. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 6. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. 2. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess.KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1.

Awan dan cuaca 2. Kitaran Air 2. 4. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. 4. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. Mengenal Pasti Batuan 3. Matahari Terbit.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. SCE 3110 AMALI 1.

2. 9. 10.KOD KURSUS 3. 8. 3. Dr Tan Ming Tang Dr. Fasa-fasa Bulan / Gerhana. 11. Sistem Suria. 5. 4. Ahli Panel: 1. Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. 6 7. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim .