Anda di halaman 1dari 21

ANIS SYAKIRA BT AZIZMAI @ AZMI NURFARAHIM BT MOHD ADLI NURUL ASMIDA BT ASRI

CONTOH PENILAIAN
Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: bacaan kuat syarahan perbahasan bercerita perbincangan hafazan temu bual soal jawab nyanyian deklamasi sajak mendengar dan memberi respon secara lisan

1. Namakan bunyi-bunyi haiwan berikut:

Bunyi haiwan

Namakan bunyi- bunyi objek berikut:

Bunyi objek

Namakan bunyi- bunyi kenderaan berikut:

Bunyi kenderaan

INSTRUMEN KEMAHIRAN LISAN


Tandakan ( / ) pada item di bawah mengikut skala yang betul.

Bil. Gambar

Kemahiran

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

1.

MENAMAKAN BUNYI HAIWAN YANG DIDENGAR 1.1 Cip-cip (Burung)

1.2 Moo-moo (Lembu)


1.3 Bek-bek ( Kambing ) 1.4 Meow-meow ( Kucing)

Bil. Gambar

Kemahiran

Skala Penilaian 1 2 3 4 5

2.

MENAMAKAN BUNYI OBJEK YANG DIDENGAR 2.1 Pon-pon ( Hon Kereta ) 2.2 Kring-kring ( Telefon ) 2.3 Booom ( Bom ) 2.4 Duum-duum (Kompang)

Bil Gambar .

Kemahiran

Skala Penilaian 1 2 3 4 5

3.

MENAMAKAN BUNYI KENDERAAN YANG DIDENGAR 3.1 Cikecih-kecih (Kereta api ) 3.2 Vroom-vroom (Motorsikal)

3.3 (Helikopter)

INSTRUMEN PENILAIAN

2. Sebutan, Tekanan, Jeda dan Intonasi


Mengenalpasti di mana letaknya tekanan atau jeda

dalam sesuatu ayat. Dapat menyebut perkataan yang didengar dengan sebutan dan intonasi yang baik. Contoh instrumen keratan bacaan yang panjangnya dalam lingkungan 100 p/perkataan. senarai semak permarkahan ; aspek suara dan penyebutan,

Contoh soalan 1. Pada keseluruhannya adakah bacaan murid didengar dengan jelas? 2. Adakah sebutan perkataan betul menurut bahasa Melayu standard?

REKOD SKALA KADAR


MARKAH / GRED 5 (A) PENILAIAN Cemerlang Sebutan yang tepat, jelas, lancar dan berkesan. Tidak ada kesalahan sebutan dan intonasi. Penuh keyakinan dan selesa. Baik Sebutan yang hamper tepat dari segi aspek penting. Sederhana Sebutan yang masih jelas, tetapi dengan suara yang mendatar dan agak membosankan. Sedikit kesilapan. Lemah Sebutan yang kurang jelas, terdapat beberapa kesalahan sebutan, intonasi dan jeda. Menunjukkan kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca Sebutan yang tidak jelas , terhenti-henti atau tergagap-gagap. Banyak kesalahan sebutan, intonasi dan jeda, sangat mengecewakan kedua-dua pihak guru dan murid.

4(B) 3( C )

2 (D)

1 (E)

3. Kefahaman terhadap teks yg didengar.


Murid boleh diperdengarkan pelbagai bentuk teks seperti cerita, ucapan, pengumuman, dialog, berita dan iklan. Guru boleh menguji kefahaman murid melalui soalan-soalan kefahaman yang terdiri daripada pelbagai aras.

Contoh teks
Pada 16 Mei yg lalu, beberapa orang petani dari Kg Tualang

melawat pusat pertanian daerah. Lawatan ini diketuai oleh Datuk Penghulu kampung tersebut. Apabila tiba di pusat itu, mereka disambut oleh pegawai pertanian dan beberapa orang pekerja yang lain. Mereka dibawa masuk ke bilik gerakan. Di sini mereka, diberi penerangan oleh pegawai pertanian berkenaan.Menurut pegawai berkenaan, beberapa usaha telah dijalankan utk membantu para petani meningkattkan lagi mutu hasil pengeluaran supaya pendapatan meEka bertambah. Beberapa orang pegawai telah dihantar berkursus di dalam dan di luar negeri. Pegawai-pegawai pertanian yang terlatih ini akan berkhidmat di kawasan-kawasan pertanian. Mereka akan memberi penerangan tentang cara-cara bertani yang betul.

Cth instrumen: Soalan mengikut aras kognitif

1. Siapakah yg melawat Pusat Pertanian Daerah? (pengetahuan) 2. Tuliskan 3 perkara yg diterangkan oleh pegawai pertanian kepada pelawat-pelawat tersebut.(kefahaman) 3. Pada pendapat kamu, mengapakah beberapa orang pegawai pertanian dihantar berkursus ke luar negeri? (sintesis)

SKALA UKURAN GLOBAL 5-MATA


Penilaian Sebutan yang tepat, lancar dan berkesan. Tidak ada kesalahan sebutan dan intonasi. Penuh keyakinan dan selesa. Sebutan yang hampir tepat dari segi segala aspek penting. Sebutan yang masih jelas tetapi dgn suara yang mendatar dan agak membosankan. Sedikit kesalahan Sebutan yg kurang jelas , terdapat beberapa kesalahan sebutan ,intonasi dan jeda. Menunjukkan kurang kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca Sebutan yang tidak jelas, terhenti-henti atau tergagapgagap. Banyak kesalahan sebutan, intonasi dan jeda. Tidak menunjukkan kefahaman terhadap apa-apa yang dibaca.Susah untuk difahami oleh penguji.Sangat mengecewakan kedua-dua pihak (murid dan penguji).

4. Mendengar dengan menggunakan gambar


Teknik ini biasanya digunakan bagi menguji kemahiran mendengar pada peringkat

persekolahan rendah.Menurut teknik ini, murid dikehendaki mendengar ayat, dan memadankan sesuatu ayat diperdengarkan dengan gambar atau rajah yang membawa maksud yang sama dengan ayat tersebut.Pilihan gambar yang diberikan adalah dalam bentuk anika pilihan, A,B,C, dan D.

Contoh instrumen:

Arahan : Pangkah gambar atau rajah yang berkenaan. Soalan : 1.Bulatan hitam terletak di tengah-tengah empat segi. 2.Bintang itu berada di tengah-tengah bulatan.

KERTAS JAWAPAN MURID NO.1

KERTAS JAWAPAN MURID NO.1

Anda mungkin juga menyukai