LATAR BELAKANG TIMSS
Anjuran
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Objektif

Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan p&p matematik dan sains

TIMSS
Tempoh
- 4 tahun sekali bermula pada 1995 - Malaysia sertai sejak 1999

Sasaran

- Murid Tahun 4 dan Ting. 2 (Gred 8) - Di Malaysia hanya murid Ting. 2

SAMPEL KAJIAN TIMSS

Populasi:
Murid Tingkatan 2 di semua jenis sekolah di bawah KPM

Kerangka Pensampelan: Semua jenis sekolah di bawah KPM yang mempunyai murid Tingkatan 2

Pemilihan Sampel Murid:

Sebuah kelas tingkatan 2 dipilih secara rawak daripada setiap sekolah yang telah terpilih.
Semua murid dalam kelas tersebut dipilih sebagai sampel

Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling

INSTRUMEN KAJIAN TIMSS

Buku Ujian
• 12 buku ujian yang mengandungi soalan matematik dan sains yang setara • Disediakan oleh panel pakar dari seluruh dunia • Berbentuk aneka pilihan dan terbuka • Dwi bahasa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia)

Soal Selidik
• Soal selidik murid • Sikap dan konsep kendiri murid terhadap matematik dan sains • Harapan ibu bapa • Aktiviti murid dalam dan luar sekolah • Soal selidik guru (matematik dan sains) • Latar belakang • Proses p&p • Soal selidik sekolah • Staf, enrolmen, peralatan, jumlah masa math dan sains serta LDP

KERANGKA PENTAKSIRAN MATEMATIK TIMSS
Domain Kandunga n

Nombor (30%)

Domain Kognitif

Pengetahuan (35%)

Algebra (30%)

Aplikasi (40%)

Geometri (20%)

Penaakulan (25%)

Data and Chance (20%)

Kadar dan Peratus • Pola • Ungkapan algebra • Persamaan. formula dan fungsi Nombor Algebra Geometri • Bentuk geometri • Pengukuran geometri • Lokasi dan pergerakan Data and Chance • Organisasi dan persembahan data • Interpretasi data • Chance .DOMAIN KANDUNGAN MATEMATIK TIMSS • Nombor bulat • Pecahan dan perpuluhan • Integer • Nisbah.

DOMAIN KOGNITIF MATEMATIK TIMSS Pengetahuan • Mengingat semula • Mengecam • Mengira • Mengukur • Mengklasifikasi Aplikasi • Memilih • Mewakili • Model • Melaksana • Menyelesai masalah rutin Penaakulan • Analisis • Generalisasi • Sintesis • Justifikasi • Menyelesaikan masalah tidak rutin .

KERANGKA PENTAKSIRAN SAINS TIMSS Domain Kandunga n Domain Kognitif Biologi (35%) Pengetahuan (30%) Kimia (20%) Aplikasi (35%) Fizik (25%) Penaakulan (35%) Sains Bumi (20%) .

pembiakan dan kebakaan • Kepelbagaian. proses kehidupan organisma • Sel dan fungsinya • Kitaran hidup.DOMAIN KANDUNGAN SAINS TIMSS Biologi • Ciri. klasifikasi. suhu dan perubahan tenaga • Cahaya • Bunyi • Elektrik dan magnet • Daya dan pergerakan Sains Bumi • Struktur dan ciri fizikal bumi • Proses. kegunaannya dan pemuliharaan • Bumi dalam sistem suria dan alam semesta . kitaran dan sejarah bumi • Sumber bumi. penyesuaian dan pemilihan semulajadi • Ekosistem • Kesihatan manusia Kimia • Klasifikasi dan komposisi jirim • Sifat jirim • Perubahan kimia Fizik • Bentuk dan perubahan keadaan jirim • Haba.

DOMAIN KOGNITIF SAINS TIMSS Pengetahuan • Mengingat semula • Mendefinisikan • Menggambarkan • Menerangkan dengan contoh • Menggunakan alat dan prosedur Aplikasi • Membanding • Mengklasifikasi • Mengguna model • Menghubung • Mentafsir maklumat • Mencari penyelesaian • Menerangkan Penaakulan • Menganalisis • Mensintesis • Membuat Hipotesis • Merekabentuk • Membuat kesimpulan • Membuat generalisasi • Menilai .

1) 36(2.2) 73(1.8) 26(1. Singapura Chinese Taipei Korea Jepun Hong Kong England Thailand Malaysia Rusia Purata Antarabangsa Peratusan menjawab dengan betul 75(1.CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK – TERTINGGI) Domain Kandungan: Geometri Negara Penerangan: Menggunakan ciri-ciri segi tiga dua sama dan segi tiga tepat untuk mendapatkan ukuran satu sudut.7) 73(2.7) 34(2.3) 32(0.9) 69(2.8) 36(2.0) .8) 42(2.8) 71(1.3) Australia Amerika Syarikat Indonesia 32(2.4) 19(2.

0) 71(1.1) 57(2.8) 34(0.3) 26(2.0) 26(1.7) 53(3.2) 56(1.7) 65(2.3) 24(2.1) 39(2. Peratusan menjawab dengan betul 75(2.9) 26(2.CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK – TINGGI) Domain Kandungan: Algebra Negara Penerangan: Menyelesaikan satu persamaan linear yang diberikan dalam bentuk pernyataan.8) 67(2.1) Chinese Taipei Korea Hong Kong Jepun Amerika Syarikat Singapura Rusia England Purata Antarabangsa Australia Indonesia Thailand Malaysia .

7) 81(1.3) 52(2. Peratusan menjawab dengan betul Korea Jepun Hong Kong Chinese Taipei Singapura Amerika Syarikat England Australia Malaysia Rusia Thailand Purata Antarabangsa Indonesia 89(1.7) 81(1.3) 74(2.9) 63(0.CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK – SEDERHANA) Domain Kandungan: Nombor Negara Penerangan: Mengenal pasti pecahan dalam satu model bulatan yang mempunyai anggaran yang sama dengan pecahan dalam satu model segiempat yang diberikan.8) 82(2.0) 73(2.2) 75(2.3) 81 (1.3) 85(1.2) 68(1.3) 77(2.3) .

6) 87(1. pilih graf garis yang boleh mewakili data yang diberikan.1) 92(1. Korea Peratusan menjawab dengan betul 97(0.7) 85(1.0) 89(1.3) 87(1.8) 81(2.CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK – RENDAH) Domain kandungan: Data and Chance Negara Penerangan: Berdasarkan jadual yang mempunyai nilai bagi dua pembolehubah.1) 73(1.7) Jepun Singapura Chinese Taipei Amerika Syarikat Malaysia Hong Kong Australia Rusia England Thailand Purata Antarabangsa Indonesia 96(0.2) .8) 93(1.3) 66(2.9) 72(0.1) 89(1.

KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM TIMSS Matematik 50 38 10 49 38 Sains 50 49 20 16 22 20 21 1999 2003 2007 1999 2003 2007 .

2003 dan 2007 Matematik Purata Antarabangsa Purata Malaysia Purata TIMSS Sains Purata Antarabangsa Purata Malaysia Purata TIMSS 519 500 487 467 474 450 508 500 500 500 492 488 510 500 500 474 471 466 1999 2003 2007 1999 2003 2007 .Purata Skor TIMSS 1999.

PERATUSAN MURID BERDASARKAN PENANDAARASAN DALAM TIMSS Matematik Tertinggi Sederhana Sains Tertinggi Sederhana 87 82 95 80 59 50 71 50 24 18 2 2007 5 1999 28 18 Tinggi Rendah Tinggi Rendah 93 70 93 66 36 10 1999 30 6 2003 4 2003 3 2007 .

LATAR BELAKANG PISA NEGARA PESERTA PISA Negara OECD Negara bukan OECD dalam PISA 2009 Negara bukan OECD dalam PISA terdahulu .

3 tahun sekali bermula pada 2000 .LATAR BELAKANG PISA Anjuran Organisation for Economic Cooperation and Development Objektif PISA Tempoh mengukur pencapaian murid berumur 15+ dalam literasi matematik.Malaysia sertai sejak 2009 Sasaran Murid berumur 15+ tanpa mengira tahap tingkatan . literasi sains dan literasi bacaan untuk melihat sejauh mana remaja telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya .

SAMPEL KAJIAN PISA Populasi: Murid berumur 15+ di semua jenis sekolah di Malaysia Kerangka Pensampelan: Semua jenis sekolah di Malaysia yang mempunyai murid berumur 15+ tahun Pemilihan Sampel Murid: 35 murid berumur 15+ dipilih secara rawak dengan menggunakan aplikasi KeyQuest Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling .

Instrumen Kajian PISA UJIAN BERTULIS • Gabungan item-item aneka pilihan dan soalan terbuka • Item-item disusun dalam kumpulan berdasarkan teks yang menggambarkan situasi dalam kehidupan sebenar (real . • Tahap motivasi dan amalan strategi pembelajaran murid UJIAN BERKOMPUTER • Antara 18 – 20 soalan penyelesaian masalah • Murid menggunakan komputer untuk membuat simulasi sebelum menjawab SOAL SELIDIK PENGETUA • Mengumpul maklumat berkenaan sekolah . Matematik dan kemahiran membaca. persepsi dan sikap murid terhadap Sains.life situation) SOAL SELIDIK MURID • Latar belakang murid.

KERANGKA DOMAIN MATEMATIK Format • Closed Constructe d Response Strand • Algebra • Discrete mathematics • Functions Topics • Change and relationshi p • Quantity • Space and shape Competenc y • Connections • Reflection • Reproduction • Complex Multiple Choice • Multiple Choice • Open Constructe d Response • Short Response • Geometry • Number • Probability • Uncertaint y • Statistics .

KERANGKA DOMAIN SAINS Format • Closed Constructed Response • Complex Multiple Choice • Multiple Choice • Open Constructed Response • Short Response Area • Environmen t • Frontiers • Hazards • Health • Natural resources Knowled ge • Scientific inquiry • Scientific explanations • Earth and space system • Living system • Physical system • Technology system Competenc y • Explain phenomena scientificall y • Identifying scientific issues • Using scientific evidence .

KERANGKA DOMAIN BACAAN Format • Closed Constructe d Response • Complex Multiple Choice • Multiple Choice • Open Constructe d Response • Short Response Text format • Continuous • Mixed • Multiple • Non continuous Text type • Argumentatio n • Description • Exposition • Instruction Aspect • Access and retrieve • Integrate and interpret • Reflect and evaluate • Narration .

Taburan Sampel Sekolah vs Band Sekolah Peratus 60 51.05 47.89 10.17 0.45 7.00 0.75 8.21 5.59 50 40 30 24.40 0.01 PISA Populasi 20 10 2.05 0 1 2 3 4 5 6 Band Sekolah 7 .96 10.85 8.63 22.

CONTOH SOALAN BACAAN 26  .

Tajuk Soalan Belon No Soalan 4 Aspek % Betul Tahap Profisiensi Malaysia OECD 51 A Singhana berada dalam bahaya sepanjang perjalannya. D Belon udara panas Singhania sangat besar. Membuat refleksi dan 3 38 menilai Apakah tujuan disertakan lukisan jet jumbo di dalam petikan ini? Tajuk Soalan Belon No Soalan 3 Aspek % Betul Tahap Profisiensi Malaysia OECD 27 Mengakses dan 4 24 17 mengeluarkan maklumat Vijaypat Singhania menggunakan teknologi yang digunakan oleh dua jenis pengangkutan. Apakah dua jenis pengangkutan itu? .CONTOH SOALAN BACAAN Tajuk Soalan Belon No Soalan 8 Aspek Tahap Profisiensi 1a % Betul Malaysia OECD 76 83 Mengintegrasi dan Menginterpretasi Apakah idea utama petikan ini? B Singhana telah mencatatkan rekod baru dunia. C Singhania telah mengembara merentasi lautan dan daratan.

.CONTOH SOALAN MATEMATIK 28 Tajuk Soalan Trek Balapan No Soalan 1 Kompetensi Menghubungkan idea Tahap Profisiensi 5 % Betul Malaysia 11 OECD 27 Apakah jarak untuk satu pusingan trek sekiranya anda berlari di lorong 1 (iaitu lorong yang paling dalam)? Tunjukkan jalan penyelesaian.

CONTOH SOALAN SAINS 29 Tajuk Soalan Beg Udara No Soalan 1 Kompetensi Tahap Profisiensi 3 % Betul Malaysia 33 OECD 38 Menggunakan bukti saintifik Gunakan data dalam graf untuk menerangkan mengapa pemandu yang terlibat dalam satu perlanggaran pada kelajuan 65 km/j lebih selamat menggunakan sistem gabungan tali pinggang / beg udara berbanding dengan menggunakan tali pinggang keledar tanpa perlindungan beg udara. .

Serbia – 442 45. Miranda–Venez. Austria .487 50. New Zealand . Portugal .483 35. Azerbaijan – 431 46. Denmark . Georgia . Hungary . Chinese Taipei . Colombia – 381 65.445 44. Finland . Italy – 483 36.534 9.404 58. Kazakhstan – 405 57. Peru – 365 71. Costa Rica – 409 56. Indonesia – 371 69. Malta – 463 Average – 458 397 International . Qatar – 368 4.466 OECD Average – 496 60. Germany – 513 17. Poland .514 16.496 25. Slovak Republic – 497 41.536 8. Macao-China .507 19. Croatia .600 2. UAE – 421 61.501 39. of Moldova – 397 70. Thailand – 419 53.515 15.562 3.Kedudukan Dalam PISA Matematik – Malaysia di tempat ke 57 1. Brazil – 386 64.526 12. Tri. Lithuania – 477 38. Norway – 498 22. Belgium .487 34.490 30. MALAYSIA . Rep. Himachal Pradesh India – 338 33.503 24. Iceland .512 18. Hong Kong-China – 555 21. Japan . Canada . Kyrgyzstan – 331 20. Tunisia – 371 68.482 37. Romania – 427 48. Shanghai-China .460 42. Montenegro – 403 59. Bulgaria – 428 47.495 26. Slovenia .489 31. And Tobago – 414 55. Mauritius – 420 52. Chile – 421 51. Albania – 377 67. Spain . Czech Republic – 493 28. United States . – 40. – 468 74. Australia . Greece .519 14. Estonia . Tamil Nadu India – 351 73. Singapore .494 27. Latvia . Luxembourg . Jordan .497 23.487 32. Israel – 447 43. Korea – 546 5. Russian Fed.387 63. Liechtenstein .541 7.543 6. Uruguay – 427 49. United Kingdom 492 29. Sweden . Turkey .529 10. Netherlands . Panama – 360 72. Switzerland . France .527 11.525 13. Argentina – 388 62.379 66. Ireland . Mexico – 419 54.

507 22. Belgium . Japan . UAE – 438 48. Poland – 508 20. Bulgaria – 439 47. Liechtenstein .575 2. Hungary . New Zealand .520 13. Italy – 489 36. Panama – 376 69. Costa Rica – 430 49.Kedudukan Dalam PISA Sains – Malaysia di tempat ke 52 1. Mexico – 416 56. Singapore .512 18. Malta – 461 42. Himachal Pradesh India – 325 9. France . Jordan – 415 57. Switzerland . Albania – 391 66. Argentina – 401 63. Romania – 428 50.527 11. Turkey . Macao-China – 511 29. Luxembourg . Korea – 538 7. Iceland . of Moldova – 413 58. Uruguay – 427 51. Austria .493 33.522 12. Finland . Shanghai-China . United States .498 28. Portugal .486 38. Ireland – 508 39. Colombia – 402 International Average – 463 .528 10. Croatia . Tri. Estonia . Sweden .554 3. Germany – 520 14. MALAYSIA . Chinese Taipei . Spain . And Tobago – 410 61.494 32.529 21. Mauritius – 417 55.373 71. Tamil Nadu India – 348 73.520 15.539 6. Denmark .503 23.454 44. Kazakhstan – 400 65. Greece – 470 – 501 59. Peru – 369 72. Chile – 447 45.499 27. Montenegro – 401 62. Canada . Indonesia – 383 67.422 53. – 422 54.496 41.494 31. Netherlands .502 24. Slovak Republic – 490 35. Czech Republic – 500 25. Slovenia . Russian Fed. Thailand – 425 52. Georgia . Israel – 455 43. Rep.484 19. Hong Kong-China – 549 4. Australia .495 30. Tunisia – 401 64. Brazil – 405 OECD Average 60. Lithuania – 491 34. – 478 40.542 5. Serbia – 443 46.488 37. Norway – 500 26. Qatar – 379 68.517 16. Azerbaijan – 373 70. Miranda–Venez. United Kingdom 514 17. Kyrgyzstan – 330 74. Latvia .532 8.

Israel . Finland . Italy . Jordan . UAE – 431 48.495 24. Himachal Pradesh India – 317 74.374 68. Slovak Republic – 477 36. Turkey . Shanghai-China . Latvia . Greece .Kedudukan Dalam PISA Bacaan – Malaysia di tempat ke 55 1. Albania – 385 67. Liechtenstein . Denmark .520 9.500 16. Poland . And Tobago – 416 55. Mauritius – 407 20. Montenegro – 408 59. Hungary .508 11. Switzerland .468 International Average – 455 .503 13. Ireland .521 8. Brazil – 412 58.477 37.501 14.499 19.497 21. Kazakhstan – 390 65.494 27.500 18.483 33. Bulgaria – 429 49. Uruguay – 426 61. Croatia .470 OECD Average – 41.483 32. – 459 43. Serbia – 442 47. Lithuania . Azerbaijan – 362 72. Sweden .497 493 60. Canada .414 56.405 40. Rep. Indonesia – 402 63.487 29.486 30. Germany . Belgium . Macao-China . Costa Rica – 443 45. Luxembourg . Hong Kong-China 533 5.539 3. Netherlands . Georgia . Japan . of Moldova – 388 66.495 25. Kyrgyzstan – 314 50. – 422 53. Qatar – 372 69. Australia .476 38. Tri. Argentina – 398 64. France . Austria . Malta – 442 46. United States . Spain .481 34. Mexico – 425 51.526 6. Chinese Taipei . Romania – 424 52.472 39. Portugal . Iceland .524 7.464 42. United Kingdom 494 26. Tunisia – 404 62.489 28. Korea .500 17. Tamil Nadu India – 337 73.496 22. Panama – 371 70. Russian Fed.496 23. Slovenia .515 10. Miranda–Venez.536 4.501 15. MALAYSIA .556 2. Peru – 370 71. Chile – 449 44. Czech Republic – 478 35. Estonia . Norway . Thailand – 421 54. Colombia – 413 57. Singapore .484 31. New Zealand .506 12.

33 PURATA SKOR DALAM PISA 2009 SHANGHAI 600 575 562 541 542 526 514 492 496 501 494 493 554 556 536 SINGAPURA FINLAND UK THAILAND MALAYSIA OECD 419 404 425 422 421 414 MATEMATIK SAINS BACAAN .

Tahap Kecekapan Dalam Bacaan Indonesia Malaysia Macao China Germany Japan Singapore Finland 34 Bawah tahap 1b Tahap 1b Tahap 1a Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Shanghai China 0% 20% 40% 60% 80% 100% .

Tahap Kecekapan Dalam Matematik Indonesia Malaysia Germany Canada Liechtenstein Chinese Taipei Hong Kong China 35 Bawah tahap 1 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Shanghai China 0% 20% 40% 60% 80% 100% .

Tahap Kecekapan Dalam Sains Indonesia Jordan Malaysia Thailand Macao China Liechtenstein Germany Chinese Taipei Canada Korea Japan Singapore Hong Kong China 36 Finland Shanghai China 0% 20% 40% 60% Bawah tahap 1 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 80% 100% .

Taburan Skor Murid Dalam Bacaan 700 650 600 550 500 Mean = 493 OECD 95th percentile = 637 450 400 350 300 250 200 37 5th percentile = 332 .

Taburan Skor Murid Dalam Matematik 800 OECD 700 95th percentile = 643 600 500 400 300 200 38 Mean = 496 5th percentile = 343 .

Taburan Skor Murid Dalam Sains 750 700 650 600 550 95th percentile = 649 OECD 500 450 400 350 300 250 39 Mean = 501 5th percentile = 341 .

Terdapat banyak soalan yang tidak cuba dijawab oleh murid Format soalan PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi. format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual . refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar. Ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran dibuat secara cepat dengan menggunakan jalan pintas tanpa perlu memahami konsep. Sebaliknya. Latih tubi banyak digunakan untuk melatih murid menjawab soalan peperiksaan Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh kerana mereka menganggap ini hanyalah satu kajian biasa dan tidak penting bagi mereka.Faktor Yang Menyumbang Kepada Prestasi Malaysia • Sikap murid • Format soalan • Keutamaan Guru Guru memberi keutamaan untuk menghabiskan sukatan pelajaran bagi menyediakan murid menghadapi peperiksaan awam.

matematik dan sains dengan fokus kepada kehidupan seharian dan dalam bidang di mana sains digunakan seperti kesihatan. PISA 2007 BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN . apa yang sebenarnya diajar dan apa yang sebenarnya dipelajari ▪ Mengukur real-life skills yang berkaitan dengan bacaan. bumi dan persekitaran. dan teknologi ▪ Menambah baik pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains ▪ Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid ▪ Menyediakan data tentang trend dalam pencapaian metamatik dan sains ▪ Menyediakan perbandingan dalam sistem dan antara negara yang mengambil bahagian ▪ Dibangunkan oleh OECD Stakeholders ▪ Dibangunkan oleh IEA ▪ Sasaran: Murid Tahun 4 dan Tahun 8 ▪ Sasaran: Murid berumur 15+ tahun ▪ Negara peserta: 34 negara OECD dan 41 negara bukan OECD pada tahun 2009 ▪ Negara peserta: 49 negara dan wilayah pada tahun 2007 SUMBER: PISA 2009.PERBEZAAN TIMSS PISA PISA TIMSS ▪ Menguji penggunaan pengetahuan dan Objektif kemahiran praktikal berdasarkan kepada pendapat bahawa perolehan literasi adalah proses pembelajaran sepanjang hayat ▪ Mengukur keupayaan murid dari segi apa yang hendak diajar.

kualiti dan kandungan pengajaran (cth: kesediaan guru.PERBEZAAN TIMSS PISA PISA TIMSS Kandungan Penilaian ▪ Tiga bidang: Bacaan. matematik dan sains ▪ Dua bidang: Matematik dan sains ▪ Penekanan kepada keberkesanan aplikasi ▪ Penekanan kepada isi kandungan kurikulum kurikulum ▪ Maklumat sikap murid dan pendekatan kepada pembelajaran. matematik dan sains dalam setiap pusingan kajian (Fokus dalam PISA 2009 ialah kepada bacaan) . suasana pembelajaran dan organisasi persekolahan ▪ Maklumat tentang kuantiti. sumber sedia ada dan penggunaan teknologi) ▪ Bermula pada tahun 2000 Kaedah ▪ Bermula pada tahun 1995 ▪ Setiap empat tahun sekali ▪ Sentiasa berfokus kepada isi kandungan kurikulum ▪ Setiap tiga tahun sekali ▪ Fokus bertukar antara bacaan.

Tindakan Susulan KSSR/KSSM Program i-Think Kajian Susulan PPPM Task Force PISA dan TIMSS .

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)  Empat tonggak pendidikan UNESCO  learning to know  learning to do  learning to live together  learning to be • Elemen baharu: inovasi dan kreativiti. keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) .

Transformasi Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Jan 2011 murid tahun 1 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 2017 .

Program i-Think Kolaborasi di antara KPM dan Agensi Inovasi Malaysia Penggunaan thinking maps 2012 – Rintis di 10 sekolah 2013 – 1000 sekolah 2014 – semua sekolah .

Kajian Susulan  KPM sedang menjalankan kajian kes di sekolah cemerlang PISA 2009 untuk mengenal pasti amalan terbaik yang boleh dikongsi dengan sekolah lain  Kerjasama dengan IPT tempatan untuk menjalankan kajian susulan terhadap sekolah yang mengambil bahagian dalam PISA 2009 .

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 . matematik dan sains di peringkat antarabangsa  Peperiksaan kebangsaaan dan peperiksaan berasaskan sekolah akan diubahsuai untuk menambahkan bilangan soalan yang menguji pemikiran tahap tinggi .2025  PISA dan TIMSS menjadi penandaaras kepada pembelajaran bahasa.2025  Hasil Kajian PISA dan TIMSS menjadi salah satu input utama dalam merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 .

Task Force PISA dan TIMSS  Task Force PISA dan TIMSS pula telah ditubuhkan selepas mendapat arahan YAB Menteri Pelajaran dalam Mesyuarat JPP dan diketuai oleh BPK Task Force ini memberi tumpuan kepada meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) dalam kalangan murid dan guru  .

.

Tahap Profisiensi Bacaan 51 .

Tahap Profisiensi Bacaan 52 .

Tahap Profisiensi Matematik 53 .

Tahap Profisiensi Matematik 54 .

Tahap Profisiensi Sains 55 .

Tahap Profisiensi Sains 56 .