Anda di halaman 1dari 5

Rumusan Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behaviouris Teori Mentalis Teori Interaksionalis Tessie Rijem, Stefanus Lucas, Sarikei Koammapat, Farahhanis

Teori Behaviouris
Dipelopori

oleh B.F Skinner Berdasarkan pelaziman operan Ransangan-ganjaran atau peneguhan. Teknik pembelajaran bahasa: Peniruan daripada model yang lebih mahir seperti ibubapa atau guru. Latihan yang berulang kali akan mengukuhkan konsep bahasa tersebut.

Teori Mentalis

Dipelopori oleh Noam Chomsky Manusia dilahirkan dengan kebolehan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. Bahasa : Aktiviti mental yang merupakan kebolehan semulajadi otak manusia. Manusia dilahirkan dengan Peranti Pemerolehan Bahasa Teknik penguasaan bahasa: proses berfikir

Teori Interaksionalis

Dipelorori oleh Bloom, Bowennam, Cromer dan Halliday Jalan tengah antara Teori Behaviouris dan Mentalis Faktor luaran dan dalaman mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak. Teknik : pendekatan kognitif ( berfikir ) dan juga pendekatan sosial (berinteraksi dengan orang lain).

Kesimpulan
Setiap

manusia dilahirkan dengan ciri-ciri serta personaliti yang unik, begitu juga dengan cara memperolehi ilmu atau bahasa. Guru harus fleksibel dan menggunakan pelbagai kaedah agar dapat memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai di dalam kelas.