Anda di halaman 1dari 15

Kemahiran Melayan

Kemahiran melayan adalah kemahiran yang digunakan pada prasesi oleh kaunselor melibatkan cara mengendalikan sesi kaunseling dan membina hubungan mesra dengan klien.

kaunselor boleh menyambut kedatangan klien dengan mengucapkan kata-kata berikut: Selamat datang dan saya berasa gembira. Bolehlah saudara/i berkongsi masalah dengan cikgu dan kita sama-sama mencari ikhtiar untuk menyelesaikannya. Silakan.

Mohammad Aziz Shah et al. (2009), Ivey dan Ivey (1999) menyatakan bahawa kemahiran melayan digunakan bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan mereka.
Covey (2001) menyatakan perbuatan melayan melibatkan kombinasi seperti kontak mata, kualiti vokal, bahasa tanpa lisan, kemahiran memfokus, ekspresi muka, tahap tenaga, kedudukan dan jarak, dorongan minima dan mendengar.

Kontak maata Kualiti vokal Bahasa tanpa lisan Kemahiran memfokus

Eksperesi muka

Tahap tenaga
Kedudukan dan jarak Dorongan minima

Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar merupakan satu
kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling.

Sebab apa penting ??

kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien.

kaunselor perlu memberikan tumpuan dan

pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar


semua percakapan klien tersebut. (proses memahami)

Gerak geri klien


semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama Gerak geri bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan

perasaannya yang sebenar.

Panduan Meningkatkan Kemahiran Mendengar


Kaunselor mesti memahami berada di situ

tujuan klien

Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, kaunselor perlu memberi fokus bukan sahaja kepada perkataan tetapi juga kepada nada dan cara yang diperkatakan.

Kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian terlebih awal kepada klien. Kaunselor perlu lebih tahan berhadapan dengan gangguan-gangguan sama ada yang datang dari luar seperti bunyi bising atau gangguan dari dalam diri seperti bisik-bisikan hati sendiri.

Apakah tips pendengar yang baik?


Menyatakan semula Menggambarkan semula

Memberikan respon

Jones (2004) menjelaskan terdapat 10 kemahiran mendengar dengan aktif


Memiliki sifat menghormati dan menerima
Menghantar mesej suara yang baik

Memahami sudut pandangan klien


Menghantar mesej badan yang baik

Gunakan kata-kata pembuka, ganjaran dan soalan terbuka

Parafrasa

Membuat refleksi perasaan

Menunjukkan kefahaman konteks perbualan

Mengurus resistan di peringkat awal

Elakkan perkataan jangan