Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5)

Bidang Pembelajaran 1 : Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri Bidang Pembelajaran 2 : Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat Bidang Pembelajaran 4 : Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar Bidang Pembelajaran 5 : Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara

PENGGAL PERTAMA

Mingg u 1 dan 2

Nilai 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Kandungan Akademik Kepercayaan asas pegangan Agama Kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia Ketahui dan hormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum - Amalan - Larangan

Hasil Pembelajaran i. Menerima hakikat bahawa semua kaum mempunyai kepercayaan dan pantang larang. ii. Menjauh daripada memperkecilkan kepercayaan dan pantang larang kaum lain Berfikir dan bertindak positif

3 dan 4

1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental

Tingkah laku yang mulia mencerminkan mental yang bersih. Kebersihan pemikiran menjamin perlakuan yang positif Pemikiran dan tindakan yang positif - pemilihan bahan bacaan/ dari internet yang sesuai. Kasih sayang melahirkan keluarga bahagia Kasih sayang eratkan hubungan kekeluargaan Amalan saling menghargai dan tidak pilih kasih terhadap anggota keluarga Masyarakat bertanggungjawab Negara sejahtera Kesejahteraan masyarakat tanggungjawab bersama Sikap bertanggungjawab bersama menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat - Tempat tinggal - Sekolah Persekitaran bersih hidup sihat Kualiti kebersihan persekitaran tanggungjawab kita Usaha untuk meningkatkan kualiti kebersihan berhampiran tempat tinggal - Pelupusan sampah sarap Penghapusan bahan-bahan yang menjadi punca air bertakung Tiada pembakaran terbuka Kesetiaan kepada pemimpin

5 dan 6

2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga

Menghargai dan memberi kasih sayang yang sama rata terhadap anggota keluarga

3.1 Tanggungjawab Terhadap Masyarakat

Bertanggungjawab menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat

4.1 Kebersihan dan Keindahan Persekitaran

Menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal

5.1 Hormat dan Setia

Mengenali dan

Kepada Pemimpin

Barisan pemimpin kebanggaan kita - Kenali dan hormat Perdana Menteri dan Menteri di Malaysia - Sumbangan Perdana Menteri dan Menteri kepada negara ( dari dahulu hingga sekarang) Keberanian membentuk harga diri Berani menegakkan kebenaran Sanggup mempertahankan sesuatu yang diakui benar dengan memberikan buktibukti yang nyata Semangat dedikasi asas kemajuan Kesanggupan berkorban menjamin kejayaan Kesanggupan dan kerelaan berkorban demi kemajuan dan faedah bersama - Masa - Tenaga - Kewangan Keluarga beradab masyarakat harmoni Kemesraan mengekalkan hubungan kekeluargaan Usaha mengekalkan hubungan kekeluargaan Ziarah- menziarahi Meraikan hari istemewa /majlis sekeluarga. Toleransi mengukuhkan keharmonian masyarakat Toleransi memupuk ketenangan Patuh keputusan rasmi Amalan bertoleransi semasa situasi tegang - Masyuarat - Perbincangan Sumber alam sumber berharga Sumber alam digunakan sebaik mungkin Amalan bersederhana dalam penggunaan sumber-sumber alam yang bernilai - Projek mengurangkan sisa, mengguna dan mengitar semula sisa - Penjimatan penggunaan air dan bahan bakar Peraturan dan Undang-Undang menjamin

menghormati barisan pemimpin negara

10 dan 11

1.3 Harga Diri

Tampil untuk menyuarakan sesuatu kebenaran dengan bukti yang kukuh demi maruah diri. Sanggup berkorban ketika melaksanakan sesuatu tugas untuk faedah bersama

12 dan 13

1.4 Kerajinan

14 dan 15

2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

Berhubung erat dengan anggota keluarga

16 dan 17

3.2 Toleransi Dalam Masyarakat

i.

Mematuhi keputusan ramai ii. Bersikap toleransi dan tenang semasa situasi tegang

18

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

i.

Bersederhana dalam menggunakan sumber-sumber alam yang bernilai ii. Mengelak daripada pembaziran dalam penggunaan sumber alam

19 dan

5.2 Patuh kepada

20

Peraturan dan Undang-Undang

kesejahteran negara Penguatkusaan undang-undang adalah peranan semua pihak Peranan agensi kerajaan dalam mengekalkan keamanan negara - Polis - Tentera - Bomba Hemah tinggi mencerminkan budi pekerti yang mulia Kesopanan dalam pelbagai situasi Amalan bersopan dalam pelbagai majlis dan upacara - Majlis perkahwinan - Upacara keagamaan - Upacara pengkebumian

i. Bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa dalam usaha penguatkuasaan undangundang ii Mematuhi peraturan dan undang-undang negara Bersopan dalam pelbagai majlis dam upacara

21 dan 22

1.5 Hemah Tinggi

PENGGAL KEDUA

Minggu 1,2,3 dan 4

Nilai 1.6 Kasih Sayang

Kandungan Akademik Sayang akan diri demi kehidupan yang sejahtera Amalan yang baik asas gaya hidup sihat Sedar akibat penyalahgunaan dadah - Jangkitan HIV/AIDS - Sampah masyarakat Tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah Kesederhanaan mencerminkan keluhuran budi Kesederhanaan berpakian mencerminkan peribadi seseorang Sederhana dalam memilih pakaian mengikut masa dan tempat - Pakaian Rasmi (formal) - Pakaian biasa (tidak formal) Kesejahteraan hidup berkeluarga memartabatkan maruah keluarga Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya Tanggungjawab memelihara maruah keluarga Usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Tidak terlibat dalam perlakuan yang tidak sihat

Hasil Pembelajaran Menyayangi diri sendiri dengan menjauhkan diri daripada penyalahgunaan dadah.

5 dan 6

1.7 Kesederhanaan

i. Berpakaian mengikutt situasi dan tidak keterlaluan ii. Bersederhana dan tidak keterlaluan dalam berpakaian Bertanggunajawab memelihara maruah keluarga

2.3 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

8 dan 9

3.3 Semangat Bermasyarakat

Kemudahan awam terjaga masyarakat sejahtera Kemudahan awam diguna bersama Amalan menggunakan kemudahan awam dengan baik Hindari vandalisme

i. Menjaga dan menggunakan kemudahan awam dengan baik ii. Tidak melakukan vandalisme Melibatkan diri dalam usaha-usaha yang boleh mengelakkan pencemaran alam sekitar

10

4.3 Peka terhadap Isu Alam, Sekitar

Hidup sihat tanpa pencemaran Kebijaksanaan dalam menjaga alam sekitar boleh mengelakkan dari berlakunya pencemaran alam sekitar Penjagaan alam sekitar secara bijaksana dengan mengelakkan kesan pencemaran

11 5.3 Cinta Akan Negara

Jerebu Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon Hujan asid Melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelaan di sekolah dan kawasan setempat.

Negara maju rakyat makmur Kemajuan negara kebanggaan rakyat Usaha melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelaan di sekolah dan kawasan setempat Jujur sebagai kunci hidup yang hormoni Sikap yang ikhlas mengukuh hubungan Sikap ikhlas dalam perhubungan dengan anggota masyarakat - Rakan - Jiran - Pemimpin Berbakti amalan mulia Sumbangan diberi secara ikhlas demi kebaikan Kepentingan dan cara memberi bantuan - sekolah - Masyarakat - Negara Masyarakat penyayang budaya kita Isu masyarakat isu bersama Prihatin terhadap mereka yang mengalami kecelakaan - Banjir - Kebakaran - Tanah Runtuh - Kemalangan Jasa dan bakti masyarakat dikeenang Sumbangan individu dala semua bidang dikenang Penghargaan terhadap tokoh-tokoh dan anggota masyarakat yang berjasa

12

1.8 Kejujuran

Bersikap ikhlas dalam perhubungan dengan anggota masyarakat

13 dan 14

1.9 Baik Hati

Sedia memberi bantuan kepada pelbagai pihak demi kebaikan semua

15

3.4 Peka Terhadap Isu Sosial

Prihatin dan sedia memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan.

16

1.10 Berterima Kasih

Menghargai tokoh-tokoh dan anggota masyarakat yang berjasa

Bob 07

Anda mungkin juga menyukai