Anda di halaman 1dari 14

CERITA RAKYAT

CERITA JENAKA
DEFINISI CERITA JENAKA

Cerita yang mengandungi unsur humor


atau unsur lucu.
Cerita jenaka ini membawa kesan
menggembirakan dan gelihati kerana
kelucuan.
Unsur-unsur lucu dibawa melalui sifat
watak-watak yang menimbulkan rasa
gelihati dan seterusnya membawa
kegembiraan dan terhibur.
Bod oh
Bodoh
sial sial – antaranya termasuklah
cerita Pak Kaduk
Pi ntar
bo doh bodoh – seperti cerita Pak Pandir
Pintar

Pi ntar
Pintar – misalnya cerita Si Luncai dan
Pak Belalang
Bodoh Sial

Cerita-cerita “Pak Kaduk” dan


“Lebai Malang” dikelompokkan
dalam bahagian ini kerana
kebodohan mereka dalam
melakukan sesuatu tindakan
sehingga merugikan diri mereka
sendiri.
Sebagai contohnya, dalam cerita
Lebai Malang, Lebai Malang telah
terlepas peluanguntuk menikmati
jamuan dalam beberapa majlis
kenduri pada hari yang sama
sebagai akibat kebodohan dan
ketamakkannya.
Pintar bodoh
Cerita Pak Pandir dikelompokkan
dalam bahagian ini kerana dalam
kebodohan dan kelurusan Pak
Pandir selaku watak utamanya,
terdapat beberapa insiden yang
memperlihatkan kepintarannya.

Sebagai contohnya, Pak pandir telah


berjaya membunuh gergasi dan
anak-anak gergasi melalui tipu
helahnya.
1. Struktur Isi Cerita
Cerita berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa tertentu
yang menyentuh watak-watak tertentu yang melucukan.
Cerita-cerita dibahagi kepada episod tertentu. Setiap
episod boleh berdiri sendiri dan setiap episod
merupakan sebuah cerita.
Perkembangan plot cerita tidak ada asal usul watak,
tiada unsur supernatural, fantasi dan unsur dewa-dewi.
Kesudahan cerita terdapat dalam berbagai-bagai situasi
ada yang ‘happy ending’ dan ada ‘tragik ending’.
2. Watak dan Perwatakan

Watak utama berpusat di kalangan rakyat biasa atau


orang bawahan.
Nama watak melambangkan sifat-sifat watak seperti:
•Watak bodoh-sial : Pak Kaduk
•Watak pintar-bodoh : Pak Pandir
•Watak Pintar : Si Luncai dan Pak Belalang
Perwarnaan watak atau pelukisan watak dinyatakan
secara jelas dari segi fizikal seperti bentuk tubuh badan,
cara berpakaian serta perlakuan.
Terdapat watak dari kalangan istana yang peranan tidak
begitu penting dan tidak miliki sifat ‘supernatural’.

Cerita dan perlukisan watak berpijak di bumi nyata iaitu


sifat-sifat sebenar manusia yang wujud di muka bumi.
3. Dari segi Latar
Latar cerita berlaku di alam nyata iaitu dalam masyarakat
manusia biasa.

Suasana atau latar masyarakat terdiri daripada golongan


masyarakat tani atau nelayan.

Terdapat dalam beberapa buah cerita berlatar istana,


namun demikian latar istana tidak bercampur-aduk
dengan alam fantasi.
1. Sebagai Alat Hiburan

Cerita Jenaka memberi hiburan kepada pendengar atau


pembaca, dari unsur lucu , gelihati membawa kepada
orang ketawa.

Unsur lucu pada sifat watak dan peristiwa lucu yang


berlaku pada watak utama membawa kesan menggelihati
dan gembira.
2. Memberi Pengajaran dan Pendidikan

Di sebalik lucu, jenaka dan gelihati terselit unsur


nasihat, ingat mengingati dan panduan ke arah hidup
yang sejahtera.
Antara unsur-unsur pengajaran ialah :
a. Jangan mengamalkan judi atau bertaruh kerana akan
membwa kesusahan dan papa kedana. Contohnya, cerita
Pak Kaduk
b. Jangan percaya kepada ramalan nujum kerana
kebanyakkan nujum tidak benar, banyak tipu helah dan
muslihat. Contohnya, Pak Belalang
c. Jangan mengamalkan sifat tamak dan haloba. Sifat ini
merupakan amalan keji yang akan membawa kerugian.
Contohnya : Cerita Lebai Malang.
3. Berperanan Sebagai alat kritikan Sosial
Terkandung sindiran tajam yang
ditujukan kepada golongan
berkedudukan tinggi, dimliakan
dakam masyarakat seperti golongan
raja dan lebai.Misalnya cerita Lebai
Malang
Kritikan terhadap ketidakadilan,
kekejaman yang sering dilakukan
golongan berkuasa terhadap rakyat
miskin dan lemah. Misalnya,cerita
Pak Kaduk.
4. Sebagai Alat Hiburan
Cerita jenaka berfungsi sebagai alat
hiburan yang mana ia merupakan
sebagai alat ‘pelarian’ atau ‘
escapism’. Apabila pendengar
mendengar cerita jenaka , ia
berupaya
5. Sebagaimemberi
Alat Untukketenangan
Menjelaskan
fikiran dan Masyarakat
Gambaran merehatkanMelayu.
setelah
penat jenaka
Cerita seharian bekerja.alat sebagai
dijadikan
menjelaskan gambaran masyarakat
Melayu yang hidup sederhana,
memandang tinggi golongan
lebaiseperti dalam cerita Lebai
Malang, suka berjudi dan berlaga