FORMAT PENULISAN RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun:…………………………… Masa:……………………………. Bidang:………………………….. Tajuk:…………………………… Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat; ……………………………………………………………………………… Bahan/Alatan:………………………………………. Strategi P&P: ………………………………………. Aktiviti: 1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 3. ………………………………………… 4. ………………………………………… 5. ………………………………………… Catatan: ……………………………………………………………………….

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN SENI VISUAL
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tahun: 3A Masa: 1.05-2.05 pm BIDANG : Menggambar TAJUK : Buah-buahan OBJEKTIF : Pada akhir P&P, murid dapat : - menghasilkan gambar secara teknik stensilan BAHAN : kertas lukisan,warna STRATEGI P&P : KBKK,BCB,TKP AKTIVITI: 1. Perbincangan mengenai tajuk 2. Tunjukcara penghasilan karya seni 3. Menghasilkan karya seni berdasarkan tajuk. 4. Bimbingan dan kemasan 5. Sesi apresiasi Catatan: