JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG

)
Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan

WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam )
A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5

Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG ( 1 pensyarah:50 pelajar )

B. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** Mendirikan khemah Malaysia Cergas Latihan Dalam Kumpulan Kembara / Orienteering Tazkirah dan Moral Persembahan Kumpulan Persediaan Pelaporan
Refleksi

2 1 2 2 1 2 5 5 20

40

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan

Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Persediaan dan Pelaporan 3. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. iv. 3 5 9 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. iii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Ceramah A. Etika dan moral profesional. iii. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran .rakan sejawat ) i. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. B atau C untuk dilaksanakan . Guru sebagai agen perubahan masyarakat.rakan sejawat ) i. Guru sebagai insan mulia ii. ii. C. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. iii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Taklimat Di IPG (Untuk Pro Forma Fasa 2 dan 3) 2. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat.Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1.masyarakat setempat ) i. B.

Kelas tambahan ii. Aktiviti Kemasyarakatan A. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. hospital. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. khidmat kebajikan dan lainlain). ASNB dan sebagainya ) 3 Dilaksanakan di IPG ( IPG based ) Pelajar PPG boleh memilih SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG memilih SATU tajuk untuk dilaksanakan . kebakaran. bantuan bencana (banjir. Kempen kesedaran ( AADK. Jumlah Jam Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Kesantunan berbahasa iii. Pengucapan awam ii. ii atau iii untuk dilaksanakan WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. bencana alam) iii. pusat-pusat komuniti. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. Khidmat kepada komuniti i. rumah ibadat. Etika berpakaian 2. Bengkel ( kumpulan sasaran – pelajar PPG) Bengkel Etiket dan Sosial i. Tertib / adab di meja makan iv. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan.Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 4. Pengendalian Majlis v. rumah anak yatim. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan.

Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. bencana alam) 5 10 20 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat.Peringkat 3 Semester Perlaksanaan 4 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Perkhemahan II ( Pilihan Kelas Bimbingan / Motivasi atau Khidmat Masyarakat)) 3. Reengineering – interpersonal ii. dan khidmat kebajikan). Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. pusat penjagaan warga emas) ii. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. rumah anak yatim. Penyediaan tapak b. Malaysia Cergas dan patriotik f. Persediaan/Pelaporan/Refleksi 4. Contoh : Kelas bimbingan / motivasi a. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan . hospital. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Interaksi dengan komuniti setempat c. iii. pusat-pusat komuniti. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. kebakaran. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. rumah ibadat. Aktiviti kerohanian / moral d. Taklimat Pelaksanaan Aktiviti (IPG Based) 2.

Persediaan dan Pelaporan 3. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 5 5 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 5 Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking . Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. visi sekolah ) iii. NKRA 4. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Taklimat Pelaksanaan (IPG Based) 2. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a.kumpulan pelajar PPG ) a. Akta 550 / Akta Pendidikan d.Peringkat 4 Semester Perlaksanaan 5 dan 6 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ3114 ( Bengkel/Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) 1. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. 5 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. misi sekolah. Pengurusan ( sistematik.

Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Bengkel a. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam Catatan 3 Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih ( 1 pensyarah :30 pelajar ) .Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful