JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG

)
Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan

WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam )
A. Aktiviti di IPG ( IPG Based ) Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5

Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG ( 1 pensyarah:50 pelajar )

B. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** Mendirikan khemah Malaysia Cergas Latihan Dalam Kumpulan Kembara / Orienteering Tazkirah dan Moral Persembahan Kumpulan Persediaan Pelaporan
Refleksi

2 1 2 2 1 2 5 5 20

40

Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan

Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. Taklimat Di IPG (Untuk Pro Forma Fasa 2 dan 3) 2. B atau C untuk dilaksanakan . Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru.rakan sejawat ) i. iii. Ceramah A. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan.rakan sejawat ) i. Guru sebagai insan mulia ii. iv. Persediaan dan Pelaporan 3. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . iii. C. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. ii.masyarakat setempat ) i. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. 3 5 9 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . B.Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Etika dan moral profesional. iii.

ASNB dan sebagainya ) 3 Dilaksanakan di IPG ( IPG based ) Pelajar PPG boleh memilih SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG memilih SATU tajuk untuk dilaksanakan . rumah ibadat.Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 4. Pengendalian Majlis v. Kempen kesedaran ( AADK. Pengucapan awam ii. Tertib / adab di meja makan iv. hospital. Khidmat kepada komuniti i. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Kelas tambahan ii. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. bantuan bencana (banjir. khidmat kebajikan dan lainlain). khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. rumah anak yatim. Aktiviti Kemasyarakatan A. Bengkel ( kumpulan sasaran – pelajar PPG) Bengkel Etiket dan Sosial i. bencana alam) iii. pusat-pusat komuniti. Kesantunan berbahasa iii. kebakaran. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. Etika berpakaian 2. ii atau iii untuk dilaksanakan WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Jumlah Jam Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat.

EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. bencana alam) 5 10 20 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Aktiviti kerohanian / moral d. rumah anak yatim. Persediaan/Pelaporan/Refleksi 4. hospital. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. Jenis Khidmat Masyarakat – i. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Reengineering – interpersonal ii. Perkhemahan II ( Pilihan Kelas Bimbingan / Motivasi atau Khidmat Masyarakat)) 3. pusat penjagaan warga emas) ii. pusat-pusat komuniti. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. iii. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan . dan khidmat kebajikan). Interaksi dengan komuniti setempat c. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Malaysia Cergas dan patriotik f. Penyediaan tapak b.Peringkat 3 Semester Perlaksanaan 4 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. Taklimat Pelaksanaan Aktiviti (IPG Based) 2. rumah ibadat. Contoh : Kelas bimbingan / motivasi a. kebakaran.

NKRA 4. misi sekolah. visi sekolah ) iii. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Persediaan dan Pelaporan 3. Pengurusan ( sistematik. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 5 Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking .kumpulan pelajar PPG ) a. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Taklimat Pelaksanaan (IPG Based) 2. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b.Peringkat 4 Semester Perlaksanaan 5 dan 6 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ3114 ( Bengkel/Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) 1. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 5 5 Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. 5 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv.

Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam Catatan 3 Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih ( 1 pensyarah :30 pelajar ) . Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Bengkel a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful