KLAUSA

NURFATIN ABD AZIZ NUR NADIA RAZALI NURUL AIDA IBRAHIM ZAINAB ASILAH ABDULLAH

TAKRIF KLAUSA • Klausa = satu rangkaian perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat. SUBJEK Dia Pakaiannya Mereka PREDIKAT tidak datang basah berehat .

BINAAN KLAUSA JENIS KLAUSA BEBAS KLAUSA TAK BEBAS KLAUSA UTAMA KLAUSA KECIL .

bersifat sebagai ayat pelengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang betul.Klausa Bebas Cth : Dia sedang bekerja Dapat berdiri sendiri. .

Maknanya bergantung kepada klausa bebas Tidak dapat berdiri sendiri Cth : Janganlah ganggu orang itu kerana dia sedang bekerja Klausa Tak Bebas .

TUGAS FRASA Pelengkap sesuatu ayat Konstituen dalam ayat Penerang bagi sesuatu ayat .

PERBEZAAN KLAUSA & FRASA Klausa: Mempunyai subjek dan predikat Frasa : Mempunyai subjek @ predikat .

Songkla dan Trang. selain perkampungan Islam di Danok. . Thailand. Pelbagai aktiviti utama dijalankan sepanjang lawatan tiga hari itu. • • Antara aktiviti komuniti dijalankan ialah membersihkan kawasan sekitar dan memberi sumbangan untuk Masjid Jabannur Koh Keow.Contoh artikel: Pelajar MSU bantu masyarakat Phuket • SEKUMPULAN 77 pelajar Bachelor International Business. antara lain bertujuan mempromosikan Malaysia dan MSU. pelajar diiringi tiga pensyarah itu turut melawat Rajabhat Phuket University. Di Rajabhat Phuket University pula. Ketika di Phuket. baru-baru ini. Management & Science University (MSU). menyertai program lawatan sambil belajar dan khidmat masyarakat di Phuket. yang turut mencerminkan tanggungjawab sosial MSU sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang prihatin. Program berkenaan antara aktiviti utama direncanakan MSU bagi memperkasakan tahap kemahiran insaniah dan pendedahan pelajar di peringkat antarabangsa. pelajar terbabit mempersembahkan tarian kebudayaan Malaysia antaranya tarian Sumazau dan dikir barat.

Management & Science University (MSU). Thailand.Ulasan artikel Subjek SEKUMPULAN 77 pelajar Bachelor International Business. selain perkampungan Islam di Danok. Pelajar diiringi tiga pensyarah melawat Rajabhat Phuket University. . Prediket menyertai program lawatan sambil belajar dan khidmat masyarakat di Phuket. Songkla dan Trang. Program berkenaan antara aktiviti utama direncanakan MSU bagi memperkasakan tahap kemahiran insaniah dan pendedahan pelajar di peringkat antarabangsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful