KLAUSA

NURFATIN ABD AZIZ NUR NADIA RAZALI NURUL AIDA IBRAHIM ZAINAB ASILAH ABDULLAH

SUBJEK Dia Pakaiannya Mereka PREDIKAT tidak datang basah berehat .TAKRIF KLAUSA • Klausa = satu rangkaian perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat.

BINAAN KLAUSA JENIS KLAUSA BEBAS KLAUSA TAK BEBAS KLAUSA UTAMA KLAUSA KECIL .

bersifat sebagai ayat pelengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang betul. .Klausa Bebas Cth : Dia sedang bekerja Dapat berdiri sendiri.

Maknanya bergantung kepada klausa bebas Tidak dapat berdiri sendiri Cth : Janganlah ganggu orang itu kerana dia sedang bekerja Klausa Tak Bebas .

TUGAS FRASA Pelengkap sesuatu ayat Konstituen dalam ayat Penerang bagi sesuatu ayat .

PERBEZAAN KLAUSA & FRASA Klausa: Mempunyai subjek dan predikat Frasa : Mempunyai subjek @ predikat .

yang turut mencerminkan tanggungjawab sosial MSU sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang prihatin. menyertai program lawatan sambil belajar dan khidmat masyarakat di Phuket. pelajar diiringi tiga pensyarah itu turut melawat Rajabhat Phuket University. Management & Science University (MSU). selain perkampungan Islam di Danok. Songkla dan Trang. Pelbagai aktiviti utama dijalankan sepanjang lawatan tiga hari itu. baru-baru ini. pelajar terbabit mempersembahkan tarian kebudayaan Malaysia antaranya tarian Sumazau dan dikir barat. Program berkenaan antara aktiviti utama direncanakan MSU bagi memperkasakan tahap kemahiran insaniah dan pendedahan pelajar di peringkat antarabangsa. . • • Antara aktiviti komuniti dijalankan ialah membersihkan kawasan sekitar dan memberi sumbangan untuk Masjid Jabannur Koh Keow. antara lain bertujuan mempromosikan Malaysia dan MSU. Thailand. Ketika di Phuket.Contoh artikel: Pelajar MSU bantu masyarakat Phuket • SEKUMPULAN 77 pelajar Bachelor International Business. Di Rajabhat Phuket University pula.

Thailand.Ulasan artikel Subjek SEKUMPULAN 77 pelajar Bachelor International Business. Prediket menyertai program lawatan sambil belajar dan khidmat masyarakat di Phuket. Management & Science University (MSU). Songkla dan Trang. selain perkampungan Islam di Danok. . Program berkenaan antara aktiviti utama direncanakan MSU bagi memperkasakan tahap kemahiran insaniah dan pendedahan pelajar di peringkat antarabangsa. Pelajar diiringi tiga pensyarah melawat Rajabhat Phuket University.