LEMBARAN KERJA Tuliskan huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

Fokus sampingan : Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. u dengan dengan sebutan yang betul dan tepat.30 – 8.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 KELAS : 3 BILANGAN MURID : 3 orang MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TARIKH : 19 FEBRUARI 2013 MASA : 7. 3.e. Mengenal huruf vokal a. o. u berdasarkan gambar dengan betul. o.i.00 PAGI OBEJKTIF : 1. 2.u dengan betul. . e. Memilih huruf vokal a. u dengan betul. Hasil pembelajaran : Fokus utama : Mengenal dan membunyikan vokal a. o. i. i. Sistem bahasa : pemahaman : menjawab soalan daripada perikan yang diberikan. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar. Pengisian kurikulun : ilmu sains Penerapan nilai : rajin dan berdikari. e. e.o. Pengetahuan sedia ada : murid pernah melihat huruf vokal dalam senarai abjad. i. Membunyikan huruf vokal a.

Murid ditantangkan dengan huruf-huruf vokal. 2. SLAID POWERPOINT HURUF VOKAL Langkah 2 Murid menjawab lembaran kerja. Selepas itu. Murid ditanyangkan dengan huruf vokal beserta gambar dan dibimbing untuk memadankan huruf vokal dengan gambar yang sesuai.KBT : KBKK: menjawab soalan yang diberikan oleh guru. . BBM : komputer riba dan slaid powerpoint. Bahan bantu mengajar : Komputer riba. 1. murid diminta membunyikan huruf vokal yang telah ditulis itu bersama gambar yang sepadan dengan sebutan dan bunyi yang betul. CATATAN Nilai : rajin. Murid diedarkan dengan lembaran kerja yang memerlukan murid menulis huruf vokal yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Teknik : bersoal jawab. BBM : lembaran kerja. slaid powerpoint dan lembaran kerja. Murid diajar oleh guru membunyikan huruf vokal satu persatu bersama paparan slaid huruf vokal dalam powertpoint. LANGKAH ISI PELAJARAN Langkah 1 Penerangan tenang huruf vokal. 2. AKTIVITI 1. 3. Nilai : berdikari. Teknik : latih tubi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.