LEMBARAN KERJA Tuliskan huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

Membunyikan huruf vokal a. Mengenal huruf vokal a. o. u dengan dengan sebutan yang betul dan tepat. Memilih huruf vokal a. o. e.i. Sistem bahasa : pemahaman : menjawab soalan daripada perikan yang diberikan. 3.30 – 8. e.e. Hasil pembelajaran : Fokus utama : Mengenal dan membunyikan vokal a. Pengisian kurikulun : ilmu sains Penerapan nilai : rajin dan berdikari. e. i.o. i. 2.00 PAGI OBEJKTIF : 1. Pengetahuan sedia ada : murid pernah melihat huruf vokal dalam senarai abjad. o. u dengan betul. . Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar. i. u berdasarkan gambar dengan betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 KELAS : 3 BILANGAN MURID : 3 orang MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TARIKH : 19 FEBRUARI 2013 MASA : 7.u dengan betul. Fokus sampingan : Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

Teknik : latih tubi. 2. Nilai : berdikari. Selepas itu. . SLAID POWERPOINT HURUF VOKAL Langkah 2 Murid menjawab lembaran kerja. 2. Bahan bantu mengajar : Komputer riba. CATATAN Nilai : rajin. AKTIVITI 1. Murid ditanyangkan dengan huruf vokal beserta gambar dan dibimbing untuk memadankan huruf vokal dengan gambar yang sesuai.KBT : KBKK: menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Murid diajar oleh guru membunyikan huruf vokal satu persatu bersama paparan slaid huruf vokal dalam powertpoint. BBM : lembaran kerja. 3. BBM : komputer riba dan slaid powerpoint. Teknik : bersoal jawab. Murid diedarkan dengan lembaran kerja yang memerlukan murid menulis huruf vokal yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. LANGKAH ISI PELAJARAN Langkah 1 Penerangan tenang huruf vokal. 1. slaid powerpoint dan lembaran kerja. murid diminta membunyikan huruf vokal yang telah ditulis itu bersama gambar yang sepadan dengan sebutan dan bunyi yang betul. Murid ditantangkan dengan huruf-huruf vokal.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.