LEMBARAN KERJA Tuliskan huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

e. Fokus sampingan : Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. Pengisian kurikulun : ilmu sains Penerapan nilai : rajin dan berdikari. e. Pengetahuan sedia ada : murid pernah melihat huruf vokal dalam senarai abjad. 2. o. u dengan dengan sebutan yang betul dan tepat. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.u dengan betul. o. o.i. i. Sistem bahasa : pemahaman : menjawab soalan daripada perikan yang diberikan. Mengenal huruf vokal a.e.30 – 8. . u dengan betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 KELAS : 3 BILANGAN MURID : 3 orang MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TARIKH : 19 FEBRUARI 2013 MASA : 7. Membunyikan huruf vokal a. e. u berdasarkan gambar dengan betul. i. Memilih huruf vokal a. i. Hasil pembelajaran : Fokus utama : Mengenal dan membunyikan vokal a.00 PAGI OBEJKTIF : 1. 3.o.

KBT : KBKK: menjawab soalan yang diberikan oleh guru. BBM : komputer riba dan slaid powerpoint. Murid diajar oleh guru membunyikan huruf vokal satu persatu bersama paparan slaid huruf vokal dalam powertpoint. Murid ditanyangkan dengan huruf vokal beserta gambar dan dibimbing untuk memadankan huruf vokal dengan gambar yang sesuai. . CATATAN Nilai : rajin. Teknik : bersoal jawab. 2. AKTIVITI 1. 1. slaid powerpoint dan lembaran kerja. Murid diedarkan dengan lembaran kerja yang memerlukan murid menulis huruf vokal yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Nilai : berdikari. SLAID POWERPOINT HURUF VOKAL Langkah 2 Murid menjawab lembaran kerja. Bahan bantu mengajar : Komputer riba. 3. Murid ditantangkan dengan huruf-huruf vokal. Teknik : latih tubi. 2. Selepas itu. LANGKAH ISI PELAJARAN Langkah 1 Penerangan tenang huruf vokal. BBM : lembaran kerja. murid diminta membunyikan huruf vokal yang telah ditulis itu bersama gambar yang sepadan dengan sebutan dan bunyi yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful