PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA

)
Rumah B-P, Jalan Hang Jebat, 50150 Kuala Lumpur
PERINGKAT II

REKOD LATIHAN SAMBIL BERKHIDMAT

NAMA CALON:……………………………………………………………………… NO KUMPULAN:…........ .............. DAERAH/NEGERI:………………………….. NAMA ORGANISASI:…………………………………………………... ALAMAT SURAT MENYURAT:………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… NO TEL:…………………………................. Pemimpin berkenaan adalah dikehendaki bersama-sama dengan Pemimpin yang bertugas di Kumpulan itu menjalankan perkhidmatan sambil belajar dalam tempoh 3 bulan bagaimana melaksanakan aktiviti latihan sesuai dengan kehendak Kepengakapan

(A)

SESI DENGAN PEMBIMBING 1. 2. 3. 4. PENTADBIRAN PROGRAM LATIHAN PERSEDIAAN RANCANGAN AKTIVITI

TARIKH ……………

TANDATANGAN ……………………

(B)

KEHADIRAN MESYUARAT 1. 2. 3. KETUA PATROL PEMIMPIN KUMPULAN PEMIMPIN DAERAH …………… ……………………

(C)

MELAKSANA PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. PERMAINAN AKTIVITI PENGAKAP CERITA/LAKONAN/NYANYIAN ISTIADAT PENGAKAP MERANCANG & MENJALANKAN SATU PERJUMPAAN KUMPULAN …………… ……………………

(D)

MERANCANG & MENGELOLAKAN PERKHEMAHAN 1. 2. 3. PATROL KUMPULAN DAERAH …………… ……………………

Adalah disahkan bahawa………………………………………………………………...telah menyempurnakan perkara-perkara tersebut diatas.

Tarikh:……………………

………………………………………….. TANDATANGAN PEMBIMBING NAMA PENUH:……………………….. JAWATAN:…………………………….