Anda di halaman 1dari 9

Bagi satu tema pelajaran dan satu siri hasil pembelajaran dari tema berkenaan dan tema-tema yang

relevan, hasilkan satu rancangan pengajaran yang menggunakan kaedah problem based learning. Rancangan anda mesti mengandungi butiran yang akan dijadikan asas benchmark penggredan. Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tema/ tajuk Tingkatan Tarikh Masa Bilangan pelajar Standard Pembelajaran : : : : : : : Pendidikan Moral Adab di meja makan 1 Budiman 24 Januari 2012 (Jumaat) 10:00-10:35 pagi (35 minit) 30 orang

1. Manyatakan adab di meja makan. 2. Menjelaskan kepentingan amalan adab di meja makan. 3. Menyatakan perasaan apabila adab di meja makan diamalkan dalam keluarga. 4. Mengamalkan adab di meja makan dalam kehidupan harian. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar: 1. Menyatakan adab di meja makan. 2. Menjelaskan kepentingan amalan adab di meja makan. 3. Menceritakan perasaan apabila mengamalkan adab di meja makan. 4. Mempraktikkan amalan adab di meja makan dalam kehidupan harian.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: 1. Menjana idea mengenai adab makan pelbagai kaum di Malaysia. 2. Simulasi tentang adab di meja makan. 3. Melakonkan tentang adab di meja makan. 4. Sumbang saran tentang kepentingan adab makan. 5. Sumbang saran tentang perasaan makan bersama ahli keluarga. 6. Perbicangan dalam kumpulan. Elemen Merentasi Kurikulum (EMK): 1. Kreativiti. Bahan Bantu Belajar: Kertas tisu, napkin kain, pinggan, mangkuk, gelas, air, garpu, sudu, penyepit, kad manila dan pen marker. Nilai murni: Kasih sayang, keberanian, kerjasama, kesyukuran, rasional, hormat-menghormati dan kebersihan fizikal dan mental. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: 1. Lembaran kerja (tandakan pada pernyataan yang betul). 2. Pembentangan. KBKK: Menjana idea, mengenal pasti, menjawab soalan, membuat gambaran dan membuat penyelesaian secara kreatif dan kritis. Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar.

Kaedah: Problem Based Learning. Teknik: Soal jawab, penerangan, penumpuan dan perbincangan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Fasa/ Masa Fasa Persediaan (5 minit) Isi Kandungan Permulaan Pemerhatian Analisis Aktiviti Guru Guru bertanya khabar pelajar. Aktiviti Pelajar Merangsang minat pelajar agar bersemangat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah: Guru menayangkan video Pelajar akan mula berfikir Penerangan, pemerhatian dan soal jawab. Strategi/ Kaedah/ABM/ Nilai/ KBKK Pendekatan: Berpusatkan guru dan pelajar.

tentang adab makan di rumah dan mengaitkan dengan dan di majlis rasmi. topik yang akan diajarkan.

ABM: Guru meminta pelajar membanding bezakan keduadua adab makan tersebut. C ontoh soalan: Ada apa perbezaan adab makan dalam pertunjukkan video tersebut?. KBKK: Menjana idea, berfikir Guru akan mengaitkan video tersebut dengan topik yang Pelajar memahami perkaitan secara kreatif dan kritis dan di antara video yang menjawab soalan. Pelajar membanding bezakan kedua-dua adab makan tersebut. Nilai: Kasih sayang, keberanian dan kerjasama. Slide powerpoint dan video.

akan diajar pada hari ini.

dipaparkan dengan topik yang akan diajar.

Fasa Imaginasi (10 minit) Penjanaan idea Sintesis idea

Guru mohon mewujudkan 4 kumpulan dan meminta pelajar menunjukkan cara adab di meja makan mengikut budaya utama yang terdapat di Malaysia.

Pelajar memberikan kerjasama kepada guru dengan bergerak dan duduk dalam kumpulan masingmasing.

Pendekatan: Berpusatkan pelajar.

Kaedah: Perbincangan, pemerhatian dan soal jawab.

Dalam kumpulan, pelajar

Pelajar mula berbincang

ABM: Kertas tisu, napkin kain, pinggan, mangkuk, gelas, air, garpu, sudu, penyepit, kad manila dan pen marker.

akan membincangkan adab di secara aktif dalam meja makan mengikut budaya. Contoh soalan: Bagaimana kaum Melayu, Cina dan India mengambil makanan? Sebelum makan, apakah contoh adab makanan yang diamalkan oleh kaum-kaum tersebut? Banding dan bezakan kumpulan masing-masing.

Nilai: Keberanian, kerjasama, kesyukuran dan kebersihan fizikal dan mental.

adab di meja makan antara kaum-kaum berikut?

KBKK: Menjana idea, mengenal pasti, menjawab soalan, membuat penyelesaian

Guru menggalakkan pelajarpelajar untuk menanyakan soalan.

Pelajar mengemukakan persoalan sekiranya kurang jelas penerangan yang diberikan oleh guru.

secara kreatif dan kritik dan membuat gambaran.

Fasa Perkembangan (10 minit) Penambah baikan Penilaian

Guru akan membimbing pelajar dalam menjalankan simulasi adab makan mengikut budaya utama di Malaysia. Contoh jawapan: a. Melayu- duduk dengan sopan. b. Bidayuh- menunggu ahli keluarga yang lebih tua untuk memulakan sesi makan. c. Cina- memanggil ahli keluarga yang lebih tua

Pelajar memberikan kerjasama kepada guru.

Pendekatan: Berpusatkan pelajar dan guru.

Pelajar berbincang sesama sendiri untuk mendapatkan jawapan betul dan tepat.

Kaedah: Penerangan, perbincangan, soal jawab.

ABM: Kertas tisu, napkin kain, pinggan, mangkuk, gelas, air, garpu, sudu, penyepit, kad manila dan pen marker.

untuk memulakan sesi makan. d. India- menghidangkan makanan kepada ahli keluarga yang lebih tua dahulu.

Nilai: Kasih sayang, keberanian, kerjasama, kesyukuran dan kebersihan fizikal dan mental.

KBKK: Menjana idea, mengumpul idea, menjawab soalan dan membuat kesimpulan. Fasa Tindakan (10 minit) Pelaksanaan Amalan Berterusan Guru meminta pelajar membentangkan dengan melakonkan adab makan mengikut kaum utama di Malaysia dalam kumpulan. Pelajar melakonkan adab makan mengikut kaum utama di Malaysia dalam kumpulan. Kaedah: Penerangan, perbincangan Guru menanyakan apa perasaan pelajar apabila dapat makan bersama dalam keluarga. Pelajar menyatakan perasaan apabila dapat makan bersama dalam keluarga. Contoh jawapan: Bahagia semasa makan ABM: Kertas tisu, napkin kain, pinggan, mangkuk, gelas, air, garpu, sudu, penyepit, dan membuat kesimpulan. Pendekatan: Berpusatkan guru dan pelajar.

bersama-sama ahli keluarga. Rasa disayangi oleh ahli keluarga. Bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan gan ahli keluarga yang lain.

kad manila dan pen marker.

Nilai: Rasional, hormatmenghormati, kasih sayang, kesyukuran dan bekerjasama

KBKK: Guru menanyakan kepentingan mengamalkan adab di meja makan. Contoh soalan: Mengapakah adab di meja makan begitu penting diamalkan? Pelajar memberikan tindak balas kepada guru. Contoh jawapan: Dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Mengekalkan identiti tradisi atau budaya tidak akan pupus. Amalan hormatmenghormati dapat dipupuk dalam kalangan ahli keluarga. Mengenal pasti, menjawab soalan dan membuat kesimpulan.