RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 2 2013
Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut . Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan garisan Meridian Pangkal. CADANGAN AKTIVITI Guru menerangkan:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob.WAKTU/ MINGGU 1 (2/1 – 4/1) TAJUK Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2 Kedudukan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Murid memahami:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Melabel garisan latitud dan longitud. Menyatakan bearing sudutan. CADANGAN BBM HSP DSP KOD EVIDENS - 2 (7/1 – 11/1) Garisan tarikh antarabangsa (GTA) Glob Peta topo Gambar rajah B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 Kedudukan 3 (14/1 – 18/1) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud. Kompas B3D1E3 . Mengukur bearing sudutan. Lembaran kerja B3D1E2 Arah 4 (21/1 – 25/1) Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.

Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Menunjuk cara mentafsir rajah. Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda. CADANGAN BBM Peta Benang Pita pengukur Buku teks KOD EVIDENS B3D1E4 Graf 6 (4/2 – 8/2) Pola taburan Menunjuk cara mengumpulkan data.WAKTU/ MINGGU 5 (28/1 – 1/2) TAJUK Skala dan jarak KONSEP Jarak Skala Lurus HASIL PEMBELAJARAN Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Menunjuk cara mentafsir graf. Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah. Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah. Kertas graf Buku teks Buku teks rajah B3D1E6 B4D1E2 . Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. graf bar berganda dan graf garisan berganda. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara mengukur jarak. kitaran. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda . Kertas graf Pembaris Buku teks B1D1E2 B3D1E5 Graf 7 (11/2 – 15/2) Rajah 8 (18/2 – 22/2) Mentafsir jadual. Mentafsir rajah. Menunjuk cara melukis graf. Mengumpulkan maklumat.

Buku Teks B3D2E2 .WAKTU/ MINGGU 9 (25/2 – 1/3) TAJUK Peta KONSEP Pola saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber. kemudahan pengangkutan. Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. CADANGAN BBM Peta Buku teks KOD EVIDENS B1D1E3 B4D1E1 10 4/3 – 8/3) Taburan penduduk Kepadatan penduduk Membincangkan taburan penduduk Malaysia. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Menerangkan definisi taburan iaitu padat. Buku teks Peta kosong Lembaran kerja. pusat beli belah. tempat rekreasi. kemudahan penginapan. Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri. jarang. B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 11 11/3 – 15/3 Taburan penduduk Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. sederhana.

kadar kematian dan migrasi. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda KOD EVIDENS B2D3E1 B3D3E1 13 1/4 – 5/4 Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. CADANGAN AKTIVITI Simulasi tentang perubahan penduduk . migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk. sosial dan fizikal. Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 – 31/3) Menerangkan pola migrasi penduduk. Mendefinisikan perubahan penduduk. Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi. Buku teks Lembaran kerja B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 . kadar kematian dan migrasi. Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. politik (governan). Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran.WAKTU/ MINGGU 12 18/3 – 22/3 TAJUK Perubahan penduduk KONSEP Kadar kelahiran kadar kematian migrasi HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian.

Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber. kurang penduduk dan penduduk optimum. kurang penduduk dan penduduk optimum. Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar. Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pola migrasi penduduk.WAKTU/ MINGGU 14 8/4 – 12/4 TAJUK Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. Mentakrif konsep penduduk berlebihan . CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. politik (governan). Buku teks Peta minda B2D3E3 . CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 15 15/4 – 19/4 Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Carta aliran peta minda lembaran kerja B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1 16 22/4 – 26/4 Hubungan penduduk dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum Menghasilkan peta minda. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang. hutan dan air. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih. Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan. sosial dan fizikal.

Sumbang saran peranan kerajaan. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah. tempat tinggal. pinggir sungai. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. fizikal. sosial dan governan. Peta petempatan awal Carta Buku teks B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2 19 13/5 – 17/5 Faktor yang mempengaruhi petempatan Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. bukit/gua. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah . pendidikan. delta dan muara sungai. Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media. Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai. sosial dan governan. tanah pamah. ekonomi. perubatan dan kemudahan asas. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas. Menghasilkan peta minda. CADANGAN BBM Buku teks KOD EVIDENS B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2 18 6/5 – 10/5 Petempatan awal Kedudukan Perbincangan dan sumbang saran. Buku teks Lembaran kerja . fizikal. ekonomi.WAKTU/ MINGGU 17 29/4 – 3/5 TAJUK Hubungan penduduk dengan sumber KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada). pekerjaan. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan. Melengkapkan lembaran kerja.

berjajar. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B2D4E2 21 10/6 – 14/6 Pola-pola petempatan 22 17/6 – 21/6 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia. berjajar. Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola Menjelaskan ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak. Perbincangan dan sumbang saran fungsi dan contoh. Menjelaskan dengan contoh fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar.WAKTU/ MINGGU 20 20/5 – 24/5 TAJUK Pola-pola petempatan KONSEP Pola HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak. petempatan Malaysia. Buku teks Kertas sebak gambar Peta minda Buku teks peta minda B3D5E1 *B5D1E1 *B6D1E2 . sosial dan politik. Melukis gambar rajah. berjajar. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. berpusat dan berkelompok.berselerak. Malaysia dari aspek ekonomi. Malaysia. Melengkapkan pengurusan Membandingkan dan membezakan pola grafik pola petempatan petempatan Malaysia. Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. berpusat dan berkelompok. berpusat dan berkelompok. Menghuraikan fungsi petempatan Membina peta minda.

Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Malaysia iaitu positif dan negatif. Menghuraikan kesan pembandaran Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan Tokyo(Jepun) CADANGAN AKTIVITI Perbincangan faktor.WAKTU/ MINGGU 23 24/6 – 28/6 TAJUK Pembandaran KONSEP Pembadaran negara membangun dan negara maju HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan proses pembandaran. Sumbang saran langkah mengurangkan masalah pembandaran. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar Malaysia. Membina peta minda. Menghasilkan peta minda. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Malaysia iaitu saiz penduduk . Perbincangan kesan seperti kesesakan lalu lintas . CADANGAN BBM Buku teks Peta minda Lembaran grafik KOD EVIDENS B3D5E2 Pembandaran 24 1/7 – 5/7 Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran Malaysia. Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran Malaysia. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar kerajaan. kekurangan tempat tinggal dan pencemaran udara. Perbincangan kesan pembandaran Kuala lumpur berbanding Bangkok dan Tokyo. Perbincangan dan sumbang saran. kegiatan ekonomi dan kemudahan asas. peluang pekerjaan dan migrasi. Menyatakan kesan pembandaran Malaysia. Buku teks Lembaran grafik *B5D2E1 Pembandaran 25 8/7 – 12/7 Buku teks Lembaran kerja Peta minda B4D2E2 *B6D1E2 *B6D2E1 *B6D3E1 . peluang pekerjaan dan migrasi.

Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Buku teks Atlas B2D5E2 B2D5E3 . Perbincangan perkembangan jaringan pengangkutan Malaysia. CADANGAN BBM Buku teks Atlas KOD EVIDENS B2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia.WAKTU/ MINGGU 26 15/7 – 19/7 TAJUK Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal KONSEP Interaksi ketersampai an HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. Perbincangan dan sumbang saran. Mengkaji peta untuk melihat jaringan pengangkutan Malaysia. Membina peta minda. Mengumpul pelbagai gambar dan maklumat daripada pelbagai media. air. 27 22/7 – 26/7 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan Menyatakan perkembangan Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan Malaysia pengangkutan dan perhubungan iaitu darat. CADANGAN AKTIVITI Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. udara dan Malaysia. telekomunikasi.

Membincangkan perkembangan sistem perhubungan serta teknologi maklumat dan komunikasi seperti pos. Membina peta minda. monorel dll. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia seperti bentuk muka bumi. telepon. Buku teks Lembaran grafik B3D6E1 Cuti Pertengahan penggal 2 (7/8 – 18/8) . ekonomi. komuter. dasar kerajaan dan kemajuan teknologi. teleks dan internet. Sumbang saran faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia iaitu kereta api. LRT.WAKTU/ MINGGU 28 29/7 – 2/8 TAJUK Perkembangan pengangkutan dan perhubungan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia. faksimili. CADANGAN BBM Buku teks Internet Akhbar majalah KOD EVIDENS *B6D1E2 *B6D2E1 29 5/8 – 6/8 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia. telegraf.

sosial – integrasi kawasan dan politik –keselamatan Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Perbincangan dan sumbang saran. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.integrasi kawasan dan politik. sosial. Buku teks Risalah B3D6E2 Membina peta minda. Menghuraikan dengan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran.keselamatan. Buku teks Lembaran kerja B4D2E4 B5D3E1 . Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. Mengumpul maklumat.perdagangan. Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia. Membanding beza antara Malaysia dan Kanada. Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. Membincangkan langkah mengurangkan kesan negatif.WAKTU/ MINGGU 30 19/8 – 23/8 TAJUK Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan KONSEP Integrasi Lingkungan Pengaruh HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi.30/8 32 2/9 – 6/9 Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar.perdagangan. CADANGAN BBM Lembaran kerja peta minda KOD EVIDENS B4D2E3 31 26/8 .

WAKTU/ MINGGU 33 9/9 – 13/9 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PP (Jadual Mengikut LP) PP (Jadual Mengikut LP) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM KOD EVIDENS 34 16/9 – 20/9 PP (Jadual Mengikut LP) 35 23/9 – 27/9 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 36 30/9 – 4/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 37 7/10 – 11/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 38 14/10 – 18/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 39 21/10 – 25/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 40 28/10 – 1/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 41 4/11 – 8/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 42 11/11 – 15/11 Cuti Akhir Tahun (16/11 – 1/1) .

Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar Catatan Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik dan kebolehan pelajar RANCANGAN PELAJCatatan: . Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan persekitaran.EVIDENS B5D1E1 B5D1E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 Pernyataan Evidens Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang diperolehi Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/ setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/ Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful