RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 2 2013
Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud. Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan. Mengukur bearing sudutan. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut . Menyatakan bearing sudutan. CADANGAN BBM HSP DSP KOD EVIDENS - 2 (7/1 – 11/1) Garisan tarikh antarabangsa (GTA) Glob Peta topo Gambar rajah B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 Kedudukan 3 (14/1 – 18/1) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan. Lembaran kerja B3D1E2 Arah 4 (21/1 – 25/1) Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. CADANGAN AKTIVITI Guru menerangkan:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob.WAKTU/ MINGGU 1 (2/1 – 4/1) TAJUK Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2 Kedudukan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Murid memahami:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Melabel garisan latitud dan longitud. Menentukan garisan Meridian Pangkal. Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta. Kompas B3D1E3 .

Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah. CADANGAN BBM Peta Benang Pita pengukur Buku teks KOD EVIDENS B3D1E4 Graf 6 (4/2 – 8/2) Pola taburan Menunjuk cara mengumpulkan data.WAKTU/ MINGGU 5 (28/1 – 1/2) TAJUK Skala dan jarak KONSEP Jarak Skala Lurus HASIL PEMBELAJARAN Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara mengukur jarak. Menunjuk cara mentafsir rajah. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menunjuk cara mentafsir graf. Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Kertas graf Pembaris Buku teks B1D1E2 B3D1E5 Graf 7 (11/2 – 15/2) Rajah 8 (18/2 – 22/2) Mentafsir jadual. Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. graf bar berganda dan graf garisan berganda. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda . Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah. Mentafsir rajah. Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Kertas graf Buku teks Buku teks rajah B3D1E6 B4D1E2 . kitaran. Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda. Mengumpulkan maklumat. Menunjuk cara melukis graf.

Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber. Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri. CADANGAN BBM Peta Buku teks KOD EVIDENS B1D1E3 B4D1E1 10 4/3 – 8/3) Taburan penduduk Kepadatan penduduk Membincangkan taburan penduduk Malaysia. Buku Teks B3D2E2 . CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar. tempat rekreasi. pusat beli belah.WAKTU/ MINGGU 9 (25/2 – 1/3) TAJUK Peta KONSEP Pola saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah. B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 11 11/3 – 15/3 Taburan penduduk Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Buku teks Peta kosong Lembaran kerja. Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. jarang. kemudahan penginapan. sederhana. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. kemudahan pengangkutan. Menerangkan definisi taburan iaitu padat.

Buku teks Lembaran kerja B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 . sosial dan fizikal. migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi. Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 – 31/3) Menerangkan pola migrasi penduduk. kadar kematian dan migrasi. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran. Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk.WAKTU/ MINGGU 12 18/3 – 22/3 TAJUK Perubahan penduduk KONSEP Kadar kelahiran kadar kematian migrasi HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian. Mendefinisikan perubahan penduduk. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda KOD EVIDENS B2D3E1 B3D3E1 13 1/4 – 5/4 Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran. kadar kematian dan migrasi. CADANGAN AKTIVITI Simulasi tentang perubahan penduduk . politik (governan).

hutan dan air. kurang penduduk dan penduduk optimum. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. kurang penduduk dan penduduk optimum. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 15 15/4 – 19/4 Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. politik (governan). CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber. Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pola migrasi penduduk. Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Carta aliran peta minda lembaran kerja B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1 16 22/4 – 26/4 Hubungan penduduk dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum Menghasilkan peta minda. Mentakrif konsep penduduk berlebihan . Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan. sosial dan fizikal. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih.WAKTU/ MINGGU 14 8/4 – 12/4 TAJUK Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. Buku teks Peta minda B2D3E3 . Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar.

Sumbang saran peranan kerajaan. tanah pamah. Peta petempatan awal Carta Buku teks B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2 19 13/5 – 17/5 Faktor yang mempengaruhi petempatan Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. ekonomi. sosial dan governan. Melengkapkan lembaran kerja. Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia. fizikal. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media. fizikal. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda. sosial dan governan. CADANGAN BBM Buku teks KOD EVIDENS B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2 18 6/5 – 10/5 Petempatan awal Kedudukan Perbincangan dan sumbang saran. tempat tinggal. bukit/gua. pinggir sungai. Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah . Buku teks Lembaran kerja . Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.WAKTU/ MINGGU 17 29/4 – 3/5 TAJUK Hubungan penduduk dengan sumber KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada). Menghasilkan peta minda. pekerjaan. perubatan dan kemudahan asas. ekonomi. pendidikan. delta dan muara sungai. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan.

Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola Menjelaskan ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak. Melukis gambar rajah. berjajar. Menghuraikan fungsi petempatan Membina peta minda. berpusat dan berkelompok. berjajar. berjajar. Melengkapkan pengurusan Membandingkan dan membezakan pola grafik pola petempatan petempatan Malaysia. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B2D4E2 21 10/6 – 14/6 Pola-pola petempatan 22 17/6 – 21/6 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. berpusat dan berkelompok. Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. petempatan Malaysia. Malaysia dari aspek ekonomi. Menjelaskan dengan contoh fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Perbincangan dan sumbang saran fungsi dan contoh. sosial dan politik.berselerak. Buku teks Kertas sebak gambar Peta minda Buku teks peta minda B3D5E1 *B5D1E1 *B6D1E2 . berpusat dan berkelompok. Malaysia.WAKTU/ MINGGU 20 20/5 – 24/5 TAJUK Pola-pola petempatan KONSEP Pola HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak.

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar kerajaan. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda Lembaran grafik KOD EVIDENS B3D5E2 Pembandaran 24 1/7 – 5/7 Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media.WAKTU/ MINGGU 23 24/6 – 28/6 TAJUK Pembandaran KONSEP Pembadaran negara membangun dan negara maju HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan proses pembandaran. Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Malaysia iaitu positif dan negatif. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran Malaysia. kegiatan ekonomi dan kemudahan asas. kekurangan tempat tinggal dan pencemaran udara. Buku teks Lembaran grafik *B5D2E1 Pembandaran 25 8/7 – 12/7 Buku teks Lembaran kerja Peta minda B4D2E2 *B6D1E2 *B6D2E1 *B6D3E1 . Menghasilkan peta minda. Perbincangan dan sumbang saran. Sumbang saran langkah mengurangkan masalah pembandaran. peluang pekerjaan dan migrasi. Menyatakan kesan pembandaran Malaysia. Membina peta minda. Perbincangan kesan seperti kesesakan lalu lintas . Perbincangan kesan pembandaran Kuala lumpur berbanding Bangkok dan Tokyo. Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran Malaysia. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar Malaysia. Menghuraikan kesan pembandaran Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan Tokyo(Jepun) CADANGAN AKTIVITI Perbincangan faktor. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Malaysia iaitu saiz penduduk . peluang pekerjaan dan migrasi.

Buku teks Atlas B2D5E2 B2D5E3 . air. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. CADANGAN BBM Buku teks Atlas KOD EVIDENS B2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia.WAKTU/ MINGGU 26 15/7 – 19/7 TAJUK Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal KONSEP Interaksi ketersampai an HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan. Membina peta minda. telekomunikasi. Mengumpul pelbagai gambar dan maklumat daripada pelbagai media. 27 22/7 – 26/7 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan Menyatakan perkembangan Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan Malaysia pengangkutan dan perhubungan iaitu darat. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Perbincangan perkembangan jaringan pengangkutan Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan pengangkutan Malaysia. CADANGAN AKTIVITI Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal. udara dan Malaysia. Perbincangan dan sumbang saran.

faksimili. LRT. CADANGAN BBM Buku teks Internet Akhbar majalah KOD EVIDENS *B6D1E2 *B6D2E1 29 5/8 – 6/8 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia. Buku teks Lembaran grafik B3D6E1 Cuti Pertengahan penggal 2 (7/8 – 18/8) . Membina peta minda. ekonomi. monorel dll.WAKTU/ MINGGU 28 29/7 – 2/8 TAJUK Perkembangan pengangkutan dan perhubungan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia seperti bentuk muka bumi. telepon. telegraf. Sumbang saran faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan. Membincangkan perkembangan sistem perhubungan serta teknologi maklumat dan komunikasi seperti pos. komuter. teleks dan internet. dasar kerajaan dan kemajuan teknologi. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia iaitu kereta api.

keselamatan. Buku teks Lembaran kerja B4D2E4 B5D3E1 .30/8 32 2/9 – 6/9 Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. sosial – integrasi kawasan dan politik –keselamatan Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Menghuraikan dengan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.perdagangan. Mengumpul maklumat. Perbincangan dan sumbang saran. Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. Buku teks Risalah B3D6E2 Membina peta minda. Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. sosial. Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. CADANGAN BBM Lembaran kerja peta minda KOD EVIDENS B4D2E3 31 26/8 . Membanding beza antara Malaysia dan Kanada.perdagangan. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia. Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber.integrasi kawasan dan politik. Membincangkan langkah mengurangkan kesan negatif.WAKTU/ MINGGU 30 19/8 – 23/8 TAJUK Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan KONSEP Integrasi Lingkungan Pengaruh HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi.

WAKTU/ MINGGU 33 9/9 – 13/9 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PP (Jadual Mengikut LP) PP (Jadual Mengikut LP) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM KOD EVIDENS 34 16/9 – 20/9 PP (Jadual Mengikut LP) 35 23/9 – 27/9 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 36 30/9 – 4/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 37 7/10 – 11/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 38 14/10 – 18/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 39 21/10 – 25/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 40 28/10 – 1/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 41 4/11 – 8/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 42 11/11 – 15/11 Cuti Akhir Tahun (16/11 – 1/1) .

Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan persekitaran.EVIDENS B5D1E1 B5D1E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 Pernyataan Evidens Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang diperolehi Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/ setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar Catatan Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik dan kebolehan pelajar RANCANGAN PELAJCatatan: . Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/ Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful