RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 2 2013
Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menyatakan bearing sudutan. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan.WAKTU/ MINGGU 1 (2/1 – 4/1) TAJUK Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2 Kedudukan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Murid memahami:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Melabel garisan latitud dan longitud. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. CADANGAN BBM HSP DSP KOD EVIDENS - 2 (7/1 – 11/1) Garisan tarikh antarabangsa (GTA) Glob Peta topo Gambar rajah B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 Kedudukan 3 (14/1 – 18/1) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Lembaran kerja B3D1E2 Arah 4 (21/1 – 25/1) Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud. Menentukan garisan Meridian Pangkal. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan. Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta. Kompas B3D1E3 . CADANGAN AKTIVITI Guru menerangkan:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob. Mengukur bearing sudutan. Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut .

Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Mentafsir rajah. Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda . graf bar berganda dan graf garisan berganda. Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah. Menunjuk cara mentafsir rajah. Kertas graf Pembaris Buku teks B1D1E2 B3D1E5 Graf 7 (11/2 – 15/2) Rajah 8 (18/2 – 22/2) Mentafsir jadual. CADANGAN BBM Peta Benang Pita pengukur Buku teks KOD EVIDENS B3D1E4 Graf 6 (4/2 – 8/2) Pola taburan Menunjuk cara mengumpulkan data. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara mengukur jarak. Kertas graf Buku teks Buku teks rajah B3D1E6 B4D1E2 . Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Menunjuk cara melukis graf. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda.WAKTU/ MINGGU 5 (28/1 – 1/2) TAJUK Skala dan jarak KONSEP Jarak Skala Lurus HASIL PEMBELAJARAN Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Menunjuk cara mentafsir graf. Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. kitaran. Mengumpulkan maklumat.

Menerangkan definisi taburan iaitu padat. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber.WAKTU/ MINGGU 9 (25/2 – 1/3) TAJUK Peta KONSEP Pola saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah. Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri. CADANGAN BBM Peta Buku teks KOD EVIDENS B1D1E3 B4D1E1 10 4/3 – 8/3) Taburan penduduk Kepadatan penduduk Membincangkan taburan penduduk Malaysia. kemudahan penginapan. Buku Teks B3D2E2 . Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Buku teks Peta kosong Lembaran kerja. tempat rekreasi. sederhana. pusat beli belah. kemudahan pengangkutan. B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 11 11/3 – 15/3 Taburan penduduk Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar. jarang.

Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda KOD EVIDENS B2D3E1 B3D3E1 13 1/4 – 5/4 Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. Mendefinisikan perubahan penduduk. politik (governan). kadar kematian dan migrasi. Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 – 31/3) Menerangkan pola migrasi penduduk.WAKTU/ MINGGU 12 18/3 – 22/3 TAJUK Perubahan penduduk KONSEP Kadar kelahiran kadar kematian migrasi HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian. sosial dan fizikal. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran. CADANGAN AKTIVITI Simulasi tentang perubahan penduduk . Buku teks Lembaran kerja B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 . migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran. kadar kematian dan migrasi. Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk.

Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pola migrasi penduduk. sosial dan fizikal. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber. Buku teks Peta minda B2D3E3 . Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan. Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Carta aliran peta minda lembaran kerja B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1 16 22/4 – 26/4 Hubungan penduduk dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum Menghasilkan peta minda. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih.WAKTU/ MINGGU 14 8/4 – 12/4 TAJUK Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 15 15/4 – 19/4 Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Mentakrif konsep penduduk berlebihan . kurang penduduk dan penduduk optimum. hutan dan air. kurang penduduk dan penduduk optimum. politik (governan).

Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia. Sumbang saran peranan kerajaan. bukit/gua. pekerjaan. Peta petempatan awal Carta Buku teks B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2 19 13/5 – 17/5 Faktor yang mempengaruhi petempatan Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media. CADANGAN BBM Buku teks KOD EVIDENS B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2 18 6/5 – 10/5 Petempatan awal Kedudukan Perbincangan dan sumbang saran. fizikal. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah . ekonomi. tempat tinggal. ekonomi. Melengkapkan lembaran kerja.WAKTU/ MINGGU 17 29/4 – 3/5 TAJUK Hubungan penduduk dengan sumber KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada). Menghasilkan peta minda. tanah pamah. delta dan muara sungai. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah. pendidikan. sosial dan governan. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. perubatan dan kemudahan asas. fizikal. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan. Buku teks Lembaran kerja . sosial dan governan. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas. pinggir sungai.

berselerak. Menghuraikan fungsi petempatan Membina peta minda. berpusat dan berkelompok. petempatan Malaysia. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. Malaysia dari aspek ekonomi. Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola Menjelaskan ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak. Perbincangan dan sumbang saran fungsi dan contoh. Melukis gambar rajah. Buku teks Kertas sebak gambar Peta minda Buku teks peta minda B3D5E1 *B5D1E1 *B6D1E2 . CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B2D4E2 21 10/6 – 14/6 Pola-pola petempatan 22 17/6 – 21/6 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia. berjajar.WAKTU/ MINGGU 20 20/5 – 24/5 TAJUK Pola-pola petempatan KONSEP Pola HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak. berpusat dan berkelompok. Melengkapkan pengurusan Membandingkan dan membezakan pola grafik pola petempatan petempatan Malaysia. Malaysia. berpusat dan berkelompok. berjajar. Menjelaskan dengan contoh fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. sosial dan politik. berjajar.

kegiatan ekonomi dan kemudahan asas. Perbincangan dan sumbang saran. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar kerajaan. Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Malaysia iaitu positif dan negatif. Sumbang saran langkah mengurangkan masalah pembandaran. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Malaysia iaitu saiz penduduk . Menghuraikan kesan pembandaran Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan Tokyo(Jepun) CADANGAN AKTIVITI Perbincangan faktor. Menghasilkan peta minda. peluang pekerjaan dan migrasi. Perbincangan kesan pembandaran Kuala lumpur berbanding Bangkok dan Tokyo. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda Lembaran grafik KOD EVIDENS B3D5E2 Pembandaran 24 1/7 – 5/7 Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media. Menyatakan kesan pembandaran Malaysia. kekurangan tempat tinggal dan pencemaran udara. Perbincangan kesan seperti kesesakan lalu lintas . peluang pekerjaan dan migrasi. Buku teks Lembaran grafik *B5D2E1 Pembandaran 25 8/7 – 12/7 Buku teks Lembaran kerja Peta minda B4D2E2 *B6D1E2 *B6D2E1 *B6D3E1 . Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran Malaysia. Membina peta minda. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran Malaysia. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar Malaysia.WAKTU/ MINGGU 23 24/6 – 28/6 TAJUK Pembandaran KONSEP Pembadaran negara membangun dan negara maju HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan proses pembandaran.

Perbincangan dan sumbang saran. Mengkaji peta untuk melihat jaringan pengangkutan Malaysia. telekomunikasi. air. Perbincangan perkembangan jaringan pengangkutan Malaysia. Buku teks Atlas B2D5E2 B2D5E3 . Membina peta minda. CADANGAN AKTIVITI Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal. udara dan Malaysia. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Mengumpul pelbagai gambar dan maklumat daripada pelbagai media. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. CADANGAN BBM Buku teks Atlas KOD EVIDENS B2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. 27 22/7 – 26/7 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan Menyatakan perkembangan Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan Malaysia pengangkutan dan perhubungan iaitu darat.WAKTU/ MINGGU 26 15/7 – 19/7 TAJUK Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal KONSEP Interaksi ketersampai an HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan.

LRT.WAKTU/ MINGGU 28 29/7 – 2/8 TAJUK Perkembangan pengangkutan dan perhubungan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia. teleks dan internet. ekonomi. Membina peta minda. Sumbang saran faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan. Membincangkan perkembangan sistem perhubungan serta teknologi maklumat dan komunikasi seperti pos. monorel dll. telepon. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia seperti bentuk muka bumi. telegraf. komuter. CADANGAN BBM Buku teks Internet Akhbar majalah KOD EVIDENS *B6D1E2 *B6D2E1 29 5/8 – 6/8 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia. Buku teks Lembaran grafik B3D6E1 Cuti Pertengahan penggal 2 (7/8 – 18/8) . dasar kerajaan dan kemajuan teknologi. faksimili. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia iaitu kereta api.

WAKTU/ MINGGU 30 19/8 – 23/8 TAJUK Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan KONSEP Integrasi Lingkungan Pengaruh HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Buku teks Lembaran kerja B4D2E4 B5D3E1 . sosial – integrasi kawasan dan politik –keselamatan Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi.perdagangan. Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia. Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. Menghuraikan dengan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia. Perbincangan dan sumbang saran.keselamatan. Membanding beza antara Malaysia dan Kanada. Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. CADANGAN BBM Lembaran kerja peta minda KOD EVIDENS B4D2E3 31 26/8 . Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. sosial. Mengumpul maklumat. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.perdagangan.integrasi kawasan dan politik.30/8 32 2/9 – 6/9 Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. Membincangkan langkah mengurangkan kesan negatif. Buku teks Risalah B3D6E2 Membina peta minda.

WAKTU/ MINGGU 33 9/9 – 13/9 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PP (Jadual Mengikut LP) PP (Jadual Mengikut LP) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM KOD EVIDENS 34 16/9 – 20/9 PP (Jadual Mengikut LP) 35 23/9 – 27/9 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 36 30/9 – 4/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 37 7/10 – 11/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 38 14/10 – 18/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 39 21/10 – 25/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 40 28/10 – 1/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 41 4/11 – 8/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 42 11/11 – 15/11 Cuti Akhir Tahun (16/11 – 1/1) .

Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/ Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari. Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan persekitaran.EVIDENS B5D1E1 B5D1E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 Pernyataan Evidens Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang diperolehi Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/ setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar Catatan Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik dan kebolehan pelajar RANCANGAN PELAJCatatan: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful