RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 2 2013
Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

Menyatakan bearing sudutan. Menentukan garisan Meridian Pangkal. Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut . Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta.WAKTU/ MINGGU 1 (2/1 – 4/1) TAJUK Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2 Kedudukan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Murid memahami:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Melabel garisan latitud dan longitud. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan. CADANGAN AKTIVITI Guru menerangkan:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob. CADANGAN BBM HSP DSP KOD EVIDENS - 2 (7/1 – 11/1) Garisan tarikh antarabangsa (GTA) Glob Peta topo Gambar rajah B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 Kedudukan 3 (14/1 – 18/1) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan. Kompas B3D1E3 . Lembaran kerja B3D1E2 Arah 4 (21/1 – 25/1) Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Mengukur bearing sudutan. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud.

Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda . Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda. Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah.WAKTU/ MINGGU 5 (28/1 – 1/2) TAJUK Skala dan jarak KONSEP Jarak Skala Lurus HASIL PEMBELAJARAN Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. CADANGAN BBM Peta Benang Pita pengukur Buku teks KOD EVIDENS B3D1E4 Graf 6 (4/2 – 8/2) Pola taburan Menunjuk cara mengumpulkan data. Mengumpulkan maklumat. Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah. Kertas graf Pembaris Buku teks B1D1E2 B3D1E5 Graf 7 (11/2 – 15/2) Rajah 8 (18/2 – 22/2) Mentafsir jadual. Menunjuk cara mentafsir rajah. Mentafsir rajah. Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Menunjuk cara melukis graf. graf bar berganda dan graf garisan berganda. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara mengukur jarak. Kertas graf Buku teks Buku teks rajah B3D1E6 B4D1E2 . Menunjuk cara mentafsir graf. kitaran. Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.

pusat beli belah. tempat rekreasi. jarang. kemudahan penginapan. CADANGAN BBM Peta Buku teks KOD EVIDENS B1D1E3 B4D1E1 10 4/3 – 8/3) Taburan penduduk Kepadatan penduduk Membincangkan taburan penduduk Malaysia. Buku teks Peta kosong Lembaran kerja. kemudahan pengangkutan. B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 11 11/3 – 15/3 Taburan penduduk Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Buku Teks B3D2E2 . Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri. Menerangkan definisi taburan iaitu padat. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.WAKTU/ MINGGU 9 (25/2 – 1/3) TAJUK Peta KONSEP Pola saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber. sederhana.

Mendefinisikan perubahan penduduk.WAKTU/ MINGGU 12 18/3 – 22/3 TAJUK Perubahan penduduk KONSEP Kadar kelahiran kadar kematian migrasi HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian. Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk. Buku teks Lembaran kerja B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 . kadar kematian dan migrasi. politik (governan). sosial dan fizikal. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda KOD EVIDENS B2D3E1 B3D3E1 13 1/4 – 5/4 Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran. kadar kematian dan migrasi. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. CADANGAN AKTIVITI Simulasi tentang perubahan penduduk . Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan. Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 – 31/3) Menerangkan pola migrasi penduduk.

kurang penduduk dan penduduk optimum. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. kurang penduduk dan penduduk optimum. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Carta aliran peta minda lembaran kerja B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1 16 22/4 – 26/4 Hubungan penduduk dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum Menghasilkan peta minda. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 15 15/4 – 19/4 Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar.WAKTU/ MINGGU 14 8/4 – 12/4 TAJUK Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. Mentakrif konsep penduduk berlebihan . Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang. hutan dan air. Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar. politik (governan). Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pola migrasi penduduk. Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih. sosial dan fizikal. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Buku teks Peta minda B2D3E3 .

Buku teks Lembaran kerja . fizikal. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda. Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia. delta dan muara sungai. Peta petempatan awal Carta Buku teks B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2 19 13/5 – 17/5 Faktor yang mempengaruhi petempatan Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. sosial dan governan. Menghasilkan peta minda. Melengkapkan lembaran kerja. CADANGAN BBM Buku teks KOD EVIDENS B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2 18 6/5 – 10/5 Petempatan awal Kedudukan Perbincangan dan sumbang saran. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. sosial dan governan. pinggir sungai. pendidikan. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas. tanah pamah. bukit/gua. ekonomi. Sumbang saran peranan kerajaan. perubatan dan kemudahan asas. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah . Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan. Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai. pekerjaan. tempat tinggal. ekonomi. fizikal.WAKTU/ MINGGU 17 29/4 – 3/5 TAJUK Hubungan penduduk dengan sumber KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada).

berpusat dan berkelompok. sosial dan politik. berjajar. berpusat dan berkelompok. Melengkapkan pengurusan Membandingkan dan membezakan pola grafik pola petempatan petempatan Malaysia. Malaysia dari aspek ekonomi. Buku teks Kertas sebak gambar Peta minda Buku teks peta minda B3D5E1 *B5D1E1 *B6D1E2 . berjajar.WAKTU/ MINGGU 20 20/5 – 24/5 TAJUK Pola-pola petempatan KONSEP Pola HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak. berjajar. Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Malaysia. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B2D4E2 21 10/6 – 14/6 Pola-pola petempatan 22 17/6 – 21/6 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia. Melukis gambar rajah. Menjelaskan dengan contoh fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola Menjelaskan ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. Perbincangan dan sumbang saran fungsi dan contoh. petempatan Malaysia. Menghuraikan fungsi petempatan Membina peta minda.berselerak. berpusat dan berkelompok.

Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Malaysia iaitu positif dan negatif. Perbincangan kesan pembandaran Kuala lumpur berbanding Bangkok dan Tokyo. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda Lembaran grafik KOD EVIDENS B3D5E2 Pembandaran 24 1/7 – 5/7 Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran Malaysia. kekurangan tempat tinggal dan pencemaran udara. Sumbang saran langkah mengurangkan masalah pembandaran. Menghuraikan kesan pembandaran Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan Tokyo(Jepun) CADANGAN AKTIVITI Perbincangan faktor. Buku teks Lembaran grafik *B5D2E1 Pembandaran 25 8/7 – 12/7 Buku teks Lembaran kerja Peta minda B4D2E2 *B6D1E2 *B6D2E1 *B6D3E1 . kegiatan ekonomi dan kemudahan asas.WAKTU/ MINGGU 23 24/6 – 28/6 TAJUK Pembandaran KONSEP Pembadaran negara membangun dan negara maju HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan proses pembandaran. Perbincangan kesan seperti kesesakan lalu lintas . peluang pekerjaan dan migrasi. peluang pekerjaan dan migrasi. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Malaysia iaitu saiz penduduk . Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar kerajaan. Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran Malaysia. Menyatakan kesan pembandaran Malaysia. Membina peta minda. Menghasilkan peta minda. Perbincangan dan sumbang saran. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar Malaysia.

telekomunikasi. Membina peta minda. CADANGAN BBM Buku teks Atlas KOD EVIDENS B2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Buku teks Atlas B2D5E2 B2D5E3 . Mengkaji peta untuk melihat jaringan pengangkutan Malaysia. Perbincangan perkembangan jaringan pengangkutan Malaysia. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia.WAKTU/ MINGGU 26 15/7 – 19/7 TAJUK Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal KONSEP Interaksi ketersampai an HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan. Perbincangan dan sumbang saran. 27 22/7 – 26/7 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan Menyatakan perkembangan Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan Malaysia pengangkutan dan perhubungan iaitu darat. udara dan Malaysia. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. air. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. CADANGAN AKTIVITI Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal. Mengumpul pelbagai gambar dan maklumat daripada pelbagai media.

dasar kerajaan dan kemajuan teknologi. Membina peta minda. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia iaitu kereta api. faksimili. monorel dll. Membincangkan perkembangan sistem perhubungan serta teknologi maklumat dan komunikasi seperti pos. LRT. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia seperti bentuk muka bumi. telepon. CADANGAN BBM Buku teks Internet Akhbar majalah KOD EVIDENS *B6D1E2 *B6D2E1 29 5/8 – 6/8 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia. telegraf.WAKTU/ MINGGU 28 29/7 – 2/8 TAJUK Perkembangan pengangkutan dan perhubungan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia. Sumbang saran faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan. Buku teks Lembaran grafik B3D6E1 Cuti Pertengahan penggal 2 (7/8 – 18/8) . teleks dan internet. ekonomi. komuter.

sosial – integrasi kawasan dan politik –keselamatan Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Membincangkan langkah mengurangkan kesan negatif.30/8 32 2/9 – 6/9 Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. CADANGAN BBM Lembaran kerja peta minda KOD EVIDENS B4D2E3 31 26/8 . CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran.integrasi kawasan dan politik. Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia. Perbincangan dan sumbang saran. Mengumpul maklumat. Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Buku teks Risalah B3D6E2 Membina peta minda. Membanding beza antara Malaysia dan Kanada. Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.perdagangan. Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar.WAKTU/ MINGGU 30 19/8 – 23/8 TAJUK Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan KONSEP Integrasi Lingkungan Pengaruh HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Menghuraikan dengan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.perdagangan. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.keselamatan. Buku teks Lembaran kerja B4D2E4 B5D3E1 . sosial.

WAKTU/ MINGGU 33 9/9 – 13/9 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PP (Jadual Mengikut LP) PP (Jadual Mengikut LP) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM KOD EVIDENS 34 16/9 – 20/9 PP (Jadual Mengikut LP) 35 23/9 – 27/9 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 36 30/9 – 4/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 37 7/10 – 11/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 38 14/10 – 18/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 39 21/10 – 25/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 40 28/10 – 1/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 41 4/11 – 8/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 42 11/11 – 15/11 Cuti Akhir Tahun (16/11 – 1/1) .

Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar Catatan Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik dan kebolehan pelajar RANCANGAN PELAJCatatan: . Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/ Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari.EVIDENS B5D1E1 B5D1E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 Pernyataan Evidens Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang diperolehi Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/ setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan persekitaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful