RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 2 2013
Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

CADANGAN AKTIVITI Guru menerangkan:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1  Pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat Menentukan kedudukan garisan latitud dan longitud di atas glob. Lembaran kerja B3D1E2 Arah 4 (21/1 – 25/1) Arah Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Menentukan garisan latitud dan longitud di atas peta.WAKTU/ MINGGU 1 (2/1 – 4/1) TAJUK Pengenalan Sukatan Pelajaran Geografi tingkatan 2 Kedudukan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Murid memahami:  Skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 2  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Melabel garisan latitud dan longitud. Menunjukkan cara mendapatkan waktu tempatan. Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut . Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan garisan latitud dan longitud. Mengukur bearing sudutan. Menunjuk cara menentukan waktu piawai. Mentakrif waktu piawai dan waktu tempatan. CADANGAN BBM HSP DSP KOD EVIDENS - 2 (7/1 – 11/1) Garisan tarikh antarabangsa (GTA) Glob Peta topo Gambar rajah B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 Kedudukan 3 (14/1 – 18/1) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan garisan Meridian Pangkal. Kompas B3D1E3 . Menyatakan bearing sudutan.

Mengumpulkan maklumat. Kertas graf Buku teks Buku teks rajah B3D1E6 B4D1E2 . Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat. CADANGAN BBM Peta Benang Pita pengukur Buku teks KOD EVIDENS B3D1E4 Graf 6 (4/2 – 8/2) Pola taburan Menunjuk cara mengumpulkan data. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara mengukur jarak. Kertas graf Pembaris Buku teks B1D1E2 B3D1E5 Graf 7 (11/2 – 15/2) Rajah 8 (18/2 – 22/2) Mentafsir jadual. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda . graf bar berganda dan graf garisan berganda. Mengenal pasti graf bar berganda dan graf garisan berganda. Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Mentafsir rajah. Menunjuk cara mentafsir graf. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menunjuk cara melukis graf. Menunjuk cara mentafsir rajah. Aktiviti berkumpulan mengukur jarak dan melukis pelan sekolah. Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah.WAKTU/ MINGGU 5 (28/1 – 1/2) TAJUK Skala dan jarak KONSEP Jarak Skala Lurus HASIL PEMBELAJARAN Menentukan jenis skala lurus mudah dengan skala lurus penuh. Menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus. kitaran. Mengukur jarak antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus. Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti peta minda.

Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. kemudahan penginapan. tempat rekreasi. sederhana. CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya dalam gambar. Menyatakan kedudukan dan taburan ciriciri. B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 11 11/3 – 15/3 Taburan penduduk Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Buku Teks B3D2E2 . kemudahan pengangkutan. Buku teks Peta kosong Lembaran kerja. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai sumber. jarang. pusat beli belah. CADANGAN BBM Peta Buku teks KOD EVIDENS B1D1E3 B4D1E1 10 4/3 – 8/3) Taburan penduduk Kepadatan penduduk Membincangkan taburan penduduk Malaysia. Menerangkan definisi taburan iaitu padat. Mengenal pasti taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.WAKTU/ MINGGU 9 (25/2 – 1/3) TAJUK Peta KONSEP Pola saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar seperti tempat bersejarah.

Mendefinisikan perubahan penduduk. CADANGAN AKTIVITI Simulasi tentang perubahan penduduk .WAKTU/ MINGGU 12 18/3 – 22/3 TAJUK Perubahan penduduk KONSEP Kadar kelahiran kadar kematian migrasi HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian. Memahami perubahan penduduk Malaysia dan faktor yang mempengaruhinya. Buku teks Lembaran kerja B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 . Cuti pertengahan penggal 1 (23/3 – 31/3) Menerangkan pola migrasi penduduk. Merumus perubahan penduduk Malaysia berdasarkan kadar kelahiran. migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. politik (governan). Meramalkan perubahan penduduk Malaysia pada masa depan. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda KOD EVIDENS B2D3E1 B3D3E1 13 1/4 – 5/4 Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. sosial dan fizikal. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran. kadar kematian dan migrasi. Menghasilkan peta minda faktor perubahan penduduk. Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media. kadar kematian dan migrasi.

Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber. Membincangkan ciri-ciri penduduk berlebihan. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 *B5D2E1 15 15/4 – 19/4 Mengenal pasti kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan pola migrasi penduduk. Melukis rajah kesan perubahan terhadap alam sekitar. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber terancang. politik (governan). CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda pola migrasi penduduk dan faktor migrasi. Buku teks Peta minda B2D3E3 . kurang penduduk dan penduduk optimum. sosial dan fizikal. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar. Carta aliran peta minda lembaran kerja B4D2E1 *B5D1E2 *B5D4E1 *B6D1E1 16 22/4 – 26/4 Hubungan penduduk dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk penduduk optimum Menghasilkan peta minda. Memahami hubungan penduduk dengan sumber dan implikasinya. kurang penduduk dan penduduk optimum. hutan dan air. Menyenaraikan kesan penduduk terhadap penerokaan tanih. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media.WAKTU/ MINGGU 14 8/4 – 12/4 TAJUK Migrasi Penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi. Mentakrif konsep penduduk berlebihan .

WAKTU/ MINGGU 17 29/4 – 3/5 TAJUK Hubungan penduduk dengan sumber KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan (bangladesh) kurang penduduk (Kanada). pekerjaan. pinggir sungai. CADANGAN BBM Buku teks KOD EVIDENS B3D4E1 *B5D1E1 *B5D1E2 18 6/5 – 10/5 Petempatan awal Kedudukan Perbincangan dan sumbang saran. Sumbang saran peranan kerajaan. Buku teks Lembaran kerja . fizikal. Menghasilkan peta minda. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan makanan. CADANGAN AKTIVITI Membina peta minda. Melengkapkan lembaran kerja. delta dan muara sungai. ekonomi. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. sosial dan governan. ekonomi. Peta petempatan awal Carta Buku teks B1D3E1 B2D4E1 *B5D1E1 *B6D1E2 19 13/5 – 17/5 Faktor yang mempengaruhi petempatan Perbincangan faktor yang mempengaruhi petempatan di Malaysia. sosial dan governan. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah. fizikal. perubatan dan kemudahan asas. Menyatakan lokasi petempatan awal iaitu pinggir pantai. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan Malaysia iaitu sejarah . Menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal seperti fizikal dan keperluan asas. Berbincang dalam kumpulan tentang perbandingan negara lain dengan Malaysia. tempat tinggal. tanah pamah. bukit/gua. pendidikan. Mengumpulkan maklumat tantang lokasi petempatan awal daripada pelbagai media.

Melengkapkan pengurusan Membandingkan dan membezakan pola grafik pola petempatan petempatan Malaysia. CADANGAN BBM Buku teks Lembaran kerja KOD EVIDENS B2D4E2 21 10/6 – 14/6 Pola-pola petempatan 22 17/6 – 21/6 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Menyatakan ciri-ciri pola petempatan Malaysia. Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Melukis gambar rajah. Menjelaskan dengan contoh fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Menghuraikan fungsi petempatan Membina peta minda.WAKTU/ MINGGU 20 20/5 – 24/5 TAJUK Pola-pola petempatan KONSEP Pola HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia seperti berselerak.berselerak. Cuti pertengahan tahun (25/5 -9/6) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola Menjelaskan ciri-ciri pola petempatan di Malaysia iaitu berselerak. petempatan Malaysia. sosial dan politik. berjajar. Malaysia. Malaysia dari aspek ekonomi. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran. berjajar. berpusat dan berkelompok. berpusat dan berkelompok. berjajar. berpusat dan berkelompok. Buku teks Kertas sebak gambar Peta minda Buku teks peta minda B3D5E1 *B5D1E1 *B6D1E2 . Perbincangan dan sumbang saran fungsi dan contoh.

Membina peta minda. Menghuraikan kesan pembandaran Negara lain iaitu Bangkok(Thailand) dan Tokyo(Jepun) CADANGAN AKTIVITI Perbincangan faktor. Perbincangan kesan seperti kesesakan lalu lintas . Perbincangan kesan pembandaran Kuala lumpur berbanding Bangkok dan Tokyo. Perbincangan dan sumbang saran. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran Malaysia. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar kerajaan. peluang pekerjaan dan migrasi.WAKTU/ MINGGU 23 24/6 – 28/6 TAJUK Pembandaran KONSEP Pembadaran negara membangun dan negara maju HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan proses pembandaran. peluang pekerjaan dan migrasi. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran Malaysia iaitu saiz penduduk . Menghasilkan peta minda. CADANGAN BBM Buku teks Peta minda Lembaran grafik KOD EVIDENS B3D5E2 Pembandaran 24 1/7 – 5/7 Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media. Buku teks Lembaran grafik *B5D2E1 Pembandaran 25 8/7 – 12/7 Buku teks Lembaran kerja Peta minda B4D2E2 *B6D1E2 *B6D2E1 *B6D3E1 . kegiatan ekonomi dan kemudahan asas. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia iaitu dasar Malaysia. Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran Malaysia. Menyatakan kesan pembandaran Malaysia. Sumbang saran langkah mengurangkan masalah pembandaran. kekurangan tempat tinggal dan pencemaran udara. Menghuraikan kesan-kesan pembandaran Malaysia iaitu positif dan negatif.

Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. Buku teks Atlas B2D5E2 B2D5E3 . Perbincangan perkembangan jaringan pengangkutan Malaysia. Membina peta minda. udara dan Malaysia. air. 27 22/7 – 26/7 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan Menyatakan perkembangan Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan Malaysia pengangkutan dan perhubungan iaitu darat. Mengkaji peta untuk melihat jaringan pengangkutan Malaysia.WAKTU/ MINGGU 26 15/7 – 19/7 TAJUK Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal KONSEP Interaksi ketersampai an HASIL PEMBELAJARAN Menyenaraikan jenis-jenis pengangkutan. CADANGAN AKTIVITI Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. Perbincangan dan sumbang saran. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. CADANGAN BBM Buku teks Atlas KOD EVIDENS B2D5E1 Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Malaysia. telekomunikasi. Mengumpul pelbagai gambar dan maklumat daripada pelbagai media.

faksimili. Membina peta minda. dasar kerajaan dan kemajuan teknologi. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia seperti bentuk muka bumi. Sumbang saran faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan. ekonomi. CADANGAN BBM Buku teks Internet Akhbar majalah KOD EVIDENS *B6D1E2 *B6D2E1 29 5/8 – 6/8 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Malaysia. LRT. telepon. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia iaitu kereta api. teleks dan internet. Membincangkan perkembangan sistem perhubungan serta teknologi maklumat dan komunikasi seperti pos. komuter. monorel dll.WAKTU/ MINGGU 28 29/7 – 2/8 TAJUK Perkembangan pengangkutan dan perhubungan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan Malaysia. Buku teks Lembaran grafik B3D6E1 Cuti Pertengahan penggal 2 (7/8 – 18/8) . telegraf.

Membincangkan langkah mengurangkan kesan negatif. Mengumpul maklumat. Buku teks Lembaran kerja B4D2E4 B5D3E1 .perdagangan. Menghuraikan dengan contoh langkahlangkah mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia.keselamatan.WAKTU/ MINGGU 30 19/8 – 23/8 TAJUK Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan KONSEP Integrasi Lingkungan Pengaruh HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Perbincangan dan sumbang saran. Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber.integrasi kawasan dan politik. CADANGAN BBM Lembaran kerja peta minda KOD EVIDENS B4D2E3 31 26/8 . Buku teks Risalah B3D6E2 Membina peta minda. sosial – integrasi kawasan dan politik –keselamatan Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara iaitu ekonomi. Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. sosial.30/8 32 2/9 – 6/9 Kesan perkembanga n pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia. Membanding beza antara Malaysia dan Kanada. Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan atas alam sekitar Malaysia. CADANGAN AKTIVITI Perbincangan dan sumbang saran.perdagangan.

WAKTU/ MINGGU 33 9/9 – 13/9 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PP (Jadual Mengikut LP) PP (Jadual Mengikut LP) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN BBM KOD EVIDENS 34 16/9 – 20/9 PP (Jadual Mengikut LP) 35 23/9 – 27/9 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 36 30/9 – 4/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 37 7/10 – 11/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 38 14/10 – 18/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 39 21/10 – 25/10 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 40 28/10 – 1/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 41 4/11 – 8/11 Pentaksiran semula (bagi murid yang tidak mencapai Band) & Kes-kes Khas 42 11/11 – 15/11 Cuti Akhir Tahun (16/11 – 1/1) .

Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari/ Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari. Merekacipta satu model petempatan/ pembandaran/ jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.EVIDENS B5D1E1 B5D1E2 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 Pernyataan Evidens Mempersembahkan maklumat Geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat Geografi yang diperolehi Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/ komuniti/ setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/ produk untuk kesejahteraan persekitaran. Mempamerkan sikap/ tingkah laku mesra alam sekitar Catatan Boleh ditaksir mengikut kesesuaian topik dan kebolehan pelajar RANCANGAN PELAJCatatan: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful