LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SOAL SELIDIK INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG Tingkatan/Tahun : ………………………. Jantina : ………………………. Kaum : ………………………. Sangat Tidak Ite Pernyataan Tidak Setuj m Setuju u (1) (2) 1. Saya sering diberi perhatian oleh guru 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Saya sering dilayan dengan baik oleh guru Salam/sapaan saya sering dijawab guru Saya selalu dipuji oleh guru Saya sering disapa oleh guru Pendapat saya sering didengar guru Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru Saya selalu menerima senyuman daripada guru Kejayaan saya dihargai oleh guru Saya suka cara guru mengajar Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid Saya sangat seronok semasa berada di sekolah

Setuju (3)

Sanga t Setuju (4)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN ANALISIS

Guru Bersikap Penyayang (4560)/Guru Sederhana Sikap Penyayang (30-44) /Guru Kurang Sikap Penyayang LAMPIRAN 1A(1)

** Sekolah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : ……………………………………………………….. ………………………………………………………..

KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L. PERKARA GURU PENYAYANG ( skor - 45-60 ) Jumlah Peratu s GURU KURANG GURU TIDAK PENYAYANG PENYAYANG ( skor - 30-44 ) Jumlah Peratus ( skor - 1-29 ) Jumlah Peratus

1.

Kajian pertama Kajian kedua Kajian ketiga Kajian keempat PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

2.

3.

4.

BIL . 1.

PROGRAM Mengalu-Alukan Pelajar Kehadiran

JUMLAH TERLIBAT

CATATAN

Program Mento-Mentee Memberi Penghargaan Kepada Pelajar Disahkan Oleh Disediakan Oleh : ……………………………. 8.2. Pernyataan SEKOLAH : DAERAH : Ite m JUMLAH KESELURUHAN SETIAP ITEM Sangat Tidak Setuju (1) Tidak Setuj u (2) Setuju (3) Sanga t Setuju (4) 1. 7. . Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah ke PPD Pengetua / LAMPIRAN 1A(2) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN SETIAP ITEM INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG …………………………. 3... 3. 6. Saya sering diberi perhatian oleh guru Saya sering dilayan dengan baik oleh guru Salam/sapaan saya sering dijawab guru Saya selalu dipuji oleh guru Saya sering disapa oleh guru Pendapat saya sering didengar guru Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru 9.. 5.. 2. …………………………. 4. ………………………….

45-60 ) Jumlah Peratu s GURU SEDERHANA SIKAP PENYAYANG ( skor . Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru Saya selalu menerima senyuman daripada guru Kejayaan saya dihargai oleh guru Saya suka cara guru mengajar Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid Saya sangat seronok semasa berada di sekolah Disahkan Oleh Disediakan Oleh : …………………………….1-29 ) . SEKOLAH GURU BERSIKAP PENYAYANG ( skor . 13.. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar **sekolah ke PPD Pengetua / LAMPIRAN 1B LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L. 15.30-44 ) Jumlah Peratus Jumlah Peratus GURU KURANG SIKAP PENYAYANG ( skor ..10. 12. …………………………. 14. 11.

Pegawai HEM ** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(i) PPD KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 . …………………………..Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ……………………….

** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(ii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .

Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.

Sekolah ITEM .**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iv) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 **PPD ke JPN LAMPIRAN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : …………………………………… …………………………………… .

1. **sekolah LAMPIRAN 2A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH : …………………………………… .Bi l. Murid mendapat layanan mesra. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting Budaya penyayang adalah amalan guru. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. 3. Item Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. 6. 2. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah YA TIDAK 4. 5.

2. 5. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah Disahkan Oleh 4. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / **sekolah ke PPD LAMPIRAN 2B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . …………………………………. Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. 3.. Disediakan Oleh : …………………………….DAERAH : Bi l. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK 1. Murid mendapat layanan mesra... 6. …………………………. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting Budaya penyayang adalah amalan guru.

.. Pegawai HEM **PPD ke JPN PPD LAMPIRAN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) . 1 2 3 4 5 6 Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ………………………. ………………………….LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG DAERAH : …………………………………… **Kira “YA” sahaja Bil SEKOLAH ITEM .

3. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 6.SEKOLAH DAERAH : : ……………………………… ……………………………… BI L. 2. 8. Mentor menghargai saya. 7. 1. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. 4. Tarikh : ……………………………. Mentor dapat membentu kea rah peningkatan sahsiah saya. 5. 4–6 3. 7–8 Tandatangan Mentee ……………………………. JUMLAH ANALISIS TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. ** Sekolah LAMPIRAN 3A . ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya. Saya gembira mengikuti program mentor mentee. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 1–3 2.

Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 6. 2. Mentor menghargai saya. 4. 1. …………………………. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada saya. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan.. TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN (1-3) BERKESAN (4-6) SANGAT BERKESAN (7-8) Disahkan Oleh JUMLAH Disediakan Oleh : ……………………………. ANALISIS BI L. Saya gembira mengikuti program mentor mentee. 3. 8. 5. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah Pengetua / . Mentor dapat membentu ke arah peningkatan sahsiah saya. 1. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. 2. 7.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L.. 3.

Sekolah 1 ……………………………… JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 2 3 4 5 6 7 8 Kuran g Berke san ANALISIS Berke san Sanga t Berkes an .LAMPIRAN 3B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil .

Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. 2. 1. 4–6 3. 1–3 2. ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. JUMLAH “YA” ANALISIS TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK 7. 4. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 7–8 Tandatangan Mentor . 8. 3. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 6. 5.**PPD ke JPN LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… BI L.

Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif.. 3. 6. 2. 4. ANALISIS BI L. 7. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. Tarikh : ………………………. Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada mentee. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. ** Sekolah LAMPIRAN 4A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 1. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 1. 8. 5. TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN (1-3) JUMLAH .……………………………. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik.

. Sekolah 1 ……………………………… JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 2 3 4 5 6 7 8 Kuran g Berke san ANALISIS Berke san Sanga t Berkes an . …………………………. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah LAMPIRAN 4B Pengetua / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil . BERKESAN (4-6) SANGAT BERKESAN (7-8) Disahkan Oleh Disediakan Oleh : …………………………….. 3.2.

4 5. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Mentor Mentee. . 6.**PPD ke JPN LAMPIRAN 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bil . Item Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah ditubuhkan. Perlaksanaan program Mentor Mentee berpandukan modul yang diberi. 1. YA TIDAK 2. 3. Taklimat pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan program. Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

4–6 3. 8. 1. Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program mentor mentee. 1–3 2. Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang ditetapkan dengan maksima.7. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK T/Tangan Pemantau ……………………………. LAMPIRAN 5A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l. : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER Kurang Dilaksana kan Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Sederhana Baik .. JUMLAH ‘YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L. Tarikh : ……………………….

Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang telah disampaikan kepada semua guru 3. 1. BI ITEM YA L. Pengurusan sekolah dan guru member I penghargaan dan pengiktirafan kepada murid 6. Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang telah ditubuhkan 2. Pengurusan sekolah dan guru menyambut kehadiran murid di pintu sekolah 4.**PPD ke JPN LAMPIRAN 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH : …………………………………… DAERAH : …………………………………. Pengurusan sekolah dan guru mengiringi kepulangan murid dan kehadiran murid. Layanan guru adalah mesra semasa TIDAK .. 5.

4-6 3..7.. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN Kurang Dilasanakan Pelaksanaan Di Tahap Sederhana Dilaksanakan Dengan Baik Tarikh Tandatangan Dan Nama Pemantau ……………………………………………………. 1-3 2. ……………………………. LAMPIRAN 6A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l. 8 menyambut dan mengiringi murid pulang Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Guru Penyayang Penerimaan dan kerjasama guru terhadap Program Guru Penyayang adalah baik JUMLAH “YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L.. : MAC/JULAI/SETEMBER Kurang Dilasanak an Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Minima Baik . ……………………………………………………. 1.

**PPD ke JPN .