LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SOAL SELIDIK INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG Tingkatan/Tahun : ………………………. Jantina : ………………………. Kaum : ………………………. Sangat Tidak Ite Pernyataan Tidak Setuj m Setuju u (1) (2) 1. Saya sering diberi perhatian oleh guru 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Saya sering dilayan dengan baik oleh guru Salam/sapaan saya sering dijawab guru Saya selalu dipuji oleh guru Saya sering disapa oleh guru Pendapat saya sering didengar guru Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru Saya selalu menerima senyuman daripada guru Kejayaan saya dihargai oleh guru Saya suka cara guru mengajar Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid Saya sangat seronok semasa berada di sekolah

Setuju (3)

Sanga t Setuju (4)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN ANALISIS

Guru Bersikap Penyayang (4560)/Guru Sederhana Sikap Penyayang (30-44) /Guru Kurang Sikap Penyayang LAMPIRAN 1A(1)

** Sekolah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : ……………………………………………………….. ………………………………………………………..

KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L. PERKARA GURU PENYAYANG ( skor - 45-60 ) Jumlah Peratu s GURU KURANG GURU TIDAK PENYAYANG PENYAYANG ( skor - 30-44 ) Jumlah Peratus ( skor - 1-29 ) Jumlah Peratus

1.

Kajian pertama Kajian kedua Kajian ketiga Kajian keempat PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

2.

3.

4.

BIL . 1.

PROGRAM Mengalu-Alukan Pelajar Kehadiran

JUMLAH TERLIBAT

CATATAN

. Pernyataan SEKOLAH : DAERAH : Ite m JUMLAH KESELURUHAN SETIAP ITEM Sangat Tidak Setuju (1) Tidak Setuj u (2) Setuju (3) Sanga t Setuju (4) 1. 5. Saya sering diberi perhatian oleh guru Saya sering dilayan dengan baik oleh guru Salam/sapaan saya sering dijawab guru Saya selalu dipuji oleh guru Saya sering disapa oleh guru Pendapat saya sering didengar guru Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru 9.. 2.. 8. …………………………. 7.. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah ke PPD Pengetua / LAMPIRAN 1A(2) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN SETIAP ITEM INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG …………………………. 4. ………………………….. 3. 3. Program Mento-Mentee Memberi Penghargaan Kepada Pelajar Disahkan Oleh Disediakan Oleh : …………………………….2. 6.

30-44 ) Jumlah Peratus Jumlah Peratus GURU KURANG SIKAP PENYAYANG ( skor .10. …………………………. 12.. Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru Saya selalu menerima senyuman daripada guru Kejayaan saya dihargai oleh guru Saya suka cara guru mengajar Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid Saya sangat seronok semasa berada di sekolah Disahkan Oleh Disediakan Oleh : ……………………………. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar **sekolah ke PPD Pengetua / LAMPIRAN 1B LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L. SEKOLAH GURU BERSIKAP PENYAYANG ( skor .. 13. 14.1-29 ) . 15. 11.45-60 ) Jumlah Peratu s GURU SEDERHANA SIKAP PENYAYANG ( skor .

.Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ………………………. ………………………….. Pegawai HEM ** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(i) PPD KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .

** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(ii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .

Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.

Sekolah ITEM .**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iv) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 **PPD ke JPN LAMPIRAN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : …………………………………… …………………………………… .

Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting Budaya penyayang adalah amalan guru. 1. 2.Bi l. 6. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah YA TIDAK 4. 5. **sekolah LAMPIRAN 2A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH : …………………………………… . Murid mendapat layanan mesra. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. Item Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. 3.

. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah Disahkan Oleh 4.. Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK 1. 5. Murid mendapat layanan mesra. Disediakan Oleh : ……………………………. 3. …………………………. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / **sekolah ke PPD LAMPIRAN 2B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . 2. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang.. 6.DAERAH : Bi l. …………………………………. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting Budaya penyayang adalah amalan guru.

Pegawai HEM **PPD ke JPN PPD LAMPIRAN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) .. 1 2 3 4 5 6 Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ……………………….. ………………………….LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG DAERAH : …………………………………… **Kira “YA” sahaja Bil SEKOLAH ITEM .

1. 5. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. 8. 7. 4–6 3. 4. ** Sekolah LAMPIRAN 3A . Saya gembira mengikuti program mentor mentee. 2. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 7–8 Tandatangan Mentee ……………………………. 6. Tarikh : ……………………………. JUMLAH ANALISIS TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. Mentor dapat membentu kea rah peningkatan sahsiah saya. 1–3 2.SEKOLAH DAERAH : : ……………………………… ……………………………… BI L. Mentor menghargai saya. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. 3.

4. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. Saya gembira mengikuti program mentor mentee.. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. 3. ANALISIS BI L. 1. 6. 5. TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN (1-3) BERKESAN (4-6) SANGAT BERKESAN (7-8) Disahkan Oleh JUMLAH Disediakan Oleh : ……………………………. 8. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah Pengetua / . 2. 2. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada saya. Mentor menghargai saya.. …………………………. Mentor dapat membentu ke arah peningkatan sahsiah saya. 3. 1. 7.

Sekolah 1 ……………………………… JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 2 3 4 5 6 7 8 Kuran g Berke san ANALISIS Berke san Sanga t Berkes an .LAMPIRAN 3B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil .

8. 5. 1–3 2. 3. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 4–6 3. 6. JUMLAH “YA” ANALISIS TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK 7. ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. 4. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. 1. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. 7–8 Tandatangan Mentor .**PPD ke JPN LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… BI L. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 2. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah.

6. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 7. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 1. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 2. Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN (1-3) JUMLAH . ANALISIS BI L. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. 8. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. Tarikh : ………………………. 5. 3.……………………………. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. ** Sekolah LAMPIRAN 4A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L.. 1. 4.

.2. 3. Sekolah 1 ……………………………… JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 2 3 4 5 6 7 8 Kuran g Berke san ANALISIS Berke san Sanga t Berkes an . BERKESAN (4-6) SANGAT BERKESAN (7-8) Disahkan Oleh Disediakan Oleh : ……………………………. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah LAMPIRAN 4B Pengetua / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil . …………………………..

1. 3.**PPD ke JPN LAMPIRAN 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bil . 4 5. 6. YA TIDAK 2. Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan program. Item Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah ditubuhkan. . Taklimat pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Mentor Mentee. Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Perlaksanaan program Mentor Mentee berpandukan modul yang diberi.

4–6 3. LAMPIRAN 5A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l. Tarikh : ………………………. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK T/Tangan Pemantau ……………………………. Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program mentor mentee.7.. JUMLAH ‘YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L. 1. Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang ditetapkan dengan maksima. : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER Kurang Dilaksana kan Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Sederhana Baik . 1–3 2. 8.

Pengurusan sekolah dan guru member I penghargaan dan pengiktirafan kepada murid 6. Pengurusan sekolah dan guru menyambut kehadiran murid di pintu sekolah 4. Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang telah ditubuhkan 2.**PPD ke JPN LAMPIRAN 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH : …………………………………… DAERAH : …………………………………. Layanan guru adalah mesra semasa TIDAK . Pengurusan sekolah dan guru mengiringi kepulangan murid dan kehadiran murid. BI ITEM YA L.. 5. 1. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang telah disampaikan kepada semua guru 3.

8 menyambut dan mengiringi murid pulang Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Guru Penyayang Penerimaan dan kerjasama guru terhadap Program Guru Penyayang adalah baik JUMLAH “YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN Kurang Dilasanakan Pelaksanaan Di Tahap Sederhana Dilaksanakan Dengan Baik Tarikh Tandatangan Dan Nama Pemantau ……………………………………………………. ……………………………. 4-6 3. : MAC/JULAI/SETEMBER Kurang Dilasanak an Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Minima Baik . 1. 1-3 2.. ……………………………………………………... LAMPIRAN 6A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l.7.

**PPD ke JPN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful