LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SOAL SELIDIK INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG Tingkatan/Tahun : ………………………. Jantina : ………………………. Kaum : ………………………. Sangat Tidak Ite Pernyataan Tidak Setuj m Setuju u (1) (2) 1. Saya sering diberi perhatian oleh guru 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Saya sering dilayan dengan baik oleh guru Salam/sapaan saya sering dijawab guru Saya selalu dipuji oleh guru Saya sering disapa oleh guru Pendapat saya sering didengar guru Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru Saya selalu menerima senyuman daripada guru Kejayaan saya dihargai oleh guru Saya suka cara guru mengajar Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid Saya sangat seronok semasa berada di sekolah

Setuju (3)

Sanga t Setuju (4)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN ANALISIS

Guru Bersikap Penyayang (4560)/Guru Sederhana Sikap Penyayang (30-44) /Guru Kurang Sikap Penyayang LAMPIRAN 1A(1)

** Sekolah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : ……………………………………………………….. ………………………………………………………..

KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L. PERKARA GURU PENYAYANG ( skor - 45-60 ) Jumlah Peratu s GURU KURANG GURU TIDAK PENYAYANG PENYAYANG ( skor - 30-44 ) Jumlah Peratus ( skor - 1-29 ) Jumlah Peratus

1.

Kajian pertama Kajian kedua Kajian ketiga Kajian keempat PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

2.

3.

4.

BIL . 1.

PROGRAM Mengalu-Alukan Pelajar Kehadiran

JUMLAH TERLIBAT

CATATAN

7. …………………………. Saya sering diberi perhatian oleh guru Saya sering dilayan dengan baik oleh guru Salam/sapaan saya sering dijawab guru Saya selalu dipuji oleh guru Saya sering disapa oleh guru Pendapat saya sering didengar guru Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru 9. …………………………. . Pernyataan SEKOLAH : DAERAH : Ite m JUMLAH KESELURUHAN SETIAP ITEM Sangat Tidak Setuju (1) Tidak Setuj u (2) Setuju (3) Sanga t Setuju (4) 1. 3.. 5. 2. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah ke PPD Pengetua / LAMPIRAN 1A(2) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN SETIAP ITEM INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG …………………………. 4.2. 6.. 8. 3... Program Mento-Mentee Memberi Penghargaan Kepada Pelajar Disahkan Oleh Disediakan Oleh : …………………………….

10.30-44 ) Jumlah Peratus Jumlah Peratus GURU KURANG SIKAP PENYAYANG ( skor . SEKOLAH GURU BERSIKAP PENYAYANG ( skor . Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru Saya selalu menerima senyuman daripada guru Kejayaan saya dihargai oleh guru Saya suka cara guru mengajar Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid Saya sangat seronok semasa berada di sekolah Disahkan Oleh Disediakan Oleh : ……………………………. 13. 12. 15. 14. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar **sekolah ke PPD Pengetua / LAMPIRAN 1B LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L.45-60 ) Jumlah Peratu s GURU SEDERHANA SIKAP PENYAYANG ( skor ... 11.1-29 ) . ………………………….

Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ………………………... Pegawai HEM ** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(i) PPD KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 . ………………………….

** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(ii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .

**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 ITEM 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .

Sekolah ITEM .**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iv) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 **PPD ke JPN LAMPIRAN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : …………………………………… …………………………………… .

Murid mendapat layanan mesra. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting Budaya penyayang adalah amalan guru. **sekolah LAMPIRAN 2A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH : …………………………………… . 2. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah YA TIDAK 4. 5. 1. 6. Item Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang.Bi l. 3.

. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah Disahkan Oleh 4. Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting Budaya penyayang adalah amalan guru. 2. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / **sekolah ke PPD LAMPIRAN 2B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK 1. Murid mendapat layanan mesra.. …………………………………. Disediakan Oleh : ……………………………. 3. …………………………. 6. 5..DAERAH : Bi l.

Pegawai HEM **PPD ke JPN PPD LAMPIRAN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) .. ………………………….. 1 2 3 4 5 6 Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ……………………….LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG DAERAH : …………………………………… **Kira “YA” sahaja Bil SEKOLAH ITEM .

Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 6.SEKOLAH DAERAH : : ……………………………… ……………………………… BI L. 4–6 3. 7–8 Tandatangan Mentee ……………………………. Saya gembira mengikuti program mentor mentee. 7. Tarikh : ……………………………. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. 1–3 2. 8. ** Sekolah LAMPIRAN 3A . 4. Mentor dapat membentu kea rah peningkatan sahsiah saya. JUMLAH ANALISIS TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. 3. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya. Mentor menghargai saya. 2. 5. 1. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah.

Saya gembira mengikuti program mentor mentee. 3. 1. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada saya. Mentor dapat membentu ke arah peningkatan sahsiah saya. 4. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. …………………………. 7. 2.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L. ANALISIS BI L. 1.. 5.. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN (1-3) BERKESAN (4-6) SANGAT BERKESAN (7-8) Disahkan Oleh JUMLAH Disediakan Oleh : ……………………………. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah Pengetua / . 8. 2. 6. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 3. Mentor menghargai saya.

Sekolah 1 ……………………………… JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 2 3 4 5 6 7 8 Kuran g Berke san ANALISIS Berke san Sanga t Berkes an .LAMPIRAN 3B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil .

JUMLAH “YA” ANALISIS TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK 7. 7–8 Tandatangan Mentor . Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif.**PPD ke JPN LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… BI L. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. 1–3 2. 3. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 6. 5. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 8. 2. ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. 4. 1. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 4–6 3.

Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. Tarikh : ………………………. TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN (1-3) JUMLAH . ** Sekolah LAMPIRAN 4A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L. 7. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. ANALISIS BI L. 1. 1. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada mentee. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 6.……………………………. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. 5. 2. 3. 4.. 8.

2. Sekolah 1 ……………………………… JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 2 3 4 5 6 7 8 Kuran g Berke san ANALISIS Berke san Sanga t Berkes an . 3. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah LAMPIRAN 4B Pengetua / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil .. BERKESAN (4-6) SANGAT BERKESAN (7-8) Disahkan Oleh Disediakan Oleh : …………………………….. ………………………….

3. Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan program. Item Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah ditubuhkan. . Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Mentor Mentee. Perlaksanaan program Mentor Mentee berpandukan modul yang diberi. YA TIDAK 2. 4 5. Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Taklimat pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. 6.**PPD ke JPN LAMPIRAN 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bil . 1.

LAMPIRAN 5A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l. 4–6 3. Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang ditetapkan dengan maksima.. 8. Tarikh : ………………………. Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program mentor mentee. : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER Kurang Dilaksana kan Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Sederhana Baik . 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK T/Tangan Pemantau …………………………….7. 1–3 2. JUMLAH ‘YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L. 1.

Pengurusan sekolah dan guru mengiringi kepulangan murid dan kehadiran murid. 1. BI ITEM YA L.. Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang telah ditubuhkan 2. 5. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang telah disampaikan kepada semua guru 3. Pengurusan sekolah dan guru menyambut kehadiran murid di pintu sekolah 4. Pengurusan sekolah dan guru member I penghargaan dan pengiktirafan kepada murid 6. Layanan guru adalah mesra semasa TIDAK .**PPD ke JPN LAMPIRAN 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH : …………………………………… DAERAH : ………………………………….

. ……………………………………………………. 1-3 2.. LAMPIRAN 6A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l.. 1. 8 menyambut dan mengiringi murid pulang Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Guru Penyayang Penerimaan dan kerjasama guru terhadap Program Guru Penyayang adalah baik JUMLAH “YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN Kurang Dilasanakan Pelaksanaan Di Tahap Sederhana Dilaksanakan Dengan Baik Tarikh Tandatangan Dan Nama Pemantau …………………………………………………….7. 4-6 3. : MAC/JULAI/SETEMBER Kurang Dilasanak an Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Minima Baik . …………………………….

**PPD ke JPN .