Anda di halaman 1dari 27

Discovering Computers 2008

Fundamentals Fourth Edition

Hasil Pembelajaran
Menerangkan asas moral yang terdapat dalam agama Islam Menghuraikan ciri-ciri yang terdapat dalam agama Hindu.

Menjelaskan ciri-ciri yang terdapat dalam agama Kristian, Conficiusme, Buddha.


2

Agama Islam

Agama Islam
Para Rasul (utusan) dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk memikul tugas membawa akhlak yang mulia, memperbaiki dan mengajar umat manusia. Akhlak terpuji yang perlu diikuti oleh umat Islam adalah akhlak nabi Muhammad s.a.w. sebagai insan paling mulia.

Menurut hadith riwayat Bukhari Akhlak Rasulullah s.a.w. adalah al-Quran, seterusnya, menurut hadith riwayat Muslim Sesempurna iman seseorang mukmin adalah mereka yang paling bagus akhlaknya .

3 Dasar Agama Islam


(kepercayaan)

Akidah
Kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, nabinabi, kitab-kitab, hari kiamat dan qada qadar

Syariat
Hukum hakam jenayah, perkahwinan, ekonomi, ibadah, dan sebagainya.

(peribadi & moral)

(undang-undang)

Akhlak
Akhlak kepada Tuhan, sesama manusia dan alam & haiwan.

Prinsip Moral & Akhlak Dalam Islam


2 Sumber Utama Semua Aspek Seimbang
Al-Quran = kitab utama umat Islam Hadis = apa yang nabi suruh dan larang, dari segi perbuatan, percakapan dan persetujuan.

Merangkumi semua aspek kehidupan termasuk moral & akhlak dalam ekonomi, politik, kehakiman, rumahtangga, ibadah dan sebagainya.

Tidak berlebihan (ekstrem) dan tidak pula terlalu berkurang mementingkan kesederhanaan.

Contoh Moral & Akhlak


Menghormati ibu bapa. Melayani tetamu. Bantu rakan dalam kesusahan. Bersedekah. Tidak boros dan kedekut. Menyayangi suami/isteri.

10

Gambaran Pelukis Tentang Agama Hindu

11

Agama Hindu
Agama Hindu berdasarkan kepada kitab Veda yang mengandungi :Dasar-dasar ketuhanan & prinsip-prinsip etika WAJIB dipegang pengikutnya.

Sifat patuh dan disiplin dalam melaksanakan upacara keagamaan


Tanda-tanda kebaikan = kemerdekaan, kesihatan, kejayaan dan kebahagiaan.

Tanda-tanda kejahatan = perhambaan, sakit, fakir dan kecelakaan.


Prinsip etika = peraturan agama sebagai sumber segala kemuliaan akhlak manusia.

12

Etika bergantung kepada prinsip Brahma.

Brahma iaitu dasar kepada norma yang teratur dan bermatlamat

Brahma bermaksud keadilan, kebaikan, kesuvian, benar, sederhana dan suci.

Brahma ini menjadi kod etika merangkumi semua aspek kehidupan.

Brahma merupakan salah satu matlamat hidup

yang mesti diikuti berdasarkan kelas dan status seseorang.

13

14

Gambaran Pelukis Tentang Gambar Buddha

15

Agama Buddha
Pengajaran Buddha diasaskan oleh Siddarta Gautama Buddha. Ada (4) Kebenaran Mulia: hidup manusia penuh penderitaan
penderitaan dapat dihapuskan dengan mengamalkan Jalan Lapan Lapis Mulia.

manusia menderita kerana nafsu


manusia perlu menghapuskan nafsunya (mencapai nirvana)

16

Jalan Lapan Lapis Mulia


Pengetahuan Baik Perkataan Baik Pemikiran Baik Keinginan Baik Pertapaan Baik Kelakuan Baik

Kehidupan Baik

Penumpuan Baik
17

Kerangka Dasar Ajaran Buddha


Sradha (Keyakinan) Sila (Etika) Rituil (Bakhti)
Penganut Buddha harus memiliki keyakinan terhadap Tuhan, adanya para Buddha, kitab suci dan nirwana Sila atau budi pekerti manusia dititikberatkan supaya manusia boleh mencapai suatu kebijaksanaan yang sempurna.

Rasa hormat dan sujud kepada sesuatu yang harus dihormati.

18

Sila (etika)
Kesempurnaan ini dapat diperoleh dengan mengamalkan enam jalan sempurna, iaitu : 1. Pemberian dalam bentuk kebendaan dan moral, keseimbangan, 2. Keteguhan dan kebersihan perbuatan, 3. Perkataan dan pemikiran, 4. Pemikiran yang tenang dan seimbang, 5. Semangat yang berkobar-kobar dan penuh perjuangan untuk mencapai tujuan 6. Niat untuk mempersatukan pemikiran.
19

20

Agama Kristian

21

Agama Kristian
Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ iaitu kitab Injil. Ajaran agama Kristian menitikberatkan unsur kasih sayangdan belas kasihan antara sesama manusia. Ajaran asasnya ialah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri.

22

Old & New Testament


Old Testament (perjanjian lama) ada menyebutkan undangundang yang berupa The Ten Commandments yang diperkenankan Tuhan melalui para nabi bertujuan supaya manusia cara hidup yang baik, antaranya jangan berzina, menghormati kedua ibubapa, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Old Testament juga menekankankeadilan, kejujuran dan berbuat baik. Dalam New Testament prinsip etika turut ditekankan. Tujuan hidup bukan hanya untuk mengumpul kebendaan, kedudukan dan pangkat kerana itu tidak kekal.

23

24

25

Agama Confusionisme
Ajaran Confusinisme dibawa oleh Kung Fu Tse, seorang ahli falsafah China yang terkenal membawa nilai-nilai murni dalam ajarannya. Antara ajaran etika beliau ialah: Orang yang bijaksana mampu untuk mencapai kesempurnaan berbanding dengan orang biasa Kebijaksanaan boleh dicapai melalui proses berfikir, menaakul, menganalisis, meneliti dan belajar dan mencari kebenaran. Hanya kebenaran dapat menghasilkan etika yang baik. Mengasingkan diri dengan tujuan mengabdikan diri kepada Tuhan. Perbuatan mengasingkan diri untuk beribadat dianggap beretika. Sentiasa gemarkan majlis ilmu. Sentiasa menghadiri dan menganjurkan perbincangan yang berkaitan dengan ilmu secara terbuka. 26

27