Anda di halaman 1dari 45

KEMAHIRAN MENULIS

HAJAH AINAH BT JULHEE ketua Jabatan Pengajian Melayu

3.5 KEMAHIRAN MENULIS


PERINGKAT PERKEMBANGAN MENULIS: * PRATULISAN * TULISAN MEKANIS * PENULISAN MENTALIS/KREATIF

MASALAH, PUNCA DAN CARA MENGATASI MASALAH PENULISAN

TEKNIK MEMBINA ALAT BANTU MENGAJAR TULISAN

4.3 KEMAHIRAN MENULIS


KONSEP MENULIS TUJUAN MENULIS JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS SECARA PELAHIRAN MENTAL PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS PERINGKAT PRAMENULIS PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN KESALAHAN-KESALAHAN BIASA DALAM TULISAN

JENIS-JENIS PENULISAN TERKAWAL SEPARA TERKAWAL BERPANDU SEPARA BERPANDU BEBAS

BUKU RUJUKAN
Kamarudin Hj. Husin (1993) Perkaedahan mengajar bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. _________________________ (1988) Pedagogi bahasa. Kuala Lumpur: Longman.

KONSEP MENULIS
PROSES PENGHASILAN SIMBOL-SIMBOL GRAFIK YG.TERSUSUN BERDASARKAN PERTUTURAN YG. MEMBENTUK PERKATAAN DAN SETERUSNYA DISUSUN MENJADI AYAT-AYAT. AYAT-AYAT YG. DISUSUN ITU ADA KALANYA PANJANG DAN ADA KALANYA PENDEK BERDASARKAN BEBERAPA URUTAN YG. BERMAKNA YG. MEMBENTUK TEKS, NOTA, DRAF DAN BAHAN-BAHAN BERCETAK

DEFINISI TULISAN
Bahasa yg. bertulis dgn.lambang-lambang bunyi.Jika tulisan it dibunyikan semula ia dikatakan bahasa. Tulisan adalah alat utk. melahirkan fikiran dan perasaan. Ia merupakan bahasa yg. tersusun yg. berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat. Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya.

DEFINISI MENULIS
Tulisan berhubung rapat dgn. membaca. Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan dan begitulah juga disebaliknya. Pelajaran menulis dan membaca dilaksanakan serentak dan bukan sesuatu yg. terpisah sifatnya

MENDIRIKAN ASAS PERSEDIAAN PEPERIKSAAN


MENGEJA DGN. PANTAS & MENYUSUN AYAT DGN. BETUL & DIFAHAMI

MENAMBAH & MELUAS PENGTHN. BAHASA

TUJUAN MENULIS: SEMERTA

ULANGI PELAJARAN

MENYUBURKAN MINAT MENULIS

MELAHIRKAN FIKIRAN & PERASAAN

TUJUAN MENULIS : LANJUT

MELUASKAN PENGETAHUN. PENGALAMAN, PERHUBUNGAN & MATLAMAT MEL. PENULISAN

MEMBERI KEPUASAN JIWA DLM. PEMIKIRAN, PENGALAMAN & PERASAAN. CTH. PENULIS MENGGAMBARKAN SESUATU MEL. PENULISAN, MENDEDAH PERKARA SEMASA & MERAMAL

MENYEDIAKAN PENGETHN. UTK. MEMENUHI KEHENDAK & HASRAT MASYKT. UTK. DIRI & ORG. RAMAI

EJAAN : tiada kesilapan

4 PROSES
SISTEM GRAFIK (NOTATION) Boleh menulis huruf

BERHUBUNG KEMAHIRAN MENULIS

LATIHAN MENULIS AYAT-AYAT INDAH

MELAHIRKAN PENDAPAT

SISTEM GRAFIK MENGENAL & MEMBENTUK HURUF

JENIS PENULISAN YG. SESUAI MENGIKUT TUJUAN

PENGGUNAAN HURUF BESAR

MEKANIS

TANDA BACA PERENGGAN

MEMBUAT PERTIMBANGAN

EJAAN TEPAT/ KEMAHIRAN MENULIS BETUL

KELANCARAN KESESUAIAN

GAYA

TATABAHASA MORFOLOGI SINTAKSIS ISI

KEJITUAN KEASLIAN PENGEMBANGAN

JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENULIS

JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENULIS

KEMAHIRAN SECARA MEKANIS

KEMAHIRAN SECARA PELAHIRAN MENTAL

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS

DIKUASAI PD. PERINGKAT AWAL MURID-MURID SUPAYA MENGHASILKAN TULISAN YG. KEMAS DAN MUDAH DIBACA
Tulisan saya mudah dibaca.

Tulisan saya kemas dan cantik.

AKTIVITI-AKTIVITI SPTI. MEMBUAT CORAK, MENEKAP HURUF & LAIN-LAIN TUJUAN: MEMBERI LATIHAN ASAS YG. DIPERLUKAN, SUPAYA MEMBANTU MURID-MURID MENGUASAI KEMAHIRAN MENULIS SELANJUTNYA SPTI. MENULIS HURUF, MENULIS SUKU KATA, PERKATAAN, RANGKAI KATA DAN AYAT.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

3 ciri kemahiran menulis mekanis

2 JENIS: KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS DAN PELAHIRAN/MENTAL

MEKANIS: PERINGKAT AWAL : DAPAT MENGHASIL TULISAN YG. KEMAS & MUDAH DIBACA

ASPEK BERKAITAN KEMAHIRAN MENULIS

BERMAIN DGN. BENDA SPTI. PLASTISIN, MENYUSUN, MELATIH MENULIS UNSUR HURUF & PKTN.

LATIH/TUNJUK CARA MEMBENTUK HURUF, MENULIS PERKATAAN DAN AYAT-AYAT

MENULIS IKUT BENTUK BENTUK, SAIZ, TEGAK, CONDONG, JARAK YG. BETUL, KEMAS &BERSIH .

MENULIS CEPAT, JELAS, CANTIK & LLN

LATIHAN PERGERAKAN TANGAN, OTOT, JARI & MEMBENTUK GARISAN, BULATAN, SEGI, AWAN LLN.

TUNJUK CARA PERGERAKAN TANGAN, TULIS DI AWANGAN, DI PASIR, DI LANTAI, DI PAPAN TULIS

AKTIVITI/ LATIHAN MENULIS MEKANIS

BERMAIN DGN. BENDA SPTI. PLASTISIN, MENYUSUN, MELATIH MENULIS UNSUR HURUF & PKTN.

LATIH/TUNJUK CARA MEMBENTUK HURUF, MENULIS PERKATAAN DAN AYAT-AYAT

MENULIS IKUT BENTUK, SAIZ, TEGAK, CONDONG, JARAK YG. BETUL, KEMAS &BERSIH .

MENULIS CEPAT, JELAS, CANTIK & LLN

PERINGKAT MENULIS

1. PRAMENULIS (PERSEDIAAN)

1. MENDIRIKAN ASAS (MEKANIS)

abcde

1. PELAHIRAN /MENTAL/ KREATIF

Saya menulis karangan.

TEMPOH MASA MENYEDIAKAN AKTIVITI MENULIS SEBELUM DAPAT MENULIS HURUF-HURUF DGN.KEMAS & BETUL

PERINGKAT PRAMENULIS

LATIHAN OTOT-OTOT, TANGAN & JARI SERTA KORDINASI TANGAN & MATA

MEMBOLEHKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBENTUK LAMBANG-LAMBANG YG. KEMAS & JELAS

MELAKUKAN LATIHAN PERGERAKAN TANGAN

MENGUASAI GERAK TANGAN YG. BEBAS SUPAYA BOLEH MENULIS DGN. SELESA DAN SEMPURNA

LATIHAN PRAMENULIS
MELAKUKAN LATIHAN PERGERAKAN MATA

MELAKUKAN LATIHAN KORDINASI TANGAN & MATA

AKTIVITI LATIHAN PRAMENULIS


A. LATIHAN MENGIKUT GARISAN-GARISAN, RAJAH ATAU GAMBAR DARI KIRI KE KANAN LATIHAN MEWARNAKAN DARI KIRI KE KANAN ATAU DARI KANAN KE KIRI LATIHAN MEMBENTUK BULATAN DI UDARA, DI MEJA, DI LANTAI, DI ATAS PASIR, DI ATAS RUMPUT TANPA MENGGUNAKAN ALAT TULIS (BULATAN BESAR BULATAN KECIL) LATIHAN GERAK JARI DGN. MEMPERMAIN-MAINKAN JARI, MENEKANNEKANKAN JARI, MENGGOYANGKAN TANGAN, MERAMAS-RAMAS JARI DSB. LATIHAN MEMBENTUK GARISAN LURUS LATIHAN MEMBENTUK CORAK-CORAK CAMPURAN BULATAN DAN GARISAN LURUS DILAKUKAN SECARA BEBAS LATIHAN MELUKIS GAMBAR-GAMBAR YG. MENGANDUNGI GARISAN LURUS DAN BULAT (Rujuk buku Pedagogi Bahasa.1988: m.s. 180)

B. C.

D.

E. F.

D.

DILAKSANAKAN SETELAH MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMENULIS (BOLEH PEGANG PENSIL & DUDUK DGN. BETUL

PERINGKAT MENDIRIKAN ASAS (TULISAN MEKANIS)

LATIHAN MEMBENTUK LAMBANG-LAMBANG TULISAN

PERINGKAT AWAL: DICADANGKAN MEMBENTUK HURUF DI KERTAS KOSONG YG. TIADA GARISAN

MEMBENTUK HURUF PADA HALAMAN YG. BERGARIS- GARISAN LEBAR HINGGA LEMBARAN 1 GARIS
SEMUA AKTIVITI PERLU KAWALAN

AKTIVITI TULISAN MEKANIS (Rujuk buku Pedagogi Bahasa)

1. LATIHAN MEMBENTUK BULATAN DAN GARIS LURUS DLM. KEADAAN TERKAWAL.

2. LATIHAN MENULIS HURUF DI ATAS KERTAS BERGARIS DUA.

3. LATIHAN MENULIS HURUF DI ATAS KERTAS BERGARIS SATU.

4. LATIHAN MEMBENTUK LAMBANG TULISAN DGN. CARA YG. BETUL UTK. MENDAPAT KESERAGAMAN CARA MENULIS BAGI MENGHASILKAN TULISAN YG. SERAGAM DAN MUDAH DIBACA.

PENYAMPAIAN KEMAHIRAN
DIPERKENAL LAMBANG-LAMBANG HURUF DGN. MENGGUNAKAN GAMBAR

LATIHAN BEBAS UTK. MEMBETULKAN URAT-URAT DAGING KANAK-KANAK SEBELUM MENULIS HURUF
MENULIS DGN. MENGEJA DAN MENYEBUT NAMA-NAMA HURUF MULA DGN. KERTAS TIDAK BERGARIS & SETERUSNYA BUKU BERGARIS SETELAH DPT. MENGGUNAKAN ALAT-ALAT DGN. BAIK, BARULAH DILATIH MENGUNAKAN BUKU DAN ALAT-ALAT LAIN YG. SESUAI

AKTIVITI MENULIS MEKANIS/MENDIRIKAN ASAS

1. MENEKAP HURUF MENGIKUT URUTAN YG. DITETAPKAN

2. MENULIS HURUF MENGIKUT URUTAN YG. DITETAPKAN 3. MEMADAN DAN MENYALIN DUA SUKU KATA SUPAYA MENJADI PERKATAAN YG. BERMAKNA 4. MENULIS HURUF YG. TERTINGGAL DLM. RUANG ATAU PETAK YG. DIKOSONGKAN 5. MENYALIN PERKATAAN YG. MUDAH

6. MENYALIN AYAT-AYAT MUDAH DSB.

TERKAWAL BERPANDUKAN GAMBAR & PERKATAAN MENGISI TEMPAT KOSONG

MELENGKAPKAN AYAT-AYAT & PERENGGAN


MENGHASILKAN TULISAN TANPA PANDUAN

PERINGKAT MENULIS UTK. PELAHIRAN

AKTIVITI MENULIS UTK. PELAHIRAN/KREATIF


Mengisi silang kata Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkap ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Menulis ayat yang lengkap dgn. perkataan diberi Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yg.disediakan Menulis jawapan kefahaman Menulis rencana drpd. bahan yg. diperlihatkan Menulis karangan tajuk yg. dsediakan dan sebagainya

TUGASAN
1. MENULIS HURUF CAP/TERPISAH/MANUSKRIP/SATUSATU BUJANG: HURUF BESAR DAN KECIL 2. MENYEDIAKAN AKTIVITI MENULIS UTK. PELAHIRAN/MENTALIS (i x)

JENIS-JENIS TULISAN TULISAN HURUF CAP: A a B b

TULISAN SAMBUNG: Ayam emas. KELEBIHAN lebih cepat dapat dituliskan keindividualan dalam tulisan mudah dapat dilihat biasanya digunakan dalam surat-menyurat

KELEBIHAN mudah dibaca mudah dipelajari dapat mengurang *kepenatan fizikal dan penglihatan mudah dituliskan memudahkan kanakkanak membaca bahan cetak

BANDING BEZA TULISAN HURUF CAP DAN HURUF BERSAMBUNG


PERSAMAAN: 1. Sejenis tulisan dlm. sistem pendidikan 2. Simbol-simbol grafik yg. disusun berdasarkan pertuturan yg.membentuk perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat 3. Lakaran yg. boleh menyampai mesej/maklumat/peringatan PERBEZAAN

HURUF CAP 1 Ditulis secara terpisah 2. Ditulis dengan garisan lurus dan membulat 3. Ditulis menegak 4. Huruf kecil dan besar lebih kurang sama bentuknya

HURUF SAMBUNG 1. Tulisan secara berangkai 2. Menyerong dan pantas 3. Ditulis menyerong dari kanan ke kiri 4. Huruf besar dan huruf kecil agak berbeza bentuknya

KESALAHAN BIASA DLM. TULISAN


1. BENTUK HURUF BURUK, TIDAK SAMA BESAR ATAU KECILNYA 2. JARAK HURUF ATAU PERKATAAN TIDAK SEIMBANG, BEGITU JUGA DGN. KEDUDUKANNYA, TEGAK DAN CONDONGNYA 3. TULISAN KOTOR KERANA BANYAK MENGGUNAKAN GETAH PEMADAM

PENGGGUNAAN PERKATAAN INGGERIS W/P ADA PERKATAAN MELAYU YG. SESUAI & TEPAT

GAYA PENULISAN DAN EKSPRESI YG. LEMAH KERANA PENGUASAAN BAHASA RENDAH /PERBENDAHARAAN KATA LEMAH

EJAAN YG. SALAH

AYAT TERLALU PANJANG


PENGUASAAN & PENGGUNAAN TANDA BACAAN RENDAH

EJAAN YG. SALAH


LENGGOK ATAU SUSUK AYAT YG. KEINGGERISAN, KECINAAN DSB. TIDAK CEKAP MENGGUNAKAN KATA HUBUNG SEC. BERKESAN UTK, MENGHUBUNGKAN IDEA, AYAT, PERENGGAN

KELEMAHAN BAHASA DALAM KEMAHIRAN MENULIS

STRUKTUR AYAT TIDAK KEMAS DAN TIDAK GRAMATIS AYAT TERGANTUNG

PENGGUNAAN BUNGA BAHASA YG. BERLEBIHAN

PENGGUNAAN /PEMILIHAN ISTILAH/PERKATAAN YG. TIDAK TERHAD /KURANG TEPAT/KURANG SESUAI

AYAT KABUR MAKSUDNYA

pergerakan harus sama


KESERAGAMAN tetap & menggunakan lengan bentuk huruf seragam cara yg. betul

PERGERAKAN YG. TETAP

KEMAHIRAN DLM. TULISAN: JENIS

PERSAMBUNGAN

perkataan-perkataan ditulis sbgi. satu kesatuan

perkataan ditulis sbgi. satu unit

IRAMA

perktaan-perkataan ditulis sbgi. kesatuan

JENIS-JENIS KEMAHIRAN YG. DIPERLUKAN DALAM TULISAN MEKANIS

Men u lis merupakan pr oses Penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun ber
dasarkan pertuturan yang me m bentuk perkataan dan seterusny disusunmenjadi

ayat-ayat. Ayat-ayat disusun itu adakalanya panjang dan Adakalanya pe

nd ek

berdasarkan beberapa urutan y ang bermakna yang Membentuk teks nota draf dan bahan-bahan bercetak. Pendapat-pendapat terdahulu mengatakan

bahawa menulis adalah satu bentuk lakaran yang

boleh menyampaikan mesej,

maklumat ataupun peringatan.

CARA MENGATASI KESALAHAN BIASA DALAM TULISAN

Beri/Buat latihan secukupnya dalam peringkat permulaan (pramenulis) dan peringkat mendirikan asas Berilah penerangan dan cth.-cth. yg. betul dan sesuai supaya dpt. diikuti olh. kanak-kanak dgn. mudah. Tulisan guru sama ada tulisan cth. utk. disalin olh, murid & dsb. hendaklah dibuat dgn. baik dan betul Sediakan kad-kad tulisan utk. melatih kanak-kanak menulis dgn, sempurna

Jangan galakkan mereka menggunakan getah pemadam terlalu kerap kerana boleh menggotorkan tulisan
Banyakkan latihan dan berikan bantuan perseorangan

CARA MENGATASI KESALAHAN BIASA DALAM TULISAN

Drpd. segi kedudukannya dan cara menulis: Tunjukkan gaya duduk, cara memegang alat tulis, , letak buku & lln. dgn. betul Kedudukan bangku, meja, kerusi dan sebagainya biarlah selesa Pada masa menulis. biarlah kedua-dua tangan terletak di atas meja, tangan kiri meyokong badan Jarak antara mata dan buku ialah lebih kurang 8 10 inci
Jangan memegang pen atau pensel terlalu kuat. Condong pen 45

djh. Alat tulis mestilah dipegang dgn. jari telunjuk dan ibu jari hantu

Jangan duduk membongkok ketika menulis

KEMAHIRAN MENULIS UTK. PELAHIRAN (MENTAL)

DILAKSANAKAN SETELAH KANAK-KANAK DPT. MENGUASAI TULISAN MEKANIS

LATIHAN MENTAL YG. BLH, DIJALANKAN UTK. MENDAPAT KEMAHIRAN MENULIS UTK. PELAHIRAN IALAH:

LATIHAN PERNYATAAN FIKIRAN ATAU PENDAPAT

LATIHAN PERNYATAAN PERASAAN

LATIHAN PERNYATAAN KEHENDAK

LATIHAN MENGELUARKAN PENDAPAT YG.ASLI

PERINGKAT MENGAJAR MENULIS MENTAL (W.M. Rivers: 5 peringkat)

RENDAH

menyalin & meniru (copying) menghasilkan semula (reproduction) menggabung (recombination) penulisan berpandu

SEDERHANA

TINGGI

penulisan bebas

PERINGKAT MENULIS MENTAL/KREATIF


MENYALIN & MENIRU BAHAN DIBERI & DISALIN (SELEPAS KARANGAN LISAN/PERBINCANGAN (seni kata lagu, resipi masakan, sajak, arahan dll.) BAHAN MENARIK MINAT & BERMAKNA

MENGHASILKAN SEMULA

MENGHASIL SEMULA TANPA TULISAN CTH. SLPS. BAHAN DIBERI / DIHAFAZ / DIPERDENGARKAN

MENGGABUNGKAN

BAHAN-BAHAN YG. TELAH DIPELAJARI DITULIS SEMULA DGN. MELAKUKAN UBAH SUAI (spti. latihan menggantikan perkataan, frasa, perkataan & frasa, transformasi ayat, menggabungkan ayat, menjawab soalan yg. berbentuk perenggan & latihan menulis semula cerita yg. diperdengarkan dgn, sedikit ubah suai.

PERINGKAT MENULIS MENTAL

PENULISAN BERPANDU

* DIBERI SEDIKIT KEBEBASAN UTK. MEMILIH UNIT LEKSIKAL & BENTUK AYAT TTPI. BAHAN DAN ISI DIKAWAL (spti. menyudahkan cerita, diberikan perengganperenggan, ayat-ayat mudah dan latihan menulis semula memperluaskan ayat-ayat tsbt. (individu)

PENULISAN BEBAS

* MEMILIH PERKARA DGN. MENCIPTA AYAT-AYAT SENDIRI BAGI MELAHIRKAN PENDAPAT SENDIRI. HASIL KERJA PANJANG & HASIL KARANGAN LEBIH KOMPLEKS (spti. kemahiran gaya drpd. kemahiran mengorganisasi penulisan susunan ikut kronologi, fakta sebab-akibat dan penerangan ttg. sesuatu)

MASALAH PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS (APA)

PUNCA (KENAPA)

CARA MENGATASI (BAGAIMANA)

SENARAIKAN CONTOH MASALAH PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS DALAM KALANGAN MURID ANDA.

KONSEP KEMAHIRAN MENGEJA::


_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

NYATAKAN 6 TUJUAN MENGAJAR KEMAHIRAN MENGAJAR.

SENARAIKAN 6 AKTIVITI EJAAN

kONSEP RENCANA / IMLAK _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________


NYATAKAN 3 AKTIVITI RENCANA/IMLAK 1