Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

Matapelajaran Tarikh Masa Tahun Bil Murid Tema Tajuk Nilai Murni : Bahasa Melayu : 28 Nov 2011 : 9.00 am 10.00 am (60minit) : 6 Amanah : 35 orang : Sejarah : Kembara Sejarah : i. Bekerjasama ii. Hormat-menghormati iii. Patriotisme

i. ii. iii.

Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat; Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks . Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan Fokus Utama : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.. Aras 3 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. Fokus Sampingan : 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Aras 3 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat , indah dan menarik. Kemahiran Bernilai Tambah : kemahiran Berfikir :i .Merumus ii. Mengenal pasti idea utama Membanding beza Kecerdasan Pelbagai i. Interpersonal ii. Verbal-linguistik kaedah penggabungjalinan dan teknik perbincangan Tatabahasa : Kata penguat belakang, kata penguat hadapan BBM : Teks, Video,Lembaran Kerja

i.

ii.

Pengetahuan Sedia Ada : i.Murid pernah mendengar cerita tentang SejarahMelaka dan Laksamana Cheng Ho ii/Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun.

Langkah Set induksi 8 minit

Langkah 1 15 minit

Langkah 2 15 minit

Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Catatan 1. Guru berbual-bual 1.1 guru bertanya murid samaada Tayangan video dengan murid tentang mereka pernah mendengar sejarah menggunakan perlabuhan negeri Melaka Melaka ataupun tidak. Notebook dan sebagai perlabuhan 1.2 guru menceritakan tentaang LCD interpot. keagungan dan kemasyuran Melaka Nilai : 2. Guru pada suatu ketika dahulu. Patriotisme Mempertontonkan Video 1.3 guru menceritakan lambakan gambaran perlabuhan pedagang dari Negara asing dan negeri Melaka. bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca -china -portugis -Arab 1.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang - Laksamana Cheng Ho 1. Guru menggunakan 1.1 guru meminta seorang demi Buku teks bahasa teks dalam buku teks seorang murid membaca kuat teks melayu tahun 6 Bahasa Melayu tahun 6 dan guru membetulkan kesalahan Kertas mahjung halaman 128 dalam pembacaan murid. Kemahiran 2. Murid menjawab 1.2 Guru meminta semua murid Ganerik: secara lisan membaca teks secara bersama-sama. Kemahiran 1.3 guru meminta murid Berfikir menjelaskan apa yang mereka teknik fahami melalui teks yang dibaca. perbincangan 1.4 guru menjelaskan bahawa kata Nilai : Hormatpenguat hadapan dan penguat menghormati belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat. -sangat -amat -lah 1.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan. 1. Murid secara 1.1 guru membahagikan murid teknik berkumpulan kepada 5 kumpulan. Guru memberi perbincangan menyenaraikan kertas mahjung kepada setiap Nilai: perwatakan laksamana kumpulan. bekerjasama Cheng Ho dan 1.2 Setiap kumpulan hendaklah menyatakan pengajaran menyenaraikan perwatakan yang terdapat dalam teks Laksamana Cheng Ho, nilai yang

tersebut. 2.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho

Langkah 3 15 minit

1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksamana Cheng Ho

Penutup 7 minit

1. ulasan guru

bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka. 1.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks 1.4 Guru meminta wakil kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas 1.1 Guru meminta pelajar dalam BBM: kumpulan yang sama menghasilkan Kertas warna 3 rangkap pantun bertemakan Pensel warna laksamana cheng ho di atas kertas Nilai: warna yang disediakan. Kerjasama 1.2 Pantun hendaklah ditulis dengan menggunakan tulisan berangkai 1.3 Guru menyatakan kumpulan yang Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya. 1.1 guru mengulas semula tajuk Kaedah pejaran pada hari ini dan pengukuhan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa. 1.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan muridmurid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi. 1.3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama. 1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada.