Anda di halaman 1dari 16

SITI HAJAR BINTI SHAMSUL KAMAR (CD110079) PRAGASH A/L GANESON (CD110160) SITI AMINAH BINTI NORDIN (CD110195)

NURSYAHBANI BINTI EVI SUKARDI (CD110119) MOHD NAIM BIN MOHAMAD NOR SING

Berikutan dengan perbalahan di antara tanah Melayu dengan Indonesia dan Filipina, satu sidang kemuncak diadakan di Manila dari 30 Julai hingga 5 Ogos 1963 antara Presiden Sukarno, Presiden Macapagal dan Tunku Abdul Rahman.

Bersetuju untuk mengadakan kerjasama antara ketiga-tiga negara melalui satu pertubuhan kerjasama serantau.

Gabungan ini dikenali sebagai MAPHILINDO iaitu singkatan bagi Malaysia, Philippines dan Indonesia.

14 September 1962, mesyuarat telah diadakan di Pejabat Luar British untuk membincangkan taktik yang perlu diambil bagi menangani tuntutan kerajaan Filipina ke atas Borneo Utara.

Mesyuarat yang diipengerusi oleh Sir Arthur Snelling, Timbalan Setiausaha Bawah Negara turut disertai oleh 4 orang pegawai kanan Pejabat Komanwell termasuk wakil kerajaan Tanah Melayu di London.

Oleh itu, rundingan telah diadakan di London pada 28 Januari 1963 hingga 1 Februari 1963. Perwakilan Filipina diketuai oleh Timbalan President Filipina, Emmual Pele

Malaysia telah mengambil langkah rundingan dengan Filipina dan Indonesia. Rundingan ini akhirnya membawa kepada penubuhan MAPHILINDO.

Ketiga tiga negara ini telah mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan persekutuan Malaysia.

PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh Lawrence V. Michael More untuk meninjau rakyat di kedua dua negeri berkenaan. Hasilnya, majoriti rakyat di kedua dua negeri bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia.
Sungguhpun begitu, Indonesia dan Filipina masih kurang berpuas hati dengan siasatan PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia. Persengkataan yang berterusan ini menyebabkan MAPHILINDO telah tidak berperanan lagi.