Anda di halaman 1dari 3

TAJUK: 7.2 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA TEMA/TAJUK: 7.

.2 Bab 3 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan; Calon hendakalah menjawab berdaraskan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami cara-cara kedatangan pengaruh agama Hindu Buddha dalam Kerajaan Awal Perincian 1. Pengenalan Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara 2. Aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha di Asia Tenggara 30 Markah i Sistem pemerintahan (20M) ii Bahasa (10M) Markah Penuh 5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami aspekaspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Menganalisis pengaruh HinduBuddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur

3. pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha 4. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara. 5. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. 10 Markah 15 Markah 15 Markah

Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara.

Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.

Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

6. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan. 7. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

10 Markah

Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat

10 Markah

keterbukaan masyarakat Malaysia

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan

Anda mungkin juga menyukai