Anda di halaman 1dari 21

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah ini.

1.

Sungai Mawar bermula dari kawasan yang terletak di segi empat grid A.
22 37

C.
22

36

36 23 37

35 23 33

B.
23

D.
28

36 24

32 29

2.

Apakah kedudukan simpang jalan raya Pekan Jaya? A. B. C. D. RG 234335 RG 254328 RG 267366 RG 283344 1

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 3 berdasarkan segi empat grid di bawah ini.


36

27

35 28

3.

Apakah ciri budaya yang terdapat di segi empat grid di atas? I. II. III. IV. A. B. C. D. Rumput Kuari Jalan raya Petempatan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

4.

Kirakan luas kawasan sawah padi di tenggara peta. A. B. C. D. 20 km persegi 18 km persegi 16 km persegi 12 km persegi

5.

Ukur bearing sudutan Bukit Tinggi dari Pekan Jaya. A. B. C. D. Pertanian Perikanan Peternakan Perlombongan

6.

Apakah jenis pekerjaan yang dilakukan di RG 279356? A. B. C. D. Pertanian Perikanan Peternakan Perlombongan

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 7 hingga soalan 12 berdasarkan peta topo di bawah ini.


X

7.

Berapakah ketinggian garisan kontur S? A. B. C. D. 40 meter 60 meter 80 meter 100 meter

8.

Puncak tertinggi dalam peta terletak pada rujukan grid A. B. C. D. 242182 257198 260167 287187

19

Soalan 9 berdasarkan segi empat grid di bawah ini. 3


28 18 29

GEOGRAFI TINGKATAN 3

9.

Apakah jenis simbol yang digunakan bagi menunjukkan ketinggian dalam segi empat grid di atas? A. B. C. D. Batu aras Tanda tinggi Tanda aras Stesen trigonometri

10.

Garisan AB mungkin sekali menunjukkan A. B. C. D. Cerun curam Cerun landai Cerun sekata Cerun bertangga

11.

Bentuk muka bumi X mungkin sekali A. B. C. D. Dataran tinggi Tebing tinggi Kol Pelana

12.

Berapakah ketinggian kemuncak di segi empat grid 2818? A. B. C. D. 64 meter 75 meter 87 meter 92 meter

Soalan 13 hingga soalan 18 berdasarkan peta topo di bawah ini. 4

GEOGRAFI TINGKATAN 3

13.

Sungai Juru mengalir ke arah A. B. C. D. Barat Tenggara Timur laut Barat daya

14.

Bearing jambatan Y (RG 302173) dari Bt. Tinggi (RG 280171) ialah A. B. C. D. 53 85 267 307

GEOGRAFI TINGKATAN 3

15.

Berapakah bearing jambatan X (RG 323190) dari Bt. Tinggi (RG280171)? A. B. C. D. 67 187 231 274

16.

Sela kontur peta ialah A. B. C. D. 10 meter 20 meter 50 meter 100 meter

17.

Jarak jalan raya di timur peta ialah A. B. C. D. 9.0 km 10.2 km 11.5 km 12.9 km

18.

Apakah bearing sukuan jambatan Y (RG 302173) dari Bt. Tinggi (RG280171)? A. B. C. D. U 85 T U 15 B S 45 T S 85 B

Soalan 19 hingga soalan 20 berdasarkan rajah di bawah ini.


0 1 2 km

19.

Rajah di atas menunjukkan skala A. B. C. D. 1 cm mewakili 0.5 km 1 cm mewakili 5 km 1 cm mewakili 50 meter 1 cm mewakili 50 km

GEOGRAFI TINGKATAN 3

20.

Skala pecahan wakilan manakah yang mewakili skala lurus di atas? A. B. C. D. 1 : 500 1 : 5000 1 : 50 000 1 : 500 000

Soalan 21 hingga soalan 26 berdasarkan peta di bawah ini.

21.

Jarak Sg. Kasong dalam peta ialah ... A. B. C. D. 8.5 km 9.7 km 10.6 km 13.5 km 7

GEOGRAFI TINGKATAN 3

22.

Jarak jalan raya dari Simpang Kg. Lubuk (RG 422583) ke hujung jalan raya (RG 416600) ialah A. B. C. D. 2.5 km 3.5 km 4.3 km 5.8 km

23.

Berapakah keluasan paya dalam peta? A. B. C. D. 4 km persegi 6 km persegi 8 km persegi 10 km persegi

24.

Kegiatan ekonomi utama peta di atas ialah A. B. C. D. Pembalakan Pertanian Perikanan Pelancongan

25.

Hutan Simpan Meru di barat laut peta meliputi kawasan seluas A. B. C. D. 4.75 km persegi 14 km persegi 19 km persegi 25 km persegi

1 cm mewakili 2 km
26. Berapakah keluasan kawasan paya di tenggara peta? A. B. C. D. 8 km persegi 16 km persegi 24 km persegi 32 km persegi

GEOGRAFI TINGKATAN 3

27. Data hujan tahunan boleh dipersembahkan dalam bentuk ... A. B. C. D. Graf bar mudah Graf bar majmuk Graf garisan mudah Graf garisan berganda

Soalan 28 dan soalan 29 berdasarkan jadual di bawah ini.

28. Data dalam jadual sesuai sekali dipersembahkan dalam bentuk... A. B. C. D. Graf gabungan Graf majmuk Graf bar mudah Graf bar garisan

29. Julat suhu Bandar X ialah... A. B. C. D. 14C 16C 21C 28C

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 30 dan soalan 31 berdasarkan graf di bawah ini.

30. Pada tahun bilakah import kurang daripada RM6000 juta? I. II. III. IV. A. B. C. D. 2000 2001 2002 2003 I dan II II dan III III dan IV I dan IV

31. Perbezaan antara jumlah import dan eksport paling banyak pada tahun... A. B. C. D. 2000 2001 2002 2003

10

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 31 hingga soalan 36 berdasarkan peta di bawah ini.

32. Cerun XY merupakan cerun... A. B. C. D. Curam Sekata Landai Bertangga

11

GEOGRAFI TINGKATAN 3

33. Ciri fizikal P terbentuk akibat... A B C D Agen Ombak Ombak Sungai Sungai Tindakan Hakisan Pemendapan Hakisan Pemendapan

34. Bearing Bt. Asap (RG 261539) dari jambatan (RG 295547) ialah... A. B. C. D. U24T U76T S24B S76B

35. Berapakah keluasan kawasan paya yang terdapat dalam peta di sebelah? A. B. C. D. 6 km persegi 10 km persegi 18 km persegi 24 km persegi

36. Tanah tinggi yang terdapat di bahagian barat laut peta menganjur dari... A. B. C. D. Utara ke selatan Barat ke timur Barat laut ke tenggara Timur laut ke barat daya

37. Antara yang berikut, penyataan manakah yang berkaitan dengan peta? I. II. III. IV. A. B. C. D. Padi merupakan tanaman utama Sawah padi terdapat kemudahan pengairan Kelapa ditanam secara estet Pola petempatan Kg. Sawah jenis berjajar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 33 hingga soalan 38 berdasarkan peta di bawah ini.

12

GEOGRAFI TINGKATAN 3

38. Ketinggian garisan kontur X ialah... A. B. C. D. 20 meter 40 meter 60 meter 80 meter

13

GEOGRAFI TINGKATAN 3

39. Sungai yang mengalir ke arah timur laut ialah yang bertanda... A. B. C. D. I II III IV

40. Mengapakah terdapat perbezaan tanaman antara kiri dan kanan Kg. Hilir? A. B. C. D. Kesuburan tanih Kemudahan pengairan Jumlah penduduk Kesesuaian bentuk muka bumi

Soalan 38 berdasarkan segi empat grid di bawah ini.


17

37

16 38

41. Apakah kepentingan kawasan segi empat grid di atas? I. II. III. IV. Habitat hidupan laut Sumber arang batu Menghalang hakisan ombak Menjadi kawasan tadahan hujan

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 42. Antara yang berikut, manakah aktiviti yang dijalankan oleh penduduk Kg. Raja? I. II. III. IV. Menanam padi Menangkap ikan Menebang pokok bakau Memproses kelapa kering

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 14

GEOGRAFI TINGKATAN 3

43. Dalam segi empat grid manakah terdapatnya kedua-dua petempatan berjajar dan berselerak? A.
18

C.

16

38

17 39

42

15 43

B.

17

D.

20

40

16 41

42

19 43

15

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 39 hingga soalan 44 berdasarkan

44. Bearing sukuan masjid di Kg. Aman (RG 352641) dari Puncak Bukit Indah (RG 310619) ialah A. B. C. D. U10T U61T T 80U T 86U

16

GEOGRAFI TINGKATAN 3

45. Anda sedang memerhatikan keindahan Kg. Setia dari puncak Bukit Indah. Ke arah manakah pandangan anda? A. B. C. D. Timur Tenggara Barat daya Timur laut

46. Sekiranya aliran Sungai Buloh bersambung di kawasan bertanda X, liku yang terpotong membentuk A. B. C. D. Delta Jeram Tasik Tasik ladam

47. Antara yang berikut, manakah kawasan dalam segi empat grid yang sesuai dijadikan kawasan tadahan air? I.
61

C.

65

60 35

37

64 30

32

II.

62

D.
32

66

60 30

65 35

37

17

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 43 berdasarkan rajah di bawah ini.


61 Kg. Setia 60 31 Kg. Mesra 60 31 61

32

32

48. Antara yang berikut, pernyataan manakah benar tentang kawasan berlorek dalam rajah di atas? I. Pola petempatan berjajar II. Pembalakan dijalankan sebagai kerja sambilan III. Penduduk terlibat dalam aktiviti penanaman padi IV. Penanaman getah diusahakan secara kebun kecil A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

49. Antara yang berikut, manakah benar tentang ciri-ciri yang terdapat dalam peta topografi di atas? I. II. III. IV. Sungai Buloh mengalir ke arah Barat Daya Jalan raya dibina melalui kawasan tanah tinggi Penanaman padi dijalankan di kawasan Timur Laut Pekan Rambai berperanan sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

18

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Soalan 45 hingga soalan 50 berdasarkan peta di bawah ini.

50. Berapakah panjang jalan kereta api dalam peta di atas? A. B. C. D. 4.5 km 5.7 km 10.2 km 12.5 km

19

GEOGRAFI TINGKATAN 3

51. Apakah hasil utama yang diangkut menggunakan jalan kereta api? A. B. C. D. Padi Getah Kayu balak Bijih timah

52. Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar? I II III IV A. B. C. D. Ciri Budaya Kuil Masjid Jambatan Saluran paip I dan II II dan III III dan IV I dan IV Segi empat grid 5169 5566 5267 5168

53. Antara yang berikut, segi empat grid manakah yang terdapat pola petempatan berkelompok I.
68

III.

70

67 51

52

69 55

56

II.

70

IV.

68

69 51

52

67 55

56

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 54. Jika anda berjalan kaki merentasi dari Hutan Simpan Bt. Rimba (RG 495665) ke Kg. Tiung (RG 512681), kawasan-kawasan yang akan anda lalui secara berturutan ialah A. Hutan, sungai, bekas lombong 20

GEOGRAFI TINGKATAN 3

B. C. D.

Hutan, lombong bijih timah, bekas lombong Hutan, kawasan rumput, lombong bijih timah Bijih timah

55. Antara yang berikut, pernyataan manakah benar tentang peta di atas? I. II. III. IV. Getah ditanam di cerun bukit landai Penanaman padi dapat dijalankan dua kali setahun Kebanyakan pekerja Ladang Bayan beragama Hindu Kegiatan pembalakan dijalankan secara besar-besaran

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

---------------------------------- KERTAS SOALAN TAMAT ----------------------------------

21