Anda di halaman 1dari 24

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)


BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1


BAND 1
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.


1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin


dalam reka bentuk.
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .

B1D2E3
Menyatakan pernyataan masalah
yang hendak diselesaikan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak


diselesaikan.
Masalah yang saya hadapi ialah
.........................................

B1D3E1
Menyatakan tiga sumber elektrik
dan tiga jenis wayar.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

A.
1.
2.
3.

Nyatakan tiga sumber elektrik.


.
.
.

B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.


1. ..
2. ..
3. ..
B1D4E1
Menyatakan dua sistem bekalan
air di rumah dan tiga jenis paip.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

A. Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.


1. ................................................................
2. ................................................................
B.
1.
2.
3.

Nyatakan tiga jenis paip.


................................................................
................................................................
................................................................

B1D5E1

Menyatakan tiga jenis mesin jahit.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan tiga jenis mesin jahit.


1. .
2. .
3. .

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan dua jenis keratan batang.


1. ...............................................................
2. ...............................................................

B1D6E1
Menyatakan dua jenis keratan
batang.

B1D7E1
Menyatakan empat alat
pembayaran masa kini.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan empat alat pembayaran masa kini.


1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................

B1D7E2
Menyatakan tiga bidang
perniagaan perkhidmatan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan tiga bidang perniagaan perkhidmatan.


1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................

B1D7E3
Menyatakan empat jenis milikan
perniagaan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan empat jenis milikan perniagaan.


1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................

B1D7E4
Menyatakan lima faktor yang
mempengaruhi perniagaan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor yang mempengaruhi


perniagaan.
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................

B1D8E1
Menyatakan dua dokumen dalam
penubuhan perniagaan kecil.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan dua dokumen dalam penubuhan


perniagaan kecil.
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan langkah menubuhkan perniagaan kecil.

B1D9E1

Menyatakan lapan jenis dokumen


dalam perniagaan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lapan dokumen perniagaan.


1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................
6. ...................................................................
7. ...................................................................
8. ...................................................................

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan dua syarat masa serahan.


1. ........................................................................
2. ........................................................................

B1D8E2
Menyatakan empat langkah
menubuhkan perniagaan kecil.

B1D9E2
Menyatakan dua syarat masa
serahan.

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1


BAND 2
EVIDENCE (MURID)
B2D1E1
Menerangkan amalan 4M.

EVIDENCE (BAHAN)

Kertas jawapan

CONTOH INSTRUMEN

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

ITEM CONTOH
Terangkan amalan 4M.
Amalan 4M
Membersih

Penerangan

Menyusun atur
Menilai
Mendisiplin
B2D2E1
Menerangkan proses kemasan
menggunakan syelek.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Susun mengikut urutan proses kemasan


menggunakan syelek.
1.
2.
3. ...
4.

B2D3E1
Menerangkan fungsi tiga alatan
tangan termasuk pena ujian.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan fungsi alat tangan berikut.


Alatan tangan

Penerangan

B2D4E1
Menerangkan fungsi tiga paip
yang disambung ke tangki
simpanan air.

B2D4E2
Menerangkan fungsi enam jenis
penyambung paip.

B2D5E1
Menerangkan fungsi enam
bahagian mesin jahit.

B2D6E1
Menerangkan nisbah campuran
medium semaian.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan fungsi paip berikut;


Jenis paip

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Menerangkan enam jenis penyambung paip.


Penyambung
paip

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Penerangan

Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.


Bahagian mesin
jahit

Kertas jawapan

Fungsi

Fungsi

Terangkan nisbah campuran medium semaian.


.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

B2D7E1
Menerangkan perniagaan runcit,
borong dan antarabangsa.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan maklumat berikut.


a. Perniagaan runcit
...............................................................................
...............................................................................
b. Perniagaan borong
...............................................................................
...............................................................................
c. Perniagaan antarabangsa
...............................................................................
...............................................................................

B2D7E2

Menerangkan empat jenis milikan


perniagaan dan cirinya
berdasarkan modal, bilangan
pemilik dan liabiliti.

Kertas jawapan

Kertas jawapan

B2D8E1
Menerangkan tiga aspek
pengurusan dalam pengendalian
dan kawalan perniagaan.

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan jadual di bawah


Milikan
perniagaan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Modal

Bilangan
pemilik

Liabiliti

Lengkapkan maklumat di bawah.


Aspek Pengurusan

Penerangan

B2D9E1
Menerangkan pengelasan
dokumen perniagaan sebelum,
semasa dan selepas urusniaga.

B2D9E2
Menerangkan empat syarat
bayaran angkutan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan pengelasan dokumen perniagaan


berikut.
Sebelum
urus niaga
a ...
b ...
c ...
d ...
e ...

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Sebelum
urus niaga
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...

Sebelum
urus niaga
a. .
b. .
c. .
d. .
e. .

Terangkan empat syarat bayaran angkutan.


1. Angkutan dibayar
...............................................................................
...............................................................................

2. Angkutan hadapan
...............................................................................
...............................................................................

3. Percuma ke atas kapal


...............................................................................
...............................................................................

4. Percuma ke dalam gerabak


...............................................................................
...............................................................................

5. Kos, insurans dan tambang


...............................................................................
...............................................................................

B2D10E1
Menerangkan empat daripada
pengertian berikut iaitu
pengeluaran, permintaan,
pengkhususan, ekstraktif,
perkilangan, pembinaan dan
perkhidmatan.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan maksud perkataan berikut.


a. Pengeluaran
...............................................................................
...............................................................................
b. Permintaan
...............................................................................
...............................................................................
c. Pengkhususan
...............................................................................
...............................................................................
d. Ekstraktif
...............................................................................
...............................................................................
e. Perkilangan
...............................................................................
...............................................................................
f.

Pembinaan
...............................................................................
...............................................................................

g. Perkhidmatan
...............................................................................
..............................................................................

B2D10E2
Menerangkan dua daripada kos
berikut iaitu kos bahan, kos upah
dan kos overhed.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Menerangkan kos berikut.


a. Kos bahan
...............................................................................
...............................................................................
b. Kos upah
...............................................................................
...............................................................................
c. Kos overhed
...............................................................................
...............................................................................

10

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1


BAND 3
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B3D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah.

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran A

B3D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A.

Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran B

B3D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P.

Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran C

B3D4E1
Menjahit kertas tanpa benang
pada garisan lurus, berpenjuru
dan melengkung.

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran D

B3D5E1
Menyemai keratan batang dalam
medium semaian.

Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran D

B3D6E1
Menyediakan penyata aliran
tunai.

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian bertulis

Rujuk Lampiran E

11

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1


BAND 4
EVIDENCE (MURID)

EVIDENCE (BAHAN)

CONTOH INSTRUMEN

ITEM CONTOH

B4D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah mengikut *peraturan.

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran A

B4D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A mengikut *prosedur.

Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran B

B4D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P mengikut *urutan.

Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran C

B4D4E1

Menyediakan penyata aliran tunai


mengikut format yang *betul.

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian bertulis

Rujuk Lampiran E

12

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1


BAND 5
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran A

B5D2E1

Menyediakan penyata aliran tunai


mengikut format yang betul dan

pengiraan yang *tepat.

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian bertulis

Rujuk Lampiran E

B5D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk kepada
pernyataan masalah dengan
*daya usaha.

13

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1


BAND 6

B6D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah dan
melahirkan idea baharu dengan
nilai tambah.

CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

ITEM CONTOH
Rujuk Lampiran A

14

LAMPIRAN

15

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

22

LAMPIRAN A
KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : .......

Tingkatan : ..........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

B3D1E1

Membuat dua lakaran reka


bentuk merujuk pernyataan
masalah.

B4D1E1

Membuat dua lakaran reka


bentuk merujuk pernyataan
masalah mengikut *peraturan.

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka


bentuk merujuk kepada
pernyataan masalah dengan
*daya usaha.

B6D1E1

Membuat dua lakaran reka


bentuk merujuk pernyataan
masalah dan melahirkan idea
baharu dengan nilai tambah.

TARIKH

* CATATAN

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

16

LAMPIRAN B
KOD EVIDENCE:

B3D2E1 / B4D2E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : .......

Tingkatan

: .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN
EVIDENCE

B3D2E1

Membuat pendawaian
plag 3 pin 13A.

B4D2E1

Membuat pendawaian
plag 3 pin 13A mengikut
*prosedur.

TARIKH

* CATATAN

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

17

LAMPIRAN C
KOD EVIDENCE:

B3D3E1 / B4D3E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : .......

Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN
EVIDENCE

B3D3E1

Membuat penyenggaraan
perangkap P.

B4D3E1

Membuat penyenggaraan
perangkap P mengikut
*urutan.

TARIKH

* CATATAN

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

18

LAMPIRAN D
KOD EVIDENCE:

B3D4E1 / B3D5E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : .......

Tingkatan

: .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN
EVIDENCE

B3D4E1

Menjahit kertas tanpa


benang pada garisan
lurus, berpenjuru dan
melengkung.

B3D5E1

Menyemai keratan batang


dalam medium semaian.

TARIKH

* CATATAN

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

19

LAMPIRAN E
KOD EVIDENCE : B3D6 / B4D4 / B5D2 E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : .......

Tingkatan : .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN
EVIDENCE

B3D6E1

Menyediakan penyata
aliran tunai.

B4D4E1

Menyediakan penyata
aliran tunai mengikut
format yang *betul.

B5D2E1

TARIKH

* CATATAN

Menyediakan penyata
aliran tunai mengikut
format yang betul dan
pengiraan yang *tepat.

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

20

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH
KOD EVIDENCE

Alatan :

Bahan :

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

LANGKAH KERJA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Disediakan oleh

Disahkan oleh

..................................................
(
)

.....................................................
(
)

21

Lembaga Peperiksaan,
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, 2, 5 15, Blok E11,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Tel. : 03-88843787
Faks : 03-88843783
Web http://www.moe.gov.my/lp
e-mel weblpm@moe.gov.my

24