RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGGU

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat. • • • • • memerhati berkomunikasi membuat kesimpulan menghubungkait menganalisis • • • • • • • • • • • basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan balanced diet - makanan seimbang

1

1 & 2

1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunikasi memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehubah mengeksperimen menghubungkait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• • • • • • • • •

membuat inferens mengawal pembolehubah memerhati meramal mengekperimen menghubungkait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

najis/tinja rate .peluh stimuli .kemandirian .kadar undergo . • • • • menerangkan bahawa manusia bernafas. membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus. • • • • memerhati berkomunikasi membanding dan membeza menghubungkait • • • • • • • • • • • • exhale . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.1 Menganalisa proses .peparu 4 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.hembus faeces . mengenal pasti laluan udara semasa bernafas. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait • • • sweat .nyahtinja offspring – anak chest .proses hidup manusia.gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung . memerihalkan proses menarik nafas.proses hidup manusia. • • • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas.perkhumuhan defecate .dada reaction .1 Menganalisa proses .menjalani excretion .rangsangan survival . memerihalkan proses menghembus udara.3 2.

• • • • berkomunikasi menghbungkait meramal menganalisis • • urine . 5 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.1 Menganalisa proses . • • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait membuat inferens menganalisis meramal . membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja. memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.bahan buangan 6 2.1 Menganalisa proses . • • • • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. menyatakan hasil penyahtinjaan manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak.proses hidup manusia.air kencing waste product . • • • • menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja.proses hidup manusia.yang sama. menyatakan bahawa manusia membiak. menyatakan hasil perkumuhan manusia.

akibat drunken . • • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja.2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.melambatkan cause .dadah alcohol .minuman keras peers .3 Menganalisis proses hidup haiwan. menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan tindak balas seseorang terhadap rangsangan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.perokok affect – memberi kesan effect . • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis . mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.mabuk delay . menyatakan kesan merokok kepada paru-paru. melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok. • • • • • • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker .rakan sebaya • 8 2. memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja.7 2.menyebabkan drug .

beranak grasshopper .3 Menganalisis proses hidup haiwan. • • • menyatakan bahawa haiwan bernafas.bertelur life cycle .3 Menganalisis proses hidup haiwan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. • • • • • • memerhati berkomunikasi menganalisis mengumpul dan mengelas meramal membuat inferens • • • • • • • give birth .9 2.kitar hidup occur . menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu.berlaku stage . menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur.peringkat 10 2.belalang hatch . menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza. • • menyatakan bahawa haiwan membiak.menetas lay eggs . • • • • • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan .

pokok induk spores .pokok ubi kayu mushroom . menyatakan bahawa tumbuhan membiak.pupus shoot . menerangkan pelbagai cara tumbuhan membiak.anak pokok parent plant . meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.cendawan fern . • • • • • mengeksperimen berkomunikasi memerhati menghubungkait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • water lettuce . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air.jagung 12 2.pucuk leaflets .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.paku-pakis various – pelbagai corn . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.sulur / anak pokok stem cutting .keratang batang underground stem .batang bawah tanah tapioca plant . • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait meramal membuat inferens • .spora sucker . • • • • menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan.kiambang bryophyllum .11 2. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan.setawar extinct .anak daun young plant .

bulu halus itchiness .kegatalan wallowing – berkubang .badak sumbu extreme weather .bonggol mimosa .lipan behaviour .sisik bed bug .sengat 14 3. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .sesumpah sting .perlakuan pangolin .menggulung millipede .13 3. • • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya.pijat chameleon .ciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh.2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau. • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis • • • • • • • • • • rhinocerous .ulat gonggok centipede .tenggiling scale .bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps . Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3.1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri. • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk. menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk.cuaca melampau thick fur .semalu fine hair .

• • • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive . menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh.14 3. • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis .berlebihan • 15 3.ciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri.3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. • • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada musuh. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau.

• • memberi contoh tumbuhan yang dijumpai di kawasan berangin kuat. • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis • 16 3. menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering. • • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering.15 3. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait • . mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat.

tinggi circumference . rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik. Ukuran 1.panjang width .penyusun grafik calculate .MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : 1.hitung standard unit . memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang. menyatakan unit piawai untuk ukuran panjang dalam sistem metrik.unit piawai 17 .1 SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.ukuran length . • • • • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul. • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat urutan • • • • • • • • • measurement .lilitan arm span .lebar height .depa graphic organiser .

• • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunakan nombor berkomunikasi membuat urutan menghubungkait . Ukuran 1. menyatakan. luas = panjang x lebar. menyatakan unit piawai luas dalam sistem metrik.18 1.2 Memahami cara mengukur luas. menjalankan ujian untuk menguji tekaan. dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik.

mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik. Ukuran 1.kiub cuboid . menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal. menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi. menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik. • • • • • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar. • • • • • • berkomunikasi mengukur menggunakan nombor menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • • volume .19 1.pepejal cube .kuboid .isipadu solid .

merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik.bikar measuring cylinder . memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair.meniskus 1 . • • • • • • berkomunikasi mengukur menggunakan nombor menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • • liquids .cecair beaker .4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair . • • • • • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair.silinder penyukat meniscus . Ukuran : : 1.MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1. menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik.

kadar denyutan nadi .neraca tuas compression balance .air menitis pulse rate . merekod masa menggunakan unit piawai. menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa. mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa.neraca mampat mass .bandul water dripping . • • • • • • 3 • • • • • • berkomunikasi mendefinisi secara operasi menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • • • uniformly repeated . Ukuran 1. menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik.1. Ukuran 1. • • • • 2 menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim.berulang secara seragam swing . mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai.ayunan pendulum . mengenal pasti alat untuk mengukur masa. mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul.6 Memahami cara mengukur masa. • • • • • • berkomunikasi mengukur menggunakan nombor menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • lever balance .5 Memahami cara mengukur jisim. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik.jisim 1. merekod bacaan menggunakan unit piawai.

tekstur accuracy .ketepatan knead . membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai.bahan mixture .uli ingredient .7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.4 1. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi. menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh murid-murid dengan menggunakan resepi yang diberikan.campuran • MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN KATA . • • • • • • • meramal membuat inferens berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat kesimpulan • • • • • • dough .adunan texture . Ukuran 1.

mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba.1 Memahami sifat bahan.menyerap stretch – regang .haba float .KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1.logam heat . • • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material . mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.pengalir insulator . • • • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat.bahan conductor .penebat metal .terapung absorb . Sifat bahan 1.

Sifat bahan 1. menyatakan maksud penebat.1 Memahami sifat bahan. • • • • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air. • • • • • • berkomunikasi memerhati mendefinisi secara operasi menghubungkait menganalisis membuat kesimpulan . mengenalpasti bahan yang boleh diregang.1 Memahami sifat bahan. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya.6 1. Sifat bahan 1. • • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1. mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. • • • menyatakan maksud konduktor. mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik.

1 Memahami sifat bahan. • • • • • berkomunikasi mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubungkait menganalisis 9 1. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas.8 1.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. Sifat bahan 1. menyenaraikan bahan lut sinar. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk. menyatakan maksud bahan lut cahaya. merancang cara yang berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk. • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis • cold – sejuk . • • • • • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. menyatakan maksud bahan legap. menyatakan maksud bahan lut sinar. Sifat bahan 1.lut cahaya dan legap.

3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. • • • berkomunikasi menghubungkait membuat inferens • • . Sifat bahan 1. • • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat.10 1. menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek.

kayu metal .kulit • .11 1. memberikan contoh bahan buatan manusia. menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi.kitar semula reduce .mengurangkan wood . menjalankan aktiviti mengguna semula. dan mengitar semula bahan. • • • memberikan contoh bahan semula jadi.getah silk . Sifat bahan 1.bahan buatan reuse .guna semula recycle .kapas rubber .4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. mengurangkan penggunaan bahan. mengurangkan penggunaan bahan. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.sutera leather . dan mengitar semula bahan. • • • • • • berkomunikasi mengelas menghubungkait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made .logam cotton .

• • • • • berkomunikasi meramal menghubungkait menilai menganalisis • • • grease – gris coating – menyalut paint .cat . Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat.1. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.. mengenal pasti objek yang boleh berkarat.. menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan.6 13 1. menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan. Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat. merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi.5 12 1.berkarat • • • • 1. • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubungkait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian. • • • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat.

Musytari Saturn .Sistem Suria Mercury .1 Memahami Sistem Suria .Marikh Jupiter .Utarid Venus . menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria. Sistem Suria 1.Bumi Mars .Zuhrah Earth . • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis • • • • • • • • • Solar System .Uranus Neptune . menyatakan planet.MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 14 1.planet beredar mengelilingi Matahari. • • • menyenaraikan ahli dalam Sistem Suria.Zuhal Uranus .Neptun .

• • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup. • • menyatakan saiz relatif Bumi dengan • saiz Bulan. Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi. meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari. • • • menyatakan saiz relatif Matahari dengan • saiz Bumi. membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satu. berkomunikasi menghubungkait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago . Bulan dan Matahari. menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan.15 1. Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria. • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement .sagu support lives .2 1.ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara 1.3 16 1.kedudukan • .menyokong hidupan absence of water .satunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan.

mengingat device .MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI 17 1. • • • • • berkomunikasi mentafsir data menghubungkait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise .had keupayan magnifying glass .1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian.alat abilities . mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia.keupayaan limitation . Teknologi 1.kanta pembesar overcome – mengatasi • . menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. • • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara.

pertanian construction . mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. • • • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian.pengangkutan agriculture . mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.kebaikan mankind .manusia sejagat 1.2 17 Memahami perkembangan teknologi. Teknologi 1.3 18 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah.1.pembinaan innovate .membaharui betterment . • • • • • • • berkomunikasi mengumpul dan mengelas menghubungkait menganalisis membuat urutan menilai membuat inferens • • • • • • • communication . • • memberi contoh dalam perkembangan teknologi. • • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • .komunikasi transportation . Teknologi 1. menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti.

membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.manfaat wisely . • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis menilai • • benefit .secara bijaksana . • • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi.4 19 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana. Teknologi 1.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful