RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN UNTUK TAHUN EMPAT

KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR

MINGGU

BIDANG

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERBENDAHARAAN KATA

SEMESTER TEMA
1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas

: :
1.1

SATU MENYIASAT BENDA-BENDA HIDUP
Memahami manusia mempunyai keperluan asas • • mengenal pasti keperluan asas manusia. membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat. • • • • • memerhati berkomunikasi membuat kesimpulan menghubungkait menganalisis • • • • • • • • • • • basic needs - keperluan asas breath - nafas breathe - bernafas bunglow - banglo flat - rumah pangsa hut - pondok longhouse - rumah panjang movement - pergerakan terrace house - rumah teres shelter - tempat perlindungan balanced diet - makanan seimbang

1

1 & 2

1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas

1.2

Memahami haiwan memerlukan keperluan asas.

• •

mengenal pasti keperluan asas haiwan. membuat inferens mengapa haiwan memerlukan makanan, air, udara dan habitat. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan.

• • • • • • • •

berkomunikasi memerhati meramal membuat inferens mengawal pembolehubah mengeksperimen menghubungkait membuat kesimpulan

• • • • •

holes - lubang cage - sangkar container - bekas reference - rujukan air tight - kedap udara

2

1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas

1.3

Memahami tumbuhan memerlukan keperluan asas.

mengenal pasti keperluan asas tumbuhan.

• • • • • • • • •

membuat inferens mengawal pembolehubah memerhati meramal mengekperimen menghubungkait membuat kesimpulan membuat inferens menganalisis

• • •

condition - keadaan similar - serupa watered - disiram

peluh stimuli . • • • menyatakan manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.3 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. membuat kesimpulan tidak semua individu mempunyai kadar pernafasan • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait • • • sweat . • • • • menerangkan bahawa manusia bernafas. memerihalkan proses menghembus udara.proses hidup manusia.hembus faeces .kemandirian .1 Menganalisa proses .peparu 4 2.proses hidup manusia.1 Menganalisa proses . • • • • memerhati berkomunikasi membanding dan membeza menghubungkait • • • • • • • • • • • • exhale .dada reaction .menjalani excretion .perkhumuhan defecate .gerak balas reproduce – membiak windpipe – salur pernafasan lung . memerihalkan proses menarik nafas. mengenal pasti laluan udara semasa bernafas.rangsangan survival .nyahtinja offspring – anak chest .najis/tinja rate .kadar undergo . membezakan udara yang disedut dan udara yang dihembus.

proses hidup manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.yang sama.1 Menganalisa proses .bahan buangan 6 2. membuat inferens manusia perlu berkumuh dan menyahtinja. meramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak membiak. • • • • menyatakan bahawa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan. • • • • berkomunikasi menghbungkait meramal menganalisis • • urine . • • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait membuat inferens menganalisis meramal . • • • • menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja. memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.1 Menganalisa proses . menyatakan hasil penyahtinjaan manusia. menyatakan bahawa manusia membiak. 5 2.proses hidup manusia. menyatakan hasil perkumuhan manusia. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.air kencing waste product .

menyatakan kesan merokok kepada paru-paru.rakan sebaya • 8 2. mengambil dadah dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.menyebabkan drug .2 Menyedari tentang sesetengah perlakuan boleh mengganggu proses hidup • memberi contoh tabiat yang mendatangkan bahaya terhadap proses hidup manusia.akibat drunken . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. melibatkan diri dalam kempen untuk tidak menggalakkan aktiviti merokok. menerangkan bahawa mengambil dadah dan alkohol boleh melewatkan tindak balas seseorang terhadap rangsangan.dadah alcohol . • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis .3 Menganalisis proses hidup haiwan.perokok affect – memberi kesan effect .melambatkan cause . memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk berkumuh dan menyahtinja.7 2. • • • menyatakan bahawa haiwan berkumuh menyatakan bahawa haiwan menyahtinja. • • • • • • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menilai menganalisis membuat kesimpulan mensintesis • • • • • • • • • smoker .minuman keras peers .mabuk delay . Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.

menetas lay eggs .bertelur life cycle . • • • • • • memerhati berkomunikasi menganalisis mengumpul dan mengelas meramal membuat inferens • • • • • • • give birth . mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan tertentu.3 Menganalisis proses hidup haiwan.belalang hatch . menyatakan bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang berbeza.berlaku stage . menerangkan kitaran hidup bagi haiwan yang berbeza. mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. menyatakan bahawa organ pernafasan bagi jenis haiwan yang berlainan adalah berbeza. menyatakan bahawa sesetengah haiwan melahirkan anak dan sesetengahnya pula bertelur. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. • • menyatakan bahawa haiwan membiak.3 Menganalisis proses hidup haiwan.peringkat 10 2. • • • menyatakan bahawa haiwan bernafas.kitar hidup occur .9 2.beranak grasshopper . • • • • • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait mengumpul dan mengelas membuat inferens membuat kesimpulan .

11 2. menerangkan pelbagai cara tumbuhan membiak. menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2. mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap sentuhan.4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.anak daun young plant .paku-pakis various – pelbagai corn .sulur / anak pokok stem cutting . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap graviti.keratang batang underground stem .setawar extinct .anak pokok parent plant . meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak membiak.pucuk leaflets .spora sucker .4 Memahami proses-proses hidup tumbuhan.kiambang bryophyllum .jagung 12 2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup 2.pupus shoot .batang bawah tanah tapioca plant .pokok ubi kayu mushroom . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap air.pokok induk spores . • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait meramal membuat inferens • . mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap cahaya matahari.cendawan fern . • • • • • mengeksperimen berkomunikasi memerhati menghubungkait membuat kesimpulan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • water lettuce . • • • • menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan. menyatakan bahawa tumbuhan membiak.

semalu fine hair .pijat chameleon . Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3.ulat gonggok centipede .badak sumbu extreme weather .sengat 14 3.2 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri khas dan tabiat melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau. menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada cuaca terlalu panas dan terlalu sejuk.bulu tebal specific characteristic – ciri-ciri khas humps .tenggiling scale . Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3.lipan behaviour .bulu halus itchiness .kegatalan wallowing – berkubang .sesumpah sting .1 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri.menggulung millipede . mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya/musuh.13 3.sisik bed bug .bonggol mimosa . • • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada bahaya. • mengenal pasti ciri-ciri khas haiwan melindungi dirinya daripada cuaca yang terlalu panas dan cuaca yang terlalu sejuk.cuaca melampau thick fur .perlakuan pangolin .ciri khas dan tabiat bagi melindungi diri daripada bahaya/musuh. • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis • • • • • • • • • • rhinocerous . menerangkan bagaimana ciri-ciri khas dan tabiat haiwan membantu melindungi dirinya daripada bahaya/musuh. • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait membuat inferens • • • • • • • • • • curl up .

Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3.4 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. • • • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat inferens mensintesis • excessive .14 3.ciri khas dan tabiat yang membenarkan mereka bermandiri. • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis .3 Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri. • mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya daripada musuh dan keadaan cuaca yang melampau. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. • • mengenal pasti ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada musuh. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu melindungi diri daripada musuh. membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus hidup dalam cuaca yang melampau dan juga melindungi dirinya daripada musuh. memberi sebab mengapa model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut.berlebihan • 15 3.

15 3.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. • • memberi contoh tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan amat kering. • • memberi contoh tumbuhan yang dijumpai di kawasan berangin kuat. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait • . menerangkan ciri khas tumbuhan yang membantu mereka untuk terus hidup di kawasan kering.5 Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada kawasan kering dan angin kuat. mengenal pasti ciri-ciri khas tumbuhan dalam melindungi diri daripada angin kuat. menerangkan bagaimana ciri khas tumbuhan membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat. mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri 3. • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis • 16 3.

penyusun grafik calculate .1 SATU MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami ukuran panjang.depa graphic organiser . menyatakan unit piawai untuk ukuran panjang dalam sistem metrik.panjang width .hitung standard unit .ukuran length . • • • • • memerhati berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat urutan • • • • • • • • • measurement . rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik. mengukur panjang menggunakan teknik yang betul.lebar height . • • • • • menyatakan pelbagai cara mengukur panjang. Ukuran 1.lilitan arm span .unit piawai 17 .tinggi circumference . memilih alat yang sesuai untuk mengukur panjang.MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : 1.

dan meneka objek mana yang mempunyai luas yang lebih besar.18 1. menjalankan ujian untuk menguji tekaan. menyatakan unit piawai luas dalam sistem metrik. • • • • • • • • • Mendefinisi secara operasi mengukur menggunakan nombor berkomunikasi membuat urutan menghubungkait . Ukuran 1. • membandingkan segiempat sama dengan segiempat tepat. menyatakan. luas = panjang x lebar.2 Memahami cara mengukur luas. mengira luas satu bentuk yang diberi dalam sistem metrik.

menyatakan: isipadu = panjang x lebar x tinggi. Ukuran 1.isipadu solid . menyatakan unit piawai isipadu pepejal dalam sistem metrik. mengira isipadu kiub dan kuboid berdasarkan pengiraan dalam unit sistem metrik.kiub cuboid . • • • • • membandingkan kiub dan kuboid dan meneka isipadu mana yang lebih besar.3 Memahami cara menyukat isipadu pepejal.19 1. • • • • • • berkomunikasi mengukur menggunakan nombor menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • • volume .kuboid . menjalankan ujian bagi mengesahkan tekaan.pepejal cube .

menyatakan unit piawai isipadu cecair dalam sistem metrik. merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik. memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair.4 DUA MENYIASAT DAYA DAN TENAGA Memahami cara menyukat isipadu cecair . Ukuran : : 1.MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA 1.meniskus 1 .cecair beaker . • • • • • menyatakan pelbagai cara menyukat isipadu cecair.silinder penyukat meniscus .bikar measuring cylinder . • • • • • • berkomunikasi mengukur menggunakan nombor menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • • liquids . menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul.

menyatakan bahawa proses yang berulang secara seragam boleh digunakan untuk mengukur masa.jisim 1. Ukuran 1. mengenal pasti alat untuk mengukur masa.5 Memahami cara mengukur jisim. menyatakan unit piawai jisim dalam sistem metrik.kadar denyutan nadi . mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul. menyatakan unit piawai masa dalam sistem metrik. • • • • 2 menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim. mengenal pasti pelbagai cara untuk mengukur masa.berulang secara seragam swing . • • • • • • berkomunikasi mengukur menggunakan nombor menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • lever balance . merekod masa menggunakan unit piawai.neraca tuas compression balance .1.neraca mampat mass . merekod bacaan menggunakan unit piawai.ayunan pendulum . Ukuran 1.air menitis pulse rate .6 Memahami cara mengukur masa. mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai.bandul water dripping . • • • • • • 3 • • • • • • berkomunikasi mendefinisi secara operasi menghubungkait membanding dan membeza menganalisis membuat inferens • • • • • uniformly repeated .

uli ingredient .tekstur accuracy . membuat kesimpulan keperluan menggunakan unit piawai. Ukuran 1. • memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam menyukat isipadu cecair dan jisim bahan – bahan dalam resipi.4 1.7 Kesedaran kepentingan menggunakan unit piawai.adunan texture . • • • • • • • meramal membuat inferens berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat kesimpulan • • • • • • dough .ketepatan knead .campuran • MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN KATA . menyatakan sebab sekiranya ada perbezaan pada doh yang disediakan oleh murid-murid dengan menggunakan resepi yang diberikan.bahan mixture .

mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.pengalir insulator .penebat metal .bahan conductor . • • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis mengumpul dan mengelas • • • • • • • • material .terapung absorb . Sifat bahan 1. • • • mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang diperbuat.menyerap stretch – regang .haba float .logam heat .1 Memahami sifat bahan.KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BAHAN 5 1. mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan haba.

mengitlak bahawa konduktor haba yang baik adalah pengalir elektrik yang baik. • • • menyatakan maksud konduktor. Sifat bahan 1.1 Memahami sifat bahan. • • • • • berkomunikasi memerhati menghubungkait menganalisis mengumpul dan mengelas 7 1.6 1. menyatakan maksud penebat. Sifat bahan 1. mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya.1 Memahami sifat bahan. mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air. • • • • • • berkomunikasi memerhati mendefinisi secara operasi menghubungkait menganalisis membuat kesimpulan . • • • • mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air. mengenalpasti bahan yang boleh diregang.

• • • • • mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan cahaya menembusinya. • • • • • berkomunikasi mengumpul dan mengelas mendefinisi secara operasi menghubungkait menganalisis 9 1.1 Memahami sifat bahan. • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis • cold – sejuk . menyatakan maksud bahan lut sinar.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal panas. Sifat bahan 1.8 1. merancang cara yang berkesan supaya objek kekal panas atau sejuk. menyatakan maksud bahan legap. menyenaraikan bahan lut sinar. • • • mencadangkan cara menjaga objek supaya kekal sejuk. Sifat bahan 1. menyatakan maksud bahan lut cahaya.lut cahaya dan legap.

10 1. • • • berkomunikasi menghubungkait membuat inferens • • . menyatakan bahawa bahan yang dipilih untuk membuat objek adalah berdasarkan sifat bahan tersebut. memberikan sebab mengapa bahan khusus digunakan untuk membuat sesuatu objek. • • menyenaraikan objek dan bahan daripada apa ia diperbuat. Sifat bahan 1.3 Mensintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. mereka bentuk objek yang khusus dan memberikan sebab mengapa sesetengah bahan itu digunakan untuk membuat sesuatu objek.

mengurangkan wood .11 1.getah silk . mengurangkan penggunaan bahan. menjalankan aktiviti mengguna semula. • • • memberikan contoh bahan semula jadi. dan mengitar semula bahan.kayu metal .4 Mengetahui kepentingan mengguna semula bahan. • • • • • • berkomunikasi mengelas menghubungkait mengelas menganalisis meramal • • • • • • • • • • • man-made . mengurangkan penggunaan bahan. menyatakan bahawa bahan buatan manusia diperbuat daripada bahan semula jadi.kitar semula reduce .kulit • .kapas rubber .logam cotton . dan mengitar semula bahan.sutera leather .guna semula recycle . Sifat bahan 1. memberikan contoh bahan buatan manusia. menyatakan sebab mengapa perlunya memulihara bahan semula jadi.bahan buatan reuse .

. menyatakan pelbagai cara untuk mencegah objek daripada berkarat. menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian..5 12 1.berkarat • • • • 1. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. merancang ujikaji untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengaratan dengan mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi.cat . menjelaskan bagaimana cara-cara ini boleh mencegah pengaratan. Sifat bahan Memahami bahawa sesetengah bahan boleh berkarat. mengenal pasti objek yang boleh berkarat. membuat kesimpulan bahawa objek yang di perbuat daripada logam boleh berkarat. • • • menyatakan perbezaan antara objek berkarat dan objek tidak berkarat. • • • • • • • • • memerhati mengelas mengawal pemboleh ubah mengumpul dan mengelas menganalisis menghubungkait meramal membuat kesimpulan • • rust – karat rusty . Sifat bahan Memahami bahawa pengaratan boleh dicegah. • • • • • berkomunikasi meramal menghubungkait menilai menganalisis • • • grease – gris coating – menyalut paint . menjelaskan pentingnya mencegah pengaratan.6 13 1.1.

Sistem Suria 1.Uranus Neptune .Utarid Venus . • • • menyenaraikan ahli dalam Sistem Suria.MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 14 1.planet beredar mengelilingi Matahari.Neptun . • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis • • • • • • • • • Solar System .Sistem Suria Mercury .Zuhal Uranus .Bumi Mars . menyatakan planet.Musytari Saturn .Marikh Jupiter .Zuhrah Earth .1 Memahami Sistem Suria . menyenaraikan urutan planet dalam Sistem Suria.

Sistem Suria Menghargai kesempurnaan kedudukan planet Bumi dalam Sistem Suria. • • menyatakan saiz relatif Bumi dengan • saiz Bulan.2 1. membuat kesimpulan bahawa Bumi adalah satu.15 1.satunya planet dalam Sistem Suria yang boleh menampung hidupan. menyatakan jarak relatif daripada Bumi ke Matahari berbanding jarak relatif daripada Bumi ke Bulan. Sistem Suria Memahami saiz dan jarak relatif antara Bumi.menyokong hidupan absence of water . berkomunikasi menghubungkait menganalisis membanding dan membeza • • • • sago . meramalkan keadaan yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebih jauh daripada Matahari. • • • menyatakan saiz relatif Matahari dengan • saiz Bumi.kedudukan • .ketiadaan air absence of air – ketiadaan udara 1. • • menyatakan sebab sesetengah planet tidak kondusif untuk benda hidup.3 16 1.sagu support lives . Bulan dan Matahari. • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat inferens • • conducive – sesuai placement .

Teknologi 1. • • menyatakan had keupayaan manusia dalam membuat sesuatu perkara.alat abilities . menerangkan cara sesuatu alat digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia.1 Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan harian. mengenal pasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaaan manusia.kanta pembesar overcome – mengatasi • .had keupayan magnifying glass .mengingat device . • • • • • berkomunikasi mentafsir data menghubungkait membuat kesimpulan membuat inferens • • • • • • memorise .keupayaan limitation .MINGGU BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PROSES SAINS / KEMAHIRAN BERFIKIR & STRATEGI BERFIKIR PERBENDAHARAAN KATA SEMESTER TEMA : : DUA MENYIASAT TEKNOLOGI 17 1.

Teknologi 1.membaharui betterment . mengenalpasti keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. • • memberi contoh dalam perkembangan teknologi.3 18 Mensintesis cara teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah.komunikasi transportation .pertanian construction . mereka cipta satu alat untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti.2 17 Memahami perkembangan teknologi. • • • • • • • berkomunikasi mengumpul dan mengelas menghubungkait menganalisis membuat urutan menilai membuat inferens • • • • • • • communication .kebaikan mankind .pengangkutan agriculture . menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti. • • • mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam kehidupan harian.manusia sejagat 1.1. Teknologi 1. Melakukan demonstrasi cara alat yang dicipta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. • • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis membuat inferens membuat kesimpulan • encounter – hadapi • .pembinaan innovate .

1.secara bijaksana . • • • • berkomunikasi menghubungkait menganalisis menilai • • benefit . • • menyatakan kebaikan dan keburukan teknologi. Teknologi 1.manfaat wisely .4 19 Menganalisa teknologi memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana. membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana.