Anda di halaman 1dari 6

Nama : Tarikh : Tulis perkataan berdasarkan gambar yang diberi. Markah 1. Markah 2. Markah 3. Markah 4. Markah 5. Markah 6.

Markah 7. Markah 8. Markah 9. Markah 10. Jumlah markah #VALUE! Peratus (%) #VALUE! Keputusan #VALUE! Pencapaian #VALUE!

M 0 10

K Gagal Lulus

M 0 5 10 14 18

Pencapaian Sangat lemah lemah sederhana Baik Cemerlang

Nama : Tarikh : Tulis perkataan berdasarkan gambar yang diberi. Markah 1. Markah 2. Markah 3. Markah 4. Markah 5. Markah 6. Markah 7. Markah 8. Markah 9. Markah 10. Jumlah markah #VALUE! Peratus (%) #VALUE! Keputusan #VALUE! Pencapaian #VALUE!

M 0 10

K Gagal Lulus

M 0 5 10 14 18

Pencapaian Sangat lemah lemah sederhana Baik Cemerlang