Anda di halaman 1dari 1

KBKK 1. membanding dan membeza 2. membuat klasifikasi/ kategori 3. meneliti sebahagian dan keseluruhan 4. membuat sekuen 5.

membuat ramalan 6. menyusul periksa andaian 7. membuat inferen 8. mengesahkan sumber maklumat 9. menjana idea 10. mencipta metafora 11. membuat keputusan 12. menyelesaikan masalah KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS - mencirikan - membanding dan membezakan - mengumpul dan mengelas - membuat urutan - menyusun mengikut keutamaan - menganalisis - mengesan kecondongan - menilai - membuat kesimpulan KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF - menjana idea - menghubung kait - membuat inferens - meramal - membuat hipotesis - mensintesis - mengitlak - membuat gambaran mental

- menganalogi - mereka cipta

NILAI MURNI 1. Baik hati 2. Berdikari 3. Hemah tinggi 4. Hormat 5. Kasih sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan 8. Keberanian 9. Kebersihan fizikal 10. Kebersihan mental 11. Kejujuran 12. Kerajinan 13. Kesederhanaan 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat