Anda di halaman 1dari 2

Bibliografi Buku Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010).

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. Perpustakaan Negara Malaysia. Sidang Pengarang Fargoes. (1984). Olahraga. Kuala Lumpur : Penerbitan Fargoes. Teng, B. T. (1989). Panduan Pengajaran Olahraga. Petaling Jaya : Longman Malaysia. Teng, H. (1996). Manual Olahraga. Selangor: Junjuara Publication Sdn Bhd. Wee, E. H. (2003). Siri Pendidikan Perguruan, Panduan Pengajaran olahraga (Kepegawaian & Kejurulatihan) . Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd. Laman Web Azman, R. (2010). Olahraga. Retrieved Mac 18, 2013, from Scribd.com Web site: http://www.scribd.com/doc/37908621/12-olahraga Buku Log. (2012). Retrieved Mac 18, 2013, from Scribd.com. Web site: http://www.scribd.com/doc/73633078/BUKU-LOG Hew, M. (2012). Sejarah Olahraga Di Malaysia. Retrieved Mac 25, 2013, from blogspot.com. Web site: http://michelle-hew.blogspot.com/2012/04/sejaraholahraga-di-malaysia.html Liew, C. L. (2012). Lontar Peluru. Retrieved Mac 25, 2013, from blogspot.com Web site: http://lcl0902.blogspot.com/2011/12/lontar-peluru.html Oyine, A. (2012). Nota Olahraga. Retrieved Mac 18, 2013, from Scribd.com. Web site: http://www.scribd.com/doc/98954764/NOTA-OLAHRAGA

Peraturan Olahraga KOAM. (2011). Retrieved Mac 18, 2013, from Scribd.com. Web site: http://www.scribd.com/doc/46864431/Peraturan-Olahraga-KOAM Reza. (n.d.). Lompat Tinggi. Retrieved Mac 25, 2013, from blogspot.com Web site: http://rezasks.blogspot.com/p/lompat-tinggi_14.html Sejarah Olahraga Antarabangsa. (2013). Retrieved Mac 25, 2013, from Scribd.com. Web site: http://www.scribd.com/doc/131471498/SEJARAH-OLAHRAGAANTARABANGSA-docx Sejarah Olahraga Di Malaysia. (2013). Retrieved Mac 25, 2013, from blogspot.com. Web site: http://notakuliahpismp.blogspot.com/2012/05/sejarah-olahraga-dimalaysia.html Sukan Olahraga Sekolah Menengah. (n.d.). Retrieved Mac 25, 2013, from Kementerian Pelajaran Malaysia. Web site: http://www.moe.gov.my/bsukan/images/stories/pdf/olahragasm.pdf Wikipedia Lompat Jauh. (n.d.). Retrieved Mac 8, 2013, from Wikipedia: http://ms.wikipedia.org/wiki/Lompat_jauh Lompat Tinggi. (n.d.). Retrieved Mac 7, 2013, from Wikipedia: http://ms.wikipedia.org/wiki/Lompat_tinggi Lontar Peluru. (n.d.). Retrieved Mac 7, 2013, from Wikipedia: http://ms.wikipedia.org/wiki/Lontar_peluru Olahraga. (n.d.). Retrieved Mac 10, 2013, from Wikipedia: http://ms.wikipedia.org/wiki/Olahraga