Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS SWOT PERINGKAT PANITIA :

KIMIA

KEKUATAN (STRENGTH - S) S1 Semua pelajar tinggal di dalam asrama. S2 Terdapat dua orang guru Pemeriksa Kertas Kimia SPM. S3 Terdapat 2 orang guru opsyen Kimia. S4 Terdapat seorang guru yang berpengalaman selama 12 tahun. S5 Guru tinggal berdekatan dengan sekolah. S6 Seorang guru Kimia telah menghadiri 5 kali Program Pendeta Bestari M/P Kimia yang dianjurkan oleh PPD. S7 Mempunyai Kelas Kecemerlangan Pagi dan Malam. S8 Terdapat Modul Partition dan Latihan yang mengikut tajuk SPM sebenar. PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sekolah yang berdekatan dapat menganjurkan program bersama. O2 Terdapat seorang Guru Cemerlang Kimia di sekolah berhampiran iaitu SMK Sains. O3 Hubungan baik guru dengan guru-guru sekitar daerah Kota Tinggi. O4 Mendapat sokongan dan kerjasama dari Guru-guru Kimia Daerah. O5 Mendapat sokongan yang baik daripada pihak Pengurusan Sekolah.

KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Pelajar ketinggalan dalam pelajaran kerana sering keluar bertanding. W2 Guru muda dan kurang berpengalaman. W3 Guru kurang pendedahan dari segi teknik P & P yang berkesan. W4 Waktu P & P yang singkat iaitu selama 30 minit. W5 Sikap pelajar yang tidak mempunyai usaha sendiri untuk menyelesaikan latihan yang telah diberikan oleh guru. W6 Kehadiran pelajar dalam kelas kecemerlangan pagi dan malam kurang memuaskan. W7 Pelajar mudah lupa dalam pelajaran selepas balik dari pertandingan. CABARAN/ANCAMAN (CHALLENGES/THREATS T) T1 Pelajar terdedah dengan pengaruh luar semasa keluar bertanding. T2 Kurang perhatian daripada ibu bapa. T3 Kurang penglibatan program dengan sekolah sekeliling. T4 Pelajar kurang minat dan kurang membaca mata pelajaran Kimia. T5 Pelajar kurang menghafal formula-formula asas Kimia. T6 Pengaruh daripada teknologi moden seperti telefon bimbit, facebook, internet dan sms. T7 Pengaruh rakan sebaya dan suasana asrama yang menyebabkan pelajar kurang bermotivasi belajar sendiri pada waktu masa lapang.

TOWS / COWS MATRIKS PANITIA : KIMIA


KEKUATAN (S) : DALAMAN LUARAN

S1 Semua pelajar tinggal di dalam asrama. S2 Terdapat dua orang guru Pemeriksa Kertas Kimia SPM. S3 Terdapat 2 orang guru opsyen Kimia. S4 Terdapat seorang guru berpengalaman selama 12 tahun. S5 Guru tinggal berdekatan dengan sekolah. S6 Seorang guru Kimia telah menghadiri 5 kali Program Pendeta Bestari M/P Kimia yang dianjurkan oleh PPD. S7 Mempunyai Kelas Kecemerlangan Pagi dan Malam. S8 Terdapat Modul Partition dan Latihan yang mengikut tajuk SPM sebenar. STRATEGI SO : ( S1 + S3 + S5 + O5 ) Menggunakan kekuatan semua pelajar tinggal di dalam asrama membolehkan guru memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar sebagai persiapan menghadapi SPM 2012. ( S2 + S3 + S8 + O5 ) Menggunakan kepakaran guru opsyen Kimia dan Pemeriksa Kertas SPM yang berpengalaman untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan pelajar menjawab soalan SPM.

KELEMAHAN (W) : W1 Pelajar ketinggalan dalam pelajaran kerana sering keluar bertanding. W2 Guru muda dan kurang berpengalaman. W3 Guru kurang pendedahan dari segi teknik P & P yang berkesan. W4 Waktu P & P yang singkat iaitu selama 30 minit. W5 Sikap pelajar yang tidak mempunyai usaha sendiri untuk menyelesaikan latihan yang telah diberikan oleh guru. W6 Kehadiran pelajar dalam kelas kecemerlangan pagi dan malam kurang memuaskan. W7 Pelajar mudah lupa dalam pelajaran selepas balik dari pertandingan. STRATEGI WO : (W1 + W2 + O2 + O3 + O4) Menggunakan kepakaran, pengalaman dan pendekatan terbaik dari guru-guru Kimia daerah untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam subjek Kimia. (W1 + W2 + O2 + O3 + O4) Menghantar guru yang kurang berpengalaman untuk menghadiri kursus penandaan soalan Kimia dengan Ketua Panitia Daerah.

PELUANG (O) : O1 Sekolah yang berdekatan dapat menganjurkan program bersama. O2 Terdapat seorang Guru Cemerlang Kimia di sekolah berhampiran iaitu SMK Sains. O3 Hubungan baik guru dengan guru-guru sekitar daerah Kota Tinggi. O4 Mendapat sokongan dan kerjasama dari Guru-guru Kimia Daerah. O5 Mendapat sokongan yang baik daripada pihak Pengurusan Sekolah. CABARAN (C) : T1 Pelajar terdedah dengan pengaruh luar semasa keluar bertanding. T2 Kurang perhatian daripada ibu bapa. T3 Kurang penglibatan program dengan sekolah sekeliling. T4 Pelajar kurang minat dan kurang membaca m/p Kimia. T5 Pelajar kurang menghafal formula-formula asas Kimia. T6 Pengaruh daripada teknologi moden seperti telefon bimbit, facebook, internet dan sms. T7 Pengaruh rakan sebaya dan suasana asrama yang menyebabkan pelajar kurang bermotivasi belajar sendiri pada waktu masa lapang.

STRATEGI SC : (S3 + S8 + C1) Modul Latihan digunakan untuk mengisi masa pelajar semasa pelajar keluar dari kawasan sekolah untuk meyertai pertandingan. (S1 + S5 + C2 + C3) Penganjuran dan penglibatan program dengan kerjasama dari sekolah sekeliling. (S1 + T1 + T2 + T4) Meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan pelajaran dengan mengadakan Program Motivasi.

STRATEGI WC :

PANITIA ISU MATLAMAT

: KIMIA : Pencapaian Kimia SPM yang lemah di kalangan pelajar : i) Meningkatkan peratus kelulusan akademik pelajar dalam peperiksaan SPM ii) Meningkatkan kualiti dalam peperiksaan SPM SASARAN %

OBJEKTIF

KPI TOV 2011 2012 2013 STRATEGI Meningkatkan kualiti pengajaran guru mata pelajaran Kimia. Meningkatkan pembelajaran pelajar. Memperbanyakkan latihan dan modul Kimia serta membimbing pelajar menjawabnya.

Pada akhir tahun 2013, peratus kelulusan Kimia meningkat dari 75% kepada 100%

Peratus kelulusan Kimia SPM

44.4

75

90

100

Pada akhir tahun 2013, gred purata pelajar meningkat daripada 7.63 kepada 6.60.

Gred purata mata pelajaran

8.50

7.63

6.90

6.60

Memastikan jumlah pelajar yang mengambil subjek Kimia mendapat kredit dalam SPM 2013.

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SEKOLAH TAHUN 2012 SEKOLAH SUKAN TUNKU MAHKOTA ISMAIL PANITIA : BIL KIMIA
.

PROGRAM / AKTIVITI AKADEMIK

TEMPOH PELAKSANAAN

RINGKASAN PROGRAM / AKTIVITI Objektif : Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pelajar untuk menjawab soalan Kimia SPM dengan tepat. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 5 Olimpik

Partition Kimia

Jan Nov

Pelaksanaan :
i) Ketua panitia menyediakan Partition dan Latihan yang mengikut tajuk dalam bentuk Format SPM kepada pelajar supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap soalan peperiksaan berformat SPM. ii) Partition dan Latihan ini akan diberikan kepada atlet pelajar pada awal tahun. Ini akan dapat membantu pelajar boleh mula bergerak pantas untuk membuat persediaan awal menghadapi Peperiksaan SPM Sebenar.

Impak : Meramaikan calon menguasai Kimia. Objektif : Meningkatkan dan menarik minat pelajar dalam pembelajaran Kimia. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 4 Olimpik dan 5 Olimpik Pelaksanaan : 2 Fun With Experiment Jan Sep
i) Guru menunjukkan kaedah-kaedah yang menyeronok dan senang untuk menghafal formula-formula Kimia. ii) Guru mata pelajaran Kimia Ting 4 dan 5 akan memilih tajuk-tajuk eksperimen yang sesuai dan selalu disoal dalam Peperiksaan SPM. iii) Eksperimen yang dijalankan akan dibantu oleh Pembantu Makmal supaya bahan-bahan dan alat-alat radas eksperimen dapat disediakan dengan lebih awal.

Impak : Mengurangkan jurang Near Miss.

BIL

PROGRAM / AKTIVITI AKADEMIK

TEMPOH PELAKSANAAN

RINGKASAN PROGRAM / AKTIVITI Objektif : i) Membantu pelajar memfokus topik yang perlu diberi tumpuan. ii) Memastikan pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan teknik yang betul dan tepat. iii) Meningkatkan pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 5 Olimpik

Bengkel Teknik Menjawab Kimia

1 Hari

Pelaksanaan :
1. Menyediakan kertas kerja 2. Menjemput penceramah berpengalaman. 3. Perlaksanaan program

Impak : Meningkatkan peratusan pelajar lulus dan kredit dalam SPM dan mencapai lebih ramai pelajar mendapat gred cemerlang bagi kertas Kimia. Objektif : Membimbing pelajar menjawab soalan-soalan peperiksaan. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 5 Olimpik 4 Kelas Kecemerlangan Pagi dan Malam Pelaksanaan : Jan Okt
i. Kenal pasti topik-topik penting dalam kertas soalan Peperiksaan. ii. Menyediakan bahan tambahan PdP berdasarkan soalan-soalan tahun lepas. iii. Membuat latih tubi dan berbincang soalan dengan pelajar.

Impak : Meningkatkan peratusan pelajar lulus dan kredit dalam SPM dan mencapai lebih ramai pelajar mendapat gred cemerlang bagi kertas Kimia SPM. Objektif : Membimbing pelajar menjawab soalan-soalan peperiksaan. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 4 Olimpik dan 5 Olimpik Pelaksanaan : 5 Kelas Tambahan Okt Nov
i. Kenal pasti topik-topik penting dalam kertas soalan Peperiksaan. ii. Menyediakan bahan tambahan PdP berdasarkan soalan-soalan tahun lepas. iii. Membuat latih tubi dan berbincang soalan dengan pelajar.

Impak : Meningkatkan peratusan pelajar lulus dan kredit dalam SPM dan mencapai lebih ramai pelajar mendapat gred cemerlang bagi kertas Kimia SPM.
5

BIL

PROGRAM / AKTIVITI AKADEMIK

TEMPOH PELAKSANAAN

RINGKASAN PROGRAM / AKTIVITI Objektif : i) Membimbing dan membantu pelajar menjawab soalan Kertas 2 dan 3. ii) Meningkatkan pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 5 Olimpik

Program Perkampungan Kimia

1 hari

Pelaksanaan : i. Kenal pasti topik-topik penting dalam kertas soalan Peperiksaan. ii. Pelajar dapat membincang soalan dalam kumpulan. iii. Membuat latih tubi dalam kumpulan. Impak : Meningkatkan peratusan pelajar lulus dan kredit dalam SPM dan mencapai lebih ramai pelajar mendapat gred cemerlang bagi kertas Kimia SPM.

Objektif : Memastikan pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan teknik yang betul dan tepat. Kumpulan Sasaran : Pelajar Tingkatan 5 Olimpik 7 Program Guru bantu Guru Mengikut keperluan Pelaksanaan : i) Ketua Panitia akan menyediakan bahan-bahan dan latihan semasa program ini dijalankan.
ii) Ketua Panitia akan berbincang dengan Ketua-ketua Panitia di sekitar sekolah supaya dapat bergabung dan menyertai program-program Kimia yang akan dijalankan di sekolah mereka.

Impak : Meningkatkan peratusan pelajar lulus dan kredit dalam SPM dan mencapai lebih ramai pelajar mendapat gred cemerlang bagi kertas Kimia SPM.