Anda di halaman 1dari 1

Nama : _________________________________________ Tarikh : _________________

Carikan perkataan kv + kvk + kvkk dalam silang kata berikut.

s e r o m b o n g j o

e a h b b d i e n m w

l c a o e k d c y e z

e t p e l a m p u n g

n a e x i q x o r e n

d p h u m b i y k n m

a v e j
b

n g c f i
l

g s t h n s w d k n u

b f g f g
l

z i v j d q

g b m a l

k m p g r

1. belimbing 2. serombong 3. selendang

4. pelampung 5. kepompong 6. menendang