Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT PENGAJARAN __30 __ MINIT) BAHAGIAN A: MAKLUMAT AM Kelas Tarikh Masa Bil.

murid Modul Tajuk/Tema Tunjang Utama Prasekolah Didikku Sayang 15 / 04 / 2013 8.00 pagi 8.30 14 orang Bertema Alam Hidupan Tunjang Sains dan Teknologi (Awal Sains) ST 3.4 Menjalankan penerokaan ke atas ciri, Standard Kandungan habitat, cara pergerakan, jenis makanan, kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai ST 3.4.8 Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai 1. Menyebut kitaran hidup rama-rama mengikut urutan 2. Murid dapat memadankan kitaran hidup rama-rama dengan betul Murid sudah diperkenalkan dengan rama-rama Mengenal pasti dan menyatakan Bekerjasama, mendengar arahan, berdisiplin, Intrapersonal, estetika, naturalis Video, carta, lembaran kerja, kostum Kepompong, kelongsong, aneka

Standard Pembelajaran (Kurikulum)

Standard Pembelajaran (Slot/ aktiviti) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :Pengetahuan Sedia ada Kemahiran Berfikir (KB) Penerapan Nilai (PN) Fokus Kecerdasan Pelbagai (MI) Alat Bantu Mengajar (ABM) Kosa Kata

BAHAGIAN B: BUTIRAN LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN Kad gambar

AKTIVITI P&P

CATATAN/ ABM

Set Induksi ( 5 minit )

Rama-rama

- Murid melihat kad gambar yang ditampal oleh guru di papan hitam - Murid menceritakan pengalaman sedia ada mereka

ABM: Kad gambar

Video Langkah 1 ( 7 minit ) - Kitaran hidup ramarama Carta (Kitaran hidup rama-rama)

- Murid menonton video yang ditunjukkan oleh guru - Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru tentang carta - Murid menceritakan berdasarkan apa yang dilihat

ABM: - Video - Laptop - Pembesar suara - LCD KB: Menaakul, PN: Mendengar arahan guru MI: Naturalis

Carta Langkah 2 ( 10 minit ) - Kitaran hidup ramarama

- Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan - Murid melengkapkan kitaran hidup rama-rama pada kad manila yang diberikan pada setiap kumpulan.

ABM: Carta KB: Menyatakan semula idea PN: Bekerjasama MI: Intrapersonal

? ? Carta Langkah 3 ( 5 minit ) - Kitaran hidup ramarama - Murid menceritakan semula kitaran hidup rama-rama berdasarkan hasil kerja mereka - Murid menyemak semula bersama guru tentang hasil kerja mereka ABM: Carta KB: Kreatif PN: Bekerjasama, keyakinan diri MI: Intrapersonal, interpersonal

Video Lagu Penutup ( 3 minit) - Lagu rama-rama -Murid menyanyi lagu mengikut lirik dengan bimbingan guru. ABM: Video lagu -Lirik lagu -Kostum guru KB: Menyanyi PN: Mendengar arahan, berdisiplin MI: Intrapersonal, estetika

Catatan Refleksi (kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan):

Guru

Murid

Ulasan Guru/ Pensyarah pembimbing:

Disemak oleh: Tarikh: