Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK

Tarikh / Hari

21 Mac 2013( Jumaat ) 9.10 10.10 ( 60 minit )

Masa

Kelas

3 Cerdik

Bil. Pelajar

30 orang

Tajuk

Pecahan

Standard Kandungan

Murid dibmbing untuk : 6.1 Menamakan pecahan wajar

Standard Pembelajaran

Murid berupaya untuk : i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar penyebutnya hingga 10

Bahan

Kad gambar pecahan, bentuk pecahan 3D, slaid power point

Nilai

Bekerjasama, tolong-menolong, prihatin

EMK

Keusahawanan, kreatif & inovatif dan teknologi. : Murid telah didedahkan dengan perkataan separuh dan setengah dalam kehidupan seharian dan mempelajari tajuk pecahan semasa tahun 1 dan tahun 2.

Pengetahuan Sedia Ada

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru memainkan rakaman video lagu yang dimuat turun dari You Tube 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video 1. Guru 1. Murid meneliti tayangan slaid dan menyebut pecahan yang ditayangkan. 2. Murid menentukan pengangka dan penyebut. 1.Murid melihat tayangan lagu dan cuba menyanyi bersama-sama. 2. Murid memberi jawapan.

Catatan

Set induksi ( 5 minit )

Menonton video

BBB: Video lagu pecahan

BBB: slaid power point kad gambar

Langkah 1 (10 minit)

Menentukan pengangka dan penyebut

menayangkan slaid gambar pecahan. 2. Guru meminta murid menyebut pecahan dan menentukan pengangka dan penyebutnya.

Langkah 2 (15 minit)

Menyebut dan menulis pecahan

1. Guru memberika n murid beberapa helai kertas A4. 2. Guru meminta murid melipat kertas kepada :

1. Murid melipat kertas kepada 2 bahagian yang sama besar dan mewarnakan satu bahagian daripadanya. 2. Murid menyebut dan menampal

BBB: Kertas A4 warna

2 bahagian 4 bahagian 8 bahagian

gambar pecahan tersebut ke dalam buku. 3. Murid menulis nilai pecahan tersebut. 4. Murid melakukan aktiviti yang sama bagi pecahan yang lain.

Langkah 3 (25 minit)

Pengukuhan melalui latihan

1. Guru menayangkan slaid soalan. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja.

1. Menjawab soalan yang diberi.

BBB: slaid lembaran kerja

Penutup (5 minit)

Rumusan pengajaran

1. Guru membuat rumusan tentang tajuk.

1. Murid memberikan idea dan hujah bagi membuat rumusan tentang tajuk yang dipelajari pada hari ini.

https://www.youtube.com/watch?v=DnFrOetuUKg