PERKATAAN KV + KVK + KVKK

DISEDIAKAN OLEH : NURUL AZIMAH BT ABDUL RASID

be + lim + bing belimbing .

.

pe+lam+pung pelampung .

.

se +len +dang selendang .

.

me+nen+dang menendang .

.

me+ man +cing memancing .

.

ke+rin+cing kerincing .

.

ke+pom+pong kepompong .

.

pe+num+pang penumpang .

.

se+rom+bong serombong .

.

ke+rin+ting kerinting .