Anda di halaman 1dari 1

Nama : _________________________________________ Tarikh : _________________

Carikan perkataan kv + kvk + kvkk dalam silang kata berikut.

s e r o m b

e a h b b

l c a o e k d c y

e t p e l a m p u

n a e x i q x o r

d p h u m b i y k

a v e j b z i v j

n g c f i l g b m

g s t h n s w d

b f g f g l k m p

d i e n m w

o n g j o

k n u

e z

n g

e n

n m

d q

a l

g r

1. Belimbing 2. Serombong 3. Selendang

4. Pelampung 5. Kepompong 6. Menendang