Anda di halaman 1dari 5

NAMA : ______________________________ TARIKH : _______

Menyelesaikan operasi tambah ayat matematik lingkungan 18.

(1)

Example:

+
5 + 6 = 11
(2)

5 + 9 =
(3)

9 + 7 =

4 + 9 =
(4)

(5)

+
7

+ 5

=
=

+
8

=
6 =

Nama : ____________________________Tarikh: _______


Mengira dan menambah. Tuliskan jawapan yang betul.

Example:

(1)

+
7

=
6

(2)

13
(3)

(5)
(4)

Nama : ____________________________Tarikh: _______


Mengira dan menambah. Tuliskan jawapan yang betul.

Example:

(1)

+
7

=
6

(2)

13
(3)

(5)
(4)

Nama : ____________________________________ Tarikh : _________


Tuliskan ayat matematik penolakan.
(1)

(5)

5 - 3 = 2
(2)

(3)

(6)

(7)

Nama : _______________________________________ Tarikh : ______


Arahan

: Tuliskan nombor yang sesuai pada tempat kosong.

Contoh :

2 =