Anda di halaman 1dari 59

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

BAB 1 PENGENALAN KAUNSELING 1. Definisi Kaunseling Kaunseling bertujuan membantu seseorang belajar membuat pilihan Melaksanakan pilihan yang telah dibuat Temubual yang bersiri untuk meneylesaikan masalah. Proses dimana dua orang bertemu untuk meneroka masalah dan mengenalpasti penyelesaian. Kaedah mengenalpasti penyelesaian yang praktikal berkaitan masalah dalam kehidupan harian atau pekerjaan. 2. Faktor Dalam Definisi Kaunseling Kehadiran dua orang. Proses mengarah kepada tindakan oleh klien. Kaunselor adalah orang mendengar. Klien dipercayai untuk mendapatkan cara penyelesaian tersendiri. Pertumbuhan perubahan diri klien lazimnya berlaku. Penyelesaian masalah adalah suatu yang diharapkan.
Krumboltz (1965) Apa saja aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien menunjukkan tingkah laku yang mendorong kepada penyelesaian masalah klien

Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980) Kaunseling ialah penggunaan Prosedur Kaunseling dan bidang lain yang berkaitan dengan tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah

Burks dan Steffire (1979) Perhubungan profesional antara seorang kaunselor terlatih dan klien bersifat person-toperson. Kadang-kadang melibatkan dua orang bagi menyelesaikan masalah emosional dan interpersonal

Zainal Abidin (2002) Kaunseling adalah perbincangan antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan memikirkan alternatif untuk mengatasi kecelaruan dan laksanakan alternatif yang dipilih

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

3.

Perbezaan antara Kaunseling dan Psikoterapi Kaunseling - membantu individu mengatasi kebuntuan/kekusutan fikiran untuk meneruskan kehidupan dengan lebih tenteram. - jangka masa kurang dari 6 bulan dilakukan secara outpatient - pemulihan penyakit mental - jangka masa 6 bulan hingga 2 tahun dilakukan secara outpatient dan inpatient Objektif kaunseling ialah membantu individu mengatasi masalah pertumbuhan kendiri personel growth pada bila-bila masa ke arah mencapai perkembangan kekuatan optimum yang ada pada dirinya Objektif psikoterapi ialah menyelesaikan masalah perubahan reconstructive dalam seorang individu

Psikoterapi

4.

Lima Matlamat Kaunseling Memudahkan perubahan tingkah laku Meningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan Membantu keberkesanan klien menguruskan diri (coping) Menggalakkan proses membuat keputusan Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien

5.

Peranan Kaunselor Memandu individu/kelompok dalam interaksi dan perkembangannya Menggalakkan pertumbuhan interaksi, pilihan, mengenal diri individu dan perpaduan di dalam kelompok Mengimbang kadar penglibatan dan interaksi ahli menurut keperluan diri dan kelompok, Dari segi: Akademik, kerjaya, psikososial, kesejahteraan mental dan keibubapaan

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

6.

Kaunseling di berlainan tempat

Jadual 1.1

Tempat Sekolah Penjara Hospital Pejabat Agama Islam Pejabat Kerajaan Gereja

Sumbangan Kaunseling Membantu pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai Membantu pemulihan ahli penjara dan proses mengintergrasikan mereka semula ke dalam masyarakat Membantu keluarga yang kehilangan ahlinya menghadapi dan menerima kehilangan ini Membantu suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga Membantu pekerja yang stres atau burn out Membantu mereka yang mengalami masalah peribadi seperti masalah dengan ibu bapa

6.

Aspek yang meliputi keseluruhan individu Kesihatan fizikal Keperluan sosial Kesihatan mental Keperluan emosi Keperluan kerohanian

mental

sosial

ASPEK INDIVIDU

emosi

fizikal

kerohanian

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

4.

Perkara-Perkara Penting Dalam Kaunseling

Fiedler, 1950:

Perhubungan yang empati. Perhubungan yang baik. Kaunselor mendengar masalah klien dengan baik. Klien bebas bercakap apa yang dia suka. Ada perasaan percaya mempercayai antara satu sama lain.

Carl Rogers, 1957:

Dua manusia yang mempunyai hubungan psikologikal. Peringkat awal klien berkeadaan serba salah, cemas. Kaunselor adalah kongruen dan memberi tindakbalas dalam hubungan. Kaunselor menerima tanpa syarat. Kaunselor empati terhadap klien.

5.

Contoh-Contoh Situasi Kehidupan Yang Memerlukan Kaunseling

Perbualan mengenai kenaikan pangkat seorang pekerja. Masalah emosi seorang pelajar yang mengganggu pelajarannya. Kerisuan tentang pemakanan seorang gadis. Kerisauan seorang pemuda tentang perkauman. Pasangan yang mengadu tentang kegagalan rumahtangga. Kerisauan eksekutif muda tentang pembuangan tenaga pekerja.
Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

6.

Kualiti Personal Kaunselor

Carkuff,1969

Iklim mempercayai

Carl Rogers, 1967

Empati. Mesra. Tulen. Penerimaan tanpa syarat. Tekal. Deria lucu Deria sedih Kesedaran kendiri

7.

Peringkat proses kaunseling

i.

Prasesi Temujanji Profil klien

ii.

Membina Hubungan Melayan Tingkahlaku tanpa lisan yang mesra Menunjukkan keinginan untuk menolong Mendengar isi percakapan klien Mendengar perasaan klien Mendengar erti yang tidak dinyatakan Tidak cepat membuat tanggapan dan penilaian

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

iii.

Mendengar dengan dengan telinga, mata dan tubuh badan apa yang ditunjukkan dan dikatakan oleh perkataan dan tingkahlaku klien. Tidak banyak bercakap tetapi lebih cuba banyak mendengar.

Meneroka dan Menganalisis Masalah Apa masalahnya? Pemikiran tak rasional? Perasaannyakah? Pertentangan antara ideal dengan sebenar. Perlakuannyakah? Pengalaman yang pahit yang mengganggu.

iv.

Mengenalpasti Punca Masalah Diri sendiri Orang lain Takhdir

Mengumpul seberapa banyak maklumat, pilihan daripada klien dan kaunselor.

v.

Mengambil Tindakan

Menghurai alternatif Membincang langkah yang perlu diambil Menentu masa langkah akan diambil Meminta klien menyatakan semula keputusan yang telah dipersetujui Memberi peluang klien mendapat sokongan untuk rujukan dan pertemuan berikutnya.

vi.

Penamatan Sesi Setelah permasalahan dapat diuruskan dan tiada perkara yang

tergantung.

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

8.

Kemahiran Kaunseling

1.

Mendengar.

3 aspek Iinguistik, Paralinguistik, Bahasa badan.

2.

Memberi maklumat.

Isu konkrit, Isu personal.

3.

Membuat Cadangan.

Masalah memberi nasihat:

Individu jarang menerima nasihat sehingga mereka merasakan nasihat tersebut adalah tepat. Berlaku pergantungan. Ada individu tidak suka dinasihat. Memberi nasihat melemahkan pemikiran orang lain.

4.

Meluah Perasaan dan Fikiran.

Membantu luahan secara lisan. Soalan terbuka Soalan tertutup Refleksi

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

5.

Mencabar.

Kadang-kadang membantu. Apabila klien menyatakan sesuatu yang jelas tidak tepat. "Tidak ada seorang pun dalam organisasi ini yang saya boleh bercakap" Apabila klien terlalu merendahkan dirinya atau sebaliknya. Apabila klien cuba mengelak sesuatu isu. Mencabar perlu disertai dengan sokongan. Mencabar membantu klien membuat pemeriksaan masalahnya. Perlu digunakan dengan berjaga-jaga.

6.

Menyokong.

Keseluruhan proses kaunseling adalah memberi sokongan kepada klien. Galakan dan mengambil berat. Klien mengenalpasti dan memilih jalannya sendiri untuk menghadapi masalah. Kaunselor berperanan sebagai teman kepada pengembara.

9.

Pendekatan Kaunseling

Kemanusiaan

Client-Centred Gestalt Therapy

Psychodynamic

Psychoanalytic Transactional Analysis

Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Tingkahlaku

Kognatif Rational Emotive Therapy

10.

Jangan !

Menyindir Membandingkan dengan pengalaman anda Menasihat isu emosi dan personal Menyatakan anda tidak sepatutnya merasakan begitu

11.

Cuba Tingkahlaku Mendengar Dengan Berkesan

Duduk bertentang. Mengekalkan kedudukan terbuka. Tunduk sedikit ke depan. Kontak mata yang selesa. Kedudukan yang relak.

Semuanya sesuai!

12.

Cuba Kedudukan dan Jarak Ini: Bertemu lutut 5' Sebelah menyebelah Belakang ke belakang Depan belakang Berhadapan dengan jarak yang sesuai.

Mana yang sesuai? Ambil kira faktor agama dan budaya.


Rosli bin Hashim OUM 1

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

13.

Diam?

Kontak mata sepenuhnya. Tiada langsung kontak mata. Tukar air muka.

Bagaimana yang selesa?

14.

Mengangguk:

Sentiasa Tiada Melebih-lebihkan Normal

Mana yang sesuai?

15.

Cuba Lakukan Air Muka:

Melebih-lebihkan semasa mendengar Lebihkan kelip mata Pusing ke satu arah Menukar-nukar kedudukan kepala Mengekalkan air muka yang normal

Tanya klien, mana satu yang selesa?

Rosli bin Hashim OUM 1

10

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

16.

Respon Yang Minima

Anggukan yang sesuai Bunyi " mm.mmm.." "uhhh.uh" "Ya.ya." Air muka mendengar Bahasa badan yang mendengar

17.

Jika Sesuatu Tidak Kena!

Jangan penik. Terus mendengar. Cadangkan orang lain bersama dalam hubungan tersebut. Pastikan anda tahu ke mana klien akan pergi selepas sesi. Jika anda terlalu bimbang, dapatkan bantuan segera. Selalu menyimpan satu senarai di mana anda boleh mendapat bantuan.

18.

Bila Perlu Dirujuk?

Bila klien bercakap tentang membunuh diri. Klien yang sakit mental. isu praktikal yang tidak dikuasai. Tidak mampu menolong.

19.

Gangguan

Persekitaran Jam Lalu lintas Orang lain


Rosli bin Hashim OUM 1

11

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Dalaman Pemikiran tiba-tiba Idea Perasaan

20.

Kualiti Pendengar Yang Berkesan

Deria lucu Mesra Tidak menghukum Penyabar Keterbukaan Pemikir Berkeyakinan Spontan Tidak menyindir Tidak menjatuhkan semangat

21.

Matlamat Kaunseling

Menngajar klien bertanggungjawab atas diri sendiri Membaiki imej diri yang negatif. Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaan. Mempermudahkan atau menggerakkan tingkahlaku. Menjadi lebih produktif. Mencari dan memupuk sumber dalaman. Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan. Membantu menguruskan masalah yang belum selesai.

Rosli bin Hashim OUM 1

12

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Kemahiran-Kemahiran Menolong

1. KEMAHIRAN MENDENGAR

MEMBERI PERHATIAN

Kontak mata bersahaja untuk menyatakan mengambil berat, kefahaman, berminat dan mengekalkan perhatian. "Pandanglah saya, saya mendengar anda, saya faham".

Jarak yang selesa untuk kedua-dua perlu didapati. Perhati tingkahlaku tanpa lisan klien untuk mendapat tanda-tanda keselesaan. Ambil kira budaya dan agama.

Cara duduk yang terbuka dan relaks.

Gerakgeri badan semulajadi yang menyampaikan mesej yang anda maksudkan.

Tingkahlaku berbahasa tanpa gangguan, soalan ataupun topik-topik baru. Tindakbalas dengan kenyataan yang empati.

KESANNYA Menggalakkan klien mencurahkan ide dan perasaan secara bebas. Klien meneroka dirinya cara tersendiri. Klien rasa bertanggungjawab terhadap proses kaunseling. Klien dapat dikawal melalui tingkahlaku memberi perhatian. Klien merasa selesa.

Rosli bin Hashim OUM 1

13

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

2.

PARAFRASA

Sebut mesej yang klien maksudkan. Nyatakan mesej asas dengan perkataan yang kurang sedikit. Tujuannya untuk mengujI kefahaman dan tingkahlaku memberi perhatian. Anda juga memberi tahu kepada klien bahawa anda sedang cuba memahaminya. Parafrasa yang membuat klien puashati adalah definisi

kefahaman yang objektif. Persepsi kasar apa yang dinyatakan oleh klien ditukar kepada pernyataan yang mudah, tepat dan releven. Tiada tambahan ide baru. Dapatkan tanda-tanda parafrasa adalah tepat. Klien merasa difahami dan

memahami arahnya. Klien merasa terdorong untuk meneruskan kenyataan.

Dengar mesej klien. Nyatakan mesej klien. Perhatikan tanda.

Klien

"Saya benar-benar fikir yang diaadalah baik, dia begitu bertimbang rasa, sensitif dan baik hati. Dia selalu menghubungi saya. Seronok keluar dengannya".

Kaunselor

"Jadi, anda sangat menyukainya".

Klien :

"Ya, saya sangat menyukainya".

Klien

"Saya bingung sekali, pada satu ketika dia menyuruh saya membuat yang ini, pada ketika yang lain pula yang itu".

Rosli bin Hashim OUM 1

14

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Kaunselor

"Dia benar-benar mengusutkan anda".

Klien "Ya, dah tentu, dia juga."

3.

PENJELASAN

Membuat agakan mesej asas klien dan menyatakan kepada klien. Menjelaskan yang kabur. Boleh juga meminta penjelasan:

"Saya bingung, biarlah saya cuba nyatakan apa yang telah anda katakan". "Saya tak berapa jelas tentang perkara itu." "Saya tak begitu jelas bagaimana anda merasai tentang pekerjaan anda." "Bolehkah anda mengulangi dengan ringkas serta memberika satu contoh?" "Saya tak begitu pasti yang saya telah faham."

Kekeliruan mungkin kerana kaunselor tidak memberi perhatian. Cuba mengaku apa yang anda tidak jelas mengenai yang dimaksudkan oleh klien. Cuba menyatakan semuala atau meminta penjelesan.

4.

PENGUJIAN PERSEPSI

Kaunselor meminta klien mengesahkan persepsinya mengenai apa yang dinyatakan oleh klien. Minta maklumbalas mengenai ketepatan pendengaran kaunselor. Andaian kefahaman diuji:
Rosli bin Hashim OUM 1

15

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

"Anda nampaknya begitu meradang dengan saya, benarkah?" "Saya sedang memikirkan apakah rancangan yang anda pilih itu benar-benar dikehendaki?" "Anda menyatakan kecurigaan, tetapi apakah saya mendengar dengan betul?' "Saya ingin menyemak dengan anda apa yang saya dengar.Anda menyatakan anda mengasihi isteri anda tetapi dalam beberapa minit yang terakhir anda menyatakan yang anda tak sabar dengannya".

Kesannya klien merasa difahami dan dapat mengelakkan komunikasi yang kusut. Parafrasa dahulu, minta pengesahan, dan izinkan klien membetulkan persepsi anda jika tidak tepat.

5.

MEMIMPIN

Menjemput atau menggalakkan klien bergerakbalas kepada komunikasi terbuka. Merangsang perbualan ke arah haluan yang sama dengan kaunselor dan sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh klien. Tujuannya menggalakkan klien meneroka perasaan dan mengulas apa yang telah dibincang dan menggalakkan klien

menjadi aktif dalam proses serta mengekalkan tanggungjawabnya.

PIMPINAN TAK LANSUNG

Tujuan untuk memulakan perbualan dan meletakkan tanggungjawab perbualan ke atas klien.

"Apakah yang anda ingin bincangkan?" "Barangkali kita mulakan dengan anda menceritakan mengenai.". "Tolong ceritakan kenapa anda berada di sini?" "Cerita lagi mengenai perkara itu". "Awak berkata."
Rosli bin Hashim OUM 1

16

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

"Pada fikiran anda apakah maksudnya?. "Bagaimana anda rasai?. "Ada apa-apa perkara lagi yang anda ingin bincangkan".

Klien dijemput terus bercerita atau menghuraikan. Langkahnya ialah 1. Tentukan tujuan. 2. Pimpinan secara umum. 3. Adakan perhentian yang agak panjang agar klien dapat menyambut nya.

PIMPINAN LANGSUNG

Fokus kepada topik khusus. Menggalakkan klien menghurai dengan panjang lebar.

"Ceritakanlah lagi mengenai abang anda". "Andaikan kita meninjau sedikit lagi mengenai pengajaran anda". "Apa maksud anda dangdut?". "Bolehkah anda fikirkan satu contoh yang berlaku baru-baru ini". Kesannya menimbulkan kesedaran dan kefahaman melalui penerokaan perasaan yang lebih luas.

Panduan pimpinan langsung:

Tentukan tujuan. Nyatakan tujuan melalui bahasa yang boleh menimbulkan huraian. Berikan klien kebebasan mengikut pimpinan anda.

Rosli bin Hashim OUM 1

17

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

6. MEMBERI FOKUS

Menumpukan penerokaan kepada sesuatu hal yang difikirkan berfaedah. Digunakan bila klien bercakap tak tentu arah dan tiada tumpuan.

"Tolong huraikan dengan lebih khusus perasan anda terhadap ibu anda". "Anda telah membincangkan beberapa topik dalam bebrapa minit yang lalu, bolehkan anda pilih suatu topik yang paling mustahak dan huraikan dengan lebih lanjut". "Kita telah bercakap tentang perkataan, perkataan,perkataan tetapi saya belum dapat mengesan sebarang perasaan, bolehkah anda menyatakan sesuatu perasaan yang anda sedang rasai sekarang". "Apakah perasaan anda semasa kita bercakap-cakap?" "Mari kita berdiam sejenak.Saya cadangkan anda tutup mata anda dan cuba berdamping dengan apa yang sedang anda rasai.." "Rumah?" (satu perkataan) "Dan." "Lepas itu apa?.." (frasa pendek) "Tapi"

Panduan

Guna perasaan kekusutan anda sendiri dan arah perasaan klien. Berwaspada terhadap maklumbalas klien tentang keutamaan topik-topik. Bantu klien memberi fokus kepada perasaan yang tersembunyi dalam perbincangan.

7.

MENYOAL

Solan terbuka memberi peluang kepada klien meneroka dan berbincang apa yang diingini . Bukannya perkara yang hanya menarik minat kaunselor. Soalan-soalan adalah untuk membantu kefahaman klien dan bukannya untuk kaunselor.
Rosli bin Hashim OUM 1

18

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

"Bolehkah anda jelaskan dengan lebih lanjut hubungan anda dengan ibu bapa anda?". "Apa yang dimaksudkan dengan kegagalan?" "Bagaimanakah mereka memperlihatkan perasaan-perasaan mereka?"

Panduan:

1. Kemukakan soalan terbuka. 2. Kemukakan soalan yang memerlukan perasaan bukannya maklumat. 3. Soalan-soalan yang membantu klien bertambah jelas, bukannya untuk kaunselor.

8.

REFLEKSI

Cara menyatakan kepada klien bahawa kaunselor berada dalam rujukan dalamannya dan memberi perhatian berat atau kaunselor empati.

Refleksi Perasaan

Menyatakan semula perasaan penting klien dengan ayat sendiri. Tujuan untuk memberi fokus kepada perasaan bukannya kandungan. Menolong klien memiliki perasaannya yang kabur. Mula dengan "Anda merasa.." . Jika tepat, klien akan membalas " Ya betul" Perasaan selalunya berlindung di sebalik perkataan.

"Dengan lain perkataan , anda benci akan keberaniannya". "Anda memang dari dulu lagi ingin menjadi seorang doktor". "Ia membuat anda rasa bersalah setiap ketika". "Sungguh menyakitkan hati jika anda tidak diterima oleh orang yang dikasihi". "Dia membuatkan anda rasa marah apabila mendenda anda, tetapi anda masih juga meresai senang mengenainya".

Rosli bin Hashim OUM 1

19

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Refleksi Pengalaman

Fokus kepada gerakgeri tubuh badan (cara sebutan, air muka, cara duduk dan gerak geri tubuh) yang memberi maklumbalas kepada pengalaman yang menyeluruh klien. Huraikan tingkahlaku dan tambah refleksi perasaan.

" Anda tersenyum (huraian tingkahlaku) tetapi saya merasa anda benar benar mengalami perasaan yang menyedihkan".(refleksi perasaan) "Setiap kali anda bercakap mengenainya anda menggenggam tangan, (huraian tingkahlaku)Nampaknya anda betul-betul bencikannya".

Refleksi Isi

Penyataan semula ide penting klien dengan perkataan yang sedikit dan baru. Hampir sama dengan parafrasa. Untuk menjelaskan ide yang kusut yang sukar dinyatakan oleh klien.

Klien: "Kata-katanya benar-benar menyakitkan hati saya". Kaunselor: "Ia benar-benar menyakitkan hati".

KESALAHAN BIASA DALAM REFLEKSI

Cara yang sama atau stereotaip. Penentuan masa. Refleksi perasaan mendalam ketika klien belum sedia. Bahasa yang sesuai yang tidak menghina klien. Kadang-kadang klien tidaklah seteruk yang disangka.

Rosli bin Hashim OUM 1

20

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

PANDUAN REFLEKSI

Baca mesej menyeluruh-perasaan yang dinyatakan, perasaan yang dibayangkan melalui gerak geri. Pilih campuran isi dan perasaan yang terbaik. Refleksi pengalaman yang baru diamati. Tunggu gerak balas sebelum bertindak selanjutnya.

9.

MERUMUS

Merangkumkan beberapa ide dan perasaan di akhir perbincangan Beri perhatian kepada: Apa Bagaimana menyatakan perasaan Maksud Masa Kesan kenyataan tersebut

"Dari perbualan anda mengenai keluarga, sekolah dan kini pekerjaan baru anda sebagai jurujual, anda kelihatan mengalami perasaan-perasaan kegagalan di dalam kesemua bidang tersebut".

Tujuan untuk menonjolkan perkara penting, tema umum isi dan perasaan. Ini meliputi ke arah mana hala tuju proses kaunseling dan di aman ia berada sekarang. Ia juga bertujuan memberi perasaan bergerak dalam meneroka ide dan perasaan serta sedar kemajuannya. Memberi fokus kepada ide yang bertaburan.Ia dapat memberi keyakinan klien terhadap kaunselor.

Rosli bin Hashim OUM 1

21

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Panduan:

Perhatian kepada tema. Nada dan emosi. Sususn ide dan perasaan yang penting Jangan menambah Tentukan adakah berfaedah jika dicatat atau meminta klien merumus. Tentukan tujuan: Kemesraan, Fokus, Menutup perbincangan, Menguju kefahaman, Penggalakan penerokaan, Menamatkan perhubungan.

10.

MENGKONFRANTASI

Mengandungi: Kenali perasaan sendiri. Berkongsi perasaan sendiri dengan klien. Tindakbalas terhadap maklumbalas dalam bentuk pandangan terhadap tingkahlaku. Meditasi sebagai konfran kendiri. Pengulangan untuk penegasan. Perkaitan sebagai kaedah berdamping dengan perasaan.

Tujuan:

Mengenali secara ikhlas dan langsung apa yang sedang berlaku atau apa yang ada simpulkan apa yang berlaku. Menyatakan apa sebenarnya.

Kesannya: Cabaran. Pendedahan. Ancaman. Kerisauan. Kegembiraan. Penentangan. Komunikasi yang diingini.
Rosli bin Hashim OUM 1

22

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

11.

MENGENALI PERASAAN

Kenali perasaan sendiri secara dalam, lisan dan bukan lisan. Fikir kesannya apa bila dinyatakan. Adakah perasaan peribadi atau tindakbalas yang sepatutnya? Adakah bersesuaian dengan teori? Klien mungkin tahu melalui bukan lisan kaunselor.

MENGHURAI DAN MENGONGSI PERASAAN Untuk menjelaskan apa yang kaunselor rasiai. Model untuk klien menyatakan perasaannya. Cara anda berterusan begini membosankan saya dan saya rasa mengantuk. Saya merasa marah apabila anda bercakap banyak mengenai keinginan untuk menyakiti orang lain dan tidak mempedulikan tentang mereka sama sekali. Saya merasa senang apabila anda bercakap mengenai diri anda dengan cara begitu.

Faedahnya, kaunselor merasa lega (katarsis emosi). Ventilasi klien merasa legi selepas melakukan konfrantasi dan rasa tidak perlu

meneruskan sesi menyelesaikan masalahnya.

AWAS MENYATAKAN PERASAAN BILA: Klien menghadapi kekusutan emosi yang teruk. Krisis-krisis akan lebih dahsyat. Cara mengendalikan emosi masa lampau kurang baik. Menentang dengan kuat usaha untuk meneroka. Kebolehan kaunselor menolong klien yang kusut. Kehidupan emosi kaunselor sendiri kucar kacir. Masa tidak mencukupi. Dasar agensi tidak membenarkan penerokaan emosi yang dalam. Tidak meneroka sikap orang penting klien.
Rosli bin Hashim OUM 1

23

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Contoh Kenyataan perasaan

Saya takut hendak pergi ke kolej sekarang. Sekolah menengah begitu membosankan. Tujuan utama konfrantasi ialah memasukkan perasaan-perasaan yang ikhlad dalam penyataan. Salah satu cara, Kaunselor memodelkan,. Minta klien konfran dengan cara Apakah yang sedang anda rasai sekarang? Bagaimana anda rasa mengenainya? Betapa kuatkah perasaan aanda mengenainya?

Panduan mengongsi perasaan:

1. 2. 3.

Modelkan dengan berkongsi perasaan anda. Minta klien berkongsi perasaan. Berhati-hati tentang sejauh mana hendak dikongsikan.

12.

MAKLUMBALAS DAN PANDANGAN

Tindakbalas ikhlas kaunselor terhadap klien tentang bagaimana ia memberi kesan kepada kaunselor. Tujuan untuk membolehkan klien memahami dirinya dan mengubah tingkahlakunya. Kita hari ini adalah hasil maklumbalas persekitaran kita. Hasilnya klien mempunyai maklumat yang lebih tentang dirinya.

Garis panduan memberi maklumbalas:

Beri apabila klien bersedia. Jika perlu tanya klien terlebih dahulu. Huraikan tingkahlaku klien dan kemudian nyatakan perasaan anda. Buatkan maklumbalas sebagai huraian, bukannya penilaian. Saya tidak suka cara anda selalu mengganggu saya" berbeza dengan ""Saya tidak suka anda kerana selalu mengganggu saya".

Rosli bin Hashim OUM 1

24

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Beri maklumabalas perkara yang klien berupaya mengubahnya. Beri sedikit-sedikit. Segera. Minta tindakbalas klien terhadap maklubalas anda.

13.

MEDITASI

"Masa berhenti" berdamping dengan diri, kesedaran terhadap diri dan hubungan dengan dunia.Konfrantasi kendiri.

Garis panduan:

Biasakan diri dengan meditasi. Jelaskan nilai faedah meditasi kepada klien. Minta duduk dengan selesa sambil menutup mata. Minta klien berdiam diri dan biar fikiran pudar. Minta fokus kepada pernafasannya agar dapat berdamping dengan perasaan jasmaninya. Selepas beberapa minit minta buka mata dan huraikan pengalaman dan perasaan untuk menggalakkan penerokaan. Minta amalkan di rumah jika difikir berfaedah dan memuaskan.

14. PENGULANGAN

Konfrantasi kendiri yang dimulakan oleh kaunselor bertujuan menggalakkan pernyataan perasan yang kabur atau terselingdung dengan lebih banyak. Kemudian membincangkan perasaan yang diulang secara verbal dan non verbal. Saya tak mempunyai kawan, agaknya orang tak suka saya. Katakan lagi Orang tak suka saya.
Rosli bin Hashim OUM 1

Klian: Kaunselor:

25

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Klien: Orang tak suka saya, orang tak suka saya, (berhenti sekjap) Barangkali saya tidak ada sifat yang boleh menimbulkan rasa suka. Kaunselor: Klien: Kaunselor: Klien: Cuba ulang lagi saya tak mempunyai sifat yang orang suka. Saya tak mempunyai sifat yang orang suka. Lagi. Saya tak mempunyai sifat yang boleh menimbulkan rasa suka.

Panduan:

1. 2. 3.

Perhatikan gerakgeri atau pernyataan yang mempunyai implikasi perasaan. Minta klien mengulangi kata-kata sehingga perasaan-perasaan dibangkitkan. Beri masa yang cukup agar kesan emosi dirasai atau dikumpul.

15.

PERKAITAN

Memintakan klien meluahkan sesuatu isu yang dirasakan penting secara bebas tanpa mengira logik atau tidak.

Kaunselor:

Nampaknya anda begitu terlekat kepada pengaruh ibu anda keatas anda.

Saya cadangkan anda kata perkataan ibu dan kemudian sebutkan apa juga perkataan yang dapat anda fikirkan secara pantas. Ya ibu kasih,lembut,seronok, cakap banyak, .....

Klien:

Kesannya klien dapat membebas perasaan dan dapat berbincang kemudiannya dengan lebih berfokus.

Panduan:

1.

Minta sebut apa saja ayng disedari.


Rosli bin Hashim OUM 1

26

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

2. 3.

Jelaskan ide tak perlu logik atau tekal. Gunakan untuk meneroka lebih dalam perasaan klien berkaitan. atau membincang hasil

16.

MENTAFSIR

Kaunselor menyatakan makna terhadap peristiwa agar klien dapat melihat dari perspektif baru. Tujuan utama mengajar klien mentafsir. Lebih banyak digunakan dalam semasa mentafsir. Cari data-data menyokong

psikoterapi. Ambil kira non verbal pentafsiran.

Contoh soalan pentafsiran: Apakah anda berpendapat bahawa anda tidak mempercayai orang-orang perempuan kerana ibu anda memeliharan anda dengan yang amat buruk? :Bilakah anda akan mengambil berat tentang diri anda juga? : Itu adalah sikap yang terlalu memeningkan diri. :Jadi, apa salahnya.

Kaunselor

Kaunselor

Kaunselor

Klien : Saya tak suka kepada orang yang mementingkan diri mereka". Kaunselor Sebab...? Klien :Orang-orang yang mementingkan diri tidak begitu popular. : Jadi,kepopularan adalah penting bagi anda, dan jika anda terlalu memusatkan perhatian kepada diri anda, orang tak akan menyukai anda. Apakah ini merupakan perasaan yang anda rasai ketika ini?

Kaunselor

PENTAFSIRAN SECARA FANTASI DAN METAFOR

Rosli bin Hashim OUM 1

27

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Contoh Fantasi: Saya mempunyai satu fantasi mengenai apa yang baru anda katakan. Saya dapat gambarkan anda sedang berjalan di satu jalan yang kecil di dalam belukar, apabila sampai di persimpangan jalan, anda kelihatan tidak pasti jalan yang mana nak dipilih. Anda melambung sekeping duit syiling dan anda kelihatan berlari dengan girangnya di jalan yang dipilih dengan duit syiling tadi. Bagaimana fantasi ini menepati perasaan anda? Diharapkan dapat memberi persepsi yang baru kepada klien terhadap dirinya selepas perbincangan.

Contoh Metafor : Kebanyakan waktu saya melihat anda seperti beruang mainan yang besar gaga h tetapi lembut yang sedia berada dalam apa jua kedudukan apabila dibuat begitu:

Panduan Fantasi dan Metafor

Perhati mesej asas. Parafrasa. Fahamkan mesej. Bahasa mudah dan arasnya hampir kepada mesej. Kemuka ide yang menunjukkan tentatif (berlapik). Matlamat untuk mengajar klien membuat tafsiran sendiri.

17. NASIHAT

Pakar dalam bidang khas atau profesional. Antara yang mengetahui dan yang mempercayai Tidak paksa. Fokus kepada isu-isu dan menjelaskan proses membuat keputusan. Rasa angkuh kaunselor yang rasa tahu semua.
Rosli bin Hashim OUM 1

28

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Memupuk pergantungan. Keputusan yang tidak berat, Tidak sesuai untuk keputusan pemilihan -"Patutkah saya bercerai?" "Apakah kerjaya yang patut saya ceburi". Tidak sesuai dengan seranan spontan dan disertai pujukan yang kuat. Tidak sesuai dalam bentuk "Bapa tahu apa yang paling baik". Biasanya orang yang menasihat mempunyai minat yang kuat agar yang dinasihat diikuti, Bezakan antara permintaan maklumat dengan saranan. Kendalikan perasaan-perasaan terlebih dahulu Kaunselor memprojekkan dirinya kepada klien dengan cara "Kalau saya menjadi anda." Jika tidak berjaya, kaunselor akan disalahkan.

Panduan: 1. Sentiasa mengemaskini pengetahuan dalam bidang kepakaran anda. 2. Jangan menggunakan ujian-ujian psikologi tanpa latihan yang mencukupi. 3. Janganlah menggunakan nasihat melainkan dalam bentuk saranan tentatif

berdasarkan kepakaran tertentu.

Rosli bin Hashim OUM 1

29

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Rational Emotive Therapy

MATLAMAT MANUSIA

Terus hidup. Hidup bahagia.

JENIS KOGNATIF 1. BELIEFS SYSTEM (BS)

1. 2.

Rational Beliefs System (RBS). Irrational beliafs System (IBS).

Pemikiran, perasaan dan tingkahlaku (PPT) yang membantu manusia mencapai matlamat dan tujuan.

PPT yang tidak rasional merosakkan diri.

Rasional

Keadaan yang membantu individu mencapai matlamat dan tujuan untuk hidup dan gembira.

Kriteria rasional:

i. ii. iii.

Pragmatic Logical (nonabsolutist) Empirically consistent with reality. Flexible beliefs take the form of wishes, wants, desires and preferences.

Non-extreme evaluations of badness.

Rosli bin Hashim OUM 1

30

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Show evidence of toleration.

Acceptance of fallibility.

Demonstrate flexible thinking towards the occurrence of events.

Tak Rasional (IBs)

Keadaan yang menghalang individu mencapai matlamat dan tujuan. Tidak logik (especially, dogmatic, and musturbator) is empirically inconsistent with reality.

IBs Absolutistic. Dogmatic musts, shoulds, ought tos. Awfulizing. I cant stand it. Damnation. Always and never thinking.

Tiga Kepercayaan Tak Rasional Yang Penting

1.

Saya SEMESTINYA mesti membuat habis baik dan atau memenangi kasih sayang atau mendapat pengesahan daripada orang penting, jika tidak saya adalah orang yang tidak lengkap dan tidak berguna.

2.

Awak dan orang lain SEMESTINYA dalam apa jua keadaan dan masa MESTI baik kepada saya dan melayani saya dengan adil, jika tidak awak tidak berguna dan orang yang tidak baik.

3.

Sebab saya lebih selesa mengalami keseronokan daripada kesakitan, keadaan di mana saya hidup SEMESTINYA mesti menjadi selesa, selamat dan memanafaat,
Rosli bin Hashim OUM 1

31

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

jika tidak dunia ini adalah sesuatu yang tidak baik, saya tak tahan dengan ini dan hidup ini menakutkan dan tak guna hidup dalam dunia ini.

IBs menjadikan klien: Merasa tidak selesa dan menyakitkan. Menggalakkan klien engage in self-defeating behaviour. Tidak mengambil tindakan yang penting untuk mencapai tujuan dan matlamatnya.

GANGGUAN

1.

Ego disturbance.

Manusia membuat berbagai tuntutan terhadap diri, orang lain dan dunia. Tuntutan semasa dulu, kini dan akan datang. Kegagalan mendapat tuntutan ini akan menjadikan self damnatioan. Individu yang sihat mengamalkan self acceptance dan high frustration tolarence.

2.

Discomfort disturbance.

2.

INFERENCES

Kognatif yang mendahului maklumat. Klien selalu keliru antara inferen dengan fakta. Kaunselor perlu menguji inferen dengan mendapatkan fakta. Saya berdiri mengadap tingkap, apa yang saya nampak?

Rosli bin Hashim OUM 1

32

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

JENIS-JENIS INFEREN

1.

Sebab. -Saya menangis sebab ibu bapa marahkan saya. -Saya menangis kerana ibu bapa permainkan sifat yang sensitif. Peranan kaunselor: Saya menangis sebab saya rasa tak berguna bukannya sebab saya sensitif.

Luaran

Dalaman -Saya menangis sebab saya sensitif. Gabungan saya

2.

Jangkaan Jika saya minta tentu dia tak bagi.

3.

Tujuan Dia baik dengan saya kerana nak pinjam nota saya.

Inferen berantai antara satu sama lain.

Rosli bin Hashim OUM 1

33

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

MASALAH KLIEN

Anxiety

Inference s

Beliefs

Action tendencies Ancaman and options response terhadap ego. Ancaman keselesaan.

Concern

Shame

Inference s

Beliefs

Action tendencies Regret and options response

Depressio n

Inference s

Beliefs

Action tendencies Pandangan and options response negatif terhadap diri. Kehilangan orang penting.

Sadness

Guilt

Inference s

Beliefs

Action tendencies Remorse and options response

Feeling gulit

Anger

Inference s

Beliefs

Action tendencies Kesan positif and options response jangka pendek. Kesan negatif jangka panjang.

Hurt

Inference s

Beliefs

Action tendencies Disappointme and options response nt

Irrational Jealousy

Inference s

Beliefs

Action tendencies Rational and options response jealousy

Masalah

Rosli bin Hashim OUM 1

34

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Disiplin Diri A Mixture Of Emotions False Emotions Strenght Versus Rationality Of Negative Emotions

Memulihkan Klien

1.

Anda yang membina dan membesarkan sendiri gangguan psikologi dan keadaan persekitaran boleh menyumbangkan kepada masalah tersebut.

2.

Anda perlu menyedari bahawa anda berkemampuan untuk mengubah gangguan tersebut.

3.

Gangguan emosi dan tingkahlaku adalah disebabkan oleh IBS.

4.

Kesan IBS dan asingkan daripada RBS.

5.

Pertikaikan IBS menggunakan kaedah saintifik, logik dan emperikal.

6.

Bertindak kearah menyerap RBS baru dangan menggunakan keadah kognatif, emotif dan tingkahlaku.

7.

Sambung proses mempertikaikan IBS dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk perubahan sepanjang hayat.
Rosli bin Hashim OUM 1

35

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Activating Events

Peristiwa atau perkara yang berlaku hanya sebelum gangguan emosi atau tindakan merosakkan diri.

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

4._________________________________________________

5._________________________________________________

6._________________________________________________

Consequences or Condition

Emosi yang terganggu

atau tingkahlaku merosakkan diri yang saya ditukar. 1._________________________________________________ hasilkan dan ingin

2._________________________________________________

3._________________________________________________

4._________________________________________________

5._________________________________________________

6._________________________________________________

Rosli bin Hashim OUM 1

36

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

(B) Beliefs IBs (Bulatkan)

(D)Disputes IBs Contoh:Kenapa mesti baik? Mana bukti buat

(E) Effective RBs. saya Saya suka membuat tak

sehabis terbaik

tetapi

semestinya? bertulis Saya bertindak tak baik, yang tak baik?

bahawa saya adalah tapi saya bukanlah orang tak guna? dikhtiraf dan diterima? Mana bukti saya mesti Tidak ada bukti yang saya mesti diterima dan diikhtirah 1 Saya mesti buat

yang terbaik.

2 Saya tidak berguna atau tak baik bila saya bertindak lemah atau bodoh.

3 Saya mesti dikhtiraf oleh orang penting.

4 Saya tak baik, tidak disayangi jika saya tak diterima..

Rosli bin Hashim OUM 1

37

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Saya mesti dilayan dengan baik dan apa

memberikan yang saya perlu.

6 Orang bertindak bermoral yang tidak tak

diperlukan dan dia tak berguna.

7 Orang bertindak lain mesti seperti

yang saya harapkan atau dahsyat.

8 Hidup ada saya mesti

beberapa

masalah besar.

9 Saya tak boleh tahan dengan perkara yang tak baik atau orang yang sukar dihampiri.

10 Adalah dahsyat bila perkara penting tidak

Rosli bin Hashim OUM 1

38

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

berlaku seperti yang saya harap.

11 Saya tak boleh tahan bila kehidupan betulbetul tak adil.

12 Saya perlu disayangi oleh orang yang

hampir dalam hidup saya.

13 Saya perlu dihargai apa yang saya buat atau saya akan rasa kecewa.

14

15

16

17

Rosli bin Hashim OUM 1

39

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

18

19

20

ANALOGI KEPERLUAN KAUNSELOR

Kr.

Dulu uncle anda mengajar anda bermain golf, tapi diajarnya dengan cara yang

kurang baik. Bayangkan anda berlatih perkara yang salah. Kini baru anda sedar anda silap. Jika anda nak baiki, siapa yang anda nak jumpa?

Kn.

Jurulatih golf.

Kr.

Apa jenis pertolongan yang anda harapkan?

Kn.

Analisa masalah saya dan tunjuk macamana nak baiki.

Kr.

Selepas dia menunjukkan kesilapan dan cara membaikinya, adakah ia membaiki

kemahiran anda?

Kn.

Tidak!

Kr.

Apa lagi yang diperlukan?

Kn.

Saya perlu berlatih.

Rosli bin Hashim OUM 1

40

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Kr.

Anda perlu berlatih. Seperti juga anda berjumpa saya, kemahiran saya

membantu anda menganalisa kesilapan psikologi yang anda lakukan dan bagaimana nak baikinya. Saya tidak boleh berlatih untuk anda. Tugas besar anda ialah berlatih dalam kehidupan harian apa yang anda dapat dari sesi kaunseling. Saya akan membantu anda berlatih. Untuk itu anda perlu mulakan dengan membuat analisa kesilapan psikologi yang andda lakukan. Seperti dalam golf, anda tak boleh bermain dengan tepat. Anda tak boleh 100% bebas dari masalah kehidupan tetapi anda boleh menghadapinya dengan baik.

KRITERIA PSIKOLOGI YANG SIHAT (ELLIS AND BERNARD, 1985)

1.

Kepentingan Diri.

Melebihkan sedikit daripada kepentingan orang lain. Sanggup berkorban kepada orang yang disayangi secara munasabah.

2.

Berminat Sosial

Boleh hidup bersosial dengan baik.

3.

Arahan Kendiri

Tahu tanggungjawab dan boleh menguruskan diri sendiri.

4.

Tahap Toleransi Kekecewaan yang Tinggi

Memberi hak kepada diri dan orang lain untuk membuat kesilapan. Walaupun benci tetapi tidak membuat kutukan atau penghinaan Bijaksana membezakan rasional dan tidak rasional. Tidak mudah terperangkap dengan perkara negatif.
Rosli bin Hashim OUM 1

41

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

5.

Fleksibel-Keluwesan.

Terbuka kepada perubahan, berfikiran luas dan tidak rigid.

6.

Menerima Ketidakpastian

Merancang dan berusaha bersungguh-sungguh dan hasilnya diserahkan kepada Tuhan.

7.

Bersungguh-sungguh Untuk Mencapai Sesuatu

Keterlibatan untuk mencapai sesuatu bagi tujuan peribadi dan masa yang sama menyumbang kepada masyarakat.

8.

Berfikiran Saintifik

Penggunaan pemikiran saintifik untuk merancang matlamat jangka pendek dan jangka panjang dan pada masa yang sama boleh menerima kemungkinan.

9.

Penerimaan Kendiri

Bersyukur dan menerima diri. Tidak menilai diri kerana faktor luar dan bukan untuk menunjuk-nunjuk atau membuktikan sesuatu.

10.

Berkeupayaan Mengambil Resiko

Suka mencuba, mengambil resiko yang munasabah, menerima kesilapan.

11.

Kepuasan Jangka Panjang


Rosli bin Hashim OUM 1

42

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Sanggup bersusah sekaran demi masa depan. Menenggelamkan kenikmatan untuk sementara. Terus mengukuhkan diri untuk mencapai visi. Manusia yang cekal dan berjaya.

12.

Sedar Batasan Utopia

Sedar manusia tidak boleh dapat semua yang diingini dan tidak boleh mengelak semua yang tidak disukai.

13.

Bertanggungjawab Terhadap Gangguan Emosi

Rosli bin Hashim OUM 1

43

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

MEMPERTIKAIKAN IBs

1.

Mempertikaikan Secara Berstruktur DIBS Disputing Irrational Beliefs (Ellis 1979 c, pp.79-80)

Soalan 1

Apakah kepercayaan tidak rasional yang nak dipertikaikan?

Soalan 2

Bolehkah saya secara rasional menyokong kepercayaan ini?

Soalan 3

Apakah bukti yang wujud tentang kebenaran kepercayaan ini?

Soalan 4

Apakah bukti mengenai kesilapan kepercayaan ini?

Soalan 5

Apakah yang terburuk akan berlaku kepada saya dengan kepercayaan ini?

Soalan 6

Apakah yang terbaik akan berlaku kepada saya dengan kepercayaan ini?

2.

Pertikaikan Saya mesti Sepatutnya jadikan Saya mahu Saya ingin.

3.

Pertikaikan

101% buruk (awful), dahsyat. Saya tak dapat menerima (I cant stand it) Tak guna Saya adalah sama dengan apa yang saya buat Bukti sebaliknya. Klien kata dirinya tidak disayangi, minta senaraikan perkara yang menunjukkan dia disayangi.

Bayangan fikiran.

Rosli bin Hashim OUM 1

44

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

JENIS SOALAN REBT

Soalan terbuka. Soalan berdasarkan teori.

MATLAMAT D

Memberi kesedaran IBs adalah tidak produktif. IBs tidak logik dalam realiti dan membawa kepada emosi dan tingkahlaku yang merosakkan diri. RBs adalah produktif dan logik dalam realiti yang membawa kepada emosi dan tingkahlaku yang sihat.

DISPUTING

1. 2. 3. 4. 5.

Musts. Awfulizing. I cant stand it it is. Damnation. Always and never thinking.

HOW TO DISPUTE 1. Fokus kepada must sedarkan dalam dunia ini tidak semuanya atau mungkin tidak terdapat sesuatu yang mesti. Tunjukkan bahawa tidak bukti yang menyokong must yang dinyatakan oleh klien.

2. Fokus pula kepada 2-5.

STRATEGI MEMPERTIKAIKAN Ibs

Rosli bin Hashim OUM 1

45

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Elok digunakan ketiga-tiga strategi:

1.

Fokus kepada yang tidak logik. Soalkan: Adakah itu logik ? Di mana logiknya? Tekankan bahawa klien mahu sesuatu itu mesti berlaku. Ini adalah sesuatu yang megik.

2.

Fokus kepada pengalaman klien yang tak selari dengan kenyataan. Minta bukti daripada klien Tunjukkan satu perjanjian bahawa dalam hidup mesti semua berjaya.

3.

Fokus kepada praktik (Pragmatism). Tunjukkan kepada klien praktikalnya Ibs yang diamalkan menjurus kepada kemusnahan dan RBs menjurus kepada positif. Kepercayaan anda tentang mesti bejaya hanya menujudkan anxiety dan depress.

USE A VARIETY OF DISPUTING STYLES

1.

SOCRATIC STYLE

Direct questions kepada Ibs. Tujuannya agar klien berfikir tentang dirinya daripada mendengar pandangan kaunselor yang diandaikan olehnya lebih berkuasa. Soalan cara ini elok juga diikuti oleh penerangan ringkas agar klien lebih faham.

2.

DIDACTIC STYLE

Menyemak persepsi kefahaman klien dengan berpandukan lisan dan bukan lisan klien.

Rosli bin Hashim OUM 1

46

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

3.

HUMOROUS STYLE

Syarat: 1. 2. 3. Telah terbina hubungan yang baik. Klien menunjukkan bukti dia mempunyai deria lucu. Intervensi ini dituju epada Ibs dan bukannya klien sebagai individu.

4.

SELF-DISCLOSING STYLE

1. 2. 3.

Nyatakan pengalaman anda yang hampir sama. Nyatakan Ibs anda yang hampir sama. Anda telah tukar Ibs dan masalah telah hilang.

BE CREATIVE

Gunalah apa-apa cara yang kreatif dan sesuai dengan diri anda yang boleh mempertikaikan Ibs klien.dengan berkesan.

Keadaan TERAPUTIK Penerimaan tanpa syarat. Boleh menilai pemikiran dan tindakan tetapi tidak rating. Kaunselor dan klien boleh menerima kesilapan diri dan orang lain. 2. Ketulenan dan keterbukaan. Boleh membuat pendedahan kendiri yang menasabah secara jujur. 3. Empati. Kaunselor dapat merasa apa yang klien fikir, rasa dan faham falsafah diri klien.

1.

Resiko kemesraan yang berlebihan:

1. 2.

Klien rasa selesa, ditlong,tetapi tidak tahu bagaimana nak menolong diri sendiri. Membina LFT. ( Low frustration tolerance) dan percaya orang lain mesti membei bantuan.

Rosli bin Hashim OUM 1

47

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Mempertingkatkan Celik Akal Intelektual Yang Rasional

1.Mempertikaikan IBs. Perbahasan Pengasingan Pertikaikan MESTI Pertikaikan DAHSYAT Pertikaikan AKU TAK BOLEH TAHAN Pertikaikan TINGKAHLAKU MENYALAHKAN DIRI, ORANG LAIN DAN DUNIA. Diri adalah komplek Satu bukan bermakna semua Manusia ada emas dan sampah

TEORI Rational Emotive Therapy (R.E.T.) Albert Ellis. Individu berkeupayaan bertindak dalam bentuk rasional dan tidak rasional. Rasional adalah bebentu positif dan tidak rasional negatif. Gangguan emosi dan psikologi menyebabkan bertingkahlaku tidak rasional. Kaunseling membantu menilai kembalik kepercayaan agar perubahan tak rasional kepada rasional. Kaunselor sabar, aktif, kreatif, berani, mampu menggunakan berbagai teknik kaunseling.

Rosli bin Hashim OUM 1

48

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

MANUSIA

Individu sihat dianggap rasional dan tak sihat dianggap tak rasional. Fokus kognatif. Manusia bertanggungjawab diatas gangguan emosi yang dirasai. Manusia kreatif, mampu bekomunikasi, boleh belajar dari kesilapan, darjah penerimaan kendiri yang tinggi, berani mengambil resiko dan mempunyai matlamat yang jelas. Manusia berkecenderungan memusnahkan diri mereka, mengelak berfikir sesuatu, mengulangi kesilapan, menyalahkan diri, tiada toleransi, percaya kuasa ghaib, merasa terlalu sempurna, mengelak dari penyempurnaan kendiri.

Rasional bermaksud membantu individu mencapai matlamat asas dan tujuan. Matlamay asas ialah untuk terus hidup dan gembira. Tidak rasional bermaksud menghalang individu mencapai matlamat asas dan tujuan.

Untuk terus hidup, manusia memerlukan 4 proses utama yang saling berkaitan: 1. 2. 3. 4. Berprihatin. Berperasaan. Bergerak. Berfikir atau bertaakul.

Fikiran, perasaan dan tingkahlaku berkait rapat. Salah satu dirawat, ketiga-tiga sembuh. Manusia bermasalah kerana faktor fikiran tak rasional, bukan kerana faktor luaran. Ide tidak logik lebih pada peringkat kanak-kanak dan remaja. Dikukuhkan melalui SARANAN KENDIRI DAN PENGULANGAN KENDIRI. Manusia cenderung mereka-reka kepercayaan yang mengganggu dirinya. Gangguan emosi kerana diri sendiri bukannya apa yang berlaku.

TINGKAHLAKU BERMASALAH

Bermasalah bukan kerana peristiwa tetapi kerana anggapan mereka terhadap peristiwa tersebut.. Dua jenis perasaan yang tidak sesuai:
Rosli bin Hashim OUM 1

49

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Negatif (murung, bimbang,hilang harapan, rasa kurang, tiada penghargaan kendiri). Positif(rasa hebat, paranoid, perseteruan) dalam jangka pendek rasa baik tetapi akhirnya menuju kekecewaan yang lebih besar seperti pergaduhan,peperangan dan

pembunuhan).

Ciri Kepercayaan Tidak Rasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rasa malu yang amat sangat. Terlalu menuntut. (mesti, patut, pasti). Mengherdik diri. Toleransi rendah. Tiada harapan. Mengalah dan menyalah. Merajuk

KEPERCAYAAN TIDAK RASIONAL

1. Diterima dan dikasihi orang penting.

2. Cekap,serba boleh, berjaya semua lapangan.

3. Setengah orang jahat,busuk hati,kejam dan patut disalahkan dan dihukum.

4. Mudah mengelak daripada menghadapi setengah kesulitan.

5. Urusan sepatutnya berlaku seperti diinginkan.

6. Kemelaratan sebab faktor luar, dukacita sikit saja boleh dikawal.

7. Masa lampau menentukan tingkahlaku masa kini dan dihapuskan.

pengaruhnya tidak boleh

8. Sentiasa berwaspada terhadap perkara merbahaya dan menakutkan.


Rosli bin Hashim OUM 1

50

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

9. Harus bergantung kepada seseorang yang lebih kuat.

10.Harus terganggu dengan masalah dan gangguan yang menimpa orang lain.

11.Setiap masalah selalunya ada penyelesaian yang tepat dan mesti diperolehi.

Matlamat Kaunseling

1. Minimakan menyalahkan diri sendiri. 2. Tidak rasional kepada rasional - INGIN. 3. Tidak realistik kepada realistik. minat diri sederhana minat hidup bermasyarakat mengarah hidup sendiri tanpa mengenepikan orang lain toleransi kesilapan diri dan orang lain tanpa cemuhan fikiran terbuka dan fleksibel menerima ketidakpastian komited rasional menilai sesuatu yang dilakukan menerima diri tanpa bergantung kepada orang lain
Rosli bin Hashim OUM 1

51

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

sedia mengambil resiko yang berpatutan apa yang mahu belum tentu dapat dan yang tidak suka belum tentu boleh dielak.

PROSES DAN TEKNIK RET

Perhubungan yang mesra tidak perlu. Wessler (1980) Syarat teraputik PCC memudahkan perubahan klien. hap proses:

A.

Diagnosis Psiko atau Mengenalpasti Masalah.

1. Mengkategori masalah. a.Luaran (kerjaya, kehidupan, unterpersonal). Activating events. b.Dalaman (gangguan emosi dan tingkahlaku). Belief systems dan Consequences. Pastikan masalah dalaman bebas dari masalah luaran.

2. Mengenalpasti kepercayaan tidak rasional. Setelah mengalpasti C, kenalpasti pula B. 4 tema B ialah:

Demandingness-Terlalu menuntut (mesti, sepatut, seharusnya. Kesannya sangat kecewa, sangat marah dan benci diri). Awfulizing (malu yang amat dalam) Membesarkan asalahnya dan melihat secara sedih. Kesannya perasaan takut dan bimbang yang bukan-bukan. I Cant stand it. Self rating.

3. Mengenalpasti masalah utama. Kebanyakan klien mengemukan bukan masalah sebenar atau masalah dalaman ( primier). Ini merupakan masalah luaran iaitu
Rosli bin Hashim OUM 1

52

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

masalah sekunder.

4. Membentuk matlamat.
Kaunselor sering disamakan dengan master atau pengajar. Membina ABCDE.Mengemukakan beberapa alternatif atau matlamat yang perlu dicapai.

B. Celikakal RET.

Menghuraikan ABCD hingga mendapat celikakal dan mengajar caracara positif menangani perubahan. 5 jenis celikakal: 1. Ide dan kepercayaan bahawa manusia selalunya memainkan peranan menyebabkan masalah emosi dan tingkahlaku. 2. 3. 4. Bertanggungjawab ke atas masalah emosinya kerana indoktrinasi lepas. Kesedaran, pengetahuan terhadap ide atau kepercayaan tidak rasional. Menerima dirinya walaupun tahu masalah emosi disebabkan oleh kepercayaannya.

5.

Untuk mencapai matlamat atau perubahan, klien perlu mengatasi kepercayaan tak rasionalnya.

C.

Bekerjasama 1. Mengajar perkara rasional.

Membuang pemikiran tak rasional dengan pemikiran rasional.

i. ii. iii. iv.

Bantu klien faham ide palsu. Faham kesan negatif dari ide palsu. Mengajar klien ide dan alternatif baru. Faham kebaikan ide baru

D.

Bekerjasama bahagian 2. Mewujud pemikiran baru.

Rosli bin Hashim OUM 1

53

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Membina pemikiran dan falsafah hidup baru menggantikan falsafah yang tidak rasional.

i.

Aktiviti mencabar.

Menggunakan strategi kognatif, tingkahlaku dan emotif. Peringkat awal mengajukan berbagai soalan. Membezakan antara ide tak rasional, kehendak dan keperluan dan kesan yang tidak diingini.Ini membantu klien memikirkan perkara yang baik dan rasional. Mendefinisikan ide logik dan rasional dengan jelas dan tepat dengan menggunakan pelbagai teknik. Aktiviti peneguhan. Mempertingkatkan keazaman. Menyatakan ide rasional kepada kawan, memberi ganjaran, membaca bahan rasional, mencabar pemikiran dll.

TEKNIK DAN PROSES RET

Gabungan/ eklektik. Strategi kognaif, emotif dan tingkahlaku.

1.

Evokatif Emotif.

Menghilangkan rasa malu. Keluar dikhalayak ramai buat tingkahlaku leceh, bodoh dan memalukan. Merasai secara kognatif dan emotif terhadap perkara yang boleh dimaafkan dan bukannya malu apabila tingkahlaku tersebut tidak diterima.

2.

Imageri Rasional. Bayangkan perkara yang buruk, rasai kekecewaan, kesedihan dan kehampaan secara tepat.
Rosli bin Hashim OUM 1

54

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

3.

Membina Kenyataan bersungguh. Membina kenyataan diri yang realistik dan rasional. Menanamkan keyakinan dan kepercayaan dengan bersungguh-sungguh.

4.

Dialog Diri Bertenaga. Rakam kepercayaan irasional dan berhujah dengan bertenaga. Kemudian klien dengar dan beri orang lain dengar.

5.

Jenaka Lirik lagu berbentuk humor dan rasional.

6.

Latihan Dalam Kelompok. Berhujah mengenai kepercayaan tak rasional.

7.

Hubungan Interpersonal. Mengajar kemahiran interpersonal.

8.

Main Peranan Tunjuk semula tingkahlaku bimbang, murung, marah. Kaunselor menerangkan bagaimana ianya terjadi. Kemudian kaunselor pula memainkan peranan klien sehingga klien boleh menerangkan bagaimana pemikiran salah itu boleh berlaku.

TEKNIK TERAPI TINGKAHLAKU

1. Relaxation Training.

2. Systematic Desensitization.

3. Implosive Theraphy/ Flooding.

Rosli bin Hashim OUM 1

55

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

4. Aversive Techniques. -Chemical aversion -Electric shock -Covert sensitization-Time out -Overcorrection-Response costBAYANGAN MENAKUTKAN TARIK BALIK KEISTIMEWAAN BAIKI BALIK APA YANG SILAP GANTI RUGI

5. Token Economies.

6. Modeling.

7. Cognitive Behavior Modification Cognitive restructuring Thought stopping

8. Assertion Training And Social Skills Training 9. Self Management Programs

TEKNIK KOGNATIF

1. Pertikaikan 2. Kerja rumah 3. Biblioterapi 4. Self talk yang positif 5. Klien pertikaikan sendiri

TEKNIK EMOTIF

1. IMEGERY 2. ROLE PLAY 3. MODELING

Rosli bin Hashim OUM 1

56

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

TEORI PEMUSATAN PERORANGAN

Carl R.Rogers. Perubahan boleh berlaku. Desakan semulajadi untuk majukan diri dan bergerak ke arah kesejahteraan. Mempunyai nilai positif dan negatif terhadap pengalaman. Anggapan penghargaan terhadap diri mempengaruhi tingkahlaku.Konsep kendiri

terbentuk hasil persepsi individu berhubung dengan pengalaman positif atau negatif. Individu boleh mengasingkan pengalaman positif dan negatif. Ia boleh menolak, menerima dan memberi erti yang bermakna terhadap pengalaman dalam pembentukan konsep kendiri. Jika kehendak desakan tidak tercapai ia akan memendam pengalaman. Ia menganggap orang lain tidak dapat menerima secara positif desakan tadi dan menghasilkan konsep kendiri yang negatif. Ini menimbulkan konflik antara ideal self dengan real self. Individu menerima syarat-syarat penilaian yang telah dipelajari agar diterima oleh orang lain. Syarat-syarat ini lebih menguasai desakan. Konflik berlaku kerana tidak kongruen antara kendiri dengan pengalaman.Konflik adalah ancaman kepada pertumbuhan individu dan menimbulkan helah bela diri. Tujuan kaunseling untuk menyepadukan/ kongruen semula rasa hati yang ideal dengan konsep kendiri klien. Penerimaan Tanpa Syarat akan menimbulkan kesedaran tentang pengalaman rasa hati terpendam. Menerima klien tanpa penghakiman. menerima sebagai dirinya yang

mempunyai kekuatan dan kelemahan emosi, pemikiran dan tingkahlaku. Klien dapat meluahkan segala desakan rasa hatinya iaitu konsep kendirinya. Kongruen

Usaha persepaduan secara sedar pengalaman yang wujud kini dengan kendiri. Jurjur atau tidak berpura-pura.
Rosli bin Hashim OUM 1

57

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

Empati

Faham dan peka keadaan dalaman dari segi pemikiran dan emosi yang sedang dirasai klien. Membawa kepada hubungan yang akrab. Tingkahlaku individu berpunca dari desakan dalaman individu yang menggerakkan ke arah kesejahteraan diri. Ini menyebabkan berlaku konflik antara kehendak kesempurnaan yang idel dengan alam situasi sebenar. Ini akan menghasilkan suasana kecelaruan dalam diri individu.

Proses Kaunseling

Interaksi akrab antara kaunselor dengan klien menjadi pemangkin perubahan dalaman klien.

Konsep kendiri individu merupakan tunjang pembentukan personaliti individu.

Pengurangan jurang antara ideal self dengan real self adalah permulaan perubahan tingkahlaku klien.

Proses tanpa arahan.

Keredaan, kongruen dan empati adalah kunci utama proses.

Jika kaunselor dapat mewujudkan suasana yang teraputik, maka dengan sendirinya kesan terapi akan dapat dinikmati oleh klien.

Matlamat kaunseling adalah klien dapat mencapai kesejahteraan diri melalui rasa lega dan pembaharuan syarat-syarat penilaian kendiri serta dapat membuat perubahan tingkahlaku.

Terbina wawasan baru terhadap alam sebenar.

Rosli bin Hashim OUM 1

58

HBEF 2203 Bimbingan dan Kaunseling

MATLAMAT

Bebas dan bersepadu. Menghadapi dan mengatasi masalah. Membuka apa yang membalutnya dan menghadapi realiti. Menerima dirI Menerima, merasai, dan mengalami realiti Yakin diri Mengarah kendiri tanpa mengenepikan norma inner directed Kesediaan untuk berkembang

PRASA CONSULTANT 5400 Taman Seroja Jalan Tun Abdul Razak 05200 Alor Setar 04-7323620 019-5613269 Fax-04-7323620

Rosli bin Hashim OUM 1

59